Read aptek5_2008:aptek5_2004.qxd.qxd text version

Naklad - 6500 egz.

Vol 16 Nr 9/10 2008 ISSN 1230-8730

AP TE KARZ

Czasopismo powicone glównie gospodarce lekiem (ekonomika farmacji, ustawodawstwo farmaceutyczne, organizacja i zarzdzanie) oraz uytkowaniu leków i wiedzy o nich (farmakologia, farmakognozja, farmacja stosowana, chemia leków, farmacja kliniczna, samolecznictwo). Redaktor naczelny: dr Tadeusz Jerzy Szuba Zespól redakcyjny: dr Leszek Bartkowiak, mgr Franciszek Dragan, dr Mariola Drozd, mgr Elbieta Góralczyk, mgr Teodozja Holak, mgr Grayna Kornacka, mgr Barbara Kozicka, mgr Henryk Modrzejewski, mgr Jacek Polatyski, mgr Marek Pykalo, mgr Adam Rudzki, dr Jerzy Surowiecki, mgr Danuta Wojnicka-Szuba, mgr Henryka Wojtaszewska Konsultanci: prof. dr Miroslawa Furmanowa, mgr Halina Gabor, mgr Danuta Gajek, mgr Maria Glowniak, prof. dr Stanislaw Gumulka, prof. dr Boenna Gutkowska, dr Danuta Igny, dr Maciej Krzanowski, prof. dr Slawój Kucharski, dr Wojciech Kumierkiewicz, prof. dr Jerzy Masiakowski, prof. dr Regina Oldzka, doc. dr Aleksander Oarowski, dr Stanislaw Piechula, prof. dr Józef Sawicki, prof. dr Edmund Sieradzki, prof. dr Jacek Splawiski, prof. dr Michal H. Umbreit, mgr Andrzej Wróbel Wydawca: Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne 00-845 Warszawa, ul. Lucka 2/4/6 tel. 0-602 269 525 Realizacja wydawnictwa, kolporta, adres redakcji: Vita plus Tadanco Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 9 tel. 0.22 566 77 90, fax 0.22 566 77 89 wewn. 200 e-mail: [email protected] Internet, archiwum ,,Aptekarza'' http://www.tfe.edu.pl/ http://www.tfe.edu.pl/aptekarz/ http://www.pharmacy.pl/fwp/literatura/Aptekarz/aptekarz.htm Opracowanie poligraficzne: Drukarnia Szczepan Szymaski tel./fax (0-22) 774-23-34

193

Aptekarz Vol 16 Nr 9/10 (2008)

Aptekarz Vol 16 Nr 9/10 (2008)

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne

Spis treci

Iluzja rzdowych zmian refundacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Potrzebne zmiany refundacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Informacje dla lekarzy o lekach refundowanych . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Komentarz do projektu ustawy dotyczcej refundacji leków . . . . . . 241 Komentarz do projektu zmiany ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Bezpieczestwo stosowania leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Suplement Doceniajmy polsk farmacj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Prawda o przemyle generycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

A.O.T.M.

Agencja Oceny Technologii Medycznych miala u nas slabe notowania. Zajmowala si glównie ocenianiem uslug medycznych w poszukiwaniu tych, które musialyby by finansowane przez pacjentów. Jej prace nie przyniosly ochronie zdrowia poytku. W 2008 r. dokonano zmian organizacyjnych, statutowych, a nawet kadrowych. Nowy dyrektor Agencji, dr Wojciech Matusewicz dal ju niejeden dowód wiatloci odnonie do gospodarki lekami. Agencja ma odgrywa powan rol na polu refundacji. Nie ma rzdzi. Od rzdzenia jest Minister Zdrowia. Ma doradza Ministrowi. Ministerstwo ju opracowalo stosowny projekt zmiany ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej okrelajcy rol AOTM. Projekt ten surowo skrytykowalimy postulujc ufarmaceutycznienie Rady Konsultacyjnej. Ma ona liczy 15 czlonków. Powolano juz omiu: Dr hab. n. med. Romuald Krajewski z Centrum Onkologii i Naczelnej Izby Lekarskiej, Prof. dr hab. n. med. Michal Myliwiec z Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku, Klinika Nefrologii i Transplantologii, Prof. dr hab. n. med. Jacek Splawiski z Narodowego Instytutu Leków (przewodniczcy Komisji Ekonomiczno-Finansowej), Lek. Rafal Zyk z Narodowego Funduszu Zdrowia, Departament Gospodarki Lekami, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiski z Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon z Akademii Medycznej w Gdasku, Zaklad Genetyki Klinicznej, Dr hab. n. med. Anna Jablecka z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Zaklad Farmakologii Klinicznej Katedry Kardiologii, Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Katedra Pediatrii. Obiecujemy sobie uzupelnienie skladu równie farmaceutami - specjalistami w zakresie gospodarki lekami. yczymy Agencji jak najlepiej. Ju teraz wyraamy podzikowanie za odtajnienie procesu rozwaa od pocztku do koca. Od zaistnienia wniosku o refundacj do zloenia Ministrowi rekomendacji. Ten tryb zgodny z unijn zasad przejrzystoci pozwoli zapobiec wielu bldnym decyzjom podejmowanym przez Ministra w przeszloci. Dr Tadeusz J. Szuba Prezes Zarzdu

