Read 08 - Movos.doc text version

Movos parinkimas

8. Movos parinkimas

Mova ­ tai taisas, skirtas sujungti velen galus, kad bt galima perduoti sukamj judes. Papildomai movos gali kompensuoti nedideles velen tarpusavio padties paklaidas, slopinti virpesius ir smgius, atjungti ir vl sujungti velenus nestabdant variklio (taip apsaugomi kiti mechanizmo elementai nuo perkrov). Standartins movos parenkamos pagal skaiciuotin perduodam sukimo moment, sukimosi greit ir didesn sujungiam velen skersmen. Skaiciuotinas sukimo momentas æ T ö Tsk = T + Td = T ç1 + d ÷ = T K A f s £ Tnom , Nm; T ø è cia: T ­ velen, ant kuri bus montuojama mova, perduodamas sukimo momentas, Nm; Td ­ dinaminis momentas (papildoma sukimo momento dedamoji, atsirandanti dl dinamini proces), Nm; KA ­ apkrovos pobdzio koeficientas (zr. 8.1 lent.); fs ­ paleidimo arba reversavimo daznumo koeficientas (zr. 8.2 lent.); Tnom ­ nominalusis movos momentas, Nm. 8.1 lentel. Mov apkrovos rezimo koeficiento KA verts

Apkrovos pobdis KA verts priklausomai nuo varanciosios masinos (variklio) Elektros variklis Vidaus degimo variklis

Pastovi Pastovi su smgiais Kintama su smgiais Smgin

1,25 1,50 2,00 2,50

1,5 2,0 2,5 3,0

Issamesn informacija apie apkrovos pobdzio koeficient pateikta 6.3 lentelje.

8.2 lentel. Paleidimo arba reversavimo daznumo koeficiento fs verts

Paleidim arba reversavim skaicius per valand Cs Cs £ 1 2 £ Cs £ 30 30 < Cs £ 60 Cs > 60

1,0

1,2

1,3

1,5

8.3 lentel. Skridinins movos (pagal GOST 20761-96) L

l

Sukimo momentas Tnom, Nm

d

H7,

mm

D, mm

1 tipas (kai velen galai ilgi) l, mm L, mm m, kg

D

d

2 tipas (kai velen galai trumpi) l, mm L, mm m, kg

16 31,5 63 125 160 250 400 630

11; 12; 14 16; 18 16; 18; 19 20; 22 20; 22; 24 25; 28 25; 28 30; 32; 35; 36 30; 32; 35; 36; 38 32; 35; 36; 38 40; 42; 45 35; 36; 38 40; 42; 45; 48; 50 45; 48; 50; 53; 55; 56 60

80 90 100 110 130 135 140 160

30 40 40 50 50 60 60 80 80 80 110 80 110 110 140 76

63 84 84 104 104 124 124 170 170 170 230 170 230 230 290

1,2 1,6 2,8 4,5 7,5 8,0 9,5 14,5

25 28 28 36 36 42 42 58 58 58 82 58 82 82 105

53 60 60 76 76 83 83 120 120 120 170 120 170 170 220

1,1 1,4 2,5 4,0 5,9 7,0 8,0 12,3

Pareng Dainius Vaiciulis ([email protected])

Movos parinkimas

8.3 lentels tsinys

Sukimo momentas Tnom, Nm d

H7,

mm

D, mm

1 tipas (kai velen galai ilgi) l, mm L, mm m, kg

2 tipas (kai velen galai trumpi) l, mm L, mm m, kg

1 000 1 600 2 500 4 000 6 300 10 000 16 000 25 000

50; 53; 55; 56 60; 63; 65; 70; 71 60; 63; 65; 70; 71; 75 80; 85 70; 71; 75 80; 85; 90; 95 100 80; 85; 90; 95 100; 105; 110 95 100; 105; 110; 120; 125 130 110; 120; 125 130; 140; 150 125 130; 140; 150 150

