Read Beviljade3_2008.pdf text version

SPARBANKSSTIFTELSEN I HELSINGFORS

BEVILJADE UNDERSTÖD 3/2008

SÖKANDE

ÄNDAMÅL

BEVILJAT

BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Arbetsgrupp Föräldrakommissionen vid Barnabo daghem

för att förnya daghemmet Barnabos bibliotek. Vi kommer att köpa såväl barnlitteratur som litteratur för föräldrar och personal

400 euro

arbetsgrupp lek och lär finska

stöd för fritidsklubb på finska för 6 st 4-6 åriga barn från helsvenska hem. för Lägerskola och Stenåld.läger för klass 4 och 6 i Haga lågstadieskola. Det sker under våren i Ekenäs skärgård där vi bekantar oss med jordbruk och skärgårdsliv. Ansökan inte med i vår FF:s ansökan. för lägerskola till Edinburgh i september 2009. Studieresan kommer klassföreståndare Laura Kiuru att göra med 12 elever i klass 9E. Med på resan följer även tre föräldrar. för språkbadseleverna (19 elever/klass 8+19/kl 9)vid Lauttasaaren yhteiskoulu för teaterbesök gällande två pjäser La Cage aux Tolles resp Av ren kärlek till mig samt paustraktering och resor 2008-09 för en digikamera till gruppfamiljedaghemmet Mysbodens förfogande i verksamheten. För instrument till barnens förfogande under sång och musikstunder. för svenskspråkiga böcker, kulturbesök och musikinstrument för Barnstugans barn. De beviljade medlen är avsedda att förbrukas under hösten 2008.

1 500 euro

Arbetsgrupp Lägerskola

1 000 euro

Arbetsgrupp Norsen Lägerskola Edinburgh 2009

1 500 euro

Arbetsgrupp Othman Essi

900 euro

Arbetsgruppen Mysboden

400 euro

Barnstugans föräldraförening

750 euro

Brändö gy, Tölö gy, Norsen gy

för en resa till Förintelsens minnesmärken, våren 2009 för att få hjälp till finasieringen av Brändö lågstadieskolas kl. 5:s lägerskola som kommer att hållas i aug 2009 i Pörkenäs, Jakobstad. Kostnaden för lägerskolan jämte resor uppgår till ca 6000 euro

10 000 euro

Brändö lågstadieskola , Klass 5

1 500 euro

CISV i Helsingfors rf

för genomförandet av ett barnläger sommaren 2009. för a) klubbverksamheten på eftistid vid Cygnaeus lågstadieskola; under läsåret 2008-09 12 klubbar för åk 1-6, b) lägerskolan hösten 2009 åk 5-6,

4 000 euro

Cygnaei Hem och Skola

7 000 euro

Dagemmet Solhälla

för att besöka kulturevenemang med daghemsbarnen. För inköp av böcker, cd-skivor, spel och instrument. För inköp av faktalitteratur för personalen. För att besöka kulturevenemang med personalen.

800 euro

Daghemmet Björnens föräldraförening rf.

för utflykter, böcker och leksaker mm material samt föräldrakväll. för Daghemmet håller på med ett motions projekt i samverkan med Ung i Finland / Nuori Suomi. Rörelse i all form har ett direkt samband med språklig utveckling,i daghemmet Blomängen under följande år.

1 300 euro

Daghemmet Blomängen

1 500 euro

Daghemmet Lekstugan

Sökes understöd för simskola för dagisets 5-åringar. Simskolan hålls i Östra Centrums simhall. för att kunna inhandla pedagogisk litteratur till daghemmet Strandboden. Så att personalen kunde få nya tankar och ideer att använda i sitt arbete med barn. för De Ungas Akademis stödgruppsverksamhet för unga med ätstörningar. Stöd/diskussionsgruppen samlar finlandssvenska unga i åldern 15-25 år som lider av en ätstörning. Gruppen äger rum våren 2009.

750 euro

Daghemmet Strandboden Monika Engström

400 euro

De Ungas Akademi / Svenska studiecentralen

3 000 euro

Degerö Hem och Skola

för dansverksamhet öppen för alla elever i Degerö lågstadieskola, hösten 2008, på Degerö lågstadieskola.

