Read termocentar-katalog text version

TERMO-CENTAR TERMO-CENTAR

kvalitet cena pouzdanost

"TERMO-CENTAR" NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175 E-mail: [email protected]

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Automatike

Tip TF 801 TF 802 TF 832 Kat. br. 101 21 01 101 21 02 101 21 03 Tip MMI 810 M.32 MMI 810 M.33 MMI 810 M.35 DMG 970 M.01 Kat. br. 101 21 21 101 21 22 101 21 23 101 21 24

Tip TFI 812 M.5 TFI 812 M.10

Kat. br. 101 21 11 101 21 12

Tip Kat. br. MMG 810 M.32 101 21 31 MMG 810 M.33 101 21 32 Tip Kat. br. TMO 720-4 M.35 101 21 41

Tip DKG 972 M.5 DKG 972 M.10

Kat. br. 101 21 13 101 21 14

Tip Kat. br. TMG 740-3 M.32 101 21 42

Postolja automatike

Tip TF/TFI Kat. br. 102 21 01 Tip TMO Kat. br. 102 21 04

Tip Kat. br. MMI/MMG 810 102 21 02 Tip DKG/DMG Kat. br. 102 21 03 Tip TMG Kat. br. 102 21 05

Senzori plamena

Tip FZ 711 MZ 770 UVZ 780 IRD 1010 IRD 1020 IRD 920 Kat. br. 111 21 01 111 21 02 111 21 03 111 21 04 111 21 05 111 21 06 Prirubnica za FZ 711 Kat. br. 112 21 01

Drzac za MZ 770

Kat. br. 112 21 02

Prirubnica za UVZ 780

Kat. br. 112 21 03

2

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Automatike

Tip LOA 24.171 LOA 25 LOA 44 Kat. br. 101 20 01 101 20 02 101 20 03 Tip LFE 10 LFE 50 Kat. br. 101 20 41 101 20 42

Tip LAL 1.25 LAL 2.25 LAL 2.14 LAL 2.65 Tip LFL 1.122 LFL 1.322 LFL 1.622 LFL 1.635

Kat. br. 101 20 11 101 20 12 101 20 13 101 20 14 Kat. br. 101 20 21 101 20 22 101 20 23 101 20 24

Tip LAE 1.1355

Kat. br. 101 20 51

Tip LEC 1.8853

Kat. br. 101 20 61

Tip LOK 16.250 Tip LGB 21.330 LGB 22.330 LGA 52.171 Kat. br. 101 20 31 101 20 32 101 20 33 Tip LGK 16.322

Kat. br. 101 20 71 Kat. br. 101 20 81

Postolja automatike

Tip Kat. br. LOA/LGB/LGA 102 20 01 Tip LAE/LFE Tip LEC Kat. br. 102 20 04 Kat. br. 102 20 05

Tip LAL

Kat. br. 102 20 02

Tip LFL

Kat. br. 102 20 03

Tip LOK Tip LGK

Kat. br. 102 20 06 Kat. br. 102 20 07

3

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Senzori plamena

Tip QRB 1 Tip QRB 3 Tip RAR 7 Tip QRA 2 Tip QRA 10C Tip QRA 20M Tip QRA 50M Kat. br. 111 20 01 Kat. br. 111 20 02 Kat. br. 111 20 03 Kat. br. 111 20 04 Kat. br. 111 20 05 Kat. br. 111 20 06 Kat. br. 111 20 07 Obujmica za RAR/QRA 2 Kat. br. 112 20 03 Obujmica za QRB 1 Kat. br. 112 20 01

Obujmica za QRB 3

Kat. br. 112 20 02

Prirubnica za QRB 1 Prirubnica za QRB 3 Prirubnica za RAR/QRA 2

Kat. br. 112 20 04 Kat. br. 112 20 05 Kat. br. 112 20 06

Automatike

Tip BHO 15 BHO 64/7036 Kat. br. 101 30 01 101 30 02

Postolja automatike

Tip BHO 15 BHO 61-64 Kat. br. 102 30 01 102 30 02

Senzori plamena

Tip LD 2020 LD 7081 Kat. br. 111 30 01 111 30 02 Prirubnica za LD senzor Kat. br. 112 30 01

Obujmica za LD senzor

Kat. br. 112 30 02

4

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Automatike

Tip R 4440 R 4412A Kat. br. 101 22 01 101 22 02

Senzori plamena

Tip C 562A C 7008 Kat. br. 111 22 01 111 22 02

Postolja automatike

Tip R 4440 R 4412A Kat. br. 102 22 01 102 22 02

Automatike

Tip automatike 85 201 032 85 201 033 85 201 003 85 201 503 85 201 332 Kat. br. 101 24 01 101 24 02 101 24 03 101 24 04 101 24 05

Crouzet

Senzori plamena

Tip Kat. br. 85.207.101 111 24 01 74.560.055 (P607)111 24 02

Postolja automatike

Tip automatike 85 201 Kat. br. 102 24 01

Automatike

Tip ML 4.5 WLE MO 2.2

MAY+CHRISTE Kat. br. 101 23 01 101 23 02

Senzori plamena

Tip OF 22 UF 22 Kat. br. 111 23 01 111 23 02

5

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Servomotori

- weishaupt Tip 1055/23 1055/80 Kat. br. 121 12 01 121 12 02

Tip SQN 30.111 SQN 30.401

Kat. br. 121 20 01 121 20 02

SQM 10.15562 121 20 11 SQM 10.16562 121 20 12 SQM 21.1802 121 20 13

Tip M941

Kat. br. 121 22 01

Tip PEM 116 PEM 117

Kat. br. 121 57 01 121 57 02

6

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Visokonaponski transformatori

Tip 1x5 kV 33%ED 2x5 kV 33%ED 2x6 kV 33%ED 2x7 kV 100%ED Kat. br. 131 02 01 131 02 02 131 02 03 131 02 04 Elektronski transformatori Kat. br. Tip EBI 052F 0030 2x15 kV 131 30 01

