Read Kursinformation för "Kurskod", "Kursnamn" ­ "VT/HT 200X" text version

Kursinformation för TNBI 24, Byggmekanik och Hållfasthetslära, 12hp för BI:1 Period vt1 och vt 2, 2011

2010-12-14 Ingemar Klint Uppdaterad 2010-12-14 Detta dokument innehåller administrativ information kring kursen. Här kan du exempelvis läsa om kursupplägget, vem som är examinator och annat som förenklar kommunikationen mellan studenter och lärare. Det som står i dokumentet gäller under hela kursen om inte något oförutsett inträffar.

Kursmål

Kursen ska ge dig grundläggande kunskaper i byggnadsmekanik - grundläggande kunskaper i hållfasthetslära. Kursplan finns att hämta på nätet från ITN:s hemsida via länken grundutbildning ­ kurser ­ TNBI24.

Kursinnehåll

Byggnadsstatik: lastanalys kraftsystem i plan stångbärverk statiskt bestämda konstruktioner statiskt obestämda konstruktioner deformationsberäkningar pålgrupper Hållfasthetslära: spänningar beräkning med elasticitetsteori för -dragning och tryck -böjning -skjuvning -knäckning -vridninng Kursen ges på svenska.

Undervisningsplan

Allmänt Undervisningen är förlagd till period vt1 och vt2 med vardera ca 46 tim bunden undervisning. I period vt2 är 4 tim laboration i datorsal. Till detta kommer en inlämningsuppgift i varje period. Vid introduktion av dessa är närvaro obligatorisk. Vid två tillfällen per vecka finns detta år tillgång till mentorer, äldre studenter. Laboration I en datorlaboration får du stifta bekantskap med ett beräkningsprogram för byggnadsstatik. Laborationen redovisas genom att beräkningsprogrammet används för att lösa en inlämningsuppgift. Vid en ytterligare laboration används beräkningsprogrammet för att lösa en inlämningsuppgift. Laborationernas placering i schemat framgår av föreläsningsschemat nedan. Deltagande i laborationer är obligatoriskt.

Kursinfo 11

1

Föreläsningar / lektioner Varje pass omfattar 2 tim. Ändringar i schemat kan förekomma. Obs, förbered er genom att läsa litteraturen och lösa uppgifter! Period vt1: Datum Material som behandlas Behandlas Langesten 1 sid Läxa! 1-9, 21-24 Uppgifter i Langesten 1 6 Läxa beräkningsuppgifter utöver teoriavsnitt Langesten 1:

Fö1

Må 0117

Fö2 Le1 Me1 Me2 Fö3 Fö4 Le2

Ti 0118 On 0119 To 0120 Fr 0121 Må 0124 Ti 0125 On 0126

Introduktion. Plana kraftsystem, analytisk /grafisk behandling Jämviktsproblem Uppgiftslösning Mentorstid Mentorstid Snittstorheter. Stjälpning, glidning. Stångbärverk Snittstorheter. Statiskt bestämda balkar. Introduktion inlämningsuppgift, obligatorisk närvaro. Förkunskapskontroll. Mentorstid Mentorstid V- och M-diagram Kraftsystem i rymden Gerberbalkar Uppgiftslösning Mentorstid Mentorstid

10-18

8,12,16,18,21 13,17, 20, 23,26

1,2,4,5,(3,7) 10,19(9,11)

19-20 30-32, 33, 38-41 45-55

52,57,58,61 65,67,69,71

15,22,24,(27,28), 29,(30),33 51,62,(55,60) Langesten s 38-41 Teori för fackverk

Me3 Me4 Fö5 Fö6 Le3 Me5 Me6

To 0127 On 0128 Må 0131 Ti 0201 On 0202 To 0203 Fr 0204

56-65 25-29, 43-44 66-69

73,76,79,81 44,46 104,107, 90,93,(95,102), 108

64,66,70 74,82,84 87,89,105

Kursinfo 11

2

Fö7 Fö8

Må 0207 Ti 0208

Le4 Me7 Me8 Fö9 Fö10 Le5 Me9 Me10 Fö11

On 0209 To 0210 Fr 0211 Må 0214 Ti 0215 On 0216 To 0217 Fr 0218 Må 0221

Spänning. Arbetskurvor. Elasticitetsteori. Dragning och tryck. Skjuvning. Olika förutsättningar för brott. Dragning och tryck sammansatta tvärsnitt. Krymp- och temperaturspänningar. Uppgiftslösning Mentorstid Mentorstid Tvärsnittskonstanter. Böjning Böjning av sammansatta tvärsnitt. Böjning vid sned belastning. Uppgiftslösning Mentorstid Mentorstid Böjning med normalkraft. Skjuvning Statiskt bestämda ramar Uppgiftslösning

Langesten 2 sid 1-21, 25-28 7, 22-24 29-30 31-36

Langesten 2 1,2,4

inlämningsuppgift Inlämningsuppgift lämnas in 3,8,(9) Komplettera ev rest

7 10 5,6,11(12,14)

