Read neti_registration_form.pdf text version

Senarai Semak Dokumen-Dokumen yang perlu disertakan

1.

Surat kuasa bagi Petender 1, Petender 2 dan Saksi (*jika wakil yang hadir)(*contoh Surat Kuasa boleh dimuat turun daripada www.tender.gov.my) Salinan Kad Pengenalan Petender Salinan Kad Pengenalan Wakil (*jika wakil yang hadir) Sijil Pendaftaran CIDB (asli dan salinan fotokopi) Sijil Pendaftaran PKK (asli dan salinan fotokopi) 2 salinan asal sijil tandatangan digital (Individual Certificate Application Form) Petender (*akan difakskan oleh pihak CIDB) 2 salinan asal sijil tandatangan digital (Individual Certificate Application Form) Petender (*akan difakskan oleh pihak CIDB) 2 salinan asal sijil tandatangan digital (Individual Certificate Application Form) Saksi(*akan difakskan oleh pihak CIDB) Slip Pengesahan Kelayakan Tender (*jika membuat pembayaran di Kaunter CIDB)

2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9.

* NOTA: SILA FAKS BORANG PENDAFTARAN NeTI KE TALIAN : 03-26987761 (u/p: NeTI CSO) SILA PASTIKAN PIHAK KONTRAKTOR MENERIMA INDIVIDUAL CERTIFICATE APPLICATION FORM SAMADA MELALUI EMEL ATAU FAKS DARIPADA PIHAK CIDB SETELAH PIHAK KONTRAKTOR MENGHANTAR (FAKS) BORANG PENDAFTARAN NeTI SEBARANG PERTANYAAN, SILA HUBUNGI TALIAN HELPDESK NeTI: 03-4043 2588 / 03-4042 6588 / 03-4042 8588 KATA NAMA DAN KATA LALUAN SISTEM NeTI AKAN DIHANTAR KE ALAMAT EMEL KONTRAKTOR YANG SAH DAN KONTRAKTOR DINASIHATKAN MENUKAR KATA LALUAN ASAL KEPADA KATA LALUAN PILIHAN

Carta Aliran keseluruhan proses dalam Modul Kontraktor bagi Inisiatif Tender Kebangsaan (NeTI)

Pendaftaran Kontraktor Status Kelayakan Tender Caj Menyertai eTender Pendaftaran Tandatangan Digital BQ dan eForms

Mula Kontraktor perlu memastikan telah menerima Sijil Tandatangan Digital Trustgate bagi setiap pemilik Tandatangan Digital Kontraktor memuat turun dan memasang perisian NeTI Tender Editor Kontraktor menghargakan BQ dan mengisi eForms

Kontraktor memuat turun Borang Pendaftaran NeTI di www.tender.gov.my

Kontraktor perlu klik pada pautan Tender Terkini untuk melihat iklan tender

Kontraktor boleh membuat pembayaran untuk menyertai tender samada Pembayaran secara Atas Talian atau Pembayaran di Kaunter Pembayaran CIDB

Kontraktor mengisi Borang Pendaftaran NeTI dengan lengkap

Kontraktor berminat untuk menyertai tender yang diiklankan Cara Pembayaran?

Kontraktor mengisi maklumat pada Sijil Tandatangan Digital

Kontraktor menghantar Borang Pendaftaran NeTI melalui faks di talian 03-26987761 (u/p: NeTI CSO) Kontraktor membuat panggilan telefon ke talian hotline Helpdesk NeTI untuk pengesahan penerimaan Borang Pendaftaran NeTI

Kontraktor menyemak kelayakan menyertai tender di www.tender.gov.my Bank Draft / Postal Money Order

Kontraktor perlu klik pada butang Sertai Tender dan klik OK

Atas Talian

Kontraktor memuat turun Surat Kuasa (www.tender.gov.my) untuk mendapatkan peranti Tandatangan Digital jika pemilik Tandatangan Digital tidak dapat hadir untuk memdapatkan peranti

Kontraktor memuat naik semua dokumen tender dan dokumen sokongan ke sistem NeTI

Kontraktor menandatangani BQ dan eForms secara elektronik

Borang Lengkap? Ya

Tidak

Status Proses Kelayakan berjaya? Ya

Tidak Tamat

Kontraktor mencetak Slip Pengesahan Kelayakan Tender

Kontraktor memilih samada membayar menggunakan Kad Kredit atau FPX

Pihak CIDB membuat pendaftaran kontraktor di www.tender.gov.my

Klik butang Seterusnya dan tandakan pada Bank Deraf untuk mencetak Slip Pengesahan Kelayakan Tender