Elektronski transformatori Tip ZT 870 1x16 kV ZT 900 2x7 kV ZT 930 2x7 kV Kat. br. 131 21 01 131 21 02 131 21 03

Elektrode za paljenje

Dimenzije f6x55 f8x60 f11x85 f11x110 f11x150 f14x100 f14x125 f14x150 f14x200 Kat. br. 132 01 01 132 01 02 132 01 03 132 01 04 132 01 05 132 01 06 132 01 07 132 01 08 132 01 09

Elektrode za jonizaciju

Dimenzije f6x55 f8x60 f11x85 f11x100 f11x150 f14x85 f14x150 f14x200 Kat. br. 133 01 01 133 01 02 133 01 03 133 01 04 133 01 05 133 01 06 133 01 07 133 01 08

Visokonaponski (VN) kabel Dimenzije f7 mm Kat. br. 135 01 01

Metalne buksne za VN kabel Dimenzije f6,3 mm Kat. br. 134 01 01

Pri narudzbi naglasiti duzinu kabla u (m)

Bakelitne buksne za VN kabel Tip Muska Zenska Kat. br. 134 01 51 134 01 52

f6,3 mm

134 01 02

f6,3 mm

134 01 03 7

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Zupcaste pumpe

Zupcaste pumpe za loz-ulje Tip AN47C 7218 AN47A 7216 AN67C 7233 AN67A 7238 l/h 1) 42 42 80 80 Kat. br. 201 31 01 201 31 02 201 31 03 201 31 04

Zupcaste pumpe za loz-ulje Tip AS47C 7461 AS47A 7432 AS57C 7441 AL35C 9540 l/h 1) 42 42 55 40 Kat. br. 201 31 11 201 31 12 201 31 13 201 31 14

Zupcaste pumpe za mazut Zupcaste pumpe za loz-ulje Tip J3CCB 1000 J3CAB 1000 J4CCC 1000 J4CAC 1000 J6CCC 1000 J6CAC 1000 J7CCC 1000 J7CAC 1000 l/h 1) 78 78 100 100 185 185 320 320 Kat. br. 201 31 21 201 31 22 201 31 23 201 31 24 201 31 25 201 31 26 201 31 27 201 31 28 Tip E4NC 1001 E4NA 1001 E4NC 1069 E6NC 1001 E6NA 1001 E6NC 1069 E7NC 1001 E7NA 1001 E7NA 1069 l/h 2) 110 110 110 190 190 190 303 303 303 Kat. br. 201 31 31 201 31 32 201 31 33 201 31 34 201 31 35 201 31 36 201 31 37 201 31 38 201 31 39

Zupcaste pumpe za loz-ulje i mazut Tip TA2C 4010 TA2A 4010 TA3C 4010 TA3A 4010 TA4C 4010 TA4A 4010 l/h 2) 500 500 750 750 1000 1000 Kat. br. 201 31 41 201 31 42 201 31 43 201 31 44 201 31 45 201 31 46

Zupcaste pumpe za loz-ulje i mazut Tip T2C T3C T4C T5C l/h 2) 1400 2000 2750 3900 Kat. br. 201 31 51 201 31 52 201 31 53 201 31 54

1) 2)

vazi za p=10 bar i n=2850 o/min vazi za p=20 bar i n=2850 o/min

8

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Semering za zupcaste pumpe Tip pumpe AN/AS/AL J/E 1001 E 1069 TA T Kat. br. 202 31 01 202 31 02 202 31 03 202 31 04 202 31 05

Regulator pritiska Priklj. mere 3/4" Kat. br. 231 31 01

Zupcaste pumpe

Zupcaste pumpe za loz-ulje Tip BFP 20 R3 071N0169 BFP 20 L3 071N0168 BFP 20 R5 071N0129 BFP 20 L5 071N0126 l/h 1) 25 25 50 50 Kat. br. 201 30 01 201 30 02 201 30 03 201 30 04 Zupcaste pumpe za loz-ulje Tip BFP 21 R3 071N0171 BFP 21 L3 071N0170 BFP 21 R5 071N0173 BFP 21 L5 071N0172 l/h 1) 25 25 50 50 Kat. br. 201 30 11 201 30 12 201 30 13 201 30 14

Zupcaste pumpe za loz-ulje Tip RSA 28 070-5382 RSA 28 070L5382 RSA 40 070-3242 RSA 40 070L3242 RSA 60 070-3362 RSA 60 070L3362 RSA 95 070-3482 RSA 95 070L3482 RSA 125 070-3412 RSA 125 070L3412 l/h 1) 45 45 75 75 100 100 182 182 274 274 Kat. br. 201 30 21 201 30 22 201 30 23 201 30 24 201 30 25 201 30 26 201 30 27 201 30 28 201 30 29 201 30 30

1)

vazi za p=10 bar i n=2850 o/min

9

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Zupcaste pumpe

Tip VBHGG VBHP VBHM VBHG VBHGP VBHGM Model 372 420 420 420 465 465 l/h 1) 600 1000 1500 2000 3000 4500

SAFAG

Vijcaste pumpe

Tip SPF 10-56 SPF 20-46 SPF 20-56 SPF 40-38 SPF 40-46

ALLWEILER

Zupcaste pumpe za loz-ulje i mazut Kat. br. 201 36 01 201 36 02 201 36 03 201 36 04 201 36 05 201 36 06

Vijcaste pumpe za loz-ulje i mazut l/h 2) 1240/1630 1870/2310 2680/3230 2940/3600 3960/4800 Kat. br. 203 35 01 203 35 02 203 35 03 203 35 04 203 35 05

Pumpne stanice

Pumpne stanice sa zupcastim pumpama "SUNTEC" Tip pumpe TA2 4010 TA3 4010 TA4 4010 T2 T3 T4 T5 l/h 1) 500 750 1000 1400 2000 2750 3900 Kat. br. 205 31 41 205 31 43 205 31 45 205 31 51 205 31 52 205 31 53 205 31 54 Pumpne stanice sa zupcastim pumpama "SAFAG" Tip pumpe VBHGG VBHP VBHM VBHG VBHGP VBHGM Model 372 420 420 420 465 465 l/h 1) 600 1000 1500 2000 3000 4500 Kat. br. 205 36 01 205 36 02 205 36 03 205 36 04 205 36 05 205 36 06

Pumpne stanice se isporucuju kao jednostruke - sa elektromotorom, spojnicom, pumpom i postoljem. Pumpne stanice se isporucuju i po narudzbi, pri cemu je potrebno naglasiti zeljene karakteristike i obim isporuke.