400 euro

Degerö Hem och Skola

för seglingseftis för elever i Degerö lågstadieskola på Brändö seglare våren 2009. för svenskspråkig DOKKINO - Dokumentfilmevenemang för barn och ungdom på Kino Tennispalatsi i Helsingfors 19.23.1.2009.

750 euro

DocPoint - Helsingin dokumenttielokuvafestivaaliyhdistys ry

1 500 euro

Finlands Svenska autism- och Aspergerförening

för simgrupp för barn och unga med autism i Helsingfors. för arrangerandet av 4 föreställningar av den allfinlandssvenska musikalen VAUDE! i Helsingfors. Tanken bakom musikalen är att ungdomar från hela Svenskfinland deltar i en ambullerande show. För arrangering av vårutfärd samt inköp av konstmaterial och julgran för barnen och personalen vid daghemmet Brita Maria Renlund.

1 000 euro

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

3 000 euro

Föräldraförening vid Daghemmet Brita Maria Renlund

1 000 euro

Föräldraföreningen Daghemmet Tärnan RF g g

för unga teaterns föreställningar på dagis och de äldre gruppernas teaterbesök g g p g g pp

1 200 euro 00

Föräldraföreningen för Daghemmet Fanny

för en utfärd till en besöksgård på landet för hela daghemmet Fanny våren 2009 För att stöda barnens kuskap i det svenska språket. Med understödet skulle klassen ta del av det kulturella utbudet i Helsingfors. Eleverna skulle besöka teater,museum etc. beroende på utbudet.

500 euro

Föräldraföreningen Rasts klass 2001 Klass 2001

500 euro

Föräldraföreningen vid Botby daghem

för inskaffning av gymnastik- och rytmikredskap samt böcker och annat språkbefrämjande material.

1 000 euro

Föräldraföreningen vid Daghemmet Lasse-Maja c/o Pamela Granskog

för ett språkstimulerande projekt vid Daghemmet Lasse-Maja. för medel att kunna bekanta barnen i idrottens värld genom att 1)Ordna OS under höst & vårterminen 2)Inskaffa gymnastikredskap till daghemmets gymnastiksal 3)Besöka idrottsmuséet i Hfors för att trygga svenskans ställning på dagiset genom införskaffandet av svenskspråkiga sagoböcker och musik samt genom att låta barnen delta i svenskspråkiga kulturevenemang.

1 000 euro

Föräldraföreningen vid Daghemmet Sockenstugan

700 euro

Föräldraföreningen vid gruppfamiljedaghemmet Robban

800 euro

Föräldraföreningen vid Hagalågstadieskola r.f

för en teaterföreställning till skolan, för lego och turbospjut till förskolan, för klassfotbollar till åk 0-6. för kläder till rollekar, vintersportsutrustning (skridskor+hjälmar, pulkor, skidor)samt böcker till dagiset eget bibliotek som också finns till för familjerna. för en temadag 26.11.08 i Hs Svenska normallyceum i Helsingfors inom projektet HANDIHANDIKAPP, som innebär konkreta möten med handikappade för elever och lärare. Möten ger kunskap. Kunskap ger insikt. för regelbunden (veckovis) svenskspråkig scoutverksamhet i Hfors (Gamlas o. Tölö). Scouting fostrar unga (7-22år) till ansvarstagande samhällsmedborgare och att fungera både som individer och i grupp. för utgivande av en 90-årshistorik över Helsingfors Scoutkår Spanarna r.f. Tryckt publikation på cirka 150 sidor över framgångsrik ungdomsverksamhet på svenska i Helsingfors sedan 1919.

1 200 euro

Föräldraklubben vid gruppfamiljedaghemmet Björken

500 euro

Handikappförbundet i södra Finland rf

800 euro

Helsingfors KFUK/M scouter r.f.

1 700 euro

Helsingfors Scoutkår Spanarna r.f.

1 500 euro

Understödsföreningen för Rudolf Steiner skolan

för skådespelsprojekt

1 000 euro

Hem och Skola i Tölö rf.

för studieresa till England, projekt angående närproducerad mat, studieresa till Vasa för en fotbollsturnering stipendiepengar.Vårt lag som består av ca 30 pojkar och 6 vuxna ( tränare och lagledare ) deltar i juni 2009 i Ålands cupen i Mariehamn. för dansundervisning i skolan. Målgrupp är elever i årskurs 8 och 9. De skall få regelbunden, professionell undervisning i dans och uppträdande hela läsåret 08-09.

