Read constable_medical_list.pdf text version

Form No.

Roll No.

Name

Father's Name

Center 1 CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

Center 2

Center 3

Center 4 Category DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

Medical Date

Batch

ROHANI KUMAR DHARMURAM 51106332347 6203000003 NETAM NETAM

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

K TIRUPATI 51106392503 6203000004 K DEEPAK RAO RAO

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

21/07/2011

I

RAKESH KUMAR SRI RAJU 51106580625 6203000012 SINGH SINGH

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

21/07/2011

I

51106674056 6203000013 JAIRAJVIJAY

JAIPAL KUNJAM

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

PRADUMAN 51106702722 6203000014 KUMAR OTTI

DWARIKA NATH OTTI

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

RUDRA PRATAP DEV SINGH 51107018686 6203000020 SAROTE SAROTE

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

51108310691 6203000039

KAMLESH BANSHI RAM KUMAR KUNJAM KUNJAM

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

51108444258 6203000047 RAMSAY

SAGARU RAM

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

51108456163 6203000049

51108745790 6203000058

51108797043 6203000062

51109799003 6203000105

51110063940 6203000133

51110079064 6203000134

51110133292 6203000137

51110439633 6203000187

CISF UNIT 3RD SIYARAM TATURAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD LAKHAN LAL BANWALI RAM RESERVED MANDAVI MANDAVI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MAHESH ROHIDAS RAM RESERVED KUMAR PARTE PARTE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MAHESH ANANDI RAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HARENDRA MANCHHA RESERVED KUMAR NETAM RAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MANI RAM AMIT KUMAR RESERVED NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MANOJ KUMAR LAXMAN SING RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BRAJENDRA SANT LAL RESERVED KUMAR SAROTE SAROTE BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

51110943406 6203000221

51111058762 6203000226

51110215689 6203000228

51111052373 6203000230

51111302082 6203000240

51111247296 6203000242

51111840144 6203000275

51110909017 6203000281

CISF UNIT 3RD KULESHWAR BHUSHAN LAL RESERVED CHHATA CHHATA BATTALION, BHILAI CISF UNIT SHRI 3RD YUVRAJ BAIRAGILAL RESERVED PANDRE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PRADEEP AJU RAM RESERVED SINGH TARAM TARAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD VIMAL KUMAR RUGAN RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BALSAY SUKU RAM RESERVED MANDAVI MANDAVI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SUKDEW RIKHEE RAM RESERVED TARAM TARAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PINTU RAM SHYAM LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MOKSHA JIRJODHAN RESERVED NARAYAN SAHU RAM SAHU BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

GEN

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

21/07/2011

I

TIJENDRA 51111971757 6203000298 KUMAR

KANHAIYA LAL

SURENDRA 51111985946 6203000306 NAYAK

PITABAS NAYAK

51112040701 6203000319 SANTU RAM

LAKHAMA RAM

SUSIL KUMAR 51112046532 6203000321 MARKAM

SUKALOO RAM MARKAM

RAMDAS 51112049564 6203000322 NETAM

KASHTOO RAM NETAM

BISAHU 51112053462 6203000323 JEETU MARKAM MARKAM

JAIPRAKASH 51112087233 6203000336 MARKAM

RAJA RAM MARKAM

51112137688 6203000342 VIVEK KUMAR

SAGEENA RAM

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

CISF UNIT 3RD PRADEEP JAGANATH 51112583094 6203000380 RESERVED KUMAR RANA RANA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 51112646381 6203000389 BALDEV SINGH RAMCHANDRA RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD NOHRU RAM SADHU RAM 51112653453 6203000395 RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD NIRMAL KUMAR SUKHLAL 51112656104 6203000396 RESERVED BARWA BARWA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 51112409295 6203000410 ASHOK KUMAR RAIN SINGH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MANORANJAN 51112923247 6203000418 JADAV HALDAR RESERVED HALDAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 51112685007 6203000431 NARAYAN LAL MOTI LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 51113279591 6203000456 GURU CHRAN GIRDHAR LAL RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

22/07/2011

I

51113312514 6203000464 VISHWNATH

PARAS RAM

SANTOSH GARUD RAM 51112986842 6203000469 KUMAR PAWAR PAWAR

51112987369 6203000470

MANKU RAM NETAM

SINGRAY NETAM

CHANDRA DEV 51113348915 6203000474 PATRA

RAVINDRA SINGH

51113356401 6203000475 MANGAL RAM

RAMJEE

SANDEEP MANRAKHAN 6203600001 KUMAR DARIYA DARIYA

NARAD RAM 6203600002 UIKEY

ASHA RAM UIKEY

6203600009 SANT RAM

SUDAMA

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

CISF UNIT 3RD 6203600011 DINESH KUMAR BHAROSA RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT DHURSHAY 3RD MANGIA RAM 6203600013 SINGH RESERVED KUNJAM KUNJAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MUKESH JAY SINGH 6203600018 RESERVED KUMAR NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SUDHANSU CHANDRA 6203600032 RESERVED KUMAR HANS SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MANTU KUMAR DASHARTH 6203600033 RESERVED SINGH SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT SATEESH 3RD PREM SINGH 6203600035 KUMAR RESERVED MANDAVI MANDAVI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GANPAT RAM SUMER SINGH 6203600045 RESERVED MANDAWI MANDAWI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6203600046 NIVESH KUMAR DAYA RAM RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

SADHU RAM 6203600049 KOMRA

SHREE RAM KOMRA

KHAMMAN LAL 6203600051 GAWADE

KHILAWAN

6203600060

DEVVRAT BHASKAR

BHAIYA LAL BHASKAR

SHISHUPAL 6203600062 MANDAVI

PILA RAM MANDAVI

AMAN SINGH 6203600063 SHORI

ABHIR RAM SHORI

SOMESHWAR 6203600067 NARETI

PUNEETRAM NARETI

SANTU RAM 6203600074 DUGGA

BIRU RAM DUGGA

SUDARSHAN 6203600083 ARVIND KHESS KHESS

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

22/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

SUSHEEL NATHOO LAL 6203600090 KUMAR THAKUR THAKUR

6203600092 BHUPENDRA

LOKESHWAR

6203600093 DEENDAYAL

JAY SINGH

6203600102 DHAL SINGH

LOK RAM

OMKESHWAR DEV SINGH 6203600106 KUMAR DARIYO DARIYO

BIRENDRA 6203600124 KUMAR MANDAVI

KHAMMAN SINGH MANDAVI

SHYAM LAL 6203600129 NARETI

DAYA RAM NARETI

PRITAM SINGH 6203600134 KOMRA

DHANSAY KOMRA

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

CISF UNIT 3RD GOVIND LAL FOOLSINGH 6203600145 RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SHAMBHU RAM KHILESHWAR RESERVED 6203600146 NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DINESH KUMAR MAHARU RAM 6203600149 RESERVED SHORI SHORI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DHIRENDRA CHAITU RAM 6203600155 RESERVED KUMAR POYAM POYAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAMESH LACHCHHU 6203600160 RESERVED KUMAR NETAM RAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD AGARSINGH JOGI RAM 6203600168 RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BAL RAM MURLIDHAR 6203600173 RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD AVADH RAM 6203600176 TEEKAM WATTI RESERVED WATTI BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

HIRAMAN 6203600188 NETAM

RAM NETAM

PRAMOD 6203600194 KUMAR UIKEY

BHAGIRAM UIKEY

6203600202

LIKESH KUMAR ITWARI RAM POYA POYA

NAND KUMAR 6203600203 OTTI

JOHIR SINGH OTTI

NITESH KUMAR SANPAT RAM 6203600215 DHRUWA DHRUWA

HOMSINGH 6203600218 NETAM

RAM NATH NETAM

NARAYAN 6203600232 MARKAM

KODU RAM MARKMA

DILEEP KUMAR DHANRAJ 6203600233 MANDAVI MANDAVI

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

CISF UNIT 3RD PHARSU RAM SONSAY 6203600253 RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAJU RAM SUKHDEV 6203600261 RESERVED NURUTI NURUTI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD TUKA RAM JAL SINGH 6203600268 RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PURUSHOTTAM SHOBHA RAM 6203600269 RESERVED KUMAR UIKE UIKE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAKESH KUMAR MAKHAN RESERVED 6203600272 SHORI SHORI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD AMIT KUMAR JYOTI KUMAR 6203600274 RESERVED KUJUR KUJUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GAIND LAL 6203600276 BHIKAM SINGH RESERVED MANDAVI BATTALION, BHILAI CISF UNIT SANTOSH 3RD SHOBHA RAM 6203600281 KUMAR RESERVED BHASKAR BHASKAR BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

CISF UNIT 3RD ASHWANI 6203600295 RISHU SHARMA RESERVED SHARMA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DINESH KUMAR 6203600300 RAMKUMAR RESERVED BHASKAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SHRAVAN 6203600306 NARENDRA RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHAMRU RAM 6203600313 BALRAM WATTI RESERVED WATTI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GHASIYA RAM 6203600318 BHARAT SALAM RESERVED SALAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DEV SINGH LEDU RAM 6203600323 RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6203600327 AJAY KUMAR LAKHMA RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BUDHMAN 6203600328 RAM LAL RESERVED POYAM BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

GEN

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

DINESH KUMAR KAMU RAM 6203600334 KAWDE KAWDE

LIKESHWAR 6203600335 BHASKAR

PYARI LAL BHASKAR

PITAMBAR KANASH KUMAR SINGH 6203600346 CHANAP CHANAP

RAKESH KUMAR JOHAT RAM 6203600349 DHURRW DHURRW

TARCISIUS 6203600350 AVINASH XAXLO XAXLO

KAVINDRA 6203600351 KUMAR

RAJU RAM

DILEEP KUMAR KEJA RAM 6203600354 MANDAVI KANDAVI

PREMLAL 6203600355 MARKAM

RAMSAY RAM MARKAM

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

CISF UNIT 3RD VIKRAM 6203600373 KOMAL SINGH RESERVED BAHADUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAMESH 6203600379 SUKDEV RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6203600382 NILU RAM SURJU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GANGA RAM BUDH RAM 6203600383 RESERVED KORRAM KORRAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6203600385 NILESH KUMAR GANDA RAY RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MANSAY 6203600399 ARJUN NETAM RESERVED NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MAHAVIR CHAINURAM 6203600401 RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GOVARDHAN RAJA RAM 6203600405 RESERVED THAKUR THAKUR BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

GEN

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/07/2011

I

CISF UNIT 3RD SUNHER RAM CHAIN SINGH 6203600435 RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6203600446 ASHOK KUMAR BANSHI LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD ISHWAR SINGH BIRU RAM 6203600453 RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHHAMRU 6203600455 MALSAY SHORI RESERVED RAM SHORI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MANOJ KUMAR PRADEEP 6203600458 RESERVED MANDAVI MANDAVI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD AKCHU RAM CHHERAKA 6203600470 RESERVED MARKAM RAM MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6203600485 LALCHAND RAMESHWAR RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MITHLESH CHHEDOO 6203600490 RESERVED KUMAR RAM BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

GANESH RAM 6203600502 NETAM

MEHTAR RAM

6203600506 KANWALSINGH RISOO RAM

6203600512 RAM LAL

HALALKHOR

RAKESH KUMAR SHIVALAL 6203600514 SALAM SALAM

DEVRAJ 6203600525 KUNJAM

PREMLAL KUNJAM

SANTOSH 6203600571 BAGHEL

RATIRAM BAGHEL

6203600574 RANTHU RAM

KISHUN RAM

MUKESH 6203600579 KUMAR NAGESH

JAGDEV RAM NAGESH

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

CISF UNIT 3RD BHUPENDRA GULCHAND 6203600601 RESERVED KUMAR SAHU SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BIHARI LAL SUKACHAND 6203600605 RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BASANT KUMAR PANCHU RAM 6203600608 RESERVED POYAM POYAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KARTIK RAM SAMBHU NATH 6203600609 RESERVED USENDI USENDI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DHARMENDRA VASUDEV RAM 6203600610 RESERVED KUMAR KUNJAM KUNJAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6203600614 JAYPRAKASH SANATRAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD ANUJ KUMAR CHAMAN 6203600617 RESERVED NARETI SINGH NARETI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHHEDILAL RANGSAY 6203600620 RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

CISF UNIT 3RD SIYARAM 6203600621 LALSAY RESERVED NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MALIK RAM CHHERAKA 6203600629 RESERVED WATTI RAM WATTI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PUNIT RAM DEESHMBER 6203600632 RESERVED MANDAVI RAM MANDAVI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MAHESH GANDO RAM 6203600667 RESERVED KUMAR SHORI SHORI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DIKESHWAR SVNOORAM 6203600675 RESERVED KUNJAM KUNJAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PAWAN KUMAR DHIRPAL 6203600679 RESERVED SAW SINGH SAW BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SUKHCHAND 6203600704 RAMSU NETM RESERVED NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GHANSU RAM 6203600707 SIDRAY SALAM RESERVED SALAM BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

BALRAM 6203600725 MARKAM

6203600726 MUNNA LAL

6203600730 JANKI RAM

BALDEV 6203600731 KASHYAP

BHOJENDRA 6203600733 KUMAR

VISHNU RAM 6203600741 MARKAM

KAMAL DEV 6203600745 MARKAM

UMENDRA 6203600775 KUMAR MARKAM

CISF UNIT 3RD GANGARAM RESERVED MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD FARAS RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RANGRU RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD JUGDHAR RESERVED KASHYAP BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MEHTTAR RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD AADE RAM RESERVED MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD TIJOO RAM RESERVED MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT NARAYAN 3RD SINGH RESERVED MARKAM BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

CISF UNIT 3RD SANTULAL DAMRU RAM 6203600779 RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6203600785 SUDHIR KHES ANTONIS KHES RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RATTI RAM PARAU RAM 6203600793 RESERVED SHORI SHORI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6203600795 BALIRAM DALLOORAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DHANNU RAM MANSAY 6203600798 RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD JAIKUMAR DHARAM 6203600812 RESERVED NETAM SINGH NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KISHOR KUMAR KARTIK RAM 6203600825 RESERVED WATTI WATTI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PREM LAL PARDHU RAM 6203600835 RESERVED KORETI KORETI BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

CISF UNIT 3RD SUMANT LAL SANAU RAM 6203600862 RESERVED JADE JADE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD ANIT RAM GHASSU RAM 6203600888 RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KRISHAN JAGNU RAM 6203600895 RESERVED KUMAM TARAM TARAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD NITESH KUMAR SAHDEV 6203600928 RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KHIRBHAN 6203600938 ANJOR SINGH RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SUKHCHAND MANSINGH 6203600939 RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT SANDEEP 3RD KANHAIYA LAL 6203600940 KUMAR RESERVED KALIHARI KALIHARI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GHAN SHYAM MANI RAM 6203600953 RESERVED POYAM POYAM BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

CISF UNIT 3RD MAHANTU 6203600958 KANDE RESERVED MANDAVI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD LEELASHANKAR SHOBHU RAM RESERVED 6203600993 SARNWA SARNWA BATTALION, BHILAI CISF UNIT BIRENDRA 3RD RATI RAM 6203600996 KUMAR RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RANJEET 6203601020 PAULUS EKKA RESERVED KUMAR EKKA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BAL SING RAMDHAR 6203601021 RESERVED MANDAVI MANDAVI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DASHARTH SAGAU RAM 6203601071 RESERVED KUMAR KORETI KORETI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PRADEEP JOHRO RAM 6203601077 RESERVED KUMAR TEKAM TEKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT ASHWAN 3RD PURAN 6203601079 KUMAR RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

CISF UNIT 3RD SANTU RAM FAGNU RAM 6203601083 RESERVED ACHLE ACHLE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6203601087 PASKAL EKKA RAJESH EKKA RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HIRSHINGH 6203601108 JEEVRAJ RESERVED THAKUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6203601112 HIRA LAL PREM LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DHANRAJ 6203601127 DAOO RAM RESERVED KUMAR BAGHEL BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAJENDRA BHAGWATU 6203601130 RESERVED KUMAR NAG RAM NAG BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6203601135 VIJAY KUMAR RAMSINGH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT RAMESH 3RD FATTU RAM 6203601139 KUMAR RESERVED MANDAVI MANDAVI BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

6203601154

6203601174

6203601188

6203601193

6203601212

6203601214

6203601218

6203601222

CISF UNIT 3RD RUPENDRA BIHARI RAM RESERVED KUMAR DHAKDE DHAKDE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SANTOSH DHANNA RAM RESERVED KUMAR NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHANDAN RAM MATHURESH RESERVED JURRI KUMAR JURRI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD ARUN KUAMR SUKHU RAM RESERVED DUGGA DUGGA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAJKUMAR SUKALOO RAM RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD ANOJ TARUN NAJARIUS RESERVED TIGGA TIGGA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SUKALOO RAM MADO RAM RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAVI NARAYAN CHANDRAIYA RESERVED TODEM BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

SC

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

SUKHRAM 6203601223 MANDAVI

BHOJRAJ 6203601228 KOMRA

6203601241 MORDHWAJ

6203601263 VINOD KUMAR

CHANDAN 6203601281 MOURYA

DAYALAL 6203601294 TULAVI

DHARMENDRA 6203601332 KORRAM

CHANDAN 6203601338 KUMAR JAIN

CISF UNIT 3RD MANGALRAM RESERVED MANDAVI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DHARMU RAM RESERVED KOMRA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PREMSUKH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GANDD RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD TIRATH RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD NOHAR SINGH RESERVED TULAVI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD NATHU RAM RESERVED KORRAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DUBE LAL JAIN RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

27/07/2011

I

CISF UNIT 3RD 6203601341 BEYANT SINGH TARA SINGH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MUKESH BNSIRAM 6203601353 RESERVED KUMAR NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD ASHOK KUMAR ROSHAN RESERVED 6203601367 KUMAR NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD JALAM SINGH SAMPAT 6203601370 RESERVED NETAM SINGH NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SURENDRANAT SAYENDRA 6203601386 RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SANJU RAM MUNNA RAM 6203601392 RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MEGHESHWAR DILIP KUMAR RESERVED 6203601395 PATEL PATEL BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6203601419 SUNIL KUMAR DASSU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

27/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

28/07/2011

I

6203601440

6203601445

6203601451

6203601455

6203601471

6203601473

6203601477

6203601478

CISF UNIT 3RD SUNEEL KUMAR SUKHDEV RESERVED JURRI JURRI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD JAI KISHOR NAND DULAK RESERVED KAUSHAL KAUSHAL BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHANDRASEN MAHESH RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SHRAWAN BIKATU RAM RESERVED KUMAR NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT JITENDRA 3RD MADHUSOODA KUMAR RESERVED N MANDAVI MANDAVI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SAGA RAM KOLIYA RAM RESERVED MARAPI MARAPI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SANTOSH MUNNALAL RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DINESH KUMAR MOHAN LAL RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

28/07/2011

I

LALIT KUMAR 6203601485 SORI

RAMU RAM SORI

DEVNATH 6203601488 BAGHEL

SUKDEV RAM BAGHEL

51106060078 6204000019

DAGESHWER SAHU

SADHU RAM SAHU

51106065420 6204000025 ARVIND SINGH

JOGENDRA SINGH

51106190546 6204000042 VIJAY KUMAR

LAXMAN CHOUDHARY

MUKESH PURI 51106252287 6204000046 GOSWAMI

RAJENDRA PURI GOSWAMI

51106304253 6204000049 SHEKHAR

SHRI MOHAN

MUKHTYAR 51106319152 6204000052 SINGH

NETRAPAL SINGH

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

28/07/2011

I

LAYAKRAM 51106352026 6204000057 NARNAURE

MANENDRA 51106355257 6204000059 SINGH

51106472775 6204000071

KHUSHEERAM JAMBURE

51106491822 6204000074 DRIP SINGH

KRISHNA 51106567009 6204000089 KUMAR RAVIDAS

MAHENDRA 51106696137 6204000096 KUMAR

DHIRENDRA 51106654835 6204000098 KUMAR PATEL

CHANDAN 51106734616 6204000109 KUMAR

CISF UNIT 3RD ANANTRAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HARDUTT RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DEVRAM RESERVED JAMBURE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SHRI KANWAL RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAM SHANKAR RESERVED RAVIDAS BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SRI SHAMTA RESERVED RAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DHANARAM RESERVED PATEL BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SHIV RESERVED CHOUDHARY BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

28/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

28/07/2011

I

CISF UNIT 3RD MEHATTARU 51106882136 6204000118 KHOMESHWER RESERVED RAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 51107177816 6204000161 DUBE RAM SADA RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAMA 51107088256 6204000181 ASHISH KUMAR RESERVED SHANKAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 51107470092 6204000210 RATNESHWAR MANOHAR LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KOMENDRA HINDADASH 51107511369 6204000220 RESERVED DHOK DHOK BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 51107302626 6204000228 CHETAN LAL SHRI BALDEO RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD OMPRAKASH JAGESHWAR 51107597050 6204000242 RESERVED SINHA SINHA BATTALION, BHILAI CISF UNIT SHRI 3RD 51107610238 6204000243 VEER SINGH CHANDRABHA RESERVED N BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

29/07/2011

I

51107900972 6204000285 PRADIP KUMAR KASHI RAM

PRAKASH 51107947884 6204000298 KHARE

SHRI BHARAT LAL KHARE

51107955470 6204000302

YOGESH KUMAR SAHU

NARAYAN SAHU

NEET KUMAR 51108225308 6204000342 PATEL

JAY RAM PATEL

MUKESH 51108178384 6204000345 KUMAR MARKAM

FATTESINGH MARKAM

SHRI DHYAN RAGHUVEER 51108337330 6204000368 SINGH SINGH KANWAR KANWAR

VIRENDRA 51108356628 6204000372 KUMAR

SHRI DESHEE RAM

51108412400 6204000388 RAKESH KUMAR RAM JI RAM

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

29/07/2011

I

51108417417 6204000404 MANOHAR LAL

CHHEDAN RAM

SURESH 51108445703 6204000408 CHOUDHARY

UDARAM CHOUDHARY

SHAILASH 51108452359 6204000410 KUMAR CHOUDHARY

PURUSHOTTA M CHOUDHARY

51108150261 6204000420 RAJU TIRKEY

PHILIP TIRKEY

VEER NARAYAN SHRI VED RAM 51108563037 6204000426 KURREY KURREY

JANAK LAL 51108564929 6204000432 CHANDRA

LAKHAN LAL CHANDRA

YOGENDRA 51107798373 6204000461 SINGH

RAMHT SINGH

51108771021 6204000466 PAWAN KUMAR SONU RAM

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

29/07/2011

I

51108625465 6204000477 KHUMMAN LAL

ASHOK KUMAR 51108785533 6204000479 KANGE

51108790599 6204000480

FULCHAND GURDE

LOKENDRA 51108794197 6204000486 KUMAR

MOHPAT 51108834850 6204000506 GHORMARE

51108867437 6204000513 SUKHIT RAM

LIKENDRA 51108943776 6204000527 KUMAR

51109102340 6204000552 RAJESHWAR

CISF UNIT 3RD HEMANT RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHAIT RAM RESERVED KANGE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HULASRAM RESERVED GURDE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GIRDHARI LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD ISHWARDAS RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BISHAL RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SALIK RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GYAN SINGH RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

29/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

30/07/2011

I

CISF UNIT 3RD RADHESHYAM DILIP RAM 51109225773 6204000603 RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD AMIT KUMAR MISHRI LAL 51109235311 6204000607 RESERVED BHEDIYA BHEDIYA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD NEELKANTH AJIT RAM 51109064184 6204000625 RESERVED SAHU SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAKESH KUMAR YOGENDRA RESERVED 51108961086 6204000628 SINGH SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KASHIRAM ANTAR SINGH 51109296591 6204000632 RESERVED THAKUR THAKUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHANU PRATAP ASHOK KUMAR 51109436146 6204000647 RESERVED DHRUW DHRUW BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 51109337883 6204000678 JINDER SINGH MAJER SINGH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GEETENDRA 51109597651 6204000682 RAMLAL UIKE RESERVED KUMAR UIKE BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

30/07/2011

I

51109599011 6204000683 KOMALCHAND

RAMDULAR

KRISHNA 51109635228 6204000697 KUMAR

JAGNU RAM

YOGFSH 51109368061 6204000700 KUMAR CHANDRA

RAJ KUMAR CHANDRA

51109642039 6204000704 BHUNESHWAR

KOTIRAM

51109570576 6204000729 LUXMAN SINGH BHAGRATI

GIRDHARI 51109979642 6204000769 SINHA

LACHCHHEE RAM

UMEND RAM 51110021640 6204000776 BHOYAR

CHAITRAM BHOYAR

KUNJ BIHARI 51109692548 6204000803 ASHISH KUMAR SINGH

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

30/07/2011

I

CISF UNIT 3RD SAHENSHA SARAFATULLA 51109693199 6204000804 RESERVED KHAN KHAN BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PANCH RAM 51109268477 6204000805 POSHAN LAL RESERVED VERMA BATTALION, BHILAI CISF UNIT LACHAMAN 3RD BASOREE LAL 51110166142 6204000819 SINGH RESERVED KUSHRAM KUSHRAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PREMLAL 51110224184 6204000832 HIRALAL UIKEY RESERVED UIKEY BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 51110303652 6204000845 CHITRAKANT RATIRAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAVINDRA KULDEEP 51110345787 6204000864 RESERVED KUMAR YADAV YADAV BATTALION, BHILAI CISF UNIT CHANDRA 3RD 51110468166 6204000900 VIPIN SINGH BAHADUR RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT TAMESH 3RD KUNJLAL 51110632527 6204000922 KUMAR RESERVED GOVERNA GOVERNA BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

GEN

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

30/07/2011

I

BALL MUKUND 51110640546 6204000925 THAKUR

BINJHWAR RAM THAKUR

BHUNESHWAR 51110653499 6204000933 PRASAD

LABHO RAM

51110681681 6204000943 BANWARI LAL

RATI RAM

SHIV CHARAN 51110685576 6204000944 BAIBHAV

RAM PRASAD BAIBHAV

RAMLAL 51110686987 6204000948 KAIWART

SAHADEV KAIWART

51110863642 6204000968 TIKESH KUMAR RAMKISOR

TORAN KUMAR 51110925137 6204000974 VERMA

BISHESAR VERMA

SONARAM 51111030924 6204001000 THAKUR

SHRI RAMLAL THAKUR

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

30/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

31/07/2011

I

51111076171

51111083942

51111315968

51110382260

51110523092

51109699970

51111280912

51107412904

CISF UNIT 3RD DEVENDRA 6204001012 SHYM UIKEY RESERVED KUMAR UIKEY BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DHANIRAM 6204001016 ARVIND UIKEY RESERVED UIKEY BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SHOBHA RAM 6204001046 BHAUJI RESERVED NARNOURE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HITENDRA GIRDHARI 6204001048 RESERVED KUMAR VARMA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD VIJAY 6204001049 B P SAMAJDAR RESERVED SAMAJDAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHANDRA 6204001054 RUPLAL PUN RESERVED PRAKASH BATTALION, BHILAI CISF UNIT TRIBHUVAN 3RD DEVI SINGH 6204001063 PRASAD RESERVED PRASTE PRASTE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PURUSHOTTAM PREMNATH 6204001093 RESERVED KUMAR PAIKRA PAIKRA BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

31/07/2011

I

51111695697 6204001109

51111821714 6204001133

51111858327 6204001146

51111933807 6204001161

51111988803 6204001174

51112035139 6204001182

51111646063 6204001184

51111593764 6204001187

CISF UNIT 3RD ROSHAN LOHKU RAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAJENDRA SHIVCHARAN RESERVED KUMAR SAI SAI BATTALION, BHILAI CISF UNIT SOVIND 3RD SHRI HARAK PRASAD RESERVED LAL THAKRE THAKRE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD VINOD KUMAR JHAMAK LAL RESERVED CHOUHAN CHOUHAN BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SHATRUHAN NARSINGH RESERVED LAL PATEL PATEL BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DURYODHAN SAGAR SINGH RESERVED SINGH PARTETI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHUVNESHWAR SUKALU RAM RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHAGWAN SHIVCHARAN RESERVED SINGH JAIN JAIN BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

31/07/2011

I

CISF UNIT 3RD ASHISH KUMAR SHIP PRASAD 51112147226 6204001212 RESERVED KULDIP KULDIP BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 51112159000 6204001214 PAWAN KUMAR BHOJ RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 51112216867 6204001228 SEWAK RAM RAGHUBIR RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KHOWA RAM MOTI RAM 51112278530 6204001237 RESERVED DHNUSHDHARI DHNUSHDHARI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 51112313197 6204001248 NEELAM SINGH DULAUR SING RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SANJAY KUMAR KISHAM RAM 51112314358 6204001252 RESERVED SHORI SHORI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 51112373684 6204001283 NET RAM SHOBHA RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD YASHWANT UALKUMAR 51112401797 6204001290 RESERVED KUMAR SAHU SAHU BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

SC

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

31/07/2011

I

CISF UNIT 3RD THAMESHWAR PANESHWAR 51106524041 6204001308 RESERVED PRASAD PRASAD BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 51112551542 6204001325 ESHWAR LAKRA SANTRI LAKRA RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HARMIT KUMAR SUKHDEO 51112556371 6204001329 RESERVED LAKRA KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PRADDEP 51112644732 6204001344 MAHENDRA RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 51112721383 6204001373 LALSINGH NANHURAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD LILTA RAM THANU RAM 51112738224 6204001377 RESERVED PATEL PATEL BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD TAMESHWAR 51112927288 6204001400 SUKHCHAND RESERVED KUMAR NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 51113144054 6204001463 NEMEECHAND CHATUR RAM RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

31/07/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

01/08/2011

I

51112698077 6204001485 RAJESH

SHANKAR LAL

DEO NARAYAN 51113189100 6204001494 SAHU

MR RARUHA SAHU

51112105687 6204001503

BHAIYA LAL JANGHEL

HRIDAY RAM JANGHEL

NAKUL MUKESH 51113246744 6204001514 VISHWAKARM VISHWAKARMA A

TOMESHWAR 51113249353 6204001517 CHAUDHARY

ANARAM CHAUDHARY

51113253815 6204001523 THANDA RAM

VRINDAPRASA D

DEEPAK KUMAR RADHESHYAM 51112963195 6204001561 NETAM NETAM

GAJENDRA 51113289744 6204001571 KUMAR

NATHU RAM

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

GEN

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

01/08/2011

I

CISF UNIT 3RD BHAIYA LAL SHIV KUMAR 51113315995 6204001586 RESERVED MANDAVI MANDAVI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD LATE 51112065140 6204001595 AJAY KUMAR RESERVED CHHANNU LAL BATTALION, BHILAI CISF UNIT KAMLESH MANBODHI 3RD KUMAR RAM 51113329070 6204001596 RESERVED CHANDRAWANS CHANDRAWAN BATTALION, HI SHI BHILAI CISF UNIT 3RD 51111739531 6204001617 RUPESH KUMAR NEMSINGH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 51113520002 6204001628 HEERA SINGH JETHOO RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600023 FIROJ KUMAR ASHOK KUMAR RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SOMPRAKASH 6204600024 MANOJ SAHU RESERVED SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHARAT 6204600027 DILEEP KUMAR RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

01/08/2011

I

6204600038 LOKESH KUMAR TIKAM RAM

CHARULUS 6204600042 HEMANT LAKRA LAKRA

6204600044

ARUN KUMAR BARANWAL

LAKHAN LAL BARANWAL

6204600049 LEELADHAR

MURLIDHAR

6204600066 RAMNARAYAN

BHANU RAM

6204600069 GAINDLAL

DERHA RAM

NIRANJAN 6204600087 KUMAR

DEWAR RAM

MAHESHVAR 6204600112 KUMAR

CHAITU RAM

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

01/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

01/08/2011

I

CISF UNIT 3RD ROMESH 6204600121 BISAHU RAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD LILESHWAR 6204600130 PHAGOO RAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MILAU RAM 6204600136 BAIDRAJ NETAM RESERVED NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600137 UMEND SINGH SEKHOO RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600157 SAME LAL DILEEP KUMAR RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHUPENDRA 6204600158 NOHAR SINGH RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SHIV KUMAR CHOWA RAM 6204600159 RESERVED THAKUR THAKUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600162 PARMANAND JAGESHWAR RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

6204600164 KISAN LAL

AWADH RAM

6204600190 NARAD LAL

BANSHI LAL

6204600204

KHILESH KUMAR DHRU

GANPAT RAM DHRU

6204600209 TAMRADHWAJ

DHANSAY

6204600221 GOVINDA

HARINATH

6204600229 DHANRAJ

DEVSHAY

SAURABH RAO 6204600232 SHINDE

ASHOK RAO SHINDE

BASANT KUMAR 6204600252 KUMAR RAM KUNJAM

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

JOWACHIM 6204600253 SANJAY TIRKEY TIRKEY

AMBROS 6204600256 TOPPO

AJAY TOPPO

6204600265

ASHOK KUMAR KUNJAM

DEO SINGH KUNJAM

BHAVAN KUMAR CHHABI LAL 6204600266 SORI SORI

THALESH 6204600273 KUMAR

FAGANU RAM

PRADEEP 6204600294 KUMAR

GAIND SINGH

SHANTA RAM 6204600297 MARKAM

SANTU RAM MARKAM

6204600305 DEVANAND

SANT RAM

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

02/08/2011

I

CISF UNIT 3RD 6204600308 POKHAN LAL PHAKIR RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600327 NUTISH KUMAR ABHAY RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600340 RAI SINGH RAMLAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DADHIBAL SUKHDEV 6204600343 RESERVED KOWACHI KOWACHI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD UTTARA 6204600347 DEVNARAYAN RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD VISHARM 6204600349 DAMAN SHING RESERVED SHING BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KAMAL 6204600379 KUVAR SINGH RESERVED NARAYAN BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600383 BAISHAM DHANSAY RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

02/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

CISF UNIT 3RD POSENDRA INAM KUMAR 6204600394 RESERVED KUMAR THAKUR THAKUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD JAGNOO RAM PAHDOO RAM 6204600395 RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600406 DOMAN LAL RAMSWRUP RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600411 DHANI RAM KANHAIYA LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SUSHEEL 6204600412 OM PRAKASH RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600413 RAVI KUMAR MILAP DAS RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600424 NARESH KUMAR SHIVCHANDRA RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600435 THAKUR RAM PANNA LAL RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

03/08/2011

I

CISF UNIT 3RD 6204600436 HUMAN KUMAR DHANI RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600437 KOMAL SINGH UMEND SINGH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT DEVENDRA 3RD 6204600447 KUMAR PANCH KUMAR RESERVED MADHUKER BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600452 RAMJAS PANKU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600453 TULSI RAM DOMAR SINGH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD AJAY KUMAR 6204600463 NESTOR MINJ RESERVED MINJ BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SHISHIR 6204600472 KHEMCHAND RESERVED MAHULE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600485 SHIVRAJ CHINTU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

GAJENDRA TEJENDRA PURI 6204600486 PURI GOSWAMI GOSWAMI

6204600489 LALCHAND

6204600490 JEEWAN RAM

6204600502 AJIT EKKA

TOMAN LAL 6204600507 SALAME

TEJPAL SINGH 6204600524 GAWDE

YOGESHWAR 6204600535 SINGH

6204600551 NUTAN KUMAR

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BASANT RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHAMRU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PETRUS EKKA RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SIYA RAM RESERVED SALAME BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GOVARDHAN RESERVED SINGH GAWDE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD JAGMOHAN RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PUHUP RAM RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

GEN

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

6204600561 LEMAN RAM

DEV LAL

KUNVER 6204600577 CHHANNOO LAL SINGH

6204600578

TIKESHWAR KUMAR

KUNVER SINGH

JITENDRA 6204600585 KUMAR

NARAYAN SINGH

THANESHWAR 6204600595 KUMAR

GAIND LAL

SOURABH 6204600597 MADHUKER

HUSAIN KUMAR MADHUKER

PUSHPENDRA RAMKISHAN 6204600599 KUMAR THAKUR THAKUR

6204600607 SANJAY KUMAR GOPAL

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

03/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

04/08/2011

I

CISF UNIT 3RD D PRAKASH D RAM 6204600610 RESERVED KUMAR CHANDRA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600613 YADRAM MANNU LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600614 BHOMRAJ BISHNU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600616 CHOWA RAM SUDAMA RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600617 DEEPAK KUMAR GANGU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT PRAHLAD JASAL RAM 3RD KUMAR 6204600628 CHANDRAVAN RESERVED CHANDRAVANS SHI BATTALION, HI BHILAI CISF UNIT MAHENDRA 3RD HAGAR LAL 6204600629 KUMAR RESERVED KOTPARIYA KOTPARIYA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHHATRPAL 6204600634 LEKHRAM RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

GEN

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

04/08/2011

I

6204600639 KESHAW LAL

JEEWAN LAL

6204600643 ROHIT KUMAR

KULESHWER

6204600644

KAMLSHWAR LAL THAKUR

MOHAN LAL THAKUR

YOGESH 6204600650 KUMAR

BASANT KUMAR

6204600662 YOGESHWAR

MANNU LAL

BIRENDRA 6204600663 KUMAR

CHHABILAL

6204600667 DEEPAK KUMAR SHANTANU

KOMAL KUMAR 6204600670 THAKUR

BHARAT LAL THAKUR

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

04/08/2011

I

CISF UNIT 3RD 6204600677 KUNWAR SINGH SUNDARURAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GOPAL RAO BHOOPENDRA 6204600678 RESERVED BHOSLE RAO BHOSLE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SHANKAR LAL PANCHU RAM 6204600682 RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT PARMESH 3RD GAIND SINGH 6204600685 KUMAR RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHUNESHWAR 6204600688 RAKESH KUMAR RESERVED SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204600699 SAGAN LAL GIRWAK LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT KAMLESH 3RD RAMADHAR 6204600706 KUMAR RESERVED SONKAR SONKAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BIRENDRA 6204600709 KANS RAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

04/08/2011

I

6204600716

6204600727

6204600744

6204600756

6204600781

6204600782

6204600786

6204600793

CISF UNIT 3RD KUNDAN AJAY NEGI RESERVED SINGH NEGI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD AMAR SINGH JAGDISH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD VINAY KUMAR INDRA KUMAR RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHANDRA SAKHA RAM RESERVED PRAKASH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RIKESH KUMAR JAYLOO RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SANDEEP YENKATRAO RESERVED AASOLE AASOLE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD VIKAS KUMAR GHANA RAM RESERVED SAHU SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD THAN SINGH GIRDHARI LAL RESERVED DIWAN DIWAN BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

GEN

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

04/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

05/08/2011

I

NEERAJ KUMAR PUNA RAM 6204600805 KOTPRIHA KOTPRIHA

6204600809 AJEET KUMAR

PARMESH

6204600815 DEV NARAYAN

RAMESHWAR PRASAD

ANAND KUMAR 6204600827 SALAM

BRIJ LAL SALAM

6204600829 TEMAN SINGH

DEVANAND

HANESHWAR 6204600836 PRASAD DESHLAHARE

SUKLAL DESHLAHARE

MUKESH 6204600843 KUMAR MANDAVI

NIRAU RAM MANDAVI

DUSHYANT 6204600853 KUMAR

SHYAM LAL

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

05/08/2011

I

AMIT KUMAR 6204600870 TARETA

GAPOTRAM TARETA

PITAM SINGH 6204600888 SOLANKI

MALKHAN SINGH SOLANKI

6204600891 R LIGIN

S RADHA KRISHNAN PILLAI

6204600900 KAMTA PRASAD RAJA RAM

ADESH KUMAR 6204600910 RANA

RAMBHAGAT

6204600923 HEMNATH

SANT RAM

YASHWANT 6204600924 KUMAR

BED RAM

HARISHCHAND 6204600927 RA

TILOK RAM

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

05/08/2011

I

6204600933

6204600941

6204600947

6204600953

6204600964

6204600965

6204600969

6204600972

CISF UNIT 3RD TINKESH TARKESHWAR RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GODHAN SINGH KALAM SINGH RESERVED UIKEY UIKEY BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD ABHAY LAL KUMOO RAM RESERVED BHUARYA BHUARYA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DALLI KETRA DALLI VASU RESERVED VASU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHHATTR HEM SINGH RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GAJENDRA SHIV PRASAD RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD JITENDRA VISHWNATH RESERVED KOLIYARE KOLIYARE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KIRAN LAL MURARI LAL RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

05/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

05/08/2011

I

6204600973 KHEMEN LAL

6204600978 DEV PRASAD

6204600982

NEELESHWAR KUMAR

6204600991 DINURAM

TORAN LAL 6204600992 MANKAR

SANDEEP 6204600998 KUMAR MANDAVI

KAMLESH 6204601003 KUMAR

6204601005 MORDHWAJ

CISF UNIT 3RD FIRTU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DILEEP KUMAR RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHUKHAN RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BUDHRAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HARI RAM RESERVED MANKAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HEERA LAL RESERVED MANDAVI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KUNWAR RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD AWADH RAM RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

06/08/2011

I

BANWALI 6204601014 KUMAR

SHUKLA RAM

MOHEET 6204601017 KUMAR

GOVIND

6204601035 RUPRAM

SHITAL

6204601050 DINESH KUMAR BIRAJHU RAM

PRIYANK 6204601059 KUMAR

PRABHU RAM SAHU

6204601060 ANKIT PANNA

THADEUS PANNA

6204601070 DEVANAND

MANNOO LAL

6204601077 HARISH KUMAR HEMU RAM

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

06/08/2011

I

CISF UNIT 3RD JANARDAN GUHARI RAM 6204601078 RESERVED DHRUW DHRUW BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHAIN SINGH 6204601096 HALKE SINGH RESERVED PANDRE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601099 MOTILAL ROHIT KUMAR RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT SAHAJ 3RD SATISH KUMAR 6204601115 NARAYAN RESERVED SINGH SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHANDAN 6204601117 SHIV PRASAD RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DHARMENDRA ASHOK KUMAR RESERVED 6204601151 KUMAR MEARYA BATTALION, MEARYA BHILAI CISF UNIT 3RD TAKESHWAR 6204601152 ROOP SINGH RESERVED PRASAD BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601157 LEELU RAM TULA RAM RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

06/08/2011

I

CISF UNIT 3RD 6204601165 TEJPRAKASH BALMUKUND RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT SAMRAT 3RD ENDAR SINGH 6204601185 SINGH RESERVED DHURWEY DHURWEY BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD VASU KUMAR MAKHAN LAL 6204601189 RESERVED SAHU SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GAIND LAL TULA RAM 6204601225 RESERVED CHURENDRA CHURENDRA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD TAMRADHWAJ PRABHU RAM 6204601228 RESERVED CHURENDRA CHURENDRA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SANJAY KUMAR ASHOK KUMAR RESERVED 6204601236 PANDEY PANDEY BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SAMPAT LAL GHASIYA RAM 6204601263 RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601271 NITESH KUMAR GABHARU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

06/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

07/08/2011

I

CISF UNIT 3RD 6204601302 MOOLCHAND JAIT RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601303 KANTI LAL GYAN SINGH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DHANESH 6204601310 SALIK RAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT BIRENDRA 3RD RAMPRAKASH 6204601315 KUMAR RESERVED RAWATE RAWATE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601321 KANHAIYA LAL DUL SINGH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KAMAL 6204601340 UMESH KUMAR RESERVED NARAYAN BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601345 ROHIT KUMAR RAMDAS RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601347 HITESH KUMAR BHUVAN LAL RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

07/08/2011

I

CISF UNIT 3RD PRAKASH GOVARDHAN 6204601348 RESERVED KUMAR MARAM MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601349 CHOVA RAM RAMKHILAVAN RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601351 RAMKUMAR BAIDYANATH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAVINDRA 6204601357 DEV KUMAR RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHAGWAN 6204601358 HOMLAL RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHUKESHWER 6204601359 CHETAN LAL RESERVED PRASAD BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHANDRAPRAK 6204601362 RAM KUMAR RESERVED ASH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601363 KAMAL SINGH RAM KUMAR RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

07/08/2011

I

CISF UNIT 3RD 6204601369 RAJESH KUMAR BABULAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PURAN LAL UMARAV 6204601373 RESERVED SORI SINGH SORI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD YOGESH 6204601382 HARI RAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT SHATRUGHAN 3RD SHOBHIT RAM 6204601383 RAM RESERVED KHARANSHU KHARANSHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SANJAY KUMAR ROHIDAS 6204601386 RESERVED BISEN BISEN BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601390 DEEPAK KUMAR GANPAT RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601392 DINESH KUMAR BHIKHAM LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PUSHKAR RAM PREM LAL 6204601397 RESERVED GACHPAL GACHPAL BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

07/08/2011

I

CISF UNIT 3RD NIRMAL SINGH AMER SINGH 6204601398 RESERVED DUGGA DUGGA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD YASHWANT RUDRADEV 6204601414 RESERVED KUMAR TIWARI TIWARI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SATISH KUMAR KRISHNA LAL 6204601415 RESERVED SINHA SINHA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAMESH TIRATH RAM 6204601418 RESERVED KUMAR THAKUR THAKUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MOHIT KUMAR AWADH RAM 6204601433 RESERVED DHRUW DHRUW BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601442 DIVAKAR CHHITAL RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601445 PARMESHWAR PUNIT RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601453 MISHRI LAL CHHATRI RAM RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

07/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

6204601463 KUNAL

DHARMENDRA 6204601468 KUMAR

6204601469 SURYAKANT

MUKESH 6204601475 KUMAR SAHU

GAINDOO RAM 6204601478 THAKUR

6204601482 DOMAR SINGH

6204601496 ROHIT YADAV

6204601515 RAJKUMAR

CISF UNIT 3RD THAN SINGH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BALSING RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESH KUMAR RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SHYAM RESERVED SUNDER SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHAMRA RAM RESERVED THAKUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HARISHANKAR RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MAHENDRA RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KHILU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

BHARAT 6204601521 JAGVIR NETAM NETAM

6204601524 RUPESH KUMAR SAMSAY

6204601531

ASHOK KUMAR NETAM

PREM LAL NETAM

DINESH KUMAR 6204601536 MOHAN LAL KORCHE

BHAW SINGH 6204601539 NETAM

BRIJ LAL NETAM

6204601540 KES RAM

BHAGWAT PRASAD

MANHARAN 6204601544 MANISH KUMAR LAL

CHHATTISH 6204601545 KUMAR

PAWAN KUMAR

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

YOGESH 6204601596 KUMAR

6204601605 PARMESHWAR

6204601615 RAMANAND

UMENDI RAM 6204601622 MANDAVI

6204601624 KUNDAN LAL

T SANJAY 6204601634 KUMAR

6204601656 PARAKH DAS

6204601667 PURANIK RAM

CISF UNIT 3RD NARAD RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD ASHOK KUMAR RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAGHUNANDA RESERVED N BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHAGVANI RESERVED RAM MANDAVI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BIDE RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT T BAL 3RD KRISHNA RESERVED MURTI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SAGUN DAS RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KAMAL DEV RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

CISF UNIT 3RD BALKRISHAN SHIVENDRAPR 6204601678 RESERVED PANDEY ASAD PANDEY BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KAPIL DEV MUNNA RAM 6204601683 RESERVED JURRI JURRI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601687 LALIT KUMAR PREM LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD NEETESH 6204601688 DULESH RAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HARISHCHAND 6204601695 PAWAN KUMAR RESERVED RA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BIRENDRA ANJORI RAM 6204601700 RESERVED KUMAR NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601701 VEDRAM ARJUNRAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601709 KHILEN KUMAR DEV LAL RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

GEN

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

08/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

CISF UNIT 3RD SHASHIPAL JAGESHWAR 6204601713 RESERVED SINGH JURRY SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAJENDRA 6204601718 FATTE LAL RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SHRADHANAND ANTHRES 6204601740 RESERVED KUJUR KUJUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KHUB LAL DHRN SING 6204601746 RESERVED PADOTI PADOTI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601748 OMAN LAL LACHHU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DHRUW 6204601750 NAVEEN KUMAR RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601755 SURESH BECK JOSEPH BECK RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601758 DOMAR SINGH SUKHIT RAM RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

CISF UNIT 3RD SUNEEL KUMAR KEDAR 6204601760 RESERVED KAUSHIK KAUSHIK BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PAVAN KUMAR CHAITU RAM 6204601766 RESERVED KUNJAM KUNJAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HARISH KUMAR KISHAN LAL 6204601771 RESERVED SALAM SALAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601773 SAMAY LAL SUKALOO RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAMSU LAL MISSTAR 6204601781 RESERVED NETAM NARAD LAL BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HOM SINGH REWA RAM 6204601789 RESERVED SUDHAKER SUDHAKER BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601793 YAKSH RAJ BHARAT LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SONU RAM 6204601798 RAHUL NARETI RESERVED NARETI BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

HARAKH RAM 6204601811 TUKA RAM PAEL PATEL

KESHRAM 6204601850 CHURENDRA

MAHAJAN SINGH CHURENDRA

6204601852

KANHAIYA LAL DHRUW

SONSAY DHRUW

DULCHAND 6204601854 KUMAR NETAM

BISAHU RAM NETAM

6204601869 VINOD KUMAR

DESHOO PRASAD

GOVIND KUMAR HEMLAL 6204601873 NETAM NETAM

NEELKANTPUR 6204601880 AME

DHANRERAM PURAME

MUKESH 6204601881 KUMAR

RAM SING

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

09/08/2011

I

CISF UNIT 3RD VINOD KUMAR 6204601883 MANSHA RAM RESERVED NIRMALKAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DINESH KUMAR LILAMBAR 6204601901 RESERVED DHRUW SINGH DHRUW BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHUNESH BIR SINGH 6204601910 RESERVED KUMAR KANGE KANGE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601947 MANU RAM CHIMMAN LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204601948 RUPESH KUMAR ROMAN LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD YASHWANT GANGU RAM 6204601961 RESERVED KUMAR NISHAD NISHAD BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD AJAY KUMAR CHARAN 6204601962 RESERVED NETAM SINGH NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GAJANAND ARSURAM 6204601963 RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

GEN

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

CISF UNIT 3RD VIKAS KUMAR SHAMBU RAM 6204601966 RESERVED BHASKER BHASKER BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD UMESH KUMAR PHARAS RAM 6204601968 RESERVED SALAM SALAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PRAMOD GAJENDRA 6204601988 RESERVED KUMAR NETAM SINGH NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MANOJ KUMAR LACHHU LAL 6204601993 RESERVED ENWATI ENWATI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KHULESH YUDAR SINGH 6204601997 RESERVED KUMAR RAWTE RAWTE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAJA RAM MUNNA 6204602002 RESERVED KULESH LALKULESH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204602013 MADRA TIRKEY ALOIS TIRKEY RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAJ KUMAR 6204602014 BHUSHAN LAL RESERVED THAKUR BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

CISF UNIT 3RD HILAIUS 6204602024 FIROJ TOPPO RESERVED TOPPO BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204602029 ANIL KUMAR CHAMPA LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAJKUMAR BINJHWAR 6204602037 RESERVED YADAV YADAV BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204602048 SUKCHAND RAM GOPAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAJENDRA VISHWANATH 6204602053 RESERVED PRASAD SINHA SINHA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHITRASEN KHAMHAN LAL 6204602065 RESERVED DARRO DARRO BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204602073 VEER NARAYAN SAKHA RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PRASHANT 6204602076 CHETAN RAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

10/08/2011

I

6204602083

6204602087

6204602130

6204602135

6204602137

6204602146

6204602151

6204602156

CISF UNIT 3RD RAJENDRA JUNAS LAKRA RESERVED LAKRA BATTALION, BHILAI CISF UNIT BUDHRAM 3RD SHIVAN KUMAR SINGH RESERVED THAKUR THAKUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DVARIKA DAYALIK RAM RESERVED PRASAD SAHU SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT A PANKAJ 3RD KUMAR AYNS KUMAR RESERVED SHARMA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PRATAP SINGH GOPI SINGH RESERVED PAIKARA PAIKARA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHOLA RAM PARAS RAM RESERVED DHRUW DHRUW BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DUJLAL JAIRAM DHRUW RESERVED DHRUW BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHUNESHWAR KISHUN RAM RESERVED LAL BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

10/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

11/08/2011

I

CISF UNIT 3RD 6204602177 KHEMAN LAL DIGER RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204602190 MANISH KUMAR NAND KUMAR RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD NARENDRA 6204602207 DWIJ RAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204602209 UTTAM KUMAR PANCH RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DULESH KUMAR BHARAT LAL RESERVED 6204602210 VERMA VERMA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KESHAW JAGAT RAM 6204602212 RESERVED PRASAD SAHU SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DWARIKA 6204602220 RATAN RESERVED PRASAD BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHESH RAM ROHIT KUMAR 6204602230 RESERVED GHARENDRA GHARENDRA BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

GEN

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

11/08/2011

I

6204602240 MOOLCHAND

SUR SINGH

DEVENDRA 6204602254 KUMAR

PALAK RAM

6204602262 NILESH VERMA SANTU RAM

6204602267 YOGESH

GANPATI RAO

ISHWAR DAYAL AAJU RAM 6204602281 SAHU SAHU

6204602285 PAWAN KUMAR LOKNATH

6204602289 KALESHWAR

GANGA RAM

UMESH KUMAR RAM SINGH 6204602290 THAKUR THAKUR

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

11/08/2011

I

CISF UNIT 3RD KALLU 6204602293 MONU NAMDEO RESERVED NAMDEO BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KISAN LAL DEWAL SINGH 6204602317 RESERVED GANWARE GANWARE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MAHESH 6204602323 DILIP KUMAR RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BAISAKHU 6204602329 KHILESHWAR RESERVED RAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204602361 MAHAVEER DAYA RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204602363 LOKESH SINGH HARI RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204602388 SAWAN KUMAR UGRASEN RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204602395 RAMAWTAR SHIVCHARAN RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

11/08/2011

I

RAMESH 6204602401 KUMAR

PAWAN KUMAR

6204602402 DEMRAJ RANA

NARAD RAM

6204602416 NARAYAN LAL

ANANR RAM

6204602419 HIMANCHAL

TEJRAM

6204602442 GEETESHWAR

BEENU RAM

MANENDRA 6204602446 KUMAR

SHIV NANDAN PRASAD

KAMAL 6204602454 NARAYAN

TULA RAM

6204602457 ANIL KUMAR

BRIJ LAL

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

11/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

12/08/2011

I

CISF UNIT 3RD ANOOP RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT NARAYAN 3RD YASHWANT 6204602459 SINGH RESERVED KUMAR THAKUR THAKUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GITESHWAR RAJENDRA 6204602474 RESERVED KUMAR KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAMADHAR 6204602488 SUMAN KUMAR RESERVED SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204602503 BISHESAR PUHUP RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAJU KUMAR MOHAN SINGH 6204602518 RESERVED DUGGA DUGGA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAJENDRA 6204602519 AADU RAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204602521 YUVRAJ GULAM SINGH RESERVED BATTALION, BHILAI LAXMI 6204602458 NARAYAN GOND

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

6204602523

6204602526

6204602527

6204602538

6204602552

6204602556

6204602557

6204602571

CISF UNIT 3RD RAJOO KUMAR JHADU RAM RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DHANASOO GORELAL RESERVED RAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GULSHAN SUKHADAD RESERVED KUMAR DIVYA DIVYA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SHAILENDRA DURYODHAN RESERVED KUMAR PRASAD BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHHATRAPAL SHYAM LAL RESERVED SINGH THAKUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD ROSHAN LAL SUKHIT RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD EMIT KUMAR DHELOO RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD AMESH KUMAR KRISHNA RAM RESERVED BHUARYA BHUARYA BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

6204602594 ANIL KUMAR

HARIKH RAM

6204602596 SUNEEL KUMAR SUKDEV

6204602597 TAMRAJ NETAM

GOVIND RAM NETAM

KHILESHWAR 6204602604 KUMAR

BALA RAM

6204602605 SEEOM

DINDAYAL

AASHISH 6204602611 KUMAR

BHAGWAT RAM

RAKESH KUMAR DHANESH 6204602612 SAHU KUMAR SAHU

6204602615 PENENDRA

TUKA RAM DHRUW

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

CISF UNIT 3RD GOVARDHAN SOMNATH 6204602617 RESERVED PRASAD SAHU SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD VIJENDRA 6204602620 FAGOO RAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAMESH GOPAL SINGH 6204602624 RESERVED KUMAR DIWAN DIWAN BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD AJAY KUMAR BALRAM 6204602632 RESERVED DEWANGAN DEWANGAN BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD YOGESH GIRI VIKRAM GIRI 6204602641 RESERVED GOSWAMI GOSWAMI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204602650 BASANT KUMAR RAMDHAN RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD YOGESH 6204602655 SANTANU RAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MAHENDRA 6204602657 KEDAR SINGH RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

12/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

PURUSHOTTAM 6204602658 RAMKEVAL LAL DHRUW

MURARI LAL 6204602661 KHUMAN SINGH SAHU

6204602669

LIKESH KUMAR SURAJ LAL SHRIWAS SHRIWAS

RAJENDRA 6204602676 SINGH

HARI SINGH DHRUV

6204602696 VASHWANT

JOHAR LAL

SANTOSH TORAN LAL 6204602710 KUMAR THAKUR THAKUR

6204602716 HUKUM SINGH

PYARE LAL

6204602720 VAMAN SINGH

DHAL SINGH

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

13/08/2011

I

SHAILENDRA 6204602732 KUMAR

TRIBHUWAN LAL

AMIT KUMAR 6204602755 VRAON

RAMDS URAON

6204602771

GHANSHYAM SINGH KHARE

JHUMUK LAL KHARE

DUSHYANT 6204602785 KUMAR

MEGHANATH

DEVENDRA 6204602795 KUMAR

CHINTA RAM

DINESH KUMAR RAM LAL 6204602816 KOMRE KOMRE

TAMESHWAR 6204602817 RAM

RUPSINGH

6204602821 MAN SINGH

GOVIND RAM

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

6204602824

6204602825

6204602842

6204602845

6204602872

6204602882

6204602896

6204602898

CISF UNIT 3RD MOKHAN LAL BAHUR SINGH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT PRAMOD CHANDRA 3RD KUMAR SHEKHAR RESERVED RATHORE RATHORE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PARMESHWAR CHAIT RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAGHUNATH AJAY RESERVED THAKUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MEHATTAR AJAY KUMAR RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD AJIT KUMAR LALCHAND RESERVED USARE USARE BATTALION, BHILAI CISF UNIT DHANENDRA 3RD LALA RAM KUMAR RESERVED KANWAR KANWAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KAMAL KISHOR ISHWAR LAL RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

13/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

13/08/2011

I

CISF UNIT 3RD CHANDRASHEK RAMLAL 6204602929 RESERVED HAR JANGDE JANGDE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SAMARTH TAJPRATAP 6204602949 RESERVED KUMAR KHARWAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAM KUMAR MINJAN SINGH 6204602971 RESERVED GHAWDE GHAWDE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204602985 TAMESHWAR RAJKUMAR RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DEVENDRA SUNDAR 6204602987 RESERVED KUMAR SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SANJAY KUMAR 6204602989 GIRDHAR LAL RESERVED SAHARE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD AJIT RAM GUJ RAM 6204602999 RESERVED DHANENDRA DHANENDRA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD STHEPAN 6204603001 KULDIP KUJUR RESERVED KUJUR BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

SC

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

14/08/2011

I

CISF UNIT 3RD RAM LAKHAN 6204603002 VIJAY KUMAR RESERVED RAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PUENDRA 6204603005 PRATAP DAS RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD TIKAM RAM PARAS RAM 6204603010 RESERVED VARMA VARMA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HEMANT JOHAN RAM 6204603012 RESERVED KUMAR DHRUW DHRUW BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204603021 DOMAN LAL HIRADE RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD UTTAM KUMAR BHAROSA RAM RESERVED 6204603031 DHRUW DHRUW BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD TESWAR LAL 6204603043 PADUM SINGH RESERVED JURRI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204603044 PUNAM KUMAR RADHELAL RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

14/08/2011

I

PUNANAND 6204603048 THAKUR

JEEVADHAR THAKUR

RAJESH KUMAR KUNDAN 6204603050 KODOPI SINGH

6204603052

JITENDRA GANESH RAM KUMAR DHRUW DHRUW

DEEPAK KUMAR SUDAM RAM 6204603060 SAHU SAHU

SAMEER 6204603066 KUMAR NETAM

AMAR SINGH NETAM

MUKESH 6204603074 KUMAR SAHU

SONAU LAL SAHU

RAJENDRA 6204603076 KUMAR NETAM

RAJA RAM NETAM

BIHARI LAL 6204603079 KUMETI

PUNAD RAM KUMETI

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

14/08/2011

I

6204603088

6204603105

6204603111

6204603121

6204603127

6204603133

6204603139

6204603151

CISF UNIT 3RD RAMESH ARJUN SINGH RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SHANTA VEDRAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PARMESHWAR RAMKISHOR RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD JAYNENDRA MAKHAN LAL RESERVED KUMAR SINHA SINHA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD LALESHWAR BIKAS DAS RESERVED DAS BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SAWAN KUMAR VIJAY KUMAR RESERVED PANDEY PANDEY BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAKESH SINGH KUVAR SINGH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RUPINDER BALVINDER RESERVED SINGH SINGH BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

14/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

16/08/2011

I

CISF UNIT 3RD ARUN KUMAR SAMARU RAM 6204603156 RESERVED PAIKARA PAIKARA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PARADISH GOSHNAR 6204603161 RESERVED XAXA XAXA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD NAGESH CHAIT RAM 6204603172 RESERVED KUMAR GAWDE GAWDE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204603175 REWA RAM HEERA SINGH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204603180 GOPI CHAND POKHAN LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DAAGESH SONE RAM 6204603182 RESERVED KUMAR TEKAM TEKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHOJ RAM ANJOR SINGH 6204603204 RESERVED DHRUW DHRUW BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD TEELESH ASHVNT 6204603208 RESERVED KUMAR BISEN SINGH BISEN BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

CISF UNIT 3RD JHARIYAR 6204603213 JHANAK LAL RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204603234 GUNIT RAM AARTU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204603239 KALYAN SINGH JAGAT RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAMKUMAR BHIM RAM 6204603261 RESERVED MANDAVI MANDAVI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MAHENDRA TULSI RAM 6204603271 RESERVED GAHERWAR GAHERWAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD NIKESH KUMAR CHUNNI LAL 6204603287 RESERVED NAG NAG BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PURUSHOTTAM KANHAIYA LAL 6204603297 RESERVED SIDAR SIDAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204603304 PAWAN KUMAR JANAK RAM RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

SANTLAL 6204603336 BARIHA

RAMJI BARIHA

VINAY KUMAR 6204603345 SARVA

ASHOK KUMAR SARVA

6204603353

KAPIL KUMAR CHINDA

RAJARAM CHINDA

6204603354 ASHOK KUMAR

SOBHIT RAM

6204603366 DRON KUMAR

KRISHNA RAM

6204603383 MANNU LAL

SEWA RAM

6204603392 TENSINGH

TUKA RAM

6204603394 SATISH KUMAR SANAT KUMAR

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

16/08/2011

I

6204603404

6204603417

6204603427

6204603435

6204603439

6204603475

6204603481

6204603535

CISF UNIT 3RD SHIVNARAYAN JAI LAL SAHU RESERVED SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GHANSHYAM BHOLA RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHUSHAN LAL ISHWAR LAL RESERVED THAKUR THAKUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SANJAY KUMAR DHAN RAJ RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SURESH KUMAR SUJAN SINGH RESERVED BHUARYA BHUARYA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PALSINGH BIDE RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SUDARSHAN KANHAI RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD POSHAN LAL RAMKHILAVAN RESERVED PATEL PATEL BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

GEN

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

16/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

17/08/2011

I

RAM 6204603573 ARVIND YADAV SINGASHAN

AKHILESH 6204603602 KUMAR

TIKENDRA NATH

6204603619

SUDEEP KUMAR PRADEEP DAS KUMAR DAS

VIKASH KUMAR DEVNATH 6204603623 YADAV YADAV

6204603659 UDAL RAM

BISRAM

6204603681 CHOWA RAM

MANGLU RAM

TOMU RAM 6204603685 SAHU

SEETARAM SAHU

6204603699 ROSHAN LAL

DAMODAR RAM

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

GEN

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

17/08/2011

I

CISF UNIT 3RD RAKESH KUMAR RAMDEV 6204603724 RESERVED PADDA PADDA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204603783 SAYED ASHID SAYED AKBAR RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204603797 SHASHI KUMAR A RAMU RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAM MOHAN KRISHNA 6204603807 RESERVED RAI KUMAR RAI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204603812 BHUPAT SINGH AWADH RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT ANOOP 3RD NUDHESH 6204603818 KUMAR RESERVED KUMAR DHRUW BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DWARIKA 6204603855 LOKESH KUMAR RESERVED PRASAD BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SUDARSHAN 6204603858 GHASIYA RAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

17/08/2011

I

CISF UNIT 3RD 6204603862 ANOOP KUMAR MILAN RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHUPESH ASHA RAM 6204603875 RESERVED KUMAR DHRUW DHRUW BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GOUTAM RAM SOMNATH 6204603897 RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DEVKARAN RAMSWARUP 6204603900 RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SANAT KUMAR 6204603907 KAPIL SAHU RESERVED SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD NAR SINGH SHER SINGH 6204603915 RESERVED DHRUW DHRUW BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DEVENDRA 6204603950 DOMAN LAL RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HARENDRA PURSHOTTAM 6204603962 RESERVED KUMAR LAL BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

17/08/2011

I

CISF UNIT 3RD 6204603968 NARAD RAM VISHNU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHINESH 6204603975 NILKANTH RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204604012 GAIND LAL TUKA RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HATESHWAR 6204604024 BAHUR SINGH RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAJESH KUMAR GANGA RAM 6204604028 RESERVED DIVYA DIVYA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GUNESH 6204604079 CHHAGAN LAL RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KAILASH MANGLU RAM 6204604099 RESERVED KUMAR SAHU SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SANWAT 6204604114 RAJESH PATEL RESERVED PATEL BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

17/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

18/08/2011

I

PIYUSH KUMAR 6204604115 ANIL SONI SONI

VIKESH KUMAR CHHABI RAM 6204604134 HICHAMEE HICHAMEE

6204604158 SUNIL KUMAR

KRISHNA KUMAR

VIKAS KUMAR 6204604181 KASHYAP

KALI RAM KASHYAP

6204604184 RAKESH KUMAR SANT RAM

PURUSHOTTAM 6204604190 MANI RAM KUMAR

DAIMOND 6204604193 SINGH DHRUW

SURAJU RAM

6204604220 RAJU LAKRA

PEELLAL

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

CISF UNIT 3RD DIGESHWAR 6204604227 JAIRAM SAHU RESERVED KUMAR SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KAMLESH RAM THAN SINGH 6204604235 RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204604262 JAYANT KUJUR JUNAS KUJUR RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SANJEEV NICOLAS 6204604263 RESERVED KUJUR KUJUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD THANESH NAND KUMAR 6204604279 RESERVED KUMAR PAL PAL BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DUGESH MAHESH 6204604289 RESERVED KUMAR KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204604313 RAJTILAK MALIK RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SHIV KUMAR SHATRUHAN 6204604318 RESERVED THAKUR THAKUR BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

6204604336

6204604345

6204604424

6204604459

6204604461

6204604462

6204604463

6204604469

CISF UNIT 3RD MENCHAND ARJUN SINGH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD NEELAM DEENDAYAL RESERVED THAKUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHOOSHAN MANPURI RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MITHLESH KANAK RAM RESERVED SAHU SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD ROSHAN LAL CHINTA RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PRITAM LAL SONA RAM RESERVED THAKUR THAKUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BALRAM KUMAR MADAN LAL RESERVED VISHVAKARMA VISHVAKARMA BATTALION, BHILAI CISF UNIT YOGENDRA 3RD SINGH NAKUL RAM RESERVED BHARDWAJ BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

18/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

18/08/2011

I

TUKESHWAR 6204604472 KUMAR KOTHARI

6204604492

6204604515

6204604562

6204604564

6204604596

6204604597

6204604623

CISF UNIT 3RD PANI RAM RESERVED KOTHARI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD NARENDRA ASHOK KUMAR RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SURESH KUMAR NANKU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD ASHOK KUMAR MANSHARAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD TEMAN LAL DEVI RAM RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SANT RAM PUNU LAL NAG RESERVED NAG BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MULESH KUMAR RAMCHAND RESERVED SURYAWANSHI SURYAWANSHI BATTALION, BHILAI CISF UNIT RAJKUMAR SUDARSHAN 3RD SUDARSHAN BALIRAM RESERVED VERMA VERMA BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

19/08/2011

I

CISF UNIT 3RD 6204604682 BODHAN SINGH MANTHIR RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD JANU JAHLU SINGH 6204604721 RESERVED DHURWEY DHURWEY BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204604747 LEELU RAM CHETAN LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204604822 RAJESH YADAV GAMA YADAV RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204604866 CHUNNI LAL CHANDU LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD VIKRAM SINGH 6204604878 PREMLAL RESERVED NAGARCHI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD YOGESHWAR 6204604880 MAKHAN LAL RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAMNARAYAN 6204604899 JAGDEV SAHU RESERVED SAHU BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

19/08/2011

I

6204604921 VINOD SAHU

VIJAY KUMAR 6204604943 SINHA

6204604946

ASHOK KUMAR YADAV

6204604982 BALSINGH

YOGESH 6204605003 KUMAR

OMPRAKASH 6204605027 SAHU

6204605056 MOHIT KUMAR

ABHISHEK 6204605064 KUMAR PATEL

CISF UNIT 3RD ISHWARI SAHU RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SOHAN LAL RESERVED SINHA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SIRATI RAM RESERVED YADAV BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SAKHA RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHIKHUCHAND RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD TEJRAM SAHU RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GOKUL RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MAYARAM RESERVED PATEL BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

19/08/2011

I

6204605070 CHETAN LAL

6204605079 ROHIT KUMAR

6204605081 CHANDRAKANT

THANESH 6204605084 MAHALE

6204605087 PARAKH KUMAR

6204605102 SANJAY KUMAR

6204605107 TAMRAJDHWAJ

AWAN SINGH 6204605117 TARAM

CISF UNIT 3RD NEHARU LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SAMPAT LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BALRAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD THANU RAM RESERVED MAHALE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GAUTAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MOTI LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SHANKAR LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MILAU RAM RESERVED TARAM BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

