Read El_Bankininkystes_Programa_82_Vartotojo_vadovas.pdf text version

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

TURINYS 1. Elektronins bankininkysts programos paslaugos apsaugos priemons ..................... 3 1.1. Saugos priemons kliento darbo vietoje. Duomen bazs apsauga ..................................... 3 1.2. Saugos priemons banke.................................................................................................... 4 2. Programos diegimas............................................................................................................ 5 2.1. Techniniai reikalavimai elektroninei bankininkysts programai. Jos diegimas .................. 5 2.2. Elektronins bankininkysts programos diegimas ............................................................. 6 2.3. Duomen bazs valdymo sistemos FIREBIRD diegimas Windows operacinje sistemoje 8 2.4. Programos parengimas veikti........................................................................................... 11 3. Elektronins bankininkysts programos paslaugos sutarci registravimas Programoje. Kiti nustatymai..................................................................................................................... 13 3.1. Sskaitos(-) aprasymas Programoje................................................................................ 13 3.2. Programos vartotoj registravimas................................................................................... 14 3.3. Rysio parametr konfigracija ......................................................................................... 16 4. Programos meniu, mygtukai, langai ir klaviatra............................................................. 16 4.1. Meniu.............................................................................................................................. 16 4.2. Piktogramos .................................................................................................................... 17 4.3. Langai ............................................................................................................................. 19 5. Darbas su Programa .......................................................................................................... 19 6. Pavedim dokument rengimas........................................................................................ 20 6.1. Mokjimo pavedimai ....................................................................................................... 21 6.2. Debeto (inkasiniai) ir tvarkantieji nurodymai ................................................................... 23 6.3. Tarptautiniai mokjimo pavedimai................................................................................... 26 6.4. Pavedim pasirasymas. Vokai.......................................................................................... 28 6.5. Pavedim redagavimas .................................................................................................... 30 6.6. Pavedim salinimas ......................................................................................................... 30 6.7. Mokjimo dokumentai, issisti bank ............................................................................ 30 6.8. Banko atmesti mokjimai ................................................................................................ 30 6.9. Mokjimo dokument archyvas ....................................................................................... 30 6.10. Mokjimo dokument spausdinimas ................................................................................ 31 6.11. Mokjimo dokumentai, rengiami seno dokumento pagrindu ............................................ 31 7. Valiut konvertavimas ........................................................................................................ 31 7.1. Konvertavimo operacij parengimas................................................................................ 31 7.2. Konvertavimo uzsakym pasirasymas ............................................................................. 32 7.3. bank issisti konvertavimo uzsakymai ......................................................................... 32 7.4. Banko atmesti konvertavimo uz sakymai .......................................................................... 33 7.5. Konvertavimo operacij archyvavimas ............................................................................ 33 8. Pranesim siuntimas bank............................................................................................. 33 9. Grupiniai mokjimai ............................................................................................................ 34 9.1. Grupini mokjim parengimas....................................................................................... 35 9.2. Grupini mokjim pasirasymas...................................................................................... 36 9.3. bank issisti grupiniai mokjimai................................................................................. 36 9.4. Banko atmesti grupiniai mokjimai.................................................................................. 36 9.5. Grupini mokjim archyvavimas ................................................................................... 37 9.6. Grupini mokjim sutraukimas ...................................................................................... 37 10. Sskaitos ­ faktros ........................................................................................................... 37 11. Dokument paieska pagal nurodytus kriterijus. Filtras ................................................... 38 12. Is banko gautos ataskaitos ................................................................................................ 38 12.1. Likuciai ........................................................................................................................... 39

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

1

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

12.2. Sskaitos israsas .............................................................................................................. 40 12.3. ,,Swedbank", AB valiut kursai ....................................................................................... 41 12.4. Lietuvos banko valiut kursai .......................................................................................... 42 12.5. Registruoti debeto pavedimai........................................................................................... 43 12.6. Ateinantys tarptautiniai mokjimai .................................................................................. 43 12.7. Teksto bylos .................................................................................................................... 43 12.8. Zinuts ............................................................................................................................ 43 13. Grups sskaita.................................................................................................................. 43 14. Prisijungimas prie banko sistemos.................................................................................... 44 15. Papildomos elektronins bankininkysts programos galimybs.................................... 47 15.1. Uz sienio bankai ............................................................................................................... 47 15.2. Nuolatiniai gavjai........................................................................................................... 48 15.3. Sranka............................................................................................................................ 49 15.3.1. Fail importas / eksportas.................................................................................... 49 15.3.2. Dokumentai.......................................................................................................... 50 15.3.3. Dokument spalvos .............................................................................................. 51 15.3.4. Rys ys.................................................................................................................... 52 15.3.5. Spausdinimas ....................................................................................................... 53 15.4. Mokjimo grups............................................................................................................. 53 15.5. Grupini mokjim srasai .............................................................................................. 54 15.6. Programos administratoriaus galimybs........................................................................... 54 15.6.1. Inkasini pavedim teis ...................................................................................... 55 15.6.2. Duomen bazs atkrimas is archyvo................................................................... 55 15.6.3. Vartotojo veiklos zurnalas.................................................................................... 55 16. Skaitmeninis Programos paras ..................................................................................... 56 as 16.1. Veikimo principas ........................................................................................................... 56 16.2. K reikia daryti................................................................................................................ 57 16.3. Kaip susikurti rakt?........................................................................................................ 57 16.4. Kaip Programos vartotojui atnaujinti skaitmenin rakt pasibaigus senajam? ................... 58 16.5. Kaip bankas tikrina paras? ............................................................................................. 59

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

2

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

1. Elektronins bankininkysts programos paslaugos apsaugos priemons

Saugumas yra svarbiausias reikalavimas banko programinei rangai. Siame skyriuje aprasomos elektronins bankininkysts programos (toliau ­ Programa) paslaugos saugos priemons ir pateikiamos rekomendacijos vartotojams. Elektronin bankininkysts programos saugos priemones galima skirstyti tris grupes. Tai priemons, garantuojancios: · saugum kliento darbo vietoje; · perduodam duomen saugum; · saugum banke.

1.1. Saugos priemons kliento darbo vietoje. Duomen bazs apsauga

Programos duomenys laikomi vietinje duomen bazje. Duomen baz apsaugota slaptazodziu, sukuriamu programos diegimo metu. S slaptazod naudoja sistemos administratorius, tvarkantis paslaugos duomen baz. Vartotoj teisi sistema Vartotoj teisi sistema diferencijuoja programos vartotojus. Naudojimsi programa galima kontroliuoti suteikiant skirtingas teises vairiems vartotojams organizacijoje. Tokios vartotoj teisi sistemos sukrimas ir administravimas ­ paties kliento, naudojancio elektronins bankininkysts program, atsakomybs dalykas. Bankas nedisponuoja informacija, susijusia su tokiomis teismis, ir nepriima joki pretenzij dl j. Vartotoj hierarchijos sistemoje daugiausiai teis turi sistemos administratorius. Visada bna vartotojas, kuriam suteikiamas vardas (SYSDBA) ir isskirtins teiss. Administratorius priziri program, registruoja naujus vartotojus, suteikia jiems teises, keicia jau esanci vartotoj teises. Administratorius gali keisti vartotoj slaptazodzius, matyti arba keisti duomen bazs slaptazod ir prieiti prie vis duomen. Kiekvieno vartotojo galimybs apibrziamos vartotojo teismis, kurios gali skirtis vairi sskait ir dokument atzvilgiu. Programos vartotojams galima suteikti s teises: ias 1 Teis pasirasyti dokumentus Vartotojas, turintis si teis, gali pasirasyti tam tikr tip dokumentus konkreciai sskaitai. Dokumento pasiras ymas - tai galutinis leidimas sisti dokument bank. 2 Teis rengti dokumentus Vartotojas, turintis si teis, gali parengti ir redaguoti nustatyt tip dokumentus, bet jo parengti dokumentai nebus siunciami bank be vartotojo, turincio teis pasirasyti dokumentus, patvirtinimo. 3 Teis isvalyti archyv Vartotojas, turintis si teis, gali isvalyti archyvo duomenis. 4 Teis naudotis informacija, gauta is banko Vartotojas, turintis si teis, gali perzirti sskaitos likut ir isras pasirinktai sskaitai. 5 Teis susijungti su banko sistema Vartotojas, turintis si teis, gali jungtis prie banko sistemos. Taciau vien tik sio lango neuztenka, kad susijungimas bt atliktas iki galo. Reikia ir prisijungimo slaptazodzio, kuris sistem nerasytas. Prisijungimo slaptazodis yra pirmin priemon klientui identifikuoti banke. Prisijungimo slaptaz odz iai turi bti saugomi nuo trecij asmen!

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

3

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

1.2. Saugos priemons banke

Teiss naudotis banko sskaitomis nustatymas Klientas gali pasirinkti, kokios operacijos gali bti atliekamos kliento sskaitoje su elektronins bankininkysts programa. Tai apibrziama Elektronins bankininkysts programos paslaugos sutartyje. Sudarant Elektronins bankininkysts programos paslaugos sutart, klientui bankas suteikia elektronins bankininkysts programos naudotojo ID. Vienam klientui bankas gali suteikti kelet skirting Elektronins bankininkysts programos naudotojo ID. Bankas kliento pageidavimu kiekvienam elektronins bankininkysts programos naudotojo ID nustato, kokias sskaitas naudotojas gali tvarkyti. Papildomas mokjimo dokumento, kurio suma didesn uz nustatyt limit, tikrinimas Klientas gali pasirinkti limitus atskirai kiekvieno tipo mokjimo dokumentui. Tai apibrziama Elektronins bankininkysts programos paslaugos sutartyje. Jeigu mokjimo dokumento suma didesn uz Elektronins bankininkysts programos paslaugos sutartyje nustatyt limit, bankas papras patvirtinti t sum dar kart: paprastai banko darbuotojas paskambina klientui telefonu ir o papraso patvirtinti mokjimo dokumente nurodyt sum. Saugos rekomendacijos Zemiau isvardintos saugos priemons yra tik rekomendacinio pobdzio, visas jas gyvendinti gal ir nebus manoma. Reikia pazymti, kad elektronin bankininkysts programa klientui suteikia galimyb naudotis savo banko sskaita, todl turi bti diegta kuo daugiau saugos priemoni - tiek banko, tiek kliento saugumui garantuoti. Kad elektronin bankininkysts programos saugumas bus pazeistas nesankcionuotu bdu (issifravus slaptj rakt ir pan.), yra kur kas mazesn tikimyb negu asmens, turincio galimyb dirbti su programa, bandymas atlikti neteistus veiksmus. Tai gali bti ir kiti asmenys, kuriems vartotojas, dirbantis su programa, pranes slaptaz odz ius. 1 diekite program fiziskai saugioje vietoje. Jeigu turite stebimas ar kitas gerai saugomas patalpas, jose turt bti kompiuteris, kuriame bus programos duomen baz bei pati programa. 2 Prijimo prie kompiuterio, kuriame yra programa bei duomen baz, kontroliavimas. Yra daug programini priemoni, kuriomis galima kontroliuoti, kaip dirbant su kompiuteriu naudojami slaptaz odz iai ir vartotoj teiss. Modernesnse operacinse sistemose tokios galimybs paprastai jau bna diegtos ir nereikia jokios papildomos programins rangos. Jeigu manoma, turt bti tvarkomas zurnalas, kuriame registruojama informacija, susijusi su tais dalykais. Jeigu duomenimis bus naudojamasi tinkle bendrai, reikia diegti tinklo saugos priemones ir sumazinti vartotoj, galinci prieiti prie duomen, skaici. 3 Programos vartotoj skaicius turi bti minimalus. Gerai apsvarstykite pries suteikdami teis naudotis programa. Jeigu darbuotojui reikia tik ataskait, gal jas reikiama forma galt pateikti kitas darbuotojas, kuris jau yra programos vartotojas? Taip isvengtumte dar vieno vartotojo. Jeigu vis dlto tai nemanoma, vartotojo teiss turi bti ribotos - jam galima leisti naudotis tik ataskaitomis. 4 Rekomenduokite vartotojams periodis keisti slaptaz odz ius. kai Periodinis slaptazodzio keitimas sumazina rizik, kad dirbant slaptazodziai taps zinomi tretiems asmenims. 5 Administratorius gali bti tiktai asmuo, kuriuo visiskai pasitikima. Administratorius gali prieiti tiek prie vartotoj slaptazodzi, tiek prie duomen bazs slaptazodzi. Techniskai jis gali daryti duomen bazje visus manomus pakeitimus, isskyrus jungimsi prie banko. Taciau nors prisijungti prie banko sistemos nemanoma nezinant prisijungimo slaptazodzio, administratorius gali nuskaityti, rasyti ir keisti duomenis pacioje duomen bazje. Administratoriaus funkcijos yra daugiau ,,technins": nauj vartotoj ,,krimas", duomen bazs

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

4

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

slaptaz odz io keitimas. Sios funkcijos atliekamos ne nuolatos, todl daznai bna taip, kad sistemos administratoriaus funkcijas atlieka asmuo, organizacijoje einantis auks pareigas. tas 6 Pasalinkite nereikalingus sistemos vartotojus. Jeigu koks nors darbuotojas kur laik arba visiskai nebesinaudoja programa, pasalinkite j is programos arba visis apribokite jo teises. kai 7 Prisijungimo prie banko sistemos slaptazodziai turi bti saugomi. Su prisijungimo prie banko sistemos slaptazodziais Js identifikuojamas kaip banko klientas. Jeigu s slaptaz odz iai z inomi asmeniui, kuris neleistinai naudojasi programa, jis gali veikti vietoje ie Js. Mes rekomenduojame taikyti kintamj slaptazodzi sistem arba naudotis PIN generatoriumi ­ prietaisu kodams generuoti. Uz ras ytus slaptaz odz ius saugokite seife ar kitoje saugioje vietoje ir is imkite juos tik pries praddami komunikacin seans. 8 Kilus tarimams, kreipkits bank. Jeigu tariate, kad slaptazodzius suzinojo tretieji asmenys, is karto kreipkits bank, kad jis nedelsdamas anuliuot tuos slaptazodzius ir sugeneruot naujus. 9 Pasidomkite naujomis programos versijomis ir reguliariai jas atnaujinkite. Kuriant kiekvien nauj versij istaisomos klaidos, kuri buvo ankstesnse. Gali bti diegta ir papildom saugos priemoni, isplstas programos funkcionalumas. 10 Darykite atsargines duomen kopijas. Si atsargos priemon daugiau padeda isvengti technini problem, o ne apsisaugoti nuo tycins arba neteistos veiklos. Dl vairi kompiuterio sutrikim duomenys gali bti prarasti. Nors dokumentai popieriuje visada gali bti atkuriami banke, rekomenduojama reguliariai daryti atsargin duomen bazs kopij, kad bt sumazinta rizika juos prarasti. Pats paprasciausias bdas - nukopijuoti duomen baz kit duomen laikmen. Atsargin kopija turi bti laikoma taip pat saugiai kaip ir pagrindin.