Pumpne stanice sa vijcastim pumpama "ALLWEILER" Tip pumpe SPF 10-56 SPF 20-46 SPF 20-56 SPF 40-38 SPF 40-46 l/h 2) 1240/1630 1870/2310 2680/3230 2940/3600 3960/4800 Kat. br. 205 35 01 205 35 02 205 35 03 205 35 04 205 35 05

Pretovarne i cirkulacione pumpne stanice iz proizvodnog programa "MPD " Daruvar, isporucuju se po narudzbi.

1) 2)

vazi za p=20 bar i n=2850 o/min vazi za p=20 bar i n=2850 o/min kapacitet za loz-ulje/kapacitet za mazut

10

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Elektromagnetni ventili

Elektromagnetni ventili za loz-ulje Tip 121 C2323 G1/8" Kat. br. Tip spulne 3764 9W, 220V/50-60Hz 211 22 01

Elektromagnetni ventili za loz-ulje i mazut Tip 121 K2421 G1/8" 122 K2321 G1/8" 121 K6220 G1/4" 321 H2322 G3/8" 321 H2322 G3/8" 321 H2522 G1/2" 321 H2522 G1/2" 121 G2320 G3/8" 121 G2320 G3/8" 121 G2520 G1/2" 121 G2520 G1/2" 322 H7306 G3/8" 322 H7306 G31/8" Tip spulne 3824 19W, 220V/50-60Hz 3824 19W, 220V/50-60Hz 3541 20W, 220V/50-60Hz 3541 20W, 110V/50-60Hz 3541 20W, 220V/50-60Hz 3541 20W, 110V/50-60Hz 3541 20W, 220V/50-60Hz 3541 20W, 110V/50-60Hz 3541 20W, 220V/50-60Hz 3541 20W, 110V/50-60Hz 3541 20W, 220V/50-60Hz 3824 19W, 110V/50-60Hz 3824 19W, 220V/50-60Hz Kat. br. 212 22 11 212 22 12 212 22 13 212 22 14 212 22 15 212 22 16 212 22 17 212 22 18 212 22 19 212 22 20 212 22 21 212 22 22 212 22 23

Spulne elektromagnetnih ventila Tip 3764 9W, 220V/50-60Hz 3824 19W, 220V/50-60Hz 3824 19W, 110V/50-60Hz 3541 20W, 220V/50-60Hz 3541 20W, 110V/50-60Hz Kat. br. 213 22 01 213 22 11 213 22 12 213 22 13 213 22 14

Elektromagnetni ventili za loz-ulje Kat. br. Tip ventila EVI 1.5 OLW G1/8" 211 30 01 EVI 1.5 OLW G1/4" 211 30 02 Elektromagnetni ventili za loz-ulje Tip ventila BV01 DN2 G1/8" BV01 DN2 G1/4" Kat. br. 211 32 01 211 32 02

Rapa

Kat. br. Tip spulne 042N7501 9W, 220V/50-60Hz 213 30 01

Kat. br. Tip spulne M13, 220V/50-60Hz 213 32 01

Tip prikljucka f4 - G1/8" f6 - G1/4"

Kat. br. 715 32 01 715 32 02

11

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

12

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

13

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

14

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

15

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Fleksibilna creva

Gumena creva za loz-ulje Priklj. navoj R3/8" R3/8" R3/8" R3/8" R1/2" R1/2" R1/2" R3/4" R3/4" R1" R1" M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M30x1,5 M30x1,5 M38x1,5 M38x1,5 Duzina (mm)Kat. br. 281 01 01 800 281 01 02 1000 281 01 03 1200 281 01 04 1500 281 01 05 1000 281 01 06 1200 281 01 07 1500 281 01 08 1200 281 01 09 1500 281 01 10 1200 281 01 11 1500 281 01 12 350 281 01 13 600 281 01 14 650 281 01 15 800 281 01 16 1000 281 01 17 1300 281 01 18 1300 281 01 19 1500 Priklj. navoj R3/8" R3/8" R3/8" R3/8" R1/2" R1/2" R1/2" Duzina (mm)Kat. br. 281 01 31 800 281 01 32 1000 281 01 33 1200 281 01 34 1500 281 01 35 1000 281 01 36 1200 281 01 37 1500

Priklj. navoj R3/8" R3/8" R3/8" R3/8" R1/2" R1/2" R1/2" R3/4" R3/4" R1" R1"

Duzina (mm)Kat. br. 281 01 51 800 281 01 52 1000 281 01 53 1200 281 01 54 1500 281 01 55 1000 281 01 56 1200 281 01 57 1500 281 01 58 1200 281 01 59 1500 281 01 60 1200 281 01 61 1500

Prikljucak f8 f8 f8 f8

Duzina (mm)Kat. br. 281 01 71 350 281 01 72 600 281 01 73 650 281 01 74 800

Gumena creva za prirodni gas Priklju~ak R1/2" R1/2" R3/4" Du`ina (mm) Kat. br. 281 01 81 800 281 01 82 1000 281 01 83 1000

16

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Teflonska creva za tesko ulje do 150o C Priklj. navoj R1/2" R1/2" R3/4" R3/4" R1" R1" M30x1,5 M30x1,5 M38x1,5 M38x1,5 Du`ina (mm) Kat. br. 282 01 01 1200 282 01 02 1500 282 01 03 1200 282 01 04 1500 282 01 05 1200 282 01 06 1500 282 01 07 1000 282 01 08 1300 282 01 09 1300 282 01 10 1500 Priklj. navoj R1/2" R1/2" R3/4" R3/4" R1" R1" Duzina (mm)Kat. br. 282 01 21 1200 282 01 22 1500 282 01 23 1200 282 01 24 1500 282 01 25 1200 282 01 26 1500

