Read Program No text version

BLMSEL VE TEKNOLOJK ARATIRMA PROJELERN DESTEKLEME PROGRAMI (1001) KAPSAMINDA ARATIRMA ENSTTÜLERCE YÜRÜTÜLEN PROJE LSTES

Sira No

1

Program No

TOVAG 108 O 388

Projenin Adi

Melezleme Yoluyla Kendine Verimli ve Geç Çiçeklenen Badem Islahi

Projenin Yürütücüsü

Dr. zzet AÇAR Yrd.Doç.Dr. Ahmet Erhan ÖZDEMR Doç. Dr. Halit YETR, Yrd. Doç. Dr. Elif ÇANDIR, Ziraat Yüksek Müh. Veysel ARAS, Ziraat Mühendisi Ömer ARSLAN Prof. Dr. brahim ORTA Prof. Dr. Turgut YELOLU, Prof. Dr. Zülküf KAYA, Dr. Ayhan AYDIN, Çada AKPINAR, Ahmet DEMRBA

Yürütücü Kurum

Antepfistii Aratirma Enstitüsü Mustafa Kemal Üniver. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

birlii Yapilan Kurulular

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Alata Bahçe Kültürleri Aratirma Enstitüsü, Grow Fide Üretim ve Ticaret A.. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Alata Bahçe Kültürleri Aratirma Enstitüsü ErdemliMERSN

Balama ve Biti Tarihleri

Ocak 2009 ­ Ocak 2012

Bütçesi (TL)

148.000

2

1001108 O 391

Karpuzlarda Aili Üretimin Derim Sonrasi Kaliteye ve Raf Ömrüne Etkileri

Ocak 2009 Temmuz 2011

118.000

3

TOGTAG 3330

Mikoriza le Ailamanin Turunçgil Fidanlarinin Adaptasyonu Üzerine Etkisi Bati Akdeniz Bölgesinde Domateslerde Mi Genini Kiran Virülent Kök-ur Nematodu Populasyonlarinin Aratirilmasi ve Moleküler Karakterizasyonu

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, ADANA

2003 ­ 2010

52.000

4

TOVAG 107 O 016

Dr. Zübeyir DEVRAN

Bati Akdeniz Tarimsal Aratirma Enstitüsü

AZMAE SDÜ Ziraat Fakültesi

2007 ­ 2010

111.550

5

TOVAG 108 O 355

ki Avci, Orius laevigatus (Fieber) (Hem.: Anthocoridae) ve Serangium parcesetosum Sicard (Col.: occinellidae)'un Örtüalti PaicanYetitiriciliinde Frankliniella occidentalis Dr. Mehmet KEÇEC Pergande (Thys.: Thripidae) ve Bemisia tabaci (Genn). (Hom: Aleyrodidae)'ye Kari Birlikte Kullanim Olanaklarinin Aratirilmasi Domateste Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici'ye Doç. Dr. Hülya LB Kari Dayaniklilik çin Moleküler areeyicilerin Aylin KABA (Doktora Projesi) Belirlenmesi Antalya'da Sulama Organizasyonlarinin Etkinlii ve Üretici Katiliminin Deerlendirilmesi Betül SAYIN

Bati Akdeniz Tarimsal Aratirma Enstitüsü

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2008 ­ 2011

105.370

6

104 O 725

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bati Akdeniz Tarimsal Aratirma Enstitüsü

Bati Akdeniz Tarimsal Aratirma Enstitüsü (BATI Akdeniz Tarimsal Aratirma Enstitüsü ) -

2007 ­ 2010

100.000

7

10900292

2009 ­ 2011

54.520

8

1001

Budayda Sari Pas Hastalii Dayaniklilik Mekanizmasinin Yeni Nesil ki-Boyuu Sivi Kromatografi Sistemi Kullanilarak Semra HASANÇEB Proteom Düzeyinde ncelenmesi Adana ve çevresinde kanai reovirüs seroprevalansinin belirlenmesi ve virüsün sigma C geninin genetik analizi Ülkesel Canavarotu Projesi Suzan Reyhan KARAKOÇ