2. Programos diegimas

2.1. Techniniai reikalavimai elektroninei bankininkysts programai. Jos diegimas

Pries diegdami program patikrinkite, ar Js kompiuteris atitinka minimalius techninius reikalavimus: WINDOWS operacin (pageidaujama Microsoft Windows XP su naujaisiais atnaujinimais ,,Service pack") sistema ir TCP/IP diegti protokolai; procesorius - 1GHz; atmintis (RAM) - 256 MB; vieta kietajame diske (HDD) - 70 MB; USB atmintin; vaizdo rais - 800 x 600 task su 16 bit spalvomis; ka CD-ROM renginys (driver) arba interneto jungtis (tiktai diegimui); interneto jungtis; kompiuterio rodoma data ir laikas atitinka reali dat ir laik; duomen bazi serveris - Firebird 1.0.3, Firebird 1.5 arba Borland Interbase 6.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

5

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

2.2. Elektronins bankininkysts programos diegimas

Programos autori teises saugo statymai, taip pat ir dvisalis susitarimas tarp Banko ir Kliento dl ,,Elektronins bankininkysts programos paslaugos sutarties slyg". Negalima keisti, papildyti, koreguoti, versti arba kitais bdais savo nuozira adaptuoti programos. Pries diegiant elektronin bankininkysts program rekomenduojama uzdaryti visas kitas paleistas programas. Elektronin bankininkysts program galima diegti is banko tinklalapio (http://www.swedbank.lt). Rekomenduojama pirmiausiai sikelti fail disk ir tik paskui j paleisti. diegiant program naudojami tokie mygtukai: Next tsti diegimo proces - pereiti prie kito programos diegimo lango; Back grzti pries tai buvus programos diegimo lang; Cancel nutraukti diegimo proces; Browse I Agree iskviesti katalog med ir pasirinkti viet diske, kur bus diegta programa; sutikti su pasirinktomis diegimo slygomis.

Paleidus fail th8300_setup.exe, ekrane atsiras programos diegimo langas, kuriame bus keletas rekomendacini pastab ir perspjim (1 pav.).

1 pav. Elektronins bankininkysts programos diegimas. Bendroji informacija.

Paspauskite mygtuk Next. Atsidarys kitas katalogo informacijos langas (2 pav.).

2 pav. Elektronins bankininkysts programos diegimas. Katalogo informacija.

Nurodykite katalog, kuriame pageidaujate diegti elektronins bankininkysts program. Pagal nutyljim pasirenkamas C:\Program Files\Swedbank EBP katalogas. Jeigu norite pasirinkti kit katalog, spauskite mygtuk Change.... Pazymj viet, kur diegsite program, spauskite mygtuk Next. Atsidarys programos diegimo informacijos langas (3 pav.).

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

6

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

3 pav. Elektronins bankininkysts programos diegimas. Programos diegimo informacija.

Jeigu informacij norite pakeisti, spauskite mygtuk Back. Jei informacija teisinga, spauskite mygtuk Install. Prasids pagrindinis programos diegimas (4 pav.).

4 pav. Pagrindinis programos diegimas.

Jeigu failai nukopijuoti skmingai, atsidarys programos diegimo pabaigos langas (5 pav.).

5 pav. Elektronins bankininkysts programos diegimas. diegimo pabaiga.

diegimui pabaigti paspauskite mygtuk Finish. Atsidarys duomen bazs valdymo sistemos FIREBIRD diegimo dialogo langas (6 pav.).

6 pav. Duomen bazs valdymo sistemos diegimo dialogo langas.

Spauskite mygtuk Yes, jei norite pradti FIREBIRD diegim, arba No, priesingu atveju (placiau apie FIREBIRD diegim zr. p. 2.3).

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

7

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

2.3. Duomen bazs valdymo sistemos FIREBIRD diegimas Windows operacinje sistemoje

Elektronins bankininkysts programos duomen baz yra valdoma FIREBIRD sistemos pagalba. Jeigu monje elektronin bankininkysts programa diegta tik vien kompiuter arba tinklo server, siame kompiuteryje turi bti diegta pilna FIREBIRD sistema. Tuo atveju, jei kompiuteryje arba tinklo serveryje jau yra diegta FIREBIRD versija, papildomai nieko diegti nereikia. Jei monje turite diegt senesn FIREBIRD versij, rekomenduojama isdiegti pries tai buvusi FIREBIRD versij is kompiuterio, kuriame ketinate diegti FIREBIRD versij1. Pries isdiegim pirmiausia sustabdykite veikiant FIREBIRD server. Bakstelkite du kartus piktogram InterBase Manager Control Panel program grupje. Atsidarys InterBase Manager langas, kuriame nuspauskite mygtuk Stop (7 pav.).

7 pav. Interbase Manager langas.

Kompiuteryje, kuriame paleistas FIREBIRD klientas arba serveris turi bti tik vienas gds32.dll failas. Jei sis failas yra serveryje, kuriame ketinate diegti FIREBIRD, pries diegim istrinkite s fail. FIREBIRD / INTERBASE negalima diegti tinklin disk. Norint diegti / isdiegti FIREBIRD / INTERBASE rekomenduojama eiti Windows operacin sistem administratoriaus teismis.

Windows operacins sistemos minimals reikalavimai: operacin sistema Microsoft Windows XP. Kliento ir serverio diegimui reikalinga apie 50MB disko talpa. FIREBIRD diegimas 1. Paleiskite diegimo komand2. Atsidarys Firebird Database Server diegimo vedlio langas (8 pav.). Perskaitykite trump instrukcij ir rinkits mygtukNext.

8 pav. Firebird Database server diegimo vedlio langas

1. Pries isdiegiant esam FIREBIRD / INTERBASE versij, susisiekite su turimos ir naudojancios FIREBIRD / INTERBASE duomen bazi valdymo sistem programins rangos krjais bei patikslinkite, ar nekils komplikacij pereinant prie atitinkamos FIREBIRD / INTERBASE versijos. 2. Yra keletas INTERBASE atmain. diegti galite bet kuri su INTERBASE 6 suderinam atmain. Elektronins bankininkysts programa silo diegti Firebird Database Server 1.0. Sios INTERBASE atmainos diegimo failas yra pagrindiniame elektronins bankininkysts programos katalogo pakataloge Firebird Setup. © ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

8

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

2. Perskaitykite pateiktame lange atvaizduot informacij. Nordami tsti diegimo proces rinkits mygtuk Next. Atsidarys licencijos slyg langas (9 pav.).

9 pav. Licencijos slyg langas.

3. Turite perskaityti ir sutikti su licencijos slygomis. Rinkits I accept the agreement akut, jei sutinkate su licencijos slygomis ir norite tsti diegim arba I do not accept the agreement, jei nesutinkate su licencijos slygomis. Paspauskite mygtuk Next. Atsidarys Firebird Database diegimo informacijos langas (10 pav.).

10 pav. Firebird Database diegimo informacijos langas

4. Perskaitykite pateikt informacij ir spauskite mygtuk Next. Atsidarys paskirties katalogo pasirinkimo langas (11 pav.).

11 pav. Paskirties katalogo pasirinkimo langas.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

9

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Nurodykite katalog, kuriame bus diegtas Firebird Database Server. Sis katalogas turi bti kompiuterio kietajame diske. Negalima diegti programos tinklin disk. Rekomenduojame palikti silom diegimo programos katalog. Spauskite mygtuk Next. Atsidarys Firebird Database Server diegimo komponenci pasirinkimo langas (12 pav.).

12 pav. Firebird Database Server diegimo komponenci pasirinkimo langas.

Pasirinkite Full installation of server and development tools. Spauskite mygtuk Next. diegimo programa pasilys sudaryti Firebird Database Server programos grup. Spauskite mygtuk Next. Atsidarys konfigravimo langas (13 pav.), kuriame pasirinkite numatytus parametrus.

13 pav. Firebird Database Server konfigravimo langas.

diegimo programa diegs ir InterBase klient, ir InterBase server su pasirinktomis savybmis. Galiausiai atsidarys langas, kuriame galsite perskaityti Readme fail. 5. Nuspauskite mygtuk Finish. FIREBIRD Client diegimas Nordami diegti tik FIREBIRD Client, FIREBIRD komponent pasirinkimo lange pazymkite tik FIREBIRD Client savyb. diegimo procesas identiskas kaip ir FIREBIRD Client ir Server dalyje. FIREBIRD isdiegimas is Windows operacins sistemos Nordami is diegti FIREBIRD, naudokite Control Panel Add Remove Programs program. Pasirinkite FIREBIRD ir nuspauskite mygtuk Add/Remove. InterBase Server, Guardian ir InterServer procesai neturi bti paleisti kai isdiegiamas InterBase Client arba Server. Sustabdyti s iuos procesus galima pasirinkus atitinkam programos piktogram uzduoci juostoje (Taskbar) ir desiniuoju pels mygtuku pasirinkus piktogram InterBase Manager Control Panel program grupje, nuspausti mygtuk Stop. Norint diegti / is diegti FIREBIRD reikia eiti Windows operacin sistem administratoriaus teismis. Is diegimo metu automatis kai niekada nepas alinami isc4.gbd (arba security.fdb), interbase.log, host.evn, host.lck failai. FIREBIRD diegimas Windows operacinje sistemoje leidzia pasirinkti FIREBIRD programos komponenci komplekt. Jei skirtingos FIREBIRD komponents bus

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

10

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

diegiamos skirtingu laiku, is diegimo programa pas alins tik tas komponentes, kurios buvo diegtos paskutinio diegimo metu. ODBC tvarkykl turi bti pasalinta rankiniu bdu. Jos nemanoma pasalinti naudojantis Windows Control Panel program grupe.

2.4. Programos parengimas veikti

Jeigu norite paleisti program, spauskite piktogram Electronic Banking Program WINDOWS operacins sistemos Start / Programs meniu arba piktogram kompiuterio darbastalyje. Atsidarys kalbos pasirinkimo langas (14 pav.)

14 pav. Kalbos pasirinkimo langas.

Pasirinkite reikaling programos kalb ir spauskite mygtuk OK. Atsidarys duomen bazs srankos nustatymo langas (15 pav.).

15 pav. Duomen bazs srankos nustatymo langas.

Serveris ­ kompiuterio pavadinimas tinkle arba IP adresas, kuriame yra programos duomen baz. Jeigu duomen baz yra tame paciame kompiuteryje, sio lauko turinio nekeiskite. Protokolas ­ bdas, kuriuo programa pasieks duomen baz: Vietinis ­ duomen baz yra tame paciame kompiuteryje; NetBEUI ­ nustatyti kompiuteriui, kuriame yra duomen baz (esant labai mazam tinklui); TCP_IP ­ nustatyti IP adresui arba kompiuterio pavadinimui tinkle, kuriame yra programos duomen baz; Duomen bazs katalogas ­ duomen bazs vieta fail serverio kietajame diske. Pagal nutyljim sis kelias bna toks: C:\Program Files\Swedbank EBP\Data\TH_DATA.FDB. Nurodydami kit keli nepamirskite rasyti ir duomen bazs fail THDATA.FDB.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

11

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Nustat tinkamus parametrus spauskite mygtuk Gerai. Atsidarys katalog ir duomen bazs konfigravimo langas (16 pav.).

16 pav. Katalog ir duomen bazs konfigravimo langas.

Bendri katalogai

Katalogai nurodantys laikin fail (Laikini) ir pranesim (Pranesimai) viet kompiuterio diske. Duomen baz Neaktyvi informacija apie duomen bazs pagrindinius nustatymus. Duomen bazs atsargin Informacija apie duomen bazs atsargins kopijos nustatymus. kopija Naudoti s kompiuter Pazymkite s laukel, jeigu norite atsargin duomen bazs kopij atsarginei kopijai sukurti sukurti savo kompiuteryje. Atsargins kopijos Katalogas, kuriame bus sukurta elektronins bankininkysts katalogas serveryje programos atsargin duomen bazs kopija. Katalogas turi nurodyti bylos viet serverio standz iajame diske, pavyzdz iui, C:\Program Files\Swedbank EBP\Data. Atsargins kopijos Dien skaicius, nurodantis, kokiu dazniu kurti atsargin duomen intervalas bazs kopij. Senesni kopij skaicius Saugom atsargini duomen bazs kopij kiekis. is saugojimui Automatinis Informacija apie duomen bazs archyvo nustatymus. archyvavimas Naudoti s kompiuter Pazymkite s laukel, jeigu norite archyvin duomen bazs kopij archyvavimo procesui sukurti savo kompiuteryje. Archyvavimo Mnesi skaicius, nurodantis, kokiu dazniu kurti archyvin periodis kumas duomen bazs kopij. Pasalinti duomenys Mnesi skaici, nurodantis kiek reikia saugoti duomenys senesnius kaip archyvinje duomen bazje. Nustat tinkamus parametrus spauskite mygtuk Gerai. Programa paklaus, ar norite importuoti sen duomen baz? Spauskite mygtuk Ne. Atsidarys pagrindinis programos langas (17 pav.), kuriame programos administratorius gali nustatyti sskaitas, vartotojus ir kit reikaling informacij.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

12

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

17 pav. Elektronin bankininkysts programa. Administratoriaus lygis.

3. Elektronins bankininkysts programos paslaugos sutarci registravimas Programoje. Kiti nustatymai

3.1. Sskaitos(-) aprasymas Programoje

Pries pradedant naudotis elektronins bankininkysts programa, visos banke pasiras ytos elektronins bankininkysts programos paslaugos sutartys turi bti uzregistruotos programoje (elektronins bankininkysts programos administratorius privalo pakeisti nustatymus tada, kai keiciasi sutarties slygos ar sudaromos naujos sutartys). Elektronins bankininkysts programos paslaugos sutartis registruojama pasirinkus meniu punkt Nuostatos / Sskaitos. Atsidarys sskait aprasymo langas (18 pav.).

18 pav. Sskait aprasymo langas.

Sskait apras ymo lange rasykite toki informacij: Pavadinimas Vardas, pavard / Juridinio asmens pilnas pavadinimas (pagal sutart) Aprasymas Jeigu elektronins bankininkysts programa valdote kelias sskaitas, siame laukelyje galite aprasyti kiekvienos sskaitos naudojimo paskirt. Adresas Fizinio / Juridinio asmens adresas (pagal sutart). Klientas Elektronins bankininkysts programos naudotojo ID (pagal sutart). Trumpas pavadinimas Trumpas mons pavadinimas. mons / kodas mons registracijos kodas (juridiniams asmenims) arba asmens kodas pagal sutart. Salis Pasirinkite reikaling s is pateikto sraso. al Sskaita Sskaitos numeris (pagal sutart).

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

13

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Bankas Valiuta Parasai

Pagal nutyljim ­ 73000. Pagrindin valiuta operacijoms pagal nutyljim ­ LTL. Pagal kok paraso tip nustatytai sskaitai bus autorizuojami mokjimai elektroninje bankininkysts programoje. Paraso tipas Pasirinkite, kokio tipo paras bus naudojamas. Sis laukas yra as neaktyvus, jeigu pasirinkta s alis Lietuva. Pridti pasirasancij Pazymjus s langel, pasirasancij asmen vardai bus pridedami vardus dokumentuose mokjimo dokumentuose Grups sskaita Pazymkite s zymimj langel, jeigu aprasoma sskaita yra grups sskaita. Jeigu norite pridti nauj sskait, spauskite mygtuk is saugoti spauskite (terpti ras) arba Tab. rasui

(Patvirtinti). Jei nenorite issaugoti padaryto raso, spauskite mygtuk

(Salinti ras). Jeigu norite istrinti esanci eilut, spauskite (Ats aukti). Paskui paspauskite mygtuk Uz daryti. Atsidarys elektronins bankininkysts programos sutarci inkasiniams pavedimams langas (19 pav.).

19 pav. Elektronins bankininkysts programos sutartys inkasiniams pavedimams.

Pazymkite atitinkam Vartotojo ID, kuriam suteikta teis vykdyti inkasinius pavedimus, ir spauskite mygtuk Gerai. Tuo atveju jeigu mon vykdo tik debeto pavedimus, spauskite mygtuk Gerai (placiau zr.p. 15.6.1).