194

Zasady kolportau czasopisma ,,Aptekarz''

Kady numer czasopisma ,,Aptekarz'' jest wysylany bezplatnie do: wszystkich okrgowych izb aptekarskich oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej, wszystkich okrgowych izb lekarskich oraz Naczelnej Izby Lekarskiej, wszystkich oddzialów Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Zarzdu Glównego, wszystkich oddzialów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Zarzdu Glównego, wszystkich inspektoratów nadzoru farmaceutycznego, wszystkich lekarzy wojewódzkich, wszystkich szkól farmacji, wszystkich szkól medycyny, wszystkich aptek ,,zamknitych'' w zakladach leczniczych, bibliotek wszystkich zakladów leczniczych ,,zamknitych'' (szpitali), bibliotek wszystkich zakladów leczniczych ,,otwartych'' (ZOZ-ów), Biblioteki Narodowej, Glównej Biblioteki Lekarskiej i innych bibliotek. Czasopismo ,,Aptekarz'' jest take dystrybuowane odplatnie. Koszt prenumeraty rocznej na 2008 rok wynosi zl 120,-. Przy prenumeracie rocznej oraz ewentualnych zamówieniach zbiorowych pojedynczych egzemplarzy nie pobiera si kosztu przesylki. Przekazu oplaty naley dokona na konto Towarzystwa Farmaceutyczno-Ekonomicznego w banku PKO BP 43 O/W-wa 46 1020 1169 0000 8502 0102 8760. Zamówienie naley kierowa poczt do: Vita plus Tadanco ­ Redakcja Aptekarza, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 9, lub e-mailem do: [email protected]

· · · · · · · · · · · ·

,,Aptekarz'' poleca wytwórcom leków uslugi promocyjne i reklamowe. Na lamach naszego czasopisma mona promowa wyroby farmaceutyczne fachowo, skutecznie i tanio. Koszt anonsu formatu A5 czarno-bialego wynosi 1000 zl, natomiast kolorowego 2000 zl. Na czwartej stronie okladki ­ 4000 zl. Na innych stronach ,,uprzywilejowanych'' ­ 3000 zl. Proponujemy ponadto zamieszczanie reklam mniejszego formatu, np. na stronach, które nie s calkowicie zadrukowane tekstem artykulu. Taka forma przypomnienia swojej firmy oraz jej produktów lekarzom i aptekarzom kosztuje zaledwie 500, a nawet jeszcze mniej ­ 250 zl. Zamówienia regularne na dlugie okresy nagradzamy upustem ceny. Faktury za anonsy s obciane VAT-em 22%. 195

Aptekarz Vol 16 Nr 9/10, 196-210 (2008)