TÜBTAK MAM GMBE

TARM

Ekim 2009 Ekim 2012 Nisan 2009 Nisan 2010 Austos 2006 Austos 2010

317.280

9

1002

Adana veteriner kontrol ve aratirma Enstitüsü Diyarbakir ZMAE

-

25.000 31.940,5 1

10

106 G 071

Cumali ÖZASLAN

-

Sira Program No Projenin Adi No

2515-COST (Bilimsel ve Tek. Ara. Alaninda Avrupa birlii) 108 O 567

Projenin Yürütücüsü

Yürütücü Kurum

birlii Yapilan Kurulular

Balama ve Biti Tarihleri

Bütçesi (TL)

Prof. Dr. Levent AYLAN (Yürütücü) klim Deiiminin Bitki Geliimine Olasi Etkilerinin Bitki Geliimi Modelleri le ncelenmesi Dr. Fatih BAKANOULLARI (Aratirmaci)

11

Atatürk Toprak ve Su kaynaklari Ar. Enst. Müdürlüü

.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendislii Bölümü-

Nisan 2009 Nisan 2012

260.000 (PT hariç)

Prof. Dr. Levent AYLAN (Yürütücü) 12 1001109 R 006 Buday Bitkisinin Karbondioksit, Su Buhari ve Enerji Akilarinin Belirlenmesi Prof. Dr. Zerefan KAYMAZ (Aratirmaci) Dr. Fatih BAKANOULLARI (Aratirmaci)

.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendislii BölümüAtatürk Toprak ve Su kaynaklari Ar. Enst. Müdürlüü Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Aratirma Enstitüsü (TGSKMAE) Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Aratirma Enstitüsü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Toprak ve Tarim Makinalari Bölümleri) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Tarim Makinalari Bölümü) Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Aratirma Enstitüsü

Eylül 2009 Eylül 2012

290.000 (PT hariç)

13

1001 108 O 654

Budayda Kisii Su Koullarinda Oksijen ve Karbon zotop Oranlarindan (18O/16O ve 13C/12C) Yaralanilarak Bitki Su Kullanim (transpirasyon) Etkinliinin Belirlenmesi Çukurova'da Sulu Misir Tariminda Uydu ve Bilgi Teknolojileri Destekli Alana Özgü Deiken Oranli Gübre Uygulamasi ve letimi Kizilirmak ve Yeilirmak Deltasi Çeltik Üretim Alanlarinin CBS Yardimiyla Arazi Uygunluk Siniflarinin Belirlenmesi ve Modellenmesi Elbistan Linyierinin Asit Özüeme le Air Metallerinden Kurtarilarak Tarimsal Açidan Kiymeendirilmesi

Dr. Sema KALE

2009 ­ 2012

133.700

14

1001105 O 243

Dr. brahim GÜÇDEMR

2005 ­ 2010

208 100

15

1001107 O 443

Doç. Dr. Orhan DENGZ

Ondokuz Mayis Ü. Ziraat Fak. Toprak Böl. Hacettepe Ü. Mühendislik Fak. Kimya Müh. Böl. Tavukçuluk Aratirma Enstitüsü Müdürlüü

2008 ­ 2010

175 795

16

1001107 M 047 1001107 O 579

Prof. Dr. Zümriye AKSU

TGSKMAE

2007 ­ 2010 Eylül 2007 Eylül 2010 Mart 2008 ubat 2010

137 955

17

Saf Haardan Üstün Özelliklere Sahip Yeni Ana ve Baba Dr. Hüseyin GÖGER Soylarinin (Grand Parent) Gelitirilmesi Türkiye'de Yetien Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Tiplerinin Biyoaktif Bir Molekül Olan D-pinitol çerii Üzerine Çevre Koullari ve Bileim Unsurlarinin Etkisi Bazi Meyve Türlerinde Besin Elementi Eksikliinin Görünebilir Yakin Kizilötesi Bölge-Spektroradyometrik Ölçümler Kullanilarak Arazide Belirlenebilirliinin Aratirilmasi

-

154.700 140.000 (toplam) 25.000 (Enst. Büt.) 15.000 (toplam) 80.000 (Enst. Büt.)