Celicna fleksibilna creva za tesko ulje do 150o C Priklj. navoj R1/2" R1/2" R3/4" R3/4" R1" R1" M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M26x1,5 M30x1,5 M30x1,5 M38x1,5 M38x1,5 Duzina (mm)Kat. br. 283 01 01 1200 283 01 02 1500 283 01 03 1200 283 01 04 1500 283 01 05 1200 283 01 06 1500 283 01 07 350 283 01 08 600 283 01 09 650 283 01 10 800 283 01 11 800 283 01 12 1000 283 01 13 1300 283 01 14 1300 283 01 15 1500 Priklj. navoj R1/2" R1/2" R3/4" R3/4" R1" R1" Duzina (mm)Kat. br. 283 01 21 1200 283 01 22 1500 283 01 23 1200 283 01 24 1500 283 01 25 1200 283 01 26 1500

Prikljucak f8 f8 f8 f8 f15 f25

Duzina (mm)Kat. br. 283 01 41 350 283 01 42 600 283 01 43 650 283 01 44 800 283 01 45 350 283 01 46 800

17

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

18

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

19

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Filteri za gas

Tip GF 505/1 GF 507/1 GF 510/1 GF 515/1 GF 520/1 Priklj. mere R1/2" R3/4" R1" R1 1/2" R2" p max (bar) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kat. br. 311 40 01 311 40 02 311 40 03 311 40 04 311 40 05 Tip GF 5040/1 GF 5050/1 GF 5065/1 GF 5080/1 GF 5100/1 GF 10125 GF 10150 GF 10200 GF 40040/1 GF 40050/1 GF 40065/1 GF 40080/1 GF 40100/1 Priklj. mere DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 p max (bar) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Kat. br. 311 40 11 311 40 12 311 40 13 311 40 14 311 40 15 311 40 16 311 40 17 311 40 18 311 40 19 311 40 20 311 40 21 311 40 22 311 40 23

Tip FM02 FM02A FM03 FM03A FG02 FG02A FG03 FG03A FM04 FM04A FM05 FM05A FM06 FM06A FM07 FM07A

Priklj. mere R1/2" R1/2" R3/4" R3/4" R1/2" R1/2" R3/4" R3/4" R1" R1" R1 1/4" R1 1/4" R1 1/2" R1 1/2" R2" R2"

p max (bar) 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6

Kat. br. 311 44 01 311 44 02 311 44 03 311 44 04 311 44 05 311 44 06 311 44 07 311 44 08 311 44 09 311 44 10 311 44 11 311 44 12 311 44 13 311 44 14 311 44 15 311 44 16

Tip FF08 FF08A FF09 FF09A FF10 FF11 FF12

Priklj. mere DN65 DN65 DN80 DN80 DN100 DN125 DN150

p max (bar) 2 6 2 6 1 1 1

Kat. br. 311 44 21 311 44 22 311 44 23 311 44 24 311 44 25 311 44 26 311 44 27

20

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Stabilizatori pritiska za gas

Tip FRS 205/1 FRS 207/1 FRS 210/1 FRS 215/1 FRS 220/1 FRS 505 FRS 507 FRS 510 FRS 515 FRS 520 Priklj. mere R1/2" R3/4" R1" R1 1/2" R2" R1/2" R3/4" R1" R1 1/2" R2" p max (mbar) 200 200 200 200 200 500 500 500 500 500 Kat. br. 321 40 01 321 40 02 321 40 03 321 40 04 321 40 05 321 40 06 321 40 07 321 40 08 321 40 09 321 40 10 Tip FRS 2040/1 FRS 2050/1 FRS 2065/1 FRS 2080/1 FRS 2100/1 FRS 2125/1 FRS 2150/1 FRS 5050 FRS 5065 FRS 5080 FRS 5100 Priklj. mere DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 p max (mbar) Kat. br. 321 40 21 200 321 40 22 200 321 40 23 200 321 40 24 200 321 40 25 200 321 40 26 200 321 40 27 200 321 40 28 500 321 40 29 500 321 40 30 500 321 40 31 500

Tip RG/2M Oznaka RG03 RG04 RG05 RG06 RG07 Oznaka RX08 RX09 RX10 Priklj. mere R3/4" R1" R1 1/4" R1 1/2" R2" Priklj. mere DN65 DN80 DN100 p max (mbar) 200 200 200 200 200 p max (mbar) 200 200 200 Kat. br. 321 44 01 321 44 02 321 44 03 321 44 04 321 44 05 Kat. br. 321 44 11 321 44 12 321 44 13

Tip RG/2MC Oznaka RC03 RC04 RC05 RC06 RC07 Oznaka RC08 RC09 RC10 Priklj. mere R3/4" R1" R1 1/4" R1 1/2" R2" Priklj. mere DN65 DN80 DN100 p max (bar) 1 1 1 1 1 p max (bar) 1 1 1 Kat. br. 321 44 21 321 44 22 321 44 23 321 44 24 321 44 25 Kat. br. 321 44 31 321 44 32 321 44 33

21

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Stabilizatori pritiska za gas

Stabilizatori pritiska sa filterom Tip FRG/2MC Oznaka FC03 FC04 FC05 FC06 FC07 Oznaka FC08 FC09 FC10 Priklj. mere R3/4" R1" R1 1/4" R1 1/2" R2" Priklj. mere DN65 DN80 DN100 p max (bar) 1 1 1 1 1 p max (bar) 1 1 1 Kat. br. 321 44 61 321 44 62 321 44 63 321 44 64 321 44 65 Kat. br. 321 44 71 321 44 72 321 44 73

Stabilizatori pritiska sa filterom Tip FRG/2M Oznaka FR03 FR04 FR05 FR06 FR07 Oznaka FX08 FX09 FX10 Priklj. mere R3/4" R1" R1 1/4" R1 1/2" R2" Priklj. mere DN65 DN80 DN100 p max (mbar) 200 200 200 200 200 p max (mbar) 200 200 200 Kat. br. 321 44 41 321 44 42 321 44 43 321 44 44 321 44 45 Kat. br. 321 44 51 321 44 52 321 44 53

