Read borang_a.pdf text version

BORANG A

BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG KEMASKINI MAKLUMAT PEMINJAM I. MAKLUMAT PEMINJAM a) No.Rujukan Bahagian Tajaan Pendidikan : ( Seperti Notis Tuntutan ) b) c) No.Kad Pengenalan :

( Lama ) ( Baru )

K P (

B

B

)

Nama :

d)

Alamat Surat-menyurat :

e) f) II.

No.Telefon : E-mail :

(R) ____________________________________

(H/P)

BUTIR-BUTIR PINJAMAN a) Jumlah Pinjaman KPM : RM .

III.

BUTIR-BUTIR PEKERJAAN a) b) c) d) e) Nama Jawatan : No. Gaji : * Gelaran Ketua Jabatan : Majikan : Alamat Majikan : ( Yang membayar gaji /PTJ ) Gaji Sebulan(RM) .

f) h)

No.Telefon : Kod Sekolah :

g)No.Faks:

IV . CARA BAYARAN BALIK YANG DIPILIH ( Sila pangkah ( x ) pada petak yang berkenaan sahaja ) a) b) c) Bank Draf / Kiriman Wang ( bayaran cara ini hendaklah dibuat atas nama KETUA AKAUNTAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ) Arahan Potongan Gaji ( Bagi Kakitangan Kerajaan Sahaja ) (sekiranya anda memilih bayaran cara ini,sila lengkapkan butir-butir di para V di bawah ) ** Arahan kepada Bank ( Standing Instruction ) ( bayaran cara ini hendaklah dibuat atas nama KETUA AKAUNTAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ) Tunai atau debit akaun di semua kaunter cawangan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) di seluruh negara (bagi pemegang atau bukan pemegang akaun BIMB) Bayaran secara online melalui Sistem Semakan dan Pembayaran Balik Pinjaman (e-Payment) di laman web KPM di alamat www.moe.gov.my (bagi pemegang akaun bank yang mendafar dengan MEPS) Perbankan Internet Bank Islam Malaysia Berhad melalui www.bankislam.com.my

d)

e) f) V.

ARAHAN TETAP POTONGAN GAJI Saya dengan ini memberi kuasa kepada pihak Majikan untuk membuat bayaran balik pinjaman pelajaran saya secara ansuran bulanan melalui potongan gaji sehingga selesai pinjaman. KOD POTONGAN GAJI BAGI PINJAMAN KPM : 4323 ( Bagi PPP di sekolah ) ____________________________ ( Tandatangan Peminjam) Nota : * Sila rujuk * Gelaran Ketua Jabatan Contoh : Pengetua / Pengarah / Setiausaha Bahagian 4307 ( Lain -lain )

____________________ ( Tarikh )

** Arahan kepada Bank ( Standing Instruction ) Dimaklumkan bahawa cara pembayaran ini melibatkan pihak peminjam, majikan dan bank.

Jumlah pembayaran yang diterima oleh Kementerian ini adalah berdasarkan kepada cek yang diterima daripada bank terlibat bagi peminjam yang berkenaan sahaja.

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

332983


You might also be interested in

BETA
maklumat_am_SPPPI