19/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

CISF UNIT 3RD 6204605126 RAJESH KUMAR JAGADEESH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204605148 BHAGAN LAL DEV LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD NOHAR SINGH KANWAL 6204605156 RESERVED RAWTE SINGH RAWTE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD JAGESHWAR SITA RAM 6204605195 RESERVED NETAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT LOMASH 3RD 6204605198 PRASAD LATEL PRASAD RESERVED KHUNTE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KOMAL PRASAD RUPSINGH 6204605224 RESERVED SALAME SALAME BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204605225 TAMAN LAL HARI RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT KAMLESH 3RD DHELU RAM 6204605227 KUMAR RESERVED MANDAVI MANDAVI BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

6204605230 UTTAM KUMAR

6204605236 AAMDEV

6204605272 BIRBAL

NARAYAN 6204605319 KUMAR MANDAVI

6204605346 ONKAR NETAM

6204605372 YUVRAJ

HEERANAND 6204605401 THAKUR

6204605411 GOKUL RAM

CISF UNIT 3RD SEUK RAM RESERVED SORI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MEHTARU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHINTA RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DEV SINGH RESERVED MANDAVI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHETAN LAL RESERVED NETAN BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PATIRAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DEVANAND RESERVED THAKUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DHUMARU RESERVED RAM BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

CISF UNIT 3RD 6204605430 JITESH YADAV KUMAR YADAV RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD YASHWANT DHANNU LAL 6204605432 RESERVED KUMAR SAHU SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT KARAN 3RD SHAILENDRA 6204605448 SHINGH RESERVED KUMAR MERAVI MERAVI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PAWAN KUMAR NOHAR SINGH 6204605454 RESERVED AMILA AMILA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GIRDHARI LAL DEVNARAYAN 6204605620 RESERVED DESHMUKH DESHMUKH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BRAJESH RANDHEER 6204605627 RESERVED KUMAR TIRKEY RAM TIRKEY BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GAIND SINGH 6204605643 PUSKOO RAM RESERVED DHURVE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAJENDRA DAYALU RAM 6204605644 RESERVED KUMAR RAWTE RAWTE BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

GEN

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

6204605648 TARAK RAM

TAHALOO RAM

MAHESHWAR 6204605693 KUMAR BHUARYA

KARTIK RAM BHUARYA

6204605702 VIKAS SINGH

RAGHO SINGH

MAHENDRA 6204605703 TEKAM

BISALIK RAM

6204605722 NUTAN KUMAR

BHOJ RAJ

6204605756 LALIT KUMAR

DHIRAJEE RAM

TIKESHWAR 6204605784 RAM

BODHOO RAM

6204605810 PARATH

GANPAT

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

20/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

CISF UNIT 3RD VIJAY SINGH SUBE SINGH 6204605843 RESERVED THAKUR THAKUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204605845 JAYANT KUMAR MANIK LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204605849 TAMESWAR HEERA LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204605878 SANJAY KUMAR UMEND SINGH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204605881 LAW GANGARAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204605891 GIRDHAR DHANSAY RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DHARAM SINGH PURUSHOTTA 6204605896 RESERVED SALAM M SALAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204605925 BHUNESHWAR SHATRUHAN RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

21/08/2011

I

CISF UNIT 3RD RAJU LAL GOVIND RAM 6204605968 RESERVED CHANDRAKAR CHANDRAKAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204605971 PAWAN KUMAR RAMPRASAD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204605978 DUSHYANT LAL IYAN LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BYAASH KANHAIYA 6204606001 RESERVED NARAYAN SAHU RAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT BIRENDRA 3RD SADHU RAM 6204606004 KUMAR RESERVED KOWACHI KOWACHI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD FULESHWAR 6204606013 DUBE RAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HEMANT 6204606015 PUNIT RAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD PRITAM SINGH ALFTURAM 6204606032 RESERVED THAKUR THAKUR BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

SANAT KUMAR 6204606057 MANTREY

NAMESVER KUMAR MANTREY

6204606061 UMESH KUMAR MOHAN LAL

6204606075

ARUN KUMAR UIKEY

HOREE LAL UIKEY

PRABHU REETESH 6204606077 SINGH SINGH THAKUR THAKUR

6204606091 SANWAT RAM

TULSI RAM

6204606108 TOMESHWAR

ERADHO RAM SAHU

JITENDRA 6204606235 KUMAR

DILIP KUMAR

6204606252 RAVI SHANKAR BIR SINGH

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

SC

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

CISF UNIT 3RD DINU KUMAR GAJARU RAM 6204606257 RESERVED DHRUW DHRUW BATTALION, BHILAI CISF UNIT MUKESH 3RD BHOLANATH 6204606260 KUMAR RESERVED DHURVE DHURVE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD NARENDRA BAHADUR 6204606281 RESERVED DANGI SINGH DANGI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204606286 JAGJEEVAN BHEKHAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HEMANT 6204606294 CHETAN KUMAR RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204606300 DILEP KUMAR KACHARU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HARISH KUMAR RADHESHYAM 6204606332 RESERVED BARIHA BARIHA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DESHI RAM MANRAKHAN 6204606349 RESERVED MARKAM MARKAM BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

21/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/08/2011

I

6204606363 NEERAJ KUMAR SHIV PRASAD

NARENDRA 6204606365 KUMAR

JYOTISH KUMAR

6204606370 MANISH KUMAR BHAIYA RAM

MAHENDRA SITARAM 6204606375 KUMAR DHRUW DHRUW

NAROTTAM GAJENDRA 6204606379 SINGH SINGH THAKUR THAKUR

MUKESH 6204606397 KUMAR SAHU

MAITRA KUMAR SAHU

MAHESHWAR 6204606404 PAIKARA

JOHAN LAL

NARENDRA 6204606406 KUMAR

SEVAK RAM

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

GEN

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

23/08/2011

I

CHHANNU LAL 6204606414 BHUARYA

SUKHI RAM BHUARYA

6204606428 MANOJ KUMAR

NANDLAL

RAJENDRA 6204606477 KUMAR NIRMALKAR

DHURU RAM NIRMALKAR

SANTOSH DAYALU RAM 6204606490 KUMAR DARRO DARRO

OGESHWAR NIRANJAN 6204606495 KUMAR THAKUR THAKUR

6204606496 AJAY KUMAR

ABHAY RAM

RISHI RAM 6204606526 THAKUR

TOP SINGH THAKUR

TILESH KUMAR 6204606529 MARKAM

SUKH RAM MARKAM

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/08/2011

I

PRAMOD 6204606544 KUMAR

RAM KUMAR 6204606550 PATEL

BHUPENDRA 6204606553 KUMAR DHANKAR

MADAN SINGH 6204606560 MARKAM

TIKESHWAR 6204606568 KUMAR KASTURE

LALA PRASAD 6204606573 SAHU

JITENDRA 6204606599 KUMAR

AJAY KUMAR 6204606604 LAHARE

CISF UNIT 3RD DUJRAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAMKHILAWAN RESERVED PATEL BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD MOHAN LAL RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHEJU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DEVKISHAN RESERVED KASTURE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD JAGMOHAN RESERVED SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BEL SING RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD CHHEDI LAL RESERVED LAHARE BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

23/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

23/08/2011

I

BHEESHAM 6204606625 KUMAR

RAJ KUMAR

SHADANAND 6204606644 DILLIWAR

DEVLAL DILLIWAR

6204606650 KAIMA RAM

MANGAL SINGH

MANISH KUMAR JANAKRAM 6204606658 DHRUW DHRUW

UTTAM KUMAR 6204606665 THAKUR

LAKHAN LAL THAKUR

6204606674 PARMANAND

DEENDAYAL

KISHN RAM 6204606682 RUPESH YADAV YADAV

MAHESHWAR 6204606717 BHUARYA

SUKHAU RAM BHUARYA

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/08/2011

I

CISF UNIT 3RD MAHESH 6204606757 LAHRU SAHU RESERVED KUMAR SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD VIJAY KUMAR HARIDASJHAD 6204606765 RESERVED JHADEKAR EKAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KANWAL 6204606771 HEMANT SINGH RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204606775 GIRDHARI RAM MOHAN SINGH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KISHAN LAL ASHWANI 6204606790 RESERVED SAHU KUMAR SAHU BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204606794 DEONARAYAN LAKHNEE RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204606800 YUGAL KISHOR TULSEE RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD JITENDRA 6204606831 UMEND SING RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

OBC

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

24/08/2011

I

JITENDRA 6204606832 KUMAR

THIRAU RAM

RUPESHWAR 6204606865 MANDAVI

MOTILAL

RAJENDAR GOKUL PRASAD 6204606881 PRASAD YADAW YADAW

RAJENDRA 6204606883 SATISH KUMAR KUMAR

6204606889 OMPRAKASH

RANJEET SINGH

6204606897 JAVED KUMAR

PARDESHI RAM

NARENDRA 6204606931 KUMAR NETAM

KASHIRAM NETAM

6204606935 DEVPRAKASH

LOCHAN LAL

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

24/08/2011

I

6204606947

6204606977

6204606984

6204606989

6204606996

6204606998

6204606999

6204607012

CISF UNIT 3RD DUSHIYANT RAM KISUN RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD GAJENDRA NAND KUMAR RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD ASHOK KUMAR JANSIR RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT YASHWANT 3RD LAKHAN DAS KUMAR RESERVED SONWANI SONWANI BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD KULDEEP BANSHI LAL RESERVED SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD TAMESH CHANDU LAL RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HARI CHARAN DULAR SAY RESERVED RATHORE RATHORE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RAJENDRA YOMAN SINGH RESERVED KUMAR DHRUW DHRUW BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

24/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/08/2011

I

BISHWA KUMAR NUMBAHADUR 6204607020 KHADKA KHADKA

ANIL KUMAR 6204607026 CHOUDHARY

RAMADHAR CHOUDHARY

6204607030

RAJESH HARIHAR

MOHAN HARIHAR

JITENDRA 6204607038 KUMAR

GOPAL

6204607042 BHISAM SINGH

BHAROSA RAM

CHHAGAN LAL 6204607047 RAWTE

ASHOK KUMAR

6204607059 DHAL SINGH

SHYAM SINGH

TEMAN LAL 6204607061 BHUARYA

PAAN KUMAR BHUARYA

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

GEN

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/08/2011

I

6204607089 DEVANAND

NARESH KUMAR

6204607107 NAUSAD AHMED WAKIL AHMED

6204607122 SUSHIL EKKA

BILJIYAM EKKA

6204607124 AJAY KUMAR

SHATRUHAN

6204607145 MOHAN LAL

RADHEHSYAM

6204607163 TAMESHWAR

KAMTA RAM

ROSHAN LAL 6204607167 KOSARIYA

BHAGEERATHI KOSARIYA

BHOOPENDRA 6204607169 KUMAR SAHU

BABULAL SAHU

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

SC

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

25/08/2011

I

CISF UNIT 3RD CHAJRUS 6204607175 DIPAK KUJUR RESERVED KUJUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SUNIL KUMAR MAKHAN LAL 6204607176 RESERVED DHRUWE DHRUWE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DIKESHWAR 6204607178 GOPI RAM RESERVED PRASAD BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD DHANESH RAM RESERVED 6204607179 CHETAN RAM NETAM BATTALION, BHILAI CISF UNIT SUBHASH 3RD SINGH 6204607199 SHIV KUMAR RESERVED CHANDRAWANS BATTALION, HI BHILAI CISF UNIT 3RD HOMENDRA GIRWAR 6204607200 RESERVED KUMAR SINGH BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SANTOSH 6204607206 CHAIT RAM RESERVED KUMAR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD BHELENTIUS 6204607213 KAMIL KUJUR RESERVED KUJUR BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/08/2011

I

MAHENDRA 6204607229 KUMAR

JIVRAKHAN

HEMANT 6204607240 KUMAR

KASHI RAM

6204607243 UTTAM KUMAR

VIDESHI RAM

6204607245 PEMU RAM

GAINDU RAM

PREETAM 6204607259 KUMAR MANDAVI

ANJORI RAM MANDAVI

6204607261 LOMAN SINGH

DHIRPAL SINGH

DEVENDRA 6204607262 KUMAR KANWAR

PARAS RAM KANWAR

LIKESHWAR 6204607281 KUMAR

BISALIK RAM

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

25/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/08/2011

I

CISF UNIT 3RD 6204607297 DEV RAJ RADE SHYAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD SANTOSH ANKALU RAM 6204607301 RESERVED KUMAR GORE GORE BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204607310 SHIVAL DAS TULA RAM RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD AGARMAN 6204607314 SETLAL RESERVED THAKUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204607333 MUKESH UTTAM SINGH RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD HARISHCHAND 6204607335 SOMIT KUMAR RESERVED RA BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD NARESH KUMAR CHAITU RAM RESERVED 6204607355 THAKUR THAKUR BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD 6204607368 UMEND SINGH DHANNU RAM RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/08/2011

I

FALESH KUMAR SOHAN LAL 6204607384 PIDDA PIDDA

6204607385 KHEMRAJ

BEDU RAM

6204607386 PRADIP KUMAR CHAMPA LAL

SHAILENDRA 6204607399 SINGH

SHANKAR SINGH

DEEPAK KUMAR SHYAM LAL 6204607403 THAKUR SHYAM

AVADHA RAM 6204607427 NETAM

SUKHI RAM NETAM

KRISHNA KANT 6204607429 THAKUR

HARI RAM THAKUR

6204607437 SANJAY KUMAR JEEVAN LAL

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

26/08/2011

I

6204607438 MURLIDHAR

MAHESH KUMAR

PREETAM 6204607444 SINGH

HALALKHOR CHIRAM

6204607494

VIMAL KUMAR DIWAN

DUJ RAM DIWAN

6204607502 ANAND

DADU RAM SONI

DINESH KUMAR 6204607524 BAL SINGH WATTI

VISHNU GHANSHYAM 6204606469 PRASAD PATEL PATEL

CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI CISF UNIT 3RD RESERVED BATTALION, BHILAI

POSTUTTAI

BHILAI

DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107 DIST DURG(C G)491107

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

GEN

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

ST

26/08/2011

I

POSTUTTAI

BHILAI

OBC

26/08/2011

I

51105874904 6001000004 NIRUP SINGH

SAKAT SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

21/07/2011

I

51105904894 6001000013 LOKESH

HARI

OBC

21/07/2011

I

BHADDU LAL 51106001417 6001000026 UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)BISRAM UIKEY CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

21/07/2011

I

TOBULAL 51105973322 6001000040 GULAB KOKATE KOKATE

OBC

21/07/2011

I

51106057377 6001000055

PRADEEP SINGH

SHOBHA SINGH

GEN

21/07/2011

I

ANIL KUMAR 51106072459 6001000065 YUVNE

VILLAGEGROUP BALMAT SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL YUVNE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

21/07/2011

I

MANMOHAN 51106101071 6001000078 DEEPAK YADAV YADAV

OBC

21/07/2011

I

VISHNU BHONI SINGH 51106107571 6001000084 PRASAD YADAV YADAV

OBC

21/07/2011

I

DEVENDRA 51106114938 6001000092 SINGH DANGI

PAHALWAN SINGH

OBC

21/07/2011

I

SHIVAKANT 51106150193 6001000118 BAJPAI

RAJKUMAR

GEN

21/07/2011

I

JITENDRA 51106176800 6001000133 SINGH TOMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)ASHOK SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

21/07/2011

I

VILLAGESHRI GROUP BANGRASI (MP)51106193366 6001000145 RAMU SHARMA KAILASHNARA CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 YAN SHARMA PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

21/07/2011

I

51106193199 6001000148

ABHISHEK DWIVEDI

RAJESHVAR DWIVEDI

GEN

21/07/2011

I

RUPENDRA 51106199724 6001000149 SINGH BHADAURIYA

VILLAGEVANSH KUMAR GROUP BANGRASI (MP)SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 BHADAURIYA PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

21/07/2011

I

KAMLESH 51106210406 6001000158 DEEPAK SINGH SINGH

SC

21/07/2011

I

MANVEER 51106220293 6001000164 SINGH

RAJENDRA SINGH

OBC

21/07/2011

I

51106201929 6001000165 RADHE SHYAM

BAPU LAL

OBC

21/07/2011

I

KAMLESH 51106220975 6001000166 SINGH

HARI SINGH

OBC

21/07/2011

I

KAMLESH 51106235635 6001000181 KUMAR SAHU

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SURESH SAHU CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

21/07/2011

I

51106267027 6001000200 VEERPAL SINGH BETAL SINGH

GEN

21/07/2011

I

51106245386 6001000210 RAHUL

SEVARAM

OBC

21/07/2011

I

DEVNARAYAN 51106285629 6001000213 SINGH NARAVARIYA

SHRI MUNNA SINGH NARAVARIYA

OBC

21/07/2011

I

51106289740 6001000214 AVADHESH

AMIT

OBC

21/07/2011

I

AKHILESH 51106338687 6001000238 SINGH

KAMAL SINGH

OBC

21/07/2011

I

NEMEE 51106363197 6001000249 CHANDRA KHAPRE

KISHORI LAL KHAPRE

SC

21/07/2011

I

51106377748 6001000255 DILEEP SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KAPTAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

21/07/2011

I

GAJENDRA 51106260397 6001000274 KUMAR

RAM NIVAS

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

21/07/2011

I

51106415512 6001000284 ISRAJ KHAN

IRFAN KHAN

OBC

21/07/2011

I

51106436462 6001000297 PAVAN

CHHOTU

SC

21/07/2011

I

51106444818 6001000302 SHIVKUMAR

VINOD

ST

21/07/2011

I

51106449154 6001000306 YOGRAJ

SHIVPRASAD

OBC

22/07/2011

I

51106437022 6001000307 VINEET SINGH

SHAILENDRA SINGH

GEN

22/07/2011

I

51106440770 6001000312 RAM SUNDAR

PREM NARAYAN

GEN

22/07/2011

I

ANOKHELAL 51106472954 6001000326 MANOHAR SEN SEN

OBC

22/07/2011

I

51106475686 6001000329 JITENDRA

BABULAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

22/07/2011

I

NARAYAN 51106477020 6001000341 SINGH

HARENDRA SINGH

GEN

22/07/2011

I

51106483208 6001000343 KALYAN SINGH

VISHRAM SINGH

OBC

22/07/2011

I

DILIP SINGH 51106471177 6001000393 TOMAR

VILLAGEGROUP HEERA SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL TOMAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

22/07/2011

I

VILLAGEGROUP JHUMMAK LAL BANGRASI (MP)51106487424 6001000406 DINESH HAJARE CENTRE,CR BHOPAL HAJARE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

22/07/2011

I

51106515413 6001000407 ANUJ BAGHEL

AMAR SINGH BAGHEL

GEN

22/07/2011

I

51106539684 6001000416 RAHUL SINGH

RAMNARESH

GEN

22/07/2011

I

51106548356 6001000430 HARENDRA

VILLAGEGROUP SHYAMNARAY BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL AN S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

22/07/2011

I

ANKUR KUMAR 51106541282 6001000465 MITHAS

PANKAJ KUMAR MITHAS

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

22/07/2011

I

JAGDISH 51106628021 6001000483 DAWANDE

GULABRAO DAWANDE

SC

22/07/2011

I

51106629521 6001000485 USMAN KHAN

NOOR MOHAMMAD

GEN

22/07/2011

I

DEEPNARAYAN SHIVBALAK 51106650103 6001000496 SHARMA SHARMA

GEN

22/07/2011

I

GANJAN SATISH KUMAR 51106674312 6001000509 SINGH BHALAVI BHALAVI

ST

22/07/2011

I

BABALU 51106668686 6001000512 SHARMA

RAM BIHARI SHARMA

GEN

22/07/2011

I

DEEPAK 51106683602 6001000520 DHURVEY

SHAYBU DHURVEY

ST

22/07/2011

I

51106687797 6001000527 PINTOO UIKEY

KUNWAR SINGH UIKEY

ST

22/07/2011

I

MUKESH 51106689308 6001000528 SOLANKI

JEEVAN LAL SOLANKI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

22/07/2011

I

51106694211 6001000532 KISHOR SINGH

BHARAT SINGH

OBC

22/07/2011

I

CHANDRA 51106709031 6001000548 PRAKASH VERMA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)GAJRAJ SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR RAMKUMAR SINGH CHOUHAN VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

22/07/2011

I

NEERAJ SINGH 51106705496 6001000550 CHOUHAN

GEN

22/07/2011

I

51106703795 6001000555 VEER SINGH

MAHAVIR SINGH YADAV

OBC

22/07/2011

I

SORABH 51106716728 6001000569 SHARMA

RAGHUBAR DAYAL SHARMA

GEN

22/07/2011

I

SANDEEP 51106726489 6001000570 KUMAR RAJAK

RAM PRASAD RAJAK

GEN

22/07/2011

I

SHEKHAR 51106731011 6001000574 KUMAR KUMARE

DASHARTH

ST

22/07/2011

I

VASUDEV 51106733261 6001000577 BAMNEY

SUDKYA BAMNEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

22/07/2011

I

51106735429 6001000580 VIPIN KUMAR

RAJENDRA SINGH

GEN

22/07/2011

I

51106736220 6001000581 VIJAY BARSKAR

LALMAN BARSKAR

ST

23/07/2011

I

ARVIND SINGH 51106731841 6001000592 GURJAR

BALVEER SINGH

OBC

23/07/2011

I

51106750527 6001000615 LAXMAN

SAKDU

ST

23/07/2011

I

RAVI SHANKAR JAGAN SINGH 51106754503 6001000625 DHURVE DHURVE

ST

23/07/2011

I

SURESH DAYARAM 51106763468 6001000644 PRASAD YADAV YADAV

OBC

23/07/2011

I

SATYARAJ 51106752573 6001000684 SINGH

RAJDHAR SINGH

GEN

23/07/2011

I

MOHIT KUMAR 51106751148 6001000686 SINGH

GOVIND NARAYAN SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

23/07/2011

I

51106787650 6001000687 RAMAN SINGH

CHHUNNEE SINGH

GEN

23/07/2011

I

51106797369 6001000697

JITENDRA YADAV

RAJENDRA YADAV

OBC

23/07/2011

I

SATENDRA 51106803162 6001000705 SINGH

RAM BARAN SINGH

OBC

23/07/2011

I

SURAJ SINGH 51106803765 6001000716 GURJAR

VILLAGEGROUP PHOOL SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL GURJAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

23/07/2011

I

PUSHPRAJ 51106818590 6001000720 SINGH

RAMNARESH SINGH

GEN

23/07/2011

I

MUKESH 51106835333 6001000730 KUMAR CHOUREY

BALDEV PRASAD CHOUREY

OBC

23/07/2011

I

PRAKASH 51106868923 6001000744 CHANDRA DWIVEDI

ALOK KUMAR DWIVEDI

GEN

23/07/2011

I

MANSU 51106880761 6001000750 ERPACHE

SAMGI ERPACHE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

23/07/2011

I

51106892707 6001000756 KAMAL

MADAN

OBC

23/07/2011

I

51106906377 6001000767 SUNIL

BABULAL

ST

23/07/2011

I

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51106912764 6001000776 PRADEEP UIKEY MADHU UIKEY CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

23/07/2011

I

51106917797 6001000780 MOHAN RAJAK

BIHARI RAJAK

OBC

23/07/2011

I

SHIVPRASAD 51106914264 6001000783 YADAV

GAJANAND YADAV

OBC

23/07/2011

I

SANDEEP 51106919252 6001000785 SINGH

AMRIT SINGH

GEN

23/07/2011

I

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51106934182 6001000799 PRASHANT SEN LALARAM SEN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

23/07/2011

I

51106947810 6001000815 RAMJI

MUNNALAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

23/07/2011

I

SATENDRA 51106951563 6001000826 SINGH BHADOURIYA

RAM SINGH BHADOURIYA

GEN

23/07/2011

I

51106946796 6001000827

NAPEES MOHAMMAD

NUR MOHAMMAD

OBC

23/07/2011

I

RAJBAHADUR 51106956056 6001000837 SANJAY KASDE KASDE

ST

23/07/2011

I

KULLDEEP 51106956389 6001000844 MEHTO

KASHEE PRASAD MEHTO

OBC

23/07/2011

I

AMIT KUMAR 51106957995 6001000845 YADAV

RAKESH KUMAR

OBC

23/07/2011

I

KULDEEP 51106967834 6001000869 SINGH RAJAWAT

JAGDEESH SINGH RAJAWAT

GEN

23/07/2011

I

LAXMAN SINGH BHARAT 51106973567 6001000871 GOUR SINGH GOUR

OBC

23/07/2011

I

51106968550 6001000875 BUDDHU

SHRI TEJI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

24/07/2011

I

JITENDRA 51106977277 6001000877 SINGH

DESHARAJ SINGH

OBC

24/07/2011

I

51106980418 6001000885

SHYAM SUNDAR ATAR SINGH YADAV YADAV

OBC

24/07/2011

I

DWARKA 51106982675 6001000889 PRASAD

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)RADHE SHYAM CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/07/2011

I

KANJILAL 51106993362 6001000899 VARKADE

RATAN VARKADE

ST

24/07/2011

I

51106970986 6001000901 SITARAM

NAND KISHORE

OBC

24/07/2011

I

51106996486 6001000905 LAKHAN UIKEY

JUGRU UIKEY

ST

24/07/2011

I

51106997004 6001000906 SURJU UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)NATTHU UIKEY CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

24/07/2011

I

KALYAN SINGH 51106999252 6001000911 PANSE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KISHAN PANSE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

24/07/2011

I

51107011142 6001000932 SITARAM

DADU

ST

24/07/2011

I

51107010095 6001000935

SACHIN DONGRE

KHUSHAL DONGRE

SC

24/07/2011

I

SUBHASH 51107013048 6001000937 PAWAR

SHANKAR PAWAR

OBC

24/07/2011

I

ADITYA PRATAP SURENDRA 51107017421 6001000945 SINGH SINGH

GEN

24/07/2011

I

NANDKISHOR 51107017312 6001000947 RATHOR

NATHULAL RATHOR

OBC

24/07/2011

I

BANSILAL 51107022529 6001000956 SANDEEP PATIL PATIL

ST

24/07/2011

I

MAHENDRA BHAIALAL 51106854231 6001000968 SINGH DHURVE DHURVE

ST

24/07/2011

I

DEEPAK 51107000603 6001000972 DWIVEDI

LAKSHYAPATI DWIVEDI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

24/07/2011

I

PRADEEP 51106929027 6001000978 NARRE

SUKHRAM NARRE

ST

24/07/2011

I

51106860302 6001000979 AJAY

BRIJESH TIWARI

GEN

24/07/2011

I

VISHNU 51106981654 6001000983 PRASAD

HARI KISHAN

OBC

24/07/2011

I

GABBAR 51107033980 6001000988 MAHESH SINGH SINGH

OBC

24/07/2011

I

51107046236 6001000992 RAHUL KUMAR

RAM NIWAS THAPAK

GEN

24/07/2011

I

TUSHAR 51107089431 6001001016 PARASHAR

MAHESH KUMAR PARASHAR

GEN

24/07/2011

I

MANISH 51107085191 6001001017 DHURVE

KUNDAN DHURVE

ST

24/07/2011

I

51107091381 6001001020 SATISH

GAMIRLAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

24/07/2011

I

VILLAGEGROUP SHATRUGHAN BANGRASI (MP)51107094169 6001001025 HEMRAJ SINGH CENTRE,CR BHOPAL SINGH S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/07/2011

I

51107097104 6001001026 DINESH UIKEY

ROOP SINGH

ST

24/07/2011

I

INDRAVEER 51107034560 6001001036 YASHPAL SINGH SINGH

OBC

24/07/2011

I

51107117788 6001001055 BRAJ KISHOR

JAGDISH

OBC

24/07/2011

I

SATYABEER 51107125595 6001001066 SINGH

VISHVNATH SINGH

GEN

24/07/2011

I

PAVAN SINGH 51107112659 6001001070 KUSHWAH

KISHAN PAL SINGH

GEN

25/07/2011

I

VILLAGEGROUP SHIVPAL SINGH GOPAL SINGH BANGRASI (MP)51107107461 6001001076 CENTRE,CR BHOPAL BHADAURIYA BHADAURIYA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

25/07/2011

I

CHANDRABHAN DHIMRALAL 51107147413 6001001084 DHURWAY DHURWEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

25/07/2011

I

DEVENDRA 51107154015 6001001088 SANJEET SINGH SINGH

OBC

25/07/2011

I

51107154872 6001001097

AJAY KUMAR YADAV

MADAN LAL YADAV

OBC

25/07/2011

I

SHANKAR RADHA MOHAN 51107165239 6001001103 DAYAL SHARMA SHARMA

GEN

25/07/2011

I

AMIT KUMAR 51107168735 6001001106 YADAV

MADAN LAL YADAV

OBC

25/07/2011

I

MAHENDRA 51107174332 6001001113 EVNE

JEERASINGH EVEN

ST

25/07/2011

I

GORI 51107174628 6001001114 LOKESH YADAV SHANKAR

OBC

25/07/2011

I

ALENDRA 51107114296 6001001120 SINGH

NARESH SINGH

GEN

25/07/2011

I

GOPAL PRASAD RAMKARAN 51107179600 6001001121 YADAV YADAV

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/07/2011

I

RAJENDRA 51107118252 6001001127 SINGH

KUNWAR BAHADUR

GEN

25/07/2011

I

51107202361 6001001148 NITIN DHAKAD

JAGDISH DHAKAD

OBC

25/07/2011

I

INDAL SINGH 51107206367 6001001154 EVENE

VILLAGEGROUP KOMAL SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL EVENE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

25/07/2011

I

POORAN PRADHUMAN 51107207560 6001001158 SINGH PRATAP SINGH BHADOURIYA

GEN

25/07/2011

I

KUBLU 51107208171 6001001159 BARASKAR

SULIA BARASKAR

ST

25/07/2011

I

HARIDAS 51107208200 6001001160 MARSKOLE

SUKALI MARSKOLE

ST

25/07/2011

I

PIYARAM 51107209496 6001001168 SOLANKI

NAVAL SINGH SOLANKI

ST

25/07/2011

I

RAMNARESH 51107211712 6001001170 VIKASH KATARE KATARE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

25/07/2011

I

51107219549 6001001173 ARJUN RAJAK

RAMSANEHI RAJAK

OBC

25/07/2011

I

51107209037 6001001179 RAKESH KUMAR BABLOO

ST

25/07/2011

I

51107243892 6001001199 SANDEEP

RAMVILAS

GEN

25/07/2011

I

BHANGGEE 51107137264 6001001216 RAMESH UIKEY UIKEY

ST

25/07/2011

I

51107230852 6001001225 MAHESH

MANGI LAL

SC

25/07/2011

I

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51107481266 6001001233 NAVAL KISHORE BIHARI AHAKE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

25/07/2011

I

DALVEER 51107246850 6001001242 SINGH

DASHRATH SINGH

OBC

25/07/2011

I

JITENDRA 51107265268 6001001243 SINGH

GAMBHEER SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/07/2011

I

VIKASH 51107313655 6001001265 MARKAM

SHALAK MARKAM

ST

25/07/2011

I

51107326302 6001001270 NITIN

OMKAR

OBC

25/07/2011

I

51107373897 6001001303 BALRAM

ANIL

OBC

25/07/2011

I

51107376629 6001001307 SONU

RAMAVTAR

OBC

26/07/2011

I

51107384658 6001001312 KAMLESH

KISHAN

OBC

26/07/2011

I

REVA RAM 51107382949 6001001313 ACCHLE

SHRI HONDLA ACCHLE

ST

26/07/2011

I

SURENDRA 51107401629 6001001326 KUMAR YADAV

BALVEER

OBC

26/07/2011

I

DURGESH 51107426719 6001001351 KUMAR

SHIVCHARAN

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/07/2011

I

JITENDRA 51107431600 6001001359 VERMA

ANOKHI LAL

OBC

26/07/2011

I

51107432477 6001001360

NATHURAM KANGALI

BABULAL KANGALI

ST

26/07/2011

I

PARASRAM 51107433920 6001001363 DHURVE

MANGAL SINGH DHURVE

ST

26/07/2011

I

GANESH 51107439906 6001001375 PANDRAM

JUNGI PANDRAM

ST

26/07/2011

I

51107440444 6001001376 RISHI KUMAR

DAMMULAL

OBC

26/07/2011

I

CHANDRIKA 51107442077 6001001385 NEERAJ KUMAR PRASAD

GEN

26/07/2011

I

51107447556 6001001391 RAJU YADAV

SOBHARAM

OBC

26/07/2011

I

BHAGWAN 51107450759 6001001395 ERPACHE

CHOTE ERPACHE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

26/07/2011

I

51107450060 6001001397 MANOJ YADAV

KESHARI YADAV

OBC

26/07/2011

I

51107456755 6001001406

KAPIL SINGH SOLANKI

BALWANT SINGH SOLANKI

GEN

26/07/2011

I

51107461536 6001001416 ASHISH EVNE

VILLAGEGROUP SUKHANANDA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL N EVEN S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP MAHARAJ GIRI BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL GOSWAMI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP DARSHAN LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL DHAKAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

26/07/2011

I

SACHIN GIRI 51107463612 6001001420 GOSWAMI

OBC

26/07/2011

I

NEERAJ 51107474738 6001001442 DHAKAR

OBC

26/07/2011

I

RUPPAN 51107476067 6001001448 DHURVE

DASSU DHURVE

ST

26/07/2011

I

NANDRU 51107477905 6001001449 GOUNDGAM

LAKSHMAN GOUNDGAM

ST

26/07/2011

I

51107503512 6001001487 YOGESH

JUGRU BINJNADE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

26/07/2011

I

DEVENDRA 51107506995 6001001491 UIKEY

SHRI RAM

ST

26/07/2011

I

51107510500 6001001498 ANIL UIKEY

SHRIRAM

ST

26/07/2011

I

51107511105 6001001500 RAVI WARKADE PANDE

ST

26/07/2011

I

RAJENDRA LAXMI CHAND 51107511138 6001001501 KUMAR NAGAR NAGAR

OBC

26/07/2011

I

51107512643 6001001505 ARUN KUMAR

LAXMI NARAYAN

OBC

26/07/2011

I

MAHESH 51107484477 6001001519 KUMAR

BALLU

ST

26/07/2011

I

VILLAGEGROUP SHYAMNARAYA SHANKARRAO BANGRASI (MP)51107520217 6001001521 CENTRE,CR BHOPAL N JHA JHA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

26/07/2011

I

SUMER SINGH 51107528357 6001001536 YADAV

RAM KAILASH YADAV

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/07/2011

I

ROHIT KUMAR 51107534951 6001001549 CHOUREY

MAHESH KUMAR

OBC

26/07/2011

I

51107527264 6001001551

SURAJ SINGH UIKEY

RAMADHAR UIKEY

ST

27/07/2011

I

JITENDRA 51107247184 6001001562 SINGH

MAN SINGH PARIHAR

GEN

27/07/2011

I

51107467830 6001001564 MAKHAN

BRAJLAL

OBC

27/07/2011

I

LOKENDER 51107558426 6001001581 SINGH

NARESH SINGH

OBC

27/07/2011

I

51107571879 6001001584 RAY SINGH

BALKISHAN SINGH

OBC

27/07/2011

I

DHARMENDRA 51107578292 6001001590 SINGH

RAM RATAN SINGH

OBC

27/07/2011

I

51107579897 6001001593 VINAY SINGH

SURENDRA SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

27/07/2011

I

DHARMVEER 51107583811 6001001595 SINGH

SUKHPAL SINGH

GEN

27/07/2011

I

51107587422 6001001600 LAKHAN UIKEY

JAGAN

ST

27/07/2011

I

SURESH 51107607120 6001001616 DEEPCHANDRA KUMAR

GEN

27/07/2011

I

MANOJ 51107608548 6001001617 SONPURE

MUNNALAL

OBC

27/07/2011

I

RANVEER 51107632370 6001001635 SINGH

RAMHET SINGH

OBC

27/07/2011

I

HALKE LAL 51107627670 6001001640 YOGESH GOUR GOUR

OBC

27/07/2011

I

RAJESH 51107644128 6001001648 BHALAVE

BIRJOO BHALAVE

ST

27/07/2011

I

SATVANT 51107681479 6001001675 SINGH

JASRAM SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

27/07/2011

I

51107690731 6001001702 BRIJESH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)ASHOK KUMAR CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

27/07/2011

I

51107698767 6001001721 DEVEE DAS

KESHORAO

ST

27/07/2011

I

RAMKISHOR 51107699087 6001001723 PARPACHI

VILLAGEGROUP GUDDA SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PARPACHI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

27/07/2011

I

MOHABBAT 51107709892 6001001739 KASDEKAR

FAGNA KASDEKAR

ST

27/07/2011

I

VIJAY KUMAR 51107709956 6001001741 SHARMA

RAM ROOP SHARMA

GEN

27/07/2011

I

RATIRAM 51107710713 6001001742 SUNIL CHOHAN CHOHAN

ST

27/07/2011

I

VEERENDRA 51107711096 6001001743 SANJEEV SINGH SINGH

OBC

27/07/2011

I

DHARMENDRA 51107713659 6001001744 KUMAR

RAMLAKHAN OJHA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

27/07/2011

I

KARAN SINGH 51107739573 6001001779 DHURVE

OZA SINGH DHURVE

ST

27/07/2011

I

51107745038 6001001790 SUKAL EVANE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SURTO EVANE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP KANULALSALA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL M S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

27/07/2011

I

51107759775 6001001811 SANJU SALAM

ST

27/07/2011

I

51107756133 6001001818 RINKU YADAV

JAYRAM YADAV

OBC

27/07/2011

I

51107783474 6001001855 PRITESH

RAMDAYAL

OBC

27/07/2011

I

NANDU SINGH 51107785918 6001001860 MARSKOLE

JHAMMAR MARSKOLE

ST

27/07/2011

I

51107790559 6001001873 SUNIL UIKEY

NEHARULAL UIKEY

ST

27/07/2011

I

NARAYAN 51107791995 6001001878 DEELIP DHAKAR DHAKAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

28/07/2011

I

VILLAGEGROUP MUKESH SINGH KALYAN SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR 51107549475 6001001882 BHOPAL DANGI S, TULUKDANGI 462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

28/07/2011

I

51107554386 6001001883

RAVEENDRA KUMAR DANGI

LALLU LAL

OBC

28/07/2011

I

RAHISH SINGH KAUSHAL 51107557186 6001001885 DANGI KISHORE

OBC

28/07/2011

I

BALKISHAN 51107703623 6001001898 TIWARI

SATISH PRASAD TIWARI

GEN

28/07/2011

I

51107793084 6001001903 HOM SINGH

VILLAGEGROUP SOORAJBHAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

28/07/2011

I

VILLAGEGROUP SHRI RAM BANGRASI (MP)51108009490 6001001917 UMESH TIWARI CENTRE,CR BHOPAL GOPAL TIWARI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

28/07/2011

I

51107797392 6001001938 DALBIR SINGH

RAMESH SINGH

OBC

28/07/2011

I

51107870757 6001001947 KAMLESH

VISHNU

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

28/07/2011

I

VILLAGEGROUP SURESH KUMAR PANCHAM LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR 51107891960 6001001957 BHOPAL PRAJAPATI PRAJAPATI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

28/07/2011

I

51107892524 6001001958

BRAJMOHAN SINGH

HEM SINGH

OBC

28/07/2011

I

GORELAL 51107909512 6001001975 SIRSAM

SAWAL SIRSAM

ST

28/07/2011

I

MANGI LAL 51107912240 6001001977 PATHORIYA

BABULAL PATHORIYA

SC

28/07/2011

I

RAMDATT 51107913966 6001001978 BIMLESH SINGH SINGH

OBC

28/07/2011

I

51107924251 6001001985 AJAY KUMAR

SITA CHARAN

OBC

28/07/2011

I

51107929256 6001001993 JAGJIT SINGH

SUVIRAN SINGH

GEN

28/07/2011

I

RAGHVENDRA 51107933945 6001002005 SINGH

JAGDEESH SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

28/07/2011

I

YOGENDRA 51107938475 6001002012 KUMAR SHARMA

GANGA CHARAN SHARMA

GEN

28/07/2011

I

51107941487 6001002016

PRADEEP KUAMR UIKEY

CHHOTE LAL UIKEY

ST

28/07/2011

I

51107944741 6001002026 ARJUN

VISHVANATH

OBC

28/07/2011

I

51107918212 6001002039 SHYAM BABU

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SHIV NARAYAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

28/07/2011

I

51107950344 6001002040 DILIP KUMAR

JASWANT

ST

28/07/2011

I

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51107951919 6001002041 PINTU DHURVE SOMA DHURVE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

28/07/2011

I

51107954607 6001002052 SANJU

PYARE

ST

28/07/2011

I

CHINTU 51107954532 6001002054 DHURVE

SHOBHARAM DHURVE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

28/07/2011

I

MUNSHILAL 51107952675 6001002055 JIYALAL PARTE PARTE

ST

28/07/2011

I

51107956652 6001002059 DURGESH

MANNOO

OBC

28/07/2011

I

51107954799 6001002067 RAJESH SINGH

SATENDRA SINGH

GEN

28/07/2011

I

GARJAN 51107961749 6001002074 DILIP KAKODIYA KAKODIYA

ST

28/07/2011

I

RAM KISAN 51107963187 6001002079 DAHIKAR

SHANKAR

ST

28/07/2011

I

51107972889 6001002092 BHAIYALAL

MANGU

ST

29/07/2011

I

51107975176 6001002096 AJAY VYAS

SOHAN LAL VYAS

GEN

29/07/2011

I

HAIRAM 51107969184 6001002097 UDAYBIR SINGH BAGHEL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

29/07/2011

I

MANGAL SING 51107984038 6001002110 SARYAM

JHAPOO SARYAM

ST

29/07/2011

I

51107985159 6001002111 ANIL UIKEY

HEERALAL UIKEY

ST

29/07/2011

I

SHRIRAM 51107986792 6001002117 EVANE

RAMDAS EVANE

ST

29/07/2011

I

SANDEEP 51107998366 6001002130 RAHADVE

RAJENDRA RAHADVE

OBC

29/07/2011

I

HARENDRA 51107863995 6001002132 SINGH

BABU SINGH

GEN

29/07/2011

I

51107998077 6001002133 BABLU

SUKAL

ST

29/07/2011

I

51108005606 6001002146 VIKASH SAHU

GULABRAO SAHU

OBC

29/07/2011

I

VILLAGEGROUP RAKESH KUMAR RAMCHANDAR BANGRASI (MP)51108009297 6001002155 CENTRE,CR BHOPAL RATHORE RATHORE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

29/07/2011

I

ASHISH KUMAR RAMESH 51108009007 6001002158 ADLAK ADLAK

OBC

29/07/2011

I

51108013816 6001002165 RAMCHANDRA

SONU

ST

29/07/2011

I

BRIJMOHAN 51108019442 6001002182 KUSHWAH

RAMSINGH KUSHWAH

OBC

29/07/2011

I

TEJI LAL 51108027766 6001002201 DEEPAK PARTE PARTE

ST

29/07/2011

I

51108027776 6001002202 AJAY SINGH

SUNDER SINGH

GEN

29/07/2011

I

NARAYAN 51108033133 6001002204 SINGH

BADSHAH SINGH BHADORIA

GEN

29/07/2011

I

DEVENDRA 51108050270 6001002219 YADAV

MOHAN LAL

OBC

29/07/2011

I

51108050887 6001002220 SHER SINGH

BEERENDRA SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

29/07/2011

I

RAMKISHOR 51108054826 6001002228 LILADHAR SURYAWANSHE

OBC

29/07/2011

I

51108055554 6001002231

RATANAKER PATIL

RAJKUMAR PATIL

SC

29/07/2011

I

LAXMINARAYAN RAMBILAS 51108055085 6001002232 KAJLE KAJLE

ST

29/07/2011

I

JAGGU 51108066472 6001002259 SUNIL SARIYAM SARIYAM

ST

29/07/2011

I

MITHUN 51108065241 6001002260 MEWADA

KESHAR SINGH MEWADA

OBC

29/07/2011

I

51108071657 6001002272 ARJUN SINGH

JAMNA PRASAD

SC

29/07/2011

I

SHAILESH 51108032862 6001002282 SHARMA

VILLAGEGROUP RAM SHANKAR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SHARMA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

29/07/2011

I

MAHENDRA 51108085951 6001002294 SINGH UIKEY

LAKHAN LAL UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

29/07/2011

I

51108098115 6001002313 RAMDAS

MANGAL

OBC

29/07/2011

I

51108035927 6001002333

AJAY KUMAR SINGH TOMAR

VILLAGEGROUP ASHOK SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL TOMAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

29/07/2011

I

51108108354 6001002337 PRASHANT

MOTIRAM

OBC

29/07/2011

I

51108484738 6001002344 VIJAY UIKEY

VILLAGEGROUP GAJRAJSINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL UIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

30/07/2011

I

JAGESHWAR SHUBHAM 51108492882 6001002364 PRASAD KUMAR BADKUR BADKUR

OBC

30/07/2011

I

51108492279 6001002367 SONU

RAMLAL KAKODIYA

ST

30/07/2011

I

YUSHUPH 51108418719 6001002384 SAJID QURESHI MOHOMMD QURESHI

GEN

30/07/2011

I

51108505105 6001002391 MUKESH SAHU

PREM NARAYAN SAHU

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

30/07/2011

I

51108511665 6001002401 SURESH SAHU

GOKUL SAHU

OBC

30/07/2011

I

51108511729 6001002402

VIJAY SINGH NIMODA

RAMAWTAR NIMODA

OBC

30/07/2011

I

SURENDRA 51108113999 6001002442 KAJLE

MANGAL KAJLE

ST

30/07/2011

I

NARENDRA 51108114107 6001002443 KAJLE

MANGAL KAJLE

ST

30/07/2011

I

DASHRATH 51108114153 6001002444 AAHKE

PRABHULAL AAHKE

ST

30/07/2011

I

51108175171 6001002458 AJEET SINGH

RAMKARAN SINGH

GEN

30/07/2011

I

ARUN KUMAR 51108185802 6001002463 PANDEY

INDRA JEET PRASAD PANDEY

GEN

30/07/2011

I

51108192460 6001002470 RAJU PATHAK

SHREE NIVAS PATHAK

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

30/07/2011

I

51108210937 6001002480 ROHIT SINGH

SANTOSH SINGH

GEN

30/07/2011

I

51108234988 6001002491 BADALU SINGH

LOKENDRA SINGH

GEN

30/07/2011

I

RAJPUT 51108243064 6001002498 RAMMOHAN SINGH

SANTOSH SINGH

GEN

30/07/2011

I

51108247152 6001002503 ANIL RAJPUT

VILLAGEGROUP BHAYANKAR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH RAJPUT S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP HARI NARAYAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL RAGHUVANSHI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

30/07/2011

I

JITENDRA 51108259790 6001002508 RAGHUVANSHI

GEN

30/07/2011

I

PARASRAM 51108265032 6001002512 GAWANDAY

BABURAO GAWANDAY

OBC

30/07/2011

I

KAMLESH 51108207992 6001002514 KUMAR SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)GOVIND SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

30/07/2011

I

BANSHILAL 51108277969 6001002529 RAJESH OMKAR OMKAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

30/07/2011

I

VILLAGEGROUP LAXMINARAYA BANGRASI (MP)51108309527 6001002551 DHARAM SINGH CENTRE,CR BHOPAL N S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

30/07/2011

I

51108310160 6001002552

MURLEEDHAR DHURVE

MOHANI DHURVE

ST

30/07/2011

I

SHEKHRAM 51108312402 6001002555 VADIVA

GAMMAR VADIVA

ST

30/07/2011

I

MANOJ KUMAR 51108316768 6001002560 ARYA

GARAJ SINGH ARYA

OBC

30/07/2011

I

NANDKISHOR 51108321181 6001002561 KUMRE

GAREEBDAS KUMRE

ST

30/07/2011

I

51108328202 6001002575 RAVI KUMAR

KAUDILAL

ST

30/07/2011

I

NAVNEET 51108330014 6001002577 DONGRE

INDRAPAL DONGRE

SC

30/07/2011

I

VILLAGERAJENDRA BHANWAR LAL GROUP BANGRASI (MP)51108332075 6001002578 CHANDRAVANS CHANDRAVAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 HI SHI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

30/07/2011

I

51108318072 6001002580 VEER SINGH

AJAN SINGH

OBC

30/07/2011

I

51108333613 6001002583

NARENDRA SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)ANGAD SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

31/07/2011

I

51108293122 6001002588 VIPIN GAUTAM

RAMPRAMOD GAUTAM

GEN

31/07/2011

I

51108339515 6001002591 BRAJENDRA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)LAKHAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

31/07/2011

I

SAMMULAL 51108341887 6001002595 UIKEY

SAJU UIKEY

ST

31/07/2011

I

51108353586 6001002608 SUNIL KAURAV

BALWAN SINGH KAURAV

OBC

31/07/2011

I

SHYAMBEER 51108356450 6001002610 SINGH

DHANIRAM

OBC

31/07/2011

I

BALWANT 51108356771 6001002611 JASPAL KUMRE KUMRE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

31/07/2011

I

AARIF 51108353457 6001002616 BARASKAR

BHOLE BARASKAR

ST

31/07/2011

I

51108370206 6001002626

GAJENDRA GURJAR

MAHESH SINGH GURJAR

OBC

31/07/2011

I

PRADEEP 51108372151 6001002632 SINGH

PAN SINGH

OBC

31/07/2011

I

51108376536 6001002639 RAM KUMAR

MANIRAM

ST

31/07/2011

I

KRISHNA 51108380214 6001002652 KUMAR YADAV

VILLAGEGROUP YASHWANT BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KUMAR YADAV S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

31/07/2011

I

51108364851 6001002653 AJAD KUMAR

SATYA NARAYAN

GEN

31/07/2011

I

SUNIL KUMAR 51108385949 6001002660 SHARMA

MAHESH SHARMA

GEN

31/07/2011

I

NARENDRA 51108389917 6001002669 SINGH TOMAR

KAMAL SINGH TOMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

31/07/2011

I

UDAY RAJ 51108349173 6001002674 SINGH TOMAR

VILLAGEGROUP SURESH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH TOMAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)GOVIND SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

31/07/2011

I

51108399166 6001002694

SUMMI LAL ADIWASI

ST

31/07/2011

I

ARVIND 51108409685 6001002699 DHURVE

RAM CHARAN DHURVE

ST

31/07/2011

I

BHANUPRATAP RAGHURAJ 51108410139 6001002700 SINGH SINGH

GEN

31/07/2011

I

ARUN KUMAR 51108414517 6001002708 SHARMA

RAM BARAN SHARMA

GEN

31/07/2011

I

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51108421287 6001002718 VIKRANT SINGH UMESH SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP KEERAT SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL MEHRA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

31/07/2011

I

RAJENDRA 51108427370 6001002722 MEHRA

SC

31/07/2011

I

ASHISH 51108429836 6001002735 KAKODIYA

RAMESHVAR KAKODIYA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

31/07/2011

I

RAVI SINGH 51108436215 6001002740 NARWARIA

AJAY SINGH

OBC

31/07/2011

I

51108441134 6001002748 RAMKRESH

PRABHU LAL

ST

31/07/2011

I

VASUDEV 51108443812 6001002756 KUMAR UIKEY

MUNNALAL UIKEY

ST

31/07/2011

I

KISHNA 51108446088 6001002761 SURESH KUMRE KUMRE

ST

31/07/2011

I

GURURAJ 51108449803 6001002772 UIKEY

VILLAGEGROUP JAGGA SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL UIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

31/07/2011

I

CHANDRESH 51108455345 6001002789 DAYMA

LAKHAN LAL DAYMA

GEN

31/07/2011

I

KANA RAM 51108470422 6001002816 MEENA

PRAHALAD NARAYAN MEENA

ST

31/07/2011

I

RITESH 51108471352 6001002819 AKHANDE

PTIRAM AKHANDE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

01/08/2011

I

CHHOTELAL 51108473287 6001002830 DHURVEY

DURGU DHURVEY

ST

01/08/2011

I

51108482796 6001002854

GHANSHYAM BHILALA

DARIYAV SINGH BHILALA

ST

01/08/2011

I

VILLAGESHRI GROUP BANGRASI (MP)51108522671 6001002861 GAURAV SINGH BHOOPENDRA CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 SINGH PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP SHRI MAHIPAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

01/08/2011

I

RAVI SINGH 51108523063 6001002862 PARIHAR

GEN

01/08/2011

I

51108525658 6001002865 ANIL

RAMDAS

ST

01/08/2011

I

ANIL KUMAR 51108526117 6001002868 BHALAVEE

EMRAT BHALAVEE

ST

01/08/2011

I

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PRATAP SINGH VALDEV SINGH CENTRE,CR BHOPAL 51108529482 6001002877 DHAKAR S, TULUK462045 DHAKAR PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

01/08/2011

I

51108561270 6001002891 DEENU

CHANNU

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

01/08/2011

I

SANDEEP 51108563344 6001002894 NAGLE

BALDEV NAGLE

SC

01/08/2011

I

51108519600 6001002900

KAMLESH MARSKOLE

LAKHAN MARSKOLE

ST

01/08/2011

I

51108533120 6001002913 NIMESH UIKEY

BALARAM UIKEY

ST

01/08/2011

I

51108593352 6001002917 NAVEEN KUMAR LALLU SINGH

GEN

01/08/2011

I

YOGESH 51108605265 6001002921 AVINASH JHADE JHADE

OBC

01/08/2011

I

51108597521 6001002922 JASMAN SINGH GORELAL

ST

01/08/2011

I

51108634958 6001002959 SUNIL UIKEY

SEVARAM UIKEY

ST

01/08/2011

I

DIVESH 51108636879 6001002960 MALVIYA

HARIRAM MALVIYA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

01/08/2011

I

51108637607 6001002963 ATAR SINGH

VILLAGEGROUP PURUSHOTTA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL M S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

01/08/2011

I

VILLAGESUKHANANDAN GROUP SHANKAR LAL BANGRASI (MP)51108538554 6001002967 KUMAR CENTRE,CR BHOPAL BHALAVI S, TULUK462045 BHALAVI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PHOOL SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

01/08/2011

I

YASWANT 51108639868 6001002969 SINGH

OBC

01/08/2011

I

DHARMENDRA 51108645542 6001002976 SINGH

SATYABHAN SINGH

OBC

01/08/2011

I

HEERA LAL 51108651974 6001002982 MAINA

PREETAM SINGH MAINA

OBC

01/08/2011

I

DINESH 51108658455 6001002985 KAKODIYA

VILLAGEGROUP MANJU SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KAKODIYA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

01/08/2011

I

51108668445 6001002999 PAVAN KUMAR

BHAGIRATH SINGH

OBC

01/08/2011

I

51108685972 6001003007 TIWARI LAL

GANGARAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

01/08/2011

I

VILLAGEGROUP SURESHNATH BANGRASI (MP)51108698492 6001003019 RAJU CHANDEL CENTRE,CR BHOPAL CHANDEL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

01/08/2011

I

51108693617 6001003022 NITIN KUMAR

NARESH KUMAR

OBC

01/08/2011

I

DHARMENDRA 51108706460 6001003026 HAJARE

RAMPRASAD HAJARE

OBC

01/08/2011

I

51108706405 6001003029 RISHIKESH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)DARSHAN LAL CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

01/08/2011

I

MAHENDRA 51108719452 6001003043 CHOUDHARY

RAJARAM CHOUDHARY

OBC

01/08/2011

I

BRAJESH 51108716239 6001003045 KUMAR SHARMA

VILLAGEGROUP LAXMINARAYA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL N S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

02/08/2011

I

PRAVEEN 51108722177 6001003046 ATULKAR

BALIRAM ATULKAR

SC

02/08/2011

I

NANDKISHOR 51108725426 6001003051 DHURVE

LACHCHHU SINGH DHURVE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

02/08/2011

I

VILLAGEMOHAN GROUP HARIOM KUMAR BANGRASI (MP)51108719925 6001003054 KRISHNA CENTRE,CR BHOPAL TIWARI S, TULUK462045 KUMAR TIWARI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

02/08/2011

I

51108728601 6001003056 SUMIT

RAMDEEN

ST

02/08/2011

I

51108730242 6001003058 ASHISH

HARISH

OBC

02/08/2011

I

51108743141 6001003081 DHARM RAJ

KESHO

ST

02/08/2011

I

BHUPENDRA 51108732751 6001003087 MEWADA

VILLAGEGROUP KARAN SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL MEWADA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP GOVIND BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PRASAD SAHU S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

02/08/2011

I

51108754207 6001003098 NILESH SAHU

OBC

02/08/2011

I

PRAVEEN 51108755785 6001003099 PATEL

BABULAL PATEL

OBC

02/08/2011

I

MANOJ DAS 51108759776 6001003111 BAIRAGI

GOPAL DAS BAIRAGI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

02/08/2011

I

RAJESH 51108771776 6001003131 DHURVE

TADAKU SINGH

ST

02/08/2011

I

51108786403 6001003150 RAJKUMAR

CHARAN DAS

SC

02/08/2011

I

SANTOSH 51107042233 6001003173 YADAV

SHRI SHIVCHARAN YADAV

OBC

02/08/2011

I

ALOK SINGH 51108813932 6001003200 SOLANKI

MOOL SINGH SOLANKI

GEN

02/08/2011

I

51108476176 6001003218 RISICHAND

JUGAN SINGH

ST

02/08/2011

I

BHAGWAN AMRIT LAL 51108827445 6001003243 SINGH RUHELA RUHELA

OBC

02/08/2011

I

VIKRAM 51108828857 6001003244 DHAKRE

RAVINDRA DHAKRE

GEN

02/08/2011

I

UMA SHANKAR 51108831682 6001003249 SHIVHARE

SOORAJ PRASAD SHIVHARE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

02/08/2011

I

DEEPAK 51108832764 6001003252 MISHRA

VILLAGEGROUP SAMPOORNA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL NAND MISHRA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

02/08/2011

I

51108833284 6001003256 UMESH

LAKHAN GADEKAR

OBC

02/08/2011

I

PRAMOD 51108835523 6001003262 KUMAR

BHIMRAO

OBC

02/08/2011

I

RAJKUMAR 51108836036 6001003264 UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)BADALU UIKEY CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

02/08/2011

I

SANTOSH 51108836457 6001003265 AHIRWAR

KISHORI LAL AHIRWAR

SC

02/08/2011

I

51108837239 6001003277 YUVRAJ UIKEY

HARE SING UIKEY

ST

02/08/2011

I

51108844914 6001003279 RAJESH SINGH

SURESH SINGH

OBC

02/08/2011

I

SURENDRA 51108845096 6001003283 NARKE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KAMAL NARKE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

02/08/2011

I

DADURAM 51108846026 6001003284 SARIYAM

RAMA SARIYAM

ST

02/08/2011

I

51108848560 6001003289

LACHCHHU KUMAR NARKE

SANTARAM NARKE

ST

02/08/2011

I

MRIGENDRA 51108851003 6001003300 SINGH

MAHENDRA SINGH

OBC

02/08/2011

I

VILLAGEGROUP SURENDRA NATHU SINGH BANGRASI (MP)51108855269 6001003308 CENTRE,CR BHOPAL SINGH SOLANKI SOLANKI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

03/08/2011

I

SUDHIR 51108634465 6001003319 THAKUR

KAMAL SINGH THAKUR

GEN

03/08/2011

I

51108857561 6001003326 BALIRAM

CHIRONJI

OBC

03/08/2011

I

MANOJ KUMAR 51108858643 6001003327 KADOPE

IMRAT KADOPE

ST

03/08/2011

I

SATENDRA 51108866742 6001003350 SHARMA

MAHESH SHARMA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

03/08/2011

I

51108866251 6001003351 OM PRAKASH

JAMNA PRASAD

OBC

03/08/2011

I

51108870907 6001003357

PRAMOD SHARMA

MAHESH SHARMA

GEN

03/08/2011

I

SATENDRA 51108874204 6001003364 KUMAR SHARMA

SURESH KUMAR SHARMA

GEN

03/08/2011

I

RAKESH KUMAR POORAN 51108874545 6001003366 TEKAM TEKAM

ST

03/08/2011

I

51108874804 6001003370 ARJUN SINGH

RAMPRASAD SINGH

OBC

03/08/2011

I

51108879744 6001003381 AJAY TOMAR

VILLAGEGROUP KISHAN SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL TOMAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

03/08/2011

I

SHIVPRASAD 51108886190 6001003394 VISVKARMA

MORSINGH VISVKARMA

OBC

03/08/2011

I

SHARADA DINESH KUMAR 51108880537 6001003400 PRASAD MARKO MARKO

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

03/08/2011

I

NARENDRA 51108078919 6001003429 SINGH TOMAR

AMAR SINGH

GEN

03/08/2011

I

VILLAGEGROUP VARUN PRATAP SHYAM SINGH BANGRASI (MP)51108787152 6001003431 CENTRE,CR BHOPAL SINGH TOMAR TOMAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP SUVEDAR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH TOMAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

03/08/2011

I

GOVIND SINGH 51108899405 6001003432 TOMAR

GEN

03/08/2011

I

51108865752 6001003450 VIKASH UIKEY

RAMKISHOR

ST

03/08/2011

I

51108951554 6001003456 SATY VEER

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)LAKHAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

03/08/2011

I

RAHUL KUMAR 51108966107 6001003461 VARMA

PARMANAND VARMA

OBC

03/08/2011

I

51108967472 6001003467 RAJU UIKEY

NATHULAL UIKEY

ST

03/08/2011

I

YOGESH 51108980438 6001003468 BANKAR

KRISHNA BANKAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

03/08/2011

I

51108989002 6001003469 RAHUL

ASHOK

OBC

03/08/2011

I

51109003761 6001003477

KRISHNA BHAN SURAJ SINGH SINGH RAJPUT

GEN

03/08/2011

I

51109048487 6001003505 PRAVIN KUMAR CHIRKUTIYA

OBC

03/08/2011

I

AJAY KUMAR 51109053283 6001003510 SALLAM

SURESH SALLAM

ST

03/08/2011

I

ARJUN SINGH 51107960104 6001003522 DHURVEY

KISHAN LAL DHURVEY

ST

03/08/2011

I

BADSHAH 51108895885 6001003524 SUNEEL SINGH SINGH

OBC

03/08/2011

I

JAGJEET 51109072914 6001003531 BHATIYA

RAMSINGH BHATIYA

OBC

03/08/2011

I

MELARAM 51109064682 6001003532 YADAV

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)LADDU YADAV CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

03/08/2011

I

DWARKA 51108996997 6001003536 SANJAY KUMAR PRASAD

OBC

03/08/2011

I

51109087785 6001003558

KAMAL SINGH DANGI

DHANIRAM

OBC

04/08/2011

I

KALIRAM 51109110711 6001003560 BHURA DHURVE DHURVE

ST

04/08/2011

I

51109096834 6001003564 HOM SINGH

PREM NARAYAN

GEN

04/08/2011

I

LAXMI KANT 51109117301 6001003567 PAL

RAM KISHOR PAL

OBC

04/08/2011

I

51109099753 6001003569 MANOJ SINGH

LAXMI NARAYAN SINGH

OBC

04/08/2011

I

DHAN PAL 51109132868 6001003584 DIPESH KUMAR SINGH

OBC

04/08/2011

I

AJAY 51109146372 6001003606 JHARBADE

KISHORI JHARBADE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

04/08/2011

I

SARTAJ SINGH 51109087838 6001003614 KALME

SANIRAM

ST

04/08/2011

I

51109083423 6001003617

LIKHIRAM KUMAR

FULE SINGH KUMAR

ST

04/08/2011

I

PRADEEP 51109151062 6001003624 KUMAR

DOULAT SINGH

OBC

04/08/2011

I

SANDEEP 51109153254 6001003627 JHARBADE

PYARELAL JHARBADE

SC

04/08/2011

I

DEV KARAN 51109157131 6001003632 SACHIN KUMAR VERMA

OBC

04/08/2011

I

51108896714 6001003633 RADHE SHYAM

BHAGWAN SINGH

SC

04/08/2011

I

RAMAVTAR 51109159636 6001003643 MEENA

PRABHU LAL MEENA

ST

04/08/2011

I

KRISHNA 51109154684 6001003644 GOPAL

BHARAT SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

04/08/2011

I

YOGESH 51109169606 6001003664 MALVIYA

OMPRAKASH MALVIYA

OBC

04/08/2011

I

51109057227 6001003673

AJAY MATHANKAR

YUVRAJ MATHANKAR

OBC

04/08/2011

I

DEEPAK KUMAR MAHESH 51109182360 6001003684 SHRIWAS SHRIWAS

OBC

04/08/2011

I

DURGESH 51109189329 6001003686 GOSWAMI

RAMKHTYAR GOSWAMI

OBC

04/08/2011

I

51109173549 6001003688 SANTOSH KEER POORAN LAL

OBC

04/08/2011

I

PRAMOD 51109190279 6001003693 CHOUDHARY

BADAMI LAL

SC

04/08/2011

I

SOHAN 51109195246 6001003701 ERPACHE

SHIVCHARAN ERPACHE

ST

04/08/2011

I

YOGENDRA 51109197017 6001003706 SINGH

PULANDAR SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

04/08/2011

I

DHARMENDRA 51109146624 6001003716 KUMAR

ARBIND KUMAR

OBC

04/08/2011

I

51109208086 6001003731

JAYRAM AHAKEY

CHAITRAM AHAKEY

ST

04/08/2011

I

ROHIT 51108749175 6001003736 CHANDRAVANS PREM SINGH HI

OBC

04/08/2011

I

KAMLESH SHANTI LAL 51109163566 6001003740 KUMAR VERMA VERMA

OBC

04/08/2011

I

SACHIN KUMAR GYAN SINGH 51108783870 6001003744 VERMA VERMA

OBC

04/08/2011

I

SUNIL KUMAR 51109226205 6001003769 SAREYAM

JAGDISH PRASAD SAREYAM

ST

04/08/2011

I

BANTULAL 51109228717 6001003776 KAROCHE

MANGAL KAROCHE

ST

04/08/2011

I

MAHENDRA 51109229695 6001003777 KUMAR NAGLE

VILLAGEGROUP KARAN SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL NAGLE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

05/08/2011

I

PREM NARAYAN JAGDISH 51109230529 6001003778 CARPENTER PRASAD

OBC

05/08/2011

I

51108885178 6001003779 AJEET SINGH

TAHSILDAR SINGH

GEN

05/08/2011

I

AJAYPAL SINGH AMAR SINGH 51108879897 6001003786 GURJAR GURJAR

OBC

05/08/2011

I

PRADEEP 51109238619 6001003796 KUMAR

KASHIRAM

OBC

05/08/2011

I

RAMESHWAR 51109240382 6001003800 DANGI

BHAGIRATH DANGI

OBC

05/08/2011

I

DHARMENDRA 51108900650 6001003809 SINGH

SHIV DATT SINGH

GEN

05/08/2011

I

MR TEJSINGH 51108779754 6001003822 YADAV

VILLAGEGROUP SHRI LEKHRAM BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL YADAV S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

05/08/2011

I

RAVI SINGH 51108895188 6001003823 TOMAR

VILLAGEGROUP SURENDRA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH TOMAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)ABDUL SALAM CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

05/08/2011

I

51108883822 6001003872 MOHD HAMID

OBC

05/08/2011

I

51109031549 6001003880 RAM LAKHAN

HARIOM

GEN

05/08/2011

I

51109268026 6001003881 ANIL KUMAR

VILLAGEJAGANNATH GROUP BANGRASI (MP)CHANDRAVAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 SHI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

05/08/2011

I

LAKHRAJ 51109271719 6001003893 NAYAR

MULCHAND NAYAR

OBC

05/08/2011

I

51109284972 6001003920 RAKESH

KESH RAM

ST

05/08/2011

I

RAMANAND 51108902615 6001003923 BAGHEL

KRISHNA BAGHEL

OBC

05/08/2011

I

51109283138 6001003931 SANJAY SINGH

RAMSAVAK SINGH

GEN

05/08/2011

I

BHOLENDRA 51109286827 6001003933 SINGH TOMAR

VILLAGEGROUP SUKH VENDRA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH TOMAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

05/08/2011

I

RAJENDR 51109296743 6001003945 MARSKOLE

RAMESH MARSKOLE

ST

05/08/2011

I

51109301261 6001003948

SACHIN SHARMA

MAHESH SHARMA

GEN

05/08/2011

I

GHANSHYAM 51109301309 6001003949 DHURVE

FAGNU DHURVE

ST

05/08/2011

I

DHARMAVEER 51109304680 6001003955 SINGH

JAGRAM SINGH

GEN

05/08/2011

I

RAMROOP 51109321027 6001003961 SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KOMAL SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

05/08/2011

I

RAMBALI 51109322266 6001003963 MANISH KUMAR SHARMA

GEN

05/08/2011

I

51109403519 6001003986 PAVAN KUMAR

RAMSNEHI SHARMA

GEN

05/08/2011

I

BHARAT SHIV PRATAP 51109398582 6001003987 PRATAP SINGH SINGH CHOUHAN

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

05/08/2011

I

SANTOSH 51109428768 6001004004 KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)RAM PRAKASH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

05/08/2011

I

51109219700 6001004006 GOVIND GOUR

GORELAL GOUR

OBC

05/08/2011

I

YOGENDRA 51109444358 6001004012 SINGH

HARI SINGH

OBC

05/08/2011

I

51109448977 6001004017 DHANRAJ

BHABHI CHAND

OBC

05/08/2011

I

51109455625 6001004025 PURUSHOTTAM MOHAN LAL

OBC

05/08/2011

I

BAL KRISHAN 51109224518 6001004027 MISHRA

KESHRI PRASAD MISHRA

GEN

06/08/2011

I

VEERENDRA 51109478669 6001004032 WAGHMARE

RAMDAS WAGHMARE

GEN

06/08/2011

I

SANGRAM 51109483743 6001004040 SINGH LODHI

VILLAGEGROUP SHRI BABU LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL LODHI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP PARMANANAD BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SAHU S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