18

Cost

Doç. Dr. Mustafa KARHAN

Akdeniz Üniversitesi

Eirdir Bahçe Kültürleri Aratirma Enstitüsü

19

1001

Yard. Doç.Dr. Levent BAAYT

Süleyman Demirel Üniversitesi

Eirdir Bahçe Kültürleri Aratirma Enstitüsü

Ekim 2009 Aralik 2011

Sira Program No Projenin Adi No Harran Ovasinda Airi Sulama Sonucunda Oluan Yüzey Erozyonu ve Neticesindeki Sediment Kaybi ve Fosfor Kaynakli Ötrifikasyon Oluumu Üzerine Sulama Randimani, Fosforlu Gübre ve Toprak lemenin Etkisinin Belirlenmesi leri Çikmi Haha Haarinin Verim ve Kalite Kriterleri Bakimindan Deerlendirilmesi Üzerine Bir Aratirma

Projenin Yürütücüsü

Yürütücü Kurum

birlii Yapilan Kurulular

Balama ve Biti Tarihleri

Bütçesi (TL)

20

1001108 O163 TOVAG 107 O 095

Yrd. Doc. Dr. Osman SÖNMEZ

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ATAEM ESKEHR

GAP Toprak-Su Kaynaklari ve Tarimsal Aratirma Enstitüsü Müdürlüü Bahri Dada U.T.A.E.M. KONYA Ankara Zirai Mücadele Merkez Art. Enst. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gida Müh. Böl. Yüzüncüyil Üniversitesi Ziraat Fak. Bahçe Bitki. Böl. Ankara Zirai Mücadele Merkez Art. Enst. -

2008 ­ 2011

Temmuz 2007 Temmuz 2010

291.000

21

Dr. Hüseyin CAMCI

271.050

22

TOVAG 107 O 31

Kalecik Karasi Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeierinde Klon Seleksiyonu Sonucu Seçilen Klonlarin Ana Damizlik Parsellerinin Oluturulmasi

Prof. Dr. Hasan ÇELK

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Böl. Ondokuz Mayis Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Kor. Böl Pendik Veteriner Kontrol ve Ar. Enst

2008 ­ 2011

350.000

23

________

Budayda endofitik Fusarium spp. nin, patojenitesi ve mikotoksin oluturma durumlarinin aratirilmasi Koyularda Rekombinant Kist Hidatik ve Satandart Bivalan Enteretoksemi Aisinin Kombine Halde Kullanim Olanaklarinin Aratirilmasi Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae'nin Neden Olduu Bulaici Keçi Cier Arisi Hastaliina (contagious caprine pleuropneumonia) Kari naktif Ai Gelitirilmesi

Prof.Dr. Berna TUNALI

2010 ­ 2011

25.000

24

1001

Dr. Taraneh Oncel

2007 ­ 2010

59.000

25

1001

Dr. Ümit Özdemir

Pendik Veteriner Kontrol ve Ar. Enst Güneydou Anadolu Tarimsal Aratirma Enstitüsü Müdürlüü 19 Mayis Üniversitesi

-

2008 ­ 2010

70.000

26

1001

Türkiyedeki Pamuk Çeieri ve Genetik Stoklardaki Bazi Haarin Yüksek Sicaklia Tolerans Düzeylerinin Remzi EKNC Belirlenmesi Orta Karadeniz Bölgesi Folarasinda Tek Yillik (MEdik) Toplanmasi, Karakterizasyonu ve Deerlendirilmesi Mustafa SÜRMEN

Karadeniz Tarimsal Aratirma Enstitüsü Karadeniz Tarimsal Aratirma Enstitüsü Karadeniz Tarimsal Aratirma Enstitüsü

ubat 2010 Austos 2012 2008 ­ 2010

120.425

27

1001

59.000

28

1001 1001

Kendilenmi At Di Misir Haarinda Moleküler Genetik Analiz Yöntemleri le Yüksek Verim ve Muhtemel Hibrid Doç. Dr. Ahmet OKUMU Anaçlarinin Belirlenmesi Orta ve Dou Karadeniz Böl. Kiraz Vine Anaç Islahi Orta ve Dou Karadeniz Bölgesi Doal Florasindaki Ahududu Ve Böüren Genotiplerindeki Biyoçeiiliin Morfolojik, Fitokimyasal, Moleküler Belirteçlerle Saptanmasi ve Gen Kaynaklarinin Korunmaya Alinmasi Prof. Dr. ükriye BLGNER

