Read Microsoft Word - Eristerappaustyöselostus_27012012.doc text version

STOTHERM ERISTERAPPAUS

Julkisivujen eristerappaamiseen

Eristerappausmenetelmä kerros- ja omakotitalojen, sekä liikekiinteistöjen eristerappaamiseen.

Tuote

Tuotekuvaus

Sto Liimalaasti / Sto Verkotuslaasti SF

Sementtipohjainen liima/verkotuslaasti

Thermisol-EPS 60S Seinä tai Paroc FAS4 / Rockwool Sto Verkotuslaasti SF

Palonsuojakäsitelty ja esivanhennettu EPS eriste tai Mineraalivillalevy Sementtipohjainen liima/verkotuslaasti

Sto Lasikuituverkko M

Alkalisuojattu lasikuituverkko.

StoPrep Miral

Kalivesilasiprimeri, värillinen.

StoLotusan K Sto Silco K/R

Läpivärjätty silikonihartsipinnoite

ALUSTAN KUNNOSTUS Seinäpinnoilta poistetaan kaikki irtonainen tai muuten vaurioitunut laasti ja kohdat paikataan samaan tasoon ympäröivän pinnan kanssa. Myös noki, pöly ja rasva ym. epäpuhtaudet poistetaan. Alustan on oltava kantava, puhdas, kuiva ja tasainen. Alustassa olevat terävät ulkonemat oltava korkeintaan 10 mm. Alustan kuperuus 2 m:n matkalla saa olla korkeintaan 20 mm. Toimenpiteinä ennen verkotusta levyn koloaminen tai alustan täyttö. (myös muita toimenpiteitä olemassa) Alustan oikaisussa huomioitava täyttölaastin tartuntavaatimukset, suosittelemme Sto Liimalaastin käyttöä, maksimikerros 20 mm. Kaikki seinäpinnan epätasaisuudet tasataan StoLevell Cote SF1 kuitulaastilla, mikäli alusta on mineraalinen. Orgaaniset alustat on tasattava Sto Liimalaastilla ennen eristystyön aloitusta. Mitä tasaisempi alusta on, sitä pienempään liimamäärään ja parempaan tarttuvuuteen päästään eristelevyjen kiinnitysvaiheessa. Ennen eristämistyön aloitusta rakennuttajan edustajat tarkastavat aluspinnat ja antavat luvan eristelevyjen asennukselle. ERISTELEVYN ASENNUS Eristyslevynä käytetään Paroc Oy kovaa (FAS 4), Rockwool Facade Batts mineraalivillalevyä tai Thermisol EPS 60S Seinä eristelevyä. Eristelevy liimataan kunnostettuun alustaan Sto Liimalaastilla, joka on liimaa sisältävä valmislaasti. Eristelevyn kiinnityslaasti on ns. kuivalaasti, johon työmaalla lisätään vain vesi. Valmiin kiinnityslaastin työstettävyysaika on korkeintaan 4 tuntia. Alin mahdollinen työstettävyyslämpötila on +5 C°. Missään vaiheessa ei lämpötila saa laskea alle em. luvun. Lämpötilaraja koskee myös alustan lämpötilaa. Korjattavan rakennuksen elementtien vaakasaumat sekä pystysaumat eivät saa jäädä suoraan eristelevyn vaaka- ja pystysaumojen alle, limitys vähintään 200 mm. Huom! Kiinnityslaasti sisältää aineita, jotka syövyttävät alumiinia, joten alumiinista valmistettuja työkaluja ei suositella käytettäviksi. KIINNITYSLAASTIN LEVITYS Eristelevyjen kiinnitys liimalaastilla: Eristelevyt kiinnitetään alustaan kiinnityskaaviokuvan mukaisesti. Levyjen pystysaumojen etäisyys toisistaan tulee olla vähintään 200 mm, kulmissa asennus aina limittäin. Kiinnitys tehdään joko Liimalaastilla tai Verkotuslaastilla. (verkotuslaasti vain mineraalialustoille). Kiinnityslaasti levitetään aina eristelevyn takapintaan, näin varmistetaan riittävä tartunta. Liimauksessa on tärkeää että liimaus ulottuu aina kaikkialle levypinnan reunoille ja peittää vähintään 40 % levypinnasta. Laastia ei saa kuitenkaan joutua levysaumoihin. Liimaus tulee tarkistaa irrottamalla vastaliimattu levy alustasta. On olemassa kaksi tapaa levittää liimalaasti levypintaan: 1. kampalastaus jossa väh. 15 x 15 mm:n kampalastalla laasti levitetään koko levypintaan. 2. reuna + pisteliimaus jossa laasti levitetään joko käsin tai koneellisesti

