Read DS C? Ðông D? ÐHÐCÐ TN 07-04-2011 (upload).xls text version

DANH SÁCH C ÔNG CÔNG TY C PHN NHA TÂN I HNG THAM D HC THNG NIÊN 2011

(theo Danh sách do TTLKCK chi nhánh TPHCM chuyn n công ty ngày 14/03/2011)

Trong nc Cá Nhân TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 H và Tên Bao Quc Công Bin Vn Nam BÙI ANH TUN BÙI MINH CHÂU BÙI TH THUÝ ANH Bùi Công Ngha Bùi Duy Thy Bùi Hng Phú Bùi H Dng Bùi Kim Nhung Bùi Minh Tip Bùi Minh Trang Bùi Mnh Hoàng Bùi Mnh Hùng Bùi Ngc ánh Bùi Quang o Bùi Thanh Vân Bùi Th Kim Hng Bùi Th Kim Phng Bùi Th Kim Xuyn Bùi Th Lan Chi Bùi Th Lng Bùi Th Ngc Dim Bùi Th Thanh An Bùi Th Thin Tâm Bùi Th Thu Cúc Bùi Th Vit Hà Bùi Th Xuân Mn Bùi Th oan Chinh Bùi Vn Phú Bùi ng Hùng Bùi i Hoán Bùi c Hòan Bch Xuân Chính B Ngc Linh B Quc Vinh CAO NHT TÂN CAO TH KHÁNH CAO TH TUYT MAI CHUNG KIÊM TÔNG CHÂU NGH HI CHÂU NGC BU CHÂU S PHÚ Cao Khánh Tùng Cao Khi Trí Cao Minh Trí Cao Minh ôn Cao Ngc Duyên Cao Thanh Dng Cao Thành t Cao Thái Mu Cao Th Huyn Cao Xuân Li Chu Bích ào Chu Th Thanh Nga Chu Vn Hin Chung Th Dim Thúy Châu Ngc Anh Th Châu Phm Phong Anh S KNSH 381066871 181765570 300731564 022045838 250534629 205701601 024471436 022845503 010268016 010323884 280839319 012566327 182372778 020814491 024397808 023313842 022884779 351355240 030737342 141786757 023833466 012243552 341009900 012408150 022252876 021531618 031501888 230327778 162010133 024716638 012750064 017000921 361596798 024228000 230861138 023342755 023125632 161430369 023902783 021622011 021614362 020184192 300835389 225176260 365063602 351805120 021874225 022992009 182146553 162514210 020466601 024280780 024330879 100540682 010204803 011837109 340971135 023591110 024038319 a ch ng ký Xã ng Hi, Huyn Cái Nc 62/2 Bùi Th Xuân - Buôn Mê Thut - Daklak 3/1/3 P VÀM TH TRN BN LC LONG AN 205/105 BÀ HOM., P.13, Q.6. TP.HCM 14/25 PHAN BI CHÂU, Q. BÌNH THNH, TP.HCM 24/32/7 t Thánh, P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM 77 B29, Yên Lãng, Thnh Quang, Hà Ni 15 ngõ 400 Hoàng Hoa Thám-Tây H Hà ni Thun Giao, Thun An, BD s 12D ngách 54A - 603 Lc Long Quân - HN Khi 8 P.Quang Trung, Tp.Vinh, Ngh An 167 ng D3, khu Nam Long, Phc Long B,Q9,HCM 22/166 Khu Ph 8 P Trng Th Q Th c TPHCM 69/12 ng D2, Q. Bình Thnh, TP H Chí Minh 450/10 ng 42, phng Tân Quy, P.7, Tp.HCM 1/10 Yt Kiêu, M Bình, Long Xuyên 0915471757 _ (0915471757 ) _Ph Li, Chí Linh, Hi Dng 36/6 Hà Tôn Quyn, F9, Q11, Hcm s nhà 39 Cát Linh- Hn 54C/7 Thi Nht, An Khánh, Ninh Kiu Cn Th 30 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám 58 Calmette P.Nguyn Thái Bình Q1 99 T 21 Khu Ph 3C F Thnh Lc Q 12 TP HCM S 117, T 16, Cu Din, T Liêm, Hà Ni 119 Hùng Vng, TP Pleiku 11/535, ng Trng Chinh, TP Nam nh 53/4E1 Phm Vn Chiêu, P 8, Q Gò Vp, TpHCM P223 - TT i Hc Lut, Quan Hoa Hà Ni Hà Ni ông Các , ông Hng, Thái Bình An Khánh - Ninh Kiu - Cn Th 115/866M Nguyn Kim P3 Q.Gò Vp TPHCM 19/12 Nguyen Van Cu Pleiku Gia Lai 25 Dng Vn Cam, Linh Tây, Q Th c, HCM 182/16 LÊ VN S, P10, PHÚ NHUN, HCM 314 TRNG CHINH, P.13, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM 81/2 P 4, XÃ XUÂN THI SN, HÓC MÔN, TP.HCM 22A TRNH LI, P.PHÚ TH HÒA, QUN TÂN PHÚ, TPHCM 59A NG 9, TÂN KING, Q7, HCM 125/150A ÂU DNG LÂN P.2 Q.8, TPHCM 47A, ng a, P. Tân Lp, TP. Nha Trang 244B Bãi Sy, Phng 4, Qun 6, Tp. HCM 218A Hòa Thnh, M Thanh, Long Xuyên, An Giang 36/6 Cù Lao, P.2, Q.Phú Nhun, TP.HCM 135/30 Nguyn Cu Vân, P.17, Q. Bình Thnh, HCM Xóm 14-Ngha Hng-Ngha àn- Ngh An 96 ng Giáp Bát Hoàng Mai Hà Ni 266/13 Tôn n ,F4 ,Qun 4 ,TPHCM 76/55/5 Lê Vn Phan, Phú Th Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM 22 ng 41, P.Bình Thun, Q.7, TP.HCM H Long, Qung Ninh P409 17T8 Khu Trung Hòa Nhân Chính 45 Ngõ 564 Nguyn Vn C, Long Biên 718 Trn Hng o, P.2, Q.5, Tp.HCM 122/10/12 Trn ình Xu P Nguyn C Trinh Q1 T P H C M 49/20A Trn Vn ang, P.9, Q.3, TP.HCM Quc tch Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam TSCP s hu 4,000 1,200 3,000 200 136,300 13,800 2 12,000 700 2,000 1,000 1,200 12 12 2,880 1,200 4,080 600 500 1,200 3,160 200 7,620 2,520 1,000 3,600 6 720 600 200 27,290 480 1,400 400 480 1,320 2,000 216 3,400 2,800 20 400 120 5,000 1,400 2 250 16,000 1,920 8 10,292 3,400 2 1,200 2,400 1,000 500 200 572 TS quyn biu quyt 4,000 1,200 3,000 200 136,300 13,800 2 12,000 700 2,000 1,000 1,200 12 12 2,880 1,200 4,080 600 500 1,200 3,160 200 7,620 2,520 1,000 3,600 6 720 600 200 27,290 480 1,400 400 480 1,320 2,000 216 3,400 2,800 20 400 120 5,000 1,400 2 250 16,000 1,920 8 10,292 3,400 2 1,200 2,400 1,000 500 200 572 % S hu/TSCP % quyn biu quyt 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.64% 0.64% 0.06% 0.06% 0.00% 0.00% 0.06% 0.06% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.13% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.08% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.05% 0.05% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Ghi chú ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

Châu Thanh Trang Châu Thành Trung Châu Th Nht Tho Châu Vnh Lc CÙ NGC DUY Cù Huy Phán Táo Dang Kim Dan DNG PHNG NHUNG DNG THÔNG THÀNH DNG C HIU Dng Hoành Thng Dng Hùng Cng Dng Hng Anh Dng Hng Anh Dng Kin Bình Dng Mnh Dng Dng Nhiên Dng N Tô Giang Dng Phan Hng Lan Dng Quang Châu Dng Thanh Long Dng Th Thuý Hng Dng Th T Trinh Dng Trn Hnh Trang Dng Vit t Dng Vn Bình Dng Vn Phúc Dng c Phú Dng c Trung DN CHN HNG Dp Vn Minh Eap Tý Vit GIANG MINH HUY Giang Thanh Thu Giang Th Thc HOÀNG HUY CNG HOÀNG THANH TUN HOÀNG THÁI TRUNG HOÀNG TH HUYN HOàNG MAI HNG HUNH CÔNG C HUNH HÀ HOÀNG YN HUNH HI VN HUNH QUANG TH KIT HUNH THANH HI HUNH THANH TUN HUNH TH THUN HUNH TN MINH HUNH VN GM HUNH PHONG THNG Hoàng Anh Tun Hoàng Anh V Hoàng Gia Bo Hoàng Kha Lâm Hoàng Lan Hng Hoàng Lan Hng Hoàng Mai Chi Hoàng Ngc Dip Hoàng Ngc Minh Hoàng Phng Thao Hoàng Quc Chính Hoàng Quc Sn Hoàng Th Bích Ngà

022107587 201384655 271364902 020619463 023380305 010025468 330008144 135014162 023435622 023102728 020526919 023431921 025339978 011589158 300579410 012151800 023418150 212108567 183141150 024686541 022958040 011850144 024943723 205302450 200863317 201193891 023992035 023677920 142025981 271075146 022397619 024519945 023838726 011711533 024554323 023015326 381221129 225226547 030759795 201234203 021707639 023939283 023242536 024355020 211682110 022593047 341204132 021961084 020524723 022494696 017099827 012373684 010224832 273071491 011691574 024043722 012265214 011609971 021749317 186000435 011349497 011742247 012897204

49/7K Trn Vn ang, P.9, Q.3, TP.HCM Phng An Khê Qun Thanh khê à Nng K2/15, Tân M, P Bu Hoà, Biên Hoà, ng Nai 49/20A, Trn Vn ang, P9, Q3, HCM 115/39 LÊ VN S, P.13, PHÚ NHUN, TP.HCM 13F Thu Khuê, Hà Ni Trng Cp II,An Phc,Mang Thít CTCP T VN SÔNG À - G9 THANH XUÂN NAM , THANH XUÂN, HÀ NI 64 Phan Xích Long, P16, Q11, HCM 63 TÂN LP 2, P.HIP PHÚ, Q.9, TP.HCM 458 Trn Hng o B P14 Q5 TPHCM 313 Hàn Hi Nguyên, F2 H Chí Minh 1F1 Nguyn Thai Sn, P.3, Gò Vp, TP.HCM 1F1 Nguyn Thái Sn F3 Q Gò Vp TpHCM 190 Nguyn ình Chiu - Phng 3 - Tân An - Long An No 1, 670/48 Ngô Gia T, Long Biên Hà Ni 413 Hùng Vng P12 Q6 TP.HCM 249/6 Phan Vn Tr - F11 - Q.Bình Thnh Tp th du khí, ngõ 133, Thái Thnh, Hà Ni 366/9K Chu Vn An, P.12, Q.Bình Thnh, TP.HCM 292 A An Dng Vng - P.4 - Q.5 Phòng 502, H4, Khu ô th miVit H ng 212B/48 ng Tin, Nguyn Trãi, F. Nguyn Thái Bình, Q1, TP HCM 504 Phan Chu Trinh, Tam K, Qung Nam. 06 Nguyn Hu Th, TP à Nng 223 Trn Phú, à Nng(150780) 200/16 Lê Vn Vit, Q.9, TP.HCM 03 ng s 6, P. Tam phú, Th c, Tp. HCM 129 Nguyn Th Du, Thanh Bình Hi Dng 410C1 CHUNG C LÝ THNG KIT - P.7 - QUN 11 - TP.HCM 143 Xóm t, F8, Q11 728/05/03 Trn Hng o, P.02, Q.05 159/216 PHÓ C IU - P.6- Q.11 S74 Trn Quang Diu, Phng Ô Ch Da,ng a, Hà Ni 115/866M Nguyn Kim, Qun 3, Gò Vp 86/32 TRNH ÌNH TRNG, P.PHÚ TRUNG, Q.TÂN PHÚ, TPHCM 62 NG 1011 PHM TH HIN, P5, Q8, HCM 24 HÒN DUNG, P.VNH HI, NHA TRANG - KHÁNH HÒA S 5/126/17 ÌNH ÔNG - LÊ CHÂN - HI PHÒNG T 23 Phng Hòa Th ông, Qun Cm L, Thành ph à Nng 304 HOÀNG VN TH, P4, TÂN BÌNH, HCM 80 Tân Hi, Phng 13, Qun Tân Bình H Chí Minh 123/16 NG 100 - BÌNH THI - P14 - Q11 - HCM 182/28H LÊ VN S,P10,Q.PHÚ NHUN,TP.HCM 47/3A NGUYN VN SNG, P.TÂN SN NHÌ, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM 105/3 TRN QUÝ, P4, Q11, HCM S 151 NG THIÊN H DNG, P.4, TP CAO LÃNH, NG THÁP 106D/83 LC LONG QUÂN, P.3, Q.11, TP.HCM 103 TRN QUÝ, P.4, Q.11, TPHCM 242/6 Nguyn Thin Thut, Phng 3, Qun 3, Thành Ph H Chí Minh. Hà Ni S 68, Ngõ 113, Ph Yên Hoà, Phng Yên Hoà, Qun Cu Giy, Hà Ni 885 Hng Hà, hòan kim, hà ni T 4 p Nam Xã Hoà Long Bà Ra Vng Tàu S 2, Ngõ 61/15, Lc Trung, Hà Ni 2D1 Chung c C1, in Biên Ph, P. 25, Q. Bình Thnh, Tp. HCM P204 nhà A1-5 TT a chính,ngõ 79 Nguyn Chí Thanh,Hà ni s 23, Thanh Min, Vn Min, ng a, Hà Ni S 2A11,T 1C, Trung Lit, ng a, Hà Ni Nhà s 7, Ngõ 63E Nguyn c Cnh, P. Hng Bình, TP Vinh Ngh An S 19, Thái Phiên, Lê i Hành, Hà Ni 614 N 9A Bán o Linh àm Hà Ni S 5, ngõ 14 t 82 Khng Trung, Thanh Xuân, Hà Ni

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

3,040 1,000 480 2,220 200 3,000 104 220 2,000 650 3,600 9,600 900 1,000 4,200 1,000 32,200 1,200 2,400 15,600 2,770 1,000 2,420 1,200 4 4 2,200 2,630 60 360 12,148 400 120 4,000 600 2,400 2,500 2,520 5,000 1,000 3,600 2,008 430 2,400 400 120,000 312 500 168,000 240 500 440 360 5,000 240 5,250 4 10 3,000 276 6,000 600 1,370

3,040 1,000 480 2,220 200 3,000 104 220 2,000 650 3,600 9,600 900 1,000 4,200 1,000 32,200 1,200 2,400 15,600 2,770 1,000 2,420 1,200 4 4 2,200 2,630 60 360 12,148 400 120 4,000 600 2,400 2,500 2,520 5,000 1,000 3,600 2,008 430 2,400 400 120,000 312 500 168,000 240 500 440 360 5,000 240 5,250 4 10 3,000 276 6,000 600 1,370

0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 0.05% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.15% 0.01% 0.01% 0.07% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.56% 0.00% 0.00% 0.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.03% 0.00% 0.01%

0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 0.05% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.15% 0.01% 0.01% 0.07% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.56% 0.00% 0.00% 0.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.03% 0.00% 0.01%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185

Hoàng Th Hng Yn Hoàng Th Kim Sn Hoàng Th Liên Hoàng Th Minh Tho Hoàng Th Qunh Hoa Hoàng Th Thu Hng Hoàng Th Yên Hoàng Thc Quyên Hoàng Trung Dng Hoàng Vn Hng Hoàng Vn Thc Hoàng Vnh Lc Hoàng ình Hùng Hoàng ình ng Hunh Bác Minh Hunh Công Hoài Hunh Hán Cng Hunh Lê Minh Hunh Mai Hng Hunh Minh Sn Hunh Nam Anh Hunh Phan Thng Hunh Phng Trang Hunh Quc Trung Hunh Th Hoàng Dip Hunh Th Hà Tây Giang Hunh Th L Thy Hunh Th Nghip Minh Hunh Th Phng Hunh Th Phng Hunh Th Thu Tho Hunh Vn Hoàng HÀ NHT TÂN Hà Dng Giang Hà Huy Cng Hà Hi Lý Hà Hng Hnh Hà Kim Thng Hà Minh Tâm Hà Mnh Hiu Hà Mnh T Hà Ngc Thch Hà Th Kim Dung Hà Vit Hoàng Hà Vn Sn Hòang Th Oanh H TH BNG TÂM H TH THU THY H Cng Tài H Nguyn Phng Ngân H Ngc Hoàng Oanh H Nhân Tâm H Nh Hi H S Hng H Th Hi Linh H Th Kim Anh H Th Phc Hoài H Tun Tun H Tn Tinh H Xuân Nghi H c Hoà Ha Phc Phong Ha Th Bích Thy

B1147374 020367518 030766327 025176222 012309496 141674239 012113563 020411431 021836913 011045458 024096760 024079943 132230849 173295592 362160661 020120344 021914527 023366731 023092681 300926179 023624126 201524049 240824711 025171009 215053908 024958047 022949772 211780503 230005179 022533047 022602677 300799224 024032490 024579206 331141800 010460281 012114561 211660743 023505416 022597272 010362469 182065128 013191191 012150993 024424488 370791469 031297471 370894047 290278733 024473625 022103062 280820055 011729655 011198098 012373579 023826883 011131344 030922197 022780239 023819620 182000973 024689614 024839153

Tng 06, 133 Thái Hà,HN 62 Tân Vnh, P.6, Q.4 6/1/81 An à, ng Giang, Ngô Quyn, Hi Phòng 159/13 ào Duy Anh, P9, Phú Nhun, HCM P210, K1, Thành Công, Ba ình, Hà Ni ng Tôn Tht Tùng- Phng An To- TP. Hng Yên - T. Hng Yên 12A- T 16- Ph Phúc Tâm- Phng Phúc Tâm- Hoàn Kim- HN 905 ng 3/2, F7, Q11, Tp.HCM 19 t 20 Phng Phúc Tân, Hoàn Kim, Hà Ni 21/10 Tân M, F.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM 163/15/4 Tô Hin Thành P13 Q 10 Tphcm P708 N2b P Nhân Chính - TX - HN Trng Cao ng Thng Mai 83/7 Ngô c K, Phng An lc, Q.NK, TP. Cn Th 66 ng Vn Ng, P.10, Q.Phú Nhun, Tp.HCM 8F Võ Trng Ton, P.15, Q.5, TPHCM 122 Nguyn Khoái, P2, Q4 33 Lu 1 Trn Xuân Hòa, F.7, Q.5, Tp.HCM 785 Trân Xuân Son, Q7, HCM P207 C/c Ng.Tri Phng, 7A Thành Thái, P.14, Q.10, Tp.HCM. 115 Lê Lai, à Nng 387/7 Hunh Vn Bánh, P.11, Phú Nhun, HCM 78/3/3 Tân Hòa ông, P14, Q6, HCM 352/27 Lê Vn Qui, KP1, Bình Hng Hòa A, Bình Tân TPHCM 24 ng 23B KDC Bình Tr ông Q Bình Tân 105/35 Hoàng Hoa Thám P.6 Q. Bình Thnh Tp.H Chí Minh 98 Nguyn Biu-Nha Trang-Khánh Hòa 62 Nhiêu T, P7, Phú Nhun TPHCM 103 c Lò Siêu, P 16, Q 11, TPHCM 417 CMT8, P.13, Q.TB, TPHCM 50/5 p Xóm Cng TT Bn Lc, Long An 379 HNG BÀNG, P.14, Q.5, TP HCM 366/1D Gò Du, P. Tân Qúy, Q. Tân Phú, Tp.HCM 59/403B Phan Huy ích, P.12, Q. Gò Vp, Tp.HCM 16A Thy Khuê - Tây H - Hà Ni 134 Ngõ Thnh Hào 1 Tôn c Thng ng a Hà Ni 1014 Cao c Tn à,P.11,Q.5 117A Tu Tnh, P.13, Q.11, TP HCM 88/50 Bà Huyn Thanh Quan, P9, Q3, TPHCM N2 A5 TT in lc I, phng Bch ng, ngõ 51 Nguyn Khoái, Hai Bà Trng, Hà Ni S 4 Nguyn Vn Linh - à Nng S 24 Hoàng Sâm, Ngha ô, Cu Giy Hà Ni 21 Phan Bi Châu, Hoàn Kim, Hà Ni 006 Lô B C xá Thanh a, F.27, Q. Bình Thnh, Tp. HCM VCB-kiên giang S 1/9 CAO THNG, H LÝ, HI PHÒNG S 7, NGUYN BNH KHIÊM, Q.1, TP. HCM Hip Thnh, Gò Du, Tây Ninh 118/890, Nguyn Kim, P.3, Q. GV, HCM 10 Nguyn Biu, F.1, Q.5, TP.HCM 286/6 p Châu Thi Xã Bình An D An Tnh Bình Dng 136/ 12 Hi Phòng, à Nng SN 09, ngõ 113, Yên Hòa, Cu Giy, Hà Ni S 29, ngõ 113 Yên Hoà, Cu Giy, Hà Ni 20/C35 bis ng 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM A6, Lô 19, ô Th Mi nh Công, Hà Ni 171/6Bis Tôn Tht Thuyt, F.15, Q.4, Tp.HCM Ea Tiêu, krong Ana, DakLak 51 Hà Huy Tp Vinh Ngh An 16 Xóm Vôi, Phng 14, Qun 5, TPHCM 16 Xóm Vôi, P.14, Q.5, TPHCM

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

240 1,000 500 8,400 270 500 60 2,500 2,400 100 14,400 1,200 720 36 120 1,200 40 240 480 500 3,600 240 10 2 200 2,400 1,000 360 3,240 600 1,200 2,520 2,200 170 2 1,000 120 10,000 2,400 3,050 100 1,200 100 3,000 1,000 60 2,000 12 1,000 170 12,000 38,220 1,200 900 24,100 1,500 1,200 3,000 6,240 2 200 650 5,000

240 1,000 500 8,400 270 500 60 2,500 2,400 100 14,400 1,200 720 36 120 1,200 40 240 480 500 3,600 240 10 2 200 2,400 1,000 360 3,240 600 1,200 2,520 2,200 170 2 1,000 120 10,000 2,400 3,050 100 1,200 100 3,000 1,000 60 2,000 12 1,000 170 12,000 38,220 1,200 900 24,100 1,500 1,200 3,000 6,240 2 200 650 5,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.07% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.18% 0.01% 0.00% 0.11% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.07% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.18% 0.01% 0.00% 0.11% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

Ha Thy Thùy Dung KIU TH NGUYÊN Khúc Th Kim Tin Khng ình Phng Kim Vn Nhng Kim c Thin Kiu Anh Tú LA TH BCH MAI LE TAN THANH Lai Th Tuyt Anh Le Thi Truc Long Th Thu Hng LÂM NGUYN QUC NGHA LÂM VIN MINH LÊ ANH TIN LÊ GIANG TÂM LÊ HÙNG CHÍNH LÊ HNG GIANG LÊ HNG NHT LÊ HU HOÀNG NAM LÊ KIÊN TRUNG LÊ MINH HIU LÊ MINH KIT LÊ MINH TÂM LÊ MINH TÂN LÊ MINH I LÊ QUANG HNG PHÚC LÊ QUANG VINH LÊ QUC CNG LÊ THANH HI LÊ THANH NHÃ LÊ THÚY HNH LÊ TH ANH LÊ TH BÍCH LÊ TH HOÀNG OANH LÊ TH KIM XUÂN LÊ TH LAM LÊ TH LAN HNG LÊ TH L THY LÊ TH MINH TRÍ LÊ TH M NGC LÊ TH PHNG LIÊN LÊ TH PHNG LIÊN LÊ TH THO LÊ TH TÂM LÊ TRNG KHÁNH LÊ TÔN THUÝ VÂN LÊ VIT HÀ LÊ VN DNG LÊ VN TÍN LÊ VN TÚC LÝ CHÁNH NGHA LÝ L DUYÊN Lâm Anh Tun Lâm Kim Hng Lâm Ky Lâm Nguyn Lan Khuê Lâm Ngc Hng Lâm Ngc Thu Lâm Th Thu Hin Lâm Th Thu Hng Lâm Th Thu Nam Lâm Tn Kit

023844032 168087668 011564915 273435580 135522782 334007125 012727840 020314206 280858636 020845920 331090875 125307057 022991243 022000556 023622218 121354080 220741517 011828633 201421930 225149471 023008891 022995717 300733423 340042954 021950203 024989175 301001389 023271393 381083474 024838003 022767964 111569554 024978022 250616760 024506700 020606897 013117511 020407812 273159555 311629192 340940466 131250862 020488609 020524247 300737044 020820391 025008644 011511449 182507126 023294654 220706792 5A7E784301 022831364 024407811 022782567 020106221 024354306 031116011 260895721 020804237 022102024 022972117 023072720

283 Kinh Dng Vng, P.An Lc, Q.Bình Tân 51/40 ng 13, P16, Q. Gò Vp, TP.HCM T 5, Mai ng, Hoàng Mai, Hà Ni 54 Lý Thng Kit P.1 Hng Sn Bình Xuyên Vnh Phúc 16 Xóm Vôi, P.14, Qun 5, Tp HCM 103 Ngõ 88 Trn Quý Cáp - Hà Ni 25 NGÔ THI NHIM - P.6 - Q.3 - TP.HCM 3/19A DIEN BIEN PHU, P.25, Q.BINH THANH, TP.HCM 287 Phm Vn Hai, P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM p Thy Thun, xã An Phc, huyn Mang Thít, Vnh Long K50- Hàn Quc Hc, Khoa ông Phng Hc, trng H Khoa hc Xã hi và Nhân vn 362/71 NGUYN ÌNH CHIU, P4, Q3, HCM 52/28 GIA PHÚ, P.3, Q.5 795/1 ÂU C, P. TÂN THÀNH, Q. TÂN PHÚ, HCM Phòng QA, Công ty ELCOM, 18 Nguyn Chí Thanh, Ba ình Hà Ni 30A HOÀNG HOA THÁM, P LC TH, NHA TRANG, KHÁNH HÒA 20 V NGC PHAN - P13 - BÌNH THNH - HCM 130/13A LÂM VN BN - P. TÂN THUN TÂY - Q7 - HCM 270/204 C XÁ I HC BÁCH KHOA, P.12, Q.10, TP HCM 108 Lý T Trng, P.BT, Q1, TPHCM 335 LÔ C CHUNG C NGUYN THIN THUT, P.1, Q.3, TPHCM 127 TRN QUÝ P.4, Q.11, TPHCM 150 HÙNG VNG, KHÓM 1, P.2, SA ÉC, NG THÁP 99 T 21, KHU PH 3B, P.THNH LC, Q.12, TPHCM 132/8F ÔNG ÍCH KHIÊM, P.5, Q.11, HCM P.D404 C/C CONIC ÔNG NAM Á, NGUYN VN LINH, BÌNH CHÁNH, HCM S 97A Nguyn Duy Dng, P.9, qun 5, TP.HCM- Khách sn Bích Ngc 281/4 LÊ VN S, P.1, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM 14 BLOCK 7 CC M PHC, BUÌ H NGHA,P.2, Q.BÌNH THNH,TP.HCM 7 Sng Nguyt Ánh, Phng Bn Thành, Qun 1 H Chí Minh 6/3 B2, T 4, KP3, TÂN THI HIP, Q12, TP.HCM 69/15/4 NGUYN MINH CHÂU, P.PHÚ TRUNG,Q. TÂN PHÚ, TP HCM 30/5A i Cn, Lc Sn, Bo Lc Lâm ng 240/101 NGUYN VN LUÔNG - P.11- Q6 - HCM 309 CÁCH MNH THÁNG TÁM, P.12, Q.10, TP.HCM 2/3 SN, P.4, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM 35 NG A, P9, TP. VNG TÀU P TÂN PHÚ, XÃ TÂN HNG, HUYN CHÂU THÀNH, TNH TIN GIANG 491/14/3 BIS NGUYN ÌNH CHIU, P.2, Q.3, TPHCM 3/12B QUANG TRUNG, P. 14, Q. GÒ VP, TP. HCM 78/57 TÂN KHAI, P4, Q11, HCM 553 P I, XÃ C HÒA ÔNG, C HÒA , LONG AN 521/272/1, XVNT, P.26, Q.BÌNH THNH,TP.HCM 108 THNG NHT, TÂN THÀNH, TÂN PHÚ, TPHCM S 117, LNG TH VINH, THANH XUÂN, HÀ NI 98/2 Nguyn Bá Tòng, Phng 11, Q. Tân Bình, Tp.HCM 161 NGUYN TH MINH KHAI Q1 TPHCM 22/1A NG 18. KP 5, P. LINH TRUNG, Q. TH C, TP HCM S 9, T 6, KHU B, TH TRN HU NGHA, C HÒA, LONG AN 28/8/6 Trng Th Vinh, P.Tân Thi Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM 391 Hu Giang, P11, Q6 A5, KP5, Tân Thun ông, Q7 122/12 Cao Vn Lu, P 2, Q 6, TPHCM 501 CC540/1 CMT8 P11, Q3 TPHCM S 33 ngách 80/3 Hoàng o Thành, Thanh Xuân, hà ni Phan Rí, Ca Tuy Phong, Bình Thun 14 Trng nh-P.Bn Thành-Q.1 7A Thành Thái, P.14, Q.10 7A Thành Thái, F14, Q10, HCM 883/14 Hng Bàng - P.9 - Q.6 TP.HCM

