Read Ppt0000003 text version

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

PREZENTAREA PRINCIPALELOR MODIFICRI ALE CODULUI FISCAL

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

1

DOMENII DE REGLEMENTARE

A. Impozitul pe profit B. Impozitul pe venit C. Impozitul pe veniturile nerezidenilor

D. Contribuii sociale obligatorii

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

2

A. Impozitul pe profit

Modificri privind regimul fiscal al asocierilor · Completarea prevederilor art.13 - contribuabili "c) persoanele juridice strine i persoanele fizice nerezidente care desfoar activitate în România într-o asociere cu sau fr personalitate juridic;" Completarea prevederilor art. 14 - sfera de cuprindere a impozitului "în cazul persoanelor juridice strine i persoanelor fizice nerezidente care desfoar activitate în România într-o asociere cu sau fr personalitate juridic, impozitul se aplic asupra prii din profitul impozabil al asocierii care se atribuie fiecrei persoane;"

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL 3

·

11 octombrie 2011

A. Impozitul pe profit

Modificri privind regimul fiscal al asocierilor · Introducere articol art. 282 - "Asocieri cu personalitate juridic înfiinate potrivit legislaiei unui alt stat" (1) În cazul unei asocieri cu personalitate juridic înregistrate întrun alt stat, dintre persoane juridice strine i/sau persoane fizice nerezidente i/sau persoane fizice rezidente i/sau persoane juridice române, care desfoar activitate în România, sunt aplicabile prevederile art. 28. (2) În cazul în care o persoan juridic român este participant într-o asociere cu personalitate juridic înregistrat într-un alt stat, aceasta determin profitul impozabil luând în calcul veniturile i cheltuielile atribuite corespunztor cotei de participare în asociere.

11 octombrie 2011 DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL 4

A. Impozitul pe profit

Contracte de fiducie

(1) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziiilor Codului civil, în care constituitorul are i calitatea de beneficiar, se aplic urmtoarele reguli: a) transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor ctre fiduciar nu este transfer impozabil în înelesul prezentului titlu; b) fiduciarul va conduce o eviden contabil separat pentru masa patrimonial fiduciar i va transmite trimestrial ctre constituitor, pe baz de decont, veniturile i cheltuielile rezultate din administrarea patrimoniului conform contractului; c) valoarea fiscal a activelor cuprinse în masa patrimonial fiduciar, preluat de fiduciar, este egal cu valoarea fiscal pe care acestea au avut-o la constituitor; d) amortizarea fiscal pentru orice activ amortizabil prevzut în masa patrimonial fiduciar se determin în continuare în conformitate cu regulile prevzute la art. 24, care s-ar fi aplicat la persoana care a transferat activul, dac transferul nu ar fi avut loc. (2) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziiilor Codului civil, în care calitatea de beneficiar o are fiduciarul sau o ter persoan, cheltuielile înregistrate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor ctre fiduciar sunt considerate cheltuieli nedeductibile.

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

5

A. Impozitul pe profit

Declararea i plata impozitului pe profit (art. 34) Modificrile vizeaz perfecionarea sistemului de plat a impozitului pe profit, astfel: Începând cu anul 2012, declararea i plata impozitului pe profit, cu excepiile prevzute de articolul 34, se efectueaz trimestrial, pân la data de 25 inclusiv a primei luni urmtoare încheierii trimestrelor I - III. Definitivarea i plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaz pân la termenul de depunere a declaraiei privind impozitul pe profit prevzut la art. 35, respectiv 25 martie inclusiv a anului urmtor.

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

6

A. Impozitul pe profit

Declararea i plata impozitului pe profit (art. 34) Excepii: contribuabilii societi comerciale bancare - persoane juridice române i sucursalele din România ale bncilor - persoane juridice strine au obligaia de a declara i plti impozit pe profit anual, cu pli anticipate efectuate trimestrial. Termenul pân la care se efectueaz plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraiei privind impozitul pe profit, prevzut la art. 35.

