Read ,,PO NASZEMU, CZYLI PO LSKU" ­ text version

Propozycje wicze ortograficznych aktywizujcych twórcze mylenie

1. Lacuch gwiezdny ­ tworzenie skojarze do wybranego ortogramu. Przyklady: ogórek ­ ogródek, warzywo, mizeria, zupa chleb ­ piekarnia, mka, kanapka zboe ­ pole, rolnik, klos, chleb herbata ­ szklanka, cukier, cytryna, napój sprzeda ­ ekspedientka, sklep, paragon choinka ­ drzewko, bombki, las, igly róa ­ ogródek, kwiat, kolce, bukiet, platki góral ­ kierpce, ciupaga, owce, Tatry król ­ korona, berlo, szaty, tron 2. Rzucanka ­ dzieci w parach rzucaj kostk. W zalenoci od liczby wyrzuconych oczek podaj wyraz z okrelon trudnoci ortograficzn. Przyklad: 1 oczko ­ z ,,ó" wymiennym 2 oczka ­ z ,,ó" niewymiennym 3 oczka ­ z ,," 4 oczka ­ z ,,ch" 5 oczek ­ z ,,h" 6 oczek ­z ,,rz" po spólglosce 3. Powiedz sze ­ uczniowie podzieleni na 6 grup maj poda sze wyrazów z okrelon trudnoci ortograficzn. Okrelamy czas pracy grup np. 2 minuty. Przyklady: u ­ ucho, Puchatek, szum, muszla, upadek, burak ó ­ wiewiórka, chór, pagórek, ólw, pióro, stól rz ­ rzeka, Rzym, trzy, lekarz, brzoza, rzut ­ ólty, róa, agiel, te, baga, dróka ch ­ chleb, dach, bochenek, okruch, chrust, grzech h ­ herbata, bohater, wahadlo, harcerz, druh, herb Zabaw mona modyfikowa podnoszc stopie trudnoci np. podaj sze wyrazów z ,,ch" na kocu lub pocztku. 4. Zagadki ­ odgadnij jaki wyraz mam na myli w oparciu o odczytane skojarzenia i zapisz ten wyraz na kartce. Przyklady: bilet, przystanek, podró, wycieczka ­ autobus torba, podró, tragarz, walizka ­ baga

zimno, wiatr, mróz ­ chlód deszcz, grad, nieg, niebo ­ chmura pokój, lampka, komputer, lekcje ­ biurko wrzawa, zgielk, przerwa, harmider ­ halas zjawa, upiór, zmora ­ duch las, kolce, zwierz ­ je las, koszyk, kapelusz, nóka ­ grzyb lodówka, piekarnik, stól, posilek - kuchnia porzdki, szmatka, meble, alergia ­ kurz gabinet, sluchawki, recepta ­ lekarz pszczoly, ul, sloik, plaster ­ miód bucik, kózka, kolano, stopa ­ nóka grzdki, kwiaty, warzywa, grabie ­ ogródek oprawki, szkla wzrok - okulary cyfra, balwanek, wyjtek ­ ósemka worek, mka, chleb, zawód ­ piekarz ogie, dym, woda straak - poar las, rzeka, roliny, zwierzta - przyroda zboe, zupa, Chiny - ry pilka, kosz, punkt ­ rzut blat, obrus, obiad, krzesla ­ stól sluch, torba, kolczyk ­ ucho oldzie, dziupla, kitka ­ wiewiórka czary, ródka, Kopciuszek - wróka ziarno, yto, pszenica, kukurydza - zboe las, ZOO, podwórko ­ zwierzta yrandol, wiatlo, lampka ­ arówka mundur, karabin, wojsko - olnierz ctki, szyja, Afryka ­ yrafa 5. Kodowanie ­ ukladanie zda lub wyrae do podanego kodu. Przyklady: Kod H rz u Hubert rzebi ucho. Hela rzuca ufoludkiem. Halinka rzdzi uczniami.

Kod u ch aneta ulepila chlewik. anna umyla chomika. ona upiekla chleb. Kod U ch rz Ula chodzi wawo. Upiór chowa mij. Uszatek chrupie yto.

Kod H Henryk uje yletk. Honorata ywi ab. Hania aluje ubra. 6. Swobodny tekst ­ uczniowie redaguj tekst z uyciem jak najwikszej liczby wyrazów z podan trudnoci ortograficzn np. ,,h'. Przyklad: Hiena Helenka hutala si na hamaku. Hipopotam Hubert zazdrocil jej. Postanowil zbudowa hutawk. Od tej pory hutal si, popijajc herbatk i zjadajc herbatniki. Hutawka pracowala jak wahadlo.