3.2. Programos vartotoj registravimas

Su elektronins bankininkysts programa dirbancius vartotojus3 galite uz registruoti pasirink meniu punkt Nuostatos / Vartotojai. Atsidarys vartotoj registravimo programoje langas, kuriame turite rasyti toki informacij (20 pav.).

3

Programos administratorius (SYSDBA) yra elektronins bankininkysts programos ,,rezervuotasis" vartotojas, kuris gali tik konfigruoti program. Su mokjimais turi dirbti programos vartotojai, kuriuos sukuria elektronins bankininkysts administartorius. © ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

14

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Pav. 20 Vartotoj registravimo programoje langas

Pazymkite sskait (-as), su kuria registruojamas vartotojas gals dirbti. Uzpildykite tokius laukus: Vardas Vartotojo vardas (pagal pas); Pavard Vartotojo pavard (pagal pas); Vartotojo vardas Sutartas elektronins bankininkysts programos vartotojo jimo program vardas; Slaptaz odis Sutartas elektronins bankininkysts programos vartotojo jimo program slaptazodis (dvejuose laukeliuose). Vliau kiekvienas elektronins bankininkysts programos vartotojas gals keisti s slaptazod pagal savo poreikius; Paraso lygis Vartotojui priskiriamas paras lygis. Vartotojams, kurie negali o pasirasyti mokjim - priskiriama paras lygis nieko. Kitiems - pagal o banke registruot paras pavyzdzi kortel. Paspaudus mygtuk Rakto ID (Sukurti skaitmenin paras) vartotojui pradedamas kurti nurodyto lygio paras (z r. p. 16.3). as Parengti Vartotojui leidz iama rengti naujus dokumentus; Pasiras yti Vartotojui leidz iama pasiras dokumentus; yti Isvalyti archyv Vartotojui leidz iama is trinti archyvuotus dokumentus; Ataskait Vartotojui leidziama perzirti ir spausdinti ataskaitas, gautas is banko; perzira Susijungti Vartotojui leidziama jungtis prie bankins sistemos. Naudotojo ID Nurodomas naudotojo ID is Elektronini paslaug teikimo sutarties. ID nurodomas tuo atveju, jeigu naudojamas personalizuotas prisijungimas prie banko. Jeigu norite traukti nauj vartotoj, spauskite mygtuk (terpti ras) arba Tab. rasui is saugoti spauskite (Patvirtinti). Jeigu nenorite is saugoti padaryto raso, spauskite mygtuk (Salinti ras). Eilutei pasalinti spauskite mygtuk (Ats aukti). Atnaujinti rasus galite su mygtuku (Atnaujinti visus rasus). Vartotojui visas teiss suteikti konkreciai sskaitai tvarkyti galite su mygtuku (Pazymti visas teises). Paskui paspauskite mygtuk Uz daryti.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

15

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

3.3. Rysio parametr konfigracija

Nordami nustatyti tinkamus rys parametrus, pasirinkite meniu Nuostatos / Sranka. Atsidarys io langas Sranka (LT), jame paspauskite sel Rys (placiau zr. p. 15.3). ys

4. Programos meniu, mygtukai, langai ir klaviatra

4.1. Meniu

Byla Atverti archyv Pakeisti vartotoj Pakeisti sutart Kalba Dokumentai Is eiti Mokjimo pavedimai Tarptautiniai pavedimai Atveriama archyvin duomen baz Leidz ia pasirinkti Programoje registruot vartotoj. Leidz ia pasirinkti Programoje kit registruot paslaugos sutart (TH ID). Kalbos, kurias vartotojas gali pasirinkti (angl, est, latvi, lietuvi, rus). Is is programos. eiti Mokjimo pavedim parengimas, pasirasymas. Issist, atmest arba archyvuot mokjimo pavedim apdorojimas. Tarptautini pavedim parengimas, pasirasymas (mokjimai uzsienio valiuta uz ,,Swedbank", AB rib ir mokjimai litais ne Lietuvos teritorijoje); issist, atmest ar archyvuot tarptautini pavedim apdorojimas. Konvertavimo operacij dokument paruosimas ir pasirasymas. Issist, grazint arba archyvuot konvertavimo dokument apdorojimas. Pranesim bankui parengimas ir pasirasymas. Grupini mokjim (darbo uzmokescio) pavedim parengimas ir pasirasymas. Issist, atmest arba archyvuot grupini mokjim pavedim apdorojimas. Debeto / inkasini pavedim parengimas ir pasirasymas. Issist, atmest arba archyvuot mokjimo pavedim apdorojimas4. Tvarkancij nurodym parengimas ir pasiras ymas. Issist, atmest arba archyvuot mokjimo pavedim apdorojimas Sskait-faktr pateikimas, atsakym ir sutikim gavimas. Is banko gaut teksto byl perzirjimas arba spausdinimas. Isbanko gaut zinuci administravimas Sskaitos (-) likuciai Banke registruot debeto ir inkasini pavedim ataskaitos perzira. Sskaitos (-) israsas iki ,,vakar" dienos ir jo administravimas.

Konvertavimai

Pranes imai Grupiniai mokjimai

Debeto pavedimai / Inkasiniai pavedimai Tvarkantieji nurodymai Sskaitos-faktros Ataskaitos Teksto bylos Zinuts Likuciai Registruoti debeto pavedimai Is raso istorija

4

Gavjas turi teis pateikti debeto pavedim, jeigu turi moktojo sutikim. Moktojas rastu arba elektroniniu bdu pateikia moktojo bankui sutikim nurasyti ir pervesti lsas is jo sskaitos konkreciam gavjui, kai sis pateiks debeto pavedim. Sutikimas gali bti dl vieno arba keli debeto mokjim. © ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

16

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Siandienos is rasas Swedbank valiut kursai Oficials kursai Ateinantys tarpt. mokjimai Grups sskaitos ataskaitos Susijungti Prisijungim zurnalas Uz sienio bankai Gavjai Uzsienio gavjai Sranka

Sisti Nuostatos

Mokjim grups Grupini mokjim srasas Skaitmeninis parasas Israso priezira Pagalba Pagalba Apie

Priezira

Esamos dienos sskaitos (-) israsas ir jo administravimas. ,,Swedbank", AB valiut pirkimo-pardavimo kursai grynais ir pavedimu. Lietuvos banko (buhalteriniai) valiut kursai Informacija apie is uzsienio bank ateinancius mokjimus. Informacija apie grups sskaitoje vykdomas operacijas. Prisijungimas prie banko sistemos. Pranes imai apie prisijungimo prie bankins sistemos eig. Uzsienio bank sraso tvarkymas. Nuolatini gavj Lietuvoje rekvizitai. Nuolatini uzsienio gavj rekvizitai. J sudaro: Importas/Eksportas ­ duomen apskaitos program importo ir eksporto parametr nustatymas. Dokumentas ­ dokument numeracijos ir format nustatymas. Bsen spalvos ­ dokument bsen spalv keitimas. Dokument spalvos pagal nutyljim yra: Parengti ­ juoda Pasiras ­ z alia yti Laukia antrojo paras ­ alyvin o Atmesti ­ raudona Issisti ­ mlyna Archyvuoti ­ zalsvai mlyna Eilje ­ rozin Rys ­ rodo susijungimo tip ir parametrus ys (skambinimas arba nuolatinis rys ys). Spausdinimas ­ leidz ia keisti spaudinio perziros ir spausdintuvo nuostatas Bendros mokjimo paskirties mokjimo grupi sudarymas/koregavimas. Grupini mokjim gavj rekvizit srasas pagal mokjim grupes. Skaitmeninio paraso sugeneravimo galimyb paras teis turintiems vartotojams o Periodo, uz kur kaupiama israso informacija administravimas. Programos pagalbos z inyno byla. Programos versija ir informacijos kontaktai.

Jeigu kuris nors meniu neveikia, tai reis kia, kad Jums nesuteiktos teiss naudotis atitinkama Programos funkcija. Papildomas funkcij teises gali suteikti tik elektronins bankininkysts programos administratorius (SYSDBA).

4.2. Piktogramos

Mokjimo pavedimai. Tarptautiniai pavedimai.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

17

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Konvertavimai. Pranes imai. Grupiniai mokjimai. Debeto pavedimai. Tvarkantieji nurodymai. Sskaitos-faktros. Susijungti. Prisijungimas prie banko sistemos. Prisijungim zurnalo pranesim salinimas. Isplsti / sutraukti mazgus. Pirmasis ras as. Ankstesnis rasas. Kitas rasas. Paskutinis rasas. terpti ras. Pasalinti ras. Is saugoti pakeitimus. Ats aukti pakeitimus. Atnaujinti rasus. Parengti dokumentai. Atmesti dokumentai. Issisti dokumentai. Archyvuoti dokumentai. Dokumentai eilje. Naujo dokumento parengimas seno dokumento pagrindu. Duomen importas is apskaitos programos (-). Duomen eksportas. dti dokumentus vok. dti dokumentus vok ir pasirasyti. Spausdinti dokumentus. Spausdinti dokument sras.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

18

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Patikrinti dokumentus. Pavedim statistika. Filtruoti dokumentus. Pasalinti filtr Pagalbos zinyno perzira. Pasirasyti vok. Pasalinti paras is voko. Panaikinti vok. Rodyti voko turin. Atnaujinti rasus. Spausdinti filtruot ataskait Spausdinti vis ataskait Duomen eksportas teksto byl. Duomen eksportas Excel byl (Excel formatas). Duomen eksportas XML formatu. Sukurti nauj grupinio mokjimo grup is sraso Gavj sraso importas. Grups importas Sskaitos. Nauj sskait aprasymas programoje ir esam redagavimas. Vartotojai. Nauj vartotoj aprasymas programoje ir esam redagavimas. Sukurti skaitmenin paras.

4.3. Langai

Programos duomenys rodomi languose. Lang, matom ekrane, galima atidaryti arba uzdaryti, galima pakeisti jo dyd arba perkelti kit ekrano viet. Vienu metu gali bti atidaryti keli langai, taciau aktyvus bna tik vienas is rodom lang (tai langas, kuriame dirbama). Visos komandos vedamos tik aktyvj lang. Virsuje nurodomas kiekvieno lango pavadinimas. prastins komandos languose: Gerai Issaugoti duomenis ir uzdaryti lang. Atsaukti Uzdaryti lang neissaugant duomen.

5. Darbas su Programa

Programa skirta dirbti Microsoft Windows operacinje sistemoje. Jeigu norite paleisti Program, pauskite Start/Programs/Swedbank. Pasirinkite Electronic Banking Program piktogram arba darbalaukyje iskelt piktogram Electronic Banking Program .

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

19

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Praddami darb tursite rasyti vartotojo vard ir slaptazod (22 pav.), kur sukr programos administratorius.

22 pav. jimas Program.

Jeigu Programa naudojats keli moni sskaitoms tvarkyti, atsidarys Programos naudotoj langas (23 pav.):

23 pav. Elektronins bankininkysts programos naudotoj langas.

Pasirinkite mon, su kurios sskaita ketinate dirbti. Jeigu vartotojo vardas ir slaptazodis rasyti teisingai, ekrane atsidarys pagrindinis Programos langas (24 pav.).

24 pav. Pagrindinis elektronins bankininkysts programos langas.

Tai reiskia, kad js jote elektronins bankininkysts program ir galite dirbti atsizvelgdami tai, kiek vartotojo teisi jums suteikta.

6. Pavedim dokument rengimas

Jeigu meniu Dokumentai pasirenkama eilut Mokjimo pavedimai (piktograma ), atsidarys mokjimo pavedim langas, o meniu Dokumentai pasirinkus eilut Tarptautiniai pavedimai (piktograma ) atsidarys tarptautini mokjimo pavedim langas.

Pavedimai, kuri bsena skirtinga, parodomi paspaudus reikiamos dokumento bsenos mygtuk: Parengti dokumentai; Atmesti dokumentai; Issisti dokumentai; Archyvuoti dokumentai;

Pereikite sel Parinkti. Pavedim dokument lange du kartus spragteljus pele raso eilut, ekrane atsidarys langas su is samiais pavedimo duomenimis.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

20

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Pavedimo bsena rodoma mokjimo pavedimo desinje lango pusje (25 pav.).

25 pav. Dokumento bsena.

Sioje dalyje pavedim bsena gali bti tokia: Parengtas ­ vartotojo, parengusio pavedim, asmens pavard. A parasas, B parasas ­ pavedim pasirasiusio (-i) vartotojo (-) asmens (-) pavard(-s); Bsena ­ pavedimo bsena; Banko z yma ­ pavedimo archyvo kodas banke arba pastaba. Jeigu norite sukurti nauj pavedim, spauskite piktogram (terpti ras).

6.1. Mokjimo pavedimai

Pasirinkite meniu Dokumentai / Mokjimo pavedimai (piktograma pavedim langas. Paspauskite piktogram mokjimo pavedimo lang (26 pav.). ), atsidarys mokjimo

(terpti ras) ir ekrane pamatysite tusci

26 pav. Mokjimo pavedimo pildymas.

Mokjimo pavedimo (debeto pavedimo) form sudaro trys dalys: · dokumento duomenys; · gavjas; · pavedimas. Sioje formoje reikia uz pildyti tokius laukus:

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

21

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Sskaita Dok.nr. Dok. data

Op. atlikimo data

Pavadinimas

Sskaitos numeris. Is pateikiamo sraso pasirinkite tinkam sskaitos numer. Dokumento numeris. Dokument numerius Programa gali generuoti automatis - zr. poskyr kai ,,Dokument parametrai". Dokumento sudarymo data. Siam laukui automatis priskiriama esamos dienos data. Laukelyje kai ,,Dok. data" galima rasyti ir kit dat arba paspausti datos pasirinkimo mygtuk (jis yra salia to lauko). Operacijos atlikimo banke data. Jeigu sis laukas paliktas tuscias, banke automatiskai vedama data, kai mokjimo pavedimas buvo gautas banke. Gavjo rekvizitai Tikslus mons pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavard. Gavj, kuriems daznai daromi pavedimai, duomenys gali bti traukti nuolatini gavj sras. Paspaudus mygtuk , esant is desins prie lauko Pavadinimas, bus parodytas sudarytas nuolatini gavj srasas (27 pav.) (Placiau zr. 15.2 punkt):

27 pav. Pastovi gavj srasas.

Sskaita

Bankas mons / asmens kodas Suma Valiuta

Is sraso pasirinkite pageidaujam gavj ir paspauskite mygtuk Gerai. Jeigu paspausite pageidaujam pavadinim du kartus, galsite matyti ir keisti gavjo duomenis. Gavjo sskaitos numeris gavjo banke. Sis laukas svarbesnis negu gavjo pavadinimas, nes lsos banke skirstomos pagal sskait numerius. Gavjo pavadinimas reikalingas dvigubam rasyto sskaitos numerio patikrinimui. Gavjo banko pavadinimas. Laukas uz pildomas automatis kai, vedus gavjo sskaitos numer. Gavjo mons registracijos kodas / fizinio asmens kodas. Suma, kuri bus pervesta. Mokjimo valiuta. Mokjimo pavedimai uzsienio valiuta gali bti atliekami tik ,,Swedbank", AB viduje ( savo sskaitas ar kit asmen sskaitas). Tokiu atveju sskaitoje turi bti pakankamas valiutos kiekis. Jeigu taip nra, reikia atlikti atskir konvertavimo operacij (zr. 7 skyrel). Mokjimo aprasymas. Siame lauke rekomenduojama rasyti bent jau sskaitos, pagal kuri atliktas mokjimas, numer. mokos kodas. Tai skaitmeninis mokjimo paskirties atitikmuo. Jis turi atitikti standartinius mokos kod numerius, patvirtintus Valstybins mokesci inspekcijos, Muitins ir SODROS.

