Read Leerdoelen rekenen text version

Leerdoelen rekenen Getalbegrip groep 3-4 Leerdoel Kerndoel 23, 24,25,26, 28 Ik kan de rekensymbolen herkennen en gebruiken Waaraan moet je denken Hoe bereiken Materialen

+, -, x,= Je weet wat deze tekens betekenen en je gebruikt ze om sommen te maken.

· ·

Pijlentaal Bussommen

·

Kopieerbladen

Ik kan hoeveelheden t/m 12 tellen Ik kan hoeveelheden t/m 12 tellen in groepjes van twee, vijf en tien

Heen en terug tot twaalf tellen

· ·

Samen tellen Oefenen met materiaal

· ·

rekenboek Fiches, blokjes

Heen en terug tellen tot twaalf met sprongen van 2, 5 of 10

· ·

·

Gestructureerde aantallen tellen Springen op de getallenlijn met de 2, vijfstructuur Hoeveelheden vergelijken

· · ·

Tienkaart Leergesprek Los telmateriaal

Ik kan getallen t/m 12 plaatsen op de getallenlijn

Je plaatst het juiste groepje bij een cijfer tot 12.

· ·

Ontbrekende getallen vinden Aantallen met cijfers verbinden

· · · ·

Klassikale getallenlijn Getalkaartjes Kopieerblad Rekenboek

Ik kan getallen t/m 10 lezen en schrijven

Het cijfer tot tien opschrijven dat je hoort. Het cijfer tot tien noemen dat je ziet. De splitsingen van de getallen t/m 10 oefenen.

· · ·

Cijfer in de lucht naschrijven Cijfer in boek natrekken Cijfer zelf schrijven

· · ·

Rekenboek Kopieerblad Grote cijfers

Ik kan de getallen t/m 10 splitsen

· · ·

·

Zichtbare aantallen aanvullen Getallen splitsen in twee groepen Twee groepen samenvoegen tot een getal Maken van splitsrijen

· ·

Kopieerboek Ringen/theedoek

Ik kan hoeveelheden t/m 20 tellen

Heen en terug tot twintig tellen

· · ·

Samen tellen Oefenen met materiaal Analogie vinden in getallen 2 - 12

· · · · · · · · · · ·

Rekenboek kopieerbladen Twintigkaart Kopieerbladen Rekenboek Ganzenbord/dobbelsteen Twintigkaart Leergesprek Los telmateriaal Klassikale getallenlijn eierdozen

Ik kan hoeveelheden t/m 20 tellen in groepjes van twee, vijf en tien Ik kan getallen t/m 20 plaatsen op de getallenlijn

Heen en terug tellen tot twintig met sprongen van 2, 5 of 10

· ·

·

Gestructureerde aantallen tellen Springen op de getallenlijn met de 2, vijfstructuur Hoeveelheden vergelijken

Je plaatst het juiste groepje bij een cijfer tot 20 en je plaatst het juiste cijfer bij groepjes tot 20. Het cijfer tot 20 opschrijven dat je hoort. Het cijfer tot 20 noemen dat je ziet. Je splitst de getallen tot 20 in groepjes van 10 en eenheden.

· ·

Ontbrekende getallen vinden Aantallen met cijfers verbinden

· · · ·

Klassikale getallenlijn Getalkaartjes Kopieerblad Rekenboek

Ik kan getallen t/m 20 lezen en schrijven

· · ·

Cijfer in de lucht naschrijven Cijfer in boek natrekken Cijfer zelf schrijven

· ·

Rekenboek Kopieerblad

· · ·

Ik kan de getallen tussen 10 en 20 splitsen in tienen en eenheden

·

Zichtbare aantallen aanvullen Getallen splitsen in twee groepen Twee groepen samenvoegen tot een getal Getallen splitsen in aantal groepen van tien en eenheden Samen tellen Oefenen met materiaal

· · ·

Rekenboek Kopieerblad rekenrek

Ik kan hoeveelheden t/m 100 tellen Ik kan getallen t/m 100 plaatsen op de getallenlijn

Heen en terug tot 100 tellen

· ·

· ·

Kralenketting Getallenlijn tot 100

Je plaatst het juiste groepje bij een cijfer tot 100 en je plaatst het juiste cijfer bij groepjes tot 100. Het cijfer tot 100 opschrijven dat je hoort. Het cijfer tot 100

· ·

Ontbrekende getallen vinden Aantallen met cijfers verbinden

· · · ·

Kralenketting met ruitertjes Rekenrek Rekenboek Kopieerbladen

Ik kan getallen t/m 100 lezen en schrijven

· ·

Cijfer zelf schrijven Cijfer benoemen bij aantal

· ·

Rekenboek Kopieerbladen

noemen dat je ziet. Ik kan vanaf een willekeurig getal verder of terugtellen t/m 100, in sprongen van 10 Ik kan de getallen t/m 100 splitsen in tientallen en eenheden Heen en terugtellen in sprongen van 10 tot 100 vanaf elk getal onder de 100.