Presostati za gas

Tip GW 3 GW 10 GW 50 GW 150 GW 500 Reg. opseg (mbar) 0,4 - 3 1 - 10 2,5 - 50 30 - 150 100 - 500 p max (mbar) 600 600 600 600 600 Kat. br. 331 40 01 331 40 02 331 40 03 331 40 04 331 40 05

Presostati za vazduh

Tip LGW 3 LGW 10 LGW 50 Reg. opseg (mbar) 0,4 - 3 1 - 10 2,5 - 50 p max (mbar) 600 600 600 Kat. br. 331 40 51 331 40 52 331 40 53

22

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Kuglaste slavine

Kuglaste slavine za gas sa navojnim spojem Klasa pritiska: PN 4 Dimenzije R1/4" R3/8" R1/2" R3/4" R1" R1 1/4" R1 1/2" R2" Kat. br. 341 02 01 341 02 02 341 02 03 341 02 04 341 02 05 341 02 06 341 02 07 341 02 08 Kuglaste slavine za gas sa prirubnickim spojem Klasa pritiska: PN 16 Dimenzije DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 Kat. br. 341 02 51 341 02 52 341 02 53 341 02 54 341 02 55 341 02 56 341 02 57 341 02 58

Indikator nepropusnosti gasa

Dimenzije G3/4" Kat. br. 351 12 01

- weishaupt -

Ispitni (bunzen) gorionik

Dimenzije G1/2" Kat. br. 361 01 01

Gasne rampe

- gasne rampe se isporucuju prema zahtevu kupca

23

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Kontrola nepropusnosti za gas

- weishaupt Tip W-DK3/01 Kat. br. 371 12 01

Tip VDK 200

Kat. br. 371 40 01

Kat. br. Tip VPS 504 S01 371 40 21 VPS 504 S02 371 40 22

Analizatori dimnih gasova

sa prateom opremom

300 XL

300 M

24

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

25

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

26

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

27

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Manometri i vakuummetri

Manometri Dimenzije Prikljucak f63 G1/4" f63 G1/4" f63 G1/4" f63 G1/4" f63 G1/4" f100 G1/2" f100 G1/2" f100 G1/2" f100 G1/2" f100 G1/2" f100 G1/2" f100 G1/2" Merni opseg (mbar) Kat. br. 501 02 01 0 - 40 501 02 02 0 - 60 501 02 03 0 - 100 501 02 04 0 - 160 501 02 05 0 - 250 501 02 11 0 - 40 501 02 12 0 - 60 501 02 13 0 - 100 501 02 14 0 - 160 501 02 15 0 - 250 501 02 16 0 - 400 501 02 17 0 - 600

Dimenzije Prikljucak f63 G1/4" f63 G1/4" f63 G1/4" f100 G1/2" f100 G1/2" f100 G1/2" f100 G1/2" f100 G1/2" f100 G1/2"

Merni opseg (bar) 0 - 10 0 - 16 0 - 25 0 - 1,6 0 - 2,5 0-4 0-6 0 - 10 0 - 16

Kat. br. 501 02 21 501 02 22 501 02 23 501 02 31 501 02 32 501 02 33 501 02 34 501 02 35 501 02 36

Manometri sa glicerinom Dimenzije Prikljucak f63 G1/4" f63 G1/4" f63 G1/4" f63 G1/4" Merni opseg (bar) 0 - 10 0 - 16 0 - 25 0 - 40 Kat. br. 501 02 41 501 02 42 501 02 43 501 02 44

Vakuummetri Dimenzije Prikljucak Merni opseg (bar) Kat. br. 502 02 01 f50 G1/8" -1 - 0 502 02 02 f63 G1/4" -1 - 0 Dugmasta slavina za manometre Prikljucak Kat. br. 505 01 01 G1/4" 505 01 02 G1/2"

28

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Termometri

Termometar sa staklenim uloskom - ravni Prikljucak Merni opseg Kat. br. 511 02 01 G1/2" 0 - 130 oC Termometar sa staklenim uloskom - ugaoni Prikljucak Merni opseg Kat. br. 511 02 02 G1/2" 0 - 130 oC

Termometar f63 sa sondom f6""'' Merni opseg Kat. br. 511 02 51 0 - 160 oC

Termostati

Kotlovski termostati Tip Regul. opseg Kat. br. 521 20 01 RAK 12.020 35 - 95 oC o RAK 12.030 50 - 110 C 521 20 02 Nalegajui termostati Tip Regul. opseg Kat. br. 522 20 01 RAM 42.101 30 - 90 oC

Tip KT

Regul. opseg Kat. br. 521 30 01 25 - 95 oC Tip BRC/A Regul. opseg Kat. br. 522 02 01 0 - 90 oC

Dupli kotlovski termostati Tip Regul. opseg Kat. br. 521 20 21 RAZ 14.420 35 - 95 oC o 521 20 22 RAZ 14.470 30 - 90 C Kapilarni termostati Tip DTS 100 DTM Regul. opseg Kat. br. 521 30 21 25 - 95 oC o 521 30 22 25 - 95 C Regul. opseg 0 - 90 o C 35 - 95 oC 60 - 200 oC Kat. br. 523 02 01 523 02 02 523 02 03

Prikljucak kotlovskih termostata: R1/2"""

29

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

30

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Stabilizatori plamena za uljne gorionike Dimenzije 92x24 95x36 105x24 105x36 116x24 125x24 116x40 125x40 125x40 145x40 145x40 155x50 Vel. gorionika Kat. br. 1 611 12 01 1 611 12 02 1 611 12 03 1 611 12 04 3 611 12 05 3 611 12 06 3 611 12 07 3 611 12 08 5 611 12 09 5 611 12 10 7 611 12 11 7, 8 611 12 12 Dimenzije 165x50 175x50 155x50 165x50 175x50 165x50 185x50 185x50 200x50 245x70 260x70 Vel. gorionika Kat. br. 7, 8 611 12 13 7, 8 611 12 14 8/2 611 12 15 8/2 611 12 16 8/2 611 12 17 9 611 12 18 9 611 12 19 10 611 12 20 10 611 12 21 11 611 12 22 11 611 12 23