Iluzja rzdowych zmian refundacji

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne

Iluzja rzdowych zmian refundacji

Rzd Tuska przejmujc wladz deklarowal zmiany na lepsze. Minlo ponad pól roku rzdów i koczy si na deklaracjach. Nie zrobiono niczego dobrego. Nawet nie poprawiono tego, co ewidentnie sknocil rzd Kaczyskiego. Wyjtkowo dobrze pamitamy wyczyny wiceministra zdrowia Boleslawa Piechy przy zmianie refundacji leków dokonanej przez PiS w listopadzie 2007 r. Gazety krytykowaly, telewizje komentowaly, sejm i senat debatowaly. Rzd z Piech obalono, nowy rzd z Kopaczow mial pole do popisu. Mógl ivabradin i do niej podobne bzdety natychmiast zamieni na leki potrzebne. Nie zamienil. Kokosil si z napraw zlej listy leków przez dlugie miesice, po czym w lipcu 2008 r. zaanonsowal z fanfarami w prasie nowe wlasne rozporzdzenie refundacyjne rzekomo majce przynie chorym duo dobrego. Najzwyczajniej w wiecie zakpil ze swego ukochanego narodu. Sprawa jest bardzo powana, lecz trudno postrzegalna, bo malo kto zna si na farmacji. Postarajmy si odsloni rzdy sprawowane przez lekarzy z etykiet PO. Naród powinien by informowany o nieudolnej gospodarce lekami nie tylko bylych lekarzy PiS, lecz take lekarzy PO. Dobra gospodarka lekami wymaga farmaceutycznej fachowoci, a nie politycznej partyjnoci. Reforma listy leków refundowanych dokonana przez nowy rzd nie wnosi niczego pozytywnego. Doslownie niczego. Czego oczekiwano? a. Dopisania nowych leków (leków innowacyjnych). Nie dopisano ani jednego. b. Skrelenia leków niepotrzebnych, zwlaszcza drogich, które pokazywalimy palcem (Procoralan ­ ivabradina, Serdolect ­ sertindol, Pronoran ­ piribedil, Coaxil ­ tianeptina) ­ patrz list do min. Kopacz z 29 maja 2008 r. (,,Aptekarz" Nr 7/8, 2008, 169-170). Nie skrelono ani jednego. c. Usuwania synonimów drogich po pojawieniu si w aptekach synonimów tanich. Nie usunito. Usunito tylko buble, których firmy farmaceutyczne nie chc robi. Albo dlatego, e im si nie oplaci, albo dlatego, e nikt nie chce ich kupowa. Na domiar zlego rzd wydajc kolejne rozporzdzenia wymagane przez ustaw o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych przekazal spoleczestwu za porednictwem dziennikarzy wprowadzajce w bld informacje:

196

1. Minister Kopacz owiadczyla, e dopisano do refundacji 23 nowe tanie leki generyczne, wane dla pacjentów, patrz Zalcznik 4. Kade slowo w owiadczeniu jest nieprawdziwe. Po pierwsze leków ,,nowych" bylo nie 23, lecz 17, bo 6 wymieniono dwa razy: biperiden (Akineton), fentanyl (Matrifen i Durogesic), lamotrigina (Lamexin), lansoprazol (Lantrea), mebendazol (Vermox), trandolapril (Trandolapril-Ratiopharm). Po drugie poród tych 17 nowych tanich leków generycznych bylo 8 drogich leków markowych: azithromycina (Sumamed), levodopa+benserazid (Madopar), biperiden (Akineton), fentanyl (Durogesic), fluvastatina (Lescol), gonadotrophina (Pregnyl), telmisartan (Micardis), vigabatrina (Sabril). Po trzecie aden z tych leków generycznych i markowych nie byl nowy. Po czwarte prawie wszystkie leki rzekomo dopisane do refundacji byly ju wczeniej dopisane. Teraz doszly tylko dwa: Cliovelle ­ synonim wczeniejszego Activelle, oraz Lantrea ­ synonim wczeniejszego Lanzulu, Lansoleku, Lanbaxu, Lansostadu, Renazolu i Zalanzo. 2. Minister Kopacz kazano nam powiedzie, e dziki zmianom pacjenci zaplac mniej za 85 preparatów z listy. Bylo ich 54 liczc oddzielnie wszystkie dawki i wielkoci opakowa. Minister Kopacz kazano zatai, e pacjenci bd musieli placi wicej za setki preparatów z listy. 3. Ukoronowaniem tej blagi byly informacje o dobroci rzdu, który objl dodatkowo refundacj: a) pcherzowe odwarstwienie naskórka (dotykajce 100 dzieci), b) pierwotn dyskinez rzsek (rodzaj rzadkiej mukowiscydozy ­ 100 dzieci), c) stan po resekcji trzustki (ok. 2500 pacjentów). Ad a) ­ zrefundowano w 100% Dermazin (sulfadiazinum argentum), lek refundowany kademu od wielu lat w 70%. Sto dzieci bdzie placi zl 0,00 zamiast zl 1,97. Ad b) ­ rzd wspanialomylnie wydal zgod na refundowanie 100 dzieciom pospolitych leków mukolitycznych, bardzo tanich: Acetylcysteiny i Carbocisteiny od lat refundowanych dla 100.000 innych pacjentów. Ad c) ­ udostpniono pacjentom po resekcji trzustki enzymy trawienne (pankreatyn), leki stare i nieprzesadnie drogie. Blaga informacyjna nie polega na tym, e chorzy a), b), c) nie otrzymuj Dermazinu lub Mukoliny lub Kreonu, lecz na tym, e te ,,dary" s tak miesznie groszowe, i opowiadanie o nich dziennikarzom jest niczym innym, jak ich sklanianiem do publikowania iluzji zwikszonej refundacji. Propagand jaki ten nasz rzd jest dobry i kochany.

