Read 2010arsplannorsk5trinn text version

ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2010-2011

Uke Fagemne

(Hentet fra Fagplan)

Ukemål - Tekstlære

(Konkretiserte mål fra Fagplan)

Ukemål ­ Språklære

(Konkretiserte mål fra Fagplan)

Læringsstrategier, metode

Lærebøker, undervisningsmateriell og organisering Øveoppgaver til Nasjonale Prøver Ulike nettsider Se IKT-plan! Grammatikk: 1 time pr uke i full klasse LES OG LÆR Språkbok A s 7 ­ 52 Tekstbok s 4 ­ 53 Grammatikk - Gule sider 102 107

Prøver

(Hentet fra prøveplan). Småprøver kan legges inn av teamene.

34 35

36 37

Jeg kan lese og jobbe selvstendig med oppgaver i minst 60 minutter uten at jeg forstyrrer eller lar meg forstyrre av andre Jeg bruker ulike lesestrategier til ulik type tekst (eks søkeleseing, scanning, ekstensiv lesing, intensiv lesing, overvåke egen lesing). Jeg kan gi en skriftlig presentasjon av en tekst jeg har lest (skjønnlitterær/sakprosa)

Jeg kan alle vokaler, konsonanter og diftonger og ser betydningen av å kunne disse. Jeg kan se gjennom egen tekst og svar på spørsmål og rette feil. Jeg kan se gjennom egen tekst og svare på spørsmål og rette feil.

Hele skoleåret: Leseveiledning minst 2 ­ 3 g pr uke i liten gruppe Lekseoppfølging Oppøve selvstendig arbeid med oppgaver. Se kritisk over eget arbeid Trene søkelesing ­ scanning ­ ekstensiv lesing (lese lenge) ­ intensiv lesing ­ overvåke egen lesing Lese ­ tolke og reflektere over ulike tekster (lette/vanskelige ­ korte/lengre ­ faglitteratur/skjønnlitteratur)

Faste ukeprøver Diktater med parate ordbilder (de 200 første skal mestres innen jul) Nasjonal Prøve i lesing

38 39

Jeg kan bruke ulike informasjonskilder for å finne fram til riktig ordvalg og ortografi. Jeg kan bruke digitale verktøy i ulike skriveprosesser. Jeg kan begrunne egne meninger. Jeg kan reglene for opphavsrett. Jeg kan lage enkle personbeskrivelser. Jeg er i ferd med å utvikle en

Jeg kan reglene for dobbel konsonant og forenkling av dobbel konsonant.

Grammatikk ­ Gule sider 111 119

40 41 42

Høstferie Jeg kan korrekturlese egen fortelling og rette skrivefeil, korrigere FORTELING Språkbok A s 51 ­ 82 Tekstbok s 54 - 101

ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2010-2011

personlig og funksjonell håndskrift. Jeg kan gi en skriftlig presentasjon av en tekst jeg har lest (skjønnlitterær/sakprosa) Jeg kan lage innledning, midtdel, avslutning i en fortelling og dele den inn i avsnitt. Jeg kan variere setningene slik at det blir variasjon i teksten min. Jeg kan lage innledning, midtdel, avslutning i en fortelling og dele den inn i avsnitt. Jeg kan bruke bilder sammen med tekst. Jeg kan lese og forstå tekster i ulike sjangrer. Jeg kan oppsummere hovedmomentene i en tekst. Jeg kan tolke tekster i ulike sjangrer. (tolke forfatterens budskap) Jeg kan lese og jobbe selvstendig med oppgaver i minst 60 minutter uten at jeg forstyrrer eller lar meg forstyrre av andre. Jeg kan se gjennom egen tekst og svar på spørsmål og rette feil. Jeg kan lese og forstå tekster i ulike sjangrer. Jeg kan tolke tekster i ulike sjangrer. (tolke forfatterens budskap) Jeg kan delta i et rollespill/skuespill og leve meg inn i rollen min (variere stemme, kroppsspråk o.l.) tegnsetting (punktum, spørretegn, utropstegn). Grammatikk gule sider - 132 143

43 44 45

Jeg kan reglene for jlyd, kj-lyd og sj-lyd og kan bruke dem riktig i egne tekster.

Fortelling forts. Grammatikk gule sider - 120 ­ 131

46 47 48

Jeg kan bøye substantiv, verb, adjektiv.

Jeg bruker ulike lesestrategier til ulik type tekst (eks søkeleseing, scanning, ekstensiv lesing, intensiv lesing, overvåke egen lesing). Jeg kan finne nøkkelord i en tekst, skrive dem ned og bruke dem i eget skriftlig arbeid.

LESING ­ LESEFORSTÅELSE ­ hefter A, B og C Grammatikk ­ gule sider Språkbok A s 143 - 158

HØSTPRØVE M.T.P. SKRIFTLIG VURDERING.

49 50 51

Jeg kan de 200 første parate ordbildene.

