Read Microsoft PowerPoint - TEPAV-PEST-7-9-HAZ text version

PEST ANALZ

Türkiye Sanayi Sevk ve dare Enstitüsü Haziran 2006

Necmettin Oktay

Makro Çevre ve PEST Analizi

Kurum içi

Rakipler Sektör Makro

Gözlenecek Çevre

3

Çevre analizi (PEST) Planlama Takiminin Gözleyecei Temel Alanlar: 1. POLTK 2. EKONOMK 3. SOSYAL 4. TEKNOLOJK

4

Çevre analizi

PEST Analizi, Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik faktörlerin incelenerek, önemli ve hemen harekete geçilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin, olumlu veya olumsuz, kimleri etkilediini ortaya çikarmak için yapilan bir analizdir.

5

Çevre analizi (PEST)

Politik/Hukuki Faktörler lgili yasalar Vergi sistemi Di ticaret düzenlemeleri Hükümet politikalari Mevcut hükümetin durumu Devletin müdahalesi Uluslararasi ilikiler

6

Çevre analizi (PEST)

Ekonomik Faktörler Dünyadaki genel ekonomik durum Uluslararasi ekonomik kurulular Ticari döngüler Enflasyon ve deiim oranlari Ekonomik büyüme ve GNP deiimleri Faiz oranlari Para ve kredi kaynaklari, güvensizlik durumu gücü mevcudiyeti Enerji mevcudiyeti ve maliyeti

7

Çevre analizi (PEST)

Sosyal/Kültürel Faktörler Çevreye olan hassasiyet Tüketici eilimleri Yeni ihtiyaç ve istekler Çalima ve bo zaman eilimleri Zenginlik ve gelir dailimi Toplumun ya ve eitim dailimi Doum arti orani ve ortalama ömür Toplumdaki etik deerler

8

Çevre analizi (PEST)

Teknolojik Faktörler IT kullaniminin yayginlii Yeni ürünler Enerji kaynaklari ve kullanabilirlik Alternatif ve yeni teknolojiler Girdi kaynaklari, maliyetleri ve mevcudiyetleri Hükümet, endüstri ve üniversitelerin ARGE harc. Ekolojik faktörler Teknoloji transferi Altyapi teknolojisi

9

2000 Sonrasi

Küreselleme sürüyor Bilgi devrimi henüz baladi · Bilgi içileri güç ve servet merkezi · Sürekli eitimin önemi malat ve tarim sektörü küçülüyor · Üretim artiyor · stihdam ve servet salama özellii azaliyor

10

Yeni irket olgusu · Bilgi en önemli kaynak

2000 Sonrasi (Devam)

· Liderlik delege ediliyor (Tek ve karizma lider : Zaaf) · Esnek ve çeitli mesai tipleri · Sosyal meruiyet önemli (Deerler, vizyon, misyon) · Entegrasyon anlamli deil ·Tedarik Zinciri Yönetimi Yali nüfus büyüyor

11

St. Albans ehri (ngiltere) Turizm PEST Analizi

· Politik Faktörler

­ ­ ­ ­ ­ Hükümetin öncelikleri Uluslararasi/Ulusal problemler Yasalar Hükümetin deimesi Ticari bir ortamda faaliyet gösteriyor olmak

12

St. Albans ehri (ngiltere) Turizm PEST Analizi

· Ekonomik Faktörler

­ ­ ­ ­ Harcanabilir Gelir/Faiz oranlari deeri Hizmet sektörüne yönelik salanan krediler Turizmi destekleme fonlarina ulaim ehri ziyaret eden zengin yabanci ziyaretçi sayisindaki azalma ­ Döviz parite deiimleri ­ sizlie veya kazanç azalmasina neden olan durgunluklar ­ Tüketicilerin harcamalarini azaltan hükümet kararlari

13

St. Albans ehri (ngiltere) Turizm PEST Analizi

· Sosyal Faktörler

­ Yaam tarzindaki deiiklikler ­ Yalanan nüfus ­ Büyük yerel pazarlar (örnein Londra)

14

St. Albans ehri (ngiltere) Turizm PEST Analizi

· Teknolojik Faktörler

­ Internet ­ Ulaim Yönetim Sistemi (DMS) ­ Bilgi ofislerinin oluturulmasi

· Yasal Faktörler

­ AB düzenlemeleri

15

St. Albans ehri (ngiltere) Turizm PEST Analizi

· Çevresel Faktörler

­ ­ ­ ­ Trafik Yönetimi Ziyaretçi sayisi Yük ve yolcu taima kapasitesi Açik alanlarin korunmasi ve yönetilmesi

16

Çevre analizi (PEST)

ÇEVREY GÖZLEMENN YÖNTEM NE OLMALI?