197

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne

Iluzja rzdowych zmian refundacji ­ Zalcznik 1

Zalczniki: ­ 1 ukazuje rzekom dzialalno rzdu na polu skrele z listy leków refundowanych, ­ 2 ukazuje aktywno rzdu na polu zwikszania listy, ­ 3 daje obraz ruchów cenowych, ­ 4 przypomina konferencj prasow. Wszystko razem ilustruje kompromitujc postaw rzdu przy uprzystpnianiu leków w trybie refundacji. Zalcznik 1

A10BA Metformina Ratiopharm wycofal Metforatio 500 mg i 850 mg bez szkody dla rynku (Metforatio bylo cenowo czwarte poród 8 preparatów metforminy). A10BB Glimepirid Egis wycofal 5 preparatów marki Glemid (1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg) przy istnieniu 20 marek konkurencyjnych. Dobrze. Glemid byl najdroszy, co przynosilo wstyd Narodowemu Funduszowi Zdrowia, e placil wicej za odtwórczy Glemid ni za oryginalny Amaryl. C01AA Metildigoxina Zaniechano produkcji i sprzeday preparatu Bemecor w kroplach. Pozostal w tabletkach, jak inne marki, oraz w ampulkach. Bez znaczenia. C02AB Methyldopa Polfa Grodzisk (Gedeon Richter) nie bdzie oferowa Dopanolu. Nie alujmy, bo Dopegyt (Egisa) jest taszy. C03BA Indapamid Sanofi Aventis wycofal Indapsan tabletki 2,5 mg. Zysk dla NFZ, bo Indapsan byl drogi (czwarty poród 5 preparatów). C07AB Acebutolol Znikl Abutol tabl 200 mg; brak popytu przy lepiej znanym Sectralu. Bisoprolol Znikly preparaty firm Hexal oraz Pliva. Nie szkodzi, jest dostatek preparatów firm Jelfa, ICN Polfa, Biofarm i Ratiopharm. C08CA Nifedipina Wycofano Corinfar tabl 10 mg firmy AWD Pharma. Tego ju od dawna prawie nikt nie stosowal przy konkurencji Cordafenu (Polpharmy). C08DB Diltiazem Slusznie firma Zentiva przestaje oferowa Diacordin, najdroszy preparat diltiazemu, stosowany niedostrzegalnie. C09AA Captopril Polpharma wycofala rozsdnie Captopril tabl 12,5 mg. Konkurencja zabójcza, a zapotrzebowanie ju niewielkie.

199

Skrelono

A02BC Omeprazol Ulzol kps 20 mg (Pliva), jeden z omeprazoli. Nawet bylimy radzi ze skrelenia, bo to generyk bardzo drogi. Niestety, skrelenie Ulzolu jest fikcyjne. Na jego miejsce wpisano Omeprazol Pliva z identyczn wysok cen zl 46,36/28 kaps. A10AB Insulini iniectio neutralis Actrapid NovoLet inj. 300 j./3 ml (Novo Nordisk), jedna z 7 insulin tego rodzaju, zupelnie niepotrzebna przy istnieniu Actrapid PenFill 300 j/3 ml A10AC Insulinum isophanum Insulatard Innolet i Insulatard NovoLet inj. 300 j/3 ml (Novo Nordisk) poród 8 preparatów identycznych byly niepotrzebne przy obecnoci Insulatard PenFill 300 j./3 ml. Za zbyteczne uznano te Insulinum isophanicum WO-S alto dep. 500 j./10 ml (Tarchomin), insulin zwierzc, przeytek, gdy jest 7 preparatów analogów insuliny ludzkiej. A10AD Insulinum neutralis + isophanum Zniknlo 8 preparatów marki Mixtard (Novo Nordisk), pozostaly tylko 3 preparaty. Wystarczy przy istnieniu 17 preparatów konkurencyjnych. A10AE Insulinum cum Zinco suspensio cristallisatum Insulinum ultralente ChO-S 800 j./10 ml (Tarchomin); niepotrzebna przy obecnoci WO-S.

