Read juli_aug_szöreg_ujsag.indd text version

8. oldal

Szregi Regél

2011. júliusi, augusztusi szám

FOGPÓTLÁSOK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA AZ ÉV 365 NAPJÁN 7,00-21,00 ÓRÁIG

Fogtechnikai árainkból: kivehetõ fogsor 20-30.000.-Ft./db.

mûfog, minõségtõl függõen Fogsor javítás, tisztítás: 3.500.-Ft.-tól Porcelán pótlások: 6.000.-Ft./db.

GARANCIA LEVÉLLEL,

KIMA-DENT BT. alapítva 1990. Szõreg, Nagybecskereki u.2. Tel.: 62/405-695 mobil: 20/237-2657; 20/437-9261 62/405-965

Munkáinkra

Kismárton Irén klinikai fogászati higiénikus Kiss Miklós ezüstkoszorús fogtechnikus mester

számlával 2 év garanciát vállalunk!

Kedves régi és Új Vendégeink! A Provance Szépségszalon új profillal bvült!

Ni-Férfi és Gyermek fodrászat kedvez áron! Ni hajvágás 1500 Ft-tól Férfi hajvágás 750 Ft-tól Ajándék fejmasszázs! Telefonszám: 30/ 295-7604, 62/ 40-50-60 Borbély Ágnes Kozmetika, kéz-és lábápolás, szolárium, mköröm, testmasszázs! Telefonszám: 70/207-0788, 62/40-50-60 Juhászné Tünde Szeged-Szreg Hsök tere 4. (Takarékszövetkezet és a Selmeczki Cukrászda között) Mindenkit szeretettel várunk!

Isten Áldja aTisztes Ipart!

Tüzifa eladó (tölgy) 14.000Ft / erdei m3 szállítással. Érdekldni: 30/9654370

A "Virágos Szregért" verseny helyezettjei 2011-ben

Legszebb bels udvar kategória:

I. helyezett: Kardos Istvánné Ingyenes jogi tanácsot ad dr. Lakatos Lajos ny. ügyvéd Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kirendeltségén ­ Szeged, Szreg, Szerb u.21. szám alatt. Tel: 30/ 326-9773. A következ alkalmak: 2011. június 8, 22. (minden páratlan hét szerdáján) 15-17 óráig.

II. helyezett: Lengyel Józsefné,

III. helyezett: Móra Tibor Zsolt

Legyrózsásabb elkert kategória:

Hirdessen a Szregi Regélben!

Támogassa hirdetésével a Szregi Regél megjelenését minden hónapban. Helyi cégeknek, vállalkozásoknak lehetséget adunk, hogy hosszabb terjedelemben bemutatkozzanak. Érdekldni lehet a mveldési házban munkaidben, e-mailben a [email protected] címen.

I. helyezett: Zsálya u. 16.

II. helyezett: Makai út 93.

III. helyezett: Szerb u. 186/a

Hagyományos elkert kategória:

Madaras Zsolt (körzeti megbízott)

Fogadóóra idpontja: minden páros héten szerdán 10 órától 12 óráig. Elérhetsége Szeged, Temesvári krt. 36. Szeged, Szerb u. 21. Tel.: 06 70/770 4894

I. helyezett: Rózsat utca 10.

II. helyezett: Magyar utca 200.

III. helyezett: Makai út 68.

Júliusi, augusztusi miserend

Katolikus templom Szentmisék idpontja: kedd, csütörtök, szombat 18 óra, vasárnap 9.30 Rózsafüzér: szerda, péntek 18 óra

Szerb templom A következ liturgia július 24-én és augusztus 28-án vasárnap 10 órától lesz. Káplán Pál elérhetsége: 30/4848-778

Kattintson a szoreg.hu-ra!

Szerkesztség címe, hírdetés leadása: 6771 Szeged-Szreg, Magyar utca 14. Tel/fax: 62/317-881, e-mail: [email protected] Nyomda: Planet Corp. Kft. 6771 Szeged-Szreg, Makai út 4. Terjeszti: Magyar Posta ZRt. Megjelenik: 2000 példányban, ingyenes információs alkalmi kiadvány Kiadja: Szreg Városrészi Önkormányzat, Tömörkény István Mveldési Ház Kiadásért felel: Rózsavölgyi József, Makó Mária Tördelés: Dévényi Diána Lapzárta: 2011. augusztus 21. vasárnap

2011. júliusi, augusztusi hónap

III. évfolyam 31. szám

A Szregi Részönkormányzat és a Tömörkény István Mveldési Ház alkalmi kiadványa

Rózsaünnep képekben

Trianon-megemlékezés Tiszaszigeten

A tiszaszigeti Trianon-kopjafánál tartott megemlékezést a nemzeti összetartozás napján a Szregi Baráti Társaság. Az eseményen Miklós Péter történész mondott beszédet. Tiszasziget fterén 2005 júniusában állított kopjafát a Dobák Lászlóné vezette szregi Csodaszarvas Polgári Kör a trianoni békediktátum emlékére. Ennél a kopjafánál tartott megemlékezést június 4-én ­ amely nap immár a nemzeti összetartozás napja ­ a Szregi Baráti Társaság. Az eseményen Miklós Péter történész mondott beszédet, amelyben Trianon máig ható következményirl beszélt. Kiemelte, hogy Szreg, Újszentiván, Tiszasziget, Deszk és Újszeged számára különösen fontos ez az évforduló, hiszen ezek a települések 1921 augusztusáig ­ tehát jóval a békeszerzdés megkötését

Köszönet

Köszönetet szeretnék mondani a rendkívül nagy közönségsikert aratott XIII. Szregi Rózsaünnep támogatóinak, szervezinek: a szegedieknek, a szregieknek, a deszkieknek, a tiszaszigetieknek, az újszentivániaknak, a kübekháziaknak, és mindenkinek, akik segítették munkánkat! Külön köszönet Szeged Város Önkormányzatának a jelents anyagi támogatásért. Külön köszönet a rózsatermelknek a fél millió rózsaszálért! Jövre is várunk minden segítséget, hogy az ide látogató kedves vendégek hírül vigyék, hogy SzegedSzreg a rózsák hazája! Rózsavölgyi József, önkormányzati képvisel

követen is ­ szerb megszállás alatt voltak, így az egykoron, kilencven évvel ezeltt itt élk, ha csak rövid ideig is, de saját brükön tapasztalhatták meg az anyaországtól való elszakítottság érzését. Ezt követen Lonkay Gábor szavalta el Juhász Gyula Trianon cím versét. A megemlékezés végén Rózsavölgyi József, Szeged Szreg városrészének önkormányzati képviselje és Szke Barnabásné, a Szregi Baráti Társaság elnöke helyezett el koszorút a Trianonkopjafánál. (forrás: szegedma.hu)

Képviseli fogadóóra

Augusztus 6-án (szombaton) 7.00-9.00 óráig tartom az önkormányzat Szerb utcai kirendeltségén, minden kedves szregi lakost nagy szeretettel várok. Rózsavölgyi József

Augusztus 20.