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

228 600 5,000 4,800 80 15,000 10 300 4,800 216 3,050 2 90,950 10 4,200 700 880 1,200 1,000 2,000 33,600 2,400 400 5,100 4,200 6,000 300 5,000 1,000 240 200 200 1,700 1,000 4,800 900 1,000 1,200 4 600 9,276 500 1,000 120,000 4,440 2,500 4,320 1,000 2,000 4,200 4,680 24,000 60,000 540 240 8,000 4,800 1,000 800 36,000 8,500 18,000 36,000

228 600 5,000 4,800 80 15,000 10 300 4,800 216 3,050 2 90,950 10 4,200 700 880 1,200 1,000 2,000 33,600 2,400 400 5,100 4,200 6,000 300 5,000 1,000 240 200 200 1,700 1,000 4,800 900 1,000 1,200 4 600 9,276 500 1,000 120,000 4,440 2,500 4,320 1,000 2,000 4,200 4,680 24,000 60,000 540 240 8,000 4,800 1,000 800 36,000 8,500 18,000 36,000

0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00% 0.07% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.43% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.16% 0.01% 0.00% 0.02% 0.02% 0.03% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.56% 0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.02% 0.02% 0.11% 0.28% 0.00% 0.00% 0.04% 0.02% 0.00% 0.00% 0.17% 0.04% 0.08% 0.17%

0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00% 0.07% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.43% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.16% 0.01% 0.00% 0.02% 0.02% 0.03% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.56% 0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.02% 0.02% 0.11% 0.28% 0.00% 0.00% 0.04% 0.02% 0.00% 0.00% 0.17% 0.04% 0.08% 0.17%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311

Lâm th thùy nhn Lã Th Hng Nhung Lê Anh Tun Lê Bích Phng Lê Cm Hà Lê Duy Hng Lê Duyên Hoàng Lê Hoài Nam Lê Hi Xuân Lê H Minh Toàn Lê Hng Sn Lê Hu Nam Lê Hu iu Lê Minh Nht Lê Nguyn Duy Oanh Lê Nguyn Hng Lan Lê Ngc Hà Lê Ngc Hân Lê Ngc Vinh Lê Nh Thun Lê N Thu Hng Lê Phng Hoài Bo Lê Phng Ngc Lê Phc ng Lê Quang Chính Lê Quang Phú Lê Quc Huy Lê Thanh Bích Lê Thanh Hng Lê Thanh Minh Quân Lê Thanh Tùng Lê Thanh Xuân Lê Thu Hoa Lê Thu Dung Lê Thành Ngha Lê Th Anh Thy Lê Th Anh Th Lê Th Bích Tho Lê Th Bích Vân Lê Th Chung Lê Th Cm Vân Lê Th Dim Phc Lê Th Huyn Nga Lê Th Hi Bình Lê Th Hng Bích Lê Th Kim Chi Lê Th Kim Lan Lê Th Kim Thuy Lê Th Lân Lê Th Mai Thanh Lê Th Minh Châu Lê Th Minh Hng Lê Th M Hân Lê Th M Hnh Lê Th Ngc Hân Lê Th Ngc Qunh Lê Th Ngc Tâm Lê Th Ngc ip Lê Th Nh Hng Lê Th Ninh Lê Th Phng Linh Lê Th Thanh Vân Lê Th Thit

215075957 024716623 090911096 023097093 012015366 168040371 142492548 024323466 272433461 023618311 024531006 012042001 141842798 012708036 024428974 280816591 023479082 023479081 022110925 023765692 131176770 301242890 012264600 020176000 024397859 240592322 230732068 010366522 012159145 191732935 171474699 020548006 011923959 012699788 230368642 271258377 225237821 215069402 023786966 024290125 273049400 205100944 022284774 012758206 010124052 271010229 060571738 290867634 125031396 011938044 225019223 012695136 022606013 300838619 023413578 025203790 211787419 024875613 225054505 022608798 351453293 205270577 020749376

P309 chung c Kim Sn ng Trc, Phng 13, Q.Bình Thnh, TP.HCM 53/4 E1 Phm Vn Chiêu, P 8, Q Gò Vp, TpHCM 31 Nhân Hòa,Nhân Chính,Thanh Xuân,Hà Ni 55/15 Trn Hng o, P6, Q5, HCM S 40, Ngõ 898, ng Láng, ng a, Hà Ni 59 Ngõ 69A, Hoàng Vn Thái,Thanh Xuân, Hà Ni BIDV Hi Dng C32 C xá Tân K Tân Quý, TSN, Tân Phú TPHCM 24G, Khu Ph 6, P. Trung Dng, Biên Hòa, ng Nai 430/65, in Biên Ph, P17, Q Bình Thnh, Tp.HCM 138/23 Nguyn Xí Q. Bình Thnh TP HCM 3/317 Ngõ Qunh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trng Hà Ni ThanhLong, Yên M, Hng Yên 15B/133 Thái Hà 605 C/C Phan vn Tr, P2,Q.5,TPHCM 264/19 CMT8, Phú Cng, Th Du Mt, Bình Dng 31/6/3 Hoàng Vit P4 Q TB TPHCM 31/1 út tch,phng 4,QTB,TPHCM 201 Nguyn Thin Thut, Phng 1, Qun 3 B10/23 p 2 Bình Chánh, Bình Chánh, TpHCM S 52 T 01 Tân Bình, TP. Vit Trì, Tnh Phú Th Vnh Xuân A, Dng Xuân Hi, Châu Thành, Long An S 55 Phan Chu Trinh Hoàn Kim Hà Ni 534 A Hu Giang P12 Q 6 Tp HCM 320 Lô B Chung C Nguyn Thin thut, Q.3, TPHCM 45A Quang Trung, P.10, Gò Vp, TPHCM 18 Trng Vn Thành, Hip Phú, Q9, HCM S 3 Ngõ 18 Hunh Thúc Kháng ng a, Hà Ni 127 pasteur q3 f6 tòa nhà Sherwood phòng 5h 0983814748_(121283)_Lô T23 KQH Hu Lô 23, Khu nhà vn Mai Xuân Dng, P. ông Th Thanh Hóa 378 A Bùi ình Túy Phng 24 Qun Bình Thnh HCM S 8 ngõ 17 Mc Th Bi, Hà Ni 189 Bùi Th Xuân , p.1 , q. Tân Bình - HCM 1C 53 Linh Trung, Vn Thnh, Nha Trang, Khánh Hòa T 1 KV7 P.Bùi Th Xuân Quy Nhn Bình nh 97 A Nguyn Duy Dng, P.9, Q.5, TP HCM 307 CC Bình Phú 1, 106 ng 23,P11, Q6, TPHCM Phc Hòa, Phú Giáo, Bình Dng 192/52/12 Phú Th Hoà, Tân Phú Lô Y1 006 Chung c Bình Trng, Phng Bình Trng ông Q2 Tng Cty Vàng AgriBank A1 Tp Th Vin TKCNHC Hàng Bt Hà Ni 38 Nguyn Vn Linh TX Bà Ra Ô 20 BT 6 Khu TM Pháp Vân, T Hip, Hà Ni 121 Nguyn Tt Thành, Phng 13, Qun 4 H Chí Minh S 44, khu 2 Thanh Sn, phng V Ninh, Bc Ninh 38 ngõ 1 t 76 Hoàng Cu,Ô ch da,ng a,HN 0983701449_(0983701449)_59 Nguyn Hoàng Hu S 14 ngõ 106 Ph Chùa Láng, ng a, Hà Ni 572/4 Lê Quang nh P1 Q Gò Vp Tp HCM 16/41/65 Nguyn Thin Thut, Q.3, TP.HCM 60M Lê Th Riêng, Q1, HCM B2-105 An Hòa 6, KP1, P. Tân Thun ông, Qun 7, HCM KV6 Nguyn Vn C, TP Quy Nhn. 70/11 inh B Lnh, F.6, Q.Bình Thnh, HCM 106 C/C 60 Nguyn Thin Thut, Nha Trang, Khánh Hòa 132B ng 9, KP1, P.Linh tây, Q.Th c 20-22 Ngô Gia T, M Long, Long Xuyên, An Giang Phòng Sau i hc , khoa kinh t ,HQG TP.HCM Linh Trung, Th c 32/8B Nguym Huy Lng, P14, Q Bình T

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

40 100 3,660 1,000 300 8 960 600 150 2,400 4,800 1,200 500 2 12,404 1,000 1,440 3,600 1,200 12 504 2 6,800 300 24,000 1,080 20 300 1,160 1,000 103,200 1,200 180 16,000 12 13,400 300 30 2,000 16,540 600 1,212 1,200 1,200 800 3,000 2,400 10 8 120 1,200 4 3,350 807,240 400 15,000 1,200 180 840 5,400 3,600 2 1,200

40 100 3,660 1,000 300 8 960 600 150 2,400 4,800 1,200 500 2 12,404 1,000 1,440 3,600 1,200 12 504 2 6,800 300 24,000 1,080 20 300 1,160 1,000 103,200 1,200 180 16,000 12 13,400 300 30 2,000 16,540 600 1,212 1,200 1,200 800 3,000 2,400 10 8 120 1,200 4 3,350 807,240 400 15,000 1,200 180 840 5,400 3,600 2 1,200

0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.01% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.11% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.49% 0.01% 0.00% 0.08% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.01% 0.08% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 3.80% 0.00% 0.07% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.02% 0.00% 0.01%

0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.01% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.11% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.49% 0.01% 0.00% 0.08% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.01% 0.08% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 3.80% 0.00% 0.07% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.02% 0.00% 0.01%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374

Lê Th Thu Hng Lê Th Thu Nga Lê Th Thu Sng Lê Th Tho Lê Th Thu Lê Th Tình Lê Th Vinh Lê Th Vit Lê Th Vit Hà Lê Th Lê Tin Giao Lê Tin Hùng Lê Tn Hu Lê Tn Trí Lê T t Lê Vit Phúc Lê Vn Bính Lê Vn Khôi Lê Vn Thi Lê Vn Tú Lê V Sn Lê Xuân Bách Lê Xuân Mai Lê ánh Hng Lê ình Thành Lý Chánh Trung Lý Thanh Tùng Lý Tit Dng LU DIU KHANG LU VN DNG LNG VN BÁCH LNG ÔNG L Nguyn Nhung Lu Bình Quân Lu Hi Giang Lu Ngc Hiu Lu Th Ngc Trâm Lu Th Thu Trang Lu Vn Kin Lu Xuân Sn Lng Mai Dung Lng Ngc Khánh Trình Lng Thùy Trúc Anh Lng Th Phng Tho Lng Th Thuý Hin Lng ình Mnh Lng ng Bn LC KIT MAI LC TH THIÊN TRANG Li Th ánh Nguyt Lc Hoàng Ngc Quyên Lc V Chí L Quc Mn MAI HNG THANH CHÂU MAI KHÁNH DIU LINH Mai Hàn Giang Mai Hùng Tuân Mai Mc Lan Mai Ngc Trí Mai Nht Thanh Mai Thanh Bình Mai Thanh Sn Mai Thanh Tâm

273435526 013118438 273435521 022939953 010030913 197245592 021672653 010340002 011949742 250356004 225043162 012690547 301055097 024584513 022486917 021737882 012299703 205387301 113174878 024787418 013104792 172987132 023142000 010393233 113415951 350994854 023450114 023629845 023309350 194190086 300508710 022154371 205111010 023097079 023017757 022758675 011932787 023654011 012988270 024205736 012174998 211894318 024928050 020135014 013056703 080992752 211667638 023241839 023591070 012446715 024121431 023000024 023630800 023112863 022617738 212174002 190030604 011133545 381273572 023428741 280609553 341127739 B0193811

1616 ng 30/4 F12 Vng Tàu T 1, TT ông Anh, Hà Ni 1616 ung 30/4 F12 Vng Tàu 150 Quang Trung, P12,Gò Vp, Hcm 25 Triu Vit Vng, Hà Ni 45/5B ng s 9, Khu ph 1, Bình Chánh, Th c 14/2 Ngô Tt T - Phng 19 - Bình Thnh, HCM s 4, A3, Yên Bái 1, Qun Hai bà trng, Hà Ni C18-F109 Tp th Nam Thành Công, ng a Hn 1 Trn Quý Khoách, Phng Tân nh, Qun 1 TPHCM i 4, Diên Phú, Phú Khánh Khánh Hòa Tng 8, 154 Nguyn Thái Hc, Ba ình, Hà Ni p 3 -Xã M Phú -Th Tha - Long An 210 Vnh Vin, P.4, Q.10, TPHCM 55 Tô Hin Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM 167 Bùi Hu Ngha,P.1, Q.Bình Thnh, Tp.HCM 33 B11 222A, i Cn, Hà Ni 766/10 Quc l 13, Phng Hip Bình Phc, Qun Th c H Chí Minh T 2B phng Tân Thnh Tp Hoà Bình 323B/30 ào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhun, TP.HCM S 25a Cát Linh-ng a Hà Ni Lô 23, Khu nhà vn Mai Xuân Dng, P. ông Th, TP Thanh Hóa Thanh Hóa 102C Nguyn Vn C, Q.1, TPHCM 49A Quán Thánh, Hà Ni P Hu Ngh- Tp Hoà Bình -HB 52 Nguyn Vn Linh - TT.Tân Châu - Tân Châu - An Giang 618/B12 Xô Vit Ngh Tnh, P15, Q Bình thnh, TPHCM 23C, Tôn c Thng, Qun 1, TPHCM 1009F -LU 3 TRN HNG O- P.5- Q.5 51/9V PHM VN CHIÊU, P12, GÒ VP, HCM P III, XÃ PHC VÂN, CN C, LONG AN 76/31/25 NGUYN SN, P. PHÚ TH HÒA, Q. TÂN PHÚ 15 Nguyn Th Diu, Q.3, HCM 32 Tân Khai P4 Q11, Tp.HCM 304/72 Trng Chinh, P13, QTBình 600/14 Hng Bàng,P16,Q11,TPHCM Phòng 204, A2 Tp th Trn Hng o, ng Nhân, qun Hai Bà Trng, Hà Ni B 76 Bch ng F2 TB TP HCM Hm 178/45/16 s nhà 36 -Tây Sn - ng a - HN 689/49 Nguyn Kim ,P3, Q.Gò Vp 37/135 Núi Trúc, Kim Mã, Ba ình ,Hà Ni 129/9/8/4 Hoàng Vn Th - Q.Phú Nhun 135/37/72 Nguyn Hu Cnh, F.22, Q.Bình Thnh, HCM 191/9 Cao Xuân c, P12, Q8 411 TT Trng múa t 26,Mai Dich,Hà Ni 1024/29 Tnh L 10, P. Tân To,Q. Bình Tân, TP.HCM 29/167 LÃNH BINH THNG, P.12, Q.11, TPHCM 12 ph Phúc Tân, Hoàn Kim, Hà Ni 372/10 in Biên Ph, P17, Q. Bình Thnh, HCM 32 Tân Khai, P4, Q11, HCM 73 Khung Vit P.Phú Trung Q.Tân Phú HCM 129/10N, C/X VNH HI, BN VÂN N, P6, Q4, TP.HCM 363/46 INH B LNH. P26. Q BÌNH THNH 561/92 i L Bình Dng, P.Hip Thành, Th Du Mt, Bình Dng 0982261335_(MHT13195)__UTT_15 Lý Thng Kit, Hu, BTThiên 356 Tây Sn, Ngã T S, Hà Ni 258 Hng Bàng, P.15, Q.5, TP.HCM 456/75 KA Lê Vn S, P.12, Q.3 99/32 t 7, KP6, Phú Hoà, TXTDM, BD S 4 ng 30 tháng 04, Th Xã Cao Lãnh, Tnh ng Tháp 2/3 Cao Thng, P.5, Q.3, Tp.HCM

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

2,000 1,500 3,000 1,200 600 48 3,600 5,000 600 20 200 1,800 15,700 2,000 3,200 10,000 3,400 2,200 960 2,400 1,200 2,400 400 1,000 3,600 300 60,000 8 480 1,000 1,440 2,400 240 200 9,600 2,484 120 60 6,250 32,400 40,000 480 1,200 60 2,400 600 302 100 240 10 648 600 200 3,000 15,720 250 240 3,400 600 4,360 12,000 4,800 4,800

2,000 1,500 3,000 1,200 600 48 3,600 5,000 600 20 200 1,800 15,700 2,000 3,200 10,000 3,400 2,200 960 2,400 1,200 2,400 400 1,000 3,600 300 60,000 8 480 1,000 1,440 2,400 240 200 9,600 2,484 120 60 6,250 32,400 40,000 480 1,200 60 2,400 600 302 100 240 10 648 600 200 3,000 15,720 250 240 3,400 600 4,360 12,000 4,800 4,800

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.07% 0.01% 0.02% 0.05% 0.02% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.05% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.15% 0.19% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.07% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.02% 0.06% 0.02% 0.02%

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.07% 0.01% 0.02% 0.05% 0.02% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.05% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.15% 0.19% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.07% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.02% 0.06% 0.02% 0.02%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437

Mai Th Hoàng Bích Mai Th Kim Hòang Mã Kim Cúc Mc Vn Hng Mnh Tùng Linh NGUYN BÁ NGC NGUYN BO ANH NGUYN BO TRÂN NGUYN CU TRÍ NGUYN DUY KHANG NGUYN DUY KHIÊM NGUYN DUY VINH NGUYN HOÀI SN NGUYN HOÀNG MINH NGUYN HOÀNG YN NGUYN HÙNG MINH NGUYN HNG NHÂN ÁI NGUYN HU DNG NGUYN HU PHÚ NGUYN HU PHNG THO NGUYN HU QU NGUYN HU TÀI NGUYN HU TÂM NGUYN KIM YN NGUYN K HU NGUYN K C NGUYN LÊ MAI THI NGUYN LÊ MAI THO NGUYN LÊ THÀNH NGUYN LÊ TIN NGUYN MNH CNG NGUYN MNH HÙNG NGUYN MNH HÙNG NGUYN NGC HNG NGUYN NGC MINH HIU NGUYN NGC TIN NGUYN NGC TRÂN NGUYN NHT QUANG NGUYN QUANG GIANG NGUYN QUANG HIN NGUYN QUANG HIU NGUYN QUANG PHONG NGUYN QUC BÌNH NGUYN THANH DNG NGUYN THANH LÝ NGUYN THANH THÁI NGUYN THU LÊ NGUYN THÙY DNG NGUYN THÚY HNG NGUYN THNG NGC TH NGUYN TH BÌNH NGUYN TH BÌNH MINH NGUYN TH BÍCH ÀO NGUYN TH DIM MY NGUYN TH DU NGUYN TH HOAN NGUYN TH HÀ NGUYN TH HNG CÚC NGUYN TH HNG HNH NGUYN TH HNG MAI NGUYN TH HNG NGUYÊN NGUYN TH HNG THÙY NGUYN TH HNG THY

211745618 022154949 023095867 012195936 023967477 151498359 023128195 023591251 022596973 025135135 022116851 260945042 025149949 021544154 020793473 023026484 022933966 331184573 020207030 310898085 273266438 212130065 023662643 350834146 020342173 168171001 331336884 331616935 023761284 024222094 021469778 172606889 022075503 023259234 271404586 023138900 020023909 194051367 023609419 024978495 300729037 022605665 024355099 310887908 023668765 025200843 012288955 221172238 011798167 023127928 111195410 022979932 022852625 191528797 013019254 030157365 111382009 250436353 024812760 020823652 361133947 240855107 250535274

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam 34 NGÕ NG KIM N, PHNG CÁT DÀI, QUN LÊ CHÂN, H Viet Nam 4324/10/9/24 NGUYN CU PHÚ, TÂN TO A, BÌNH TÂN, TP.H Viet Nam 467/25A LÊ I HÀNH, P11, Q11, TPHCM Viet Nam 54 LNG VN CAN,P15, Q8, TP.HCM Viet Nam 673 LÝ THNG KIT, P.11, Q.TÂN BÌNH, TPHCM Viet Nam 16/41/65 NGUYN THIN THUT, F2, QUN 3, TPHCM Viet Nam 543/29 NGUYN ÌNH CHIU, P2, Q3, TP HCM Viet Nam 30 MC NH CHI, Q1, TP HCM Viet Nam 191/2/1 PHM HNG THÁI, P.7, TP.VNG TÀU Viet Nam 14/88 NGUYN D, P.TÂN QUÝ, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM Viet Nam 543/29 NGUYN ÌNH CHIU, P2, Q.3, TPHCM Viet Nam F9 - F10 UNG VN KHIÊM - M LONG - TP LONG XUYÊN - AN GIANG Viet Nam 74/30 NÚI THÀNH, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM Viet Nam THÔN BCH XÁ, XÃ HOÀNG ÔNG, HUYN DUY TIÊN, HÀ NAM Viet Nam 30 MC NH CHI, Q.1, TP.HCM Viet Nam CN H 7.4 LÔ B, 71 IN BIÊN PH, P.15, Q.BÌNH THNH, TP.HCM Viet Nam 190/44 XÓM T, P10, Q11, TP HCM Viet Nam 56/9 HOÀNG XUÂN NH, P. PHÚ TRUNG, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM Viet Nam 83/3 P VN HNH - TRUNG CHÁNH - HÓC MÔN - TP.HCM Viet Nam 391A KINH DNG VNG - PHNG 12 - QUN 6 - TPHCM Viet Nam 60/24 QUC L 13, P.26, Q. BÌNH THNH, TP.HCM Viet Nam Viet Nam 36/6 NHUN, P.SN K, Q.TÂN PHÚ, HCM Viet Nam 161/41 NG NI S HUNH LIÊN, P 10, Q TÂN BÌNH, TP HCM Viet Nam 58 TRN QUC THO, P.7, Q.3, TP.HCM Viet Nam 40 BÀ HUYN THANH QUAN Q3, TPHCM Viet Nam 1922 PHM TH HIN, P.6, Q.8, TP.HCM Viet Nam 176/8 TRNH LI, P. PHÚ TH HÒA, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM Viet Nam 1/4 LÝ THÁNH TÔNG, P. TÂN THI HÒA, Q. TÂN PHÚ, HCM Viet Nam 14 NG S 22, P. 5, Q. GÒ VP, TP. HCM Viet Nam 45 HUNH KHNG NINH, Q1, TPHCM Viet Nam 71 LÊ L, P.PHÚ THNH, Q.TÂN PHÚ, HCM Viet Nam 25 NGÔ THI NHIM - P.6 - Q.3 - TP.HCM Viet Nam P435, Lô B, C xá Thanh a, P.27, Q.Bình Thnh H Chí Minh Viet Nam S 1/ 33C CÁT LINH,TPHÀ NI Viet Nam KP2, P. PHÚ LÂM, TUY HÒA, PHÚ YÊN Viet Nam P103, B10, NGÕ 22, LÁNG H, NG A, HN Viet Nam 326/21 PHAN ÌNH PHÙNG, PHNG 1, QUN PHÚ NHUN, TP.HCM Viet Nam Phòng 813 nhà CT3-1 khu ô th M Trì H, Xã M Trì, T Liêm, Hà Ni Viet Nam 100/7 Nguyn ình Chiu, Phng a Kao, Qun 1 H Chí Minh Viet Nam 127/32 NG CÔ GIANG - F2 - Q. PHÚ NHUN - TPHCM Viet Nam 148/62 NGUYN LÂM, P.3, Q. BÌNH THNH,, TP. HCM Viet Nam P403, B5, Làng Quc t Thng Long, Dch Vng, Cu Giy, Hà Ni Viet Nam S 3 LÔ 86 CÔNG NHÂN D HÀNG LÊ CHÂN HI PHÒNG Viet Nam 103/37H BÙI ÌNH TÚY, F.12, Q. BÌNH THNH, TP. HCM Viet Nam 414 LY BÁN BÍCH, P.HÒA THNH, TÂN PHÚ, HCM Viet Nam Viet Nam Viet Nam 366E CÁCH MNG THÁNG TÁM, P.BÙI HU NGHA, Q.BÌNH THY, TP.CN TH Viet Nam 216 Cao t, P.1, Q.5 Viet Nam 18 NGUYN L TRCH, P. TÂN QUÝ, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM Viet Nam

78/4F ng Tân M, KP4, P.Tân Thun Tây, Q.7, TP.HCM 2/3 Cao Thng, P.5, Q.3 129 Lê Hng Phong , P3 , Q5 9a7 Tp Th Trng oàn Tw, Láng Thng, ng a Hà Ni 3/30 Thích Qung c, F3, Q Phú Nhun, TP HCM S 19 Ngõ 87/5 Hoàng Quc Vit Hà Ni 85/28B NGUYN ÌNH CHIU P4 Q.PHÚ NHUN TPHCM 100/07 NGUYN ÌNH CHIU, P.AKAO, Q1, TP.HCM 105 NI S HUNH LIÊN, P.10, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM 53/6L P NAM LÂN, XÃ BÀ IM, H. HÓC MÔN, TP.HCM 9 TNG VN TRÂN - F5 - Q11 - TPHCM

780 3,600 24,000 600 5,800 2 540 30 1,000 3,370 2,400 600 240 2 2,800 5,076 120 1,063,920 6,000 4,800 2,400 4 6,000 2,000 804 2,600 100,000 100,000 37,790 5,000 50 1,000 6,000 1,000 1,200 10,000 30,040 2 3,020 6,600 10,310 9,200 1,080 18,000 610 120 2,200 1,410 4,000 16,000 3,600 80 14,090 3,600 10,000 1,200 240 22,410 800 6,500 500 70 500

780 3,600 24,000 600 5,800 2 540 30 1,000 3,370 2,400 600 240 2 2,800 5,076 120 1,063,920 6,000 4,800 2,400 4 6,000 2,000 804 2,600 100,000 100,000 37,790 5,000 50 1,000 6,000 1,000 1,200 10,000 30,040 2 3,020 6,600 10,310 9,200 1,080 18,000 610 120 2,200 1,410 4,000 16,000 3,600 80 14,090 3,600 10,000 1,200 240 22,410 800 6,500 500 70 500

0.00% 0.02% 0.11% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 5.00% 0.03% 0.02% 0.01% 0.00% 0.03% 0.01% 0.00% 0.01% 0.47% 0.47% 0.18% 0.02% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.01% 0.05% 0.14% 0.00% 0.01% 0.03% 0.05% 0.04% 0.01% 0.08% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.08% 0.02% 0.00% 0.07% 0.02% 0.05% 0.01% 0.00% 0.11% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.02% 0.11% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 5.00% 0.03% 0.02% 0.01% 0.00% 0.03% 0.01% 0.00% 0.01% 0.47% 0.47% 0.18% 0.02% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.01% 0.05% 0.14% 0.00% 0.01% 0.03% 0.05% 0.04% 0.01% 0.08% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.08% 0.02% 0.00% 0.07% 0.02% 0.05% 0.01% 0.00% 0.11% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

