Read QPrint text version

SQ9GL - Transceiver Antek SSB na pasma 80m 40m 20m 10m 6m (3,5...

http://sq9gl.nq.pl/TRX_ANTEK/sq9gl_antek.htm

Wielopasmowy TRX Antek SQ9GL

Prezentuj moj now konstrukcj radia TRX SQ9GL opartego na TRX Antek (kit AVT2310). Jest to moja wielopasmowa wersja znanego z kilku publikacji TRX Antek autorstwa SP5AHT. Jest to maly przenony TRX QRP o mocy ok. 6W (w pamie 80m), docelowo 10W, SSB pracujcy w 5 pasmach: 80m, 40m, 20m, 10m i 6m SSB (LSB, USB, CW) i posiadajcy wejcia na emisje cyfrowe (np. BPSK31). . Na pocztek budow zaczlem od zmontowanej kompletnej plytki AVT 2310 w wersji 1.2 (poprawionych kilka bldów w PCB). Plytka zmontowana byla z domylnymi elementami i zestrojona na pasmo 80m. Do tego postanowilem dolo y modul syntezy DDS2 autorstwa Jarka SP3SWJ (synteza z dwoma generatorami VFO i 2 VFO jako BFO dla SSB), o czym dalej.

Calo postanowilem umieci w obudowie po zasilaczu PC, do której plytka Antka pasuje bardzo dobrze.

Obudowa

Skoro mowa o konstrukcji od podstaw, zaczlem od najmniej lubianej przez konstruktorów elektroniki sprawy jak jest obudowa urzdzenia. Jak mówilem wczeniej radio mialo by upakowane w obudowie z zasilacza PC. Po zdjciu pokrywy górnej wida ciank przedni i tyln. Na przedniej ciance (cianka z otworami wlotowymi zasilacza) miala by przyklejona plyta czolowa. Natomiast na ciance tylnej (cianka z otworem na wentylator zasilacza) miala by przykrcona plyta tylna, z przymocowanym radiatorem dla kocówki mocy, gniazdami antenowymi oraz wylcznikiem zasilania i gniazdem DB-9 do podlczenia interfejsów PC.

ciank tyln wykonalem z kawalka blachy aluminiowej o gruboci 0,5mm. Wymiary dopasowalem tak, aby cianka dokladnie pasowala na calej powierzchni z tylu zasilacza. W ciance tej wycilem otwory na wylcznik zasilania, gniazdo interfejsu (DB-9), oraz dwa gniazda antenowe typu UC. Do tego dodatkowo wycilem otwór na tranzystor wzmacniacza mocy KF. Do tylnej cianki dodatkowo przykrcilem radiator w celu osadzenia na nim tranzystora mocy. U ylem tu radiatora z procesora PC. W razie mocnego nagrzewania si mo na bdzie przykrci wentylatorek. Radiator przykrcilem za pomoc rubek M3 w gwintowanych wczeniej otworach. Tak przygotowan plyt tyln przykrcilem do zasilacza w miejscach oryginalnych otworów. Pora na plyt czolow. J równie wykonalem z kawalka blachy aluminiowej o gruboci 0,5mm. Wycilem w niej otwory na wywietlacz syntezy, gloniczek, klawiatur. Na rodku wywiercilem otworek na impulsator strojeniowy. Dodatkowo w pónijszym etapie zostal wycity otwór na gniazdo mikrofonowe oraz wywiercony otworek na potencjometr wzmacniacza m.cz. Tak przygotowan wstpnie plyt czolow przykleilem do obudowy zasilacza w przedniej czci. U ylem do tego kleju epoksydowego dwuskladnikowego do metalu dostpnego w wikszoci sklepów z artykulami rubowymi. Klej po stwardnieniu spowodowal dodatkowe usztywnienie plyty czolowej. Przed przyklejeniem plyty przedniej posmarowalem klejem cal powierzchni cianki. Plyt docisnlem ciskami i pozostawilem do wyschnicia.