Szeretettel meghívjuk Szent István tiszteletére tartott ünnepi szent misére és kenyérszentelésre a szregi Alexandriai Szent Katalin katolikus templomba 2011. augusztus 20-án szombaton 9.30 órától. A misét celebrálja: Dr. Gyulai Endre püspök

2. oldal

Szregi Regél

2011. júliusi, augusztusi szám

A nándorfehérvári diadal (1456)

Miután II. Mohamed szultán 1453ban bevette Bizáncot, 1454 nyarán Szerbiára támadt és jelents részét elfoglalta. Nyilvánvalóvá vált, hogy Európa meghódításának útjában már csak a Magyar Királyság állt. Hazánk déli határának legfontosabb vára Nándorfehérvár (Belgrád) volt. II. Mohamed (1451-1481) kora egyik legkiválóbb hadvezére, hadserege a világ legfélelmetesebb hadereje volt. A török elleni harc legnagyobb európai hír hse Hunyadi János (1407-1456) volt. Egyszer sorból származva emelkedett az ország kormányzójává, kitn katonai és emberi tulajdonságainak köszönheten. Bonfini, Mátyás történetírója Krisztus bajnokának hívja, aki az egész kereszténység védelmezje. A Hunyadiaknak jelents birtokaik voltak városunk környékén, ahol szívesen tartózkodtak. A keresztény világ tétovázva ismerte fel az óriási veszélyt. A török elleni hadjárat eszmei élharcosa III. Calixtus pápa volt, aki Kapisztrán Még 2009. év júniusában vásároltam egy Peugeot 207 típusú gépkocsit. Vigyáztam rá, mert új volt, azért is mert talán életem utolsó gépkocsija. A közlekedés veszélyes üzem, kis figyelmetlenség vagy a kívülállók közrehatása miatt is gyakori a kárkövetkezménnyel járó baleset. Arra azonban nem gondoltam, hogy a gépkocsikárom sajátos módon, ún. indulati cselekmény miatt következik be. A történeti tényállás a következ: Március 30-án egy szregi házba mentem, gépkocsimat a ház bejáróján állítottam le. Csengettem, a tulajdonos fogadott, majd háttal állva a közúton nagy csattanást hallottam, mint kiderült, a házrz kiskutya és az úttesten kerékpárral szabálytalanul közleked fiatalember (fekete kutyát pórázon futtatva) elé ugrott. A kerékpáros az úttestre esett, orra vérzett, s mindezt látva a segítségére siettem. Megkérdeztem, kér-e további segítséget. Miután erre igényt nem tartott, laikusként is megállapítottam, hogy szükségtelen és elköszöntem tle. Nem kell ahhoz ügyvédi praxis, hogy megállapítható legyen az egyértelm jogi következtetés, mely szerint a rendkívüli eseményt a szabálytalanul kerékpározó fiatalember (kutyát a kerékpár mellett pórázon futtatta) és a házból János (1386-1456) olasz ferences szerzetest bízta meg a keresztesek toborzásával. Kapisztrán kora legkiválóbb szónoka volt; dacára, hogy szavait nem értették, óriási mozgósító ereje volt. Többször is megfordult Szegeden, az alsóvárosi kolostorban szállt meg. Seregében szép számmal voltak szegediek: ferences barátok, földmvesek, halászok, diákok. Fegyverzetük kezdetleges volt, de szívük annál nagyobb. Elzetes szentmisét követen, melyet Kapisztrán celebrált az alsóvárosi templomban, a Szentháromság útján vonultak Nándorfehérvár felmentésére, melyet Hunyadi sógora, Szilágyi Mihály védett hsiesen, de reménytelenül, ötezer katonával. Mohamed serege 150 ezer igen jól képzett harcosból állt, míg Hunyadié 25-30 ezer keresztesbl, és 12 000 zsoldosból. A várba való bejutást 200 hajóból álló török hajózár tette lehetetlenné. Hunyadinak 5 órás véres küzdelem után 40 kisebb hajójával, melyet szerb sajkák is támogattak, sikerült a zárat áttörni kapunyitásra kiszaladó kutya okozta. Mindössze 10 percet tartózkodtam a házban, majd az utcára jövet megdöbbentem a látványtól, ugyanis a kocsim jobboldali tükrét és hátsó ablaktörljét a kutyával kerékpározó fiatalember letörte, és a vízelvezet árokba dobta, a helyszínt gyorsan elhagyta. A gépkocsim küls, bels tisztítása során kiderült, hogy két helyen a jobboldali ajtót is ersen megrúgta, melynek eredményeként a borító lemez behorpadt. Idközben barátaim közremködésével megtudtam, hogy az elkövet Szregen lakik. Találkoztam, st beszéltem vele. Elismerte tettét, de nem tudta indokolni. A gépkocsiban keletkezett kár tetemes összeg. Peren kívüli megegyezést ajánlottam, de elhárította, mondván hogy munkanélküli, nincs pénze. Marad a büntet feljelentés, majd a polgári jogi igényem érvényesítése. Az elkövet sajnos még azt sem látta be, hogy a bosszú nem vezet sehová, arról nem is beszélve, ha vétlen ellen irányul. Csak remélni tudom, hogy ismert számára az a tény, hogy 2011et írunk. Megjegyzem csak segíteni akartam, válaszként bárdolatlan magatartást kaptam, vajon miért? Majd a bíróságon kiderül. Dr. Lakatos Lajos és a várba bejutni. A következ hét során a félelmetes törökök a földdel tették egyenlvé Nándorfehérvárt. Az ágyúk moraja állítólag Szregen is hallható volt. Hunyadi azonban háromszor is visszaverte a török támadást. A dönt küzdelemben Dugovics Titusz, magyar vitéz, élete feláldozásával rántotta magával a mélységbe a lófarkas gyzelmi zászlót kitzni akaró török janicsárt. A vár elveszni látszott, amikor Kapisztrán kereszteseivel ­ Hunyadi tiltása ellenére ­ rárontott a törökök bal szárnyára. A törökök védekezésük közben fedezetlenül hagyták ágyúikat. Hunyadi kirontva a várból, elfoglalta azokat, és a törökök ellen irányította. II. Mohamed elvesztette a csatát. Hunyadi a gyzelem után régi céljára, a török Európából való kizésére gondolt, azonban a táborban kitör pestisjárvány áldozata lett hséges barátjával, Kapisztránnal. Mindenesetre a gyzelem 70 évre visszavetette a törököt Európa meghódításától. A pápa a világra szóló diadal emlékére rendelte el