Stabilizatori plamena za gasne i kombinovane gorionike Dimenzije 95kx40 100kx40 100x50 110x50 120x50 130x70 155x70 Vel. gorionika Kat. br. 1 612 12 01 3 612 12 02 5 612 12 03 7 612 12 04 8 612 12 05 9, 10 612 12 06 11 612 12 07 Dimenzije 115x80 133x90 173x100 213x110 213x120 270x130 315x155 Vel. gorionika Kat. br. 1 613 12 01 3 613 12 02 5 613 12 03 7 613 12 04 8 613 12 05 9, 10 613 12 06 11 613 12 07

Mesaci gasa za gasne i kombinovane gorionike Vel. gorionika Kat. br. 1 621 12 01 3 621 12 02 5 621 12 03 7 621 12 04 8 621 12 05 9, 10 621 12 06 11 621 12 07

Prugusnice za gas za gasne i kombinovane gorionike Dimenzije DN 25 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 Vel. gorionika Kat. br. 1 631 12 01 3 631 12 02 5 631 12 03 7, 8 631 12 04 9, 10 631 12 05 11 631 12 06

31

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Ventilatorska kola Dimenzije f163x74 f218x93 f248x103 f268x104 f330x104 f345x104 Vel. gorionika Kat. br. 1 642 12 01 3 642 12 02 5 642 12 03 7, 8 642 12 04 9 642 12 05 10, 11 642 12 06

Elektromotor sa prirubnicom i ventilatorskim kolom Vel. gorionika Kat. br. 1 641 12 01 3 641 12 02 5 641 12 03 7 641 12 04 8 641 12 05 8/2 641 12 06 9 641 12 07 10 641 12 08 11 641 12 09

Spojnicka vratila za uljne i kombinovane gorionike Du`ina (mm) 55 98 141 190 208 200 Vel. gorionika Kat. br. 1 643 12 01 3 643 12 02 5 643 12 03 7, 8 643 12 04 9 643 12 05 9 - 11 643 12 06

Amortizer spojnickog vratila Dimenzije 35x35 Kat. br. 644 12 01

Spojnica pumpe Dimenzije f8 f11,1 f12 Kat. br. 645 12 01 645 12 02 645 12 03

Elektromagnetne spojnice za kombinovane gorionike Pogonski sklop Vel. gorionika Kat. br. 1 651 12 01 3 651 12 02 5 651 12 03 7, 8 651 12 04 9 - 11 651 12 05 Zvono Vel. gorionika Kat. br. 1-5 652 12 01 7 - 11 652 12 02 32 Lamela pumpe Vel. gorionika Kat. br. 1-5 653 12 01 7-9 653 12 02 7 - 11 653 12 03

Transformator 220V/24V Kat. br. 655 12 01

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Spojni regulatori Tip gorionika RL, RMS RL, RMS RL, RMS RL, RMS RL, RMS RL, RMS G, GL G, GL RGL RGL RGL, RGMS RGL, RGMS RGL, RGMS RGL, RGMS Vel. gorionika Kat. br. 3 661 12 01 5 661 12 02 7 661 12 03 8 661 12 04 9, 10 661 12 05 11 661 12 06 1-7 661 12 07 8, 9 661 12 08 3 661 12 09 5 661 12 10 7 661 12 11 8 661 12 12 9, 10 661 12 13 11 661 12 14

Regulatori protoka ulja za uljne i kombinovane gorionike sa klizno-dvostepenom/moduliranom regulacijom Vel. gorionika Kat. br. 3 662 12 01 5 662 12 02 7 662 12 03 8 662 12 04 9, 10 662 12 05 11 662 12 06

Regulacioni disk - greben Ugao zakretanja Kat. br. 90 o 663 12 01 o 130 663 12 02

Razvodnici za ulje u kompletu sa elektromagnetnim ventilima Razvodnici za ulje Tip gorionika RL, RGL MS MS RMS, RGMS Vel. gorionika Kat. br. 8 - 11 671 12 01 3-7 671 12 02 8-9 671 12 03 7 - 11 671 12 04 Tip gorionika RL, RGL MS MS RMS, RGMS Vel. gorionika Kat. br. 8 - 11 672 12 01 3-7 672 12 02 8-9 672 12 03 7 - 11 672 12 04

33

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Sapniste za uljne gorionike sa jednostepenom regulacijom Tip gorionika Vel. gorionika Kat. br. M, MS 1-3 681 12 01

Sapniste za uljne gorionike sa dvostepenom regulacijom Tip gorionika Vel. gorionika Kat. br. M, MS 1-9 682 12 01

Sapniste za uljne gorionike sa klizno-dvostepenom/moduliranom regulacijom Tip gorionika Vel. gorionika Kat. br. RL, RGL 1-7 684 12 01

Sapniste za uljne gorionike sa klizno-dvostepenom/moduliranom regulacijom Tip gorionika Vel. gorionika Kat. br. RL, RGL 8 - 11 RMS, RGMS 5 - 11 684 12 02

Sapniste za kombinovane gorionike sa dvostepenom regulacijom Tip gorionika GL GL GL GL Vel. gorionika Kat. br. 1, 3 682 12 51 5 682 12 52 7 682 12 53 8, 9 682 12 54 Sapniste sa drzacem elektroda i prikljucnim cevima za uljne gorionike sa dvostepenom regulacijom Tip gorionika L L L L L L M M MS MS MS MS Vel. gorionika Kat. br. 1 692 12 01 3 692 12 02 5 692 12 03 7, 8 692 12 04 8/2 692 12 05 9 692 12 06 1 692 12 07 3 692 12 08 5 692 12 09 7, 8 692 12 10 8/2 692 12 11 9 692 12 12

Sapniste sa drzacem elektroda i prikljucnim cevima za uljne gorionike sa jednostepenom regulacijom Tip gorionika L L M M Vel. gorionika Kat. br. 1 691 12 01 3 691 12 02 1 691 12 03 3 691 12 04

