Read untitled text version

CALL FOR NOMINATIONS FOR ELECTION OF MEMBERS TO THE TEACHING COUNCIL

Notice is hereby given that, pursuant to the Teaching Council Acts 2001 and 2006 and the Teaching Council (Election of Members) Regulations 2008 and 2011, an election of i. 9 registered teachers employed in, or qualified to teach in, Recognised Primary Schools and ii. 7 registered teachers employed in, or qualified to teach in, Recognised Post-Primary Schools to be a member/members of the Teaching Council is about to be held. Nomination papers and further details of the election may be obtained from the Teaching Council's website, www.teachingcouncil.ie, or on application to the undersigned at the offices of the Teaching Council, Block A, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co. Kildare. Completed nomination papers must be delivered to the Returning Officer at the said offices not later than 4 p.m. on 31 January 2012. The Returning Officer will attend to receive nominations at the said offices between the hours of 2 p.m. and 4 p.m. on 31 January 2012. If the number of candidates nominated exceeds the number of positions available a ballot will be held. Ballot papers will be issued not later than 17 February 2012 and must be returned not later than 5 p.m. on 13 March 2012. Brendan O'Dea, Returning Officer Dated this 10th day of January 2012

GAIRM CHUN AINMNIÚCHÁN DO THOGHCHÁN BALL NA COMHAIRLE MÚINTEOIREACHTA

Cuirtear in iúl leis an bhfógra seo go bhfuiltear ar tí, de réir Achtanna na Comhairle Múinteoireachta 2001 agus 2006, agus Rialúcháin (Toghachán na mBall) na Comhairle Múinteoireachta 2008 agus 2011, toghcháin a reachtáil do i. 9 múinteoir cláraithe atá fostaithe, nó incháilithe le teagasc, i mBunscoileanna Aitheanna agus ii. 7 múinteoir cláraithe atá fostaithe, nó incháilithe le teagasc, in Iarbhunscoileanna Aitheanna a bheidh mar bhall/bhaill den Chomhairle Mhúinteoireachta. Tá fáil ar pháipéir ainmniúchán agus ar shonraí breise faoin toghachán ar láithreán gréasáin na Comhairle Múinteoireachta, www.oide.ie, nó ar iarratas chuig an té atá ainmnithe thíos ag oifigí na Comhairle Múinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara. Caithfear na páipéir ainmniúchán comhlánaithe a bheith ag an gCeann Comhairimh ag na hoifigí thuasluaite ar nó roimh 4 i.n. ar 31 Eanáir 2012. Beidh an Ceann Comhairimh i láthair chun glacadh le hainmniúcháin sna hoifigí thuasluaite idir na huaireanta 2 i.n. agus 4 i.n. ar 31 Eanáir 2012. Má bhíonn an méid iarrthóirí a ainmnítear níos mó ná an méid áiteanna a bhíonn ar fáil beidh ballóid ann. Eiseofar páipéir bhallóide faoin 17 Feabhra 2012 ar a dhéanaí agus caithfear iad a bheith ar ais faoi 5 i.n. ar 13 Márta 2012 ar a dhéanaí. Brendan O'Dea, Ceann Comhairimh Dátaithe an lá seo 10 Eanáir 2012

Information

untitled

1 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1076839