az egész keresztény világban a déli harangszót. Az országgylés július 22-ét nemzeti emléknappá nyilvánította. Remélhetleg a Ságvári gimnázium újra felveszi Hunyadi János nevét, hisz falai tövében vonultak Hunyadi katonái Nándorfehérvárra. A félezer évvel (!) késbbi 1956-os szabadságharcunk alatt a gimnázium Hunyadi János nevét viselte és csak a megtorlás alatt vette fel Ságvári nevét. Hencz Péter

Elgodolkodtató történet

Kilencven éve tért vissza Szreg Magyarországhoz

Szreg és a Tisza­Maros-szög 1921. augusztus 21-én szabadult föl a három éves szerb megszállás alól és tért vissza Magyarországhoz. Az esemény kilencvenedik évfordulója alkalmából 2011. augusztus 19-én (pénteken) 17 órától a szregi Tömörkény István Mveldési Házban kerül sor megemlékezésre. Eladást tart Szakály Sándor történész professzor (az MTA doktora), valamint Vincze Gábor történész és Miklós Péter történész-muzeológus. a rendezvényem minden érdekldt szeretettel látnak a szervezk: Rózsavölgyi József önkormányzati képvisel és Miklós Péter.

Ifjúsági torna

küzdelmeit megnyer Makói FC II. és a megyei I. osztály U19-es pontvadászatát megnyer Szegedi VSE kapott meghívást. A tornát a Maros-parti fiatalok nyerték meg, akik mindkét ellenfelüket meg tudták verni a kétszer 25 perces mérkzéseken. A dobogó második fokára a SZVSE, a harmadikra a hazai gárda állhatott. A viadal végén valamennyi együttes tagjai megkapták a bajnoki címmel járó aranymedáliákat és trófeákat Nógrádi Tibortól, az MLSZ Csongrád megyei igazgatójától. A vasárnapi helyezésekért külön kupák is jártak. A résztvevk a végén közösen fogyasztották el a vendéglátók által elkészített marhapörköltet. Tóth Tibor

2011. június 19-én mérték össze erejüket a megyei ifjúsági bajnokságok legjobbjai egy körmérkzéses torna keretében Szregen, ahol a helyi sportegyesület látta vendégül a Csongrád megyei ifjúsági bajnokságok aranyérmeseit. A szregiek a megyei II. osztály alsóházában végeztek az élen, rajtuk kívül a megyei II. osztály felsházi

2011. júliusi, augusztusi szám

Szregi Regél

3. oldal

Anyák napi ünnepség a Szregi Idsek Klubjában

Az idei esztendben is megrendezésre került Szregen a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának Egyesített Szociális Intézményének V. sz. Gondozási Központ Idsek Klubjában (Szerb u. 54.) az anyák napi ünnepség május 25-én. Már több esztendeje hagyománya van annak, hogy az anyákról megemlékeznek az Idsek Klubjában. A mintegy közel 50 f ünneplt a klub vezetje Zsiga István köszöntötte, aki egyben be is mutatkozott az idseknek, mivel új vezetje a klubnak. Köszöntje bevezetéseként Dr. Ványai Éva figazgató-asszony üdvözletét és jókívánságát adta át A Szregi Rákóczi Sport Egyesület idén tizedik alkalommal rendezi meg 2011. augusztus 13-án szombaton a klub egykori játékosa emlékére az ifjabb Lakatos Árpád emléktornát. Idén újra hat csapat mérkzik az elsségért. A Rákóczi vezeti évrl évre mindent megtesznek annak érdekében, hogy színvonalas viadallal emlékezzenek a fiatalon elhunyt futballistára. A szombati esemény újra nemzetközi lesz, egy vajdasági csapat, illetve egy romániai alakulat is indul a tornán. az idseknek. Köszöntötte továbbá a helyi önkormányzati képvisel urat, Rózsavölgyi Józsefet is, aki jelenlétével megtisztelte a közönséget. A képvisel úr is köszöntötte az ünneplket, valamint egy ­ egy cserepes virágot nyújtott át a jelenlévknek. A részönkormányzat személyzete is jelen volt az ünnepségen, Forrás Sándorné és Kis Jakabné személyében. Az ünnepi msort színesebbé tette a helyi Kossuth Lajos Általános Iskola 2. osztályának msora. A gyermekek a msorukat követen egy ­ egy szál virágot nyújtottak át az idseknek, amiket k hoztak ajándékul. Az ünnepségre a gyermekeket felkészítette Nacsa Tamás és Nagyné Katika pedagógus. E helyen is köszönjük a magas Résztvev csapatok: Ada (vajdasági), Csanád (romániai), Tápé, Tiszasziget, Újszentiván, Szregi RSE. A mérkzéseknek a szregi labdarúgó pálya ad otthont. A déleltti csoportmérkzések után délután 15 órától láthatja a helyosztókat a közönség. A tornát 18:30-kor az eredményhirdetés, illetve a közös vacsora fogja zárni. A Szregi RSE szeretettel vár minden érdekldt, szurkolót! Tóth Tibor színvonalú msorukat! A gyermekek után a Classicon Kulturális Tánc és Sport Egyesület táncosai kápráztatták el a jelenlév közönséget, melynek tagjai Páncsics Dorina, Páncsics Nikolett és Berta Péter versenytáncosok voltak. Eladásukban latin amerikai táncokat, zumba-mixet és mazsorett számokat mutattak be. Nekik is köszönjük a felejthetetlen élményt nyújtó eladásukat. Kés délután a megterített asztalokra került felszolgálásra a Nagyné Erzsike által elkészített finom sült és a résztvevk által sütött sütemény. Nagyné Erzsikének köszönet a finom sültekért, kívánjuk számára, hogy még sok éven át legyen aktív segítnk! Délutánból estére az összejövetelt Igaz János szintetizátorral kísért népdalos zárta, aki sok-sok népdalt, sanzont és a régi idk slágereit énekelte az egybegyltekkel. Az est folyamán a fürgébbek táncra is perdültek. Az ünnepi vacsora után hazaindulásaik során az Idsek Klubja dolgozóitól vehettek át egy ­ egy szép rózsaszálat az ünnepeltek. A gyönyör rózsákat Tóth László virágkertész ajánlotta fel térítésmentesen. Köszönjük e helyen is Tóth László úrnak, hogy ünnepségünkhöz rózsáival hozzájárult. Ünnepségünk nem lett volna teljes, ha az alábbi adományozók nem járultak volna hozzá: Kátai Istvánné ,,Régi bolt az Újvilágban" és Baráth Györgyné virágköt. Idsek Klubja Szreg