37-53 54-61

20,21,24,27 44, 49 31, 33,(37),39,45

Läs teorin 22,23,25,28 26, 29,30, 32,35

62-66,71-77 Langesten 1 sid 70-83

55,67, 68, Langesten 1 111,112,114 113,115,117,(119)

(36),38,40,(41,42)

Fö12 Le6

Ti 0222 On 0223

46,(47),54,56,58,69 Langesten 2: 70, (71,72) Langesten1: 109,110,

Me11 Me12 Fö13

To 0224 Fr 0225 Må 0228

Mentorstid Mentorstid Deformations-beräkningar -Elastiska linjen -Mohrs metod

95-109

135,138, 140,141, Läs teorin

Kursinfo 11

3

Fö14 Le7

Ti 0301 On 0302

-Handboksformler Uppgiftslösning

110-116

146,disk147, 149,(150),151, Mohr:142, 144 Handb: (148),150,151

136,137, 139, Mohr:143, (145) Handb: 147, (155),156,157

Ti 0303 Mentorstid To 0304 Reserv, repetition Fr 0304 Mentorstid Fr 0318 Tentamen 14-18, preliminär tid Anm: Uppgifter angivna inom parentes ( ) räknas i andra hand. Till samtliga angivna uppgifter finns preliminärt lösningar på studentnätet.

Me13 Fö15 Me14

Kursinfo 11

4

Period vt2: Endast preliminärt, fastställs när schemat är lagt! Nr Datum Material som behandlas

Fö1

On 0318

Knäckning, Vridning Statiskt obestämda konstruktioner, inledning. Kraftmetod. eSuperposition av elementarfall. Uppgiftslösning Statiskt obestämda balkar. Vinkeländringsmetod Ramar utan svaj Uppgiftslösning Cross´ metod Statiskt obestämd balk obligatorisk närvaro Förkunskapskontroll Läs på beräkningsmetoder för statiskt obestämd balk. Ramar med svaj

Behandlas Langesten 1 sid Läxa! Langesten 2 sid 83-101 Langesten 1 sid 118-125

Fö2

To 0319

Le1 Fö3 Fö4 Le2 Fö5 La1/Gu1 Gu1/La1

To 0319 Fr 0320 Må 0323 Ti 0324 On 0326 To 0326 Fr 0327

Uppgifter i Langesten Knäckningsuppgift samt Langesten 2 76,78,82 Langesten 1 160,161, 164 berörs, 166,169 168,170,171, 174,181,88, 207,215 193 ,199, 218 204, 207,

Läxa beräkningsuppgifter utöver teoriavsnitt

126-139 140-146

Knäckningsuppgifter, utdelas. Langesten 2 77, 79,81,83 Langesten 1 162, (163),164,165, 167, (172),173 175, 180, (183),184, 178,(183),208 Komplettera ev rest 205,206,210 Teori

153-169 Labinstruktion Läs på!!

Fö6

Må 0330

147-152

232, 234 (med Cross) 221,228,

Le3

Ti 0331

Uppgiftslösning

(227) Gör inlämningsuppgift del 1! 233 Gör klart inlämningsuppgift del 1! Inlämnas under dagen

Kursinfo 11

5

La2/Gu2 Gu2/La2

To 0402 Fr 0403

Fö7 Fö8 Kons Le4 Fö9 Fö10

Må 0420 Ti 0421 Ti 0421 To 0423 Fr 0424 Må 0427

Stat obest ram obligatorisk närvaro Förkunskapskontroll Repetera Cross samt vinkeländringsmetod Läs på princip för beräkn. av ram med svaj Lastanalys ­PK-metoden Lastanalys ­PK-metoden Konsultationstid för inlämningsuppgiften Uppgiftslösning Lastanalys ­fria lasters inverkan Gränslastmetod

Labinstruktion Läs på!!

Teori

181-199 181-199

247,250,252, 254, 255,259 264,266, 268, (uppgifter enl kompendium) (258) 269, 270

200-211 kompendium

Le5 Fö11 Fö12 Le6 Fö13 Kons

Ti 0428

Uppgiftslösning

Må 0504 Beräkning av pålgrupper. 170-180 236 Må 0511 Beräkning av pålgrupper. 170-180 239,241 Ti 0512 Uppgiftslösning 243+ repetition Må 0518 Repetition, Reserv X-tenta Ti 0519 Konsultationstid Inl-uppgift rättad Ti 0602 Tentamen kl 14-18 Anm: Uppgifter angivna inom parentes ( ) räknas i andra hand. Till samtliga angivna uppgifter finns preliminärt lösningar på studentnätet.

