Read 2009-03-30.pdf text version

NAME

COMPANY NAME

-

ADDRESS

CITY

-

CUSTOMER P.O. NO.

DATE

NO.

3-30-0

DECO ORDER No.

DOCUMENT NUMBER

AGE :OUNT

TITLE

QTY

NETWORK MEASURING SYSTEM INCLTJD rNC; A NETWORK 0 3 / 19 / 0 9 ANALYZER, 5 0 0 KHz - 1 . 3 G H z OHM T E S T P O S T IMPEDANCE, CAT, 1 BRAT I O N KT7'S , ANT) ACCRSSOHI E S

662'

HOSE, KIIUI1IFR, A I R C R A F T , T'UEL, 0 1 I,, I:OOLANT, WA'rFR , AND ALCOHOIJ (AMENDMENT I N C O R P O R A T E D )

03/19/09

472(

S E M I CONDUCTOR DEV1 CE , UN IT1 Z E D , 03/25/09 596' D l l A l , - T R A N S 1 S'I'OR, N P N , S I T , l C O N , 'I'YPES 2 N ? 7 ' 1 3 , 2 N 5 7 ' 1 4 , AND 2 N 5 7 C ) 4 I I , 2 N 5 7 9 4 U C , 2N1>'193A, 2 N 5 7 9 4 A , AND 2,N57941JA1 2 N 5 79 4UC'R, J A N , J A N T X , J A N T X V , J A N S , JANSM JANSD,JANSP,JANSL,JANSR,JANSF,JANSGJANSHJANC AND JANKC SEMICONDUCTOR D E V T C E , DUAL T R A N S I S T O R , PNP, 03/25/09 5961 S I L l C O N , UNTT'lLEU, 'I'YPCS 2 N 5 7 9 5 , 2 N 5 7 9 6 , 2 N 5 7 9 G C T , 2 N 5 7 9 6 U C , 2 N 5 7 Y l i A , r'N5'/91;A, 2I\r57YbUA, AND 2 N 5 7 9 6 [ J C A , J A N , J A N S , J A N S M , J A NSD ,LJANSP, ,JANST), J A N S F , J A N S G , J A N S H , JANTX , AND JANTXV SliMICONDIIC'TOR DEVI C E , D I O D E , S I L I C O N , 03/24/09 I I N l P O L A R 'PRANSIENT VOI TAGE S I J P P R E S S O R , T Y P E S 1 N 5 5 5 5 THROUCXI 1 N 5 5 5 8 , I N S Y O I , 1 N 5 6 2 9 A THROUGH 1 N 5 6 6 5 A , J A N , JANrPX, AND JANTXV SEMJCONDU('7'01i D F V I C E , S L L I C O N , POWER 03/25/09 IIECT r T;'TEII, IJL'TKA I'AST IIIICOVERY, T Y P E S 1 N 6 0 7 3 THROUGH 1 N6O 11 I , J A N , CJANTX , tJANrI'XV, AN11 LJANISC S E M I CONIJUCTOR I ) E V T C I i , 'I'HANSI S T O R , S I T , [ C O N , POWER, 'TYPE / N 7 3 ' 7 3 , J A N , AND J A N S D , 17, G,H, , M , p , AND H L NPN, JANTX, O1/10/09 JANTXV, J A N S , 5961 MIL-PKF-I 9 5 0 0 / 4 9 6 D

5961

5961

C A P A C I T O R S , FIXISU, PLASI'IC' (OR P A L - ' E R - P I A S T I C ) 0 3 / 2 6 / 0 9 591 0 I ) ] ELEC'TKI I , (HETiMC'I'ICAI,T,Y SEAI,EU T N METAL3, C E R A M I C , OR ' G L A S S C'ASFS) E S T A H L I S H E D AND NON- ESTABT,ISIIED REF, I A B I L T T Y , GENFRAI SI'EC T F I CATTON FOR CAPACI'TOIIS, I'IXRLI, E'1,ASTIC (OK E ' A P E K - P L A S T I C ) 0 3 / 2 6 / 0 9 D l E L E C " I R I ( ' , 4 X T A l W I R E 1'IIREAL)KD S'I'UD R E T A I N E R , TUBULAR ( I J N I N S U L A T E D ) (I-IERMFT I C A L L Y SCALED I N M5TAL C A S E S ) , E S T A B L I S H E D JIET,TARIT>Jl'Y, :STYLE C Q R 1 3

t

5910

C A P A C T T O R S , F'IXEL), PI,A>>'CI DJELECTR J C , C 03/26/09 A X T A L - W I R E 'I'CKMINAL, TiJBULAR ( I NSIIL,AT'ED) (IIERMETICALPLY S R A L L D I N ME'rALa C A S E S ) , ES'I'ABI,ISIIED H E L T A H C L I T Y , S T Y L E ('QK44