·

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

7

A. Impozitul pe profit

Declararea i plata impozitului pe profit (art. 34) Excepii: organizaiile nonprofit au obligaia de a declara i plti impozitul pe profit, anual, pân la data de 25 februarie inclusiv a anului urmtor celui pentru care se calculeaz impozitul; contribuabilii care obin venituri majoritare din cultura cerealelor i a plantelor tehnice, pomicultur i viticultur au obligaia de a declara i plti impozitul pe profit anual, pân la data de 25 februarie inclusiv a anului urmtor celui pentru care se calculeaz impozitul;

·

·

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

8

A. Impozitul pe profit

Declararea i plata impozitului pe profit (art. 34) Începând cu 1 ianuarie 2013, s-a introdus posibilitatea de opiune între sistemul de declarare i plat a impozitului pe profit trimestrial i sistemul anual cu efectuarea de pli pli anticipate. Opiunea pentru sistemul anual de declarare i plat a impozitului pe profit se efectueaz la începutul anului fiscal i este obligatorie pentru cel puin 2 ani fiscali consecutivi. Ieirea din sistemul anual de declarare i plat a impozitului se efectueaz la începutul anului fiscal pentru care se solicit aplicarea sistemului trimestrial. Contribuabilii comunic organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare i plat a impozitului pe profit, potrivit prevederilor Codului de procedur fiscal, pân la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv. Contribuabilii prevzui la art. 34 alin.(4) i (5) nu pot opta pentru sistemul de declarare i plat anual a impozitului pe profit cu efectuarea de pli anticipate.

11 octombrie 2011 DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL 9

A. Impozitul pe profit

Declararea i plata impozitului pe profit (art. 34)

Contribuabilii, alii decât cei prevzui la alin.(4) i (5), care în anul precedent se aflau în una din urmtoarele situaii: a) nou-înfiinai; b) înregistreaz pierdere fiscal la sfâritul anului fiscal precedent; c) s-au aflat în inactivitate temporar sau au declarat pe propria rspundere c nu desfoar activiti la sediul social/sediile secundare, situaii înscrise, potrivit prevederilor legale, în registrul comerului sau în registrul inut de instanele judectoreti competente, dup caz; d) au fost pltitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor; aplic sistemul de declarare i plat trimestrial a impozitului pe profit. Nu sunt considerai contribuabili nou-înfiinai cei care se înregistreaz ca efect al unor operaiuni de reorganizare efectuate potrivit legii.

11 octombrie 2011 DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL 10

A. Impozitul pe profit

Declararea i plata impozitului pe profit (art. 34)

Sistemul anual cu efectuarea de pli anticipate ­ calcul ­ · · plile anticipate trimestriale sunt în sum de o ptrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent; sunt actualizate cu indicele preurilor de consum, estimat cu ocazia elaborrii bugetului iniial al anului pentru care se efectueaz plile anticipate; data plii - pân la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care se efectueaz plata; impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza cruia se determin plile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaraiei privind impozitul pe profit, fr a lua în calcul plile anticipate efectuate în acel an.

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL 11

· ·

11 octombrie 2011

A. Impozitul pe profit

Declararea i plata impozitului pe profit (art. 34)

Au fost introduse reguli de determinare a plilor anticipate în cazul reorganizrilor (fuziuni, divizri), precum i reglementri privind depunerea declaraiei de impozit pe profit pentru societile care îi închid perioada impozabil ca urmare a lichidrii activitii.

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

12

A. Impozitul pe profit

Depunerea declaraiei anuale privind impozitul pe profit Art. 35 Depunerea declaraiei anuale privind impozitul pe profit (1) Contribuabilii au obligaia s depun o declaraie anual de impozit pe profit pân la data de 25 martie inclusiv a anului urmtor, cu excepia contribuabililor prevzui la art. 34 alin. (5) lit. a) i b), alin. (14) i (15), care depun declaraia anual de impozit pe profit pân la termenele prevzute în cadrul acestor alineate. (2) Contribuabilii prevzui la art. 13 lit. c) i e) au obligaia de a depune i declaraia privind distribuirea între asociai a veniturilor i cheltuielilor.

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

13

A. Impozitul pe profit

Anul fiscal 2011

Impozitul pe profit datorat pentru 2011 se declar i se pltete potrivit prevederilor aplicabile pân la 31 decembrie 2011, respectiv: · · Contribuabilii din domeniul bancar efectueaz regularizarea impozitului pe profit pân la 25 aprilie 2011. Contribuabilii, alii decât societile bancare, pltesc pentru ultimul trimestru o sum egal cu impozitul calculat i evideniat pentru trimestrul III al aceluiai an fiscal, urmând ca plata final a impozitului pe profit pentru anul fiscal s se fac pân la termenul de depunere a declaraiei privind impozitul pe profit prevzut la art. 35 alin. (1), respectiv 25 aprilie 2011. Contribuabilii care definitiveaz pân la 25 februarie 2011 închiderea exerciiului financiar anterior, depun declaraia anual de impozit pe profit i pltesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, pân la data de 25 februarie inclusiv a anului urmtor.