NGUYN TH HNG VÂN NGUYN TH H NGUYN TH KIM HU NGUYN TH KIM LOAN NGUYN TH KIM LOAN NGUYN TH KIM THANH NGUYN TH KIM THOA NGUYN TH KIM THOA NGUYN TH KIM TÀI NGUYN TH KIM ÀO NGUYN TH LAN PHNG NGUYN TH LY LY NGUYN TH MNG TUYN NGUYN TH M TIÊN NGUYN TH QUC LAN NGUYN TH THANH HÀ NGUYN TH THANH LOAN NGUYN TH THANH THÚY NGUYN TH THANH TÂM NGUYN TH THANH XUÂN NGUYN TH THU HÀ NGUYN TH THU HNG NGUYN TH THU TRANG NGUYN TH THÙY DNG NGUYN TH TUYT MAI NGUYN TH TÌNH NGUYN TH XUÂN LÂN NGUYN TH XUÂN TRANG NGUYN TH ÁI PHNG NGUYN TH ÚT NGUYN THNH TRNG NGUYN TIN DNG NGUYN TIN THÔNG NGUYN TRNG HOÀNG NGUYN TUN PHNG NGUYN TÀI XI NGUYN TNG THY THY NGUYN TT KHM NGUYN TT T NGUYN VN HÒA NGUYN VN THNH NGUYN VN THY ÂN NGUYN VN TRÌNH NGUYN VN TÌNH NGUYN VN Ý NGUYN ÁNH TUYT NGUYN ÀO BO CHÂU NGUYN ÀO THANH QUÝ NGUYN ÌNH TÂN NGUYN ÌNH NG NGUYN C HNH NGUYN C VINH NGUYN MNH HùNG NGUYN TH VÂN NGÔ KIM THU NGÔ NHT LÂN NGÔ QUC THÔNG NGÔ QUC THNG NGÔ TH MAI PHNG NGÔ TH THÚY HNG NGÔ TH ÁNH NGA NGÔ TN DNG NGÔ TN TRNG NGHA

023507338 020716146 023579311 020184194 020157302 301155215 022602985 023014217 212104857 312009384 023240738 221229623 022693635 341477416 021715859 024501994 020716145 023339477 021969325 021635546 013188048 022672906 271767631 023322754 024327646 013218618 273353874 023294655 025156785 220619716 270795627 200789825 225203788 271242722 264234349 270022626 022898870 024543863 273042924 023458434 030707933 320867249 024849556 111396555 020971082 024097610 022577441 361872340 201609285 010335548 023855775 023324990 023880551 011362188 021877053 022600823 024074799 012283139 225149535 B1016053 022281705 022990006 011565891

89-91 (P73) NGUYN DU, PHNG BN NGHÉ, QUN 1, TP. H CHÍ MINH Viet Nam 190/44 XÓM T, P10, Q11, TP HCM Viet Nam 8 NG 8, P.BÌNH TH, Q.TH C, TP.HCM Viet Nam 59A NG S 9, P.TÂN KING, Q7, HCM Viet Nam 408 CAO C A NGUYN KIM, P.7, Q.10, TP.HCM Viet Nam 315 C/C NAM LONG - KHU AN HÒA 2 - NG TRN TRNG CUNG - P. TÂN THUViet Nam 963/3A ÂU C, F. TÂN SN NHÌ, Q. TÂN PHÚ, TP HCM Viet Nam 25 TH TÂM, P.TÂN QUÝ, TÂN PHÚ, HCM Viet Nam 152/38B IN BIÊN PH, P25, Q BÌNH THNH, TPHCM Viet Nam 132/5H ÔNG BÍCH KHIÊM, P5, Q11, TP HCM Viet Nam Viet Nam 228 BCH NG, P26, Q BÌNH THNH, TP HCM Viet Nam 300/15 NGUYN VN LINH, KP4, P BÌNH THUN, Q7, TPHCM Viet Nam 206 HÀN HI NGUYÊN, P.9, Q.11, TP HCM Viet Nam 229 NGUYN TRNG TUYN, P.8, Q.PHÚ NHUN, TP.HCM Viet Nam 363/75 INH B LNH, P.26 , Q.BÌNH THNH, TP.HCM Viet Nam 101/51E PHM ÌNH H, P6, Q6, HCM Viet Nam 18 CNG HÒA, P.4, Q. TÂN BÌNH, TP.HCM Viet Nam 156 KÊNH TÂN HÓA, P.PHÚ TRUNG, Q.TÂN PHÚ, TPHCM Viet Nam 150 TRN QUANG DIU, P14,Q3, TP HCM Viet Nam NGÂN HÀNG ACB, PGD NAM HÀ NI - S 321, P.KHNG TRUNG, Q. T/XUÂN, H Viet Nam 413/18C LÊ VN S P.12 Q.3, TPHCM Viet Nam 73 KP2, TÂN HIP, BIÊN HÒA, NG NAI Viet Nam 205/18 PHAN VN HÂN, P.17, Q. BÌNH THNH, TP.HCM Viet Nam B4 NGUYN HUY IN, P.7, Q.GÒ VP, TP.HCM Viet Nam 10B/79 Khng ình, Thng ình, Thanh Xuân, Hà Ni Viet Nam 02 LC LONG QUÂN, P.2, TP.VNG TÀU Viet Nam 381/14 HUNH TN PHÁT, P.TÂN THUN ÔNG, QUN 7, TPHCM Viet Nam Viet Nam 618/42A XVNT, P.25, Q.BÌNH THNH, HCM Viet Nam A4-9, 326/1 UNG VN KHIÊM, P.25, Q. BÌNH THNH, TP. HCM Viet Nam T 7, HÒA KHÁNH BC, LIÊN CHIU, N Viet Nam KHOA KINH T I HC NHA TRANG, NHA TRANG, KHÁNH HOÀ Viet Nam 30/16 KP3, H NAI, BIÊN HÒA, NG NAI Viet Nam 242/16/1 NG TÂY THNH, P.TÂY THNH, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM Viet Nam 217/9/5 BÙI ÌNH TÚY - F24 - Q. BÌNH THNH - TPHCM Viet Nam 55/11D TRN ÌNH XU, P.CU KHO, Q1, TP.HCM Viet Nam 05 HUNH MN T, P19, Q BÌNH THNH, TPHCM Viet Nam 148 BÌNH GIÃ P8 TP VNG TÀU Viet Nam 145/12/5 NGUYN THIN THUT, QUN 3, TP.HCM Viet Nam S 15/256 À NNG-HI PHÒNG Viet Nam 442 NGUYN TH MINH KHAI Q3 TPHCM Viet Nam 38/6 NGUYN SN, P PHÚ TH HÒA, Q TÂN PHÚ, HCM Viet Nam THÔN TÂN , HNG MINH, PHÚ XUYÊN, HÀ TÂY Viet Nam 133 PHM VN HAI, P.3, Q. TÂN BÌNH, TP.HCM Viet Nam 8/6 XÔ VIT NGH TNH, P.21, BÌNH THNH, TP.HCM Viet Nam 430/29 H VN HUÊ, P9, PHÚ NHUN, HCM Viet Nam Viet Nam 141 QUANG TRUNG - À NNG Viet Nam PHÒNG 9 GÁC 1 KHU TP TH NHÀ MÁY RU ,HAI BÀ TRNG, HÀ NI Viet Nam 108/32B TRN QUANG DIU - F14 - Q3 - TPHCM Viet Nam S 54 NG 18 (NG KHA VN CÂN) KHU PH 3, P.HIP BÌNH CHÁNH, TH Viet Nam 187 BCH NG, P2, Q.TB, TPHCM Viet Nam S 4 ngõ 1 Ph Minh Khai, Phng Trng nh, Qun Hai Bà Trng, Hà Ni Viet Nam 40B CAO THNG, PHNG 17, QUN PHÚ NHUN, TP.HCM Viet Nam H8 HÒANG HOA THÁM, P.13, Q.TÂN BÌNH, TPHCM Viet Nam 40 BÁC ÁI, PHNG TÂN THÀNH, QUN TÂN PHÚ, HCM Viet Nam 11 NGUYN VN T_ HOÀN KIM_ HÀ NI Viet Nam 15 HOÀNG DIU, P12, Q4, HCM Viet Nam 100 NAM K KHI NGHA, P.BN NGHÉ, Q.1, TP.HCM Viet Nam 121 NG 45, P5, Q4, HCM Viet Nam 150 TRN QUANG DIU, P.14, Q.3, TPHCM Viet Nam 40B HÀNG BÔNG HOÀN KIM HÀ NI Viet Nam

1,200 48,000 600 1,100 120 2,000 1,200 2,400 1,200 4,800 5,000 600 11,430 31,400 5,300 7,400 57,600 6,000 22,620 360 120 1,400 50 7,400 200 480 2,400 23,400 3,620 1,070 1,800 36 3,600 12,000 500 7,200 4,800 120 1,320 24,000 960 840 9,388 1,000 3,000 6,400 12,000 21,750 170 2,000 3,200 7,000 4,800 1,500 7,200 2,400 3,500 120 2,400 1,000 24,000 3,760 15,000

1,200 48,000 600 1,100 120 2,000 1,200 2,400 1,200 4,800 5,000 600 11,430 31,400 5,300 7,400 57,600 6,000 22,620 360 120 1,400 50 7,400 200 480 2,400 23,400 3,620 1,070 1,800 36 3,600 12,000 500 7,200 4,800 120 1,320 24,000 960 840 9,388 1,000 3,000 6,400 12,000 21,750 170 2,000 3,200 7,000 4,800 1,500 7,200 2,400 3,500 120 2,400 1,000 24,000 3,760 15,000

0.01% 0.23% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.05% 0.15% 0.02% 0.03% 0.27% 0.03% 0.11% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.01% 0.11% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.02% 0.06% 0.00% 0.03% 0.02% 0.00% 0.01% 0.11% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.01% 0.03% 0.06% 0.10% 0.00% 0.01% 0.02% 0.03% 0.02% 0.01% 0.03% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.11% 0.02% 0.07%

0.01% 0.23% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.05% 0.15% 0.02% 0.03% 0.27% 0.03% 0.11% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.01% 0.11% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.02% 0.06% 0.00% 0.03% 0.02% 0.00% 0.01% 0.11% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.01% 0.03% 0.06% 0.10% 0.00% 0.01% 0.02% 0.03% 0.02% 0.01% 0.03% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.11% 0.02% 0.07%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563

NGÔ VN DNG NGÔ VN NGHA NGÔ VN SN NGÔ A T NGÔ ÌNH TUN NHAN NGC HUYN Nghiêm Quang Hng Nghiêm Th Mai Hoa Nguyen Si Binh Nguyen Thi Phuong Loan Nguyn Trng Hng Lnh Nguyn c Tin Nguyn c Vnh Nguyn Hoàng Châu Nguyn Th Song Hoanh Nguyn ng Hng Nga Nguyn Anh Sn Nguyn Anh Tun Nguyn Anh Tun Nguyn Anh Tun Nguyn Bá Minh Nguyn Bch Vân Nguyn Bo Huy Nguyn Bo Trung Nguyn Chu Hiên Nguyn Chung Nguyn Chí Kiên Nguyn Chính Ngha Nguyn Công Hin Nguyn Công Hun Nguyn Danh Hùng Nguyn Doãn Quang Nguyn Duy Long Nguyn Ging Nguyn Hin Nhân Nguyn Hoài Phong Nguyn Hoàng Oanh Nguyn Hoàng Oanh Nguyn Hoàng San Nguyn Hoàng Triu Nguyn Huy Hoàng Nguyn Huy Hoàng Nguyn Hà Giang Nguyn Hùng Cng Nguyn Hi Hoàng Nguyn Hi Lâm Nguyn Hi Thành Nguyn H Hi Nguyn Hng Dung Nguyn Hng Lê Nguyn Hng Quang Nguyn Hng Sn Nguyn Hng Thuý Nguyn Hng Tun Nguyn Hu Hà Nguyn Hu Khánh Nguyn Hu Ngn Nguyn Hu Sang Nguyn Hu Thu Nguyn Hu Th Nguyn Hu Vinh Nguyn Hu c Trí Nguyn Hu c

031040361 221014720 273040462 023985734 022753797 020957720 031324579 023457034 141796342 361797605 023075652 125146808 021062162 023923211 240715105 012109697 111655497 012284857 112117609 030934221 024049251 022713414 025061104 022516849 120609971 200874570 211542740 200004567 022059425 023496283 011721683 024289272 011975526 221001495 024567333 023433170 025188406 311562475 030760632 290593191 090673860 023343501 012314265 012122854 186581387 011607184 022640660 022055227 011300144 011372185 164113136 320634009 024733706 164131924. 273194801 023023780 331416346 020312974 141315107 125165193 023250140 024044183 011715564

15 HOÀNG DIU, P.12, Q4, TPHCM TUY HOÀ- PHÚ YÊN 76, BA HUYN THANH QUAN, P4, TP VNG TÀU 013 LÔ A, C/C N QUANG, BÀ HT, P. 9, Q. 10, TP. HCM 182 LINH ÔNG, P. LINH ÔNG, Q.TH C, TPHCM 34 NGÔ S LIÊN P.14 Q.8 , TPHCM 14 ng Kim N- Cát Dài, Hi phòng 106B CC Phm Vit Chánh P19 Q.BT caseamex_lô 2.12 khu công nghip Trà Nóc II, TP.CT 378/11 An Dng Vng, P.4, Q.5, TP. HCM 76 ngõ 445 Nguyn Khang, Cu Giy, Hà Ni 1193 HIP NHT, P4, TÂN BÌNH, HCM 608 Nguyn Chí Thanh, P.7,Q.11 129/1G Lc Long Quân P.1 Q.11 Tp.HCM K136/12 Hi Phòng, à Nng P306 -A2 _Hào Nam ô Ch Da ng a HN 50- An Thành P, Yên Ph, Hà Ni S 4, dãy D3, khi 8, Vn Phúc, Hà ông, Hà Ni 24/46 Lch Tray, HP 185 Lý Thng Kit, P.7, Q.11 H Chí Minh 35 ng s 3 KDC Trung Sn Xã Bình Hng Bình Chánh HCM 32/4A/63 Thng Nht, Phng 16, Qun Gò Vp H Chí Minh 102/3 Nguyn Trãi, P 3, Q 5, TPHCM PX Nhiên liu, Công ty Cp Nhit in Ph Hi Dng Lu 5 ,63 Phm Ngc thch, q3 , TP HCM 12-14 Nam K Khi Ngha, Qun 1, Tp.HCM 23/15 Nguyn Du, à Nng 430H Trn Bá Giao, P.5, Q. Gò Vp, HCM 58a Bùi T Toàn P.An Lc Q.Bình Tân Tphcm P226 Khu A, tp th 2F Quang Trung HN 281/3 Tôn án, P.15, Q.4, Tp.HCM 123A - Mai Hc - Hà Ni 39 ng 11, Kp3, Ling Trung, Th c 189/26 ng 12, P. Bình Hng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM 70 Bình Thi , P14 , Q11, HCM 79/6/16 Phú Th Hòa, P.Phú Th Hòa, Q.Tân Phú 66/6 Lê Th Hng Gm, P. 6, Tp. M Tho, Tin Giang s 87 H Sen, Lê Chân, HP 590 (S 03 lô B) Cách Mng Tháng 8, P.11,Q.3, TpHCM 101 Láng H - ng a- Hà Ni 106 ng 10, P. Phc Bình, Q 9, TPHCM 62 ngõ 302 Minh Khai, Hà Ni 16 ngõ 93 V Hu, Thanh Xuân, Hà Ni Khu TT Lê Hng Phong, Nguyn Trãi ,Hà ông, Hà Ni 9K7 Trng nh, Tng Mai, HN S 10 ng 21, P.4, Q.4, Tp.Hcm 73 Bùi Th Xuân, Q1, HCM Phng Phng Liên, ng a, Hà Ni S 3 Ngõ 414 ng Láng, ng a Hà Ni N36/3 Khu công v Khí in m, P1, thành ph Cà Mau, tnh Cà Mau 81 ng 198 Cao L, P.4, Q.8, TP.HCM 34/24/34 NG S 21, P8, GÒ VP Phng Thanh Bình TPNB tnh Ninh Bình T 1 Hng in Long Hng BRVT 141 Nguyn Duy, F9, Q8, HCM 67/21D Phó C iu P.3 - Vnh Long 147 Cô Giang, F.Cô Giang, Q.1, Tp.HCM Ph Li, Chí Linh, Hi Dng S 41 ngõ 209 nh Công, Qun Hoàng Mai, Hà Ni 520/4 Ngô Gia T, P.9, Q.5, Tp.HCM 520/4 Ngô Gia T, P9, Q5 TPHCM 162 Minh Khai, Q.Hai Bà Trng, Hà Ni

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

480 1,080 30,000 4,800 2 34,000 100 500 650 1,000 600 1,440 100 60 100,000 70 2,000 1,900 10 80 4,900 936 200 3,600 2,400 2,000 5,000 480 3,000 4,800 500 1,000 4,200 2,604 480 4 2,120 12 1,000 160 300 2,010 400 240 8 1,200 3,000 300 60 100 250 10,000 2,200 240 1,200 1,000 1,300 6,000 900 2,500 6,000 7,200 1,320

480 1,080 30,000 4,800 2 34,000 100 500 650 1,000 600 1,440 100 60 100,000 70 2,000 1,900 10 80 4,900 936 200 3,600 2,400 2,000 5,000 480 3,000 4,800 500 1,000 4,200 2,604 480 4 2,120 12 1,000 160 300 2,010 400 240 8 1,200 3,000 300 60 100 250 10,000 2,200 240 1,200 1,000 1,300 6,000 900 2,500 6,000 7,200 1,320

0.00% 0.01% 0.14% 0.02% 0.00% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.47% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00% 0.01% 0.03% 0.03% 0.01%

0.00% 0.01% 0.14% 0.02% 0.00% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.47% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00% 0.01% 0.03% 0.03% 0.01%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626

Nguyn Khoa Phong Nguyn Khánh Thp Nguyn Khc Bo Nguyn Khc Hi Nguyn Khc Ninh Nguyn Khc Thng Nguyn Kim Dung Nguyn Kim Hu Nguyn Kim Nguyên Nguyn Kim Phng Nguyn Kim Phng Nguyn Kim Sut Nguyn Kim Sn Nguyn Lan Anh Nguyn Long Nguyn Lê Mnh Cng Nguyn Lê Phng Nguyn Lê Yên Nguyn Lê im Bích Nguyn Mai Phng Nguyn Minh Dng Nguyn Minh Hu Nguyn Minh Phng Nguyn Minh Phng Nguyn Minh Sn Nguyn Minh Tun Nguyn Mnh Hùng Nguyn Mnh Hùng Nguyn Mnh Hùng Nguyn Mnh Thng Nguyn Mnh Tú Nguyn Mnh Vinh Nguyn Mu Tng Nguyn Nam Phong Nguyn Nam Sn Nguyn Ngc Anh Nguyn Ngc Anh Th Nguyn Ngc Bng Nguyn Ngc Bo Nguyn Ngc Huy Cng Nguyn Ngc Hân Nguyn Ngc Lan Nguyn Ngc Long Nguyn Ngc Quý Nguyn Ngc Thanh Trúc Nguyn Ngc Thùy Vân Nguyn Ngc Tho Nguyn Ngc Tuyên Nguyn Ngc Vân Thanh Nguyn Ngc V Nguyn Ngc Ánh Nguyn Nhn Kính Nguyn Nhn Thnh Nguyn Nh Ngc Nguyn Nht Ho Nguyn Nht Thiên Kim Nguyn Nng Chiu Nguyn N Xuân Trang Nguyn Phong Lan Nguyn Phú Hi Nguyn Phng Dung Nguyn Phng Huyn Nguyn Phng Hòa

023661952 111699231 191204340 352295633 024812903 112309307 022091339 311528125 270985732 012227103 341074577 011831644 023965224 011847630 011835719 022644334 023280462 010196275 012393858 012373243 020552893 011564205 011983460 024727734 012655272 012448139 012928933 024676907 020011772 361779577 011573125 011855815 121297443 012454556 191294554 013014976 024046624 273096323 300963800 300896516 023451867 271481038 022973606 020227029 024379109 024152556 024219244 024570195 023664710 011821697 331594788 023688699 023209080 012690519 191402732 350913049 011875031 024809169 021898682 111274202 011939411 012908981 012624234

521A in Biên Ph, P.3, Q.3, HCm Sn ng, Hoài c, Hà Tây 57 Lê Th Hng Gm, P.Nguyn Thái Bình S 07-Nguyên Hng, Khóm Tây An, M Thi,Long Xuyên,An Giang 117/8H Thng Nht, P11 GV , Tp HCM Hu ái, Vân Canh, Hoài c, Hà Tây 391C CMT8, P13, Q10, TP.HCM 118/889a2 Nguyn Kim, P.3, Q.Gò Vp G5 KP4 Tân hip, Biên Hòa ng Nai S 35 ngõ 184 ph Hoa Bng-Yên Hoà-HN 30/17/17 187 Bà Triu Hà Ni 27/22A Hu Giang F4 Q.Tân Bình TPHCM S 23 ngách 99/2 ngõ 99 Nguyn Chí Thanh Hà Ni 44 Hàng Cót - Hà Ni 343 Tân K Tân Quý, q.TP 111B Cng Hoà, phng 13, Tân Bình, TPHCM P 222_L3 Láng H_ng a_HN Vn Trì, Minh Khai, T Liêm, Hà Ni S 21, T 28 Dch Vng, Cu Giy, HN 144 in biên ph, P6, Q3 S 7 ngõ 17 ph Chính Kinh, Thah Xuân, Hà Ni s 11 ngõ 29 ng Vn Ng- Trung T- ng a- HN 79/1 ng 475 Xuân Hp Q9 P801, B10, Kim Liên, ng a, Hà Ni. G34 Làng Quc T Thng Long, Dch Vng, Cu Giy, HN 205-H4 Thanh Xuân Nam Hà Ni 512 Bùi ình Tuý, P12, Q.Bình Thnh, TP.HCM 122/12 Cao Vn Lu, P2, Q6.TPHCM S 89 Nguyn Vn Tri, Thanh Xuân, HN T 10 P Tân Thnh, TP Thái Nguyên Thái Nguyên 59 Nam D, T 2, P. Lnh Nam, Hoàng Mai, Hà Ni TT Dch V Khu CN, S 10, Lý thái t, TP. Bc Ninh P101, A16 Ngha Tân, Cu Giy, Hà Ni 0903543819_(Tho nhiên)_20/4 Nguyn Khuyn Hu P512, A1, TT Hào Nam, Ô Ch Da, Hà Ni 429/17 Nguyn Kim, P.9, Q.PN, TP. HCM 27 Bình Giã (S Mi 384) , P.Nguyn An Ninh Tp.Vng Tàu 116/22 Tân M P. Tân Thun Tây Qun 7 TPHCM 180 Cao l, P4, Q8, HCM 92B/30G Tôn Tht Thuyt, P16, Q4 5/4D ng Khi, T 44, Khu ph 1, Phng Tân Mai, Biên Hòa ng Nai 101/7 Trn Khc Chân, Phng Tân nh, Qun 1, TPHCM 42 A Lê Trc; P7; Q.Bình Thnh; HCM 28/12 Âu Dng Lân, P3, Q8 S 6, Lô I, C Xá Phú Lâm D, F.10, Q6, HCM D10/297 p 4 -Xã a Phc - Bình Chánh -HCM 110A Pasteur, Q3, TPHCM 045 Lô A-CC Nguyn Thin Thut-Q3-HCMC TT Cc Xng Du, 113 Lc Long Quân, Ngha ô, Hà Ni 59/6 Nguyn Chí Thanh, P5, TP Vnh Long 190/3 (s c 184/3) Phan Vn Tr, F.12, Q.Bình Thnh TP.HCM 190/3 PHAN VN TR - PHNG 12 - QUN BÌNH THNH - TPHCM 8B - T 6 - i Yên - Ngc Hà - Hà Ni 240 Bch ng - Hu 65 Hai Bà Trng, Long Xuyên, An Giang 305 t 15 P. Phng Liên - Hà Ni P.316 C/c Gò Du 2, lô A, Tân Sn Nhì, Tân Phú 333/65 Trn Bình Trng, P.4, Q.5, TPHCM La Phù, Hoài c, Hà Tây (211281)53 trung lit,,Hà Ni SN 50 ngách 82/23 ph Chùa Láng, Láng Thng, ng a, Hà Ni nhà 5, khu A4, Tp th CTy kho sát thit k in I, Thanh xuân Nam, Thanh Xuân, H à ni

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

3,500 580 1,000 10 2,500 3,600 7,700 8,000 2,400 4,000 1,080 1,000 1,000 4,130 6,000 3,600 200 5,500 108 3,000 8,000 1,440 1,460 120 1,000 8 100 1,200 1,160 6 300 2,496 1,800 840 240 1,920 7,200 2 13,010 250 2,900 300 1,600 120 12,000 20 600 40,760 2,220 120 780 1,790 8,850 100 1,200 400 120 300 1,000 400 2,000 38,880 1,000

3,500 580 1,000 10 2,500 3,600 7,700 8,000 2,400 4,000 1,080 1,000 1,000 4,130 6,000 3,600 200 5,500 108 3,000 8,000 1,440 1,460 120 1,000 8 100 1,200 1,160 6 300 2,496 1,800 840 240 1,920 7,200 2 13,010 250 2,900 300 1,600 120 12,000 20 600 40,760 2,220 120 780 1,790 8,850 100 1,200 400 120 300 1,000 400 2,000 38,880 1,000

0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.04% 0.04% 0.01% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.02% 0.00% 0.03% 0.00% 0.01% 0.04% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00% 0.06% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.19% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.18% 0.00%

0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.04% 0.04% 0.01% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.02% 0.00% 0.03% 0.00% 0.01% 0.04% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00% 0.06% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.19% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.18% 0.00%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689

Nguyn Phc Nguyn Phm Duy Khoa Nguyn Quang Cng Nguyn Quang Hiu Nguyn Quang Hoà Nguyn Quang Phúc Nguyn Quang Ton Nguyn Quang Trnh Nguyn Quang i Nguyn Quyt Tin Nguyn Qu Anh Nguyn Quc Hiu Nguyn Quc Hùng Nguyn Quc Khánh Nguyn Quc Nhân Nguyn Quc Thun Nguyn Quc Toàn Nguyn Quc Tun Nguyn Quc Vit Nguyn Quc nh Nguyn S Minh Nguyn S Minh Nguyn Thanh Bình Nguyn Thanh Dng Nguyn Thanh Hoành Nguyn Thanh Hi Nguyn Thanh Hi Nguyn Thanh Hng Nguyn Thanh Mai Nguyn Thanh Nhun Nguyn Thanh Quang Nguyn Thanh Sn Nguyn Thanh Sn Nguyn Thanh Sn Nguyn Thanh Sn Nguyn Thanh Thu Nguyn Thanh Thy Nguyn Thanh Tùng Nguyn Thu Cúc Nguyn Thu Ngc Nguyn Thu Sng Nguyn Thu Thy Nguyn Thành Công Nguyn Thành Hi Nguyn Thành Luân Nguyn Thành Lâm Nguyn Thành Trung Nguyn Thành Trung Nguyn TháI Sn Nguyn Thái Bo Nguyn Thúy Lan Nguyn Th Anh Nguyn Th Bo Nguyn Th Hùng Nguyn Th Lng Nguyn Th Nam Nguyn Th Vinh Nguyn Th Vinh Nguyn Th Phng Dung Nguyn Th Xuân Hng Nguyn Th Anh Dung Nguyn Th Bích Hà Nguyn Th Bích Thy

211920289 321461366 023339358 012330084 012036670 125466212 151309673 141601052 013105832 220982240 142288316 013206604 301085117 020885180 183592767 012888822 012190233 362200908 012848633 022242506 012477832 181812344 022189666 023417293 273143882 012022002 022009131 012113509 011430564 025118179 151178184 012269043 011987777 010414298 211894612 011922140 273145916 023160327 301134947 010231752 023182513 011800684 023238773 020356019 351724593 012141970 111497872 260956404 023106257 211498471 023790851 050455030 311549110 023414552 012408545 012919787 024176338 011490626 020820345 023742600 011934850 022114732 012067239