Mokjimo paskirtis mokos kodas

Pradinis moktojas

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

22

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Galutinis gavjas ras mokjimo pavedimo duomenis turite juos issaugoti ­ paspauskite mygtuk Tada mokjimo pavedimo bsena bus ,,Parengtas mokjimas". (Patvirtinti):

6.2. Debeto (inkasiniai) ir tvarkantieji nurodymai

Debeto (inkasinius) ir tvarkanciuosius nurodymus galima suskirstyti dvi grupes: pirminiai dokumentai ir tvarkantieji nurodymai. Pirminiai dokumentai Paprasti debeto pavedimai apmokami, jei yra moktojo sutikimas ir pakankamas ls likutis moktojo sskaitoje. Debeto pavedimas (uz Zems kio debeto pavedimai gali bti apmokami is karto, kaip ir paprasti debeto pavedimai, arba pastatyti zems kio produkcij) eil (mokami dalimis), jei yra sutikimas ir nepakankamas ls likutis moktojo sskaitoje. Inkasinis debeto pavedimas5 Inkasiniai pavedimai apmokami iskarto, jei pakankamas ls likutis moktojo sskaitoje arba statomas eil ir apmokamas dalimis, jei ls likutis nepakankamas. Inkasiniam pavedimui nereikalingas moktojo sutikimas. Blokavimas (vis kliento sskait Blokuotose sskaitose nevyksta joks ls nurasymas, bet galimas ls skaitymas. ares tas) Blokavimas (sumos Blokavus konkreci sum sskaitoje, klientas jos panaudoti negali, taciau gali savo nuozira disponuoti lsomis virs konkrecioje sskaitoje arestas) blokuotos sumos. Tvarkantieji nurodymai Blokavimo atsaukimas (vis Nuimami visi apribojimai kliento sskaitose. Klientas gali kliento sskait arest laisvai disponuoti savo lsomis. naikinimas) Inkasinio debeto pavedimo Galima pakeisti anksciau pateikto ir neapmokto inkasinio keitimas DP sum mazjimo pus. imo, Inkasinio debeto pavedimo dalinis Nurodoma suma, kuri laikinai iki atskiro pranes stabdymas nebus isieskoma is skolininko sskaitos. Ls gavjas issaugo t paci eil, jei atnaujint isieskojimo proces. Inkasinio debeto pavedimo pilnas Anksciau pateiktas ir neapmoktas inkasinis DP yra stabdymas pasalinamas is laukianci apmokjimo eils, taciau ls gavjas issaugo t paci eil, jei atnaujint is kojimo ies proces. Inkasinio debeto pavedimo dalinis Atnaujinama dalinai sustabdyta is kojimo suma, ies stabdymo ats aukimas suteikiant isieskojimui anksciau turt eil. Sustabdytas inkasinis DP yra atnaujinamas, suteikiant Inkasinio debeto pavedimo pilnas stabdymo ats aukimas isieskojimui anksciau turt eil. Inkasinio debeto pavedimo Naikinamas anksciau pateiktas inkasinis DP. Klientas gali ats aukimas laisvai disponuoti lsomis. Debeto pavedimo uz zems kio Naikinamas anksciau pateiktas DP uz zems kio produkcij atsaukimas produkcij. Klientas gali laisvai disponuoti lsomis. Debeto pavedimas (paprastas) Nordami parengti bet kur pirmin dokument rinkits meniu Dokumentai / Debeto pavedimai arba Dokumentai / Inkasiniai pavedimai6 (piktograma

5

), atsidarys debeto pavedim langas.

Teis vykdyti inkasinius debeto pavedimus turi Valstybin mokesci inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, antstoliai. 6 Sis meniu yra nustatomas per administratoriaus teisi rinkin. © ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

23

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Paspauskite piktogram (28 pav.).

(terpti ras) ir ekrane pamatysite tusci debeto pavedimo lang

28 pav. Pastovi gavj srasas

Debeto pavedimo form sudaro trys dalys: · dokumento duomenys; · moktojas; · mokjimas. Sioje formoje reikia uz pildyti tokius laukus: Sskaita Dok.nr. Dok. data Gavjo sskaitos numeris. Is pateikiamo sraso pasirinkite tinkam sskaitos numer. Dokumento numeris. Dokument numerius programa gali generuoti automatiskai - z r. skyrel ,,Dokument parametrai". Dokumento sudarymo data. Siam laukui automatis priskiriama esamos dienos data. Laukelyje kai ,,Dok. data" galima rasyti ir kit dat arba paspausti datos pasirinkimo mygtuk (jis yra salia to lauko). Operacijos atlikimo banke data. Jeigu s laukas paliktas tuscias, banke automatiskai vedama data, is kai debeto pavedimas buvo gautas banke. Moktojo rekvizitai Tikslus mons pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavard. Moktoj, kuriems daznai isstatomi debeto pavedimai, duomenys gali bti traukti nuolatini gavj sras. Paspaudus mygtuk , esant is desins prie lauko Pavadinimas, bus parodytas sudarytas nuolatini gavj srasas (29 pav.) (Placiau zr. 15.2 punkt):

Op. atlikimo data

Pavadinimas

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

24

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

29 pav. Pastovi gavj srasas.

Sskaita

Bankas mons / asmens kodas Suma Valiuta Mokjimo paskirtis mokos kodas

Is sraso pasirinkite pageidaujam debeto pavedimo gavj ir paspauskite mygtuk Gerai. Jeigu paspausite pageidaujam pavadinim du kartus, galsite matyti ir keisti gavjo duomenis. Moktojo sskaitos numeris moktojo banke. Sis laukas svarbesnis negu moktojo pavadinimas, nes lsos banke skirstomos pagal sskait numerius. Gavjo pavadinimas reikalingas dvigubam rasyto sskaitos numerio patikrinimui. Moktojo banko pavadinimas. Laukas uzpildomas automatiskai, vedus gavjo sskaitos numer. Moktojo mons registracijos kodas / fizinio asmens kodas. Suma, kuri bus pervesta gavjo sskait. Mokjimo valiuta. Mokjimo aprasymas. mokos kodas. Tai skaitmeninis mokjimo paskirties atitikmuo. Jis turi atitikti standartinius mokos kod numerius, patvirtintus Valstybins mokesci inspekcijos, Muitins ir SODROS. Eil ­ antstolio inkasinio pavedimo vykdymo eilis kumas. Pasirenkamas is sraso. Antstoli inkasiniams pavedimams laukas privalomas, kitiems jo reiksm neturi takos. Vykdomojo ras numeris. to Vykdomojo ras data. to

Prioritetas7 Vykdomojo dok. nr. Vykdomojo dok. data

ras debeto pavedimo duomenis turite juos issaugoti ­ paspauskite mygtuk (Patvirtinti). Tada debeto pavedimo bsena bus ,,Parengtas mokjimas". Nordami parengti bet kur tvarkantj dokument rinkits meniu Dokumentai / Tvarkantieji nurodymai. Toliau vadovaukits siame punkte isvardytomis debeto pavedim lauk uzpildymo taisyklmis. Tam tikri tvarkancij nurodym laukai gali bti nepasiekiami vartotojui. Toki lauk pildyti nereikia. Atskiri pirminiai dokumentai arba tvarkantieji nurodymai gali bti nematomi meniu. Tai priklauso nuo nustatyt teisi. Teis vykdyti debeto arba inkasinius pavedimus nustato elektronins bankininkysts programos administratorius (SYSDBA) meniu Nuostatos / Inkasini pavedim teis pazymdamas langel ties tais Programos naudotojo ID, kurie gali vykdyti inkasinius pavedimus (z r. p. 15.6.1.).

7

S laukai uz pildomi priklausomai nuo pasirinkto inkasinio pavedimo arba tvarkanciojo nurodymo tipo. ie © ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

25

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

6.3. Tarptautiniai mokjimo pavedimai

Pasirinkite meniu Dokumentai / Tarptautiniai pavedimai (piktograma tarptautini mokjimo pavedim langas (30 pav.). Paspauskite piktogram ekrane pamatysite tusci tarptautinio mokjimo pavedimo form. ), atsidarys (terpti ras) ir

30 pav. Tarptautinio mokjimo pavedimo pildymas.

Tarptautinio mokjimo pavedimo form sudaro trys dalys: · dokument duomen; · gavjo; · mokjimo. Tarptautinio mokjimo pavedimo tekstiniai laukai pildomi lotyniskomis raidmis. Btina uzpildyti s iuos laukus: Dok.nr. Dokumento numeris. Dokument numerius programa gali generuoti automatis - z r. skyrel kai ,,Dokument parametrai". Dok. data Dokumento sudarymo data. Siam laukui automatis kai priskiriama esamos dienos data. Laukelyje ,,Dok. Data" galima rasyti ir kit dat arba paspausti datos pasirinkimo mygtuk (jis yra salia to lauko). Op. atlikimo data Operacijos atlikimo banke data. Jeigu sis laukas paliktas tuscias, banke automatiskai vedama data, kai tarptautinio mokjimo pavedimas buvo gautas banke. Tipas Mokjimo pavedimo tipas. Paprastas ­ bus atliekamas su dviej darbo dien valiutavimu, jei klientas pateiks j iki 22:00 valandos. Skubus ­ bank bus atliekamas su kitos darbo dienos valiutavimu, jei klientas pateiks j iki 16:00 valandos. Skubs tarptautinio mokjimo pavedimai nevykdomi Japonijos jenomis. Labai skubus ­ bank bus atliekamas su tos pacios darbo dienos valiutavimu, jei klientas pateiks j iki 14:00 valandos . Mokesciai Nurodoma, kuri salis sumoks tarptautinio mokjimo pavedimo operacijos mokescius. Moktojas ­ reiskia, kad siuntjas, t.y. Js sisdami pinigus savo

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

26

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Pavadinimas

uzsienio partneriui, apmokate visus uz s pervedim imamus ,,Swedbank", AB ir kit bank mokescius. Gavjas ­ reiskia, kad gavjas, t.y. Js partneris uzsienyje, apmoka visus Banko ir kit bank mokescius, kurie paprastai yra nurasomi nuo pervedamos sumos (gavjas gaus mazesn sum). Taciau siuntjas privalo sumokti mokest uz pervedimo vykdym, jeigu pagal kit bank tvarkas, j mokestis negali bti nurasytas nuo gavjo. Dalimis ­ siuntjas, t.y. Js, sisdami pinigus savo uzsienio partneriui, apmokate visus uz s pervedim imamus Banko mokescius, o kit,(uzsienio) bank mokescius, apmoka ls gavjas (gavjas gaus mazesn sum). Gavjo duomenys Gavjo mons tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas/pavard. Gavj, kuriems tarptautinio mokjimo pavedimai daromi daznai, duomenys gali bti rasyti nuolatini gavj sras. Paspaudus mygtuk , esant desinje prie lauko Pavadinimas, bus parodytas sudarytas nuolatini gavj srasas (31 pav.) (Placiau zr. 15.2 punkt):

31 pav. Nuolatini uzsienio gavj srasas.

Adresas Sskaita Bankas SWIFT

Bankas korespondentas8 Sskaita Bankas SWIFT Bankas tarpininkas Sskaita Bankas SWIFT Suma Valiuta

8

Pasirinkite is sraso pageidaujam gavj ir paspauskite mygtuk Gerai. Du kartus pelyte spustelj pageidaujam pavadinim galsite matyti gavjo duomenis. Gavjo adresas. Gavjo bankas Gavjo sskaitos numeris. Gavjo banko pavadinimas ir adresas. Jei adresas nezinomas rasykite bent miest ir sal. Gavjo banko SWIFT kodas, jeigu zinote j. Formuojant tarptautinius mokjimo pavedimus per elektronins bankininkysts program ,,SWEDBANK" (Estija, Latvija, Svedija, Suomija, Danija, Norvegija, Rusija) bei Lietuvos Respublikoje registruotus bankus ar j skyrius btina nurodyti si bank SWIFT kodus. SWIFT kodas ras omas be tarp, jis turi bti 8 arba 11 simboli. Uzpildoma, jeigu lsos pagal pavedim turi bti pervedamos valiuta ne tos salies, kuri siunciamas tarptautinio mokjimo pavedimas. Gavjo banko korespondentin sskaita. Banko korespondento pavadinimas. Gavjo banko korespondento SWIFT kodas, jeigu zinote j. Gavjo banko tarpininko sskaitos numeris. Gavjo banko tarpininko pavadinimas. Gavjo banko tarpininko SWIFT kodas, jeigu zinote j. Pervedama suma. Raidinis tarptautinio mokjimo pavedimo valiutos kodas.

Lentels pilkame fone pazymtus laukus pildyti nebtina. © ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

27

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Kod galima vesti rankiniu bdu arba pasirinkti is valiut sraso (32 pav.).

32 pav. Valiutos pasirinkimo langas.

Debeto valiuta

Mokjimo paskirtis

Valiutos, kuri bus debetuojama is sskaitos, esant nepakankamam nurodytos valiutos, raidinis kodas. Jeigu norite konvertuoti mokjimo valiut is daugiau kaip vienos debeto valiutos, reikia atlikti konvertavimo operacij ­ meniu Dokumentai pasirinkite punkt Konvertavimai (z r. 7 skyrel). Jeigu mokjimo valiutos pakanka, veskite t pat valiutos kod laukuose Valiuta ir Debeto valiuta. Pastaba. Jeigu valiutos pakanka, konvertavimo operacija is Debeto valiutos automatiskai neatliekama, kad ir kokia bt nurodyta Debeto valiuta. Informacija apie mokjim ­ pagal koki sskait arba sutart mokama: sskaitos numeris, data (rasyti ne daugiau kaip 140 zenkl; rekomenduojamas skaicius ­ 16 zenkl). Siunciant tarptautinio mokjimo pavedim Rusijos rubliais (RUB), Ukrainos grivnomis (UAH) ir Baltarusijos rubliais (BYR) btina nurodyti preks ar paslaugos pavadinim, kontrakto Nr. ir dat. Mokjimo paskirtis uzsienio kalb neverciama. Pildykite ta kalba, kuri suprast gavjas ar gavjo bankas.

vestus tarptautinio mokjimo pavedimo duomenis reikia issaugoti ­ paspauskite mygtuk (Patvirtinti terpim). Tada tarptautinis mokjimo pavedimo bsena bus ,,Parengtas mokjimas".

6.4. Pavedim pasirasymas. Vokai.

Elektronins bankininkysts programoje mokjimo dokumentai pasirasomi skaitmeniniais parasais. Vartotojo, kuris turi teis pasirasyti mokjimo dokument, paraso teis turi atitikti banke esanci paras kortel. Nordami pasirasyti mokjimo dokumentus: 1) Pasirinkite tik parengtus dokumentus. 2) Paz ymkite norimus pasirasyti dokumentus. Pasizymti galima vien arba kelis mokjimo dokumentus. 3) kelkite pazymtus dokumentus vok paspausdami mygtuk Visi vokai bus matomi programos pagrindiniame lange (33 pav.) (dti dokumentus vok).

33 pav. Vokai.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

28

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

4) programos pagrindiniame lange pasirinkite ir pazymkite norimus pasirasyti vokus ir spauskite mygtuk (Pasirasyti vok) arba kartu paspauskite mygtukus Ctrl+S. S veiksm taip pat galite atlikti spragteljus desin pels mygtuk ir pasirinkus komand Pasirasyti vok (34 pav.)