06/08/2011

I

NIRANJAN 51109471167 6001004050 SAHU

OBC

06/08/2011

I

51109488102 6001004055

SUBHASH KUMAR EVAME

LAXMAN EVANE

ST

06/08/2011

I

51109517444 6001004059 KAILASH

BHAIYALAL

ST

06/08/2011

I

SANTOSH 51109519091 6001004064 YOGESH SINGH SINGH

GEN

06/08/2011

I

SURENDRA 51109520198 6001004065 SHARMA

PARSHURAM

GEN

06/08/2011

I

MANISH KUMAR RAMKISHOR 51109528725 6001004071 SADH SADH

OBC

06/08/2011

I

ROHIT SINGH 51109532919 6001004082 PAWAR

VILLAGEGROUP SANTOSH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH PAWAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

06/08/2011

I

RAJKUMAR 51109559637 6001004112 KUMRE

BUKHLAL KUMRE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

06/08/2011

I

RAJESH 51108748864 6001004124 UDAYPURE

PRAHLAD

OBC

06/08/2011

I

51109577898 6001004147

JITENDRA KUMAR

RAMESH CHANDRA

OBC

06/08/2011

I

GHANSHYAM 51109579208 6001004155 SOLANKI

VILLAGEGROUP KANHAIYA LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SOLANKI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

06/08/2011

I

RAVINDRA 51109581782 6001004156 SINGH

RANJEET SINGH

OBC

06/08/2011

I

51109605700 6001004201 MURALIDHAR

SHIVCHARAN

OBC

06/08/2011

I

51109625863 6001004235 DHANRAJ

RAMMA

SC

06/08/2011

I

RAMSWAROO 51109624255 6001004239 ARVIND KUMAR P

SC

06/08/2011

I

HARI NARAYAN GULLU RAM 51109630246 6001004242 MEENA MEENA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

06/08/2011

I

51109566517 6001004266 UDAY RAJPUT

VILLAGEGROUP PRABHUNATH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL RAJPUT S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

06/08/2011

I

51109034604 6001004281 AAKASH SAHU

GOKUL SAHU

OBC

06/08/2011

I

JAGDISH 51109651554 6001004287 KOKODE

BHOI JI KOKODE

ST

06/08/2011

I

JITENDRA 51109586641 6001004294 SINGH

DEVENDRA SINGH

OBC

06/08/2011

I

NAVEEN KUMAR SHRI TULSI 51109659157 6001004301 SAHU RAM SAHU

OBC

06/08/2011

I

DINESH KUMAR SHANKERLAL 51109649091 6001004316 DAYMA DAYMA

OBC

06/08/2011

I

OM PRAKASH 51109672357 6001004334 DHURVE

MOTILAL DHURVE

ST

06/08/2011

I

LOKENDRA LAL SINGH 51109295178 6001004365 SINGH GURJAR GURJAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

06/08/2011

I

SOMESH 51109294911 6001004368 SHARMA

SURESH KUMAR

GEN

06/08/2011

I

51109693947 6001004374

VIRENDRA KUMRE

HEERA LAL KUMRE

ST

06/08/2011

I

RAMLAKHAN 51109579986 6001004379 KUMAR

RAMVILASH

ST

06/08/2011

I

51109585947 6001004382 SUKHDEV

BANSI LAL

ST

07/08/2011

I

JEETENDRA 51109703223 6001004387 SINGH

KRISHNA BAHADUR SINGH

GEN

07/08/2011

I

51107680550 6001004389 BALKRISHAN

HARI SINGH

GEN

07/08/2011

I

51108474481 6001004392 JALEEM KHAN

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SALEEM KHAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

07/08/2011

I

51107690254 6001004395 AKASH

JAGANNATH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

07/08/2011

I

RAJROOP 51109665022 6001004396 ANKIT SHARMA SHARMA

GEN

07/08/2011

I

51109662717 6001004397

MUNENDRA SINGH

JITENDRA SINGH

GEN

07/08/2011

I

51109702516 6001004400 AJAY PRATAP

PRADEEP SINGH

GEN

07/08/2011

I

RAJESH KUMAR RAMESH 51109754919 6001004426 KAKODIYA KAKODIY

ST

07/08/2011

I

VILLAGEGROUP CHANDRABHA BANGRASI (MP)51109795685 6001004442 ROHIT SARYAM CENTRE,CR BHOPAL N SARYAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

07/08/2011

I

ANANDRAO 51109801237 6001004443 VIKASH UPRALE UPRALE

SC

07/08/2011

I

SUNIL KUMAR 51109807274 6001004458 NAGAR

VILLAGEGROUP SHIV NARAYAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL NAGAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

07/08/2011

I

BADRI PRADAD BALRAM 51109577034 6001004475 VERMA SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

07/08/2011

I

VILLAGEGROUP SHAILENDRA SUKHENDRA BANGRASI (MP)51109902666 6001004480 CENTRE,CR BHOPAL PRATAP SINGH PRATAP SINGH S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

07/08/2011

I

51109924859 6001004491

RAJENDRA SABJA SINGH SINGH GURJAR

OBC

07/08/2011

I

51109948485 6001004504 RAJU THAKUR

VILLAGEGROUP MANGALPRAS BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL AD THAKUR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

07/08/2011

I

SUNIL KUMAR 51109907288 6001004524 YADAV

HIRA SINGH YADAV

OBC

07/08/2011

I

VIVEK 51109964676 6001004527 CHOUREY

BRAJ MOHAN CHOUREY

OBC

07/08/2011

I

51109767051 6001004535 MANDRAJ

SUMERSING

ST

07/08/2011

I

VIRENDRA 51109975615 6001004541 KUMAR TRIPATHI

RISHI RAM TRIPATHI

GEN

07/08/2011

I

ANIL KUMAR 51109958039 6001004549 YADAV

HIRA SINGH YADAV

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

07/08/2011

I

JEEWAN DAS 51109573354 6001004558 BERAGI

BHERU DAS BERAGI

OBC

07/08/2011

I

51109799581 6001004567

HARENDRA SINGH

BHADUR SINGH

GEN

07/08/2011

I

PRADEEP 51109992332 6001004570 KUMAR

KALERAM

ST

07/08/2011

I

RUPESH KUMAR FATTU SINGH 51110017333 6001004602 DHURVEY DHURVEY

ST

07/08/2011

I

NAVIN KUMAR 51110028395 6001004615 YADAV

VINOD YADAV

OBC

07/08/2011

I

RAJEEV KUMAR SUNDER LAL 51110032167 6001004628 MARRAPO MARRAPO

ST

07/08/2011

I

MANOJ KUMAR 51110021026 6001004635 YADAV

VILLAGEGROUP PREMNARAYA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL N YADAV S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

07/08/2011

I

DHANRAJ 51110045760 6001004641 DEEPAK KUMAR SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

07/08/2011

I

DURGESH 51110051775 6001004653 SINGH DANGI

DHANIRAM

OBC

07/08/2011

I

51110055930 6001004665 RAMA KALME

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)JHALKU KALME CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

08/08/2011

I

51107259650 6001004666 SUNIL

VIJAY SINGH

GEN

08/08/2011

I

51109718534 6001004696 VIPUL KUMAR

KRISHN MURARI

GEN

08/08/2011

I

MAHENDRA 51110068689 6001004711 SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PRATAP SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

08/08/2011

I

51109678210 6001004740 BIKKU TEKAM

PREMSINGH

ST

08/08/2011

I

JAGDISH 51108862728 6001004750 PRASAD LAHRI

CHAIN SINGH

OBC

08/08/2011

I

RAKESH 51110087400 6001004762 TUMRAM

SHOBHA RAM TUMRAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

08/08/2011

I

51110108174 6001004763 ARUN KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KARAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

08/08/2011

I

51110113441 6001004772

SUDHIR KUMAR NANHU BELE BELE

SC

08/08/2011

I

HARIPAL 51110112301 6001004775 BHUSARE

VILLAGEGROUP SHAMBHU LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL BHUSARE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

08/08/2011

I

MUKESH 51110098137 6001004786 KUMAR TUMRAM

SHOBHARAM TUMRAM

ST

08/08/2011

I

ARJUN 51110119315 6001004790 ITAWADIYA

KAILASH NARAYAN

OBC

08/08/2011

I

51110124684 6001004800 ANIL YADAV

NARENDRA SINGH

OBC

08/08/2011

I

51109619420 6001004813 DEEPAK

BRAJLAL

ST

08/08/2011

I

51109627145 6001004823 SOHAN

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SHANKER LAL CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

08/08/2011

I

NILESH 51110131156 6001004824 MALDAVDIYA

HAJARILAL MALDAVDIYA

OBC

08/08/2011

I

51110132338 6001004826 SAVAN

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)MATPORASAD CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

08/08/2011

I

SANTRAM 51110132742 6001004832 KAHAR

BHAGCHAND KAHAR

OBC

08/08/2011

I

51110135846 6001004836 BABLU

PANDRI

OBC

08/08/2011

I

DINESH AKHILESH 51109656290 6001004843 PRATAP SINGH KUMAR YADAV

OBC

08/08/2011

I

51109627166 6001004856 SANJU

RAVI

ST

08/08/2011

I

51110140933 6001004860 MUKESH PATIL

AJAB RAO JI PATIL

SC

08/08/2011

I

51109657287 6001004869 BALDEO

LAKHAN

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

08/08/2011

I

RAMVEER 51110162227 6001004885 DHURAB SINGH SINGH

OBC

08/08/2011

I

51110164384 6001004888 SATISH SARIYA

SUKH DEO SARIYA

SC

08/08/2011

I

51110167970 6001004897 HARI PRASAD

PANNA LAL

ST

08/08/2011

I

RAMPRASAD 51110168292 6001004899 DHURWAY

PARDHI

ST

08/08/2011

I

NARAYAN 51110174638 6001004912 MOHAN GUJRE GUJRE

SC

08/08/2011

I

51110175474 6001004915 ASHOK

ALUMSA

ST

08/08/2011

I

AJAY SINGH 51110186002 6001004927 BHADORIA

JAGDEESH SINGH BHADORIYA

GEN

08/08/2011

I

GAURAV SINGH RAJVEER 51110189245 6001004930 RAJAWAT SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

09/08/2011

I

RAJPAL SINGH 51109832946 6001004947 RAJPUT

VINAY SINGH RAJPUT

GEN

09/08/2011

I

51110205396 6001004959 PRAMOD

GURUBAKSH MARUD

OBC

09/08/2011

I

ARYAVENDRA 51110273796 6001004962 SINGH

KRISHNA BAHADUR SINGH

GEN

09/08/2011

I

SONU 51110297830 6001004983 SARETIYA

MANGI LAL

OBC

09/08/2011

I

51110307772 6001004999 CHARAN SINGH GULAB SINGH

SC

09/08/2011

I

LAXMAN SINGH SHAITAN 51110314999 6001005013 PATEL SINGH PATEL

OBC

09/08/2011

I

VINOD 51110295498 6001005029 JAWARIYA

KAILASH NARAYAN

OBC

09/08/2011

I

SUREESH SATYAM SINGH 51110322481 6001005033 SINGH BHADHURIYA BHADHURIYA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

09/08/2011

I

PRITOSH 51110330840 6001005061 KUMAR

SHRI RAMSHIYA SHARMA

GEN

09/08/2011

I

51110326705 6001005078 MADAN LAL

MANMOHAN

OBC

09/08/2011

I

51110340418 6001005084 SURMA

SHRIPRASAD

OBC

09/08/2011

I

51109343184 6001005085 BHARATLAL

MUNNALAL

OBC

09/08/2011

I

AASHISH 51110342424 6001005091 DHAKAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PHOOL SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

09/08/2011

I

51110344687 6001005098 HARGOVIND

LAXMI NARAYAN

OBC

09/08/2011

I

KANCHAN LAL 51110348739 6001005105 KAKODIYA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)MOKAL SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

09/08/2011

I

NITESH 51110358195 6001005135 BARSKAR

DHUNDU

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

09/08/2011

I

51110352077 6001005137 AAKASH KOSE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SURESH KOSE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP MAHESH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KUMAR VERMA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

09/08/2011

I

51110366110 6001005138

SUNIL KUMAR VERMA

OBC

09/08/2011

I

ROHIT KUMAR 51110223675 6001005141 TRIPATHI

RAMBHAWAN TRIPATHI

GEN

09/08/2011

I

51110370092 6001005154 ARPIT TARAN

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)ARVIND TARAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

09/08/2011

I

51110380266 6001005167 DURGESH

LALSINGH

GEN

09/08/2011

I

PUSHPENDRA 51110383811 6001005173 SINGH KUSHWAHA

BHOLA SINGH

GEN

09/08/2011

I

BALRAM 51110379321 6001005175 AHIRWAR

MULLU

SC

09/08/2011

I

DURGESH 51110385090 6001005182 DHURVE

HIMMAT LAL DHURVE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

09/08/2011

I

GAJRAJ 51110346721 6001005183 DEEPAK KUMAR BARETHA

OBC

09/08/2011

I

BUDDHU DHARAMPAL 51110395856 6001005209 SINGH SINGH MASRAM MASRAM

ST

09/08/2011

I

CHANDRASHEK GYANRAO 51110382161 6001005210 HAR CHAIDHOKAR CHADHOKAR

OBC

09/08/2011

I

GANGA 51110400911 6001005228 BALJEET JOSHI CHARAN

GEN

09/08/2011

I

SURAJ MAL 51110396665 6001005236 MEENA

MANNA LAL MEENA

ST

09/08/2011

I

DEVENDRA 51110402566 6001005244 DONGRE

PANJAB RAO DONGRE

OBC

10/08/2011

I

LAKHRAJ 51110396794 6001005250 MEENA

KHUBA RAM MEENA

ST

10/08/2011

I

KALIRAM 51110174854 6001005261 SIRORIYA

PANCHU LAL SIRORIYA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

10/08/2011

I

BREJESH 51110424046 6001005278 KUMAR SOLANKI

RAMBHAW

ST

10/08/2011

I

51110419841 6001005281 MANISH KUMAR

BRIJMOHAN BHILALA

ST

10/08/2011

I

KISHORE 51110428456 6001005292 SANJAY KUMAR SINGH

OBC

10/08/2011

I

51110444563 6001005326 LOKESH KUMAR AMRIT LAL

GEN

10/08/2011

I

BRAJESH 51110429568 6001005337 KUMAR LADE

MAHADEO LADE

OBC

10/08/2011

I

51110291015 6001005359 LOKESH SAHU

NARAYAN SAHU

OBC

10/08/2011

I

KAMLESH 51110470776 6001005382 NITIN RATHORE KUMAR RATHORE

OBC

10/08/2011

I

VINOD 51110434801 6001005399 PANDAGRE

PRABATRAO PANDAGRE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

10/08/2011

I

HANSRAJ 51110484664 6001005409 GURJAR

MOTI LAL GURJAR

OBC

10/08/2011

I

51110495034 6001005433 SUNDAR LAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)VIKRAM SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)MAHESH SONI CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

10/08/2011

I

51110486903 6001005443 VIPIN SONI

OBC

10/08/2011

I

51110507157 6001005474 ANIL KUMAR

BABULAL

OBC

10/08/2011

I

51110508800 6001005477 RAHUL PAL

RAMESH PAL

OBC

10/08/2011

I

RAHUL KUMAR 51110508618 6001005478 DWIVEDI

RAM LAKHAN DWIVEDI

GEN

10/08/2011

I

51110289431 6001005491 NILESH

HORI LAL

GEN

10/08/2011

I

PRAMOD 51110514447 6001005500 YADUWANSHI

REVAT SINGH YADUWANSHI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

10/08/2011

I

JITENDRA 51110516397 6001005502 PRAJAPATI

DURGA PRASAD PRAJAPATI

OBC

10/08/2011

I

51109665700 6001005504 YOGESH DEVDE

JAGDISH DEVDE

OBC

10/08/2011

I

ABHIJEET 51110527448 6001005521 SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KALYAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

10/08/2011

I

JEEVAN SINGH 51110524367 6001005526 MEENA

AMAR SINGH MEENA

OBC

10/08/2011

I

51110531613 6001005542 RAM MOHAN

KALI CHARAN

GEN

10/08/2011

I

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51110520057 6001005544 RAKESH KUMAR SHIVNARAYAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

10/08/2011

I

51110517697 6001005549 SHIVRAJ

BHONDU

ST

10/08/2011

I

SURESH KUMAR NAAN SINGH 51110541905 6001005559 OBERAY OBERAY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

10/08/2011

I

SURENDA 51110540456 6001005561 SINGH

BADRI SINGH

OBC

10/08/2011

I

51110001627 6001005567

SANJEEV PRAJAPATI

PREMCHAND PRAJAPATI

OBC

10/08/2011

I

SUNIL KUMAR 51110555103 6001005584 MARSKOLE

BALVANT SINGH MARSKOLE

ST

10/08/2011

I

GANESH 51110409565 6001005589 DONGARE

SANKAR DONGARE

OBC

11/08/2011

I

UMASHANKAR 51110567262 6001005609 TIWARI

AWADH LAL TIWARI

GEN

11/08/2011

I

JAGDISH 51110573107 6001005612 NARRE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SUKAL NARRE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

11/08/2011

I

51110582628 6001005627 RAHUL

RAMSEVAK

GEN

11/08/2011

I

DILAWAR 51110594748 6001005634 SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)DHARA SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

11/08/2011

I

ABHIMANYU 51110602906 6001005645 CHOUREY

SHIVRAJ CHOUREY

OBC

11/08/2011

I

51110628167 6001005701 DEEPAK KUMAR CHINTAMANI

GEN

11/08/2011

I

RATNESH 51110639252 6001005716 GOSWAMI

RAMESHWAR GOSWAMI

OBC

11/08/2011

I

DULICHAND 51110643484 6001005723 RAJESH VERMA VERMA

SC

11/08/2011

I

51110647292 6001005728 SEETARAM

ATAL BIHARI

OBC

11/08/2011

I

RAMLACHHIN 51110634975 6001005735 AMAN SHARMA SHARMA

GEN

11/08/2011

I

RAM BARAN 51110660005 6001005754 MISHRA

SURSARI PRASAD MISHRA

GEN

11/08/2011

I

51110663337 6001005757 SHIVSHANKAR

GOVIND

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

11/08/2011

I

VILLAGEGROUP VIRENDRA DHOOL SINGH BANGRASI (MP)51110664499 6001005759 CENTRE,CR BHOPAL SINGH RUHELA RUHELA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

11/08/2011

I

51110666741 6001005762 BANTI SINGH

MANPHOL SINGH

SC

11/08/2011

I

KALE SINGH 51110667920 6001005765 SARYAM

PREMLAL SARYAM

ST

11/08/2011

I

51110674207 6001005782 AJAY SINGH

SURENDRA SINGH

GEN

11/08/2011

I

SOURAV 51110680621 6001005792 CROSIYA

DURGA PRASAD CROSIYA

SC

11/08/2011

I

BALWANT 51110683002 6001005798 KUMAR

HAYAT RAM

SC

11/08/2011

I

SHYAM SINGH 51110677127 6001005801 CHHOKAR

AMOL SINGH

GEN

11/08/2011

I

VIJENDRA 51110657768 6001005830 SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PRATAP SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

11/08/2011

I

51110706369 6001005831 JAGDISH

GHEESA LAL

OBC

11/08/2011

I

51110715412 6001005854 RAVI PUROHIT

BRAJESH KUMAR

GEN

11/08/2011

I

MOHAN SINGH 51110723818 6001005863 SIKARWAR

BHARAT SINGH SIKARWAR

GEN

11/08/2011

I

51108753710 6001005876 YOGENDRA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)MADHO SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP HARI SHANKAR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

11/08/2011

I

RAM LAKHAN 51110291413 6001005885 SINGH

OBC

11/08/2011

I

DEVENDRA 51110738870 6001005889 PRAJAPATI

GENDALAL PRAJAPATI

OBC

11/08/2011

I

RAVI KUMAR 51110745719 6001005906 BARSKER

BHAIYALAL BARSKER

ST

11/08/2011

I

BRAJESH 51110759218 6001005912 SINGH

JAGDEESH SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

11/08/2011

I

RAJKUMAR 51110851893 6001005936 YADAV

RAM BAGAS YADAV

OBC

11/08/2011

I

51110489526 6001005941

DINKER THAKRE

RAMANATH THAKRE

OBC

12/08/2011

I

NATHURAM 51110906222 6001005944 WARTI

BHIKARI WARTI

ST

12/08/2011

I

NARAYAN 51110914935 6001005945 ARUN TRIPATHI TRIPATHI

GEN

12/08/2011

I

PRADEEP RAJENDRA 51110864647 6001005946 KUMAR RAWAT RAWAT

OBC

12/08/2011

I

RAJESH 51110924424 6001005947 DHAKDE

PURAN DHAKDE

OBC

12/08/2011

I

PURI LAL 51110964700 6001005966 SURESH DANGI DANGI

GEN

12/08/2011

I

51110097136 6001005970 LEELADHER

UMESH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

12/08/2011

I

51111015807 6001006000 JEEWAN SINGH LAD SINGH

GEN

12/08/2011

I

51111027915 6001006009

RAMKUMAR KOURAV

VILLAGEGROUP SARJAN SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KOURAV S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP GOPAL SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SILAWAT S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

12/08/2011

I

HALKEVEER 51111035477 6001006011 SILAWAT

SC

12/08/2011

I

PRAMOD 51111037310 6001006013 KUMAR

BONDER SINGH

ST

12/08/2011

I

VINOD PURI 51111033484 6001006030 GOSWAMI

MADAN PURI GOSWAMI

OBC

12/08/2011

I

PAWAN KUMAR DEVI LAL 51111112175 6001006058 PRAJAPATI PRAJAPATI

OBC

12/08/2011

I

GANESH 51111122411 6001006069 KANTA PRASAD PRASAD

OBC

12/08/2011

I

VIVEK 51111125397 6001006073 BAISHANDAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)ADITYA KUMAR CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

12/08/2011

I

51111129286 6001006075 HOTAM SINGH

BHOGIRAM

SC

12/08/2011

I

51110627801 6001006079

SURY PRAKASH YADUVANSH PANDEY PANDEY

GEN

12/08/2011

I

TARVAR SINGH BAPULAL 51111133344 6001006081 TOMAR TOMAR

GEN

12/08/2011

I

RAJKUMAR 51111154732 6001006093 ASHISH MISHRA MISHRA

GEN

12/08/2011

I

51111161391 6001006101 SUDDU KASDE

MISHRILAL KASDE

ST

12/08/2011

I

MANISH 51110201175 6001006107 BHARGAV

BARE LAL BHARGAV

GEN

12/08/2011

I

NARMADA SATISH KUMAR 51111164959 6001006109 PRASAD BHAISARE BHAISARE

SC

12/08/2011

I

YOGESH 51111169734 6001006111 KUMRE

ANKUSH KUMRE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

12/08/2011

I

RUGHNATH 51111179562 6001006118 SONU DHURWE DHURWE

ST

12/08/2011

I

51111115010 6001006123 DURGA PRASAD

RAMSWAROO P

SC

12/08/2011

I

51111106330 6001006126 GANGU

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)FAGAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

12/08/2011

I

MUKESH DURGADAS 51111206601 6001006138 KUMAR DHOTE DHOTE

OBC

12/08/2011

I

KRISHAN JITENDRA 51111167867 6001006142 KUMAR SINGH PARMAR PARMAR

OBC

12/08/2011

I

VIJANDRA 51111213261 6001006146 SINGH

PREM SINGH

OBC

12/08/2011

I

51111204090 6001006155 RAHUL KUMAR

AMBARAM

OBC

12/08/2011

I

51111221814 6001006161 JAI KUMAR

RAJ KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

13/08/2011

I

CHANDAN 51111231703 6001006168 SINGH AHIRWAR

KALICHARAN AHIRWAR

SC

13/08/2011

I

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51110730246 6001006184 RAJKUMAR PAL RAJARAM PAL CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR SARTAJ 51110086024 6001006185 AHAMAD ANSARI NAJEER AHAMAD ANSARI VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

13/08/2011

I

OBC

13/08/2011

I

51111251671 6001006187 SHASHIKANT

NARSINGH

SC

13/08/2011

I

SUKHLAL 51111252721 6001006189 RAMESH TEKAM TEKAM

ST

13/08/2011

I

UMESH 51111254565 6001006196 SHARMA

BANVARI LAL SHARMA

GEN

13/08/2011

I

SHIVENDRA 51111262247 6001006202 DHANWARE

VILLAGEGROUP RAMBHAROSH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL DHANWARE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

13/08/2011

I

SAKHARAM 51111263883 6001006209 MUZALDE

RAM SINGH MUZALDE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

13/08/2011

I

VIRENDAR 51111271535 6001006217 KUMAR YADAV

VILLAGEGROUP UMASHANKER BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL YADAV S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP RAMESH BABU BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL GOUR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

13/08/2011

I

51111255458 6001006218

NIRANJAN SINGH GOUR

OBC

13/08/2011

I

51111274621 6001006223 BALRAM

KHANIYALAL

OBC

13/08/2011

I

51111282937 6001006228 AJIT CHOUREY

VILLAGEGROUP PHULCHANDR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL A CHOUREY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

13/08/2011

I

VILLAGEGROUP MANGAL SINGH KHUMAN BANGRASI (MP)51110480609 6001006231 CENTRE,CR BHOPAL GHOSHI SINGH GHOSHI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

13/08/2011

I

SATISH 51111287571 6001006236 RATHORE

LAXMI NARAYAN

OBC

13/08/2011

I

PARSHURAM 51111295305 6001006245 YADAV

KIRRU

OBC

13/08/2011

I

51110148164 6001006250 ARVIND SINGH

VIJAY SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

13/08/2011

I

MANOJ 51111313685 6001006265 LOKHANDE

YADORAO LOKHANDE

OBC

13/08/2011

I

51111293417 6001006280

JEETENDRA SINGH RAGHU

SHIVRAJ SINGH

GEN

13/08/2011

I

SULTAN SINGH 51111329992 6001006286 TOMAR

VILLAGEGROUP DESH RAJ BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH TOMAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

13/08/2011

I

RAJNEESH 51111096761 6001006287 SINGH

RAM SINGH

GEN

13/08/2011

I

DEVENDRA 51111330631 6001006288 SINGH CHOUHAN

SARVAN SINGH CHOUHAN

GEN

13/08/2011

I

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51111334718 6001006294 PANKAJ KUMAR KAMAL KISHOR CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51111339393 6001006309 SUNIL SHARMA RAMSHANKAR CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

13/08/2011

I

GEN

13/08/2011

I

DHYANENDRA 51111357689 6001006331 SINGH

LAXMAN SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

13/08/2011

I

SHER SINGH 51110133288 6001006332 BAGHEL

BRIJENDRA BAGHEL

OBC

13/08/2011

I

51110744336 6001006339 RAVI KUMAR

GABBAR SINGH

OBC

13/08/2011

I

VILLAGEGROUP RAJ BAHADUR BANGRASI (MP)51110744555 6001006340 SUKHVIR SINGH CENTRE,CR BHOPAL SINGH S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

13/08/2011

I

JAGANNATH 51110550023 6001006342 KAILASH YADAV YADAV

OBC

13/08/2011

I

SANJULAL 51110549726 6001006345 YADAV

JAGANNATH YADAV

OBC

13/08/2011

I

KRISHNAMURA 51111373977 6001006349 RI AKHANDE

JANGLU AKHANDE

ST

14/08/2011

I

RAJENDER 51111375602 6001006351 KAJLE

MANSING KAJLE

ST

14/08/2011

I

RAM BABU 51111376254 6001006352 SALAM

SABU LAL SALAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

14/08/2011

I

51110741618 6001006360 RAVINDRA

RAMJI LAL

OBC

14/08/2011

I

51110693166 6001006366

BALLU SINGH DHAKARE

AMAR SINGH DHAKARE

GEN

14/08/2011

I

PRABHAKAR 51111400602 6001006369 SINGH

RAMESHWAR SINGH

GEN

14/08/2011

I

PRASHANT 51110418784 6001006371 CHOUREY

CHHANNI CHOUREY

OBC

14/08/2011

I

GAJENDRA 51111382916 6001006372 SINGH

DULARE SINGH

OBC

14/08/2011

I

VILLAGEGROUP PRAVEEN BANGRASI (MP)51110192471 6001006380 DEV JI RUHELA CENTRE,CR BHOPAL KUMAR RUHELA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

14/08/2011

I

SATISH 51111425268 6001006394 SARATHE

GAJANAND SARATHE

OBC

14/08/2011

I

RAJENDRA 51111427686 6001006396 RAVTE

MANGAL RAVTE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

14/08/2011

I

51111417529 6001006405 KAPIL KUMAR

ROOPLAL

OBC

14/08/2011

I

51111305107 6001006412

KRISHNA RAMCHARAN GOPAL SHARMA SHARMA

GEN

14/08/2011

I

HEMRAJ 51111132497 6001006420 PAWAR

MAHESH KUMAR PAWAR

OBC

14/08/2011

I

JITENDRA 51111566904 6001006429 KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KARAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)MADAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

14/08/2011

I

HIRDESH 51111609611 6001006446 KUMAR

OBC

14/08/2011

I

VILLAGEGROUP SATEESH SAMARAT LAL BANGRASI (MP)51111618827 6001006454 CENTRE,CR BHOPAL KUMAR S AILAM SAILAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

14/08/2011

I

RADHESHYAM 51111660538 6001006473 BHUSARE

SHANKARLAL BHUSARE

OBC

14/08/2011

I

51111478444 6001006474 ASHOK KUMAR

RAMESH SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

14/08/2011

I

RAJ KUMAR 51111674167 6001006481 YADAV

RAMESHWAR YADAV

OBC

14/08/2011

I

51111696415 6001006492

SHRIRAM KODLE

GENDU KODLE

OBC

14/08/2011

I

GAJENDRA 51111019333 6001006496 SINGH

PRAKASH SINGH

OBC

14/08/2011

I

SUNIL KUMAR 51110371766 6001006512 UIKEY

JOHAR SINGH UIKEY

ST

14/08/2011

I

51110325737 6001006514 ANIL VERMA

JATAL SINGH

GEN

14/08/2011

I

DEVENDRA 51111726595 6001006515 SINGH

ATAR SINGH

OBC

14/08/2011

I

ABHIKESH 51111617298 6001006524 KUMAR

VISHNU

OBC

14/08/2011

I

RUPSINGH 51111753894 6001006552 AHIRWAR

GANPAT SINGH AHIRWAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

14/08/2011

I

51111608701 6001006553 SANJAY YADAV KISAN YADAV

OBC

14/08/2011

I

51111746933 6001006576 UMESH

VISHAL

ST

14/08/2011

I

RAJENDRA 51111792522 6001006590 LANJESH

RAMESH LANJESH

SC

14/08/2011

I

ASHISH KUMAR DINESH 51110731014 6001006598 SHARMA KUMAR

GEN

16/08/2011

I

TAPTI PRASAD 51111804370 6001006602 YADAV

ROSHAN LAL

OBC

16/08/2011

I

VILLAGEGROUP ADHEER SINGH SHOOR SINGH BANGRASI (MP)51111810391 6001006606 CENTRE,CR BHOPAL MARAVI MARAVI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

16/08/2011

I

DHARMENDRA SHIV PRASAD 51111817194 6001006614 KUMAR VERMA VERMA

OBC

16/08/2011

I

PREMSHANKAR RAJARAM 51111841337 6001006641 DHAWLE DHAWLE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

16/08/2011

I

RAJEEV SINGH 51111848954 6001006645 PARMAR

YASHVANT SINGH PARMAR

GEN

16/08/2011

I

51111824558 6001006658

SANJAY RATHOR

RAMNIVAS RATHOR

GEN

16/08/2011

I

KOMAL KUMAR 51110461661 6001006659 EVNEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SAMMU EVNEY CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

16/08/2011

I

KRISHNA 51111883244 6001006682 VALLABH PATIDAR

BALWANT PATIDAR

OBC

16/08/2011

I

DURGESH 51111884301 6001006684 SINGH

YASHWANT SINGH

GEN

16/08/2011

I

51111704644 6001006703 BABULAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SHIVNARAYAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

16/08/2011

I

MONTE 51111905480 6001006719 RAJPOOT

MAHENDRA SINGH

GEN

16/08/2011

I

LALIT SINGH 51111912239 6001006733 JAAT

JAGDISH PRASAD SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

16/08/2011

I

51111908288 6001006746 VINOD

RAMESH

OBC

16/08/2011

I

51111233987 6001006748

RAMJEEVAN YADAV

BABBU

OBC

16/08/2011

I

51111917400 6001006749 DEEPAK KAJLE

KAJJULAL KAJLE

ST

16/08/2011

I

MANOHAR MAHENDRA 51111914200 6001006754 SINGH SINGH THAKUR THAKUR

GEN

16/08/2011

I

51111926223 6001006776 MANIRAM

HIRACHAND

ST

16/08/2011

I

SAILASH 51111925485 6001006778 VIVEK SHARMA CHANDRA SHARMA

GEN

16/08/2011

I

RAMLAL 51111930110 6001006783 CHATURVEDI

KAUSHAL KISHOR CHATURVEDI

GEN

16/08/2011

I

YOGENDRA 51111933966 6001006789 SINGH

SUJAN SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

16/08/2011

I

GOVIND 51111937595 6001006800 PRASAD

RAM LAL

ST

16/08/2011

I

51111937796 6001006801 MAROTI

BABU RAO

OBC

16/08/2011

I

51110682002 6001006810 ANIL SINGGH

SUGHAR SINGH

OBC

16/08/2011

I

51111946008 6001006820 RAKESH

MITTURAO

OBC

16/08/2011

I

GOVIND 51111166381 6001006835 BHILALA

BABULAL BHILALA

ST

16/08/2011

I

51111960156 6001006855 KAILASH

DHARMDAS

ST

16/08/2011

I

SANDEEP 51111180811 6001006856 VERMA

BABULAL

OBC

16/08/2011

I

MOHAN 51111960599 6001006858 KHAWSE

MITHOO KHAWSE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

16/08/2011

I

BRAJESH 51111920931 6001006880 KUMAR

KANCHHEDI LAL

SC

16/08/2011

I

51111961336 6001006891 SUBAL SINGH

MANGI LAL

OBC

17/08/2011

I

51111757214 6001006896 GIRRAJ SINGH

SURESH SINGH

OBC

17/08/2011

I

SATYA 51111976322 6001006899 NARAYAN

MOTILAL

OBC

17/08/2011

I

51111983686 6001006909 DEEPAK

BARIK RAO

SC

17/08/2011

I

ANIL KUMAR 51111985917 6001006917 MASARAM

JHHAMU MASARAM

ST

17/08/2011

I

SONU 51111991967 6001006919 GAWANDE

RIKHIRAM GAWANDE

OBC

17/08/2011

I

51111995211 6001006924 HEMANT

BHIMA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

17/08/2011

I

GAJENDRA 51111781452 6001006925 KUMAR

RAM NIVAS

ST

17/08/2011

I

51112013410 6001006944

GANESH BARSKER

SADDU

ST

17/08/2011

I

PREMNARAYAN THAKUR LAL 51112014288 6001006947 CHOUREY CHOUREY

OBC

17/08/2011

I

ANAND 51111374520 6001006951 CHOUREY

KISHOR CHOUREY

OBC

17/08/2011

I

MANEESH 51112018163 6001006955 KUMAR SHARMA

RADHA CHARAN SHARMA

GEN

17/08/2011

I

SUBHASH 51112031605 6001006977 MANDEKAR

SHIVRATAN

SC

17/08/2011

I

MANOJ KUMAR 51111398305 6001006990 KUSHWAH

LAXMAN SINGH KUSHWAH

OBC

17/08/2011

I

JAGDISH 51112036691 6001006993 RUHELA

GHISH LAL RUHELA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

17/08/2011

I

LALIT KUMAR 51111965766 6001007002 YADAV

BASTIRAM YADAV

OBC

17/08/2011

I

51112048096 6001007009 ARJUN

SUDHIR

OBC

17/08/2011

I

DEVENDRA 51111974321 6001007013 MALVIYA

TOTARAM MALVIYA

OBC

17/08/2011

I

PRADEEP 51108527269 6001007020 KALBELE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KANHAIYA LAL CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

17/08/2011

I

51112051957 6001007024 RAJKUMAR

GOVINDRAO

OBC

17/08/2011

I

51108527365 6001007028 VIJAY KUMAR

SHRI DILESHVAR

OBC

17/08/2011

I

GUNARAM 51112055551 6001007031 SUBHASH SONE SONE

SC

17/08/2011

I

PAVAN KUMAR 51112056718 6001007045 PAL

SUNDAR LAL PAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

17/08/2011

I

51112062168 6001007046 SANDEEP

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KANCHAN LAL CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

17/08/2011

I

51112064381 6001007053 VIPIN PAL

SUNDAR LAL PAL

OBC

17/08/2011

I

51112072011 6001007059 SUNIL

KRISHNA

OBC

17/08/2011

I

51112075484 6001007068 AVJEET SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KARAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

17/08/2011

I

51112061834 6001007073 UMESH

GANPATRAO

OBC

17/08/2011

I

BHAGWAN 51112046226 6001007074 RAHUL MALVIYA MALVIYA

GEN

17/08/2011

I

VIJAY KUMAR 51112056664 6001007079 SIMAIYA

ANCHHU SIMAIYA

OBC

17/08/2011

I

VILLAGEGROUP SURENDRA BANGRASI (MP)51107993464 6001007087 GANGA SINGH CENTRE,CR BHOPAL SINGH GURJAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

18/08/2011

I

JITENDRA 51111923126 6001007093 EVANE

SHOBHARAM EVANE

ST

18/08/2011

I

KRISHAN 51111476661 6001007106 KUMAR CHATURVEDI

VILLAGEGROUP RAMSWAROO BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL P CHATURVEDI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

18/08/2011

I

RAMSWAROOP DEENDAYAL 51108563153 6001007108 SEN SEN

OBC

18/08/2011

I

SANDEEP 51112180502 6001007123 MAHALAHA

SHIV PRASAD MAHALAHA

OBC

18/08/2011

I

NARENDRA 51111966951 6001007132 KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)JAWAHAR LAL CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

18/08/2011

I

JITENDRA 51112203184 6001007140 KUMAR

MOHAN LAL

OBC

18/08/2011

I

51112213245 6001007147 KAMAL SINGH

VIJAY SINGH

OBC

18/08/2011

I

PANKAJ 51112216607 6001007153 MANSURE

PARASRAM MANSURE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

18/08/2011

I

51112228982 6001007160 GHANSHYAM

VIJAY SINGH

OBC

18/08/2011

I

51112180643 6001007161 SANJAY KUMAR GHANSHYAM

OBC

18/08/2011

I

51112259706 6001007198 SUNIL YADAV

LATE SITA RAM YADAV

OBC

18/08/2011

I

51112281786 6001007216 ARJUN SINGH

OM PRAKASH

OBC

18/08/2011

I

51112296540 6001007224 SUNIL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PHOOLCHAND CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

18/08/2011

I

VILLAGEGHANSHYAM GROUP ANIL BANGRASI (MP)51112290120 6001007225 VISHWAKARM CENTRE,CR BHOPAL VISHWAKARMA S, TULUK462045 A PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP MOHAN SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL MEWADA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

18/08/2011

I

DHARMENDRA 51112298344 6001007226 MEWADA

OBC

18/08/2011

I

BRIJRAJ ABHISHEK 51112333592 6001007266 SINGH SINGH PARIHAR PARIHAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

18/08/2011

I

SUNIL KUMAR 51112362938 6001007269 UIKEY

VILLAGEGROUP MURAT SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL UIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP MAHENDRA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH MEENA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

18/08/2011

I

51108730107 6001007271

RANJEET MEENA

OBC

18/08/2011

I

SHIV RAM 51111821182 6001007296 DANGI

RAGHUVEER SINGH

GEN

18/08/2011

I

VILLAGEGROUP ASHOK KUMAR BANGRASI (MP)DHEERAJ CENTRE,CR BHOPAL 51111108009 6001007310 S, TULUK462045 KUMAR VERMA VERMA PF,BHOPAL HAZOOR JAGANNATH GROUP SAJEEV SINGH 51112417086 6001007311 CENTRE,CR RAGHUWANSHI RAGHUWANSH PF,BHOPAL I VILLAGEBANGRASI (MP)BHOPAL S, TULUK462045 HAZOOR

OBC

18/08/2011

I

GEN

18/08/2011

I

PAVAN 51112079435 6001007312 PRAJAPATI

VILLAGEGROUP PRATHI SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PARAJAPATI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

18/08/2011

I

BUDHIPRAKASH BUDHRAM 51112421863 6001007314 KUMRE KUMRE

ST

18/08/2011

I

51112429825 6001007326 VIKAS

PRAKASH CHANDRA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

18/08/2011

I

VILLAGEGROUP DUSHYANT RADHESHYAM BANGRASI (MP)51112464213 6001007358 CENTRE,CR BHOPAL SINGH THAKUR THAKUR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

18/08/2011

I

51112469080 6001007363

GAJANAND YADAV

CHARANLAL YADAV

OBC

18/08/2011

I

VINDESH 51112480658 6001007372 KUMAR

MUL CHAND

SC

18/08/2011

I

51110303311 6001007377 RAHUL VERMA

LAKHAN LAL

OBC

18/08/2011

I

VILLAGEANAND RAMCHARAN GROUP BANGRASI (MP)51112327552 6001007379 CHANDRAVANS CHANDRAVAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 HI SHI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

18/08/2011

I

51112499001 6001007391 ROHIT MEWADA SHANTI LAL

OBC

19/08/2011

I

SAURABH 51112506271 6001007397 MISHRA

JAGDISH MISHRA

GEN

19/08/2011

I

SANJEEV 51112529423 6001007427 KUMAR

CHHOTE LAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

19/08/2011

I

51110688720 6001007434 VIPIN SINGH

BALBEER SINGH

GEN

19/08/2011

I

51112538438 6001007446

DEVENDRA KUMAR

BANNULAL

SC

19/08/2011

I

DURGESH 51112545133 6001007464 SINGH

MANOHAR SINGH

GEN

19/08/2011

I

51112546568 6001007466 NAKUL SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KALYAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

19/08/2011

I

51112548951 6001007474 MANOJ KUMAR

PANNA LAL

OBC

19/08/2011

I

DEEPAK KUMAR LAXMIKANT 51112554507 6001007487 GAUTAM GAUTAM

GEN

19/08/2011

I

SATISH 51112538569 6001007497 MALVIYA

GHASHIRAM

OBC

19/08/2011

I

MANGLESH JEETMAL 51112563602 6001007501 KUMAR VERMA VERMA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

19/08/2011

I

PRAMOD 51111374851 6001007503 KUMAR

NAUHBAT SINGH

GEN

19/08/2011

I

51112550126 6001007539

DEVENDRA SINGH

GABBAR SINGH

OBC

19/08/2011

I

HARI KISHOR BISAMBAR 51111271172 6001007546 SINGH GURJAR SINGH

OBC

19/08/2011

I

51112596565 6001007552 SODAN SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)UMRAV SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

19/08/2011

I

INDRAPAL 51112602047 6001007559 SINGH JAWARIYA

HARIOM

OBC

19/08/2011

I

ASHUTOSH 51112602895 6001007561 JAWARIA

VILLAGEGROUP GOURISHANKA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL R S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

19/08/2011

I

HARKESH KOMAL PRASAD 51112610987 6001007564 PRASAD KALAAR KALAAR

OBC

19/08/2011

I

51112612692 6001007569 GIRRAJ SINGH

RAMNATH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

19/08/2011

I

DIWAKAR 51112019196 6001007574 SINGH

MAHESH SINGH

GEN

19/08/2011

I

51112019585 6001007575

KULDEEP PATHAK

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)VINOD PATHAK CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

19/08/2011

I

MAHESH 51112633901 6001007591 SHAILUKER

JEEVAN SHAILUKER

ST

19/08/2011

I

51112636514 6001007595 SANDIP

BHIKKU

OBC

19/08/2011

I

MUKESH 51112638034 6001007599 SIRSHAM

MUNNILAL SIRSHAM

ST

19/08/2011

I

51112641020 6001007602 MUKESH

SHIVDAYAL

OBC

19/08/2011

I

RISHIKESH 51112645207 6001007613 MEENA

VILLAGEGROUP SHIV SHANKAR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL MEENA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

19/08/2011

I

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51112645786 6001007615 DEVIDAS UIKEY LACHHU UIKEY CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

19/08/2011

I

51111417259 6001007624 GOLU PAWAR

BHAIYALAL PAWAR

OBC

19/08/2011

I

51112655891 6001007642 DEEPAK KUMAR KOMAL

OBC

19/08/2011

I

SANJAY 51112662916 6001007661 KUDARE

RAJMAL KUDARE

SC

19/08/2011

I

SUNIL KUMAR 51112663111 6001007663 LOWANSHI

RAMSINGH LOWANSHI

OBC

20/08/2011

I

51112667629 6001007670 PANJAB RAO

BHURE SING

ST

20/08/2011

I

51112668769 6001007674 DHARMENDRA

BANWARI LAL

SC

20/08/2011

I

51112667737 6001007676 BALARAM

RAMBHAOO

SC

20/08/2011

I

JITENDRA 51112668901 6001007681 KUMAR

SURAJ SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

20/08/2011

I

51112677788 6001007692 RAHUL KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)VIKRAM SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

20/08/2011

I

51112653677 6001007694

RAVIKANT PAWAR

SUKHRAM PAWAR

OBC

20/08/2011

I

51112683938 6001007705 RAJU YADAV

OM PRAKASH

OBC

20/08/2011

I

51112692600 6001007711 SUMIT YADAV

LACHIRAM YADAV

OBC

20/08/2011

I

JITENDRA 51112776264 6001007740 GALAR

RAMJEEVAN GALAR

OBC

20/08/2011

I

VILLAGEGROUP RAKESH KUMAR PREMNARAYA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL 51112876977 6001007771 KUSHWAHA N KUSHWAHA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

20/08/2011

I

PARVAT SINGH MUNSHEELAL 51112883667 6001007774 PARMAR PARMAR

OBC

20/08/2011

I

VILLAGESANTOSH SUKHRAM GROUP BANGRASI (MP)51112895451 6001007784 KUMAR RAGHUWANSH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 RAGHUWANSHI I PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

20/08/2011

I

SOHAN LAL 51112944721 6001007791 DHURWAY

BHOORA LAL DHURWAY

ST

20/08/2011

I

51112938027 6001007795

BRAJESH YADAV

RAMESH

OBC

20/08/2011

I

BIHARI LAL 51112665746 6001007814 VIJAY ERPACHE ERPACHE

ST

20/08/2011

I

ANIL KUMAR 51112953764 6001007816 BARASKAR

MAHADEV BARASKAR

ST

20/08/2011

I

KALICHARAN 51113011919 6001007844 RAJAK

MOHAN LAL RAJAK

OBC

20/08/2011

I

VILLAGEGROUP HIRDESH DHORAM BANGRASI (MP)51113043445 6001007848 CENTRE,CR BHOPAL KUMAR VERMA KUMAR VERMA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR REVATI SUSHIL KUMAR 51113024044 6001007854 PRASAD CHOUREY CHOUREY VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

20/08/2011

I

OBC

20/08/2011

I

51113061553 6001007873 VINOD

SHRI RAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

20/08/2011

I

51113064206 6001007876 DINESH

NANDAN MOHABE

SC

20/08/2011

I

51112815302 6001007897

LALIT KUMAR ERPACHE

LAL SINGH ERPACHE

ST

20/08/2011

I

JITENDRA 51111972347 6001007898 VERMA

PREM NARAYAN

OBC

20/08/2011

I

RAJENDRA DIMAKCHAND 51112972150 6001007900 KUMAR MARAVI MARAVI

ST

20/08/2011

I

51111773594 6001007913 DEEPAK

SHANKAR DESHMUKH

OBC

20/08/2011

I

KRISHAN 51111888277 6001007918 KUMAR

RAMVILAS

OBC

20/08/2011

I

VILLAGEGROUP PRAMOD SINGH BANGRASI (MP)51113111188 6001007930 DALEEP SINGH CENTRE,CR BHOPAL BHADORIA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

20/08/2011

I

51113123293 6001007959 VIKARANT

SHOBHA RAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

20/08/2011

I

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51112207460 6001007961 RAKESH YADAV SHIVNARAYAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

20/08/2011

I

51113081144 6001007975 BHANWAR LAL

RODI LAL

OBC

21/08/2011

I

PRADEEP 51113072710 6001007979 PRAJAPATI

RAM PRASAD PRAJAPATI

OBC

21/08/2011

I

51112594408 6001007981 SHRI KRISHAN

SEVARAM

GEN

21/08/2011

I

DEVI SINGH 51113085631 6001007989 PAWAN NAGAR NAGAR

OBC

21/08/2011

I

51113082958 6001007997 VIKRAM SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)MADHU SUDAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

21/08/2011

I

GIRVAR 51113094610 6001007999 GOVIND NAGAR NAGAR

OBC

21/08/2011

I

51113139972 6001008007 RAJASINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)HARAK SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)RATTU SALAM CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

21/08/2011

I

51112957064 6001008028 SUNIL SALAM

ST

21/08/2011

I

51113148719 6001008030 HABID KHAN

WALID KHAN

OBC

21/08/2011

I

DEEPAK 51113147720 6001008033 MEWADA

ACHAL SINGH

OBC

21/08/2011

I

MUKESH 51113154208 6001008043 KUMAR KANHERIYA

SHIV KUMAR KANHERIYA

ST

21/08/2011

I

PRAMOD 51106363373 6001008058 MANJHI

SHIV PRASAD MANJHI

OBC

21/08/2011

I

NEELESH 51112081771 6001008062 DAWANDE

AJABRAO DAWANDE

OBC

21/08/2011

I

REETESH 51113134121 6001008075 MEENA

JAGDEESH PRASAD MEENA

OBC

21/08/2011

I

51113165717 6001008082 RAHUL KUMAR

SANTOSH KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

21/08/2011

I

51112068146 6001008090 SOHAN SAHU

VILLAGEGROUP KHUSHARANG BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SAHU S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

21/08/2011

I

51113176525 6001008099 DEVENDRA

MISHRILAL

SC

21/08/2011

I

RUKESH KUMAR BHONDU 51113174470 6001008100 BAGAHE BAGAHE

SC

21/08/2011

I

51111951890 6001008101 GAJANAND

BHAIYALAL

OBC

21/08/2011

I

JITENDRA 51111959125 6001008122 GINNARE

HARI SINGH GINNARE

GEN

21/08/2011

I

VISHAL 51112910935 6001008129 PANDAGRE

KRISHANHARI

OBC

21/08/2011

I

51111962261 6001008137 BALRAM

RAMESH CHANDRA

OBC

21/08/2011

I

51113188090 6001008146 MANOJ KUMAR

DAYARAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

21/08/2011

I

RAVINDRA 51113191432 6001008157 JAMLIYA

DEVI SINGH JAMLIYA

OBC

21/08/2011

I

51113176226 6001008168 DEVRAJ SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KRAPAL SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

21/08/2011

I

KAMAL KISHOR LALLORAM 51112595724 6001008172 SHARMA SHARMA

GEN

21/08/2011

I

AVADHESH 51112004170 6001008177 SINGH TOMAR

JITENDRA SINGH

GEN

21/08/2011

I

RAMDAS 51113198584 6001008186 KAKODIYA

HARI KISHAN

ST

21/08/2011

I

51111976845 6001008188 JAGDISH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KADAR SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

21/08/2011

I

TARUN 51113198754 6001008189 KANATHE

SANTOSH KANATHE

OBC

21/08/2011

I

51111981734 6001008212 DEEPAK SONI

BHARAT LALA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

23/08/2011

I

NAGENDRA 51113182950 6001008227 SINGH PATEL

BRAJ KISHOR PATEL

OBC

23/08/2011

I

51113038335 6001008245 MANOJ SAPKAL

MITHILESH SAPKAL

OBC

23/08/2011

I

RAMBABU 51112305402 6001008265 VERMA

VILLAGEGROUP RAMNARAYAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL VERMA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

23/08/2011

I

PRADEEP 51113212337 6001008269 SINGH

UDAY SINGH

OBC

23/08/2011

I

51113214025 6001008270 MAHADEV

BHEEMOO

OBC

23/08/2011

I

DEEPAK SOORAJ 51112388346 6001008271 CHANDRAVANS SINGH HI

OBC

23/08/2011

I

51113169656 6001008283 SANJAY SAHU

MOHAN SAHU

OBC

23/08/2011

I

51113219589 6001008295 RAVINDRA

GOKAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

23/08/2011

I

VILLAGEDHARMRAJ GROUP HITENDRA BANGRASI (MP)51113219004 6001008298 RAGHUWANSH CENTRE,CR BHOPAL RAGHUWANSHI S, TULUK462045 I PF,BHOPAL HAZOOR SATYA NARAYAN SINGH VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

23/08/2011

I

51113219940 6001008314

SHIV KUMAR SINGH

GEN

23/08/2011

I

51113210905 6001008322 SUNIL KUMAR

GANDARF SINGH

GEN

23/08/2011

I

51113224955 6001008336 RAMBABU

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KARAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

23/08/2011

I

RAM SINGH 51112283895 6001008339 GOUR

DOLATRAM GOUR

OBC

23/08/2011

I

RADHE SHYAM 51113229223 6001008361 PATEL

CHHOTELAL

SC

23/08/2011

I

51111976795 6001008378 OMPRAKASH

BONDAR SINGH

OBC

23/08/2011

I

SHASHIKANT 51113233275 6001008380 PATEL

RAMLAKHAN PATEL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

23/08/2011

I

RAJESH KUMAR RAM PRASAD 51112428063 6001008382 VILAWARIYA VILAWARIYA

OBC

23/08/2011

I

51113236732 6001008395

RAMBHAROSH KUASHWAHA

VILLAGEGROUP KARAN SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KUSHWAHA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

23/08/2011

I

LAKAHN 51112560333 6001008409 KAMALKISHORE THAKRE

OBC

23/08/2011

I

51113151705 6001008411 DHARMENDRA

MANGILAL

ST

23/08/2011

I

VILLAGEGROUP LAKHAN SINGH NIRANJAN BANGRASI (MP)51113240334 6001008413 CENTRE,CR BHOPAL TOMAR SINGH TOMAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

23/08/2011

I

51113245917 6001008431 NARAYAN

DHANLAL

OBC

23/08/2011

I

SHIVPRASAD 51113254327 6001008461 SUDAMA BEDRE BEDRE

OBC

23/08/2011

I

51113254426 6001008462 DALIP SINGH

RAMESH SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

23/08/2011

I

ASHOK KUMAR 51113258656 6001008472 TUMRAM

ARJUN SING TUMRAM

ST

23/08/2011

I

51113259507 6001008479

NARENDRA KUMAR

SHYAMDAS

OBC

23/08/2011

I

51113265025 6001008493 RAJESH

GOKUL

OBC

23/08/2011

I

51113117332 6001008499 PRAKASH SAHU MADHU

OBC

23/08/2011

I

NEELESH 51113020100 6001008500 GULABRAO KUMAR DHOTE

OBC

23/08/2011

I

UMESH 51113113348 6001008508 DESAMUKH

SHESHRAO

OBC

24/08/2011

I

PRADEEP 51113268125 6001008511 KUMAR CHOUDHARY

VILLAGEGROUP SHIVHARAYAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL CHOUDHARY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/08/2011

I

LEELADHAR 51113078174 6001008513 MUKESH YADAY YADAY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/08/2011

I

ATUL 51113270564 6001008517 SULEKHIYA

LAKHAN LAL SULEKHIYA

OBC

24/08/2011

I

51113272383 6001008526

PRAVEEN KUMAR

VILLAGEGROUP RAMBHAROSH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL YADAV S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/08/2011

I

DEEPAK 51113106118 6001008530 AMRUTE

GHINGU AMRUTE

OBC

24/08/2011

I

51112637533 6001008532 BALI

FAGNYA

OBC

24/08/2011

I

SANDESH 51113281264 6001008562 KUMAR YADAV

SANTOSH YADAV

OBC

24/08/2011

I

51113273426 6001008571 SATISH SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)DHEER SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

24/08/2011

I

51113269755 6001008575 NILESH

JANAKLAL

OBC

24/08/2011

I

YOGESH 51113285041 6001008576 KUMAR KEER

JEEVAN LAL KEER

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/08/2011

I

51113187426 6001008590 YOGEERAJ

GULABEE

OBC

24/08/2011

I

VILLAGEGROUP RAMPRASHAD BANGRASI (MP)51112868047 6001008594 ARVIND BHARTI CENTRE,CR BHOPAL BHARTI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR DHARMENDRA 51113287154 6001008595 SINGH NARWARIYA VILLAGEGROUP MUNNA SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL NARWARIYA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/08/2011

I

OBC

24/08/2011

I

VILLAGEGROUP BHARAT KUMAR DEVNARAYAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL 51112538976 6001008607 KAHAR KAHAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SUMER SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/08/2011

I

LAKHVEER 51112540927 6001008610 SINGH

ST

24/08/2011

I

ABDHESH 51113273201 6001008613 KUMAR

RAMCHARAN LAL

OBC

24/08/2011

I

VISHNU 51112533218 6001008618 PRASAD

RAJ KUMAR

ST

24/08/2011

I

51113316250 6001008633 MANISH

GULABRAO

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/08/2011

I

VILLAGESEVI SINGH GROUP VIKESH BANGRASI (MP)51113323391 6001008648 RAGHUWANSH CENTRE,CR BHOPAL RAGHUWANSHI S, TULUK462045 I PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP CHANDRAPAL MOOLCHANDR BANGRASI (MP)51113330546 6001008656 CENTRE,CR BHOPAL SINGH AHIRVAR A AHIRVAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

24/08/2011

I

SC

24/08/2011

I

GANESH 51113344523 6001008669 DHAKDE

HEMRAJ DHAKDE

OBC

24/08/2011

I

DINESH 51113360258 6001008675 KUMREY

SHANKAR KUMREY

ST

24/08/2011

I

51113370339 6001008677 HEMRAJ UIKEY

VILLAGEGROUP CHHATARSHIN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL G UIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP PERMOD BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH RAJPUT S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR KAILASH SINGH PANWAR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

24/08/2011

I

NITESH SINGH 51112257176 6001008695 RAJPUT

GEN

24/08/2011

I

JAGDISH 51113447499 6001008702 PANWAR

OBC

24/08/2011

I

VINOD KURMA 51112589869 6001008720 SINGH

VILLAGEGROUP HARINARAYAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

24/08/2011

I

51113411054 6001008734 NEERAJ SINGH

SURESH SINGH

GEN

24/08/2011

I

SHURABH 51112499031 6001008753 SINGH BUNDELA

RAJENDRA SINGH BUNDELA

GEN

24/08/2011

I

51113535886 6001008765 NAVEEN

KAMLESH

SC

24/08/2011

I

VINAY KUMAR 6001600058 SINGH

KAMAL NATH SINGH

GEN

25/08/2011

I

AJAY KUMAR 6001600068 DUBEY

VILLAGEGROUP JAWAHAR LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL DUBEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

25/08/2011

I

ANIL 6001600099 CHANDRAWANS DEVI LAL HI

OBC

25/08/2011

I

6001600151 DEEN DAYAL

DESHARAJ SINGH

OBC

25/08/2011

I

MUKESH 6001600167 MANDLOI

PREM NARAYAN MANDLOI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/08/2011

I

SATYA 6001600200 PRAKASH

PRABHU DAYAL GOUR

OBC

25/08/2011

I

6001600227

SANJAY SARIYAM

KOVA SARIYAM

ST

25/08/2011

I

6001600231 MOHD SHAKIR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)MOHD RAJJAB CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/08/2011

I

6001600272 GANGA RAM

LAXMI NARAYAN

OBC

25/08/2011

I

ANKUL SINGH 6001600292 PARIHAR

VILLAGEDHEERENDRA GROUP BANGRASI (MP)SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PARIHAR PF,BHOPAL HAZOOR

SC

25/08/2011

I

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)DINESH KUMAR PRABHUDAYAL CENTRE,CR BHOPAL 6001600295 CHANDNA S, TULUK462045 CHANDNA PF,BHOPAL HAZOOR BHAVANE PRASAD YADAV VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

25/08/2011

I

RAJKUMAR 6001600326 YADAV

OBC

25/08/2011

I

VIMAL SINGH 6001600337 MAWASE

RATI RAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

25/08/2011

I

6001600366 GOUTAM

BISTIRAM

ST

25/08/2011

I

6001600368

ANIL KUMAR CHOUHAN

SAMMAR CHOUHAN

ST

25/08/2011

I

NARYAN 6001600391 NARESH KUMAR SINGH

OBC

25/08/2011

I

6001600397 CHANDRA PAL

NARAYAN SINGH

ST

25/08/2011

I

PRADEEP 6001600402 KUMAR

MAKHAN LAL

ST

25/08/2011

I

6001600405 BRIJKISHOR

MAHAVIR SINGH

GEN

25/08/2011

I

6001600412 SURESH KUMAR CHETRAM

ST

25/08/2011

I

PRAVEEN JHANAK 6001600432 KUMAR KADWE KADWE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/08/2011

I

6001600438 RAHUL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)VRIDAVAN LAL CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/08/2011

I

6001600441 ASHOK VERMA

BAIJNATH VERMA

OBC

25/08/2011

I

MUKESH 6001600453 KUMAR

CHAIN SINGH

SC

25/08/2011

I

GODHAN SINGH CHATAR 6001600476 WATTI SINGH WATTI

ST

25/08/2011

I

KARAN SINGH 6001600516 BHILALA

GHEESA LAL BHILALA

ST

25/08/2011

I

SANTOSH 6001600586 SACHIN TIWARI TIWARI

GEN

25/08/2011

I

VINAY KUMAR 6001600617 MISHRA

VISHESHWAR PRASAD MISHRA

GEN

25/08/2011

I

6001600635 VINOD SINGH

JILEDAR SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

25/08/2011

I

6001600665 LOKENDRA

LAXMAN

GEN

25/08/2011

I

6001600678

NAVAL KUMAR SARAF

BANWARI LAL SARAF

OBC

26/08/2011

I

SURENDRA 6001600716 PATEL

BHAGWAN DAS PATEL

OBC

26/08/2011

I

MAHESH 6001600755 BABLU PARIHAR PARIHAR

SC

26/08/2011

I

6001600809 NITESH SINGH

VIJAY SINGH

GEN

26/08/2011

I

VIJYENDRA 6001600840 SINGH

VILLAGEGROUP SHYAMENDRA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP KHUMAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH BARELA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

26/08/2011

I

RAJESH 6001600846 BARELA

ST

26/08/2011

I

MUKESH 6001600862 KUMAR AHIRWAR

CHHOTE LAL AHIRWAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

26/08/2011

I

SANJAY 6001600899 BHESANIYA

SITARAM BHESANIYA

OBC

26/08/2011

I

6001600939

ABHISHEK TIWARI

AWADESH TIWARI

GEN

26/08/2011

I

MANOJ KUMAR 6001600946 DOHRE

AMRIT LAL

SC

26/08/2011

I

6001600949 RAM KRISHNA

JASWANT SINGH

OBC

26/08/2011

I

SURESH 6001600953 CHANDRA KHAJURIYA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)GOPAL SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/08/2011

I

VILLAGESOBHARAM GROUP BANGRASI (MP)6001600959 PAWAN KUMAR VISHWAKARM CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 A PF,BHOPAL HAZOOR LAXMI RAJENDRA 6001600960 NARAYAN KUMAR MEENA MEENA VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/08/2011

I

OBC

26/08/2011

I

6001600963 ASHPAL

ASHOK

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

26/08/2011

I

GOVINDA 6001600967 TRIPATHI

VILLAGEGROUP SHYAM BIHARI BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL TRIPATHI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

26/08/2011

I

6001600976 JITENDRA

SURESH

OBC

26/08/2011

I

6001600985 RAMKISHOR

HARIRAM

OBC

26/08/2011

I

MUNNA 6001600992 MANISH KUMRE KUMRE

ST

26/08/2011

I

RAJENDRA 6001601013 SINGH LODHI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)GOPAL SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/08/2011

I

GANPAT SING 6001601018 DEVRAJ VERMA VERMA

OBC

26/08/2011

I

JEETENDRA 6001601026 KUMAR SEHARIYA

RAM PRASAD SEHARIYA

ST

26/08/2011

I

6001601040 SUNIL KUMAR

RAMSINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

26/08/2011

I

VILLAGEGROUP RAMSWAROOP LAKHAN SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR 6001601051 BHOPAL YADAV S, TULUKYADAV 462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KANCHEDI LAL CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)JARDAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/08/2011

I

6001601058

JAGDISH AHIRWAR

SC

26/08/2011

I

SANGRAM 6001601062 SINGH

GEN

26/08/2011

I

VILLAGEGROUP SHANKER LAL BANGRASI (MP)6001601081 SANJAY BAMNE CENTRE,CR BHOPAL BAMNE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

26/08/2011

I

RAGHUVEER 6001601084 KEER

JAGDEESH KEER

OBC

26/08/2011

I

6001601087 RAJESH SINGH

BRAJRAJ SINGH

GEN

21/07/2011

II

SUNIL KUMAR 6001601088 DAKAR

RAJENDRA SINGH

OBC

21/07/2011

II

VILLAGERADHE LAL GROUP DEVI SINGH BANGRASI (MP)6001601118 RAGHUWANSH CENTRE,CR BHOPAL RAGHUWANSHI S, TULUK462045 I PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

21/07/2011

II

AJAY KUMAR 6001601124 MALVIYA

NARENDRA MALVIYA

OBC

21/07/2011

II

6001601135

SUNIL LOWANSHI

VILLAGEGROUP SHANKAR LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL LOWANSHI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

21/07/2011

II

NEELESH 6001601137 PATEL

LAL SINGH PATEL

OBC

21/07/2011

II

ARJUN SINGH 6001601146 KUSHWAHA

DILIPSINGH KUSHWAHA

OBC

21/07/2011

II

6001601148 RAJESH YADAV BALARAM

OBC

21/07/2011

II

INDRAMANI RAVENDRA 6001601158 PRASAD KUMAR MISHRA MISHRA

GEN

21/07/2011

II

6001601164 ANKIT KUMAR

NIBAURI SINGH

ST

21/07/2011

II

DEVENDRA 6001601165 KUMAR AHIRWAR

KARODI LAL AHIRWAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

21/07/2011

II

ANIL KUMAR 6001601172 SUHANE

RAMSINGH SUHANE

ST

21/07/2011

II

6001601182 RADHAMOHAN

PARIMAL

OBC

21/07/2011

II

TOPESH 6001601192 GAUTAM

DONDU PRASAD GAUTAM

OBC

21/07/2011

II

VINOD KUMAR 6001601193 MERAVI

BUDH SINGH MERAVI

ST

21/07/2011

II

KAILASH ARVIND KUMAR 6001601201 CHANDRA VERMA VERMA

OBC

21/07/2011

II

ROHIT 6001601206 MAHESHWARY

SANTOSH KUMAR

OBC

21/07/2011

II

VILLAGEGROUP SHIVNARAYAN BANGRASI (MP)6001601230 LAKHAN YADAV CENTRE,CR BHOPAL YADAV S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

21/07/2011

II

GANESHRAM 6001601243 JATAV

GORELAL JATAV

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

21/07/2011

II

BRAJENDRA 6001601247 BHADORIA

RAMVEER BHADORIA

GEN

21/07/2011

II

6001601262 YOGENDRA

VIJAY SHANKAR MISHRA

GEN

21/07/2011

II

YOGESH 6001601283 KUMAR RAJAK

BARE LAL RAJAK

OBC

21/07/2011

II

6001601302 RAJVEER

TEJSINGH

SC

21/07/2011

II

JITENDRA 6001601324 KUMAR RAI

LAKHAN LAL RAI

OBC

21/07/2011

II

DHARMENDRA 6001601341 KUMAR

GHASIRAM

OBC

21/07/2011

II

6001601342 ROHIT KUMAR

SHIV PRASAD

OBC

21/07/2011

II

HARI SINGH 6001601348 MARAVI

VILLAGEGROUP ROSAN SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL MARAVI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

21/07/2011

II

SURENDRA 6001601367 SINGH GOUND

RAJJU SINGH GOUND

ST

21/07/2011

II

6001601368

SAURABH SINGH

SAMSHER SINGH

GEN

21/07/2011

II

6001601369 RAMU

PILLU

SC

21/07/2011

II

JALAM DAS 6001601384 BAIRAGI

VILLAGEGROUP CHANDRA DAS BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL BAIRAGI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)JANKI PRASAD CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)AJAY SHARMA CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP RAMESH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KUMAR YADAV S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

22/07/2011

II

6001601416 ASHOK KUMAR

OBC

22/07/2011

II

MANISH 6001601421 SHARMA

GEN

22/07/2011

II

ABHISHEK 6001601439 YADAV

OBC

22/07/2011

II

RAGHVENDRA 6001601440 SHARMA

VILLAGEGROUP CHHAGAN LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SHARMA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

22/07/2011

II

SANDEEP 6001601462 KUMAR MALVIYA

HAJARILAL MALVIYA

OBC

22/07/2011

II

6001601468

ANIL KUMAR KAKORIYA

RAMKISHAN KAKORIYA

ST

22/07/2011

II

NEELESH 6001601486 KUMAR

PAPDEE LAL

SC

22/07/2011

II

VILLAGEGROUP RADHESHYAM BANGRASI (MP)6001601491 MAHESH GOUR CENTRE,CR BHOPAL GOUR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KALURAM SEN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

22/07/2011

II

6001601506 RAKESH SEN

OBC

22/07/2011

II

6001601514 ARVIND KUMAR SETH SAHU

GEN

22/07/2011

II

KAILASH 6001601530 KUMAR SAHU

BHAGIRATH SAHU

OBC

22/07/2011

II

RAVINDRA 6001601535 PATEL

VILLAGEGROUP GIRIDHARI LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PATEL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP LAXMI NARAYN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL TYAGI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

22/07/2011

II

6001601544 SUNEEL TYAGI

GEN

22/07/2011

II

6001601565

AKHILESH KUMAR

YOGENDRA PANDIT

OBC

22/07/2011

II

PRADEEP GYAN SINGH 6001601595 SINGH PARIHAR PARIHAR

GEN

22/07/2011

II

6001601603 ANIL YADAV

VILLAGEGROUP KAMAL KISHOR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL YADAV S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)ABADUL RAUF CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR ESHWARI PRASAD DUBEY VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

