Read Microsoft PowerPoint - Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde Emma - foetale houding text version

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg

Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg

· De toenemende vergrijzing in België zorgt ervoor dat we meer en meer geconfronteerd worden met zwaar zorgafhankelijke personen met dementie in de Woon- & Zorgcentra.

­ ­ ­ ­ Verminderde mobiliteit/actieve deelname Verhoogde spierspanning / paratonie Contractuurvorming & foetale houding Oncomfortabele verzorging voor zorgvrager en verlener

· Welke zorg bieden we deze personen aan en welke zijn de aandachtpunten?

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

1

Doelstellingen

· De doelstellingen binnen comfortzorg & patiëntgestuurde zorg:

­ Lig- & zitcomfort, ­ Transferbeleid ­ Comfortabel wassen, kleden en verschonen

· Specifieke noden voor Emma

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

Begripsomschrijvingen Dementie

· · · Dementie komt van het Latijn en staat letterlijk voor het ophouden van de werking van de geest. Toestandsbeeld dat onomkeerbaar is Gekenmerkt door globaal verlies van cognitieve functies

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Denken Geheugen Concentratie Oriëntatie Ruimtelijk inzicht Oordeelvermogen Gedrag Stemming Motoriek & Lichaamsschema

· ·

Hierdoor kan men de normale dagelijkse bezigheden niet meer uitoefenen. Dementie is geen ziekte maar een syndroom, het gaat om een aantal met elkaar samenhangende symptomen die zich tegelijk voordoen

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

2

Begripsomschrijving activiteit en paratonie

· Verminderde mobiliteit / actieve deelname

­ Doelgerichtheid

· Verhoogde spierspanning / paratonie

­ Onbewust `tegenwerken' of onvrijwillige hypertonie bij elke vorm van passief bewegen in alle bewegingsrichtingen ongeacht de uitgangshouding ­ Snel en traag mobiliseren & optreden van paratonie ­ Prevalentie paratonie & ernst van dementie ­ Ernst van paratonie & dementieel proces (kwaliteit van leven) ­ Oorzaak van verlies aan loopvermogen en dus van rolstoel en bed afhankelijkheid

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

Begripsomschrijving contractuur

· Langdurig aanhouden van paratonie contractuurvorming · Blijvende bewegingsbeperking of dwangstand van een gewricht · Gebruikelijke bewegingsuitslagen · Verkorting van

­ ­ ­ ­ Spierweefsel of peesweefsel Ligamentaire of capsulaire structuren Zenuwbaan Huid

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

3

Begripsomschrijving Foetale houding

· Karakteristiek houding ­ herkenbaarheid · Benaming is in de woordbetekenis niet juist

­ Benaming suggereert terugkeren naar houding die eigen is aan foetus ­ Komt niet overeen met typische kenmerken van foetale houding bij persoon met dementie

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

Begripsomschrijving Foetale houding

· In de foetale houding ontstaan er om de uiteinden van het lichaam, en zo het volledige lichaam, te controleren:

­ Hoge spanning, ­ Vaak staan extremiteiten tegen mekaar of zeker naar mekaar toe ­ De hand en voetgewrichten staan volledig in hun eindstanden ­ Vaak is deze gewrichts eindstand ook terug te vinden in knieën en ellebogen ­ De hoofd- en rompdominantie zijn maximaal ­ De capaciteit van de persoon is minimaal, passief bewegen geeft tonus- en gedragsveranderingen ­ De tonische reflexen kunnen continu en manifest aanwezig zijn ­ Iedere vorm van instabiliteit in lig of zit, indien nog mogelijk geeft absolute tonus opbouw.

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

4

Voorbeelden Foetale houding

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

Voorbeelden Foetale houding

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

5

3 Voorwaarden tot Foetale houding

1. Het duwen van het hoofd in het kussen als teken van extensie noodzaak om het lichaam te stabiliseren. De noodzaak om met een orthese de benen en voeten te informeren om zo invloed te hebben op de verhoogde tonus en het gedrag. Invloed hebben op de tonus van de armen en handen door "harde" weerstand te plaatsen in de handen.

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

2.

3.