34 pav. Voko pasiras ymas.

Jeigu norite pasirinkti kelis mokjimo dokumentus, perkelkite zymekl ant vieno is ras. Paspauskite ir laikykite mygtuk Shift arba Ctrl ­ tada galsite pasirinkti ir kitus rasus: su mygtuku Shift pasirenkami visi rasai, o su Ctrl ­ po vien. Kartu paspauskite mygtukus Ctrl+A pazymsite visus pasirinktus mokjimus. Pasirasant dokumentus diskelis su skaitmeniniu parasu turi bti dtas kompiuteryje. Atsidarys langas, kuriame tursite rasyti skaitmeninio paraso slaptazod. ras slaptazod ir j patvirtin atsidarys duomen perziros langas, kuriame dokumentus galima spausdinti, pasiras yti, atsaukti pasirasym. Pasiras dokumentus diskel isimkite. Pasirasyti mokjimo dokument vokai automatis bus pazymti zalia varnele pagrindinio programos lango kairje pusje. kai Jeigu monje yra patvirtinti du paraso teis (pirmojo ir antrojo paraso) turintys asmenys, kitas paraso teis turintis asmuo (programos vartotojas) taip pat gali (turi) pasirasyti mokjimo dokumentus esancius voke. bank issiunciami tik visiskai pasirasyti dokumentai. Jeigu buvo pasiras ytas netinkamas mokjimas, pasirasym galite atsaukti. Pazymkite atitinkam vok ir spauskite mygtuk (Pasalinti paras is voko) arba kartu paspauskite mygtukus Ctrl+Alt+S. S veiksm taip pat galite atlikti spragtelj desin pels mygtuk ir pasirink komand Pasalinti paras. Mokjimo bsena vl bus ,,Parengtas mokjimas". Visi sukurti vokai yra parodomi programos pagrindiniame lange. Siame lange parodoma: Voko ID Voko eils numeris Dokumento tipas Kokio tipo mokjimo nurodymai yra kelti vok Papildytas Voko sukrimo arba paskutinio papildymo data Kiekis Mokjimo nurodym kiekis voke Pirmas pasirasantis Pirmojo paraso teis turincio ir pasirasiusio asmens pavard Antras pasiras antis Antrojo paraso teis turincio ir pasirasiusio asmens pavard Veiksm srasas, kuriuos galima atlikti su voku: Pasirasyti vok Leidzia pasirasyti vok. Pasalinti paras Leidzia pasalinti paras. Panaikinti vok Leidzia panaikinti vok. Visi dokumentai, kurie buvo voke bus perkelti prie bsenos Parengti. Pazymti visk Paz ymimi visi vokai. Po s komandos paprastai atliekamas kitas reikalingas veiksmas. ios Rodyti turin Parodomas voko turinys. Duomen perziros lange su vok sudaranciais dokumentais galima atlikti tam tikrus veiksmus: · Perzirti voke esanci dokument turin;

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

29

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Atnaujinti

Spausdinti voko turin; Pasalinti dominant dokument is voko, nurodzius sio dokumento ID. Atnaujinamas vok srasas. · ·

6.5. Pavedim redagavimas

Redaguoti galite tik Parengtus mokjimus. Pasirasyt mokjim Programa neleidz ia redaguoti. Jei norite redaguoti Pasiras ytus mokjimus, atitinkam mokjim turite grzinti Parengtus mokjimus ­ pasirinkite vok, kuriame yra reikalingas mokjimas ir atsaukite pasirasym (zr.p. 6.4.) Jeigu mokjimo dokumentus reikia redaguoti, is esancio lango pasirinkite reikaling mokjim ir du kartus spragtelkite pelyte norim ras. Mokjimo dokumento forma su anksciau vestais duomenimis atsidarys ekrane. Atlikite reikalingus pakeitimus, is saugokite juos ir pasiras ykite dokument dar kart.

6.6. Pavedim salinimas

Galite pasalinti tik parengtus dokumentus, tiek vien mokjimo pavedim, tiek mokjimo pavedim grup. Jeigu norite salinti mokjimo pavedim, pazymkite norimus mokjimo dokumentus ir spauskite piktogram (Salinti ras). Programa paklaus ,,Ar jus norite is trinti is rinktus dokumentus?"; jeigu atsakysite ,,Taip", pazymti mokjimai bus pasalinti.

6.7. Mokjimo dokumentai, issisti bank

Visus bank issistus mokjimus galite matyti paspaud piktogram dokumentai). PASTABA! bank issist mokjim negalima taisyti. (Pateikti

6.8. Banko atmesti mokjimai

Bankas mokjim atmeta, jeigu: neuztenka ls (arba atitinkamos mokjimo valiutos) mokjimo pavedimui atlikti; sskaitoje draudziamos tokio tipo operacijos; mokjimo pavedimams, atliekamiems banko viduje: nesutampa gavjo sskaita ir pavadinimas; nepilni mokjimo duomenys. Visus banko atmestus mokjimo pavedimus galima pamatyti paspaudus piktogram (Atmesti dokumentai). Atmestus mokjimus galima redaguoti. Redaguotas atmestas mokjimo dokumentas automatiskai perkeliamas atgal Parengtus mokjimus.

6.9. Mokjimo dokument archyvas

Visus banke atliktus mokjimo dokumentus Programa automatiskai siuncia archyv. Kiekvienam mokjimo dokumentui (isskyrus debeto pavedimus), gautam is banko, suteikiamas banko archyvo kodas, matomas laukelyje ,,Banko z yma". Jeigu norite matyti ir spausdinti archyvuotus mokjimo dokumentus, spauskite piktogram (Archyvuoti dokumentai). Archyv ekrane matysite tokia tvarka, kokia j buvo perkelti mokjimai.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

30

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

6.10.Mokjimo dokument spausdinimas

Dirbant elektronins bankininkysts programa mokjimo dokument spausdinti ir pristatyti bank nereikia. Vartotojas gali is sispausdinti mokjimo dokument savo poreikiams ­ reikia susirasti reikaling mokjim ir paspausti piktogram (Spausdinti dokumentus). (Spausdinti

Jeigu norite isspausdinti pasirinkt dokument sras, spauskite piktogram dokument sras).

6.11.Mokjimo dokumentai, rengiami seno dokumento pagrindu

Jeigu norite greitai parengti mokjimo dokument ankstesnio dokumento pagrindu, spauskite piktogram (Seno pagrindu). Naujai sukurtame dokumente isliks visa su mokjimu susijusi informacija. Datos ir dokumento numerio laukai bus uz pildyti automatis naujais duomenimis. kai Tokio dokumento bsena ­ ,,Parengtas".

7. Valiut konvertavimas

Jeigu norite konvertuoti is vienos valiutos kit, pasirinkite meniu Dokumentai / Konvertavimai arba paspauskite Programos ranki juostoje esanci piktogram (Konvertavimai).

PASTABA! Konvertavimo ir tarptautini mokjimo pavedim operacijos nepriklauso viena nuo kitos. Pirmiausia turi bti pateiktas valiutos konvertavimo uzsakymas, t. y. reikiamas valiutos kiekis konvertuotas sskait. Kito susijungimo su bankine sistema metu pateikiami mokjimo pavedimai. PASTABA! Jei konvertavimo uzsakymas siunciamas kartu su mokjimo pavedimu, nra 100 proc. garantijos, kad konvertavimas bus atliktas pries mokjimo pavedim.

7.1. Konvertavimo operacij parengimas

Konvertavimas atliekamas, kai norima sigyti vienos arba kitos valiutos sskaitoje. Jei lsas savo sskaitoje norite konvertuoti kelias skirtingas valiutas, kiekvienai valiutai reikia atlikti atskir konvertavimo uzsakym. Konvertavimo uz sakymo formoje yra tokie laukai: Dokumento duomenys Sskaita Sskaitos Nr., kurioje bus vykdomas valiutos konvertavimo uz sakymas. Dok. nr. Dokumento numeris. Dok. data Konvertavimo uz sakymo data. valiut (valiuta, kuri norite gauti) Valiuta Gaunamos valiuta raidinis kodas. Suma Gaunama suma Faktin suma Faktis gauta suma. Pildo bankas. kai Keitimo kursas Valiutos keitimo kursas. Pildo bankas. Banko z yma Banko archyvo kodas. Pildo bankas. Is valiutos (valiuta, iskurios pageidaujate atlikti konvertavim) Valiuta Valiutos, is kurios turi bti atliktas konvertavimas, raidinis kodas

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

31

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Suma Faktin suma Keitimo kursas Banko z yma

Suma Faktin suma. Pildo bankas. Keitimo kursas. Pildo bankas. Banko archyvo kodas. Pildo bankas.

Kiekviena valiuta bus parodyta lentelje atskirose eilutse. Jeigu norite pridti nauj eilut, spauskite mygtuk (terpti ras) arba mygtuk Tab. rasui issaugoti spauskite mygtuk (Ats aukti). Eilutei pas alinti

(Patvirtinti). Jeigu uzpildyto raso saugoti nenorite, spauskite spauskite mygtuk (Salinti ras).

35 pav. Uzsakymo konvertuoti valiut langas.

Pavyzdys: Reikia gauti 120,000 Lenkijos zlot (PLN). Turime 5000 eur (EUR) ir 2000 JAV doleri (USD), likusi suma turi bti konvertuota is lit (LTL). Valiutos konvertavimo uz sakymas atrodys kaip pavaizduota 35 pav. Jei konvertuojama is keli valiut islaikomas konvertavimo uzsakymo formoje pateiktas valiut konvertavimo eilis kumas. Pastaba: Jei konvertavimas atliekamas is vienos valiutos kit, tai nurodoma arba perkama, arba parduodama suma. Nenurodz ius perkamos ir parduodamos valiutos kiekio, konvertuojama VISA parduodama valiuta perkama.

7.2. Konvertavimo uzsakym pasirasymas

Konvertavimo uz sakymas turi bti pasirasytas pries siunciant bank. Pasirasymas ­ toks pat kaip ir mokjim dokument. (zr. p. 6.4).

7.3. bank issisti konvertavimo uzsakymai

Jeigu norite perzirti bank issistus konvertavimo uzsakymus, pasirinkite meniu

Dokumentai/Konvertavimai ir spauskite mygtuk

(Pateikti dokumentai).

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

32

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

7.4. Banko atmesti konvertavimo uz sakymai

Konvertavimo uz sakymas atmetamas, jeigu: · sskaitoje nepakanka ls (arba nurodytos valiutos) nurodytai operacijai atlikti. · sskaita blokuota. · konvertavimo uzsakymas yra pasens. Valiutos konvertavimo uzsakymas turi bti pateiktas bankui iki esamos dienos 16:00 valandos.

7.5. Konvertavimo operacij archyvavimas

Po skmingos konvertavimo operacijos banke galite perzirti atliktus konvertavimo uz sakymus pasirink meniu Dokumentai / Konvertavimai ( mygtukas paspaustas). Norint detaliau perzirti banke vykdyt konvertavimo uzsakym, du kartus spragtelkite pelyte norim konvertavimo uzsakymo ras. Stulpeliuose Faktin suma ir Kursas ­ matomos atliktos operacijos sumos ir kursai.

8. Pranesim siuntimas bank

Programoje yra galimyb sisti pranesimus bank (laisvos formos tekst). Visi pranesimai turi bti adresuoti. Tekst galima rasyti pacioje Programoje arba pridti kaip teksto byl. Jeigu norite parasyti bankui pranesim, pasirinkite meniu Dokumentai/Pranes imai. Nordami ras nauj pranes yti im, spauskite mygtuk langas (36 pav.). (terpti ras). Atsidarys pranesim pildymo

36 pav. Pranesim pildymas.

Pries issiunciant pranesim, reikia uz pildyti s iuos laukus:Dok. Nr. Dok. data

Dokumento numeris. Programa gali automatis kai generuoti dokument numerius, raides, einancias pries numer ir po jo (zr. 15.3.2). Dokumento sudarymo data. Siam laukui automatis priskiriama esamos dienos data. Laukelyje ,,Dok. kai data" galima rasyti ir kit dat arba paspausti datos pasirinkimo mygtuk (jis yra s alia to lauko). Pazymkite s laukl, jeigu bank sisite laisvos formos tekst.

Tekstas

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

33

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Byla Forma

Kam Tema Sisti byl

Pazymkite s laukel, jeigu bank sisite is anksto parengt byl. Jeigu norite sisti is anksto parengt teksto byl, j reikia pasirinkti is isskleidziamojo sraso. Cia galsite rinktis parengtus blankus, kad prastinius pranesimus sudarytumte greiciau (mokjimo pavedimo anuliavimas, mokjimo dokument su banko spaudu perdavimas faksu, prasymas atlikti mokjim is paskolins sskaitos ir pan.). Pasirinkite tinkam form ir j uzpildykite. Sutartas vardas arba adresatas. Pranesimo antrast, trumpai apibdinanti jo esm. Jeigu bank siunciate byl, paspauskite mygtuk Pasirinkite byl atsidarys dialogo langas, kuriame galsite pasirinkti reikaling byl (37 pav.):

37 pav. Byl pasirinkimo dialogas.

Tekstas

eikite reikiam katalog, pasirinkite byl ir paspauskite mygtuk Open. Pranes imo tekstas

Pranesimas turi bti pasirasytas ir tik tada siunciamas bank. Pasiras ymas ­ toks pat, kaip ir mokjimo dokument (z r. 6.4 p.). Jeigu norite perzirti issistus bank pranes imus, patikrinkite ar paspaustas mygtukas (Pateikti dokumentai). Kit bsen mygtukai neturi bti paspausti.

9. Grupiniai mokjimai

Grupiniai mokjimai sudaryti is prastini mokjimo pavedim, kuriuos sieja bendra mokjimo paskirtis - pavyzdziui, atlyginim mokjimas darbuotojams. Grupinius mokjimus galima atlikti tik Lietuvos Respublikos teritorijoje atidarytas fizini asmen sskaitas. Jeigu norite atlikti grupin mokjim, reikia: · parengti grupin mokjim; · pasirasyti grupin mokjim kaip vien dokument; · issisti grupin mokjim bank; Visi skmingai atlikti grupiniai mokjimai grzinami siuntjui ir archyvuojami kaip vienas grupinis mokjimas. Visi mokjimai, kuriuose bus klaid, bus grzinti kaip vienas grupinis mokjimas. Atmestas grupinis mokjimas koreguojamas, pasirasomas ir vl siunciamas bank. Pastaba! Mokjimai, sudarantys grupin mokjim, is nurodytos sskaitos debetuojami po vien atsitiktine tvarka.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

34

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

9.1. Grupini mokjim parengimas

Pasirinkite meniu Dokumentai / Grupiniai mokjimai arba piktogram mokjimai) ir paspauskite langas (38 pav.): (Grupiniai

(terpti ras) mygtuk. Atsidarys grupini mokjim pildymo

38 pav. Grupini mokjim pildymas.