591 0

MIL- 3 T L - 8 3 5 1 3 / 2 0 D

M11,-DrPIj - 8 3 1 1 3 / L l D

MIL,-DTSd-8351 3 / 2 2 D

CONNE(:'l.'OT?~i, L~:Ll~JCI'RICAL,,HOCT'ANGiJlAR,

PLIJG,

03/ 18 / 0 0

5 9 35

MIL-D'I'L-83513/23D

MTCKOMT N T ArI'LJTlli:, IWLAIII ZEII SHE51.,1,, STRA [GI-I'I', PIN C:ON'rACITS, 3 ROW, SC)I,J)lil< 'f'Yi)14:, 51 C O N T A C T S , P R I N T E D C I R C l J l T BOARD M I L - I I T L - 8 3 5 1 3/24E

CONNF,I:'I'OIIS , I~LI;:C"I'TIICAI~ KKC'TANCIJ LAK , , 03/1 8/09 KECRPTACLk:, M I CROM? NTATUKE, POLARJ %GI.) S I I E L L , S?'KAIGIIrT', SOCKE'L' ('ONITA("I'S, % ROW, SO1,UER 'I'Yl'E, 9 'TIIROUGI-I 3 7 CON'I'AC'TS , PK I N'I'EPC I RCIJ T 'L' HOARL)

5935

MI].,-D'I'L - 8 3 5 1 3 / 2 5 D

MIL-DTL-83513/26D

2ONNECTOIIS, P:I,I3CTI?ICAI., , RF:CTANGIJLAK, 03/18/09 WCL:PrI'AC:IJIS, M TCl?OM TNIATUIIX, JJOl,AI? 1%El? S H E L L , S T R A I G H T , -3OCXF:'T (CONTAC"1'5, 4 ROW, SO1 ,DRR 'I'Y 1'13, 1 0 0 CONTACTS , PRIN'YED i I TiC1J1 '7 ROAKI) :

5935

MIL-DTL8351 3/27D

MTL-E'T1,-8351 3 / 2 8 R

MIJL-D1'TL83513/29R

:ONNE!IrI'ORS, lFI,EC'l?KiCXL, REC'I'ANGIJLAJI, F'IJ1JG, 03/1 8/09 5935 /ITCKi)MTN~A?'lJI?l':, l'OLAT<l.%ED S H E L L , S7'1IAJGHT, P I N C O N T A C T S , 4 ROW, SO1 rDI2R 'I'YPE, STANUi.RD E'HOFIP,E, I 0 0 C O N T A C T S , PRINTED CTliCiJ IT HCJ?iKD

Y I L - DTL-8351 3 / 3 0 B

MIL-DT1r83513/31B

KEC'I'AN(;ULAII, 03/18/09 5935 MI(:IIClMTNTA'TlJRE, IPOI,AR I %ED SHRLI,, S'I'RATGFIIV, iOCKAr!'::!iNrCA(:'!'5, 3 ROW, :;OI,Dln:R PI*:, '1'Y S'YANDARD FZROFT 1,E , 5I JINTACTS, P R I rwm c: I M:[JJ KMRE IECEP7'A(.:TtL,

~'ONNE:C:'i'OllS,,l~l("i'Kl l A L , El t

MIL-D'TTJ-8351 3 / 3 2 B

R A-52019B A-A

59818A

VALVH, F'11RL CFII+:(:K, LOW F'KESSIIKIC, G A S K E T SEAT, STIIA! G i l l ' 'I'IIREI\I) CONNECT I ON ( 1 NAC'I'IVE) ('ONNEC"COR, KGCIi:Firl'ACLE, ELECrI'R 1 C A I , , WALL, MOUNT I NG, C I A A S S I, (POWER SOIJRCX KECEPT'ACLE)