X. ifj. Lakatos Árpád emléktorna

Budapesten jártunk

A Szregi Rákóczi Sport Egyesület sok szeretettel várja a felntt labdarúgókat az újra alakuló Szreg II. Megye III. osztályú focicsapatába. Jelentkezni az egyesület sporttelepén (Szeged-Szreg, Pálya tér 45) Tóth Tibor edznél, kedden, pénteken július 12-tl 18:00-tól 19:30-ig lehet. A bajnokság elreláthatólag augusztus 20-án kezddik, az "alapozó" edzések július 19-tl.

Toborzó

A Szregi Nyugdíjas Egyesület tagjai 25 fvel, 2011. május 14én meglátogatták a Fvárosi Állat és Növénykertet. Sokan évekkel ezeltt, st még egyáltalán nem voltak az állatkertben. Akik jártak azoknak is meglepetés volt a sok akvárium, terrárium, a bennük lév halakkal, hüllkkel. Föld felett is volt mit látni, háziállattól a

ragadozókig. Délután átmentünk a Fvárosi Nagycirkuszba és pihenés közben megnéztük a ,,Káprázat és csoda" cím eladást, ami a vízben és a levegben játszódik, úgy, hogy a néz nem gyzi a fejét kapkodni. Mindenki meg volt elégedve, mindenkinek tetszett. Molnár János

XII. Nemzetközi Huszár és Katonai Hagyományrz Találkozó

A szregi csata 162. évfordulója alkalmából -- 2011. agusztus5­6­7.

Program:

Augusztus 5. péntek 16.00­20.00 ­ A vendég csapatok beérkezése, beszállásolása 17.00­19.00 ­ Toborzóprogram Szeged belvárosában 17.00 ­tól ­ Táborhely kialakítása Újszentivánon az egykori laktanyában 18.00 ­tól ­ Toborzó Szeged Belvárosában Augusztus 6. szombat 7.00 ­ Ébreszt 8.30 ­ Lovas tüzérségi és szekerész csapatok menete Újszentiván, Szreg, Újszeged Torontál tér 9.00 ­ Menetoszlop összeállítása Újszentivánon, gyalogos csapatok buszon történbeszállítása a Torontál térre 10.30 ­ Bevonulás Újszegedrl a Torontál térrl a Régi Hídon Szeged belvárosába 11.00 ­ Díszszemle a Széchenyi téren 11.20 ­ Menet a Kárász utcán át a 3. Huszárezred lovasszobrához 11.40 ­ Ünnepség a 3. Huszárezred Lovasszobránál koszorúzás 12.00 ­ Menet a Kölcsey utca Árpád téren át az Aradi vértanúk terére

12.15 ­ Koszorúzás az Aradi Vértanúk terén, a szregi csata emlékoszlopánál 12.30 ­ Menet a Oskola utcán át a T orontál térre 12.45 ­ Lovas tüzérségi és szekerész csapatok menete Újszeged, Szreg, Újszentiván vonalon 14.00 ­ Ebéd 18.20 ­ Megemlékezés az Újszentiváni Trianon emlékmnél Aulich Lajos kopjafájának avatása 19.00 ­ Csapatok felvonulása a Monti parkba 19.30 ­ Csatabemutató, utcai harcok Szregen 21.00 ­ Díszszemle a Pálya téren 22.00 ­ V acsora Augusztus 7. vasárnap 9.00 ­ Megemlékezés a Kamara töltésnél, a szregi csatában elesett honvédek Emlékkeresztjénél 9.30 ­ Koszorúzási ünnepség a szregi Hsök terén, az 1848-as emlékmnél 10.00 ­ Táborbontás

4. oldal

Szregi Regél

2011. júliusi, augusztusi szám

Gyimesi Kálmán jubileumára Az ünnepelt operaénekesi pályafutásának 40. évfordulóján a szegedi színházban fölolvasta a szerz

