Read ANUNT_VANZARE_bunuri_imobile-GALAXSTAR-2012 text version

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Fiscal Agenia Naional de Administrare Fi scal Direcia General a Finanelor Publice a Municipiului Bacau

Ad mi n is tr a ti a F i na n te lo r P ub l ice B ac a u Ser v ici u l Co l ec tar e s i E xe c uta r e Si li ta P er so a n e J ur id ic e Str. 9 Mai nr. 33, Bacau Tel: 0234/510015 int.155 sau 223 Fax: 0234/510092 [email protected]

Dosar de executare nr. 4207 Nr. 144834 din 24.04.2012

ANUNlUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

Administratia Finantelor Publice Bacau in temeiul art.159 alin.(1) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, face cunoscut c în ziua de 09.05.2012 ora 13, în localitatea Bacu, str. 9 Mai - nr.33, vinde prin licitaie public (termen II ­ scazut cu 25%) urmatoarele bunuri imobile: - ansamblu imobiliar compus din: 1. magazin , in suprafata de 96,07 m.p, construit din caramida si chirpici; 2. magazie, in suprafata de 45,14 m.p, construita din chirpici; 3. anexa, in suprafata de 82,82 m.p, construita din caramida; 4. magazie, in suprafata de 25,24 m.p, construita din scandura; 5. teren curti-constructii in suprafata de 616,15 m.p; situate in localitatea Fundu Racaciuni, com. Racaciuni, jud. Bacau , proprietate a debitorului SC GALAXSTAR COM SRL cu domiciliul fiscal in satul Fundu Racaciuni, com. Racaciuni, jud. Bacau, cod de identificare fiscala 15741550. Pretul de vanzare este de 113045 lei. (tremenul II scazut cu 25%) Raportul de evaluare poate fi consultat la sediul Administratiei Finantelor Publice Bacau precum si al societatii comerciale. Nota: Pretul de evaluare nu contine TVA. Toi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, sunt invitai s întiineze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit pentru vânzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana in ziua precedenta termenului de vanzare, respectiv 08.05.2012, ora 16,00: oferte de cumparare; dovada platii taxei de participare reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie dupa certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare la locul fixat in acest scop. Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon nr. 0234/510015, interior 155. Data afisarii: 24.04.2012.

Conducatorul organului de executare Ec. Craiu Lucian

Sef serv colectare Ec. Manea Mirela

Executor fiscal Ec. Miron Anica

Information

ANUNT_VANZARE_bunuri_imobile-GALAXSTAR-2012

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

875510


You might also be interested in

BETA
ANUNT_VANZARE_bunuri_imobile-GALAXSTAR-2012