Read POHÁDKA MISTSKÁ text version

www.spankboy.cz

René: POHÁDKA MSTSKÁ

Bydlel jsem s tetou na malém mstecku. Bylo mi patnáct let a zili jsme celkem chud, jak se dalo. Teta chodila posluhovat do nkolika msanských dom a já jí obcas pomáhal. Penz jsme nemli moc, ale bídou jsme netrpli. Obývali jsme jednu suterénní místnost, kde byly i necky k praní prádla pro bohaté rodiny. Pátelil jsem se nejvíc s Honzou, který byl stejn starý jako já. Zil u svého strýce, vlastnícího malou hospodu, kde musel Honza casto pomáhat. Oba jsme chodili do stejné skoly s jednou tídou. Vyvádli jsme dost blbostí, az se z nás stali nejlepsí kamarádi. Vídali jsme se denn ve skole. Po case jsem si vsiml, ze Honza má u sebe poád dost penz. Casto si kupoval v krámku rzné cukroví a dobré vci k jídlu. Bylo mi to divné, protoze já jsem nikdy zádné peníze neml, a jeho strýc mu urcit nic nedával. Vrtalo mn to hlavou, a tak jsem se ho jednou zeptal, kdyz zase nakoupil u kupce. ,,Hele, Honzo, kde beres peníze na nákupy? Já vím, ze strejda ti nic nedává, stejn tak, jako mn teta. To je divný, doufám, ze nkde nekrades?" vyzvídal jsem. Honza se kroutil jako had: ,,ne nekradu, spolehni se. Mám svý tajemství." ,,Tak mi je prozra", zadonil jsem. ,,Neeknu, pak by to nebylo tajemství.", vzdoroval Honza. Jest jsme se dobu dohadovali a pak Honza povídá: ,,Dobe, eknu ti to od zacátku. Jednou jsem se poflakoval po námstí kolem dílny hodináe. Neml jsem co dlat. Dom se mi nechtlo, abych nedostal od strejdy njakou práci. Hodiná ml otevený dvee, vsiml si m a pozval dál. Urcit ho znás. Je to starsí clovk kolem ticeti let, má takový svtlý vlasy jako sláma." ,,Jo, jo más pravdu, vím kdo to je a kde má dílnu", souhlasil jsem. ,,No a tak jsem tam vesel. Dost dlouho jsme se bavili o vsem mozným. On pak zavel dvee na závoru a zacal se m vyptávat na to, jaký blbosti vyvádím. Kdyz jsem mu vsechno vyklopil, tak m zacal kárat, ze se mám ucit a ne propadat a taky, ze mám nechat vsech blbostí. Nakonec ek, ze zaslouzím vejprask. Prej, kdyz na tebe nestací strejda, tak dostanes vode m. Nez jsem se nadál tak m stáhnul kalhoty, sed si na lavici, pehodil si m pes kolena a rukou mi nasekal na holou prdel. Událo se to tak rychle, ze jsem se ani nestacil bránit nebo se snazit utéct. Byl jsem strasn pekvapenej a celej zblblej. Kdyz skoncil, ekl, ze mzu jít dom, ze se mám ucit. Von pak vzal ze suplíku peníze, dal mi je prej jako bolestný. Odsoupl závoru a jest mi ekl, ze klidn mzu pijít zas, kdyz budu mít dost prohesk, ze mi lotroviny vyzene z hlavy. Za rohem jsem spocet peníze. Bylo to fakt dost penz. Mohl jsem si tajn kupovat co jsem chtl. Jenze