0 3 / 2'1 / 09

4 82 0

03/13/09

5935

NOTICES

lIYDRA!JL, I C 1,'l ,11 1 1 ) ,

PE'I'KO1,E:IJM R A S E , PKF:SEIIVAIJ' I ON AND O P F X A T I ON

VAL

03/19/09 91 5 0

NTC 2 T O :

-

F'OR

MT I d - P R F - 6 0 8 3 F

MICROPHONF:, JLINEAlI, M!3!J-: 2, OXYGEN P A S K S M - 1 7 6 / A l C

%OP

AND 3 3 / P

03/18/09

5965

NTC 1 TO: MIL, D l ' L - 3 2 0 1 5 / 2 B

MODFI

TRANSM I ::SI ON, C R O S S DRTVN, IIYDR<jDYNAMl(', X ]'GI1 1 1

O?/l 8/09

2520

A I R C:I,E:ANI-':RS, All'SOMOrTlVE : IIEAVY DO'I'Y, DRY -'TYPE ( 1;'C)li I N'L'I'~JINA1, COMIIUST TON E N G I N E S )

03/18/09 (METR ii' )

2940

NTC ) T O : MTL P 4 F - 6 2 4 1 2 B

M'I'('

2 '10 A - A 520% 1

PUMP! NG IJh T T , I IIArJiE MGIJNTEU, I 1 / / INCH, 03/19/09 E I EC'l'lI I (' MOT OR DK I VEN , 3 5 GPM AT 2 5 F E E T T O T A L HEAD

4320

NTC 2 T O A - A - 5 2 . 0 2 7

N'J'C ? 7'0 A - A

')215%A

NTC 2 TO A - A - 5 2 1 6 9 H NTC 2 CO A - A - 5 2 4 - 0

NTC 2 T O A - A - 5 2 4 2 2

NTC 2 TO A - A - 5 2 4 1 I D

NTC 2 TO A - A - 5 2 4 7 3 NTC

2 TO A-A i L d P 4

NTC % ' 0A - A - 5 2 4 8 5 A r N1'C 2 7'C) A - - A - 5 2 4 8 6

NTC

2

'1'0 A A 5 2 4 9 1

a

~1

i\l

m

r-

i -

ri

N

L O c! \

J?

m

cl \

N

"

I

5

m

ur!

I

m ir:

i~

\

I n

m

W

ai

I D

1

l n

I

m

I

CU

m

I

N

N

L, T I

L? \Ci

in

N L C

I

v

LC

N 5 . m

N

c

CU

n

n \ L<?

?

r-

w

m

L1

v

4

Ln

4

m

I

N

N

LC I

, r

'LC

I

u7

I

e rc-

4

i n

5

4

A

I

7

c:

0

rl \

*

N

r-

$ 4 0

tC1 \

4

"

w

0

5

9

?

0

N

?

4

7 4

3

N

$

4 0 ti

N

L)

4

:

4

0 tN

?

6

0 E-i

N

5

6

; i

N

0

N

N

0

' i

ti

0

0 Fim

-Lii

L? .

.' <

I

IT ST

p

4 I

"

7

\ V

"

F m

I

,"

.,q\

4

0

.. m

\

q

L-i

O D

O m W i L

r-Ln

I

O m

B b 1

' Z m

BLC

..

v

<

4

4

O m E4m

\

O m P L C

~1 - i q

I

..

\ L?

p

.. *

I

\ W

p

"

..

I

I(' 0

m

\ a;

C m b m

in

-LC!

..

\

9

qL?

C m P m

- L Q

C: \

i -

- m

Ln

- m

L O

- c

I

L O

- a

2 4

in

e:

" ..

cn

\

I

q .

m

I

r-L?

I

i-Ln

$2 m

..