22/07/2011

II

6001601632 ASHARAF ALI

OBC

22/07/2011

II

JALAJ KUMAR 6001601670 DUBEY

GEN

22/07/2011

II

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)6001601684 RAMESH PARTE JAGLAL PARTE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

22/07/2011

II

SUKHWANT GURCHARAN 6001601686 SINGH SINGH SANDHU SANDHU

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

22/07/2011

II

JAIPRAKASH 6001601696 JATAV

RAMDAS JATAV

SC

22/07/2011

II

6001601710

MANHARAN DHURVE

BHAGWAT SINGH DHURVE

ST

22/07/2011

II

SATISH 6001601713 MEWADA

RATAN SINGH

OBC

22/07/2011

II

GURU PAD 6001601716 MAHAR

GOARANG MAHAR

ST

22/07/2011

II

RAGHVENDRA 6001601723 AHIRWAR

ASHARAM AHIRWAR

SC

22/07/2011

II

KAMLESH 6001601768 KUMAR

BALRAM SINGH

OBC

22/07/2011

II

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)6001601769 BALRAM WATTE MALLU WATTE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

22/07/2011

II

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)6001601779 RAMESH SINGH RAJPAL SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

22/07/2011

II

VINAYKANT 6001601787 NAMDEV

NANDAN NAMDEV

OBC

22/07/2011

II

6001601796

DHARMENDRA THAKUR

ANAR SINGH THAKUR

GEN

23/07/2011

II

AJEET SINGH 6001601800 PARIHAR

DEVENDRA SINGH PARIHAR

GEN

23/07/2011

II

SUKHRAM 6001601807 ARVIND YADAV YADAV

OBC

23/07/2011

II

6001601819 RAM KUMAR

CHHADAMI

OBC EXS 23/07/2011

II

MAHENDRA 6001601825 KUMAR UIKEY

BHAJAN LAL UIKEY

ST

23/07/2011

II

VILLAGEDEVI SINGH GROUP PRAVEEN BANGRASI (MP)6001601838 RAGHUWANSH CENTRE,CR BHOPAL RAGHUWANSHI S, TULUK462045 I PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

23/07/2011

II

HARVANSH 6001601841 AASHISH PATEL SINGH PATEL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

23/07/2011

II

SURENDRA 6001601852 SINGH CHOUHAN

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)HUKAM SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

23/07/2011

II

6001601857 RAMKISHOR

GONDERAO

OBC

23/07/2011

II

6001601860 NILESH

GOVIND

OBC

23/07/2011

II

SHRIDHAR 6001601862 SHARMA

VILLAGEGROUP CHANDRKANT BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SHARMA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

23/07/2011

II

BHAGVAAN YOGESH 6001601869 PRASAD KUMAR MISHRA MISHRA

GEN

23/07/2011

II

VINOD KUMAR 6001601885 MAWASLE

RAMBHAROS MAWASLE

ST

23/07/2011

II

RAKESH 6001601892 SHUKLA

GOVIND SHUKLA

GEN

23/07/2011

II

RAJESH KUMAR SALAKRAM 6001601893 DEWADIYA DEWADIYA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

23/07/2011

II

6001601902 GHANSHYAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PRATAP SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)DILEEP SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

23/07/2011

II

6001601908 VIVEK SINGH

GEN

23/07/2011

II

DHARAMVIR 6001601962 SOLANKI

VASUDEV SOLANKI

GEN

23/07/2011

II

TORAN SINGH 6001601980 AHIRWAR

DHAN SINGH AHIRWAR

SC

23/07/2011

II

RAHUL SINGH 6001601987 SIKARWAR

BHOJPAL SINGH SIKARWAR

GEN

23/07/2011

II

GHASIRAM 6001601991 RAIKWAR

VIJAYRAM RAIKWAR

OBC

23/07/2011

II

6001601996 RAJESH PATEL

BIHARI LAL PATEL

OBC

23/07/2011

II

GOWARDHAN 6001602016 AHARWAL

KOMAL AHARWAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

23/07/2011

II

MUHAMMAD 6001602023 IRFAN KHAN

MUHAMMAD JAMA

OBC

23/07/2011

II

6001602037

OMKAR NATH CHAURASIYA

AMAR NATH CHAURASIYA

OBC

23/07/2011

II

6001602055 MUKESH

TEJNARAYAN

OBC

23/07/2011

II

JITENDRA 6001602056 SINGH RAJPUT

VILLAGEGROUP UTTAM SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL RAJPUT S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

23/07/2011

II

6001602057 SUPYAR SINGH SHER SINGH

ST

23/07/2011

II

6001602059 PAWAN SINGH

SURESH SINGH JADON

GEN

23/07/2011

II

DURGESH 6001602064 KUMAR

NANDKISHOR

OBC

23/07/2011

II

6001602077 PRAKASH

CHHOTELAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

24/07/2011

II

DEEPAK 6001602090 SHARMA

GIRRAJ SHARMA

GEN

24/07/2011

II

6001602111

LALU PRASAD KUSHWAHA

SHANKER KUSHWAHA

OBC

24/07/2011

II

RAJENDRA 6001602120 YADAV

KEWAL RAM

OBC

24/07/2011

II

AKHILESH 6001602124 CHANDRWAR

VILLAGEGROUP BHAJANLAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL CHANDRAWAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP KANHAIYA LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL AHIRWAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP SHIV NARAYAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL DHURVEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/07/2011

II

RAHUL 6001602128 AHIRWAR

SC

24/07/2011

II

OM PRAKASH 6001602139 DHURVEY

ST

24/07/2011

II

6001602142 MANOJ KUMAR

MAHENDRA SINGH

OBC

24/07/2011

II

KAMLESH 6001602154 SINGH

VILLAGEGROUP RAMPRAKASH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP NIRANJAY BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH TOMAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

24/07/2011

II

AJAY SINGH 6001602156 TOMAR

GEN

24/07/2011

II

6001602216

SHAILENDRA KUMAR

HAUSHILA PRASAD

ST

24/07/2011

II

KAUSHAL 6001602224 KUMAR CHOUHAN

VILLAGEGROUP GOPAL SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL CHOUHAN S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/07/2011

II

VISHVNATH 6001602228 SINGH KHICHI

LAXMAN SINGH KHICHI

GEN

24/07/2011

II

6001602232 NEN SINGH

GENDA LAL

OBC

24/07/2011

II

PARVAT SINGH POUHUP 6001602235 PARTE SINGH PARTE

ST

24/07/2011

II

JASWANT 6001602242 SINGH

DURJAN SINGH

OBC

24/07/2011

II

6001602249 RAMESHWAR

RAJESH KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

24/07/2011

II

PRADEEP 6001602255 SHARMA

RAMDATTA SHARMA

GEN

24/07/2011

II

6001602266 RAKESH RAJAK BANMALI

OBC

24/07/2011

II

6001602268 SHIV SINGH

NIROTTAM SINGH

OBC

24/07/2011

II

SANDEEP 6001602282 KUMAR

RAMGOPAL

OBC

24/07/2011

II

KARAN SINGH 6001602288 KUPAL

KALI RAM KUPAL

ST

24/07/2011

II

MAHENDRA 6001602289 MARSKOLE

KODARMAL MARSKOLE

ST

24/07/2011

II

6001602290 BHARAT

PRHALAD SINGH

OBC

24/07/2011

II

VILLAGEGROUP SURJEET SINGH MOHAN SINGH BANGRASI (MP)6001602296 CENTRE,CR BHOPAL RAJPUT RAJPUT S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

24/07/2011

II

6001602301 SAHDEV SINGH GYAN SINGH

GEN

24/07/2011

II

6001602305

RAGHVENDRA RAJPUT

VILLAGEGROUP HAMEER BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH RAJPUT S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

24/07/2011

II

MAHESH 6001602308 BHORSE

JHANKIYA BHORSE

SC

24/07/2011

II

6001602324 RAJENDRA

DEVKARAN

OBC

24/07/2011

II

6001602348 DHARMENDRA

DEEWAN PATEL

OBC

24/07/2011

II

DEVENDRA 6001602354 SINGH RAJPUT

VEER SINGH RAJPUT

GEN

25/07/2011

II

BRAJESH 6001602356 SINGH RAJPUT

HARNAAM SINGH

GEN

25/07/2011

II

6001602397 MANISH

RAMSINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/07/2011

II

KULBHUSHAN 6001602405 JHA

VILLAGEGROUP ASHOK KUMAR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL JHA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/07/2011

II

6001602409 RAHUL KUMAR

PARMANAND

OBC

25/07/2011

II

6001602418 GANESHRAM

PRAHLAD SINGH GUJAR

OBC

25/07/2011

II

JAGNATH DEVENDRA 6001602429 SINGH SINGH RATHOD RATHOD

GEN

25/07/2011

II

SANTOSH 6001602430 VERMA

DEVKARAN VERMA

OBC

25/07/2011

II

RAMAKANT 6001602438 RATHORE

SHREE KRISHNA

OBC

25/07/2011

II

SURENDRA 6001602443 KUMAR YADAV

RAMNIVAS YADAV

OBC

25/07/2011

II

6001602450 SANJAY KUMAR SHALIGRAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/07/2011

II

6001602472 KUMER SINGH

DALIP SINGH

GEN

25/07/2011

II

6001602489 VIJAY PRATAP

RAMCHARAN

OBC

25/07/2011

II

VIVEK PURI 6001602502 GOSWAMI

MOHAN PURI GOSWAMI

OBC

25/07/2011

II

6001602509 PAVAN KUMAR

LAXMAN

GEN

25/07/2011

II

6001602522 DINES KUMAR

DARUVA

SC

25/07/2011

II

AWADHESH 6001602525 KUMAR

ARJUN LAL

SC

25/07/2011

II

6001602531 BURAJ SINGH

MEGHARAJ

OBC

25/07/2011

II

VILLAGEHARI SHANKAR GROUP RAKESH KUMAR BANGRASI (MP)6001602533 VISHWAKARM CENTRE,CR BHOPAL VISHWAKARMA S, TULUK462045 A PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)MURAT SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

25/07/2011

II

6001602536 MAKHAN

OBC

25/07/2011

II

6001602545

LOKENDRA AKAY SINGH SINGH THAKUR THAKUR

SC

25/07/2011

II

6001602553 RAMPAL SINGH PREM SINGH

GEN

25/07/2011

II

6001602564 OM SINGH

BHAWAR SINGH

GEN

25/07/2011

II

RAMBABU 6001602567 PATIDAR

OMPRAKASH PATIDAR

OBC

25/07/2011

II

VILLAGERAHUL RAMESH GROUP BANGRASI (MP)6001602569 CHANDRAWANS CHANDRAWAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 HI SHI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP LAKSHMINARA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL YAN YADAV S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/07/2011

II

6001602570 ANOOP YADAV

OBC

25/07/2011

II

RAMKESH 6001602575 SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)JHULLU SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

25/07/2011

II

6001602579 ANIL KUMAR

ANOKHILLA

SC

25/07/2011

II

6001602580 ANKIT MEENA

VILLAGEGROUP BHAGWAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH MEENA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEBINDESHWARI GROUP BANGRASI (MP)PRASAD CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 YADAV PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/07/2011

II

6001602588 ANKIT KUMAR

OBC

25/07/2011

II

SANTOSH 6001602590 KUMAR

NARAYAN SINGH

OBC

26/07/2011

II

6001602594 ARJUN SINGH

GORI LAL

OBC

26/07/2011

II

ARVIND 6001602609 MEWADA

DEVI SINGH

OBC

26/07/2011

II

SURAJ 6001602617 RATHORE

KALURAM RATHORE

OBC

26/07/2011

II

KAPIL CHANDRA KAILASH 6001602624 WANSHI NARAYAN

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/07/2011

II

SANTOSH 6001602639 KUMAR

MADANLAL

ST

26/07/2011

II

VILLAGEGROUP DINESH KUMAR BANGRASI (MP)6001602641 AMIRT LAL KOL CENTRE,CR BHOPAL KOL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP RAMSHANKAR BANGRASI (MP)6001602644 RAHUL SHARMA CENTRE,CR BHOPAL SHARMA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

26/07/2011

II

GEN

26/07/2011

II

RAKESH 6001602673 GAUTAM

LUKKHANLAL GAUTAM

OBC

26/07/2011

II

LEKHRAM 6001602686 AHIRWAR

DULARE AHIRWAR

SC

26/07/2011

II

RAKESH 6001602689 BAROSI

DINESH BORASI

ST

26/07/2011

II

6001602706 MAHESH

RUSTAM SINGH

ST

26/07/2011

II

6001602722 RAM BHARAT

RAMJI LAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

26/07/2011

II

VILLAGEVINOD KUMAR HARI SINGH GROUP BANGRASI (MP)6001602733 CHANDRAVANS CHANDRAVAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 HI SHI PF,BHOPAL HAZOOR MANOHAR RAVINDRA 6001602745 SINGH SINGH THAKUR THAKUR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/07/2011

II

SC

26/07/2011

II

LAKSHMI 6001602760 NARAYAN

BRIJ BIHARI

OBC

26/07/2011

II

6001602779 MANOJ

BHAIYA LAL

ST

26/07/2011

II

6001602782 RAJ KUMAR

SHIV PRASAD

OBC

26/07/2011

II

DASHRATH 6001602793 DHURWEY

RAMSAHAY DHURWEY

ST

26/07/2011

II

SURESH VIKASH KUMAR 6001602801 KUMAR MARAVI MARAVI

ST

26/07/2011

II

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)6001602807 NIRBHAY SINGH JAYRAM SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

26/07/2011

II

SHIVRAJ 6001602808 KUSWAHA

MOOLCHAND KUSWAHA

OBC

26/07/2011

II

6001602828

CHADNRSHEKH LAKHAN LAL AR YADAV

OBC

26/07/2011

II

6001602846 NAND KISHOR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)LAKHAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BISHWAMHAR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP KOMAL SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL MAWASE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

26/07/2011

II

UPENDRA 6001602849 SINGH

GEN

26/07/2011

II

RAMSINGH 6001602850 MAWASE

ST

26/07/2011

II

MATHURA 6001602852 DINESH KUMAR PRASAD

SC

26/07/2011

II

MANOJ KUMAR 6001602868 UIKEY

PYARELAL UIKEY

ST

26/07/2011

II

PREM SINGH 6001602878 VERMA

LAKHAN LAL VERMA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/07/2011

II

VILLAGELAKHPATI GROUP AMRITLAL BANGRASI (MP)6001602879 VISHWAKARM CENTRE,CR BHOPAL VISHWAKARMA S, TULUK462045 A PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/07/2011

II

6001602881 BABLU

SHERU JI

SC

27/07/2011

II

PREM PAWAN KUMAR 6001602897 NARAYAN PATIDAR PATIDAR

OBC

27/07/2011

II

RAMBHAJAN 6001602913 DHARAM SINGH SINGH

OBC

27/07/2011

II

6001602915 RAHUL

SHRI KISHAN

ST

27/07/2011

II

MAHESH 6001602948 KUMAR

HANSRAJ

OBC

27/07/2011

II

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)6001602952 PRATAP SINGH MURAT SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

27/07/2011

II

RAJENDRA 6001602956 KUMAR YADAV

HARERAN YADAV

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

27/07/2011

II

6001602958 ASHOK KUMAR

BHADDU SINGH

ST

27/07/2011

II

6001602964 RAJESH KUMAR GHANSHYAM

OBC

27/07/2011

II

PURSHOTTAM 6001602967 SINGH

BALIRAM

OBC

27/07/2011

II

DEVI SINGH 6001602976 RAJPUT

RAMSWAROO P RAJPUT

GEN

27/07/2011

II

JITENDRA 6001602987 SINGH

DEVEE PRASAD PATEL

GEN

27/07/2011

II

SHAILENDRA 6001602995 ARSAY

VILLAGEGROUP SHANKAR LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL ARSAY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

27/07/2011

II

VILLAGEGROUP BALRAM SINGH KAILASH BANGRASI (MP)6001602999 CENTRE,CR BHOPAL RAJPUT SINGH RAJPUT S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

27/07/2011

II

6001603016 RAJESH

CHHITULAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

27/07/2011

II

RAMESH 6001603024 KUMAR

RAM CHARAN

SC

27/07/2011

II

6001603039

KALIRAM WADIWA

MANGU WADIWA

ST

27/07/2011

II

RAJENDRA 6001603045 MEENA

HAROGIVND MEENA

OBC

27/07/2011

II

6001603046 VIKAS SINGH

VINOD SINGH

GEN

27/07/2011

II

ROHIT 6001603058 RATHORE

CHINTAMAN RATHORE

OBC

27/07/2011

II

ROSHAN 6001603086 KUMAR RAJAK

TORAN LAL

SC

27/07/2011

II

6001603140 TEJPAL SINGH

BHUDEV SINGH

GEN

27/07/2011

II

ARVIND 6001603170 CHOUDHARY

VILLAGEGROUP MADAN SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL CHOUDHARY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

27/07/2011

II

RAHUL 6001603176 BHAISANIYA

AMBA RAM

OBC

27/07/2011

II

6001603182

RAMESH LOKHNDE

BABULAL LOKHNDE

ST

27/07/2011

II

RAHUL KUMAR 6001603183 KULKHANDEV

KANTI LAL KULKHANDEV

OBC

27/07/2011

II

MANOJ KUMAR 6001603185 MERAVI

TULSI RAM MERAVI

ST

27/07/2011

II

RAGHUVEER 6001603191 GOURAV UIKEY SINGH UIKEY

ST

27/07/2011

II

RAM NAND 6001603208 SAKET

BAID NATH SAKET

SC

27/07/2011

II

6001603214 PRADEEP RAI

MUNNA LAL RAI

OBC

27/07/2011

II

NARAYAN SUNEEL KUMAR 6001603227 PARASAD PATEL PATEL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

28/07/2011

II

6001603250 NISHANT

VIJAY

OBC

28/07/2011

II

6001603278

SHANKAR LAL TUMRAM

PRAHLAD SINGH TUMRAM

ST

28/07/2011

II

RANJEET 6001603290 KUMAR AHIRWAR

MURATI LAL AHIRWAR

SC

28/07/2011

II

6001603297 GIRDHARI LAL

SOHAN LAL

OBC

28/07/2011

II

DINESH KUMAR BAJARIYA 6001603309 JAMLE JAMLE

ST

28/07/2011

II

ONKAR BAKSH 6001603322 DANGI

ROAD MAC DANGI

OBC

28/07/2011

II

GHANSHYAM PAWAN KUMAR 6001603331 SINGH THAKUR THAKUR

SC

28/07/2011

II

VILLAGEGROUP JITENDERA HARICHANDRA BANGRASI (MP)6001603355 CENTRE,CR BHOPAL KUMAR VERMA VERMA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

28/07/2011

II

6001603376 VINOD

LARSINGH

OBC

28/07/2011

II

6001603378 RAJESH

MOTI LAL

OBC

28/07/2011

II

LAVKESH 6001603383 TIWARI

RAKESH TIWARI

GEN

28/07/2011

II

6001603497 DULICHAND

GANGARAM

SC

28/07/2011

II

BHARAT SINGH HARI SINGH 6001603520 UEIKEY UEIKEY

ST

28/07/2011

II

GAJRAJ SINGH 6001603534 GHUDWAL

MANGILAL GHUDWAL

SC

28/07/2011

II

KAMLESH 6001603578 KUMAR

SUBULAL

ST

28/07/2011

II

SHASHANK 6001603583 CHOUDHARY

VILLAGEGROUP KANHAIYA LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL CHOUDHARY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SIRDAR SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

28/07/2011

II

RADHESHYAM 6001603599 RAIKWAR

OBC

28/07/2011

II

6001603625

RAMBABU JAWARIYA

GOVIND SING JAWARIYA

SC

28/07/2011

II

PAVAN KUMAR 6001603626 PARTE

RAM SINGH PARTE

ST

28/07/2011

II

SHAHNAWAZ 6001603639 ALI

TAHIR ALI

GEN

28/07/2011

II

SAHARE LAL 6001603671 MARKAM

BARE LAL MARKAM

ST

28/07/2011

II

RAMBABU 6001603686 PUJARI

RAJARAM PUJARI

GEN

28/07/2011

II

SANDESH 6001603769 RAJPUT

VILLAGEGROUP SOBHAGYA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH RAJPUT S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

28/07/2011

II

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)6001603797 RAJU WADEKAR J D WADEKAR CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

28/07/2011

II

6001603807 MUKESH SINGH DORI LAL

GEN

28/07/2011

II

6001603812

VINOD KUMAR MARKAM

RAM KUMAR MARKAM

ST

28/07/2011

II

RUPENDRA 6001603857 KUMAR CHOUDHARY

KASHIRM

ST

28/07/2011

II

NITIN KUMAR 6001603881 CHOUREY

RAMESH KUMAR CHOUREY

OBC

28/07/2011

II

6001603952 SURAJ

VILLAGEGROUP SHRI KRISHNA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SHARMA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

28/07/2011

II

6001603954 ARVIND KUMAR ARJUN SINGH

GEN

29/07/2011

II

MADAN GOPAL 6001603972 THAKUR

KANCHHEDI LAL

ST

29/07/2011

II

MAGHRAJ LAL SINGH 6001603984 SINGH RATHOD RATHOD

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

29/07/2011

II

SANDEEP 6001603992 RATHORE

SHIV KUMAR

OBC

29/07/2011

II

6001603998 NIRMAL

HARI SINGH

SC

29/07/2011

II

DINESH SINGH 6001604003 PARIHAR

RAMESH SINGH PARIHAR

SC

29/07/2011

II

VIRANDRA 6001604007 KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PHOOL CHAND CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

29/07/2011

II

6001604018 ABDUL AJEEJ

ABDUL MAJEED

GEN

29/07/2011

II

DINESH KUMAR KANIRAM 6001604077 BHILALA BHILALA

ST

29/07/2011

II

BHANWAR 6001604105 SINGH UIKEY

VILLAGEGROUP JAGDISH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PRASAD UIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

29/07/2011

II

RAKESH 6001604109 AHIRWAR

LALARAM AHIRWAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

29/07/2011

II

BERSINGH 6001604111 JAMRE

SUTARIYA JAMRE

ST

29/07/2011

II

6001604118

SURESH KUMAR DUBE SINGH MAWASE MAWASE

ST

29/07/2011

II

6001604121 RAJENDRA

RAM PRASAD

ST

29/07/2011

II

KAMLESH 6001604122 KUMAR PARTE

BABULAL PARTE

ST

29/07/2011

II

SUMIT KUMAR 6001604139 MAHALHA

SHIV KUMAR MAHALHA

OBC

29/07/2011

II

LAL SINGH 6001604146 BHADORIYA

MANGAL SINGH BHADORIYA

GEN

29/07/2011

II

RAHUL SINGH 6001604223 RAJPUT

JASWANT SINGH RAJPUTT

GEN

29/07/2011

II

BHARAT 6001604226 BARSKAR

DEEWAN BARSKAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

29/07/2011

II

ROOP SINGH 6001604316 MEENA

VILLAGEGROUP BHAGWAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH MEENA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

29/07/2011

II

6001604322

MOHIT BATHARY

MANNOO LAL

SC

29/07/2011

II

RAMRAJA 6001604355 NAMDEV

KRASHNAPAL

GEN

29/07/2011

II

AAKASH 6001604358 DEWLIYA

JAGDISH PRASAD DEWLIYA

GEN

29/07/2011

II

VILLAGEMUNNA LAL GROUP RAJKUMAR BANGRASI (MP)6001604391 VISHWAKARM CENTRE,CR BHOPAL VISHWAKARMA S, TULUK462045 A PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

29/07/2011

II

6001604435 UDAL SINGH

LALSAHAB

OBC

29/07/2011

II

6001604437 SURESHRAM

SHIVPRASAD

ST

29/07/2011

II

SANJAY 6001604440 HARIJAN

SANTOSH KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

29/07/2011

II

BHARAT 6001604441 KHUMAN SINGH SINGH

SC

29/07/2011

II

6001604442 PAVAN KUMAR

CHHOTELAL

OBC

29/07/2011

II

6001604446 VIMAL KUMAR

RAGHUVAR

OBC

29/07/2011

II

NEK SINGH 6001604456 GOUND

VILLAGEGROUP CHHATRA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH GOUND S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

30/07/2011

II

PREM KUMAR 6001604459 RAWAT

BHERU LAL RAWAT

OBC

30/07/2011

II

BRAJESH 6001604473 KUMAR

HARI SINGH

ST

30/07/2011

II

SUSHIL KUMAR SHRIKISHAN 6001604483 YADAV YADAV

OBC

30/07/2011

II

6001604514 SHIVRAJ

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KARAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR SHRIRAM SINGH RAJPOOT VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

30/07/2011

II

GAJENDRA 6001604539 SINGH RAJPOOT

GEN

30/07/2011

II

VILLAGEGROUP ASHISH KUMAR VISHWA NATH BANGRASI (MP)6001604580 CENTRE,CR BHOPAL SINGH SINGH S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

30/07/2011

II

6001604586 DAULAT SINGH

CHATURBHUJ

OBC

30/07/2011

II

MANISH KUMAR SANTOSH 6001604606 TRIPATHI KUMAR

GEN

30/07/2011

II

6001604693 KARODI LODHI

TULSIRAM LODHI

OBC

30/07/2011

II

BRAJESH 6001604723 YADUVANSHI

KAILASH PRASAD YADUVANSHI

OBC

30/07/2011

II

6001604729 DEEPAK KUMAR MOHAN LAL

GEN

30/07/2011

II

6001604739 JITMAL DANGI

BADRI LAL DANGI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

30/07/2011

II

6001604741 NITIN

SHASHIKANT

SC

30/07/2011

II

6001604750

SHIVPRASAD MARAVI

VILLAGEGROUP JAMNU SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL MARAVI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

30/07/2011

II

6001604763 HEMANT KORI

DAYALI

SC

30/07/2011

II

GOPAL SINGH 6001604784 RAJPOOT

KAILASH SINGH RAJPOOT

GEN

30/07/2011

II

SAHABLAL 6001604858 GANESH NARRE NARRE

ST

30/07/2011

II

KULDEEP 6001604874 SINGH JADON

SHARVAN SINGH JADON

GEN

30/07/2011

II

ARVIND KUMAR DWARKA 6001604875 SEN PRASAD SEN

OBC

30/07/2011

II

DEEPAK KUMAR HOJRAM 6001604891 PATLE PATLE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

30/07/2011

II

DHARAMCHAND 6001604975 MADANLAL MALVIYA

SC

30/07/2011

II

6001605007

DINESH KUMAR BABULAL KHAJURIYA KHAJURIYA

OBC

30/07/2011

II

DHARMENDRA 6001605041 SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)RAM PRAKASH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

30/07/2011

II

6001605043 ROHIT KUMAR

JUGRAJ

ST

30/07/2011

II

RAMVILAS 6001605052 DHURVE

HARI SINGH DHURVE

ST

30/07/2011

II

BALRAM 6001605058 PATIDAR

SHANKARLAL PATIDAR

OBC

30/07/2011

II

6001605072 DEEPAK SAHU

JAGDISH PRASAD

OBC

30/07/2011

II

KESHAY 6001605076 AHIRWAR

VILLAGEGROUP SIDDHAGOPAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL AHIRWAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

30/07/2011

II

6001605078 GOVIND SINGH

VIJAY SINGH

GEN

30/07/2011

II

6001605112 ASHISH DUBEY

LAXMAN PRASAD

GEN

31/07/2011

II

6001605116 UMESH KASDE

NETRAM KASDE

ST

31/07/2011

II

6001605120 NAVEEN

RAMPRASAD

ST

31/07/2011

II

SOJILAL 6001605126 BHUSHAREY

BHUTASINGH BHUSHAREY

ST

31/07/2011

II

SURENDRA 6001605136 SINGH YADAV

PARSHURAM YADAV

OBC

31/07/2011

II

SUNIL SINGH 6001605141 CHOUHAN

NEEL SINGH CHOUHAN

GEN

31/07/2011

II

RAMSARUP 6001605151 SATISH SALLAM SALLAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

31/07/2011

II

6001605156 RITESH SINGH

JALAM SINGH

SC

31/07/2011

II

6001605161

GULAB SINGH CHOUDHARY

BHADDUR SINGH CHOUDHARY

OBC

31/07/2011

II

PUSHPENDRA 6001605163 PATEL

VILLAGEGROUP KHOOBCHAND BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PATEL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

31/07/2011

II

CHHOTELAL 6001605192 GOUR

RAMHAROS GOUR

OBC

31/07/2011

II

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)6001605196 DEEPAK MEENA JAIRAM MEENA CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VIBHAV 6001605225 SHANKAR DHUKLA CHANDRA SHEKAR PRASAD SHUKLA VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

31/07/2011

II

GEN

31/07/2011

II

6001605226 SANDEEP

BABULAL

OBC

31/07/2011

II

6001605231 PARSHOTTAM

RAMCHARAN

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

31/07/2011

II

VIJAY SINGH 6001605239 MUKESH DANGI DANGI

OBC

31/07/2011

II

6001605246 VIPIN NAMDEO

BABULAL NAMDEO

OBC

31/07/2011

II

AKHILESH ASHISH KUMAR 6001605252 KUMAR MISHRA MISHRA

GEN

31/07/2011

II

RAJKUMAR 6001605255 PATIL

SUDHAKAR PATIL

OBC

31/07/2011

II

MAHESH 6001605257 KUMAR SONANIYA

CHAIN SINGH

OBC

31/07/2011

II

KALYAN SINGH 6001605264 YADAV

AGYARAM SINGH

OBC

31/07/2011

II

PARAS NATH 6001605268 RAJAK

GULLAN PRASAD RAJAK

OBC

31/07/2011

II

PURNANAND 6001605273 PANDEY

RAMESH KUMAR PANDEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

31/07/2011

II

6001605283 VIJAY

BANSHI LAL

OBC

31/07/2011

II

6001605284 DILIP

BISHNLAL

ST

31/07/2011

II

6001605296 KERAN SINGH

DASHRATH SINGH

OBC

31/07/2011

II

6001605298 AMIT KUMAR

RAHMA NAND

OBC

31/07/2011

II

BALDEV 6001605307 HERODE

SABJEE HERODE

SC

31/07/2011

II

6001605309 RUPESH

BAPULAL

OBC

31/07/2011

II

SANDEEP 6001605310 TIWARI

MUKESH TIWARI

GEN

31/07/2011

II

RAVINDRA 6001605318 YADAV

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)MANOHAR LAL CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

01/08/2011

II

RAGHVENDRA 6001605324 THAKUR

AMOL SINGH THAKUR

OBC

01/08/2011

II

6001605329 MANOJ JHOD

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)GANESH JHOD CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

01/08/2011

II

LAVKUSH 6001605408 YADAV

HALKEBHAI YADAV

OBC

01/08/2011

II

6001605409 AJAY KUMAR

PYARELAL

OBC

01/08/2011

II

NIKLESH 6001605411 KHASDEV

DADLAT RAO KHASDEV

OBC

01/08/2011

II

PRAMOD 6001605425 KUMAR DHURVE

CHHOTERAM DHURVE

ST

01/08/2011

II

6001605440 SUNIL BARBE

AMAR SINGH BARBE

SC

01/08/2011

II

VILLAGEGROUP VISHRAM SINGH RAMNARAYAN BANGRASI (MP)6001605455 CENTRE,CR BHOPAL BHARIYA BHARTIYA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR RAGHUWAR 6001605523 PRASAD AHIRWAR KAMLESH KUMAR AHIRWAR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

01/08/2011

II

SC

01/08/2011

II

6001605544

ARVIND KUMAR AJUDDI AHIRWAR AHIRWAR

SC

01/08/2011

II

BHUSHAN 6001605572 KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KRISHNA RAO CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

01/08/2011

II

ANUJ KUMAR 6001605608 TIWARI

JAGANNATH TIWARI

GEN

01/08/2011

II

6001605615 RAHUL KUMAR

KAMAL SINGH

OBC

01/08/2011

II

6001605621 PAPPU PATEL

SANTOSH PATEL

OBC

01/08/2011

II

6001605632 BABLOO

RAMESHWAR

ST

01/08/2011

II

HALKE DAS 6001605633 AHIRWAR

CHHOTE LAL AHIRWAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

01/08/2011

II

JAGDISH 6001605658 KUMAR

BAPU LAL

OBC

01/08/2011

II

6001605664 NANDKISHOR

DHANRAJ SINGH

ST

01/08/2011

II

NIRMAL KUMAR SHRIRAM 6001605678 YADUVANSHI YADUVANSHI

OBC

01/08/2011

II

6001605680 RAMBABU

UDAY SINGH

GEN

01/08/2011

II

6001605682 JUBER KHAN

RAISH KHAN

GEN

01/08/2011

II

6001605774 GOVIND

RAMESH KUMAR NIKHAR

OBC

01/08/2011

II

JITENDRA 6001605818 SINGH

DESHRAJ SINGH

OBC

01/08/2011

II

DURGESH 6001605844 KUMAR GAWANDE

SHESHRAO GAWANDE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEBANGRASI (MP)BHOPAL S, TULUK462045 HAZOOR

OBC

01/08/2011

II

6001605846 RAJU MEENA

REMSHWAR MEENA

OBC

01/08/2011

II

KAMAL GROUP RAHUL SHINGH 6001605863 CENTRE,CR RAGHUWANSHI RAGHUWANSH PF,BHOPAL I

GEN

01/08/2011

II

MUKESH 6001605871 KUMAR

NATHU RAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

01/08/2011

II

JAINARAYAN 6001605899 KUSHRAM

GANGARAM KUSHRAM

ST

01/08/2011

II

VILLAGEGROUP PURUSHOTTA BANGRASI (MP)6001605908 SATYAM DUBEY CENTRE,CR BHOPAL M DUBEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

01/08/2011

II

6001605920 SHIVKUMAR

MEHARVAN SINGH

OBC

02/08/2011

II

RAJENDRA 6001605928 SINGH

SUNDAR LAL

OBC

02/08/2011

II

KAMLESH 6001605984 YADAV

DWARKA PRASAD

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

02/08/2011

II

BRIJESH 6001605994 MANJHI

RAMESH MANJHI

OBC

02/08/2011

II

6001606059 ARJUN SINGH

RAGHUNATH SINGH

GEN

02/08/2011

II

ARJUN SINGH 6001606126 VERMA

VILLAGEGROUP SHIV NARAYAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL VERMA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

02/08/2011

II

AADITYA DEEPAK KUMAR 6001606137 NARAYAN SHUKLA SHUKLA

GEN

02/08/2011

II

KAMLESH 6001606142 KUSHWAH

VILLAGEGROUP LAXMINARAYA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL N KUSHWAH S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

02/08/2011

II

VIKAS KUMAR 6001606143 YADAV

DOLAT RAM YADAV

OBC

02/08/2011

II

VANSHILAL 6001606157 AHIRWAR

CHHOTELAL AHIRWAR

ST

02/08/2011

II

VILLAGEGROUP VIRENDRA DILEEP SINGH BANGRASI (MP)6001606171 CENTRE,CR BHOPAL SINGH MEWADA MEWADA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

02/08/2011

II

SANJAY KUMAR BENI PARSAD 6001606176 SAHU SAHU

OBC

02/08/2011

II

6001606178

DEEPAK KUMAR LIMBAJI DESHMUKH DESHMUKH

OBC

02/08/2011

II

DURGESH 6001606195 PATHARIYA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)POHOP SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

02/08/2011

II

RAMSEWAK 6001606247 GOUND

MUNNA LAL GOUND

ST

02/08/2011

II

DEVNATH 6001606258 YADAV

SOMESHWAR YADAV

OBC

02/08/2011

II

6001606270 SANDEEP SEN

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)DAMODAR SEN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP RAJIV LOCHAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PANDEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

02/08/2011

II

RAM NARAYAN 6001606295 PANDEY

GEN

02/08/2011

II

JAGDISH 6001606311 SHARAD YADAV YADAV

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

02/08/2011

II

6001606318 VINOD VERMA

DEVENDRA VERMA

OBC

02/08/2011

II

6001606331

NARENDRA SINGH LODHI

BHAGWAN SINGH LODHI

OBC

02/08/2011

II

NARENDRA NANDKISHOR 6001606350 KUMAR VERMA VERMA

OBC

02/08/2011

II

6001606364 ROHIT VERMA

VILLAGEGROUP RADHESHYAM BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL VERMA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

02/08/2011

II

YUGRAJ SINGH DILIP SINGH 6001606365 VERMA VERMA

OBC

02/08/2011

II

6001606367 UMASHANKAR

NANAKRAM

GEN

02/08/2011

II

6001606394 GHANSHYAM

KAILASH NARAYAN

OBC

02/08/2011

II

6001606407 SONU VERMA

NAND KISHORE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

02/08/2011

II

MAHENDRA 6001606411 SINGH AHIRWAR

VILLAGEGROUP KHILAN SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL AHIRWAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

02/08/2011

II

6001606466

RAGHVENDRA SINGH DANGI

GOVINDA SINGH DANGI

OBC

02/08/2011

II

SUMIT SINGH 6001606496 BHADORIYA

SURESH SINGH BHADORIYA

OBC

02/08/2011

II

ROHIT SINGH 6001606517 CHOUHAN

NARMADA PRASAD

OBC

03/08/2011

II

CHANDRAMOHA RAMSINGH 6001606519 N YADAV YADAV

OBC

03/08/2011

II

PAVAN 6001606534 CARPENTER

RAJENDRA CARPENTER

OBC

03/08/2011

II

THAKUR 6001606540 PRASAD

RAMPRASAD

SC

03/08/2011

II

SHAMBHU 6001606541 SINGH

SHIVRAJ SINGH DANGI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

03/08/2011

II

RAJESH 6001606559 GHOGHARKAR

JEEVANDAS

SC

03/08/2011

II

6001606561 KAPIL RATHOR

VILLAGEGROUP SHAMBHUDAY BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL AL RATHOR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

03/08/2011

II

PRAVEEN KISANLAL 6001606565 KUMAR DHAKDE DHAKDE

OBC

03/08/2011

II

DASHRATH 6001606577 EVNEY

MOTIRAM EVNEY

ST

03/08/2011

II

BISRAM 6001606580 AHAKEY

SOMLAL AHAKEY

ST

03/08/2011

II

6001606582 MUKESH

ANANDRAO

OBC

03/08/2011

II

RAJESH KUMAR SURAT 6001606585 EVANEY EVANEY

ST

03/08/2011

II

6001606587 VINOD UIKEY

SUNDARLAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

03/08/2011

II

JOGILAL 6001606589 BABLU DHURVE DHURVE

SC

03/08/2011

II

6001606591

OJHARAM DHURVE

RAJIRAM DHURVE

ST

03/08/2011

II

ARUN 6001606609 GOSWAMI

DEVGIR GOSWAMI

OBC

03/08/2011

II

DHANSINGH 6001606623 GOND

AMAN SINGH GOND

ST

03/08/2011

II

NEELESH 6001606634 SOUNR

BHAVANI SINGH

ST

03/08/2011

II

MAHENDRA 6001606672 KUMAR

LAXMI NARAYAN

OBC

03/08/2011

II

RAJENDRA 6001606677 KUMAR YADAV

VILLAGEGROUP DEV NARAYAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL YADAV S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

03/08/2011

II

VILLAGEGROUP NEERAJ KUMAR JANKI PRASAD BANGRASI (MP)6001606680 CENTRE,CR BHOPAL AHIRWAR AHIRWAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

03/08/2011

II

KRISHANVEER 6001606700 SINGH

CHHEETA SINGH

ST

03/08/2011

II

6001606725 AKLESH MEHRA

MAKHAN SINGH

SC

03/08/2011

II

6001606726 ARUN K VERMA KAMLA SINGH

OBC

03/08/2011

II

RAHUL 6001606747 CHOUREY

BRIJMOHAN CHOUREY

OBC

03/08/2011

II

VISHNU 6001606753 PANDEY

CHADNRIKA PANDEY

GEN

03/08/2011

II

AKHLESH 6001606755 KUMAR UIKEY

VILLAGEGROUP RAMESH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KUMAR UIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

03/08/2011

II

VILLAGEGROUP RADHESHYAM BANGRASI (MP)6001606773 SHAILU VERMA CENTRE,CR BHOPAL VERMA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

03/08/2011

II

MAYA RAM 6001606781 TARAM

PARASU RAM TARAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

03/08/2011

II

6001606783 RAKESH KUMAR HAJARI LAL

OBC

03/08/2011

II

MAHENDRA 6001606825 KUMAR SARPOTA

NANURAM SARPOTA

ST

04/08/2011

II

VILLAGESUNIL GHISALAL GROUP BANGRASI (MP)6001606852 CHANDRAWANS CHANDRAWAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 HI SHI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

04/08/2011

II

DEEPAK KUMAR KISHORI LAL 6001606882 SRIWASH

GEN

04/08/2011

II

51105926491 6003000009 SHRIRAM

DINDAYAL

OBC

04/08/2011

II

JITENDRA 51105935483 6003000019 BHALAVI

PRAHLAD

ST

04/08/2011

II

BHURA LAL 51105935778 6003000020 SATISH MARAVI MARAVI

ST

04/08/2011

II

51105927845 6003000021 TILAK EVNATI

KOKA EVNATI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

04/08/2011

II

51105984307 6003000029 AMOL UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)HARILAL UIKEY CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

04/08/2011

II

51105991933 6003000032 JEEVAN SINGH

LOMAS

ST

04/08/2011

II

NARENDRA BH JHEENA 51105990277 6003000033 ALAVI BHALAVI

ST

04/08/2011

II

SANTOSH 51105994676 6003000041 KUMAR

RAGHUVEER

OBC

04/08/2011

II

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51105997704 6003000042 RATIRAM UIKEY JHHINA UIKEY CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

04/08/2011

II

GOVERDHAN 51106000097 6003000046 KUMARE

RAIMAL KUMARE

ST

04/08/2011

II

51105987657 6003000050 AJAY UIKEY

SURAT UIKEY

ST

04/08/2011

II

SAMAR SINGH 51105989476 6003000055 DHURWEY

BALWANT DHURWEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

04/08/2011

II

PRAKASH 51106001482 6003000066 YADUWANSHI

HARIPRASAD YADUWANSHI

OBC

04/08/2011

II

51106028711 6003000068 VINIT WARKADE

SHRI NIRMAL WARKADE

ST

04/08/2011

II

51106033360 6003000069 MANISH SEN

RAJU SEN

OBC

04/08/2011

II

KISHOR 51106055732 6003000075 UIKEY

SHYAMLAL UIKEY

ST

04/08/2011

II

AVINASH 51106071088 6003000083 KUMAR UMARKAR

BASANT LAL

OBC

04/08/2011

II

UMESH KUMAR 51106085053 6003000094 SUKLAL WATTI

ST

04/08/2011

II

JAGDISH 51106104320 6003000115 KAVRETI

JUGMANSA KAVRETI

ST

04/08/2011

II

51106105107 6003000117 SANJAY UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)JHADOO UIKEY CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

04/08/2011

II

DINESH KUMAR VIJAY SINGH 51106110802 6003000126 DAHERIYA DAHERIYA

SC

04/08/2011

II

51106103745 6003000136

BABLU KUMAR AHARWAR

POONA RAM AHARWAR

SC

04/08/2011

II

JAYKUMAR 51106088543 6003000138 BAGHEL

POORAN LAL BAGHEL

SC

04/08/2011

II

PAPPU KUMAR 51106105254 6003000140 UIKEY

BALARAM UIKEY

ST

04/08/2011

II

MAHIPAL 51106071020 6003000141 DHURVEY

SHANILAL DHURVEY

ST

04/08/2011

II

MAHENDRA 51106129417 6003000143 UIKEY

RAMBAGAS UIKEY

ST

04/08/2011

II

SUSHEEL 51106157230 6003000155 VISHWAKRMA

VILLAGERADHYESHYA GROUP BANGRASI (MP)M CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 VISHWAKRMA PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

04/08/2011

II

VINOD 51106160568 6003000158 SAREYAM

SUBHASH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

05/08/2011

II

GULSHAN 51106168449 6003000165 KUMAR DUBEY

SANT KUMAR DUBEY

GEN

05/08/2011

II

51106169687 6003000167

RAMDAS BHAREVA

SEHTR BHAREVA

ST

05/08/2011

II

DEVAKRAM 51106175962 6003000173 NAGWANSHI

MANDRAJ NAGWANSHI

SC

05/08/2011

II

MUKESH 51106176357 6003000174 KUMAR UIKEY

RAMSHA UIKEY

ST

05/08/2011

II

VIJAY KUMAR 51106178903 6003000178 AHAKE

SUKANLAL AHAKE

ST

05/08/2011

II

51106184097 6003000179 SONU

KISNU UIKEY

ST

05/08/2011

II

RAJESH 51106186722 6003000182 NAVRETI

MEERSINGH NAVRETI

ST

05/08/2011

II

DINESH 51106188081 6003000184 SAREYAM

LEKHRAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

05/08/2011

II

KAILASH 51106188860 6003000185 BHALAVI

SHIV CHARAN BHALAVI

ST

05/08/2011

II

51106195349 6003000194

GANESH SURYAVANSHI

CHINTARAM

OBC

05/08/2011

II

51106200118 6003000201 SHEKHAR

DAYARAM

GEN

05/08/2011

II

SANDEEP 51106204834 6003000218 KUMAR UIKEY

BRAJBHAN UIKEY

ST

05/08/2011

II

SAKARSINGH 51106210555 6003000219 RAJU SAREYAM SAREYAM

ST

05/08/2011

II

VILLAGEUBEJ REKHANLAL GROUP BANGRASI (MP)51106222324 6003000233 CHANDRAWANS CHANDRAWAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 HI SHI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

05/08/2011

II

SURESH KUMAR DEVAJI 51106223233 6003000239 BUHARE BUHARE

OBC

05/08/2011

II

BHAVARSING 51106229147 6003000247 PANDRAM

MADARSHA PANRAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

05/08/2011

II

51106219739 6003000254 DEVILAL UIKEY

MALVEER UIKEY

ST

05/08/2011

II

51106227818 6003000255 MAHALAL UIKEY

PUSHWAR UIKEY

ST

05/08/2011

II

51106219382 6003000259 VIKRAM KUMAR UDALSHAH

ST

05/08/2011

II

M SANDEEP 51106260040 6003000266 PATNAYAK

M VINAYAK

GEN

05/08/2011

II

51106262176 6003000268 SATISH YADAV

SHIV PRASAD

OBC

05/08/2011

II

NEEL KUMAR 51106296901 6003000286 SARYAM

BISHRAM SARYAM

ST

05/08/2011

II

VILLAGEMANOJ KUMAR HORI LAL GROUP BANGRASI (MP)51106297890 6003000289 CHANDRAWANS CHANDRAWAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 HI SHI PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

05/08/2011

II

SANTKUMAR 51106305326 6003000296 UIKEY

SEVAKRAM UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

05/08/2011

II

CHANDRA 51106309454 6003000299 KUMAR MASRAM

RAM PRASAD

ST

05/08/2011

II

51106314046 6003000313

GOVIND PRASAD

RAMPRASAD

ST

05/08/2011

II

SANDEEP 51106320163 6003000314 DHURVE

KODULAL

ST

05/08/2011

II

SANT KUMAR 51106321987 6003000317 UIKEY

PHOOL SING UIKEY

ST

05/08/2011

II

NANDKISHOR 51106328066 6003000322 DHURVE

INDARSHAH DHURVE

ST

05/08/2011

II

MISILAL 51106325107 6003000323 ROHIT MARKAM MARKAM

ST

06/08/2011

II

RAJU 51106331585 6003000325 JAGESHWAR PANCHESHWAR

OBC

06/08/2011

II

MANISH KUMAR MISRILAL 51106342861 6003000333 DHURVEY DHURVEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

06/08/2011

II

51106347887 6003000336 KAILASH PAL

BADREE PAL

OBC

06/08/2011

II

51106351804 6003000342 RAJESH UIKEY

KERI LAL UIKEY

ST

06/08/2011

II

SAVEET KUMAR SUKRAN 51106352707 6003000343 DHURVE DHURVE

ST

06/08/2011

II

SEVKUMAR 51106355213 6003000349 MASRAM

SUNDER LAL

ST

06/08/2011

II

51106356760 6003000350 HARIPAL

GIRANSI

ST

06/08/2011

II

JAGDISH 51106364626 6003000367 WADIWA

BRIJLAL WADIWA

ST

06/08/2011

II

RAHUL KUMAR 51106364781 6003000368 SINGHAI

PRAMOD KUMAR SINGHAI

GEN

06/08/2011

II

GOKUL PRASAD CHUNNI LAL 51106366262 6003000369 UIKEY UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

06/08/2011

II

RAMROOP 51106367879 6003000372 BHALAWEE

RAMSINGH BHALAWEE

ST

06/08/2011

II

51106376890 6003000385

SUMMAN SHAH DALARAM KUDOPA KUDOPA

ST

06/08/2011

II

RAMNARESH 51106383534 6003000395 UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KRAPAL UIKEY CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

06/08/2011

II

HOMAN SINGH 51106388701 6003000411 MARKAM

HOLU SINGH MARKAM

ST

06/08/2011

II

PRADEEEP 51106311031 6003000424 KUMAR BHOYER

VILLAGESRI GROUP BANGRASI (MP)KISHANPRASA CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 D BHOYER PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

06/08/2011

II

RAM KUMAR 51106415238 6003000438 SAHU

MAHESH KUMAR

OBC

06/08/2011

II

VILLAGEGROUP JEETENDRA BANGRASI (MP)51106425701 6003000444 RONYA GADGE CENTRE,CR BHOPAL KUMAR GADGE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

06/08/2011

II

BUDHLAL 51106448953 6003000457 DHURVE

VAKEEL DHURVE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

06/08/2011

II

BALRAM 51106452161 6003000462 SARYAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)TILKU SARYAM CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

06/08/2011

II

VILLAGEGROUP DHANANJAY SEERBAL BANGRASI (MP)51106460436 6003000469 CENTRE,CR BHOPAL SURYAWANSHI SURYAWANSHI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

06/08/2011

II

UDYBHAN 51106465640 6003000475 KAWADETEE

SUKI RAM KAWADETEE

ST

06/08/2011

II

SANDEEP 51106468936 6003000479 BAGHEL

RANJEET BAGHEL

GEN

06/08/2011

II

SURENDRA 51106470098 6003000481 INVATI

DALI INVATI

ST

06/08/2011

II

SHIVLAL 51106472157 6003000485 PANDRAM

GANJAN

ST

06/08/2011

II

51106469200 6003000492 MANOJ MORE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)MOHAN MORE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

06/08/2011

II

ANIL KUMAR 51106474934 6003000495 PANDRAM

MEHPAL PANDRAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

06/08/2011

II

ARVIND 51106480212 6003000502 DHURWEY

PREMLAL DHURWEY

ST

06/08/2011

II

51106420108 6003000507

MANGESH LANJEWAR

DIGAMBER LANJEWAR

OBC

06/08/2011

II

SURATRAM 51106485126 6003000512 INWATI

MANGLU INWATI

ST

06/08/2011

II

RAVIKANT 51106484738 6003000514 DHURWEY

CHAITRAM DHURWEY

ST

07/08/2011

II

51106487649 6003000519 ANIL KUMAR

PHOOL BHANSA

ST

07/08/2011

II

VILLAGESANTOSH VISHRAM GROUP BANGRASI (MP)51106493676 6003000526 CHANDRAWANS CHANDRAWAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 HI SHI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

07/08/2011

II

SUKHLAL 51106502673 6003000542 ASHOK SARYAM SARYAM

ST

07/08/2011

II

51106506344 6003000549 UMESH UIKEY

SHANILAL UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

07/08/2011

II

PRAKASH 51106508625 6003000552 KUMAR

MAHU LAL

SC

07/08/2011

II

51106513526 6003000561

SANDEEP KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KUWAR SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

07/08/2011

II

51106515109 6003000563 ARBIND UIKEY

MANGAL SHING

ST

07/08/2011

II

TALENDER 51106499620 6003000588 KUMAR

VILLAGEGROUP DHARAMCHAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL D PATEL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP MAKARCHAND BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL DHURVE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

07/08/2011

II

KANHAIYA 51106531193 6003000600 DHURVE

ST

07/08/2011

II

MUKESH 51106531254 6003000601 BHALAVI

ASHOK BHALAVI

ST

07/08/2011

II

DILIP KUMAR 51106531543 6003000604 BARKHANIA

ANIRAM BARKHANIA

SC

07/08/2011

II

CHANDAR 51106553587 6003000621 SINGH UIKEY

CHATURU UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

07/08/2011

II

AJJU KUMAR 51106554679 6003000624 UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)ROOMA UIKEY CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

07/08/2011

II

51106559396 6003000631 GHANSHYAM

NEHRU

ST

07/08/2011

II

MANJESH 51106562045 6003000636 SIRSAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SHRI SANTLAL CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

07/08/2011

II

51106564022 6003000644 SANDEEP

RAMESH

ST

07/08/2011

II

OMPRAKASH 51106565327 6003000646 TEKAM

BHANSHA TEKAM

ST

07/08/2011

II

SIYARAM 51106565901 6003000648 PARTETI

RAMCHARAN

ST

07/08/2011

II

51106566687 6003000651 VINOD PALVAR

MUNNA PALVAR

OBC

07/08/2011

II

51106573359 6003000669 SAGHANSEE

ROOSLAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

07/08/2011

II

51106574583 6003000670 NARAYAN

RAGHUNATH

ST

07/08/2011

II

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)VIKASH KUMAR VISNU PRASAD CENTRE,CR BHOPAL 51106576155 6003000672 S, TULUK462045 SURYAWANSHI SURYAWANSHI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

07/08/2011

II

MAHENDRA 51106576730 6003000673 KUMAR NAGLE

DEVRAO NAGLE

SC

07/08/2011

II

AKASH 51106550870 6003000679 SONEKAR

KHEMRAJ SONEKAR

OBC

07/08/2011

II

51106605740 6003000681 KAPIL BAGHEL

RAGHUNATH SINGH BAGHEL

GEN

07/08/2011

II

KISHAN LAL 51106612751 6003000683 MANISH MARAVI MARAVI

ST

07/08/2011

II

KRISHNA MAHESH 51106616351 6003000685 KUMAR KUMRE KUMRE

ST

07/08/2011

II

51106616233 6003000686 DEVAJI UIKEY

LALAJI UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

07/08/2011

II

JITENDRA 51106616832 6003000687 KUMAR MARKAM

LALSINGH MARKAM

ST

07/08/2011

II

51106666917 6003000706

TEJRAM SALAME

DAYARAM SALAME

ST

08/08/2011

II

51106672458 6003000711 KAILASH PAL

RAGHUNATH PAL

OBC

08/08/2011

II

GOPICHAND 51106690740 6003000735 UIKEY

BABULAL UIKEY

ST

08/08/2011

II

VILLAGEGROUP VIMLESH RAMDEEN BANGRASI (MP)51106687539 6003000738 CENTRE,CR BHOPAL SURYAWANSHI SURYAWANSHI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

08/08/2011

II

KISANLAL 51106697205 6003000750 MANOJ MARAVI MARAVI

ST

08/08/2011

II

51106700848 6003000752 DADU RAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SHRI PARSADI CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

08/08/2011

II

SURENDRA ARJUN SINGH 51106717806 6003000773 KUMAR BAGHEL BAGHEL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

08/08/2011

II

51106721126 6003000777 SATISH

SUKHDEO

ST

08/08/2011

II

51106721000 6003000779 AJEET KUMAR

SURESH

OBC

08/08/2011

II

51106726034 6003000784 KANHAIYA LAL

SIMMULAL

ST

08/08/2011

II

CHANDRASHEK SARMANLAL 51106727168 6003000787 HAR SANODIYA SANODIYA

OBC

08/08/2011

II

SURENDRA 51106727928 6003000788 PRAJAPATI

HUKAM LAL PRAJAPATI

OBC

08/08/2011

II

SANDEEP 51106725866 6003000790 CHOURE

MANIRAM CHOURE

SC

08/08/2011

II

NILESH KUMAR NIRANJAN 51106730942 6003000795 SURYAWANSHI PRASAD

OBC

08/08/2011

II

51106733018 6003000798 MANOJ

SHYAMRAO

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

08/08/2011

II

51106733149 6003000800 SONU TEKAM

BHAGWAN DAS TEKAM

ST

08/08/2011

II

51106734518 6003000801 PRIYTAM IVNATI

AJABRAW IVNATI

ST

08/08/2011

II

RUPESH KUMAR SANT LAL 51106732809 6003000805 NARREY NARREY

ST

08/08/2011

II

51106738954 6003000806 MANOJ KUMAR

DEEPCHAND

ST

08/08/2011

II

SHANKAR LAL 51106746651 6003000819 JANGHELA

RAGHURAJ JANGHELA

OBC

08/08/2011

II

ASHOK KUMAR 51106749890 6003000823 ATCOM

POOSAN LAL ATCOM

ST

08/08/2011

II

BUDHU 51106756327 6003000840 SUNIL SARATHE SRATHE

ST

08/08/2011

II

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51106763666 6003000844 AMULAL NARRE GULAB NARRE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

08/08/2011

II

RAJESH 51106765857 6003000846 SALAME

SUNELAL SALAME

ST

08/08/2011

II

51106769094 6003000851 DINESH UIKEY

ADHAR UIKEY

ST

08/08/2011

II

PURUSOTTAM 51106771475 6003000857 DHURVE

RAMPRASAD DHURVE

ST

08/08/2011

II

NANDURAM 51106772113 6003000858 TANDEKAR

VILLAGEGROUP SHRI GANESH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL TANDEKAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

08/08/2011

II

SHESHRAV 51106774056 6003000861 UIKEY

BANAI UIKEY

ST

08/08/2011

II

BALDHARSA 51106780439 6003000872 MARSKOLE

AMEERSA MARSKOLE

ST

08/08/2011

II

51106783537 6003000879 DEEPAK KUMAR DHOORSING

SC

08/08/2011

II

RADHELAL 51106783696 6003000880 UIKEY

DANNU LAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

09/08/2011

II

RAJENDRA UDELAL 51106786991 6003000887 KUMAR INWATI INWATI

ST

09/08/2011

II

51106791186 6003000902 JITENDRA

JHINO

ST

09/08/2011

II

RAVINDRA DEO RAMDAS 51106792508 6003000906 DHAKAL DHAKAL

OBC

09/08/2011

II

51106782748 6003000907 RAKESH KUMAR SUKHLAL

OBC

09/08/2011

II

CHANDRA 51106793254 6003000909 KUMAR DHURVE

SAHTAB DHURVE

ST

09/08/2011

II

CHANDRASHEK 51106792971 6003000910 JOGI HAR

OBC

09/08/2011

II

BHARAT 51106794374 6003000912 PAWAR

DHANI RAM PAWAR

OBC

09/08/2011

II

MAHENDRA LAKHAN LAL 51106789524 6003000913 KUMAR VERMA VERMA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

09/08/2011

II

RAMAKLAL 51106799474 6003000918 DHURWEY

RATAN DHURWEY

ST

09/08/2011

II

51106819055 6003000936 RAJKUMAR

PACHKOUDI

ST

09/08/2011

II

RAMDYAL 51106824825 6003000938 PARTETI

RAMESH PARTETI

ST

09/08/2011

II

VILLAGEGROUP ABDUL RAHMAN BANGRASI (MP)SHAMI ANSARI CENTRE,CR BHOPAL 51106858807 6003000950 ANSARI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

09/08/2011

II

JAYSINGH 51106867201 6003000954 CHOUKSEY

BAIJU CHOUKSEY

SC

09/08/2011

II

SURESH 51106878626 6003000960 DHURVE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)GANPAT SHAH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

09/08/2011

II

RADHESHYAM 51106887762 6003000970 PARADKAR

BHAUJEE PARADKAR

OBC

09/08/2011

II

RAKESH 51106907243 6003000971 PARTETI

VILLAGEGROUP PHOOLBHAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SHAH PARTETI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

09/08/2011

II

DHARMENDRA 51106917580 6003000978 AHIRWAR

CHUNNU AHIRWAR

SC

09/08/2011

II

51106918610 6003000979

TARUN KUMAR CHOURASIYA

SHIV PRASAD CHOURASIYA

GEN

09/08/2011

II

SANDEEP 51106923464 6003000982 UPADHYAY

JAGNNATH

GEN

09/08/2011

II

LUKESH KUMAR 51106940786 6003001002 CHAMRA KAWRETI

ST

09/08/2011

II

MITHLESH 51106913059 6003001003 SAHU

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)LAKHAN SAHU CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

09/08/2011

II

MAKHANLAL 51106946926 6003001010 TUMRAM

PHOOLVAN TUMRAM

ST

09/08/2011

II

51106946819 6003001012 SONU SALAME

HIRAJEE SALAME

ST

09/08/2011

II

RAJENDRA 51106950364 6003001013 YADUWANSHI

NATHU RAM YADUWANSHI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

09/08/2011

II

RAMKUMAR 51106950203 6003001014 DHURVE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SEKU DHURVE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

09/08/2011

II

51106964229 6003001033

MUKESH KUMAR SONI

JHANAK LAL SONI

OBC

09/08/2011

II

PRADEEP 51106971669 6003001042 KUMAR

ROOPLAL

ST

09/08/2011

II

51106982772 6003001058 KAMLESH PAL

ASHOK PAL

OBC

09/08/2011

II

KINNESH 51106983458 6003001061 DHURWEY

BHIKARI DHURWEY

ST

09/08/2011

II

RAJKUMAR 51106986513 6003001067 SARYAM

ROOPLAL SARYAM

ST

10/08/2011

II

KUMBHKARAN 51106989603 6003001073 DHURVE

BASHANT DHURVE

ST

10/08/2011

II

DASH MAAN SA RADDAS 51107008898 6003001095 SALLAM SALLAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

10/08/2011

II

DURVESH 51107012605 6003001105 KUMAR DHURVEY

PREM LAL DHURVEY

ST

10/08/2011

II

51107014837 6003001108

DHANENDRA DHUMKETI

MAHIPAL SINGH DHUMKETI

ST

10/08/2011

II

51107017217 6003001112 SANDEEP

RATANLAL

ST

10/08/2011

II

RAKESH KUMAR RAJ KUMAR 51107024154 6003001125 PAWAR PAWAR

OBC

10/08/2011

II

ATUL KUMAR 51107024896 6003001126 JAISWAL

VIJAY KUMAR JAISWAL

OBC

10/08/2011

II

MANOJ KUMAR 51106805029 6003001131 KAVRETI

KAMALSINGH KAVRETI

ST

10/08/2011

II

NARESH 51106934487 6003001133 DURWY

FULCHAND DURWY

ST

10/08/2011

II

AMIT KUMAR 51107066073 6003001150 BAGHEL

RAMGOPAL BAGHEL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

10/08/2011

II

RADHESHYAM 51107090791 6003001162 TEKAM

VILLAGEGROUP PHOOL SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL TEKAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

10/08/2011

II

51107090143 6003001164

KEVAL YADUWANSHI

VISHNU YADUWANSHI

GEN

10/08/2011

II

LATESH 51107093486 6003001165 DHURVE

MOHAR LAL DHURVE

ST

10/08/2011

II

51107093046 6003001167 RAMNANDAN

JILERAM

OBC

10/08/2011

II

ARJUN 51107103785 6003001175 YADUWANSHI

VILLAGEGROUP SHRI RAMESH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL YADUWANSHI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

10/08/2011

II

PRADEEP 51107096106 6003001176 KUMAR DHURWE

SHER SINGH DHURWE

ST

10/08/2011

II

MAHESH SANJAY KUMAR 51107125135 6003001195 PRASAD KANOJIYA KANOJIYA

SC

10/08/2011

II

PRADEEP 51107139055 6003001209 KUMAR RAHANGDALE

VILLAGEGROUP SHANKAR LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL RAHANGDALE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

10/08/2011

II

51107140407 6003001210 DEENU EVNATI

MUNSHI RAM

ST

10/08/2011

II

51107144005 6003001215 RUPLAL TARAM

KASHIRAM TARAM

ST

10/08/2011

II

BHOJRAJ 51107166464 6003001249 DEEPAK INWATI INWATI

ST

10/08/2011

II

51107170602 6003001256 JITENDRA

DHARMRAJ

OBC

10/08/2011

II

RAJARAM 51107170779 6003001260 MARSKOLE

ANNULAL

ST

10/08/2011

II

NARESH 51107179096 6003001261 EVNATI

SALKRAM EVNATI

ST

10/08/2011

II

51107179794 6003001262 KAILASH

MANDER

ST

10/08/2011

II

RAJENDRA 51107181815 6003001265 BHALAVI

MAKKHAN BHALAVI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

10/08/2011

II

TULARAM 51107191082 6003001280 VATKEY

GODRI VATKEY

ST

10/08/2011

II

51107199893 6003001286 SUKDEO AHAKE SAVJI AHAKE

ST

10/08/2011

II

51107199659 6003001288 ARVIND

SANTU

ST

10/08/2011

II

DAULAT SHAH 51107209521 6003001297 DHURWE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)TIRATH SHAH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

11/08/2011

II

MUKESH 51107210407 6003001301 DHURVE

SUMRSI DHURVE

ST

11/08/2011

II

RAKESH 51107226508 6003001324 MOHAN SURYAWANSHI

OBC

11/08/2011

II

ROOPRAM 51107231063 6003001336 SANODIYA

SHIVDAYAL SANODIYA

OBC

11/08/2011

II

SURESH 51107244166 6003001350 DHURVE

SARMAN DHURVE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

11/08/2011

II

MANOJ KUMAR 51107244328 6003001352 UIKEY

GANESH PRASAD

ST

11/08/2011

II

JAGDISH 51107214014 6003001365 KUMAR YADUWANSHI

RATTIRAM

OBC

11/08/2011

II

DURGESH 51107537234 6003001371 SAHU

VILLAGEGROUP SUKHNANDAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SAHU S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

11/08/2011

II

VINIT 51107247784 6003001375 BELWANSHI

SADA RAM BALWANSHI

SC

11/08/2011

II

SIPATLAL 51107248066 6003001376 SATI RAM UIKEY UIKEY

ST

11/08/2011

II

KAUSHAL 51107249040 6003001378 NARRE

DHANLAL NARRE

ST

11/08/2011

II

51107248087 6003001384 SURENDRA

RATAN LAL

ST

11/08/2011

II

MUKESH 51107248280 6003001385 KUMAR KUSHWAHA

KAILASH KUSHWAHA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

11/08/2011

II

SUNIL KUMAR 51107250834 6003001389 UIKEY

VILLAGEGROUP GOPAL SHING BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL UIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR SHRI NOKHELAL MANKAR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

11/08/2011

II

51107305771 6003001401 ATUL MANKAR

OBC

11/08/2011

II

DWARKA 51107308411 6003001402 PRASAD BHALAVI

RAMME BHALAVI

ST

11/08/2011

II

YOGESH 51107311384 6003001406 KUMAR AMRUTE

RAMDAS AMRUTE

OBC

11/08/2011

II

YUGAL 51107310706 6003001410 ANKIT BHALAWI KISHORE

ST

11/08/2011

II

GAJANAND 51107294121 6003001419 KODLE

SITTU KODLE

OBC

11/08/2011

II

51107332875 6003001424 PAPU UIKEY

VILLAGEGROUP BIRAMANSHAH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL UIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

11/08/2011

II

MANOJ KUMAR 51107293899 6003001429 THAKRE

BHOLARAM THAKRE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

11/08/2011

II

DURGESH 51107340924 6003001431 KUMAR YADAV

VILLAGEGROUP RAMA PRASAD BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL YADAV S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

11/08/2011

II

MALOOK NEELESH 51107343908 6003001436 CHAND KUMAR DHAKDE DHAKDE

OBC

11/08/2011

II

51107344561 6003001439 DILEEP

GOVARDHAN

SC

11/08/2011

II

UMESH KUMAR BAL SINGH 51107369128 6003001454 UIKEY UIKEY

ST

11/08/2011

II

NARSING 51107396652 6003001484 PIRWAS

RAMESH PIRWAS

OBC

11/08/2011

II

SHIVLAL 51107399389 6003001487 ERPACHI

GANESH ERPACHI

ST

11/08/2011

II

LALA 51107405759 6003001494 YADUWANSHI

SULKE YADUWANSHI

OBC

11/08/2011

II

KEERAT 51107410956 6003001502 MARKAM

SURAJ PRASAD MARKAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

11/08/2011

II

KAMLESH 51107414122 6003001504 KUMAR UIKEY

GANESH LAL UIKEY

ST

11/08/2011

II

51107420467 6003001512

SHEETAL PRASAD

GHOORMAL

ST

12/08/2011

II

SUKARLAL 51107424452 6003001517 KUMESH UIKEY UIKEY

ST

12/08/2011

II

51107393447 6003001535 ROHIT RAI

VILLAGEGROUP RADHESHYAM BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL RAI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

12/08/2011

II

SHYAMLAL 51107439484 6003001539 SARYAM

JUGRAJ SARYAM

ST

12/08/2011

II

KAMLESH 51107444616 6003001548 BASTE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PARSU BASTE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

12/08/2011

II

GANPAT 51107454189 6003001565 SARYAM

BHAIYA LAL SARYAM

ST

12/08/2011

II

BASTIRAM 51107435839 6003001572 BHALAVI

SAJANLAL BHALAVI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

12/08/2011

II

ATARLAL 51107461623 6003001581 NEERAJ YADAV YADAV

OBC

12/08/2011

II

51107462014 6003001582 SAGAR BAGHEL

JAMVANT BAGHEL

GEN

12/08/2011

II

RAVINDRA 51107463857 6003001583 UIKEY

GIHARI LAL UIKEY

ST

12/08/2011

II

UDAYSINGH 51107252529 6003001587 AHKE

BHUPANSA

ST

12/08/2011

II

RADHESHYAM 51107468336 6003001588 RAI

RAM SINGH RAI

OBC

12/08/2011

II

RAKESH 51107470334 6003001590 YADUWANSHI

JAGAN YADUWANSHI

OBC

12/08/2011

II

51107472852 6003001594 LOKESH BATTI

SUGAM

ST

12/08/2011

II

NANDKUMAR 51107472926 6003001595 VERMA

KEVALRAM VERMA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

12/08/2011

II

MUKESH 51107479945 6003001609 KUMAR KURMETI

PANCHAM KURMETI

ST

12/08/2011

II

51107470575 6003001610

DAAUT RAJA CHOURIA

SUMER CHAND

SC

12/08/2011

II

MANGAL SURENDRA 51107491850 6003001629 SINGH SINGH THAKUR THAKUR

GEN

12/08/2011

II

PREM KUMAR 51107495143 6003001632 BANDEWAR

VILLAGEGROUP GURUPRASAD BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL BANDEWAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