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Rakt principes foetale houding

· Bedhouding met inputverbeterende elementen (lichaamsschema) Tonus `normalisatie' & positieve gedragsverandering · Stabiele houding:

­ Enkel toe te passen in ruglig. ­ Zelden biedt zijlig met extra steun voor en achter het lichaam ook soelaas ­ Wanneer toch toegepast

· Beide benen best in een 90°-90° houding ondersteunen. · De zijlig = instabieler dan ruglig Door een kleiner steunvlak Door het makkelijk weg kunnen draaien van romp en hoofd. · Dus: extra aandacht naar stabiliteit door positionering = uiterst belangrijk

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

6

Rakt principes foetale houding

· Om tonus van beide benen te controleren Op maat gemaakte beenorthese Die maximaal informerend moet zijn · Opm: een houding opleggen of de benen `fixeren' in de, voor therapeuten, beste houding heeft vaak een overprikkeld effect waardoor de tonus alleen maar zal stijgen en het gedrag negatief verandert. · Informeren = het lichaam positioneren op een stabiele ondergrond waarbij informatie wordt gegeven over de distale, laterale en mediale eindigheid van het lichaam.

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

Rakt principes foetale houding

· Handen en armen niet meer in staat om voor extra stabiliteit te zorgen · Proberen het lichaam letterlijk bij zich te houden. · Kenmerkend: ­ Duidelijke flexie bewegingssynergie, ­ Gericht naar het lichaam ­ Waarbij de handen regelmatig de kin als eindpunt hebben. · Enige ontspanning in het bovenste lidmaat = een hele uitkomst ­ Ontstaan van drukafname die wordt uitgeoefend op het lichaam, met alle gevolgen vandien.

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

7

Rakt principes foetale houding

· Uitkomst: ­ `Harde' kokertjes bestaande uit pvc buisjes van verschillende diameters al dan niet voorzien van een badstof laag of lagen ­ Volgens Affolter zal harde weestand de hand informeren en beter in beeld brengen binnen het lichaamschema, waardoor de hoge tonus niet nodig zou zijn om hetzelfde te bekomen. ­ De bepaling van de diameter, hoogte en hardheid van het materiaal moet individueel bekeken worden. Te veel willen vragen of te snel willen zijn zal eerder negatieve gevolgen hebben voor de stand van de polsen. · Om de flexiesynergie te doorbreken moet er totaal gewerkt worden. De verwachte reactie in het bovenste lidmaat op `harde' handrolletjes zal niet optreden als de rest van het lichaam niet stabiel is.

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

Hoe bekomt men dit alles binnen een 24 uur setting

· Ligcomfort

­ ­ ­ ­ Ruglig ­ zijlig `Tegenindicatie' lucht- & alternating matrassen ½ >1/4 Visco-elastisch schuim ­ banaankussen - beenorthese Dynamisch ligmiddel

· Zitcomfort

· Transferbeleid

­ Passieve zithouding ­ actieve zithouding ­ `Tegenindicatie' lucht- & alternating kussens ­ Kelvin zitelement ­ Enkelzijdig glijlaken + steeklaken techniek ­ Passieve lift met comfort transfersling ­ Zijwaarts aanrijden aan rolstoel ­ `Verzorgend wassen' ­ Adaptieve kledij ­ PDL technieken

· Wassen kleden en verschonen

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

8

Ligcomfort

· Ruglig > zijlig Stabiele houding · Tegenindicatie lucht - alternating matras

· Onderlaag

· Continue, onveranderlijke & voldoende `harde' externe input prikkels en stabiliteit aanbieden · Belangrijk: extremiteiten maximaal geïnformeerd ondersteund, ook distaal (=stabiliteit). Daling van verhoogde lichaamstonus Daling van decubitus risico, doordat drukpunten minder belast worden. en

· Onderlaag moet zorgen voor een drukspreidende capaciteit.

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

Ligcomfort: ½ Alternating

· · "50%-50%" Verdeling belast-onbelast = Theoretische decubitus preventie ten top drukontlasting

·

Bij Emma: zelfs met goede mogelijkheid van bedondersteuning nooit max ondersteuning van lichaam in foetale houding Emma > "50%" onbelast lichaamsdeel Wat gebeurd er voor Emma op ½ systeem:

­ ± "Belaste

·

50% lichaamsdeel"

Wordt zwaarder belast als normaal. 100% lichaamsgewicht op 50% contactoppervlak Druk/cm² : 200% ivm normale belasting indien 100% ondersteund zou worden Pijn op drukpunten "Vluchten" van pijn door verdere toename van tonus en foetale houding

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

9

Ligcomfort: ½ Alternating

· Wat gebeurt er bij Emma op ½ systeem:

­

± "Onbelaste 50 % lichaamdeel"