LA ORDENE SVINGE Språkbok A s 83 ­ 100

ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2010-2011

Jeg kan vurdere andres muntlige framføringer, etter gitte kriterier. Jeg kan gi en skriftlig presentasjon av en tekst jeg har lest (skjønnlitterær/sakprosa) Jeg forstår betydningen av kroppsspråk, stemmebruk og ordvalg Jeg kan lese og forstå tekster i ulike sjangrer. Jeg kan bøye substantiv, verb, adjektiv. Julespill ­ "Få nissen opp av senga" ­ Fremføres for medelever og foresatte. Lærerveiledningen side 157 ­ 171 Grammatikk ­ gule sider Språkbok A s 143 - 158 Parate ordbilder ligger på skolens Fellesområde i Fronter Grammatikk ­ gule sider ­ substantiv, verb, adjektiv, Språkbok A s 143 ­ 158 52 1 2 3 4 5 6 Juleferie Jeg kan gi og motta respons på egne og andres tekster. Jeg kan en enkel kommunikasjonsmodell (sender ­ mottaker ­ budskap) Jeg forstår betydningen av kroppsspråk, stemmebruk og ordvalg Jeg kan ordlegge meg for å få fram et tydelig budskap. Jeg kan argumentere for ulike synspunkter Jeg kan holde en enkel presentasjon for klassen/ gruppa, snakke tydelig og i passe tempo. Jeg kan presentere en bokanmeldelse for klassen/gruppa. Jeg kan gi skriftlig uttrykk for egne opplevelser av tekster i ulike Jeg kan alle personlige pronomen på rams. TA ORDET Språkbok B s 5 ­ 30 Tekstbok s 102 ­ 133 Grammatikk ­ Gule sider ­ personlig pronomen s 155 - 159

ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2010-2011

7 8 9 10

Bokuke

sjangrer. Jeg kan presentere en bokanmeldelse for klassen/gruppa. Vinterferie Jeg gjenkjenner bokmål, nynorsk og samisk som skriftspråk. Jeg kan finne likheter og forskjeller i talespråket (dialekter, nynorsk, bokmål, samisk). Jeg gjenkjenner bokmål, nynorsk og samisk som skriftspråk. Jeg kan gi en skriftlig presentasjon av en tekst jeg har lest (skjønnlitterær/sakprosa) Jeg kan lese og forstå tekster i ulike sjangrer. Jeg kan tolke tekster i ulike sjangrer. (tolke forfatterens budskap) Jeg kan gi skriftlig uttrykk for egne opplevelser av tekster i ulike sjangrer. Jeg forstår hvilken betydning bilder har. Jeg kan tolke kunstbilder. Jeg kan bruke bilder sammen med tekst. Jeg kan bruke ulike bilde/utsmyknings-virkemidler i en fortelling (bilder, lenker, skrifttyper etc) Jeg kan bruke praktisk-estetiske virkemidler i forbindelse med ulike Jeg kan reglene for dobbel konsonant og forenkling av dobbel konsonant. VI SNAKKER OG SKRIVER FORSKJELLIG I NORGE Språkbok B s 31 ­ 52 Tekstbok s 134 ­ 149 Grammatikk ­ gule sider ­ 102 ­ 108 Dobbelkonsonant DIKT Språkbok B s 53 ­ 80 Tekstbok s 150 ­ 169 Grammatikk ­ gule sider ­ 109 ­ 124 Å-lyd, O-lyd, Æ-lyd Grammatikk ­ gule sider ­ 125 ­ 129 Tegnsetting i direkte tale Påskeferie Jeg kan se gjennom egen tekst og svare på spørsmål og rette feil. Jeg kan bøye substantiv, verb, adjektiv. BILDER FORTELLER Språkbok B s 81 ­ 100 Tekstbok s 170 ­ 186 Grammatikk ­ gule sider ­ substantiv, verb, adjektiv VÅRPRØVE M.T.P. SKRIFTLIG VURDERING

11 12 13 14

15

Jeg kan reglene for ålyd, o-lyd og æ-lyd og kan rette egne tekster ved hjelp av reglene. Jeg kan se gjennom egen tekst og svar på spørsmål og rette feil. Jeg kan bruke anførselstegn ved direkte tale og tanke.

16 17 18 19 20 21

ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2010-2011

22 framføringer. Jeg kan vurdere innholdet i ulike TVprogrammer og vurdere hvilke TVvaner jeg har. Jeg kan finne ulike tekster på Internet, bearbeide teksten til aldersadekvat språkbruk. Jeg leser og forstår en instruksjon eller arbeidsbeskrivelse i flere ledd, og viser forståelse i handling, som for eksempel en oppskrift eller bruksanvisning. Jeg kan lage en bruksanvisning eller arbeidsbeskrivelse i flere ledd, som andre kan forstå og utføre(Eksempel : Rebus, skattekart, spilleregler)

23

24

25

Rev.20.05.10

Information

2010arsplannorsk5trinn

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

927594


Notice: fwrite(): send of 197 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531