Synteza DDS

W midzy czasie przystpilem do budowy ukladu syntezy DDS2 autorstwa SP3SWJ na bazie DL4JAL. Dokladny opis wykonania syntezy jest zamieszczony na stronie Jarka pod adresem: http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/ Jest to uklad syntezy DDS z opcjonalnie podwójnym VFO (dwa uklady DDS - DDS1 i DDS2), które mog pracowa jako VFO i BFO, a wic idealnie dla konstrukcji naszego Antka. Zastosowanie BFO z syntezy nie jest konieczne, ale do pracy w USB konieczne jest przestrojenie BFO. Dolo enie drugiego generatora z sytntezy idealnie spelnilo ten warunek. Synteza jest zbudowana na bazie ukladu gotowej syntezy AD9850/51 oraz procesora AVR typu AT89S52. Ja wybralem uklady AD9851 ze wzgldu na mo liwo odblokowania mno nika czstotliwoci x6 i zastosowania latwego do zdobycia generatora kwarcowego 25-30MHz. Poza tym w przyszloci mo naby spróbowa uruchomi dodatkowo pasmo 144MHz, a zatem potrzebna jest czstotliwo powy ej 100MHz. Taki generator ju du o trudniej zdoby. Konstrukcj syntezy zaczlem od wykonania

1z6

2009-11-09 19:28

SQ9GL - Transceiver Antek SSB na pasma 80m 40m 20m 10m 6m (3,5...

http://sq9gl.nq.pl/TRX_ANTEK/sq9gl_antek.htm

plytek metod ,, elazkow". W tym celu wycilem dwustronny laminat na ciut wikszy wymiar, przeczycilem go drobnoziarnistym papierem ciernym (gsto 1000), nagrzalem elazko do ok., 150C (2 kropki), wydrukowalem rysunek w drukarce laserowej na papierze z kolorowego czasopisma i nalo ylem go na plytk. Po 3 minutowym wygrzewaniu umiecilem plytk w cieplej wodzie z dodatkiem plynu do mycia naczy. Po 15 minutach papier z latwoci odszedl. Plytk wytrawilem w chlorku elazowym. Na koniec powiercilem otwory wiertlem 1mm i wyfrezowalem grubszym wiertlem otwory od strony elementów na ekranie. Na koniec przecignlem plytk kalafoni rozpuszczon w denaturacie. Przystpilem do monta u elementów. Na pocztek wlutowalem podzespoly SMD, a nastpnie elementy przewlekane. Procesor i pami umiecilem na podstawkach. Po wlczeniu syntezy usunlem zwarcia na plytkach oraz inne drobne niedopracowania. W syntezie na pocztek zastosowalem generator kwarcowy 100MHz. Przy próbie na pasmo 144MHz mo na zastosowa 30MHz i wlczy powielanie czstotliwoci x6. Aby uklad zadzialal prawidlowo z tym generatorem konieczne bylo wyedytowanie oryginalnego programu dla AVRa i wpisanie odpowiedniego mno nika w ostatniej linii kodu HEX. U ylem do tego popularnego programu ICPROG. Dokladny opis jest na stronie Jarka SP3SWJ.

Na koniec skrcilem plytk glówn syntezy z plytk DDS2 ­ drugie VFO jako BFO. Podlczylem drugie VFO i zmierzylem czstotliwoci na moim skromnym czstociomierzu. Do uruchomienia wstpnego syntezy przygotowalem prost klawiatur w postaci czterech microswitch'ów. Dodatkowo podlczylem impulsator. U ylem do tego najzwyklejszego impulsatora dostpnego m.in. w AVT. Calkowity koszt wykonania syntezy zamknl si w granicach poni ej 100PLN, co w polczeniu z gotowym kitem AVT Antek daje mo liwo zlo enia wielopasmowego transceivera QRP SSB na pasma KF w tym pasmo 6m o przyzwoitych parametrach w cenie poni ej 300PLN. Plan ambitny, ale chyba racjonalny?!

Klawiatura

Przystpilem nastpnie do wykonania malej klawiatury. Rzecz niby prosta, ale jednak nie do koca. Do normalnego uruchomienia syntezy wystarcz 4 podstawowe klawisze oraz impulsator. Chc jednak wykorzysta w pelni jej mo liwoci nale y wykona kompletn klawiatur skladajc si z 15+1 klawiszy. Mo na wykona klawiatur wg projektów znajdujcych si na stronie Jarka SP3SWJ. Moje radio mialo zmieci si w malej obudowie, wic na du klawiatur nie bylo miejsca biorc równie pod uwag walory estetyczne. Postanowilem wic samodzielnie zaprojektowa plytk malej klawiatury, która zmiecilaby si po prawej stronie plyty czolowej w wycitym prostokcie o wymiarach 30x35mm. Na poni szym rysunku przedstawiam swój projekt dwustronnej plytki drukowanej. Wersja do wydruku: minikeybrd.zip UWAGA! Na diodach z rysunku pocztki oznaczaj anod!