12/08/2011

II

51107497846 6003001636 SANTOSH

RAMDAS IVNATI

ST

12/08/2011

II

51107499234 6003001639 DURGESH

HARLAL

ST

12/08/2011

II

DEVLAL 51107516973 6003001665 DHURVE

BADGU DHURVE

ST

12/08/2011

II

VIRNEDRA 51107526341 6003001682 KUMAR DHURVE

SHIVLAL DHURVE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

12/08/2011

II

MAHAPAL 51107528728 6003001686 KAKODIYA

LAL SHREE KAKODIYA

ST

12/08/2011

II

51107530630 6003001687

VINOD PARTETEE

SHYAMLAL PARTETEE

ST

12/08/2011

II

51107500256 6003001704 SALIRAM

NIRPAL

ST

12/08/2011

II

VASANT 51107253588 6003001708 DHURVE

RAI SING DHURVE

ST

12/08/2011

II

JAGANNATH 51107573352 6003001718 VISHAL BAGHEL BAGHEL

GEN

12/08/2011

II

RAMCHANDRA 51107604182 6003001725 TADAM

JIYALAL TADAM

ST

12/08/2011

II

RUPESH 51107605351 6003001727 KAWARETI

SUKHRAM KAWARETI

ST

12/08/2011

II

JAYRAM 51107609047 6003001729 CHOURE

RAISING CHOURE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

13/08/2011

II

51107614131 6003001730 JEEVAN

JHAMMA PRASAD

OBC

13/08/2011

II

51107612706 6003001731

DEEPAK KUMAR MADHUKAR DHURVEY DHURVEY

ST

13/08/2011

II

51107665151 6003001763 NIKHIL

PANNALAL

OBC

13/08/2011

II

MAHADEV 51107674012 6003001770 KODALE

DEVIRAM KODALE

OBC

13/08/2011

II

MAHESH 51107680319 6003001781 KUMAR KHANDATE

NANDRAM KHANDATE

ST

13/08/2011

II

ANTRAM 51107677913 6003001782 DHURWEY

BISANLAL DHURWEY

ST

13/08/2011

II

YOGESH 51107684519 6003001793 KUMAR

VIJAY

SC

13/08/2011

II

51107687612 6003001795 SONU

DHANRAJ

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

13/08/2011

II

PRAHALAD 51107688165 6003001808 KAHAR

MASTRAM KAHAR

OBC

13/08/2011

II

51107689297 6003001809

VINOD VAN GOSWAMI

LAXMAN VAN GOSWAMI

OBC

13/08/2011

II

51107701983 6003001819 DINESH UIKEY

SHAILESH

ST

13/08/2011

II

GAURI 51107695137 6003001821 SHANKAR

SITARAM

OBC

13/08/2011

II

RAJU KUMAR 51107709554 6003001828 MARSKOLE

MANAK MARSKOLE

ST

13/08/2011

II

RAJKUMAR 51107729443 6003001835 DHURVE

NANDLAL DHURVE

ST

13/08/2011

II

51107733081 6003001841 ARUN KUMAR

GOVIND

OBC

13/08/2011

II

SUSHIL KUMAR SADAN 51107744564 6003001861 SINGARE SINGARE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

13/08/2011

II

51107757287 6003001872 VINAY PARANI

BALIRAM PARANI

ST

13/08/2011

II

51107759401 6003001873

VIKRAM BAGHEL

VILLAGEGROUP SURJAN SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL BAGHEL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

13/08/2011

II

VILLAGEGROUP KRISHNA BANGRASI (MP)51107759109 6003001876 PRABHUDAYAL CENTRE,CR BHOPAL KUMAR VERMA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

13/08/2011

II

KAMAL KUMAR 51107771658 6003001882 UIKEY

SOONA RAM UIKEY

ST

13/08/2011

II

VILLAGEGROUP VIKKEE SURENDRA BANGRASI (MP)51107783961 6003001894 CENTRE,CR BHOPAL SURYAWANSHI SURYAWANSHI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)RATTU VERMA CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

13/08/2011

II

51107785687 6003001896 RAMJI VERMA

OBC

13/08/2011

II

JAIPRAKASH 51107787798 6003001904 DHURVE

KAPHSLAL DHURVE

ST

13/08/2011

II

DINESH KUMAR RAMESH 51107789281 6003001906 SAREYAM SAREYAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

13/08/2011

II

OMKAR 51107794637 6003001919 SAREYAM

KAUVDU SAREYAM

ST

13/08/2011

II

51107790754 6003001920

UMESH KUMAR OJHA UIKEY UIKEY

ST

13/08/2011

II

GOPICHAND 51107842821 6003001934 SANGODE

GOCHYA SANGODE

SC

13/08/2011

II

MANISH KUMAR SHIV PRASAD 51107857646 6003001936 SAHU SAHU

OBC

13/08/2011

II

51107866850 6003001939 KIRAN KOCHE

RAMESH KOCHE

SC

13/08/2011

II

PRAVEEN 51107869972 6003001940 KUMAR

JHANAKLAL

ST

14/08/2011

II

51107883841 6003001952 SUNIL

GULABRAO

OBC

14/08/2011

II

AMIT KUMAR 51107882744 6003001953 EVNATI

ANKARLAL EVNATI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

14/08/2011

II

51107891791 6003001960 DINESH DOLE

SURESH KUMAR

SC

14/08/2011

II

51107908988 6003001973

PRADEEP SINGH

SUNATH SINGH

GEN

14/08/2011

II

51107904332 6003001982 RAJESH UIKEY

KISHANLAL UIKEY

ST

14/08/2011

II

51107920542 6003001987 KAMAL SINGH

SAMPAT LAL

ST

14/08/2011

II

PRADEEP 51107927704 6003001997 PATLE

VILLAGEGROUP ADHAR SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PATLE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

14/08/2011

II

51107931314 6003002001 AMIT BAGHEL

MASTRAM BAGHEL

GEN

14/08/2011

II

51107937484 6003002010 ROHIT KUMRE

GULAB SINGH KUMRE

ST

14/08/2011

II

PRAVEEN 51107934787 6003002017 DHARPURE

VILLAGEGROUP SHANKER RAO BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL DHARPURE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

14/08/2011

II

CHANDRABHAN DHARAMSING 51107941100 6003002025 SINGH MAINBE H MAINBE

GEN

14/08/2011

II

51107949392 6003002028

JAI KUMAR CHAUHAN

PUNARAM CHAUHAN

OBC

14/08/2011

II

DORILAL BHAWANI 51107960593 6003002050 SURYAWANSHI PRASAD

OBC

14/08/2011

II

NANHO RAJESH KUMAR 51107960739 6003002053 KUMAR YOUNATEE YOUNATEE

ST

14/08/2011

II

DEEPAK KUMAR JAGGULAL 51107962014 6003002056 PAWAR PAWAR

OBC

14/08/2011

II

51107964667 6003002059 ASHOK KUMAR

VISHRAM

ST

14/08/2011

II

DILIP KUMAR 51107964681 6003002060 VERMA

GULAU

OBC

14/08/2011

II

51107964146 6003002065 BALLA DHARE

SHAHEBRAO DHARE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

14/08/2011

II

DHANPAL 51107971057 6003002074 BAREWAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SUKHNANDAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

14/08/2011

II

51107974884 6003002082

MANISH KUMAR DEVCHAND BAGHEL BAGHEL

SC

14/08/2011

II

OMNARAYAN 51107984351 6003002098 DOHRE

VILLAGEGROUP RAGHUNANDA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL N DOHRE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)BADRI PRASAD CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

14/08/2011

II

SHAILENDRA 51107986926 6003002103 KUMAR

ST

14/08/2011

II

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51107989980 6003002111 SANTOSH SAHU SURESH SAHU CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

14/08/2011

II

MORESHWAR 51107999316 6003002125 PARTETEE

RAGHUNATH PARTETEE

ST

14/08/2011

II

51108000215 6003002126 SONU

MUNNA

OBC

14/08/2011

II

HITESH 51108013627 6003002149 SADARANG

GULABRAO SADARANG

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

14/08/2011

II

51108012842 6003002150 PRAVEEN

NARESH

OBC

14/08/2011

II

51108016382 6003002153

RAJU CHOUDHARI

FAGULAL CHOUDHARI

OBC

14/08/2011

II

NARENDRA 51107860283 6003002158 KUMAR RAI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)DIMAK CHAND CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

14/08/2011

II

SHRI PAL 51108018923 6003002159 NARREY

JAGAT RAM

ST

16/08/2011

II

PRAMOD 51108001847 6003002163 KUMAR BATKE

PATIRAM BATKE

ST

16/08/2011

II

51108056582 6003002191 HARIPRASAD

RAMELAL

ST

16/08/2011

II

RAJESH 51108059441 6003002195 DHURVE

CHANDAN DHURVE

ST

16/08/2011

II

ASHOK 51108071246 6003002216 DHURVEY

RATAN DHURVEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

16/08/2011

II

ANAND KUMAR 51108073903 6003002221 EVANE

KHUSSHU EVANE

ST

16/08/2011

II

51108074914 6003002224

KALAMSINGH VERMA

JAGDEESH VERMA

OBC

16/08/2011

II

51108076929 6003002226 GAYAPRASAD

PARSRAM

OBC

16/08/2011

II

DURGESH 51108093221 6003002255 DHURVE

VISHNU DHURVE

ST

16/08/2011

II

RAJKUMAR 51108095133 6003002258 KUMRE

NAINSHA KUMRE

ST

16/08/2011

II

RANJEET 51108097783 6003002264 MARSKOLE

VIJAY MARSKOLE

ST

16/08/2011

II

NARESH 51108098235 6003002265 MARSKOLE

BIRBAL MARSKOLE

ST

16/08/2011

II

GOPAL SINGH 51108099860 6003002269 SIRSAM

SON SINGH SIRSAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

16/08/2011

II

MUKESH 51108100961 6003002272 KUMAR MARSKOLE

CHHOTELAL MARSKOLE

ST

16/08/2011

II

51108103047 6003002276

AMRITLAL DHURVE

VILLAGEGROUP SHRI SHIVRAM BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL DHURVE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

16/08/2011

II

VILLAGEGROUP RADHE SHYAM BANGRASI (MP)51108077327 6003002288 RAHUL BAGHEL CENTRE,CR BHOPAL BAGHEL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP CHIMAN SHAH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KUMRE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

16/08/2011

II

DEVENDRA 51108495783 6003002315 SHAH KUMRE

ST

16/08/2011

II

GHANSHYAM 51108499310 6003002325 NAWRETI

RUKHAMAN NAWRETI

ST

16/08/2011

II

PAVAN KUMAR 51108500502 6003002326 DHURVE

VILLAGEGROUP BHIKAM SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL DHURVE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PHOOL SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

16/08/2011

II

NARSINGH 51108502467 6003002329 THAKUR

GEN

16/08/2011

II

SANTOSH 51108506390 6003002332 KUMAR

MAHESH PRASAD BHANGRE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

16/08/2011

II

51108519846 6003002355 ISHWAR

KISHOR LAL

ST

16/08/2011

II

51108313144 6003002361

DINESH KUMAR BALKISHAN DHODHARE DHODHARE

OBC

16/08/2011

II

51108171014 6003002382 SUNIL KUMAR

RAMSHA PANDRAM

ST

16/08/2011

II

DINESH KUMAR KAMAL SINGH 51108178732 6003002390 BAGHEL BAGHEL

GEN

16/08/2011

II

GHANARAM 51108190523 6003002395 BHALAVI

SUKHDEV BHALAVI

ST

16/08/2011

II

JITENDRA 51108190771 6003002397 KHARPUSE

RAMAJI KHARPUSE

OBC

16/08/2011

II

51108202328 6003002405 SOVIND KUMAR SOOPCHAND

ST

16/08/2011

II

KAPIL KUMAR 51108211571 6003002410 SANODIYA

DADU RAM SANODIYA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

16/08/2011

II

CHAITRAM 51108241590 6003002422 BAL KUMAR SURYAWANSHI

OBC

16/08/2011

II

51108241662 6003002425

RAYSINGH PARTE

RAM PRASAD PARTE

ST

17/08/2011

II

MAHULAL 51108249484 6003002428 DINESH MINOTE MINOTE

SC

17/08/2011

II

51108249945 6003002435 PAWAN KUMAR SHIV PRASAD

OBC

17/08/2011

II

51108297259 6003002474 AJAY MERAVI

DAL SINGH MERAVI

ST

17/08/2011

II

51108313008 6003002494 SONU

SHYAM

OBC

17/08/2011

II

VIRENDRA 51108321808 6003002506 KUMAR PAL

VILLAGEGROUP SHIVANARAYA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL N PAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

17/08/2011

II

RAMSHA 51108332708 6003002509 PANDRE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)AHIRA PANDRE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

17/08/2011

II

MUKESH 51108231474 6003002517 BUWADE

MUNALAL BUWADE

OBC

17/08/2011

II

51108332506 6003002523 RAVI SHANKAR

NARAYAN SINGH

GEN

17/08/2011

II

51108349942 6003002532 KAMLESH

MISHRILAL

OBC

17/08/2011

II

AJAY KUMAR 51108353561 6003002535 BAGHEL

SHRICHAND BAGHEL

GEN

17/08/2011

II

NOULIRAM 51108357477 6003002539 CHORIYA

RAMKISHAN CHORIYA

OBC

17/08/2011

II

DEEPAK KUMAR OAMKAR 51108371537 6003002553 YADAV YADAV

OBC

17/08/2011

II

KRISHNA 51108383833 6003002571 DONGRE

FAKIRA DONGRE

OBC

17/08/2011

II

LAKESHWAR 51108386995 6003002575 RAJAK

HAR LAL RAJAK

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

17/08/2011

II

DEEPAK 51108394377 6003002586 KULHADE

TULSI RAM KULHADE

OBC

17/08/2011

II

51108386662 6003002591

UMASHANKAR SANODIYA

THAKURRAM SANODIYA

OBC

17/08/2011

II

51108407267 6003002597 MANOJ KUMAR

KESHARI LAL

SC

17/08/2011

II

51108407816 6003002598 HEMCHAND

SOORAJ LAL

ST

17/08/2011

II

SANDEEP 51108413402 6003002605 KUMRE

KASHIRAM KUMRE

ST

17/08/2011

II

JUGAL KISHO 51108421880 6003002616 BATTI

NIRDHE LAL BATTI

ST

17/08/2011

II

RAJKUMAR 51108437510 6003002629 UIKEY

RAM LAL UIKEY

ST

17/08/2011

II

GURUPARSD 51108437087 6003002632 SIRSAM

JHADULAL SIRSAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

17/08/2011

II

ABHIMANYU 51108438665 6003002633 BHARTI

GHUDO BHARTI

ST

17/08/2011

II

51108438753 6003002635 INDRESH

PANCHLAL SARYAM

ST

17/08/2011

II

DHARSING 51108442705 6003002637 KAVARETI

PRATAP KAVARETI

ST

17/08/2011

II

NARESH 51108440231 6003002639 PRIWAS

LAXMAN PRIWAS

OBC

17/08/2011

II

ANJAN LAL 51108445685 6003002641 KUMRE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PILLU KUMRE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

17/08/2011

II

SANJAY KUMAR GHANSHYAM 51108448543 6003002646 SANODIYA SANODIYA

OBC

17/08/2011

II

SHRIRAM 51108451263 6003002650 MURLEE YADAV YADAV

OBC

17/08/2011

II

RAMBHAROSH 51108450575 6003002652 NAWRETI

SAKAL NAWRETI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

18/08/2011

II

VILLAGEGROUP DHARMENDRA BANGRASI (MP)51108458955 6003002665 RAJJAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL KUMAR BAGHEL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

18/08/2011

II

51108457466 6003002666 JAGBANDAN

SHIV SINGH

GEN

18/08/2011

II

HIMMAT 51108460097 6003002670 SARYAM

FAGULAL SARYAM

ST

18/08/2011

II

51108467338 6003002678 VIKRAM SINGH

DURGA PRASAD

ST

18/08/2011

II

VILLAGEKRAPAL SINGH DEELAN SINGH GROUP BANGRASI (MP)BHOPAL 51108476373 6003002697 CHANDRAWANS CHANDRAWAN CENTRE,CR S, TULUK462045 SHI PF,BHOPAL HI HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

18/08/2011

II

RAKESH KUMAR 51108476251 6003002698 DASAR LAL DHURVEY

ST

18/08/2011

II

VILLAGEGROUP RAMAYAN SHAH BANGRASI (MP)51108477063 6003002700 JHINO SALLAM CENTRE,CR BHOPAL SALLAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

18/08/2011

II

SHRI RAM 51108482523 6003002709 BHALAVI

BISHILAL BHALAVI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

18/08/2011

II

ASHA RAM 51108530878 6003002719 BHALAVI

RUSAM LAL BHALAVI

ST

18/08/2011

II

51108583962 6003002727

SHANKAR PARTETI

INDER SING PARTETI

ST

18/08/2011

II

51108657441 6003002765 ANKIT

SHAMBHU DAYAL

OBC

18/08/2011

II

RAHUL 51108672347 6003002775 KUSHWAHA

VISHNU KUSHWAHA

OBC

18/08/2011

II

ANIL KUMAR 51108720712 6003002808 PAWAR

RAMKRISHNA PAWAR

OBC

18/08/2011

II

51108732182 6003002819 ALFHAJ SHAH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)EASTAK SHAH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

18/08/2011

II

PRAMOD 51108734433 6003002820 IWANATI

BHAURAOJI IWANATI

ST

18/08/2011

II

SATISH KUMAR SHIV KUMAR 51108734776 6003002822 BAGHEL BAGHEL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

18/08/2011

II

51108703464 6003002823 BALRAM

RONIYA

OBC

18/08/2011

II

51108736983 6003002825 AJAY YADAV

VILLAGEGROUP KAPOOR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL CHAND YADAV S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

18/08/2011

II

MANEESH 51108740646 6003002828 SARVAIYA

MAHENDRA SARVAIYA

OBC

18/08/2011

II

NAR SINGH 51108738651 6003002834 KRISHNA DAS VISHWAKARMA

OBC

18/08/2011

II

JAGANNATH 51108759924 6003002857 RAMMAT PARTE PARTE

ST

18/08/2011

II

SAGAR 51108754119 6003002863 KARETBAL

DEWANAND KARETBAL

OBC

18/08/2011

II

BHARAT RAKESH SINGH 51108764746 6003002868 SINGH THAKUR THAKUR

GEN

18/08/2011

II

51108727712 6003002881 LAKESH KUMAR BAJIRAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

18/08/2011

II

DILIP 51108785845 6003002899 YADUWANSHI

NANAKRAM YADUWANSHI

OBC

18/08/2011

II

51108673107 6003002909

RAJENDRA IRPACHI

RAMA

ST

18/08/2011

II

HEERAJI 51108792300 6003002910 TUMDAM

MANGARYA TUMDAM

ST

18/08/2011

II

SANOJ KUMAR 51108797636 6003002920 MARSKOLE

VILLAGEGROUP DAHMANSHAH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL MARSKOLE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

18/08/2011

II

51108784968 6003002922 DILRAJ DHURVE RAMKISAN

ST

18/08/2011

II

KAMLESH 51108798597 6003002926 KHARPUSE

HARI PRASAD KHARPUSE

GEN

19/08/2011

II

DHANPAL 51108809423 6003002946 BHALAVI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SUMARCHAND CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

19/08/2011

II

NITESH 51108815475 6003002961 CHIRONJE

DEVIPRASAD CHIRONJE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

19/08/2011

II

RAJESH KUMAR UMER SINGH 51108816749 6003002964 BARKADE BARKADE

ST

19/08/2011

II

51108817605 6003002967

SUDHEER KUMAR

VILLAGEGROUP SHRI ROSHAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL LAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

19/08/2011

II

51108817947 6003002968 AJAY KUMAR

PANCHAM

OBC

19/08/2011

II

JITENDRA 51108821746 6003002972 JHARBARE

TANU JHARABARE

SC

19/08/2011

II

LAXMAN SANJAY KUMAR 51108824342 6003002977 SINGH TEMBHRE TEMBHRE

OBC

19/08/2011

II

SANDEEP 51108827660 6003002983 NAGDAWANE

NIMBAJI NAGDAWANE

SC

19/08/2011

II

51108835131 6003002990 SATISH

ASHOK

SC

19/08/2011

II

51108845049 6003003000 MEHMAN SA

VIPAT SA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

19/08/2011

II

51108847808 6003003005 RAMJI PARTEY

JAGGU

ST

19/08/2011

II

51108851556 6003003009

JITENDRA MALVEEY

CHAINSINGH MALVEEY

OBC

19/08/2011

II

PRAKASH 51108853915 6003003010 KUMAR MASRAM

SOHAN LAL MASRAM

ST

19/08/2011

II

DHARMENDRA 51108860146 6003003019 KUMAR DHURVE

DHANGI PRASAD DHURVE

ST

19/08/2011

II

VILLAGEMAHESH GROUP BHIYALAL BANGRASI (MP)51108860215 6003003021 KUMAR CENTRE,CR BHOPAL SURYAWANSHI S, TULUK462045 SURYAWANSHI PF,BHOPAL HAZOOR JITENDRA 51108863042 6003003025 KUMAR DHURVE DHANGI PRASAD DHURVE VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

19/08/2011

II

ST

19/08/2011

II

BALWAN 51108891460 6003003076 DHURVA

PARSADELAA BHALAVI

ST

19/08/2011

II

VIJAY 51108892447 6003003077 DESHMUKH

RAMESH DESHMUKH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

19/08/2011

II

BHUJBAL 51108896453 6003003082 BALRAJ SALLAM SALLAM

ST

19/08/2011

II

51108953801 6003003086

SHAILENDRA PATIL

VILLAGEGROUP SHANKARRAO BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PATIL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

19/08/2011

II

KAILASH 51108979199 6003003092 SALLAM

TARACHAND SALLAM

ST

19/08/2011

II

AASHISH 51109011911 6003003105 KUMAR UIKEY

RATIRAM UIKEY

ST

19/08/2011

II

RAKESH 51109021514 6003003115 YADUWANSHI

KISHORI LAL YADUWANSHI

OBC

19/08/2011

II

51109056266 6003003121 RAKESH PAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)NARAYAN PAL CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

19/08/2011

II

GANGA PRASAD BOODAN 51109081971 6003003135 VATTI SINGH VATTI

ST

19/08/2011

II

51109055303 6003003140 HEMANT

SHIVKUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

19/08/2011

II

ANUJ KUMAR 51109099721 6003003159 CHOURASIYA

VILLAGECHANDRABHA GROUP BANGRASI (MP)N CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 CHOURASIYA PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

19/08/2011

II

51109119631 6003003166

AMLESH EVNATEE

KUCHYA EVNATEE

ST

19/08/2011

II

ATUL KUMAR 51109118875 6003003167 KAVRETY

RAMMAHESH KAVRETY

ST

19/08/2011

II

PEETAM 51109131201 6003003182 KURROCHEE

VILLAGEGROUP SHAMBHUSING BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL H KURROCHEE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

20/08/2011

II

BHANGILAL 51109129900 6003003184 BALDEV INWATI INWATI

ST

20/08/2011

II

51109140603 6003003185 SUDAMA

KANHIYA

OBC

20/08/2011

II

ASHISH 51109144295 6003003188 HARINKHEDE

VENKAT RAO HARINKHEDE

OBC

20/08/2011

II

51109153373 6003003199 SUDHIR KUMAR FAG LAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

20/08/2011

II

51109147686 6003003201 MADAN PARTE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)BHUTA PARTE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

20/08/2011

II

51109160937 6003003214 DEVILAL UIKEY

TULSIRAM UIKEY

ST

20/08/2011

II

RAMGANESH 51109164657 6003003219 KUDOPA

MOTILAL KUDOPA

ST

20/08/2011

II

SHIV KUMAR 51109166191 6003003223 DHURVEY

GYAS LAL DHURVEY

ST

20/08/2011

II

MANOJ KUMAR 51109167496 6003003224 YADUWANSHI

MODHU YADUWANSHI

OBC

20/08/2011

II

MANGAL 51109169757 6003003229 VINOD BHALAVI SINGH BHALAVI

ST

20/08/2011

II

GHANSHYAM 51109125204 6003003231 SINGH UIKEY

HARNAM SINGH UIKEY

ST

20/08/2011

II

ALDHAR SHAH 51109176152 6003003236 SARSAM

VISHRAM SARSAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

20/08/2011

II

SEVLAL 51109178615 6003003244 DHURVE

DHELU

ST

20/08/2011

II

51109184285 6003003250

RISEEMAN UIKEY

PREMLAL UIKEY

ST

20/08/2011

II

RAJKUMAR 51109193739 6003003270 UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)LAXMAN UIKEY CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

20/08/2011

II

SATYA PAL 51109197082 6003003278 YADUWANSHI

RAM PRASAD YADUWANSHI

OBC

20/08/2011

II

PHULCHAND 51109199972 6003003288 DHURVE

MADAN DHURVE

ST

20/08/2011

II

GANESH 51109207167 6003003298 PRASAD KURVETI

VILLAGEGROUP BHOOP SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KURVETI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

20/08/2011

II

AASHEESH 51109217604 6003003319 KUMAR SANODIYA

KHEM RAM SANODIYA

OBC

20/08/2011

II

SHRIRAM 51109219188 6003003321 CHOURIYA

HIMMATRAM CHOURIYA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

20/08/2011

II

51109219440 6003003332 JITENDRA SAHU MADAN SAHU

OBC

20/08/2011

II

JITENDRA 51109220157 6003003333 SINGH WADEEWA

CHARAN SINGH WADEEWA

ST

20/08/2011

II

51109223696 6003003337 VIJAY DHURVE

ASHADU LAL DHURVE

ST

20/08/2011

II

ANIL KUMAR 51109226469 6003003348 MARSKOLE

CHHOTE LAL MARSKOLE

ST

20/08/2011

II

CHHOTE LAL 51109232856 6003003358 KUSHRA

CHAITU KUSHRAM

ST

20/08/2011

II

NANDKISHOR 51109252672 6003003397 INWATI

SUKHDAS INWATI

ST

20/08/2011

II

MEHTLAL 51109264767 6003003422 INWATI

FAGLAL INWATI

ST

20/08/2011

II

KUSHNA 51108900310 6003003469 MARSKOLE

SHOUKI LAL MARSKOLE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

20/08/2011

II

MOHAN LAL 51109315344 6003003474 KUMRE

SALIK RAM KUMRE

ST

20/08/2011

II

51108899747 6003003476

NARESH KUMAR ROSHANLAL SAREYAM SAREYAM

ST

21/08/2011

II

SOMLAL 51109306713 6003003478 SATISH KUMRE KUMRE

ST

21/08/2011

II

51108909986 6003003487 ANOD KUMAR

KAMAL SINGH

ST

21/08/2011

II

NITESH 51109299306 6003003489 CHOUHAN

VILLAGEGROUP CHANDRAKAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL T S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

21/08/2011

II

51109295068 6003003492 SUMAR LAL

MAKHAN LAL

ST

21/08/2011

II

51108530486 6003003502 NILESH SINGH

VILLAGEGROUP ASHOK KUMAR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

21/08/2011

II

KESHVANAND 51109382528 6003003515 DHURVE

SUKKOO DHURVE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEBANGRASI (MP)BHOPAL S, TULUK462045 HAZOOR

ST

21/08/2011

II

BABULAL 51109404954 6003003520 PANDRE

KANHAYA LAL

ST

21/08/2011

II

51109398212 6003003521 SACHIN

NATHU

OBC

21/08/2011

II

RAJENDRA MAHALAL GROUP KUMAR 51109407044 6003003522 CHANDRAWAN CENTRE,CR CHANDRAWANS SHI PF,BHOPAL HI

OBC

21/08/2011

II

BHUPENDRA 51109450247 6003003529 KHATRI

VIJAY KHATRI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

21/08/2011

II

KAILASH 51109440551 6003003531 EVNATI

PILAJI EVNATI

ST

21/08/2011

II

51109483974 6003003539 ANAND VATTI

POOSU VATTI

ST

21/08/2011

II

SANDEEP 51109434578 6003003552 KATRE

VILLAGEGROUP PHOOLCHAND BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KATRE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

21/08/2011

II

GULAB 51109507083 6003003553 MANOJ PARTETI PARTETI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

21/08/2011

II

51109531221 6003003576 NILESH

GAJANAND

OBC

21/08/2011

II

KHEMCHADN 51109549652 6003003580 CHANDRAWANS DAYA HI

OBC

21/08/2011

II

51109554409 6003003582 UTTAM UIKEY

MANNULAL

ST

21/08/2011

II

RAMADHAR 51109572723 6003003607 BHLAWI

PANNALAL BHLAWI

ST

21/08/2011

II

PRAKASH 51109574760 6003003610 PAHADE

JETHOO PAHADE

SC

21/08/2011

II

VINDESH 51109600662 6003003664 KUMAR PARTETI

PREMCHAND PARTETI

ST

21/08/2011

II

AMIT KUMAR 51108643857 6003003668 BAGHEL

SHRIRAM BAGHEL

GEN

21/08/2011

II

PRABHU SANJAY KUMAR 51108403731 6003003671 DAYAL SANODIYA SANODIYA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

21/08/2011

II

51109610548 6003003679 PAWAN KUMAR TEKCHAND

SC

21/08/2011

II

51109617143 6003003688

NARAYAN KUMAR

BAISAKOO

SC

21/08/2011

II

51109626300 6003003703 ASHOK

LALLU

OBC

21/08/2011

II

51109632792 6003003711 ABHISHEK

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KALYAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

21/08/2011

II

BHEEMU 51109636086 6003003717 SONWANSHI

MOHANLAL SONWANSHI

SC

21/08/2011

II

BALWANT 51109653014 6003003737 KUMAR UIKEY

BUDHMAN SHAH UIKEY

ST

21/08/2011

II

51109658304 6003003745 SUNIL PATHE

GANPATI PATHE

OBC

21/08/2011

II

51109655673 6003003747 LAXMIPRASAD

SHIV SWAROOP

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

23/08/2011

II

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51109666502 6003003758 ANTRAM YADAV BHURA YADAV CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

23/08/2011

II

51109672792 6003003774

BHOLA SINGH PANDRE

SUKLAL PANDRE

ST

23/08/2011

II

NAIN SINGH 51109503747 6003003775 SAROTE

DHAL SINGH SAROTE

ST

23/08/2011

II

DEVESH 51109207197 6003003780 SOLANKI

JAGDISH SOLANKI

OBC

23/08/2011

II

RAMU 51109677037 6003003788 ARUN PATHARE PATHARE

OBC

23/08/2011

II

51109676329 6003003790 SANJAY UIKEY

MAAN SINGH

ST

23/08/2011

II

51109683812 6003003800 MANOJ YADAV

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SHITAP YADAV CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

23/08/2011

II

VILLAGEGROUP NILESH RAMU BANGRASI (MP)51109692488 6003003817 CENTRE,CR BHOPAL SURYAWANSHI SURYAWANSHI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)RAVISHANKAR CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

23/08/2011

II

PRADEEP 51109305572 6003003819 TEKANKAR

OBC

23/08/2011

II

51109693984 6003003822

NARESH KUMAR ATAR SHAH DHURVE DHURVE

ST

23/08/2011

II

GAJENDRA 51109697560 6003003826 SHAH UIKEY

VILLAGEGROUP SURJAN SHAH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL UIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

23/08/2011

II

SUNIL 51109704434 6003003841 PANDRAM

SAMEERA

ST

23/08/2011

II

51109713862 6003003856 SHYAM VATTI

GANGARAM VATTI

ST

23/08/2011

II

51109714431 6003003857 VEERPAL

ANAKLAL

ST

23/08/2011

II

PRADEEP 51109718461 6003003861 KUMAR

BHOORMAL SUNAR

OBC

23/08/2011

II

RUPESH 51109837866 6003003889 SARYAM

SANTAR SARYAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

23/08/2011

II

51109913418 6003003913 NITIN KUMAR

NARENDRA KUMAR

ST

23/08/2011

II

51109931924 6003003923

BALSINGH WADIVA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)VIRAM WADIVA CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

23/08/2011

II

SANJU 51109976919 6003003961 MANDRAH

BABURAO MANDRAH

SC

23/08/2011

II

GAGAN KUMAR HARIRAM 51109927034 6003003965 SAHU SAHU

OBC

23/08/2011

II

51109773419 6003003977 MANISH PAL

RAMESH

OBC

23/08/2011

II

BRIJPAL 51110040178 6003003997 PARTETI

MEDLAL PARTETI

ST

23/08/2011

II

LOCHAN DHARMENDRA 51107249850 6003004000 PRASAD KUMAR THAKUR THAKUR

OBC

23/08/2011

II

51110045207 6003004004 VISHRAM UIKEY GULAB UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

23/08/2011

II

51110044920 6003004007 YUVRAJ SINGH

RAJENDRA SINGH

OBC

23/08/2011

II

VILLAGESARVELAL GROUP RAJENDRA BANGRASI (MP)51110058206 6003004018 RAGHUWANSH CENTRE,CR BHOPAL RAGHUWANSHI S, TULUK462045 I PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEAKHILESH GROUP GURUPRASAD BANGRASI (MP)51110066197 6003004026 KUMAR CENTRE,CR BHOPAL SURYAWANSHI S, TULUK462045 SURYAWANSHI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

23/08/2011

II

OBC

23/08/2011

II

KASHIRAM 51110067204 6003004027 SALLAM

JAGDHISH SALLAM

ST

23/08/2011

II

51110069984 6003004032 RAMAN

DULARSHA

ST

23/08/2011

II

MULCHAND 51110069898 6003004034 SUKPAL GAKRE GAKRE

OBC

24/08/2011

II

RAKESH 51110076567 6003004042 RAHUL SHRIVAS KUMAR

OBC

24/08/2011

II

NARESH 51110073118 6003004054 KUMAR DHURVE

LAKHAN LAL DHURVE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

24/08/2011

II

51110117415 6003004095 JAGLAL UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SURESH UIKEY CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

24/08/2011

II

51110117771 6003004096

DILEEP KUMAR KRISHRAM MARSKOLE MARSKOLE

ST

24/08/2011

II

VIKAS SINGH 51110122816 6003004101 KUSHWAH

VEER SINGH KUSHWAH

GEN

24/08/2011

II

RAMESH 51110122586 6003004102 ROOBIN PAWAR PAWAR

OBC

24/08/2011

II

RAJESH 51110130006 6003004111 IWANATI

RAMAN IWANATI

ST

24/08/2011

II

NEM CHAND 51106773689 6003004113 CHOUDHARY

SYAM LAL CHOUDHARY

OBC

24/08/2011

II

AJAY SINGH 51110135284 6003004119 ASHISH BAGHEL BAGHEL

GEN

24/08/2011

II

MUKESH 51106770805 6003004123 KUMAR CHOUDHARY

DILE RAM CHOUDHARY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/08/2011

II

ARJUN 51110133010 6003004129 MANDREKER

SHRI MAHADEO MANDREKER

GEN

24/08/2011

II

51110140105 6003004133 ARUN KODLE

PHAGGU KODLE

OBC

24/08/2011

II

VIJAYRAO 51110143042 6003004142 MUKESH PETHE PETHE

OBC

24/08/2011

II

51110147587 6003004155 RAJU

SHRI JAYDEV

GEN

24/08/2011

II

51110149814 6003004169 AMIT SAHU

BENI PRASAD

OBC

24/08/2011

II

VINOD SINGH 51110155693 6003004188 TEKAM

VILLAGEGROUP DURGA SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL TEKAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

24/08/2011

II

RAMPRASAD 51110145188 6003004192 ANIL WARKARE WARKARE

ST

24/08/2011

II

SANDEEP 51110157254 6003004193 KUMAR UIKEY

RAM PRASAD

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

24/08/2011

II

51110158714 6003004201 DHYANLAL

BUDHMAN

ST

24/08/2011

II

51110159586 6003004204

SANDEEP YADAV

MANALAL YADAV

OBC

24/08/2011

II

SHRAVAN 51110186780 6003004238 KUMAR PATHE

PUNAJI

OBC

24/08/2011

II

51109299640 6003004240 OMKAR

LAKHAN

ST

24/08/2011

II

AAKASH KUMAR JAGDEESH 51110184500 6003004245 MALVIYA MALVIYA

OBC

24/08/2011

II

51110183411 6003004249 NIKUNJ RAI

BRIJMOHAN RAI

OBC

24/08/2011

II

MORESHWAR 51110306166 6003004310 KUMRE

VINAYAK KUMRE

ST

24/08/2011

II

ARVIND KUMAR SHER SINGH 51110314021 6003004322 THAKUR THAKUR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

24/08/2011

II

BHOPAT 51110320136 6003004327 MAHIPAL UIKEY SINGH UIKEY

ST

24/08/2011

II

51110321413 6003004332 SANJAY UIKEY

SEVAKRAM UIKEY

ST

24/08/2011

II

JAMNA PRASAD BHUKKAN 51110320808 6003004333 DHURVEY DHURVEY

ST

24/08/2011

II

VILLAGEGROUP NARESH KUMAR BANGRASI (MP)BISRAM IVNATI CENTRE,CR BHOPAL 51110321570 6003004334 IVNATI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

25/08/2011

II

LAXMINARAYAN PARASLAL 51110315587 6003004342 BHALAVI BHALAVI

ST

25/08/2011

II

SURYABHAN 51110329704 6003004347 KARPETI

TAMSINGH KARPETI

ST

25/08/2011

II

51110320769 6003004350 HARI SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)RADHE SHYAM CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

25/08/2011

II

51110339851 6003004357 DHARAMDAS

BHAGWAN SHAH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

25/08/2011

II

KAMLESH 51110345344 6003004364 BHASKAR

KAILASH BHASKAR

SC

25/08/2011

II

MASTRAM 51110303734 6003004374 SINGH RAJPOOT

NEELAM CHAND RAJPOOT

GEN

25/08/2011

II

VIJAY KUMAR 51110350401 6003004397 PANDRAM

SUKAN LAL PANDRAM

ST

25/08/2011

II

SATEESH 51110378923 6003004414 VERMA

PHAGLAL VERMA

OBC

25/08/2011

II

KAMALSI 51110435161 6003004476 INWATI

SIPATLAL INWATI

ST

25/08/2011

II

SAMBHAJI 51110435842 6003004477 SANJAY BAHDE BADHE

OBC

25/08/2011

II

DEVI PRASAD 51110466635 6003004520 MARKAM

VILLAGEGROUP UDAY BHNSHA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL MARKAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

25/08/2011

II

51110469051 6003004524 JITENDRA

GOPAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

25/08/2011

II

MADHU KUMAR NANAK RAM 51110464505 6003004529 MOGARKARI MOGARKARI

ST

25/08/2011

II

51110477218 6003004546

RADHESHYAM UIKEY

JWARSEE UIKEY

ST

25/08/2011

II

CHHATARLAL 51110482183 6003004550 UIKEY

FULSINGH UIKEY

ST

25/08/2011

II

51110484744 6003004554 KHEMCHAND

RATIRAM

ST

25/08/2011

II

VEERENDRA 51110491564 6003004565 PARTETI

MAHESH

ST

25/08/2011

II

GANESH 51110327005 6003004566 RATHOR

FUSYA RATHOR

OBC

25/08/2011

II

VIJENDRA 51110500159 6003004571 NARRE

AMIRSINGH NARRE

ST

25/08/2011

II

AKHLESH 51110505102 6003004589 KUMAR RAIKWAR

KAILASH PRASAD

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEBANGRASI (MP)BHOPAL S, TULUK462045 HAZOOR

OBC

25/08/2011

II

DEVENDRA 51109235364 6003004597 PAWAR

RAMPRASAD

OBC

25/08/2011

II

51110514599 6003004606

CHANDARSA SARYAM

OJHILAL SARYAM

ST

25/08/2011

II

51108589599 6003004607 DEEPAK PAWAR JAGDISH

OBC

25/08/2011

II

DURGESH 51109574536 6003004628 YADUVANSHI

RAMU

OBC

25/08/2011

II

KEVAL GROUP AMIT KUMAR PRASAD 51110530133 6003004678 CENTRE,CR PANCHESHWAR PANCHESHWA PF,BHOPAL R

OBC

25/08/2011

II

VILLAGEGROUP SHRI NIRBHAY BANGRASI (MP)51110536207 6003004690 UMESH KUMAR CENTRE,CR BHOPAL SINGH VERMA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/08/2011

II

RAJESH 51110537683 6003004692 BANDEWAR

BUDHDOO BANDEWAR

OBC

25/08/2011

II

MOHAN 51110591686 6003004718 MAHORE

HARIRAM MAHORE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/08/2011

II

VILLAGEGROUP KUNWAR BANGRASI (MP)51109634650 6003004725 SACHIN MADAVI CENTRE,CR BHOPAL SINGH MADAVI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

25/08/2011

II

51110617500 6003004730

PRAHLAD DHOTE

JAIDEO DHOTE

OBC

26/08/2011

II

51110618622 6003004732 SANJAY KUMAR SEWARAM

OBC

26/08/2011

II

VILLAGESOHANLAL GROUP CHANCHLESH BANGRASI (MP)51110634628 6003004765 RAGHUWANSH CENTRE,CR BHOPAL RAGHUWANSHI S, TULUK462045 I PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

26/08/2011

II

51110635421 6003004766 SANJAY

KRISHNA KHAIRWAR

OBC

26/08/2011

II

51110636540 6003004767 RAVINDRA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)GOVIND SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/08/2011

II

RAKESH 51110637538 6003004769 SINDRAMI

BASODI SINDRAMI

ST

26/08/2011

II

NITESH KUMAR KEVAL SINGH 51110640882 6003004777 GAUTAM GAUTAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/08/2011

II

CHANCHLESH 51110638976 6003004781 SAHU

HARDAYAL SAHU

OBC

26/08/2011

II

51110644031 6003004793

CHANDRAPAL SAHU

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)BALIRAM SAHU CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/08/2011

II

51110598699 6003004805 RAMSWAROOP RAMAVTAR

OBC

26/08/2011

II

SURESH 51110651102 6003004808 MANOJ PAWAR PAWAR

OBC

26/08/2011

II

RAM KUMAR 51110652735 6003004810 UIKEY

ROSHAN UIKEY

ST

26/08/2011

II

SURENDRA 51110655277 6003004815 AWASTHI

RAM PRASAD AWASTHI

GEN

26/08/2011

II

CHINTAMAN 51110655678 6003004821 UIKEY

MADHU

ST

26/08/2011

II

INDRABHAN 51110660081 6003004831 PERTETI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PUSU PERTETI CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)RAMAJI PATHE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

26/08/2011

II

51110666653 6003004865 SANJU PATHE

OBC

26/08/2011

II

51110675500 6003004867 DEEPAK PIPLEY

GOVIND PIPLEY

SC

26/08/2011

II

ARVIND 51110676175 6003004870 BHAURAO NAREKAR

BHAURAO NAREKAR

OBC

26/08/2011

II

SANTOSH 51110678979 6003004876 KUMAR SAHU

RAMDAYAL SAHU

OBC

26/08/2011

II

ANTLAL 51110681716 6003004886 SARYAM

CHHANNULAL SARYAM

ST

26/08/2011

II

UMASHANKAR 51110708306 6003004927 UIKEY

GANARAM UIKEY

ST

26/08/2011

II

RAJARAM 51110714342 6003004936 AHIRWAR

BABULAL AHIRWAR

SC

26/08/2011

II

VILLAGEGROUP KALYAN SINGH PRAKASH BANGRASI (MP)51110715492 6003004939 CENTRE,CR BHOPAL SURYAWANSHI SURYAWANSHI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/08/2011

II

JAYRAM 51110720297 6003004948 CHOURE

BALMAN CHOURE

OBC

26/08/2011

II

51110732916 6003004980

HART PRASAD SAHU

LEKCHAND

OBC

26/08/2011

II

ROOPCHAND 51110929727 6003005019 PARTE

JHHADU LAL PARTE

ST

26/08/2011

II

51110981167 6003005032 RAJKUMAR

PRADEEP BARDE

SC

26/08/2011

II

51110995712 6003005040 DEVARAM

GUTHAN WARKADE

ST

26/08/2011

II

51110993271 6003005042 VIJAY KUMAR

DASHRATH

ST

21/07/2011

III

51110354854 6003005048 ANIL KUMAR

HEMRAJ

GEN

21/07/2011

III

PRASANT 51110954127 6003005060 KUMAR SOLANKI

LAXMI NARAYAN SOLANKI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

21/07/2011

III

PAVAN KUMAR 51111080883 6003005077 BAGHEL

KHUMAN SINGH BAGHEL

GEN

21/07/2011

III

51111104112 6003005088 NEERAJ YADAV

LAXMAN YADAV

OBC

21/07/2011

III

VILLAGEGROUP PRAMOD GHOOR SHING BANGRASI (MP)51111138223 6003005100 CENTRE,CR BHOPAL KUMAR SALLAM SALLAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

21/07/2011

III

51111130389 6003005101 ROHIT KUMAR

SURESH

OBC

21/07/2011

III

KRISHNA 51111146459 6003005106 KUMAR

SEVAK RAM

ST

21/07/2011

III

DINESH KUMAR KITABILAL 51111147616 6003005107 UIKEY UIKEY

ST

21/07/2011

III

51111157570 6003005109 DINESH UIKEY

BHAGRAT

ST

21/07/2011

III

VINOD KUMAR 51111232694 6003005153 UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)DWARSI UIKEY CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

21/07/2011

III

51111233542 6003005154 ANIL KUMAR

MAHALAL

ST

21/07/2011

III

51111278453 6003005185 MANOJ SAHU

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SHARAD SAHU CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

21/07/2011

III

RAVISHANKAR 51111283007 6003005189 PATLE

LOKCHAND PATLE

OBC

21/07/2011

III

51111286126 6003005191 SUNIL BISEN

SUBELAL BISEN

OBC

21/07/2011

III

MAHENDAR 51111286597 6003005193 BALLU DHURVE DHURVE

ST

21/07/2011

III

DEVMAN 51111284076 6003005197 JHINJHONKAR

VILLAGEGROUP LAXMAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL JHINJHONKAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

21/07/2011

III

OMENDRA 51111291182 6003005203 PATLE

PRATHVILAL PATLE

OBC

21/07/2011

III

VILLAGEDIMAKCHAND TIRATH GROUP BANGRASI (MP)51111281424 6003005204 CHANDRAWANS CHANDRAWAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 HI SHI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

21/07/2011

III

RAVINDRA 51111294479 6003005207 AHAKEY

RANCHUM AHAKEY

ST

21/07/2011

III

51111296683 6003005211

RAMPRASAD BHALAVI

GUMANSHAH

ST

21/07/2011

III

RAMDEEN 51111314021 6003005236 SANJAY PATHE PATHE

SC

21/07/2011

III

BHIMRAO 51111316665 6003005239 HARIDAS PATIL PATIL

SC

21/07/2011

III

GAJENDRA 51111325361 6003005253 DHOTE

PRADEEP DHOTE

OBC

21/07/2011

III

MURARI 51111333028 6003005262 KAUSHIK

DHANNU KAUSHIK

OBC

21/07/2011

III

GAJENDRA RAMDHAN 51111335997 6003005265 KUMAR NAGRE NAGRE

OBC

21/07/2011

III

MAHENDRA 51107519965 6003005267 KUMRE

RADHE LAL KUMRE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

21/07/2011

III

51108070383 6003005276 SUNIL

MANIRAM

ST

21/07/2011

III

51111343682 6003005281

SURENDRA MARSKOLE

BISANLAL MARSKOLE

ST

21/07/2011

III

51108084220 6003005289 OMPRAKASH

BABULAL

SC

21/07/2011

III

SAKALSEE 51111347062 6003005291 UIKEY

PHOOL BHAN UIKEY

ST

22/07/2011

III

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51108077817 6003005296 MITHUN KUMRE SANTU KUMRE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

22/07/2011

III

51110319089 6003005305 SAMEER KHAN

ZAFAR KHAN

OBC

22/07/2011

III

AMIT KUMAR 51111356497 6003005310 DHASMANA

RAJENDRA DHASHMANA

GEN

22/07/2011

III

SANTOSH 51110509534 6003005312 PATLE

SUKCHAND PATLE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

22/07/2011

III

DILEEP KUMAR 51111375096 6003005316 NEER SINGH INWATI

ST

22/07/2011

III

51111381330 6003005318 MANIL DHURVE

BABBU DHURVE

ST

22/07/2011

III

MAHESH PAWAN KUMAR 51111380909 6003005320 KUMAR PARTETI PARTETI

ST

22/07/2011

III

DHARMENDRA 51111383055 6003005323 SALLAM

BALVAN SALLAM

ST

22/07/2011

III

KIRPASHANKR 51111380447 6003005341 RAJ

SUMRAN RAJ

ST

22/07/2011

III

51111378959 6003005344 SHEKH IQBAL

SHEKH JABBAR

OBC

22/07/2011

III

LOKPATI 51111378282 6003005347 YADUWANSHI

LAXMICHAND YADUWANSHI

OBC

22/07/2011

III

MUKESH 51111391641 6003005363 ANAKH LAL KUMAR KUMRE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

22/07/2011

III

DASHRATH 51111374331 6003005364 PAWAR

TEKCHAND PAWAR

OBC

22/07/2011

III

51111402749 6003005385 AKLESH PAWAR

JAYRAM PAWAR

OBC

22/07/2011

III

KAMAL PRASAD SHIVAPAL 51111421207 6003005407 KHUSRAM KHUSRAM

ST

22/07/2011

III

51111422176 6003005409 ANIL

DEVIDIN

OBC

22/07/2011

III

NEELESH RAMNANDAN 51111503097 6003005434 KUMAR BAGHEL BAGHELQ

GEN

22/07/2011

III

PAVAN KUMAR 51111130008 6003005452 KATRE

JAGANNATH

OBC

22/07/2011

III

GHYANESHWAR RAMESH 51111573578 6003005464 PATHE PATHE

OBC

22/07/2011

III

HEMANT 51111656512 6003005479 SALLAM

BALWAN SALLAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

22/07/2011

III

RAJENDRA 51110863920 6003005482 VISHWKARMA

VILLAGEGROUP MAHESH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL VISHWKARMA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

22/07/2011

III

VILLAGERAMKISORE GANARAM GROUP BANGRASI (MP)51110344205 6003005488 CHANDRAWANS CHANDRAWAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 HI SHI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

22/07/2011

III

51111192608 6003005492 BASANT KUMAR LAKHAN LAL

OBC

22/07/2011

III

51111685636 6003005507 GAJENDRA

RAVI SINGH

GEN

22/07/2011

III

DEEPAK 51111727304 6003005514 KUMAR PARTE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)TEJILAL PARTE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

22/07/2011

III

51111747798 6003005526 SANJEEV

KESHO

OBC

22/07/2011

III

51111758777 6003005534 AMIT SAHU

VILLAGEGROUP OMKAR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PRASAD SAHU S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

22/07/2011

III

DINESH KUMAR LAXMAN 51111793892 6003005543 MARSHKOLE MARSHKOLE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

22/07/2011

III

RAJENDRA 51111796401 6003005544 PARTETI

NAINSHA PARTETI

ST

22/07/2011

III

51111783606 6003005546

AASHIF MOHMMAD

SHAFIQUE MOHMMAD

OBC

23/07/2011

III

RAMSINGH 51111801235 6003005549 MASRAM

AKKALSINGH MASRAM

ST

23/07/2011

III

SUNIL KUMAR 51109690414 6003005570 URADE

MOHAN LAL URADE

OBC

23/07/2011

III

CHANDRA 51111856830 6003005583 SURAJ DHAKAD KISHOR DHAKAD

OBC

23/07/2011

III

SUNEEL KUMAR 51111882682 6003005593 GANPAT KAVRETEE

ST

23/07/2011

III

DEVENDRA 51111905744 6003005617 DHURVE

TULARAM

ST

23/07/2011

III

51111912852 6003005630 NEPAL PAWAR

DHANSU PAWAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

23/07/2011

III

DHAL SINGH 51111913083 6003005633 PARTE

MAHESH SINGH PARTE

ST

23/07/2011

III

51108882698 6003005655

PAWAN GIRI GOSWAMI

RAJU GIRI GOSWAMI

OBC

23/07/2011

III

HEMRAJ 51111930385 6003005657 DHURVE

BEERU LAL DHURVE

ST

23/07/2011

III

PRAMOD 51111926672 6003005662 BHALAVI

KERSINGH BHALAVI

ST

23/07/2011

III

RAJESH KUMAR DULEE RAM 51111934013 6003005667 UIKEY UIKEY

ST

23/07/2011

III

DEVASHISH 51111932730 6003005670 CHACHANE

BHANURAM CHACHANE

OBC

23/07/2011

III

LALIT KUMAR 51107434099 6003005693 YADUWANSHI

NARMADA PRASAD YADUWANSHI

OBC

23/07/2011

III

DHARMENDRA 51111948906 6003005708 KUMAR UIKEY

VILLAGEGROUP PRAKASH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KUMAR UIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

23/07/2011

III

VILLAGEGROUP SUSHIL KUMAR SHIV SHANKAR BANGRASI (MP)CENTRE,CR 51111949254 6003005711 BHOPAL CHOUBE S, TULUKCHOUBE 462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGESAHABLAL ANAKHLAL GROUP BANGRASI (MP)51111950545 6003005716 CHANDRAWANS CHANDRAWAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 HI SHI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

23/07/2011

III

OBC

23/07/2011

III

51111936042 6003005718 MANOJ DUBEY

RAVINDRA DUBEY

GEN

23/07/2011

III

51111954780 6003005727 VISHRAM

RAJENDRA

OBC

23/07/2011

III

51112037182 6003005793 BADRI

BANSHI

ST

23/07/2011

III

RAJANI KANT 51112060688 6003005840 TIWARI

MADAN LAL TIWARI

GEN

23/07/2011

III

OMKAR 51112065704 6003005851 CHOURIYA

PREMSING CHOURIYA

OBC

23/07/2011

III

EVAKLAL 51112099648 6003005882 AHIRWAR

RAMKUMAR AHIRWAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

23/07/2011

III

VINOD KUMAR 51112157545 6003005897 UIKEY

VILLAGEGROUP MAHESH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KUMAR UIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

23/07/2011

III

51112201605 6003005903 ANIL KUMAR

PRAHLAD SINGH

OBC

23/07/2011

III

MAHENDRA 51112221233 6003005910 SAHARE

SONULAL SAHARE

ST

23/07/2011

III

51112261396 6003005922 RANJEET SINGH RAMPRASAD

ST

23/07/2011

III

KAMLESH 51112262137 6003005924 KUMAR SAHU

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)BALDEV SAHU CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

23/07/2011

III

DHANLAL 51112274838 6003005929 SANDEEP UIKEY UIKEY

ST

23/07/2011

III

SANTOSH NARAYAN 51112292101 6003005936 KUMAR PAWAR PAWAR

OBC

23/07/2011

III

51106235949 6003005948 SHEKH AJEEM

SHEKH NABEEB

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/07/2011

III

GHANSHYAM 51112314108 6003005954 VERMA

NARAYAN VERAM

OBC

24/07/2011

III

51112332527 6003005964 DILIP INGULKAR

GAJANAN INGULKAR

OBC

24/07/2011

III

51112289237 6003005971 AVADH BIHARI

CHETA RAM

OBC

24/07/2011

III

SANTOSH 51106560120 6003005980 KUMAR YADUWANSHI

BALRAM YADUWANSHI

OBC

24/07/2011

III

51111677370 6003005997 PUNEET MALVI

HARIRAM MALVI

OBC

24/07/2011

III

NARENDRA SHRIRAM 51112447511 6003006003 KUMAR DHONDI DHONDI

OBC

24/07/2011

III

KRISHNA 51112449875 6003006004 KUMAR SATNAMI

DADURAM SATNAMI

SC

24/07/2011

III

ARUN 51112468974 6003006017 YADUWANSHI

SITARAM YADUWANSHI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/07/2011

III

51112513710 6003006045 JITENDRA PAL

DILIP PAL

GEN

24/07/2011

III

51112519552 6003006050

MANJU KUMAR VILHORIYA

AMARSINGH VILHORIYA

GEN

24/07/2011

III

RAVI SHANKAR FATERAM 51112514237 6003006059 INWATI INWATI

ST

24/07/2011

III

RAM GOPAL 51112530295 6003006062 CHOURIYA

JAY RAM CHOURIYA

OBC

24/07/2011

III

51112543883 6003006080 PARSHOTTAM

MANAKLAL

SC

24/07/2011

III

VILLAGEGROUP MUKESH PANNALAL BANGRASI (MP)51112316178 6003006107 CENTRE,CR BHOPAL SURYAWANSHI SURYAWANSHI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR DHARMENDRA 51112569292 6003006118 KUMAR GONEKAR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/07/2011

III

JHABBU LAL GONEKAR

SC

24/07/2011

III

SANTKUMAR 51112570905 6003006121 WANKHEDE

SHRIRAM WANKHEDE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/07/2011

III

MUKESH 51112587318 6003006153 KUMAR NANDEKAR

MEHTAB NANDEKAR

SC

24/07/2011

III

51112600022 6003006168 ASIF

YUSUF

OBC

24/07/2011

III

AJABSINGH 51112604287 6003006176 YADUWANSHI

VILLAGEGROUP GURUPRASAD BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL YADUWANSHI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/07/2011

III

51112611312 6003006190 ANIL KUMAR

MURARI LAL

OBC

24/07/2011

III

51112615180 6003006197 RAKESH

MANGALSI

ST

24/07/2011

III

51112616867 6003006203 VAIRHAV JAIN

DILIP JAIN

GEN

24/07/2011

III

51112619931 6003006213 SABEEN KUMAR SAH PAL

ST

24/07/2011

III

VINOD KUMAR 51112635372 6003006224 BATTEE

SALJHAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

24/07/2011

III

51112663242 6003006262 RAJU KUMRE

NAINSHA KUMRE

ST

24/07/2011

III

51112685321 6003006295

HARIPRASAD PATASKAR

DHARMDAS PATASKAR

OBC

24/07/2011

III

GIRDHAREE 51108808689 6003006310 PARADKAR

SHANKAR PRASAD PARADKAR

OBC

24/07/2011

III

51112717706 6003006311 HEMRAJ

SANTOSH KUMAR

OBC

24/07/2011

III

CHANDU 51112948891 6003006347 KUMAR DHURVEY

MANU DHURVEY

ST

24/07/2011

III

RAMESH 51113020065 6003006370 RAKESH KUMRE KUMRE

ST

25/07/2011

III

MAHADEO 51113044506 6003006386 DIYEWAR

PANCHAM DIYEWAR

OBC

25/07/2011

III

ANIL KUMAR 51109244817 6003006422 SANODIYA

LOCHAN LAL SANODIYA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/07/2011

III

CHANDRAKANT ATAR LAL 51113104200 6003006424 AARSE AARSE

SC

25/07/2011

III

51113007003 6003006447

GULSHAN DOLEY

DHANGI DOLEY

SC

25/07/2011

III

KHEMCHAND 51113006940 6003006457 PRAJAPATI

BALAKRAM PRAJAPATI

OBC

25/07/2011

III

PRAKASH 51113130788 6003006462 MAHORE

KASHIRAM MAHORE

OBC

25/07/2011

III

51113131579 6003006475 NEPAL PAWAR

TOOTOO PAWAR

OBC

25/07/2011

III

SOOPCHAND 51112558919 6003006481 UMESH KUMAR SAHU

OBC

25/07/2011

III

MOHIT 51113153755 6003006503 SONVARSE

DEVIRAM SONVARSE

SC

25/07/2011

III

SUNDEEP 51111944853 6003006530 SHREERAM BUWADE

SHREERAM BUWADE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/07/2011

III

PRASHANT 51113056018 6003006560 DONGRE

PUJARI DONGRE

SC

25/07/2011

III

51113192404 6003006575

RAMNARAYAN WANKHEDE

RAMESH WANKHEDE

OBC

25/07/2011

III

51113194044 6003006577 VIJAY SINGH

KALLU SINGH

GEN

25/07/2011

III

JITENDRA 51113196908 6003006585 WANKHEDE

NEPAL SINGH WANKHEDE

OBC

25/07/2011

III

MADHU KUMAR SHIVPRASAD 51113202822 6003006598 PAL PAL

OBC

25/07/2011

III

GAJENDRA 51113205209 6003006603 KUMAR

BALAKRAM

OBC

25/07/2011

III

VILLAGEGROUP HUKUMCHAND BANGRASI (MP)51111305683 6003006613 RAJESH VERMA CENTRE,CR BHOPAL VERMA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/07/2011

III

SOJELAL 51113217404 6003006627 SUBEN SARYAM SARYAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

25/07/2011

III

RAMU KUMAR 51112988394 6003006633 YADUWANSHI

JAGAN YADUWANSHI

OBC

25/07/2011

III

51113219151 6003006635

ARJUN DANDHARE

AATMARAM DANDHARE

OBC

25/07/2011

III

51113221232 6003006638 JEESAN KHAN

MAHBOOB KHAN

GEN

25/07/2011

III

51113230520 6003006660 JITENDRA

BHADOO

OBC

25/07/2011

III

MANISH 51108102048 6003006676 BAGHEL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)BERAM SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

25/07/2011

III

51107704855 6003006678 SHASHIKANT

SHEDEV

OBC

25/07/2011

III

PREMSAGAR 51113240760 6003006679 KUDOPA

PANNALAL KUDOPA

ST

25/07/2011

III

SANTOSH 51113241259 6003006680 KAMLESH SAHU SAHU

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/07/2011

III

51113237357 6003006683 VICKY PANDEY

MAHADEO PANDEY

OBC

25/07/2011

III

51112980668 6003006684

MITHLESH MEHAGIYA

KAILASH MEHAGIYA

SC

25/07/2011

III

TEERATH 51113242549 6003006688 SANODIYA

BANSHI LAL SANODIYA

OBC

25/07/2011

III

AVTAR SINGH 51113244110 6003006696 SANODIYA

SANT KUMAR SANODIYA

OBC

26/07/2011

III

51113246227 6003006705 FEEROZ KHAN

A NIZAM

OBC

26/07/2011

III

51113247941 6003006713 GANGA RAM

DHANI RAM

OBC

26/07/2011

III

JAYDEEP 51113252741 6003006728 BAGHEL

NARENDRA SINGH BAGHEL

GEN

26/07/2011

III

51111794546 6003006750 VISHAL BHARTI DILIP

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/07/2011

III

PRANATPAL AMAR SINGH 51112915126 6003006763 SINGH BAGHEL BAGHEL

GEN

26/07/2011

III

51112809808 6003006773

DEVENDRA KUMAR

TEERATH SINGH BAGHEL

GEN

26/07/2011

III

AAKASH 51113215347 6003006784 BOKADE

MANOJ BOKADE

OBC

26/07/2011

III

51112915319 6003006805 VIJENDRA

SHYAM LAL

OBC

26/07/2011

III

MAHENDRA 51113276927 6003006807 SINGH

BIJA SINGH

GEN

26/07/2011

III

51113283057 6003006814 RASHID KHAN

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SHAMIM KHAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/07/2011

III

51113276341 6003006816 GOL SINGH

SUR SINGH

GEN

26/07/2011

III

RAMUND 51113286238 6003006824 SURAJ DHURVE DHURVE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

26/07/2011

III

NITESH KUMAR SHIVNATH 51113293158 6003006830 BAGHEL BAGHEL

GEN

26/07/2011

III

51112989364 6003006844 DILIP KUMAR

GOKUL PRASAD

SC

26/07/2011

III

PRADEEP 51113318797 6003006852 JAMBULKAR

ASHOK JAMBULKAR

SC

26/07/2011

III

VIJAY KUMAR 51113333033 6003006865 CHOURIYA

MANSINGH CHOURIYA

OBC

26/07/2011

III

TULSIRAM 51112950373 6003006905 BARANGE

DINKAR BARANGE

OBC

26/07/2011

III

KULDEEP 51113502676 6003006923 KUMAR GULBAKEY

RAMDAYAL GULBAKEY

SC

26/07/2011

III

RAJKUMAR 51112592175 6003006925 COUDHARI

BALAJI COUDHARI

OBC

26/07/2011

III

NARENDRA 51111244744 6003006931 PARDHI

TOP LAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/07/2011

III

51113517239 6003006933 ANIL UIKEY

PEHATTER UIKEY

ST

26/07/2011

III

51112504273 6003006936 JAYPAL SAHU

GANPAL

OBC

26/07/2011

III

BRAJESH 51113048824 6003006941 BHONDE

IMRATLAL BHONDE

OBC

26/07/2011

III

SUMIT KUMAR 51113460549 6003006942 SONI

MANOHAR RAO SONI

OBC

26/07/2011

III

51113493659 6003006944 RAHUL WATH

VILLAGEGROUP MADHUKARRA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL O WATH S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/07/2011

III

UDIT KRISHNA 51113282517 6003006946 SINGH BAIS

HARBANS SINGH BAIS

GEN

26/07/2011

III

SUKHCHAND 51113510169 6003006951 SUNIL SARVAM SARVAM

ST

26/07/2011

III

ANAKLAL 51112579901 6003006954 AKLESH KUMAR SAHU

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/07/2011

III

VILLAGEPAWAN NARESH GROUP BANGRASI (MP)51113414410 6003006959 CHANDRAWANS CHANDRAWAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 HI SHI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/07/2011

III

6003600008 ARUN BHALAVI

SUMRU BHALAVI

ST

27/07/2011

III

6003600017 PANKEJ

KANTHILAL

OBC

27/07/2011

III

6003600018 PARATEEK

SHIVAKAR

OBC

27/07/2011

III

6003600020 DEEPAK UIKEY

MANEERAM UIKEY

ST

27/07/2011

III

SANTOSH 6003600021 KUMAR KAKORIYA

DEVDAS KAKORIYA

ST

27/07/2011

III

VILLAGEHARISHCHAND GROUP UMESH KUMAR BANGRASI (MP)6003600026 RA CENTRE,CR BHOPAL SURYAVANSI S, TULUK462045 SURYAVANSI PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

27/07/2011

III

RAMESH 6003600027 SURYWANSHI

VILLAGEHARISHCHAND GROUP BANGRASI (MP)RA CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 SURYWANSHI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

27/07/2011

III

DURGESH 6003600028 UIKEY

MANSHARAM UIKEY

ST

27/07/2011

III

6003600029 RAJU UIKEY

MUNSHEELAL UIKEY

ST

27/07/2011

III

SURESING 6003600031 NAOURE

SEKRAM NAOURE

ST

27/07/2011

III

ASHISH KUMAR RAJU 6003600049 KARODIYA KARODIYA

ST

27/07/2011

III

ANKIT KUMAR 6003600056 YADUWANSHI

SURESH KUMAR YADUWANSHI

OBC

27/07/2011

III

RAMKUMAR 6003600061 UIKEY

GULAB UIKEY

ST

27/07/2011

III

BHARAT 6003600071 DEHARIYA

SURESH DEHARIYA

SC

27/07/2011

III

ARVIND 6003600083 PARTETI

DARESH PARTETI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

27/07/2011

III

6003600084 RAJU PAHADE

KASHIRAM PAHADE

SC

27/07/2011

III

6003600094 ANIL

SHAKHARAM

OBC

27/07/2011

III

ARVIND KUMAR MEKHARAM 6003600097 DEHARIYA DEHARIYA

ST

27/07/2011

III

MUKESH 6003600102 KUMAR AHIRWAR

SITARAM AHIRWAR

ST

27/07/2011

III

6003600104 NARENDRA

SUNERE SINGH BHALAVI

ST

27/07/2011

III

RAJESH 6003600128 KAKODIYA

GHOMAD SINGH KAKODIYA

ST

27/07/2011

III

ARVIND KUMAR LAKHANSING 6003600130 DHURVE DHURVE

ST

27/07/2011

III

RVINDRA 6003600134 KUMAR PANDRAM

KOMAL PRASAD PANDRAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

27/07/2011

III

RAMDEEN 6003600138 SARYAM

DHUROOLAL SARVAM

ST

27/07/2011

III

6003600139

DILEEP KUMAR MANTRAM SARLAM SARLAM

ST

27/07/2011

III

ARJUN 6003600142 TANDEKAR

VILLAGEGROUP RAMBHAROSH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL TANDEKAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP MANGAL SHAH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PARTETI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

27/07/2011

III

GURUDEV 6003600145 PARTETI

ST

27/07/2011

III

DWARAKA CHANDER 6003600154 PRASAD KUMAR THAKUR THAKUR

ST

27/07/2011

III

6003600155 DINESH

CHINTU

ST

27/07/2011

III

6003600161 SANJAY IVNATI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)RUPLAL IVNATI CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

27/07/2011

III

SHARMAN 6003600166 KUMAR KUDOPA

VILLAGEGROUP SHANKARRAM BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KUDOPA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

28/07/2011

III

SANTOSH 6003600181 KUMAR UIKEY

KANSLAL UIKEY

ST

28/07/2011

III

6003600184

LATESH KANOJIYA

GOPAL KANOJIYA

OBC

28/07/2011

III

6003600189 ARVIND RAJE

VILLAGEGROUP HARVAN SHAH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL RAJE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

28/07/2011

III

MAHESH 6003600190 KUMAR CHOURE

JAGDISH CHOURE

OBC

28/07/2011

III

6003600192 RAVI SABLE

MADHUKAR SABLE

OBC

28/07/2011

III

VILLAGEGROUP CHANDRABHAN BANGRASI (MP)6003600193 SIRDAR INVATI CENTRE,CR BHOPAL INVATI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR KAMUNA SINGH SARYAM VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