A bársony kortinán túl nincs semmi, ámbár fantáziánkat fölgerjeszti, ha megszólal zene s a függöny fölmegy, hogy a semmibl bejönnek, a szablyák, a kardok, s a nemes hölgyek, akiket látni akartok. Ez egy Janus-arcú történet, gyakorta íródik ilyen! Bár a felszín csupa vidámság, vigasz, a mélyben alantas gyilok, aljasság, förtelem, vagyis mindennek épp az ellenkezje igaz. És bejön még valaki, aki nem dobál gyöngyöket a sárba, s már rég megadta a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Nincs tartozása. De egyetlen kincsét féltve rzi, mert kincse maga a szépség. Ó, szépség, milyen elérhetetlenül messze vagy. Kertedben ma is örök nyár ragyog, s aki ott jár a tamariszkuszok csöndjében, szemén tündökl csillagok. Majd meglátjátok, meghalljátok ti is, amint meglendül a pálca, és fölhangzik a zene édes dallama, miként csap le a marionett figurákra, miránk emberekre a végzett bosszúálló angyala. A tragédiák ideje ez, mikor a cselvetés már az ártatlanok vérét ontja. Legyetek irgalmasak! Ne vessetek követ szegény Rigolettóra! Legszívesebben szívünkre ölelnénk t, vagy szorítanánk vele kezet, de nem tehetjük! rizze hangja szépségét, ünnepl arcunkkal együtt a múlhatatlan emlékezet! (Polner Zoltán)

Két díszpolgár egy mveldési házban

A Szregi Baráti Társaság közel száz tagja gylt össze a Tömörkény István Mveldési Házban, hogy köszöntse Szeged újdonsült díszpolgárát, Gyimesi Kálmán operaénekest, aki az esemény során a tle megszokott könnyed stílusban kommentálta a történéseket, és élete egy-egy eseményének kiseladásával szórakoztatta az egybegylteket. Rózsavölgyi József bevezet köszöntjével indult az ünnepi összejövetel. Az önkormányzati képvisel méltatta Szeged díszpolgárának eddigi életútját, s megköszönte, hogy jelenlétével ­ ahogy Kálmán bácsi szokta mondani ­ ,,50 éve rontja a városképet és a közhangulatot." Ezt követen egy virágcsokor kíséretében átnyújtott az ünnepeltnek a Szregi Baráti Társaság ajándékaként egy egész éves parkolóbérletet is, mint mondta a ,,díszpolgár piaci parkolásához". ,,Köszönöm ezt az ajándékot, bár a várostól a díszpolgári cím mellé ingyenes utazást és díszsírhelyet is kaptam" ­ mondta a hallgatóság körében nagy derültséget okozva az operaénekes. ,,Az elbbit már koromnál fogva régóta használom, az utóbbira pedig egyelre nem lesz szükségem." A két díszpolgár A mondás szerint két dudás nehezen fér meg egy csárdában, azonban ezen az estén Szeged két díszpolgára remekül elszórakoztatta egymást és a szregi közönséget. Péter László irodalomtörténész ­ aki 1992-ben kapta meg ezt a kitüntet címet ­ közös múltjukról, életük kapcsolódási pontjairól beszélt. ,,Már régóta nem ismerjük, hanem tudunk egymásról" ­ kezdte

A SZO RE GI R Ó Z S A K Á P O L N A É P Í T É S É R E Ó

Téglajegyek

Elkészültek a Szregi Rózsa Kápolna Építésére a téglajegyek. A jegyeket az alábbi címletekben: 1000 Ft, 2000 Ft, 5000 Ft, 10 000 Ft, 50 000 Ft lehet megvásárolni az alábbi címeken: Veszelovszki Ferenc, Szreg, Jácint u. 11 sz. 06 20/ 4047545 Kriston Istvánné, Szreg, Magyar u. 131. sz. 06 20/ 2118760 Plébánia Hivatal Szreg, Szerb u. 16. Tel: 405-152 Tömörkény István Mveldési Ház Szreg, Magyar u. 14. 62/ 317-881

ÖSSZEG:

1000 Ft

ALULÍROTT 1000 Ft-OS TÉGLAJEGY VÁSÁRLÁSÁVAL TÁMOGATOM A SZOREGI RÓZSA KÁPOLNA ÉPÍTÉSÉT ÉS Ó ALÁÍRÁSOMMAL HOZZÁJÁRULOK, HOGY NEVEMET FELTÜNTESSÉK AZ ELKÉSZÜLT KÁPOLNÁBAN.

mondandóját Péter László. ,,Most már Kálmánt bátran díszpolgár-öcsémnek is szólíthatom, hiszen nemcsak a kitüntetés, hanem életünk sok közös eseménye és személye is összeköt bennünket." Gyimesi Kálmán önkormányzati képviselként még 1990-ben lett a kulturális bizottság elnöke, azonban 1992-ben lemondott errl a tisztségrl, mivel saját szavai szerint nem szereti a politikát, de a politika sem szereti t. Mindig is konzervatívnak vallotta magát, de nem politikai, hanem emberi mércével mérve és inkább a vallás, a hit volt fontos számára. Haág Zalán az önkormányzat kulturális bizottságának jelenlegi elnöke köszöntjében hangsúlyozta, hogy Szeged régóta tartozott ezzel az elismeréssel az operaénekesnek. ,,Kálmán bácsi fél évszázados szegedi jelenlétével, a város egy darabja lett, hozzátartozik a városhoz" ­ fogalmazott az önkormányzati képvisel. ,,A korábbi alpolgármesterhez hasonlóan most én sem hoztam az ünnepeltnek ajándékot, hiszen az ajándék maga, Szeged ajándéka." (forrás: szegedma.hu)

Név: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cím: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Telefon:

---------------------------

Aláírás: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Somogyi-könyvtár Szregi fiókkönyvtára Szeged-Szreg,Magyar u.14. Tel.:(62)648-889

Nyitva tartás: Hétf: 13-18 óráig Kedd: 8-12 óráig Szerda: 13-19 óráig, Csütörtök, péntek: 13-18 óráig

Cannone: Családcsere Bondarenko: Gyere velünk az állatkertbe!

Új könyvek

Bartos: Bogyó és Babóca kertészkedik Stauber: Menjünk ki a kertbe!

Június 24- július 29. Rózsaünnepi könyvkiállítás - A rózsa a magyar díszítmvészetben címmel kiállítás tekinthet meg a Somogyi-könyvtár régi könyveinek bemutatásával. Július 14-én 18 órakor Frissít ételek forró napokra - válogatás az Elixír és a Természetgyógyászat Magazin cikkeibl. Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy könyvtárunk 2011. augusztus 1-19-ig ZÁRVA tart. 2011. augusztus 22-én (hétfn) ismét a megszokott nyitvatartási rendben várjuk látogatóinkat.