2 7 c:

'r ;

g

,

%

C ) 9

U

ri

C)

z

ti

z

Ei

z

U E-'

3

z

i

ti Z

U

U ti Z

Z

Z

tl s

Z

E-I U

Z

EI v

Z A

g y

%

g

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

Z 4

2 4

2 4

10 NTC: 1 ' ' : A-A- 5 9 7 1 4 / l A

NTC 1 T O : A-A-5971 4/2A NTC 1 T O : A--A-5971 4 / 3 A

G R E A S E , MOLYBDbNUM U I S L J L F I D E , FOR L,OW AND H LGli CTMPERATIJIIL, NATO C OD?, NUMRFR G - 3 5 3

0 1/24 / 0 9

9150

NTC 1 T O : QP1,-21 1 6 4 - - 2 5

GKERSli:, ALRCKA? T , HALL ANL) ROTLLER HEAR LNG, NATO CODE NTIMRELI G--3 ' 7 1 , METR J C SIJPEIXiEID>:l> BY QP11 VALVES, P I I R S S U l I k 1IEGIILAT I N G , STEAM

03/25/09

91 5 0

NTC 1 T O : QPLI-2501 3-2.7

03/24/09

4820

NTC 1 T O A - A - 5 0 5 5 8

NTC 1 T O A - A - 50559

MI

DESC 0 4 0 5 3 B vILc'ROC1 fic7lJ I T , Ll I G I ' I ' A I , , 1 OW VOLTAGE CMOS, 03/11 /09 5962 16 -1317' iiUS BIJF'FPIII W T ' T l i HiIS H O L D , SEK IES OIJTPIJ'I' H E S . t S r T O R S , ?NU 'I'HRiSlZS'I'Ari'I OiJ'I'T'U'l'S , MONOL L1'HI C S I 1, 1 CON D E S C 0 5 2 1 0C

UM

D E S C 5 9 6 2 - 0 1 2 1 8U

J[ICROC?II('iTl'T, D : I C J r J ' A l , - L I N E A R , CMOS, 8 03/11 /09 'I-IANNKL, 5 0 KSL'S T O 1 M S P S , 1 2 L i l T ANALOG T O D I G I T A L XlNVEH'I'EIi , M(INOL1 '1'1-I I C S I L,I CON / I T C K O C ~ I I C I J ~ ' I ' ,MF:MORY, 11 IGT'TAI,, CMOS, 1 M x 0:!/ 1 B I l ' (4M), S'I'A'l'lil KANIDOM A C C E S S MEMORY ( S R A M ) , /IONC)I,TTl11 C S I L I C O N 10 / 0 9

DESC 5 9 6 2 - 0 7 2 2 7

DESC 5 9 6 1 - 0 7 2 3 7 A

DESC 5 9 6 2 - 0 7 2 4 2 A

'IICROC I R C I J I T , U I G % T A I J HEX I N V E R T E R , EITGFI-SPEED :MOS, MONOL,! T I I I C S I L ICON

03/25/09

5962

DESC 8 4 0 9 8 3

DESC 5 9 6 2 - 8 6 7 2 3 D

ltCKOCIKCTJII', L?lGLrA!, H I P O L , A R , ADVANCED LOW 03/12/09 'OWrK Si310TrI'KY T T L , NAND G A T E S , MONOLI I'IITC S I L I C O N

5962

DESC 5 9 6 2 - 8 6 8 3 3 D

DESC 5 9 6 2 - 8 7 5 1 7 C

03/09/09 II('RO(:IRCIIl T , I , I NJZAR, HJCFL S P E E D , FAS'I' ;E'TT!,T LUG PREC L S LON Ol'l?1IA3'TONAl, A M P T I I F 1 E K , M O N O L I T H I C ; 1 L,ICON

5962,

DESC 5 9 6 2 - 8 8 5 1 3 F

I I C'liOC [IIClJ I'T', 1.)1(:l TAl, i i i Gfi-Sl'F:EI_) CMOS 1 - O F - 8 O3/ 1 1 / 0 9 )i':('OI>f':K/ UEMLlL,'l' 1 PI,li:XElilWT'l'II AIDDWESS TJAIiCII, MONOLI THIC ; I I , ICON

