Read Ac%20Ndl_PPW.pdf text version

Academisch Nederlands

Academisch Nederlands [schrijven]

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Taalbeleid Academisch Nederlands

Beleidscel Diversiteit & Gender Projecten In- door- en uitstroom van kansengroepen

Vluchtelingenstudenten Taalbeleid

Beleid

Gender Diversiteit Functiebeperking

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Taalbeleid Academisch Nederlands

Individuele begeleiding NT2 Workshops

Student Facultaire sessies Online toets

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Taalbeleid Academisch Nederlands

Individuele begeleiding NT2 Workshops

Student Facultaire sessies Online toets

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Taalbeleid Academisch Nederlands

Individuele begeleiding NT2 Workshops

Student Facultaire sessies

Online toets

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Taalbeleid Academisch Nederlands

Individuele begeleiding NT2 Workshops

Student Facultaire sessies

Online toets

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Taalbeleid Academisch Nederlands

Individuele begeleiding NT2 Workshops

Student Facultaire sessies

Online toets

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Hoe goed ben ik voorbereid?

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Structuur

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Macrostructuur

1. Titel 2. Woord vooraf 3. Samenvatting (`abstract') 4. Lijst met afkortingen 5. Inhoud 6. Inleiding 7. Methodologie 8. Resultaten 9. Discussie en conclusies 10. Referentielijst 11. Bijlagen

7. [Alternatieve structuur] 8. Conclusie 9. Bibliografie 10. Bijlagen

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Macrostructuur: logica

Inhoud Inleiding Evolutie van de vrouwenrechten in Turkije Internationale rechtspraak i.v.m. huishoudelijk geweld Arrest Opüz Uiteenzetting van de feiten Uitspraak van het Hof Art. 2 EVRM Art. 3 EVRM Art. 14 EVRM Relevante rechtspraak over positieve verplichtingen van een staat i.v.m. huishoudelijk geweld Besluit Bibliografie

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Macrostructuur: logica

Inleiding Evolutie van de vrouwenrechten in Turkije Internationale rechtspraak i.v.m. huishoudelijk geweld Relevante rechtspraak over positieve verplichtingen van een staat i.v.m. huishoudelijk geweld Arrest Opüz Uiteenzetting van de feiten Uitspraak van het Hof Art. 2 EVRM Art. 3 EVRM Art. 14 EVRM Besluit Bibliografie

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Mesostructuur

De alinea is de kleinste indelingsmogelijkheid van een tekst. Eén alinea = één idee

Een alinea is meer dan een verzameling losse zinnen. Een goede alinea bevat één centraal idee of een duidelijk afgebakend facet van het centrale thema van een tekst. Het centrale idee wordt bij voorkeur in één zin geponeerd en wordt verder uitgewerkt in de rest van de alinea.

Een goede alinea bevat één centraal idee of een duidelijk afgebakend facet van het centrale thema van een tekst. Het centrale idee wordt bij voorkeur in één zin geponeerd en wordt verder uitgewerkt in de rest van de alinea. Een alinea is dus meer dan een verzameling losse zinnen.

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Mesostructuur

Functies alinea: Inhoudelijk Het MBX-systeem is geen lineaire en eenmalige procedure, maar eerder een aanpak die constant bijgesteld en verfijnd dient te worden via een cyclische benadering. De introductie van MBX vraagt dus een substantiële krachtinspanning van de medewerkers... Verbindend Waar we in het vorige hoofdstuk de randvoorwaarden voor dataanalyse besproken hebben, behandelen we nu de analyse zelf. In dit hoofdstuk raken we de principes en instructies aan die nodig zijn bij het sturen en organiseren van analyses. Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op verschillende analysemethodes.

Bron: Nederhoed, P. (2007). Helder Rapporteren

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Microstructuur

NIET: Oude horloges zijn kwetsbare instrumenten. Het is leuk om te zien hoe het mechaniek ervan werkt, maar open de kast niet al te vaak. Oude horloges zijn kwetsbare instrumenten. Hoewel het leuk is de achterkant ervan open te maken en te zien hoe het mechaniek ervan werkt, is het niet verstandig dat al te vaak te doen. Stofdeeltjes kunnen namelijk de bewegende delen beschadigen.

