Read 54408110 Spennarmering text version

Spennarmeringsarbeider

­ prosjektering og utførelse

20 ­ 22 april 2005 Vinger Hotell, Kongsvinger

PROGRAM

ONSDAG 20 APRIL

0830 (1) Åpning - Kompetansekrav i henhold til NS3465 og NB 14 - Målsetting med kurset Sivilingeniør Reidar Kompen Spennsystemet - Oversikt over gjeldende regelverk - Standarder - Godkjenning av spennsystemer - Hva skal dokumenteres på byggeplass og hvorfor Sivilingeniør Reidar Kompen Spørsmål/pause Spennsystemenes komponenter ­ gjennomgang og demonstrasjon - Forankringer - Skjøtekoblinger - Nipler - Lufteslanger - Jekker - Kiler - Etc Teknisk sjef Tommy Lindstrand Pause Spennsystemenes komponenter ­ gjennomgang og demonstrasjon - forts Teknisk sjef Tommy Lindstrand Spørsmål Lunsj Transport, lagring og montering - Til og på byggeplass - Nyansering av rust - Kabelrør - Forankringer - Skjøtekoblinger - Konflikt med slakkarmering, plassbehov Daglig leder John Taraldsen Injiserings- drens og lufteslanger Sivilingeniør Reidar Kompen Spørsmål / pause Kontroll før utstøping, utstøping, kontroll av oppspenningsfasthet - Geometri - Retthet inn mot forankringer, vinkel - Betong, fasthet, herdekontroll, krav til prøvning Senioringeniør Einar Noremark 1145 1245 (11) 1430 1500 (7) Spørsmål/diskusjon/pause Oppspenning - Plassbehov for jekker - Måling av forlengelse av kraft - Hva når det ikke stemmer, avviksbehandling - Låsetap, generelt - Korte kabler-låsetap - Kontroll av konstruksjon ved oppspenning - Opprissing, deformasjoner - Oppspenningsprotokoll - Godkjenning av oppspenning - Etteroppspenning Daglig leder John Taraldsen Gode og dårlige eksempler fra dagens praksis Senioringeniør Einar Noremark Spørsmål/diskusjon Slutt for dagen 1800 (12.2) Injisering ­ Oppsummering og konklusjon 1830 Slutt for dagen

FREDAG 22 APRIL

0830 (13) Prosjektering - Prosjekteringsmal - Friksjonstap-låsetap - Oppspenning - Spaltestrekk Sivilingeniør Lars Toverud Spørsmål/pause Prosjektering - fortsettelse - Spennarmering uten heft - Ekstern armering Sivilingeniør Lars Toverud Spørsmål/diskusjon/pause Krav til HMS ved spennarmeringsarbeider - Pushing - Oppspenning - Injeksjon Teknisk sjef Tommy Lindstrand Hva kan gå galt og hva gjør du da ­ typiske problemområder - Eksempler fra gjennomførte prosjekter Sivilingeniør Lars Toverud Spørsmål Lunsj Produksjonsunderlag og kontrollplan for spennarmeringsarbeider - Hva skal den inneholde - Krav til dokumentasjon på byggeplass Senioringeniør Einar Noremark Spørsmål/pause Eksamen Slutt

0845 (2)

0915 0930

1600 (8)

0915 0930 (3)

1015 1045 (14)

1645 1715

TORSDAG 21 APRIL

INJISERING 0830 (9.1) Testmetoder for injiseringsmasser - Hvorfor og hva skal testes Sivilingeniør Reidar Kompen Spørsmål/pause Injisering av spennkabler - Utstyr til injisering - Blanding og testing av injiseringsmasse - Forberedelser til injisering - Injisering av horisontale kabler - Injisering av vertikale kabler - Etterarbeider Teknisk sjef Tommy Lindstrand Spørsmål / pause Hva kan gå galt og hva gjør du da ­ typiske problemområder - Eksempler fra gjennomførte prosjekter Senioringeniør Einar Noremark Lunsj Oppspenning - Praktisk demonstrasjon - Ekskursjon til Spennteknikk`s lokaler 1115 (15)

1015 1030

0915 0930 (9.2)

1200 1215 1315 (16)

1115 1130 1230 (4)

1400 1415 1630

1030 1045 (10)

1300 (5)

1330 1345 (6)

