Read Microsoft Word - Produkter Takstige.doc text version

TB Taksikring AS, Sannivn. 24, 3719 Skien, tlf 35 50 19 29, fax 35 50 19 39

www.TBTaksikring.no

Produkter ­ Takstige Takstigen er vårt mest solgte produkt. Det er typegodkjent, enkelt å montere og svært konkurransedyktig på pris. Stigen leveres i moduler på to og tre trinn. Innfestepakkene er delt inn i 3 hovedtyper: - takstein/skifer - takpanner/-plater - papptak I tillegg leveres spesialinnfester for skjult innfeste til visse typer takpanner. Billedserien viser monteringen på takstein og er et supplement til den medfølgende monteringsanvisningen. Det anbefales å bruke batteridrill.

Vi selger også enkle universaltrinn, som brukes på tak med "kinavipp".

1) De nedre støttestagene monteres først. Taksteinen skyves opp og støttestagene festes med spiker/skrue i lekten. Taksteinen legges tilbake på plass.

2) Her tre-trinns moduler, den første modulen tres på støttestagene.

3) Montér så tverrtrinnene. Neste modul tres i den første og skrus fast. Deretter er det bare å gjenta prosessen for hver modul.

4) Før siste modul kan settes på plass, må innfeste monteres. Fest innfesteskinnen til takstolene. Montér deretter innfestestagene i skinnen.

5) Tre siste modul inn på innfeste og deretter ned i forrige modul. Sett på trinnene og skru fast.

TB Taksikring AS, Sannivn. 24, 3719 Skien, tlf 35 50 19 29, fax 35 50 19 39

www.TBTaksikring.no

6) Til slutt festes siste modul til innfestesstagene.

7) TB Takstige ferdig montert.

Information

Microsoft Word - Produkter Takstige.doc

2 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

905995