jsem je brzy utratil. Tak jsem pemýslel a sel jsem tam znovu. Chodím tam zkrátka dvakrát za msíc. To je celý tajemství," uzavel vyprávní Honza. Mn se pi jeho vyprávní strasn zvtsil pinour, netusil jsem, ze mi mze tak trcet nahoru. Stál jsem s otevenou pusou: ,,To není mozný, von t platí za to, ze t naseká rukou na oprsel, je to mozný? Bolí to?" ptal jsem se. ,, To vís, stípe to, ale dá se to snadno vydrzet, není to nic proti tomu, kdyz m zeze strejda páskem. Jenze, to hodiná asi neví", hned ekl Honza. ,,Myslís, ze kdybych sel s tebou, tak by mn taky nasekal na holou a zaplatil," pemýslel jsem o snadném zisku. "To já nevím. Zejtra po skole tam zase du. Pudes se mnou. Pockás venku a já se ho zeptám, " vyesil celý problém Honza. Druhý den, kdyz jsme mli po skole, sli jsme rovnou k hodinái. Nakonec jsme vstoupili dovnit oba. On se na nás pekvapen podíval a hned se zeptal: ,, Tak co chcete kluci?" Honza hned ekl: ,, No, von Jirka má taky spoustu hích. Tak pisel se mnou. Mohl byste to vyídit najednou". ,,Ale, ale tak spus. A se dovím, jestli si to zaslouzíte", zjisoval hodiná. Rychle jsem vyklopil vsechny prohesky. Bylo jich opravdu dost. Hodiná to ocenil: ,, To si se snazil za dva. Zaslouzís nasekat a co ty Honzo?" Tam to bylo podobné. ,,Tak dostanete voba", ukoncil své hodnocení. Pak zavel dvee na závoru a odvedl nás vedle do místnosti. Tam si sedl na sirokou a dlouhou lavici. Honza uz vdl, co má dlat. Rozepl si poklopec na kalhotách a polozil se hodinái pes stehna. Nohy mu lezely na lavici a druhá cást tla spocinula na opacné stran, rukama se drzel nohou lavice. Hodiná mu pak stáhl kalhoty do pl stehen a kosili vykasal na lopatky. Honza byl stíhlý kluk s modrýma ocima a bohatou hívou blonatých vlas. Uz zasvítily malé jemné kulaté hladné a blounké plky prdele nad stíhlým a tenkým pasem. Hodiná polozil pravou ruku na prdel, jemn ji pohladil a pak zmackl. Zvedl ruku a pleskl. Ozvala se hlasitá rána. Pokracoval v pleskání stídav na levou a pravou plku a pak pes ob. Bílé maso zrzovlo, pak zacalo cervenat, jako jablícko. Moc se mi to líbilo. Pindík mi stál jako tvrdý kolík. Pozoroval jsem hodináe. Ten se usmíval a sázel jednu pleskavou ránu za druhou. Plky byly pkn cervené celé. Honza hlasit dýchal. Hodiná usoudil, ze uz to je dost. ekl: ,, Tak to by stacilo, vsta! No a te ty Jirko!" porucil mn. Honza vstal, pindík s rzovými kulickami, jest zcela nechlupatými, mu visel schlíple dol. Strasn moc se mi to líbilo. Pinour mi stál, tsil jsem se. Rozepnul jsem knoflíky na poklopci a lehl jsem mu pes stehna. On mi hned stáhl kalhoty. Nco se mu nezdálo, protoze m trochu nadzdvihl boky, rukou sáhl zespodu a vzal do ruky mj tvrdý kolík. Uklouzlo mu: ,, Ale, ale to je milý pekvapení". Pak uz jsem cítil, ze mi pohladil plky a pak sevel a stiskl. Vzáptí jsem dostal první ránu. Pkn to stíplo. Pleskání pokracovalo. Moc se mi to líbilo. Plky mn píjemn pálily. Hodiná m pleskal siln stídav pes levou i pravou plku i pes ob. Vzdychal jsem blahem. Vydrzel bych to takhle nejmí hodinu, jak se mi to líbilo. Pak se ozvalo: ,, To by stacilo, konec".

Nez jsem se nadál, zase m zespodu chytil za pindíka. Nijak to nekomentoval, jen ekl: ,,"Výborn". Já jsem se postavil, natáhl gat, zapnul jsem si poklopec. On pak íká: ,,Pro m bude výhodnjsí, kdyz budete chodit stídav. Jeden tejden Honza a druhej tejden Jirka. Tady máte bolestný". Dal nám peníze. My jsme odcházeli a on za námi jest volal: ,, Za ctrnáct dní píde poprvé sám Jirka a pak uz se budete normáln stídat.rozumíte?" ,,Jasn", volali jsme oba dva najednou. ,,Tak co dalo se to vydrzet, ze jo? Sou to snadný peníze? Co myslís?" ptal se Honza. ,, Más pravdu, máme po starostech. Penízky budou pravideln", radoval jsem se. Za ctrnáct dní jsem jiz sám upaloval k hodinái a tsil se na vsechno. Uz na m cekal. Napleskal mn pkn na holou prdel a pak povídá. ,, Tak a te ti udlám masáz." Já nevdl co tím myslí. To slovo jsem neznal. On se zasmál a vysvtloval: ,,To nic není, bude se ti to urcit líbit, protoze je to moc píjemný. Lehni si mn na stehna, stejn jako pi vejprasku, ale na záda, ne na bicho." Hned jsem to udlal. On mi pak stáhl kalhoty do pl stehen a vyhrnul mi kosili na prsa. Mj trcící pindík vystelil nahoru. Rychle jsem si ho zakryl rukama. Byl jsem úpln rudý studem. On se zasmál a vysvtloval: ,, Nesty se, dej si ruce pod hlavu a úpln se uvolni." Tak jsem mu vyhovl. On pak jemn vzal mezi palec a ukazovák mého pinoura a stáhl kzicku dol. Objevil se malý rzový zalud. Pak ji znovu vytáhl nahoru. Prudce jemn to opakoval. Zacalo se mi to líbit. Za malou chvilku se mi samovoln napruzilo tlo, jako struna a projela mnou obrovská neznámá slast. Nco mi zacalo tryskat z pindíka. Myslel jsem, ze crám, ale na bicho mn dopadly bílé husté kapky. Rychle jsem dýchal. Hodiná se smál a povídá. ,,No, uz jsi muz, más semeno. Tak jaký to bylo? íká se tomu vyhonit pinoura. Umím i jiný vci, který vyzkousíme. Tak co ty na to?" Pozvolna jsem se vzpamatovával. Pinour se mi zacal zmensovat. "Bylo to moc pkný, nevdl jsem, ze se mze nco takovýho s pinourem dlat. Urcit pídu píst zas," slíbil jsem. Dostal jsem peníze, celý zmatený a zpitomlý jsem upaloval koupit si njaké pamlsky. Za dalsích ctrnáct dní jsem opt pisel na lekci. Vse se odbylo, dostal jsem pkn nasekáno na prdel a pak hodiná íká: ,,Tak a udláme zase masáz, ale jinak. Postav se na lavici". Splnil jsem mu pání. Stál jsem na lavici a cekal. On mi stáhl kalhoty, pindík zase proti nmu vyzývav trcel. Zacal mi prsty jemn lechtat kulky a pod nimi. Trochu se sehnul a najednou otevel pusu a strcil si pinoura do ní. Jazykem mn lochtal zalud. Zacal sát a pak zaklonil hlavu a rychle ji pedklonil. Cítil jsem, ze se mi shrnula kzicka. Prudce vsechno opakoval. Velice moc se mi to líbilo. Ve chvilce se mi tlo napjalo a projela mnou slast pi výstiku semene jemu do pusy. Trochu jsem se tásl. On si vytáhl pindíka z pusy, spolkl mé semeno a ekl: ,, Bylo to pkný. Tomuhle se íká kouit pinoura. Já jsem musel íct pravdu: ,, Líbilo se mi to jest víc nez posledn. Uz se tsím zase na píst". On dodal: ,, Já sem Karel, mzes mi íkat Karle. Umím jest plno dalsích vcí. Tak pij." Chodil jsem poctiv kazdých ctrnáct dní. Stídali jsme se s Honzou. S ním ale Karel masáz nikdy nedlal. Po roce Honza pestal chodit úpln, protoze ho strýc poslal do ucení do velice vzdáleného vtsího msta.

