Read Leseplan,2.klasse text version

2. klasse

Mål

Lesing (innholdsforståelse)

Handling

· · · · · · · · · · · · Gjenfortelling, snakke om lest tekst. Svare på spørsmål til tekst. Lage spørsmål til tekst. Bokomtale. Jeg vet-setninger. Leselekse felles og/ eller individuelt. Se målark 2. trinn + kompetansemål, kunnskapsløftet.

Tidspunkt

· Hele året.

Ansvar, hjem/skole

· · Gjenfortelle leseleksa hjemme. Snakke om innhold i leselekse og leste bøker.

Lesing (leseglede)

Sørge for god tilgang på tilpasset lesestoff (bokbuss, besøk på folkebiblioteket, klassebibliotek, skolebibliotek data). Egenproduserte tekster blir gjort tilgjengelig for klassen. Høytlesning av lærer og elever. "Leselarve"/ "bokorm". Lydbøker.

·

Hele året.

· · · ·

Lese for barna. Lesekvarten. Være lesende foreldre. Lydbøker.

Skriveglede

· · ·

Skrive fra egne opplevelser/ aktiviteter (ingen retting ved friskrivning, med mindre eleven er klar for det.) Tekstskapning for hånd og PC. Egenproduserte tekster blir gjort tilgjengelig for klassen.

·

Hele året.

·

Oppmuntrende til elevens skriftlige arbeider.

Skriving

· ·

Gå gjennom alle løkkebokstavene. Se målark 2. trinn + kompetansemål, kunnskapsløftet.

·

Hele året.

Grammatikk

· · ·

Lete etter vanskelige ord i tekst. Øveord og diktat. Grammatikkmålark, 2. trinn. + kompetansemål, kunnskapsløftet.

·

Hele året.

Kartlegging / vurdering

· · · ·

Carlsten lesetest. Læringssentrets lesetest. Elevsamtaler. Utviklingssamtaler.

· · ·

September / mai + eventuell test før foreldresamtale. Annenhver uke. 2 ganger per år.

Information

Leseplan,2.klasse

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

519538