= Onstabiele houding mede door wisseling van cellen & weinig `harde' externe prikkels door luchtmaterie Tonus om `harde' prikkels te verkrijgen en om zo opnieuw het lichaam te plaatsen in het lichaamsschema Verzinken in foetale houding Lichaams belaste 50% gedeelte Druk/cm² Pijn op drukpunten Verder "vluchten" van pijn door verdere toename van tonus en foetale houding

·

Conclusie van ½ systeem voor Emma: ­ ­ ­ Foetale houding door > druk/cm² & onstabiliteit Decubitus preventie en ­ risico door < contactoppervlak = Sterke vicieuze cirkel

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

Ligcomfort: ¼ Alternating

· "75%-25%" Verdeling belast ­ onbelast

· 25% Drukontlasting = mindere decubituspreventie ­ Maar cyclus tussen luchtcellen verloopt sneller waardoor na x aantal uur dezelfde drukontlasting kan verkregen worden · Bij Emma: zelfs met goede mogelijkheid van bedondersteuning nooit max ondersteuning van lichaam in foetale houding Emma "25%" onbelast lichaamsdeel

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

10

Ligcomfort: ¼ Alternating

· Wat gebeurd er voor Emma op ¼ systeem ivm het ½ systeem: ­ ± "Belaste 75% lichaamsdeel" Wordt zwaarder belast als normaal. 100% lichaamsgewicht op 75% contactoppervlak (bij ½ 100% op 50%) Druk/cm² : 133% ivm normale toestand indien 100% ondersteund zou worden (bij ½ 200% ± 70% minder druk/cm² bij ¼) Pijn op drukpunten minder snel optreden dan bij ½ systeem Minder snel optreden van "vluchten" van pijn door verdere toename van tonus en foetale houding

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

Ligcomfort: ¼ Alternating

· Wat gebeurt er bij Emma op ¼ systeem ivm ½ systeem:

­

± "Onbelaste 25 % lichaamdeel"

= "50%" Minder onstabiele houding ivm met ½ systeem (25% tov 50% onbelast/onstabiel) ¼ systeem blijft wel voor onstabiliteit zorgen door snellere wisseling van cellen & weinig `harde' externe prikkels door luchtmaterie Tonus om `harde' prikkels te verkrijgen en om zo opnieuw het lichaam te plaatsen in het lichaamsschema Verzinken in foetale houding Lichaams belaste 50% gedeelte Druk/cm² Pijn op drukpunten Verder "vluchten" van pijn door verdere toename van tonus en foetale houding

·

Conclusie van ¼ systeem voor Emma: ­ ­ ­ Foetale houding door onstabiliteit (minder door druk/cm² component ivm ½ systeem) Decubitus preventie door < contactoppervlak maar verloopt efficiënter dan bij ½ systeem = Vicieuze cirkel

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

11

Ligcomfort: wat dan wel als volledig antwoord aan foetale houding & max decubitus preventie

· Combinatie:

­ Visco-elastische schuimmatras

· Stabiele onderlaag & drukspreidend door groot contactoppervlak · --- Foetale houding · +++ decubituspreventie

­ Banaankussen onder hoofd en langsheen romp

· · · · Stabiliteit en contactoppervlak + Externe prikkels lateraal --- Foetale houding +++ decubituspreventie

­ Beenorthese

· Maximaal ondersteuning + externe prikkels lat, med & distaal · = Lichaamsschema ontspanning · --- Foetale houding · Druk per cm² en ontspanning · +++ Decubitus preventie

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Ligcomfort: maximalisatie van stabiliteit, externe prikkels en contactoppervlak?!

· Dynamisch ligmiddel:

­ Vorm van de matras past zich aan, aan de houding en houdingsveranderingen van de ligger. ­ Korrels vluchten weg van hoogste druk ­ De druk op de huid blijft daarbij continue dezelfde. ­ Voorkomen van schuifeffecten ­ Optimale drukverdeling door max contact opp. & volledige ondersteuning van lichaamshouding (=ontspanning) ­ Foetale houding wordt beantwoord & goede decubitus preventie

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

12

Zitcomfort: Passieve zithouding versus actieve zithouding

­ Actieve zithouding

· Onstabiele houding · Lichaams tonus · Uitputting · Verzinken in foetale houding · Decubitus preventie door drukpuntbelasting

111°

­ Passieve zithouding

· Max stabiele houding · Lichaamstonus · Decubitus preventie

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

131°

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

Zitcomfort

· `Tegenindicatie lucht ­ alternating kussen

· Onderlaag

· Continue, onveranderlijke & voldoende `harde' externe input prikkels en stabiliteit aanbieden · Belangrijk: zitvlak moet maximaal geïnformeerd en ondersteund worden, (=stabiliteit).