Läs teori " Inlämningsuppgift 248,249,251 256,257, 265, 267, Inlämning av uppgiften, del 2 253,Uppgift gränslast-metod, Komplettera ev rest 237 240 Förbered X-tenta

Kursinfo 11

6

Inlämningsuppgifter Inlämningsuppgifter ska lämnas in vid tidpunkt som överenskoms under kursens gång. Eftersom uppgifterna utgör en integrerad del av kursen ska de genomföras i samband med denna. Den som inte lämnar in en uppgift och fått den godkänd inom utsatt tid riskerar därför att få göra om detta moment (då troligen med en annan uppgift) under följande läsår. Inlämningsuppgifter måste redovisas på vedertaget sätt för att godkännas. Period vt1: En inlämningsuppgift (balk eller fackverk). Period vt2: En inlämningsuppgift (ram eller lastanalys) Ytterligare mindre uppgifter kan tillkomma. Mentorstid Under detta läsår prövar vi att stötta studenterna med hjälp av äldre studenter. Två mentorer kommer preliminärt att finnas tillgängliga vid i princip två schemalagda tillfällen varje vecka för att huvudsakligen hjälpa till med övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Mentorstiden är naturligtvis valfri. Erfarenhetsmässigt har i storleksordningen hälften av studenterna svårigheter att klara godkänt i kursen. Mentorsresursen är dimensionerad för drygt detta antal. Uttnyttja denna resurs om du är det minsta osäker på din förmåga att klara kursen! Att resursen utnyttjas är också en förutsättning för att den ska kunna permanentas. Vi kommer dessutom att notera närvaron för att kunna följa upp resultatet av den här insatsen.

Kurslitteratur

Byggkonstruktion 1 Byggnadsstatik. Bengt Langesten. Liber ISBN 978-91-47-00810-0 Uppgiftslösningar kan laddas ner på nätet direkt från förlaget. Byggkonstruktion 2 Hållfasthetslära. Bengt Langesten. Liber ISBN 978-91-47-00811-7 Uppgiftslösningar kan laddas ner på nätet direkt från förlaget. Byggformler och tabeller. Johannesson/Vretblad. Liber ISBN 978-91-47-05318-6

Kompletteringar utges av institutionen. Läsanvisningar: Byggkonstruktion 1: Byggkonstruktion 2:

per vt1 sid 1-33, 38-69, 70-83, 95-109, 110-116 per vt2 sid 118-211 per vt1 sid 1-66, 71-77 per vt2 sid 83-101

Personal

Kursansvarig lärare: Ingemar Klint, [email protected], rum TP6123, tel 363308 Undervisning del av per 1 samt per vt2: Amir Baranzahi, [email protected], rum TP6171, tel 363337

Kursinfo 11

7

Examination och betygsättning

Period vt1: En skriftlig tentamen omfattande grundläggande statik, statiskt bestämda konstruktioner, deformationsberäkningar samt huvuddelen av hållfasthetsläran, 4,5 hp. Betyg 3-5 Inlämningsuppgift. Betyg G Period vt2: En skriftlig tentamen omfattande huvudsakligen statiskt obestämda konstruktioner, knäckning, lastanalys samt pålgrupper, 4,5hp. Betyg 3-5. Inlämningsuppgift. Betyg G. Tillsammans med uppgift från period vt1 3hp.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen: Vid tentamen får förutom ritverktyg och räknare användas formelsamling. Dessutom får en A4-sida med handskrivna minnesanteckningar medtas.

Krav för godkänt: Observera att kravnivån för godkänt framgår av kursplanen. Se studiehandboken, varifrån följande citat är hämtat:

Studenterna ska, vad avser de områden som ingår i kursen, kunna 1. 2. 3. Använda adekvat terminologi; Använda beteckningar på ett vedertaget sätt; Återge snittstorheter och spänningstyper; Definiera använda begrepp, såsom normalkraft, tvärkraft, böjmoment, vridmoment, spänning, töjning, förlängning, nedböjning; Beskriva olika konstruktionselement och konstruktionstyper; Förklara verkningssätt för konstruktionselement och konstruktionstyper; Beräkna yttre storheter, snittstorheter och deformationer i standardfall; Beräkna yttre storheter, snittstorheter och deformationer i kombinationer av standardfall; Beräkna spänningar vid renodlade belastningstyper och enkla konstruktionselement; Bedöma riktigheten i gjorda beräkningar genom överbestämningar; Genomföra och skriftligen redovisa en konstruktionsberäkning på vedertaget sätt; Använda ett statikprogram; Utifrån en given konstruktion föreslå en lämplig beräkningsmodell med hänsyn till utformning och laster; Beräkna yttre storheter, snittstorheter och deformationer i andra fall än standardfall; Bedöma rimligheten i gjorda beräkningar genom att göra lämpliga approximationer eller på annat sätt; Beräkna spänningar vid kombinerad belastning och vid ej standardiserade konstruktionselement; Optimera en konstruktion för en given last.

4.

För godkänt resultat (betyg 3) på hela kursen krävs minst att studenten har visat förmåga att klara målnivåerna (1)-(3) ovan.

Hemsida

Aktuella dokument m.m. läggs ut på nätet under adressen S:\TN\BI\TNBI24. Bland annat finns där lösta övningsuppgifter.

Utvärdering av kursen

Utvärdering av kursen sker på nätet efter kursens slut.

Kursinfo 11

8

Information

Kursinformation för "Kurskod", "Kursnamn" ­ "VT/HT 200X"

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

476390