CTCP Giy Vin ông,129 Âu C - Q.Tân Bình - Tp. H Chí Minh 16 ng 10, KP4, P. Linh Chiu, Q. Th c TP HCM 20/18 Hoàng Hoa Thám Phng12 Qun Tân Bình H C M S 6 ngõ 106 Yên Ph, Hà Ni S 1 ngách 102/51, ph Hoàng o Thành, Phng Kim Giang, Qun Thanh Xuân, Hà Ni S 41 ngõ 209 nh Công, Hoàng Mai - Hà Ni 435/53/15/3- K P1 T11 Hunh Tn Phát P Tân Thunông Q7 T 23 Phc Hoà, Long Phc, Long Thành ng Nai S 20 Ngách 91/2 T 5 Cu Din, Hà Ni 04 Trn Phú, P2, Tuy Hoà, Phú Yên PX SC C nhit, Công ty Cp Nhit in Ph Li Hi Dng 1091 ê La Thành - Ba ình - Hà ni 135G Lê Li, P3, Q.Gò Vp, HCM I 3/7 Hng Vng 2, Phú M Hng, Q7, H Chí Minh 109-C1- TTTTXVN Bùi Ngc Dng - Hai Bà Trng- Hà Ni S 21 ngõ 460/37 Khng ình, Thanh Xuân, HN 1091 ê La Thành, phng Ngc Khánh, qun Ba ình, Hà Ni 567A Trn Quang Diu, Bình Thy Cn Th 1091 ê La Thành, P. Ngc Khánh, Q. Ba ình Hà Ni 1/22 Trn Vn ang, P.9, Q.3, TP.HCM 95/97 Thái Thnh - ng a - Hà Ni Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Ni - CN Ngh An, S 58 Lê Li - TP Vinh - Ngh An 51/10/14 Cao Thng, Phng 3, Qun 3, TPHCM 03A3 inh B Lnh, P26,Q.Bình Thnh 20 Trng Phc Phan, P.Bình Tr ông, Q.Bình Tân, HCM 12 Ngách 30,Ngõ 194,i Cn,Ba ình,HN 52 ng 8, Khu II Bùi Minh Trc, P.6=5, Q.8, TPHCM 82 T 10, Phúc Tân, Hà Ni 69b Ngõ Vn Chong 0 An Bài - Qunh Ph - Thái Bình S 8 ngách 178/39, Thái Hà, ng a, Hà Ni tng 3, 362 Ph Hu, HN Phòng B5-4 s 20 Hàng Vôi-HN 123/20/4 ng s 7, P.3, Q.Gò Vp TP.HCM 62 Mc nh Chi-Phng 4 TP Vng Tàu 348/18 CMT8, Qun 3, TP.HCM 442 Nguyn Th Minh Khai, P5, Q3 TPHCM E16-17 Lc Trung Hai Bà, Hà Ni 86 Ca Vn Thnh, P11, Q Tân Bình, HCM 669/C3/37 Nguyn Vn Công, qun Gò Vp, Tp H Chí Minh 6/4 linh trung.P.Linh Trung.th c.TPHCM 338/2D Nguyn Xí, P13, Q.BT M7, ng Khi, P.Tam Hòa, Biên Hòa ng Nai TT K80A - Xuân nh - T Liêm - Hà Nôi NHCT Bình Xuyên - s 1 th trn Hng Canh, Bình xuyên, Vnh Phúc 17 Phan Trung, Phan Thit Bình Thun 119 ng 6, Phc Bình,Q9 T 6 KV6 P.Ngô Mây Quy Nhn Bình nh 40 Xuân Thy,P.Tho in,Q2,TPHCM 204 Trn Duy Hng, Cu Giy, Hà Ni 30 Lê Tn Bê, Phng An Lc, Qun Bình Tân TPHCM 041 Lô A Cc Lc Long Quân, Phng 5, Qun 11, TPHCM SN 21 Ngõ 575 Ngách 22 ng Kim Mã Ba ình Hà Ni 21 Hi V, Hàng Bông, HN 1025/1E Cách Mng Tháng Tám, Tân Bình 467 Nguyn Trãi, Hà Ni S 6, lô I, C Xá Phú Lâm D, F.10, Q.6 17A Hng Hà, p2, qTB s 1 nghách 178/11 Tây Sn - Hà Ni 2/44 Cao Thng, Q 3, Hcm S 1, Ngõ 63, Vân H 3, P Lê i Hành, HBT, HN(UTDT)

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

1,560 20 1,500 816 200 6,100 9,000 240 1,200 70 720 6,500 2 100 360 3,500 3,900 4,092 1,300 1,200 2,000 18,940 200 3,500 3,990 100 1,000 600 1,200 180 2,330 1,200 2,160 1,440 5,140 2,000 1,200 2,500 200 3,000 2,000 5,000 3,960 360 360 5,000 1,000 6 198,500 200 10 240 2,400 480 1,000 1,200 8,280 1,000 20 4,000 300 2,400 1,200

1,560 20 1,500 816 200 6,100 9,000 240 1,200 70 720 6,500 2 100 360 3,500 3,900 4,092 1,300 1,200 2,000 18,940 200 3,500 3,990 100 1,000 600 1,200 180 2,330 1,200 2,160 1,440 5,140 2,000 1,200 2,500 200 3,000 2,000 5,000 3,960 360 360 5,000 1,000 6 198,500 200 10 240 2,400 480 1,000 1,200 8,280 1,000 20 4,000 300 2,400 1,200

0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.09% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01%

0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.09% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752

Nguyn Th Bch Phng Nguyn Th Chung Nguyn Th Chúc Nguyn Th Diu Minh Nguyn Th Diu Thuý Nguyn Th Dung Nguyn Th Dung Nguyn Th Duy Nguyn Th Giàu Nguyn Th Gái Nguyn Th Hiu Nguyn Th Hin Nguyn Th Hoa Nguyn Th Hoa Nguyn Th Hoà Nguyn Th Hoài Tâm Nguyn Th Hoàng Hoa Nguyn Th Hoàng Sng Nguyn Th Hoàng Yn Nguyn Th Hot Nguyn Th Hà Nguyn Th Hà Nguyn Th Hòa Bình Nguyn Th Hng Nguyn Th Hng Lan Nguyn Th Hng Liên Nguyn Th Hi Hà Nguyn Th Hng Nguyn Th Hng Nguyn Th Hng Nguyn Th Hng Hu Nguyn Th Hng Hà Nguyn Th Hng L Nguyn Th Hng Nga Nguyn Th Hng Nga Nguyn Th Hng Nhung Nguyn Th Hi Nguyn Th Khuyn Nguyn Th Khánh Hòa Nguyn Th Kim Anh Nguyn Th Kim Liên Nguyn Th Kim Nhung Nguyn Th Kim Thoa Nguyn Th Kim Tho Nguyn Th Lan Nguyn Th Lan Anh Nguyn Th Lan Anh Nguyn Th Lan Anh Nguyn Th Lan Anh Nguyn Th Lan Huyn Nguyn Th Lan Hng Nguyn Th Liu Nguyn Th Liu Nguyn Th Luân Nguyn Th Lý Dung Nguyn Th L Hn Nguyn Th L Quyên Nguyn Th Mai Hoa Nguyn Th Mai Lan Nguyn Th Mai Thu Nguyn Th Minh Hng Nguyn Th Minh Hng Nguyn Th Minh Nht

024258808 150749087 110564356 024824773 151299536 111768967 271870773 142469282 270013337 191506877 022741273 230583175 162598252 290466018 023114940 023224752 210026490 023333152 011052818 145166645 012667135 273279862 011527025 024719407 113048085 61A051158792 012999745 021922290 111591037 012859398 194179797 010336991 020645971 023936064 022523846 012385566 273251003 020583986 025098110 270133658 270210075 022861155 011402477 230488603 023483189 164118647 171796832 113323037 225032166 215070249 011611955 010231694 271104008 024500558 025025341 212134670 020194362 023239847 012826700 011480235 011965085 021829037 022930741

129-131 ng s 8, F4, Q8, Tp. HCM 0903392595_(Long An)_V Th Thái Bình Phòng tin t, ngân hàng nhà nc, 49 Lý Thái T, HN S 9 Hoa Hu, P.7, Q. Phú Nhun, TPHCM P113B B11 Tp th Ngha Tân, Cu Giy, HN Xóm Tri, i T, Kim Chung, Hoài c, Hà Tây 20G KP1, P.Tân Phong, Biên Hoà PX SX Ph, CTy Nhit in Ph Li Hi Dng C23 Trn Bình Trng - Phng Nguyn An Ninh - Thành ph Vng Tàu 9/7 ng 3, Nguyn Duy Trinh, Q2 D3/6-127B inh Tiên Hoàng F3 Q.Bình Thnh TPHCM 0902237678 ( 0902237678 ) _20 Phm Vn ng, Pleiku, Gia Lai 47/50 Ngõ 207 ng Phù Long A, Phng Trn T Xng, Nam nh Khi Hà Cu Khi Dng Minh Châu Tây Ninh 51/39 Cao Thng, Phng 3, Qun 3, TP.HCM /15 C Nam Thi, Thi Tam Thôn, Hóc Môn, HCM 75 ng a Quy Nhn 19/4 ng en, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM Vân Du ­ Ân Thi - Hng Yên 30 - 32 Hoà Mã Hà Ni 269B L Quang nh, P. Thng Nht, VT SN 29 ngo 19 Liu Giai, Ba ình , Hà Ni 30 ng s 5,cx Chu Vn An,p26,Bình Thnh,TP.HCM T 23 Hu Ngh, Hòa Bình P409 nhà A13 TT Hc vin Quc Phòng, Ngha ô, Cu Giy S 186 Vn Cao Ngô Quyn Hi Phòng 22/3 Dân Tc, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TPHCM P1503 _ Tòa B 102 Thái Thnh _ ng a _ Hà Ni S 16 ngõ 24 Phan Vn Trng, Cu Giy, HN 11B Kit 44 Duy Tân, Hu 39 Hàm T Quan, Hoàn Kim, Hà Ni 19 Lu 3 Nguyn Duy Dng,P.8,Q5,HCM 6C Vnh Vin - P2 -Q.10 - TP.HCM 233/2 Hu Giang, P 5, Q 6 , HCM S 22 ngách 19/9 Kim ng - Hà Ni 243 Bacu,P.4,TP Vng Tàu 237/128D Trn Vn ang, P.11, Q.3 TP B25 Lê c Th,p.17, Qun Gò Vp 12/14B Khu ph 8 - Tam Hip - Biên Hòa - ng Nai 54 Khu ph 2 F.Phc Trung Bà Ra Vng Tàu 550 Xô Vit Ngh Tnh, P.25, Q.Bình Thnh, TP.HCM S 21, t 28, Dch Vng, Cu Giy, Hà Ni 8/7 Hoàng Vn Th, Diên Hng, Pleiku Gia Lai 601 Nguyn Kim, P.3, Q.GV P624, CT 16, Khu TM nh Công, Hà Ni ông Tân, ông Sn Thanh Hóa 179/42 Trng nh , Hà Ni 133/G7 Tô Hin Thành, P.13, Q.10 18A ng TA12, Khu ph 3, P.Thi An, Q.12, TP.HCM Hà Ni S 19/2 Ngõ 781, Hng Hà, Chng Dng, Hoàn Kim, Hà Ni 21 C xá Cty ng, KV 10, P.An Bình, Biên Hòa, ng Nai 441/87/9 in Biên Ph P.25 Bình Thnh TPHCM 270/2 Phan ình Phùng, Phú Nhun Ph cng, c ph, Qang ngãi 500 / 1 C Phm Vn Hai , phng 3 , qun Tân Bình - HCM 62 ng 9 Kp 4 Th c H Chí Minh P223, TT i Hc Lut, Dch Vng hu Cu Giy Hà Ni Phòng 4, F7, Láng h , HN P112 B22 Kim Liên ng a Hà Ni 43/14/6 Cng Hòa, P.4, Tân Bình, TP.HCM 490A/11 Lý Thng Kit, Phng 9, Qun Tân Bình H Chí Minh

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

750 8 2 2,400 240 132 3,600 3,000 408 480 1,436 1,440 30,000 4,800 5,000 1,196 1,200 800 300 2,400 600 1,000 1,200 360 370 1,200 1,000 240 480 1,200 700 200 60 600 16,200 1,200 10,000 100 1,200 500 1,200 30,000 1,000 2,000 3,400 300 360 120 10,000 20 1,200 3,000 1,200 240 3,500 864 742 2,200 30,000 1,200 240 6,000 200

750 8 2 2,400 240 132 3,600 3,000 408 480 1,436 1,440 30,000 4,800 5,000 1,196 1,200 800 300 2,400 600 1,000 1,200 360 370 1,200 1,000 240 480 1,200 700 200 60 600 16,200 1,200 10,000 100 1,200 500 1,200 30,000 1,000 2,000 3,400 300 360 120 10,000 20 1,200 3,000 1,200 240 3,500 864 742 2,200 30,000 1,200 240 6,000 200

0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.14% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.01% 0.05% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.14% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.14% 0.01% 0.00% 0.03% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.14% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.01% 0.05% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.14% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.14% 0.01% 0.00% 0.03% 0.00%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815

Nguyn Th Minh Tâm Nguyn Th M Duyên Nguyn Th M Linh Nguyn Th M Liên Nguyn Th M Thanh Nguyn Th Nam Nguyn Th Ngon Nguyn Th Ngc Nguyn Th Ngc Anh Nguyn Th Ngc Dung Nguyn Th Ngc Hu Nguyn Th Ngc Hà Nguyn Th Ngc Mai Nguyn Th Ngc Ngân Hà Nguyn Th Nhung Nguyn Th Nht Phng Nguyn Th Phng Dung Nguyn Th Phng Hoa Nguyn Th Phng Hoa Nguyn Th Phng Lan Nguyn Th Phng Tho Nguyn Th Phng Nguyn Th Qunh Nguyn Th Qunh Loan Nguyn Th Sen Nguyn Th Song Hà Nguyn Th Sn Nguyn Th Thanh Huyn Nguyn Th Thanh Hòa Nguyn Th Thanh Hng Nguyn Th Thanh Hng Nguyn Th Thanh Hng Nguyn Th Thanh Mai Nguyn Th Thanh Mai Nguyn Th Thanh Nga Nguyn Th Thanh Nhung Nguyn Th Thanh Thi Nguyn Th Thanh Thu Nguyn Th Thanh Thy Nguyn Th Thanh Tâm Nguyn Th Thanh Tâm Nguyn Th Thanh Vân Nguyn Th Thanh Vân Nguyn Th Thoan Nguyn Th Thu Nguyn Th Thu Hin Nguyn Th Thu Hin Nguyn Th Thu Hng Nguyn Th Thu Hng Nguyn Th Thu Hnh Nguyn Th Thu Hnh Nguyn Th Thu Hng Nguyn Th Thu Thu Nguyn Th Thu Thy Nguyn Th Thu Trang Nguyn Th Thu Trang Nguyn Th Thu Xng Nguyn Th Thun Nguyn Th Thái Hòa Nguyn Th Thùy An Nguyn Th Thùy Vân Nguyn Th Thúy Nguyn Th Thúy Hin

012091230 023909411 211490669 023967244 021409306 012409001 300623265 020587961 201214066 230647304 361486792 023528724 023230072 023339852 012625275 024144701 164034240 011131284 012339558 011939467 010358339 011129586 010498553 100735569 250564110 271293282 112005218 025313599 111539776 023188241 011683269 023358786 012151695 023774354 012230165 191574496 225021048 011840230 013017176 020800711 183069167 020041490 125156966 011634391 023411501 031018101 300986775 023596539 011865095 023103786 030977641 030207662 023063118 205082119 340511894 162831659 023155985 012109291 011799032 023446487 023292767 012999799 151290739

s 4 31/1/18 Phan ình Giót, Thanh Xuân, Hà Ni 5/99/17 N Trang Long, P.7, Q.Bình Thnh, HCM Vn Hi 1 Tuy Phc Bình nh 29/7 oàn Th im, P.1, Q.Phú Nhun, Thành ph H Chí Minh 12/62 ào Duy Anh, F.9, Q.Phú Nhun, Tp.HCM C5 TTBTM Lu Phái, Ng Hip, Thanh Trì, HN 42 Tnh l 827 Phng 3, Thành ph Tân An, Long An 34/20 Hi Thng Lãng Ông, P10, Q5 Công ty Bo Vit Nhân Th Qung Nam 143 Nguyn Th Thp, F.Tân Phú, Q.7, HCM 96/11/5 Lý T Trng, Phng An C, Qun Ninh Kiu Cn Th 122/12 Cao Vn Lu, P 2, Qun 6, TPHCM 5/4A BK1, P.Bình Khánh, Q2 Khu 3 p Bình Thnh, Xã Bình Hoà, Huyn Vnh Cu, ng Nai S 2 ngõ Vn Anh - Khâm Thiên - Hà Ni 208 Phú Gia, Phú M Hng,P.Tân Phong,Q.7 914CT4 M ình Sông à 52 Lò úc, HN 19V/74 Thnh Hào 1 - Tôn c Thng - Qun ng a - Hà Ni P215 A3 Thanh Xuân Bc, Thanh Xuân - Hà Ni S 106 Hàng Bông - Hà Ni (170185) A13 - lô 12- nh Công - Hoàng Mai - HN 1/3 Lê Thúc Hoch, P. Phú Th Hòa, Q.Tân Phú NHNo và Phát trin nông thôn Hà Tây 93 ng S 5, P Phc Bình, Q9,TP.HCM 68C Khu Tái nh C, P Bu Long Biên Hòa S A16, ngõ 6A, ph Thành Công, Ba ình, Hà Ni 234 402 Ngõ 6 Ngc i - i M - T Liêm - HN 1/2/5 ng D3 P 25 Q Bình Thnh - TP. H Chí Minh 205 C7B, TT Qunh Mai, Hai Bà Trng, Hà Ni 45, t 5, p Trm Bom, xã Tân Phú Trung, H.C Chi, TP.HCM 182, Tôn c Thng, ng a, Hà Ni 338 Trn Hng o, P11, Qun 5 TPHCM S 1, ngõ 118, Nguyn Vn Tri, Phng Lit, Thanh Xuân Hà Ni 7 Lu Trng L, Hu 161 C Cù Lao Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 118 hunh Tn Phát, P.Tân Thun Tây, Q.7, TPHCM 17 ngách 64/33 Kim Giang, HN 19B CC Phm Th Hin, P4, Q8, HCM S 8, ngách 47/7, ngõ 47, Nguyn c Cnh,Hoàng Mai, Hà Ni 53 Bà Huyn Thanh Quan, F.6, Q.3, Tp.HCM 15 M Hng, ng Nguyn Vn Linh, HCM S 10 ngách 155/162 ng Trng Chinh - Hà Nô 458 Nguyn ình Chiu, f4, Q.3 9/26 Ngo 73 Le Lai, May Chai, Ngo Quyen, HP 16 Nguyn Hu - phng 1 - TP Tân An - Long An 629B Nguyn Kim, P3, Q.Gò Vp, HCM P212 B12 Kim Liên Hà Ni 70 Nguyn Tiu La, P.5, Q.10 ông Hi -An hi -Hi Phòng S 497 Nguyn Vn Linh, Lê Chân, Hi Phòng 252/51 CAO THNG, P.12, Q.10, TP.HCM K408 Hoàng Diu à Nng 108 Hùng Vng KP2, Sadec, ng Tháp 196 C L - Trc Ninh - Nam nh 92/4 KP3 P.Thanh Xuân, Q.12, TPHCM S 5, Qunh Mai, Qun Hai Bà Trng, Hà Ni P9 A36 thnh Quang, ng a, Hà Ni A4-14 Nguyn Hu Cnh (Saigon Pearl), P.22, Q. Bình Thnh, HCM 20/1 Âp 3, Tân Qui ông. Nhà Bè, TP HCM 60 Nguyn Du - Bn Nghé - Q. 1 Phòng CNTH, Bo him tin gi VN, 191 Bà Triu, Hà Ni(UTDT)

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

1,200 1,200 3,400 600 2,400 4 6,000 2,400 420 600 200 21,000 1,200 390 1,300 25,680 1,200 6,600 5,000 480 600 12 600 60 50 2,000 6,000 60 2,000 28,000 500 13,000 46,000 2,400 30 10 1,200 500 1,000 8,560 720 11,600 4,000 120 3,600 50 2,320 120 60 720 3,400 264 2,400 1,000 960 200 1,764 340 840 1,200 1,200 60 1,200

1,200 1,200 3,400 600 2,400 4 6,000 2,400 420 600 200 21,000 1,200 390 1,300 25,680 1,200 6,600 5,000 480 600 12 600 60 50 2,000 6,000 60 2,000 28,000 500 13,000 46,000 2,400 30 10 1,200 500 1,000 8,560 720 11,600 4,000 120 3,600 50 2,320 120 60 720 3,400 264 2,400 1,000 960 200 1,764 340 840 1,200 1,200 60 1,200

0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.03% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.01% 0.00% 0.01% 0.12% 0.01% 0.03% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00% 0.01% 0.13% 0.00% 0.06% 0.22% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.05% 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01%

0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.03% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.01% 0.00% 0.01% 0.12% 0.01% 0.03% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00% 0.01% 0.13% 0.00% 0.06% 0.22% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.05% 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878

Nguyn Th Thúy Nghip Nguyn Th Thm Nguyn Th Thc Anh Nguyn Th Thy Nguyn Th Tuyt Nguyn Th Tuyt Xuân Nguyn Th Tuyt Vân Nguyn Th Tâm Nguyn Th Tâm Nguyn Th Tú Lan Nguyn Th Tú Minh Nguyn Th T Oanh Nguyn Th Vân Nguyn Th V Quý Nguyn Th Xuân Nguyn Th Yn Oanh Nguyn Th Ái Vân Nguyn Th Ánh Hng Nguyn Th Ánh Kim Nguyn Th Ánh Nguyt Nguyn Th Ánh Phng Nguyn Th c Hnh Nguyn ThVân Nguyn Thy Giáng Sinh Nguyn Thy Phng Nguyn Tin Dng Nguyn Tin Huy Nguyn Tin Hng Nguyn Trung Dng Nguyn Trung Huy Ngân Nguyn Trung Kiên Nguyn Trung Kiên Nguyn Trung Phng Nguyn Trung Quân Nguyn Trung Sn Nguyn Trân Nguyn Trí Quang Nguyn Trí Thc Nguyn Trng Sn Nguyn Trn Tun Tú Nguyn Trn Vit Nguyn Trng Cnh Nguyn Trng Hun Nguyn Trng Hu Nguyn Trng c Nguyn Trng c Nguyn Tun Kiên Nguyn Tôn Nhân Nguyn Tn Công Nguyn Tn Sang Nguyn Tn t Nguyn Tn t Nguyn T Ch t Nguyn Vit Xuân Nguyn Vit Anh Nguyn Vit Hùng Nguyn Vit Trung Nguyn Vit c Dng Nguyn Vn Chiêu Nguyn Vn Cho Nguyn Vn Chính Nguyn Vn Chng Nguyn Vn Công

361643702 145036227 273124274 201243086 205079713 023172519 280318562 030191514 013017652 010413979 011795155 013122736 020028089 011521954 023760949 025127303 023397278 273269417 024447469 113019776 240673638 011516746 021407248 025180719 280786745 012208254 145452002 022228212 370806991 205561440 012174881 011972450 011808242 021821049 240594681 023592081 012087879 331424537 011388639 023822775 261009456 024098005 273472852 273383190 021833040 021623784 091532348 250352773 215090853 024101171 023989171 022871367 022648060 022269014 011991400 011965288 370673336 241215889 023170042 300621786 B3019374 011847638 020556130

54C/7 KV2, P An khánh, Q Ninh kiu, TP Cn th Viet Nam C Nhu, T Liêm, Hà Ni Viet Nam O2.B17-01 Nguyn An Ninh, P.7, Vng Tàu Viet Nam 39/ 46A Quang Trung F14 Q Gò Vp TP .HCM Viet Nam 80/20/10 Hoàng Hoa Thám P7 Q Bình Thnh - TP. H Chí Minh Viet Nam 14/7 Dng Vn Dng, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM Viet Nam KP2, TT Du Ting, Du Ting, Bình Dng. Viet Nam 186 Vn Cao- Ngô Quyn- Hi Phòng Viet Nam S 39 ngách 164/41 Vng Tha V, Hà Ni Viet Nam Nhà 12TT5 dãy N1 Bc Linh àm, Hà Ni Viet Nam S 39, Ngách 61/17, Phùng Chí Kiên, Cu Giy Hà Ni Viet Nam Phòng Qun Tr tín dng, Trung tâm dch v khách hàng, BIDV, 191 Bà Triu,Tháp A, VinC Viet Nam 87 Bàn C, F3, Q3, Hcm Viet Nam S 37, Ngõ 418, La Thành, Hà Ni Viet Nam K54-K300 Cng Hòa, Phng 12, Tân Bình H Chí Minh Viet Nam 91/26 Nguyên Hng, P.11, Q. Bình Thnh, HCM Viet Nam 53/1 Nguyn ình Chính, F.15, Q. Phú Nhun, HCM Viet Nam B12 Phan K Bính, Bn ình 3, P9, Tp Vng Tàu Viet Nam 887 Âu c P.Tân Sn Nhì,Q.Tân Phú H Chí Minh Viet Nam S 10, Ngõ 157, Ph Pháo ài, P. Láng Thng, ng a, HN Viet Nam 170/14 Mai Hc ­ TP Buôn Ma Thuc, Tnh kLk Viet Nam S 202 Bà Triu, Hai Bà Trng, Hà Ni Viet Nam 20 KP 2 Tng Nhn PhúB, Q9 Viet Nam 79/7D T 24, KP2, Phng Tân Thi Nht H Chí Minh Viet Nam 287/70C Âu Dng Lân, P.2, Q.8, TP.HCM Viet Nam S 4, C5, 98 Xuân Thy, Hà Ni Viet Nam Phòng 403, Nhà B5 Làng Quc t Thng Long, Cu Giy, Hà Ni Viet Nam 25/1A Nguyn Thng Hin, P5, Q BT, HCM Viet Nam 19 Nguyn Tiu La - An Bình - Rch Giá Viet Nam 126b c/c Gò Du 2 , q. Tân Phú, tp HCM Viet Nam 149B i Cn, Ba ình Hà Ni Viet Nam P.5 - Th xã Bc Liêu Viet Nam S 2,ngõ 11, t 80 Khng Trung, HN Viet Nam 129-131 ng 8, P.4, Q.8, TPHCM Viet Nam 37 Chu Vn An, Buôn Ma Thut Viet Nam 245A Trn Quang Khi, P.Tân nh, Q1 TPHCM Viet Nam 73 ngõ 291 Lc Long Quân - Cu Gíây - Hà Ni Viet Nam 0983006285_()_41 ng 3/2 , Phng 1, Vnh Long, Vnh Long Viet Nam B9, P8, Phng Kim Liên, ng a - (291969) Viet Nam 245A Trn Quang Khi, Tân nh, Q1 TPHCM Viet Nam 189/2/3 Hoàng Hoa Thám, phng 6, qun Bình Thnh, TP HCM Viet Nam 135/37/13 Nguyn Hu Cnh, P22, Bình Thnh, HCM Viet Nam c xá nhà máy m tân thành - Bà Ra -Vng Tàu Viet Nam 99 Nguyn Hu Cnh, Vng Tàu Viet Nam 50/62/7 inh Tiên Hoàng P1 Q Bình Thnh Tp HCM Viet Nam 5/115 Hòa hng, P.12, Q.10 Viet Nam S 31 Nhân Hoà, Nhân Chính, qun Thanh Xuân, Hà Ni Viet Nam 118/889 A2 NguynKim, P.3, Q.Gò Vp, HCM Viet Nam 123/20/4 s7, P.3, Q.Gò Vp, TP HCM Viet Nam 55/1A Nguyên Hng P.11 Q. Bình Thnh TP HCM Viet Nam 52/13 Lê Quang Sung Viet Nam 165 Lê c Th, P16, Gò Vp, HCM Viet Nam 1/7 Bis C xá ô Thành, P4, Q3, HCM Viet Nam 550 Xô Vit Ngh Tnh, p.25, Q. Bình Thnh, TP.HCM Viet Nam 109 Yên Ph, Tây H, Hà Ni Viet Nam S 35, ngõ 184 Hoa Bng, Cu Giy, Hà Ni Viet Nam 111- QL63 -p Th 2 - TT th 3 - An Biên - Kiên Giang Viet Nam 129/1G Lc Long Quân, P1, Q11, TPHCM Viet Nam 458 Nguyn ình Chiu, P.4, Q.3, Tp. HCM Viet Nam 29 Nguyn Th By, P6, tp Tân an, tnh Long an Viet Nam T 4 khu II Vit Hng, TP H Long, Qung Ninh Viet Nam S 23 Ngách 99/2 Ngõ 99 Nguyn Chí Thanh Hà Ni Viet Nam 16/45/49 Kú ng, P.9, Q.3, TP.HCM Viet Nam