34

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Sapniste sa drzacem elektroda i prikljucnim cevima za uljne gorionike sa klizno-dvostepenom/moduliranom regulacijom Tip gorionika RL RL RL RL RL RL RL RMS RMS RMS RMS RMS Vel. gorionika Kat. br. 3 694 12 01 5 694 12 02 7 694 12 03 8 694 12 04 8/2 694 12 05 9, 10 694 12 06 11 694 12 07 5 694 12 08 7, 8 694 12 09 8/2 694 12 10 9, 10 694 12 11 11 694 12 12

Sapniste sa drzacem elektroda i prikljucnim crevima za kombinovane gorionike sa dvostepenom regulacijom Tip gorionika GL GL GL GL GL GL Vel. gorionika Kat. br. 1 692 12 51 3 692 12 52 5 692 12 53 7 692 12 54 8 692 12 55 9 692 12 56

Sapniste sa drzacem elektroda i prikljucnim crevima za kombinovane gorionike sa klizno-dvostepenom/moduliranom regulacijom Tip gorionika RGL RGL RGL RGL RGL RGL RGMS RGMS RGMS RGMS Vel. gorionika Kat. br. 3 694 12 51 5 694 12 52 7 694 12 53 8 694 12 54 9, 10 694 12 55 11 694 12 56 5 694 12 57 7, 8 694 12 58 9, 10 694 12 59 11 694 12 60

Drzac elektroda za gasne gorionike Tip gorionika G G G G G G G Vel. gorionika Kat. br. 1 695 12 01 3 695 12 02 5 695 12 03 7 695 12 04 8 695 12 05 9, 10 695 12 06 11 695 12 07

35

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

- weishaupt Rezervni delovi za gorionike "WEISHAUPT " tip "WK " veli~ina 1-4

Plamene cevi Oznaka pl. cevi WKG1/1a WKG2/1a WKG3/1a WKG4/1a Vel. gorionika Kat. br. 1 601 12 51 2 601 12 52 3 601 12 53 4 601 12 54

Stabilizatori plamena Dimenzije 210x100 290x120 350x120 Vel. gorionika Kat. br. 1, 2 614 12 01 3 614 12 02 4 614 12 03 Dimenzije 345x235 435x295 545x365 Vel. gorionika Kat. br. 1, 2 615 12 01 3 615 12 02 4 615 12 03

36

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Mesaci gasa za gasne i kombinovane gorionike Vel. gorionika Kat. br. 1, 2 621 12 51 3 621 12 52 4 621 12 53

Prigusnice za gas za gasne i kombinovane gorionike Dimenzije DN 100 DN 125 DN 150 Vel. gorionika Kat. br. 1, 2 631 12 51 3 631 12 52 4 631 12 53

Sapniste za uljne i kombinovane gorionike Tip gorionika Vel. gorionika Kat. br. WKL, WKGL 1, 2 696 12 01 WKL, WKGL 3 696 12 02 WKL, WKGL 4 696 12 03 WKMS, WKGMS 1, 2 696 12 21 WKMS, WKGMS 3 696 12 22 WKMS, WKGMS 4 696 12 23

Regulatori protoka ulja Kat. br. do 1200 kg/h 662 12 51 preko 1200 kg/h 662 12 52

Zaporna igla za sapniste Dimenzije f3,8 f4,8 f5,8 Kat. br. 696 12 51 696 12 52 696 12 53 Regulacioni disk - greben Ugao zakretanja Kat. br. 130o 663 12 02

37

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

38

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

39

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Prikljucci

Pravi uvrtni prikljucak prema JUS M.B6.702 DIN 2353 C Dimenzije1) f4 - M8x1 f5 - M8x1 f6 - M10x1 f8 - M10x1 f6 - M10x1 f8 - M12x1,5 f10 - M14x1,5 f12 - M16x1,5 f15 - M18x1,5 f18 - M22x1,5 f22 - M26x1,5 f20 - M27x2 f4 - G1/8" f5 - G1/8" f6 - G1/8" f8 - G1/8" f6 - G1/8" f8 - G1/4" f10 - G1/4" f12 - G3/8" f15 - G1/2" f18 - G1/2" f22 - G3/4" f20 - G3/4" Izvedba 2) Kat. br. VL 711 34 01 VL 711 34 02 VL 711 34 03 VL 711 34 04 L 711 34 05 L 711 34 06 L 711 34 07 L 711 34 08 L 711 34 09 L 711 34 10 L 711 34 11 T 711 34 12 VL VL VL VL L L L L L L L T 711 34 51 711 34 52 711 34 53 711 34 54 711 34 55 711 34 56 711 34 57 711 34 58 711 34 59 711 34 60 711 34 61 711 34 62 Kolenasti uvrtni prikljucak prema DIN 2353 G Dimenzije f4 - R1/8"kon f5 - R1/8"kon f6 - R1/8"kon f8 - R1/8"kon f6 - R1/8"kon f8 - R1/4"kon f10 - R1/4"kon f12 - R3/8"kon f15 - R1/2"kon f18 - R1/2"kon

1)

Izvedba VL VL VL VL L L L L L L

2)

Kat. br. 721 34 01 721 34 02 721 34 03 721 34 04 721 34 05 721 34 06 721 34 07 721 34 08 721 34 09 721 34 10

Podesljivi prikljucak Dimenzije f12 - M16x1,5 f18 - M22x1,5 f4 - G1/8" f5 - G1/8" f6 - G1/8" f12 - G3/8" f18 - G1/2"

1)

Izvedba L L VL VL VL L L

2)

Kat. br. 731 34 01 731 34 02 731 34 03 731 34 04 731 34 05 731 34 06 731 34 07

1) 2)

precnik cevi - prikljucni navoj / VL-vrlo laka / L-laka / T-teska /

40

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Nastavni prikljucak prema JUS M.B6.703 DIN 2353 E Dimenzije f4 f5 f6 f8 f6 f8 f10 f12 f15 f18 f22

1)