Uplynul rok. Chodil jsem tedy sám. S Karlem jsme se spátelili. On si m vychovával k obrazu svému a mn se to líbilo. Dnes jsem k nmu znovu sel. Udlal mi pknej vejprask a pak povídá: ,,Kdyz dostávás na holou, tak t stojí pinour. To znamená, ze t vzrusuje dostávat vejprask. Jsou i lidi, který naopak zase vzrusuje vyplácet na prdel. Je jich ale strasn málo. Bohuzel, já si sám rád pohraju s tvou pknou mladou prdelkou, ale je to slozitjsí. Kdyz jsem byl v tvých letech, tak jsem zil jen s otcem, u kterýho jsem se ucil. Nic mi neodpustil, byl na m písdnej, protoze chtl, abych i já byl výbornej emeslník, jako on. Tak m obcas ezal bu vaeckou nebo páskem a jednou jsem dostal i proutkem. To byla strasná bolest. Já jsem si na to zvykl a zacalo m to vzrusovat. Ta rozkos, kdyz nco vyvedes a pak cekás, ze dostanes na holou, ze se to blízí. Pak m táta pehnul pes koleno, serval mi kalhoty a ezal m páskem. Strasná pálivá bolest a pak úleva. Vzdycky jsem pak zalezl a vyhonil jsem si pindíka. Jenze te je mi ticet let a uz asi nikdy nedostanu. Jak uz jsem íkal, lidí co rádi vyplácí a co je to jest k tomu vzrusuje je strasn málo, ale sou. Tak m napadlo, ze si mzeme ty pinoury vyhonit nebo vykouit vzájemn. Co myslís? Udlal bys mi to?" Ani jsem nemusel moc pemýslet a ekl jsem mu: ,,Rád ti Karle vykouím, teba hned". ,,Kdyz hned tak hned", reagoval Karel. Rozepnul si kalhoty, spustil je a proti mn trcel nalitý veliký pták. Jest jsem jeho curáka nevidl. Byl tak sestnáct centimetr dlouhý a ctyi centimetry siroký. Koule byly pevné, tsn pimknuté, jemn rzové. Na údu vyvstávaly nabhlé zíly. Rzov cervený lesklý zalud jemn vycníval ze shrnuté kzicky. Karel odkopl kalhoty. Já jsem to taky udlal. Klekl jsem si a vstrcil curáka do pusy. Laskal jsem ho jazykem a zacal ho kouit tak, jako to dl on mn. Teplý úd mi v puse krásn klouzal. Karel najednou úd prudce vytáhl a íká: ,, Mzeme jest nco zkusit. Moc pkný taky je, kdyz vstrcís pindíka do zadecku. To je pak nádhera. Já to udlám tob a ty pak mn, je to jest krásnjsí nez v puse. Chces to zkusit?" ,, Samozejm", rychle jsem souhlasil. Dobe, tady se pehni pes stl, roztáhni hodn nohy a rukama se chytni za nohy u stolu. Bude t to ze zacátku hodn bolet, ale to postupn odezní, az budeme píchat po sestý nebo sedmý. Vydrzís to?" ,,Budu se snazit, aby si byl spokojenej," slíbil jsem. On pinesl z kuchyn hrnek s olejem. Já jsem se pedklonil. Pak jsem cítil, ze mi vykasal kosili a z na ramena. Lehce mi roztáhl plky a mazal mi tam olej. Pak jsem ucítil, ze mi zacíná strkat prst do dírky. Ml ho natený olejem, lehce tam vnikl. Chvilku tam s ním pohyboval dovnit a ven, aby se uvolnil svrac. Bylo to celkem píjemný. Pak mi ekl, a si sám rukama roztáhnu plky, aby tam mohl snadno vniknout. To jsem tedy udlal. Pak jsem cítil horký kluzký zalud na dírce a strasnou bolest a tlak, jak prudce vrazil curáka dovnit. Samovoln jsem zajecel bolestí. On ekl, ze se mzu uz chytit nohou stolu. Pomalu vytahoval a znovu vrázel, pak zrychloval. Bolelo to poád. Za malou chvilinku jsem slysel sípavý dech, jeho prsty m siln sevely boky. Pirázení ustalo, tlo strnulo. Prudce se vystíkal. Pak nechal ptáka vyklouznout. To byla nádherná úleva. Narovnal jsem se a vidl, jak jest zrychlen dýchá a chvje se. Curák uz se mu zmensil a bimbal se mezi stehny. Uklidnil se a íká: ,,Te mzes to samý udlat ty mn. Nemusís se ani mn mazat, más pindíka mensího nez já a más ho krásn kluzkého a vlhkého. Stéká ti z nj sáva." Pak se pehnul pes stl rozkrocil se. Vyhrnul jsem mu kosili az na lopatky.