198

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne

Iluzja rzdowych zmian refundacji ­ Zalcznik 1

Enalapril Pliva wycofala Enazil (5 mg, 10 mg, 20 mg), nie bylo popytu; Hexal wycofal Epril (te 3 dawki), najdroszy generyczny enalapril. Na miejsce Eprilu-Hexal wprowadzono Enalapril-1A Pharma nieznacznie taszy. Trandolapril Abbott oferowal Gopten w 3 dawkach: 0,5 mg, 1,0 mg, 2,0 mg. Wycofal dawk 1,0 mg. Bez znaczenia. C10AB Fenofibrat Polfa Grodzisk (Gedeon Richter) oferowala Grofibrat w dawkach 67 mg i 100 mg. Skrelila dawk 67 mg jako niepotrzebn. Gemfibrozil Byl jeszcze oferowany pod nazw handlow Lipozil przez Polf Grodzisk (Gedeon Richter). Przestal by. W dobie statyn nikt nie chcial ju tego stosowa. D01BA Terbinafina Jest oferowana przez 8 firm w tabletkach 250 mg. Trzy firmy robily te tabletki dla dzieci po 125 mg. Jedna z nich, Polfa Grodzisk (Gedeon Richter) wycofala si z tego. G03FB Estradiol+Estriol+Levonorgestrel Preparat Cyclo-Menorette amerykaskiej firmy Wyeth wybyl z listy leków refundowanych logicznie, skoro nie ma go w obrocie w USA, Anglii, Francji, Niemczech i 200 innych krajach. J01CA Amoxicillina Produkt firmy Pliva w formie kapsulek 250 mg oraz granulatu do robienia zawiesiny doustnej ubyl. Nie szkodzi. Pozostalo do amoxicillin innych firm. J01CB Amoxicillina + Acidum clavulanicum Zniknl Ramoclav, proszek do przyrzdzania zawiesiny doustnej firmy hinduskiej Ranbaxy. Nie dlatego, e go nie chcemy, lecz Hindusom si nie chce. J01CE Benzylpenicillina procainowa Zaniechano oferowania Penicillinum procainicum inj. 1,2 mln j. Polfy Tarchomin, skoro to samo jest dostpne jako Penicillinum procainicum L.

J01DC Cefuroxim Znikl Plixym w iniekcjach firmy Pliva w dawce 750 mg; pozostala dawka 1500 mg. Zmiana bez znaczenia. J01FA Azithromycina Firma Pliva zaniechala oferowania Sumamedu w tabletkach 600 mg, skoro wystpowal obok tabletek 500 mg. J01FF Clindamycina Dalacin C firmy Upjohn, obecnie Pfizer, oferowano w dawce 75 mg obok dawek 150 mg, 300 mg, wic zaniechano jej poday. J01MA Norfloxacina Firma Ranbaxy zaprzestala oferowa Norbactin tabl 400 mg. Dobrze, bo byla drosza od Polfy Pabianice (Norsept) i Krki (Nolicin). Ofloxacina Firma Ranbaxy wycofala ofert Zanocinu tabl 200 mg. Nie ma zmartwienia. Mamy taszy Oflodinex Polpharmy. J02AC Fluconazol Firma Zentiva wycofala ofert Fluconazolu w obu dawkach, 50 mg oraz 150 mg. Nie szkodzi, s cztery inne firmy oferujce ten sam lek, w tym niedroga firma Polfarmex. L01BA Methotrexat Ubyl z listy Methotrexat-Ebewe w tabletkach 2,5 mg, pozostal w tabletkach 5 mg i 10 mg. Pliva-Lachema zaniechala poday tabletek 10 mg, ale kontynuuje poda 2,5 mg. Zaniechala te robienia iniekcji 20 mg i 50 mg, ale iniekcje mona otrzyma od Ebewe. L01BC Fluorouracil Pliva wycofala z poday iniekcje 500 mg i 1000 mg. Pozostaj na licie produkty firm Ebewe i Medac. L02BA Tamoxifen Z listy znikl Nolvadex tabl 10 mg firmy Astra Zeneca. Nolvadex D tabl 20 mg pozostaly. Niepotrzebnie. Nolvadex jest droszy od tamoxifenów konkurencyjnych o prawie 70%.