Pihak Kontraktor perlu hadir ke Kaunter Pembayaran CIDB Negeri

Kontraktor menyediakan semua dokumen yang diperlukan sepertimana yang dikehendaki dalam Senarai Semak DokumenDokumen yang perlu disertakan pada Borang Pendaftaran NeTI Kontraktor hadir ke Kaunter Pengurusan CIDB untuk mendapatkan peranti Tandatangan Digital

Kontraktor menghantar tender ke pangkalan data NeTI

Tamat

Pihak CIDB membuat pengesahan pendaftaran kontraktor melalui emel

Slip Pengesahan Kelayakan Tender dipaparkan dan klik butang Cetak

Pegawai di Kaunter Pembayaran CIDB Negeri menerima jumlah pembayaran daripada pihak Kontraktor berdasarkan harga yang terdapat pada Slip Pengesahan Kelayakan Tender

Pihak CIDB menghantar Kata Nama dan Kata Laluan sistem NeTI ke alamat emel Kontraktor Pihak CIDB menghantar Sijil Tandatangan Digital Trustgate kepada Kontraktor melalui faks atau emel

Kaunter Pembayaran tidak menerima cara pembayaran melalui Cek Peribadi dan juga Cek-Cek Syarikat Pegawai di Kaunter Pembayaran CIDB Negeri mencetak Resit Pembayaran melalui mesin resit Kontraktor perlu menuju ke Kaunter Pengurusan NeTI seterusnya menunjukkan Resit Pembayaran serta Slip Pengesahan Kelayakan Tender Pegawai di Kaunter Pengurusan NeTI membuat pengesahan penyertaan seterusnya memasukkan nombor resit pada medan yang disediakan

Kontraktor yang belum mendapatkan peranti Tandatangan Digital perlu hadir ke Kaunter Pengurusan CIDB

Pihak CIDB menyemak semua dokumen yang diperlukan

Dokumen Lengkap? Ya

Tidak

Pihak CIDB menguji dan memberikan peranti Tandatangan Digital kepada Kontraktor

Kontraktor log masuk ke sistem NeTI

Talian Hotline Helpdesk NeTI: 03-4043 2588 03-4042 6588 03-4042 8588

Kontraktor menandatangani Borang Pengesahan Penerimaan Token Tandatangan Digital

Pihak CIDB mengesahkan Borang Pengesahan Penerimaan Token Tandatangan Digital

Borang Pendaftaran NeTI

Maklumat Organisasi

Nama Syarikat No Pendaftaran Syarikat No CIDB No PKK Alamat

________________________________________ ____________________ ____________________ ____________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

No Tel Pegawai yang boleh dihubungi Bil Nama

_________________

No Faks

_________________

No Tel

Emel Syarikat

No Kad Pengenalan

Nama Ibu

Maklumat Pengguna Sistem NeTI

Nama Pengguna (username)* ________________________________

* Sebagai langkah keselamatan, nama kata laluan (password) akan dimaklumkan ke emel syarikat

Maklumat Pemilik Token (Petender 1)

Nama Petender No Kad Pengenalan Alamat

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

No Tel Emel

_______________________ _______________________

No Faks Nama Ibu

_______________________ _______________________

* Nama pretender adalah nama yang berdaftar dengan PKK Maklumat Pemilik Token (Petender 2)

Nama Petender No Kad Pengenalan Alamat

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

No Tel Emel

_______________________ _______________________

No Faks Nama Ibu

_______________________ _______________________

* Nama pretender adalah nama yang berdaftar dengan PKK Maklumat Pemilik Token (Saksi)

Nama Saksi No Kad Pengenalan Alamat

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

No Tel Emel

_______________________ _______________________

No Faks Nama Ibu

_______________________ _______________________

Maklumat Wakil Pengenalan Token *Sekiranya ada

Nama Wakil No Kad Pengenalan Alamat

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

No Tel Emel

_______________________ _______________________

No Faks

_______________________

Dengan ini diperakui bahawa semua butiran adalah benar

_________________________________ (Tandatangan Kontraktor) Nama: No Kad Pengenalan: Cop Syarikat:

Information

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

24687


You might also be interested in

BETA