Proti mn byla vyzývav vystrcená kulatá bílá svalnatá prdel. Plky byly hladké bez chloupk, stejn jako nohy a stíhlý pás a záda. Karel ml slámovinou kstici plavých vlas rozcuchanou. Pak si rukama roztáhl plky hodn od sebe. Objevil se rzový otvor se stazenou rýhou. Kolem se krabatila jemná kzicka. Pistoupil jsem zezadu. Karlova krásná vyzývavá prdel dosplého clovka m strasn vzrusovala. Nikdy jsem nahého dosplého clovka nevidl. Polozil jsem kluzký zalud na stazený otvor a siln jsem zatlacil. Pinour lehce a plynule zajel dovnit, az ke koeni. Horký svrac mi obemknul a pevn svíral úd. Zacal jsem pirázet dovnit a ven. Strasn moc se mi to líbilo. Svíral jsem rukama boky Karla. Naráz mnou doslova otásla obrovská vlna rozkose. Tlo se mi táslo, zaklonilo, proud semene vystíkl do nitra. Tocil se mnou svt. Pak vse pozvolna nabylo pevných obrys. Pinour se scvrkl a já ho vytáhl. Karel se zeptal: ,, Tak co, jaký to bylo? Uz to más za sebou, nejsi uz panic." Já jsem tzce hledal slova. ,,Byla to nádhera, pokazdé to budeme opakovat jako dneska. Moc, moc se tsím". Karel mi dal peníze a já odcházel a celou cestu vzpamatovával z mimoádného zázitku. S Karlem jsme se nádhern sehráli, obma nám spolecné akce vyhovovaly a pinásely rozkos. Poád jsme vsak touzili po dkladném opravdovém výprasku od dosplého chlapa, který to umí, kterého to baví a vzrusuje. Uplynulo zase pár msíc. Teta m poslala koupit pár vajec do statku na druhém konci mstecka, protoze sedlák jí je dával levnji, nez stály u kupce v krámku na námstí. Sel jsem zkratkou zadem pes louky. Uz jsem byl u statku, který stál na samot. Picházel jsem ke statku a byl jsem jiz u stodoly. Slysel jsem kik a rány. Ihned jsem zbystil. Ozývalo se to skutecn ze stodoly. Nasel jsem vypadlý suk na prkn a podíval se dovnit. Vidl jsem statného asi ptactyicetiletého sedláka s kulatým bichem, jak má nohu openou o kolo zebinového vozu a pes koleno má pehnutého kluka. Kluk ml kalhoty stazené az ke kolenm. Sedlák se mocn rozmachoval rukou s napl pelozeným kozeným emenem, kterým ho bil pes nahou prdel. Prdel uz byla moc pkn cervená. Kluk jaksepatí jecel bolestí: ,,aaaaaáá". Sedlák pokracoval a kicel: ,,vát si ml, kdyz si mi krad vejce u slepic. Budes est krást?!" ,,Né, né, pestate, prosím," jecel kluk. Sedlák jest pitlacil, az malé plky zrudly. Mn stál pinour jako brko. Pedstavoval jsem si sebe na míst kluka, jak mi mlaskavé páliv slehance zdobí prdel. Kluk val, jako kdyz ho na noze bere, kopal nohama. Nebylo mu to nic platné. Sedlák ho drzel pevn levou rukou ob jeho ruce a slehal dál, az byly na prdelce rudofialové pruhy. Na tvái mu zamrzl úsmv. Kluka pustil a porucil: ,,Te vypadni, jestli t píst chytnu, tak dostanes prutem dvakrát tolik, ze si tejden nesednes. Tak mazej!" Kluk si natáhl gat a s pobrekáváním vybhl ven, aby si to sedlák nerozmyslel a jest mu nepidal nco na cestu. Pak jsem vidl sedláka, jak jde ke dveím, podívat se, jestli kluk opravdu odesel. Zavel vrátka na závoru a pak uz jsem jen bez dechu zíral. Sedlák si rychle stáhl kalhoty, ze kterých vyskocil veliký curák trcící sikmo vzhru. Byl podle mého odhadu tak dvacet centimetr dlouhý s vystouplými zilami. Tmavý zalud byl celý obnazený a stékal z nj cirý crek sávy. Veliké pevné koule byly jako moje pst pevn semknuté a z velké cásti zakryté hustými cernými chlupy. Chlupy rostly také na stehnech a