WEL:

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Structuurwoorden

Signaalwoorden: opsommend (ten eerste, vervolgens, verder, bovendien, ten slotte) tegenstellend (maar, echter, toch, ondanks, daarentegen) vergelijkend (evenals, op dezelfde manier) illustrerend (zoals, bijvoorbeeld, ter illustratie, stel, neem) verklarend (omdat, want, namelijk, immers) concluderend (dus, hieruit volgt, kortom) samenvattend (dus, kortom, uiteindelijk) Overgangszinnen: Wat betekent dit? Dit heeft vier gevolgen. We kunnen dit illustreren met een voorbeeld. Parallelle constructies: De Groene Revolutie had economische, ecologische en sociale gevolgen.

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

[Eerste zinnen] "De Sivand Dam is een nieuw gebouwde dam in de provincie Fars Zij situeerd zich 25 km stroomafwaarts van Pasargadae. Het meer achter de dam overstroomt een deel van de rivier Polvar, die van de Morghab het zuiden stroomt en uitmondt in de rivier Kor ( dichtbij Persepolis). Bolaghi situeerd zich aan de rechterzijde van de Polvar en is vanuit het zuiden toegankelijk via de Bolaghi kloof, wat de exacte locatie is van de Sivand Dam. Door dat de dam overstromingsgevaar veroorzaakt, kan ze mogelijk schade veroorzaken aan het archeologisch gebied van het oude Perzië ( Persepolis en Pasargadae )."

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Structuur: tips

Volg de facultaire regels Eén tekst is één thema, één alinea is één idee Elk hoofdstuk/elke alinea draagt bij tot het thema en tot het volgende hoofdstuk/de volgende alinea Schrijf lezersgericht: beantwoord zo snel mogelijk de wvragen

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Argumentatie

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies Type Analogie Generalisatie Omschrijving Specifieke voorbeelden worden vergeleken Uit een specifiek voorbeeld wordt een algemene uitspraak gehaald Oorzaak-gevolg (of andersom) Een uitspraak is waar, omdat een bron dit bevestigd heeft Een oordeel wordt gerechtvaardigd, omdat een eigenschap bepaalde kenmerken vertoont

Een middel is gewenst, omdat het een gewenst doel bereikt

Voorbeeld Vorig examen was slecht. Dit examen zal ook wel slecht zijn. Die ene Evelien is niet leuk. Die andere Evelien is ook niet leuk. Alle Eveliens zullen wel niet leuk zijn. De examens gingen goed. Ik zal dus wel goede punten hebben. Volgens meneer Casteleyn moeten we dat stuk voor Frans niet kennen Ik vond jullie presentatie niet goed, want jullie spraken geen AN

Als we meer werken voor minder loon, dan hoeft er niemand ontslagen te worden

Causaal verband Autoriteit Oordeel over eigenschap

Doel-middel

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Structuur argumentatie

argument 1 argument 2 ... ... argument n

standpunt

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Structuur argumentatie

argument 1

standpunt 1 = argument 2

standpunt 2

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Mozarts muziek wordt gekenmerkt door prachtige melodieën. Verder is de orkestratie altijd goed doordacht. En het belangrijkste is dat zijn muziek ook nu nog, vele eeuwen na zijn dood, bij miljoenen mensen sterke emoties oproept. We kunnen Mozart dus gerust een groot componist noemen. Iedereen die zich muziekliefhebber noemt, moet dan ook zeker een cd van Mozart in zijn collectie hebben.

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

"NSV! staat voor Nationalistische Studenten Vereniging. Het is als enige Vlaamse studentenvereniging die actief is in alle Vlaamse universiteiten en Hogescholen ( in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Westland en Mechelen). De studentenvereniging is een radicale en extreem-rechtse vereniging als aanhanger van het Vlaams Belang. Het is dus een racistische, negationistische en vooral gekend voor de gewelddadige manier van politieke actievoeren."

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Tips

Geen mening zonder argumentatie Geen conclusie zonder gegevens Geen bewering zonder bewijs

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Stijl

emotioneel/vaag/ongepast

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Emotioneel taalgebruik

Laat DHL vlug vertrekken! Eén: ze zijn absoluut niet bereid rekening te houden met omwonenden: de meest lawaaierige toestellen van het type MD-11 kunnen perfect vervangen worden door de stillere Boeing 777, maar daar heeft het bedrijf geen oren naar. In Leipzig kunnen ze in hun onverschilligheid uitleven zonder dat er een haan naar kraait. Twee: er wordt zo een onopvullend gat gecreëerd waar werknemers niet meer aan werk geraken? Onzin!

