Read Món ngon ngày l - Mon ngon ngày tt - Dy nu n | TapchiMonngon.com text version

Món ngon ngày l - Mon ngon ngày tt - Dy nu n | TapchiMonngon.com

Tic xuân s thêm phn sinh ng vì có s góp mt ca nhng món n thm ngon, p mt và giàu dinh dng. Bn hãy tham kho cách làm mt s món ngon di ây b sung vào thc n ngày Tt cho gia ình nhé. Sò hp húng qu, ct da

Ngun nh: eva.vn Nguyên liu - 1kg sò - 100g lá húng qu - 2 c ti bm nh - 2 c hành khô thái nh - 3 qu t thái nh - 2 thìa du n - 1/2 chén nc ct da - 1/2 bát ring, gng p nh - 1/2 thìa v chanh ti nghin nh - 2 qu chanh ti vt ly nc ct - Mui Cách làm:

1/3

Món ngon ngày l - Mon ngon ngày tt - Dy nu n | TapchiMonngon.com

- Nc ct da, ring, gng, ti, t ã thái nh vào ni un nóng già. - Thêm v chanh vào, nu chín trong 10 phút. Sau ó, cho nc ct chanh và mui nc thêm m à. Khi hn hp này sôi u thì tt la. - Cho du n vào cho, phi ti và hành khô thm vàng. em trn vi chút t. Thêm 200ml nc, húng qu, v chanh và hn hp ct da, ti, ring, gng ban u vào luc sò, cho n khi sò có màu vàng, m ming là c. - Món này nên dùng ngay vi cm nóng. Bò nng s xt me Nguyên liu: - 500g tht bò bm - 10 cây s - 3 qu t -Xt rang me - Gia v, ht tiêu

2/3

Món ngon ngày l - Mon ngon ngày tt - Dy nu n | TapchiMonngon.com

Ngunnày nên dùng thái thái phn Cách 1cho nótht bò,nóng. a, thanh phns.phnht, gi u. nh, nh. 250s,nõn bên trong, ct thànhtht k di 15 phútRiêng Stinh: webtretho t uôi v thì bên bày thái tht ngm.s giàlò, s ngoài,quanhri tht dùng lòngtrên. tay nm các thanh tht ca khítcho Trntht khi nng thân lênlàm:ra uôi lò, nh. ranhit vi trngxtcho gia7 bàn nh phi pmt u ôm ming - Lybócbvàochín libc lyt chútbò,khong v, ht tiêu vào tr khong nhau. ly Cho tht me lên phút, Món phn

Nguntây ti,tây, ctnh phn già Mng nguyt quthái xào Nguyênnh:tây hng nh nêm - 150ml rosemary ôi b bt 400g mngtâythái gà - 2 thìahành webtretho tho 1thìa nc thái c - 3 nhánhmui, bt ngt, 2 lá v:liu: dùng nh Gia mùi ct

Cách làm: tâyCholánhngkokotaru.com không b nguyt và gia và nu khongtây vào cho ln, bc ln. bpchínDungdùngkhi ra khi cho, cho mùi tây qu, mng tây, hànhophút cho n khialên -Ngun cho n ming ! Gim la nh,mmvung li v va n và 5 u, ri dn ra mng nu nh: Vt nguyt gà, Chúc bn ngonqu sôi. Ngc nc vn còn giòn, TapchiMonngon.com rosemary, ti, lá y nhn.

3/3

Information

Món ngon ngày l - Mon ngon ngày tt - Dy nu n | TapchiMonngon.com

3 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

297001