Read PowerPoint-presentation text version

UNNGÅ LØSNING AV HJULSKRUER

1. Riktige skruer (lengde, kon/kule) 2. Tørre og rene gjenger 3. Rene festeplan 4. Rene anleggsflater for skruer 5. Riktig tiltrekningsmoment 6. Etterstramming

Viktig når punkt 3 og 4 ikke er oppfyllt

Källa: Fundo Wheels AS, Norge

ANBEFALINGER FØR MONTERING

Kontroller at hjulet er beregnet till kjøretøyet det skal sitte på. Hvis hjulet avviker fra kjøretøyets originalhjul, må det kontrollers at aktuelle lovregler følges. Kontroller at felgen er tillpasset dekket som skal monteres. Kontroller at hjulen ikke er skadet (deformasjoner, bulker eller sprekker). Felgbanen skal være vel rengjort og fri for rust. En vel rengjort felg gir godt grunnlag for korrekt balansering.

Källa: STRO Databok

RIKTIGE SKRUER (lengde, kon/kule)

Feil skru

Feil skru

Källa: Fundo Wheels AS, Norge

RENE FESTEPLAN

STÅL

ALU.

SAND, RUST EL. LIKN.

Källa: Fundo Wheels AS, Norge

RENE ANLEGGSFLATER

UNNGÅ LAKK, RUST, OLJE PÅ

BOLTE--KONUS BOLTE KONUS

ANLEGGSFLATER

Källa: Fundo Wheels AS, Norge

TILTREKNING OG ETTERSTRAMMING

Hjulbolter/mutrer skal trekkes til kryssvis, med et tiltrekkningsmoment angitt av kjøretøyfabrikanten. Etter ca 100-200 km kjøring bør tiltrekkningen kontrolleres og eventuelt ettertrekkes. Tilltrekkningsmomentet bør kontrolleres minst en gang pr år og eventuelt ettertrekkes.

Källa: STRO Databok

Information

PowerPoint-presentation

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1202726