· · Gestructureerde aantallen tellen Springen op de getallenlijn met de 2, vijf en tienstructuur Hoeveelheden vergelijken · · · · Klassikale rekenrek Individuele rekenrek Rekenboek Kopieerbladen

·

Je splitst de getallen tot 100 in groepjes van 10 en eenheden.

· · ·

·

Zichtbare aantallen aanvullen Getallen splitsen in twee groepen Twee groepen samenvoegen tot een getal Getallen splitsen in aantal groepen van tien en eenheden Idem als bij 100

· · · ·

Klassikale rekenrek Individuele rekenrek Rekenboek Kopieerbladen

Ik kan de getallen t/m 200 lezen en schrijven

Het cijfer tot 200 opschrijven dat je hoort. Het cijfer tot 200 noemen dat je ziet. Heen en terug tot 200 tellen In één keer zeggen hoeveel er ongeveer in een groep zit l zonder vooraf te tellen.

·

Ik kan de getallen t/m 200 tellen Ik kan hoeveelheden schatten

·

Idem als bij 100

·

Handig tellen, beredeneren

· ·

Rekenboek leergesprek

Leerdoelen rekenen Bewerkingen groep 3 en 4 Leerdoel Kerndoel: 29, Ik kan getallen t/m 20 optellen en aftrekken Waaraan moet je denken De goede antwoorden weten van sommen zoals; 5+2 en 15+2 De goede antwoorden weten van sommen zoals; type 7+8 De goede antwoorden weten van sommen zoals; 30+20, 50-10 De goede antwoorden weten van sommen zoals; 30+5, 20-3 Hoe bereiken Materiaal

· ·

Ik kan getallen t/m 20 optellen en aftrekken

· · · ·

Hoeveelheden vergelijken Tellen en redenerend oplossen van een probleem pijlentaal bussommen idem aanvullen tot tien

· · · · · · ·

Rekenboek Kopieerbladen Flanelbord/magneetbord met rondjes Fiches,knopen Kopieerbladen Rekenboek Idem

Ik kan getallen t/m 100 optellen en aftrekken

· ·

idem heen en terugtellen met tienstructuur

· · · ·

Klassikale rekenrek Individuele rekenrek Rekenboek Kopieerbladen

· · · idem heen en terugtellen met tienstructuur en eenheden

Idem

Ik kan getallen t/m 100 optellen en aftrekken

Ik kan getallen t/m 100 optellen en aftrekken

De goede antwoorden weten van sommen zoals; 32+15, 58-12 De goede antwoorden weten van sommen zoals; 35+7, 35-9

· ·

idem aanvullen en aftrekken van eerst tiental en daarna eenheden

·

Idem

Ik kan getallen t/m 100 optellen en aftrekken

· ·

idem met als tussenstap; terugtellen of aanvullen tot tiental

·

Idem

Ik kan getallen t/m 100 optellen en aftrekken

De goede antwoorden weten van sommen zoals; 64+18, 64-16

·

idem

·

Idem

Ik kan de keersommen uit de tafels 1 t/m 10 uitrekenen

Door groepjes bij elkaar op te tellen vind je de antwoorden van de tafels van 1 t/m 10.

·

herhaald optellen met sprongen van 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

· · · · · ·

Rekenboek Kopieerbladen Oefenkaarten tafels Tafelbingo Tafelprogramma computer tafelkaartjes

Leerdoelen rekenen Automatiseren groep 3-4 Leerdoel Kerndoel 27, 28 Ik kan uit mijn hoofd getallen t/m 10 splitsen Waaraan moet je denken De splitsingen van de getallen t/m 10 oefenen tot je ze uit het hoofd kent. Snel sommen tot de 10 uit het hoofd kunnen uitrekenen en kris kras door elkaar kunnen zeggen Hoe bereiken

· · Splitsrijen maken Splitssommen uit het boek /op de computer maken Werken met splitsbakjes Oefenen met materiaal Oefenen op de computer Oefenen met rekenboek Oefenen met rekenrek

Materiaal

· · · · Boek Computer Rekenrek Flitskaarten

·

Ik kan uit mijn hoofd erbij en erafsommen t/m 10

· · · ·

· · · · · ·

· ·

Rekenboek Rekenweb 3 op een rij Sommenkaart `alles telt' Computer Materiaal en spelletjes uit de rekenkast Rekenrek Flitskaarten

Ik kan uit mijn hoofd getallen t/m 100 splitsen in tientallen

80=30+50 De splitsingen in tientallen van de getallen t/m 100 oefenen tot je ze uit het hoofd kent. 56=50+6 56=40+16 Zie boven

· ·

·

Splitsrijen maken Splitssommen maken uit het boek en op de computer Werken met de getallenlijn

· · ·

Rekenboek Computer Getallenlijn

Ik kan uit mijn hoofd splitsen t/m 100 in tientallen en eenheden Ik kan uit mijn hoofd de tafels van 1 t/m 6 en 10