levyjen reunaosiin ja joko kahtena pisteenä tai w ­muotoon levyn keskiosaan. Sto Liimalaasti levitetään hammaslastan tasaisella sivulla, jonka jälkeen vedetään lastan hammastetulla puolella koko laastipinta. Liimalaastin ainemenekki on noin 4,5 kg/m2. Varmistetaan, että levyn liimattavalla pinnalla on tasaisesti joka kohdassa yhtä paljon kiinnityslaastia. Levityslastaa ei saa pitää vinossa, koska muuten ei levypintaan jää tarpeeksi kiinnityslaastia (liika laasti poistetaan hammaslastalla) Eristelevyt painetaan voimakkaasti alustaan, sekä tiiviisti toisiinsa kiinni. On varottava myös, että saumoihin ei pääse menemään liimaa. Eristelevyjen avonaiset saumat tiivistetään uretaanisaumavaahdolla. Eristelevyjen liittämisessä muihin rakenteisiin käytetään kuvien mukaan Sto Tiivistynauhaa 15/2-6 tai 15/5-12 ERISTELEVYJEN MEKAANINEN KIINNITYS Mekaaniset kiinnikkeet asennetaan tulpituskaavion mukaisesti (n. 3,5 kpl/m2). Kiinnitys aikaisintaan 24 tuntia liimauksesta tai välittömästi liimauksen jälkeen. Varmistetaan että on oikeantyyppinen tulppa ja oikea minimimitta. Metallikiilaisissa tulpissa suositellaan aina käytettäväksi upotettavaa tulppaa ja StoTulppahattua. Suositellaan tulppien upotusta, kun levypaksuus on yli 80mm. KULMIEN LEVYTYS Kulmiin levyt asennetaan limittäin. Levyt on liimattava siten, että kaikki kulmat ja reunat jäävät samalle tasolle. Hyvään ja kestävään lopputulokseen päästään vain asentamalla jokainen levyrivi täysin vaakasuoraan. ERISTERAPPAUS LOPULLISEN MAANPINNAN ALAPUOLELLE Eristelevyt jotka tulevat lopullisen maanpinnan alapuolelle sekä lähemmäksi kuin 500 mm maanpinnasta, liimataan Sto Flexylillä, (1:1 sementin kanssa sekoitettuna) . Eristelevyn alaraja viistetään 45 asteen kulmaan. Koko maanpinnan alapuolinen osuus ja vähintään 500 mm maanpinnan yläpuolelta verkotetaan Sto Lasikuituverkko M ja Sto Sokkelilaastilla. Verkon on oltava täysin laastin peitossa. Lopullinen pinnoite levitetään vain maanpintaan asti. Pinnoitteen maan rajapinta ja 300 mm maanpinnan yläpuolelle suojataan StoPrim Plex pohjusteella. SOKKELILISTA Reijitetty Sto Sokkelilista asennetaan vaakatasoon ja kiinnitetään ruuveilla alustaan 300 mm:n välein, siten että yksi ruuvi tulee aina jokaisen listan päähän. Liitoskohdissa sokkelistojen väliin jätetään 2-3 mm:n väli. Suosituksena on että eristejärjestelmä aloitetaan vähintään 150 mm lopullisesta maanpinnasta (roiskevesi, kosteusrasitus, lika yms.). Yhdessä reijitetyn Sto Sokkeilistan kanssa käytetään Sto Sokkelilistaverkkoa , joka asennetaan laastiin ja näin varmistetaan että pinta ei halkeile sokkelilistojen liitoskohdissa. Näin verkko saadaan myös asennettua asianmukaisesti limittäin sokkelilistan tippareunaan. Sokkelilistaa ei saa viedä yhtenäisenä liikuntasauman yli. HUOM! Sokkelilistan on ehdottomasti oltava täysin vaakasuorassa.