201

200

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne

Iluzja rzdowych zmian refundacji ­ Zalcznik 1

L02BB Flutamid Pliva przestala oferowa Prostandril w tabletkach 250 mg. Bardzo dobrze. Jej tabletki byly drosze o blisko 70% od flutamidów konkurencyjnych. L04AD Ciclosporina Skrelenie z listy Gengrafu Abbotta bylo formalnoci. Na rynku go nie bylo. Stosujemy Sandimmun Novartisa oraz Equoral Ivaxa. M01AB Diclofenac Pliva wycofala poda Diklonatu P inj. 75 mg; ruch bez znaczenia, bo lek jest robiony i oferowany przez 3 inne firmy. M01AE Fenbufen Polfa Grodzisk (Gedeon Richter) wreszcie zrezygnowala z oferowania tej starzyzny wymylonej w 1936 r. w III Rzeszy przez I.G. Farbenindustrie. W 2007 r. sprzedano w Polsce 8 opakowa Fenbufenu! M03BX Tizanidina Novartis dawal Narodowemu Funduszowi Zdrowia Sirdalud w tabletkach 4 mg oraz 6 mg. Jedno opakowanie 30 tabletek 4 mg kosztowalo zl 18,82 i 6 mg ­ zl 58,06. Teraz rzd bez slowa zgodzil si na wycofanie z rynku Sirdaludu po zl 18,82 i wciskanie biednym chorym na sclerosis multiplex tylko tego po zl 58,06. Skandal! Rzd powinien ju dawno podzikowa Novartisowi za t droyzn, bo lek jest prawie bezwartociowy (tizanidina jest analogiem clonidiny, a wic przy bardzo slabym dzialaniu antyspastycznym ma niepodane dzialania uboczne sedacyjne i hipotensyjne). N02AX Tramadol Zentiva wycofala z rynku Slovadol kaps 50 mg. Szkoda, e tylko Zentiva, tylko Slovadol. Jest na licie leków refundowanych a 38 preparatów tramadolu rónych firm w rónych dawkach. Orgia zarobkowa troch niebezpieczna, bo tramadol jest prawie narkotykiem. N03AX Lamotrigina Hexal wycofal si z poday Lamotrihexalu w tabletkach 25 mg, 50 mg i 100 mg. Nie alujmy. Jest 12 innych dostawców lamotriginy. N04BA Levodopa+Carbidopa Zniknl Poldomet Polpharmy. Nie znamy przyczyn. Jest to cios w osoby dotknite chorob Parkinsona. Trzeba bdzie zaywa droszy Nakom.

202

N05AB Perphenazina Z asortymentu postaci i dawek Trilafonu zniknly ampulki 5 mg. Byly niepotrzebne. Psychiatrzy uywaj tylko ampulek 100 mg (i tabletek). N06AA Clomipramina W Polfie Kutno (Teva) skrelono Anafranil ampulki. Nie byly potrzebne. W uyciu s tabletki. R03AC Salbutamol Znikl z listy Salamol EB w aerozolu wziewnym 200 dawek 0,1 mg firmy Norton. Niewane, jest zastpczy Velaspir teje firmy, niewiele droszy. Znikl Salbutamol w aerozolu wziewnym 400 dawek 0,1 mg firmy GlaxoSmithKline, a historycznie ­ Polfy Pozna. Skandal! Rzd nie powinien pozwoli, by GSK zmuszal nas do zamiennego stosowania tego samego pod nazw Ventoliny droszej prawie czterokrotnie. Kiedy prywatyzowalimy Polf Pozna, Glaxo poprzysigl nie zaprzestawa oferowania jej bezcennych wyrobów. Teraz powinien zaplaci ogromn grzywn za lamanie przysigi. Znikly Ventodiski do inhalacji 0,2 mg x 8 x 15 oraz 0,4 mg x 8 x 15 i zgódmy si na to, bo nie byly podane (w 2007 r. sprzedano 25 opakowa). R03BA Beclometason Norton wycofal Beclazone EB aerozol wziewny w obu dawkach 0,1 mg i 0,25 mg. Nie wiemy dlaczego. Wiemy, e nie powinien byl uzyska zezwolenia na sprzeda Beclazone w Polsce, skoro nie ma go w kraju pochodzenia, Anglii. Budesonid GlaxoSmithKline ju definitywnie odwrócil si od doskonalego postpolfowskiego Budesonidu, zarówno mite 50 mcg, jak i forte 200 mcg, bo cena byla dla niekorzystna. A przecie kupujc ogromn nowoczesn fabryk Polfy w Poznaniu obiecal, e nie zamknie produkcji jej cennych i tanich wyrobów. Rzd nie powinien wyrazi zgody na wycofanie poday Budesonidu. Chodzi o wielkie pienidze. Odebranie astmatykom 1 mln op. à 200 dóz Budesonidu po 13 zl i wcinicie im w zamian 3,3 mln op. à 60 dóz Flixotidu (fluticasonu) po 80 zl zwiksza koszt leczenia o wier miliarda zlotych!!! Przez caly 2007 rok minister Piecha spal spokojnie wydajc na jeden tylko Flixotide Dysk 170 milionów zlotych. Ginekolog albo nie interesowal si wydatkami, albo uwierzyl blagierom, e Flixotide (fluticason) lepiej pomaga przy astmie anieli Budesonid.