28/07/2011

III

ANKUSH 6003600198 SARYAM

ST

28/07/2011

III

ANRAJ KUMAR 6003600204 YOUNATI

VILLAGEGROUP DHURUPRASA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL D YOUNATI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

28/07/2011

III

SANTOSH 6003600207 KUMAR UIKEY

BISTULAL UIKEY

ST

28/07/2011

III

6003600209

RAVINDRA WAXER

NARAYAN WAXER

SC

28/07/2011

III

SHRIRAM 6003600212 GAJJAM

PARASRAM GAJJAM

ST

28/07/2011

III

VISHNU 6003600218 PRASAD PAGARE

UDAYRAM PAGARE

SC

28/07/2011

III

GOPAL 6003600219 KAWREETI

BISRAM KAWREETI

ST

28/07/2011

III

RAKESH KUMAR MANING 6003600220 YAHKEY YAHKEY

ST

28/07/2011

III

RAJESH KUMAR SAMPATRAO 6003600223 PAHADE PAHADE

SC

28/07/2011

III

RAVINDRA 6003600224 UIKEY

RAMSINGH UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

28/07/2011

III

MOHANLAL 6003600233 GODBOLE

DEVCHAND GODBOLE

SC

28/07/2011

III

6003600243

BHAGWAT SINGH PARTE

BHADDE LAL PARTE

ST

28/07/2011

III

6003600246 MANOJ YADAV

SAHEELAL YADAV

OBC

28/07/2011

III

VILLAGEGOVIND GROUP SURESH KUMAR BANGRASI (MP)PRASAD CENTRE,CR BHOPAL 6003600247 SURYAWANSHI S, TULUK462045 SURYAWANSHI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

28/07/2011

III

PREMLAL 6003600259 PREVSH KUMRE KUMRE

ST

28/07/2011

III

MAHESH MANIRAM 6003600264 KUMAR PUSAM PUSAM

ST

28/07/2011

III

RAJENDRA 6003600279 KUMAR PATHE

TIKARAM PATHE

OBC

28/07/2011

III

RAJKUMAR 6003600283 ENVATI

MANIRAM ENVATI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

28/07/2011

III

LALIT KUMAR 6003600285 RAI

SANTOSH RAI

OBC

28/07/2011

III

6003600315

RAJKABEER UIKEY

SHIVA UIKEY

ST

28/07/2011

III

VINOD KUMAR 6003600321 MASRAM

GULDAS MASRAM

ST

28/07/2011

III

6003600355 SANJU AHAKE

DUDDHAN AHAKE

ST

28/07/2011

III

REVARAM 6003600357 KAVRETI

CHABIDAR KAVRETI

ST

28/07/2011

III

LOKESH 6003600358 MINOTE

ANAKRAM MINOTE

SC

29/07/2011

III

DURGESH 6003600362 FRKADE

HARICHAND KRKADE

OBC

29/07/2011

III

ATMARAM 6003600363 MAHORE

GENDLAL MAHORE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

29/07/2011

III

6003600364 MOTEELAL

DHANLAL

OBC

29/07/2011

III

6003600368 RAJU SAHU

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)RAMESH SAHU CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

29/07/2011

III

6003600371 KAMALNATH

SEETRAM

ST

29/07/2011

III

6003600375 SUNIL

LAKHU

ST

29/07/2011

III

VILLAGEGROUP DALBEERSHAH NEMEECHAND BANGRASI (MP)6003600380 CENTRE,CR BHOPAL YAHKE YAHKE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

29/07/2011

III

6003600382 DURGESH

SHIV PRASAD

OBC

29/07/2011

III

KUNJ BIHARI 6003600390 UIKEY

MEHATLAL UIKEY

ST

29/07/2011

III

JAGENDRA 6003600404 SINGH

JUGAL KISHORE JAWRE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

29/07/2011

III

DHARMENDRA 6003600406 KUMAR UIKEY

GHANSHYAM UIKEY

ST

29/07/2011

III

6003600415

SATYNARAYAN PARSADI LAL SARYAM SARYAM

ST

29/07/2011

III

HEMANTRAO 6003600440 THKRE

SHYAMRAO THKRE

OBC

29/07/2011

III

SANT KUMAR 6003600443 ERPACHE

MEBTAB ERPACHE

ST

29/07/2011

III

6003600448 RAJARAM

DASHRATH

OBC

29/07/2011

III

RAMAJI 6003600487 UJJAIN SIRSAM SIRSAM

ST

29/07/2011

III

POORAN BHAGAT SINGH 6003600491 SINGH DHURWAY DHURWAY

ST

29/07/2011

III

RAJESH KUMAR BHAIYALAL 6003600498 BHALAVI BHALAVI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

29/07/2011

III

LOMASH 6003600514 KUMAR CHHANTA

VILLAGEGROUP CHHATRU LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL CHHANTA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

29/07/2011

III

6003600516

RAM KUMAR CHHANTA

POORAN LAL CHHANTA

ST

29/07/2011

III

VIKASH 6003600524 BONDEKAR

SURESH

SC

29/07/2011

III

SATEESH 6003600529 KUMAR BHALAWEE

GANESH PRASAD BHALAWEE

ST

29/07/2011

III

GIREESH 6003600530 KUMAR BHALAVEE

GANESH PRASAD BHALAVEE

ST

29/07/2011

III

HEMANT 6003600532 KHARPUSE

ASHOK

OBC

29/07/2011

III

6003600535 MAYUR PATEL

RAVILAL PATEL

GEN

29/07/2011

III

RAJKUMAR 6003600542 KAWRETI

KALIRAM KAWRETI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

29/07/2011

III

BHOJOO 6003600547 DHOBARE

BHARAT DHOBARE

OBC

29/07/2011

III

6003600561 VINAY BATKEY

NARESH BATKEY

ST

29/07/2011

III

HEMRAJ 6003600566 MANOJ BAGHEL BAGHEL

SC

29/07/2011

III

6003600573 KAMAL SAHU

POHP SINGH SAHU

OBC

30/07/2011

III

RADHESHYAM 6003600575 CHILATE

MANNULAL CHILATE

SC

30/07/2011

III

SACHIN 6003600580 KATARIYA

KAMAL KATARIYA

SC

30/07/2011

III

AJAY KUMAR 6003600583 DHURVE

RANGLAL DHURVE

ST

30/07/2011

III

DURGESH 6003600584 KUMAR SATNAMI

SHIVDAYAL SATNAMI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

30/07/2011

III

SUDHIR 6003600590 DHARADE

VASUDEV DHARADE

SC

30/07/2011

III

SHAILENDRA 6003600595 KUMAR BHALAWI

MAHESH KUMAR BHALAWI

ST

30/07/2011

III

RAJARAM 6003600598 PRAVEEN UIKEY UIKEY

ST

30/07/2011

III

MAHESH 6003600602 KAKODE

SABULAL KAKODE

ST

30/07/2011

III

DILIP KUMAR 6003600616 KAKODE

SABULAL KAKODE

ST

30/07/2011

III

SUKHMAN 6003600618 DHURVEY

PHADALEE DHURVEY

ST

30/07/2011

III

RAKESH KUMAR KAMAL 6003600624 BAGHEL BAGHEL

SC

30/07/2011

III

AMIT 6003600637 SHRIVASTRI

RAMKUMAR SHRIVASTRI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

30/07/2011

III

RAJENDRA 6003600643 KUMAR

NEVALAL

ST

30/07/2011

III

6003600647

KRISHNA PANDRE

PATIRAM PANDRE

ST

30/07/2011

III

KAILASH 6003600653 MASRAM

SURJAN MASRAM

ST

30/07/2011

III

6003600654 MANOJ

MEHTAB SAREYAM

ST

30/07/2011

III

MOOLCHAND 6003600674 BORIYA

VILLAGEGROUP NAWAL SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL BORIYA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

30/07/2011

III

KAILASH 6003600676 CHOUDHARY

SADARAM CHOUDHARY

GEN

30/07/2011

III

6003600677 KEVAT INWATI

SEVAKRAM INWATI

ST

30/07/2011

III

KISHORE 6003600681 BHALAVI

SADDU BHALAVI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

30/07/2011

III

6003600683 SHIVRAM IVNTI

RAMPAL IVNATI

ST

30/07/2011

III

6003600686

DEEPAK MISHRA

SUBHASH MISHRA

GEN

30/07/2011

III

6003600689 VINOD KUMRE

RADHELAL KUMRE

ST

30/07/2011

III

NEPAL 6003600690 CHOURIYA

MAHASING CHOURIYA

OBC

30/07/2011

III

DURGESH 6003600698 DOLEKAR

VILLAGEGROUP KISHORCHAND BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KOLEKAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

30/07/2011

III

PRAVEEN 6003600704 KUMAR DOLE

BRAJDAS DOLE

SC

30/07/2011

III

SANJU 6003600706 GAJBHIYE

BHIPRA GAJBHIYE

SC

30/07/2011

III

SANJANLAL 6003600708 KAVRETI

BABURAM KAVRETI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

30/07/2011

III

ANIL KUMAR 6003600709 TEKAM

BRAJLAL TEKAM

ST

30/07/2011

III

6003600721 SHRIRAM UIKEY

SHYAMLAL UIKEY

ST

31/07/2011

III

RAJESH 6003600724 KAKODIYA

VEERU KAKODIYA

ST

31/07/2011

III

KAMAL SINGH 6003600725 BHALAVI

SAMPU LAL BHALAVI

ST

31/07/2011

III

VILLAGEGROUP NEERAJ KUMAR SHIVE KUMAR BANGRASI (MP)6003600731 CENTRE,CR BHOPAL USRETHE USRETHE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR KRUSHN 6003600736 KUMAR BHONDEKER VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

31/07/2011

III

MYARAM BHONDEKER

SC

31/07/2011

III

DEWAJEE 6003600738 KADPE

NARSHA KADPE

ST

31/07/2011

III

NARESH 6003600742 DOLEKAR

OMPRAKASH DOLEKAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

31/07/2011

III

6003600745 RAJU

RAGHUBHAN

ST

31/07/2011

III

6003600747

PRAVEEN KUMAR

SUMAR LAL

ST

31/07/2011

III

NITESH 6003600748 LAXMAN TEKADE

LAXMAN TEKADE

OBC

31/07/2011

III

AKASH 6003600749 GULABRAO DHOKE

GULABRAO DHOKE

OBC

31/07/2011

III

6003600755 RAM KISHAN

RAM PRASAD

ST

31/07/2011

III

SATISH 6003600761 MASKOLE

ADHAR MASKOLE

ST

31/07/2011

III

VILLAGESHIVNARAYAN GROUP BHUPENDRA BANGRASI (MP)6003600772 VISHWAKARM CENTRE,CR BHOPAL VISHWAKARMA S, TULUK462045 A PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

31/07/2011

III

DEEPACHAND 6003600775 PARTETY

SHIVLAL PARTETY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

31/07/2011

III

SUBHASH 6003600783 CHOURE

RADHELAL CHOURE

OBC

31/07/2011

III

6003600784 SHEKH MUSTAK

SHEKH JAHEER

OBC

31/07/2011

III

RAMTA 6003600788 DEEPAK KUMAR PRASAD

GEN

31/07/2011

III

DHOBILAL 6003600799 ARJUN KAVRETI KAVRETI

ST

31/07/2011

III

6003600807 DILEEP NAGRE

MEKHNAND NAGRE

OBC

31/07/2011

III

SIDDHARTH 6003600830 MESHRAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)R S MESHRAM CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

31/07/2011

III

DURGA PARSAD GYALAL 6003600831 DHURWEY DHURWEY

ST

31/07/2011

III

PRADEEP 6003600849 KUMAR UIKEY

NEHRULAL UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

31/07/2011

III

6003600863 RAJENDRA

GANESH LAL

ST

31/07/2011

III

6003600884

SURENDRA SURYAVASHI

JOHRILAL

OBC

31/07/2011

III

RAMBHAJAN 6003600893 DHURVEY

RAMESH DHURVEY

ST

31/07/2011

III

6003600911 PAVAN SABLE

LILADHAR SABLE

OBC

31/07/2011

III

PAWAN 6003600914 PAHADE

GOVINDRAO PAHADE

SC

31/07/2011

III

RAVI KUMAR 6003600949 DAHERIYA

RAM KUMAR DAHERIYA

SC

31/07/2011

III

VISHRAM SINGH PARWAT 6003600954 WARKADE SINGH

ST

31/07/2011

III

VILLAGERAJARAM NARAYAN GROUP BANGRASI (MP)6003600958 CHANDRAWANS CHANDRAWAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 HI SHI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGERAMRATAN GHANSHYAM GROUP BANGRASI (MP)6003600961 CHANDRAWANS CHANDRAWAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 HI SHI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

01/08/2011

III

OBC

01/08/2011

III

6003600967

RAMNATH SIMONIYA

SURSINGH SIMONIYA

SC

01/08/2011

III

MUKESH 6003600971 KUMAR DHURVE

SHRIRAM DHURVE

ST

01/08/2011

III

VILLAGEGROUP MANGALSINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL 6003600976 VINOD MARKAM MARKAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

01/08/2011

III

6003600985 SUDHIR

MANOHAR

ST

01/08/2011

III

6003600987 SURENDRA

KEVAL

SC

01/08/2011

III

PRAVEEN 6003601014 BAHESHVER

DHURAN LAL BAHESHVER

OBC

01/08/2011

III

RANJEET 6003601023 TANDEKAR

PANCHULAL TANDEKAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

01/08/2011

III

6003601027 GOVIND

NEBALAL

ST

01/08/2011

III

6003601028 RAKESH

BAGASH

OBC

01/08/2011

III

SACHIN 6003601029 DHURVE

GANESH DHURVE

ST

01/08/2011

III

6003601030 VIKRAM UIKEY

RAMJI UIKEY

ST

01/08/2011

III

ANJULUSH 6003601036 SUMANT LAKRA LAKRA

GEN

01/08/2011

III

RAGHUVEER 6003601045 DHURVEY

DUBELAL DHURVEY

ST

01/08/2011

III

RAJKUMAR 6003601052 JADHAV

RAMESH JADHAV

OBC

01/08/2011

III

BHOLESHVAR 6003601055 UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)MOHAN UIKEY CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

01/08/2011

III

6003601059 RAMESHWAR

BALDEV

OBC

01/08/2011

III

6003601060 SARJU UIKEY

MOTAI UIKEY

ST

01/08/2011

III

NEERAJ 6003601070 KARPATEE

RAMESH KARPATEE

ST

01/08/2011

III

RAJKUMAR 6003601083 SALLAM

NANDLAL SALLAM

ST

01/08/2011

III

JVAHAR LAL 6003601100 UIKEY

SABAD LAL UIKEY

ST

01/08/2011

III

KAMLESH 6003601101 KUMAR

DADU LAL

ST

01/08/2011

III

RAVINDRA 6003601102 KUMAR KHURSAM

BASTI RAM KHRSAM

ST

01/08/2011

III

MANKOOLAL 6003601109 SROTE

BANEERAM SROTE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

01/08/2011

III

GOVIND 6003601113 BAGHEL

VILLAGEGROUP GAREEBCHAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL D BAGHEL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

01/08/2011

III

VILLAGEGROUP DEEPAK SUGAN LAL BANGRASI (MP)6003601119 CENTRE,CR BHOPAL SURYAWANSHI SURYAWANSHI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

01/08/2011

III

6003601129 RAMKUMAR

UDERAM

ST

01/08/2011

III

MANOJ 6003601131 PALWAR

KOMAL PALWAR

GEN

01/08/2011

III

BRUSHKUMAR 6003601133 MANAGHTE

FULCHAND MANAGHTE

SC

01/08/2011

III

INDRAKUMAR 6003601139 UIKEY

CHHINDAMI

ST

02/08/2011

III

DEVI PRASAD 6003601145 PAWAR

LAKHANLAL PAWAR

OBC

02/08/2011

III

ISHWAR 6003601152 NEERAJ VERMA PRASAD VERMA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

02/08/2011

III

MUKESH 6003601169 DONGRE

TUKADYA DONGRE

OBC

02/08/2011

III

6003601180 RAHUL KADVE

GADIRAM KADVE

OBC

02/08/2011

III

AKLESH KUMAR SHIVKARAN 6003601192 CHOURE CHOURE

SC

02/08/2011

III

DHANRAJ 6003601193 MANESHWAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)RAMPRASHAD CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

02/08/2011

III

6003601202 RAKESH UIKEY

BHOPAT SINGH UIEKY

ST

02/08/2011

III

VILLAGEGROUP SURAJ PRASAD SHRI SUMMAT BANGRASI (MP)51105946837 6007000021 CENTRE,CR BHOPAL MARAVI SING MARAVI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

02/08/2011

III

LAVKUSH 51105986685 6007000042 PRASAD SAHU

GANGA RAM SAHU

OBC

02/08/2011

III

ASHWANI 51105991941 6007000056 KUMAR DWIVEDI

HARDAS PRASAD DWIVEDI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

02/08/2011

III

ASHOK 51106038404 6007000060 RAHUL KATARIA KATARIA

SC

02/08/2011

III

51106113997 6007000083

VINAY KUMAR SAHU

VILLAGEGROUP RAGHUNATH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PRASAD SAHU S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

02/08/2011

III

NARENDRA 51106184011 6007000099 KUMAR BHAIRAM

THANSINGH BHAIRAM

OBC

02/08/2011

III

VIJAY KUMAR 51106200337 6007000103 NAGLE

JAINATH NAGLE

SC

02/08/2011

III

PRAHLAD DHANNU 51106209346 6007000108 KUMAR SIRAME SIRAME

ST

02/08/2011

III

51106310051 6007000139 JEETENDRA

SARVAN

OBC

02/08/2011

III

NIKHEEL 51106316494 6007000146 SOLANKI

SUKHDEV

OBC

02/08/2011

III

51106311718 6007000151 RAM GOPAL

NANDI LAL PATEL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

02/08/2011

III

JITENDRA 51106361222 6007000156 MERAVI

SRI JAISINGH MERAVI

ST

02/08/2011

III

51106376798 6007000158 BHOOPENDRA

RAJENDRA SINGH

OBC

02/08/2011

III

ASHOK KUMAR 51106439334 6007000192 CHOUDHARY

SURESH KUMAR CHOUDHARY

SC

02/08/2011

III

51106489404 6007000213 SHISHUPAL

SUKHCHAND

OBC

02/08/2011

III

51106488998 6007000214 ARUN KUMAR

VILLAGEGROUP DHARMCHAND BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL THAKUR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

02/08/2011

III

51106508559 6007000217 LAKHAN LAL

SEVAK LAL

OBC

02/08/2011

III

51106674506 6007000292 AMIT KUMAR

MUNNA LAL

OBC

02/08/2011

III

SHAILENDRA 51106686821 6007000295 SONPURE

NANDKISHOR SONPURE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

02/08/2011

III

DINESH KUMAR SHYAM LAL 51106660017 6007000298 BURE BURE

OBC

02/08/2011

III

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51106653622 6007000304 MANGAL SINGH MANJU SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

02/08/2011

III

ASHISH KUMAR MAHENDRA 51106704514 6007000305 SONI KUMAR SONI

OBC

02/08/2011

III

RAGHWENDRA 51106720181 6007000307 SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)OMKAR SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

03/08/2011

III

NEETESH 51106804080 6007000343 KUMAR

SHIV KUMAR

GEN

03/08/2011

III

PRAVEEN 51106904769 6007000368 PATEL

RAMANUJ PATEL

OBC

03/08/2011

III

51106926894 6007000370 GOVIND SINGH

NARENDRA SINGH

GEN

03/08/2011

III

HARI OM 51106965300 6007000389 PANDEY

VILLAGEGROUP RAM CHANDRA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PANDEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

03/08/2011

III

PRAMOD 51107078156 6007000436 KUMAR GARG

RAM BHAOO GARG

GEN

03/08/2011

III

51107089894 6007000438

RISHI KUMAR MISHRA

SANT KUMAR MISHRA

GEN

03/08/2011

III

51107096505 6007000440 BHAJAN SINGH

CHHOTE SINGH

ST

03/08/2011

III

JAIPRAKASH 51107101998 6007000444 MARKAM

DEEPSINGH MARKAM

ST

03/08/2011

III

VINOD KUMAR 51107106900 6007000445 MERAVI

SONSINGH MERAVI

ST

03/08/2011

III

DINESH KUMAR MAKHAN LAL 51107118809 6007000453 NAMDEO NAMDEO

OBC

03/08/2011

III

BEERBAL 51107135083 6007000454 PANDEY

MAHESH PRASAD PANDEY

GEN

03/08/2011

III

SANTOSH 51107165741 6007000463 KUMAR YADAV

RAMMU LAL YADAV

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

03/08/2011

III

RAJESH NAVEEN KUMAR KUMAR 51107190798 6007000470 GOUTAM GOUTAM

GEN

03/08/2011

III

51107234138 6007000493

REETESH BHADOURIYA

SS BHADOURIYA

GEN

03/08/2011

III

DALVEER 51107215858 6007000503 YADAV

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PREETAM LAL CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

03/08/2011

III

SUDHEER RAMAKANT 51107333142 6007000515 KUMAR TIWARI TIWARI

GEN

03/08/2011

III

PRADEEP 51107327701 6007000525 KUMAR BOPCHE

SHERSINGH BOPCHE

OBC

03/08/2011

III

RAM CHARAN 51107464687 6007000549 SINGH UIKEY

VILLAGEGROUP DEENA SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL UIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP SHRI RAM BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH MERAVI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

03/08/2011

III

LAPSINGH 51107473195 6007000557 MERAVI

ST

03/08/2011

III

51107463382 6007000558 RAJBEER

MANGAL SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

03/08/2011

III

51107421872 6007000563 RAKESH KUMAR BALKESH

OBC

03/08/2011

III

51107497724 6007000573

VED VIVEKA KOLIHA

SAMARU LAL KOLIHA

ST

03/08/2011

III

VILLAGEGROUP ASHISH KUMAR GANESH BANGRASI (MP)51107517865 6007000589 CENTRE,CR BHOPAL SAHU PRASAD SAHU S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

03/08/2011

III

SATYENDRA 51107526111 6007000600 BAIN

PRAHALAD BAIN

SC

03/08/2011

III

DEEPAK KUMAR MUNNA LAL 51107526761 6007000601 PATEL PATEL

GEN

03/08/2011

III

VIJAYA KUMAR 51107586922 6007000610 TIWARI

GANESH TIWARI

GEN

03/08/2011

III

SATYABHAN 51107635544 6007000625 SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KARAM SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

03/08/2011

III

KULDEEP 51107793984 6007000689 SINGH

ROOP SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

03/08/2011

III

RAMKUMAR 51107881457 6007000699 MARKAM

LAXMAN MARKAM

ST

03/08/2011

III

51107900173 6007000711

SANTOSH KUMAR

RAM CHARAN PATEL

OBC

04/08/2011

III

NARENDRA 51107945380 6007000715 SINGH UIKEY

VILLAGEGROUP DILEEP SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL UIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

04/08/2011

III

51107949382 6007000717 MOUSAM UIKEY BABU LAL

ST

04/08/2011

III

SUBHASH 51107963328 6007000732 KUMAR TRIPATHI

SATRUGHAN PRASAD TRIPAHI

GEN

04/08/2011

III

SHIV PRASAD 51107984022 6007000737 DHURWEY

ARJUN SINGH DHURWEY

ST

04/08/2011

III

51108015197 6007000755 RAM JI PATEL

SURAJ PRASAD PATEL

OBC

04/08/2011

III

PUSHPENDRA 51108051056 6007000780 SINGH LODHI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)BASORI SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

04/08/2011

III

51108068877 6007000791 RAHUL KARAN

DILIP KARAN

ST

04/08/2011

III

51108109667 6007000823

BHAGWAN SINGH GOND

RAGHURAJ SINGH

ST

04/08/2011

III

ANJIT SINGH 51108484963 6007000829 UIKEY

HARE SINGH UIKEY

ST

04/08/2011

III

51108503844 6007000849 SANJAY SINGH

AMAR SINGH

OBC

04/08/2011

III

JITENDRA 51108506504 6007000850 KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)MUNSHI SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

04/08/2011

III

DILEEP KUMAR GULSEE LAL 51108514789 6007000855 TEKAM TEKAM

ST

04/08/2011

III

MAHENDRA 51108134318 6007000857 JATAV

PREM LAL

SC

04/08/2011

III

BHARAT LAL 51108152880 6007000860 UIKEY

SHRI MOHAN LAL UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

04/08/2011

III

DHARAM HARI RAM 51108216795 6007000872 NARYAN SINGH GURJAR SINGH

GEN

04/08/2011

III

51108227024 6007000873

DHARAM SINGH KONDI LAL PARTE PARTE

ST

04/08/2011

III

51108240657 6007000882 AMIT GOUND

PRADEEP SINGH

ST

04/08/2011

III

PAVAN KUMAR 51108324506 6007000907 PATEL

BALKISHAN

OBC

04/08/2011

III

BRIJESH 51108398559 6007000938 KUMAR YADAV

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SUBBA YADAV CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

04/08/2011

III

51108416743 6007000955 VIPIN PATEL

RAM SEWAK PATEL

OBC

04/08/2011

III

NARENDRA 51108420517 6007000959 KUMAR TUMRACHI

BABU SINGH TUMRACHI

ST

04/08/2011

III

SUKHACHAIN 51108427864 6007000965 TUMRACHI

BABU SINGH TUMRACHI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

04/08/2011

III

DASHA RAM 51108461315 6007000988 SAIYAM

AMRU SINGH SAIYAM

ST

04/08/2011

III

51108463644 6007000990

DINESH KULHADE

ASADOO LAL KULHADE

OBC

04/08/2011

III

DEV BRAT 51108541246 6007001001 KUSHWAHA

RAM CHARAN KUSHWAHA

OBC

04/08/2011

III

VASUDEV 51108569839 6007001006 TARAM

CHAITRAM TARAM

ST

04/08/2011

III

VILLAGEGROUP GOURISHANKA RAVISHANKAR BANGRASI (MP)51108591916 6007001010 CENTRE,CR BHOPAL R CHOUDHARY CHOUDHARY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

04/08/2011

III

JASMAN 51108606974 6007001014 NEERAJ KUMAR SINGH

OBC

04/08/2011

III

51108630082 6007001021 JUNARI LAL

PATTE LAL

ST

04/08/2011

III

REEKESH 51108630610 6007001022 CHOUBEY

RAM SEWAK CHOUBEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

05/08/2011

III

GANESH 51108619399 6007001023 KUMAR GAUTAM

SANTOSH KUMAR GAUTAM

GEN

05/08/2011

III

ISHWARI 51108642294 6007001028 SUNEEL YADAV PRASAD YADAV

OBC

05/08/2011

III

RUPLAL 51108637460 6007001031 PANDRE

GOVIND PRASAD PANDRE

ST

05/08/2011

III

REVARAM 51108647532 6007001033 PATEL

KALIRAM PATEL

OBC

05/08/2011

III

VILLAGECHHOTE LAL GROUP MURARI LAL BANGRASI (MP)51108676848 6007001038 RAGHUWANSH CENTRE,CR BHOPAL RAGHUWANSHI S, TULUK462045 I PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

05/08/2011

III

TIHARI LAL 51108687085 6007001041 TEKAM

KAMAL SINGH TEKAM

ST

05/08/2011

III

RAVI KUMAR 51108693388 6007001046 RAI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PREM LAL RAI CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

05/08/2011

III

RAMESH 51108698223 6007001050 DHURWEY

BUDH SINGH DHURWEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

05/08/2011

III

VILLAGEBHEEM RAO GROUP YASHVANT RAO BANGRASI (MP)51108701766 6007001052 PANCHESHWA CENTRE,CR BHOPAL PANCHESHWAR S, TULUK462045 R PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP DASHRATHSIN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL GH DHURWEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

05/08/2011

III

51108706134 6007001056

RAKESH DHURWEY

ST

05/08/2011

III

AMRIT LAL 51108698113 6007001057 TYAGI

PARAS RAM

GEN

05/08/2011

III

RAJENDRA 51108746409 6007001073 KUMAR

VILLAGEGROUP SHANKAR LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL NAGPURE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

05/08/2011

III

PRAVEEN 51108751713 6007001074 KRISHNA BAHELIYA

RAM LOCHAN BAHELIYA

ST

05/08/2011

III

51108768735 6007001084 KUDAN BISEN

VILLAGEGROUP LUBHAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SARVES BISEN S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

05/08/2011

III

RAJESH KUMAR MOHAN LAL 51108769854 6007001085 ERPACHE ERPACHE

ST

05/08/2011

III

SANTOSH 51108792994 6007001102 KUMAR DHURVE

CHANDAR SINGH DHURVE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

05/08/2011

III

KANHAIYA LAL 51108776587 6007001103 PARTE

RAMDEEN PARTE

ST

05/08/2011

III

VIRENDRA PAWAN KUMAR 51108798988 6007001108 KUMAR KUSHWAHA KUSHWAHA

OBC

05/08/2011

III

RAMMILAN 51108815716 6007001117 MARAVI

AJEET SINGH MARAVI

ST

05/08/2011

III

MANOHAR 51108822392 6007001120 UIKEY

RAJARAM UIKEY

ST

05/08/2011

III

RAJENDRA 51108824975 6007001121 SINGH

SHIV SINGH

GEN

05/08/2011

III

51108827516 6007001125 SHIV LAL

PANCHU LAL

ST

05/08/2011

III

SANJAY KUMAR JAGDEESH 51108775287 6007001129 WADIWA WADIWA

ST

05/08/2011

III

MOHAN SINGH 51108824528 6007001132 THAKUR

LAKHAN LAL THAKUR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

05/08/2011

III

51108841000 6007001138 TIVENDRA

GANESH

ST

05/08/2011

III

51108810798 6007001139

VINOD KUMAR PARTE

VILLAGEGROUP SHYAM SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PARTE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

05/08/2011

III

AJAY KUMAR 51108814910 6007001140 MARKAM

BUDSINGH MARKAM

ST

05/08/2011

III

51108658747 6007001145 R DURGARAO

APPANNA

GEN

05/08/2011

III

ISHU LAL 51108863862 6007001158 DHURWEY

BHUMI LAL DHURWEY

ST

05/08/2011

III

51108869105 6007001167 SATISH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PARSHOTTAM CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

06/08/2011

III

AMAR KUMAR 51108509920 6007001171 SHARMA

RAJKUMAR SHARMA

GEN

06/08/2011

III

SUNDAR LAL 51107103462 6007001176 JAISWAL

SHIV NATH JAISWAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

06/08/2011

III

PRAKASH 51107159241 6007001185 DWIVEDI

RAMAYAN PRASAD DWIVEDI

GEN

06/08/2011

III

51108889820 6007001194

OM PRAKASH MISHRA

GAYATRI PRASAD MISHRA

GEN

06/08/2011

III

RUKMESH 51108450077 6007001202 KUMAR

PRATAP NARAYAN

OBC

06/08/2011

III

51108914784 6007001204 ANUJ KUMAR

RAMDAYAL KACHHI

OBC

06/08/2011

III

KAMLESH 51108983682 6007001215 KUSHWAHA

RAJ KUMAR KUSHWAHA

OBC

06/08/2011

III

RAVINDRA 51109018010 6007001224 KUMAR MARKAM

KANHAIYALAL MARKAM

ST

06/08/2011

III

DHARMENDRA 51109021606 6007001226 MAHATE

VILLAGEGROUP SHRI RAMESH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL MAHATE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

06/08/2011

III

VILLAGEGROUP RAJESH KUMAR BANGRASI (MP)51109052328 6007001240 ONKAR SINGH CENTRE,CR BHOPAL UIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

06/08/2011

III

HEMANT SINGH ATTAR SINGH 51109047688 6007001242 MARAVI MARAVI

ST

06/08/2011

III

KAMLESH 51109059684 6007001244 KUMAR KUMARE

VILLAGEGROUP PADAM SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KUMARE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP TULSIRAM BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL RAHANGDALE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

06/08/2011

III

AJIT 51109043833 6007001246 RAHANGDALE

OBC

06/08/2011

III

DEEP PRAKASH MANAK RAM 51109108755 6007001268 PARIHAR PARIHAR

OBC

06/08/2011

III

GANPAT 51109118477 6007001272 MANOJ MAHATE MAHATE

OBC

06/08/2011

III

SURENDRA 51109125105 6007001276 CHHOTAL RAGHUWANSHI

GEN

06/08/2011

III

MOTICHAND 51107936256 6007001294 NARNOURE

VILLAGEGROUP SHRI HARIRAM BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL NARNOURE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

06/08/2011

III

RAVI KUMAR 51108953791 6007001311 MARAVI

MANI RAM MARAVI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

06/08/2011

III

HARI LAL 51108810846 6007001323 SAROTIYA

DUMARI LAL SAROTIYA

ST

06/08/2011

III

51108823625 6007001324

BIHARI LAL MARKAM

DHANI RAM MARKAM

ST

06/08/2011

III

JAGDEESH 51108836732 6007001332 PRASAD MARKO

VILLAGEGROUP HARCHHAT BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH MARKO S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR BHAGWAT PRASAD GADARIYA VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

06/08/2011

III

BRAJESH 51109203999 6007001343 KUMAR GADARIYA

OBC

06/08/2011

III

SAILESH 51109221189 6007001369 KUMAR MARKAM

HARE SINGH MARKAM

ST

06/08/2011

III

THANSINGH 51109235130 6007001389 ULADI

CHAMRU SINGH ULADI

ST

06/08/2011

III

BHAGAT SINGH JALDEV 51109258172 6007001405 DHURWEY DHURWEY

ST

06/08/2011

III

51109379547 6007001445 ASHOK KUMAR

PAHLAD KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

06/08/2011

III

MUKESH 51109424741 6007001452 KUMAR BATTI

ANKAR LAL BATTI

ST

06/08/2011

III

SUSHEEL 51109456380 6007001456 KUMAR PARASTE

HAR NAME SINGH PARASTE

ST

06/08/2011

III

SEVAK RAM 51109456454 6007001459 NAGVANSHI

VILLAGEGROUP CHHATTU LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL NAGVANSHI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

06/08/2011

III

SURJEET 51109508848 6007001470 KUMAR KUMRI

SUBHASH CHAND

OBC

07/08/2011

III

RAMKISHOR 51109510807 6007001473 KAURAV

VILLAGEMR RAJENDRA GROUP BANGRASI (MP)SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 KAURAV PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

07/08/2011

III

NARMADA 51109548594 6007001487 PRASAD KOURAV

SURESH KOURAV

OBC

07/08/2011

III

JHANENDRA 51109562049 6007001493 SINGH TEKAM

THAN SINGH TEKAM

ST

07/08/2011

III

SUBESINGH 51109589245 6007001502 SALLAM

PURAN LAL SALLAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

07/08/2011

III

51109601328 6007001512 RAVI KUMAR

POORAN LAL

ST

07/08/2011

III

51109608395 6007001516 AMIT PATEL

NAKUL PRASAD PATEL

GEN

07/08/2011

III

ASHUTOSH 51109623521 6007001524 TIWARI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)ANJANI TIWARI CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

07/08/2011

III

SUKHRAM 51109256683 6007001533 MASRAM

PARAMSUKH MASRAM

ST

07/08/2011

III

MANENDAR 51109638934 6007001535 JAISWAL

KAMLA PRASAD JAISWAL

OBC

07/08/2011

III

PUSHPENDRA 51109265994 6007001536 TEKAM

CHOKHE LAL TEKAM

ST

07/08/2011

III

ROHIT KUMAR 51109374999 6007001556 SHUKLA

RAMBHAJAN SHUKLA

GEN

07/08/2011

III

51109677497 6007001571 ASHOK

HARILAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

07/08/2011

III

LAKSHARAJ 51109705438 6007001605 YOGESH SINGH SINGH

GEN

07/08/2011

III

51109711469 6007001618

HAMID SINGH TEKAM

TIKKU SINGH TEKAM

ST

07/08/2011

III

MUKESH 51109711508 6007001619 PACHLU RAM KUMAR MARAVI

ST

07/08/2011

III

MANESH 51109509741 6007001644 KUMAR SHUKLA

ROOPRAM SHUKLA

GEN

07/08/2011

III

ARVIND KUMAR BABU LAL 51109190988 6007001651 SHARNAGAT SHARNAGAT

OBC

07/08/2011

III

SOHAN SINGH 51109928673 6007001664 MARAVI

GEND LAL MARAVI

ST

07/08/2011

III

SHIV CHARAN 51109940777 6007001668 KUSHRAM

DAYARAM KUSHRAM

ST

07/08/2011

III

MAHENDRA 51109978135 6007001706 KUMAR HARINKHEDE

VILLAGEKAPOORCHAN GROUP BANGRASI (MP)D CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 HARINKHEDE PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP TOHANLAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL RAHANGDALE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

07/08/2011

III

KRISHNA 51110069463 6007001726 KUMAR RAHANGDALE

OBC

07/08/2011

III

51110047980 6007001739

KOMENDRA SINGH PARTE

JHADU SINGH PARTE

ST

07/08/2011

III

CHHATRAPATI 51109701345 6007001766 SINGH RATHOUR

VILLAGEPURUSHOTTA GROUP BANGRASI (MP)M SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 RATHOUR PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

07/08/2011

III

51110108201 6007001768 LALIT THAKRE

JHANAK LAL THAKRE

OBC

07/08/2011

III

NARENDRA 51110116307 6007001772 PARTE

VILLAGEGROUP SOHAN SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PARTE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

07/08/2011

III

OMPRAKASH 51110155810 6007001806 GHORMARE

BALCHAND GHORMARE

ST

07/08/2011

III

51108886418 6007001823 RAJARAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)TIWARI SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

07/08/2011

III

HEERA SINGH 51109238960 6007001827 MARAVI

JETHU SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

07/08/2011

III

51110241414 6007001841 RAVI SHARMA

MOTI RAM

GEN

07/08/2011

III

SUKDEV 51110255490 6007001842 PRASAD ARMETEE

BEERAN LAL ARMETEE

ST

08/08/2011

III

VILLAGEGROUP MANISH KUMAR BANGRASI (MP)51110305077 6007001861 GUHA JI ADME CENTRE,CR BHOPAL ADME S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP LALLU PRASAD BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PATEL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SHYAM SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

08/08/2011

III

SUNIL KUMAR 51110301084 6007001862 PATEL

OBC

08/08/2011

III

51110326505 6007001874 ROOP SINGH

ST

08/08/2011

III

AVTAR SINGH 51110333952 6007001878 GAJJAM

ARJUN SINGH GAJJAM

ST

08/08/2011

III

DHANESHWAR 51110334259 6007001880 RAHANGDALE

VILLAGEGROUP SUNDAR LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL RAHANGDALE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

08/08/2011

III

JAYKANT 51110024382 6007001884 TIWARI

RAMJAS TIWARI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

08/08/2011

III

DHANANJAY 51110350633 6007001892 KUMAR YADAV

VILLAGEGROUP NAGNARAYAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL YADAV S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

08/08/2011

III

51110391340 6007001926

RAJESH KUMAR MAAN SINGH GOND GOND

ST

08/08/2011

III

RADHESHYAM 51110416968 6007001945 LAVVANSHI

BIHARI LAL LAVVANSHI

OBC

08/08/2011

III

SURESH 51110430452 6007001961 MARKO

MAHENDRA MARKO

ST

08/08/2011

III

MAHENDRA 51110434952 6007001965 KUMAR PANDRO

MISTER LAL PANDRO

ST

08/08/2011

III

51110436047 6007001966 UDAY KUNJAM

RAJESH KUMAR KUNJAM

ST

08/08/2011

III

51110461475 6007001982 JAIPAL YADAV

TILAK SINGH YADAV

OBC

08/08/2011

III

JAGDEESH 51110469015 6007001985 MASHRAM

SUKHDEV SINGH MASHRAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

08/08/2011

III

JITENDRA 51109926105 6007001990 SINGH TILGAM

VILLAGEGROUP NARENDRA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH TILGAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

08/08/2011

III

51110483929 6007001999

NARENDRA BABOOLAL KUMAR MARAVI MARAVI

ST

08/08/2011

III

VIPIN 51110513081 6007002023 UPADHYAY

OM PRAKASH UPADHYAY

GEN

08/08/2011

III

SITARAM 51110526576 6007002036 DHURWEY

RAM SINGH DHURWEY

ST

08/08/2011

III

ANUJ KUMAR 51110530219 6007002039 MARKAM

VILLAGEGROUP AMARU SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL MARKAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

08/08/2011

III

51109566535 6007002040 SUNIL KUMAR

BUDDHU LAL

ST

08/08/2011

III

RUPENDRA 51110593481 6007002064 RAHANGDALE

VILLAGEGROUP YESHAN LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL RAHANGDALE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

08/08/2011

III

51110611884 6007002078 TULARAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)MAHAR SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

08/08/2011

III

SAHDEV SINGH JOHAN SINGH 51110611961 6007002079 DHURWEY DHURWEY

ST

08/08/2011

III

51110613346 6007002082

CHANDRASHEK KESHO RAI HAR PATLE PATLE

OBC

08/08/2011

III

LOKCHAND 51110616899 6007002086 UIKEY

KESHO RAO UIKEY

ST

08/08/2011

III

DARA SINGH 51110608995 6007002094 INWATI

PARSOTTAM INWATI

ST

08/08/2011

III

DIGAMBAR 51110632069 6007002106 BOPCHE

AMRITLAL BOPCHE

OBC

08/08/2011

III

KOMAL KRISHAN 51110527871 6007002111 PRASAD KUMAR RAJPAL RAJPAL

OBC

08/08/2011

III

JAI PRAKASH 51110643490 6007002121 BHARDWAJ

SHRI BALRAM BHARDWAJ

OBC

08/08/2011

III

51110406308 6007002133 BALMUKUND

BIHARI LAL PATEL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

09/08/2011

III

SHANILAL 51110654963 6007002136 PARTE

GOPILAL PARTE

ST

09/08/2011

III

51110665404 6007002144

MATADEEN KHURSANGE

KHEMKARAN KHURSANGE

ST

09/08/2011

III

PANKAJ 51110693879 6007002160 DAHARWAL

KIRAN DAHARWAL

OBC

09/08/2011

III

SUKRAT SINGH RAMVISHAL 51110704786 6007002172 GOND SINGH GOND

ST

09/08/2011

III

RAJNISH 51110729594 6007002210 DAHIYA

SHIV PRASAD DAHIYA

OBC

09/08/2011

III

PRAMOD 51110270059 6007002231 KUMAR HALDKAR

RAM MILAM HALDKAR

OBC

09/08/2011

III

JAGDEESH UMENDRA 51110830191 6007002245 PRASAD SINGH THAKUR THAKUR

OBC

09/08/2011

III

SHAILESH 51110407522 6007002247 KUMAR YADAV

KANHIYA LAL YADAV

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

09/08/2011

III

51110822383 6007002248 DILIP THAKUR

RAMDEEN THAKUR

OBC

09/08/2011

III

51110858519 6007002252

MAHESH KUMAR UIKEY

RADHE LAL UIKEY

ST

09/08/2011

III

PAVAN KUMAR 51110888793 6007002255 KUMRE

GANARAM KUMRE

ST

09/08/2011

III

51110922924 6007002265 RANEET

DIGAMBAR

OBC

09/08/2011

III

DIPESH 51110942504 6007002269 KOURAV

VILLAGEMR GROUP BANGRASI (MP)RAGHVENDRA CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 KOURAV PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

09/08/2011

III

VIJENDRA 51110935479 6007002280 BHARAT SINGH SINGH

GEN

09/08/2011

III

PUSHPRAJ 51110947817 6007002290 SINGH RAJPOOT

KRISHNA JI RAJPOOT

GEN

09/08/2011

III

VILLAGEGROUP SUJEET KUMAR BHEEKAM LAL BANGRASI (MP)51110957500 6007002303 CENTRE,CR BHOPAL SHRIVAS SHRIVAS S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

09/08/2011

III

UTTAMSINGH 51111103255 6007002320 KAURETI

RAVI KUMAR KAURETI

ST

09/08/2011

III

SOMNATH 51111116822 6007002327 KUMAR KAURETI

SUNDAR LAL KAURETI

ST

09/08/2011

III

GOPAL SINGH 51111123896 6007002330 TEKAM

SUKHRAM TEKAM

ST

09/08/2011

III

NANDKISHOR 51111125909 6007002332 KURCHE

SUKHLAL KURCHE

ST

09/08/2011

III

SATENDRA 51111134893 6007002346 SINGH

FOOL SINGH

ST

09/08/2011

III

NIRANJAN 51111136837 6007002347 KUSHWAHA

TEERATH LAL KUSHWAHA

OBC

09/08/2011

III

SHRI ASHOK 51110303976 6007002350 PIYUSH VERMA VERMA

GEN

09/08/2011

III

DEVENDRA VYASMUNI 51110603292 6007002356 PRATAP SINGH SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

09/08/2011

III

HAREESH 51111159974 6007002360 KUMAR GAUTAM

INDRAJEET GAUTAM

GEN

09/08/2011

III

51111180747 6007002365

RAMESH AMAN SINGH KUMAR MARKO MARKO

ST

09/08/2011

III

PURUSHOTTAM UDAL SINGH 51111182042 6007002370 MERAVI MERAVI

ST

09/08/2011

III

RAMESH ATEESH KUMAR 51109317343 6007002388 KUMAR KACHHI KACHHI

OBC

09/08/2011

III

CHHATRU 51111223407 6007002400 SINGH DHURWEY

DHANI RAM DHURWEY

ST

09/08/2011

III

51111277661 6007002430 VINOD KUMAR

JAGDEESH

SC

10/08/2011

III

GHANSHYAM 51111281372 6007002433 MANOJ MISHRA PRASAD MISHRA

GEN

10/08/2011

III

SHIV KUMAR 51111292988 6007002445 MARAVI

CHOUDHARY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

10/08/2011

III

RAMU SINGH 51111317326 6007002470 MARKO

VILLAGEGROUP SHRI LOKI BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH MARKO S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

10/08/2011

III

VILLAGEGROUP UTTAM LAL BANGRASI (MP)51110494911 6007002472 PRAVIN KUMAR CENTRE,CR BHOPAL RAHANGDALE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

10/08/2011

III

RAMEHSHWAR 51111044411 6007002481 BAGHALE

TEJLAL

OBC

10/08/2011

III

SANTRAM 51111245928 6007002523 DHURWEY

BALAM SINGH DHURWEY

ST

10/08/2011

III

51111188346 6007002531 DINESH RAY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)RAJARAM RAY CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP JAGDEV SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL MERAVI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

10/08/2011

III

BRAJESH 51111208056 6007002544 MERAVI

ST

10/08/2011

III

51111615660 6007002549 BHARAT

PANCHAM SINGH

GEN

10/08/2011

III

RAJENDRA ASHISH KUMAR 51111662196 6007002574 PRASAD MISHRA MISHRA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

10/08/2011

III

51111637032 6007002580 SHUBHAM

SURAJ SINGH

GEN

10/08/2011

III

RAGHUVEER GHASEETA 51111106923 6007002591 PRASAD PRASAD PATEL PATEL

OBC

10/08/2011

III

SATYENDRA 51111701335 6007002599 KUMAR MARSKOLE

PARSOO LAL MARSKOLE

ST

10/08/2011

III

VILLAGEMUNNA LAL GROUP NEERAJ BANGRASI (MP)51111726156 6007002616 VISHWAKARM CENTRE,CR BHOPAL VISHWAKARMA S, TULUK462045 A PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEBANGRASI (MP)BHOPAL S, TULUK462045 HAZOOR

OBC

10/08/2011

III

SANJAY KUMAR DEVI SINGH 51111729439 6007002618 UIKEY UIKEY

ST

10/08/2011

III

51111734775 6007002624 BANSHI LAL

SULKHE GROUP PRASAD CENTRE,CR VISHWAKARM PF,BHOPAL A

OBC

10/08/2011

III

MEN SINGH 51111749326 6007002635 PARIHAR

VILLAGEGROUP KOMAL SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PARIHAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

10/08/2011

III

NARESH 51111763204 6007002638 SHIVHARE

MUNNA LAL SHIVHARE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

10/08/2011

III

JAGESHWAR 51111776383 6007002645 TEKAM

DULI CHAND TEKAM

ST

10/08/2011

III

51111648356 6007002674

KAPIL KUMAR MUKHRAIYA

SHANKARLAL

GEN

10/08/2011

III

SUNEEL KUMAR RAJKUMAR 51111851120 6007002692 PATEL PATEL

OBC

10/08/2011

III

SANTRAM 51111812098 6007002706 MARKAM

VILLAGEGROUP NAJARU SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL MARKAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR MELHAN SINGH MARKAM VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

10/08/2011

III

HUKUM SINGH 51111859074 6007002711 MARKAM

ST

10/08/2011

III

RAM KUMAR BODHAN SINGH 51111863530 6007002713 SINGH DHURWEY DHURWEY

ST

10/08/2011

III

RAKESH 51111900030 6007002751 SAIYAM

VILLAGEGROUP MAHIPAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH SAIYAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

10/08/2011

III

ANIL KUMAR 51111897881 6007002759 LODHI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)BADRI PRASAD CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

10/08/2011

III

51111910437 6007002766 RAJESH KUMAR CHHABI LAL

ST

10/08/2011

III

51111916725 6007002770

ATUL KUMAR LODHI

UJIYAR

OBC

10/08/2011

III

SANJIV KUMAR 51108887466 6007002778 RAHANGDALE

VILLAGEGROUP ISHWARDAYAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL RAHANGDALE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

10/08/2011

III

NARESH 51110967523 6007002812 JEEWAN LAL RAGHUWANSHI

GEN

11/08/2011

III

SHESHRAM 51110492912 6007002816 ASHOKSIRSATE SIRSATE

OBC

11/08/2011

III

RAJESH KUMAR KASHIRAM 51111954242 6007002822 DOHRE DOHRE

OBC

11/08/2011

III

SANJAY KUMAR PYARELAL 51111967828 6007002834 UIKEY UIKEY

ST

11/08/2011

III

NARNDRA 51111967191 6007002837 KUMAR

RAMDAS

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

11/08/2011

III

RAJABABU 51111972448 6007002838 KUSHWAHA

BANKE PRASAD KUSHWAHA

OBC

11/08/2011

III

51111987946 6007002855

RAVENDRA RAJKUMAR KUMAR TIWARI TIWARI

GEN

11/08/2011

III

CHHATRAPAL 51111987661 6007002856 MOHIT KALBELE KALBELE

OBC

11/08/2011

III

51111999895 6007002865 GANDHI SINGH

SAVAT SINGH

ST

11/08/2011

III

RAJENDRA 51112069704 6007002879 SING PARTE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)DUKALI PARTE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

11/08/2011

III

MANOJ KUMAR 51112064484 6007002884 SINGH

DASHRAT SINGH

GEN

11/08/2011

III

SUNIL KUMAR 51112062022 6007002885 MISHRA

KAMATA PRASAD MISHRA

GEN

11/08/2011

III

VILLAGEGROUP RAM RAJ SINGH RAMESHWAR BANGRASI (MP)51112089400 6007002889 CENTRE,CR BHOPAL BAGRI PRASAD BAGRI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

11/08/2011

III

51112155939 6007002895 IMRAN KHAN

MUNNA KHAN

OBC

11/08/2011

III

51112298193 6007002950 VINOD KUMAR

SUMAT LAL

ST

11/08/2011

III

KRISHN KANT 51112399820 6007002998 PANDEY

BALMIK PANDEY

GEN

11/08/2011

III

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SUSHIL KUMAR BHAGWAT DAS CENTRE,CR BHOPAL 51112420798 6007003006 PADWAR S, TULUK462045 PADWAR PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

11/08/2011

III

LAXMAN SINGH TEK SINGH 51112447153 6007003029 MARKAM MARKAM

ST

11/08/2011

III

51112461579 6007003041 CHHIDI LAL

RADHE LAL

ST

11/08/2011

III

NARENDRA 51112508502 6007003077 KUMAR TEKAM

VILLAGEGROUP BASANT BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KUMAR TEKAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

11/08/2011

III

BIPIN KISHORE 51112528048 6007003095 XALXO

STEPHEN XALXO

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

11/08/2011

III

KAPIL KUMAR 51112565969 6007003131 MISHRA

RAMNIVAS MISHRA

GEN

11/08/2011

III

51112578385 6007003134

MAHARAJ AMAR SINGH SINGH THAKUR

ST

11/08/2011

III

51112591144 6007003144 SURYA BHAN

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)MOHAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BACHCHU LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SAIYAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

11/08/2011

III

SUNIL KUMAR 51110719564 6007003145 SAIYAM

ST

11/08/2011

III

KAMLESH 51112595427 6007003155 MISHRA

MAHESH MISHRA

GEN

11/08/2011

III

51112602375 6007003174 OMPRAKASH

RAMSWAROO P

ST

11/08/2011

III

VILLAGEBANKE LAL GROUP VINOD KUMAR BANGRASI (MP)51112604066 6007003178 VISHWAKARM CENTRE,CR BHOPAL VISHWAKARMA S, TULUK462045 A PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

11/08/2011

III

SANTRAM 51112606627 6007003186 SAKESH

GANESH PRASAD SAKESH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

11/08/2011

III

RAJ KUMAR 51112680871 6007003216 KUSHWAHA

DARSHAN SINGH

OBC

11/08/2011

III

51112069350 6007003218

GYANEDRA KUMAR SONI

SURENDRA KUMAR SONI

OBC

12/08/2011

III

51112267557 6007003234 ASLAM KHAN

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)ANWAR KHAN CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP MOHAN SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KUSHWAHA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

12/08/2011

III

GENDALAL 51112916028 6007003257 KUSHWAHA

OBC

12/08/2011

III

GANESH 51106110342 6007003260 MASRAM

BALAKRAM MASRAM

ST

12/08/2011

III

SHAILENDRA 51112925922 6007003262 SHIV

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)NARAYAN SHIV CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

12/08/2011

III

ALIND KUMAR 51112934732 6007003264 PATEL

SHIV PRASAD PATEL

OBC

12/08/2011

III

VINAY KUMAR 51112946641 6007003271 BADGAIYAN

BALMUKUND BADGAIYAN

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

12/08/2011

III

SAILESH 51112952338 6007003275 KUMAR URMALIYA

RAJ MOHAN URMALIYA

GEN

12/08/2011

III

51112957101 6007003276

JAYRAM MARAVI

KASHEERAM MARAVI

ST

12/08/2011

III

ATUL KUMAR 51108219442 6007003283 RINAYAT

POKHANLAL RINAYAT

OBC

12/08/2011

III

51112992953 6007003286 RAKESH BAIN

KAMAL PRASAD BAIN

SC

12/08/2011

III

ANIL KUMAR 51113013530 6007003299 ARMO

RATAN LAL ARMO

ST

12/08/2011

III

ANKIT KUMAR 51113074013 6007003335 NAMDEO

BRIJLAL NAMDEO

OBC

12/08/2011

III

MAHENDRA 51111973538 6007003340 SINGH RAJPUT

VILLAGEGROUP BHAYANKAR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH RAJPUT S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

12/08/2011

III

SANDEEP 51113111096 6007003366 JATAV

SHYAM LAL JATAV

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

12/08/2011

III

DILEEP KUMAR RAM LAL 51111984415 6007003376 PATEL PATEL

OBC

12/08/2011

III

51113030854 6007003384

SUNER SINGH ARMO

VILLAGEGROUP NAWAL SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL ARMO S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

12/08/2011

III

KOUSHAL 51111992394 6007003394 KISHOR

VIJAY

OBC

12/08/2011

III

KISHAN 51112975990 6007003403 DABHIYA

KALURAM

SC

12/08/2011

III

GOURAV 51111999075 6007003410 TIWARI

MANMOHAN TIWARI

GEN

12/08/2011

III

PRAMOD 51112000434 6007003417 KUMAR YADAV

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PANCHAM LAL CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

12/08/2011

III

SANKAT SINGH MILAP SINGH 51113142209 6007003426 UIKEY UIKEY

ST

12/08/2011

III

ASHOK KUMAR 51112604262 6007003442 YADAV

PREM LAL YADAV

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

12/08/2011

III

RAKESH KUMAR RAJENDRA 51112912106 6007003446 NAMDEV PRASAD

OBC

12/08/2011

III

51111018582 6007003448 NIKESH PATLE

GOVINDRAM PATLE

OBC

12/08/2011

III

BAIJNATH 51113165891 6007003471 HIMANK TIWARI TIWARI

GEN

12/08/2011

III

51111891865 6007003493 AAMIR KHAN

HANIF KHAN

OBC

12/08/2011

III

51113177385 6007003496 BHAIJI RAJPUT

VILLAGEGROUP BADAN SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL RAJPUT S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

12/08/2011

III

SHRAVAN 51113194691 6007003517 KUMAR SANODIYA

KASHEERAM SANODIYA

OBC

12/08/2011

III

NAND KISHOR 51112181408 6007003519 PAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)BARE LAL PAL CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

12/08/2011

III

BALKRISHAN 51113195650 6007003523 SHUKLA

MAHENDRA PRASAD

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

13/08/2011

III

PREM SINGH 51113201509 6007003531 UIKEY

VILLAGEGROUP PRATAP SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL UIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

13/08/2011

III

51113201272 6007003534 ASHOK SAHARE

ASHARAM SAHARE

OBC

13/08/2011

III

RAJESH KUMAR MOHAN LAL 51113214871 6007003568 UIKEY UIKEY

ST

13/08/2011

III

RAVEENDR 51113221832 6007003585 SHANI LAL KUMAR PANDRE

ST

13/08/2011

III

SANDEEP 51113224053 6007003589 KUMAR MURALIDHER VISHWAKARMA

OBC

13/08/2011

III

51113234216 6007003606 LUCKY RAI

JAGDISH RAI

OBC

13/08/2011

III

51113227017 6007003613 VINAY KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PHOOL SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

13/08/2011

III

RAVENDRA 51112603809 6007003615 SINGH

ASTBHAN SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

13/08/2011

III

51113148319 6007003644 TILESH PATLE

GIRDHARI PATLE

OBC

13/08/2011

III

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)51113265310 6007003650 BALDVE MARAVI UDAY MARAVI CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

13/08/2011

III

DUKKOO LAL 51113277546 6007003660 MARKO

ASAM LAL MARKO

ST

13/08/2011

III

51113289720 6007003665 VINOD KUMAR

KESH RAM

ST

13/08/2011

III

51112510597 6007003669 CHANDAN JHA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)BHOOPAL JHA CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

13/08/2011

III

SHIVNARAYAN 51113302639 6007003679 BHALAVI

PYARELAL

ST

13/08/2011

III

SATEESH 51113272266 6007003680 KUMAR

VILLAGEGROUP SHRI KUNWAR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

13/08/2011

III

51111000567 6007003700 ROHIT PATLE

GOVINDRAM PATLE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

13/08/2011

III

SHAILESH 51113095127 6007003705 HIRWANE

GENDLAL HIRWANE

OBC

13/08/2011

III

51113460529 6007003733

VIPIN KUMAR GOTIYA

SUNIL KUMAR GOTIYA

ST

13/08/2011

III

51113494286 6007003758 BALLABH BHAI

RAJENDRA PRASAD

OBC

13/08/2011

III

BHARAT UMESH KUMAR 6007600014 PRASAD PATEL PATEL

OBC

13/08/2011

III

NARENDRA 6007600020 KUMAR PANCHALE

RAMLAL PANCHALE

OBC

13/08/2011

III

PRAMOD 6007600034 KUMAR DWIVEDI

PRABHAKAR PRASAD DWIVEDI

SC

13/08/2011

III

6007600041 KRAPAL SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)MOHAN SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

13/08/2011

III

LAL SAHAB 6007600043 THAKUR

DADURAM THAKUR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

13/08/2011

III

DHEERENDRA 6007600048 SINGH BAGRI

SURYABHAN SINGH

SC

13/08/2011

III

6007600055

KRISHNA KUMAR SINGH

SATY NARAYAN SINGH

SC

13/08/2011

III

SHOBHA 6007600063 SARDAR SINGH SINGH

ST

13/08/2011

III

SURENDRA 6007600089 SINGH LODHI

RAJJU SINGH LODHI

OBC

13/08/2011

III

6007600103 AASIF KHAN

KHALIL KHAN

OBC

13/08/2011

III

SANTOSH 6007600113 KUMAR PATEL

JUGDISH PRASAD PATEL

OBC

14/08/2011

III

6007600125 KAMAL SINGH

PRAHALAD SINGH

SC

14/08/2011

III

RAJKUMAR 6007600126 GOUTHARIYA

VILLAGEGROUP SHAKTI SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL GOUTHARIYA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

14/08/2011

III

ROOP SINGH 6007600128 MARAVI

RAM SINGH MARAVI

ST

14/08/2011

III

6007600142

RAMKUMAR GOUND

VILLAGEGROUP RAGHUNATH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH GOUND S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR KAMLESH PRASAD GAUTAM VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

14/08/2011

III

RATNESH 6007600154 KUMAR GAUTAM

GEN

14/08/2011

III

JAGDISH 6007600157 PRASAD WARKADE

BEER SINGH WARKADE

ST

14/08/2011

III

SURENDRA 6007600160 SINGH

LOK SINGH

OBC

14/08/2011

III

VILLAGEDEVENDRA GROUP PARMESHWAR BANGRASI (MP)6007600161 KUMAR CENTRE,CR BHOPAL DAS S, TULUK462045 VISHWAKARMA PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

14/08/2011

III

SHIVANAND 6007600169 BADGAINYA

RAMJI BADGAINYA

GEN

14/08/2011

III

SURESH 6007600194 PARDHI

MYARAM PARDHI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

14/08/2011

III

6007600200 SACHIN SEN

NANDKISHOR

OBC

14/08/2011

III

6007600221

SANTOSH RAKESH KUMAR MISHRA MISHRA

GEN

14/08/2011

III

KAILASH 6007600238 PRASAD

KAMTA PRASAD

SC

14/08/2011

III

VILLAGEGROUP KRISHNA MANI BANGRASI (MP)6007600245 RAKESH TIWARI CENTRE,CR BHOPAL TIWARI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP POHAP SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL UIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR RAGHURAJ SINGH MASRAM VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

14/08/2011

III

SHIV DEEN 6007600267 UIKEY

ST

14/08/2011

III

RAMPRASAD 6007600271 MASRAM

ST

14/08/2011

III

PANKAJ RAJ 6007600276 SINGH

RAGHUVIR PATEL

OBC

14/08/2011

III

JAYPRAKASH 6007600283 BISEN

MEKHARAM BISEN

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

14/08/2011

III

NARAYAN 6007600285 PRASAD RATHOUR

HEMAN PRASAD

OBC

14/08/2011

III

6007600294

SEV SINGH KERAM

NANHE LAL

ST

14/08/2011

III

ANIL KUMAR 6007600297 KUSHAWAHA

RAM SUSHIL KUSHAWAHA

OBC

14/08/2011

III

RAYSINGH 6007600299 SRMAKHI

JHANKSINGH SARMAKHI

ST

14/08/2011

III

KAMLESH 6007600377 SINGH DHURWEY

VILLAGESHARVN GROUP BANGRASI (MP)KUMAR SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 DHURWEY PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

14/08/2011

III

CHANDAR 6007600397 SINGH UIKEY

JHUNNUK LAL UIKEY

ST

14/08/2011

III

RAJNEESH 6007600400 KUMAR SHARMA

RAKESH KUMAR SHARMA

GEN

14/08/2011

III

BEERAN SINGH GYAN SINGH 6007600401 PARTE PARTE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

14/08/2011

III

GULAB SINGH 6007600404 PARASTE

VILLAGEGROUP JANEVA SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PARASTE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KEERAT SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

14/08/2011

III

6007600429 BALDEV SINGH

OBC

14/08/2011

III

6007600438 SAMEER KHAN

MAHMOOD KHAN

GEN

14/08/2011

III

VILLAGEKUNJBIHARI GROUP NARENDRA BANGRASI (MP)6007600445 RAGHUWANSH CENTRE,CR BHOPAL RAGHUWANSHI S, TULUK462045 I PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

16/08/2011

III

RAJA RAM 6007600459 MARAVI

SIMAI LAL MARAVI

ST

16/08/2011

III

6007600485 KHILAN SINGH

NANHE BHAI

OBC

16/08/2011

III

BRIJESH MANEESH 6007600495 KUMAR KUMAR SHUKLA SHUKLA

GEN

16/08/2011

III

PRADEEP 6007600496 KUMAR UIKEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SHIVPAL UIKEY CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

16/08/2011

III

6007600506 YUSUF KHAN

BASHARAT KHAN

GEN

16/08/2011

III

6007600536

KAILASH KUMAR NANDA

HEERA LAL NANDA

OBC

16/08/2011

III

ANOOP SINGH 6007600539 KUSHRAM

BHAGAL SINGH KUSHRAM

ST

16/08/2011

III

RAJENDRA 6007600544 SINGH MARAVI

VILLAGEGROUP DHEERAJ BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH MARAVI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

16/08/2011

III

NARBADI CHETRAM 6007600554 PRASAD PATEL PATEL

OBC

16/08/2011

III

BHAGWANDIN 6007600560 SAHU

DALVEER SAHU

OBC EXS 16/08/2011

III

VILLAGEGROUP TARUN PRATAP RAM SARASAN BANGRASI (MP)6007600580 CENTRE,CR BHOPAL MALL MALL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

16/08/2011

III

SHIVCHARAN 6007600589 KULASTE

SUNDAR LAL KULASTE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

16/08/2011

III

PREMCHAND 6007600594 RAM LAL VISHWAKARMA

OBC

16/08/2011

III

6007600600

NOHENDRA SONWANE

GHANSHYAM SONWANE

OBC

16/08/2011

III

RUDRESH 6007600602 GOSWAMI

VILLAGEGROUP LAXMINARAYA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL N GOSWAMI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP GOVIND SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KIRAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

16/08/2011

III

SANDEEP 6007600624 KUMAR KIRAR

OBC

16/08/2011

III

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)6007600627 SHAHBAZ KHAN SHABUN RASID CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR DHARAM SINGH WARKADE VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

16/08/2011

III

OM PRAKASH 6007600657 WARKADE

ST

16/08/2011

III

TEEKARAM 6007600663 JATOV

DAMMAR SINGH JATAV

SC

16/08/2011

III

6007600665 ROSHAN LAL

RAMU

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

16/08/2011

III

DHARMANDER 6007600714 KUMAR CHAKRVORTY

VILLAGEGROUP MUNNA LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL CHAKRVORTY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

16/08/2011

III

6007600719

DINESH SHARMA

KAL SINGH

ST

16/08/2011

III

6007600735 MOHD YASEEN

ABDUL AZIZ

OBC

16/08/2011

III

VIKASH KUMAR SATANAND 6007600740 SHUKLA SHUKLA

GEN

16/08/2011

III

VIKAS SINGH 6007600754 THAKUR

AMAN SINGH THAKUR

OBC

16/08/2011

III

GANESH 6007600762 DEEPAK DUBEY PRASAD DUBEY

GEN

16/08/2011

III

PREETAM 6007600785 SINGH

SUJAN SINGH

ST

16/08/2011

III

ABHAY KUMAR 6007600787 PATEL

ARJUN PATEL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

16/08/2011

III

KESHAV CHHAKKI LAL 6007600788 PRASAD YADAV YADAV

OBC

16/08/2011

III

6007600794 MOHD SHAKIL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)SHAIKH KHALIL CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP PADAM SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL THAKUR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

17/08/2011

III

PAVAN SINGH 6007600802 THAKUR

GEN

17/08/2011

III

PRAN SINGH 6007600809 DILEEP GOUND GOUND

ST

17/08/2011

III

KAMLESH 6007600826 HALDKAR

HEERA LAL HALDKAR

OBC

17/08/2011

III

SOURABH 6007600828 KOURAV

NIRANJAN KOURAV

OBC

17/08/2011

III

6007600829 SACHIN MEHRA SHIVCHARAN

SC

17/08/2011

III

PRITAM SINGH 6007600835 MARAVI

VILLAGEGROUP SHAHDEV BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH MARAVI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

17/08/2011

III

6007600837 VINOD

BALCHAND

SC

17/08/2011

III

6007600839 MANOJ

BALCHAND

SC

17/08/2011

III

6007600845 PAPPU

PRABHU DAYAL

OBC

17/08/2011

III

SONE LAL 6007600849 RANGLAL CHAKARWARTI

OBC

17/08/2011

III

VILLAGEGROUP RUSTAM SINGH HEERA SINGH BANGRASI (MP)6007600855 CENTRE,CR BHOPAL SOLANKI SOLANKI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

17/08/2011

III

RAKESH KUMAR BHOGIRAM 6007600863 KURMI PATEL

OBC

17/08/2011

III

6007600864 DURGESH

CHHOTELAL

OBC

17/08/2011

III

RAVISANKAR 6007600870 RAHANGDALE

VILLAGEGROUP JANKI PRASAD BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL RAHANGDALE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

17/08/2011

III

VILLAGECHANDRASHEK GROUP JANKI PRASAD BANGRASI (MP)6007600871 HAR CENTRE,CR BHOPAL RAHANGDALE S, TULUK462045 RAHANGDALE PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

17/08/2011

III

6007600888

PRADEEP KUMAR SAHU

RAMDYAL SAHU

OBC

17/08/2011

III

RITESH KUMAR RAMKISHAN 6007600928 JHARIYA JHARIYA

SC

17/08/2011

III

6007600929 ASHOK VERMA

MANIK LAL VERMA

SC

17/08/2011

III

JEETENDRA 6007600948 SINGH RAJPOOT

SANTOSH SINGH

GEN

17/08/2011

III

RAMESH 6007600954 KUMAR JATAV

BHAIYA LAL JATAV

ST

17/08/2011

III

6007600957 VIJAY RAJAK

SANTOSH RAJAK

OBC

17/08/2011

III

MUKESH SAHAB SINGH 6007600961 KUMAR MERAVI MERAVI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