Plytk dwustronn wykonalem podobn metod jak plytk syntezy, lecz w tym przypadku najpierw wydrukowalem, odbilem stron TOP. Nastpnie wytrawilem t stron plytki metod na powierzchni, czyli umiecilem plytk na powierzchni chlorku elaza tak, aby sobie swobodnie plywala uwa ajc, aby nie zachlapa wierzchnie strony. Nastpnie po wytrawieniu wyczyszczeniu plytki ponownie na elazku umiecilem starannie docity ju rysunek drugiej strony BOTTOM. Aby nic si nie przesunlo najpierw polo ylem plytk i dokladnie przylo ylem rysunek, a nastpnie wlczylem elazko jednoczenie dociskajc plytk z rysunkiem. Plytk nale y wierci dwoma wiertlami ­ przelotki

2z6

2009-11-09 19:28

SQ9GL - Transceiver Antek SSB na pasma 80m 40m 20m 10m 6m (3,5...

http://sq9gl.nq.pl/TRX_ANTEK/sq9gl_antek.htm

wiertlem o przekroju 0,5-0,8mm, otwory pod przyciski 1mm. Dodatkowo w rogach otwory pod ruby M3. Miejsca z przelotkami nale y zlutowa z obu stron za pomoc drutu. Jako diody u ylem diody 1N4148 w wersji powierzchniowej. Na klawiaturze wykorzystalem mikcroswitche o wymiarach 6,5x6, dostpne m.in. w sieci AVT. Po wykonaniu plytki drukowanej klawiatury, ale przed jej monta em, zrobilem mocowania dla tych plytek na plycie czolowej w postaci przyklejonych rub M3. W tym celu najpierw przykrcilem ruby do plytki klawiatury oraz syntezy. W plytce syntezy wywiercilem 3 otwory na ruby, w klawiaturze 4. Nastpnie przylo ylem obie plytki do plyty czolowej na le co dokladnie pasujc tak, aby plytki w miar równo byly dopasowane do plyty ­ wywietlacz LCD byl odpowiednio umiejscowiony nad otworem. Do plytki klawiatury wsadzilem cztery przyciski w czterech rogach, aby ulatwily dopasowanie. Nastpnie posmarowalem klejem epoksydowym glówki rub i jeszcze raz przylo ylem plytki starannie dosuwajc ruby w odpowiednie miejsca. Tak polo one plytki pozostawilem do wyschnicia kleju. Po wyschniciu kleju zalo ylem plytki na ruby. Wszystko pasowalo jak planowalem. Ewentualne lekkie przesunicia mo na skorygowa naciciem otworów i przesuniciem ich na rubach. Ostatecznie zmontowalem klawiatur. Przed wlutowywaniem elementów dokladnie sprawdzilem obecno zwar, które usunlem. Czynno powtórzylem po wlutowaniu przelotek z drutu. Podlczylem klawiatur i wszystko miga! Po dopasowaniu plytek przeczycilem delikatnie papierem ciernym (1000) plyt czolow i przygotowalem do malowania oklejajc papierem wntrze, aby zabezpieczy przed nadmiernym zachlapaniem farb. Nastpnie pomalowalem obudow czarn farb akrylow matow. Efekt redni, ale na pocztek wystarczajcy. Po wyschniciu farby zajlem si przymocowaniem gloniczka. Najpierw wycilem kawalek materialu (do tego poslu yl mi kawalek czarnej poczochy), zwijajc go w 4 warstwy i przykleilem go w miejscu otworu u ywajc do tego na cieplo kleju glu. Nastpnie przykleilem w podobny sposób gloniczek kladc go najpierw na material, a nastpnie przyklejajc go delikatnie klejem w kilku miejscach, zapobiegajc w ten sposób ewentualnemu przesuwaniu si. Uwa alem przy tym, aby nie dociska go za bardzo i zapewni mu dostateczny luz.