KULMIEN JA AUKKOJEN VERKKOVAHVISTUKSET Ennen varsinaista verkotuslaastin ja lasikuituverkon levitystä asennetaan ns. kulmien diagonaaliverkot sekä kulmien ja ikkuna- ja ovipielien kulmaverkot. Sto lasikuituverkko M leikataan väh. 20 x 40 cm paloiksi ja verkotetaan aukkojen kulmiin siten että verkon alla on kauttaaltaan laastia. Ensin laasti eristelevyyn ja vasta sitten verkko märkään laastiin. Ohut kerros Sto Verkotuslaasti SF levitetään alustaan ja verkot painetaan märkään laastipintaan. Pinta tasoitetaan lastalla. Kulmaverkko F soveltuu vain ulkokulmiin käytettäväksi. Sisäkulmiin joko Kulmaverkko G tai Panssarikulmaverkko. ERISTELEVYPINNAN TASAISUUS JA MUUT VAATIMUKSET ENNEN VERKOTUSLAASTIKERROSTA Eristelevypinnan hionta: mikäli levysaumojen korkeusero on yli 5 mm tai mikäli pinnan kuperuus 2 m:n matkalla on yli 8 mm. huom! Levypinnan hionta myös kun pinta on tuhoutunut auringonpaisteessa. Avoimet levysaumat on täytettävä eristellä. Levytetyn pinnan joustavuus, mikäli levy joustaa helposti lastalla painettaessa, on luultavaa että levy ei ole kunnolla kiinnitetty. VERKOTUS Verkotuslaastina käytetään sementtipohjaista Sto Verkotuslaasti SF, johon on lisätty lasikuitua. Laastiin lisätään vesi ja sekoitus tehdään huolellisesti sekoittajalla. Alin työskentelylämpötila on +5 C°. Sto Verkotuslaasti levitetään eristelevyn päälle tasaisena kerroksena noin 1,20 - 1,30 m leveälle alueelle kerrallaan. 1. kerroksena: Eristelevypintaan levitetään tasaiseksi kerrokseksi 8 kg/ m² Sto verkotuslaastia SF ja märkään laastipintaan painetaan Sto Lasikuituverkko M siten, että verkko jää uloimpaan kolmasosaan laastipaksuudesta. Verkotus pitää olla yhtenäinen siten että verkot ovat aina vähintään 10 cm limittäin. Verkotuslaasti on aina tuoreena viistettävä irti siihen liittyvistä rakenteista. Verkon leikkaus pitää aina tehdä sokkelilistan tippanokan kärjestä. 2. kerroksena: Eristelevyn pintaan levitetään noin 6 kg/ m² g laastia, johon kevyesti painetaan lasikuituverkko. Laastin hieman kuivuttua pintaan ruiskutetaan uusi ohut n. 2 kg/ m² kerros laastia. Laastipinta tasataan leveällä lastalla. Laastin on annettava kuivua vähintään 2-3 vuorokautta ennen primerointia. Verkotuslaastikerroksen kokonaispaksuus tulee olla kauttaaltaan vähintään 6mm.

