Read Untitled-1 text version

MASTOR Hj JARKASEH

Asas Pendidikan Muzik 1

Cetakan Pertama : 2007

Illustrasi oleh Rohana Zainol Alam

Diterbit dan diedarkan oleh Produksi Tabuh Emas (IP-0265571-U) 53 Jalan Teratai, Taman Serendah, Sabak Bernam 45200 Selangor Darul Ehsan Tel./ Faks : 603-3216 1040. Email : [email protected] Laman Web : www.tabuhemas.com Dicetak oleh Swee Boon Press Sdn. Bhd. (148002-A) No.63, Jalan Pasar, Teluk Intan 36008 Perak Darul Ridzuan

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian, artikel, illustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa juga cara tanpa mendapat izin bertulis daripada Produksi Tabuh Emas.

i

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan Dalam Penerbitan Mastor Hj Jarkaseh, 1962Asas Pendidikan Muzik 1 / Mastor Hj Jarkaseh ISBN : 978-983-43662-0-9 1. Music - Instruction and Study. 1.Judul 780.71

ii

PRAKATA

ata pelajaran Pendidikan Muzik KBSM telah mula diperkenalkan di peringkat sekolah menengah sebagai Projek Rintis pada tahun 1996. Mulai tahun 2001, mata pelajaran ini telah mendapat status mata pelajaran wajib di peringkat menengah rendah manakala di peringkat menengah atas ia telah dijadikan mata pelajaran elektif. Di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia, mata pelajaran ini dijadikan salah satu pilihan elektif dalam Kumpulan Kemanusiaan. Mata pelajaran ini menjadi semakin penting dan satu sukatan pelajaran Pendidikan Muzik telah diperbaharui pada 2004 selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Buku ini ditulis khusus untuk pelajar dan guru Pendidikan Muzik Tingkatan Satu KBSM. Kandungannya selaras dengan kehendak sukatan pelajaran Pendidikan Muzik yang merangkumi empat aspek iaitu persepsi estetik, pengetahuan muzikal, ekspresi kreatif dan penghargaan estetik. Namun begitu tumpuan khusus bagi murid Tingkatan Satu dalam buku ini ialah kemahiran mendengar muzik, membaca notasi dengan memainkan melodi menggunakan kibod dan nyanyian solfa Aktiviti kemahirannya disusun secara berperingkat daripada konsep paling asas dan mudah kepada yang lebih sukar. Pada peringkat awal, setiap notasi disertai dengan gambarajah kibod dan penjarian yang dicadangkan. Setelah konsep penjarian dikuasai, guru boleh mencadangkan penjarian-penjarian lain yang sesuai. Pelbagai peringkat kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif boleh diaplikasikan. Sebanyak 23 skor buah lagu rakyat tempatan dan luar negara disertakan sebagai latihan bermain kibod. Lebih daripada itu guru digalakkan menggunakan lagu-lagu lain yang bersesuaian supaya ia dapat menarik minat pelajar dalam pengajaran. Latihan nyanyian solfa disediakan khusus mengikut susunan yang dicadangkan oleh Prof. Kodaly yang mementingkan pendengaran dalaman. Oleh itu ia dimulakan dengan So dan Mi. Diharapkan buku ini dapat membantu guru dan pelajar sebagai asas langkah pertama bagi memahami konsep muzik yang begitu luas. Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak y terutamanya pegawai di Kementerian Pelajaran, rakan guru, pelajar dan individu yang terlibat dalam menghasilkan buku ini.

M

Mastor Hj Jarkaseh Sabak Bernam, Selangor DE Oktober, 2007

iii

Kandungan 1

Unit 1 SENI DAN SENI MUZIK 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1 Unit 4 PENGENALAN WAYANG KULIT 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 25

Seni dan Estetika Detik Muzik Tempo Lambang Bunyi dan Senyapan Not-Not Muzik Not dan Tanda Rehat Krocet Meter Bar Membaca Skor Muzik Aktiviti Latihan Membaca Skor Muzik

Wayang Kulit Alat Muzik Wayang Kulit Persembahan Wayang Kulit Membuat Patung Wayang Kulit Tanda Harkat Latihan Not Tanda Harkat Pic G dan B Pada Baluk Penjarian Pic G dan B Latihan melodi Aura Lee Lightly Row

Unit 2 PENGENALAN CAKLEMPONG 2.1 2.2 2.3 2.4 Caklempong Not Kuaver Bunyi Downbeat dan Upbeat Latihan Irama