203

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne

Iluzja rzdowych zmian refundacji ­ Zalcznik 1

Gdyby Flixotide pomagal lepiej, wszyscy by go stosowali duo. Tymczasem nieglupi Niemcy stosuj prawie 9 razy wicej Budesonidu. A wic na pewno on pomaga nie gorzej. R03BC Acidum cromoglicicum GSK wycofal ofert aerozolu wziewnego Cropoz Plus. Slabo ,,szedl". W 2007 r. jedna polska apteka nie dyspensowala nawet jednego opakowania. Nedocromil Preparat Tilade Mint sam si prosil o wyrzucenie go poza burt. Przy astmie prawie nikt go nie stosuje. Za granic bywa jeszcze rzadko wzmiankowany w alergii okulistycznej. R03DA Theophyllina Znikly kapsulki Theo-Caps Polpharmy oraz tabletki Theophyllinum prolongatum Plivy. Pozostalo jeszcze 5 innych oferentów. R05CB Bromhexina Do dlugo bawila w aptekach krakowska Flegamina (Polfa, Pliva). Przeyla swoje lata. Prawie nikt jej nie chcial. S01AA Gentamicina Krople do oczu Gentamytrex firmy Gerhard Mann zniknly. Nie szkodzi. S krople Polfy Warszawa i ma Jelfy. S01BA Dexamethason Zawiesina do oczu Dexamethason Polfy Warszawa wybyla z listy leków refundowanych. Podobnie krople do oczu Prednisolonum. Czy slusznie? Prawda, e okulici wol Dicortineff i Atecortin, ale prednisolon i dexamethason wci nale do leków podstawowych. Fludrocortison+Gramicidina+Neomycina Do stary, ale wci dobry i czsto stosowany Dicortineff warszawskiej Polfy w zawiesinie do oczu zniknl z listy. Dlaczego? Nie rozumiemy. Moe fabryka nie mogla ju dluej doklada do interesu (cena detaliczna wynosi zl 3,18). To bylaby niemdra polityka cenowa rzdzcych.

S01EB Pilocarpina Lek bardzo potrzebny do leczenia jaskry. Mielimy dwa preparaty, kady w dwóch dawkach, razem cztery pozycje. Teraz zniknly trzy. Pozostaly tylko jedne krople z jednego ródla (bardzo dobrego). Strach pomyle, co moe by. Moe znów receptura apteczna. A moe lepiej troch podwyszy cen fabryczn wynoszc w detalu zl 4,30 za 1 buteleczk. Podsumowanie skrele Dokonane skrelenia leków z wykazów refundacyjnych nie s efektem zamierzonych dziala rzdu ukierunkowanych na ochron zdrowia. Nie maj z tym nic wspólnego. Skrelenia s formalnym potwierdzeniem decyzji firm farmaceutycznych wycofania niektórych preparatów z obrotu. S to preparaty niecieszce si popytem niekiedy dlatego, e przestarzale, przewanie jednak dlatego, e w gszczu leków podobnych lub identycznych nie ,,przebijaj si". Bierno rzdu razi szczególnie przy wydawaniu zgody na wycofanie z rynku produktów bardzo potrzebnych dlatego, e nie przynosz firmom podanego zysku. W pewnych wypadkach trzeba rozsdnie podnie cen. Np. nie naley upiera si przy cenie detalicznej zl 4,30 za krople do oczu Pilocarpiny nieodzowne dla jaskrowców lub zl 2,80 za zawiesin Dexamethasonu, czy zl 3,18 za zawiesin Dicortineff. Ju pora zerwa z bezmylnoci ekonomii socjalizmu. W innych przypadkach trzeba zdecydowanie sprzeciwi si wycofaniu z poday nieodzownego i taniego Budesonidu bd Salbutamolu. Ich producent otrzymal w ramach prywatyzacji ogromn fabryk i ma robi miliardy nie zamykajc produkcji tanich leków. Taka byla umowa. Nie po to prywatyzowalimy pastwow fabryk leków, by chorzy mieli gorzej. Oni maj mie lepiej. Rzd powinien tego dopilnowa. Niskie kwalifikacje rzdu farmaceutycznego wida np. przy tizanidinie (Sirdaludzie). Rzd zgodzil si na skrelenie taszych tabletek 4 mg i pozostawienie tabletek 6 mg droszych nie o 50%, lecz o 208%. Lek jest tak malo potrzebny, e jeli Novartis na tabletkach 4 mg za malo zarabial i je wycofal, trzeba bylo skreli z listy równie tabletki 6 mg.

