Read http://www.sparbanksstiftelserna.fi text version

SPARBANKSSTIFTELSEN I HELSINGFORS

BEVILJADE UNDERSTÖD 3/2006

SÖKANDE

ÄNDAMÅL

BEVILJAT

Antal

BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Blomängens lågstadieskola

Botby Högstadieskola

Brändö gymnasium Brändö gymnasium Brändö gymnasium, Gymnasiet Svenska normallyceum och Tölö gymnasium Brändö lågstadieskola, klass 2 Brändö lågstadieskola, klass 3 Cityportal Ab Daghemmet Fylgia Solhem Daghemmet Pilten Daghemmet Sparven Daghemmet Staffan

Motionsutrustning till skolan Kamratmedlingsutbildning av elever genom deltagande i kurs ordnad av Finlands Forum för Medling rf. För moduler i studiehandledningen om bl.a. personlighetsutveckling, kreativitet och självkännedom Lägerskola för första årets studerande För resa till Polen och Tyskland (förintelsens minnesmärken) För teaterbesök Utfärd till Fölisön, Sveaborg mm. aktiviteter för att höja klassandan Sportlovsbio för svenskspråkiga skolbarn i Helsingfors För besök av drama- och sånpedagog För teaterbesök mm. För språkfrämjande material För föreläsning om svenska språket

800

800

1,000 1,500 10,000 300 500 800 400 800 400 300

Daghemmet Strandboden

För språkstimulerande material

300

Daghemmet Tärnan Degerö lågstadieskola, klass 5 Drumsö Hem och Skola rf. Drumsö musikinstitut Finlands svenska skolungdomsförbund rf. Föreningen Hem och Skola i Kronohagens lågstadieskola rf. Föreningen Hem och Skola vid Sockenbacka lågstadieskola Föräldraföreningen för Tomtebo Daghem Föräldraföreningen vid daghemmet Brita Maria Renlund Föräldraföreningen vid daghemmet Sockenstugan Föräldraföreningen vid Daghemmet Sparven Föräldraföreningen vid daghemmet Tärnan Föräldraföreningen vid daghemmet Ågeli Föräldraföreningen vid Haga lågstadieskola rf. Föräldragruppen vid Rudolf Steinerskolan i H:fors Gymnasiet och högstadieskolan Svenska normallyceum Haga lågstadieskola Haga lågstadieskola Helsingfors Badminton Club rf. Helsingin taitoluisteluklubi HTK ry Högstadieskolan Lönkan, årskurs 8

Utbildning samt handledning av personalen Lägerskola Verksamhetsbidrag, klubbverksamhet mm. För konsertresa till Italien För arrangerande av modell FN-seminarium för finlandssvenska högstadie- och gymnasieelever För klubbverksamhet För dramaklubb, material mm. För vårutfärd och kulturella verksamheter Inköp av material och leksaker Sportevenemang , besök till Finlands sportmusuem Kultur till daghemmet Teaterbesök mm. program För musikklubb Vänelevsverksamhet, teater mm. För galakväll i skolan med elevuppträdanden Elevutbyte med skola i Tyskland För materialanskaffning Utflykt till Jomalvik för årskurs 6 För juniorverksamheten För deltagande i de inofficiella junior VM i England 2007 Temadagar för att stärka gemenskapen och klassandan

800 650 1,200 2,000 4,000 700 1,200 800 600 700 400 1,000 600 1,000 1,000 1,500 500 300 1,500 1,500 1,300 2,000

Högstadieskolan Svenska normallyceum, klass 9 E För studieresa till Frankrike

Kårböle Hem och Skola rf.

För 10-års jubileum

600

Minerva Hem och Skola rf. Munksnäs högstadieskola, klass 9 Månsans Hem och Skola rf. Månsans lågstadieskola, åk 5 Natur och Miljö rf. Norr om stan rf. Nyländska Jaktklubben rf. Puistolan Urheilijat, flickor 92 Rudolf Steinerskolan i Helsingfors, klass 10

För sportutrustning, teaterbesök och kulturevenemang Elevutbyte med skolan Institution du Sacré Cour i Rouen, Normandie Sportklubbar, teaterbesök mm. Lägerskola höstterminen 2007 till Villinge För barn och ungdomsverksamhet i Helsingfors Verksamhetsbidrag För 5 st nya Zoom-jollar för juniorverksamheten Träningsläger För läger i Lappland

1,000 1,500 800 250 3,000 15,000 1,500 500 1,000 800 1,500 1,500 1,500 500 1,500 1,200 3,000 1,200

