Read produktblad_trall_svensk_ek.pdf text version

STOM B ERGS SVENSKA KOLLEKTION

Stombergs trall i svensk ek ­ det kan inte bli mer naturligt

Stombergs ektrall. Inga tillsatser.

Tänk dig att gå barfota på ett trädäck gjort av ett material som du kanske har på din egen tomt. Äkta svensk ek. Eken har en naturlig hårdhet som står emot vårt klimat och är ett perfekt material att använda utomhus. Stombergs svenska ektrall är helt naturlig. Det enda vi gjort är att med varsam hand sågat och hyvlat fram trallen ur trädet. Trallen är helt obehandlad då den lämnar oss. Lite olja då och då är all behandling som behövs. Du kan också njuta av att trallen framställs med minimal påverkan på naturen; helt fri från impregnering och utan långa transporter ­ eken har vuxit upp i de svenska markerna och bearbetats i vår fabrik i Krägga utanför Stockholm. Stombergs har tillverkat trägolv sedan 1954 till såväl privata hem som offentliga miljöer.

At t tä n k A på · Förvara trallen utomhus innan montering. · Trallen läggs på reglar. Vilket avstånd man bör regla på beror på förväntad belastning. En förutsättning för en lång livslängd är ett bra underarbete. Följ bygghandelns rekommendation för montering av utomhustrall och ta reda på vad som är bäst i just ditt fall. · Trädäck blir hala vid regn. Undvik vattenansamlingar genom att ha lite fall på däcket. · Ek är ett naturmaterial och rör sig med årstiderna. Springorna mellan trallen bör inte vid montering understiga 5 mm. · Trallen skruvas fast med två parallella skruvar i varje regel, minst 10 mm från kant. Förborra med träborr som är 1 mm tunnare än trallskruven. Trallskruven skall vara syrafast (rostfri) samt 55 mm lång. · Känsliga personer kan få allergi av trädamm. · Efter inläggning oljas trallen med en kvalitetsolja avsedd för utomhusbruk. · Ursprungsfärgen kommer att förändras med tiden. Färgskillnader, oregelbundenheter, viss krokighet och småsprickor kännetecknar äktheten av massivt trä och ligger inte till grund för reklamation. · Underhåll: Rengöres och oljas med kvalitetsprodukter. Behovet av underhåll varierar kraftigt beroende på hur trallen utsätts för sol, vatten och mekanisk nötning. En god regel är att se över ytorna två gånger varje år och sätta in underhållsåtgärder där så bedöms nödvändigt. Eken kan angripas av svartmögel som trivs där fuktförhållandet på ytan är gynnsamt. Svartmögel förstör inte träet men kan indirekt bana väg för träförstörande svampar. När oljan blivit avnött friläggs träytan och grånar. Om så sker ökar hastigheten för fortsatt uttorkning och sprickbildning.

STOM B ERGS SVENSKA KOLLEKTION

Stombergs Massiva Trägolv AB, Krägga Gård, 746 93 Bålsta. Telefon 0171-15 32 00. www.stombergs.se, [email protected]

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

822382