Read au Lng text version

au Lng

au lng mt bên hay hai bên ct sng là mt chng bnh do nhiu nguyên nhân gây ra, gp mi la tui c nam, n nhng c bit nhng ngi cao tui thì au lng hay mc nhiu hn. au lng có th chia làm hai loi: au lng cp và au lng mãn. au lng cp: Thng do b lnh, gây co cng các c vùng sng lng, dây chng ct sng b viêm, b phù n chèn ép vào thn kinh khi mang vác nng, sai t th gây sang chn vùng tht lng. au lng mãn: Thng do viêm ct sng, thoái hóa ct sng, lao, ung th, các tng ph bên trong b tn thng lan ta ra sau lng, au do c nng nh do: Thng kinh (n), suy nhc c th, suy nhc thn kinh ... Di ây xin gii thiu cách cha bnh au lng cp và au lng mãn do mt s nguyên nhân bng phng pháp không dùng thuc ca Y hc dân tc. au lng cp có nhiu nguyên nhân: au lng cp do lnh làm cho các c b co, cng vùng mông, lng. Yhc dân tc cho rng do hàn, thp gây ra. Vi các triu chng: au lng xy ra t ngt sau khi b lnh, tri ma, tm êm, m thp. au nhiu không cúi c. Ho, ht hi, nói to cng au. Tr mình, ngi lâu, ng lâu, i li cng au. Thng au mt bên. S, n các c lng bên au b co, cng. Phng pháp cha: Khu phong, tán hàn, tr thp, ôn kinh, hot lc, hành khí, hot huyt. Phng pháp không dùng thuc: Ngi bnh nm sp, thoi mái xoa bóp, day, xát, bm vào vùng au, mi ngày làm mt ln thi gian t 40 n 50 phút. Th thut: - Xoa: Dùng c hai bàn tay xòe ra. Tác ng nh trên vùng lng, xoa vòng tròn xoa nh nhàng, kiu xoa tròn. - Xát: Dùng c hai bàn tay xát mnh vùng lng, xát c hai tay ngc chiu nhau, xát ngang, xát dc. - Bóp: Dùng c hai bàn tay, ngón cái và các ngón khác bóp vào c lng, trng tâm ni b co cng. - Day: Dùng gc bàn tay (1 tay) nh hng mnh vào vùng lng va n, va day làm

cho vùng da xoay theo tay ca ngi làm. - Bm: Dùng ngón tay cái bm vào vùng au (nh ct móng tay), va bm va n, bm xong tng im li day và xoa. Trong khi xoa bóp nu có ru xoa bóp hoc các loi du gió, xoa vào vùng lng, kt hp càng tt. au lng cp khi thay i t th, hay mang các nng, lch t th. - Y hc dân tc cho là: Khí tr, huyt - Triu chng: Sau khi mang vác nng lch ngi, hoc sai mt ng tác, thay i t th, t nhiên b au mt bên sng lng, au d di mt v trí, vn ng gii hn, nhiu khi không cúi c vì c co cng, i li gii hn. - Phng pháp cha không dùng thuc: Aùp dng xoa, xát, bóp, day, bm nh phn mt ã trình bày. au lng do viêm ct sng - Y hc dân tc cho là do thp nhit. - Triu chng: Có sng, nóng, vùng ct sng lng au nhc nh bnh viêm a khp dng thp. - Phng pháp cha không dùng thuc bng xoa bóp, day, bm nh trên. au lng mãn - Nguyên nhân: Do nhiu chng gây nên bnh au lng mãn. ây xin gii thiu mt chng bnh thng gp là bnh suy nhc c th. - Y hc dân tc gi là H Lao (âm h, dng h, khí h, huyt h). - Th: Thn dng h. - Bnh thng gp nhng ngi cao tui, lão suy, vi các triu chng ri lon tiêu hóa, tiêu lng kéo dài, suy nhc thn kinh th hng phn gim. - Triu chng thng thy: S lnh, chân tay lnh, au lng, mi gi, ù tai hoa mt, hot tinh, di tinh, lit dng, ái êm nhiu ln, tiêu lng và thng i tiêu lng vào lúc tng sáng, trí nh gim, ngi gy, kém n, mt ng, ng hay mê, có khi mê xong không nh, rêu li trng, cht li nht, mch: Trm, trì, nhc (chìm, chm, yu). - Phng pháp cha bnh không dùng thuc: Xoa, xát, bóp, day ging nh cách ca

bnh au lng cp. Riêng bm huyt ca bnh au lng mãn thì s dng theo phng pháp au âu bm ó, bm mnh. Bnh au lng k c cp hay mãn u chú ý n n ung. - Kiêng n: i vi các bnh v xng, c, khp nói chung không nên n cà các loi (tr cà chua), mng các loi, u xanh, rau rm. i vi bnh au lng do suy nhc c th (th thn dng h) kiêng không n các cht tanh, lnh nh tôm, cua, c, hn, cá các loi, nc á, không n các loi rau có tính nhun tràng nh rau mng ti, rau ay, rau dn, rau sam. i vi ngi bnh mãn tính và ngi cao tui luôn nh bn im cm: n lnh, ung lnh, ng lnh, tm lnh (nht là tm êm) và luôn nh hai rèn: - Rèn luyn thân th hàng ngày vào lúc sáng dy và ti trc khi ng Có nhiu phng pháp rèn luyn nên chn phng pháp nào phù hp vi kh nng sc kho, không nên quá sc. - Rèn luyn ý chí: Luôn lc quan vui v, tránh tt c các nh hng xu nh hng n tâm lý ca mình thì c th khe mnh và ngc li.

Hoàng Thu

Information

au Lng

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

789112