tlustém vyklenutém bichu. Sedlák si zacal prudce honit curáka. Hlasit funl. Ruka mu cím dál rychleji kmitala nahoru a dol. Zalud mizel a objevoval se. Pak se ozvalo zachrcení a vystíklo velké mnozství bílého a hustého semene. Dopadlo s plesknutím na podlahu stodoly. Sedlák si oklepal zmensujícího se curáka a natáhl si kalhoty. Pepásal se páskem. Já malinkou chvilku pockal a pak jsem zadními vrátky vesel do stodoly. Pozdravil jsem ho a ekl, ze jdu tet pro dvanáct vajec. Sedlák ekl, ze samozejm. Sebral vejce ze slepicích hnízd po stodole, dal mi do kosíku, já je zaplatil a podkoval. Uz jsem ml pipraveno, co eknu. Vsechno se mi venku spojilo. Tak íkám: ,,Kluk krad jako straka. Zaslouzil si dkladn naezat na holou." Sedlákem to trhlo: ,,Ty si tady smíroval? Co si vidl? Kápni bozskou, piznej se!" ,,No vidl jsem vejprask i to potom", doznal jsem se. ,,Jestli chces vydírat peníze, ze to vykecás v mstecku, tak si m nepej! Co teda chces?" No, já vás nechci vydírat, to bych si nikdy nedovolil. Jenom m napadlo...", nedokoncil jsem. ,,Tak kápni bozskou, co t napadlo?", hímal. ,,No, vidl jsem, ze vás vejprask vzrusuje, ze se vám to líbí, vyplácet na holou. Ta vase veliká kláda vám stála. No, vdl bych o dvou lidech, který by taky strasn moc chtli dostat emenem na holou, ale nemají nikoho, kdo by to udlal. Pokud byste se toho mohl ujmout. Co myslíte?" zebral jsem. Sedlák se usmál: ,,Tak je to teda. Docela správn si pochopil, ze mn vyplácení pes prdel kluk, jenom kluk nebo chlápk, ne zenskejch, pinásí uspokojení. Dlám to rád a dobe, jak si vidl, ale jenom párkrát do roka, kdyz nachytám njakého fracka, pi njaký rosárn u m na statku. Je to samozejm málo. Dva vejprasky udlám rád a zadarmo. Není, pro m nic hezcího, nez vzít emen a slehat do kyprých bílých hlaouckých pkn vyklenutých masitých plek, az jsou rudý a fialový. Jekot, ev a brekot mi nádhern doplujou zázitek. Tak komu mám naezat?" ,,No, já nevím, jestli to mzu íct," bál jsem se. ,,Podívej se, kdyz mi to neeknes, logicky nic nemze bejt, zádnej vejprask" ekl a odcházel. ,, Tak dobe, pockejte, já vám to eknu. První je Karel hodiná z mstecka" prozradil jsem. ,,Kdo je ten druhej? ptal se sedlák. ,,Ten druhej sem já" a bylo to venku. Sedlák se znovu zeptal: ,, Má ten Karel poádnou prdel? Nesnásím chlupatý cernovlasý kostlivce, který ani prdel nemají, jenom kosti potazený kzí." ,,No, je mu ticet, je blonák s modrýma ocima, tlo má hladký bez chlup, jenom samozejm nad curákem má chmýí. Má pknej svalnatej hladkej bílej a masitej zadek, nechlupatej, jako tlo. To mzu slíbit. Co ty?" ptal se dál. ,,Vidíte, mám hndý vlasy, modrý voci a jsem taky hladkej bez chloupk. Jakej mám zadek nevím" piznal jsem. Sedlák porucil: ,, Sundej si kalhoty a ukaz prdel." Stáhl jsem gat a ukázal plky. Sedlák si mlaskl: ,,Prdel más hladkou, kyprou macatou a bílou, úpln se mi uz sbíhají sliny. Na to, jak jsi hubenej, je to neuvitelný. Výborn," pleskl m pes plky. ,,Dneska je pondlí. Pídete sem v nedli po obd. Vyi Karlovi, a se spolehne, ze to bude opravdovej vejprask, ne njaký lehký simrání. Vidl jsi, ze to umím. Nebudu vás setit. Tak se tste. Tady je samota, budete si moc po libosti zajecet. Uz se na vás tsím." ,,Rád vyídím, nashledanou v nedli," loucil jsem se.