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL 14

·

11 octombrie 2011

B. Impozitul pe venit

Eliminarea perioadei de 3 ani dup care persoana fizic nerezident devenit rezident în România este supus impozitrii pentru veniturile obinute din orice surs, atât din România cât i din afara României. Aceste venituri urmeaz a fi supuse impunerii începând cu anul calendaristic urmtor celui în care persoana fizic a obinut rezidena în România, concomitent cu acordarea acelorai drepturi de deducere de care beneficiaz o persoan fizic român (01.01.2012); Meninerea obligaiei de plat a impozitului pe veniturile obinute din orice surs de ctre o persoan fizic rezident român, cu domiciliul în România, pentru înc 3 ani urmtori celui în care are loc schimbarea rezidenei acesteia într-un stat cu care România nu are încheiat convenie de evitare a dublei impuneri (01.01.2012);

11 octombrie 2011 DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL 15

B. Impozitul pe venit

Clarificarea neimpozitrii sprijinului primit de persoana fizic din fonduri externe nerambursabile (la data intrrii în vigoare a OG nr.30/2011). Precizri privind neimpozitarea veniturilor realizate din transferul bunurilor mobile din patrimoniul personal, valorificate prin centrele de colectare, în vederea dezmembrrii, care fac obiectul Programelor naionale finanate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice (la data intrrii în vigoare a OG nr.30/2011).

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

16

B. Impozitul pe venit

2. Stabilirea tratamentului fiscal aplicabil venitului realizat din operaiunea de fiducie în cazul în care prile implicate sunt persoane fizice, astfel: - neimpozitarea venitului realizat la momentul transferului masei patrimoniale fiduciare de la constituitor la fiduciar; - impozitarea veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de ctre fiduciar în funcie de natura venitului i stabilirea veniturilor impozabile fr deducerea pierderilor fiscale ale constituitorului cu îndeplinirea obligaiilor fiscale ale constituitorului de ctre fiduciar; - impozitarea veniturilor realizate de beneficiar ca venituri din alte surse cu excepia situaiei în care beneficiarul este constituitorul, caz în care veniturile respective nu sunt impozabile; - pierderile fiscale din administrarea masei patrimoniale de ctre fiduciar reprezint pierderi definitive i nu se deduc, ulterior transferului masei patrimoniale, la determinarea venitului impozabil pentru persoana fizic beneficiar. La intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil.

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL 17

11 octombrie 2011

B. Impozitul pe venit

Unificarea tratamentului fiscal aplicabil contribuabililor persoane fizice (V.A.I. ­ art. 48 alin. (4)) i juridice în ceea ce privete deducerea cheltuielilor reprezentând investiii în mijloace fixe, în cazul cabinetelor medicale, prin amortizare sau deducere integral a acestora cf. art. 24 alin. (16) (01.01.2012). Prevederile art. 48 alin. (4) lit. c1) se aplic numai pentru mijloacele fixe achiziionate începând cu 1 ianuarie 2012. ART. VI - Începând cu data de 1 ianuarie 2012 se abrog: ............. Art. 9 alin. (11) din Ordonana Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea i funcionarea cabinetelor medicale, cu modificrile i completrile ulterioare.

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

18

B. Impozitul pe venit

Eliminarea cererii de optiuni pentru stabilirea venitului net anual (V.A.I., V.C.F.B. si V.A.A.) în sistem real i exprimarea opiunii numai prin depunerea declaraiei de venit estimat. (01.01.2012); Stabilirea plilor anticipate pentru unele venituri din activiti independente (art. 52 alin. (1) lit a) ­ e)) prin aplicarea cotei de 10% la diferena dintre venitul brut i contribuiile sociale obligatorii reinute la sursa de pltitorii de venituri conform Titlului XI2. (01.01.2012)

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

19

B. Impozitul pe venit

Pentru anumite categorii de pltitori de venituri din salarii i asimilate salariilor, în condiiile prevzute de actul normativ, impozitul aferent veniturilor fiecrei luni, se calculeaz i se reine la data efecturii plii acestor venituri, virarea impozitului efectuându-se pân la data de 25 inclusiv, a lunii urmtoare trimestrului pentru care se datoreaz (începand cu veniturile aferente lunii octombrie 2011). Eliminarea obligaiilor de completare i de depunere a fielor fiscale de ctre pltitorii de venituri din salarii i înscrierea informaiilor privind calculul i reinerea impozitului în declaraia privind calcularea i reinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, pân în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat.(01.01.2012) Pltitorul de venituri din salarii este obligat s elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care s cuprind i informaii luate în calcul la stabilirea impozitului. Prevederile se aplic începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2012. Pentru veniturile din salarii aferente anului 2011 fisele fiscale vor fi depuse pân în ultima zi a lunii februarie a anului 2012.