1,700 600 240 2,400 360 14 3,000 1,000 240 6,000 360 11,100 1,200 2,160 360 16,200 3,840 520 1,000 200 30 1,000 2,400 6 240 1,060 4,900 23,880 600 200 752 2 600 3,600 5,000 44,080 60 600 120 5,120 960 4,800 1,320 600 1,200 2,000 1,200 1,400 480 300 880 10,000 100 6,000 1,560 2,100 2,000 6,000 3,840 2,000 22,000 6,720 3,000

1,700 600 240 2,400 360 14 3,000 1,000 240 6,000 360 11,100 1,200 2,160 360 16,200 3,840 520 1,000 200 30 1,000 2,400 6 240 1,060 4,900 23,880 600 200 752 2 600 3,600 5,000 44,080 60 600 120 5,120 960 4,800 1,320 600 1,200 2,000 1,200 1,400 480 300 880 10,000 100 6,000 1,560 2,100 2,000 6,000 3,840 2,000 22,000 6,720 3,000

0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.05% 0.01% 0.01% 0.00% 0.08% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.02% 0.01% 0.10% 0.03% 0.01%

0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.05% 0.01% 0.01% 0.00% 0.08% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.02% 0.01% 0.10% 0.03% 0.01%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941

Nguyn Vn Cng Nguyn Vn D Nguyn Vn Hunh Nguyn Vn Hùng Nguyn Vn H Nguyn Vn Lâm Nguyn Vn Lân Nguyn Vn Lc Nguyn Vn Minh Nguyn Vn Mnh Nguyn Vn Nam Nguyn Vn Ng Nguyn Vn Nhân Nguyn Vn Nh Nguyn Vn Nc Nguyn Vn Phú Nguyn Vn Phng Nguyn Vn Quc Nguyn Vn Thành Nguyn Vn Tho Nguyn Vn Tin Nguyn Vn Toàn Nguyn Vn Trung Nguyn Vn Tun Nguyn Vn Tun Nguyn Vn Tú Nguyn Vn Vân Nguyn Vn Xinh Nguyn Vn Ánh Nguyn Vn oàn Nguyn V Thy Khng Nguyn Xuân Chiêu Nguyn Xuân Hi Nguyn Xuân Hc Nguyn Xuân Nam Nguyn Xuân Sn Nguyn Xuân Thu Nguyn Xuân Thu Nguyn Xuân Tin Nguyn Xuân Tu Nguyn Xuân Tng Nguyn Xuân Tp Nguyn Xuân Vit Nguyn quc Nam Nguyn vn Tài Nguyn Ánh Tuyt Nguyn ình Dng Nguyn ình Huy Nguyn ình Kh Nguyn ình Lc Nguyn ình Sn Nguyn ình Thun Nguyn ình Tri Nguyn ình Trc Nguyn ình Tun Nguyn ng Bình Nguyn ng Di Nguyn ng Thng Nguyn ng Tâm Nguyn c Cng Nguyn Nguyn c Bình Nguyn c Chi

270985622 310265267 031024571 012990800 023388329 011098576 024528414 023978089 024241401 125081035 125301245 010410900 191447164 023047977 290309120 340885553 233021702 141538884 112122024 311682792 273255245 011733558 025258639 100670149 111815481 160073747 311427145 020855466 111869135 131053253 023449584 022391045 022858683 182357006 210212440 186357000 012539863 270702255 013019222 023838060 186433214 024452810 125108917 301272218 121274281 271588222 270910120 142148420 022248683 011507300 197047276 182419707 023866478 191264758 271514280 011878300 191545291 191331284 023897118 031634991 022738064 011751184 131005910

366 KP3, P.Bình a, Biên Hòa ng Nai Viet Nam 118/889 A2 Nguyn Kim, P3, Gò Vp Viet Nam 4K4 Vn chay, Kin An, HP Viet Nam 17 Núi Thành,P.13,Q.Tân Bình Viet Nam 28R Nguyn Hu Cnh, P 22, Q Bình Thnh, TpHCM Viet Nam S 2 ngách 29/16 Ph Khng H, Hà Ni Viet Nam 343/62/11 Trn Th Phú Thnh Q Tân Phú T P H C M Viet Nam 74 Lý T Trng, Q.1, TP.HCM Viet Nam 219/17 Dng Bá Trc, P.1, Q.8, Tp.HCM Viet Nam Tng 10, s 27 Hàng Bài, Hoàn Kim, Hà Ni. Viet Nam Phng Liu, Qu Võ, Bc Ninh Viet Nam Nhà A3 lô 20 Khu ô Th Mi nh Công, Hà Ni Viet Nam Tp th Công ty Minh Phú Viet Nam p 1, Xã Phc Vnh An, C Chi, TP HCM Viet Nam Nông Trng Cao su Cu Khi Tây Ninh Viet Nam p tnh m, Xã Tnh thi, TX Cao lãnh Viet Nam 88 Trn Phú Kon Tum Viet Nam 33 i L H Chí Minh - Hi Dng Viet Nam Cm 15, Tân Lp, an Phng, Hà Tây Viet Nam Li Trinh - M Li A - Cái Bè - Tin Giang Viet Nam 01 Lê Lai, P.1, TP Vng Tàu Viet Nam S 58A Nguyn Ngc Ni, Khng Mai, Thanh Xuân, HN Viet Nam 108/1 Ngô Quyn P5 Q10 TPHCM Viet Nam T 2 - Khu 9 - Bãi Cháy - H Long - Qung Ninh Viet Nam Vân Canh, Hoài c, Hà Ni Viet Nam 86 Quc L 13, Tân Khai, Bình Long, Bình Phc Viet Nam p 5, P Tam Hip, Q Châu Thành, Tin Giang Viet Nam 114/4 Lê Li, P3, Q. Gò Vp Viet Nam Xuy Xá, M c, Hà Ni Viet Nam Công ty c phn hóa cht Vit Trì Phú Th Viet Nam 237/92 Trn Vn ang, P11, Q3 Viet Nam 608 Nguyn Chí Thanh, P.7, Q.11 TP HCM Viet Nam 61 Trn Huy Liu, Q.PN, Tp.HCM Viet Nam Công ty CP Alphanam Viet Nam 31 Lan Quy Nhn Bình nh Viet Nam P205 - C4 - TT Nam ng - Hà Ni Viet Nam 249/20/1 Tân K Tân Quý, P. Tân Sn Nhì, Q. Tân Bình, TP. HCM Viet Nam 311 T 6, p Vnh Tuy, Xã Long Tân, Nhn Trch ng Nai Viet Nam P.104 E6, T 21, Tt Vin o Lng, Ngha ô, Cu Giy Hà Ni Viet Nam 71 ng 281 Lý Thng Kit, Phng 15, Qun 11 H Chí Minh Viet Nam Xóm 8, Hnh Lâm, Thanh Chng, Ngh An Viet Nam 187C Lê Vn Lng, p 3, Xã Phc Kin, Huyn Nhà Bè, Tp.HCM Viet Nam Phòng k toán, cty CP Bóng èn phích nc Rng ông, 87-89 H ình, Thanh Xuân, Hà NViet Nam 02 KHóm 1 TT Cn Giuc Long an Viet Nam S 24 Ngõ 18, ng Vng vn Trà- Tp Bc Giang Viet Nam 4/4 B ng s 2, KP3, P Hip Bình Chánh, Q Th c, TpHCM Viet Nam Biên Hòa ng Nai Viet Nam 30 Bùi Xng Trch - Thanh Xuân - Hà Ni Viet Nam 359/22 Lê Vn S, F.12, Q.3, Tp.HCM Viet Nam S 7, Hm 236/17/18, Khng ình, Thanh Xuân, Hà Ni Viet Nam 1581 Vành ai phía ông, P.An Phú, Q2 Viet Nam Lu 3, S 8 Lê Dun, Q1 H Chí Minh Viet Nam 1031C Hng L 2, Phng 19, Qun Tân Bình H Chí Minh Viet Nam 0913311726_(021065)_Phng 1, ông Hà, Bình Tr Thiên Viet Nam 141/5B, KP5, P.Tam Hip, BH-N Viet Nam S 16 hm 463/7/22 i Cn, HN Viet Nam 224 Lê Vn s, P1, Q Tân Bình, HCM Viet Nam 277 A Bn Bình ông F14,Q.8, TP.HCM Viet Nam 48/334 H Quang Trung, F.12, Gò Vp, Tp.HCM Viet Nam 0913011162_MK 123456_? S 3B/239 à Nng, Ngô Quyn, Hi Phòng Viet Nam 60/674E Nguyn Oanh, P.6, Q.Gò Vp, Tp.HCM Viet Nam 17, Ngách 49/6, Hoàng o Thành, Hà Ni Viet Nam Khu 15 TT Hùng Sn - Lâm Thao - Phú Th Viet Nam

2,200 20,000 480 48,000 800 300 3,600 23,172 1,200 48 360 4,800 1,500 2,000 1,560 800 1,680 50 480 1,200 1,000 7,800 600 80 30 120 4,000 1,200 8 6 1,000 5,300 11,400 720 1,200 1,200 120 1,000 840 1,320 120 2,148 3,400 636 550 4,080 3,000 600 2,400 2,280 1,020 1,000 100 3,600 300 1,000 5,500 300 2,000 5,000 1,000 26,800 2,480

2,200 20,000 480 48,000 800 300 3,600 23,172 1,200 48 360 4,800 1,500 2,000 1,560 800 1,680 50 480 1,200 1,000 7,800 600 80 30 120 4,000 1,200 8 6 1,000 5,300 11,400 720 1,200 1,200 120 1,000 840 1,320 120 2,148 3,400 636 550 4,080 3,000 600 2,400 2,280 1,020 1,000 100 3,600 300 1,000 5,500 300 2,000 5,000 1,000 26,800 2,480

0.01% 0.09% 0.00% 0.23% 0.00% 0.00% 0.02% 0.11% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.13% 0.01%

0.01% 0.09% 0.00% 0.23% 0.00% 0.00% 0.02% 0.11% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.13% 0.01%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004

Nguyn c Cng Nguyn c Danh Nguyn c Duy Nguyn c Dng Nguyn c Hoàn Nguyn c Liên Nguyn c Lp Nguyn c Phng Nguyn c Tun Nguyn c i Nguyn c Dng Ngô Bá t Ngô Hu Tài Ngô Khánh Trang Ngô L Thy Ngô Minh Nguyt Ngô Ngc Nguyên Ngô Ngc Thng Ngô Quang Nng Ngô Thanh Thu Ngô Thanh Tâm Ngô Th Hoàng Ngha Ngô Th Hng Hà Ngô Th M Ngô Th M Hng Ngô Th Phng Tho Ngô Th Thanh Hoa Ngô Thy Qunh V Ngô Trn Trng Lut Ngô Tuyt Hoa Ngô Tn Long Ngô Võ Nguyên Bn Ngô Vn Lng Ngô Vn Quang Ngô Vn Tip Ngô Vn Trng Ngô Vn V Nhâm Tân Ái Ong Giang Anh Trung PHAN HOÀNG TH PHAN MINH NHT PHAN QUANG QUC PHAN TH HOÀNG PHAN TH THÀNH DNG PHAN TRN TRUNG PHAN VN LÀNH PHAN VN TUN PHÙNG THANH PHNG PHÙNG VN TIN PHM CÔNG KHANH PHM HIN PH PHM HOÀNG KHC TRUNG PHM HÙNG TN PHM KHC DNG PHM NGC MINH PHM QUC HUY PHM QUC UY PHM TH KIM HNG PHM TH LOAN PHM TH LÝ PHM TH NGC BCH PHM TH NGC PHNG PHM TH NGC TÚ

162200880 022457620 162644007 S1003473 011695611 6Q8A748482 090768097 024860050 031028683 142187020 010087541 271629417 022977892 225048322 241277156 023122939 273413795 023457563 141887507 011670430 012774214 023940604 011677432 090897602 013071273 100637229 023129066 022766209 023285129 020617454 022961127 225447812 022757444 022495769 273336836 310764388 021151114 023092548 285403969 023948602 024191921 023470999 020847212 022864486 023320647 022305995 311423386 024502699 022644662 024425770 310079391 024008537 311448007 024008527 141821522 012699975 020516811 021702021 024161157 013134015 022504381 023039047 024918505

Phòng 1805, tòa nhà A, khu M3-M5Nguyn Chí Thanh Hà Ni 498/7 Lê Quang nh, P1, Q.Gò Vp, HCM s 3, ngõ 1002, ng láng, ng a,Hà Ni S 6 Ngõ 7 Tây Sn, Hà Ni 814 - N 5 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Ni S 21 Hàng Bc - Hoàn Kim - Hà Ni 0 202 Lô B, Chng c Vn Lài, Phng Phú Th Hòa, Qun Tân Phú H Chí Minh 3/16 Lê Quýnh - Máy T - Ngô Quyn - Hi Phòng i ng, T K, Hi Dng 6 Ngõ 7 Sn Tây , Hà Ni 803 Bình Giã, Phng 10, Tp.Vng Tàu, Tnh BRVT. 64 Pasteur, P.Bn Nghé, Q.I Phòng 303, lu 3, toà nhà Centec, 72-74 Nguyn Th Minh Khai, P6, Q.3, HCM 122 ng s 1 Bình Tri ông B Bình Tân 52 ng 8, khu II bùi Minh Trc, F5, Q8 23C Bùi Minh Trc, P.6, Q.8, Tp.HCM 131 ng s 30, KP2. P.Tân Phong, Q7Tp,HCM Thái Thng, Cm ông, Cm Giàng, Hi Dng T 18 Cm 9 Cng V Ba ình Hà Ni TT KTT Thu Vn Láng Thng, ng a , Hn 113/6 in Biên Ph P17 Q.Bình Thnh TPHCM S 43 Nguyn Thái Hc, Ba ình, Hà Ni 194 Nguyn Công Tr, Lu 3, Q.1, TP.HCM 59 ngách 33, ngõ Vn chng 2, P. Vn chng, ng a, Hn H Long, Qung Ninh 65/4 Hunh Vn Vánh, P.17, Q.Phú Nhun H Chí Minh 31/32/36A Ung Vn Khiêm, P.25, Q. Bình Thnh Tp.HCM 412/5 Ly Bán Bích P. Hòa Thnh Q. Tân Phú 150 Trn Quang Diu, P.14, Q.3, TP.HCM TP H Chí Minh 176 A Thng Nht, Nha Trang 345/55 KP2 Trng Chinh P. Tân Thi I Q.12 43/31 Thành Thái, P14, Q10 TPHCM 35A, Ký con, F4, Vng Tàu 341/19C1, Cao t, P1, Q5, HCM B4/14B, p 2, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp.HCM 319 Lô B c/c S Vn Hnh, P.9, Q.5, TPHCM P. Tân Phú, ng Xoài, Bình Phc 9 NGUYN TH LC, PHNG 12, QUN TÂN BÌNH, TPHCM 326/21 PHAN ÌNH PHÙNG, P1, Q.PHÚ NHUN, TP.HCM 8/25 PHM VN HAI, P.3, Q.TÂN BÌNH, TPHCM 139 VÕ THÀNH TRANG, P11, TÂN BÌNH, HCM 209 Nguyn Vn u, TP H Chí Minh 280 CHU VN AN, P.26, Q.BÌNH THNH, TP.HCM A911 COMIC GARDEN NGUYN VN LINH, BÌNH CHÁNH, HCM 7C7 T 6B, KP3, PHNG THNH LC, Q.12, TP.HCM 512/15/18 TRNG CÔNG NH P8 TP VNG TÀU TK15/37A NGUYN CNH CHÂN, P.CU KHO, Q1, TP. H CHÍ MINH 99 NG A - P.4 - TP. M THO - TIN GIANG 446 LC LONG QUÂN, P.5, Q.11, TP. HCM P604.MM18 TRNG SN,F14,Q10,TPHCM S nhà 14, ng 1-5 Ph Thái Hc II, TX Chí Linh Hi Dng S 98, Ngõ 528, Ngô Qua T, c Giang, Long Biên, Hà Ni 175A1 LÝ CHÍNH THNG, P.7, Q.3, TP.HCM 25/1(39 MI) THNG NHT, P TÂN THÀNH, Q TÂN PHÚ, TPHCM Cn h 406, CC o c, Khu ph 4, Phng Bình An, Qun 2 H Chí Minh CTY TNHH CAO SU V QU, PHNG CHÂU, CHNG M, HÀ NI. 308/34 NGUYN TRI PHNG, P4, Q10, TPHCM 279/112 BÙI HU NGHA - F.2 - Q.BÌNH THNH - TP.HCM 130-132 CHÂU VN LIÊM, P11, Q5, TP.HCM

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

660 12,000 1,000 6,130 15,000 3,600 1,800 1,200 720 1,200 5,000 10 4,800 10 17,000 400 120 10,800 100 600 2,400 1,800 3,000 430 300 2,400 1,000 1,200 13,680 5,000 20,000 120 3,120 2,400 18,000 10,750 1,210 430 2,000 132 10,400 1,140 5,000 240 1,210 1,200 1,000 200 8,000 960 72 2,800 10,000 10,000 2,020 9,500 8 300 10 16 336 1,200 480

660 12,000 1,000 6,130 15,000 3,600 1,800 1,200 720 1,200 5,000 10 4,800 10 17,000 400 120 10,800 100 600 2,400 1,800 3,000 430 300 2,400 1,000 1,200 13,680 5,000 20,000 120 3,120 2,400 18,000 10,750 1,210 430 2,000 132 10,400 1,140 5,000 240 1,210 1,200 1,000 200 8,000 960 72 2,800 10,000 10,000 2,020 9,500 8 300 10 16 336 1,200 480

0.00% 0.06% 0.00% 0.03% 0.07% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.06% 0.02% 0.09% 0.00% 0.01% 0.01% 0.08% 0.05% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.05% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.01% 0.05% 0.05% 0.01% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

0.00% 0.06% 0.00% 0.03% 0.07% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.06% 0.02% 0.09% 0.00% 0.01% 0.01% 0.08% 0.05% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.05% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.01% 0.05% 0.05% 0.01% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067

PHM TH TRÚC NGÂN PHM TRUNG CANG PHM VIT VINH PHM VN MO PHM VN THNG PHM VN TNG PHM ÌNH PHNG PHM ÌNH THO PHM NG HOÀNG PHM CAN TRNG PHM QU HNG PHM TH MINH THU Pham Phu Mai Phan Anh Hào Phan Anh Tun Phan Chi M Phan Chánh Phong Phan Duy Tu Phan Huu Hoa Phan Hng Chng Phan Hu Công Phan Khc Huê Phan Lê Thu Trang Phan Lê Toàn Phan Phng Tuyn Phan S Bo Phan Thanh Duy Phan Thanh Nhã Phan Thanh Thin Phan Thanh Thy Phan Thái Hi Yn Phan Th Dao Tiên Phan Th Hoàng Ngân Phan Th Hnh Nhân Phan Th Mng Tuyn Phan Th M Giang Phan Th M Hng Phan Th Ngc Hân Phan Th Ngc Lan Phan Th Phng Nhung Phan Th Thu Tho Phan Th Thu Vân Phan Th Thuý Hoa Phan Th Vành Khuyên Phan Th Vân Anh Phan Th im Phan Tin Hip Phan Trng Tâm Phan Tuyt Hnh Phan Vn Lành Phan Vn Phc Phan Vn u Phan Xuân Phong Phan Xuân Thu Phan ình c Vinh Phan ng Nh Hoa Phan c Hiu Phí Quang Vân Phí c im Phùng Quang Dng Phùng Quang Ton Phùng Th Phng Phùng Vn Th

023911396 020034584 186310522 022991004 013220445 024997992 023368043 023785527 022855792 023424273 023425153 135027604 021973363 013122839 172078348 022731476 221097898 191079849 021630083 022849564 320643000 125066392 012913792 023593996 022013829 182304532 022906828 271483798 022565595 211123180 024162318 022256792 172047375 201436864 024030145 011905552 271364674 024610419 024595844 011673561 240687433 020083234 024046856 022910823 024748851 020235625 273499337 250408526 32A891117050 022305995 182048976 181665659 024943693 011425991 022862909 031156762 361905399 024431227 012410534 100355323 090693952 020035596 021701001

414 LU 5 - LY BÁN BÍCH - P. HÒA THNH - Q. TÂN PHÚ - TPHCM 16/41/65 NGUYN THIN THUT , P2, Q3, TP HCM 131A NG MÃ LÒ, KP8, P BÌNH TR ÔNG A, Q. BÌNH TÂN, HCM 38 NG A, KHU ADC,P.PHÚ THNH, Q.TÂN PHÚ, HCM S 9, Ngõ 53, Ph Dch Vong, TT H Tài Chính, Dch Vng, Cu Giy Hà Ni 126A CAO THNG - P17 - PHÚ NHUN - HCM 615/8 NGUYN ÌNH CHIU - F2 - Q3 - TPHCM 199/4 TRN K XNG, P.07, Q. PHÚ NHUN, TP. HCM 16/41/65 NGUYN THIN THUT, P.2,Q.3,TP.HCM 16/41/65 NGUYN THIN THUT,P.2, Q.3, TP.HCM 38/4 ng s 3, Khu ph 1,P. Hip Bình Chánh, Th c 144/5G Hàm T, Q.05, Tp.HCM 21B/40/79 Cu Giy, HN Hng Phúc, Hng Hóa, Thanh Hóa 11- Bí - F Phú Thnh - Q Tân Phú - HCM 69 Trn Hng o, P1, TP Tuy Hòa,Phú Yên 21A Hùng Vng, Hu 395/24 Vnh Vin, F.05, Q.10, Tp.HCM 123 Nguyn Xuân Phát, P Tân Thành, Q Tân Phú, HCM 63 Xã Phú Hng, Bn Tre Bn Tre Tân Chi - Tiên Du - Bc Ninh 230 Lê Trng Tn, Thanh Xuân, Hà Ni 95/5 Nguyn Trãi Q.1 TP HCM 220/88A Hoàng Hoa Thám, F5, Q.Bình Thnh, HCM S Nhà 93, T 6, ng Sông Nhu, ông Ngc,T Liêm Hà Ni 572/48A lê quang nh P1 QGV 57/6 F Khu ph 4, P Tân Thi Nht, Q12, TPHCM 140/10 ng Vn Ng, F14, Q.Phú Nhun, Hcm 56A Võ Th Sáu KP1 P.Q.Thng B.Hòa - ng Nai 86 Trn Huy Liu, P15, Q. Phú Nhun, HCM 127 A inh Tiên Hoàng F3 Q Bình Thnh TP HCM i 2 - Vit Lp - Tân Yên - Bc Giang K 391/6 Trn Cao Vân, à Nng 197/14B Nguyn Vn Nghi P7 Q.Gò Vp Nhà s 3, ngách 9, ngõ 163, Hoàng Vn Thái, HN 190 p 4 Xã tân hnh - biên Hoà-nai 21/7 trn Quc Tun, P1, Gò Vp 81/7 Phm Phú Th P.11 Q.Tân Bình TP.HCM 18 Nguyn Du, Hà Ni A17 Khu Dân C Hng Long, P Hip Bình Phc, Qun Th c, Tp HCM 274/17 Nam K Khi Ngha, P.8, Q.3 240 Trn Bình Trng, Qun 5, TPHCM 106 Phm Phú Th, P.3, Q.6 H Chí Minh 482 i L Bình Dng, k1, Hip Thành, TDM, BD 64 H Chu Vn An, P.26, Q.BT, TP.HCM 92/8 Phm Hng Thái - Phng 7 - Tp.Vng Tàu 648 i l Bình Dng, Th Du Mt, Bình Dng 280 Chu Vn An, P26, QBT, HCM 19 Quang Trung - Vinh - Ngh An 1/1a ng Vn Bi, kp6, P.Trng Th, Q.Th c 115/42F Trn ình Xu Qun 1 TP HCM T2N/m In Tb Cát Linh ng a Hà Ni 515 Thng Nht P16 Q Gò Vp Tp HCM S 8,Gác 2/20 Trn Nguyên Hãn,Hi Phòng 114/7 ng Tây Lân, P. Bình Tr ông A, Q. Bình Tân, TPHCM. 496 Nguyn ình Chiu, P4, Q3, Tp.HCM 127 Nguyn Thái Hc, Hà Ni Hng Hi - TP. H Long - Qung Ninh T QC phòng QA, Xí nghip máy bay A76, Ni Bài, Hà Ni 71/6I ng Nguyn Chí Thanh,Phng 16,Qun 11,TPHCM 5A/9 Trn Phú,F4,Q.5,HCM

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

800 1,840,560 17,310 180,000 20 850 9,500 11,120 480 720,000 796,120 640 3,600 5,000 840 900 500 960 600 3,600 10,000 150 2,200 100 8,000 5,000 4 4,500 2,000 1,200 936 960 2,000 1,200 240 600 2,400 120 40 6,000 924 7,000 960 2,400 480 2,000 240 5,988 6,000 5,000 2,400 2,000 2,500 10,000 120 3,600 500 100 1,000 5,000 9,600 380 48,810

800 1,840,560 17,310 180,000 20 850 9,500 11,120 480 720,000 796,120 640 3,600 5,000 840 900 500 960 600 3,600 10,000 150 2,200 100 8,000 5,000 4 4,500 2,000 1,200 936 960 2,000 1,200 240 600 2,400 120 40 6,000 924 7,000 960 2,400 480 2,000 240 5,988 6,000 5,000 2,400 2,000 2,500 10,000 120 3,600 500 100 1,000 5,000 9,600 380 48,810

0.00% 8.65% 0.08% 0.85% 0.00% 0.00% 0.04% 0.05% 0.00% 3.39% 3.74% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.00% 0.01% 0.00% 0.04% 0.02% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.03% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.03% 0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.00% 0.23%

0.00% 8.65% 0.08% 0.85% 0.00% 0.00% 0.04% 0.05% 0.00% 3.39% 3.74% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.00% 0.01% 0.00% 0.04% 0.02% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.03% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.03% 0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.00% 0.23%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130

Phng Tha V Phng Vn Chin Phm Bá Phm Bch Tuyt Phm Dng Hòe Phm Hoàng Nam Phm Hoàng Tho Uyên Phm Huy Thông Phm Hùng Cng Phm Hng Quân Phm Hng Thúy Phm Hu Duy Lam Phm Lê Minh Hòang Phm Minh Quí Phm Minh Tho Phm Minh Tin Phm Minh Trc Phm Mnh Cng Phm Mnh Hùng Phm Mnh Tùng Phm Ngc Lâm Phm Ngc Minh Phm Ngc Qunh Phm Ngc Qunh Phm Ngc Ton Phm Ngc Tú Phm Phú Thng Phm Phng Mai Phm Phng Tho Phm Quang Tráng Phm Thanh Huyn Phm Thanh Nga Phm Thanh Thuý Phm Thu An Phm Thu Linh Phm Th Bích Hnh Phm Th Hu Phm Th Hu Phm Th Hòang Châu Phm Th Hng Phm Th Hng Phm Th Hng Hà Phm Th Kim Anh Phm Th Kim Dung Phm Th K Nim Phm Th Mai Lan Phm Th Minh Hng Phm Th Minh Thanh Phm Th M Phng Phm Th Nga Phm Th Ngc Hnh Phm Th Nh Huyn Phm Th Phng Tho Phm Th Phng Phm Th Thanh Bình Phm Th Thanh Phng Phm Th Thu Phm Th Thu Hng Phm Th Thu Hng Phm Th Thu Thm Phm Th Thu Thy Phm Th Thu Trang Phm Th Thu Trang

B0364355 012440963 211750925 011025394 023345812 285046130 250567798 010375641 023493161 162702922 011112184 201074724 023213201 013005684 012375266 131509535 024776706 012280409 371511470 030967339 273132247 164444165 010135910 024349402 011694430 272209031 141791683 022244968 225104340 151009933 012099585 211854302 020116292 024521270 012616667 024000773 131392368 111618093 321250367 10A93003083 70A971170732 021609264 020874141 011833395 011895451 012580333 022305104 010271654 273181700 100748308 025236773 271416610 311758976 012345105 111505046 350875001 030953479 201273051 142199830 351334874 023721249 280786792 273183055