Bzel jsem dom s vejci a pak jsem upaloval za Karlem. Vsechno jsem mu vypovdl od zacátku do konce. Karel se zaradoval: ,,To se ti povedlo. Nkdy náhoda pomze dobrý vci. V nedli pij o trochu dív, nez se vypravíme k sedlákovi. Celej tejden se mzeme tsit na opravdovej vejprask na holou". ,, Von íkal, ze to bude opravdu a zádný simrání, ze nás nebude setit. Já se tsím i bojím." Odesel jsem dom. V nedli jsem neml stání. Zhltl jsem obd tak rychle, ze jsem nevdl co jím a bzel ke Karlovi. Ten uz m cekal a ekl: ,,Musíme se trochu pipravit." Zacal mi kouit péro a jsem je kouil já jemu. Lízali jsme si i koule a zase kouili, to celé asi hodinu. Siln vzrusení a nabuzení jsme vyrazili na statek. Dosli jsme tam a vstoupili do statku. Sedlák sedl po obd na zidli za stolem. Zil tam sám. Pozdravili jsme se. Karel se pedstavil a sedlák taky. ekl, ze mu máme íkat Matji a tykat mu. Pak jsem jest nezávazn kecali. Matj se na nás potuteln usmíval: ,,Tak jak to udláme? Karla pes koleno nepehnu, je velkej. Nemohl bych se rozpáhnout. Vedle mám lavici na tu li lehne nejdív malej, pivázu ho a dostane první. Pak lehne na lavici Karel a dostane i on. Bude to na holou, jak jsme se v pondlí s mladým domluvili. Nejlepsí bude, kdyz se vysvlecete do naha, a z toho taky nco mám. Já se vysvlecu samozejm taky, abych si mohl pkn honit péro. Zbejvá jest esit, kolik ran dostanete? eknte si." My jsme se kroutili, ale neekli jsme zádné císlo. Matj tedy sám urcil: ,,Mladej dostane patnáct ran a Karel dvacet pt ran. Uvidíme, jak to budete snáset. Jste tu prvn. Mám jest jednu podmínku. Po vejprasku t Karle vopíchám prdel. Souhlasís? " ,,Souhlasím," svolil. ,,Tak hybaj vedle a vysvlíct do naha." Sli jsme vedle. Oba jsme se s Karlem vysvlíkli do naha. Lavici pesunul Matj do stedu místnosti, kde bylo místo ze vsech stran. Vytáhl emen z kalhot a vysvlékl se také. Byl siln chlupatý, zvlást bicho a prsa. Curák mu stál. Stejn jako nám dvma. Vynikl kontrast nasich hladkých nechlupatých bílých tl s jeho zavalitou chlupatou a sndou postavou. Já jsem si klekl a zacal jsem mu ho kouit. Ml jsem plnou pusu. On slastn mrucel: ,, Je vidt, ze se vyznás." Prudce pak curáka vytáhl: ,,Tak lehnout na lavici." Polozil jsem se. On m dvma krátkými pipravenými silnými provazy pivázal k lavici nad zadekem a pes stehna. ,,Tak a Karel t bude drzet ruce, aby sis nemohl zakrejvat prdel", konstatoval. Karel mi sevel pevn zápstí. Matj vzal opasek ze stolu, pelozil ho napl a postavil se celem k prostedku lavice. Byl jsem vzrusením úpln bez sebe, zcela vysinutý. Matj jest ekl: ,,Sám budu pocítat do patnácti, abys dostal spravedlivých patnáct sleh. ,,Jedna," Slysel jsem svistní a rána. Plesknutí jsem nevnímal. Veliká pálivá bolest m ohromila. ,,Dv." Dalsí a pak dopadla první rána. Nedalo se to uz te vydrzet. ,,Ti," znovu. Zajecel jsem bolestí. Pálilo to jako cert. Rány dopadaly. Nedalo se to s vyplácením od Karla srovnat. To bylo jako lechtání. Dalsí rány dopadaly. Kroutil jsem se, snazil jsem si rukama zakrývat prdel, ale Karel m pevn svíral. Slzy mi vyhrkly do ocí. Pak zacaly padat rány z druhé strany. Plky jsem ml jako v ohni. Brecel jsem bolestí, ale nebylo mi to nic platné. Moc jsem nevnímal, ale zaslechl: ,,To byla patnáctá, más to za sebou," ekl Matj. Odvázal m a pomohl mi vstát. Pak povídá: ,,Píst uz to bude dvacet a pespístí uz celých ptadvacet. Sáhl jsem si na zbité plky, byly strasn horké a tvrdé. To uz si lehl Karel. Matj ho pivázal, jako ped tím m a ekl, ze mu budu taky drzet ruce.

