Read cennik.pdf text version

spol.s r.o., BETONÁRSKA VÝROBA , Mikovíniho c.8 , 917 01 TRNAVA

www.techstav.sk

Vsetky uvedené ceny sú EX WORK (zo závodu), vrátane nakládky tovaru zabaleného na paletách.

platný od 01.01.2012

Vekos (rozmery) d./s./v. (mm) Hrúbka Betónová Potreba na Cena za 2 steny zálievka m muriva kus m3/m2 (ks/m2) bez DPH (Eur/ks) Cena za kus s DPH (Eur/ks) Pocet kusov na palete

deliaca D rohová R

Kontakt:

tel.:033 / 5512 406 fax:033 / 5512 406 mobil:0905 749 729

Oznacenie výrobku

Hmotnos

Typ

ks/paleta palety

(mm)

(ks)

40+10R+10RD

(kg)

16 - 17,5

Debniaci dielec 15

BD - 15 500/150/230 150 0,082 8,5

1,00

1,20

60

40+10R/D

975

17,5 - 21,5

T

Debniaci dielec 20

BD - 20 500/200/230 200 0,123 8,5

1,06

1,27

50

30+5R+5RD

915

20 - 25

T

Debniaci dielec 25

BD - 25 500/250/230 250 0,163 8,5

1,13

1,36

40

20+5R+5D

825

21 - 30

T

Debniaci dielec 30

BD - 30 500/300/230 300 0,206 8,5

1,21

1,45

30

18 + 6R

675

25

T

Debniaci dielec 40

BD - 40 z

základná,rohová

500/400/230

400

0,286

8,5

1,41

1,69

24

12D+6R+6RD

600

27 - 39

S

Debniaci dielec 40

BD - 40 d

deliaca,rohová

500/400/230

400

0,280

8,5

1,41

1,69

24

15 + 5D

865

28

S

Debniaci dielec 50

BD - 50 400/500/230 500 0,280 11

1,43 0,90 1,20 1,11 1,23 1,56 1,30 1,20 0,90

1,72 1,08 1,44 1,33 1,48 1,87 1,56 1,44 1,08

20

560

8

S

Dielec stpový

DS 20 x 20 200/200/230 200 0,114 22 100

800

15

S

Dielec stpový

DS 20 x 40 200/400/230 200 0,140 11 50

750

14

S

Dielec stpový

DS 25 x 30 250/300/230 250 0,146 17,5 60

840

15,5

T

Dielec stpový

DS 30 x 30 300/300/230 300 0,180 14,5 45

698

24

T

Dielec stpový

DS 40 x 40 390/390/230 400 0,256 11 24

580

11,5

S

Dielec stpový kruh

DS K 30 Ø 300/230 300 0,146 14,5 45

45+5D

518

15

T

Dielec vlnkový

DV - 20 400/200/200 200 0,068 12,5

(ks/m)

50

750

6,5

S

Strieska

ST - 20 200/300/63 200 ­-

5

72

468

S

strana 1/2

Kontakt:

tel.:033 / 5512 406 fax:033 / 5512 406 mobil:0905 749 729

Oznacenie výrobku

Vekos (rozmery) d./s./v. (mm)

Hrúbka steny

Tepelný Potreba na Cena za odpor

2 -1

Cena za kus s DPH (Eur/ks)

Pocet kusov na palete

deliaca D rohová R

Hmotnos

Typ

m muriva

2

2

kus bez DPH (Eur/ks)

ks/paleta palety (kg)

11 - 11,5

(mm) R (m KW )

(ks/m )

(ks)

Tvárnica priecková

TP - 7 500/70/220 70 ­9

88+16D

0,71

0,85

104

60 + 20D

1150

16 - 17

T

Tvárnica priecková

TP - 12 500/120/220 120 ­9

0,90

1,08

80

40 + 10RD

1300

24,5 - 25

T

Tvárnica nosná 20

TN - 20 500/200/220 200 0,63 9

1,36

1,63

50

55 + 5RD

1230

18,5 - 19

T

Tvárnica nosná 25

TN - 25 300/250/220 250 0,73 14,5

0,96

1,15

60

25 + 5RD

1110

27,5 - 31,5

T

Tvárnica nosná 30

TN - 30 378/300/220 300 0,83 11,5

1,30

1,56

30

845

T

Drevená paleta

T S

105 x 90

8,30

9,96

T

Drevená paleta

105 x 80

8,30

9,96

S

Pri dodávke výrobkov firma Techstav fakturuje za palety cenu poda platného cenníka Techstavu. Kupujúci je povinný vráti palety na vlastné náklady. Palety môzu by vrátené do 3 mesiacov od expedície z Techstavu. Po uplynutí 3 mesiacov uz firma Techstav nie je povinná palety spätne odkúpi. Techstav preberie spä len taký pocet paliet, aký bol odobratý. Techstav preberá palety neposkodené, ocistené a ulozené na seba (nie do seba). Palety musia by pri preberaní uz roztriedené poda typov paliet. Pri nedodrzaní týchto dodacích podmienok nebudú palety od odberatea prebraté.

strana 2/2

Information

2 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

298185