7 000 euro

Herttoniemenranta HJK-98

1 000 euro

Högstadieskolan Lönkan

700 euro

KÅRBÖLE GILLE RF

för dirigent/musiklärare för gillets barnkör

700 euro

Minerva Förskola

Som ett kommunalt daghem har vi små anslag för verksamheten.

700 euro

Månsas Hem och Skola r.f.

För innebandyklubb, besök till ett kulturevenemang, instrument till ett skolband för elever i Månsas lågstadieskola.

1 800 euro

Natur och Miljö rf

Barn- och ungdomsverksamhet i Helsingforsregionen

5 000 euro

Nordsjö Rasts Hem och Skolaförening rf

för att eleverna i åk 6 skall kunna göra en utfärd till en medeltida stad/Borgå under våren 2009.Åk 6 behandlar medeltiden för klass 9d i svenska normallyceum bidrag för klassresa/lägerskola.Resan kommer att göras i maj 2009 v.19 till Estland och Lettland.Gruppen består av 13 elever 2 lärare och 1-2 föräldrar. för ett uppföljningsbesök i Grand Popo, Benin till våra vänskolor där. För att delta i undervisning och andra aktiviteter med de lokala eleverna och lärarna tillsammans med en elevgrupp.

500 euro

Norsen 9D

1 000 euro

Norsenlärare

2 800 euro

Pallokerho 35 r.y

För PK-35 flick/damlags spelresa till Stockholm i början av januari 2009.

2 000 euro

PK Elias

För teaterbesök på teater Hevosenkenkä, pjäsen Spökstök (på svenska.

500 euro

Puotilamn ala-asteen koulu/språkbadet

för svenskspråkig teaterbesök i Unga teater för 136 elever samt resekosnader

800 euro

Sjöscoutkåren Sailors r.f.

för införskaffande av ny lägerköksutrustning åt kåren och segelbåtsunderhåll. Utrustningen skaffas senast under våren 2009. för redskap- och musikgymnastik i Ungdomsgården Apajas sal (Smedjeviksvägen 10 B) för 24 Sälens språkbadsbarn, 4-6 år och 5 skötare. Under november 08 - april 09 varje måndag kl 9-11.30.

1 500 euro

Språkbadet Sälens föräldraförening rf

1 200 euro

Sydkustens landskapsförbund

för huvudstadsregionens Kulturkorg för förverkligandet av tävlingsprojektet TekNatur 2008-09 och dess finalstillställning på Arcada i Helsingfors den 6-7.2.2009. Tävlingen riktar sig till svenskspråkiga högstadie- och gymnasieelever.

7 000 euro

Tekniska Föreningen i Finland r.f.

1 500 euro

Topola Pojkar 93 basketbollteam

för understöd åt 93 födda pojkarnas basketboll lag. Pojkarna deltar i turneringen som tar plats i Wien nästa påsk. för en teaterföreställning eller en konsert för eleverna vid Zacharias Topeliusskolan under läseåret 2008-2009 samt för införskaffandet av böcker till skolbiblioteket

1 500 euro

Toppans föräldraförening r.f. pp g

1 200 euro

Understödsföreningen för Gosskören i Helsingfors r.f.

för Helsingfors Gosskörs verksamhet; sångövningar tisd.Handelsgillet,H:fors

2 000 euro

Ungdomsföreningsrörelsens Stöd rf

för utskrivning av 40 stycken bandade intervjuer. för juniorens verksamhet bl. ishockey "skolan" i varje veckoslut och efter skolan på vardagar. de fins en-två team per varje juniorens åldersklass för:Olemme käynnistäneet v.2006 seuran valmennusjärjestelmän kehittämisen ja sen toteuttamisen.Painopiste on tarjota 9-17 vuotiaille lapsille oman aktiviteetitasonsa mukainen yleisurheiluharrastus. Zachariasskolans Hem och skolaföening ansöker om stipendium för föreningens fortlöpande verksamhet ( tex cirkus, bio/teater, utfärd, klasskassor,föräldrakväll,julfest). för Åshöjdens Grundskolas studieresa till vänskolan i Essen, Tyskland den 21.5-27.5.2009. 20 elever från åk 8-9 och 3 lärare kommer att besöka vänskolan. Understödet används för elevernas flygresor.