11 octombrie 2011 DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL 20

B. Impozitul pe venit

Stabilirea unui termen unitar de depunere a declaraiei privind calcularea i reinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit în cazul tuturor pltitorilor de venituri cu regim de reinere la surs a impozitului, pân în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, inclusiv pentru pltitorii care aveau obligaia depunerii declaraiei respective pân la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat (01.01.2012). Reglementarea posibilitii impunerii pe baz de norm de venit a venitului realizat din activitatea de transport de persoane i bunuri în regim de taxi pentru contribuabilii care au fost obligai în anul 2011, prin efectul legii, s determine venitul net în sistem real (31 ianuarie 2012) (01.01.2012).

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

21

B. Impozitul pe venit

1. Modificarea termenului de depunere a declaraiilor anuale de venit, respectiv declaraia privind venitul realizat din România i declaraia privind veniturile realizate din strintate, la 25 mai inclusiv a anului urmtor celui de realizare a venitului.

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

22

C. Impozitul pe veniturile nerezidenilor

Art. 8 alin. (7*1) - completare: - sediile permanente din România aparinând persoanelor juridice strine - persoanele fizice rezidente au obligaia de a înregistra contractele de prestari servicii de natura activitilor de lucrri de construcii, montaj, supraveghere, consultan, asisten tehni c i orice alte activiti executate de persoane juridice strine sau fizice nerezidente.

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

23

C. Impozitul pe veniturile nerezidenilor

Art. 40 alin. (2) se modific: Eliminarea perioadei de 3 ani dup care persoana fizic nerezident devenit rezident în România este supus impozitrii pentru veniturile obinute din orice surs, atât din România cât i din afara României. Aceste venituri urmeaz a fi supuse impunerii începând cu anul calendaristic urmtor celui în care persoana fizic a obinut rezidena în România, concomitent cu acordarea acelorai drepturi de deducere de care beneficiaz o persoan fizic român; Calitatatea de rezident/nerezident a unei persoane fizice este stabilit pentru 1 an calendaristic întreg.

-

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

24

C. Impozitul pe veniturile nerezidenilor

Art. 40 alin. (2) se modific: (cont.) Meninerea obligaiei de plat a impozitului pe veniturile obinute din orice surs de ctre o persoan fizic rezident român, cu domiciliul în România, pentru înc 3 ani urmtori celui în care are loc schimbarea rezidenei acesteia într-un stat cu care România nu are încheiat convenie de evitare a dublei impuneri;

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

25

C. Impozitul pe veniturile nerezidenilor

Perioada tranzitorie pentru prevederile art. 40 alin. (2) - Art. IV: Persoanele fizice nerezidente care au îndeplinit condiiile de reziden timp de 3 ani consecutivi, pâna la 31 decembrie 2011, vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obinute din orice surs, atât din România, cât i din afara României, începând cu anul 2012. Persoanele fizice nerezidente care au îndeplinit condiiile de reziden în perioada 2010-2011, respectiv în anul 2011 vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obinute din orice surs, atât din România, cât i din afara României, începând cu anul 2012.

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

26

C. Impozitul pe veniturile nerezidenilor

Art. 40 alin. (2) se modific: (cont.) - In cursul anului calendaristic pentru care se îndeplinesc condiiile de reziden, sunt impunse numai veniturile obinute din România; Excepie: persoanele fizice care care dovedesc c sunt rezideni ai unor state cu care România are încheiate convenii de evitare a dublei impuneri. În aceasta situaie sunt aplicabile prevederile conveniilor de evitare a dublei impuneri. Rezidena fiscal trebuie dovedit prin certificat de reziden fiscal emis de ctre autoritatea fiscal competent a statului strin sau prin alt document eliberat de ctre o alta autoritate decât cea fisca care are atribuii în domeniul certificrii rezidenei.

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

27

C. Impozitul pe veniturile nerezidenilor

Art. 115 alin. (1) se completeaz: Categoria de venit impozabil rezultat din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaiunii de fiducie.