Pierwsze uruchomienie odbiornika

Postanowilem w nastpnym kroku uruchomi próbnie cz odbiorcz urzdzenia w komplecie z syntez. Antek ma standardowo 2 generatory ­ VFO (VXO) oraz BFO. Moja wersja Antka ma zbudowany uklad filtru czstotliwoci poredniej o wartoci 8,6MHz w postaci 4 kwarców 8,6MHz ka dy. Przed podlczeniem syntezy do plytki glównej najpierw wylutowalem wszystkie elementy obu generatorów zostawiajc na wejciu VFO kondensator C18 (1n) oraz rezystory R17 i R18 (po 470R). W miejscu oznaczonym BFO zostawilem analogicznie C67 (1n) oraz R19(220R) i R20(1k). Na plytce zostawilem uklad stabilizatora US7 (78L05) w celu wykorzystania póniej. Polczylem kabelkiem koncentrycznym na wejcie VFO wyjcie DDS1 z syntezy, a w miejsce BFO wyjcie DDS2. Docelowo zamierzam podlczy dodatkowo transformator w.cz. separujcy 1:1 zgodnie z zaleceniami autorów syntezy DDS. Póki co nie bylo to konieczne. Doprowadzilem zasilanie 12V z wejcia ukladu US8 (równie wylutowany).

3z6

2009-11-09 19:28

SQ9GL - Transceiver Antek SSB na pasma 80m 40m 20m 10m 6m (3,5...

http://sq9gl.nq.pl/TRX_ANTEK/sq9gl_antek.htm

Wlutowalem potencjometr sily glosu. Jako glonik zastosowalem maly glonik neodymowy o mocy 0,1W i rednicy 27mm. Podlczylem anten KF (dipol 19,5m) i wlczylem zasilanie. Zmierzylem napicia na ukladach US1, US2, US3, US4 i US5. Z glonika slycha bylo cichy szum oraz zaklócenia. Przestpilem do strojenia BFO, wszak to podstawa SSB. Najpierw w menu wybralem ustawienie IF LSB. Z domylnej wartoci 9.000000000 ustawilem moj poredni czyli 8.667000000 ­ tak napisano w dokumentacji Antka. Wlczylem pasmo 80m i LSB. Od razu bylo slycha korespondentów, ale nie wyranie, modulacja byla zbyt plytka. Podnioslem czulo urzdzenia krcc delikatnie separatorem L4/L5. Na razie zostawilem domylnie zamontowany filtr wejciowy. Uklad filtrów na poszczególne pasma zamierzam zaprojektowa póniej. Po ustawieniu najwy szej czuloci dowiadczalnie zmienialem czstotliwo IF LSB w gór i w dól. Ostatecznie ustawilem BFO w trybie LSB na warto 8.662500000, przy której odbiór stacji byl czysty i czytelny, a sama modulacja wydawala si wystarczajco glboka. Dla trybu USB ustalilem czstotliwo dla BFO o wartoci 8.66500000

Pierwsze uruchomienie nadajnika

Najpierw podlczylem zasilanie od razu 13,8V do plytki transceivera. Wlczylem próbnie PTT w celu pomiaru napi, ale bez podawania sygnalu modulacji. Sprawdzilem napicia na R41 (ok. 0,9V), R36 (ok.1,4V) i R31(0,15V) dla ustalenia prdów spoczynkowych tranzystorów. Nie bylo du ych odchylek. Potencjometr monta owy R33 ustalilem w rodkowej pozycji. Do wejcia antenowego podlczylem miernik mocy w.cz. z obci eniem. Zamiast tego mo na podlczy 2 rezystory 100R o mocy 2W ka dy. Ja jednak chcialem od razu kontrolowa moc wyjciow za pomoc miernika mocy. Na syntezie ustalilem czstotliwo 3,714MHz oraz LSB. Na wejcie mikrofonowe podlczylem sygnal m.cz. sinusoidalny o czstotliwoci 1,5kHz. Zamiast tego mo na podlczy dowolny sygnal np. z klucza telegraficznego. Wlczylem PTT. Od razu zauwa ylem mocne nagrzewanie si tranzystora IRF530. Na mierniku mocy nie bylo adnego wskazania. Wylczylem zasilanie, odlutowalem wszystko i sprawdzilem poprawno podlczenia transformatorów nadajnika. Okazalo si, e w obydwóch trafach nieprawidlowo polczylem uzwojenia, co powodowalo wytlumianie sygnalu. Wylutowalem trafa i poprawilem polczenia wlutowujc je z powrotem. Na tranzystor IRF530 przykrcilem radiator z obudowy transceivera. Przylutowalem wszystko jeszcze raz. Wlczylem PTT. Od razu wida bylo wskazanie mocy nadajnika rzdu 0,5W. Dodatkowo wlczylem transceiver IC-718 na podsluch. Przy wlczonym PTT Antka delikatnie krcilem R33 zwikszajc w ten sposób moc. I tak dojechalem do ok. 1W. Powy ej tej wartoci nastpilo wzbudzenie nadajnika. Przy tym ustawieniu 1W w TRX IC-718 bylo slycha czysty sygnal m.cz. Pozostawiajc takie ustawienie dostroilem cewki L10 i L11 do maksymalnej mocy, przy której w radiu obok bylo slycha najmocniej sygnal. Ostatecznie uzyskalem moc rzdu 1,5W Kontrolnie obni ylem zasilanie do 12V i wlczylem nadajnik. Okazalo si, e przy tym napiciu moc nie przekraczala 0,8W. Przy zasilaniu 13,8V moc zwikszyla si do 1,5W. Na koniec podlczylem zamiast miernika z obci eniem, moj anten dipolow W8010. Wlczylem nadawanie. W radiu obok bez podlaczonej anteny bylo slycha czysty sygnal m.cz. Test zakoczony pomylnie. Nadajnik zostal wstpnie uruchomiony dla pasma 80m, ale docelowo moc nadajnika bdzie zwikszona.