Zie boven

· · · ·

De tafels van 1 t/m 6 en 10 op je eigen manier oefenen tot je ze uit het hoofd kent en kriskras door elkaar kunt zeggen Rekenverhalen lezen en daar sommen van maken Verhaaltjes bedenken bij een

Tafelbingo Computer: rekenweb Edurom tafels Oefenkaarten tafels

· · ·

·

Oefenen met materiaal Tafelbingo spelen Eigen tafelkaartjes maken Tafels oefenen op de computer Rekenboek Rekenwebsite

Ik kan van een verhaaltje een som maken Ik kan van een som een verhaaltje

· ·

· ·

Rekenboek Rekenwebsite

maken

som

Leerdoelen rekenen Meten, tijd en geld Leerdoel Kerndoel 32, 33 Ik kan klokkijken; de hele en de halve uren op een klok met wijzers Waaraan moet je denken Klokkijken op klok met wijzers Hoe bereiken

· · · Oefenen met klokken Werkbladen met klokken Klokopdrachten in het rekenboek Oefenen met klokken Werkbladen met klokken Klokopdrachten in het rekenboek Oefenen met klokken Werkbladen met klokken Klokopdrachten in het rekenboek Winkeltje spelen Gelddoosjes

Materiaal

Klokken Werkbladen Rekenboek

·

Ik kan klokkijken; kwart over en kwart voor

Klokkijken

Klokken Werkbladen Rekenboek Klokken Werkbladen Rekenboek

· ·

·

Ik kan klokkijken

Klokkijken

· ·

·

Ik ken de euromunten en weet hoeveel ze waard zijn Ik kan bedragen tot 10,- met verschillende munten neerleggen

De waarde van de munten in euro's kunnen benoemen

· · Winkeltje spelen Bedragen neerleggen met geld Bedragen tekenen Bedragen opschrijven Winkeltje spelen Gelddoosjes Werkbladen Rekenboek

Bedragen tot 10,met muntgeld kunnen neerleggen of opschrijven

· ·

·

Gelddoosjes

Ik ken de eurobiljetten

De waarde van de biljetten in euro's kunnen benoemen Bedragen optellen Met verschillende munten en biljetten een bedrag neerleggen Teruggeven van wisselgeld

Ik kan gepast betalen

· ·

·

Winkeltje spelen Bedragen neerleggen met geld Munten inwisselen

Gelddoosjes Wekbladen Rekenboek

Ik kan geld teruggeven tot 10,-

· ·

Winkeltje spelen Bedragen neerleggen met geld

Gelddoosjes Wekbladen Rekenboek Gelddoosjes

· ·

Munten inwisselen Winkeltje spelen

Ik kan bij het betalen schatten of er genoeg, te veel of te weinig geld is Ik kan meten met natuurlijke voorwerpen Ik weet ongeveer hoe groot dingen zijn Ik kan meten met de maten meter, centimeter, gram en kilogram Ik kan met behulp van een plattegrond een blokkenbouwsel maken Ik kan een plattegrond lezen Ik kan een plattegrond maken Ik kan roosterfiguren natekenen Ik kan een blokkenbouwsel maken van een plattegrond met hoogtegetallen Ik kan met behulp van een plattegrond een blokkenbouwsel maken met hoogtegetallen

Uitrekenen en schatten

Meten met allerlei voorwerpen, grote en kleine

·

Meetopdrachten maken met materiaal

· ·

Voorwerpen om te meten Materiaal om mee te meten

Meten met een liniaal Wegen met een weegschaal Plattegrond nabouwen met blokken Plattegrond lezen

·

Meetopdrachten uitvoeren met liniaal

· · ·

Voorwerpen om te meten Liniaal Meetopdrachten uit het rekenboek

· ·

Het maken van een plattegrond Plattegrond lezen

·

·

Plattegrond uit rekenboek/ werkblad Blokken

spiegelen

·

Een roosterfiguur natekenen met behulp van ruitjespapier

·

·

Opdrachten uit rekenboek of werkbladen Roosterpapier

Plattegrond nabouwen met hoogte erin Plattegrond met hoogte erin kunnen lezen

· ·

Het maken van een plattegrond Plattegrond lezen

·

·

Plattegrond uit rekenboek/ werkblad Blokken

Ik kan met coördinaten een plek vinden op een plattegrond

Opdrachten uitvoeren met coördinaten. Leren wat coördinaten zijn

·

·

·

Op roosterpapier een tekenopdracht maken met behulp van coördinaten Coördinaten lezen en met de hulp daarvan een plaats bepalen Een grafiek maken Op roosterpapier de andere helft van een figuur tekenen

·

·

Opdrachten uit rekenboek of werkblad Roosterpapier

Ik kan figuren die voor de helft getekend zijn afmaken

spiegelen

·

· ·

Figuren roosterpapier Spiegeltje

Information

Leerdoelen rekenen

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

301676