10

Unit 5 MAK YONG 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Mak Yong Persembahan Mak Yong Alat Muzik Mak Yong Not Semibrif Not-Not Bertitik Latihan Melodi Mary Had A Little Lamb London Bridge Eh Wau Bule Unit 6 GORDANG SEMBILAN & DABUS 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Gordang Sembilan Dabus Tanda Masa Meter Tigaan Pengumpulan Not-Not Muzik Pic D, E dan F Latihan Melodi Red River Valley Long Long Ago

33

Unit 3 CANGGUNG DAN BORIA 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Muzik dan Tarian Canggung Boria Not dan Tanda Rehat Minim Latihan Amali Muzik Pic Muzik Pic Pada Kibod Muzik Penjarian Kibod Latihan Penjarian Kibod Baluk dan Klef Trebel Kedudukan Stem Not Latihan Melodi

15

41

iv

Kandungan 2

Unit 7 DONDANG SAYANG 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

50

Unit 10 MUZIK KAMAR 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7

72

Dondang Sayang Pic E, F dan G Tinggi Tanda Ulang, Akhiran 1 dan 2 Latihan Melodi Pengumpulan Tanda Rehat Senjakala

Unit 8 DIKIR BARAT 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

56

Ensembel Muzik Muzik Kamar Skel C Major Penulisan dan Permainan Skel Skel A Minor Neutral Skel A Minor Harmonik Perbandingan Skel Major, Minor Neutral dan Minor Harmonik 10.8 Relatif Major dan Relatif Minor 10.9 Nada dan Tanda Nada Ode To Joy Edelweiss Unit 11 ASAS NYANYIAN

Pengenalan Persembahan Dikir Barat Alat Muzik Dikir Barat Jeda Ton dan Semiton Tanda Kromat dan Mata Hitam Kibod Tanda Kromat Pada Baluk Pengaruh Tanda Kromat Tanda Kromat Neutral Latihan Melodi Ayam Didik Anak Ikan

78

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6

Suara Manusia Postur Semasa Menyanyi Teknik Asas Pernafasan Latihan Solfa Nada dan Skel F Major Nada D Minor Growing Wool

Unit 9 TARIAN SUMAZAU & NGAJAT 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Tarian Sumazau Tarian Ngajat Garisan Lejer Skel dan Kegunaannya Skel Solfa Latihan Nyanyian Solfa Ach Du Lieber Augustine Happy Birthday Twinkle Twikle Little Star

64

Unit 12 ETIKA DALAM LATIHAN MUZIK 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 Kepentingan Etika Etika Sebelum Latihan Etika Semasa Latihan Etika Selepas Latihan Latihan Solfa Nada G Major dan E Minor Kojo No Tsuki

84

v

Kandungan 3

Unit 13 MUZIK ORKESTRA 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 Orkestra Modern Seksyen Alat Woodwind Seksyen Alat Brass Seksyen Alat Perkusi Seksyen Alat Bertali Seksyen Irama Nada D Major dan B Minor Latihan Solfa Yellow Roses of Texas Unit 14 PENGENALAN KOMPANG 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 Unit 16 TEKSTUR DAN HARMONI 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 Harmoni dan Tekstur Asas Tekstur Dalam Muzik Bach "Bapa Harmoni" Latihan Kibod Konsep Do Bergerak Latihan Solfa Minuet Unit 17 WARNA TON DAN FORMAT LAGU 116 96 17.1 Warna Ton 17.2 Format dan Seksyen Lagu 17.3 Seksyen Lagu Berdasarkan Unsur Muzik dan Kreativiti. 17.4 Pendengar Pasif dan Pendengar Aktif 17.5 Nada Bb Major dan G Minor Oh Susanah Air Pasang Pagi Clementine Unit 18 REBANA UBI DAN TABLA 18.1 18.2 18.3 18.4 Pengenalan Tabla Alat Muzik Tabla Rebana Ubi Latihan Melodi Arirang GLOSARI 126

89

109

Sejarah dan Latar Belakang Alat Muzik Kompang Penjagaan Kompang Notasi dan Teknik Paluan Paluan dan Falsafah Kompang Kumpulan Paluan Kompang Latihan Asas Teknik Paluan Skor Muzik Kompang Rentak Inang Latihan Kibod Rentak Masri Latihan Kibod Latihan Solfa Kenek-Kenek Udang Keagungan Tuhan

122

Unit 15 KOMPOSER BERAMBUT MERAH 104 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 Antonio Vivaldi Dinamiks Gaya Permainan The Four Seasons Latihan Solfa Analisis Skor Muzik

vi

Information

Untitled-1

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

19484