Przelcznik na pasma 80m, 40m, 20m, 10m i 6m

Zamierzeniem skonstruowania tego urzdzenia bylo wyposa enie Antka w mo liwo pracy w wicej ni jednym pamie. Normalnie moja wersja Antka miala uruchomione domylne pasmo 80m. Postanowilem wic doda kolejne pasma. Aby do maksimum wykorzysta przestrze w obudowie radia, zdecydowalem si na pozostawienie dla pasma 80m oryginalnych filtrów dorabiajc jedynie do nich przelczniki. Konstrukcja Antka w skrócie wyglda tak, e mo na wyró ni 3 stopnie filtrów: symetryczny filtr dolnoprzepustowy nadawczo-odbiorczy, filtr odbiorczy pasmowo-przepustowy oraz filtr nadawczy pasmowo-przepustowy podobny do poprzedniego. Pierwszy filtr postanowilem wykona w uproszczonej formie oryginalnego rozwizania, pozostawiajc dwie cewki i trzy kondensatory i dobierajc ich odpowiednie wartoci odpowiednio dla poszczególnych pasm. Drugi filtr ­ odbiorczy podobnie jak pierwszy zostal zmodyfikowany stosownie do ka dego pasma. Trzeci filtr z racji wlczenia obwodu LC w ptli kolektora tranzystora w pierwszym stopniu wzmocnienia, wymagal powtórzenia ukladu dla ka dego pasma w celu dokladnego dostrojenia nadajnika w ka dym pamie. Zadaniem tego filtru jest przepuszczenie sygnalu z mieszacza bdcego ró nic sygnalu BFO i VFO i odfiltrowanie reszty sygnalów. Na moim prostym schemacie wida, e po prostu powielilem wszystkie 3 uklady filtrów wlczajc je za pomoc przekaników w zale noci od wybranego pasma. Wyboru tego mo na dokona wlczajc stan niski (poni ej ok. 1V) na bazy tranzystorów sterujcych przekanikami. Wartoci elementów LC w poszczególnych filtrach dobieralem korzystajc z prostego wzoru i nie nale y si ich trzyma kurczowo. W obwód wyjciowy filtru odbiornika, dolczonego do wejcia mieszacza dolczony zostal dodatkowo klucz tranzystorowy sterowany sygnalem PTT w celu zapobie enia przedostawaniu si sygnalów z nadajnika do wejcia mieszacza. Caly uklad sterowany jest przez dekoder BCD na 1 z 10 w ukladzie 74LS145. Na wejcie tego ukladu wlczylem wyjcie z procesora syntezy DDS. Zaprojektowanie plytki drukowanej o stosunkowo malych wymiarach (135x85mm) dla elementów zawierajcych 30 przekaników okazalo si dla mnie zadaniem nielatwym. Plytka zostala zaprojektowana tak, aby mo liwe bylo jej umieszczenie nad plytk Antka. Wersja do wydruku: bandswitch.ZIP Lista elementów: BOM.ZIP Dla zainteresowanych podaj wymiary rozmieszczenia 3 dodatkowych otworów w plytce AVT-2310 dla umocowania plytki filtrów. Plytka posiada te 5 otworów 6mm w celu umo liwienia dostrajania cewek dla 80m oraz regulowania podkówek znajdujcych si na dolnej plytce. Dodatkowo otworami tymi mialy by doprowadzone niektóre przewody ekranowane od dolnych czci filtrów do przelczników. Wymiar plytki uwzgldnia mial równie obecno plytek syntezy DDS oraz mo liwo dostania si do nadajnika radia. Mo na zrezygnowa z którego z pasm i zaprojektowa prostsz plytk zawierajc mniej elementów, ale ja uparcie postanowilem wlczy 5 pasm w tym 50MHz! Plytk zaprojektowalem jako dwustronn, ka d woln przestrze po obu stronach wypelnilem mas dla lepszego zekranowania. Plytk wykonalem samodzielnie bez metalizacji otworów (która notabene bardzo by si przydala) technik podobn do tej, jak stosowalem przy wykonywaniu plytki klawiatury do syntezy DDS. Zastosowalem metod elazkow, trawic obie strony plytki na raty przez umieszczenie jej na powierzchni chlorku elaza najpierw jedn stron, a potem drug. Wikszo otworów wywiercilem wiertlem 0,6mm. Otwory pod podstawk ukladu U10, przekaniki i filtry 7x7 wywiercilem wiertlem 0,8mm pogrubiajc wczeniej nawiercone otworki. Po wywierceniu otworków delikatnie zeszlifowalem dodatkowo powierzchni plytki papierem ciernym o gstoci 1000 w celu wyeliminowania klopotliwych krawdzi otworków. Na koniec plytk pomalowalem roztworem kalafonii w denaturacie malujc obie powierzchnie dwa razy i pozostawiajc plytk do wyschnicia na 4 gwodziach wbitych w desk.

