Read Microsoft Word - raport1.doc text version

DOKUMENTACJA EWALUACJI WEWNTRZNEJ

Raport z ewaluacji wewntrznej

Przedmiot badania i kontekst ewaluacji

(zaprezentowanie tego, co i w jakich okolicznociach, kiedy bylo badane)

Procedura badawcza

(zastosowane metody i narzdzia)

Wyniki badania

(informacja o zgromadzonych danych, interpretacja danych, wyniki bada ­ zaprezentowanie zebranego materialu. W tej czci naley przedstawi, w sposób uporzdkowany, dane uzyskane podczas ewaluacji. W zalenoci od ich rodzaju mona w tym fragmencie umieci m.in.: opisy poparte cytatami np. z dokumentów czy wywiadów), zestawienia porzdkujce zebrane informacje, zestawienia liczbowe)

Wnioski z ewaluacji

(z uwzgldnieniem, pokazaniem zarówno zalet, jak i slaboci ­ podsumowanie tego, czego dotyczyla ewaluacja. Wnioski powinny by przedstawione w zwizly, jednoznaczny i konkretny sposób oraz wynika bezporednio z zebranego materialu)

Rekomendacje

(zalecenia i sugestie ulatwiajce podejmowanie decyzji) ­ opis moliwych do wykonania dziala doskonalcych ewaluowany obszar wynikajcych z dowiadczenia zdobytego podczas ewaluacji)

Information

Microsoft Word - raport1.doc

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

666836