Art. 115 alin. (2) se completeaz cu doua alin. referitoare la tratamentul fiscal acordat veniturilor din fiducie: - Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de ctre fiduciar, este stabilit în funcie de natura venitului respectiv i supus impunerii conform titlului V, sau titlului II i III, dup caz. Obligaiile fiscale ale constituitorului nerezident vor fi îndeplinite de fiduciar. - Este venit neimpozabil venitul obinut de la un fiduciar rezident de ctre un beneficiar nerezident atunci când acesta este constituitor nerezident, din transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaiunii de fiducie.

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

28

C. Impozitul pe veniturile nerezidenilor

Art. 117 se completeaz cu o nou liter, lit. m)

prin care se introduc prevederi care vizeaz clarificarea acordrii scutirii veniturilor obinute de persoanele fizice nerezidente ca urmare a participarii în alt stat la un joc de noroc ale crui fonduri de câtiguri provin i din România, având în vedere problemele de ordin procedural i costurile legate de aplicarea unui impozit cu reinere la surs asupra unor câtiguri pltite din fonduri constituite în comun (ex. momentul perceperii impozitului cu reinere la surs, pltitorul câtigului care ar trebui s fac reinerea, prezentarea certificatului de reziden fiscal de ctre câtigtorul jocului de noroc, prezentarea documentelor care atest câtigtorul jocului de noroc). Propunerea este bazat pe prevederile din domeniul organizrii i exploatrii jocurilor de noroc.

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

29

C. Impozitul pe veniturile nerezidenilor

Art. 119 alin. (1) se modific în ceea ce privete termenul de depunere la declaraiei ­ ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul expirat. Stabilirea unui termen unitar de depunere a declaraiei privind calcularea i reinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit nerezident în cazul tuturor pltitorilor de venituri cu regim de reinere la surs a impozitului, pân în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat.

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

30

D. Contribuii sociale obligatorii

Declararea trimestrial i posibiliti de opiune pentru declararea lunar:

· începând cu trim. IV 2011, pltitorii de venituri din salarii i venituri asimilate salariilor prevzui la art. 58 alin. (2) lit. a) ­ c) din Codul fiscal care au înregistrat în anul anterior un numr mediu mai mic de 3 salariai, precum i venituri totale de pân la 100.000 euro în cazul celor de la lit. b), sunt obligai s depun trimestrial declaraia 112. · în cazul în care nu se dorete sistemul de declarare i plat trimestrial, se poate opta pentru sistemul lunar, pân la data de 25 septembrie 2011 inclusiv, sau în cursul lunii ianuarie a anului viitor, pentru anul 2012 i urmtorii, dup caz.

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

31

D. Contribuii sociale obligatorii

Reguli în cazul angajatorilor sau persoanelor asimilate angajatorului, care îi încep activitatea în cursul anului:

· declararea i plata impozitului i contribuiilor se efectueaz lunar;

· cei care estimeaz c vor îndeplini în cursul anului fiscal, condiiile privind numrul mediu de salariai i nivelul de venit total stabilit de lege, dup caz, aplic de la înfiinare, perioada fiscal trimestrial, inclusiv cei care i-au început/îi încep activitatea în cursul anului 2011.

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

32

D. Contribuii sociale obligatorii

Stabilirea numrului mediu de salariai:

· se iau în calcul numai persoanele cu contracte individuale de munc, atât cu norm întreag, cât i cu timp parial; · persoanele care au realizat venituri de natur profesional potrivit art. III din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 58/2010, precum i cele care au realizat venituri asimilate salariilor, nu se iau în calcul la stabilirea numrului mediu de salariai.

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

33

D. Contribuii sociale obligatorii

Reguli în cazul angajatorilor fr personalitate juridic (P.F.A., profesii libere, întreprinderi individuale, etc.):

· declararea i plata impozitului i a contribuiilor sociale, se efectueaz trimestrial, indiferent de numrul de salariai i de veniturile realizate în anul anterior, sau de data înfiinrii acestora; · cei care nu doresc declararea i plata trimestrial pot opta pentru sistemul lunar, în condiiile menionate la anterior.

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

34

D. Contribuii sociale obligatorii

Reguli în cazul încetrii calitii de asigurat în cursul trimestrului:

· la încetarea calitii de asigurat în prima lun a trimestrului, declaraia 112 se va depune pân la data de 25 a lunii urmtoare; · la încetarea calitii de asigurat în luna a doua din trimestru, se va depune câte o declaraie separat pentru fiecare lun, pân la data de 25 a lunii a 3-a; · pentru ambele situaii, virarea impozitului i a contribuiilor se efectueaz trimestrial.

11 octombrie 2011

DIRECIA GENERAL LEGISLAIE COD FISCAL

35

Information

Ppt0000003

35 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

417705