4z6

2009-11-09 19:28

SQ9GL - Transceiver Antek SSB na pasma 80m 40m 20m 10m 6m (3,5...

http://sq9gl.nq.pl/TRX_ANTEK/sq9gl_antek.htm

Monta plytki zaczlem do wlutowania wszystkich przelotek. Wykonalem je po prostu lutujc po obu stronach kawalki kocówek z rezystorów i przycinajc je przy samej powierzchni plytki. Podczas monta u elementów pewnym utrudnieniem bylo umieszczenie wszystkich przekaników w sytuacji, gdy niektóre kocówki nale y przylutowa od strony TOP. Monta przekaników zaczlem od tych, które mialy trudno dostpne kocówki po stronie TOP. Po tej e stronie lutowalem wic tylko te kocówki, które mialy doprowadzenie inne ni masa oraz nie byly wolne. Delikatnie przykladalem grot lutownicy tak blisko jak tylko to bylo mo liwe i uwa alem przy tym, aby nie przytopi obudowy przekaników. Rozmieszczajc w projekcie przekaniki staralem si, aby mo liwe bylo ich przylutowanie wlanie w odpowiedniej kolejnoci. W czasie monta u bacznie uwa alem, aby nie pomin którego z nich. Ewentualne zapomniane przekaniki mo na skrosowa po stronie BOTTOM plytki. Cewki 7x7 lutowalem umieszczajc ka d cewk ok. 0,5 mm nad plytk i lekko ,,chwytajc" cyn kocówki, które mialy by przylutowane równie od strony TOP trzymajc si zasady podobnej do tej przy lutowaniu przekaników. Przed przylutowaniem ka dej cewki, najpierw zdejmowalem z niej korpus, nastpnie lutowalem niezbdne kocówki po stronie TOP, potem BOTTOM, a na final nakladalem z powrotem korpus cewki dociskajc go i lutujc do masy. Jako e plytka byla pomalowana kalafoni, cyna z latwoci szybko chwytala si padów lutowniczych. W trakcie monta u przekaników i cewek sukcesywnie lutowalem równie kondensatory pomidzy cewkami, aby w póniejszej chwili nie mie problemów z dostpem do nich.

Przycicie sygnalowych kabelków koncentrycznych i przylutowanie do plytek zajlo mi godzink. Przygotowanie jednak pinów do lutowania na plytce transceivera zajlo mi drugie tyle. Nie jest to zbyt skomplikowane, ale mudne. Do tak przygotowanych plytek transceivera i przelcznika przylutowalem przewody z syntezy. Do pinów sterujcych syntezy przylutowalem tasiemk przewodów od wejcia sterujcego przelcznika. Plytk przelcznika umiecilem nad plytk transceivera na 4 rubach 3mm, blokujc plytk za pomoc nakrtek z podkladkami izolacyjnymi. Tutaj zastosowalem podkladki TO92 pod radiator z tranzystorów.