Daling van verhoogde lichaamstonus Daling van decubitus risico, doordat drukpunten minder belast worden.

· Onderlaag moet zorgen voor een drukspreidende capaciteit.

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

13

Zitcomfort: principes

· Maximaal contactoppervlak · Stabiele onderlaag · Voldoende `harde' - externe prikkels voor creatie van lichaamschema · Laterale ­ mediale ­ distale ondersteuning/omvatting van het lichaam · = Zitorthese · Moduleerbaarheid om houdingsverandingen op te vangen

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

Zitcomfort: wat dan wel?!

· KelvinComfort Zitelement

· Modulair zitelement · Dynamisch karakter · Vrij ophangende hoes met afristbare kussens · Alle rug- en zijkussens

­ Korrels en latex. ­ Korrels = optimale contourvorming en ondersteuning van het lichaam ­ Latex = zachte en comfortabele gevoel ­ Vrije bewegingsmogelijkheid dynamisch karakter = comfortabele zithouding

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

14

Zitcomfort: wat dan wel ?!

· Het zitkussen

­ ­ Veerkrachtig, drukverdelend & duurzaam schuim en latex. Waarom geen Korrelprincipe

· Goede pasvorm geven · Maar blijkt te vormvast = "harde" zit · Bij kleine houdingsveranderingen moet het kussen in staat zijn om te reageren, wat het dan minder of niet kan doen. · Goede drukverdeling & veerkrachtig waardoor kleine houdingverandering direct worden opgevangen.

­

Combinatie latex & schuim = comfortabele zit.

­

Abductieheuvel.

·

De Comfort hoes

­ ­ ­

zachte dacron met een badstoftoplaag 80% katoen Reduceren van transpiratie

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

Zitcomfort: KelvinComfort doelgroep

· · De KelvinComfort leent zich uitstekend voor passieve rolstoelgebruikers, waarbij houdingscorrecties niet langer centraal staan. De KelvinComfort is een modulair zitelement, waarmee een individuele benadering van de zitproblematiek mogelijk is. Kenmerkend voor deze doelgroep zijn de functionele beperkingen en de contracturen door uiteenlopende (neurologische) ziektebeelden. Door de vorm en de vulgraad van de kussens aan te passen, kan een individuele vorm gecreëerd worden, waardoor een adequate ondersteuning ontstaat. Het dynamische karakter geeft de gebruiker een gecontroleerde bewegingsvrijheid. De KelvinComfort biedt deze doelgroep maximale ondersteuning tijdens een ontspannen en comfortabele zit. Deze doelgroep is gebaat bij een comfortabel en geborgen gevoel, zonder daarbij af te doen aan de mobiliteit, waardoor de interactie met de omgeving gewaarborgd blijft. De KelvinComfort biedt dus een uitkomst voor mensen die niet meer in een standaard (multipositie) rolstoel of zitschaal kunnen zitten en noodzakelijkerwijs in bed kwamen te liggen. De KelvinComfort geeft hen de mogelijkheid om aan tafel te zitten met de bewoners of een rondje in het park te maken met de familie, zonder verlies van comfort en de juiste ondersteuning.

·

·

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

15

Transferbeleid

· Enkelzijdig glijlaken + 3 steeklaken techniek

zonder te plooien)

­ Transfers in alle richtingen mogelijk (niet mogelijk bij dubbelzijdig glijzeil ­ Continu aanwezig

(Geen extra manipulaties naar zijlig om glijzeil er onder te plaatsen)

­ Bevindt zich volledig rond DLM

· Passieve lift met comfort transfersling type long seat

­ Maximale ondersteuning

· Zijwaarts aanrijden aan rolstoel

­ Lighouding bewaren van ruglig naar passieve zithouding en omgekeerd (niet onnodig naar zit brengen) ­ Bewoner maximaal achteraan in rolstoel plaatsen om maximale ondersteuning te verkrijgen

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Wassen ­ Kleden - Verschonen

· Verzorgend wassen

­ Handeling moet maar 1x uitgevoerd worden ipv 3x (inzepen, afspoelen en afdrogen) Positief bij zwaar zorgbehoevende, terminale of ernstig zieke bewoners Bewoner heeft minder discomfort van de verzorging Ergonomisch aspect voor zorgverlener

