Read ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND KLINIKCHEFER INOM FTV STOCKHOLM text version

ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND KLINIKCHEFER INOM FTV STOCKHOLM

Georgios Tsilingaridis Eastmaninstitutet

040514

Material

Enkäter utskickade till:

Klinikchefer inom Folktandvården (37 st) Privattandläkare med mycket barn (3)

Antal besvarade enkäter:

Folktandvården (30) Privattandvården (2)

040514

Antal remitterade barn till specialist under 2003

Parodontologi Bettfysiologi Protetik Käkkirurgi Endodonti Sjukhustandvården Pedodonti 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

040514

Antal barn 0-19 år

Totalt Stockholms län 450000

FTV-kliniker i undersökning

250000*

PT-kliniker i undersökning

3485

* = 28 kiniker

040514

Hur fungerar samarbetet mellan allmäntandvården och specialisttandvården? Folktandvården

Mycket bra Bra OK Dåligt 23 % 57 % 20 % 0%

Privattandvården

Mycket bra Bra OK Dåligt

0% 100 % 0% 0%

040514

Finns nischtandläkare på din klinik?

Folktandvården

Ja, med utbildning Ja, utan utbildning Nej Pedodontist 3 20 12 2

Privattandvården

Ja, med utbildning Ja, utan utbildning Nej

0 1 1

040514

Vem beslutar om remiss skall skickas?

Behandlande tandläkare Klinikchef Behandlande tandläkare i samråd med klinikchef 47 % 0% 53 %

040514

Vilka är de vanligaste fallen ni remitterar?

Folktandvården

Privattandvården

Tra Beh um a and l ing ssv åri g het er

Allm och

ä nm edic s

ins k a

Övr igt dia gno ser

kar ie

040514

Hur avgör du vad som är ett specialistfall och som bör remitteras?

Op tim

Mi s Erf Eft Sto sl y are er rt av al b c ka beh sam n he tan d p eh a and t tal dlä rem ndl lin g me k ar in g edi d n sb e ef ci n k an i sc hov ung eri hta ej era ng n dl erb r e äka j ud j re as Byt e

040514

Vad styr din bedömning för att du skall skicka en remiss på ett barn med kooperationsproblem?

Viktigt

Akuta besvär Behandlingsbehov Föräldrar Absolut nödvändigt Social miljö Ålder Ekonomi

Kompetens

22

2 1 3 1

7 9 2

Mindre viktigt

Ålder Ekonomi

Behandlingsbehov

Föräldrar

7

2 1

5

040514

Anser du att situationen idag avseende möjligheter att remittera är optimal?

Privattandvård Ja Nej Kan förbättras 0 1 1 Folktandvård 21 2 7

040514

Egna kommentarer

Kortare väntetid ett önskemål Bättre "feedback" från specialist Fler specialister Kompetensutveckling i traumatologi och svårbehandlade barn Bra att kunna vända sig till specialist Akuta tas om hand snabbt Avstånd till specialist långt Behandling på specialistklinik mer ekonomisk

040514

Slutsats

Samarbetet mellan specialisttandvården och allmäntandvården uppfattas som bra Möjligheten att remittera idag är bra, men kan bli bättre På nästan varje klinik finns nischtandläkare med eller utan utbildning som dock borde utnyttjas bättre Behandlingssvårigheter och stora trauma vanligaste remissorsakerna

040514

Slutsats

Brist på kompetens/optimal behandling kan inte erbjudas viktigast om remiss skall skickas Föräldrarnas påtryckningar mindre viktigt Karies i permanenta bettet viktigare remissorsak än karies i primära bettet

040514

?

Hur många patienter med allmänmedicinska diagnoser går på allmäntandvården och hur fungerar det? Hur skall samarbetet med allmäntandvården kunna bli ännu bättre? Hur skall specialistens roll se ut i framtiden?

040514

Information

ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND KLINIKCHEFER INOM FTV STOCKHOLM

15 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

834691


Notice: fwrite(): send of 214 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531