Read Microsoft Word - 2011-01 Instrument Functieomschrijving praktijkopleider.doc text version

Functieomschrijving praktijkopleider

Naam hulpinstrument Onderdeel van

Functieomschrijving praktijkopleider Aandachtsgebied Praktijkopleider

Inleiding De praktijkopleider is in eerste instantie opgeleid als (uitvoerend) vakman, maar krijgt er nu een nieuwe taak bij. Past dat bij de persoon en krijgt hij daar de ruimte voor? Het is goed om daar eens over na te denken en los van de persoon eens stil te staan bij wat u verwacht van een praktijkopleider. Welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden horen bij de functie van praktijkopleider.

Hoe om te gaan met dit instrument? De taak van praktijkopleider kan verdeeld worden in vier rollen die hij of zij uitoefent. Voor elke rol is een aantal vaardigheden nodig om succes te hebben. Vink de vaardigheden van elke rol aan waarvan u vindt dat de praktijkopleider in elk geval moet beheersen. De taken van een praktijkopleider zijn: 1. organiseren van de praktijkopleiding op de werkvloer 2. het opleiden van medewerkers 3. begeleiden van medewerkers in opleiding 4. beoordelen van de opleidingsresultaten Bij elke taak horen vaardigheden waarover de praktijkopleider moet beschikken om die taak naar behoren uit te kunnen voeren. Die vaardigheid moet in ieder geval in potentie aanwezig zijn zodat de praktijkopleider zich kan ontwikkelen. Vaardigheden als organisator kan effectief doelen, acties, tijd en middelen op elkaar afstemmen kan belangen organisatie en medewerker afwegen Kan onderhandelen met de leiding over randvoorwaarden Kan de leersituatie van de medewerker op de werkplek plannen Kan contacten onderhouden met anderen over het leren Kan een bijdrage leveren aan de verbetering van het (leer-) werkklimaat Kan een opleidingsbegroting opstellen en het budget bewaken Vaardigheden als opleider Beschikt over didactische vaardigheden om de medewerker te activeren Kan de juiste beroepshouding omzetten in meetbaar gedrag van de deelnemer Kan vaardigheden aanleren Kan het opleidingsniveau bewaken Niet aanwezig In potentie aanwezig Al aanwezig Niet aanwezig In potentie aanwezig Al aanwezig

-

-

-

-

Versie 2011-01

1/2

Functieomschrijving praktijkopleider

Vaardigheden als begeleider Kan beroepshouding aanbrengen en bijsturen bij de medewerker in opleiding Kan een klimaat scheppen waarin leren mogelijk is Kan de medewerker introduceren in de organisatie Kan de medewerker in opleiding sturen, ondersteunen en aanmoedigen in de uitoefening van zijn taken Kan vakinhoudelijke ondersteuning geven aan de medewerker in opleiding Vaardigheden als beoordelaar Kan een waardeoordeel geven over de resultaten van de medewerker in opleiding Kan beoordelingsgesprekken voeren met de medewerker in opleiding Kan de opleidingsresultaten van de medewerker rapporteren naar de leiding

Niet aanwezig

In potentie aanwezig

Al aanwezig

-

-

Niet aanwezig

In potentie aanwezig

Al aanwezig

-

-

Gekoppeld aan taken horen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ook dat hoort bij een functieprofiel. U kunt zelf aangeven welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden u wilt toekennen aan de praktijkopleider. Mijn praktijkopleider krijgt de volgende verantwoordelijkheden:

*

1......................................................................................................................... 2. ........................................................................................................................ 3. ........................................................................................................................ Mijn praktijkopleider krijgt de volgende bevoegdheden:

*

1......................................................................................................................... 2. ........................................................................................................................ 3. ........................................................................................................................ * Het aantal van drie is een willekeurig aantal. U kunt dit naar eigen inzicht uitbreiden of beperken. Wanneer u van mening bent dat een van uw mensen veel van de bovenstaande vaardigheden bezit of de potentie heeft deze vaardigheden te ontwikkelen, dan is deze persoon waarschijnlijk geschikt als praktijkopleider. De adviseur praktijkopleider van SVO Kenniscentrum wil u graag helpen deze vaardigheden verder te ontwikkelen.

Versie 2011-01

2/2

Information

Microsoft Word - 2011-01 Instrument Functieomschrijving praktijkopleider.doc

2 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

830599


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - 2011-01 Instrument Functieomschrijving praktijkopleider.doc