24/31 Vân n, Hai Bà Trng, Hà Ni Phòng 202 - D2 Thanh Xuân Bc Hà Ni 93 Lê Hng Phong, Quy Nhn, Bình nh S 9 Ngc Khánh, Cu Giy, Hà Ni 274 ng 12, Phc Bình, Q9, TP HCM 788/86C Nguyn Kim, P3, Gò Vp, HCM 34 Nguyn C Trinh, P.Phm Ng Lão, Q.1, TPHCM 36 ng 232 Cao L P4 Q8 50/31 Trn i Ngha, P.Tân To A, Bình Tân, HCM 11/12 Quang Trung, Bà Triu, Nam nh Nhà S 3 Ngõ 160/8 Lng Th Vinh- Thanh Xuân Hà Ni 502/43 ng 2/9 - TP. à Nng 12A Lô 29, Phm Th Hin, P4, Q8 - TP. H Chí Minh T 7 p.Vnh Hng, Q.Hoàng Mai, HN 283 Lng Th Vinh, M Trì, T liêm, HN Nông Trang - Vit Trì - Phú Th 102/16A âu dng lân q8, Q3, TPHCM S 2 Hoàng Quc Vit 59 E Nguyn Hu Dt, Phng Tây Thnh,Qun Tân Phú, TPHCM S 19 - Khu nhà Nguyn Trãi - Ngô Quyn - Hi Phòng 168/9a Lê Hng Phong, P.4, TP.Vng Tàu s 22 ng 1 ph ngc M -p.Thanh Bình -TP.Ninh Bình 67A Ngách 438/175 Tây Sn- ng a- Hn1C Khu nhà Hip Ân, P.5, Q.8, TP.HCM S 8 ngách 165/12 Cu Giy, Hà Ni 30/3A Khu Vn Hi, TT Long Thành, ng Nai 46 Phùng Hng, Phc Long, Nha Trang 237/128 Trn Vn ang, P. 11, Q. 3, Tp. HCM 19B Cu Long - Nha Trang - KH S 27 ngõ 412/18, phng Trn Thành Ng, Kin An, HP s 3 ngõ 18 Hunh Thúc Kháng, HN M Hip, Phù M, Bình nh CN20 ng 30,TK1,P.Bình Tr ông B,Q.Bình Tân S 6/20 Ngõ 171 Nguyn An Ninh 45 Trng Sn P2 Tân Bình 310/15 t mi, P.Bình Tr ông, Q.Bình Tân, TPHCM 29 - C8 - TT Hc Vin quân y - Hà ông - Hà Ni 9 , Tán K , P 3 , TX Bn Tre 283 Lng Th Vinh - M Trì - T LiêmHà Ni C3/152 Thy Khuê,Tây H,HN 212 Lô B chung c Tôn Tht Thuyt 2B-6-2Block2B,P.Phú M ,Q.7 ,TP.HCM NHCT Chi Nhánh Nam Thng Long S 1- T 20- Cm 3- Phng T Liêm- Tây H- Hà Ni P.K toán Tng Cty VNPT, S 1 ào Duy Anh, HN 247-249, P.502 Trn Hng o, P.Cô Giang, Qun 1, TPHCM 506A Khu TT Cty XNK than Qunh Lôi, 129 Thanh Nhàn, HBT, HN 84/A6 Nguyn Kim F3 Q.Gò Vp TPHCM Phòng Chuyn tin, s GD III Viettin Bank 108 Trn Hng o 126/H1 KP6 P.Tân Chánh Hip Q.12 16/4 K6 P.Tam Hip Biên Hòa Nai 41 Hùng Vng, p7 , M Tho , Tin Giang 0904203288_(PTP)_S 24 Phng Lit Thanh Xuân Hà Ni i 7 Nhà Th, Trung Sn Trm, Sn Tây, Hà Ni 18 Lê Minh Ngn, Long Xuyên, An Giang S 12 A 8, TT ng Tâm k54/32 Lê Hu Trác, Sn Trà, à Nng S nhà 202 nhà 172 TT Ngân hàng, Phng Lit, Thanh Xuân, Hà Ni Hà Ni 10A2, ng s 1, Khóm ông Hng, P ông Xuyên, Tp Long XuyênAn Giang 23 B4 c xá 304, Phng 25, Qun Bình Thnh H Chí Minh Hip Thành, TX Th Du Mt, tnh Bình Dng 260A Nguyn An Ninh, Phng 7, Tp Vng Tàu

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

100 4,582 1,000 240 40 500 480 1,100 36,000 500 480 1,200 600 200 9,500 100 5,250 1,000 5,000 6 1,000 1,000 6,000 14,000 3,600 240 240 500 2,000 650 360 200 500 3,600 600 3,000 200 90 10 8,000 480 100 45,000 2,400 1,000 36,000 240 220 240 1,200 700 750 400 1,000 60 13,740 200 540 2,400 700 1,200 200 200

100 4,582 1,000 240 40 500 480 1,100 36,000 500 480 1,200 600 200 9,500 100 5,250 1,000 5,000 6 1,000 1,000 6,000 14,000 3,600 240 240 500 2,000 650 360 200 500 3,600 600 3,000 200 90 10 8,000 480 100 45,000 2,400 1,000 36,000 240 220 240 1,200 700 750 400 1,000 60 13,740 200 540 2,400 700 1,200 200 200

0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.17% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.07% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.21% 0.01% 0.00% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%

0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.17% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.07% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.21% 0.01% 0.00% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193

Phm Th Thu Trang Phm Th Thùy Vân Phm Th Tho Quyên Phm Th Trúc Phm Th an Ngc Phm Tin Thnh Phm Trung Thành Phm Trn Quc Phm Trng Bào Phm Trng Tú Phm Tuyt Nga Phm Tun Anh Phm Tun Cng Phm Tú Oanh Phm Tn Trí Phm Vn An Phm Vn Hip Phm Vn Hi Phm Vn Hng Phm Vn Khang Phm Vn Lng Phm Vn Nam Phm Vn Phát Phm Vn Phú Phm Vn Quang Phm Vn S Phm Vn Thân Phm Vn Thng Phm Vn Trung Phm Vn Tùng Phm Vn im Phm Xuân Sn Phm ánh Nguyt Phm ình Huân Phm ng Ngha Phm c Xuân QUÁCH TH NGC HÀ Quách Th Minh Tho Quách Th M Hnh Quãng Th Tuyt Hng THÁI BCH NHT THÀNH THCH TH YN TRNG BÍCH VY TRNG CÔNG LÝ TRNG MINH O TRNG NH NHT ANH TRNG QUANG TRUNG TRNG QUANG VNH TRNG TH PHONG TRNG TH PHNG THO TRNG ÌNH VIT TRN HUÊ HÙNG TRN HNG BÌNH TRN H ANH TH TRN HU HÙNG TRN HU LC TRN HU VINH TRN KIM SN TRN KIT LINH TRN KIT TRÂN TRN MAI HOA TRN NGC THANH HÙNG TRN PHÚ VNG

023801603 013231597 311521491 211697022 024026314 021696923 025162399 020588188 024502660 125126691 023936219 023682460 013070272 011994135 023328201 023270620 090591916 162948735 362303248 023721246 022244974 030873623 020592598 031275601 024470852 022392738 024597030 225123036 023684644 030975717 360967988 011521630 022427269 142077282 150923150 024290810 112201061 025108808 020067629 023751955 022891027 021476689 250617012 240375266 021781813 225115982 240949219 250500156 023176513 211551020 211758894 022326442 030920422 201390199 B2274367 300692518 024861819 021557105 023182772 022832874 024495547 024861080 020140124

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam E541, KP6, P.Trng Th, Q.Th c, TP.HCM Viet Nam 217 Tôn c Thng, phng An Dng, Lê Chân, HP Viet Nam 58/32 ng s 5, Kp2, P Linh Trung, Q Th c, HCM Viet Nam 12 ng 100 Bình Thi, P14,Q11, TPHCM Viet Nam Phòng HC - TH Viet Nam 180 Cáo L, F4, Q8, TP HCM Viet Nam A3/14 Cng Hòa, F.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM Viet Nam S 217 Tôn c Thng / HP Viet Nam 62/21 Bùi Th Xuân, F5, Q Tân Bình,TpHCM Viet Nam A25 Phm Vn ng, Sn Trà à Nng Viet Nam 245/81 Bành Vn Trân, F.7, Q.TB, Tp.HCM Viet Nam Trng Thành, Thanh Hà Hi Dng Viet Nam 520/76/10, KP6, Hip Bình Phc, Th c, HCM Viet Nam 47A Nguyn Vn Mai, Phng 8, Qun 3, Tp.HCM Viet Nam Phng ng, Phng Châu, Chng M Hà Ni Viet Nam D403 chung c Conic Nguyn Vn Linh, p 5, xã Phong Phú, Bình Chánh Viet Nam 520/4 Ngô Gia T, Phng 9, Qun 5 TP.HCM Viet Nam 141 Nguyn Duy, P.9, Q.8, TP.HCM Viet Nam D5/148 P 4, A PHC, BÌNH CHÁNH, TP.HCM Viet Nam 66 HU GIANG, P6, Q6, HCM Viet Nam 47/11 NGUYN HIN, F4 , Q3 TPHCM Viet Nam 1313 C/C H3 HOÀNG DIU, Q4, HCM Viet Nam 58/1A Phan Vn Tr, P.12, Q.Bình Thnh, TP.HCM Viet Nam 227/5A TÔN THT THUYT, P3, Q4, HCM Viet Nam 311 C/C NHIÊU LC C, NG TÂN HNG, P. TÂN QUÝ, Q. TÂN PHÚ, TP HCM Viet Nam 47/11 NGUYN HIN - QUN 3 - TPHCM Viet Nam 132/8C2 ÔNG ÍCH KHIÊM, P.5, Q.11, TPHCM Viet Nam 30 MC NH CHI, Q1, TP HCM Viet Nam 63 NG VN NG, P.14, Q. PHÚ NHUN, HCM Viet Nam 28/27 LNG VN CAN,P15, Q8, TP.HCM Viet Nam 8CT5/A8 VN M, HI PHÒNG Viet Nam 100/6 HOÀNG VN TH, Q. HI CHÂU, TP. À NNG Viet Nam 801 NGUYN VN LINH - P.TÂN PHONG - Q.7 - TP.HCM Viet Nam P NHN HÒA 1, XÃ C HÒA THNG, HUYN C HÒA, LONG AN Viet Nam 142/5 THOI NGC HU, P.PHÚ THNH, TÂN PHÚ, HCM Viet Nam 27 NG S 8, C/X ÀI RADA, P13, Q6, HCM Viet Nam 103 TRN QUÍ, P4, Q11, TP.HCM Viet Nam 7A ÂU C, P.PHÚ TRUNG, Q.TÂN PHÚ, TPHCM Viet Nam 163 Nguyn Vn Tri (Lu 3), Q. Phú Nhun, TP.HCM Viet Nam 198/61 THOI NGC HU, P.PHÚ THNH, TÂN PHÚ, HCM Viet Nam 240/35D NGUYN VN LUÔNG, P11, Q6, HCM Viet Nam

118/83 C10 Bch ng, P.24, Q. Bình Thnh P.1005, n nguyên B Licogi13, Khut Duy Tin, Hà ni 20D Ph Quang, P2, TB,HCM 42 Tôn c Thng- Quy Nhn - Bình nh 113 ng Tuyn, p Gò Ni, Xã An Nhn Tây, H.C Chi, TPHCM 384/31 Kha Vn Cân, P.Hip Bình, Bình Chánh, Th c Tp.HCM 9/8D ng s 1 KP1 F.Bình Trng Tây Q2 TPHCM 601/36/2 CMT8, P.15, Q.10, TP.HCM 7C7 t 6B, kp3, p thnh lc, q12, tpHCM Phong Khê, Yên Phong, Bc Ninh 105/74/6 Lê Vn Th, Gò Vp, HCM 62/15 Xóm t, P8, Q11, HCM 42b t 46b, C9, Bi, Tây H, Hà Ni P110A,TT Bu in Ph Lê Gia nh,ng Nhân,Hai Bà Trng,HN 22/262 Hunh ình Hai, P/24, Bình Thnh 235/24 Nam K khi Ngha Q3 206 Thai Long, nh C, Võ Nhai, Thái Nguyên Phòng 406, Chung C o c, Khu Ph 4, Phng Bình An, Qun 2 H Chí Minh 218/51C trn hng o Q.ninh kiu 23B4- 304 -P25 - Q.Bình Thnh - TP.HCM 237/128D Trn Vn ang, P 11,Q3, TP HCM

600 200 400 35,400 4,800 3,000 500 6,000 600 28,000 840 10 24 36 240 1,560 10 20 5,590 1,200 80 360 9,600 10,730 3,000 20,000 2 480 480 3,000 8,000 32,670 1,680 500 2,400 12,000 200 120 12,000 500 1,200 10,000 15,000 22,800 490 600 1,200 12 14,400 3,200 3,800 2,000 1,800 1,700 1,200 3,600 2,400 48,000 168,000 144,000 1,200 150 12,000

600 200 400 35,400 4,800 3,000 500 6,000 600 28,000 840 10 24 36 240 1,560 10 20 5,590 1,200 80 360 9,600 10,730 3,000 20,000 2 480 480 3,000 8,000 32,670 1,680 500 2,400 12,000 200 120 12,000 500 1,200 10,000 15,000 22,800 490 600 1,200 12 14,400 3,200 3,800 2,000 1,800 1,700 1,200 3,600 2,400 48,000 168,000 144,000 1,200 150 12,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.02% 0.01% 0.00% 0.03% 0.00% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.01% 0.00% 0.00% 0.05% 0.05% 0.01% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.15% 0.01% 0.00% 0.01% 0.06% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.01% 0.05% 0.07% 0.11% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.07% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.23% 0.79% 0.68% 0.01% 0.00% 0.06%

0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.02% 0.01% 0.00% 0.03% 0.00% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.01% 0.00% 0.00% 0.05% 0.05% 0.01% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.15% 0.01% 0.00% 0.01% 0.06% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.01% 0.05% 0.07% 0.11% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.07% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.23% 0.79% 0.68% 0.01% 0.00% 0.06%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256

TRN QUC THANH TRN THANH VÂN TRN THIÊN ÂN TRN THÚY HNG TRN THNG TÍN TRN TH HIP TRN TH LIU TRN TH NHÀN TRN TH PHNG TRN TH THANH NHÀN TRN TH ÁNH TUYT TRN TIN DNG TRN TIN HU TRN VN SANG TRN VN TÂM TRN VN TÂM TRN C HOÀNG TRN CHáNH HI TRN NGC LONG TRNH TRN GIANG TRNH XUÂN HÙNG Thái Duy Thng Thái H Hi Thái Khc Minh Thái Thiên Hi Thân Mnh Hà Thân Th Hng Thng Chí Minh Tit Toàn Trung To Ngoc Uyen Thao Tran Duc Phuong Trang Thanh Phng Trang Th Hnh Triu Ha Thông Trn Th Hà Trng Bá Hùng Trng Chí Bình Trng Công Li Trng Công Thoi Trng Hu Chí Trng Hu Thuyn Trng Hng Vân Trng Kinh Luân Trng Lp Cng Trng Ngc Hi Trng Ngc Phc Trng Quang Vinh Trng Qunh Hoa Trng Thành Trng Thành Nam Trng Th Bích ào Trng Th Dung Trng Th Hng Vân Trng Th Lnh Nam Trng Th Phng Tho Trng Th Thit Trng Th Thm Trng Th Tuyt Trng c Thành Trn Anh Tôn Trn Anh c Trn Bá Hng Trn Bích Thùy

021838504 023743868 240760267 031412464 270744959 012228645 013164995 024128015 022268592 211785096 022129646 022396215 021721900 331357741 024692583 020708576 212046635 023337623 023165840 023832303 023981729 240806878 022076573 024429948 271402268 012106002 121480718 022830483 012261889 022721815 331510888 023472429 020945398 013251260 012911427 020373054 023917766 250352831 331235400 010414503 270047422 023116372 022876630 021935413 020204918 022332882 201412505 011775133 022558599 164179856 110853972 010394154 211301091 024530139 221242745 201584904 260910089 111712513 020120083 023064940 011865263 162239109 013225843

35 ÔNG H, P.4, Q.8, TP.HCM Viet Nam 85/18 TRN KHC CHÂN, P. TÂN NH, Q1, TPHCM Viet Nam 109/1164 LÊ C TH - P.13 - Q.GÒ VP - TP.HCM Viet Nam S 32/64 H SEN, LÊ CHÂN, HI PHÒNG Viet Nam 209/36A BÌNH GIÃ P8 TP VNG TÀU Viet Nam S 8 NGÕ 10/16/11 KIM MÃ THNG, HÀ NI Viet Nam S 8, Nghách 251/8 Nguyn Khang, T 39 Yên Hòa, Cu Giy Hà Ni Viet Nam 11 BN CHNG DNG, QUN 1, TPHCM Viet Nam 521/272/1 XÔ VIT NGH TNH, P26, Q BÌNH THNH, TPHCM Viet Nam NGC THANH , PHC AN, TUY PHC, BÌNH NH Viet Nam Y12, HNG LNH, C XÁ BC HI, P15, Q10, TPHCM Viet Nam 337/ 9 LC LONG QUÂN , P5 , Q11 -Viet Nam 197 PHAN ÌNH PHÙNG, P.17, Q.PHÚ NHUN, TP.HCM Viet Nam 606/91 NG 3/2, F.14, Q. 10, TPHCM Viet Nam 198/4G NGUYN TH THP, Q7, TP. HCM Viet Nam 132/2E ÔNG ÍCH KHIÊM, P.5, Q.11, HCM Viet Nam 64C PHAN XÍCH LONG, P.2, Q.PHÚ NHUN, TP.HCM Viet Nam 1983A1 Hoà Bình, P. Phú Trung, Tân Phú, TP.HCM Viet Nam A871 M Thái 2, Phú M Hng, HCM Viet Nam 19 HÙNG VNG , P.4 , Q.5 , TP.HCM Viet Nam 52 NHUN F SN K Q TÂN PHÚ Viet Nam Th trn Liên Sn Daklak Viet Nam 5 Lam Sn P5 QPhú Nhun TPHCM Viet Nam 43 ng 42, P.10, Q.6, TP.HCM Viet Nam p Ngô Quyn Xã Bàu Hàm 2 H.Thng Nht ng Nai Viet Nam TT Z179 T Hip, Thanh Trì, Hà Ni Viet Nam s H Xuân Hng,HN Viet Nam 144/18 T Uyên, P. 6, Q. 11 Viet Nam 51 ng 15 Phúc Xá - Ba ình - Hà Ni Viet Nam 372/11 in Biên Ph, P11, Q10, HCM Viet Nam E34 inh Tiên Hoàng, P8, TP Vnh Long Viet Nam 7 Lô D, KP3, P.An Lc A, Bình Tân TP HCM Viet Nam 379 Bn Chng Dng - P. Cu Kho - Q1 Viet Nam P401 DN3 T 57 Hoàng Vn Th, Hoàng Mai, HN Viet Nam Xóm Tràng, Thanh Lit, Thanh Trì, H n Viet Nam 41 Th Khoa Huân, P.BT,Q.5 Viet Nam 146/48 Nguyn Ch Ngha, Phng 12, Qun 8, TPHCM Viet Nam 75a Bùi Th Xuân , à Lt, Lâm ng Viet Nam 7/2 Khóm 1 Tt Tam Bình Huyn T Bình V Lg Viet Nam S 7, ngõ 108, Lò úc, Hà Ni Viet Nam 1 hng o vng P.Trung dng biênhoà Viet Nam 34 Lu Vn Lang, P.Bn Thành, Q.1, TP.HCM Viet Nam 83/21 Lê Li, F.4, Q.Gò Vp, TPHCM Viet Nam 140/18 Phm ình H, P.2, Q.6, TPHCM Viet Nam 63/33 A Lê Vn S, P.13, Q.Phú Nhun, TP.HCM Viet Nam 1953/15 Phm Th Hin, P6, Q8, TPHCM Viet Nam i Phong, i Lc, Qung Nam Viet Nam S 11 Ngõ 345/69 Ph Khng Trung, Thanh Xuân, Hà Ni Viet Nam 97, Gia Thành, P1, Q6 TPHCM Viet Nam 115 Chung c Bình Phú - Phng 11 - Qun 6 - TP HCM Viet Nam A34 BT6, KHU DO THI VAN QUAN, VAN MO, HA TAY Viet Nam 1/116/612 - La Thành - Ba ình - Hà Ni Hà Ni Viet Nam 97 Hoa L - Quy Nhn - Bình nh Viet Nam 131/64A Tô Hin Thành P.13 Q.10 TP.HCM Viet Nam 186 Nguyn Hu P.7 TP.Tuy Hòa Phú Yên Viet Nam 0978384993 _ ( 0978384993 ) _T 13 Quang Thành 3B, Hòa Khánh Bc, Liên Chiu, à N Viet Nam Tân Thun, Hàm Thun Nam, Bình Thun Viet Nam A26 - BT6 - Khu ô th Vn Quán, Hà ông, Hà Ni Viet Nam Viet Nam 571/45 CMT8, F15, Q.10, Tp. HCM Viet Nam Cao c t Phng Nam, ng Chu VnAn, P.12,Bình Thnh, Tp HCM Viet Nam Châu Sn Huyn Duy Tiêu Tnh Nam Hà Viet Nam Miêu Nha - Tây M -T Liêm -Hà Ni Viet Nam

400 100 40 3,000 3,500 1,000 2,400 500 25,500 1,800 8,630 3,600 1,440 50 10,000 1,400 2,400 5,040 4,800 1,000 10 1,200 2 780 400 1,680 360 12,000 6 1,200 120 17,866 250 2,760 2,400 7,200 700 400 280 12,000 420 700 1,000 1,200 24,200 2,780 650 6,000 5,000 1,000 1,200 6,000 2,000 1,200 10 2,400 240 3,600 1,000 500 60,000 4,452 180

400 100 40 3,000 3,500 1,000 2,400 500 25,500 1,800 8,630 3,600 1,440 50 10,000 1,400 2,400 5,040 4,800 1,000 10 1,200 2 780 400 1,680 360 12,000 6 1,200 120 17,866 250 2,760 2,400 7,200 700 400 280 12,000 420 700 1,000 1,200 24,200 2,780 650 6,000 5,000 1,000 1,200 6,000 2,000 1,200 10 2,400 240 3,600 1,000 500 60,000 4,452 180

0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.12% 0.01% 0.04% 0.02% 0.01% 0.00% 0.05% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.06% 0.00% 0.01% 0.00% 0.08% 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.11% 0.01% 0.00% 0.03% 0.02% 0.00% 0.01% 0.03% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.28% 0.02% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.12% 0.01% 0.04% 0.02% 0.01% 0.00% 0.05% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.06% 0.00% 0.01% 0.00% 0.08% 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.11% 0.01% 0.00% 0.03% 0.02% 0.00% 0.01% 0.03% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.28% 0.02% 0.00%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319

Trn Chí Công Trn Chí Hiu Trn Chí Thành Trn Danh Thng Trn Hoàng Giang Trn Hoàng Thu Trang Trn Huy Vng Trn Hunh Hà Phng Trn Hng Qunh Trn Hu K Trn Hng Anh Trn Hng Thanh Trn Hng Thiên Duyên Trn Hng Vân Trn Hu c Trn Khánh Dng Trn Kim Hoàng Trn Kim Phc Trn Linh Sn Trn Long Thiêm Trn Lê Cnh Trn Minh Th Trn Minh Viên Trn Mn Trn M Phng Trn Nghip Phong Trn Ngc Minh Trn Ngc Minh Trn Ngc Oanh Trn Ngc Tuyt Lan Trn Ngc Tú Trn Ngc Vinh Trn Ngc Trn Nhã Tú Trn Nht Nguyên Trn Phng ông Trn Quang Giang Trn Quang Hà Trn Quang Vinh Trn Quc Cng Trn Quc Nam Trn Thanh Hà Trn Thanh Kim Trn Thanh Nhàn Trn Thanh Thi Trn Thanh Tùng Trn Thy Thùy Minh Trn Thành Phng Trn Thúy Loan Trn Th Ban Trn Th Chi Trn Th Dung Trn Th Hin Trn Th Hoa Trn Th Hu Trn Th Hà Trn Th Hnh Trn Th Hi Dung Trn Th Hi Sâm Trn Th Hng Liên Trn Th Kim Cúc Trn Th Kim Triu Trn Th Lan Hng

012816392 011768086 381142023 151602849 380717179 023417474 030949536 024198500 024618441 250425575 012101369 024485278 381362743 010621388 261109946 011882958 245080873 220174274 011749516 020301326 211026408 N1164080 205418879 250486362 023077147 220962383 023332283 011465437 311781799 024117143 280713292 250012418 022065863 211758840 280810021 024799863 225086556 111303967 024658280 011882606 024262988 011806981 095010939 131370818 022996858 012465040 023987216 020187881 023160528 021698007 024257086 012700167 321042314 340901686 011402846 162476749 168006883 011818720 162174815 090651075 013165684 025068205 011175951

S 8 nghách 291/49, Khng Trung, Thanh Xuân, Hà Ni P1 - D3 Th L, Ngc Khánh, Ba ình, Hà Ni 36/45/8 Bùi T Toàn, P. An Lc, Q. Bình Tân, HCM An Bài, Qunh Phu, Thái Bình 178-186 Ngô Gia T, P.5, Cà Mau 96 Trn Bình Trng, Phng 1, Qun 5, TPHCM 31 ng s 23, Phng Tân Quy, Qun 7, TPHCM 70 Nguyn Vn T KP2 TT C Chi 51/363AQuang Trung, P12Q Gò Vp, TPHCM khu 6,TT ng nai,cát tiên,lâm ng 16A Lý Nam - Hà Ni 327/59 Bch ng P.15 Q.Bình Thnh TP.HCM S 1 Lô E KT mi i Kim Hoàng Mai Hà Ni Kp3, P.Phc Lc, Th Xã Lagi, Bình Thun s 5, nghách 16/81 ngõ 16, t 105, Hoàng Cu, ng a, Hà Ni c Minh, k Min, c Nông 18 ng s 8, P Hi, Nha Trang, Khánh Hòa Ngõ 59 Nhà s 7 Chùa Bc ng a Hà Ni 12/5 Nguyn Th Minh Khai, Q 1, TpHCM 24 Tô Hin Thành Quy Nhn Bình nh 29 Âu Dng Lân Phng 3 Qun 8 Tp.HCM Tam M Núi Thành Qung Nam 30 Khe Sanh P10 à Lt Lâm ng 222 M Kim 2, ng 10 Tây, Phú M Hng, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM 100 Lý Thng Kit - Nam Bình - Ninh Bình 10B6-3 Sky garden, PMH, P.Tân Phong, Q7, HCM S 52 Hàng Nón, Hà Ni 88/11/16/15A Nguyn Khoái Qun 4 TpHCM 78/35/35 Tôn Tht Thuyt P16, Q4 159/4 khu 6, Phú Hòa, Th Du Mt, Bình Dng 63 ng Tâm - P.4 - à Lt 349 Hng Phú, P. 9, Q.8 TP. HCM Phc Thng, Tuy Phc, Bình nh 1126 i l Bình Dng, P. inh Hòa, th xã Th Du 1, Bình Dng C7/17 B 37 p 4, Bình Hng, Bình Chánh Cty Hu Liên A Châu, KE A2/7 Trn i Ngha, Tân To A, Q. Bình Tân, TP HCM Cm 6- Tân Lp- an Phng- Hà Tây S97A Tôn Tht Thuyt, P1, Q4, TPHCM 37/46/phng khng thng, HN 304 Lô D, c/c Xóm Ci, P 8, Q 5, TPHCM 315 C60 Qunh Mai, Hai Bà Trng, Hà Ni T 1, phng Phùng Chí Kiên, TX Bc Kn, Tnh Bc Kn 31/7 Ung Vn Khiêm P25 Q Bình ThnhTP.HCM Phng Phng Liên, Hà Ni 45D/15 ng D5, F25, Q.Bình Thnh, HCM 19C/19 ng 15 KP 2 P. Tân Quy Q.7 241/329C Nguyn ình Chiu, P5, Q3, TP HCM 158C Bàu Cát, P12, Tân Bình, Tp.HCM 55/17/18D ng Thành M, phng 8, qun Tân Bình, TP HCM S 02 inh L, Qun Hoàn Kim, Hà Ni 62 Trn Huy Liu, P.12, Q. Phú Nhun, TP HCM 114/8 Yên Th F2 Q.Tân Bình TPHCM 169 Vng Tha V, Khng Trung, Thanh Xuân, HN 497 CMT8, Phú Cng, Th Du Mt, Bình Dng T 1 - Trn Hng o - Ph Lý - Hà Nam P104-B12, Tp th Bnh vin Bch Mai, Phng Mai, ng a, Hà Ni 143 Trn Nhân Tông - TP.Nam nh S nhà 18 T 11 P.Trung Thành Tnh Thái Nguyên P1202, CT3B, X2, Bc Linh àm, Hoàng Lit, Hoàng Mai, Hà Ni 26/17 Tân Thành, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp.HCM S 9, Ngõ 665, ng La Thành, Hà Ni