Grupinio mokjimo pildymo forma susideda is toki dali: Dokumento duomenys; Pavedimo duomenys; Gavjai; Dokumento duomenys ir pavedimo duomenys yra bendri visiems gavj parengtiems mokjimo pavedimams. Grupiniam mokjimui btina uz pildyti nurodytus laukus: Dokumento duomenys Dok. Nr. Grupinio mokjimo dokumento numeris. Programa gali generuoti raides, esancias pries dokumento numer arba simbolius po dokumento numerio (zr. poskyr 15.3.2). Dok. data Dokumento sudarymo data. Siam laukui automatis priskiriama esamos dienos data. Laukelyje kai ,,Dok. Data" galima rasyti ir kit dat arba paspausti datos pasirinkimo mygtuk (jis yra salia to lauko). Op. atlikimo data Operacijos atlikimo banke data. Jeigu sis laukas paliktas tuscias, banke automatiskai vedama data, kai grupinio mokjimo pavedimas buvo gautas banke. Valiuta Mokjimo valiutos raidinis kodas. Visi atskiri mokjimai grupje turi bti atliekami viena valiuta ­ litais. Grupiniuose mokjimuose gali bti atliekami tik mokjimo pavedimai. Mokjimo paskirtis Grupinio mokjimo aprasymas. Sio lauko turinys naudojamas visiems atskiriems grups mokjimams. Gavjo rekvizitai Dok. nr. Mokjimo pavedimo numeris. Jeigu sis laukas paliekamas tuscias, Programa automatis priskiria jam kai dokumento numer (jeigu tai leista, zr. 15.3.2). Vardas Pavard Fizinio asmens vardas, pavard.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

35

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Asmens kodas Suma Sskaita Bankas Kliento z . Banko z .

Gavjo asmens kodas9 Suma, kuri bus pervesta. Gavjo sskaitos numeris. Gavjo banko kodas. Kodas, priskirtas gavjui arba mokos kodas. Pavedimo archyvo kodas banke arba pastaba.

Mokjim skaicius ir bendra suma automatiskai parodomi ekrano virsuje (39 pav.):

39 pav. Bendra informacija apie grupin mokjim.

Rengiant grupinius mokjimus galima naudotis s iais mygtukais: rasyti vestus duomenis. Sukurti nauj grup is esamo sraso. Paspaudus s mygtuk is gavj sraso galima sukurti nauj mokjimo grup. Gavj sraso importas. Grups importas (placiau zr. 15.4, 15.5 punktus). Jeigu pasirenkamas Grups importas, grupinis mokjimas automatiskai uzpildomas ­ rasomi tos grups gavj duomenys. Duomenis s iame lange galima pas alinti ­ reikia pasirinkti ras ir paspausti Ctrl+Del. Jeigu is grupinio mokjimo pasalinami gavjo duomenys, tai nereiskia, kad gavjas bus pasalintas is pries tai sudarytos grups.

9.2. Grupini mokjim pasirasymas

Grupinius mokjimus btina pasirasyti pries siunciant bank. Procedra lygiai tokia pati, kaip ir pasirasant kitus mokjimo dokumentus (zr. 6.4 poskyr).

9.3. bank issisti grupiniai mokjimai

Nordami perzirti bank issistus grupinius mokjimus, pasirinkite meniu Dokumentai/ Grupiniai mokjimai ir paspauskite mygtuk (Pateikti dokumentai). Grupinio mokjimo turiniui perzirti du kartus spragtelkite norimo grupinio mokjimo ras.

9.4. Banko atmesti grupiniai mokjimai

Jeigu randama klaid, atmesti atskiri grupiniai mokjimai grzinami kaip vienas grupinis mokjimas. Mokjimo pavedimai grzinami, jeigu: · sskaitoje neuztenka ls (arba konkrecios valiutos); · sskaita blokuota; · sskaitoje draudziamos tokio tipo operacijos;

9

Asmenims, kurie neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo, naudojamas is vestinis asmens kodas AYYMMDDXXXX, kur A yra amziaus skaicius 3,4,5,6; YYMMDD - asmens gimimo diena metai, mnuo, diena ir XXXX (keturi X) gale. © ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

36

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

· ·

gavjo pavadinimas mokjimo pavedime neatitinka jo sskaitos numerio (tikrinama tik mokjimo pavedimuose, atliekamuose banko viduje); mokjimo pavedime trksta btin duomen.

Grupinio mokjimo klaidos bus pazymtos banko zymos lauke prie kiekvienos grupinio mokjimo eiluts. Jeigu norite perzirti atmestus grupinius mokjimus, spauskite mygtuk dokumentai). (Atmesti

Atmestus mokjimus galima redaguoti. Atmestas grupinis mokjimas, kuriame yra klaiding mokjim, gali bti koreguotas, pasirasytas ir vl nusistas bank vykdyti.

9.5. Grupini mokjim archyvavimas

Visos grupinio mokjimo eiluts, skmingai apdorotos banke, grzinamos kaip vienas grupinis mokjimas ir automatiskai archyvuojamos. Atmesti mokjimo pavedimai gali bti archyvuojami paspaudus mygtuk (Salinti ras). Kiekvienam skmingai apdorotam mokjimo pavedimui suteikiama banko zyma. Klaidingi pavedimai archyvuojami su zyma, nurodancia, kad pavedimas klaidingas.

9.6. Grupini mokjim sutraukimas

Tam tikriems vartotojams galima apriboti grupinio mokjimo pervedimo informacijos detalizavim. Tokiems vartotojams programos administratorius (SYSDBA) turi nustatyti teis ,,Sutraukti grupinius mokjimus" pasirinktai sskaitai (20 pav.). Nustacius si teis grupinio mokjimo pervedimo informacija yra apribuojama sskaitos israse bei mokjimo dokumentuose (matomas vienas rasas bendrai sumai)10.

10. Sskaitos ­ faktros

Elektronin sskaita ­ tai mokjimo sskaita, kuri paslaugos pardavjas nusiuncia paslaugos pirkjui elektroninmis banko priemonmis ir kuri pakeicia popierinio formato sskait. El. sskait siuntimo slyga ­ tai atitinkamas susitarimas tarp sskaitos siuntjo (pardavjo) ir sskaitos gavjo (pirkjo). Pirkjas informuoja pardavj apie savo pageidavim gauti elektronines sskaitas. Pardavjas suformuotas ir duomen struktr atitinkancias sskaitas-faktras padeda nurodyt katalog (56 pav.). Pasirinkus programos meniu Dokumentai / Sskaitos-faktros atsidarys sskait-faktr parengimo langas (40 pav.). Jame mygtuko paspaudimu kataloge esantys failai bus kelti vok. Gautas sskaitas-faktras iskelti fail galite mygtuko (Dokument importas)

(Dokument eksportas) paspaudimu.

10

Sis nustatymas nepaveikia bendro banko sskaitos israso, kuris gaunamas banko padalinyje. Grupinio mokjimo informacija tokiame israse bus isskleista pagal visus ls gavjus. © ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

37

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

J

40 pav. Sskait-faktr langas.

11. Dokument paieska pagal nurodytus kriterijus. Filtras

Reikaling ras galima rasti visiems dokument tipams. Pasirinkite norim dokumento tip. Paspaud atitinkam dokumento bsenos mygtuk galite pasirinkti parengtus, atmestus, issistus bank arba archyvuotus dokumentus. Vienu metu gali bti paspausti keli mygtukai ­ tada rsiuojant bus traukiami visi pasirinktos bsenosdokumentai. Dokumento lange spauskite mygtuk (Filtruoti dokumentus) arba paspauskite kartu Ctrl+F mygtukus. Atsidarys filtro langas, kuriame galima nurodyti reikalingus kriterijus, pagal kuriuos bus filtruojami duomenys (41 pav.). Kuo daugiau paieskos kriterij nurodysite, tuo tikslesn rezultat gausite. Pasinaudoj filtru nepamirskite filtro lange paspausti mygtuk dokument sras. (Pas alinti filtr). Tokiu bdu vl matysite vis

41 pav. Duomen paieska.

12. Is banko gautos ataskaitos

Jeigu norite gauti is banko ataskaitas, susijunkite su banku. Paspauskite meniu Sisti / Susijungti. Atsidarys ataskait uzklaus langas, kuriame reiks nurodyti ataskait uzklaus duomenis (42 pav. ).

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

38

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

42 pav. Ataskait uzklaus langas.

Jeigu susijungimas su banku skmingas, bankas atsiuncia ataskaitas pagal pateiktas uzklausas. Cia pateikiami: · sskaitos likuciai; · s iandienos is as; ras · is o operacij istorija; ras · informacija apie ateinancius tarptautinius pavedimus; · laukiantys apmokjimo debeto pavedimai; · gautos sskaitos-faktros ir sutikimai; · grups sskaitos duomenys; · Lietuvos banko valiut kursai; · ,,Swedbank" valiut kursai · Duomen atnaujinimas (Lietuvoje registruot bank, valiut, sali srasai, biudzeto mokesci sskaitos ir kodai).

12.1.Likuciai

Nordami suzinoti sskaitos(-) likut susijunkite su banku ir pateikite sskaitos likucio uzklaus bankui (42 pav.). Po skmingo rysio su banku pagrindiniame programos lange rinkits meniu Ataskaitos/ Likuciai. Atsidarys likucio perziros langas (43 pav.). Nordami uzverti s lang spauskite mygtuk Uz verti.

43 pav. Likucio perziros langas.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

39

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

12.2.Sskaitos israsas

Sskaitos israsas bna dviej tip: · Siandienos is as; ras · Israso operacij istorija; Siandienos is e pateikiamos esamos dienos atliktos operacijos iki susijungimo su banku ras momento. Israso operacij istorija yra kaupiama programos duomen bazje. Istorijoje pateikiami is o duomenys uz vakar dien ir kit prajus laikotarp. ras Nordami suzinoti: Siandienos isras, rinkits meniu Ataskaitos / Siandienos is rasas. Israso operacij istorij, rinkits meniu Ataskaitos / Is raso istorija. Israso operacij istorijai israso operacij filtro lange (44 pav.) nurodykite pageidaujamus kriterijus ir spauskite mygtuk Gerai.

44 pav. Israso operacij filtro langas.

Nordami perzirti ir spausdinti isras spauskite mygtuk ataskait) arba mygtuk pav.)

(Spausdinti filtruot

(Spausdinti vis ataskait). Atsidarys israso operacij langas (45

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

40

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

45 pav. Israso operacij langas.

Nordami, kad elektronins bankininkysts programos sskaitos israso antrastje bt pilni israso savininko duomenys, uz pildykite (tai atlikti gali programos administratorius SYSDBA) reikiam informacij sskait administravimo lange, laukelyje ,,Adresas" (18 pav). Elektronins bankininkysts programoje isras duomenis galima perkelti apskaitos programas. Norint eksportuoti pasirinktos ataskaitos duomenys fail, reikia spausti atitinkamus mygtukus: eksportuoti duomenis teksto byl; eksportuoti duomenis Excel byl; eksportuoti duomenis XML byl; Programa gali pati automatiskai formuoti israso fail eksportui (zr. p. 15.3.1 ).

12.3.,,Swedbank", AB valiut kursai

,,Swedbank" valiut kursus galima perzirti pasirinkus meniu Ataskaitos / Swedbank valiut kursai. Atsidarys ,,Swedbank" valiut kurs langas (46 pav.), kuriame galima atlikti s iuos veiksmus: spausdinti vis ataskait; eksportuoti duomenis teksto byl; eksportuoti duomenis Excel byl; eksportuoti duomenis XML byl;

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

41

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

46 pav. ,,Swedbank" valiut kurs langas.

12.4.Lietuvos banko valiut kursai

Lietuvos banko (buhalterinius) valiut kursus galima perzirti pasirinkus meniu Ataskaitos / Oficials valiut kursai. Atsidarys Lietuvos banko valiut kurs langas (47 pav.), kuriame bus pateikti valiut kursai pageidaujamam laikotarpiui.

47 pav. Lietuvos banko valiut kurs langas.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

42

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

12.5.Registruoti debeto pavedimai

Laukiancij apmokjimo debeto ir inkasini pavedim ataskait galima perzirti pasirinkus meniu Ataskaitos / Registruoti debeto pavedimai. Sioje ataskaitoje bus pateiktas debeto pavedim, kurie bus nurasyti is js mons sskaitos, srasas. Sioje ataskaitoje duomenys pateikiami realiu laiku, todl nordami gauti paskutin informacij, pateikite registruot debeto pavedim uzklaus (zr.p. 12).

12.6.Ateinantys tarptautiniai mokjimai

Sioje ataskaitoje parodoma is uzsienio bank ateinanci mokjim informacija ir data, kada sis mokjimas bus skaitytas js mons sskait. Si ataskait galite perzirti po pateiktos uz klausos pasirinkus meniu Ataskaitos / Ateinantys tarptautiniai mokjimai.

12.7.Teksto bylos

Sutartus su banku teksto failus galima gauti pateikus uzklaus bankui. Banko atsisti teksto failai bus is saugoti programos nurodytame kataloge standz iajame diske (z r.p. 12) Nordami atverti teksto fail perzirai rinkits meniu Ataskaitos / Teksto bylos. Atsidarys teksto failo perziros langas, kuriame bus pateikti failo duomenys.

12.8.Zinuts

Bankas turi galimyb atsisti zinutes kliento program. Zinuts ­ tai vairaus pobdzio banko informacija, ataskaitos klientui ir pan. Tokioms zinutms gauti nereikia pateikti uzklaus. Jos program atsiunciamos automatiskai po prisijungimo prie banko sistemos. Atsistas zinutes galima rasti paspaudus meniu Ataskaitos / Zinuts. Atsidarys zinuci langas, kuriame paspaudus mygtuk Rodyti zinuts turinis bus atvaizduotas ekrane (48 pav.).

48 pav. Zinuts.

Nordami issaugoti zinut kaip fail, spauskite mygtuk rasyti byl. Jeigu norite panaikinti zinut, j reikia pazymti ir paspausti mygtuk Salinti. Tokios zinuts bus pasalintos is programos.

13. Grups sskaita

Grups moni sskaita ­ sutarties pagrindu banke atidaroma bendraturci ­ grups nari banko sskaita, ir kuri apima visas grups nari sub-sskaitas. Sioje sskaitoje parodomos visos grups lsos, neatliekant joki mokjimo operacij. Grup bendrovi galioja patronuojanci (motinin) bendrov atidaryti grups sskait ir jos pagalba

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

43

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

valdyti visas grups lsas ir numatyti dukterinms bendrovms, sios grups narms, ls panaudojimo limitus. Grups sskaita yra virtuali bankin sskaita, parodanti visos grups lsas. Si sskaita gali bti atidaroma viena valiuta arba gali bti multivaliutin. Sioje sskaitoje negalimos jokios bankins operacijos. Standartiniuose sios sskaitos israsuose atsispindi vis grups nari plaukos, islaidos bei likuciai dienos pradziai ir pabaigai. Grups sskait valdo patronuojanti (pagrindin) bendrov. Nordami valdyti grups sskait elektronins bankininkysts programos pagalba, si sskaita turi bti traukta elektronins bankininkysts programos paslaugos sutart. Tuo atveju jeigu elektronins bankininkysts programos paslaugos sutartyje sios sskaitos nra, kreipkits banko padalin ir pakeiskite elektronins bankinkysts programos paslaugos sutart traukiant grups sskait. Pateikite uzklaus, jeigu norite gauti is banko grups sskaitos duomenis (zr. p. 12). Banko atsistus duomenis galite perzirti paspaud meniu Ataskaitos / Grups sskaitos ataskaitos. Ispateikto meniu galite pasirinkti: Likuciai Pastovus ir vidutiniai sskaitos likuciai Grups sskaitos israsas Apyvarta Palkanos grups viduje Parodomi grups sskaitos likuciai pagal sskaitas arba pagal valiutas Parodomi pastovus ir vidutiniai likuciai grups sskaitoje Grups sskaitos israso duomenis Ls apyvartos duomenis uz pasirinkt laikotarp. Palkan norma uz naudojimsi vidiniu skolinimosi limitu

14. Prisijungimas prie banko sistemos

Pasirinkite meniu Sisti/Susijungti arba piktogram (Susijungti). Atsidarys rys langas io (49 pav.). Jame galite nurodyti, koki informacij pageidaujate gauti is banko ir ar reikia issisti pasirasytus dokumentus bank.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

44

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

49 pav. Uzklaus langas.