5961

DESC 5 9 6 2 - 8 8 6 0 6 D

DESC 5 9 6 2 - 8 9 4 4 1 0

DESC 5 9 6 2 - 8 9 5 0 2 D

DESC 5 9 6 2 , - - 8 0 5 3 5 D

DESC 5 9 6 2 8 9 8 4 7 D

DESC ' > 9 6 ) 9 0 6 8 6 A

DESC

3962-90878A

DESC 5 9 6 2 - 9 0 9 3 4 B

[ICROC:TR(IIJZ'C, I., l.NEAII, S'L'EP -DOWN SWZrrCIIlN(; EGCJL,A?'Oll, MONOI,TrCIIIC S T L J I CON

03/1 6/09

596%

DESC 1 9 6 2 - 3 3 1 1 9 A

3ESr 5'362-93238B

DESC 1 9 6 2 9 4 6 6 3 8

1,C~o%-95ii3Gt-1

ICYIOC LIi(:I.J IT, L,JNFCAR, HTGFJ SPET?D, I-IJGFI OUTPUT 0 3 / 1 0 / 0 9 5962, IJKREN'I' , VOL,'I1A(:I!: FEEDBACK AMPI., [ I? LEI?, MONOL TTHIC S Ii,I(IClN

DESC 5 9 6 2 - 9 1 5 3 6 H

5962-95R3:3P

'59 0 2 '365 3 LC'

-

DESC 5 9 6 2 - 9 6 5 2 2 C

DESC 5 9 6 % - 9 G L > 8 8 C

I., IN E A R , ilAL;TATION I-JAKI)ENED, 03/09/09 SFFF;D, 1 ,OW FYJWER, CIJlliIENT FJiElIBACK A M P L I F I ER WTTII IOGRAMMAT31.,F: Ol!'t'lTJi'? I,IM J'I'i NG , MONOL I T H I C S i L i CON

:GH

lCR(lCTKCIJ IT,

5962

DESC 5 9 6 2 - 9 6 7 6 7 D

DRSC 5 9 6 2 - 9 6 8 4 1 B

DESC 5 9 6 2 - 9 6 8 4 2 B

DESC 5 9 6 2 . - 9 7 6 0 1 0

TCKOCIRCIJTri', lIYIIRTD, T , T N E A K , 9 VC)L,T, S I N G L E 03/15/09 Jrl'Pl J?' W 1 TI I I N'l'RC:RAL, EM 1 F'I L'I'EII , L?(:/DC CONVEXTEII

5962

DESC '5963 - 9 7 6 0 2 8

DESC 5 9 6 2 - 9 9 5 5 2 A

N

C i ' ' iL)i:l;l, E N G I N ! < S7'Al'i'TEII MXlJ 4 A / A A i i lI

( I NACTJVE)

0 3 / 1 G / 0'1

13 7 7

NTC 4 1'0: MIL C 71505H

ASTM VOIAO 3 . 0 4 0 9

CONS'rlIlJYl'JON I n t i r:sil

-

SO11 AND ROCK ( T I ) : I) 5 0 7 7

-

04/01/09

ASTM VOL1 0 . 0 4 - 0 9

AS'I'M A 2 5 5 - 0 7 e I

ASTM C 1 1 0 0 9

0 ASTM C621--9

ASTM C 6 5 0 0 4 ( R 0 9 )

ASTM CGIL 0 9

ASTM C 1 3 7 8 - 0 4 ( R 0 9 )

O F PT,lJiVONI IJM,

TR I r 1 UM AN]) ) 1 A JIY CAIJOlilMETK I' ASSAY 4 M ( ASTM 13653 0 9

ASTM D 1 1 8 5 - - 9 8 a ( R O 9 )

ASTM Dl 4 5 2 - 0 9

Sl'AN!)AKIJ

::FII,OK1 III+,) ( P V C ) PLAS'I'JC I I R A I N ,

S P E C I F ICArl'l ON F'OK POILY ( V I N Y i , WAS?'[<, AND VENT p P E !

471 0

AND

i.'I 'I"J'IN(:S

ASTM I)/.OiiO 0 1 ( R O C ) ) ASTM D 2 6 8 O - - 0 1 ( R 0 9 )

ASTM D 2 7 I I ( R 0 7 ) el

-

01 a

ASTM D 3 3 8 5 - 0 9

ASTM D . 3 4 7 5 - 3 s

irl'AN13A11?'17P:S'l' MIYI'HOD 1~'OIi IJ1,U'l'ONTIIM T N WATER

ASTM 113865 0 9 ASTM D 3 9 1 7 0 9

A S T M D4003-98 (ROCJ)