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Vaag taalgebruik

"Een omschrijving van deze termen zal nooit sluitend zijn *...+. De hanteerbaarheid van de definitie in de praktijk vraagt echter om een consensus op dit vlak."

"*volledige conclusie+ De uitbreiding van DHL leek dus op het eerste zicht goed voor de economie, maar is bij nader inzien toch geen goed idee, tenzij ze een oplossing vinden voor de last."

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Ongepast taalgebruik

Persoonlijk ken ik geen mooier beeld dan dat van een ijzeren vogel gewikkeld in de rode avondgloed.

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Ongepast taalgebruik

Hey Spijtig genoeg heb ik vandaag pas je mail gelezen.

Wat de afspraak betreft: ik kan niet komen en ik stel voor een andere afspraak te maken. Woensdag om 11u15 lukt. Laat je snel iets weten?

Groetjes Tania

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

[Onleesbaar taalgebruik]

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Tips

Wees concreet Wees zakelijk Wees helder

E-mails:

wees formeel, beknopt, concreet, zakelijk en helder

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Grammatica

zinsconstructie / vervoeging zware zinnen

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Zinsconstructie: kern voorop

Omdat het mechanisch sonderen zijn tekortkomingen kende, zoals het niet geheel wrijvingsloos bewegen van de binnenstangen in de mantelbuizen, wordt deze manier van sonderen niet meer toegepast Mechanisch sonderen wordt niet meer toegepast, omdat het nogal wat tekortkomingen kende. Zo bewogen de binnenstangen niet geheel wrijvingsloos in de mantelbuizen.

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Zinsconstructie: kern voorop

Omdat het mechanisch sonderen zijn tekortkomingen kende, zoals het niet geheel wrijvingsloos bewegen van de binnenstangen in de mantelbuizen, wordt deze manier van sonderen niet meer toegepast Mechanisch sonderen wordt niet meer toegepast, omdat het nogal wat tekortkomingen kende. Zo bewogen de binnenstangen niet geheel wrijvingsloos in de mantelbuizen.

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Zinsconstructie: parallellie

Het beleid moet geaccepteerd worden, begrijpelijk zijn en we moeten het kunnen uitvoeren. Het beleid moet acceptabel, begrijpelijk en uitvoerbaar zijn.

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Zinsconstructie: variatie

Het bestuur heeft vandaag opnieuw gesproken over de voorstellen. Het deed dat aan de hand van de laatste gegevens. Het bestuur meent echter dat deze resultaten een vertekend beeld geven. Het wil daarom deze resultaten extern laten beoordelen. Het bestuur heeft vandaag opnieuw gesproken over de voorstellen. Dat deed het aan de hand van de laatste gegevens. Die resultaten geven echter volgens het bestuur een vertekend beeld. Daarom wil het deze resultaten extern laten beoordelen.

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Werkwoordvervoeging

DANSEN STAM Ik Jij Hij/zij Wij Jullie Zij dansen => dans dans dans t dans t dans en dans en dans en WORDEN worden => word word word t word t word en word en word en

Veranderd, gebeurd, ...

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Zware zin: Passief

"Er moet ook realistisch gebleven worden."

"Maar dat er gehandeld wordt in het belang van de meerderheid, wil niet zeggen dat er van degenen die lijden niet moet aangetrokken worden."

"Niet enkel nieuwe jobs, maar ook behoorlijk wat aanzien wordt verworven met deze stap vooruit."

"Natuurlijk wordt er gekampt met het probleem van de nachtrust."

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Zware zin: tang

"Als conclusie kunnen we stellen dat er met een minimum aan extra geld en het beter verdelen en investeren van de reeds bestaande subsidies, een rooskleurige toekomst voor de Belgische topsport is weggelegd, zodat de belastingplichtigen dieper in hun portemonnee zullen moeten tasten."

"Bovendien is de vrees dat oudere werknemers die hun job zullen verliezen het alleen met een werkloosheidsuitkering zullen moeten doen reëel."