170 190 220 240 280 320 360 400

110 140 140 170 140 170 210 170 210 170 210 250 210 250 210 250 250

230 290 290 350 290 350 430 350 430 350 430 510 430 510 430 510 510

19,0 25,3 41,0 58,0 96,0 121,5 169,0 250,5

82 105 105 130 105 130 165 130 165 130 165 200 165 200 165 200 200

170 220 220 270 220 270 340 270 340 270 340 410 340 410 340 410 410

16,0 20,0 34,0 50,5 80,0 101,0 141,0 191,0

Lentelje pateikti nominalieji momentai Tnom ir mass m yra mov, pagamint is 40 arba 35 plieno. Gali bti naudojamos skirting tip pusmovi poros, su skirtingais suleidziamaisiais skersmenimis d, jeigu jos perduoda vienod nominal sukimo moment. Mova sujungt velen leistinasis nesutapimas radialine kryptimi negali virsyti maksimalaus suleidimo tarpelio tarp velen ir pusmovi arba pusmovi ir verzt varzt (kai pusmovse varzt skyli skersmuo didesnis uz varzt skersmenis). Skridinins movos zymjimas: Skridinin mova 250-40-1 1-[45-2 1]-U3 GOST 20761-96

Perduodamas sukimo momentas T, Nm Pirmosios pusmovs (abiej pusmovi) skersmuo d (d1), mm Pirmosios pusmovs (abiej pusmovi) tipas Pirmosios pusmovs (abiej pusmovi) medziagos numeris (1 ­ plienas; 2 ­ ketus) Movos panaudojimo klimatinis tipas (U) ir kategorija (3) pagal GOST 15150-69 Antrosios pusmovs medziagos Nr. Antrosios pusmovs tipas Antrosios pusmovs skersmuo d (d1), mm Nurodoma tik tada, kai skiriasi pirmosios ir antrosios pusmovi skersmenys d arba tipai

Skridinins movos zymjimas, kai jos nominalus sukimo momentas Tnom = 160 Nm, abiej pusmovi suleidziamieji skersmenys d = 30 mm, o tipas ­ 1, medziaga ­ plienas, klimatinis tipas T ir kategorija 2: Skridinin mova 160-30-11-T2 GOST 20761-96

8.4 lentel. vorins pirstins movos (pagal GOST 21424-93) L l1 d1 1:10 l

Sukimo momentas Tnom , Nm d

H8,

3 ... 5 mm

Kgin skyl 3 tipas L, mm l1, mm 4 tipas L, mm Sukimosi Velen persislinkMas m, kimas daznis nmax, kg -1 min l1, mm r, mm g

mm L, mm

Cilindrin skyl 1 tipas l, mm 2 tipas L, mm l, mm

ir D, mm d1 H9, mm

6,3

16

9 10 11 12 14 16

43 71 49 63 83

20 23 30 40

­ 43 53 59

­ 20 25 28

43 49 63 83 77

13 16 20 30 ­ ­ 59 ­ ­ 18 8 800 0,2 1°30'

D

d

75

7 600

0,2

1°30'

0,58 0,60 0,59 0,70 0,68 0,75

Pareng Dainius Vaiciulis ([email protected])

Movos parinkimas

8.4 lentels tsinys

Sukimo momentas Tnom , Nm d

H8,

mm L, mm

Cilindrin skyl 1 tipas l, mm 2 tipas L, mm l, mm L, mm

Kgin skyl 3 tipas l1, mm L, mm

D, mm ir d1 H9, mm

4 tipas

Sukimosi Velen persislinkMas m, kimas daznis nmax, kg min -1 l1, mm r, mm g

31,5 63 125

250

500 710

1 000

2 000

4 000 8 000

16 000

16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 40 45 45 50 56 50 56 63 63 71 80 90 80 90 100 110 125 125 140 160