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

3,600 300,000 2 500 8 360 500 600 444 120 18 400 10 2,200 24 240 72 4,300 120 5,500 8,000 2,000 1,000 12,000 2,400 1,000 30 12,000 500 12 540 960 318 2,400 200 72 556 60 240 1,200 8,750 10,800 6,000 2,000 8,500 100 27,600 200 24,720 3,600 1,200 500 50,000 7,200 3,000 404 3,090 1,200 200 1,200 60 1,000 2,500

3,600 300,000 2 500 8 360 500 600 444 120 18 400 10 2,200 24 240 72 4,300 120 5,500 8,000 2,000 1,000 12,000 2,400 1,000 30 12,000 500 12 540 960 318 2,400 200 72 556 60 240 1,200 8,750 10,800 6,000 2,000 8,500 100 27,600 200 24,720 3,600 1,200 500 50,000 7,200 3,000 404 3,090 1,200 200 1,200 60 1,000 2,500

0.02% 1.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.03% 0.04% 0.01% 0.00% 0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.05% 0.03% 0.01% 0.04% 0.00% 0.13% 0.00% 0.12% 0.02% 0.01% 0.00% 0.24% 0.03% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01%

0.02% 1.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.03% 0.04% 0.01% 0.00% 0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.05% 0.03% 0.01% 0.04% 0.00% 0.13% 0.00% 0.12% 0.02% 0.01% 0.00% 0.24% 0.03% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382

Trn Th Lt Trn Th L Thu Trn Th Minh Hng Trn Th Minh Trang Trn Th Mây Trn Th Ngha Trn Th Nguyt Trn Th Ngát Trn Th Phng Tho Trn Th Phng Trang Trn Th Qunh Hoa Trn Th Thanh Huyn Trn Th Thanh Hng Trn Th Thanh Loan Trn Th Thanh Phng Trn Th Thanh Tâm Trn Th Thu Hà Trn Th Thu Hng Trn Th Thu Liên Trn Th Thu Phng Trn Th Thu Vân Trn Th Thuyn Trn Th Thm Trn Th Tht Trn Th Tuyt Trn Th Tuyt Nhung Trn Th Tú Anh Trn Th út Hng Trn Tin Cng Trn Trí Tâm Trn Trng Ngha Trn Tuyt Quyên Trn Tun Phúc Trn Vit Cng Trn Vn Chuyn Trn Vn Dng Trn Vn Hng Trn Vn Hi Trn Vn Mn Trn Vn Sóng Trn Vn Thông Trn Vn Thng Trn Vn Trung Trn Vn oàn T Trn V Khanh Trn Xuân iu Trn Xng t Trn ình Long Trn ình Nam Trn ình Thng Trn c Minh Trn c Nhã Trn c Thanh Trn c Thng Trnh Khc Ni Trnh K Trnh Phc Lc Trnh Quc Thnh Trnh Th Bch Yn Trnh Th Chung Thy Trnh Th Minh Hoa Trnh Th Nh Thu Trnh Th Thu Hin

010253646 021143737 012247155 021585199 151439977 021721913 162363339 271495756 013014360 290667395 162180401 011895618 030887578 141817419 023963607 250440691 017000600 023966829 011917199 240688703 131620146 011784490 021822319 273515847 024758304 271263567 201492193 271671181 020995569 023614998 024863883 022383951 023403490 280885875 030806424 021436505 023313531 022262038 022113650 022848898 012203124 011541171 135409440 025190809 363618606 361270821 022329604 023309561 023635647 023665785 012142149 025198587 211826218 011396099 010412171 280743390 025066021 023611915 021851457 111532945 100674306 201489819 011513037

237 Kim Ngu, HN P2N4C50/133 Tô Hin Thành P.13 Q.10 S 2 ngách 6/94 Vnh Phúc, Ba ình, Hà Ni D11 C Xá Võ Tánh, Nguyn Trãi, P.Nguyn C Trinh, Q.1, TP.HCM Xóm 3 Thôn H M Trì T Liêm Hà Ni 156 Nguyn Trng Tuyn,P8,Phú Nhun,HCM 59 Nam D, phng Lnh Nam, qun Hoàng Mai, Hà Ni 18/14 Thu Vân, P.2, Vng Tàu, Bà Ra-Vng Tàu P801-B10_Kim Liên, ng a, Hà Ni. S 6 Hm 12 ng 30/4 KP4 P3 Tây Ninh 17/10/31 Tô Hiu Ngô Quyn Nam nh P108, B1 tp th K80A, Vnh Phúc, Ba ình, Hà Ni S 1 Ngân Hàng u T - Tnh Hng Yên 113G/4 Lc Long Quân P3 Q11, HCM Cty Xi mng Cn Th- Quc l 80, Thi Thun, Tht nt, Tnh Cn Th P403, A2, KTT 5 tng, Ngô Thì Nhm, Hà ông, HN 81/1 Phùng Vn cung, F2, PN S 1 Hoàng Hoa Thám, Tây H, Hà Ni Lu 2, NH Quân i, 194 Nguyn Công Tr, Q1 P506 - E4 Bách Khoa- Hà Ni(051200) 13A Cát Linh, Hà Ni 504 Ngô Gia T, P9, Q5, TPHCM 336/54/4 Nguyn Vn Luông, P.12, Q.6, TP. HCM 4/6 Tân Li, Bu Long, BH - N 14 Hi Sn, à Nng 88 ng 30/4, P Quyt Thng, Biên Hoà ng Nai 0903740708_(23111962)_16/7 Âu C, Phng 9, Qun Tân Bình, Tp H Chí Minh 43/2 N Trang Long,P7.QBìnhThnh,TPHCM 2E Thám, Phng Cu Ông Lãnh, Qun 1 Tp. H Chí Minh 127 Phùng Hng, P.13, Qun 5, Tp HCM 15 Nguyn Th Diu - P.6 - Q.3, HCM 52/39/7 ng s 32, F12, Q.GV S 159 Cát Bi, Hi An, Hi Phòng 94/4-T 2-KP2-P.Trng Th-Q.Th c 52 Nguyn hu Cu, 1, TPHCM 9 Mê Linh, P19, Q.Bình Thnh, TPHCM 11/4 Vn Chui, P4, Q3, HCM S 5, oàn Gii,P Sn K, Q Tân Phú,TPHCM A11, Ph Trn Cung, C Nhu, Hà Ni 407 Nhà 187 Ging Võ, Cát Linh, ng a Hà Ni T 7, TT Quang Minh, Mê Linh, Vnh Phúc 65 Thnh Lc, An Thnh, Thun An, Bình Dng 7A dãy B, Trn Hoàng Na, Hng Li, Ninh Kiu, Cn Th 117L c/c Nguyn Kim, P.7, Q.10, TPHCM 727/359 Trn Hng o, P1, Q5, Tp.HCM 80/2B Phm Vn Chiêu, F.12, Q.Gò Vp, Tp.HCM 62L/28 C xá Nguyên Hng, Phng 11, Qun Bình Thnh H Chí Minh 20 ngõ 332 Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni Vn Phòng Vit - Nht, 53 Võ Vn Ngân, P. Linh Chiu, Q. Th c 1316H16 Thng Nht, Q. Gò Vp, HCM S 74, Ph Trn Quang Diu, ng a, Hà Ni P212, B12, Kim Liên Hà Ni TT Du Ting, Du Ting, Bình Dng 170/131/29 Lc Long Quân, F.8, Q.Tân Bình, Tp.HCM 206/47 Xô Vit Ngh Tnh P21 Q BT TPHCM 186 Nguyn Tri Phng, P 4, Q10, HCM Cty CP Bê Tông Và XD Vinaconex Xuân Mai-CN Hà ông S 14A Ngõ 358/40A Bùi Xng Trch, Thanh Xuân Hà Ni 143/20 Nguyn Chí Thanh - à Nng 5/41/49 Hunh Thúc Kháng, Hà Ni

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

18,650 700 960 1,522 1,100 6,320 300 5,000 1,000 360 600 500 5,000 1,400 1,560 3,400 40 1,200 3,000 1,000 1,800 840 2,000 1,700 4,000 500 5,280 2,400 1,200 240 1,200 1,300 158 820 1,200 1,200 100 5,000 600 3,600 12 500 20,600 24,000 120 37,864 500 1,000 2 1,200 3,130 1,000 1,500 3,000 434 8,000 2,630 200 180,000 1,000 200 288 400

18,650 700 960 1,522 1,100 6,320 300 5,000 1,000 360 600 500 5,000 1,400 1,560 3,400 40 1,200 3,000 1,000 1,800 840 2,000 1,700 4,000 500 5,280 2,400 1,200 240 1,200 1,300 158 820 1,200 1,200 100 5,000 600 3,600 12 500 20,600 24,000 120 37,864 500 1,000 2 1,200 3,130 1,000 1,500 3,000 434 8,000 2,630 200 180,000 1,000 200 288 400

0.09% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.10% 0.11% 0.00% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.04% 0.01% 0.00% 0.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.09% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.10% 0.11% 0.00% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.04% 0.01% 0.00% 0.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445

Trnh Th Thu Thu Trnh Th Tâm Trnh Trng Li Trnh Vn Cng Trnh ình Hng Phúc TÔ ÌNH TRUNG DNG TÔN N BO UYÊN TÔN TH HNG MINH Tôn Hoàng Thun Anh Tôn N An Miên Tôn N Kim Hoàng Tôn N M Na Tôn Thin Minh Tôn Thin ông Tôn Tht Mnh Tôn t Cng TNG THÚY NGC Tng Trung Khi T VN TÙNG T Bá Dng T Bích Nguyt T Hu Chin T Thoi Hùng T Thu Hà T Th Kim Tuyt T Th Ngc Thanh T Vn Dng T Vn Kiên T Vn Tuân Tng Hi Nam T Hng Hu T Th Phng Quyên T Trng Hip T c Chng Vit Th Tâm V Th Nng VÕ ANH ÀO VÕ HOÀNG QUNH NH VÕ HOÀNG TUN VÕ NGUYN GIANG TÚ VÕ QUY NAM VÕ THANH THIT VÕ TH KIM HU VÕ TH MINH CHÂU VÕ TRNG KHÁNH Võ Bá Cn Võ Công Huy Võ Hoàng Long Võ Hoàng Vit Võ Hng Hi Võ Ngc Tùng Võ Phm Hoàng Yn Võ Quc Tun Võ Thanh Bình Võ Thanh Hu Võ Thanh Liêm Võ Thanh M Võ Thanh Trúc Võ Thch Chí Trng Võ Th Cnh Võ Th Dung Võ Th Dt Võ Th Hoàng Anh

011755608 162669429 024819214 162557828 011079474 023011205 022830925 011701979 023095882 191457448 020629963 201271750 012945647 111042012 022269190 024134328 021857018 025123976 351276463 012731466 030074373 011726444 023435849 273068964 010432337 011448907 121350510 101096670 011181151 011876553 090971993 230607043 025051608 022723309 023007532 012928073 023623991 024249206 024673268 023915526 290684763 273044905 022617416 023555638 273107324 023412865 023224560 191466882 311531866 211516658 025219686 023643828 271321478 011604809 340891305 290620112 273448646 280439624 023649152 182197476 022939394 023416577 273144574

P203 E5 - Vnh H - Ngã T S - ng a - HN Yên Hng - ý Yên - Nam nh 23/8 ng Xoài, P.15, Q.Tân Bình, HCM VCB, 198 Trn Quang Khi, Hà Ni 356 Ph Tây Sn, ng a, Hà Ni 102R AN DNG VNG,P9,Q5, TPHCM B1-30 M THÁI II, PHÚ M HNG, Q.7, HCM 248/33/5 NGUYN THÁI BÌNH,P. 12, Q. TÂN BÌNH, TP. HCM 56 Nguyn Cao, Tân Phong, Q.7, TPHCM 5A Phú Th Xuân, Chi Lng, Hu 554/153C Nguyn ình Chiu, F4, Q3, TPHCM 176 ng A 4, P 12, Q Tân Bình, TpHCM 50C ngõ 203 Trng Chinh, Hà Ni 98 Nguyn Vn Tri, Vn M,Hà ông, Hà Tây 684 Xô Vit Ngh Tnh, P.25, Q.Bình Thnh 28 ng 3A, phng Bình Hòa A, Bình Tân, TP HCM 1304C NG 3-2 P 2 Q.11 TP HCM 273/36 Phan Vn Khe, P.5, Q.6, TP.HCM 136/6 TRN PHÚ, P4, Q.5, TP.H CHÍ MINH P 316 C4 Vnh H, Ngã T S, ng a Hà Ni 43 Cát Bi, Hi An, HP s 2 ngách 151A/29 ngõ 151A ph Thái Hà, ng a, HN 14 Lãnh Binh Thng P.13 Q.11 Tp.HCM 65/19 Huyn Trân Công Chúa - P.8 8B T 6 i Yên, Ngc Hà HN S 7 ngõ 108 Lò úc, Hà Ni 39 Hùng Vng - Tp Bc Giang Khoa m và công trình - i Hc công nghip Qung Ninh 58 Cu G - HN P512B nhà 5T1 khu tp th Khí Tng Thy Vn, 62 Nguyn Chí Thanh, HN 81-83-85 Hàm Nghi, tòa nhà FIDECO, Qun 1, TPHCM 7 Nam Quc Cang, P. Phm Ng Lão, Q1, TPHCM 17/8F Hunh Tn Phát, Q7, HCM 51/36/15 Cao Thng, P3, Q3, HCM 2/106 Nguyn Gia Thiu, P.6, Q.3, TP.HCM T 1 Thanh Xuân Trung, Hà Ni DB 42 BÀU CÁT , P13 , Q TÂN BÌNH 467/25A LÊ I HÀNH, P11, Q11, TPHCM S 4 NGUYN TH MINH KHAI, P. AKAO, Q.1, TP HCM 194 NGUYN ÌNH CHÍNH - P11- Q. PHÚ NHUN - TPHCM AN THI, AN TNH, TRNG BÀNG, TÂY NINH 65/9 NG S 13, P16, GV, HCM 457 LÊ VN S, P.12, Q.3, TPHCM LÔ H 2.16 C/C NG DIU, Q. 8, TP. HCM 624 in Biên Ph, P.11, Q.10, TP.HCM 36 Tân Hoá P.1 Q.11 Phòng 418 Chung c Bàu Cát 1, ng Bàu Cát 6, Phng 14, Qun Tân Bình, TpHCM 63 Nguyn Trãi, P.7, TP. M Tho, Tin Giang 130 Hoàng Vn Th Quy Nhn Bình nh 14/25 Phan Bi Châu, P.14, Q. Bình Thnh, HCM D16/5 p 4 Xã Bình Chánh Huyn Bình Chánh - TP. H Chí Minh H19B-Kp5-F.tân hip-Bhoà-nai S 40, Ngõ 898, ng Láng, ng a, Hà Ni 61/2 LE VAN LUONG, F.TAN HUNG, Q.7, TP.HCM 1 KP1 Phng 3 Tây Ninh 40/6/18 Lê Hng Phong,P.4,TP Vng Tàu 527/7 CMt8 phú cng th du 1 7 ng 45, P6, Q4, TP H Chí Minh Ban qun lý d án Thy in 2, ng Leenin, TP Vinh Ngh An 342 Hùng Vng, P.15, Q.5, TPHCM 292A An Dng Vng, F.4, Q.5, HCM KP3, Ha Huy Giap, Q.12, HCM

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

500 2,000 1,350 600 1,080 11,000 20,000 52,800 7,200 2,400 40 1,080 10,200 2,216 26,000 70 72,000 2,400 5,000 228 1,000 600 2,000 1,000 100 12,000 576 960 1,002 17,000 120 1,000 1,000 600 4,000 2,000 630 530 1,200 200 1,410 7,200 300 500 600 2,500 500 12,800 100 3,000 10,220 1,200 200 230 4,980 120 12,580 5,280 20 770 20 109,620 130

500 2,000 1,350 600 1,080 11,000 20,000 52,800 7,200 2,400 40 1,080 10,200 2,216 26,000 70 72,000 2,400 5,000 228 1,000 600 2,000 1,000 100 12,000 576 960 1,002 17,000 120 1,000 1,000 600 4,000 2,000 630 530 1,200 200 1,410 7,200 300 500 600 2,500 500 12,800 100 3,000 10,220 1,200 200 230 4,980 120 12,580 5,280 20 770 20 109,620 130

0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.05% 0.09% 0.25% 0.03% 0.01% 0.00% 0.01% 0.05% 0.01% 0.12% 0.00% 0.34% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.06% 0.00% 0.01% 0.05% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.06% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 0.00%

0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.05% 0.09% 0.25% 0.03% 0.01% 0.00% 0.01% 0.05% 0.01% 0.12% 0.00% 0.34% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.06% 0.00% 0.01% 0.05% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.06% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 0.00%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508

Võ Th Hi Yn Võ Th Kim Ngc Võ Th Linh Thùy Võ Th Lý Võ Th Nguyt Võ Th Thanh Hng Võ Th Thanh Trang Võ Th Út Hin Võ Trng Quc Võ Tng Vi Võ Tn Hoàng V Võ Vi ô Võ Vit Thanh Võ Vn Luân Võ Vn Thành Vn Công Toàn Vn Hùng Nam Vn Hu Dng Vnh Thu V HOÀNG LONG V HUY LNG V NGC DNG V TH ANH TH V VN CHNG V C NGC V Bá Tú V Công Hi V Hng V Khc Vinh V Kiu Hng V Lê Y Voan V Minh Ngc V Minh Tu V Mnh Tuyên V Nguyn Th Hnh V Ngc Dng V Ngc Hoan V Quang Hng V Quang Tnh V Quc Tun V Quc Vit V Qunh Liên V Sn V Thu Hng V Thu Chi V Thu Linh V Thành Nam V Th Bích Hnh V Th Bo Tuyên V Th Hng V Th Hi V Th Hng Nhung V Th Minh Thái V Th M Dung V Th Nguyên V Th Ngc Bích V Th Oanh V Th Sai V Th Thanh Tho V Th Thu Hin V Th Thu Hng V Th Thu Trang V Th Thuý

011904922 023112436 271416220 270697809 024892122 021774064 022431467 211893566 273132668 025195480 024572283 280880138 024144698 022634771 024631261 2D9C934292 025220618 271255355 021722166 031499160 70A971171851 022104700 020465523 023986099 141705327 201165780 125157152 125036687 121414046 031180348 011761756 031069373 012196266 168349353 271609389 142073350 011026323 142556675 171213680 030774079 011774290 012888296 011457198 011743968 012037936 012604647 162114934 021148103 271535645 023654148 011329165 186906128 012663867 012583175 012357077 131175329 151608606 021567840 024631661 095060698 011663039 162552187 011989420

40/898 ng Láng, ng a, Hà Ni 188/98/12 Tôn Tht Thuyt P4 Q4 Tp Hcm S 42 KP9 An Bình Biên Hòa - ng Nai 46 Ngô Gia T, P.Phc Trung, Tx Bà Ra - VTau 387/7 Hunh Vn Bánh, P.11, Qun Phú Nhun H Chí Minh 94/4 T 2,KP2, P Trng th, th c 5 ng 16 - P4 - Q. 8 Cát Hnh, Phù Cát, Bình nh C/c ng Diu, Lô H, Phòng H - 216, P4,Q8, TpHCM 97 Nguyn Duy Dng P.9 Q.5 HCM 271/109/42 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vp, Tp. HCM 33/9 Trn Hng o B, ông Hòa, D An, Bình Dng 93 Nguyn Vn th, F akao, Q1, TP HCM 22B/1 KP 1, Phng Bình An, Q2, Tp.HCM 8/9-Lý Thng kit-F9- Q Tân Bình- HCM 42 Lý Thái T - TP Pleiku - Gia Lai 17 Pham C Lng, Phng 2, Tân Bình TPHCM 161A/11/16 KP 1, P. Tân Tin, TP Biên Hòa, ng Nai 226/14A Hunh Vn Bánh - P.11 - Q.Phú Nhun - Tp.HCM S 5/126/17 ÌNH ÔNG - LÊ CHÂN - HI PHÒNG T 10 P LONG BIÊN, QUN LONG BIÊN, HÀ NI 134A TRN QUC THO, P.7, Q.3, TPHCM 347 BIS IN BIÊN PH, P.4, Q.3, TPHCM Khu 3 Cm Thng Hi Dng 111 Nguyn Công Tr - à nng S 14 - lô 14A - Trung Yên - TH - CG - HN Phòng 1418-CT1A, n nguyên II, M ình II, Hà Ni Trn Nguyên Hãn Bc Giang T9-Viêt tower-11 Thái Hà 1A ngõ 92 ng Âu C, Tây H, Hà Ni 14/25/229 Hàng Kênh, Lê Chân, Hi Phòng. 36 nguyn công hoan An , Bình Lc Hà Nam G2/24 Long Bình tân - Biên Hoà-nai 130 Gò Du Q.Tân Phú 151 Hoàng Hoa Thám,Ba ình,HN Kíp 1, PX vn hành 2, Cty CP nhit in Ph Li Hi Dng 135 Minh khai,P. Ba ình, TP Thanh hoá Thanh Hóa P1102 chung c 184 Hoàng Quc Vit,Hà Ni S 68, Ngõ Hòa Bình, Khâm Thiên, ng a Hà Ni P304, 17T4, ô th Trung Hoà Nhân Chính, HN 252 t 32 Phng Liên ng a Hà Ni 117 M Kim 1, Phú M Hng, Q.7, HCM S 19 ngõ 116 ph Kim Hoa, ng a, HN T 59 Phng Tng Mai, Hoàng Mai, Hà Ni 32 Nguyn Vn Mi, P.04, Tân Bình, HCM 25- Phan Huy Thc - F Tân King - Q7- HCM Công ty Tín Ngha 29/2A ng D2, P.25, Q. Bình Thnh, Tp.HCM 57 - Ngõ 27 Cát Linh - Hà ni Công ty c phn xi mng Hoàng Mai, Ngh An 10A1 - B2, TT hc vin An Ninh, Thanh Trì, HN S 7/75 Ngõ Linh Quang, Vn Chng, Hà Ni 29 Lê Thánh Tông, Hà Ni TT Hng Canh - Bình Xuyên - Vnh Phúc ngách 256/141 Giáp Nh, Trng nh, Hoàng Mai, Hà Ni 25 Nguyn Cu Vân, P.17, Q. Bình Thnh 60/21 ng en, p.14, Q tân bình, HCM T 02 P.SÔNG CU TH XÃ BC KN, TNH BC KN s 14 t 1 Phng Liên - ng a - Hà Ni Nhà 28C, Ngách 71, Ngõ 254, Minh Khai, Hai Bà Trng Hà Ni P202 - P4b, T 34, Tp th N, Hàng, Phng Lit, Hà Ni

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

770 3,000 300 20 10 1,200 1,200 120 1,100 6,000 4,000 12 27,720 1,800 12,000 500 156 700 800 1,780 480 500 12,240 1,200 500 6 100 610 160 600 1,200 20,500 1,000 12 1,600 950 38,000 1,000 110 2,000 500 1,000 1,900 8,750 500 1,200 4 120 480 144 1,000 2,400 6,000 5,000 1,200 360 2 1,200 5,600 200 2 12 600

770 3,000 300 20 10 1,200 1,200 120 1,100 6,000 4,000 12 27,720 1,800 12,000 500 156 700 800 1,780 480 500 12,240 1,200 500 6 100 610 160 600 1,200 20,500 1,000 12 1,600 950 38,000 1,000 110 2,000 500 1,000 1,900 8,750 500 1,200 4 120 480 144 1,000 2,400 6,000 5,000 1,200 360 2 1,200 5,600 200 2 12 600

0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.03% 0.02% 0.00% 0.13% 0.01% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.10% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.18% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.03% 0.02% 0.00% 0.13% 0.01% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.10% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.18% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571

V Th Toan V Th ánh Mai V Trng Bng V Vit Dng V Vn Duy V Vn Hi V Vn Khang V Vn Ton V Xuân Bc V Yên Nguyên Thu V ng Bình V c Lc V c Hoà VNG TH NGC YN Vng Cm Hng Vng Nht Hng Vng Th Phng Trà Vng Vn Cn Vng ình Khiêm dng bích phng la bích yn nguyn th kim loan trn thanh liêm Âu Bo Hoàng Nguyên Ông Th Kim Thúy INH NGC TÚ INH NHT PHONG INH THÙY PHNG INH TH HIÊN INH TRNG LIÊN OÀN QUANG THUN OÀN TH GING OÀN TH M CHI OÀN TH THNG OÀN VN LUÂN OàN TH MINH TRANG inh Doãn Thành inh Hiu Ngha inh Hu Huy inh Ngc Long inh Th Hu inh Th Hng Soa inh Th Kim Chi inh Th Lan Hng inh Th Minh Nguyt inh Th M Ngân inh Trí Dng inh Trng Hin inh Trng Liên inh Vit Tin inh Vn Ngoan inh Vn Toán oàn K Phúc oàn L Hng oàn Minh Thin oàn Ngc Dng oàn Ngc Long oàn Th Hng Loan oàn Th Ngân oàn Thc oàn Vit Anh oàn Vn Bình oàn Vn Trung

024149422 230462095 172584475 012205428 011510202 171584973 012834392 022560979 135274943 250380719 211607195 011152351 024005188 023073373 280715642 010047069 290484812 011241243 022778553 011214477 023275547 012845003 021984196 225162247 010119536 024244514 311466152 341074125 021326444 271849686 022549168 271477928 311868431 186430228 212338676 024476455 112213033 022596541 141939657 024037644 011095821 182505041 025392782 021102299 011923189 010403978 240895833 023626361 271849686 270704448 024645673 024532372 211437944 011770447 191446838 022649084 011465357 205425370 012470774 010456384 271419447 030468515 211756688

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam 92 PHM ÌNH H - F2 - Q6 - TPHCM Viet Nam 2/A14 Bình Thun 2, Xã Thun Giao, Thun An, BD Viet Nam 23 liu Giai Ba ình Hn Viet Nam NHCT Tây Ninh Viet Nam Xóm Trong, Xã uy N ,Huyn ông Anh Hà Ni Viet Nam 618/32C Xô Vit Ngh Tnh, P25, Bình Thnh TPHCM Viet Nam s 11 ngách 71/46 hoàng vn thái - thanh xuân - hn Viet Nam 474/77 nguyn tri phng, p.9, q.10, tp.hcm Viet Nam khoa ni thn khp thn nhân to bv 19-8 ng trn bình, mai dch, cg, hn Viet Nam a7/1 nguyn hu trí tt tân túc bình chánh Viet Nam 45 Trnh Phong, Nha Trang Viet Nam P105B - E2 tp th Vnh H - Trung Lit ng a Hà Ni Viet Nam 1923 PHM TH HIN, P.6, Q.8, TP.HCM Viet Nam 215 TÂY HÒA, P. PHC LONG A, Q9, HCM Viet Nam 106 ng 10, Phng Phc Bình, Qun 9 H Chí Minh Viet Nam 1922 PHM TH HIN, P.6, Q.8, TP.HCM Viet Nam 47/1 Long in, Long Bình Tân, Biên Hòa ng Nai Viet Nam 1280/33, PHM TH HIN, P5, Q8, HCM Viet Nam 51 LNG TH VINH, P.9, TP.VNG TÀU Viet Nam 74/33/2A NG S 28, P12, Q GÒ VP, TPHCM Viet Nam LP MAKETTING-48B-I HC KINH T QUC DÂN, Q.HAI BÀ TRNG, HÀ NI Viet Nam 125 TÂN THI NHT - P.17 - Q.12 - TP.HCM Viet Nam 5 HAI Bà TRNG, F HIP PHú, Q9 Viet Nam P Kim Soát-Tng 19-Tháp B-VinCom-Bà Triu-HN Viet Nam 7B/105/33 Thành Thái, P14, Q10, HCM Viet Nam Cm Thng, TP Hi Dng, Tnh Hi Dng Hi Dng Viet Nam 67A ng 3/2 P11 Q10 TPHCM Viet Nam P204- Nhà B-30A oàn Th im-Hà Ni Viet Nam 360 ng Nguyn Vn C - Tp Vinh Viet Nam 436/41/29 CMT8, P11, Q3, TPHCM Viet Nam 287/9 Chu Vn An-P.12-Q.Bình Thnh Viet Nam T 32b, P. Mai ng, Hoàng Mai Hà Ni Viet Nam S 31M ngõ Thi Sách-Hai Bà Trng-Hà Ni Hà Ni Viet Nam KM47_QL14_PONGDRANG_DAKLAK Viet Nam 63 in Cao Th, P.TSN, Q.Tân Phú Viet Nam S 23 Lô A12 ng 3 Khu dân c An Bình Biên Hòa ng Nai Viet Nam 152/2 KP1, Tân Hoà, Biên Hoà, ng Nai Viet Nam 320/25 KP3, TTH21, Phng TTH, Q12, TPHCM Viet Nam 253/60 Trn Xuân Son, F. Tân King, Q7 Viet Nam Ngân hàng u t và Phát Trin Chi nhánh Bình nh Viet Nam S 51 Khu 28B in Biên Ph, Qun Ba ình, Hà Ni Viet Nam Viet Nam 418/1 Võ Vn Tn F5 Qun 3 Viet Nam 26 Hàng Gai Hà Ni Viet Nam D08-300 Bn Chng Dng Q.1 Tp. HCM Viet Nam S 111 t 44, phng Trung T, ng a, Hà Ni Viet Nam T6- 11 Ciputra Tây H - Hà Ni Viet Nam Qung Lc,Qung Tin ,Thng Nht,ng Nai Viet Nam S 10 Lô 42Vn Cao; Ngô Quyn; Hi Phòng Viet Nam 121 Nguyn Bnh Khiêm, akao, Q1, HCM Viet Nam