Tl'S'l M r I I[OI)S ]'OK WA I'I:K VAI'OK ' T R A N S M I S S JON OF' S H T PP I N C ('ON'TAI Nl 13s CONS'T ANT AN13 C'YCLr MF'I'IIODS

A S T M D4279 9i(R09)

A S T M D4649-03 ( R O 9 )

ASrFM D4961-02 (ROY)

ASTM D50 17-99 (RO9)

ASTM DS112 9hi909)

A S T M D51 45-09

A S T M D5168 09

A S T M U5219-09

ASTM D5265-03 (R09)

AS'TM D5798-09a

A S T M D6239 09

A S T M D6344-04 (KO9

ASTM D6836 OL(K08

A S T M D7030-04 (R09)

A S T M El 9 2 1 - - 0 9 a

03 ASTM E23.16- (K09)

ASTM E 2 5 6 5 - 0 9

;I'ANI)ALIL?

PIIAC'I ' I CE FOR ASST'SSMPN'I' OF IIEMOI YTLC' 'KOJ'FK'I' L 17S Of' MAT IiRTALS

ASrCM F'11S6 0 8

AS94 P I 1 7 7 02!R09)

ASTM r ' l L I 6 - 0 9

ASTM F 1 2 8 6 - 9 0 (RO9)

ASTM F 1 2 8 8 - 9 0 ( R 0 9 )

ASl'M F ? 5 5 2 - 9 4 ( R 0 9 )

ASTM F1'781 - 0 3 (RO9)

iTANDA1ID (:iJ i l i E FOR FVT?L,lJATlNG MODTJLAS EJl P AND ;NEE 301 N'i' COMF'ONEN'i'S

ASTM F I B 1 4 -9 7 a ( R 0 9 )

ASTM F 1 8 2 0 - 9 7 ( R 0 9 )

ASTM 1;'18%9--'38(KO9)

ASTM P i 836M-09

ASTM F 1 9 5 1 - 0 9

AST'M I"1.1 7 6 - 0 2 ( K 0 9 )

ASTM P 2 2 2 5 - 6 9

ASTM F 2 6 1 0 - 0 9

ASTM F 2 6 8 0 - 0 9

ASTM F'272'l-08

ASTM C14/ 09

ASME A1 '7.3-08

A S M E I 3 .&08 31

ASME RT-2 -08

AWS C .5-09 l

AWS C3.9P/C3.9-09 AWS EG2.0-08

AWS QC10--08

IPC 6017

IPC 7094

ZPO 9703

-[SO 96 PART 1 -ED2

TSO 96 P A R T 2-ED%

IS O 1 43 1 PAR'T I 1 -ED4

AMD

$

IS0 6194 PART 4-ED3

$

TSO 7165-E32

$

? : ! S iI t I O J ' 'i S

-

1lf?'I'l2RM NA'I'i ON OF' A lRB'3KNE SOUND 1

031 1 1/0 1 '

ISO/TS 7849-1-ED1

$

'OWE!? L E V E T A S A M I ' T T K U BY MA('i-1-INETIY U S I N G VLi3RATION fEASURl3MENT I A I 1 : S J V : METHOD USING A FIXED 'R' IRiY

:AUIATlON FACTOR (R!SI-'!,ACS~:S ISO/I'II 184 9)

;ilrtLdcc.

<ictivc n i j e r ~c,; :;lil fated c_-t.hoxyLatcd t 03/15/09 i l c o h o 1 s arid a1 ky 1 p h c : r l o l :;; U c y i . e r - m ~ n nt , . ~ o n of content o F i n s u l f a i . c d mat L c r .

IS0 1 0 3 8 1 P A R T & E D 2

$

&MICNIlMI+:N1L' 1 : I NI.>IISrl'RTA!, SKW1 N G M A C I I I NES 03/1 5/09 S R P ' F : I'Y KISQIJI R X M l ~ : N r i ' F'OI? SEW I N C MACE1 I NES, UNITS AN11 SYSTEMS

1SO 10R?1 AMD 1-ED1

111, 6 7 - E l 2

IJL 340-ED5

ISO/IEC 14496-4 AMD

31 -ED2

4 : ;

1 SO '791 ' I - 3 : 2 0 0 0

Information

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

682007