Read TEKNTIED.2/03 text version

Erkki Niemi

Levyrakenteiden suunnittelu

2/ 2003

TEKNINEN TIEDOTUS

eknisessä tiedotuksessa käsitellään paksuista (3...60 mm) rakenneteräslevyistä valmistettavien teräsrakenteiden yleisiä suunnitteluperiaatteita. Pääpaino on lähinnä synteesissä, siis hyvien konstruktioehdotusten luomisessa eikä niinkään lujuusopillisessa analyysissä. Mitoitusohjeiden perusteina ovat eurooppalaisten esistandardin vuonna 2002 käytettävissä olleet luonnokset.

T

Syvällistä tietoa olennaisista aiheista

Lommahdus ja sen huomioonottaminen levyrakenteen alustavassa mitoituksessa on tiedotteen keskeisimpiä aiheita. Toinen keskeinen aihe on hitsatun rakenteen väsyminen. Tämän alueen tietämys on parina viime vuosikymmenenä edistynyt huomattavasti, ja kansainväliset väsymismitoitusta koskevat standardit ovat parhaillaan uudistumassa. Lukijalle on pyritty antamaan niin syvällinen ymmärtämys väsymiseen liittyvistä ilmiöistä, että hän pystyisi omakohtaisesti päättelemään, mikä on oleellista suunniteltavan rakenteen kestävyyden kannalta.

Suunnittelijoiden apuvälineeksi ja oppikirjaksi

Tiedotus sopii sekä teollisuuden suunnittelutehtävissä toimivien käyttöön että oppikirjaksi alan oppilaitoksiin. Tiedotus on uusittu laitos Teknisestä Tiedotuksesta 3/81.

Keskeinen sisältö

Rakenteiden mitoitusperiaatteita Lommahdus levyrakenteen mitoitusperusteena Palkkien poikkileikkauksen mitoituskeinoja Hitsausliitokset Hitsatun rakenteen väsyminen Kylmämuovatut profiilit Muotoilunäkökohtia Näkökohtia teräksen valintaan

134 sivua, A4 nid. Hinta 38,70 Hinta 31,00 Teknologiateollisuus ry:n jäsenille ISBN 951-817-813-5 ISSN 0788-0987

TILAUKSET: JULKAISUMYYNTI Eteläranta 10, 4. krs. · 00130 HELSINKI Puh. (09) 1923 381 · Fax (09) 624 462 NETTIKAUPPA www.teknologiainfo.net

Aikaisemmin ilmestynyt

Kujala - Romanoff - Salminen - Varis - Vilpas

Teräksiset kerroslevyrakenteet

Julkaisussa kuvataan tämän hetken tietämys teräskennolevyjen suunnittelu- ja valmistusmenetelmistä niin, että lukija saa yleiskäsityksen kerroslevyrakenteista ja niiden sovelluksista. Tarkasteltavia materiaaleja ovat rakenneteräkset, ruostumattomat teräkset ja sinkityt teräkset. Julkaisussa esitetään kennorakenteiden suunnitteluun liittyviä näkökohtia, valmistusmenetelmiä sekä koetuloksia lujuus-, palo-, melu- ja korroosiokokeista. Siinä käydään läpi myös valmistuskustannusten laskentaa ja esitellään käytännön kennosovelluksia. Julkaisu on tarkoitettu ohutlevy-, liikenneväline-, työkone- ja rakennustuoteteollisuudessa työskenteleville teknisen johdon, tuotekehityksen, tuotesuunnittelun ja tuotannon suunnittelun asiantuntijoille sekä teknisille yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille teknisille oppilaitoksille. 81 sivua, A4 nid. Hinta 30,00 / 25,50 Teknologiateollisuus ry:n jäsenille ISBN 951-817-803-8

Pimenoff - Romu

Metallien superplastinen muovaus

Superplastinen muovaus (superplastic forming) on ohutlevyn muovausmenetelmä, jolla voidaan valmistaa monimutkaisia kolmiulotteisia muotoja yhdessä työvaiheessa. Menetelmää on tähän asti hyödynnetty lähinnä lentokoneteollisuudessa. Nykyisin superplastista muovausta käytetään mm. rakennusten julkisivupaneelien, autojen korien osien sekä elektronisten laitteiden koteloiden valmistukseen. Julkaisun tarkoituksena on antaa perus- ja soveltavaa tietoa superplastisesta muovauksesta. 45 sivua, A4 nid. Hinta 39,00 / 31,20 Teknologiateollisuus ry:n jäsenille ISBN 951-817-789-9

Tilaan

......... kpl ......... kpl ......... kpl ......... kpl

Levyrakenteiden suunnittelu Hinta 38,70 , Jäsenhinta 31,00 Teräksiset kerroslevyrakenteet Hinta 30,00 , Jäsenhinta 25,50 Metallien superplastinen muovaus Hinta 39,00 , Jäsenhinta 31,20 julkaisuluetteloita veloituksetta

su mak osti ettu p s mak

Hinnat sisältävät alv:n ja niihin lisätään toimituskulut.

Yritys Toimipaikka Tilaaja Tehtävä Osoite Postinro ja -toimipaikka Puhelin Sähköposti Allekirjoitus

Teknologiainfo Teknova Oy

Julkaisumyynti Vastauslähetys Tunnus 5001 406 00003 HELSINKI

Information

TEKNTIED.2/03

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

518963