Read Styr- och reglerkurs text version

Göinge Utbildningscenter

CEISS AB

Kurs i... STYR- OCH REGLER ­ GRUNDLÄGGANDE FASTIGHETSAUTOMATION Målgrupp: Drifttekniker som arbetar med värme och ventilation Kursmål: Man skall få en inblick i hur värme och ventilationssystemen samverkar i anläggningen samt hur dessa är uppbyggda och fungerar. Man får också lära sig hitta i apparatskåpsdokumentationen vid felsökning i anläggningen. Omfattning: 1 dag (08:00 ­ 16:00) Innehåll:

·

Reglerteori Reglersystem Regulatorinställningar Ventilationssystemets uppbyggnad och funktion ur styr- & reglersynpunkt. Reglermetoder Reglerfunktioner Värmesystemets uppbyggnad och funktion ur styr- & reglersynpunkt. Reglermetoder Reglerfunktioner Varmvattensystemets uppbyggnad och funktion ur styr- & reglersynpunkt. Reglermetoder Reglerfunktioner Apparatskåpets dokumentation som hjälpmedel vid felsökning Givarens, ställdonet uppbyggnad, funktion och placering Praktiska övningar i fläktrum och undercentral

·

·

·

· · ·

Ceiss-StyrRegler.doc

Adress: Källgatan 12, 280 63 Sibbhult

Tel: 044-775 64 10/20 Fax: 044-775 64 35

Göinge Utbildningscenter

CEISS AB

Kurs i... STYR- OCH REGLER ­ FORTSÄTTNING FASTIGHETSAUTOMATION Målgrupp: Drifttekniker som arbetar med värme och ventilation Kursmål: Kursen behandlar hur viktigt valet av regulator och inställning är, till de olika ventilationsprinciperna som används. Syftet är att ge förutsättningar att skapa en bättre total driftsekonomi i sin anläggning. Man får också lära hur givarna fungerar samt var dessa bör placeras. Omfattning: 1 dag (08:00 ­ 16:00) Innehåll:

· · · · ·

Regulatorns användning och inställning, PID Felsökning på givare, ställdon och ducar. Insvängningsförlopp, Störningar, Dödtid, m.m. Styrprogramläsning och förståelse. Kommunikation Protokoll Kopplingar Övervakningsdatorn Praktiska övningar i fläktrum och undercentral

· ·

Ceiss-StyrRegler.doc

Adress: Källgatan 12, 280 63 Sibbhult

Tel: 044-775 64 10/20 Fax: 044-775 64 35

Göinge Utbildningscenter

CEISS AB

Kurs i... STYR- OCH REGLER ­ HONEYWELL INUCONTROL AB Målgrupp: Drifttekniker som arbetar med värme och ventilation Kursmål: Deltagarna skall få en överblick av Honeywell INUcontrol AB:s styrsystem PSR-2000 och i30, med tyngdpunkt på de avsnitt som berör den dagliga driften. Kursen sträcker sig från styrsystemets olika komponenter till komplett fungerande system. Efter genomgången kurs skall alla deltagare ha produktkännedom, de skall dessutom kunna ändra regulatorinställningar, tidkanaler, gränsvärden etc på systemet. Man får också lära sig att kvittera larm och veta var man finner orsak och åtgärd för varje larm i dokumentationen. Dessutom får kursdeltagarna lära sig att utnyttja trendkurvor för uppföljning av anläggningens funktion. Omfattning: 1 dag (08:00 ­ 16:00) Innehåll:

· · ·

Systemets uppbyggnad Systemets tekniska data Systemets handhavande - Bildskärm - Manöverpanel - Webgränssnitt. Systemets programuppbyggnad - Regulatorer - Tidkanaler Systemets dokumentation Tillhörande praktiska övningar i kundens anläggning

·

· ·

Laborationer · Identifiera reglersystem och lämplighet. · Reglera själv med ställdonet mot ett börvärde. Värme, ventilation, varmvatten. Med störningar från kompisar. Dödtid. · Ventiler som är för stora. · Slalombanan. · P-reglering, reglerfel. · PI-reglering, reglerfel? · Stegsvarsmetoden. · Frekvensmetoden. Öka P - Vad händer? / Öka I - Vad händer? / Öka D - Vad händer?

Ceiss-StyrRegler.doc

Adress: Källgatan 12, 280 63 Sibbhult

Tel: 044-775 64 10/20 Fax: 044-775 64 35

Göinge Utbildningscenter

CEISS AB

Kursdokumentation... STYR- OCH REGLER Dag 1 · · · · · Dag 2 · · · · ·

INU-line bilder Funktionstexter Datablad givare, ställdon, m.m Apparatskåpsdokumentation Valda sidor ur Reglerhandboken

Datablad regulator Datablad givare, ställdon, m.m. PID-regulator Stegsvar, Dödtid, m.m. Valda sidor ur Reglerhandboken

Dag 3 · INUcontrols pärmar

Ceiss-StyrRegler.doc

Adress: Källgatan 12, 280 63 Sibbhult

Tel: 044-775 64 10/20 Fax: 044-775 64 35

Information

Styr- och reglerkurs

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

26392