17/08/2011

III

VINESH KUMAR BUDDHULAL 6007600963 SAHARE SAHARE

ST

17/08/2011

III

6007600983

RAMNATH SHAIYAM

LAKKHULAL SAHIYAM

ST

17/08/2011

III

SUDARSHAN 6007600988 NITIN RAJPOOT SINGH

GEN

17/08/2011

III

HEMBER DASHRATH 6007601005 PRASAD YADAV YADAV

OBC

17/08/2011

III

GILEEP 6007601012 KUSHWAHA

DEVNANDAN PRASAD KUSHWAHA

OBC

17/08/2011

III

RAJESH 6007601014 AHIRWAL

SHAMBHU AHIRWAL

SC

17/08/2011

III

6007601016 AJEET JATAV

RADHE LAL JATAV

SC

17/08/2011

III

RAJKUMAR 6007601022 SODHIYA

BABBU SODHIYA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

18/08/2011

III

VILLAGEGROUP RAJEEV KUMAR MAHAROOLAL BANGRASI (MP)6007601032 CENTRE,CR BHOPAL TEKAM TEKAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

18/08/2011

III

6007601034

NARENDRA RAMCHARAN KUMAR WATTY WATTY

ST

18/08/2011

III

6007601035 KUMESH RAUT

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)DEVRAM RAUT CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

18/08/2011

III

6007601042 IMRAN KHAN

MUKHTAR KHAN

GEN

18/08/2011

III

MOHD AZHAR 6007601043 KHAN

VILLAGEGROUP MOHD ANWAR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KHAN S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

18/08/2011

III

VIVEK KUMAR 6007601054 MISHRA

RAJARAM MISHRA

GEN

18/08/2011

III

HEMCHAND 6007601059 SAKET

RAMKARAN SAKET

SC

18/08/2011

III

AJAY KUMAR 6007601129 PRAJAPATI

VISHNDHARI PRAJAPATI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

18/08/2011

III

VILLAGEGROUP CHANDRASHEK ASHOK KUMAR BANGRASI (MP)CENTRE,CR 6007601136 BHOPAL S, TULUKHAR HARDAHA HARDAHA 462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

18/08/2011

III

6007601143

PRADEEP KUMAR

SHALIG RAM

GEN

18/08/2011

III

ANTARAM 6007601190 SARAUTE

CHHITAL SINGH SARAUTE

ST

18/08/2011

III

MAHENDRA 6007601206 RAHANGDALE

VILLAGEGROUP BHAGCHAND BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL RAHANGDALE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

18/08/2011

III

JAYSINGH 6007601215 TEKAM

MAN SINGH TEKAM

ST

18/08/2011

III

ARJUN KUMAR 6007601226 CHOUDHARY

HINS LAL

SC

18/08/2011

III

6007601238 ASHIK KHAN

VILLAGEGROUP ABDUL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SATTAR KHAN S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

18/08/2011

III

NEERAJ KUMAR 6007601242 JEEVAN LAL RAJ

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

18/08/2011

III

ASHA RAM JAGDISH 6007601247 VISHWAKARMA PRASAD

OBC

18/08/2011

III

6007601260

DURGESH KUMAR

GHANSHYAM

GEN

18/08/2011

III

BALKISHAN 6007601275 GOUND

RAMDAS

ST

18/08/2011

III

SANDEEP 6007601276 KUMAR PATEL

RAMPRATAP KURMI

OBC

18/08/2011

III

JAGANNATH RAJEEV KUMAR 6007601280 PRASAD TEKAM TEKAM

ST

18/08/2011

III

6007601306 KUNJ BIHARI

RAM KHILAWAN

SC

18/08/2011

III

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)6007601314 MAHESH SINGH NANHE SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

18/08/2011

III

VINOD KUMAR 6007601323 KOURAV

VILLAGEGROUP RAVISHANKAR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KOURAV S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

18/08/2011

III

HIRA LAL 6007601329 BINJHWAR

AMRIT LAL BINJHWAR

ST

18/08/2011

III

6007601342

MUKESH KUMAR

LOKMA PRASAD

OBC

18/08/2011

III

ASHOK KUMAR 6007601352 KUMHAR

SUKARU KUMHAR

OBC

18/08/2011

III

6007601355 ROHIT PAWAR

GAJANAND PAWAR

OBC

18/08/2011

III

INDRA KUMAR 6007601368 KOKDIYA

KANCHAN SINGH

ST

18/08/2011

III

SANDEEP 6007601405 PATEL

PRAKESH PATEL

OBC

19/08/2011

III

6007601437 RAKESH PATEL M S PATEL

OBC

19/08/2011

III

PURUSHOTTA GROUP PRAMOD M 6007601475 CENTRE,CR VISHWAKARMA VISHWAKARM PF,BHOPAL A

VILLAGEBANGRASI (MP)BHOPAL S, TULUK462045 HAZOOR

OBC

19/08/2011

III

NARENDRA 6007601556 SINGH PARTE

SHAHDEV SINGH PARTE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

19/08/2011

III

6007601573 ARVIND RAJAK

SUKHLAL RAJAK

OBC

19/08/2011

III

AJAY KUMAR 6007601591 YADAV

RATAN LAL YADAV

OBC

19/08/2011

III

MUKESH 6007601601 KUMAR

PRAHLAD

SC

19/08/2011

III

6007601606 VICKY NAG

SUBODH NAG

ST

19/08/2011

III

PAWAN 6007601608 DWIVEDI

VILLAGEGROUP SHATRUGHAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL DWIVEDI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP RAM PRAVESH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL THAKUR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

19/08/2011

III

DILIP KUMAR 6007601614 THAKUR

OBC

19/08/2011

III

6007601633 DEVI SINGH

BAIJNATH SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

19/08/2011

III

SANJEEV 6007601643 KUMAR KOURAV

DINESH KUMAR

OBC

19/08/2011

III

6007601656

SHRICHAND DHURVE

RAMKRISHAN DHURVE

ST

19/08/2011

III

AJAY KUMAR 6007601694 KURARIYA

RAMKRIPAL KURARIYA

GEN

19/08/2011

III

DHANRAJ 6007601699 SINGH RAJPOOT

MAHANT SINGH RAJPOOT

GEN

19/08/2011

III

BAL SINGH 6007601700 WARKADE

VILLAGEGROUP PRATAP SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL WARKADE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

19/08/2011

III

6007601702 SHYAM SINGH

FAGGU LAL KUNJAM

ST

19/08/2011

III

BRAHMANAND 6007601708 MASRAM

RAVINDRA SINGH MASRAM

ST

19/08/2011

III

SADABRAJ 6007601713 WATTI

BHIKHARI LAL WATTI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

19/08/2011

III

NIROTTAM BUDDHU LAL 6007601716 KUMAR SALLAM SALLAM

ST

19/08/2011

III

6007601741

RAHUL KUMAR BANSKAR

SANJAY BANSKAR

ST

19/08/2011

III

JAMNA PRASAD PANNA LAL 6007601762 CHAMAR CHAMAR

SC

19/08/2011

III

6007601770 SUNDAR SINGH MANSAY

ST

19/08/2011

III

6007601790 AJAY SINGH

MUNESHWAR SINGH

GEN

19/08/2011

III

6007601793 VINOD KURMI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)RAMBHAROSE CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

19/08/2011

III

NARENDRA RAMBHILASH 6007601821 KUMAR SHUKLA SHUKLA

GEN

19/08/2011

III

RAVINDER 6007601845 SHASHANK BIST SINGH BIST

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

19/08/2011

III

SHIVAM 6007601852 RATHOR

LAKHAN RATHOR

OBC

19/08/2011

III

6007601860 SOMBIR MALIK

DHARMPAL

GEN

19/08/2011

III

ARUN KUMAR 6007601870 CHOUDHARY

MEHTU LAL CHOUDHARY

OBC

19/08/2011

III

VILLAGEJAGNNATH GROUP ASHISH BANGRASI (MP)6007601963 VISHWAKARM CENTRE,CR BHOPAL VISHWAKARMA S, TULUK462045 A PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

20/08/2011

III

PREETI 6007602020 BURMAN

CHARAN LAL BURMAN

ST

20/08/2011

III

SHAILENDRA 6007602037 KUMAR JAISWAL

LAXMAN PRASAD JAISWAL

OBC

20/08/2011

III

RAMLAL 6007602051 AHIRWAR

DAYACHAND AHIRWAR

SC

20/08/2011

III

KAMLESH 6007602061 KUMAR

CHHOTE LAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

20/08/2011

III

VILLAGEVEERENDRA RAM KUMAR GROUP BANGRASI (MP)6007602066 KUMAR VISHWAKARM CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 VISHWAKARMA A PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

20/08/2011

III

6007602067

SATISH KUMAR SONE LAL KACHHI KACHHI

OBC

20/08/2011

III

SHIV KUMAR 6007602100 KERAM

BHADDE LAL KERAM

ST

20/08/2011

III

SANDEEP 6007602127 YADAV

RAMNATH YADAV

GEN

20/08/2011

III

RAJKUMAR 6007602141 CHAMAAR

SEETARAM CHAMAAR

SC

20/08/2011

III

DEVI SINGH 6007602145 KHANGAR

JAHAR SINGH KHANGAR

SC

20/08/2011

III

DHARMVEER 6007602158 MARKAM

VILLAGEGROUP GORAKHNATH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL MARKAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

20/08/2011

III

6007602159 SUKESH

NAIN SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

20/08/2011

III

6007602166 PAWAN PARTE

MULCHAND PARTE

ST

20/08/2011

III

GANESH 6007602174 PRASAD DHURWEY

JAM SINGH DHURWEY

ST

20/08/2011

III

GHANSHYAM 6007602242 PATEL

LACHHU PATEL

GEN

20/08/2011

III

PRADEEP 6007602250 KURMI

LAXMAN PRASAD KURMI

OBC

20/08/2011

III

6007602252 ANUJ GUPTA

VIJAY GUPTA

GEN

20/08/2011

III

BHANU PRATAP GULAB SINGH 6007602282 KUMRE KUMRE

ST

20/08/2011

III

VILLAGEGROUP MANISH KUMAR RAMPRAKASH BANGRASI (MP)6007602323 CENTRE,CR BHOPAL KUSHWAHA KUSHWAHA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

20/08/2011

III

AMARDEEP 6007602334 MISHRA

KRISHNA KUMAR MISHRA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

20/08/2011

III

GOUTAM SINGH MALSINGH 6007602384 MARAVI MARAVI

ST

20/08/2011

III

6007602431

MANOJ KUMAR KAHAR

VILLAGEGROUP KOMAL SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KAHAR S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

20/08/2011

III

VILLAGEGURUDAYAL GROUP SURAJ BANGRASI (MP)6007602441 VISHWAKARM CENTRE,CR BHOPAL VISHWAKARMA S, TULUK462045 A PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

20/08/2011

III

SANJAY KUMAR CHANDRA 6007602462 LODHI BHAN LODHI

OBC

20/08/2011

III

PRASHANT 6007602464 YADAV

RAJENDRA PRASAD YADAV

OBC

20/08/2011

III

ARUN KUMAR 6007602471 KUSHWAHA

SURESH KUSHWAHA

OBC

20/08/2011

III

RAMESH 6007602556 KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)DOOKHU RAM CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

20/08/2011

III

6007602561 SANJAY KUMAR RAMDEEN

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

20/08/2011

III

6007602596 GOVIND SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)OMKAR SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

20/08/2011

III

6007602611

SUNIL KUMAR UIKEY

GANESH LAL UIKEY

ST

21/08/2011

III

BHAGWAT 6007602629 PRASAD PRAJAPATI

JAGAN LAL PRAJAPATI

OBC

21/08/2011

III

NILESH PRATAP GULAB SINGH 6007602649 SINGH SENGER

GEN

21/08/2011

III

BRAJESH ARJUN SINGH 6007602664 KUMAR MARAVI MARAVI

ST

21/08/2011

III

HEMENDRA 6007602675 KUMAR MARTHE

DEVRAM MARTHE

OBC

21/08/2011

III

KAILASH 6007602688 PRASAD

SANTOSHI RAM

OBC

21/08/2011

III

BIKLESH TULSI DAS 6007602690 KUMAR TIWARI TIWARI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

21/08/2011

III

KAMLESH 6007602707 KUMAR CHAMAR

RAMVISHAL CHAMAR

SC

21/08/2011

III

6007602733

IBRAHIM PADWAR

SURENDRA PADWAR

OBC

21/08/2011

III

MOHAMMAD 6007602748 ILIYAS

MOHAMMAD IDRISH

OBC

21/08/2011

III

VILLAGEGROUP DEEPAK KUMAR RADHIKA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL 6007602770 JOSHI PRASAD JOSHI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

21/08/2011

III

6007602780 MANISH

MISTREE LAL NATEY

ST

21/08/2011

III

NEERAJ KUMAR LAKHAN LAL 6007602816 GOLHANI GOLHANI

OBC

21/08/2011

III

6007602873 PHAGOO SINGH BHOLE SINGH

ST

21/08/2011

III

NIRBHAY 6007602875 DHURVEY

SUKARAM DHURVEY

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

21/08/2011

III

MAHA SINGH 6007602904 MARAVI

VILLAGEGROUP BHAGVAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH MARAVI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

21/08/2011

III

6007602914

PHOOLBHAN SHAH MARAVI

SAMLU LAL MARAVI

ST

21/08/2011

III

JAYPAL SINGH 6007602931 BHALAVI

BHAJAN LAL BHALAVI

ST

21/08/2011

III

6007602934 SUNIL KUMAR

PARASRAM

OBC

21/08/2011

III

PRASHANT 6007602935 KUMAR PRADHAN

DEVESH PRADHAN

ST

21/08/2011

III

AJAY KUMAR 6007602947 LOHAR

NATTHU LAL LOHAR

OBC

21/08/2011

III

AASHUTOSH 6007602951 UIKEY

VILLAGEGROUP TAKHAT SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL UIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

21/08/2011

III

ANIL KUMAR 6007602962 HAWADIA

RAGHUVRI PRASAD HAWADIA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

21/08/2011

III

ASHOK KUMAR 6007602965 GOSWAMI

VILLAGEKAMLESHWAR GROUP BANGRASI (MP)PURI CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 GOSWAMI PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

21/08/2011

III

6007602980

MANOHAR PARASHAR

SATENDRE PARASHAR

GEN

21/08/2011

III

BHARAT KUMAR ASHARAM 6007603032 AHIRWAL AHIRWAL

SC

21/08/2011

III

LOCHAN 6007603046 PRASAD AHIRWAR

GOKAL PRASAD AHIRWAR

SC

21/08/2011

III

AJAY KUMAR 6007603047 AHIRWAR

MUNNI LAL AHIRWAR

SC

21/08/2011

III

SHANKAR PRAHALAD 6007603052 SINGH SINGH MARKAM MARKAM

ST

21/08/2011

III

6007603055 ROHIT SINGH

INDERVIR SINGH

OBC

21/08/2011

III

SHIV SINGH 6007603090 GOUND

VILLAGEGROUP NARAYAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH GOUND S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

23/08/2011

III

SHARAD KUMAR TEKSINGH 6007603091 SAIYAM SAIYAM

ST

23/08/2011

III

6007603096

NAVEEN KUMAR SURENDRA DHURVE KUMAR

ST

23/08/2011

III

6007603097 ANIL SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)PUSAU SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

23/08/2011

III

SUMIT KUMAR 6007603106 MARSKOLE

ROOPLAL MARSKOLE

ST

23/08/2011

III

RAVENDRA 6007603114 KUMAR JATAV

SUMMER SINGH JATAV

SC

23/08/2011

III

6007603120 AVID KHAN

ABDUL KHAN

GEN

23/08/2011

III

JAWAHAR KAMAL SINGH 6007603125 SINGH LODHI LODHI THAKUR THAKUR

GEN

23/08/2011

III

ANKLESH 6007603130 KUMAR PATEL

RAM NIRANJAN PATEL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

23/08/2011

III

6007603153 RAJU PATEL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)ASHOK PATEL CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP SHANKAR LAL BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL YADAV S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

23/08/2011

III

6007603169

VIJAY KUMAR YADAV

OBC

23/08/2011

III

RAMGAREEB 6007603245 KOL

TIJWA KOL

ST

23/08/2011

III

RAMADHAR 6007603255 VIKAS JAISWAL JAISWAL

OBC

23/08/2011

III

AVINASH 6007603286 MISHRA

DHARAM DAS MISHRA

GEN

23/08/2011

III

6007603313 DEEPCHAND

BAHADUR SINGH

ST

23/08/2011

III

6007603317 RAJESH KUMAR JAMADAR

SC

23/08/2011

III

6007603337 BHAGAT SINGH SEVA SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

23/08/2011

III

NANDKISHOR 6007603343 BHONGADE

MAHESH BHONGADE

OBC

23/08/2011

III

6007603351 JAGAT SINGH

SEWA SINGH

ST

23/08/2011

III

RAJU SINGH 6007603358 MARAVI

PHOOL SHAY MARAVI

ST

23/08/2011

III

6007603363 JASPAL SINGH

SUPRAT SINGH

ST

23/08/2011

III

JAYPAL SINGH 6007603365 PARASTE

DHANIRAM PARASTE

ST

23/08/2011

III

VIMAL KUMAR 6007603394 PANDRE

BHOJE LAL PANDRE

ST

23/08/2011

III

RAM KUMAR 6007603421 VIKEY

VILLAGEGROUP KEHAR SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL VIKEY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

23/08/2011

III

SEV KUMAR 6007603427 ARMO

GEND LAL ARMO

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

23/08/2011

III

RAMSINGH 6007603435 LODHI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)NANNAI SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

23/08/2011

III

6007603440 OMPRAKASH

SVKHRAM

ST

23/08/2011

III

MOOLCHAND 6007603462 PATEL

PARAMLAL PATEL

GEN

23/08/2011

III

CHANDRAMOHA POORAN 6007603473 N MEHRA SINGH

ST

23/08/2011

III

RAHUL 6007603497 KATARYA

VILLAGEGROUP HARISHANKAR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KATARYA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

23/08/2011

III

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)6007603498 ARVIND YADAV KISHRO YADAV CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/08/2011

III

USMAN 6007603524 MOHAMMAD

LAKHAN ALI

OBC

24/08/2011

III

DASRATH 6007603545 SINGH PATTA

DHARAM SINGH PATTA

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

24/08/2011

III

GANESH 6007603559 KUMAR

NATTHU LAL

ST

24/08/2011

III

PRAVEEN 6007603560 KUMAR MASRAM

VILLAGEGROUP UMA SHANKER BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL MASRAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

24/08/2011

III

RAJESH KUMAR SHRIRAM 6007603567 SARUTE SARUTE

ST

24/08/2011

III

6007603595 ROHIT SAHU

KAMAL SAHU

OBC

24/08/2011

III

SANTOSH 6007603597 SINGH PARASTE

VILLAGEGROUP LAKHAN SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PARASTE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

24/08/2011

III

ARJUN SINGH 6007603600 GOND

BANSH PATI SINGH GOND

ST

24/08/2011

III

AMIT KUMAR 6007603609 RAHI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)BARELAL RAHI CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

24/08/2011

III

NARENDRA 6007603624 KUMAR DHURWE

GANDHU SINGH DHURWE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

24/08/2011

III

JAGESHWAR 6007603647 DAMAHE

NATTHU LAL DAMAHE

OBC

24/08/2011

III

6007603676

AJAY SINGH GOUND

MEHTAB SINGH

ST

24/08/2011

III

NEELESH 6007603692 KOURAV

VILLAGEGROUP GOVIND SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KOURAV S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR MAHESH KUMAR KAURAV VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

24/08/2011

III

PARMANAND 6007603693 KAURAV

GEN

24/08/2011

III

BRAJENDRA 6007603770 KUMAR AHIRWAR

DALCHAND AHIRWAR

SC

24/08/2011

III

ASHISH KUMAR HARI KISHAN 6007603771 RATHOR RATHOR

OBC

24/08/2011

III

6007603797 KAMOD SINGH

SEVARAM

ST

24/08/2011

III

NIRMAL SINGH 6007603798 MARKO

VILLAGEGROUP CHARAN BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SINGH MARKO S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

24/08/2011

III

PRAHLAD 6007603839 KUMAR YADAV

RAMSEWAK YADAV

OBC

24/08/2011

III

6007603867

AKALESH KUMAR RAJAK

MUNNA LAL RAJAK

OBC

24/08/2011

III

6007603888 MOHNISH KHAN HAFIZ KHAN

OBC

24/08/2011

III

RAVINDRA 6007603932 VIKEY

RUPSINGH VIKEY

ST

24/08/2011

III

DHARMENDRA 6007603941 SINGH

RAMSINGH

SC

24/08/2011

III

VIJAYKANT 6007604011 PANDEY

VILLAGESHATRUGHAN GROUP BANGRASI (MP)PRASAD CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PANDEY PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

24/08/2011

III

6007604026 TOPESH KUMAR THANSINGH

OBC

24/08/2011

III

AMIT KUMAR 6007604040 TIWARI

UDAYRAM TIWARI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

24/08/2011

III

6007604041 MURAT SINGH

MOOLCHAND

ST

24/08/2011

III

6007604053

MUNNA LAL KUSHWAHA

PYARE LAL KUSHWAHA

OBC

24/08/2011

III

NEELESH JAGDISH 6007604073 KUMAR MEENA MEENA

OBC

24/08/2011

III

6007604104 AMIT YADAV

RAJEEV YADAV

OBC

25/08/2011

III

SACHIN PATEL 6007604106 KURMI

BADRI PATEL KURMI

OBC

25/08/2011

III

RAJENDRA 6007604108 TULSI RAM VISHWAKARMA

OBC

25/08/2011

III

BAHADUR 6007604122 SINGH CHAUHAN

JAWAHAR SINGH

GEN

25/08/2011

III

KISHAN LAL 6007604140 URATEI

VILLAGEGROUP RAMCHANDRA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL URATEI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

25/08/2011

III

MAHENDRA 6007604162 DEEPAK PATEL SINGH PATEL

OBC

25/08/2011

III

6007604165

PARMANAND UIKEY

GEEVAN LAL UIKEY

ST

25/08/2011

III

POORAN LAL 6007604182 MARAVI

KASHI RAM MARAVI

ST

25/08/2011

III

KISHOR KUMAR DEVI SINGH 6007604193 KULASTE KULASTE

ST

25/08/2011

III

KAILASH ANT LAL 6007604210 KUMAR MARAVI MARAVI

ST

25/08/2011

III

AHIRWARAN SANTOSH 6007604216 SINGH SINGH URETEE URETEE

ST

25/08/2011

III

SATISH KUMAR SUBHASH 6007604218 MARAVI SINGH

ST

25/08/2011

III

AASHISH 6007604225 KUMAR MEHSRAM

DANRAJ MESHRAM

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

25/08/2011

III

RATAN CHAND 6007604260 DUBEY

RAMESHWAR DUBEY

GEN

25/08/2011

III

6007604269

SURENDRA KUMAR

BEER SINGH

ST

25/08/2011

III

6007604277 SHIV KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CHIRNA SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

25/08/2011

III

6007604278 RAMSING

AMOL SING YADAV

OBC

25/08/2011

III

PHOOL CHAND 6007604290 TEKAM

PYARE LAL TEKAM

ST

25/08/2011

III

6007604306 SURAT SINGH

MOOLCHAND

ST

25/08/2011

III

MAHESH 6007604307 PRASAD NETI

RAM PYARE NETI

ST

25/08/2011

III

KHEM SINGH 6007604332 SAIYAM

VILLAGEGROUP PUHUP SINGH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SAIYAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

25/08/2011

III

SATYENDRA 6007604350 KUMAR MALGAM

DHANI RAM MALGAM

ST

25/08/2011

III

6007604365 PRATAP SINGH

BUDDHU SINGH

ST

25/08/2011

III

JITENDRA 6007604370 KUMAR

DAULAT PRASAD

OBC

25/08/2011

III

HARI SINGH 6007604387 KUSHRAM

UMED SINGH KUSHRAM

ST

25/08/2011

III

GITESH 6007604391 MESHRAM

DHANRAJ MESHRAM

OBC

25/08/2011

III

DHARMENDRA 6007604397 SINGH RAJPOOT

VILLAGEGROUP BRIJBHOOSHA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL N SINGH S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

25/08/2011

III

MAHENDRA 6007604409 KUMAR PARTE

DADDU LAL PARTE

ST

25/08/2011

III

RAVINDRA 6007604427 KUMAR

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)DADDU SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

25/08/2011

III

HEERENDRA 6007604430 KUMAR KUSHWAHA

HEERA LAL KUSHWAHA

OBC

25/08/2011

III

6007604472

PRASHANT LAKSHANE

CHITULAL LAKSHANE

OBC

26/08/2011

III

6007604479 LAKHAN NETI

NARBAD NETI

ST

26/08/2011

III

VILLAGEGROUP SURENDRA BANGRASI (MP)6007604492 LAXMI PRASAD CENTRE,CR BHOPAL CHAKRAVARTY S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/08/2011

III

VIPIN KUMAR 6007604500 PARTE

HARI PRASAD PARTE

ST

26/08/2011

III

MITHUN RAJ 6007604508 KUMRE

VILLAGEGROUP CHANDRA BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL KUMAR KUMRE S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

26/08/2011

III

6007604518 OM PRAKASH

DHANI RAM

ST

26/08/2011

III

BAL KRISHNA 6007604546 SONI

VILLAGEGROUP RAM PRAKASH BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL SONI S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR CHANDRA SHEKHAR DUBEY VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/08/2011

III

DILIP KUMAR 6007604559 DUBEY

GEN

26/08/2011

III

6007604564 SANT LAL

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)GYANI PRASAD CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

SC

26/08/2011

III

6007604571 BHAN SINGH

MOLAI SINGH

ST

26/08/2011

III

6007604573 ANTRAM

JAGANNATH

ST

26/08/2011

III

SHAHBAJ 6007604602 KURAISHI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)VHID KURAISHI CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP ASHOK KUMAR BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL PAROUHA S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/08/2011

III

SHRI KANT 6007604607 PAROUHA

GEN

26/08/2011

III

VILLAGEGROUP HARPAL SINGH MANGAL BANGRASI (MP)6007604625 CENTRE,CR BHOPAL TEKAM SINGH TEKAM S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

ST

26/08/2011

III

SHAILESH 6007604631 PANCHE

RAMCHARAN PANCHE

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/08/2011

III

KAILASH 6007604648 SHARMA

SANTOSH KUMAR SHARMA

GEN

26/08/2011

III

6007604651

GOPAL SINGH OYAM

RAM PRASAD OYAM

ST

26/08/2011

III

6007604661 ANIL MARAVI

KISHAN LAL MARAVI

ST

26/08/2011

III

KRISHNKANT 6007604666 SHARMA

VISHNU PRASHAD

GEN

26/08/2011

III

VIVEK KUMAR 6007604668 KOURAV

BRIJESH KUMAR KOURAV

OBC

26/08/2011

III

MANOJ 6007604675 AHIRWAR

MUNNA LAL

ST

26/08/2011

III

GHANSHYAM 6007604676 PRASAD UIKEY

MANGAL SINGH UIKEY

ST

26/08/2011

III

6007604689 RATAN

SWAMI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

OBC

26/08/2011

III

AVDHESH 6007604697 RAJAK

KODU LAL RAJAK

OBC

26/08/2011

III

6007604710

SURSHRI MIRDHA

JEEVAN LAL

SC

26/08/2011

III

VINOD KUMAR 6007604721 TIWARI

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)NIWAS TIWARI CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR SHYAM SUNDAR KUSHWAHA VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR

GEN

26/08/2011

III

MUKESH 6007604733 KUMAR KUSHWAHA

OBC

26/08/2011

III

6007604735 RAJ KUMAR

RAMA SINGH

ST

26/08/2011

III

SANGRAM 51108496369 6001002371 SINGH

VILLAGEGROUP BANGRASI (MP)KOMAL SINGH CENTRE,CR BHOPAL S, TULUK462045 PF,BHOPAL HAZOOR GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

GEN

26/08/2011

III

51106747475 6201000026

UMESH KUMAR MANMOHAN SINGH SINGH SHRI SILBANUS EKKA

ST

21/07/2011

I

51106786458 6201000031 SOSHAN EKKA

ST

21/07/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI SHRI GROUP TEJ KUMAR 51108491235 6201000101 SELBESTAR CENTRE,CR MINJ MINJ PF,BHARNI GROUP PRADEEP SHIVNARAYAN 51108363376 6201000109 CENTRE,CR SINGH SINGH PF,BHARNI GROUP RAM CHANDER 51108391031 6201000110 HARPAL SINGH CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP KOMAL PRASAD 51108998269 6201000138 DADU LAL CENTRE,CR NAWRANG PF,BHARNI GROUP 51109009879 6201000139 ISHVARI LAL BAL RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP RAJESH KUMAR 51109034031 6201000141 DHANIRAM CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP ANURANJAN 51109184264 6201000161 AVINASH XAXA CENTRE,CR XAXA PF,BHARNI GROUP BLACIUS 51109192675 6201000164 VIMAL LAKRA CENTRE,CR LAKRA PF,BHARNI GROUP RAJ AHMAD 51110068057 6201000195 CENTRE,CR MOHAMMAD BAKHAS PF,BHARNI GROUP AMIT DSOUZA ANTONIS 51110497337 6201000220 CENTRE,CR TOPPO TOPPO PF,BHARNI GROUP PRINCE 51110499096 6201000221 GEORGE CENTRE,CR KERKETTA PF,BHARNI GROUP AVINASH 51110389184 6201000256 SORITH RAM CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI GROUP AMAR SINGH GULAL SAY 51111115374 6201000302 CENTRE,CR MARABI MARABI PF,BHARNI 51107769388 6201000081 GULSHAN LAKRA FULJENS LAKRA

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

21/07/2011

I

ST

21/07/2011

I

ST

21/07/2011

I

ST

21/07/2011

I

SC

21/07/2011

I

SC

21/07/2011

I

ST

21/07/2011

I

ST

21/07/2011

I

ST

21/07/2011

I

GEN

21/07/2011

I

ST

21/07/2011

I

ST

21/07/2011

I

OBC

21/07/2011

I

ST

21/07/2011

I

51111774263 6201000342

KRISHN KUMAR AMAR SINGH SINGH TAKAM TAKAM CHRISTO TOPPO VIJAY MALIK MANGAL KERKETTA MUNESHWAR RAM KASHYAP

51111801405 6201000346 ANKIT TOPPO JITENDRA MALIK BRIJ LAL KERKETTA

51112228679 6201000377

51112254929 6201000383

VIKRANT 51112283596 6201000384 KUMAR KASHYAP 51111079567 6201000390

SANJAY KUMAR LOKNATH RAM KASHYAP PRAVEEN SINGH SHIVNARAYAN SINGH RAMLAKHAN

51112402011 6201000404

51112431417 6201000406 SHISHUPAL MAHENDRA PURI

51112671219 6201000429

ASHOK PURI JWALA PRASAD MARABI BANSHI RAM YADAV REMIS EKKA DEVSAY RAM DEHERI SHIVSHANKAR

SUNIL KUMAR 51112897527 6201000445 MARABI 51111138990 6201000456 DAMRUDHAR RAM YADAV

51113012485 6201000470 BASANT EKKA AJIT RAM DEHERI PANKAJ JAISWAL

51113192806 6201000472

51113398589 6201000493

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

21/07/2011

I

ST

21/07/2011

I

GEN

21/07/2011

I

ST

21/07/2011

I

GEN

21/07/2011

I

ST

21/07/2011

I

ST

21/07/2011

I

SC

21/07/2011

I

GEN

21/07/2011

I

ST

21/07/2011

I

OBC

21/07/2011

I

ST

21/07/2011

I

ST

21/07/2011

I

OBC

21/07/2011

I

6201600014 MANISH KUMAR RAJARAM

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP YASHVEER 6201600018 RIGIUS CENTRE,CR KUJUR PF,BHARNI GROUP 6201600024 LAKAR SAY RAM BATAI RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP JAGMOHAN 6201600042 LALSAI CENTRE,CR TIRKEY PF,BHARNI GROUP DEVENDRA BAI NAMUNDER 6201600044 CENTRE,CR PAINKRA SAI PAINKRA PF,BHARNI GROUP RAYMOND BENJAMIN 6201600049 CENTRE,CR KERKETTA KERKETTA PF,BHARNI GROUP 6201600076 OMPRAKASH BACHCHA RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SUNIL KUMAR 6201600093 RAI RAM CENTRE,CR BECK PF,BHARNI GROUP PRADEEP 6201600102 GHURO SAI CENTRE,CR KUMAR SAI PF,BHARNI GROUP PRIYADARSHI 6201600105 RADHEL EKKA CENTRE,CR EKKA PF,BHARNI GROUP SUNIL KUMAR ISWAR DAS 6201600106 CENTRE,CR MINJ MINJ PF,BHARNI GROUP SUBARDAN AJAYDAN 6201600113 CENTRE,CR BECK BECK PF,BHARNI GROUP BHUWANESH 6201600117 PRAKASH SAI CENTRE,CR WAR SAI PF,BHARNI GROUP UMESH KUMAR PARAS NATH 6201600118 CENTRE,CR PAINKRA PAINKRA PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

6201600122

ALOK KUMAR MINJ SANDEEP TIRKEY PARMESHWAR RAM LALCHAND KUMAR

JAKHARIS MINJ CHAITU TIRKEY NANHESHWAR RAM JHIMN RAM

6201600143

6201600156

6201600170

6201600180 SANDEEP EKKA ANTONIS EKKA SHADAB AZAM KHAN VIJAY KUMAR XALXO

6201600191

SHABBIR KHAN HEERA SAI XALXO

6201600192

6201600211

ASHISH KUMAR VIJAY SINGH SINGH JOGENDRA PAL JAI PAL SINGH SINGH KALINDRA SINGH SUNIL KUMAR KHAKHA RAJENDER XALXO MUKESH SHARMA MAHENDRA SINGH SUKARU KHAKHA ALBINUS XAXLO SHIV KUMAR SHARMA

6201600213

6201600229

6201600246

6201600248

6201600258

6201600259

DEEPAK KUMAR HIRA CHAND SONI SONI

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

GEN

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

GEN

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

GEN

22/07/2011

I

OBC

22/07/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SANT RAM 6201600288 GHUR SAY CENTRE,CR LAKRA PF,BHARNI GROUP 6201600296 SANDEEP BARA BILIAM BARA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201600298 KAPIL DEV LOHRA RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP LAL BAHADUR SHRI RAM 6201600299 CENTRE,CR SINGH PRASAD PF,BHARNI GROUP 6201600303 VIJAY RAM MADHU RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201600311 SUBHASH BODH SAI CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201600323 SIDDHRTH RAM LOJHO RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP RAVENDRA DINESH 6201600340 CENTRE,CR PRATAP SINGH PRATAP SINGH PF,BHARNI GROUP BRIJMOHAN 6201600359 SOBRAN RAM CENTRE,CR RAM PF,BHARNI GROUP 6201600365 ANIL TOPPO KAMA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP ANANDTIUS WILLIAM 6201600370 CENTRE,CR KUJUR KUJUR PF,BHARNI GROUP SULENDRA 6201600377 JHAGAR SAI CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP SUNJEEWAN 6201600379 AMRIT KUJUR CENTRE,CR KUJUR PF,BHARNI 6201600274 AJAY PRATAP SINGH SUKH SAI SINGH

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

6201600381

6201600384

6201600390

6201600392

6201600411

6201600414

6201600453

6201600470

6201600472

6201600484

6201600491

6201600516

6201600526

6201600529

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP RAJA RAM PRAN SAI CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SAROJ KUMAR NIRMAL CENTRE,CR BHAGAT PF,BHARNI GROUP ISHUCHARAN SALEEB EKKA CENTRE,CR EKKA PF,BHARNI GROUP SANTOSH DHANESHWAR CENTRE,CR KUMAR RAM PF,BHARNI GROUP SUDHIR RAM MODAGO RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP NETARAM SUKHSAI CENTRE,CR SINGH SINGH PF,BHARNI GROUP JAGARNATH ASHOK BARA CENTRE,CR BARA PF,BHARNI GROUP MAHENDRA HARI RAM CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI GROUP SANDEEP LAL JEE CENTRE,CR GUPTA GUPTA PF,BHARNI GROUP SANDEEP RANTHU RAM CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI GROUP SANDEEP KALYAN CENTRE,CR TOPPO TOPPO PF,BHARNI GROUP SUSHIL TIRKEY BUTAN TIRKEY CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP RAJNATH MANOHAR CENTRE,CR YADAV RAM YADAV PF,BHARNI SIKANDAR PRAKASH MINJ ALEXANDER MINJ

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

23/07/2011

I

OBC

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

GEN

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

OBC

23/07/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP HUKUMSAI 6201600541 PIYARSAI MINJ CENTRE,CR MINJ PF,BHARNI GROUP FLORENCIUS 6201600556 DEEPAK KUJUR CENTRE,CR KUJUR PF,BHARNI GROUP 6201600592 RAKESH SINGH SARJU SINGH CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201600601 SUDESH RAM MAKHAN RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP DHANGIR 6201600615 MANIL LAKRA CENTRE,CR LAKRA PF,BHARNI GROUP 6201600620 ARUN KUMAR SITA RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201600641 RAJARAM DEOSAY CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP KULDEEP KESHWAR 6201600642 CENTRE,CR KASHYAP RAM PF,BHARNI GROUP KAMLESH 6201600644 NIRAMAL RAM CENTRE,CR KERKETTA PF,BHARNI GROUP HEERDANG 6201600646 ROSHAN EKKA CENTRE,CR EKKA PF,BHARNI GROUP NARAYAN RAM 6201600647 MUSAN RAM CENTRE,CR PAINKRA PF,BHARNI GROUP AMARJEET SONBHADRA 6201600672 CENTRE,CR SINGH SINGH PF,BHARNI GROUP 6201600696 TENIS LAL HEERA LAL CENTRE,CR PF,BHARNI 6201600537 DHANANJAY KUJUR RANTHU RAM KUJUR

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

23/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

OBC

24/07/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP NAWNEET FEDORE 6201600706 CENTRE,CR LAKRA LAKRA PF,BHARNI GROUP HILARIYOUS 6201600707 SATISH TIRKEY CENTRE,CR TIRKEY PF,BHARNI GROUP 6201600721 KAILASH TIGGA JANTRU TIGGA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SATISH KUMAR RAMESHWAR 6201600726 CENTRE,CR BHAGAT RAM BHAGAT PF,BHARNI GROUP MAHENDRA 6201600730 DUHAN RAM CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI GROUP 6201600735 VISHNU RAM RAMDEV RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP GABRIYAL 6201600739 UMESH EKKA CENTRE,CR EKKA PF,BHARNI GROUP PRABHAT SUNIT KISHOR 6201600746 CENTRE,CR KUMAR XESS XESS PF,BHARNI GROUP 6201600771 BINOD TIRKEY ELIAS TIRKEY CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP GOKUL PRASAD 6201600786 HIMAT RAM CENTRE,CR BECK PF,BHARNI GROUP 6201600791 VIJAY TOPPO THUTHLU RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP PRAMOD 6201600794 RAM PRASAD CENTRE,CR KUMAR KUJUR PF,BHARNI GROUP BHIM SEN RAM 6201600796 BHUNESWAR CENTRE,CR KEHARI PF,BHARNI 6201600704 KAMLESHWAR SINGH DHARAM SINGH

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP DEONUS 6201600806 JALSON KUJUR CENTRE,CR KUJUR PF,BHARNI GROUP 6201600832 RAMJEET DILA RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP GOVIND SINGH RUPNATH 6201600834 CENTRE,CR MARAVI SINGH MARAVI PF,BHARNI GROUP KAMESH 6201600849 SUKHDEO RAM CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI GROUP RAMKESHWAR MOHAN RAM 6201600851 CENTRE,CR SINGH PAINKRA PF,BHARNI GROUP VIRENDRA 6201600857 CHANDRA SAY CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI GROUP SANDEEP 6201600864 MAHENDRA CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI GROUP RAJKUMAR RAMNATH 6201600867 CENTRE,CR TIGGA TIGGA PF,BHARNI GROUP ANUP KUMAR GABRIEL 6201600873 CENTRE,CR XALXO XALXO PF,BHARNI GROUP 6201600874 DINESH TIRKEY EMIL TIRKEY CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP PRAPHULL BNAJAMIN 6201600876 CENTRE,CR PANNA PANNA PF,BHARNI GROUP 6201600899 NARESH RAM SEETA RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP HEMANT MARCUS 6201600905 CENTRE,CR TIRKEY TIRKEY PF,BHARNI 6201600804 ARUN TIRKEY PHILMON TIRKEY

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

24/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP MANISH KUMAR 6201600915 KHRISI MINJ CENTRE,CR MINJ PF,BHARNI GROUP HARI SHANKAR ASHOK KUMAR 6201600922 CENTRE,CR SINGH SINGH PF,BHARNI GROUP NILESH KUMAR 6201600923 MANTRI RAM CENTRE,CR TOPPO PF,BHARNI GROUP LALBAHADUR 6201600924 MANTRI RAM CENTRE,CR TOPPO PF,BHARNI GROUP BHUPENDRA NARENDRA 6201600926 CENTRE,CR SINGH SINGH PF,BHARNI GROUP RAJESH KUMAR RAMDHANI 6201600928 CENTRE,CR EKKA EKKA PF,BHARNI GROUP DHANJEET RAM PASKAL RAM 6201600931 CENTRE,CR BHAGAT BHAGAT PF,BHARNI GROUP 6201600932 RAKESH KUMAR RAMJAY RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SHIV KUMAR TILOCHAN 6201600933 CENTRE,CR SINGH PORTE SINGH PF,BHARNI GROUP PRADEEP JOGENDRA 6201600935 CENTRE,CR KUMAR PRASAD PF,BHARNI GROUP 6201600951 HERMAN LAKRA KARNELIYUS CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP HARI SHANKAR DHANURJAY 6201600953 CENTRE,CR RAM RAM PF,BHARNI GROUP BIJUL RAM 6201600957 SUKHDEV CENTRE,CR VIKEY PF,BHARNI 6201600912 VINOD MINJ ALVARI MINJ

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

OBC

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP HEMANT 6201600974 BANDE RAM CENTRE,CR KUMAR PAIKRA PF,BHARNI GROUP SAHEBOO RAM 6201600994 MILU MINJ CENTRE,CR MINJ PF,BHARNI GROUP NARENDRA 6201601026 LUXMAN SAI CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI GROUP ALEXIUS 6201601028 ASHIT KUJUR CENTRE,CR KUJUR PF,BHARNI GROUP BAIJNATH 6201601051 SHESHMAN CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP TULESHWAR DHANESHWAR 6201601055 CENTRE,CR SINGH SINGH PF,BHARNI GROUP RAMJEET 6201601066 ANIKET KUMAR CENTRE,CR PRASAD PF,BHARNI GROUP 6201601067 KAILASH DEVLAL CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201601104 JAI SINGH BUDH RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP DEVENDRA PARAS RAM 6201601128 CENTRE,CR KUMAR PAIKRA PAIKRA PF,BHARNI GROUP DEVNEES FRANSIS 6201601129 CENTRE,CR TIGGA TIGGA PF,BHARNI GROUP GANGA SAGAR 6201601133 ATAMA RAM CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP NARENDRA RAM KUMAR 6201601140 CENTRE,CR KUMAR SINGH SINGH PF,BHARNI 6201600971 RAJSAI XALXO PIYARSAI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

ST

25/07/2011

I

GEN

25/07/2011

I

OBC

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

6201601153

PRADEEP KERKETTA

GUDA KERKETTA

6201601201

JAGDHARI RAM MANSITH RAM BAGHEL BAGHEL SUNDER SAY

6201601202 LOKNATH

6201601208 NEME SAY SANJU KERKETTA ROHIT KUMAR TIRKEY

RAM NATH LUKASH KERKETTA SAIMUN TIRKEY SELBANUSLSH KUJUR SHNICHAR EKKA

6201601212

6201601215

6201601228 ATUL KUJUR

6201601239 SURESH EKKA

6201601240 ALENDER EKKA LUKAS EKKA

6201601243 SANJAY EKKA

GANGA RAM

6201601244 SURESH KUMAR JOSESH

6201601246 DILIP XALXO SURENDRA KISPOTTA

LAJRUS XALXO KHRISTOPHAR KISPOTTA GABREL EKKA

6201601254

6201601256 NIRMAL EKKA

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

6201601262

SHRAVAN BALBHADRA KUMAR BHAGAT RAM YACUB MINJ RUBEN KERKETTA JAI SINGH SIDAR PREM KUMAR PANNA

6201601263 EZEKIEL MINJ PRAVEEN KERKETTA RAJ KUMAR SIDAR SHANTIUS PANNA

6201601266

6201601268

6201601271

6201601272

PAWAN KUMAR SHIVNATH PORTE RAM LAXMI PRASAD PAINKRA BHALEN LAKRA SUKHRAM RAM

SURENDRA 6201601275 KUMAR PAINKRA 6201601288 SALMON LAKRA

6201601298 VINOD KUMAR VINAY KUMAR SINGH

6201601302

MANAKI SINGH RAMKHELAWA N RAM JANSAN TOPPO BIBIANUS DAYA KISHOR RITKEY GUSTAP MINJ

6201601305 DEEPAK LAKRA RAJDEEP TOPPO

6201601306

6201601313 AMIT TIRKEY

6201601314 MARTIN MINJ

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

GEN

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

26/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

6201601324

6201601325

6201601330

6201601333

6201601334

6201601347

6201601351

6201601354

6201601358

6201601361

6201601363

6201601365

6201601369

6201601370

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP ALVIS TIGGA LADHU TIGGA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP MUKESHWAR DECEMBER CENTRE,CR SINGH SINGH PF,BHARNI GROUP BHOLE NATH ANAND RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP JAYRAM RAKESH KUJUR CENTRE,CR KUJUR PF,BHARNI GROUP STANISLAS ALOK KUJUR CENTRE,CR KUJUR PF,BHARNI GROUP ANANDSHIV JUSTIN TOPPO CENTRE,CR TOPPO PF,BHARNI GROUP SHUSHANT ANUGRAH CENTRE,CR KUMAR LAKRA LAKRA PF,BHARNI GROUP PANKHRA SIUS CENTRE,CR KULDEEP MINJ MINJ PF,BHARNI GROUP AMJED MINJ YACUB MINJ CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP GOWALEE LAL LODHA RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SURYAKANT HEMANT CENTRE,CR PAINKRA KISHOR SAI PF,BHARNI GROUP NARESH KUMAR DUHAN LAKRA CENTRE,CR LAKRA PF,BHARNI GROUP PRAWEEN MINJ SEVREN MINJ CENTRE,CR PF,BHARNI TAPESHWAR SINGH JAY NATH SINGH

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

6201601384

6201601401

6201601402

6201601411

6201601426

6201601429

6201601438

6201601441

6201601458

6201601459

6201601469

6201601479

6201601484

6201601488

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP ASHISH XALXO KAMIL XALXO CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP MUSTAK MD GAFFAR CENTRE,CR ANSARI ANSARI PF,BHARNI GROUP AMRIT JEEWAN JAMES MINJ CENTRE,CR MINJ PF,BHARNI GROUP RAJKUMAR NANDILAL CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP MANJEET RAMRATAN CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI GROUP AJAY KUMAR DASHARATH CENTRE,CR YADAV YADAV PF,BHARNI GROUP ANUK MINJ GHATA RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP NARESH KUMAR TARACHAN CENTRE,CR PAIKRA PF,BHARNI GROUP ABIL TIRKEY JUWEL TIRKEY CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SACHIN KUMAR DEVPRAKASH CENTRE,CR SINGH SINGH PF,BHARNI GROUP RAVINDRA MINJ SAMELAL MINJ CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SOHAN SINGH DALSINGAR CENTRE,CR KORAM SINGH KORAM PF,BHARNI GROUP ALOK BARA WILIAM BARA CENTRE,CR PF,BHARNI JAI MANGAL TOPPO RAGHUNATH RAM

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

GEN

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

GEN

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

27/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201601499 JAI KUMAR MINJ NUNUR MINJ CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201601504 ABHAY LAKRA ELIYAS LAKRA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP WILLIAM 6201601505 ROSHAN KUJUR CENTRE,CR KUJUR PF,BHARNI GROUP 6201601508 SANJAY KUMAR BANSGOPAL CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP RAMESH PRAYAG 6201601509 CENTRE,CR KUMAR TIWARI TIWARI PF,BHARNI GROUP PRABHAT 6201601517 KISUN BHAGAT CENTRE,CR KUMAR BHAGAT PF,BHARNI GROUP RAKES ROSHAN BARATHOLOMI CENTRE,CR 6201601519 EKKA NUS EKKA PF,BHARNI GROUP AMIT KUMAR 6201601542 JUEL EKKA CENTRE,CR EKKA PF,BHARNI GROUP SUPRIAL 6201601559 DEEPAK KUJUR CENTRE,CR KUJUR PF,BHARNI GROUP PRADEEP GEORGE 6201601560 CENTRE,CR KUJUR KUJUR PF,BHARNI GROUP 6201601569 SAMEER MINJ AGAPTI MINJ CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201601576 MALIK SINGH BHOLA SINGH CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP MUKESH 6201601583 SUKHRAM CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI 6201601493 SUNIL XALXO TARCISISU XALXO

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

OBC

28/07/2011

I

GEN

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

GEN

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

GEN

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201601601 PRAVIN LAKRA OHMAS LAKRA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201601602 ANIL KUMAR MANE RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP DHANANJAY SUKHAL BAI 6201601608 CENTRE,CR BECK BECK PF,BHARNI GROUP 6201601609 MANOJ BARA RAJWA BARA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP DEVDHARI 6201601611 DAYASHANKAR CENTRE,CR RAM PF,BHARNI GROUP 6201601615 RANJIT TOPPO THURRA RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SANDEEP PHOLMON 6201601618 CENTRE,CR KUJUR KUJUR PF,BHARNI GROUP SITA RAM DHARU RAM 6201601620 CENTRE,CR BARMAN BARMAN PF,BHARNI GROUP 6201601629 DEVSHARAN KALMUL CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SHIVBARAT 6201601630 RAMNATH CENTRE,CR RAM PF,BHARNI GROUP PARKASH RUBEN 6201601632 CENTRE,CR KERKETTA KERKETTA PF,BHARNI GROUP BAL BHAGWAN BUDHNATH 6201601638 CENTRE,CR RAJWADE RAM RAJWADE PF,BHARNI GROUP MANBODH 6201601645 PATRAS CENTRE,CR LAKRA PF,BHARNI 6201601593 SANIRAM TIGGA ETWA TIGGA

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

GEN

28/07/2011

I

ST

28/07/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SHADHARAN 6201601656 MAKHAN RAM CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP GORE LAL 6201601658 JUTHAN RAM CENTRE,CR PAIKRA PF,BHARNI GROUP 6201601678 SITARAM AMAR SINGH CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP PRATAP SINGH FIDELIUS 6201601685 CENTRE,CR LAKRA LAKRA PF,BHARNI GROUP 6201601693 ANIL KUMAR CHARAN RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201601713 DEOSAI RAM NRSINGH CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP RAVI SHANKAR BHANSHDHARI 6201601715 CENTRE,CR SONI SONI PF,BHARNI GROUP MANOJ KUMAR 6201601721 KAMIL CENTRE,CR KERKETTA PF,BHARNI GROUP UMESH SINGH AMAR SINGH 6201601760 CENTRE,CR MARAVI MARAVI PF,BHARNI GROUP KISHOR 6201601777 LALDEW RAM CENTRE,CR BHAGAT PF,BHARNI GROUP SANT KUMAR RAMLAKHAN 6201601794 CENTRE,CR PAIKRA PAIKRA PF,BHARNI GROUP RAMNATH 6201601799 RAJU SINGH CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI RODEEP GROUP PAN SAY 6201601803 KUMAR CENTRE,CR KERKETTA KERKETTA PF,BHARNI 6201601648 AMIT KUMAR JEWNANDAN EKKA

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

OBC

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP RAM LAKHAN GUJNATH 6201601826 CENTRE,CR SINGH SINGH PF,BHARNI GROUP DEVANAND 6201601898 TANU RAM CENTRE,CR XALXO PF,BHARNI GROUP KRISHPHAL 6201601905 GENDA EKKA CENTRE,CR EKKA PF,BHARNI GROUP FRANCIS 6201602007 PASKAL TOPPO CENTRE,CR TOPPO PF,BHARNI GROUP UDAY PRAKASH 6201602027 JAGNATH MINJ CENTRE,CR MINJ PF,BHARNI GROUP 6201602065 JAGAN RAM NOHAR SAY CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201602070 MANI LAL SRI RAM SAI CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP GIRWAR 6201602103 SURAJ SINGH CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP 6201602111 KALULAL RUPSI CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201602118 DUHAN SAY FUL SAY CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SHAUKI LAL SHYAM LAL 6201602145 CENTRE,CR BHAGAT BHAGAT PF,BHARNI GROUP OMPRAKASH BHAJAT RAM 6201602146 CENTRE,CR BHAGAT BHAGAT PF,BHARNI GROUP DINANATH 6201602206 MOHAN RAM CENTRE,CR EKKA PF,BHARNI 6201601820 VIJAY PRATAP SINGH PANNA LAL

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

ST

29/07/2011

I

6201602259

RUDRA PRASAD TILAK SINGH SINGH LAGAN SAI GEREGORI LAKRA BUNA KINDO BHAROS RAM RAJWADE HARKESH KUSHWAHA

6201602267 RAM AWTAR

6201602302 KOSMAS LAKRA

6201602361 SUSHIL KINDO PREM SAGAR RAJWADE RAJKAPOOR KUSHWAHA

6201602415

6201602432

6201602442

HAISAL KUMAR LAXMAN KERKETTA SHITAL RAM

6201602556 RAMDHAN

6201602559 ANIL LAKRA SHAILENDRA KUJUR

KARRA RAM PASCAL KUJUR DHIRAJU RAM NARAYAN YADAV RAMDHANI BEAK THURCHOO RAM

6201602586

6201602596 BANDHAN RAM

6201602598 AMRIT YADAV NAVIN KUMAR BEAK

6201602615

6201602616 AMIRAN RAM

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

29/07/2011

I

OBC

29/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

OBC

30/07/2011

I

OBC

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

OBC

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

6201602639

DHIRENDRA KUMAR VINOD KUMAR KINDO

6201602693

6201602694 KULDEEP EKKA

6201602706 ARVIND TIRKEY

6201602760 NAMIK SINGH KALINDAR RAM KUJUR

6201602761

6201602773 KAMLESHWAR IMILIYANUS KINDO KRISHNA CHAND SIDAR

6201602815

6201602823

6201602831 DILIP KUMAR AJAY KUMAR BHAGAT SUKRU RAM BHAGAT SUBHIT KUMAR BHAGAT

6201602837

6201602842

6201602843

6201602856 ANIL KUMAR

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SADHU RAM CENTRE,CR KINDO PF,BHARNI GROUP MADAN EKKA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP DILBHARAN CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SUMAR SINGH CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP ENJ SAI CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CHOTTO CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP RAFAYAL CENTRE,CR KINDO PF,BHARNI GROUP ANAND RAM CENTRE,CR SIDAR PF,BHARNI GROUP BANDNAN RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP PAHRU RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP DHNA RAM CENTRE,CR BHAGAT PF,BHARNI GROUP SHRILAL CENTRE,CR BHAGAT PF,BHARNI GROUP KESHWAR CENTRE,CR PRASAD PF,BHARNI CHEHRU RAM

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

OBC

30/07/2011

I

6201602874 MAHAN EKKA

SUBEDAN EKKA

6201602912

RAJESH KUMAR LAXMI PRASAD GUPTA FLORENCIUS TIRKEY VIRAN TIRKEY

6201602924 AMIT TIRKEY PETER JOHN TIRKEY

6201602938

6201602939 MANOJ KUMAR MANOJ KUMAR TOPPO BAHADUR TOPPO

AMHESH NATH

6201602956

TALU RAM

6201602982

DEVCHAN RAM

6201603008 LOLAS MINJ

HANUK MINJ

6201603018 RAJESH KUJUR BAJRU KUJUR

6201603022 AMIT EKKA

FRANSIS EKKA

6201603042

SANTOSH RAMESH RAM KUMAR PAIKRA PAIKRA NANHU RAM

6201603046 RANSAI RAVI ARUN KUMAR TIGGA BALRAM PRADHAN

6201603050

RAJARAM

6201603058

ABHI PRADHAN

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

30/07/2011

I

OBC

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

30/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

SC

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

GEN

31/07/2011

I

6201603070

6201603076

6201603109

6201603148

6201603191

6201603232

6201603272

6201603274

6201603298

6201603304

6201603305

6201603319

6201603336

6201603388

GROUP MANJEET PO DIL SAI TIRKEY CENTRE,CR KUMAR TIRKEY GANIYARI PF,BHARNI GROUP PO SHIVBRAT RAM JODHAN RAM CENTRE,CR GANIYARI PF,BHARNI GROUP PO SUNIL KUMAR MAHABIR RAM CENTRE,CR GANIYARI PF,BHARNI GROUP BALKISUN JAIRAM PO CENTRE,CR BHAGAT BHAGAT GANIYARI PF,BHARNI GROUP PO JOHAN RAM PHUL SAI CENTRE,CR GANIYARI PF,BHARNI GROUP PO KENDLU RAM SAHEBA RAM CENTRE,CR GANIYARI PF,BHARNI GROUP PO SANJAY LAL DILSAY CENTRE,CR GANIYARI PF,BHARNI GROUP AJAY KUMAR PO ATWAR SHA CENTRE,CR BHAGAT GANIYARI PF,BHARNI GROUP RAKESH KUMAR JAGESHWARR PO CENTRE,CR BHAGAT AM BHAGAT GANIYARI PF,BHARNI GROUP WILLIAM PO ANUP LAKRA CENTRE,CR LAKRA GANIYARI PF,BHARNI GROUP JOGENDRA PO RAMPRASAD CENTRE,CR RAM GANIYARI PF,BHARNI GROUP ALBEES PO SUKHSUI CENTRE,CR KERKETTA GANIYARI PF,BHARNI GROUP RAJESH SITARAM PO CENTRE,CR KERKETTA KERKETTA GANIYARI PF,BHARNI GROUP CHRISTOPHER PO RANDHIR MINJ CENTRE,CR MINJ GANIYARI PF,BHARNI

BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

OBC

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

6201603402

JAKHARIUS XAXA SUBEDAN LAKRA

6201603424

6201603461 SHIV KUMAR

6201603491 SUNIL RAM OM PRAKASH RAM VIAJY KUMAR SINGH BIRENDER TIRKEY HEMANT TIRKEY

6201603492

6201603499

6201603518

6201603525

6201603534 PAWAN KUJUR TENUJ KUMAR XALXO

6201603538

6201603539 ANMOL MINJ VINOD KUMAR SAI GULAB SINGH NAG

6201603557

6201603560

6201603572 BIFAI RAM

GROUP BLASIUS XAXA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP TELSPHORE CENTRE,CR LAKRA PF,BHARNI GROUP PRATAP SINGH CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SUDESHWAR CENTRE,CR RAM PF,BHARNI GROUP BHIKHAN RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP AMAR SAI CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP JAKERIUS CENTRE,CR TIRKEY PF,BHARNI GROUP ELIEZAR CENTRE,CR TIRKEY PF,BHARNI GROUP FULGENJ CENTRE,CR KUJUR PF,BHARNI GROUP TARSISIUS CENTRE,CR XALXO PF,BHARNI GROUP EMIL MINJ CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP NAKUL SAI CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP ATWAR SAI CENTRE,CR NAG PF,BHARNI GROUP DHANMAN CENTRE,CR RAM PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

OBC

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

31/07/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP HEMANT HABIL 6201603616 CENTRE,CR KISPOTTA KISPOTTA PF,BHARNI GROUP ANTONISH 6201603628 ABHAY MINJ CENTRE,CR MINJ PF,BHARNI GROUP RAM PRASAD DEWDHARI 6201603658 CENTRE,CR KANEI RAM PF,BHARNI GROUP PRITHVI PAL SHIV PRASAD 6201603659 CENTRE,CR YADAV YADAV PF,BHARNI GROUP 6201603781 ANGNOO RAM JAIRAM RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP NIRBHAI 6201603786 SUBODH SINGH CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP DEVENDRA 6201603817 RAM SINGH CENTRE,CR NATH SINGH PF,BHARNI GROUP SONA LAL BHAIYA LAL 6201603863 CENTRE,CR RAJWADE RAJWADE PF,BHARNI GROUP 6201603901 GOPAL SINGH RAM KISHUN CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201603908 SUNIL KUMAR RAMJI RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201603928 DILAR SINGH RUSTAM SAI CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201603933 NEELAM BAXLA TOBIAS BAXLA CENTRE,CR PF,BHARNI ISHWAR GROUP JITENDRA 6201603988 PRASAD CENTRE,CR YADAV YADAV PF,BHARNI 6201603573 SANJEWAN EKKA THEODOR EKKA

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

OBC

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

OBC

01/08/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP UDAY SINGH 6201604024 SHIV PRASAD CENTRE,CR PAWLE PF,BHARNI GROUP CHARANSAI 6201604095 ANTONY TOPPO CENTRE,CR TOPPO PF,BHARNI HEMENDRA GROUP SANJIV KUMAR 6201604113 KUMAR CENTRE,CR PAIKRA PAIKRA PF,BHARNI GROUP PRADEEP NANDLAL 6201604125 CENTRE,CR KUMAR SAHU SAHU PF,BHARNI GROUP YUDHISTHIR BRIJENDRA 6201604129 CENTRE,CR YADAV LAL PF,BHARNI GROUP SANTOSH PETRA RAM 6201604131 CENTRE,CR KUMAR NAG NAG PF,BHARNI GROUP DHARAM RAM 6201604142 KARTIK CENTRE,CR BHAGAT PF,BHARNI GROUP 6201604146 ALOK NATH RAM DULAR CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP NAGESHWAR JAGDISH 6201604148 CENTRE,CR PRASAD PRASAD PF,BHARNI GROUP AMARDEEP 6201604150 JAMES EKKA CENTRE,CR EKKA PF,BHARNI GROUP MAHABIR 6201604160 ARVIND KUMAR CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP 6201604207 MANCHIT SINGH FURSAT SINGH CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SANTOSH BABULAL 6201604213 CENTRE,CR KUMAR SINGH SINGH PF,BHARNI 6201603991 ALOK KUMAR MOHAN RAM

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

OBC

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

GEN

01/08/2011

I

GEN

01/08/2011

I

GEN

01/08/2011

I

ST

01/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

GEN

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SURENDRA 6201604233 HARI RAM CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI GROUP KAMLESH BISHUN 6201604237 CENTRE,CR TIRKEY TIRKEY PF,BHARNI GROUP SOHAN KUMAR DUHAN RAM 6201604240 CENTRE,CR RAJWADE RAJWADE PF,BHARNI GROUP JEEVAN LAL 6201604242 AJEET BECK CENTRE,CR BECK PF,BHARNI GROUP 6201604249 ANIL LAKRA BHOOLAN RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP MITHALESH PARAMESHWA 6201604253 CENTRE,CR KUMAR SINGH R SINGH PF,BHARNI GROUP 6201604257 SUMIT KUJUR NIRMAL KUJUR CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP MANJEET SAIHOON 6201604261 CENTRE,CR KERKETTA KERKETTA PF,BHARNI GROUP 6201604263 ISHWAR MINJ ANJLUS MINJ CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP RAJESH KUMAR LAXMAN 6201604275 CENTRE,CR XALXO XALXO PF,BHARNI GROUP 6201604299 PRAWEEN EKKA AJIT EKKA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201604318 PRADEEP EKKA SARKO EKKA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP LOCKNATH 6201604328 VIJAY TOPPO CENTRE,CR TOPPO PF,BHARNI 6201604222 UMESH SINGH PAIKRA SUKHSHAR

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

GEN

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

GEN

02/08/2011

I

GEN

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

GROUP MADWARI RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP JOSEPH 6201604348 SILEMAN CENTRE,CR KISPOTTA PF,BHARNI GROUP SANTOSH 6201604359 TARA RAM CENTRE,CR TOPPO PF,BHARNI GROUP ATUL VINAY YESHU DAS 6201604366 CENTRE,CR EKKA EKKA PF,BHARNI GROUP HEMANT BALDEV RAM 6201604382 CENTRE,CR KUMAR LAKRA LAKRA PF,BHARNI GROUP 6201604407 LALJEET DHARAMJEET CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP KRISHNA 6201604409 MOHAR LAL CENTRE,CR PRASAD PF,BHARNI GROUP JAGDISH NAGESHWER 6201604424 CENTRE,CR PRASAD PRASAD PF,BHARNI GROUP GANESHWAR KRISHNA 6201604429 CENTRE,CR SINGH SINGH PF,BHARNI GROUP PRADEEP LOHARSAY 6201604431 CENTRE,CR KUJUR KUJUR PF,BHARNI GROUP LOHARSAY 6201604432 DEEPAK KUJUR CENTRE,CR KUJUR PF,BHARNI GROUP AASHISH RANJEET 6201604440 CENTRE,CR TOPPO TOPPO PF,BHARNI GROUP CHANDRIKA 6201604445 RAMJEET RAM CENTRE,CR RAM PF,BHARNI GROUP 6201604452 AVINASH MINJ RAMLAL MINJ CENTRE,CR PF,BHARNI 6201604341 SHIVCHARAN RAM

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

OBC

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

02/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

6201604465 SUNIT EKKA

6201604468

6201604481

6201604498

6201604514

6201604520

6201604522

6201604560

6201604566

6201604567

6201604569

6201604571

6201604573

6201604576

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP RAJESH RAM BALDEV RAM CENTRE,CR BHAGAT BHAGAT PF,BHARNI GROUP MILKIN EKKA AMBROS EKKA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP KHUDIHAR BANDHAN RAM CENTRE,CR RAM PF,BHARNI GROUP MANOJ RAM KALINDAR RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP MAHESH SINGH INDAL SINGH CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP RAM ANIL RAM CENTRE,CR KESHWAR PF,BHARNI GROUP PRADEEP BENEDICT CENTRE,CR TOPPO TOPPO PF,BHARNI GROUP AMIT TOPPO AJIT TOPPO CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SANJAY RAM DASHRATH CENTRE,CR BHAGAT BHAGAT PF,BHARNI GROUP MUNESHWAR BIFE RAM CENTRE,CR RAM PF,BHARNI GROUP MARIYANUSH PITRUS EKKA CENTRE,CR EKKA PF,BHARNI GROUP BIMAL NIKUNJ BIPHAI CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP UMESH KUMAR BHART RAM CENTRE,CR PF,BHARNI PHILIP EKKA

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI PRAKASH GROUP SUKHSAI 6201604612 KUMAR CENTRE,CR KERKETTA KERKETTA PF,BHARNI GROUP VIJAY KUMAR 6201604623 INJOR SAI CENTRE,CR BHAGAT PF,BHARNI GROUP 6201604659 BINOD EKKA GABRIEL EKKA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP HARISHCHAND LAKHPATI 6201604660 CENTRE,CR RA SINGH SINGH PF,BHARNI GROUP 6201604693 JEBIYAR RAM AMEEN RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201604700 ALEXIUS EKKA LALSAI EKKA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP RAJ KUMAR KAMAL SAI 6201604729 CENTRE,CR BHAGAT BHAGAT PF,BHARNI GROUP 6201604752 JAICHAND RAM RAMDEV RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201604761 SUBHASH SADHU RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201604771 RAJU LAKRA LALLU LAKRA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201604777 ALSAN KUJUR YAKUB KUJUR CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP DEEN DAYAL 6201604815 INJINIUS CENTRE,CR TIRIY PF,BHARNI GROUP 6201604826 GANESH RAM BHAKRU RAM CENTRE,CR PF,BHARNI 6201604590 NANDKISHOR NAG MASAT RAM NAG

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

OBC

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

ST

03/08/2011

I

SC

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

6201604833 SUMAN EKKA SURENDRA EKKA

AGNASIUS EKKA DULLI EKKA

6201604838

6201604859 KRISHNA RAM

LODRO RAM

6201604865 BUDDH RAM VIJAY KUMAR TIRKEY ROHIT KUMAR VERMA SANJAY PAINKRA SANDEEP KUMAR MINJ SURAJ KUMAR PAINKRA

UJUN

6201604867

MANAL SAI KESHAV PRASAD VERMA AGHANU SAI

6201604873

6201604876

6201604877

ALOIS MINJ

6201604881

NARAYAN SAI

6201604882 BHIMSEN SAI JWALA PRSAD SAHU KAVINDRA TIRKEY

NEGI SAI SANTOSH SAHU SHOMRAN TIRKEY

6201604892

6201604911

6201604912 SANJAY KUMAR JAGDEV RAM

6201604931 AKHLESH AIND

SUNDAR RAM

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

GEN

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

GEN

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

6201604951

SANJAY KUMAR JHAGAN RAM TOPPO BEER SINGH NETAM RAMCHANDAR DHURWE RAM CHHATRIT NETAM RAMAVTAR DHURWE SHRINATH SAI

6201604955

6201604956

6201604959 AKBAR SAI

6201604964

GEETA PRASAD KANHAIYA LAL SINGH SINGH SHANKAR RIKESH KUMAR PRASAD TIWARI TIWARI DEVA PRATAP SINGH MANESHWAR SAI BHOLA RAM

6201604968

6201604989

6201604991

SAHDRO SAI

6201605010 MANOHAR SAI GHANSHYAM BHAGAT

ALAM SAI KRISHNA RAM BHAGAT AUGUSTUS TIGGA PANCH RAM TOPPO SATANAND SINGH MUNN BHARTI

6201605026

6201605047 JUSTIN TIGGA

6201605051 ALBIT TOPPO

6201605072 VINOD SINGH SARFRAZ HSSAN

6201605073

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

GEN

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

ST

04/08/2011

I

GEN

04/08/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201605118 GULAB SINGH RAM JANAK CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP BHENERIUS 6201605123 SILAS EKKA CENTRE,CR EKKA PF,BHARNI GROUP ALEXIUS 6201605124 ARVIND KUJUR CENTRE,CR KUJUR PF,BHARNI GROUP 6201605128 ANIL MINJ JUNAS CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201605134 SIYANAND SOHAN RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6201605135 PAWAN PANNA LIBIN PANNA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP ASEEM PAWAN 6201605147 TAIRAS MINJ CENTRE,CR MINJ PF,BHARNI GROUP PREM SAI BALI RAM 6201605166 CENTRE,CR LAKRA LAKRA PF,BHARNI GROUP 6201605190 ANUJ EKKA AJIT EKKA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP BEERBAL MOHARSAI 6201605192 CENTRE,CR KERKETTA KERKETTA PF,BHARNI GROUP 6201605197 HARIL SAI KUNWAR SAI CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SHIVANAND SINGHDEO SAI 6201605229 CENTRE,CR SINGH PAINKRA PAINKRA PF,BHARNI GROUP MADAN SAI KHAGESHWAR 6201605248 CENTRE,CR PAINKRA SAI PAINKRA PF,BHARNI 6201605098 RAVI KUMAR SINGH VISUN SINGH