90 100 120

84 104 125 165 165

40 50 60 80 80 110 110 110 110 140 140 170 170 210 210 250 300

60 76 89 121 121 169 169 170 170 216 218 268 270 342 345 415 495

28 36 42 58 58 82 82 82 82 105 105 130 130 165 165 200 240

84 104 125 165 165 225 225 226 226 286 288 348 350 432 435 515 615

30 38 44 60 60 85 85 85 85 107 107 135 135 170 170 205 245

60 76 89 121 121 169 169 170 170 216 218 268 270 342 345 415 495

18 24 26 38 38

6 350 5 700 4 600

0,3 0,3 0,3

1°30' 1°30' 1°30'

140 225 170 190 225 226 226 286 288 250 348 320 400 350 432 435 515 615 95 95 125 125 155 185 56 56 56 56 72 72

3 800

0,3

1°00'

3 600 3 000

0,3 0,4

1°00' 1°00'

220

2 850

0,4

1°00'

2 300

0,4

1°00'

1 800 1 450

0,5 0,5

0°30' 0°30'

500

1 150

0,6

0°30'

1,52 1,40 2,02 2,04 3,97 4,13 4,37 5,91 6,25 6,63 6,80 11,8 12,6 14,3 15,2 15,2 18,9 19,8 26,1 32,0 34,5 36,1 40,0 66,7 71,6 133 141 143 235 265 308

Lentelje zymuo r reiskia didziausi leistin velen asi nesutapim radialine kryptimi, o g ­ didziausi kampin velen asi nesutapim. Pusmovs gaminamos is ketaus 20. Pusmoves taip pat galima gaminti is kit medziag, kuri mechanins charakteristikos neblogesnes uz ketaus 20. 1 ir 3 pusmovi tipai skirti ilgiems velen galams, o 2 ir 4 tipai ­ trumpiems. Gali bti naudojamos skirting tip pusmovi poros, su skirtingais suleidziamaisiais skersmenimis d (d1), jeigu jos perduoda vienod nominal sukimo moment. vorins pirstins movos zymjimas: vorin pirstin mova 125-30-1-[28-4]-T2 GOST 21424-93

Perduodamas sukimo momentas T, Nm Pirmosios pusmovs (abiej pusmovi) pusmovi) skersmuo d (d1), mm Pirmosios pusmovs (abiej pusmovi) tipas Movos panaudojimo klimatinis tipas (T) ir kategorija (2) pagal GOST 15150-69 Antrosios pusmovs tipas Antrosios pusmovs skersmuo d (d1), mm Nurodoma tik tada, kai skiriasi pirmosios ir antrosios pusmovi skersmenys d (d1) arba tipai

vorins pirstins movos zymjimas, kai jos nominalus sukimo momentas Tnom = 250 Nm, abiej pusmovi suleidziamieji skersmenys yra cilindriniai (1 tipas), kuri d = 40 mm, klimatinis tipas U ir kategorija 3: vorin pirstin mova 250-40-1-U3 GOST 21424-93

78

Pareng Dainius Vaiciulis ([email protected])

Movos parinkimas

8.5 lentel. Mova su tampriuoju apvalkalu (pagal GOST 20884-93) L l d

Tamprusis apvalkalas isgaubtas (1 forma)

l1 d1

Tamprusis apvalkalas gaubtas (2 forma)

B » 0,25 D

Sukimo momentai Tnom (Tmax), Nm d H7, mm ir d1 H9, mm

1:10

1 tipas 2 tipas Leistinas velen Sukimosi Susisukim D, (cilindrin skyl) (kgin skyl) persislinkimas daznis o kampas mm -1 jmin L, mm l, mm L, mm l1, mm nmax, min a, mm r, mm g

20 (63) 40 (125)

80 (250) 125 (400) 200 (630) 250 (800) 315 (1 000) 500 (1 600) 800 (2 500) 1 250 (3 150) 2 000 (5 000) 3 150 (8 000) 5 000 (12 500) 8 000 (20 000) 12 500 (25 000) 16 000 (31 500) 20 000 (40 000)