Kiállítás

Életreform klub

Nyári szünet a könyvtárban

Szeretettel várjuk az érdekldket!

2011. júliusi, augusztusi szám

Szregi Regél

5. oldal

Nyár eleji híreink a Szerb Utcai Óvodából

Gyermeknapunkon a Csiga duó vidám interaktív zenés msora után mozgásos játékokkal, kis vetélkedkkel telt vidám a fontos, az egészséges mozgásra nevelésben. Óvodai szinten a leggyorsabb Rutz Martin lett, idén vihette haza a gyztesnek járó serleget. Gratulálunk ügyességéhez! Az szi rossz id miatt elmaradt Családi hétvégét június elején rendeztük meg. Változatos programokkal telt a déleltt. Az Ifjúsági Vöröskereszt tagjai folyamatosan mérték a vérnyomást és a testzsírt a felntteknek, a gyermekeknek pedig kedvenc mesefiguráikat festették az arcukra. Ágoston Anita interaktív koncertje után kipróbálhatták a gyermekek a lovaskocsizást, ugráló várazást, kézmves foglalkozásokat, zsákbamacskát, egyéb játékokat. A szüli segítséggel létrejött büfé várta megéhez, megszomjazó vendégeit. Egy vidám közösségépít játékon szívesen vett részt a családok apraja-nagyja. Ebédre Nagy Iván apuka készítette az ínycsiklandózó grillezett finomságokat, melyek várták a megéhezetteket. Köszönjük segítségét. Nyári életünk fként szép árnyas udvarunkon zajlik, minél nagyobb szabadságot adva a gyermekeknek. Júliusban kezddik takarítási szünetünk, melyben felújításra, festésre is sor kerül. Kellemes nyarat kívánunk! Az óvoda munkatársai

délelttünk. Május végén óvodánk virágdíszbe öltözött. Elérkezett az id, hogy óvodánktól búcsút vegyenek az iskolába készül nagycsoportosok. Köszöntésükre a középssök az ünnepségünkön zenés tánccal kedveskedtek, majd a nagyok mutatták meg rátermettségüket versmondással, dalos játékok önálló játszásával. Lászlóffy Luca az Ügyi manó fesztivál középdöntse elmondta azt a mesét, amivel részt vett a versenyen. A ballagók bejárták óvodánk termeit, emlékezve az itt töltött évekre. A nyáron sokan már nem jönnek közülük. Ez úton is kívánunk sikeres iskolai éveket! Júniusban a kiscsoportosok a Vadasparkba látogattak el, egy közös

délelttöt töltve a velünk kiránduló szülkkel. Családias hangulatban, jókedven ismerkedtünk a távoli tájak élvilágával. Hagyományainkhoz hen megtartottuk kerékpár versenyünket. A kisebbek motorokkal, a nagyobbak kerékpárokkal mérték össze ügyességüket. Jókedven szurkoltunk mindenkinek, vidáman telt a délelttünk. Korcsoportonként hirdettünk 1.-2.-3. helyezettet, de minden résztvevnek járt emléklap és cukorka, hisz a jókedv részvétel

A szregi római katolikus templomról és plébánosairól a közelg 200 éves jubileum fényében

Öt év múlva 200 éves lesz a szregi római katolikus templom. E közelg jelents jubileum jegyében az idei nyár második felétl a templom teljes bels tere felújításra kerül. A várhatóan két hónapig tartó festési, tatarozási és restaurációs munkálatokat az egyházközség túlnyomórészt önerbl, kisebb részben pedig önkormányzati támogatásból valósítja meg. A nem kevés összegbe kerül beruházáshoz az egyházközség vezetsége éppen ezért szívesen és köszönettel fogad el adományokat! A további tervek szerint 2016-ra a templom egész épülete kívülrl is teljesen új és megszépült köntösbe fog majd öltözni. A materiális felújítások mellett még fontosabb azonban a spirituális, lelki megújulás ­ ez messze összetettebb és idigényesebb feladat, s ebben minden hívnek ki kell vennie a részét! A szregi templom történetére visszatekintve a következ legfontosabb adatokat nevezhetjük meg: Épült: 1811-1816 között korai klasszicista stílusban. Felszentelve: 1816. november 25.-én, Alexandriai Szent Katalin tiszteletére. Tervezte: Vedres István. Építette: Schwörtz János. Plébános: Pichler János (1808-tól 1839-ig). Méretek: hossza: 34,35 m pedáloktáv, pneumatika. Eredetileg lábfújtatós, 1965 óta villanymotorral mködik. - A harangokat a 100 éves templomból 1917-ben elvitték. A mostaniak 192223-ból valók. - A keresztút képei 1909-ben a Lourdesi barlang 1910ben, a gyóntatószék 1912ben, a szobrok 1913-tól 1940-ig készültek. A Jézus szíve és Mária szobrok 1816-ban készültek. - 1913-ban teljes bels felújítás volt. - Üvegablakok 1958-60ig készültek, Mohai Attila Szalma József: Párkányban született 1891. október 10-én. 1936tól 1961-ig volt Szregen plébános. Meghalt 1961. december 9-én. A közel 200 év történelme és a természet okozta nyomokat mindig eltüntették. Több tetcserére, küls, bels tatarozásra, villany, víz és gáz bevezetésére került sor. A domb védelmére támfalat építettek. A legutóbbi jelentsebb felújításra Kókai Pál szolgálata alatt került sor, ekkor újult meg a világítás és a ftés. - A templom eltt álló 200 éves kereszt egy vandál ,,gyerekcsíny" miatt szintén felújításra került. - Végezetül idézzük fel az itt szolgáló plébánosok névsorát is: 1808 ­ 1839 Pichler Tibor, a templomépít 1839 ­ 1948 Követs András 1849 ­ 1852 Radics Pál 1852 ­ 1880 Drahos Gergely 1880 ­ 1895 ismét Radics Pál 1895 ­ 1897 Hegeds Dezs 1897 - 1906 Rózsa János 1906 ­ 1908 Kelemen András 1908 ­ 1915 Govrik Sándor 1915 ­ 1932 Dr. Henni Ferenc 1933 ­ 1936 Dr. Szánthó Géza 1936 - 1961 Szalma József 1962 ­ 1970 Bánhidi László 1970 ­ 1995 Szarvas Béla 1995 ­ 2009 Kókai Pál 2009 Dr. Gruber László Dícsértessék a Jézus Krisztus!