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

16

Wassen ­ Kleden ­ Verschonen: Adaptieve ­ aangepaste kledij

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

Wassen - Kleden - Verschonen

· PDL technieken in combinatie met:

­ ­ ­ ­ Verzorgend wassen Aangepast incontinentiemateriaal Adaptieve kledij Transferbeleid (glijlaken + steeklaken en passieve lift met comfort transfersling)

· Maakt volledige zorg mogelijk van bed tot rolstoel door bewoner één maal te draaien

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

17

Organisatorische voorwaarden

· Een multidisciplinair team:

­ Elk aspect van comfortzorg vanuit elke discipline te benaderen ­ Waarborgen van deskundigheid ­ Tegemoet komen aan de complexe samenhang & problemen

· Een interdisciplinaire communicatie structuur:

· Probleemdefinitie / situatieschets · "Behandeldoelstellingen";

­ Teamleden bespreken alle relevante informatie ­ Proberen deze te integreren tot een gemeenschappelijke

· Een transdisciplinaire werking op de werkvloer

­ Alle teamleden houden zich op gegronde wijze bezig met aspecten van andere disciplines ­ Omgekeerd accepteren ze dat anderen dit doen ten opzichte van het eigen vakgebied ­ Teamleden werken samen en nemen elkaars taak over ­ onder eindverantwoordelijkheid van de oorspronkelijke discipline ­ Er wordt kennis opgedaan van elkaars begrippen en werkwijzen en elkaars disciplinairedoelstellingen Waardoor men er actief kan aan deelnemen.

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Transdisciplinaire organisatie

· Hoe moet elke zorgverlener zich opstellen om patiëntgestuurde zorg mogelijk te maken?

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Teamspeler Communicator Belangen behartiger Groot professionalisme Expert in eigen discipline Levenslag leren Manager

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

18

Transdisciplinaire organisatie

· Aan welke competenties moet de zorgverlener binnen patiëntgestuurde zorg voldoen?

Attitude - Gedrag

ZV past zelfstandig deze kennis & Vaardigheden in complexe situatie toe ZV toont hoe vaardig hij/zij is in de uitvoering van deze kennis

Kennis

Competentiemodel volgens Miller

ZV weet hoe deze kennis te vinden & uit te voeren Kennis waarover ZV moet beschikken

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

Enkel op deze manier kan er gestreefd worden naar maximalisatie van algemeen comfort per zorgvrager 24 op 24, 7 op 7. Comfortzorg, met als uitgangspunt de zorgvrager, integreren in onze organisatie met deze dragende structuur zal leiden tot kwaliteit van zorg voor de zorgvrager en resulteert uiteindelijk tot kwaliteitszorg. Vernieuwend!? Verwonderd!? Of Verontwaardigd!?

Is dit Bent u Ik vraag alleen maar

Neem uw verantwoordelijkheid op

Bedankt voor uw aandacht & veel succes gewenst

Heeft u nog vragen of opmerking neem gerust contact op via [email protected]

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

19

Bronvermelding: Indien de totale visietekst of de gedeeltelijke inhoud ervan, (intern in de instelling) gebruikt of verwerkt wordt, wordt er gevraagd dat onderstaande bronvermelding steeds gerespecteerd wordt: (Titel Document); (Initiatief, Plaats, Datum); De Clercq Jo, T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg, Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg; www.tkz.be Dit document, noch de volledige of gedeeltelijke inhoud ervan, staat ter beschikking voor interne- of externe, commerciële of non-commerciële doeleinden buiten initiatieven van T.K.Z. Dit document, noch de volledige of gedeeltelijke inhoud ervan, mag onder geen enkel beding gedupliceerd, gereproduceerd of gewijzigd worden zonder schriftelijke toelating van T.K.Z. Voor bijkomende informatie of vragen, neem contact op met: De Clercq Jo T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Gsm: 0495/63.27.64 E-mail: [email protected] Adres: Lodreef 93 ­ 3010 Kessel-Lo

© Copyright ­ 2008 by Jo De Clercq. All rights Reserved. Docent Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Kinesitherapeut Woon-& Zorgcentrum De Wingerd - Leuven

Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde zorg Bij zwaar zorgafhankelijke personen met dementie

T.K.Z. ­ Terecht Kwaliteitsvolle Zorg www.tkz.be [email protected]

20

Information

Microsoft PowerPoint - Comfortzorg ­ Patiëntgestuurde Emma - foetale houding

20 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

673084