1 000 euro

Viikingit Jääkiekko ry

1 500 euro

Viipurin Urheilijat ry

5 000 euro

Zachariasskolans Hem och skolaförening rf

1 000 euro

Åshöjdens Hem och Skola rf

6 500 euro

KONST

Arbetsgrupp Aalto, Helander, Sakara, Växby och Wikström

för konsert i Helsingfors för dramatisering och uppsättning av en helt ny finlandssvensk teaterpjäs, baserad på en bok av Marianne Peltomaa, dramatisering Gunilla Hemming, regi Elisabeth Öhman. Premiär nov 2009. 10 roller.

1 000 euro

Arbetsgrupp AV-teatern inom Arbetets Vänner

1 000 euro

Arbetsgrupp Pimp That Jazz

för delfinansiering av "Pimp That Jazz"-projektet

1 000 euro

Arbetsgrupp Rena Teatern

för att sätta upp en nyskriven finlandssvensk turnépjäs för producenternas(Thomas Weissman och Fabian Silén)arvoden i teaterproduktionen Schauman. Uppsättningen spelas i G18 husets studio på georgsgatan 18 under perioden 10.1-23.1.2008. för produktion av turnérande teaterpjäs om alkoholproblem. Målgrupp: skolungdomar från nionde klassen uppåt, studerande och vuxna. för framställningen och förverkligande av musikteaterföreställningen "Vem ska trösta Knyttet" med premiär i mars 2009 på Lilla Teatern i Helsingfors. för att förverkliga projektet Villans Hemlighet - en tvärkonstnärlig föreställning på Villa Lillkallvik i Nordsjö våren 2009. Arbetsgruppen består av skådespelare, författare, bildkonstnärer, dansare.

3 000 euro

Arbetsgrupp Schauman

3 000 euro

Arbetsgrupp Sjöholm-Wilhelms

2 000 euro

Arbetsgrupp Vem ska trösta Knyttet

3 000 euro

Arbetsgrupp Villans Hemlighet

4 000 euro

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer.rf.

för att ge ut broschyren Repertoar våren 2009

3 000 euro

Finlands Svenska Folkdansring r.f.

för Kurs i svensk polska. Både danskurs och spelkurs. för projektkören Coro Finlandia där 50 man från hela svenskfinland samlas kring finlandssvensk, finsk och nordisk musik för att senare ge konserter i hemlandet och i Toscana.Tidtabell maj2008-okt2009. g j för festivalen Filmfest den 20-21.2.2009 i Helsingfors. Riktar sig till svenskspråkiga filmstuderande, -proffs samt filmintresserade. Program: gästföreläsare, filmvisningar, fungera som träffpunkt.

1 000 euro

Finlands svenska manssångarförbund rf. g

2 000 euro

Finlandssvenskt filmcentrum rf

2 000 euro

Helsingfors Svenska Kulturförening rf

för verksamheten

3 000 euro

Jubilatekörens understödsförening rf

för oratorieprojektet "Herren är min Herde" för kör, 4 solister, orgel och flöjt (musik Kaj-Erik Gustafsson/text Lars Huldén). Oratoriet uruppförs av Jubilate och solister våren 2009.

2 000 euro

Korander Co.

för produktion av nyskriven teater. Del 2 (Prästen och Sheriffen) inom ramen för Pimpinella Trilogin.

4 000 euro

kulosaarelaiset ry/brändöborna rf

för en Wäinö Aaltonen utställning hösten 2009.

1 500 euro

Långfilm Productions

För barnfilmsprojektet "Äppeltjuvarna" för anordnande av en Svenskadagenskonsert 6.11 i G18 i Hfrs för alla intresserade med den svenska stråktrion ZilliacusPerssonRaitinen och Harri Mäki som klarinettsolist.

10 000 euro

MusiCanter

1 000 euro

Musiikkia! Ruovesi ry

för arrangeringskostnader för "Kamus Kammare"-

1 000 euro

Nya Rampen

för uppsättningen av projektet FINLAND/SVENSK? för förverkligandet av föreställningen Entertainmnet Island 2 och publikarbete kring populärkultur och underhållning i samband med föreställningen.