szélessége: 13,26 m belmagasság: 12 ­ 13 m toronymagasság: 33,5 m falvastagság: 97 cm - 1849-ben a szregi csata idején leégett. - 1851-ben, Radics Pál plébánossága alatt helyreállították. Új zsindely, meszelés, festés. - A foltár és a szószék a templommal egyids. Az 1816-ban készült foltár Szoránitsek Vencel, a foltárkép pedig Schwartz József alkotása. - A keresztelkút valószínleg az els, leégett fatemplomból való (1752). Orgona: 1854 körül épült, 1925-ben bvítették és felújították. Fbb adatai: 8 regiszter, 4 oktáv, 1

mvei. - 1973-ban küls és bels felújítás. - Szentháromság szobor a templom mellett 1939-ben készült, Szolcsányi Gyula alkotása. - A most 175 éves temetben lev hsi emlékmvet 1940-ben szintén Szolcsányi Gyula készítette. - A templom plébánosai közül hárman nyugszanak a szregi temetben: Radics Pál: Szentistvánon született 1813. január 27-én. 1849tl 1952-ig és 1880-tól 1895-ig volt Szregen plébános. Meghalt 1895-ben. Govrik Sándor: Szamosújváron született 1846. április 28-án. 1908 és 1915 között volt Szregen plébános. Meghalt 1915. február 6-án.

6. oldal

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYSÉGES GIMNÁZIUMA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, ÓVODÁJA, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA Kossuth Lajos Iskola 6771 Szeged, Szerb u. 15. Tel.: (62) 547-134 Fax: (62) 547-135

Szregi Regél

2011. júliusi, augusztusi szám

ÖKO Manók a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Az iskola 3. a osztályos ÖKO Manók csapata részt vett az Európai Fiatalságért Alapítvány nemzetközi környezetvédelmi pályázatán. A diákok tablókat készítettek, melyeket Vándorkiállításon mutattak be több helyszínen. Az elgondolkodtató gyermekalkotásokkal szerették volna felhívni a környezetükben élk figyelmét a Földünkre leselked veszélyekre és a környezettudatos életmód fontosságára. 2011. június 3-án a Környezetvédemi Világnap alkalmából meghívást kaptak a Vidékfejlesztési Minisztériumba, ahol msorral köszöntötték a díjazott vendégeket. A kis csapat minden tagjának kedves ajándékkal köszönte meg Dr. Illés Zoltán környezetügyi államtitkár a sikeres pályázatot és az eladást. A nyertes pályázat eredményeként nyáron adriai táborozáson vesznek részt az ÖKO Manók. Baranyiné Mészáros Edit

- köszönet érte Dr. Ujhelyi István országgylési képvisel úrnak megszerezte tavasszal. Igazgató Asszony az új pálya ,,légi" fotójával, az iskola logós pólójával és hálás szavakkal köszönte meg a fantasztikus tempóban és szervezettségben elkészült pályát a lobbyzó Dr. Ujhelyi István országgylési képviselnek és Scheer Sándor vezérigazgatónak (Market Zrt.), akik átvágták a pálya átadását jelképez nemzetiszín szalagot. Az avatóünnepség elnöki asztalánál a pályát fogadók oldalán foglalt helyet Bodó Imre Szreg országgylési képviselje, Rózsavölgyi József helyi önkormányzati képvisel és Nagy Margit az SZKTT Közoktatási Intézménye figazgató helyettese. A mazsorett csoport bemutatója után az iskolával 3 éve együttmköd KÉSZ Labdarúgó Akadémia csoportja tartott bemutatót. Zádori Zsolt 4.a osztályos tanuló, maga és diáktársai nevében mondott köszönetet és tett fogadalmat, hogy vigyáznak a pályára és lehetségek szerint kiváló sporteredményekkel és a sport szeretetével próbálják meghálálni mindezt. Ezután elkezddött az els hivatalos labdarúgótorna 3 csapat részvételével: a Market, a Médiaválogatott, és a szregi szülkbl és pedagógusokból összeálló csapat részvételével, melylyel felavatták a pályát. A torna a Market gyzelmével zárult, második lett a szülk-pedagógusok vegyes csapata, és a harmadik helyezést szerezte meg a Médiaválogatott csapata. A Médiaválogatott csapatban a Délmagyarország neves újságírói jeleskedtek, most nem tollforgatásból, hanem focitudásukból, szeretetükbl. (A pályát szeptembertl lehet kibérelni, külön használati útmutatóval!) Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató

Csodálatos lett iskolánk sportpályája

ÖKO- vetélked

Az Algyi Szabadidközpontban került megrendezésre, a térségi ÖKOiskolák számára egy természetismereti vetélked. Egy alsós és egy felss csapat képviselte iskolánkat ezen az izgalmas, játékos versenyen. A gyerekeknek nemcsak tudásukat kellett megmutatni, hanem a rátermettségüket is. A feladatok között volt ÖKO-lábnyom keresés, madárfestmény készítés, reklám összeállítás. Mindkét csapat az elkel II. helyezést érte el. Alsós csapat: Kiss Eszter 1.o., Kállay András 2. o., Hajnács Lili 3. o., Rácz-Komlósi Zénó 4. o. Felss csapat: Szabó Dávid 5.o., Komlódi Tekla 6. o., Sós Viktória 7.o., Casóti Mariann 8. o. Kísér pedagógus: Bányainé Seprenyi Gabriella, Enginé Fráter Monika