Kolenasti prikljucak prema JUS M.B6.705 DIN 2353 K Dimenzije f4 f5 f6 f8 f6 f8 f10 f12 f15 f18

1)

Izvedba VL VL VL VL L L L L L L L

2)

Kat. br. 712 34 01 712 34 02 712 34 03 712 34 04 712 34 05 712 34 06 712 34 07 712 34 08 712 34 09 712 34 10 712 34 11

Izvedba VL VL VL VL L L L L L L

2)

Kat. br. 722 34 01 722 34 02 722 34 03 722 34 04 722 34 05 722 34 06 722 34 07 722 34 08 722 34 09 722 34 10

T - prikljucak prema JUS M.B6.707 DIN 2353 Q Dimenzije f4 f5 f6 f8 f6 f8 f10 f12 f15 f18

1)

Izvedba VL VL VL VL L L L L L L

2)

Kat. br. 723 34 01 723 34 02 723 34 03 723 34 04 723 34 05 723 34 06 723 34 07 723 34 08 723 34 09 723 34 10

1) 2)

precnik cevi / VL-vrlo laka / L-laka / T-teska /

41

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Preklopna navrtka prema JUS M.B1.862 DIN 3870 Dimenzije M8x1 M10x1 M10x1 M12x1 M12x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M22x1,5 M26x1,5 M30x2 M30x2 Cev f4 f5 f6 f8 f6 f8 f10 f12 f15 f18 f22 f20 Izvedba 2) Kat. br. VL 701 34 01 VL 701 34 02 VL 701 34 03 VL 701 34 04 L 701 34 05 L 701 34 06 L 701 34 07 L 701 34 08 L 701 34 09 L 701 34 10 L 701 34 11 T 701 34 12

Usecni prsten prema JUS M.B6.716 DIN 3861 Cev f4 f5 f6 f8 f6 f8 f10 f12 f15 f18 f22 f20 Izvedba VL VL VL VL L L L L L L L T

2)

Kat. br. 702 34 01 702 34 02 702 34 03 702 34 04 702 34 05 702 34 06 702 34 07 702 34 08 702 34 09 702 34 10 702 34 11 702 34 12

Prikljucci za fleksibilna creva sa loptastim priklju~kom Dimenzije3) G1/8" - G1/4" G1/4" - G1/4" G3/8" - G1/4" G1/8" - G3/8" G1/4" - G3/8" G3/8" - G3/8" G1/2" - G3/8" G3/8" - G1/2" G1/2" - G1/2" G3/4" - G1/2" G1" - G1/2" G1/2" - G3/4" G3/4" - G3/4" G1" - G3/4" Kat. br. 741 01 01 741 01 02 741 01 03 741 01 04 741 01 05 741 01 06 741 01 07 741 01 08 741 01 09 741 01 10 741 01 11 741 01 12 741 01 13 741 01 14 Dimenzije3) Kat. br. G1/2" - G1" 741 01 15 G3/4" - G1" 741 01 16 G1" - G1" 741 01 17 M14x1,5 - G1/4" 741 01 18 M14x1,5 - G3/8" 741 01 19 M16x1,5 - G3/8" 741 01 20 M18x1,5 - G3/8" 741 01 21 M16x1,5 - G1/2" 741 01 22 M18x1,5 - G1/2" 741 01 23 M22x1,5 - G1/2" 741 01 24 M22x1,5 - G3/4" 741 01 25 M22x1,5 - G1" 741 01 26 G1" - M30x1,5 741 01 27 G1" - M38x1,5 741 01 28

1) 2)

precnik cevi / VL-vrlo laka / L-laka / T-teska / 3) navoj za uvrtanje prikljucka - navoj za fleksibilno crevo

42

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

Niple Dimenzije G1/8" - G1/4" G1/4" - G1/4" G3/8" - G1/4" G1/8" - G3/8" G1/4" - G3/8" G3/8" - G3/8" G1/2" - G3/8" G3/8" - G1/2" G1/2" - G1/2" G3/4" - G1/2" G1" - G1/2" G1/2" - G3/4" G3/4" - G3/4" G1" - G3/4" G1/2" - G1" G3/4" - G1" G1" - G1" Kat. br. 742 01 01 742 01 02 742 01 03 742 01 04 742 01 05 742 01 06 742 01 07 742 01 08 742 01 09 742 01 10 742 01 11 742 01 12 742 01 13 742 01 14 742 01 15 742 01 16 742 01 17

Redukcije Dimenzije G1/4" - G1/8" G3/8" - G1/8" G3/8" - G1/4" G1/2" - G3/8" G1/2" - G1/4" G3/4" - G3/8" G3/4" - G1/2" G1" - G1/2" G1" - G3/4" Kat. br. 743 01 01 743 01 02 743 01 03 743 01 04 743 01 05 743 01 06 743 01 07 743 01 08 743 01 09

Mufovi Dimenzije G1/8" G1/4" G3/8" G1/2" G3/4" G1" G1 1/4" G1 1/2" G2" Kat. br. 745 01 01 745 01 02 745 01 03 745 01 04 745 01 05 745 01 06 745 01 07 745 01 08 745 01 09

Navojni cepovi Dimenzije M12x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M22x1,5 M26x1,5 G1/8" G1/4 G3/8" G1/2" G3/4" G1" G1 1/4" G1 1/2" G2" Kat. br. 744 01 01 744 01 02 744 01 03 744 01 04 744 01 05 744 01 06 744 01 07 744 01 08 744 01 09 744 01 10 744 01 11 744 01 12 744 01 13 744 01 14 744 01 15 744 01 16

Holender spojevi Dimenzije G1/4" G3/8" G1/2" G3/4" G1" G1 1/4" G1 1/2" G2" Kat. br. 751 01 01 751 01 02 751 01 03 751 01 04 751 01 05 751 01 06 751 01 07 751 01 08

43

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

44

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

45

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

46

"TERMO-CENTAR"

NOVI SAD, Marka Miljanova 2/4, tel/fax. 021/552-175, E-mail: [email protected]

47

Information

termocentar-katalog

47 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

673233