2 000 euro

Oblivia rf

3 000 euro

Sirius Teatern rf.

För uppsättande av produktionen "Underverket" av Christian Lollike.

2 000 euro

Skärgårdsteatern/arbetsgrupp 2009

för förverkligande av Skärgårdsteaterns 40-års jubileums turné sommaren 2009 med föreställningen Fylla sex. för att göra en fiktiv dokumentär med arbetsnamnet "Kärlek-till vilket pris?", filmregissör/fotograf Fredrik Elg (Sverige). Inspelningar i Skåne, 14 dagar i juni 2009.Premiär i Finland hösten 2009.

2 000 euro

Teaterföreningen Subfrau r.f.

3 000 euro

IDROTT

Arbetsgrupp Gymnastikklubb COM

för Verksamhetsunderstöd för Gymnastikklubb COM, Helsingfors 2008-2009 för Helsingfors Simsällskaps simskolor som hålls för barn 5 år uppåt till vuxen ålder (ca 900 deltagare 2008 i 3 olika simhallar), om bidrag för undervisnigs- och tränings/lek material. för Helsingin Taitoluisteluklubi ry:s junior formationsskrinningslag Team Fintastic understöd för tävlingsrresan till Rouen, Paris (French Cup) i början av februari 2009. för 2 turneringar under spelåret 2008-2009. Målsättningen är i år att vinna FM-turneringen och att deltaga i B/damer turneringen. g I HSS jr kan barn mellan 7 och 16 år segla lättbåtar under övervakning av erfarna tränare 5 dagar i veckan F.n. ca 30 aktiva barn. Syftet är att lära kappsegling och sjövett. för Sparta IF ett extra årligt verksamhetsbidrag för en extra satsning 2008-10 på A/B handbollsjun.(15-19år)med vilken ämnas återta positionen som ledande förening genom Dam FM guld senast 2010

2 000 euro

Helsingfors Simsällskap/simsektionen

750 euro

Helsingin Taitoluisteluklubi ry

5 000 euro

Helsinki Ringette r.f g

2 000 euro

HSS Junior, Ahlström-Fleming

2 000 euro

Sparta IF

7 000 euro

Helsingfors Badminton Club rf c/o Jarl Nyström

om understöd för FOCUS-gruppens tävlingsverksamhet

2 000 euro

SVENSKA RUM

Helsingfors Andningsförening rf

för inköp av en dataprojektor

700 euro

juristklubben Codex r.f.

för upprätthållandet av klubblokalen och införskaffandet av ny kurs- och facklitteratur till vårt biblioteket under hösten 2008. för kårlokal för barn i nordvästra Hfors ett svenskt rum för scoutverksamhet.Svenska scoutverksamheten i Haga med omnejd fyller 50 år 2009. Sedan 5 år är barnen utan eget hem/rum för verksamheten.

2 000 euro

Nybyggargillet r.f. / Nybyggarna r.f.

45 000 euro

Sympati psykosociala förening r.f.

fö renovering av kansliet för de ombyggnader och anskaffningar som tarvas då Åbo Nation, Östra Finlands Nation och ÅSFH i december 2008 tvingas flytta till nya lokaler i Nya Studenthuset och där bygga upp ett nytt svenskt rum.

2 500 euro

Åbo Nation vid Helsingfors universitet

2 000 euro

ÖVRIG HEMBYGDSVERKSAMHET

Björnkluben rf

för Björnklubbern rf för att täcka en del av utgifterna för år 2008-2009 samt att för att ha möjlighet att skaffa ny utrustning och stöda medlemmarnas möjlighet att utöva fiske- och jakt hobbyt. för arrangerandet av Egyptologiska Sällskapet i Finland rf:s 40 års jubileum 2009 med särskild betoning på arrangerandet av en egyptologisk konferens öppen för allmänheten i Helsingfors i juni 2009.

900 euro

Egyptologiska Sällskapet i Finland rf.