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Tips

Vermijd zinnen van meer dan 40 woorden Varieer in zinsconstructies Schrijf het niet als je het niet gezegd krijgt

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Woordgebruik

fout / vaag ongepast / spelling

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Fout

`Na drie voorafgaande waarschuwingen... .' `Nog maar eens opnieuw beging hij in de fout.'

"In verband met HIV/AIDS, moet de kwestie gevraagd worden of gezondheid een mondiaal algemeen welzijn is of niet (Baudry, F., 2006, blz. 35-37)."

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Dubbele negatie

"Vrijwilligers werken uiteraard onbezoldigd, maar dit belet niet dat de kosten die de vrijwilliger voor de organisatie maakt, niet kunnen worden vergoed."

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Ongepast

"Een paar jaar later werd mevr. Opüz opgenomen in het ziekenhuis, haar ex-man kon zijn handjes weer niet thuis houden"

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Spelling

"Een overzicht van de Middelandsezee-landen leert dat wijn boeren steeds nieuwere productie technieken hanteren."

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Tips

Vermijd lege woorden Vermijd overbodige adjectieven Vermijd woorden die je niet kent

Gebruik de spellingscontrole

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Academische conventies

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

[Eerste zin] "Hieronder wil ik twee papers bespreken die over veroudering gaan. De ene paper gaat over cognitieve veroudering en de andere over bio-motorische effecten van veroudering. Beiden artikels beogen het in kaart brengen van zowel de omgevingsfactoren als de genetische factoren die hier een invloed op hebben. Ik vond de papers een mooie aanvulling op elkaar omdat ze samen een overzicht geven van verschillende factoren in het verouderingsproces.

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

APA-regels

Zie: http://www.ekgp.ugent.be

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Plagiaat (UGent)

§2. Het plegen van plagiaat is een vorm van fraude. De examencommissie per opleiding legt in een sluitende definitie het begrip "plagiaat" voor die opleiding vast. Deze informatie wordt aan de studenten van de opleiding gecommuniceerd. De verantwoordelijke evaluator kan de originaliteit van ingediende werkstukken, die bovendien steeds in elektronische vorm moeten worden ingediend middels antiplagiaatsoftware toetsen. Indien een verantwoordelijk lesgever vermoedt dat een student plagiaat heeft gepleegd dat de evaluatie van het betreffende werkstuk kan beïnvloeden, wordt de voorzitter van de examencommissie per opleiding hiervan onverwijld op de hoogte gebracht.

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Plagiaat (PPW)

Plagiaat omvat onder andere : I. Het gebruik maken van andermans theorieën, redeneringen, stellingen, afbeeldingen, schema's, grafieken, data of onderzoeksresultaten zonder adequate bronvermelding onmiddellijk na elke betrokken passage. II. Het overnemen in het eigen werk van de structuur van een ander werk, zonder adequate bronvermelding. III. Het overnemen of parafraseren van andermans ideeën zonder adequate bronvermelding. IV. Het vertalen van teksten zonder adequate bronvermelding. V. Het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijv. via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat letterlijke of bijna letterlijke citaten in het werk werden overgenomen, zelfs met een correcte bronvermelding. VI. Het uitsluitend of overvloedig gebruik maken van andermans teksten, al dan niet letterlijk, met een correcte bronvermelding. Het vermelden van een bron in de bibliografie *...+ verschoont het plagiaat niet. Het wijzigen van enkele woorden of zinnen in de overgenomen tekst doet geen afbreuk aan het plagiaat.

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Plagiaat (PPW)

Plagiaat omvat onder andere : I.

theorieën, redeneringen, stellingen, afbeeldingen, schema's, grafieken, data of onderzoeksresultaten zonder adequate bronvermelding onmiddellijk na elke

Het gebruik maken van andermans betrokken passage. Het overnemen in het eigen werk van de bronvermelding.

II. III. IV. V.

structuur van een ander werk, zonder adequate

Het overnemen of parafraseren van andermans

ideeën zonder adequate bronvermelding.

Het van teksten zonder adequate bronvermelding. Het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijv. via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat

letterlijke of bijna letterlijke bronvermelding.

vertalen

citaten in het werk werden overgenomen, zelfs met een correcte teksten

VI.