(12.1) Injisering ­ praktisk demonstrasjon

Spennarmeringsarbeider

- prosjektering og utførelse

Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og holdbarhet. Heldigvis har vi hittil unngått tilsvarende typer dramatiske hendelser med spennbetong konstruksjoner som har blitt rapportert fra Storbritannia og Tyskland på 1990-tallet, men slike hendelser er uansett et varsku om at alvorlige feil kan oppstå også på våre byggeplasser. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå avvik er: - realistisk og faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner - kompetent personell i alle ledd Til dette kurset legger Norsk betongforening fram for kritikk en fullstendig ny utgave av Publikasjon nr. 14 "Spennstålarbeider". Den gamle utgaven har stått uforandret siden 1986, og trengte sårt en oppdatering til samsvar med den tekniske utviklingen og de dyrekjøpte erfaringene som har framkommet. Den nye Publikasjon nr. 14 er delt i en spesifikasjonsdel som skal kunne henvises til i kontrakter, og en veiledningsdel som blant annet omhandler prosjektering av spennarmerte betongkonstruksjoner. I de nye norske standardene innen betongområdet, NS 3465 og NS-EN 206-1, er det systematisk stilt krav til kompetanse hos nøkkelpersonell i produksjon av betong og utførelse av betongarbeider. Krav stilles til utdannelse, praksis og eget kurs med bestått eksamen for blant annet spennbetongleder. I NB Publikasjon nr. 14 videreføres og tolkes kompetansekravene for spennbetongleder (normalt hovedentreprenørens person), og det stilles i tillegg krav til kompetanse for spennarmeringsleverandørens representant på den enkelte byggeplass. Kurset er både et "høringskurs" for NB Publikasjon nr. 14 og et formelt kompetansekurs godkjent av Betongopplæringsrådet. Kurset avsluttes med eksamen for de som ønsker kompetansebevis. Betongopplæringsrådets kurs er bygget opp av moduler, og dette kurset er siste modul i en rekke. Personer som tidligere har kompetansebevis "Produksjonsleder Utførelse, Utvidet kontroll" vil ved bestått eksamen få utstedt kompetansebevis for "Spennbetongleder", personer med bevis "Produksjonsleder Utførelse, Normal kontroll" vil få kompetansebevis "Spennarmeringsbas".

P Å M E L D I N G

( V E N N L I G S T B R U K B L O K K B O K S TAV E R )

54408110 Spennarmeringsarbeider ­ prosjektering og utførelse

Etternavn, fornavn: .................................................................................................................................................................................................. Firma:................................................................................................................................................................................................................... Firmaadresse: ........................................................................................................................................................................................................ Postnr./sted: .......................................................................................................................................................................................................... Telefon: .................................................. Telefax: .................................................E-mail adresse:............................................................................. Medlem: NB Tekna Hotell: JA NEI Ankomst: ............................................. Avreise: .....................................

FA K T U R A - A D R E S S E ( h v i s a n n e n e n n o v e n s t å e n d e ) Firma: .................................................................................................................Avdeling: .................................................................................... Postadresse: .......................................................................................................................................................................................................... Postnr./sted: .......................................................................................................................................................................................................... Referanse: ............................................................................................................................................................................................................. Dato.............................. Underskrift: .....................................................................................................................................................................

PRAKTISK

Nr. Tid: Sted:

INFORMASJON

Administrasjon: Prosjektleder Siri Engen, Tekna ­ Teknisk-naturvitenskapelig forening Hotell: kr 940,- pr. døgn (helpensjon, enkeltrom). Dagpakke kr. 300,Deltakeravgift: kr 6.100,- for medlemmer i arrangerende foreninger, kr 6.500,- for ikke- medlemmer, inkl. kursmateriell, ekskl. hotellopphold Påmeldingsfrist: 10. april 2005 Påmelding: Tekna, Servicekontoret, Postboks 2312, Solli, 0201 OSLO Tel: 22 94 75 61/60, fax: 22 94 75 01, e-mail: [email protected] www.betong.net

54408110 20 ­ 22 april 2005 Vinger hotell, Kongsvinger

Forelesere og komite: Sivilingeniør Reidar Kompen, Vegdirektoratet Teknologiavdelingen Teknisk sjef Tommy Lindstrand, KB Spennteknikk AS Senioringeniør Einar Noremark, Statens vegvesen Region Vest Sivilingeniør Lars Toverud, Multiconsult AS Daglig leder John Taraldsen, Dywidag System International AS Fagsjef Knut R. Berg, Tekna ­ Teknisk-naturvitenskapelig forening Arrangør: Norsk Betongforening Tekna ­ Teknisk-naturvitenskapelig forening

Helli Grafisk AS · 23 06 78 40

Ved avbestilling etter 13. april må full avgift betales. Dokumentasjon vil da bli tilsendt. Avbestillingsgebyr Kr. 1000,- etter påmeldingsfristens utløp. Kun skriftlig avbestilling godtas.

Tekna Servicekontoret Postboks 2312 Solli 0201 Oslo

Information

54408110 Spennarmering

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

775787


Notice: fwrite(): send of 223 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531