3 000 euro

Finlands Seniordansförbund r.f.

för vår"Dansstuga"som egentligen är en fortbildningskurs för våra dansledare. för upprätthållandet och spridandet av kunskap om vår närhistoria.Vi arrangerar en sommarexkursion år 2009 för våra medlemmar då vi bekantar oss på ort och ställe med händelserna under frihetskriget.

1 500 euro

Frihetskrigets södra Finlands svenska traditionsförening r.f

2 000 euro

Genealogiska Samfundet i Finland, Riddarhuset och Heraldiska Sällskapet i Finland

för genealogisk-heraldisk seminarium 17­18.10.2008 på Riddarhuset.

500 euro

Helsingfors elevers centralorganisation r.f.

för anordnandet av föreningens 90-årsjubileumsfest för nya och gamla föreningsaktiva i Brages festsal den 8. november 2008.

2 000 euro

Helsingfors Svenska Arbetarförening rf.

För publicering av festskrift

700 euro

Helsingfors svenska Marthaförening r.f.

allmänt verksamhetsbidrag och för 110-års jubileum

7 500 euro

Helsingfors svenska Studentmission rf.

för anordnande av en självständighetsbal för svenskspråkiga studerande i Hfors 6.12. med servering, program och dans. Vi räknar med ca 80 deltagare och kommer också att ordna dansövningar.

500 euro

Nagu-Korponeidens-Hembygdsförening i Helsingfors rf

för att göra ett besök på Willmäs slott i Willnäs samt Gullranda i Nådendal i juli 2009

400 euro

Norr om Stan rf

för verksamheten för föreningen Regnbågsankan rf:s allmänna verksamhet vilken omfattar skolinformationsprojektet Våga Veta, grupper och evenemang som skapar gemenskap för hbt-personer i regionen.

15 000 euro

Regnbågsankan rf

2 000 euro

Svenska pensionärsförbundet rf

för Danskvällar under våren och hösten 2009 samt för en storsamling i Helsingfors 2009 samt för renovering av Annegatan 25.

5 000 euro

Svenska Studenters Agro-Forst förening r.f.

för att möjliggöra utgivandet av en sångbok till föreningens 90 års jubileum som är i mars 2009.

1 300 euro

ÖVRIGA

Arbetsgrupp Försvarsdag 2009

för att arrangera Finlandssvensk Försvarsdag den 24 januari 2009 på Sjökrigsskolan på Sveaborg för finlandssvenskar intresserade av frivilligt försvarsarbete. för fortsättningen av en svenskspråkig läsecirkel på Richardsgatans bibliotek. Läsecirkeln som startade i januari 2007 har fungerat sedan dess under litteraturstuderande Cecilia Erikssons ledning.

3 000 euro

Eriksson Cecilia

300 euro

Finlands Kristliga Studentförbund/Ad Lucem 100 år

för kulturtidskriften Ad Lucems 100-årsjubileum för ett seminarium i grävande journalistik för journalistikstuderande från Helsingfors, Tammerfors och Jyväskylä samt g j j g y y yrkesaktiva journalister och lärare. På Soc&kom den 6.februari. för Nordisk Sjukhusclownkonferens med inbjudna internationella representanter och föreläsare. 13 - 16 augusti 2009 i Helsingfor med omnejd. för intresseföreningen Steg för Stegs verksamhet, bl.a. handledar-/informatörskurs, "storträff" och lägerverksamhet för begåvningshandikappade personer i Svenskfinland under år 2009.

1 500 euro

Journalistföreningen vid Soc&kom

800 euro

Sjukhusclowner rf / Sairaalaklovnit ry

5 000 euro

Steg för Steg rf

1 200 euro

Svenska Handelshögskolans Studentkår rf.

för samarbetsavtal som är en del av Hankens 100-års jubileum. För fortbildningdag i H:fors 10.10.2009 för lärare i textilslöjd. Stipendiets ändamål är att avlöna en person som undervisar hur digitala läromedel kan användas i textilslöjd. För rekreation och hälsofrämjande verksamhet för äldre invandrare (den ena gruppen består av ryskspråkiga äldre från forna Sovjetunionen och den andra gruppen är äldre män från Somalia, 50-73 åriga).

25 000 euro

Svenska textillärare i Finland rf.

1 000 euro

Vanhustyön keskusliitto - Centralförbund för de gamlas väl ry

2 000 euro

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

532870