=

PANSSARIVERKKO Rasitukselle alttiissa paikoissa käytetään Sto Lasikuituverkko M:n lisäksi Sto Panssariverkkoa noin kahden metrin korkeuteen maanpinnasta. Panssariverkko asennetaan mahdollisimman ohueen kerrokseen Sto Verkotuslaasti SF ennen varsinaista verkotuslaastikerrosta. Panssariverkkoa ei saa limittää. Tämän kerroksen päälle tehdään normaalit verkotuslaastikerrokset.

POHJUSTUS (PRIMEROINTI)

Kun Sto Verkotuslaasti SF on kuivunut 2-3 päivää (tarvittaessa pidempään), pinta pohjustetaan StoPrep Miral pohjusteella, levitys ruiskulla, telalla tai siveltimellä. Pohjuste voidaan sävyttää samaan sävyyn kuin tuleva pinnoite. Pohjustetta saa tarvittaessa ohentaa vedellä, mutta korkeintaan 10 %. Pohjustus StoPrep Miral on tarkoitettu StoSilco pinnoitteen primerointiin. PINNOITUS Kun pohjustus on kuivunut 4-6 tuntia, voidaan lopullinen pinnoitus tehdä esim. StoSilco- pinnoitteella. Silikonihartsipinnoite valitaan halutun karkeusasteen mukaan. Missään vaiheessa ei ilman lämpötila saa alittaa +5°C. Pinnoite levitetään, joko käsin lastalla tai ruiskuttamalla. Sto Silco- pinnoite on läpivärjättyä ja sävytetty mallin mukaan. VESIPELLIT Vesipeltien alla eristelevy viistotaan ulospäin kaatavaksi ja verkotetaan panssarikulmaverkolla ja sokkelilaastilla. Liitos eristerappaukseen pitää tehdä aina kun mahdollista ns. rappauskanttiliitoksella. Eli nosto ylös väh. 15 mm ja taivutus sisään väh. 10 mm. On huolehdittava, ettei vesi pääse nousemaan seinäpintaa pitkin eristerakenteisiin, käyttämällä esim. myrskypeltejä. LÄPIVIENNIT JA KIINNITYKSET Läpiviennit on aina tiivistettävä huolellisesti. Kiinnitykset suunniteltava painon mukaan. Kiinnitykset tehdään alaviistoon, vedenohjauksen vuoksi ja tiivistetään. Kiinnityksiä (valaisimet, telinekiinnikkeet) varten tehdyissä leikkauksissa, verkko pitää paikata, pala leikatun yli, limitys 100 mm. Spiraalikiinnikkeitä voi käyttää jos kiinnitettävän paino max 3 kg. SAUMAT= Liitossaumat Paina Sto Tiivistysnauha liittymäkohtaan kiinni ja työnnä eristelevy tiiviisti kiinni nauhaa vasten. Malli 15/2-6 käytetään pientä liikettä omaavien kohtien liittymiin, kuten ikkuna- ja ovikarmit. Malli 15/5-12 käytetään suurempaa liikettä omaaviin kohtiin, kuten esim. parvekeliittymiin. Liikuntasaumat Liikuntasaumoja ei normaalisti tarvita. Rakenteelliset liikuntasaumat on kuitenkin tehtävä myös rappausrakenteeseen. Mitoituksessa voi kääntyä Sto Finexter Oy:n puoleen. Saumat voidaan tehdä joko Sto liikuntasaumaprofiililla tai saumausmassalla. TIIVISTYKSET EPS eristeessä käytetään Sto tiivistysnauhoja. Kivivillaeristeessä käytettävä pohjanauhaa ja varmennetun käyttöselosteen omaavia, silikonipohjaisia, 15 shore A tuotteita. HUOLTOTOIMENPITEET Valmis värilaastipinta voidaan pestä tulevaisuudessa korkeapainepesulaitteella, mutta paine ei saa ylittää 30 baria. Mahdolliset vauriot pitää korjata välittömästi. Tarvittaessa otettava yhteys ainevalmistajaan.

Information

Microsoft Word - Eristerappaustyöselostus_27012012.doc

5 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

784244