Uruchomienie czci odbiorczej przelcznika

Przygotowany wstpnie uklad ostatecznie podlczylem do zasilania 12V. Na pocztek wypróbowalem przelczanie pasm. Po wciniciu na klawiaturze przycisków przelczajcych pasma nie bylo reakcji. Sprawdzilem napicia na przekanikach. Zlikwidowalem przerw na jednej cie ce. Ponownie sprawdzilem uklad. Tym razem dalo si slysze przelczanie przekaników. Nastpnie sprawdzilem za pomoc mojego prostego generatora szerokopasmowego poszczególne czstotliwoci odbiornika. W tym celu podlczylem generator tylko jedn kocówk wprost do wejcia mieszacza NE612 w miejscu oznaczonym jako C66 (w tym miejscu jest teraz podlczenie przekanika PZ1A/O). Przelczajc kolejne pasma przestrajalem generator sprawdzajc, poprawny odbiór sygnalu. Ostatecznie upewnilem si, e odbiornik jest gotowy do strojenia na poszczególnych pasmach. Strojenie czci odbiorczej zaczlem od najni szego pasma, czyli 80m. Podlczylem generator AM ze zmodulowanym sygnalem do wejcia antenowego, ustawiajc na generatorze i w syntezie czstotliwo 3,700MHz. Do wejcia antenowego podlczylem równie anten, cho do uruchomienia wystarczylby tu zwykly rezystor 50omów. Krcc delikatnie cewk L5 przez otwór w plytce przelcznika próbowalem "zlapa" sygnal z generatora. Niestety cisza. Zaczlem wic kolejno dotyka sond z generatora poszczególne stopnie filtru. W kocu okazalo si konieczne wylutowanie tranzystora T140 zwierajcego sygnal do masy w trakcie odbioru. Nie wiedzie czemu tranzystor polaryzowal si od razu do przewodzenia. Sygnal si pojawil. Nastpnie odlczylem generator i dostroilem cewkami L4/5 i L3 do sygnalu korespondentów wprost z anteny KF. Kolejne pasma 40m, 20m, 10m i 6m uruchamialem w analogiczny sposób przylczajc generator na wejcie i próbujc dostraja si do czstotliwoci. Tak udalo sie uruchomi po kolei odbiór na pasmo 80m, 40m, 20m, 10m i 6m. Czulo dla pasma 14MHz, 28MHz i 50MHz jest troszk ni sza, ale nie przeszkadza to w milym odsluchu pasma. Dodatkwo postanowilem zastosowa wzmacniacz wejciowy na bazie ukladu MAR6 - prosty scalony wzmacniacz wlutowany bezporednio pomidzy punkt PZ1A/0, a filtr antenowy. Nie jest to jednak konieczne, poniewa odbiornik na wszystkich pasmach zachowuje si przyzwoicie. Przy uruchamianiu odbiornika koniecznym okazalo si skorygowanie rezystorów R17 i R18 na plytce Antka, aby uzyska sygnal VFO z syntezy na poziomie ok. 300mV. Tak samo zrobilem dla BFO zmieniajc R19 i R20 na 470omów.