Bu alanlari sistematik olarak gözden geçirmek Bize etkisi olabilecek gelimelerin bir listesini yapmak Bunlara, <<ÖNEM -- HTMAL>> boyutlarinda "rating" vermek

17

Önemli

Yakindan Gözlenmeli

???

I III

???

???

II IV

Muhtemel

18

Önemli

Deprem

Norm kadroya geçi Dolarin deerinde küçük deime

htimal

19

Çevre analizi (PEST)

Analiz edilen her faktör, aaidaki ekilde siniflandirilmalidir; Muhtemel ve önemli (SWOT analizinde dikkate alinmali) Önemli fakat zayif ihtimal (alternatif plan yapilmali) Muhtemel fakat önemli deil (beklemeden ilem yapilmali) Önemsiz ve zayif ihtimal (gerekince dikkate alinmali)

20

Çevre analizi (ETOP)

ETOP Analizi (Environmental Threat and Opportunity Profile) ülke dahilinde ve uluslararasi ekonomik durum ve pazarlardaki gelimelerin l'e ne çeit etkileri olduunu aratirmak üzere yapilan bir aratirmadir.

21

Çevresel tehdit ( - ) ve firsat ( + ) profili Sektör Uluslararasi Makro ekonomi Mikro ekonomi Sosyo ekonomik Pazar Tedarikçiler Tehdit ve firsat + ........... - ............ + ........... - ........... + ............ - ....... + ........... - .......... + ....... - .........

............

Çevre analizi (ETOP)

(ETOP)

+

-

.................

22

Çevre Analizi Teknikleri

Trend Belirleme Önem ­ Olasilik Analizi Uzman Görüü Alma Delfi Nominal Grup Teknii Beyin Firtinasi Odak Gruplari Senaryo Yazma

23

Makro Çevre ve PEST Analizi Çalimasi

GRUP ÇALIMASI

Beyin Firtinasi

Bir grubun belirli bir konu üzerinde mümkün olduunca çok sayida fikir üretmesini salamak amaciyla kullanilan demokratik ve katilimci bir çalima tekniidir.

25

Beyin Firtinasi

Disiplinli ama baskici olmayan bir yaklaimla; basit, aykiri, karmaik, uçuk ... düüncelerden yaratici ve uygulanabilir fikirler oluturmak için grup sinerjisini kullanmayi amaçlar.

26

Uygulama Adimlari

Beyin firtinasi oturumunu yönetmek ve fikirleri tahtaya yazmak üzere bir kii (rehber) seçilir. Üzerinde çaliilacak olan konu herkesin anlayabilecei ekilde, açik bir ifade ile tahtaya (herkesin görecei ekilde) yazilir. Takim üyeleri sira ile söz alir ve her defasinda yalnizca bir fikir söyler. Üretilen her fikir tahtaya yazilir. Fikir üretemeyen kii PAS geçer.

27

Uygulama Adimlari

(Devam)

Söylenen fikir üzerinde yorum, eletiri veya deerlendirme yapilmaz. Fikirler tükendii zaman beyin firtinasi oturumu tamamlanir. Yazilan fikirler tek tek tartiilir, anlailmayan konular açiklia kavuturulur, gerekirse yeniden ifade edilir, tekrarlar varsa eleme ve birletirmeler yapilir. Beyin firtinasinin amacina en uygun olan oylama yöntemi belirlenerek, fikirler öncelik sirasina konulur ve en önemli olanlari seçilir.

28

Information

Microsoft PowerPoint - TEPAV-PEST-7-9-HAZ

28 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

675396