19 Mayis Üniversitesi

2006 ­ 2009

68.917

29

19 Mayis Üniversitesi

2006 ­ 2010

133.000

30

1001

Yrd.Doç.Dr. Çetin ÇEKÇ

Gaziosmanpaa Üniversitesi

Karadeniz Tarimsal Aratirma Enstitüsü

2007 ­ 2010

113.520

Sira Program No Projenin Adi No Türkiye'de Fasulye Alanlarinda Enfeksiyon Oluturan Bean common mosaic virus (BCMV) ve Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV)'un Irklarinin Belirlenmesi ve Bazi Fasulye Çeit ve Islah Haarinin BCMV ve BCMNV'ye Kari Dayaniklilik Durumlarinin ncelenmesi

Projenin Yürütücüsü

Yürütücü Kurum

birlii Yapilan Kurulular

Balama ve Biti Tarihleri

Bütçesi (TL)

31

1001

Doç. Dr. Miray SÖKMEN

19 Mayis Üniversitesi

Karadeniz Tarimsal Aratirma Enstitüsü

2008 ­ 2011

128.000

32

1001

Misir. Koçankurdu. (Sesamia nonagrioides. Lefebvre). (Lepidoptera:Noctuidae)'na Dayanikli Çeit Islahi

Mehmet Ali TÜRKAY

Çukurova Tarimsal Aratirma Enstitüsü

Adana Zirai Mücadele Aratirma Enstitüsü Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Namik Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Adana Zirai Mücadele Aratirma Enstitüsü Çukurova Tarimsal Aratirma Enstitüsü Adana Zirai Mücadele Aratirma Enstitüsü Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Adana Zirai Mücadele Aratirma Enstitüsü Ege Tarimsal Aratirma Enstitüsü Samsun Toprak ve Su Kaynaklari Aratirma Enstitüsü, Ordu Unv.Zir.Fak., Zirai Karantina Mudurluu, Canakkale 18 Mart Unv.Zir.Fak Samsun Toprak ve Su Kaynaklari Aratirma Enstitüsü, Karadeniz Tarimsal Aratirma Enstitüsü, Ondokuz Mayis Üniversitesi Fen Fakültesi

Nisan 2008 Nisan 2011

175.220

33

1001108 O 094

kinci Ürün Misir Yetitiriciliinde Zararli Misir Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lefebvre, Lepidoptera: Noctuidae) ve Misirkurdu (Ostrinia nubilalis Hübner, Lepidoptera: Crambidae)' na Kari Bazi Püskürtme Yöntemlerinin Deerlendirilmesi Misir Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lefebvre) (Lepidoptera: Noctuidae)' na Dayanikli Çeit Islahi Kirkaaç, Yuva ve Hasanbey Kavunlarinda Fusarium Solgunluuna Kari Dayaniklilik islahi

Prof. Dr. Ali BAYAT

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

2008 ­ 2010

112.000

34

1001107 O 804 1001

M. Ali TURKAY

Çukurova Tarimsal Aratirma Enstitüsü Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ege Üniversitesi Gida Mühendislii

2008 ­ 2011 Austos 2007 Austos 2010 Eylül 2009 Mart 2011

175.220

35

Prof. Dr. Nebahat SARI

140.440

36

108 O 498

Türkiye'de Yetitirilen Bazi Yalik Keten Tohumlarinin ve Filizlerinin Biyoaktif Bileikler Açisindan ncelenmesi Prof. Dr. Gülden Ova Üzerine Bir Aratirma Findik Zurufu ve Aritma Çamurunun Solucanlar (Eisenia foetida) ile komposanmasi, Elde Edilen Vermikompostun Sera ve Tarla Kosullarinda Buday (Triticum aestium) Bitkisinin Verim ve Bazi Toksik Metal Kapsamlarina Etkisinin Belirlenmesi

80.850

37

107 O 128

Yrd. Doç. Dr. Ridvan KIZILKAYA-OMU. Zir.Fak.

Ondokuz Mayis Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Nisan 2007 Nisan 2010

141.844

38

108 O 658

Orta ve Bati Karadeniz Bölgesi Doal Florasinda Bulunan Bazi Gazal Boynuzu Türlerinin (Lotus sp.) Toplanmasi, Karakterizasyonu ve Deerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Ferhat UZUN- OMU Zir. Fak.

Ondokuz Mayis Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Temmuz 2009 Temmuz 2012

99.420

Information

Program No

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

198493