Iskolánk sportudvara (Szeged-Szreg Kossuth Lajos Iskola) Dr. Ujhelyi István országgylési képvisel szervezésében, és a Market Épít Zrt felajánlásával megújult. Ünnepélyes átadására, 2011. június 19-én, vasárnap 10 órakor került sor. A városban nincs még egy ehhez fogható sportpálya. 2011. májusában ellenszolgáltatás nélküli ajánlat érkezett az ingatlantulajdonos szegedi önkormányzathoz a budapesti székhely Market Épít Zrt-tl, miszerint elbontják a régi, töredezett és felpúposodott aszfaltborítású pályát, megoldják a vízelvezetését és helyére 22 x 44 mes ,,FUTSAL multifunkcionális öntött gumiburkolatos sportpályát" építenek. Az immár megvalósult és ma ünnepelt új pálya kézilabda, röplabda, futball és a testnevelés órák megtartására alkalmas. A pályán kicserélésre kerültek a futball kapuk, új röplabda és streetball palánkok létesültek, a labdafogó hálók is újak lettek. A régi, elavult, kis fényerej pályavilágítás helyett 6 db egyenként 400 watt teljesítmény fémhalogén izzójú lámpatest onthatja sötétben a fényt. Ma több százan ünnepelték a korábban álmodni sem mert új pályát. Az avató ünnepség alkalmából a pályát körbevették az örömtl csillogó szem gyerekek, szüleik. Az iskola tanulói ünnepi msorral, a mazsorettek tánccal, Fodor Anita 4.a osztályos tanítványunk egyéni mazsorettprodukcióját láthattuk, amivel a Magyar Bajnoki címét is

Június elején a Kossuth iskola 2. b osztálya 5 napot töltött a gyönyör magyar pusztaságban... Öreg jegenyefa soron végigsétálva jutottunk el a 100 éves tanyához, ahol rögtön elvarázsolódtunk. Illatok, színek, képek, mindmind gyermekkorunkat idézték, a gyerekek pedig csodálatos játszóhelyre leltek. Ez a környezet maradt szállás- és pihenhelyünk itt tartózkodásunk alatt végig, ez az érintetlen természet... Közel kerülhettünk ,, a benszülött'' emberekhez. A csikósok, gulyások, az igazi egyenes beszéd helyiek mindennapi, dolgos életébe

Erdei iskola a madárfüttyös Bugac pusztán...

nyerhettünk bepillantást. Sok mindent tanultunk tlük: a természet szeretetét, tiszteletét, alázatot, amit a puszta felé éreznek. sborókás, Pásztormúzeum, Karikás csárda, a végeláthatatlan magyar Alföld, és a madárvilág mind hozzájárultak ahhoz, hogy bvítsük ismereteinket, az elméletben tanultakat a maga valóságában is megcsodálhassuk. Páratlan élményekkel gazdagodva, kellemesen elfáradva, mosolyogva, lebarnulva érkeztünk haza. Erdélyi Mariann osztálytanító Enginé Fráter Monika szabadidszervez

Rózsamúzeum

Köszönjük a Rózsamúzeum számára felajánlott rózsás terítt Luczai Józsefnének!

Tanítványaink a tanév utolsó hónapjában is nagyon sok programon vettek részt, amikrl a honlapunkon bvebben olvashatnak: ,,Víz-hajtás" vetélked, kerékpárral látogatás a Füvész-kertbe, 7 próbás ,,kossuthos" újabb teljesíthet állomás: Tiszasziget Mélypont, Nagy Sportág-választó Enginé Fráter Monika szabadid-szervez

Júliusi programok

A nyár hírei, információi

Mindenki kövesse a honlapot, ahol megjelennek majd az ebédbefizetés és tankönyvvásárlás idpontjai. 2011. augusztus 28. vasárnap, 10-15 óráig családi napot tartunk, melyre minden kedves tanítványunkat és szüleit szeretettel várjuk! 2011. szeptember elsején 8 órakor tanévnyitóval kezdjük a 2011/2012 tanévet.

2011. júliusi, augusztusi szám

Szregi Regél

7. oldal

6771 Szeged-Szreg, Magyar u. 14 Tel: 62 317-881

www.szoregimuvhaz.hu Klubok

Gerinctorna Júliusban minden szerdán 18 órától. gyógytornász: Hódi Zsuzsanna Rocky Club Júliusban minden csütörtökön 17.30tól. Oktatók: Krisztin Szilvia és Szendrei János Zumba Júliusban minden hétfn 19.30-20.30 között. Augusztusban csak 29-én hétfn. Ultiklub Júliusban minden hétfn és csütörtökön 14.00-18.00 óráig! Értük, velük klub Minden hétfn 14.00-17.00 Vezetje: Szekeres István Sárgarózsa Népdalkör Keddenként 16 órától Karvezet: Monoki Lajos Szregi Nyugdíjas Egyesület Szeptember 8. csütörtök 16.00 Beiratkozás, tagdíjfizetés Elnök: Molnár János Ezüsthajúak Nyugdíjas Egyesület Július 22. péntek 15.00 Ki-mit-hoz délután Elnök: Balázs István Szregi Baráti Társaság Szeptember 9. péntek 17.00

Tömörkény István Mveldési Ház

Csipkerózsa hercegnk és Rózsahercegek 2011-ben

Vásár

Július 5. kedd 14.00-16.00 Július 12. kedd 9.00-11.00 Július 20. szerda 9.00-11.00 Július 23. szombat 9.00-11.00 cipvásár Július 26. kedd 9.00-11.00 Augusztus 10. szerda 14.00-16.00 Augusztus 15. hétf 9.00-11.00 Augusztus 23. kedd 9.00-11.00 Szeptember 3. szombat 9.00-11.00 cipvásár Augusztus 19. péntek 17.00 Kilencven éve tért vissza Szreg Magyarországhoz Eladó: Miklós Péter, Szakály Sándor és Vincze Gábor történészek

Egyéb rendezvény

Rózsaünnepen felvonultak a Kossuth iskola diákjai is!

A mveldési ház 2011. augusztus 1. és szeptember 2. között a szabadságolások miatt zárva tart, csak rendezvény esetén nyit ki. Szeptember 5-tl a megszokott nyitvatartással mködik az intézmény! Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!

Nyári szünet

Rózsatündérek 2011-ben

Horváth Renáta

Móra Szonja

Egri-Szcs Laura

Paluch Sára

Lebák Viktor Noel

Information

juli_aug_szöreg_ujsag.indd

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

163987