Read Lysbilde 1 text version

BETJENING AV TAVLER

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Betjeningskategorier

Sakkyndig Instruert Usakkyndig

Beskyttelsesgrad

Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet

Krav til tavler for usakkyndig betjening Lysbuebeskyttelse

Hans-Petter Nybakk Seite - 1

Betjeningskategorier

· Sakkyndig

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

· Instruert · Usakkyndig

Hans-Petter Nybakk

Side- 2

Krav til tavler

Personellkvalifikasjoner

NEK 400-209

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

NEK EN 60439

Sakkyndig person Sakkyndig betjening Instruert person Ikke sakkyndig person Usakkyndig betjening

Hans-Petter Nybakk

Side- 3

Krav til tavler

Personellkvalifikasjoner NEK 400-209.1 Sakkyndig person:

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Person med relevant utdanning og erfaring som gjør at han eller hun er i stand til å unngå fare og å forhindre risiko som følge av elektrisitet.

Hans-Petter Nybakk

Side- 4

Krav til tavler

Personellkvalifikasjoner NEK 400-209.2 Instruert person:

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Person som er tilstrekkelig instruert eller overvåket av sakkyndig person slik at han eller hun er i stand til å unngå fare og å forebygge risiko som følge av elektrisitet.

Hans-Petter Nybakk

Side- 5

Krav til tavler

Personellkvalifikasjoner NEK 400-209.3

Ikke-sakkyndig person: Person som verken er en sakkyndig person eller en instruert person.

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 6

Krav til tavler

Personellkvalifikasjoner

Eksempler på instruert person: · Vaktmester · Driftsoperatører industri · Teknisk etat i kommuner · Skiftledere bensinstasjoner

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 7

Krav til tavler

Personellkvalifikasjoner Hvilken opplæring skal gis til instruert personell ?

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

· Opplæring i.h.til behov:

- Reguleringsutstyr - Betjening av brytere - Betjening av sikringer - Resette motorvern

· Opplæring om faremomenter · Opplæring i hva man ikke kan gjøre · Informasjon om tiltak ved uforutsette situasjoner: Kortslutning el

Side- 8

Hans-Petter Nybakk

Krav til tavler

Personellkvalifikasjoner

Dokumentasjon om instruert personell i Internkontroll dok: · Hvem er "instruert" · Hvem har gitt instruksjon? · Når ble instruksjonen gitt? · Hvilken instruksjon er gitt? · Hva er formålet med instruksjonen?

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 9

Krav til tavler

Beskyttelsesgrad

· Kapslingsgrad · Berøringsbeskyttelse · Tilgjengelighet

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 10

Krav til tavler

Kapslingsgrad

EN 60439 - 7.2

NEK 400-210

IP _ _ _

Faste legemer Berøring Berøring Vann

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 11

Krav til tavler

Kapslingsgrad Første siffer:

Første siffer 0 1 2 3 4 5 6

EN 60439 - 7.2

NEK 400-210

Beskyttelse mot faste partikler Ingen beskyttelse > 50mm diameter > 12,5mm diameter > 2,5mm diameter > 1mm diameter Støvbeskyttet Støvtett

Beskyttelse av personer Ingen beskyttelse med handbaken med finger 12,5mm diameter med verktøy 2,5mm diameter med tråd 1 mm diameter med tråd 1 mm diameter med tråd 1 mm diameter

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 12

Krav til tavler

Kapslingsgrad Annet siffer:

Annet siffer 0 1 2 3 4 5 6 7 8

EN 60439 - 7.2

NEK 400-210

Beskyttelse mot vanninntrengning ved: Ingen beskyttelse vertikale drypp drypp med utstyr i 15° vinkel regn/drypp i opptil 60° vinkel sprut fra alle kanter spyling kraftig spyling kortvarig neddykking varig neddykking ( Vanntrykk skal angis)

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 13

Krav til tavler

Kapslingsgrad

EN 60439 - 7.2

NEK 400-210

Første tilleggsbokstav

Første Beskyttelse mot berøring ved: Definisjon tilleggsbokstav A håndbaken Kule med diameter 50mm skal ha tilstrekkelig klaring til farlig del B finger Leddet testfinger med diameter 12mm og lengde 80mm skal ha tilstrekkelig klaring til farlig del. C verktøy Sylindrisk testdor med diameter 2,5mm og lengde 100mm skal ha tilstrekkelig klaring til farlig del D tråd Sylindrisk testtråd med diameter 1mm og lengde 100mm skal ha tilstrekkelig klaring til farlig del

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 14

Krav til tavler

Vern mot elektrisk støt

EN 60439 - 7.4

· Retningslinjer for beskyttelse mot direkte og indirekte berøring. · Tabell / beregningsformel for PE · Krav til tilgjengelighet ved service

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 15

Krav til tavler

Vern mot elektrisk støt

EN 60439 - 7.4

· 7.4.2 Direkte berøring -Isolasjon 7.4.2.1 -Skjerming/Kapsling7.4.2.2 -Hinder 7.4.2.3

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

· 7.4.3 Indirekte berøring -Beskyttelseskretser 7.4.3.1 -Fullstendig isolering 7.4.3.2.2.