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors, klass 8A och 8B För teaterprojekt Sjöscoutkåren Navigatores rf. Sjöscoutkåren Sailors Sjöscoutkåren Vikingarna rf. Suomalainen Yhteiskoulu SYK, 9A luokka Tölö gymnasium, bildkonstlinjen Understödsföreningen för Gosskören i Helsingfors rf. Viipurin urheilijat ry Zacharias Topeliusskolan, specialklasser Renovering av skolningsbåten S/Y Jonie För scoutmöte i England 2007 Renovering och förbättring av skolningsbåten S/Y HlewagastiR Lägerskola till Belgien Samarbetsprojekt inom bildkonst med Vasa övningsskola våren 2007 Verksamhetsbidrag För juniorverksamheten För vintersportdagar och simning

KULTUR

Andelslaget Forum Box

För verksamhet / utställningar

3,000

Annina Blom Arbetsgruppen Repertoar Arbetsgruppen Sverige på scenen 2006 (Unga teatern) Centralorganisationen för Finlands Svenska Teaterorganisationer rf. Finlands Svenska Folkdansring rf. Finlands svenska manssångarförbund rf. Grupp CO +- 50 Helsingfors sång- och musikförbund rf. Korander Tmi Studenternas teaterförening rf. Teater Mars Teaterföreningen Blauerfrau rf. Ungdomsteaterföreningen Nya Rampen rf.

För marknadsföring och produktion av pjäsen "Drömfakulteten" För utgivandet av broschyren "Repertoar våren 2007" Teater på svenska för högstadieelever För teaterdagarna i november 2006 För utgivning av jubileumsskriften "Dans i lag" (75års jubileum) Körsångsprojekt inom hela svenskfinland För teaterföreställning på Kiasma För 90-års jubileum För teaterföreställningen "Idiothello" Verksamhetsbidrag hösten 2006 För att förverkliga en clownföreställning Turnerande teaterföreställning i svenskspråkiga lågstadie- och högstadieskolor Allmänt verksamhetsbidrag

2,500 1,000 3,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 2,000 1,000

IDROTT

Finlands Svenska Gymnastikförbund rf. Finlands Svenska Idrott CIF rf. Gymnastikföreningen i Helsingfors rf.

För utgivning av tidningen Liv och Spänst För att utveckla barn- och ungdomsenheten samt för produktion av informationsmaterial Allmänt verksamhetsbidrag

1,200 8,000 2,500

SVENSKA RUM

Botby Gille rf. Svenska Kristliga Föreningen av Unga Män i Helsingfors rf. Labbet rf. och Cityportal Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut rf.

Hyresbidrag För renovering av föreningslokalen vid Elisabetsgatan 27 Hyresbidrag för Studio G18 för kulturell och pedagogisk verksamhet För möbel- och materialbestyckning av musikskolans utrymmen i kulturhuset Sandels

400 100,000 4,000 50,000 5,000 2,500

10,000 10,000 7,500

SPARFRÄMJANDE VERKSAMHET

Brändö gymnasium Terminologicentralen TSK rf.

För projektet "Ung företagsamhet" Bidrag för utvecklande av bank- och finansterminologi på svenska och finska

1,800 10,000

ÖVRIG FÖRENINGSVERKSAMHET

Come to Finland Drumsö sällskapet rf. DUV i Mellersta Nyland rf. DUV i Mellersta Nyland rf. Finlands Seglarförbund rf. Finlandssvenska teckenspråkiga rf. Frihetskrigets Södra Finlands Svenska Traditionsförening rf.

För att lokaliesera och samla gamla finländska reseaffischer till en stor bo För hembygdsverksamhet För sportlovsläger För Duv-teatern verksamhet För utgivning av jubileumsbok med anledning av förbundets 100-års jubileum För översättning av finlandssvenska sagor till teckenspråk på DVD För "Sandels Lunch" på Nylands brigad

500 1,500 800 1,000 3,000 1,000 1,000

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf.

För projektet "Den finlandssvenska digitala taltidningen"

10,000

Garantiföreningen för Nya Argus rf. Helsingfors Svenska Krigsveteraner rf. Kårböle Gille rf. Nylands Fiskaförbund rf. Oasen i Helsingfors (under bildning varande förening) Svenska kvinnoförbundet rf. Svenska pensionärsförbundet rf.

För jubileumsseminarium (100 år 2007) För utgivning av 40-års historik För fiskevandring i Norge och gymnastikkurs i aerobic För 100-års jubileum och historik För kulturevenemang, diskussioner och kurser för kvinnor i Helsingfors För förbundets 100-års jubileum Danskvällar våren 2007 i Helsingfors

1,500 4,000 500 700 1,300 1,800 4,000

ÖVRIGA

Stiftelsen vetenskapscentrum (Heureka) Svenska Finlands Folkting Svenska Veckans arbetsgrupp

För planering av den svenska skolverksamheten För kampanjen om fostran till tvåspråkighet För svenska veckan 2006

15,000 3,000 3,000

Information

http://www.sparbanksstiftelserna.fi

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

532777