Read Microsoft PowerPoint - Beregning_av_knutepunkter.ppt text version

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Side 1

Konstruksjonsanalyse, klassifisering og beregning av knutepunkter Del 3 - Beregning av knutepunkter

1

De viktigste komponentene i et knutepunkt

2

dr.ing. Bjørn Aasen

Utskrift 05.05.2010

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Side 2

Tabell 6.1 - Basiskomponentene i knutepunkter

Henvisning til beregningsregler Basiskomponenter Dimensjonerende kapasitet 1 2 3 4 5 Søylesteg påkjent av skjær Søylesteg påkjent av tverrgående trykk Søylesteg påkjent av tverrgående strekk Søyleflens påkjent av bøyning Endeplate påkjent av bøyning 6.2.6.1 6.2.6.2 6.2.6.3 6.2.6.4 6.2.6.5 Stivhetskoeffisient 6.3.2 6.3.2 6.3.2 6.3.2 6.3.2 Rotasjonskapasitet 6.4.2 og 6.4.3 6.4.2.2 og 6.4.3 6.4.2 og 6.4.3 6.4.2 og 6.4.3 6.4.2

3

6.2.6.1 Søylestegets skjærkapasitet

Ft ,Ed 0 ,9f y ,wc Avc maks Vwp ,Rd = Fc ,Ed M0 3

der Ft,Ed og Fc,Ed er flenskrefter som skal overføres som skjærkraft i søylesteget

4

dr.ing. Bjørn Aasen

Utskrift 05.05.2010

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Side 3

Tverrsnittets skjærareal AV

Avc = A - 2 bt f + ( t w + 2 r )t

1,540 1,440

hef = Avc/tw

1,340 1,240

1,140

1,040 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

h (mm)

5

Figur 5.7 - Lastvirkninger som virker på søylesteget i forbindelsene

Vwp,Ed =

Mb1,Ed - Mb2,Ed z

-

Vc1,Ed - Vc 2,Ed 2

6

dr.ing. Bjørn Aasen

Utskrift 05.05.2010

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Side 4

6.2.6.2 Steg i søyle med tverrtrykk

k wc b eff ,c ,wc t wc f y M1

Fc ,Ed Fc ,wc ,Rd = der b eff,c,wc = b eff,t,wc

og reduksjonsfaktorene er pga. skjærspenninger i søylesteg k wc pga. trykkspenninger i søylesteg =1 dvs. plateknekking er ikke aktuelt

7

Tabell 6.3 - Reduksjonsfaktoren for interaksjon med skjær

er en reduksjonsfaktor som skal ta hensyn til mulig interaksjon med skjær i søylesteget etter tabell 6.3.

8

dr.ing. Bjørn Aasen

Utskrift 05.05.2010

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Side 5

Tabell 5.4: Tilnærmede verdier for overføringsparameteren

Ved bestemmelse av dimensjonerende momentkapasitet og rotasjonsstivhet for hvert knutepunkt bør det tas hensyn til mulig påvirkning fra det skjærpåkjente søylesteget ved bruk av overføringsparametrene 1 and 2, der: 1 er overføringsparameteren for høyre knutepunkt; 2 er overføringsparameteren for venstre knutepunkt.

9

Reduksjonsfaktoren kwc

Hvis største trykkspenning i stegets lengderetning com,Ed (ved enden av avrundingsradien for et valset profil og sveiseråkovergangen for et sveist profil), forårsaket av aksialkraft og bøyningsmoment i søylen overskrider 0,7 bør det tas hensyn til innvirkningen på søylestegets dimensjonerende trykkapasitet ved at verdien av Fc,wc,Rd gitt i formel (6.9) multipliseres med en reduksjonsfaktor kwc som følger:

k wc

k wc = 1 = 1,7 - com.Ed fy

for com.Ed 0,7fy for com.Ed > 0,7fy

10

dr.ing. Bjørn Aasen

Utskrift 05.05.2010

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Side 6

6.2.6.3 Steg i søyle med tverrstrekk

Ft ,Ed Ft ,wc ,Rd = der

beff ,t ,wc t wc fy M0

beff ,t ,wc = t fb + 2 ab 2 + 5( t fc + s ) s = rc for valset I - og H - tverrsnitt s = ac 2 for sveist I - og H - tverrsnitt

11

Bøyning av søyleflens

12

dr.ing. Bjørn Aasen

Utskrift 05.05.2010

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Side 7

6.2.6.4.3 Uavstivet søyleflens i knutepunkt med sveist forbindelse

Ft.Ed Ffc ,Rd =

b eff ,b,fc t fb f y M1

der b eff,b,fc = t wc + 2s + 7kt fc k = t fc 1 t fb

s=rc for valset søyletverrsnitt s=a 2 for sveist søyletverrsnitt fy Dersom b eff b b skal søyleflenen avstives. fu