Hans-Petter Nybakk

Side- 16

Krav til tavler

Vern mot elektrisk støt

EN 60439 - 7.4

Kapslet tavle / Skap

Krav til kapslingsgrad:

IP2X (sakkyndig ) IP2XC (usakkyndig)

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

·Avskjerming kan fjernes med verktøy eller nøkkel ·Avskjerming kan kun fjernes etter utkobling

Hans-Petter Nybakk

Side- 17

Krav til tavler

Vern mot elektrisk støt

EN 60439 - 7.4

Åpen tavle / Stativ

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Beskyttes ved hinder Krav til kapslingsgrad :

IPXX (sakkyndig)

·Hinder skal ikke kunne fjernes utilsiktet

Hans-Petter Nybakk

Side- 18

Krav til tavler

Beskyttelsesgrad

NEK 400-810.512.02

Tavler IP2X og mindre betjenes kun av sakkyndig eller instruert person

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 19

Krav til tavler

Beskyttelsesgrad

NEK 400-810. 512.02

Usakkyndig betjening: Alle overflater IP2XC

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 20

Krav til tavler

Krav til tavler for usakkyndige betjening. NEK 400-810.512.01.02

Tavler som betjenes av ikke-sakkyndige personer skal tilfredsstille sikkerhetskravene i NEK EN 60439-1 og 3

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 21

Krav til tavler

Krav til tavler for usakkyndige betjening. NEK EN 60439-3

Tilleggskrav:

· TTA (PTTA gjelder ikke) · Maks. 250A tilgangsstrøm · Maks. avgang 125A · Ikke knivsikringer · IP2XC (Alle overflater) · Vern avganger EN 60898 · Andre vern iht leverandørens

dokumentasjon Ref.NEK 400-810-53

Side- 22

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Krav til tavler

NEK 400-8-810

Valg og montasje av fordelingstavler

810.53

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Valg av vern i tavler for usakkyndig betjening

I tavler for usakkyndig betjening skal ­ i samsvar med NEK EN 60439-3, merkestrøm for overstrømsvern være: · maks 125 A for utgående kurser; · maks 250 A for vern i inngående. Overstrømsvern i utgående kurser beregnet for ledningsbeskyttelse i bygninger skal være i samsvar med NEK EN 60898 eller NEK EN 60269-3. Andre overstrømsvern skal være egnet for usakkyndig betjening i samsvar med produsentens anvisninger.

Hans-Petter Nybakk

Side- 23

Krav til tavler

NEK 400-8-810

Valg og montasje av fordelingstavler

Valg av vern i tavler for usakkyndig betjening ref. NEK 400 § 810.53 Moeller bekrefter at vår vernserie PLHT og NZM1/NZM2 også kan være egnet for usakkyndig betjening når nedenstående forbehold er ivaretatt:

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

- montert i et godkjent skap/kapsling med berøringsbeskyttelse IP2XC - plombert deksel for verninnstilling - Ik3pmax. < 15kA - usakkyndig person har ikke tillatelse til å legge bryteren inn etter at bryteren er løst ut pga. overlast/kortslutning/jordfeil - bryteren kan benyttes som en servicebryter, dvs. betjenes AV/PÅ - ved usakkyndig betjening skal det gjøres oppmerksom på ovennevnte forbehold ved hjelp av tydelig merking (f.eks. merkeskilt)

BRUKERVEILEDNING Bryteren kan benyttes av usakkyndig person som en servicebryter, dvs. betjenes AV/PÅ. Ved utløst bryter må autorisert installatør kontaktes.