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

6201605260 SANTOSH RAM

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SATISH 6201605262 AMIT TIGGA CENTRE,CR KUMAR TIGGA PF,BHARNI GROUP RAJENDRA 6201605264 BHITKU RAM CENTRE,CR PRASAD PF,BHARNI GROUP 6201605272 RAMSARAT BIGUL SAI CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP DILESHWAR RAMJAN 6201605284 CENTRE,CR TOPPO TOPPO PF,BHARNI GROUP 6201605285 PRAMOD MINJ MANUEL CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP LALIT PRASAD PAWAL 6201605287 CENTRE,CR BAKHLA BAKHLA PF,BHARNI GROUP SAIHUN 6201605316 ATUL TOPPO CENTRE,CR TOPPO PF,BHARNI GROUP AMAR SINGH MOHAN SAI 6201605320 CENTRE,CR VARKADE VARKADE PF,BHARNI GROUP GAURISHANKAR BHUNESHWAR CENTRE,CR 6201605329 SINGH SINGH PF,BHARNI GROUP RAJEEW MAHEHWAR 6201605330 CENTRE,CR KUMAR THAKUR PRASAD PF,BHARNI GROUP INDESHWAR 6201605334 BAHAL SINGH CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP 6201605337 JAYPAL SINGH RAM SAGAR CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP VIRENDER MANUEL 6201605373 CENTRE,CR XALXO XALXO PF,BHARNI KOJAN RAM

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

OBC

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

6201605388

SHREERAM PAINKRA

MATBAL SAI PAINKRA VICTOR MINJ

6201605415 NIRDOSH MINJ

6201605433 AJAD SINGH

DHANSINGH LAHAR SAI KUJUR KAMAL RAM

6201605448 SURESH KUMAR PRAHLAD KUMAR RATAN KUMAR PAIKRA

6201605506

6201605509

AMAR SAY

6201605522 GHURAN RAM

BHEEKH RAM ELISIUS TIRKEY AJIT KUJUR KUWAR SAI RAM KINDO JEET SINGH HERMON PANNA NANSAI DAYA RAM LAKRA

6201605536 AIDIS TIRKEY

6201605538 ANSIUS KUJUR

6201605547 ASHOK KINDO RAVISHANKAR SINGH

6201605548

VINAY 6201605566 BHUSHAN PANNA 6201605589 MANOJ KUMAR TOPPO

6201605596 AJEET LAKRA

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

05/08/2011

I

ST

05/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CHHOTAN SHIVMANGAL 6201605607 CENTRE,CR SINGH SINGH PF,BHARNI GROUP 6201605645 JEEWAN EKKA CYRLIL EKKA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SANATAN KUMR PRAMDAN 6201605651 CENTRE,CR BECK BECK PF,BHARNI GROUP JALASAN RAM HIRALAL 6201605659 CENTRE,CR LAKARA LAKARA PF,BHARNI GROUP DARSHAN SAHABESHWA 6201605661 CENTRE,CR KUMAR SAI R SAI PF,BHARNI GROUP ALEKXIUS 6201605698 RAKESH TIRKEY CENTRE,CR TIRKEY PF,BHARNI GROUP SUBHASH 6201605723 KULAMA RAM CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI GROUP AASHISH 6201605724 KREEMN RAM CENTRE,CR KUMAR TIGGA PF,BHARNI NARESH GROUP ANUVESH 51106163662 6202000027 CHANDRA CENTRE,CR TANDON TANDON PF,BHARNI NARESH GROUP KALICHAND 51106166258 6202000029 CHANDRA CENTRE,CR TANDON TANDON PF,BHARNI GROUP SANJAY KUMAR SHRI TERAS 51106551107 6202000070 CENTRE,CR PATEL RAM PF,BHARNI ASHWANEE GROUP PARDESHI 51106952024 6202000109 KUMAR CENTRE,CR RAM KENWAT KENWAT PF,BHARNI SHRAWAN SHRI PREM GROUP 51107017673 6202000113 KUMAR SINGH CENTRE,CR KANWAR KANWAR PF,BHARNI 6201605602 DINESH LAKRA RAIMON LAKRA

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

SC

06/08/2011

I

SC

06/08/2011

I

OBC

06/08/2011

I

OBC

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

51107133906 6202000130

RAKESH KUMAR SURAJMAN GOND SINGH GOND VIKRAM SINGH DAHARIYA RAMSINGH GOND TULSA PRASAD DAHARIYA SUKHSEN SINGH

51107380075 6202000152

51107413587 6202000154

51107610922 6202000192

ISHWAR KUMAR SHRI UDAY YADAV RAM YADAV SURAJ KUMAR TANDAN HORIL LAL TANDAN SHIV PRASAD DWIVEDI MAHESH SHARMA

51107824677 6202000211

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

06/08/2011

I

SC

06/08/2011

I

ST

06/08/2011

I

OBC

06/08/2011

I

SC

07/08/2011

I

CHANDRA CHURNA 51107905631 6202000222 SHARAN DWIVEDI 51107980955 6202000235 RANU SHARMA

GROUP PO BILASPU (CG)CENTRE,CR GANIYARI R 495001 PF,BHARNI PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

GEN

07/08/2011

I

51107951750 6202000238

51108209010 6202000254

51108570479 6202000297

51108589946 6202000301

51108598789 6202000302

51108647204 6202000305

51108712907 6202000319

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CORNELIUS SAMEER XALXO CENTRE,CR XALXO PF,BHARNI GROUP LAXMI PRASAD DUKALOO RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP KALESHWAR SHRI JAGAR CENTRE,CR SINGH SAY PF,BHARNI GROUP KARAN SINGH PEEL LAL CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP RAM CHARAN SIDAR SINGH CENTRE,CR SIDAR PF,BHARNI GROUP SURESH KUMAR SHRI SHYAM CENTRE,CR PAIKRA SINGH PAIKRA PF,BHARNI GROUP GAURAV SINGH JAGDISH CENTRE,CR JANGDE PRASAD PF,BHARNI

GEN

07/08/2011

I

ST

07/08/2011

I

ST

07/08/2011

I

ST

07/08/2011

I

ST

07/08/2011

I

ST

07/08/2011

I

ST

07/08/2011

I

SC

07/08/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 51108736948 6202000323 RAM KUMAR SIYA RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP GANESH RAM SIDAR SINGH 51108752055 6202000331 CENTRE,CR KANWAR KANWAR PF,BHARNI JITENDRA GROUP PRATAP SINGH 51108765261 6202000337 KUMAR CENTRE,CR KANWAR KANWAR PF,BHARNI GROUP RAJESH KUMAR GORELAL 51108702667 6202000339 CENTRE,CR PATEL PATEL PF,BHARNI SHRI GROUP SANAT KUMAR 51108919586 6202000359 NAROTTAM CENTRE,CR ROHIDAS ROHIDAS PF,BHARNI GROUP DEVDATT GEETA LAL 51109160718 6202000383 CENTRE,CR KANWAR KANWAR PF,BHARNI GROUP LEELADHER TARACHAND 51109170599 6202000385 CENTRE,CR SINGH KANWAR KANWAR PF,BHARNI GROUP ARVIND KUMAR SAMAR SINGH 51109177036 6202000393 CENTRE,CR MARKAM MARKAM PF,BHARNI GROUP SURESH KUMAR GOPAL RAM CENTRE,CR 51109176088 6202000396 PATEL PATEL PF,BHARNI GROUP ARUN SINGH PRATAP SINGH 51109463244 6202000426 CENTRE,CR KANWAR KANWAR PF,BHARNI GROUP TILKESH 51109457200 6202000427 RAM KUMAR CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI 51108711979 6202000320 SAMAR SINGH KANWAR HIRA SINGH KANWAR 51109476677 6202000429 GHANSHYAM DAS VAISHNAV

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

07/08/2011

I

ST

07/08/2011

I

ST

07/08/2011

I

ST

07/08/2011

I

OBC

07/08/2011

I

SC

07/08/2011

I

ST

07/08/2011

I

ST

07/08/2011

I

ST

07/08/2011

I

OBC

07/08/2011

I

ST

07/08/2011

I

SC

07/08/2011

I

SHRI GROUP PO BILASPU (CG)ATRUHAN DAS CENTRE,CR GANIYARI R 495001 VAISHNAV PF,BHARNI RAMAYAN PRASAD GROUP PO BILASPU (CG)CENTRE,CR GANIYARI R 495001 PF,BHARNI

GEN

07/08/2011

I

51109519180 6202000437 RAJESH KUMAR

SC

07/08/2011

I

51109553298 6202000441

VIKAS KUMAR PANDEY

GANESH PRASAD PANDEY SHRI MAHESH RAM SHRI GANESH RAM KANWAR

51109585980 6202000447 NAYAN KUMAR PURAN SINGH KANWAR

51109592236 6202000449

51109596659 6202000451

SUKHSAGAR SHRI SUNAU SINGH KANWAR RAM KANWAR SHRI GOKUL PRASAD RATHORE BAISAKHU SINGH DUJE RAM PUNITRAM KASHYAP

51108960084 6202000461 BHAGEERATHI

51109619143 6202000465 LALIT KUMAR

51109775969 6202000494 AJAY KUMAR

51110189678 6202000554 RAM KUMAR

51110351312 6202000586

SANJAY KUMAR GIRDHARI LAL YADAW YADAW

MR NARAYAN DINESH KUMAR 51110386644 6202000592 PRASAD THAWAIT THAWAIT 51110397314 6202000595 UDIT NARAYAN RAMDIL RISHI KUMAR TIWARI ASHWANI KUMAR AMOL SINGH ARMO MR BABU LAL TIWARI CHANDAN SINGH RAM DAYAL ARMO

51110397663 6202000596

51110580761 6202000650

51110625249 6202000656

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

GEN

07/08/2011

I

OBC

07/08/2011

I

ST

07/08/2011

I

ST

07/08/2011

I

OBC

07/08/2011

I

ST

07/08/2011

I

OBC

08/08/2011

I

OBC

08/08/2011

I

OBC

08/08/2011

I

OBC

08/08/2011

I

SC

08/08/2011

I

GEN

08/08/2011

I

ST

08/08/2011

I

ST

08/08/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SATAN SINGH GEND SINGH 51110755602 6202000677 CENTRE,CR MARABI MARABI PF,BHARNI GROUP YASHWANT DEVI PRASAD 51110756584 6202000678 CENTRE,CR SINGH SINGH PF,BHARNI GROUP 51109963713 6202000680 JODHAN SHRI RAMLAL CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP DINESH KUMAR CHHEDU RAM 51110767993 6202000683 CENTRE,CR KANWAR KANWAR PF,BHARNI GROUP 51110858159 6202000704 HAR NARAYAN ANUJ RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CHHABI LAL 51110899204 6202000708 BED RAM CENTRE,CR LAHRE PF,BHARNI GROUP BHUNESHWAR AKADASHI 51110332288 6202000712 CENTRE,CR PATEL PATEL PF,BHARNI GROUP DINESH KUMAR AMRIT LAL 51110962397 6202000714 CENTRE,CR ANANT ANANT PF,BHARNI GROUP 51111044239 6202000744 FIROJ SIDDIKI SABIR CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP DILHARAN SHRI LAKHAN 51111074780 6202000746 CENTRE,CR TOMAR TOMAR PF,BHARNI SHRI GROUP 51111062867 6202000759 PAWAN KUMAR BHUNESHWAR CENTRE,CR PRASAD PF,BHARNI GROUP SANKAR LAL PANCH RAM 51111122994 6202000771 CENTRE,CR JANGDE JANGDE PF,BHARNI GROUP 51111161062 6202000784 JAIPRAKASH SUK LAL CENTRE,CR PF,BHARNI 51110194731 6202000668 VIVEK KUMAR MOURYA SURESH MOURYA

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

GEN

08/08/2011

I

ST

08/08/2011

I

ST

08/08/2011

I

OBC

08/08/2011

I

ST

08/08/2011

I

OBC

08/08/2011

I

SC

08/08/2011

I

OBC

08/08/2011

I

SC

08/08/2011

I

GEN

08/08/2011

I

ST

08/08/2011

I

OBC

08/08/2011

I

SC

08/08/2011

I

ST

08/08/2011

I

51111181594 6202000794

NARESH KUMAR SAMAYA LAL UIKE UIKE JITENDRA MAHETTAR KUMAR PATREY PATREY

51111181126 6202000795

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

08/08/2011

I

SC

08/08/2011

I

JITENDRA 51110599533 6202000803 KUMAR RATHORE 51111223586 6202000809 SATISH KUMAR SATNAMI JAGDEW BARMAN MOHAN LAL RATHOUR

51111277242 6202000822

51111568172 6202000871

RAMESHWAR 51111293007 6202000878 PRASAD CHANDRA 51111285434 6202000881 RADHESHYAM KEWAT NAND KUMAR GOND DUKH HARAN SINGH KANWAR BALRAM PRADHAN PAWAN KUMAR SHRIWAS PANKAJ KUMAR TENGWAR DILIP KUMAR RATHORE

51111671332 6202000886

51111424425 6202000899

51111420190 6202000906

51111780871 6202000949

51111839955 6202000954

51111437502 6202000959

SHRI GROUP CHANDRASHE CENTRE,CR KHAR PF,BHARNI RATHORE GROUP SEWAK RAM CENTRE,CR SATNAMI PF,BHARNI GROUP BUDH RAM CENTRE,CR BARMAN PF,BHARNI GROUP SRI MUNNA CENTRE,CR LAL RATHOUR PF,BHARNI SHRI SUFAL GROUP PRASAD CENTRE,CR CHANDRA PF,BHARNI SHRI GROUP BALBHADRA CENTRE,CR KEWAT PF,BHARNI GROUP PARSON LAL CENTRE,CR GOND PF,BHARNI RAMAYAN GROUP SINGH CENTRE,CR KANWAR PF,BHARNI GROUP CHHOTE LAL CENTRE,CR PRADHAN PF,BHARNI SHRI GROUP HARNARAYAN CENTRE,CR SHRIWAS PF,BHARNI GROUP SUKHSAGAR CENTRE,CR TENGWAR PF,BHARNI GROUP HOL PRASAD CENTRE,CR RATHORE PF,BHARNI

GEN

08/08/2011

I

SC

08/08/2011

I

SC

08/08/2011

I

OBC

08/08/2011

I

OBC

08/08/2011

I

OBC

08/08/2011

I

ST

09/08/2011

I

ST

09/08/2011

I

SC

09/08/2011

I

GEN

09/08/2011

I

SC

09/08/2011

I

OBC

09/08/2011

I

51111597571 6202000976

RUP SINGH SIDAR MUKESH KUMAR PATEL

RAM LAL SIDAR SHRI JAWAHIR PATEL

51111895066 6202000978

51112024590 6202000997

CHANDRA PARAS RAM KUMAR YADAW YADAW TEEKA RAM YADAV HARNARAYAN SAHU AJAY KUMAR MARAVI KAMLESH KUMAR MAHETTAL YADAV HARI SHNKAR SAHU MAHATMA SINGH MARAVI SHRI KANHAIYA LAL

51112026222 6202000998

51112037362 6202001005

51112100800 6202001036

51112155545 6202001042

51112157137 6202001043

DEEMAN SINGH RAIN SINGH WAKRE WAKRE

51112234657 6202001071 DURGA PRASAD BHANA LAL PRAKASH KUMAR BHUPENDRA KUMAR SAHU

51112235546 6202001074

CHHEDU RAM SHYAM NARAYAN SAHU NANKUNIYA SAHU RAMAYAN SINGH BHIKHARI DAS

51112140650 6202001089

51112470334 6202001135 SANTRAM SAHU JANAKRAM GOND

51112499735 6202001138

51112578510 6202001152 RAMGULAM

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

09/08/2011

I

OBC

09/08/2011

I

OBC

09/08/2011

I

OBC

09/08/2011

I

OBC

09/08/2011

I

ST

09/08/2011

I

SC

09/08/2011

I

ST

09/08/2011

I

ST

09/08/2011

I

ST

09/08/2011

I

OBC

09/08/2011

I

OBC

09/08/2011

I

ST

09/08/2011

I

SC

09/08/2011

I

GROUP 51112081736 6202001195 SATYAM SINGH UTTAM SINGH CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 51112685178 6202001198 DILIP KUMAR VIJAY KUMAR CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP NARENDRA RAMSWARUP 51112707307 6202001201 CENTRE,CR KUMAR AJAY AJAY PF,BHARNI GROUP MAHENDRA 51112737620 6202001206 AGASRAM CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP ASHOK KUMAR RAMASHANKA 51112825459 6202001229 CENTRE,CR YADAV R YADAV PF,BHARNI GROUP NARAYAN SARODHAN 51112934485 6202001236 CENTRE,CR SINGH MARABI SINGH MARABI PF,BHARNI RANJEET GROUP GOPI CHAND 51112987923 6202001262 KUMAR CENTRE,CR TAMRAKAR TAMRAKAR PF,BHARNI GROUP MADAN SINGH VISHAMBHAR 51111304055 6202001275 CENTRE,CR RAJPUT SINGH PF,BHARNI GROUP PURNANAD CHHEDU RAM 51113105030 6202001292 CENTRE,CR SAHU SAHU PF,BHARNI GROUP DULAR SAI 51111878591 6202001312 DEEPAK RAJAK CENTRE,CR RAJAK PF,BHARNI GROUP NIROJ KUMAR GANESH RAM 51112762096 6202001317 CENTRE,CR GOND GOND PF,BHARNI GROUP INDRARAM RAMGAREEB 51112645720 6202001323 CENTRE,CR BARMAN BARMAN PF,BHARNI GROUP PRITAM SINGH MOTI CHAND 51109266363 6202001340 CENTRE,CR SIDAR SIDAR PF,BHARNI SHRI KOMAL GROUP PREM SINGH 51112707496 6202001363 SINGH CENTRE,CR KANWAR KANWAR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

GEN

09/08/2011

I

SC

09/08/2011

I

SC

09/08/2011

I

SC

09/08/2011

I

GEN

09/08/2011

I

ST

09/08/2011

I

GEN

09/08/2011

I

GEN

09/08/2011

I

OBC

09/08/2011

I

OBC

09/08/2011

I

ST

10/08/2011

I

OBC

10/08/2011

I

ST

10/08/2011

I

ST

10/08/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP RAJENDRA 51113252860 6202001408 SOHAN SINGH CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI HITENDRA CHANDRA GROUP 51113277068 6202001415 KUMAR SHEKHAR CENTRE,CR RATHORE RATHORE PF,BHARNI GROUP TANKESHWAR RADHE LAL 51113286005 6202001422 CENTRE,CR PRASAD PATEL PATEL PF,BHARNI GROUP NILESH KUMAR JOHAN LAL 51111881656 6202001426 CENTRE,CR KUMBHAKAR KUMBHAKAR PF,BHARNI GROUP 51113327750 6202001456 PAWAN KUMAR SHIVPRASAD CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP ROHIT KUMAR SUMER SINGH 6202600020 CENTRE,CR KESHAR KESHAR PF,BHARNI GROUP 6202600021 BHUPENDRA BEERSINGH CENTRE,CR PF,BHARNI BALWAN GROUP RAY SINGH 6202600051 SINGH CENTRE,CR MARKAM MARKAM PF,BHARNI GROUP 6202600057 AMIT KUMAR SUDH RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP KOMAL KISHOR DHANEE RAM 6202600066 CENTRE,CR PULAST PULAST PF,BHARNI GROUP AJAY KUMAR BUDH RAM 6202600105 CENTRE,CR BANJARY BANJARY PF,BHARNI GROUP RAJEEV KUMAR RAJ KUMAR 6202600116 CENTRE,CR SINGH SINGH PF,BHARNI

GOVIND 51112721673 6202001364 PRASAD CHANDRA

SHRI SUKDEV PRASAD CHANDRA SHRI DINESH KUMAR 51111904285 6202001372 HARINATH KURMI KURMI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

OBC

10/08/2011

I

OBC

10/08/2011

I

ST

10/08/2011

I

OBC

10/08/2011

I

OBC

10/08/2011

I

OBC

10/08/2011

I

OBC

10/08/2011

I

ST

10/08/2011

I

ST

10/08/2011

I

ST

10/08/2011

I

OBC

10/08/2011

I

ST

10/08/2011

I

SC

10/08/2011

I

GEN

10/08/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP NAGESH KANT 6202600132 ANJOR SAHU CENTRE,CR SAHU PF,BHARNI GROUP 6202600144 SATPAL SINGH SUKHNATH CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CHHOTE LAL THAKUR RAM 6202600145 CENTRE,CR TOPPO TOPPO PF,BHARNI GROUP KAIRA SAMU 6202600152 CENTRE,CR ICHAGUTU ICHAGUTU PF,BHARNI GROUP 6202600166 RAMAKANT RAJ KUMAR CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP JAISHANKAR 6202600170 BISAHU LAL CENTRE,CR PRASAD PF,BHARNI GROUP KAMAL KISHOR 6202600172 POLYCARP CENTRE,CR TIRKEY PF,BHARNI GROUP AMITABH LAWRENCE 6202600184 CENTRE,CR XALXO XALXO PF,BHARNI GANESHWAR GROUP VINOD KUMAR 6202600194 PRASAD CENTRE,CR SINGH SINGH PF,BHARNI GROUP KHILESH 6202600198 HIRA SINGH CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI SATYA GROUP BHUPENDRA 6202600201 NARAYAN CENTRE,CR SINGH SINGH PF,BHARNI GROUP LALIT KUMAR 6202600215 RADHESHYAM CENTRE,CR SURYAVANSHI PF,BHARNI GROUP SHASHI KANT MURARI LAL 6202600234 CENTRE,CR DUBEY DUBEY PF,BHARNI 6202600129 VIKRAM NARANG BUDHRAM

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

SC

10/08/2011

I

OBC

10/08/2011

I

ST

10/08/2011

I

ST

10/08/2011

I

ST

10/08/2011

I

OBC

10/08/2011

I

OBC

10/08/2011

I

ST

10/08/2011

I

ST

10/08/2011

I

ST

10/08/2011

I

ST

10/08/2011

I

GEN

10/08/2011

I

SC

11/08/2011

I

GEN

11/08/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6202600236 ASHISH XALXO MUKTI XALXO CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SALDEV SINGH PHIRAT SINGH 6202600241 CENTRE,CR KANWAR KANWAR PF,BHARNI GROUP PARMANAND KHEM NATH 6202600246 CENTRE,CR PATEL PATEL PF,BHARNI GROUP SANJAY KUMAR BEER SINGH 6202600248 CENTRE,CR SIDAR SIDAR PF,BHARNI GROUP DHIRENDRA RADHE LAL 6202600262 CENTRE,CR SINGH DHRUW DHRUW PF,BHARNI GROUP PAPPU KUMAR BHARAT LAL 6202600275 CENTRE,CR SAHU SAHU PF,BHARNI GROUP JAY KUMAR 6202600282 VISHAL SINGH CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP DEEPAK KUMAR FAGURAM CENTRE,CR 6202600284 SAHU SAHU PF,BHARNI GROUP 6202600293 LAXMAN SINGH RAGHVENDRA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP MOHER SINGH GAMBHEER 6202600306 CENTRE,CR MARKAM SINGH PF,BHARNI GROUP SATYAJYOTI RAMBHAROS 6202600311 CENTRE,CR KHANDE KHANDE PF,BHARNI GROUP KAPIL DEV GANGA RAM 6202600315 CENTRE,CR SIDAR SIDAR PF,BHARNI GROUP 6202600319 AMAR SINGH JOHAN SINGH CENTRE,CR PF,BHARNI 6202600235 ANUJ XALXO MUKTI XALXO

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

11/08/2011

I

ST

11/08/2011

I

ST

11/08/2011

I

OBC

11/08/2011

I

ST

11/08/2011

I

ST

11/08/2011

I

OBC

11/08/2011

I

GEN

11/08/2011

I

GEN

11/08/2011

I

GEN

11/08/2011

I

ST

11/08/2011

I

SC

11/08/2011

I

ST

11/08/2011

I

ST

11/08/2011

I

6202600337

RAM SUMAN MARAVI DHANANJAY KUMAR SHYAM SINGH YADAW RAJU SINGH TEKAM NARENDRA KUMAR RAY GOVIND RAM RATHORE NIRMAL SINGH GOND ARVIND KERKETTA

RAI SINGH MARAVI SACHITANAND

6202600340

6202600351

SON SINGH GAYA RAM TEKAM PARMANAND RAY SADHU RAM RATHORE FUL SINGH GOND LALSAY KERKETTA

6202600364

6202600395

6202600403

6202600408

6202600439

6202600450 GOPAL PRASAD DUKALHA RAM VISHVRAJ SINGH SHRIKUMAR ARVIND NIKHILESHVAR SINGH JOHAN SINGH ARVIND RANJIT SINGH BASANT KUMAR PATEL SUDH RAM

6202600454

6202600463

6202600494 BHAGIRATHEE SHRAVAN KUMAR PATEL

6202600554

6202600563 GANGA RAM

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

11/08/2011

I

GEN

11/08/2011

I

GEN

11/08/2011

I

ST

11/08/2011

I

ST

11/08/2011

I

OBC

11/08/2011

I

ST

11/08/2011

I

ST

11/08/2011

I

ST

11/08/2011

I

SC

11/08/2011

I

ST

11/08/2011

I

ST

11/08/2011

I

OBC

11/08/2011

I

ST

11/08/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP DILMOHAN PAWAN SINGH 6202600579 CENTRE,CR SINGH PAIKRA PAIKRA PF,BHARNI GROUP MUKESH 6202600589 SANT RAM CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI GROUP RAMNARAYAN AMRIT LAL 6202600591 CENTRE,CR KASHYAP KASHYAP PF,BHARNI GROUP AMARDEEP HERMAN 6202600614 CENTRE,CR TIGGA TIGGA PF,BHARNI GROUP HARISH 6202600641 BUDH RAM CENTRE,CR CHANDRA PF,BHARNI GROUP YOGESH 6202600651 DEVCHARAN CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI RAMESHWAR GROUP JEEVAN SINGH 6202600666 SINGH CENTRE,CR KANWAR KANWAR PF,BHARNI GROUP LAVKESH UJIYAR SINGH 6202600688 CENTRE,CR KUMAR PAIKRA PAIKRA PF,BHARNI GROUP MAHARAJ JAI SINGH 6202600695 CENTRE,CR SINGH PAIKRA PAIKRA PF,BHARNI GROUP 6202600704 KISHOR KUMAR SAKHA RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP RAMAKANT PURUSHOTTA 6202600713 CENTRE,CR SAHU M PF,BHARNI GROUP RADHESHYAM CHANDAN 6202600716 CENTRE,CR SINGH SINGH PF,BHARNI KUBER GROUP SETKUMAR 6202600742 CHARAN CENTRE,CR PATEL PATEL PF,BHARNI 6202600574 BHARAT LAL SIDAR AMRIKA LAL SIDAR

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

OBC

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

OBC

12/08/2011

I

SC

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

OBC

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

OBC

12/08/2011

I

6202600744

RAGHURAJ KUMAR RUPENDRA SINGH PORTE VIJAY LAL JANGDE

LATEL RAM SAHEB SINGH PORTE HEERA LAL JANGDE

6202600762

6202600775

6202600778 TEJESH KUMAR RAVISHANKAR MANRAKHAN SINGH PAIKRA ANANT KUMAR BHANU SANTOSH SINGH SHYAM KUNWAR SINGH PAIKRA PARDESHI RAM BHANU TORAN SINGH SHYAM LACHCHHI RAM

6202600797

6202600821

6202600826

6202600830 SHARAD KUMAR

6202600850

NAKUL PRASAD SUKLAL SAHU SAHU SHRAVAN SINGH TANWER TARSISIUS TIRKEY JAISINGH MARKAM ANAND SINGH KANWAR

NAGENDRA 6202600863 PRATAP TANWER 6202600864 JAIPAL TIRKEY NARSINGH MARKAM VIKRAM SINGH KANWAR

6202600879

6202600882

6202600890

RAJNEESH PANCHU RAM KUMAR URANW URANW

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

SC

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

SC

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

SC

12/08/2011

I

OBC

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

ST

12/08/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6202600945 HARMEL TOPPO EGNES TOPPO CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP LAXMAN 6202600955 ANIL KUMAR CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI VISHNU GROUP SHOBHA RAM 6202600957 PRASAD CENTRE,CR BINJHAWAR BINJHAWAR PF,BHARNI GROUP BADRI PRASAD KHEMLAL 6202600959 CENTRE,CR DAHARIA DHARIYA PF,BHARNI GROUP VIJAY PAL 6202600966 ANTAR SINGH CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP 6202600969 BYAS NARYAN DURGA SINGH CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP NILKANTH 6202600978 MANGAL DAS CENTRE,CR BARETH PF,BHARNI GROUP BLASIUS 6202600984 VIKAS KUJUR CENTRE,CR KUJUR PF,BHARNI BALWANT GROUP PRAKASH 6202601020 SINGH CENTRE,CR SINGH KANWAR KANWAR PF,BHARNI GROUP 6202601022 ROHIT KUMAR RAM PRASAD CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6202601030 ASHOK KUMAR MUNGU RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SANAT KUMAR SHIVNARAYAN 6202601042 CENTRE,CR JAISWAL JAISWAL PF,BHARNI 6202600920

DWARIKA DHANESHWAR PRASAD PRASAD GAVEL GAVEL DHANJAY MANHARAN 6202600936 KUMAR LAL BANDHAN

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

OBC

12/08/2011

I

SC

12/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

SC

13/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

OBC

13/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

SC

13/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

GEN

13/08/2011

I

6202601047

CHANDRA PRAKASH DALESHWAR SINGH VIJAY KUMARPAIKRA

JAGAT RAM

6202601053

ANGAD SINGH SUNDER SINGH PAIKRA SUNDER SINGH

6202601057

6202601065 HITESH KUMAR

6202601066 SURESH SINGH INDAR SINGH BHOLASHANKA RAMKUMAR R UMESH KUMAR SHYAM KUMAR SAHU SAHU SAMAR SINGH JIWRAKHAN LAL

6202601092

6202601095

6202601096 CHHATRAM DURGESH KUMAR

6202601098

RAGHUWEER BHARAT LAL 6202601126 PRASAD SURYAWANSHI SURYAWANSHI 6202601137 VIKRAM SINGH PAIKRA SHANKAR SINGH

6202601162

BHAGAT SINGH BEER NATH MARABI MARABI JAWAHAR BHAINA JOOGRU RAM DHRUW

JAGESHWAR 6202601172 PRASAD BHAINA 6202601174 GOPAL KUMAR

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001

SC

13/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

SC

13/08/2011

I

OBC

13/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

OBC

13/08/2011

I

SC

13/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI BHUNESHWAR GROUP 6202601184 HARI SHANKAR SHIGH CENTRE,CR RATHOUR PF,BHARNI GROUP PRAMOD RAMLAL 6202601185 CENTRE,CR KUMAR VARMA VARMA PF,BHARNI GROUP THAKUR 6202601204 TRILOK SINGH CENTRE,CR PRASAD PF,BHARNI RAMESHWAR GROUP HARPRASAD 6202601209 PRASAD CENTRE,CR JAISWAL JAISWAL PF,BHARNI GROUP VIJAY KUMAR ITWARI 6202601224 CENTRE,CR DHURVE DHRUVE PF,BHARNI GROUP BUDHWAR 6202601246 DEEPAK KUMAR CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP RAVISHANKAR RAMAVATAR 6202601249 CENTRE,CR SAHU SAHU PF,BHARNI GROUP SANT KUMAR AMAR DAS 6202601258 CENTRE,CR BANJARE BANJARE PF,BHARNI GROUP CHAITRAM 6202601272 BALRAM YADAV CENTRE,CR YADAV PF,BHARNI GROUP HEMANT 6202601274 JANAK RAM CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI GROUP NILAMBAR HEERADHAR 6202601283 CENTRE,CR PATEL PATEL PF,BHARNI GROUP DEEPAK KUMAR VISHHNU CENTRE,CR 6202601287 SAHU KUMAR SAHU PF,BHARNI GROUP AMIT KUMAR 6202601301 KRISHNA LAL CENTRE,CR PATEL PF,BHARNI 6202601183 RAMCHANDRA MARAVI NARAD MARAVI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

13/08/2011

I

GEN

13/08/2011

I

SC

13/08/2011

I

ST

13/08/2011

I

OBC

14/08/2011

I

ST

14/08/2011

I

ST

14/08/2011

I

OBC

14/08/2011

I

SC

14/08/2011

I

OBC

14/08/2011

I

ST

14/08/2011

I

OBC

14/08/2011

I

OBC

14/08/2011

I

OBC

14/08/2011

I

6202601304

SUDARSHAN UMESH KUMAR PRASAD PATEL PATEL BHEEMA BARMAN AMIR SINGH PAIKRA AJAY KUMAR OTTI DHAROO RAM BARMAN SUKHSAGAR SINGH PAIKRA AMAR SINGH OTTI CHHEDI SINGH

6202601314

6202601330

6202601333

6202601335 LALLU SINGH

6202601352

RAMESH RAMUND KUMAR MARAVI SINGH MARAVI CHHAGAN LAL THAKUR VINOD KUMAR URANW PARMESHWAR THAKUR DUJE RAM URANW

6202601359

6202601362

6202601368

CHAINU KUMAR JHADI RAM DHRUW DHRUW JAI PRAKASH PATAIL BHOLA RAM

6202601371

6202601372

MANHARAN LAL MAHETTAR URANW RAM URANW

6202601380 ANDESHANAND MILAN SINGH RADHESHYAM SAHU SUKHNANDAN KAIWART MANHANLAL SAHU HRIDAY RAM KAIWART

6202601381

6202601404

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

GEN

14/08/2011

I

ST

14/08/2011

I

ST

14/08/2011

I

ST

14/08/2011

I

ST

14/08/2011

I

ST

14/08/2011

I

ST

14/08/2011

I

ST

14/08/2011

I

ST

14/08/2011

I

GEN

14/08/2011

I

ST

14/08/2011

I

OBC

14/08/2011

I

OBC

14/08/2011

I

OBC

14/08/2011

I

6202601412 KAUSHL SINGH NEPAL SINGH

6202601426

6202601432

6202601439

6202601441

6202601488

6202601489

6202601506

6202601531

6202601547

6202601562

6202601568

6202601580

6202601604

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP BHUPENDRA DILHARAN CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI GROUP SARAJU KANHAIYA CENTRE,CR PRASAD PF,BHARNI GROUP DEVENDER DESH RAJ CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI GROUP DWIPESH SHIV KUMAR CENTRE,CR KUMAR SAHU SAHU PF,BHARNI GROUP PRADEEP BABU LAL CENTRE,CR KUMARSIDAR SIDAR PF,BHARNI GROUP SANDEEP BABU LAL CENTRE,CR KUMAR SIDAR SIDAR PF,BHARNI GROUP SUSHIL KUMAR SHOBHAN CENTRE,CR KINDO PF,BHARNI GROUP LOKVIJY RAMSAJIVAN CENTRE,CR PF,BHARNI MAHENDRA DAMUDAR GROUP KUMAR PRASAD CENTRE,CR SONWANI SONWANI PF,BHARNI GROUP LUKESH KUMAR CHANDRAPRA CENTRE,CR SAHU KASH SAHU PF,BHARNI GROUP UMASHANKAR PANCHRAM CENTRE,CR VASTRAKAR VASTRAKAR PF,BHARNI GROUP VIDHYA RATI RAM CENTRE,CR PRASAD NETAM NETAM PF,BHARNI GROUP RAJENDRA GUNA RAM CENTRE,CR KUMAR DHRUW DHRUW PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

14/08/2011

I

SC

14/08/2011

I

OBC

14/08/2011

I

GEN

14/08/2011

I

OBC

14/08/2011

I

ST

14/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

SC

16/08/2011

I

SC

16/08/2011

I

OBC

16/08/2011

I

GEN

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CHANDAN LAL GORE LAL 6202601611 CENTRE,CR CHOUDHARY CHOUDHARY PF,BHARNI GROUP PADUM KUMAR SITARAM 6202601615 CENTRE,CR VARMA VARMA PF,BHARNI GROUP NANDPRAKASH 6202601637 FARAN EKKA CENTRE,CR EKKA PF,BHARNI GROUP RUP SINGH BHAG SINGH 6202601649 CENTRE,CR MARABI MARABI PF,BHARNI GROUP RUPENDRA TARACHAND 6202601659 CENTRE,CR KUMAR SIDAR SIDAR PF,BHARNI GROUP DINESH KUMAR NETRAM 6202601686 CENTRE,CR PATEL PATEL PF,BHARNI GROUP UMA SHANKAR 6202601692 TOP RAM CENTRE,CR PATEL PF,BHARNI GROUP ASHOK KUMAR DAWAN SINGH 6202601695 CENTRE,CR KANWAR KANWAR PF,BHARNI GROUP JAIN SIGH BALI RAM 6202601703 CENTRE,CR MARABI MARABI PF,BHARNI GROUP LALMAN SINGH THAN SINGH 6202601711 CENTRE,CR TANWAR TANWAR PF,BHARNI GROUP RAJESH KUMAR RAM PRASAD 6202601712 CENTRE,CR KARYAM KARYAM PF,BHARNI GOWARDHAN GROUP BHAGWAN 6202601746 PRASAD CENTRE,CR DAS SIDAR SIKDAR PF,BHARNI GROUP ANURANJAN FERDIUS 6202601748 CENTRE,CR TIGGA TIGGA PF,BHARNI 6202601605 ANIL KUMAR SINGH RAM KUMAR SINGH

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

OBC

16/08/2011

I

SC

16/08/2011

I

OBC

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

GEN

16/08/2011

I

OBC

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

6202601751 ILIYAKIM

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SHUDARSAN 6202601782 YASHPAL SINGH CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP SATYAPAL 6202601801 SURAJ KUMAR CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI SANTOSH GROUP 6202601819 KUMAR SAMARU RAM CENTRE,CR PARDHAN PF,BHARNI GROUP 6202601829 PRAVEEN BECK FERON BECK CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP FRIGRENS 6202601834 VIKAS MINJ CENTRE,CR MINJ PF,BHARNI GROUP KRISHNA PARDESHI 6202601854 CENTRE,CR KUMAR GOND RAM GOND PF,BHARNI GROUP BAJARANG LAL MAHESH RAM CENTRE,CR 6202601893 CHOUHAN CHOUHAN PF,BHARNI GROUP NAND KUMAR DEV SINGH 6202601920 CENTRE,CR PORTE PORTE PF,BHARNI GROUP CHINTAMANEE CHAMAR 6202601921 CENTRE,CR KUSRO SINGH KUSRO PF,BHARNI GROUP KHEM PAL BABU LAL 6202601950 CENTRE,CR SIDAR SIDAR PF,BHARNI GROUP RAJKUMAR MITHAI LAL 6202601954 CENTRE,CR NETAM NETAM PF,BHARNI GROUP 6202601955 KEJA RAM PAKLA RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CHANDRA DARA SINGH 6202601970 CENTRE,CR KUMAR SIDAR SIDAR PF,BHARNI BASANT RAM

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

ST

16/08/2011

I

SC

16/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

6202601990 RAMKHILAVAN

DHANI RAM

6202602049

MUKESH DASRATHI KUMAR RATHIA RATHIA SUNEEL KUMAR PREM SINGH MARABI MARABI BALLA KUMAR KHAIRWAR RAJENDRA KUMAR UIKE RAHUL SINGH UIKE KHIWAN RAM KHAIRWAR JAYPAL SINGH UIKE BHARAT SINGH UIKE

6202602085

6202602118

6202602138

6202602140

6202602170

DILEEP KUMAR UCHI RAM GOND GOND RAPHAIL EKKA

6202602173 MANUAL EKKA

6202602208 MANOJ KUMAR PARAM SINGH GOND

FIRAT RAM RATH RAM GOND

6202602260

6202602261

SOORAJ KUMAR SANTOSH LAL PATEL PATEL DHARAM BHAGWAT SINGH SINGH KANWAR KANWAR ONKESHWER SINGH RATHIA SHRIRAM SINGH RATHIA

6202602269

6202602270

6202602276

SANJAY KUMAR RAMAYAN RATHORE PRASAD

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

OBC

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

OBC

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

OBC

17/08/2011

I

6202602277 DEVI SINGH RAMKUMAR MARKO PRITAM KUMAR BECK

6202602281

6202602286

RADHE LAL 6202602311 CHANDRAVANS HI 6202602316 RAJ KUMAR RATHOUR SHANKAR PRASAD

6202602330

6202602334 TUKESH KUMAR LAXMI NARAYAN

6202602417

6202602423 BHARAT LAL

6202602442 ARUN KUMAR HARISH KUMAR KAIWART

6202602445

BHARTLAL 6202602448 KUMAR RATHORE 6202602452 VIKESH KUMAR KANWER

6202602455 SATISH KUMAR

GROUP GAJRAJ SINGH CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP BHAGAU RAM CENTRE,CR MARKO PF,BHARNI GROUP CHONHAS CENTRE,CR BECK PF,BHARNI RAMJEE LAL GROUP CHANDRAVAN CENTRE,CR SHI PF,BHARNI GROUP DHARAM DAS CENTRE,CR RATHOUR PF,BHARNI GROUP SHIV SINGH CENTRE,CR NISHAD PF,BHARNI GROUP JAGANNATH CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP BUDHA RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP MANAHARAN CENTRE,CR LAL PF,BHARNI GROUP RAGHUNATH CENTRE,CR PRASAD PF,BHARNI GROUP MANNULAL CENTRE,CR KAIWART PF,BHARNI GROUP RAMESH CENTRE,CR RATHORE PF,BHARNI MAGHAN GROUP SINGH CENTRE,CR KANWER PF,BHARNI GROUP DAUWA RAM CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

OBC

17/08/2011

I

OBC

17/08/2011

I

OBC

17/08/2011

I

OBC

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

ST

17/08/2011

I

GEN

17/08/2011

I

GEN

18/08/2011

I

GEN

18/08/2011

I

ST

18/08/2011

I

ST

18/08/2011

I

6202602462

AKESH KUMAR PAIKRA

JITENDRA 6202602463 KUMAR TANWER 6202602476 PRADEEP TIGGA SANJAY KUMAR GOND MANDE KUMAR SAI ANIL SINGH GOND SANDEEP KUJUR

6202602478

6202602499

6202602501

6202602503

6202602530 RITESH SINGH LAKHAN PAL SINGH SHUBNAM SINGH SANJAY KERKETTA

6202602532

6202602568

6202602584

6202602628 HARICHANDRA SANTOSH KUMAR KORAM

6202602687

6202602697 RAJESH KUMAR

GROUP RAJENDRA PO CENTRE,CR SINGH PAIKRA GANIYARI PF,BHARNI INDRAJEET GROUP PO SINGH CENTRE,CR GANIYARI TANWER PF,BHARNI GROUP THEODOR PO CENTRE,CR TIGGA GANIYARI PF,BHARNI GROUP GADA RAI PO CENTRE,CR GOND GANIYARI PF,BHARNI GROUP MEGHNATH PO CENTRE,CR SAI GANIYARI PF,BHARNI GROUP MOHAN SINGH PO CENTRE,CR GOND GANIYARI PF,BHARNI GROUP MILKIANUS PO CENTRE,CR KUJUR GANIYARI PF,BHARNI GROUP RAM KUMAR PO CENTRE,CR SINGH GANIYARI PF,BHARNI GROUP CHANDRA PAL PO CENTRE,CR SINGH GANIYARI PF,BHARNI GROUP PO BANKE SINGH CENTRE,CR GANIYARI PF,BHARNI GROUP KLEMENT PO CENTRE,CR KERKETTA GANIYARI PF,BHARNI GROUP PO BANAU RAM CENTRE,CR GANIYARI PF,BHARNI GROUP SHAMBHU PO CENTRE,CR SINGH KORAM GANIYARI PF,BHARNI GROUP PO HETU CENTRE,CR GANIYARI PF,BHARNI

BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001

ST

18/08/2011

I

ST

18/08/2011

I

ST

18/08/2011

I

ST

18/08/2011

I

ST

18/08/2011

I

ST

18/08/2011

I

ST

18/08/2011

I

GEN

18/08/2011

I

ST

18/08/2011

I

GEN

18/08/2011

I

ST

18/08/2011

I

OBC

18/08/2011

I

ST

18/08/2011

I

OBC

18/08/2011

I

6202602707

RUDRA KUMAR GUHA RAM BHARTI BHARTI RUPESH KUMAR RAJ

6202602722

6202602738 ANSELAM BEVK MORDHWAJ SAHU KESHAW SINGH GOND

6202602752

6202602847

6202602878 SUNIL KUMAR MAHESH KUMAR PATEL JEETENDRA SINGH SENGAR SHANTANU KASHYAP PRATAP SINGH PATEL RAM KRISHNA MARAVI KATIKESHWAR SARTHI DILIP KUMAR DHURW SANTOSH KUMAR GOND

6202602882

6202602897

6202602898

6202602906

6202602920

6202602929

6202602953

6202602978

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP RAMJI RAJ CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP JOSEF BECK CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP PANCHRAM CENTRE,CR SAHU PF,BHARNI GROUP DILCHAND CENTRE,CR GOND PF,BHARNI GROUP NARAYAN CENTRE,CR SING PF,BHARNI GROUP MUNJ RAM CENTRE,CR PATEL PF,BHARNI PANCHAM GROUP SINGH CENTRE,CR SENGAR PF,BHARNI GROUP SAROJ CENTRE,CR KASHYAP PF,BHARNI KRISHNA GROUP CHANDRA CENTRE,CR PATEL PF,BHARNI GROUP KUBER SINGH CENTRE,CR MARAVI PF,BHARNI GROUP DAU RAM CENTRE,CR SARTHI PF,BHARNI GROUP REWA RAM CENTRE,CR DHRUW PF,BHARNI GROUP BEDI LAL CENTRE,CR GOND PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

SC

18/08/2011

I

ST

18/08/2011

I

ST

18/08/2011

I

OBC

18/08/2011

I

ST

18/08/2011

I

ST

18/08/2011

I

OBC

18/08/2011

I

GEN

18/08/2011

I

OBC

18/08/2011

I

OBC

18/08/2011

I

ST

18/08/2011

I

SC

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

6202602984 DILEEP SIDAR NARENDRA KUMAR

ISHWAR LAL SIDAR JAESHWAR

6202602989

6202603022

CHANDRAKANT TIKARAM KHUTE KHUTE JEWAN VIKASH PHILMHON KISPOTTA KISPOTTA SWATANTRA SINGH VIVEK KUMAR KUJUR JAYPAL SINGH

6202603031

6202603032

6202603046

MARTIN KUJUR

6202603051

NAWAL KISHOR AMRU RAM PATEL PATEL SURYAPRAKAS JOHAN SINGH H RAJ RAJ NARAYAN SINGH ARMO

6202603052

6202603053 BUDHLAL ARMO

6202603054

TAPESHWAR PURAN RAM PRASAD YADAV YADAV GANESH SINGH UJIYAR SINGH PAIKRA PAIKRA ANKIT KUMAR JAISWAL RAM SINGH MARAVI RAM PRATAP JAISWAL RAMHAN SINGH MARAVI

6202603070

6202603072

6202603077

6202603084

SOMNATH GHASI RAM SURYAWANSHI SURYAWANSHI

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

GEN

19/08/2011

I

GEN

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

GEN

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

OBC

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

OBC

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

OBC

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

SC

19/08/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP VIJAY KUMAR RAMNARAYAN 6202603123 CENTRE,CR MARAVI SINGH MARAVI PF,BHARNI GROUP RAMKRISHA JAWAHAR LAL 6202603142 CENTRE,CR KASHYAP KAJHYAP PF,BHARNI GROUP SUMIT RAM PREM LAL 6202603151 CENTRE,CR KANWAR KANWAR PF,BHARNI GROUP RAM KRISHNA 6202603154 BISAHU RAM CENTRE,CR MARKAM PF,BHARNI MURARI GROUP 6202603170 SAMIR KUMAR PRASAD CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP LALITNARYAN DEV SINGH 6202603175 CENTRE,CR RAJ RAJ PF,BHARNI GROUP SANDEEP CHAMRA RAM 6202603176 CENTRE,CR KUMAR DHIWAR DHIWAR PF,BHARNI GROUP RAMBALI BEDRAM 6202603185 CENTRE,CR BHANU BHANU PF,BHARNI GROUP GENDOO 6202603211 SATISH SINGH CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP GAND RAM 6202603213 SURAJ ADILEY CENTRE,CR ADILEY PF,BHARNI GROUP 6202603229 DHARAM SINGH SITARAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP PRAHLAD GANGA RAM 6202603238 CENTRE,CR SINGH MARKAM MARKAM PF,BHARNI GROUP SAHADEV 6202603240 RAVI DAS CENTRE,CR PRASAD PF,BHARNI 6202603117 MANISH KUMAR BHASOLI MALHOTRA

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

SC

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

OBC

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

GEN

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

OBC

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

ST

19/08/2011

I

SC

20/08/2011

I

6202603244

6202603278

6202603292

6202603302

6202603303

6202603340

6202603370

6202603411

6202603432

6202603454

6202603484

6202603492

6202603501

6202603523

GROUP RAVINDRA INDRAPAL PO CENTRE,CR KUMAR PAIKRA SINGH PAIKRA GANIYARI PF,BHARNI GROUP DEEPAK DINESH PO CENTRE,CR MAHATO MAHATO GANIYARI PF,BHARNI GROUP PO RAJESH KUMAR DAUVA RAM CENTRE,CR GANIYARI PF,BHARNI GROUP OMPRAKASH BALDAU RAM PO CENTRE,CR PORTE PORTE GANIYARI PF,BHARNI GROUP RAJA RAM ANGAD RAM PO CENTRE,CR MARAVI MARAVI GANIYARI PF,BHARNI GROUP DHAN MASIH PO SAMVEL MINJ CENTRE,CR MINJ GANIYARI PF,BHARNI SAMARU GROUP SUNIL ISNGH PO SINGH CENTRE,CR PAIKARA GANIYARI PAIKARA PF,BHARNI GROUP LAKHAN LAL DASHE RAM PO CENTRE,CR LAHARE LAHARE GANIYARI PF,BHARNI GROUP ARVIND KUMAR SHITRUHANLA PO CENTRE,CR SINHA L SINHA GANIYARI PF,BHARNI INDRAMAN GROUP BHAW SINGH PO SINGH CENTRE,CR MARAWI GANIYARI MARAWI PF,BHARNI GROUP SHARDA LAL FIRAN LAL PO CENTRE,CR CHANDRA CHANDRA GANIYARI PF,BHARNI GROUP RANDEEP LAL BAHADUR PO CENTRE,CR KUMAR SINGH SINGH GANIYARI PF,BHARNI GROUP SUNIL KUMAR GHANRAJ PO CENTRE,CR YADAV YADAV GANIYARI PF,BHARNI GROUP PO DILIP KUMAR SITA RAM CENTRE,CR GANIYARI PF,BHARNI

BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001

ST

20/08/2011

I

SC

20/08/2011

I

ST

20/08/2011

I

ST

20/08/2011

I

ST

20/08/2011

I

ST

20/08/2011

I

ST

20/08/2011

I

SC

20/08/2011

I

SC

20/08/2011

I

ST

20/08/2011

I

OBC

20/08/2011

I

GEN

20/08/2011

I

OBC

20/08/2011

I

OBC

20/08/2011

I

GROUP CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SURYAPAL LATEL RAM 6202603564 CENTRE,CR SINGH MARAVI MARAVI PF,BHARNI GROUP GOPINATH AMARSAI 6202603567 CENTRE,CR SIDAR SIDAR PF,BHARNI GROUP SHRAWAN 6202603569 NOHAR SINGH CENTRE,CR SINGH PF,BHARNI GROUP 6202603599 JAYPRAKASH KANHIYA CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP ABHILASH THOMAS 6202603609 CENTRE,CR KUJUR KUJUR PF,BHARNI GROUP BALRAM 6202603610 RAHUL KUMAR CENTRE,CR SHARMA PF,BHARNI GROUP PRADEEP 6202603611 PUNEET RAM CENTRE,CR KUMAR PF,BHARNI GROUP MINESH KUMAR BALA RAM 6202603620 CENTRE,CR YADAW YADAW PF,BHARNI GROUP ASHOK KUMAR BRIJESH CENTRE,CR 6202603622 KUMAR SINGH SINGH PF,BHARNI GROUP SANTOSH TABIJ SINGH 6202603631 CENTRE,CR SINGH BHANU BHANU PF,BHARNI GROUP BIMAL KUMAR 6202603643 ROMAN LAKRA CENTRE,CR LAKRA PF,BHARNI GROUP 6202603662 RAJESH SINGH AMAR SINGH CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6202603673 SHRI RAM EKKA SITA RAM CENTRE,CR PF,BHARNI HORI SINGH MAJHWAR

JHANGAL 6202603528 SINGH MANJHWAR

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

20/08/2011

I

ST

20/08/2011

I

ST

20/08/2011

I

ST

20/08/2011

I

ST

20/08/2011

I

ST

20/08/2011

I

GEN

20/08/2011

I

ST

20/08/2011

I

GEN

20/08/2011

I

GEN

20/08/2011

I

ST

20/08/2011

I

ST

20/08/2011

I

ST

20/08/2011

I

ST

20/08/2011

I

6202603685

SHANKAR SINGH BHANU DEEPAK KUMAR YADAW

6202603703

6202603706 AJEET SINGH SHAILENDRA KUMAR PATHAK DEVENDRA SINGH ARMO VIJAY KUMAR SINGH SHYAM

6202603711

6202603714

6202603724

6202603728 ASHOK KUMAR PRADEEP KERKETTA RAGHUNATH SINGH MARKAM DEVKUMAR PATLE GHANSHYAM PRASAD RITESH KUMAR SAHU DADU LAL BHAINA

6202603738

6202603800

6202603806

6202603808

6202603837

6202603838

6202603892 GAJANAND NAG

GROUP NARAYAN PO CENTRE,CR SINGH BHANU GANIYARI PF,BHARNI GROUP RAJOO RAM PO CENTRE,CR YADAW GANIYARI PF,BHARNI GROUP SHILENDRA PO CENTRE,CR SINGH GANIYARI PF,BHARNI GROUP GAJADHAR PO CENTRE,CR PATHAK GANIYARI PF,BHARNI GROUP NARBAD PO CENTRE,CR SINGH ARMO GANIYARI PF,BHARNI GROUP RANMAT PO CENTRE,CR SINGH SHYAM GANIYARI PF,BHARNI GROUP NARAYAN PO CENTRE,CR SINGH GANIYARI PF,BHARNI GROUP MARIANUS PO CENTRE,CR KERKETTA GANIYARI PF,BHARNI MUKUND GROUP PO SINGH CENTRE,CR GANIYARI MARKAM PF,BHARNI GROUP MULCHAND PO CENTRE,CR PATLE GANIYARI PF,BHARNI GROUP PO MATBAL SAI CENTRE,CR GANIYARI PF,BHARNI GROUP PO DEVRAJ SAHU CENTRE,CR GANIYARI PF,BHARNI GROUP SAMPAT LAL PO CENTRE,CR BHAINA GANIYARI PF,BHARNI GROUP PO LOKSINGH CENTRE,CR GANIYARI PF,BHARNI

BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001 BILASPU (CG)R 495001

ST

20/08/2011

I

OBC

21/08/2011

I

GEN

21/08/2011

I

GEN

21/08/2011

I

GEN

21/08/2011

I

ST

21/08/2011

I

ST

21/08/2011

I

ST

21/08/2011

I

ST

21/08/2011

I

SC

21/08/2011

I

ST

21/08/2011

I

OBC

21/08/2011

I

ST

21/08/2011

I

ST

21/08/2011

I

GROUP BHANDLU RAM CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP MANOHAR LAL PURAN LAL 6202603919 CENTRE,CR DHRUW DHRUW PF,BHARNI GROUP SANJAY KUMAR TEEJRAM 6202603930 CENTRE,CR SAHU SAHU PF,BHARNI GROUP MANOHAR PARAS RAM 6202603935 CENTRE,CR LALCHOUHAN CHOUHAN PF,BHARNI GROUP SANJAY SINGH BED RAM 6202603939 CENTRE,CR KANWAR KANWAR PF,BHARNI GROUP 6202603941 RAMHARE GOPAL SINGH CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP EGNATIUS CHHOTEYA 6202603992 CENTRE,CR TOPPO TOPPO PF,BHARNI GROUP ABHISHEK MURLIDHAR 6202603994 CENTRE,CR PATRE PATRE PF,BHARNI MAHENDRA GROUP RAMNRAYAN 6202603996 KUMAR CENTRE,CR DIGRASKAR DIGRASKAR PF,BHARNI GROUP SANTOSH SAUKHI LAL 6202604002 CENTRE,CR KUMAR KURREY KURREY PF,BHARNI GROUP SUDRSHAN BHAGIRATHI 6202604006 CENTRE,CR KAUSHIK KAUSHIK PF,BHARNI GROUP 6202603512 SABEER SAI DHOBAN SAI CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP 6202600277 SURESH KUMAR BHUKHE LAL CENTRE,CR PF,BHARNI GROUP SELBESTER 6201601311 PHILMON MINJ CENTRE,CR MINJ PF,BHARNI 6202603917 VIJAY KUMAR KUJUR

PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 BILASPU (CG)PO GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001 PO BILASPU (CG)GANIYARI R 495001

ST

21/08/2011

I

ST

21/08/2011

I

GEN

21/08/2011

I

SC

21/08/2011

I

ST

21/08/2011

I

ST

21/08/2011

I

ST

21/08/2011

I

SC

21/08/2011

I

SC

21/08/2011

I

SC

21/08/2011

I

OBC

21/08/2011

I

ST

21/08/2011

I

SC

21/08/2011

I

ST

21/08/2011

I

PO STC BSF GWALIO TEKANPU TEKANPUR R R JITENDRA SHREE PO STC BSF GWALIO 51106360704 6002000028 KUMAR PRASAD TEKANPU TEKANPUR R AHIRWAR AHIRWAR R PO DHEERAJ GHANSHYAM STC BSF GWALIO 51106509524 6002000041 TEKANPU YADAV YADAV TEKANPUR R R PO RAM MILAN GANESHI LAL STC BSF GWALIO 51106679224 6002000058 TEKANPU PATEL PATEL TEKANPUR R R PO KULDEEP MALKHAN STC BSF GWALIO 51106689262 6002000059 TEKANPU YADAV SINGH YADAV TEKANPUR R R PO RAKESH STC BSF GWALIO 51106696505 6002000060 SAURABH KANT TEKANPU PRASAD TEKANPUR R R PO RAMKUMAR ACHCHHE LAL STC BSF GWALIO 51106780489 6002000072 TEKANPU BARAR BARAR TEKANPUR R R PO ANIL KUMAR SUKHRAM STC BSF GWALIO 51106807732 6002000076 TEKANPU CHAURASIYA CHAURASIYA TEKANPUR R R PO DINESH KUMAR BABULAL STC BSF GWALIO 51106872401 6002000080 TEKANPU SINGH SINGH TEKANPUR R R PO SAKET KUMAR JASHODA STC BSF GWALIO 51106926086 6002000084 TEKANPU RAJPOOT NANDAN TEKANPUR R R PO HARI SHANKAR KISHAN LAL STC BSF GWALIO 51106939777 6002000087 TEKANPU BANSHAKAR BANSHAKAR TEKANPUR R R PO MOHD ISRAIL MOHD ISMAIL STC BSF GWALIO 51106960942 6002000090 TEKANPU MANSOORI MANSOORI TEKANPUR R R PO DHEERENDRA RAM BAHOR STC BSF GWALIO 51106958023 6002000112 TEKANPU KUMAR PANDEY PANDEY TEKANPUR R R SUSHEEL PO KASHEE STC BSF GWALIO 51107150831 6002000121 KUMAR TEKANPU PRASAD TEKANPUR R BRAMHAN R 51106220556 6002000016 ROOP SINGH DANGI DHANI RAM DANGI

(MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005

OBC

21/07/2011

I

SC

21/07/2011

I

OBC

21/07/2011

I

OBC

21/07/2011

I

OBC

21/07/2011

I

GEN

21/07/2011

I

SC

21/07/2011

I

OBC

21/07/2011

I

OBC

21/07/2011

I

OBC

21/07/2011

I

SC

21/07/2011

I

OBC

21/07/2011

I

GEN

21/07/2011

I

GEN

21/07/2011

I

PO STC BSF GWALIO TEKANPU TEKANPUR R R PO MOHAN LAL HARDAYAL STC BSF GWALIO 51107419643 6002000161 TEKANPU LODHI LODHI TEKANPUR R R PO MANOJ KUMAR STC BSF GWALIO 51107462427 6002000164 SUKHA LAL TEKANPU VISHWAKARMA TEKANPUR R R PO DINESH KUMAR CHHEDEE LAL STC BSF GWALIO 51107468890 6002000165 TEKANPU AHIRWAR AHIRWAR TEKANPUR R R PO DEVENDRA GIRDHARI LAL STC BSF GWALIO 51107474009 6002000166 TEKANPU KUMAR PATEL PATEL TEKANPUR R R PO BABLOO DURJAN STC BSF GWALIO 51107478781 6002000170 TEKANPU AHIRWAR AHIRWAR TEKANPUR R R UPENDRA PO SHANKAR STC BSF GWALIO 51107483143 6002000172 SINGH TEKANPU SINGH TEKANPUR R CHATRIYA R PO UMASHANKAR BADDRI STC BSF GWALIO 51107442291 6002000177 TEKANPU VARMA VARMA TEKANPUR R R PO JAGROOP STC BSF GWALIO 51107510743 6002000184 RAKESH SINGH TEKANPU SINGH TEKANPUR R R PO DEVENDRA RAM SHARAN STC BSF GWALIO 51107601412 6002000190 TEKANPU SHARMA SHARMA TEKANPUR R R PO RAVINDRA STC BSF GWALIO 51107878801 6002000212 SURESH TEKANPU GANGELE TEKANPUR R R PO RAMESH STC BSF GWALIO 51107885355 6002000213 MAUNU RAJPALI TEKANPU CHANDRA TEKANPUR R R PO CHARAN SINGH MULAYAM STC BSF GWALIO 51107893249 6002000215 TEKANPU YADAV SINGH TEKANPUR R R PO RAMESH STC BSF GWALIO 51107923357 6002000217 MOHAN LAL TEKANPU AHIRWAR TEKANPUR R R 51107177984 6002000125 AMITABH MUHAMMED RAMJAN

(MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005

OBC

21/07/2011

I

OBC

21/07/2011

I

OBC

21/07/2011

I

SC

21/07/2011

I

OBC

21/07/2011

I

SC

21/07/2011

I

GEN

21/07/2011

I

OBC

21/07/2011

I

GEN

21/07/2011

I

GEN

21/07/2011

I

GEN

21/07/2011

I

OBC

21/07/2011

I

OBC

21/07/2011

I

SC

21/07/2011

I

51107985631 6002000231 YOGESH DUBEY

51107928768 6002000243

51108099404 6002000269

51108489717 6002000278

51108495472 6002000285

51108295247 6002000295

51108325251 6002000301

51108332520 6002000303

51108399942 6002000306

51108429362 6002000316

51108434452 6002000317

51108438122 6002000318

51108445434 6002000324

51108449622 6002000325

PO STC BSF GWALIO TEKANPU TEKANPUR R R PO UDAYRAJ ASHARAM STC BSF GWALIO TEKANPU YADAV YADAV TEKANPUR R R JANKEE PO RAM GOPAL STC BSF GWALIO PRASAD TEKANPU YADAV TEKANPUR R YADAV R PO VINOD RAMPRAKASH STC BSF GWALIO TEKANPU BANSHKAR BANSHKAR TEKANPUR R R PO HARI PRAKASH MITHAI LAL STC BSF GWALIO TEKANPU YADAV YADAV TEKANPUR R R PO CHANDRA BHAN STC BSF GWALIO RANJHHADI TEKANPU SOUNR TEKANPUR R R PO RAHISH KUMAR PAHALWAN STC BSF GWALIO TEKANPU YADAV YADAV TEKANPUR R R PO RAMESH CHANNA STC BSF GWALIO TEKANPU KUSHWAHA KUSHWAHA TEKANPUR R R PO KAMAL KISHOR KEWAL STC BSF GWALIO TEKANPU PRAJAPATI PRASAD TEKANPUR R R PO RAVINDRA STC BSF GWALIO MANGAL SINGH TEKANPU SINGH TEKANPUR R R PO VINOD KUMAR CHANDU STC BSF GWALIO TEKANPU PRAJAPATI PRAJAPATI TEKANPUR R R PO SANTOSH STC BSF GWALIO KARE LAL TEKANPU KUMAR BASOR TEKANPUR R R PO ASHOK KUMAR STC BSF GWALIO KARAN SINGH TEKANPU RAJPALI TEKANPUR R R PO STC BSF GWALIO RAMRAJ SINGH MAN SINGH TEKANPU TEKANPUR R R SHRI RAKESH DUBEY

(MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005

GEN

21/07/2011

I

OBC

21/07/2011

I

OBC

22/07/2011

I

SC

22/07/2011

I

OBC

22/07/2011

I

ST

22/07/2011

I

OBC

22/07/2011

I

OBC

22/07/2011

I

SC

22/07/2011

I

GEN

22/07/2011

I

SC

22/07/2011

I

SC

22/07/2011

I

OBC

22/07/2011

I

GEN

22/07/2011

I

PO STC BSF GWALIO TEKANPU TEKANPUR R R PO RAMSWARUP STC BSF GWALIO 51108454193 6002000327 RADHE LAL TEKANPU AHIRWAR TEKANPUR R R PO SUNIL KUMAR SUDESH STC BSF GWALIO 51108455954 6002000328 TEKANPU RALHA RALHA TEKANPUR R R PO PRADEEP STC BSF GWALIO 51108378436 6002000339 DEVKI NANDAN TEKANPU KUMAR YADAV TEKANPUR R R PO GANESH STC BSF GWALIO 51108552882 6002000341 TULSI TEKANPU PRASAD AJACHI TEKANPUR R R PO GAJRAJ SINGH STC BSF GWALIO 51108691254 6002000358 PRATHVI RAJ TEKANPU YADAV TEKANPUR R R JITENDRA PO STC BSF GWALIO 51108785330 6002000372 KUMAR DEVI PRASAD TEKANPU TEKANPUR R RAIKWAR R PO RAM LAL STC BSF GWALIO 51108800392 6002000378 LACHHUWA TEKANPU AHIRWAR TEKANPUR R R PO ANANTRAM GAMBHIRA STC BSF GWALIO 51108821386 6002000392 TEKANPU AHIRWAR AHIRWAR TEKANPUR R R PO SANTOSH RAM LAL STC BSF GWALIO 51108827730 6002000393 TEKANPU KUSHWAHA KUSHWAHA TEKANPUR R R PO HORILAL DEVI DIN STC BSF GWALIO 51108846195 6002000408 TEKANPU AHIRWAR AHIRWAR TEKANPUR R R PO RAMESH RAMBUX STC BSF GWALIO 51108869600 6002000413 TEKANPU KUSHWAHA KUSHWAHA TEKANPUR R R PO LAXMAN DAS STC BSF GWALIO 51108876664 6002000416 MAYANK VERMA TEKANPU AHIRWAR TEKANPUR R R PO MAHENDRA STC BSF GWALIO 51108881327 6002000420 GAURAV SINGH TEKANPU SINGH TEKANPUR R R 51108453300 6002000326 VINOD KUMAR AHIRWAR MOHAN LAL

(MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005 (MP)475005

SC

22/07/2011

I

SC

22/07/2011

I

GEN

22/07/2011

I

OBC

22/07/2011

I

GEN

22/07/2011

I

OBC

22/07/2011

I

OBC

22/07/2011

I

SC

22/07/2011

I

SC

22/07/2011

I

OBC

22/07/2011

I

SC

22/07/2011

I

OBC

22/07/2011

I

SC

22/07/2011

I

GEN

22/07/2011

I

KRISHNA 51109148742 6002000445 CHANDRA YADAV MAHESH 51109173129 6002000457 PRASAD KUSHWAHA 51109214544 6002000474

51108383729 6002000498

51109603563 6002000522

51109584138 6002000537

51109646994 6002000543

51107705734 6002000556

51109788578 6002000560

51109900731 6002000564

51109953424 6002000566

51109085120 6002000576

51110077086 6002000596

51109618463 6002000600

PO STC BSF GWALIO TEKANPU TEKANPUR R R PO MUNNI LAL STC BSF GWALIO TEKANPU KUSHWAHA TEKANPUR R R PO HARI RAM STC BSF GWALIO BARE LAL TEKANPU AHIRWAR TEKANPUR R R PO ARBINDRA RAMSHAYA STC BSF GWALIO TEKANPU YADAV YADAV TEKANPUR R R PO SHALENDRA KAILASH STC BSF GWALIO TEKANPU AWASTHI AWASTHI TEKANPUR R R PO JITENDRA STC BSF GWALIO BABU LAL TEKANPU KUMAR GHOSHI TEKANPUR R R PO BHANU PRATAP MOHAN LAL STC BSF GWALIO TEKANPU SHREEVASS SHREEVASS TEKANPUR R R PO INDRESH SURESH STC BSF GWALIO TEKANPU KUMAR CHANDRA TEKANPUR R R PO GORE LAL CHHITIYAN STC BSF GWALIO TEKANPU AHIRWAR AHIRWAR TEKANPUR R R PO BRAJEND STC BSF GWALIO SULTAN SINGH TEKANPU SINGH YADAV TEKANPUR R R PO RAM GOPAL SHYAM