Het uitsluitend of overvloedig gebruik maken van andermans , al dan niet letterlijk, met een correcte bronvermelding. VII. Het vermelden van een bron in de bibliografie *...+ verschoont het plagiaat niet. Het wijzigen van enkele woorden of zinnen in de overgenomen tekst doet geen afbreuk aan het plagiaat. Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Plagiaat (PPW)

Plagiaat omvat onder andere : I.

theorieën, redeneringen, stellingen, afbeeldingen, schema's, grafieken, data of onderzoeksresultaten zonder adequate bronvermelding onmiddellijk na elke

Het gebruik maken van andermans

betrokken passage. Het overnemen in het eigen werk van de bronvermelding.

II.

structuur van een ander werk, zonder adequate ideeën zonder adequate bronvermelding.

III.

IV. V.

Het overnemen of parafraseren van andermans

Het van teksten zonder adequate bronvermelding. Het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijv. via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat

vertalen

letterlijke of bijna letterlijke bronvermelding. VI.

citaten in het werk werden overgenomen, zelfs met een correcte

teksten, al dan niet letterlijk,

Het uitsluitend of overvloedig gebruik maken van andermans

met een . VII. Het vermelden van een bron in de bibliografie *...+ verschoont het plagiaat niet. Het wijzigen van enkele woorden of zinnen in de overgenomen tekst doet geen afbreuk aan het plagiaat. Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

correcte bronvermelding

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Plagiaat

Saey (2008) kwam tot de volgende conclusie: "Wanneer politieke partijen collectieve belangen verdedigen, dan mag men er zeker van zijn dat de fundamentele maatschappelijke problemen op de politieke agenda worden geplaatst. Door collectieve belangen te verdedigen, beschikken zij over een natuurlijk electoraat (de dragers van die belangen), aangevuld met kiezers die zich hebben laten overtuigen." (p. 328) Wanneer politieke partijen collectieve belangen verdedigen, dan mag men er zeker van zijn dat de fundamentele maatschappelijke problemen op de politieke agenda worden geplaatst. Door collectieve belangen te verdedigen, beschikken zij over een natuurlijk electoraat (de dragers van die belangen), aangevuld met kiezers die zich hebben laten overtuigen. (P. Saey, 2008, p. 359360)

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Plagiaat

Fundamentele maatschappelijke problemen zullen maar op de politieke agenda worden geplaatst, wanneer politieke partijen collectieve belangen verdedigen, want dan beschikken ze over een natuurlijke groep van kiezers, namelijk zij die voor deze belangen staan.

Fundamentele maatschappelijke problemen zullen maar op de politieke agenda worden geplaatst, wanneer politieke partijen collectieve belangen verdedigen, want dan beschikken ze over een natuurlijke groep van kiezers, namelijk zij die voor deze belangen staan (Saey, 2008).

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Plagiaat

Volgens Waaldijk vond het Nederlandse koloniale regime dat een verschillende wetgeving vereist is voor verschillende groepen, waardoor een zogenaamd tweede klasse burgerschap ontstond. Toen, bij de eeuwwisseling, de Nederlandse vrouwen pleitten voor burgerschap voor vrouwen, konden ze zich gedeeltelijk met de inheemse bevolking identificeren. Dit resulteerde nochtans niet in echte solidariteit tussen Nederlandse en Indonesische feministes (Waaldijk, 2003). Het Nederlandse koloniale regime bepaalde dat verschillende wetgeving vereist is voor verschillende groepen; dit resulteerde in de wettelijke uitvinding van tweede klassen burgerschap. Toen, bij de eeuwwisseling, de Nederlandse vrouwen pleitten voor burgerschap voor vrouwen, konden zij zich gedeeltelijk met de inheemse bevolking van de kolonies identificeren. Dit resulteerde nochtans niet in echte solidariteit tussen Nederlandse en Indonesische feministes.

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

Taalbeleid Drempels Structuur Argumentatie Stijl Grammatica Woordgebruik Conventies

Plagiaatdetectie

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Academisch Nederlands

[email protected]

www.taalbeleid.ugent.be

S

Bart Deygers Beleidscel Diversiteit & Gender UGent

Information

Dia 1

65 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

717087


You might also be interested in

BETA
Dia 1