Pevn jsem ho chytil za zápstí a svíral. Vidl jsem kulatou a az vyzývav vyklenutou msitou svalnatou a krásn zatím bílou prdel. Matj nepostavil k lavici. Sevel pevn emen. Usmíval se, levou rukou si lehce honil curáka. Ml nádherný necekaný zázitek., protoze si myslel, ze nepijdeme. ,,Jedna" zdvihl ruku a vsí silou slehl. Ozvla se mlaskavá rána. Na bílých plkách vyskocil rzov cervený pruh. ,,Dva" dalsí sleh. Po páté rán uz byla celá plocha plek jasn cervená. Mlaskavá slehnutí pokracovala. Karel zacal po kazdé rán jecet: ,, aaaaaaaa". Po tinácté rán Matj pesel na druhou stranu, aby prdel byla seslehaná pkn stejnomrn a slehal dál. Plky byly jiz rudé. Jekot bitého Karla sílil. To se mi moc líbilo a Matjovi asi také. Usmíval se a sledoval prdel, aby se pkn trefil. Karel se zacal skubat a chtl si rukama zakrývat prdel. Strasn moc se mi líbilo ho drzet a pevn svírat, aby nemohl ruce pozít. Slehance pokracovaly. Prdel uz mla rudofialové pruhy. Karel jecel te pomrn vysokým hlasem. Matjovi ztvrdl úsmv a ezal. Plky byly s modrofialovými jelity kontrastujícími s bílou kzí okolí. Kze byla jakoby svrastlá a varhánkovatá. Pak padla ptadvacátá rána. ,, Más to taky za sebou," ekl Matj a odvázal lezícího Karla. Celý se tásl, ale za chvilku uz byl poádku. ,,Byla to strasná jízda. Tak já se te pehnu a mzes m vopíchat Matji." Pehnul se pes stl a roztáhl si plky od sebe. Vidl jsem rzový lesklý rozevený otvor. ,,Ty, Jirko, po sem a vstrc mi pinoura do pusy," jest chtl. Vidl jsem, ze Matj nasadil zalud na rzovou rozevenou dírku a prudce zarazil. Zacal rychle pirázet. Hlasit funl a svíral boky Karla. Já jsem zasunul pinu Karlovi do pusy a pirázel jsem z druhé strany. Karel m pevn drzel za zhavé plky a pomáhal mi pirázet. Najednou se ozvalo hlasité chrcivé zavání" ááááááá". Matj strnul, prohnul se vzad, funl. Prudký výstik. Chvl se blahem. Za chvilicku vytáhl ptáka. I mnou projela prudká rozkos. Vycákal jsem se Karlovi do pusy. Bylo to bozské. Prdel m sice pálila a bolela, ale stálo to za to. Karel se postavil a chtl vykouit. Pomohl jsem mu k výstiku. Byl taky spokojený. Slastn jsme oddechovali vsichni ti. Kdyz jsme se uklidnili, Matj se zeptal: ,, Tak byli jste spokojení s vejpraskem. Umím to?" Oba jsme ekli, byl jsi výbornej je cítit, ze si mistr, kterej to dlá rád. Karel nakonec zhodnotil celou akci: ,,rádi pídem píst, mzeme?" ,,Tsí m, budu se tsit v nedli za ctrnáct dní." ekl Matj. Tak jsme zacali chodit k Matjovi pravideln. Byli jsme spokojeni vsichni ti. Dostával jsem uz také ptadvacet ran jako Karel a zvykl jsem si uz. Matj se pokazdé smál a íkal, ze uz se na ty nase cervené prdele tsí jako dít na sladkost. My jsme si s Karlem ped odchodem na statek pro náez vzdycky hodinu kouili curáky a takhle píjemn naladní a vydrázdní jsme sli pod emen. Vysli jsme i dneska. Matj nás vítal a potuteln se usmíval, ml asi nco za lubem. Hned sel vedle do místnosti. Tam uz bylo vse pipraveno. Na stole lezelo asi deset vrbových cerstvých pruzných zlutozelených proutk a hned vedle lezela pomlázka spletená ze sesti vrbových proutk stejné kvality, plných mízy. Matj se poád usmíval a povídá: ,,Sou Velikonoce, tak m napadlo, ze mzeme vyzkouset nco Nového, z ceho by mohla bejt tradice kazdej rok se opakující. Nemusí pece dostávat jenom zenský, ale i vy." Drzel uz v ruce cerstvou pomlázku dlouhou asi devadesát centimetr a lehce si s ní svihal do lýtka. ,,Jsme ti, máme kazdý jeden hlas. Tak se domluvte, jestli to chcete zkusit nebo ne. Musíte bejt bu