Hans-Petter Nybakk

Side- 24

Krav til tavler

Maskintavler

Kun betjening av sakkyndig eller instruert personell

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

EN 60439 / EN 60204

Hans-Petter Nybakk

Side- 25

Krav til tavler

Kapslet tavle / Skap

Tavlerom Sjakt / Kott Rom / Gang

LÅS LÅS LÅS

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Alt 1: Betjenes av sakkyndig / instruert personell

· Dører åpnes med nøkkel eller verktøy · Beskyttelse bak åpne dører: Min. krav IPXX / Anbefalt IP2X

Hans-Petter Nybakk

Side- 26

Krav til tavler

Kapslet tavle / Skap

Tavlerom Sjakt / Kott Rom / Gang

IP 2XC IP 2XC IP 2XC

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Alt 2 :

Betjenes av usakkyndig personell

· Dører kan åpnes kun med vrigrep · Beskyttelse bak åpnet dør: IP2XC

Hans-Petter Nybakk

Side- 27

Krav til tavler

Åpen tavle / Stativ

Sjakt / Kott

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Tavlerom

IP XX

LÅS

IP XX

LÅS

Betjenes kun av sakkyndig / instruert personell !

· Dører åpnes kun med nøkkel · Beskyttelse bak åpne dører : IPXX / Anbefaler frontavd. IP2X

Hans-Petter Nybakk

Side- 28

Krav til tavler

Tilgjengelighet

EN 60439 - 7.6.2.1

Komponenter og klemmer skal være tilgjengelig for

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

- montering - ledningstilslutning - vedlikehold - utskifting

Hans-Petter Nybakk

Side- 29

Krav til tavler

LYSBUEBESKYTTELSE

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Store skader allerede etter 15ms!

Side- 30

Hans-Petter Nybakk

Krav til tavler

Lysbuens ødeleggende krefter

Maks. trykk og temperatur oppnås 10...15 ms

2·10 Pa

5

4000 K

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Temperatur [K] T

etter tenning av lysbuen

Ikeff Trykk [Pa] P

5 ms 15 ms

Hans-Petter Nybakk

Side- 31

Krav til tavler

Lysbueskade

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 32

Krav til tavler

KRAV ?

Hva sier NEK-EN60439-1 ?

7.5.1 NOTE: Det bør tilstrebes størst mulig grad av beskyttelse av personer i tilfelle feil som fører til lysbue inne i tavlen. Det bør imidlertid først og fremst tilstrebes å unngå slike lysbuer ved en passende utforming eller ved å begrense varigheten av lysbuen.

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 33

Krav til tavler

Beskyttelsestiltak

- Hindre lysbuer

Mål

- Redusere lysbue-effekten

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

- Ivareta personsikkerhet - Hindre anleggsskader - Redusere driftsavbrudd

Hans-Petter Nybakk

Side- 34

Krav til tavler

Innvendig seksjonering

· Personbeskyttelse

EN60439.7.7

· Anleggsbeskyttelse

Dateiname

"FORMKRAV" -For å forebygger lysbueskader -For å begrense lysbueskader

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 35

Krav til tavler

Innvendig seksjonering

EN60439.7.7

Følgende oppnås med skilleplater ( metall eller isolerstoff ) :

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

· Berøringsbeskyttelse

Krav : Min IPXXB

· Beskyttelse mot inntrenging av faste partikler

Krav : Min IP 2X

IP2X oppfyller også IPXXB

Hans-Petter Nybakk

Side- 36

Krav til tavler

Formkerav

Form 1

Dateiname

Ingen separasjon

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 37

Krav til tavler

Formkerav

Form 2a

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Separasjon av skinner fra funksjonsenheter Terminering trenger ikke separeres fra skinner

Hans-Petter Nybakk

Side- 38

Krav til tavler

Formkerav

Form 2b

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Separasjon av skinner fra funksjonsenheter Terminering sammen med funksjonsenheter.

Hans-Petter Nybakk

Side- 39

Krav til tavler

Formkerav

Form 3a

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Separasjon av skinner fra funksjonsenheter. Separasjon av alle funksjonsenheter fra hverandre Terminaler trenger ikke separeres fra skinner.

Hans-Petter Nybakk

Side- 40

Krav til tavler

Formkerav

Form 3b

Separasjon av skinner fra funksjonsenheter. Separasjon av alle funksjonsenheter. Separasjon av terminaler for utgående kabler fra funksjonsenhetene, men ikke fra hverandre.

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 41

Krav til tavler

Formkerav

Form 4a

Separasjon av skinner fra funksjonsenheter. Separasjon av alle funksjonsenheter. fra hverandre inkludert terminaler for utgående kabler som er en integrert del av funksjonsenheten

Dateiname Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Hans-Petter Nybakk

Side- 42

Krav til tavler

Formkerav

Form 4b

Separasjon av skinner fra funksjonsenheter. Separasjon av alle funksjonsenheter. fra hverandre. Separasjon av alle terminaler for utgående kabler (også fra hverandre)

Schutzvermerk ISO 16016 beachten Dateiname

Hans-Petter Nybakk

Side- 43

Krav til tavler

Information

Lysbilde 1

43 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

817075


Notice: fwrite(): send of 201 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531