Rymowanki ortograficzne

Marzena marzy moe pojad nad morze, a moe ryby zlowi w jeziorze, moe kraj wzdlu i wszerz przemierz, albo moe zapiewam w operze. Krótka rózga, klótnia, córka Zbój, powróslo, ogól, skórka. Wlókno, wlóczka, wróby róne, ólw tchórzliwy, wróbel - próniak. Oprócz czólna - óltko, wiórek, Wójt, równina, chór przepiórek. Próchno, próba, póno, wlóka? Zapamitaj, latwa sztuka! Wróka wróy: Czy mróz duy, Czy nieg prószy, Czy zmarzn uszy! Król Karol kupil królowej Karolinie korale koloru koralowego. Samo "h" Klopotliwe samo "h" Do szczególn sklonno ma: Lubi "halaliwe" slowa: Huk, harmider, halasowa. Piszc "historyjka blaha", Nigdy, Haniu, si nie wahaj! Przez "h" pisz, pamitaj o tym, "halaliwy wrzask holoty". Huta lubisz si? Wiedz o tym, e "h" ma Hak, hutawka oraz hamak. Nie tra humoru! Co to za harmider? Ten huk, ten halas? To wróg czyha na nasz honor! Wkladaj helm! Bierz halabard! Haba wrogom! Dalej, dalej, jak huragan! Wszyscy szturmem! Hura! Hura! Hej! Hop! - Uciekla ohydna horda! Ocalony honor hufca? - Nie ma jak dobry humor przy herbacie!

Nie wierzy Jerzy, e tam, gdzie wiee, le trzy jee. Ksidz Jerzy nie wierzy, e w Ily na wiey jest gniazdo nietoperzy.

1. Rozwi zagadki. (4 p) Rosn sobie w sadzie albo kolo drogi Wojtek nie uwaal wic poparzyl nogi ..................................................................... Okrglutki i wspanialy A barszcz z niego doskonaly Wykonane nim rysunki cierasz za pomoc gumki

.................................................................... Plynie po niebie, znasz j i wiesz, e gdy jest ciemna, moe by deszcz

.................................................................... .................................................................... 2. Przeczytaj uwanie opowiadanie, odgadnij brakujce litery. Wpisz je w miejsce kropek. (9 p)

Cho... do ogr...dka. Bdziemy kopa g...dki. Ty posa... kwiatki, ja posadz wa...ywa. Przynie... lopat i kone...k z kom...rki. Pom... mi nie! ­ wola Janek.

3. Odgadnij haslo z tabelki. Pomog ci cyfry. (2p) D 2 R 8 C Z W Y 7 N 6 R A 12 4 E O Y 9

5 10 13 3

11 1

....................................................................................................................................................... 4. Rozszyfruj rebusy. (3p)

5. W tych wyrazach w miejcse kropek wstaw liter u lub ó. (22 p) Mr...z wiecz...r Groch...wka Rach...nek n...ka dr...t zb...w kier...nek dzi...ra z...pa chl...d p...delko sw...j z...ch b...t sl...j

zeszyt...w koleg...w

prac...je rys...je

lenicz...wka got...je

6. Wród tych pozornie bezladnie rozsypanych liter kryje si dziesi wyrazów, które piszemy przez h. Szukaj ich w rzdach pionowych i poziomych. Odnalezione wyrazy zapisz pod kwadratem. (9 p)

A C L R C Z D J P S

D H E R B A T A H R

P O B L H A N D E L

B T K N I W G T L K

Z E M L S O U C Y H

C L H U T A J H Z Y

H U Z E O D X E H B

K C H E R B I C B C

I Z F I G H A K H

U H O L A N D I A P

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................

10. Skrel co drug liter i odczytaj ukryte wyraz :

(4 p )

BKMUCRSZ ................................................................ L B K U D R I Z F A ................................................................ P R C Z G E J K N A ................................................................ I W D A W R O Z D Y P W U A ............................................... 11. Rozwi krzyówk, a otrzymasz wyraz z ,,ó" wymiennym. (5p) 1 2 3 4 5 Mala broda Duy dolek Sluy do spania Bardzo pracowity owad 5. Rosn tam jablka, gruszki 1. 2. 3. 4.

Haslo:.............................................

Information

,,PO NASZEMU, CZYLI PO LSKU" ­

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

121238