Read Microsoft Word - bang gia cac thiet bi Duoc pham.doc text version

Công Ty CP XNK Thit B Khoa Hc và T Vn Quc T

Xin trân trng gi ti Quý khách:

BNG CU HÌNH K THUT VÀ GIÁ CA CÁC LOI MÁY DC PHM STT 1 Tên sn phm Máy o tan rã: Model BJ-1 Xut Giá x Là thit b kim tra tan rã 1 gi Trung 11.300.000 c thit k t ng hoàn toàn. Quc Vn hành d dàng vi các nút iu khin. Kt qu c hin th trên màn hình LED. Cc ng: 1 cc Tn sut lên xung: 30 ~ 32 ln /phút. Khong dch chuyn: 55±2mm Nhit cài t: 37±1oC Di thi gian cài t t ng:5~120 phút in tiêu th: 220V/50Hz/500 W Kích thc: 260x300x420mm Là thit b kim tra tan rã 2 gi Trung 13.600.000 c thit k t ng hoàn toàn. Quc Vn hành d dàng vi các nút iu khin. Kt qu c hin th trên màn hình LED. Cc ng: 2 cc Tn sut ca chày: 30 ~ 32 ln /phút. Khong dch chuyn ca chày: 55±2mm Nhit cài t: 37±1oC Di thi gian cài t t ng:5~120 phút in tiêu th: 220V/50Hz/500 W Kích thc: 400x300x420mm Thit b dùng o ( th) mài Trung 9.200.000 mòn v vn ca thuc viên. Quc Kích thc ca thùng hình trng: ng kính ngoài 286 mm, Sâu 39 mm. cao trn trt: 156mm. Tc quay ca ng tròn: 20~90/25/25 vòng/phút. chính xác: ±1vòng/phút c tính k thut

2

Máy o tan rã: Model BJ-2

3

Máy o mài mòn: Model: CS-2

-

4

Máy o cng thuc viên: Model: YD-1

5

Máy o cng thuc viên: Model: YD-2

- in áp: 220V/50Hz/50 W - Kích thc: 360x300x340mm - B iu khin: B vi x lý vi màn hình LED. - Di o th cng: 0 ~ 20kgf - Ngun in: 220V/50Hz/10W - chính xác cng: ±0.05kgf - Kích thc ngoài: 360x300x340mm - Phm vi ng kính: 20mm - Di lc o th cng: 0 ~ 20kgf - chính xác cng: ±0.05kgf - Phm vi ng kính: 40mm - Thi gian o th: 10 - S viên o th ca mi t hp:100 viên - Ngun in: 220V/50Hz/10W - Kích thc ngoài: 360x300x340mm - Nhit k thy ngân tiêu chun o nhit . - Nút xoay thay i in áp nóng. - Hin th in áp bng Analog - Quan sát các mu vt nóng chy qua mt kính lúp. - Có th o các im nóng chy ca ng thi ba mu. - Di nhit (50 ~ 300)0 C - chính xác ± 10 C - Nhit môi trng (15 ~ 35)0 C - Khong tng nhit : (1.0,2.0,4.0,6.0)0C / phút - Công sut: 100W - Ngun in: 220V/50Hz/100W - Kích thc (19 * 12 * 20) cm3 - Trng lng: 3kg - Nhit k thy ngân tiêu chun o nhit . - Nút xoay thay i in áp nóng. - ng h k thut s hin th in áp.

Trung 10.000.000 Quc

Trung 17.500.000 Quc

6

Máy o im nóng chy: Model: RY-1

9.200.000

7

Máy o im nóng chy: Model: RY-2

9.800.000

8

9

10

- Quan sát các mu vt nóng chy qua mt kính lúp. - Có th o các im nóng chy ca ng thi ba mu. - Di nhit (50 ~ 300)0 C - chính xác ± 10 C - Nhit môi trng (15 ~ 35)0 C - Khong tng nhit : (1.0,2.0,4.0,6.0)0C / phút - Công sut: 100W - Ngun in: 220V/50Hz/100W - Kích thc (19 * 12 * 20) cm3 - Trng lng: 3kg Máy o im nóng chy - S lng mu : 03 28.600.000 - Khong nhit : Anh hin s nhit môi trng Model: SMP3 Hãng: BIBBY Stuart-Anh n 360 0C - phân gii nhit : 0.1 0C - chính xác nhit : ± 0.5 0C (ti 20 0C), ± 1.5 0C (ti 360 0C) - Hin th : màn hình tinh th lng - Sensor : in tr Platinum PT 100 - Thi gian tng nhit : 0.5 0C n 10 0C trong vòng 01phút - bc tng 0.1 0C - B nh : 8 giá tr / tube - Ngôn ng s dng : ting Anh, ting Pháp, ting c, ting Ý,ting Tây Ban Nha (tùy chn) - Kích thc máy (W x D x H) : 180 x 260 x 300 mm - Trng lng: 3.2kg - Ngun in s dng : 230V, 50Hz, 60W Anh Máy o im nóng chy - Hin th bng analogue 15.500.000 - Hot ng n gin - thích hp hin s BIBBY dùng trong ging dy Model: SMP11 Hãng: BIBBY Stuart-Anh - Cung cp nhit k theo máy - S mu : 3 - Khong nhit : nhit môi trng n 250 C - Thi gian gia nhit : 1 n 200C / phút - Kích thc máy (WxDxH) : 370 x 140 x 110mm - Trng lng : 1.7kg - Ngun in s dng : 230V, 50Hz, 50W - RC-6/3 là máy o hoà tan gn Trung 49.500.000 Máy o hòa tan