Duomenys, kuriais keiciamasi su banku: Dokumentai11: Mokjimo pavedimai Issisti bank pasirasytus mokjimo pavedimus. Tarptautiniai pavedimai Issisti bank pasirasytus tarptautinius pavedimus. Pranes imai Issisti bank pasirasytus pranesimus. Konvertavimai Issisti bank pasiras ytus konvertavimo uz sakymus. Grupiniai mokjimai Issisti bank pasirasytus grupinius mokjimus. Debeto pavedimai Issisti bank pasirasytus debeto pavedimus. Tvarkantieji nurodymai Issisti bank pasirasytus tvarkanciuosius nurodymus. Sskaitos-faktros Issisti bank pasirasytas sskaitas-faktras. Uz klausos Likutis Siandienos is rasas Israso operacij istorija Ateinantys tarptautiniai mokjimo pavedimai Registruoti debeto pavedimai Gautos sskaitos- faktros ir sutikimai Grups sskaitos duomenys ,,Swedbank" valiut keitimo kursai Centrinio banko kursai Sskaitos likucio uzklausa Siandienos sskaitos israso uzklausa Israso operacij istorijos uzklausa Ateinanci tarptautini mokjimo pavedim pasirinktam laikotarpiui uz klausa Laukiancij apmokjimo debeto ir inkasini pavedim Gaut sskait-faktr, sutikim ir klaid informacijos gavimo uz klausa Grups sskaitos duomen uzklausa ,,Swedbanko" valiut keitimo kurs grynaisiais pinigais ir sskaitoje uzklausa Lietuvos banko oficiali valiut kurs uzklausa

Pazymj visus reikiamus laukus paspauskite Gerai. Atsidarys prisijungimo prie banko sistemos slaptazodzio vedimo langas (50a ir 50b pav.).

50a. pav. Prisijungimo prie banko sistemos slaptazodzio vedimo langas

50b. pav. Prisijungimo prie banko sistemos slaptaz odz io vedimo langas personalizuoto prisijungimo atveju

Pazymkite, jeigu norite nutraukti ankstesnes uzklausas, ir rasykite prisijungimo prie banko sistemos slaptazod. Atsidarys prisijungimo langas (51 pav.).

11

Mokjimo dokumentai bank issisiuncia automatiskai pirmojo susijungimo metu, po skmingo pasirasymo © ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

45

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

51 pav. Prisijungimas.

Duomenys, kuriais keiciamasi su banku Bankas siuncia informacij apie: · apdorotus (priimtus) mokjimo pavedimus ir konvertavimo uzsakymus kartu su banko suteiktu archyvo numeriu (zyma). Apdoroti (priimti) mokjimo pavedimai ir konvertavimo uz sakymai archyvuojami; · atmestus (anuliuotus) mokjim pavedimus ir konvertavimo uzsakymus su banko zyma apie klaid; · ataskaitas, kuri buvo uzklausta per s ir/arba ankstesn rysio seans. Pasibaigus rys seansui pasirodo pranes io imas apie tai, ar seansas buvo skmingas bei kita banko informacija programos vartotojams. Jeigu norite perzirti informacij, gaut is banko, pasirinkite meniu Ataskaitos (z r. 12 skyrel). Norint gauti atsakymus apie vykdytus mokjimo dokumentus ir konvertavimo uz sakymus reikia prisijungti prie banko sistemos. Tokiu atveju uzklaus nurodyti nebtina. Uzklaus apdorojimas banke Gavs informacij is vartotojo, bankas j apdoroja: · patikrinami skaitmeniniai paras ai; · reikiami valiut kiekiai konvertuojami sskaitoje; · mokjim pavedim sumos nurasomos nuo kliento sskaitos; · visiems mokjim pavedimams priskiriami banko archyvo numeriai (zyma); · apskaiciuojami aptarnavimo mokesciai. Jei susijungimo su banko sistema metu nutrksta rysys arba randama klaida, ekrane pasirodys klaidos pranesimas. Tokiu atveju patikrinkite zemiau isvardintas, dazniausiai pasitaikancias priez astys: a) Nutruks rysys su Interneto tinklu. Patikrinkite rys. Reikalui esant kreipkits savo Interneto rysio paslaug tiekj. Jei prie Interneto tinklo jungiats per Dial - Up Connection, patikrinkite ar jis veikia tvarkingai; b) Pasikeit vidins telefono stotels ,,isjimo miest" telefono numeris. Padarykite atitinkamus pakeitimus kompiuterio modemo nustatymuose. c) Patikrinkite ar tvarkingai diegtas modemas. Pirmiausia reikt pabandyti isjungti-jungti modem, perkauti kompiuter. Ar dirba kitos programos, kurios naudoja modemin rys? Jei ne, perinstaliuokite modem. diekite tinkamas modemo tvarkykles.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

46

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

d) Gaunamas pranes imas: Neuztenka teisi prisijungti. Error in login. Tai reis kia, kad uzsiblokavote. Susisiekite su savo sskait aptarnavimo specialistu banke. e) Gaunamas pranes imas: Neuztenka teisi prisijungti. Blogas slaptazodis. Tai reis kia, kad surinkote blog prisijungimo slaptazod. Susisiekite su savo sskait aptarnavimo specialistu banke. Informacij apie tai, kaip vyko prisijungimas prie banko sistemos, galite pamatyti pasirink meniu Sisti / Prisijungim zurnalas. Atsidarys prisijungim prie banko sistemos zurnalo langas (52 pav.).

52 pav. Prisijungim prie banko sistemos zurnalas.

Pasirinkite dat ir du kartus pele spragtelkite arba pasinaudokite mygtuku (Isplsti / sutraukti mazgus). Ties datos lauku issiskleis prisijungim prie banko sistemos zurnalas.

15. Papildomos elektronins bankininkysts programos galimybs

Meniu Nuostatos galimos tokios komandos, isdstytos meniu: Uz sienio bankai Uzsienio bank sraso papildymas arba pakeitimas. (SWIFT kod ir bank pavadinim) Gavjai Nuolatini gavj Lietuvoje rekvizit rasymas arba keitimas. Uz sienio gavjai Nuolatini gavj uzsienyje rekvizit rasymas arba keitimas. Sranka Elektronins bankininkysts programos parametr konfigravimas. Mokjim grups Grupini mokjim tipai. Grupini mokjim srasai Grupini mokjim gavjai.

15.1.Uz sienio bankai

Uzsienio bank rekvizitus turite suvesti patys. Tai galite padaryti pasirink meniu Nuostatos / Bankai. Atsidarys uzsienio bank srasas, kur galsite traukti naujus bank pavadinimus ir SWIFT kodus ­ reiks paspausti mygtuk spauskite (terpti ras). Jeigu norsite pasalinti ras, (Salinti ras), jau esantiems rasams pakeisti pasirinkite sel Redaguoti (53pav.)

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

47

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

53 pav. Uz sienio bank srasas.

Paspaudus (terpti ras), lauke SWIFT reikia rasyti banko SWIFT kod, o lauke Pavadinimas ­ banko pavadinim. Jeigu norite redaguoti ras, spauskite sel Redaguoti, tada galsite taisyti rasus laukuose Pavadinimas ir SWIFT. Pasislinkti per eilut zemyn arba auks tyn galite su rodykli mygtukais .

15.2.Nuolatiniai gavjai

Nuolatini gavj duomenis galima rasyti programos duomen baz. Srasai sudaromi atskirai gavjams, kuri banko sskaitos yra Lietuvoje (Nuostatos / Gavjai) ir uz sienyje (Nuostatos / Uzsienio gavjai). Pasirinkus meniu Nuostatos / Gavjai, atsidarys nuolatini gavj Lietuvoje langas (54 pav.), kuriame galima rasyti nauj nuolatin gavj ­ reikia paspausti mygtuk ; jeigu norite istrinti ras, spauskite .

54 pav. Nuolatini gavj srasas.

Pakeisti traukto sras gavjo rekvizitus galima du kartus spragteljus pele reikiam ras arba pasirinkus sel Redaguoti. Gavj rekvizit lange galima rasyti informacij, susijusi su mokjimo pavedimu. Gavjams Lietuvoje, kuriems mokama mokjimo pavedimais, pildomos skiltys: Pavadinimas Sskaita mons / asmens kodas Kliento kodas gavjo IS mokos kodas Mokjimo paskirtis gavjo vardas, pavard arba mons pavadinimas. gavjo sskaitos numeris. gavjo mons kodas / asmens kodas. moktojui suteiktas kliento kodas gavjo informacinje sistemoje. tai skaitmeninis mokjimo paskirties atitikmuo. Jis turi atitikti mokos kod standartinius numerius, patvirtintus Valstybins mokesci inspekcijos, Muitins, Sodros. mokjimo pavedimo aprasymas.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

48

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Komentaras

paaiskinamosios pastabos apie gavj (pvz., mokjimai uz popieriaus pristatym), naudojamos atskirti nuolatinius gavjus su vienodu gavjo pavadinimu bei skirtinga mokjimo pavedimo informacija. Mokjimo pavedime si informacija nerodoma.

Pasirinkus meniu Nuostatos / Uzsienio gavjai, atsidarys nuolatini uzsienio gavj langas. Nuolatini uzsienio gavj traukimas, redagavimas ir pasalinimas analogiskas kaip ir gavj Lietuvoje. Uzsienio gavjams, kuriems mokama tarptautinio mokjimo pavedimais, pildomos skiltys: Pavadinimas gavjo vardas, pavard arba mons pavadinimas. Gavjo bankas gavjo banko pavadinimas ir adresas. SWIFT gavjo banko SWIFT kodas. Pildomas didziosiomis raidmis be tarp. SWIFT kodas bna 8 arba 11 simboli. Sskaita gavjo sskaitos numeris. Bankas informacija apie bank korespondent. korespondentas12 Bankas tarpininkas informacij apie bank tarpinink. Valiuta mokjimo valiutos raidinis kodas. Adresas gavjo adresas. Mokjimo paskirtis informacija apie mokjim ­ pagal koki sskait arba sutart mokama: numeris, data (rasyti ne daugiau kaip 140 zenkl, rekomenduojamas skaicius ­ 16); Komentaras paaiskinamosios pastabos apie gavj, naudojamos atskirti nuolatinius gavjus su vienodu gavjo pavadinimu bei skirtinga mokjimo pavedimo informacija. Mokjimo pavedime si informacija nerodoma. Pastaba! Uzpildytoje mokjimo pavedimo formoje paspaudus mygtuk sras) gavjas automatiskai traukiamas nuolatini gavj sras. (traukti gavj

Rasti gavj nuolatini gavj srase paprasta ­ tereikia rasyti gavjo pavadinimo fragment laukl Rasti.

15.3.Sranka

Paspaudus meniu Nuostatos / Sranka atsidaro langas, kuriame galima nustatyti tokius programos parametrus: · importas/eksportas; · dokumentas; · bsen spalvos; · rys ys; · spausdinimas. 15.3.1. Fail importas / eksportas

Paspaud sel Importas/ Eksportas atsidarys importo / eksporto parametr nustatym langas (55 pav.).

12

Pilkame fone pazymt lauk pildyti nebtina © ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

49

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

55 pav. Importo / eksporto nustatymai.

Importas Eksportas Formatas

Importas/Eksportas isDOS Importavus s alinti bylas Ataskait eksportas Ataskait formatas Automatinis Is raso eksportas Sskait-faktr importas Sskait-faktr eksportas

Siame lauke nurodomas katalogas, kuris naudojamas kaip vieta pagal nutyljim, is kurios paimami mokjimo dokument importo failai. Siame lauke nurodomas katalogas, kuris naudojamas kaip vieta pagal nutyljim, kuri patalpinami eksportuot duomen failai. Siame laukelyje galite pasirinkti, kokiu formatu elektronins bankininkysts programa importuos/eksportuos mokjimo dokument duomenis. Jei nezinote, pasiklauskite savo apskaitos programos krj. Pazymkite s laukel, jeigu apskaitos programa veikia DOS aplinkoje. Tada mokjimo dokumentuose tinkamai sutvarkomos lietuvis kos raides. Pazymkite s laukel, jeigu norite, kad bt istrintas failas, is kurio buvo importuoti duomenys. Siame lauke nurodomas katalogas, kuris naudojamas kaip vieta pagal nutyljim, kuri patalpinamos eksportuot ataskaitos failai. Siame laukelyje galite pasirinkti, kokiu formatu elektronins bankininkysts programa eksportuos ataskait duomenis. Pazymkite s laukel, jeigu norite, kad atsistas is banko israsas automatiskai bt eksportuotas nurodyto formato fail ir patalpintas nurodyt ataskait eksporto katalog. Sskait-faktr failo, keliamo banko program, vieta diske. Sskait-faktr failo (gautos sskaitos, sutikimai, atsakymai), pateikiamo banko programos, vieta diske.

15.3.2.

Dokumentai

Paspaudus sel Dokumentas, atsidarys dokument numeracijos nustatym langas (56 pav.), kuriame galima nustatyti papildomus parametrus, nedarancius takos programos veikimui, bet leidziancius pagerinti tiek pat darb, tiek duomen pateikimo bd. Cia taip pat galima nurodyti, kaip programa silys numeruoti naujus dokumentus.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

50

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

56 pav. Dokument numeracija.

Automatin nauj Pazymjus s zymimj langel, atidarant nauj dokument dokument numeracija automatiskai bus pasilomas naujas (kitas is eils) dokumento numeris. Pazymjus s zymimj langel, visi dokument tipai turs bendr Bendroji vis tip dokument numeracija numeracij. Jeigu langelis nepazymtas, kiekvieno tipo dokumentai bus numeruojami pagal atskir numeracij, nepriklausomai vienas nuo kito. Galima vesti atitinkamus raidzi derinius pries ir po dokumento Formatas numerio, kurie padeda atpazinti mokjimo dokument tipus. Prefiksas Laukelyje galima vesti raid(-es), kurios nurodys pirmj dokumento numerio dal. Sufiksas Laukelyje galima vesti raid(-es), kurios nurodys antrj dokumento numerio dal. Pasalinti dokumentus Pazymjus s zymimj langel, galsite salinti dokumentus, kuri bsena yra ,,Issisti dokumentai". su bsena ,,Issisti" Pastaba! Dokumento su bsena ,,Issisti dokumentai" pasalinimas nereiskia, kad dokumentas nebus vykdytas banke.

15.3.3.

Dokument spalvos

Mokjimo dokument vairios bsenos Programoje rodomos skirtingomis spalvomis. Paspaud sel Bsen spalvos, galsite tinkamai pasirinkti dokument spalvas (57 pav.). Pagal numatytj nuostat spalvos zymi: a) Parengti ­ juoda b) Pasiras ­ z alia yti c) Laukia antrojo paras ­ alyvin o d) Atmesti ­ raudona e) Issisti ­ mlyna f) Archyvuoti ­ z alsvai mlyna g) Eilje ­ rozin

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

51

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

57 pav. Bsen spalvos.

15.3.4.

