Read perukirja_itse_sisus.pdf text version

Pertti Puronen

NÄIN TEEN PERUKIRJAN ITSE

Talentum Helsinki 2008

Neljäs, uudistettu painos © Talentum Media Oy ja Pertti Puronen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Outi Pallari Esa Print Oy 2008 ISBN 978-952-14-1348-3

Alkusanat

Käsissäsi on Näin teen perukirjan itse -teoksen 4. painos. Sen kirjoittaminen kävi ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun perintö- ja lahjaverotusta oli 1.1.2008 lukien melko merkittävästi muutettu. Toisaalta kirjan aiempi painos oli lähes loppuunmyyty. Kirja on ottanut paikkansa ja osoittanut tarpeellisuutensa perunkirjoitusta koskevana käytännöllisenä peruskirjana. Perunkirjoitus on toimitus, johon lähes jokainen meistä joskus elämänsä aikana törmää. Vielä muutama vuosikymmen sitten perunkirjoitus oli juhlallinen tilaisuus, johon liittyi jo sen luonteen takia jotain erityistä. Nykyään sen kuva arkistuneessa maailmassamme on toinen. Perunkirjoitus on yhä useammin vain yksi kuolintapaukseen liittyvä pakollinen toimenpide toisten joukossa. Perunkirjoituksen toimittaminen uskotaan edelleen usein lakimiehelle tai muulle ammattilaiselle. Ajat ovat tältäkin osin muuttuneet, ja yhä useammin perukirjan tekee joku pesän osakkaista. Tähän tarpeeseen tämä kirja on kirjoitettu. Ja vaikka perukirjaa ei lopulta päättäisikään itse laatia, pitäisi pesän osakkaana perukirjaa koskevista määräyksistä ja sen merkityksestä olla jollain tavalla perillä. Perukirjalla on kaksinaisluonne: toisaalta se palvelee jäämistön osakas- ja omaisuusluettelona ja toisaalta perintöveroilmoituksena. Vaikka perukirjalla ei jäämistöasiakirjana olekaan ns. legitimaatiovaikutusta ­ se ei siis perusta kenellekään oikeuksia -, sillä on näissä molemmissa suh-

5

Alkusanat

teissa käytännössä merkittävä asema. Perukirjaan tehtyjä kirjauksia pidetään nimittäin oikeina niin kauan, kunnes toisin osoitetaan. Sen, joka väittää, etteivät kirjaukset vastaa esimerkiksi omaisuusesineiden oikeita omistussuhteita, on näytettävä väitteensä toteen. Kirjan liitteenä on perukirjalomake, jota voi sellaisenaan käyttää perukirjan tekemiseen. Lomakkeen täyttämisen helpottamiseksi sen marginaaleihin on merkitty täyttöohjeita ja viittaus siihen kirjan kohtaan, missä kyseistä asiaa käsitellään. Jos kohtaat perunkirjoituksen tekemisessä ongelmia, joihin et löydä kirjasta vastausta tai olet muuten epävarma, älä epäröi ottaa yhteyttä paikkakuntasi verotoimistoon tai muuhun asiantuntijaan. Asiat kyllä selviävät kysymällä. Jos tunnet tarvetta perehtyä perunkirjoitukseen syvällisemmin, suosittelen seuraavia teoksia: Aarnio, Kangas, Puronen, Perunkirjoitusopas (2000); Puronen, Perintö- ja lahjaverotus (2008) sekä Aarnio, Kangas, Perhevarallisuusoikeus (2002). Kun kirjan kohderyhmänä ovat ensi sijassa maallikot, joille oikeudellinen terminologia ja kielenkäyttö ovat vieraita, on kirjan kieleen taas kiinnitetty erityistä huomiota. Tässä tarkoituksessa olen liittänyt kirjaan erityisen sanaston selittämään kirjassa käytettyä terminologiaa. Keskeisenä tavoitteena on myös ollut kirjoittaa kirja, joka mahdollisimman hyvin kuvaa sitä, miten asiat käytännössä etenevät. Merkittävä on ollut myös Pirkanmaan verotoimistossa työskentelevien perintöverotuksen ammattilaisten Sirpa Saaren ja Mirjami Vuoren panos. Kiitos heille. Kiitän myös Talentum Media Oy:tä, kun se taas kerran on ottanut kirjani kustannettavakseen, sekä erinomaista kustannustoimittajaani Anttoni Pihlajamäkeä. Toivottavasti tulos vastaa käyttäjäkunnan tarpeita ja odotuksia.

Länsi-Teiskossa elokuun lopulla 2008 Pertti Puronen

6

Information

perukirja_itse_sisus.pdf

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

823005


Notice: fwrite(): send of 210 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531