Model: RC-6/3

nh d s dng có 6 cc. - Tc cánh khuy: 20-200 vòng/ phút - chính xác: ± 2 Vòng/phút - Nhit b:T nhit môi trng n 39.9 0c - chính xác nhit : ± 0.3oC - in áp s dng: 220V/50Hz/1000W - Kích thc: 960x320x480mm

Quc

11

èn soi sc ký bn mng Model: WFH-203B

- WFH-203B là èn soi sc ký bn mng kiu hp en có 3 èn UV. - ây là mt sn phm th h mi không có bung ti. - èn hai bc sóng:254 nm và 365nm - B lc bc sóng trung tâm: 50x150mm - in áp: 220V/50Hz

Trung 6.400.000 Quc

12

èn soi sc ký bn mng Model: WFH-203J

13

èn soi sc ký bn mng Model: WFH-203

- WFH-203J là èn soi sc ký bn mng có 3 èn UV phân tích nhìn thy. - ây là loi èn, có th c s dng phân tích protein. - èn hai bc sóng:254 nm và 365nm - Tm lc bc sóng trung tâm: 50x200mm - in áp: 220V/50Hz - WFH-203 là èn soi sc ký bn mng có 3 èn UV phân tích. - èn hai bc sóng:254 nm và 365nm - Tm lc bc sóng trung tâm: 50x200mm - in áp: 220V/50Hz

Trung 5.400.000 Quc

Trung 5.750.000 Quc

14

èn soi sc ký bn mng Model: WFH-204B

- ây là loi èn UV cm tay có th Trung 4.950.000 mang theo khi i xa. Quc - èn hai bc sóng:254 nm và 365nm

- Tm lc bc sóng trung tâm: 50x150mm

15

Phân cc k (Thit b o góc quay cc) Model: WXG-4

16

Phân cc k t ng: Model: WZZ-2A

17

Máy dp viên 1 chày

- Phm vi o : -1800 n 180o - Vch chia : 10 - Cuvette ng, bng thu tinh : 100 và 200mm - Ngun sáng:èn hi Natri 589.44nm - Khong chia du xích : 0.050 - Dòng: 1.3A - phóng i ca kính: 4 ln - Thi gian n nh: 5 phút - Công sut: 20W - Ngun in : 220 V/50 Hz và 110V/60Hz - Kích thc: 500x135x330mm - Trng lng: 5kg - Phm vi o: -45 ° ~ 45 ° - chính xác: ±( 0,01° + Gía tr o nhân vi 0.05%) - Kh nng lp li: ± 0,01 ° - phân gii: 0,005 ° - Ngun sáng: èn hi natri (589.44nm) - ng dài: 100mm hoc 200mm - Thi gian n nh: 5 phút - Ngun cung cp: 220 VAC/50Hz hoc 110VAC/60Hz - Kích thc: 600mm × 300mm × 200mm - Trng lng: 23kg - Máy dùng các nguyên liu ht dp thành viên tròn, thích hp dùng trong phòng thí nghim hoc quy mô sn xut nh. c im là máy in ng dp viên liên tc, có th quay tay. Trên máy ch có th 1 lp màng dp, dày nguyên liu cho vào, dày viên dp có th iu chnh.

Trung 9.200.000 Quc

Trung 66.700.000 Quc

Trung 36.300.000 Quc

Model: TDP-5

- Áp lc dp max: 50 KN - ng kính viên max: 20 mm - sâu cho liu vào max: 16 mm - dy viên p max: 6 mm - Công sut: 6000 viên/h - Công sut máy: 0.75 KW - Kích thc ngoài: 700*400*800mm - Trng lng: 125 kg

18

Máy dp viên 1 chày Model: TDP-6

- Máy dùng các nguyên liu ht dp thành viên tròn, thích hp dùng trong phòng thí nghim hoc quy mô sn xut nh. c im là máy in ng dp viên liên tc, có th quay tay. Trên máy ch có th 1 lp màng dp, dày nguyên liu cho vào, dày viên dp có th iu chnh. - Áp lc dp max: 60 KN - ng kính viên max: 25 mm - sâu cho liu vào max: 16 mm - dy viên dp max: 6 mm - Công sut: 5000 viên/h - Công sut máy: 1.1 KW - Kích thc ngoài: 700*500*900mm - Trng lng: 140 kg

Trung 39.700.000 Quc

giao hàng ti Hà Ni. Thanh toán: Bng tin mt hoc chuyn khon t trc 50% khi kí hp ng, 50% còn li khi có thông báo giao hàng. Mi chi tit xin vui lòng liên h: Công Ty CP XNK Thit B Khoa Hc và T Vn Quc T a ch: S 656E T 17, TT. Cu Din, T Liêm, Hà Ni Tell: 04.37634980 Fax: 04.37634980 DD: 0165.226.8686 or 0986.112.900 Email: [email protected] Website: www.stcvn.com.vn

Information

Microsoft Word - bang gia cac thiet bi Duoc pham.doc

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97137


Notice: fwrite(): send of 204 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531