Rys ys

Jungimosi prie banko sistemos nustatymai gali bti keiciami paspaudus ausel Rys (58 pav.). ys Naudojantis TCP/IP tinklo protokolu reikia nurodyti tokius parametrus: serveris: th.hansabank.lt; portas: 4000;

Pav. 58. Rys parametrai io

Siuo bdu patogu jungtis tada, kai turite nuolatin interneto rys. Naudojantis telefono rys laukelyje Pavadinimas pasirinkite jungt (Dial--Up Connection). Jei iu, sukurtos jungties dar neturite, spauskite mygtuk Naujas ir rasykite reikalingus jungties duomenis13. Jungties telefono numeris gali bti pasirinktas interneto rysio paslaug tiekjas arba tiesioginis jungimasis su banku. Laukeliuose Vartotojas ir Slaptaz odis rasykite jungties vartotojo vard ir slaptazod. Pazymkite laukel Jungimasis per telefono linij.

13

Pries kurdami nauj jungt pazirkite, ar tvarkingai diegtas modemas ir sujungti telefono laidai. © ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

52

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

Elektronins bankininkysts programos administratorius papildomai gali nustatyti, kokiam programos vartotojo ID naudoti personalizuot susijungim su banku. Ties atitinkama TH ID lauko reiksme pazymkite Personalizuotas vartotojas lauko reiksm. 15.3.5. Spausdinimas

Pasirink sel Spausdinimas galite nustatyti, kuris spausdintuvas bus naudojamas dokument ir ataskait spausdinimui is elektronins bankininkysts programos (59 pav.).

59 pav. Spausdinimo langas.

Pazymjus zymimj langel Spaudinio perzira, bus parodytas spaudinio perziros langas pries spausdinant dokument arba ataskait.

15.4.Mokjimo grups

Jeigu norite atlikti grupinius mokjimus, gavjai turi bti priskirti grupms pagal mokjim tipus. Jei norite apibrzti grup, pasirinkite meniu Nuostatos / Mokjimo grups. Atsidarys mokjimo grupi langas (60 pav.), kuriame pakeitimus galsite atlikti su zemiau isvardytais mygtukais.

60 pav. Mokjimo grups.

Pazymt eilut galite pakeisti praddami rasyti naujos grups pavadinim arba spausdami mygtuk (Redaguoti eilut). Jeigu norite is saugoti pakeitimus, spauskite mygtuk

(Patvirtinti). Ats aukti pakeitimus galite su mygtuku (Ats aukti). Tokiu atveju padaryti, bet neissaugoti pakeitimai nebus rasyti. Jeigu norite atnaujinti anksciau padarytus ir is saugotus pakeitimus, spauskite mygtuk (Atnaujinti visus rasus). Su mygtuku (terpti ras)

galite pridti nauj mokjimo grup. Jeigu paspausite

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

(Salinti ras), pazymt mokjimo

53

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

grup pasalinsite.

15.5.Grupini mokjim srasai

Jeigu grupiniai mokjimai nuolatos atliekami tai paciai gavj grupei, reikia apibrzti gavjus. Pasirinkite meniu Nuostatos / Grupini mokjim srasai. Atsidarys grupini mokjim gavj langas (61 pav.). Laukelyje Grup issirinkite pageidaujamos grups pavadinim.

61 pav. Grupini mokjim gavjai.

Apatinje lango dalyje matysite gavj sras, kuris priklauso pasirinktai grupei. S sras galima redaguoti. Pakeitimus galite atlikti su z emiau is vardijamais mygtukais: Paspaud mygtuk (terpti ras) galite pridti nauj duomen eilut. (Patvirtinti).

Jeigu norite is saugoti pakeitimus, spauskite Ats aukti pakeitimus galite su mygtuku pakeitimai nebus rasyti.

(Ats aukti). Tokiu atveju padaryti, bet neis saugoti

Jeigu norite atnaujinti anksciau padarytus ir is saugotus pakeitimus, spauskite mygtuk (Atnaujinti visus rasus). Jeigu paspausite (Salinti ras), pasalinsite pazymt eilut.

rasydami nauj grupinio mokjimo gavj, uzpildykite siuos laukus: Sskaita Bankas Suma Pavadinimas Kliento z yma Sskaitos numeris gavjo banke. s lauk galima rasyti tik standartinius banko sskait numerius. Gavjo banko kodas. Bankas gali bti pasirinktas is sraso tipo meniu. Asmens kodas ­ gavjo asmens kodas. Gavjui mokama suma. Jeigu suma kinta arba nezinoma, siame lauke veskite vienet. Rengiant grupin mokjim suma visada gali bti pakeista. Gavjo pavadinimas. Jeigu gavjui priskirtas pastovus numeris, rasykite j s lauk, taciau tai neprivaloma.

15.6.Programos administratoriaus galimybs

Elektronins bankininkysts programos administratorius gali atlikti veiksmus, kurie paprastai nra pasiekiami kitiems programos vartotojams (pvz., registruoti elektronins bankininkysts programos paslaugos sutart, sukurti vartotojus ir suteikti jiems teises (zr.p.3)). Programos administratorius gali konfigruoti program tik prisijungus savo, t.y. administratoriaus (SYSDBA) vardu. Be 3 ir 15 skyriuje pamint veiksm programos administratorius gali: · Suteikti teis programoje vykdyti inkasinius pavedimus;

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

54

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

· · ·

Atkurti duomen baz is archyvo; Nustatyti dat arba period, kuriam reikia pakartoti israso duomen atsiuntim is banko; Valdyti vartotojo veiklos zurnal. 15.6.1. Inkasini pavedim teis

Spauskite meniu Nuostatos / Inkasini pavedim teis. Atsidarys elektronins bankininkysts programos sutarci inkasiniams pavedimams nustatymo langas (62 pav.)

62 pav. Inkasini pavedim nustatymo teis.

Siame lange, pazymjus zymimj langel ties atitinkamu vartotojo ID numeriu, nurodoma, kurios elektronins bankininkysts programos paslaugos sutartys gali vykdyti inkasinius pavedimus ir su jais susietus tvarkanciuosius nurodymus. Numus atzym, paliekama teis vykdyti debeto pavedimus ir su jais susietus tvarkanciuosius nurodymus. Atlik reikiamus pakeitimus, spauskite mygtuk Gerai. 15.6.2. Duomen bazs atkrimas is archyvo

Rinkits meniu Priezira / Atkurti, jeigu norite atstatyti duomenis is archyvins duomen bazs. Atsidarys duomen bazs atkrimo langas (63 pav. ):

63 pav. Duomen bazs atkrimo langas.

Siame lange pasirinkite paskutin atsargins kopijos byl, is kurios bus atkurti duomenys bei katalog, kuriame bus sukurta nauja duomen baz ir spauskite mygtuk Atkurti. Pastaba! Naujos duomen bazs negalima uzrasyti virs esamos duomen bazs. 15.6.3. Vartotojo veiklos z urnalas

Elektronins bankininkysts programoje yra galimyb registruoti, kokius veiksmus atliko tam tikras programos vartotojas. Registruojami kreipimosi ir/arba duomen bazs duomen pakeitimo veiksmai (papildymas, redagavimas, s alinimas). Spauskite meniu Priezira / Veiklos zurnalo valdymas. Atsidarys veiklos z urnalo langas, kuriame galite nustatyti, kokius veiksmus pageidaujate z urnalizuoti (64 pav. ).

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

55

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

64 pav. Veiklos z urnalo langas.

Programa leidzia registruoti informacij apie sskaitas, vartotojus, mokjimo pavedimus, konvertavimus, debeto pavedimus ir tvarkanciuosius nurodymus, pranesimus ir t.t. Pazymkite atitinkam zymimj langel prie objekto, informacij apie kur norite zurnalizuoti ir spauskite mygtuk Gerai. Perzirti vartotojo veiklos zurnal galima paspaudus meniu Priezira / Vartotojo veiklos z urnalas. Atsidarys filtro langas, kuriame galite pasirinkti filtro kriterijus, pagal kuriuos bus pateikti veiklos z urnalo duomenis (65 pav.).

65. pav. Filtro langas.

Laikotarpis Lentels Eiluts ID Vartotojo vardas

Nurodomas datos intervalas ,,nuo ... iki ..." Nurodomas lentels (objekto) pavadinimas Unikalus raso numeris Nurodomas programos vartotojo vardas

16. Skaitmeninis Programos parasas

16.1.Veikimo principas

Skaitmeninis paras sukurtas vadinamuoju ,,vies rakto" principu. Tai reis as ojo kia, kad kiekvienam pasirasanciajam yra registruojamas raktas, kuris susideda is dviej dali ­ slaptojo ir vies ojo rakto. Slaptj rakto dal zino tik pasiras antysis, o vies dalis perduodama partneriui ­ bankui. oji Tokio rakto sukrimas ir duomen pasirasymas, pagrstas matematiniais metodais, taikomas kaip uzsifruot duomen su slaptuoju raktu desifravimas naudojantis tik viesuoju raktu. T paci

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

56

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

duomen nemanoma gauti uzsifruojant duomenis viesuoju raktu. Jeigu rakto savininkas uzsifruoja duomenis, kurie bus siunciami bank, slaptja rakto dalimi, tai bankas, naudodamasis vies uoju to paties asmens raktu, gali des ifruoti duomenis ir tai darydamas jis garantuoja, kad btent pasirasiusysis yra to rakto savininkas. Kadangi prijim prie viesojo rakto turi tik bankas, tai jis negali sukurti tokio paties paraso, taciau gali tikrinti to paraso autentiskum. Mokjimo pasirasymo slaptasis raktas (parasas) laikomas diskelyje. Kiekvienam dokument pasirasymo teis turinciam darbuotojui turi bti skirtas asmeninis diskelis, kuriuo negali naudotis kiti asmenys.

16.2.K reikia daryti

Sskaitos savininkas, kuris pageidauja naudotis skaitmeniniu parasu, turi pasirasyti su banku skaitmeninio paraso naudojimo sutart, kurioje jis isreiskia savo pageidavim ir pareigoja bank naudoti atitinkam metod mokjim autentiskumui nustatyti.

16.3.Kaip susikurti rakt?

Rakt sukuria banko teikiama elektronins bankininkysts programa. Norint sukurti rakt reikia atlikti tokius veiksmus: 1. eikite program administratoriaus teismis ir pasirinkite meniu Pasirinkimas / Vartotojai arba paspauskite piktogram (66 pav.). (Vartotojai). Atsidarys vartotoj administravimo langas

66 pav. Vartotoj teisi nustatymas.

Paspauskite sel Parinkti, atsidarys vartotoj langas. Du kartus spragtelkite su pele t vartotoj, kuriam norite sukurti skaitmenin paras arba pasirinkus norim vartotoj spauskite sel Redaguoti. Kaip sukurti nauj vartotoj zr. punkt 3.2. 2. Ekrane pasirodys duomenys apie vartotoj. Patikrinkite vestus vartotojo duomenys arba veskite naujus. Spauskite mygtuk (Sukurti skaitmenin paras).

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

57

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

3. Atsidarys skaitmeninio paraso duomen langas (67 pav.).

Pav. 67. Skaitmeninio paras duomenys o

4. Teisingai rasykite vard, pavard, asmens kod ir slaptazod, kuris apsaugos sukurt rakt. Slaptazod vesti ir j pakartoti turi pats pasirasantis asmuo. Kuriant slaptazod naudokite raides ir skaitmenis. Rakto slaptazod turi sudaryti maz iausiai 6 simboliai. 5. Programa sukurs skaitmenin rakt. Raktas galioja vienerius metus nuo sukrimo dienos. Kiekvien kart naudojant rakt, rodomas jo galiojimo laikas. 6. Programa issaugos rakt dviejuose skirtingose failuose - pubring.pgp (cia bus viesasis raktas) ir secring.pgp (slaptasis raktas). Slaptasis raktas turi bti itin saugus ir laikomas paslaptyje, nes jeigu rakt kas nors suzinot, jo pagrindu galt sukurti Js paras. Programa taip pat sukuria fail keyexp_LT.asc, kurioje yra specialiu formatu uz s ifruotas raktas. Laukelyje Rakto ID programa parodys rakto numer. 7. Isspausdinkite fail keyexp_LT.asc ir pasiras ykite. 8. Fail keyexp_LT.asc bei pasirasyt dokument pristatykite bankui. Paraso generavimo algoritmui reikia daug laiko, todl kiekvienas parasas gali bti generuojamas iki 10 sekundzi (tai priklauso nuo kompiuterio). s nepatogum reikt atsizvelgti organizuojant darb. Programa ,,uzmirsta" rakt po to, kai uzdaromi langai, kuriuose buvo pasirasomi dokumentai.

16.4.Kaip Programos vartotojui atnaujinti skaitmenin rakt pasibaigus senajam?

Skaitmenini rakt galiojimo laikotarpis ­ vieneri metai. Prajus siam laikotarpiui skaitmeniniai raktai nustos galioj. Skaitmeninius raktus galite atnaujinti is anksto, nelaukdami paskutins rakt galiojimo minuts, pavyzdziui pries kelet dien iki senojo rakto galiojimo pabaigos. Atnaujinti skaitmeninius raktus gali tik paraso teis turintis asmenys (programos vartotojai) arba elektronins bankininkysts programos administratorius (SYSDBA). Pastaba! Atnaujinus skaitmeninius raktus jais nebus galima pasinaudoti iki tol, kol jie nebus uzregistruoti klient aptarnavimo centre (banko sistemoje). Jeigu turite paraso teis sskaitai spauskite meniu Priezira / Skaitmeninis parasas. Atsidarys skaitmeninio paraso sukrimo langas (67 pav.) 1. Uzpildykite sio lango laukus, rasydami savo vard ir pavard, asmens kod14, astuoni simboli ilgio slaptazod (du kartus). 2. sidmkite laukelio Rakto sukrimo vieta reiksm. Sioje vietoje bus sukurtas naujas skaitmeninis paras as.

14

Asmenims, kurie neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo, naudojamas is vestinis asmens kodas AYYMMDDXXXX, kur A yra amziaus skaicius 3,4,5,6; YYMMDD - asmens gimimo diena metai, menuo, diena ir XXXX (keturi X) gale. © ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

58

Elektronins bankininkysts programa. Vartotojo vadovas

3. Spauskite mygtuk Gerai. Skaitmeninis raktas yra sukurtas. 4. Atspausdinkite vartotojo viesojo rakto sertifikat (keyexp_LT.asc failas). Elektronins bankininkysts programa pasilo tai atlikti pati. 5. Pasirasykite atspausdint sertifikat. 6. rasykite (nukopijuokite) keyexp_LT.asc fail isorin laikmen. 7. Pristatykite keyexp_LT.asc fail bank, kur banko klient aptarnavimo specialistas j uz registruos banko sistemoje. Skaitmenin paras gali atnaujinti ir Programos administratorius (z r. p. 15.3)

16.5.Kaip bankas tikrina paras?

Gavusi mokjimo pavedim banko sistema tikrina: 1) ar raktas yra registruotas banko sistemoje? 2) ar vartotojas pasirass mokjimo dokument elektronins bankininkysts programoje turi teis pateikti bankui nurodymus? 3) ar mokjimo informacija po pasirasymo nepasikeit? Sistema patikrina, ar gauti parasai atitinka nustatytus atitinkamos sskaitos pasirasymo parametrus. Jeigu patikrinta informacija yra teisinga, mokjimo dokumentas apdorojamas; priesingu atveju mokjimo dokumentas grzinamas klientui ir issamiau nenagrinjamas. Atmestuose mokjimo dokumentuose, laukelyje Banko z yma pateikiamas pranesimas apie klaid.

© ,,Swedbank", AB Vilnius, 2009 m.

59

Information

59 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

667158


You might also be interested in

BETA