13

Tabell 6.7 - Dimensjonerende momentkapasitet Mj,Rd for søyleføtter

Momentkapasiteten m ht. betongtrykksonen NEd z T + MEd - FC z = 0

500 N

395

331,5

FC z z 1+ T e Momentkapasiteten m ht. fundam entboltene -NEd z C + MEd - FT z = 0 MEd M c .Rd = MEd M t.Rd = FT z z 1- C e

e=

MEd NEd

=

MRd NRd

z = z T ,l + z C , r

14

dr.ing. Bjørn Aasen

Utskrift 05.05.2010

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Side 8

Tabell 6.1 - Basiskomponentene i knutepunkter

Henvisning til beregningsregler Basiskomponenter Dimensjonerende kapasitet 13 14 15 16 17 18 Betong påkjent av trykk Fotplate med bøyning fra trykk Fotplate med bøyning fra strekk Fundamentbolter påkjent av strekk Fundamentbolter påkjent av skjær Fundamentbolter med hullkanttrykk 6.2.6.9 6.2.6.10 6.2.6.11 6.2.6.12 6.2.2 6.2.2 Stivhetskoeffisient 6.3.2 6.3.2 6.3.2 6.3.2 a) a) Rotasjonskapasitet a) a) a) a) a) a)

a) Denne standarden gir ingen opplysninger om denne egenskapen

15

Trykksonens kapasitet

Beregning & forsøk viser at betongtrykket er ujevnt fordelt under fotplata. Tynne fotplater løfter seg!

Skravert område viser oppløft

16

dr.ing. Bjørn Aasen

Utskrift 05.05.2010

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Side 9

Figur 6.4 - Areal for ekvivalent T-stykke påkjent av trykk

17

6.2.5(4) foreskriver elastisk momentkapasitet

c = tp

fy 3 f jd M 0

18

dr.ing. Bjørn Aasen

Utskrift 05.05.2010

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Side 10

Strekksonens kapasitet

Bøyning av fotplate - beregningsmodell

Beregningsmodell

19

Tabell 6.2 - Dimensjonerende kapasitet FT,Rd i et T-stykke med strekk

20

dr.ing. Bjørn Aasen

Utskrift 05.05.2010

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Side 11

Bruddform 1 - fullstendig plastisk mekanisme

Feltmomentet F 2m PL 2Mpl,1,Rd = T,1,Rd 4 4 4Mpl,1,Rd FT,1,Rd = m Mfelt =

21

Bruddform 2 - delvis plastisk mekanisme og skruebrudd

(1) Opplagerreaksjonen R= 1 1 Ft,Rd = Q + FT,2,Rd 2 2 (2) Støttemomentet n (Ft,Rd - FT,2,Rd ) 2 (3) Feltmomentet FT,2,Rd 2m 4

22

Mstøtte =MQ = Qn =

Mfelt = Mpl,2,Rd + MQ =

F m n (Ft,Rd - FT,2,Rd ) = T,2,Rd 2 2 m+n n eller FT,2,Rd = Mpl,2,Rd + Ft,Rd 2 2 2Mpl,2,Rd + nFt,Rd FT,2,Rd = m+n (2) + (3) Mpl,2,Rd +

dr.ing. Bjørn Aasen

Utskrift 05.05.2010

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Side 12

Bruddform nr. 1* (ingen hevarmvirkning)

Betrakter en fritt opplagt bjelke med spennvidde 2m

Feltmomentet F 2m PL Mpl,1,Rd = T,1,Rd 4 4 2Mpl,1,Rd FT,1,Rd = m Mfelt =

23

Bruddform 3 - rent skruebrudd

Kraftlikevekt 1 FT,3,Rd = 2( Ft.Rd ) 2 FT,2,Rd = Ft.Rd

24

dr.ing. Bjørn Aasen

Utskrift 05.05.2010

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Side 13

Sammenstilling av bruddformene

25

Forutsetning for dannelse av hevarmkrefter

8,8m3 A s Lb L = 3 leff .1t plate

* b

Fundamentboltens beregningsmessige lengde Lb = 8d + t grout + t plate + 1 hnut 2

26

dr.ing. Bjørn Aasen

Utskrift 05.05.2010

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Side 14

Flytelinjer i fotplater

27

Figur 6.11 - -verdier for avstivede søyleflenser og endeplater

28

dr.ing. Bjørn Aasen

Utskrift 05.05.2010

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Side 15

6.2.2(5)-(9) Søylefotens skjærkapasitet

Overføring av skjærkraft vha.: a b c d friksjon mellom fotplate & betong (understøp) fundamentboltene ­ skivene sveises til fotplata skjærkloss sveiset til undersiden av fotplata kanttrykk mellom stål & betong

29

dr.ing. Bjørn Aasen

Utskrift 05.05.2010

Information

Microsoft PowerPoint - Beregning_av_knutepunkter.ppt

15 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

831033