oba pro nebo oba proti. V pípad, ze to bude nerozhodn jeden pro a jeden proti, rozhodne mj hlas bu a nebo. Pomlázku mi podal a vysel ven. My jsme osamli. Proutky v pomlázce byly opravdu cerstvé tzké a pruzné, jak jsem ji potzkával a podal Karlovi. Já uz jsem se rozhodl, a tak jsem se ptal Karla: ,,Tak co myslís?" Ten mi hned odpovdl: ,,Pomlázkou to strasn bolí. Já uz prutem dostal od táty a ctrnáct dní jsem si poádn nesed, byla to hrza, já jsem proti." Já jsem byl strasn nadrzený, zkusenost jsem neml a tak íkám: ,,Mli bysme to zkusit, já jsem pro." Karel se jest bránil: ,, Nerozmyslís si to?" ,,Ne" ukoncil jsem domluvu. ,,Mozná, ze Matj ekne, ze to zstane s emenem," utsoval se Karel. Matj za chvilicku pisel. ,,Tak jak jste se rozhodli?" ptal se se zvdavostí v hlase. "Já jsem pro" ekl jsem. Karel ekl "Já jsem proti. A ty?" Obrátil se k Matjovi. Matj nás chvíli napínal a pak povídá: Já jsem taky pro pomlázku. Tak se vysvlecte a dáme se do práce" uzavel nasi poradu. Vysvlíkl se a já ho zacal kouit. Za chvíli uz vytáhl péro a porucil, a si lehnu. Ve chvilce jsem byl pivázaný a Karel mi svíral zápstí. Pak Matj povídá. ,, Kazdej z vás dostane dvanáct ran, za kazdej msíc v roce jednu, abyste byli svzí a silní po celý rok a pístí velikonoce budeme pokracovat." Tak zacínám. ,,Jedna." Slysel jsem svistní pomlázky a pak jsem ucítil písernou bolest, zajecel jsem samovoln. Nedalo se to vydrzet, vdl jsem, ze pomlázka byla chyba. Snazil jsem se vyprostit, marn. Vytryskly mi slzy z ocí. Rány pokracovaly, já jsem nevnímal pocítání, protoze bolest byla nesnesitelná. Brecel jsem. Pi srovnání s emenem mi rány emenem pipadaly mírné az sladké. Tohle bylo píserné. Jecel jsem, slzy mi stíkaly nekontrolovateln. Plky jsem ml sevené a jako v ohni. Matj pesel na druhou stranu a slehal do masa dál. Myslel jsem, ze se pocrám. Pak byl najednou konec. I kdyz výprask trval ve skutecnosti jenom pár minut, zdálo se mi to jako vcnost. Matj m odvázal a pomohl vstát. Pak se polozil Karel. Byl ve chvilce pivázaný. Tentokrát mu Matj pevn pivázal i ruce k nohám lavice a já jsem se postavil tak, abych pkn vidl. Veliká hladká a sametov bílá prdel byla vyklenutá a uvolnná. Matj vzal pomlázku postavil se celem k lavici. Polozil ji zkusmo na plky a zkusen zmil vzdálenost. Levou rukou si zacal honit svého velikého curáka a strnule se usmíval. Zdvihl uz ruku a ekl "Jedna." Potom svihl a po svistu se ozvalo celkem tiché slehnutí, jak dopadly proutky na mkkou vlácnou kzi. Karl bolestí zaskucel. Na plkách ihned nabhl rudý pruh s fialovým koncem. Matj si zálibn prohlédl svihanec a pomalu pidával dalsí. Karel zajecel: ,, aaaa" Pi slehnutích jecel cím dál víc. Plky se sevely. Uz se na nich objevilo sest dlouhých rudých pruh jeden vedle druhého, kazdý s fialovým koncem. Pak pesel Matj na druhou stranu a pokracoval. Dalsí rána dopadla na kzi, kde uz svihnuto bylo. Bolest byla dvojnásobná. Rudé pruhy se slily v rudé plochy. Karel val bolestí ,,Dost, uz dost, aaa pesta!" Matj se usklíbal a íká, ale kdepak, o velikonocích pichází destícek a vzal ze stolu hrnek s vodou a vylil vodu Karlovi na prdel. Pak pokracoval. Bylo to mnohem bolestivjsí. Na obou plkách pibyly modré skvrny. Karel jecel nepetrzit, ale marn. Matj sázel jednu ránu za druhou, az ekl jedenáct. Na plkách se objevila kapka krve a pi dvanácté jest v ádce nkolik dalsích. Matj se sehnul, pilozil

oblicej k rudým plkám a jazykem olízal krvavé kapky. Stále si honil péro. Já jsem si péro honil také, prudce se mi pi prvním slehu, co dostal Karel, postavilo. Pak Matj Karla odvázal, pehnul si ho pes stl a zacal ho píchat. Za chvilicku byl hotov. Karl mi íká: ,,Mzes to do m taky pustit." Já jsem se postavil ped prdel, polozil jsem zalud na rozevírající se dírku a vrazil curáka. Lehce jako po másle jsem byl uvnit na doraz. Do slabin m siln pálilo zhavé rudé maso prdele, coz m jest víc vzrusilo. Necítil jsem bolest a pálení vlastní prdele a zuiv a s rozkosí jsem pirázel. Zalila m obrovská rozkos. Hlasit jsem oddechoval a pak vytáhl pinoura. Karel chtl, abych se pehnul pes stl já a osukal m také. Byli jsme hotovi vsichni ti. Kdyz jsme se uklidnili, shodli jsme se, ze za rok vsechno zopakujeme a zalozíme novou tradici.

www.spankboy.cz

Information

POHÁDKA MISTSKÁ

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

164808