84 Bng Ông Thoàn, Tân in, P.Phú Hu, Q.9, Tp.HCM 42 Lý Thái T - Gia Lai 85 i Cung, TP Thanh Hóa Thanh Hóa 1 ngách 53 ngõ Cm Vn, Phng Hàng Bt, Qun ng a, Hà Ni 26A Ngách 628/1 ng Hoàng Hoa Thám 10 Th Hc, ông Th Thanh Hóa P807 nhà CT3-2 ô Th M Trì H, T Liêm - Hà Ni 450 Lê Vn Vit Q.9 (trng H GTVT - CS2) Thôn ông Hng - ng Tâm - Vnh Yên - Vnh Phúc 187ng10 P Phc Bình Q9 T P H C M 47 Nguyn ình Th P.Nguyn Vn C Quy Nhn 15 ngõ 400, Hoàng Hoa Thám, HN

1,000 1,000 7,190 920 2,880 280 600 2,500 800 120 6 2,000 4,680 8,400 200 396 600 2,400 1,200 2,400 400 1,200 4,000 120 2,200 210 8,000 2,280 770 1,200 7,000 600 50 120 192 1,200 108 250 500 200 160 24 2,000 23,000 3,240 1,200 10,000 2,000 24,600 960 192 240 12,000 4 20,110 5,200 400 2,000 2,400 2,400 9,530 2,000 600

1,000 1,000 7,190 920 2,880 280 600 2,500 800 120 6 2,000 4,680 8,400 200 396 600 2,400 1,200 2,400 400 1,200 4,000 120 2,200 210 8,000 2,280 770 1,200 7,000 600 50 120 192 1,200 108 250 500 200 160 24 2,000 23,000 3,240 1,200 10,000 2,000 24,600 960 192 240 12,000 4 20,110 5,200 400 2,000 2,400 2,400 9,530 2,000 600

0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.04% 0.01% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.11% 0.02% 0.01% 0.05% 0.01% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.09% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.01% 0.00%

0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.04% 0.01% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.11% 0.02% 0.01% 0.05% 0.01% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.09% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.01% 0.00%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634

oàn c Tin ÀM QUANG HÀO ÀO DUY PHÚC ÀO HNG LNH ÀO QUC HÙNG ÀO THANH TUYN ÀO TH CM NHUNG ÀO TH KIU THU ÀO TH LINH PHNG ÀO XUÂN VINH àm Công Trí àm Doãn Chng àm Hu Mu àm Xuân Trng ào Bình Sn ào Duy Hng ào Duy Mn ào Duy Quang ào Hu Ngha ào Quang Diu ào Th Thu ào Th Trúc Qunh ào Tun Anh ào Vit Dng ào Vn Son ng Chí Vinh i Anh Hng u Thành Hng u Th Hng Hi NG HOÀNG TRANG NG TH CHN NG TH CM TÚ NG TH THÀNH NG TRNG MINH HOÀNG NG TRN YÊN PHNG NG VN THNG ng Anh Tun ng H An ng Hu Hòa ng Hu Quang ng Kiu Hnh ng Ngc Trân ng Nht Trung ng Phng Hoa ng Th Bích Lan ng Th Hà ng Th Hòa ng Th Kim Thu ng Th Lê Hà ng Th Minh Tâm ng Th Mn Lan ng Th NGc ip ng Th Phng Hoa ng Th Thu Huyn ng Th Tuyt Nhung ng Th Tng Vy ng Th Xuân Hng ng Thc Oanh ng Trng Giang ng Vit Hng ng Vn Chung ng Vn Thành ng ái u

111541456 023094849 024851625 024455516 022749607 022898860 300785671 022866138 271705128 022642080 121308279 021851467 135596886 024269091 012152015 012330046 022293221 022823268 024233643 020804778 145116659 022645832 012339396 012105613 272201068 023524812 301126915 010656130 B2298278 024237546 300415019 024424502 011233722 023788717 B3087560 300408738 011792342 182524390 162185461 022755563 B1042842 330625025 250013912 011807330 280684292 205221734 010045295 171585710 023807643 225029788 141579604 330625009 B0570238 013150227 200991256 241110937 362303234 022463921 125093911 011846881 031124457 012226639 023770164

20D3,Hc vin Chính tr,Quang Trung,Hà ông ,Hà Ni 79F/1 NGC THCH, P.15,Q.5, TP.HCM 172/460B TRN PHÚ, P. 9, Q. 5, TP. HCM S 7 PHAN K BÍNH, Q.1, TPHCM 11 LÔ D KHU 3, P.AN LC A, Q.BÌNH TÂN, TP.HCM 16/41/65 NGUYN THIN THUT, F2, QUN 3, TP.HCM 67/1 XÔ VIT NGH TNH, F.17, Q.BÌNH THNH, TPHCM 4C NG T QUYT, P.TÂN SN NHÌ, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM 114 PASTEUR, P.BN NGHÉ, Q.1, HCM ng Quang, T Sn, Bc Ninh 186 Nguyn Tri Phng, P4, Q.10, Tp.HCM Xã Vnh Thnh, Vnh Tng,Vnh Phúc 154 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhun, Tp. HCM 237 Kim Ngu - phng Thanh Lng- Hai Bà Trng - Hà Ni (130380) 162 A12, An Dong, Yên Ph, Tây H. HN 140/5 Lc Long Quân, P9, Tân Bình, HCM 549 Lê Hng Phong, P.10, Q.10 7D Khu Ph 3, P.An Lc A, Q.Bình Tân TPHCM 299/2/7 Lý Thng Kit, Phng 15, Qun 11, TP HCM Bn tin A, 76 Nguyn Trng T, B, Hà Ni Tng Công ty Xây dng Công trình 6 Lô s 4_dãy B T1_Bc Linh àm_i Kim_Hoàng Mai_Hà Ni 237 Kim Ngu, Hà Ni F9 -T 10 - KP1 - F Trng Dài - Biên Hòa - ng Nai 127/44/10b Mai Xuân Thng, P.4 ,Q 6 H Chí Minh 102 Bình Yên ông 1, P4, TX Tân An Cqb P 110 Tp th Nam Thành Công, ng a Hà Ni Phòng 212 - B4 Ngõ 1 Khâm Thiên, Qun ng a, Hà Ni 158/9D HÒA HNG, P.13, Q.10, TP.HCM 16/41/65 NGUYN THIN THUT, F2, QUN 3, TP.HCM 362/71 NGUYN ÌNH CHIU, P. 4, Q. 3, HCM Tp th 124, Minh Khai, Hà Ni 185/13 GÒ DU, P.TÂN QUÝ, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM 510 NGUYN TH MINH KHAI, P.2, Q.3, TP.HCM 113 P 2, XÃ PHC LI, HUYN BN LC, LONG AN P57 B5 TT Trung T, ng a, Hà Ni Khi 3 - Phng i Cung - TP. Vinh - Tnh Ngh An 46 Ngc i-i M-T Liêm Hà Ni 44A ng s 9, KP2, P.Bình Th, Th c s 306, nhà CT 1A, phng Vn Quán, qun Hà ông, Hà Ni Hòa Phú, An Phc, Mang Thít, Vnh Long KM47_QL14_PONGDRANG_DAKLAK 59 ph Hàng Trng Hoàn Kim Hà Ni 15/5L Khu 02, Phng Phú Hòa, TDM, Bình Dng 56 Hoàng Diu II, Qun Th c H Chí Minh S 55B, Hàng Chui, Hai Bà Trng, Hà Ni 1B Quang Trung, P.8, Gò Vp 718B Hùng Vng , P.13 , Q.6, Tp.HCM 39 Phan Bi Châu - Nha Trang Ban Qun Lý Tín Dng- BIDV, 191 Bà Triu, Hà Ni 55/17 mu thân p3 TXVLong 15B/133 Thái Hà, Hà Ni P.215 Tng 2, Ngõ 161 Thái Hà, Láng H, ng a Hà Ni 104 Hà Huy Tp, à Nng 114/12 Hoàng Diu, P.12, Q.4, HCM 9 dãy B Trn Hoàng Na, P.Hng Li, Q.Ninh Kiu, Tp.Cn Th 409/13 kim Mã ,Ba ình,Hn BIDV Hà Thành(P304 - A6 - TT Hào Nam, ô ch da, ng a, HN) Ngõ 30/46/8 nhà 13 T Quang Bu, HBT, HN S 33/274 ng Tâm, Lch Tray, Ngô Quyn, HP S 56, Ngõ 105 T 45A Thng ình, Thanh Xuân, HN 605 Lô G Chung c Phan Xích Long, P.7, Phú Nhun

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

2 5,000 13,000 1,200 6,000 3,600 842,400 36,000 300 10,000 1,200 180,000 1,200 3,600 1,800 600 700 12 32,596 20,000 900 1,500 1,000 19,920 240 450 8 1,100 2,000 1,200 890,400 29,650 4,400 1,000 10,000 4,000 708 3,400 360 16,800 300 200 11,000 600 1,000 12 600 1,200 2,400 3,600 3,400 864 144 1,168 1,200 460 2,244 1,000 1,200 600 2,400 960 36

2 5,000 13,000 1,200 6,000 3,600 842,400 36,000 300 10,000 1,200 180,000 1,200 3,600 1,800 600 700 12 32,596 20,000 900 1,500 1,000 19,920 240 450 8 1,100 2,000 1,200 890,400 29,650 4,400 1,000 10,000 4,000 708 3,400 360 16,800 300 200 11,000 600 1,000 12 600 1,200 2,400 3,600 3,400 864 144 1,168 1,200 460 2,244 1,000 1,200 600 2,400 960 36

0.00% 0.02% 0.06% 0.01% 0.03% 0.02% 3.96% 0.17% 0.00% 0.05% 0.01% 0.85% 0.01% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.09% 0.00% 0.01% 0.00% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 4.19% 0.14% 0.02% 0.00% 0.05% 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%

0.00% 0.02% 0.06% 0.01% 0.03% 0.02% 3.96% 0.17% 0.00% 0.05% 0.01% 0.85% 0.01% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.09% 0.00% 0.01% 0.00% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 4.19% 0.14% 0.02% 0.00% 0.05% 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký

1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697

ng Thu Hng ng Th Lng ng Xuân Vn HU TRÍ NGC SN THANH TÂN TH NGC TRÍ TH QU THANH TH THANH TÚ TH THÚY HNG Cn Hoài Nam Huy Hoàng Huyn Trang Hi Vn Hu Lut Khc Thuân Minh Nhân M DUNG Ngc Thu Trang Phng Kiên Quang Huy Quang Hng Thanh Quang Thành Trung Thái Ninh Th Bích Hng Th Cm Vân Th Dim Th Hng Th Kim Loan Th Kim Nga Th Mát Th Tuyt Mai Tin Hoà Tun Anh Vn Khiêm Vn Toàn Xuân Mn oàn Hun oàn Tí Cang ào Xuân huy ng Trí Tu ng Vn Nh Hùynh Kim Vnh Lê Nht Hoàng Lan Lê Thanh Hi Lý Thanh Hng Mai Tn Phúc Nguyn Minh Tuyn Nguyn Vn Anh Nguyn Vn Cng Nguyn Hi Nam Nguyn Th Thanh Loan Nguyn Th Thúy Kiu Nguyn Vn Hùng Nguyn i Vit Chinh Nhan Phan Phi V Phan Hng Thao Phm Cao Phúc Phm Th Vit Trn Ngc Thanh Hùng Trn Vit Tun

031477178 151488467 211667179 023001977 022676640 020783096 024511896 020190954 025150659 031616724 022661996 012070070 011516361 024472649 030956301 215175665 024520317 211501685 021883517 023706393 011839345 090761597 024650739 030953854 024100741 151621998 011772515 024625679 024975262 121318131 280063160 020813561 012503034 271388546 024311928 011794566 168113133 112368324 024889372 024333810 211892275 340727331 022547108 370593750 023337906 023249514 024661044 022828357 021574232 301100489 021550523 300539441 024444015 020716145 280696423 022092477 264125977 225310890 211758776 022439057 022865170 024861080 020349613

S 43 TT XD khu E2 Cát Bi - Hi An - HP S 2, Nguyn Khánh Toàn, Cu Giy, Hà Ni 283/10 Phm Ng Lão, Q1, HCM 6 LÔ D6, CX 304B, P25, BÌNH THNH, HCM 119 BCH VÂN, P. 5, Q. 5, TP. HCM 95 CH CU MUI, NGUYN THÁI HC, P. CU ÔNG LÃNH, Q.1 16/41/65 NGUYN THIN THUT,Q.3, TPHCM 132/8F ÔNG ÍCH KHIÊM, P.5, Q.11, TP.HCM 41/113 NG V CHÍ THNG, NGHA XÁ, LÊ CHÂN, HI PHÒNG 78/21/A5 Tân Hòa ông P14 Q6 TPHCM S 21 Ph Phan Bi Châu, Hà Ni 16 Mã Mây, Hoàn Kim, Hà Ni 159/1/41 Trn Vn ang, P11, Q3, HCM S 1/16/92 Hoàng Quý,H Nam, Lê Chân, HP 135 ng a, TP Quy nhn - Bình nh 310/15 KP1, F. Bình Tr ông, Q. Bình Tân, TPHCM 7/132C Lê c Th - Phung 15 - Gò vp TPHCM 31A/10 HùNG VNG, P.9, Q.5, TPHCM 256/2 Nguyn Vn Nghi, P7, Q.Gò Vp, HCM Xóm Lau Trì - Xã C Loa - Huyn ông Anh - Hà Ni 508 K2 Khu ô th Vit Hng-Long Biên-HN 533/13, Phm Vn Bch, P.15, Q.Tân Bình, HCM S 4/46 ng Quc Bình, HP 320 c/c Trn Vn Kiêu, P.14, Q. 10, TPHCM S 12 ngõ 176 Lê Trng Tn, phng Khng Mai, Q.Thanh Xuân, Hà Ni. S 12, Nghi Tàm , Yên Ph, Tây H, Hà Ni(UTDT) 145/1/3 KP 3 F.Linh Trung Q.TD ng Hòang diu 7/33 Nguyn Vn Nghi, P7, Q Gò Vp Công ty c phn Sông à 5. Mng Thanh, Sn La 2/A14 p Bình Thun 2, Xã Thun Giao, Thun An, Bình Dng S 81 Nguyn Khang-Yên Hòa-Cu Giy-Hà Ni 115 Trn Quc Tho - Qun 3 76/8 KP4 P.Tân Thun Tây, Q.7, Tp.HCM S 21A T 53 Yên Hòa, Cu Giy, HN Tng 4, S 9, ào Duy Anh, Hà Ni, Vin Tin Hc Doanh Nghip i QL1 - in lc Hà ông - S 4 ph Trng Nh - Q.Hà ông - Hà Ni 84 Nguyn Trãi, P3, Q5, TPHCM 27/13/3 ng 27 KP9 Th c 14/8 ông Hòa, D An, Bình Dng 139 Thiên H Dng, F 4, TX Cao Lãnh , ng Tháp 1107/48 Phm Th Hin, F5, Q8, Tp.HCM 103 t 10 p Tri Tôn - Hòn t 1010 H1 Ly Bán Bích - P. Hòa Thnh - Q. Tân Phú - Tp.HCM 350 Lc Long Quân - P.5 - Q.11 - Tp.HCM 655/40/2 Quang Trung - P.11 - Q. Gò Vp - Tp.HCM BB 14 Bis A Trng Sn - C/c Bc Hi - P.15 - Q.10 - Tp.HCM 47/88 Trn Quc Ton - P.8 - Q.3 - Tp.HCM p Bình Hu II, c Hòa Thng, c Hòa, Long An 73 B-ng inh Lit P Phú Th Hòa ,Q.Tân Phú p1 Phc Li ,Bn Lc LA 27/39 Cng Hòa - P.4 - Q. Tân Bình - TpHCM 101/51E Phm ình H - P.6 - Q.6 - Tp.HCM p 5 - Chánh Phú Hòa - Bn Cát - Bình Dng 130/19 Phm Vn Hai - P.3 - Q. Tân Bình - Tp.HCM 818/11/27b Lê Li, Q.gò Vp,Tp.HCM 79 Nguyn Trng T - Q.4 - Tp.HCM Phc Hng,Tuy Phc ,Tnh Bnh 251 Hai Bà Trng - P.6 - Q.3 - Tp.HCM 154/51/33 Âu Dng Lân - P.3 - Q.8 - TpHCM 198/61 Thoi Ngc Hu, P.Hòa Thnh, Q.Tân Phú , HCM 491/18 Nguyn ình Chiu - P.2 - Q.3 - Tp.HCM

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

1,200 200 5,000 4,800 2,880 3,000 1,000 960,000 200 340 4,000 32,010 640 6 1,860 60 840 3,700 300 3,038 1,280 6 80 400 1,000 1,000 480 900 400 40 2,000 480 840 500 6,000 12 600 3,650 11,000 4,000 4 600 500 6,000 12,000 12,000 4,800 4,800 4,800 3,000 6,360 6,000 2,400 19,560 4,800 26,400 6,000 3,360 6,360 36,000 14,400 18,480 48,000

1,200 200 5,000 4,800 2,880 3,000 1,000 960,000 200 340 4,000 32,010 640 6 1,860 60 840 3,700 300 3,038 1,280 6 80 400 1,000 1,000 480 900 400 40 2,000 480 840 500 6,000 12 600 3,650 11,000 4,000 4 600 500 6,000 12,000 12,000 4,800 4,800 4,800 3,000 6,360 6,000 2,400 19,560 4,800 26,400 6,000 3,360 6,360 36,000 14,400 18,480 48,000

0.01% 0.00% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 4.51% 0.00% 0.00% 0.02% 0.15% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.06% 0.06% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.03% 0.03% 0.01% 0.09% 0.02% 0.12% 0.03% 0.02% 0.03% 0.17% 0.07% 0.09% 0.23%

0.01% 0.00% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 4.51% 0.00% 0.00% 0.02% 0.15% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.06% 0.06% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.03% 0.03% 0.01% 0.09% 0.02% 0.12% 0.03% 0.02% 0.03% 0.17% 0.07% 0.09% 0.23%

ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký

1698 1699 1700 1701 Trong nc T chc TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Võ Trng Ton 221011804 Nguyn th kim nhung 022861155 oàn Th Thu Hi 023723955 ng Th Hng Hnh 023097533 Cng H và Tên S KNSH CN NHNN & PTNN Tp. HCM 310659 CT CP NHA TÂN I HNG 4103000955 CTCP Chng khoán Châu á - Thái B 34/GCNTVLK CTCP Chng khoán Ngân hàng Nông 08/GCNTVLK CTY CP THNG MI VÀ U T 0310494327 CÔNG TY TNHH QU TRÂN 1101041318 Công Ty C Phn Qun Lý Qu Hùn 33/UBCK-GP Công Ty TNHH Thanh Thiên 5202000422 Công ty Chng khoán Ngân hàng TM 14/GCNTVLK Công ty C phn Bo him SHB - Vi 56 GP/KDBH Công ty C phn Chng khoán FPT 61/GCNTVLK Công ty C phn Chng khoán Kim L 24/GCNTVLK Công ty C phn Chng khoán SME 58/GCNTVLK Công ty C phn Chng khoán TP.H 11/GCNTVLK Công ty C phn Chng khoán VNS 64/GCNTVLK Công ty TNHH Chng khoán ACB 06/GCNTVLK Công ty c phn DT Vinare 0103034106 Công ty c phn u t và Phát trin 0103016405 TNHH THNG MI XÂY DNG 4102073409 Công oàn CTCP Nha Tân i Hn /04/QD -LDLD Cng Cng trong nc S KNSH IS9904 IA1558 IS0835 IS5836 IS9589 IA4498 IS7110 IS7757 IA3208 IA4617 IA3204 IS6446 I00208 I00393 IS8437 IS5984 IS3399 IS3232 IS7999 IS9445 I00338

Quãng M .Hòa M Tây ,Tuy Hòa ,Phú Yên 550 xô vit ngh tnh, p25, q.bình thnh, Tp.HCM 369/4 Nguyn Thái Bình - P.12 Q. TB - Tp.HCM 190/2D S Vn Hnh - P.9 - Q.5 - Tp.HCM a ch ng ký 2A Phó c Chính, Q1, TPHCM 373C NGUYN SN, P. PHÚ THNH, TÂN PHÚ, HCM 66 Ngô Thì Nhm, Hai Bà Trng, Hà Ni Tng 4, Nhà C3, Phng Lit, Thanh Xuân, Hà Ni LU 9 AB, 132 ÔNG ÍCH KHIÊM, P.5, Q.11, TP.HCM C7-C9, Cm CN Nha c Hòa H, Huyn c Hòa, Long An 63 Phm Ngc Thch, P6, Q3, TP.HCM Tiu Oanh( Phòng K Toán) 19D Trn Hng o, F.M Quý, Tp.Long Xuyên, An Giang 2C Vn Phúc, Kim Mã, Ba ình, Hà ni S 1C Ngõ Tui Tr, ng Hoàng Quc Vit, Hà Ni Tng 2, Toà nhà 71 Nguyn Chí Thanh, Láng H, ng a, HN 22 Thành Công - Ba ình - Hà Ni 15 Tô Hin Thành, P. Bùi Th Xuân, Hai Bà Trng, Hà Ni 27 Pasreur, Qun 1, TP.HCM Tng 1, Toà nhà VCCI, S 9 ào Duy Anh, HN 09 Lê Ngô Cát, P7, Q3, TP.HCM Tng 6 , s 141 Lê Dun 279 Hoàng Hoa Thám, P13, Q. Tân Bình, TP HCM 8/9 Lý Thng Kit, F9, Tân Bình TPHCM 414 Lâu 5 Ly Bán Bích.P.Hòa Thanh Q.Tân Phú

Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Quc tch Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam Viet Nam

2,400 30,000 12,000 2,400 16,935,932 TSCP s hu 6,000 2 8 275,400 1,684,986 15,000 720,000 2 134,000 10 100,000 4 6 2 2 15,000 2,000 47,400 520,080 3,519,902 20,455,834 TSCP s hu 49,140 200 45,000 1,080 120 288,000 100 240 1,200 4,500 36 4,800 6,000 1,200 3,840 2,400 36 240 120 360,000 400 768,652 TSCP s hu 36,870 7,000 600 44,470 813,122

2,400 30,000 12,000 2,400 16,935,932 TS quyn biu quyt 6,000 2 8 275,400 1,684,986 15,000 720,000 2 134,000 10 100,000 4 6 2 2 15,000 2,000 47,400 520,080 3,519,902 20,455,834 TS quyn biu quyt 49,140 200 45,000 1,080 120 288,000 100 240 1,200 4,500 36 4,800 6,000 1,200 3,840 2,400 36 240 120 360,000 400 768,652 TS quyn biu quyt 36,870 7,000 600 44,470 813,122

0.01% 0.01% 0.14% 0.14% 0.06% 0.06% 0.01% 0.01% 79.63% 79.63% % S hu/TSCP % quyn biu quyt 0.03% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.29% 1.29% 7.92% 7.92% 0.07% 0.07% 3.39% 3.39% 0.00% 0.00% 0.63% 0.63% 0.00% 0.00% 0.47% 0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.07% 0.01% 0.01% 0.22% 0.22% 2.45% 2.45% 16.55% 16.55% 96.18% 96.18% % S hu/TSCP % quyn biu quyt 0.23% 0.23% 0.00% 0.00% 0.21% 0.21% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 1.35% 1.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.69% 1.69% 0.00% 0.00% 3.61% 3.61% % S hu/TSCP % quyn biu quyt 0.17% 0.17% 0.03% 0.03% 0.003% 0.003% 0.21% 0.21% 3.82% 3.82%

Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Cha lu ký Ghi chú ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký ã lu ký Cha lu ký

Nc ngoài Cá nhân

Nc ngoài T chc

H và Tên CAO TH THU DUYÊN Chen Juen Yi DINH HIEU MARTIN TRAN Hitoshi Fujii Kazuyuki Ito LE DIEP VAN LO - CHING, JIN NAGAHIRO TAKUYA NUMOTO MICHITAKA Nakao Miki Nishio Takeshi Ohkura Toshimoto Schubert Sabine Shinichi Sano Takatani Tokuya Togami Atsushi WILLY WONG TUCK WAH Wataru Miyazawa YANG, LANE - HSIUNG YEAP JING FONG Yutaka Noda Cng TT H và Tên 1 CREDIT SUISSE (HONG KONG) L 2 IWAI SECURITIES CO., LTD 3 NEW-S SECURITIES CO., LTD. Cng Cng nc ngoài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TT

Quc tch USA 1 F-4, No.227, GrongYuan Rd, Linkou Shian, Taipei County, Taiwan Taiwan CC/CONIC C3-07 - NGUYN VN LINH - X.PHONG PHÚ - H.BÌNH CHÁNH - HCM/0 Australia 3-6-10-1301 Kita Aoyama Minato Tokyo JP Japan 3-14-16 Shinmei Konosu Saitama Japan 365-0074 Japan 35 NG S 14, P.BÌNH HNG, Q.BÌNH CHÁNH, TP.HCM Canada 3F., NO.45, YANJI ST., TAIPEI CITY 105, TAIWAN, R.O.C ID: Taiwan TERADO-CHO DENCHO 2-1-608 MUKO-SHI KYOTO JAPAN Japan 14-15-101 Nishikasumicho Minami-ku Hiroshima 112 Japan c/o Suzuki, 2-6-35, Togoshi, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan 142-0041 Japan 303 Residence M, 171-1 Kanotsuno-Cho, Takamatsu-shi, kagawa 761-8082 Japan Japan 4-1 himenogaito, ohsumi, kyotanabe-city,kyoto,japan Japan Banater Strasse 50, 47178 Duisburg (Germany) Germany 307 La Maree Shirokane, 2-5-5, Shirogane, Minato-ku, Tokyo, Japan Japan 18-6-1017 Sawaragi-cho,Takatsuki-shi,Osaka-fu,Japan Japan 1806 Uejityou,Isesi ,Mie,Japan Japan Bik 106, Ang Mo Kio Ave4, #08-186, Singapore 560106 Singapore 6-5-5-603 chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa-ken, Japan Japan NO.11, LANE 42, CIOUCHANG RD., NIAOSONG TOWNSHIP, KAOHSIUNG Taiwan no 21 jalan utarid u5/17 seksyen u5 40150 Malaysia 993-5 Koyurugi Samukawamachi Kozagun Kanagawaken Japan Japan

a ch ng ký

a ch ng ký Quc tch S KNSH CS1947 45 TH AND 46TH FLOORS, TWO EXCHANGE SQUARE, CONNAUGHT PLACE, CEN Hong Kong CA2539 1-8-16 Kitahama Chuo-ku Osaka 541-0041 Japan Japan CS9483 EBISU BLDG, 11-10, 3-CHOME, HIGASHI, SHIBUYA-KU, TOKYO Japan

1,745

TNG CNG

21,268,956

21,268,956

100%

100%

Information

DS C? Ðông D? ÐHÐCÐ TN 07-04-2011 (upload).xls

28 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97846