14 16; 18; 19 18; 19 20; 22; 24 25 22; 24 25; 28 30 25; 28 30; 32; 35; 36 30; 32; 35; 36; 38 40 32; 35; 36; 38 40; 42; 45 35; 36; 38 40; 42; 45; 48 40; 42; 45; 48; 50; 53; 55; 56 48; 50; 53; 55; 56 60; 63 55; 56 60; 63; 65; 70; 71; 75 63; 65; 70; 71; 75 80; 85; 90 75 80; 85; 90; 95 100 90; 95; 100; 105; 110 120; 125 100; 105; 110; 120; 125 130; 140 110; 120; 125 130; 140; 150 120; 125 130; 140; 150 140; 150

100 125

160 180 200 220 250 280 320 360 400 450 500 560 630 710 800

105 110 115 130 140 140 150 185 155 190 200 250 205 255 215 270 270 280 330 280 330 350 400 355 405 475 415 490 495 570 525 585 510 590 600

28 30 30 38 44 38 44 60 44 60 60 84 60 84 60 84 84 84 108 84 108 108 132 108 132 168 132 168 168 204 168 204 168 204 204

­ 95 100 120 130 130 140 170 145 175 185 235 185 240 195 250 250 270 310 230 260 270 320 285 325 385 335 400 400 465 420 480 430 490 500

D

­ 20 20 26 28 26 28 40 28 40 40 60 40 60 40 60 60 60 75 60 75 75 96 75 96 126 96 126 126 158 126 158 126 158 158

3 000 3 000

D

5°30' 5°30'

1,0 1,0

1,0 1,0

1°00' 1°00'

3 000 2 500 2 500 2 000 2 000 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1250 1120 1000 900 800

5°30' 5°30' 5°30' 5°30' 5°30' 5°30' 5°30' 4°30' 4°30' 4°30' 4°30' 3°30' 3°30' 3°30' 2°30'

2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,6 3,6 4,0 4,5 4,5 5,0 5,6 6,0 6,7 7,5

1,6 1,6 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,6 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0

1°00' 1°00' 1°00' 1°00' 1°00' 1°00' 1°00' 1°00' 1°00' 1°00' 1°30' 1°30' 1°30' 1°30' 1°30'

Lentelje zymuo Tmax reiskia didziausi trumpalaik perduodam sukimo moment perkrov metu; jmin ­ maziausi tampriojo apvalkalo susisukimo kamp, kai veikia nominalus sukimo momentas; a ­ velen persislinkim asine kryptimi; r ­ velen asi nesutapim radialine kryptimi; g ­ kampin velen asi nesutapim. Gali bti naudojamos skirting tip pusmovi poros, su skirtingais suleidziamaisiais skersmenimis d (d1), jeigu jos perduoda vienod nominal sukimo moment. Mov su tampriuoju apvalkalu zymjimas: Mova 200-1-35-1-[30-2]-U2 GOST 20884-93

Perduodamas sukimo momentas T, Nm Movos forma (1 ­ isgaubta; 2 ­ gaubta) Pirmosios pusmovs (abiej pusmovi) skersmuo d (d1), mm Pirmosios pusmovs (abiej pusmovi) tipas Movos panaudojimo klimatinis tipas (U) ir kategorija (2) pagal GOST 15150-69 Antrosios pusmovs tipas Antrosios pusmovs skersmuo d (d1), mm Nurodoma tik tada, kai skiriasi pirmosios ir antrosios pusmovi skersmenys d (d1) arba tipai

Movos su isgaubtu tampriuoju apvalkalu (1 forma) zymjimas, kai jos nominalus sukimo momentas Tnom = 500 Nm, abiej pusmovi suleidziamieji skersmenys yra cilindriniai (1 tipas), kuri d = 50 mm, klimatinis tipas U ir kategorija 3: Mova 500-1-50-1-U3 GOST 20884-93

79

Pareng Dainius Vaiciulis ([email protected])

Information

08 - Movos.doc

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

627568


Notice: fwrite(): send of 194 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531