Uruchomienie czci nadawczej przelcznika

Strojenie nadajnika rozpoczlem od pasma 80m. Podlczylem zasilanie 12V, przelcznik PTT i sygnal ok 2kHz na wejcie modulatora. Do wejcia antenowego podlczylem miernik mocy w.cz. Dodatkowo obok wlczylem IC-718 i ustawilem na obu transceiverach czstotliwo 3,700MHz. Wlczylem PTT. Nie bylo sygnalu, wic sprawdzilem poprawno monta u. Usunlem przerw na jednym z przekaników. Po tej poprawce sygnal si pojawil. Okazalo si, e po mojej modyfikacji filtru wyjciowego moc sygnalu wyjciowego wzrosla do ponad 6W! Dokladniejsze dostrojenie nadajnika wraz z zrównowa eniem modulatora postanowilem wykona na kocu po zamontowaniu urzdzenia w obudowie. Przelczylem si na pasmo 40m/LSB. Ustawilem czstotliwo 7,050MHz i sprawdzilem nadawanie. Sygnal si pojawil od razu, zatem nie ma zwar ani przerw na plytce. Regulujc delikatnie cewkami L105 i L106 ustawilem najwy szy poziom sygnalu. Jednak e moc wyjciowa z nadajnika w pamie 7MHz wyniosla 600mW. Dla kolejnych pasm przestawilem tryb pracy transceivera na USB. Dla pasma 14MHz moc wyjciowa nadajnika wyniosla 200 mW. Dalej dla pasma 28MHz okolo 60mW, a dla pasma 50MHz ok 5mW. Dostrojenie nadajnika na wy szych pasmach spowodowalo z kolei wzbudzenie wzmacniacza mocy w pasmie 80m, co jest cech wzmacniacza na tranzystorze IRF520. Zmierzylem moce na poszczególnych stopniach driver'ów dla ka dego pasma, mierzc moc na wejciu C47_1. Wyniosly odpowiednio 170uW, 130uW, 120uW, 61uW oraz 42uW dla pasma 50MHz. Wynika z tego, e mo na zastosowqa ten uklad przelcznika pasm do sterowania lepszym wzmacniaczem mocy. W urzdzeniu tym jednak planowane jest uruchomienie wikszej mocy nadajnika.

Monta kocowy urzdzenia w obudowie

Przystpilem do monta u transceivera w ubudowie. Najpierw wsunlem plytk glown Antka do obudowy. Nastpnie przykrcilem potencjometr oraz impulsator. Przylutowalem ekranowany kabelek do potenjometru. Potem zalo ylem plytk klawiatury stosujc podkladki pod TO92, cinajc je do równa. Nastpnie umiecilem syntez DDS. Przylutowalem w syntezie przewody od impulsatora. Na koniec umiecilem plytk przelcznika pasmowego ustalajc wczeniej nakrtkami dystans na rubach M3. Dolutowalem przewody w ekranie do gniazda mikrofonowego i glonika. Na koniec jeszcze raz wlczylem urzdzenie i skorygowalem odbiór pasm. Na final podjechalem lekko moc nadajnika w pamie 80m ustalajc moc ok. 6,5W, przy której uklad si nie wzbudzal. Obudow skrcilem, zakladajc pokryw. Nastpnym etapem bylo dorobienie dodatkowego wzmacniacza mikrofonowego z ukladem

5z6

2009-11-09 19:28

SQ9GL - Transceiver Antek SSB na pasma 80m 40m 20m 10m 6m (3,5...

http://sq9gl.nq.pl/TRX_ANTEK/sq9gl_antek.htm

kompresji do mojego mikrofonu pojemnociowego ICOM HM-36, który wymaga dobrego dopasowania. Jako kompresor mikrofonowy wykonalem prosty uklad wzmacniacza z kompresorem dynamiki bazujcy na ukladzie ze wzmacniaczami operacyjnymi LM324. Wykorzystalem tu gotowy projekt AVT2454 (Kompresor dynamiki SSB). Plytke kompresora wykonalem klasycznie metod termotransferow. Zlo enie ukladu zajlo mi okolo 2 godzin. Plytk zamocowalem na pasku blachy alumiowej posiadajcej w wycite ramiona, które zagilem w dól. Wywiercilem w nich 2 otworki 3mm. Przykrcilem plytk sróbkami M3 do blaszki i calo zamocowalem za pomoc jednej ruby M3 nad plytk przelcznika pasmowego. Aby zadzialal mikrofon elektretowy konieczne bylo doprowadzenie zasilania, o napiciu 7-8V na wejcie mikrofonowe. W tym celu przykecilem stabilizator scalony 7808 do jednej ze rub mocujcych wywietlacz. Napicie 8V ze stabilizatora podlczylem do wejcia mikrofonowego poprzez rezystor 4k7. Ostatecznie wyregulowalem stopie kompresji ukladu. Szybko okazalo si, e dla pasma 80m kompresja musiala by bardzo mala. Zwikszenie kompresji powodowalo wzbudzanie si ukldu kompresji i w efekcie powstawanie echa (kaczka). Na wy szych pasmach nie bylo przoblemu. Wojciech Matuszyk SQ9GL

6z6

2009-11-09 19:28

Information

QPrint

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

667251


You might also be interested in

BETA
QPrint