204

205

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne

Iluzja rzdowych zmian refundacji ­ Zalcznik 2

Zalcznik 2

Dopisano

A02BC Lansoprazol Generyk firmy Pliva, nazwany Lantrea, w kapsulkach 15 mg i 30 mg. Nie wnosi postpu terapeutycznego (bylo ju sze preparatów lansoprazolu innych firm), ani ekonomicznego (jest droszy od preparatu najtaszego o 13-15%). A10AD Insulina Polfa w Tarchominie poszerzyla ofert preparatów Polhumin 300 j. Wklad rzdu ­ zerowy. A10BB Glimepirid Do 20 pozycji nazw handlowych robionych w 4 dawkach dodano jeszcze jeden synonim firmy Teva: GlimTeva 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, niewnoszcy adnego postpu ani terapeutycznego, ani ekonomicznego (cenowego). C09AA Enalapril Trzy pozycje Eprilu firmy Hexal przechrzczono na trzy pozycje Enalapril1A Pharma firmy 1A Pharma (5 mg, 10 mg i 20 mg). Sprawa nas nie interesuje, jako e niemiecki Enalapril-1A Pharma nie jest taszy od polskiego Maprylu. Ramipril Bogaty asortyment nazw i dawek poszerzono o trzy pozycje Ramistadu (2,5 mg, 5 mg i 10 mg) firmy Stada. Blahostka. Cena nie nisza od Axtilu, Vivace, Ramve. Trandolapril Ratiopharm zaoferowal dodatkowo tabletki 4 mg do wczeniejszych tabletek 2 mg. Znikomy albo aden postp. Ale przy okazji bezmylno urzdników dua. Akceptowali cen zl 31,88/28 kaps 4 mg, wysz o 131% od ceny zl 13,81/28 kaps 2 mg. Logika podpowiada, e dawka 4 mg nie moe by drosza od dawki 2 mg wicej ni 100%. C09CA Losartan Polska firma Farma-Projekt dodala swój produkt Sarve tabl 50 mg do szeciu wczeniejszych innych firm. Brawo! Sarve jest najtaszym losartanem.

C10AA Simvastatina Angielska firma Generics dorejestrowala Simvagen tabl 20 mg do wczeniejszych tabletek 40 mg. Rzd popelnil bld wpisujc to na list leków refundowanych. Simvagen jest droszy od wikszoci generyków simvastatiny; Simvagen 40 mg jest droszy nawet od bardzo drogiego markowego Zocoru! G03FA Estradiol+Norethisteron Dodano tabletki Cliovelle niemieckiej firmy Dr Kade. Dobrze, zlamano monopol duskiej firmy Novo Nordisk ­ Activelle i Kliogest. Po co kupowa Activelle, skoro jest droszy o 24%. G04CB Finasterid Szeroki asortyment finasteridu tabl 5 mg zloony z 13 preparatów powikszono o dwa nastpne: Antiprost firmy Orion i Finasterid firmy Stada. Dobrze. Wiksza jest teraz oferta finasteridów tanich. Najtaszy, Apo-Fina z Kanady via Holandia moe zawie, wówczas przydadz si inne. J01FA Clarithromycina Hinduska firma Ranbaxy zadziwia nas wprowadzajc tani Klabax w tabl 500 mg i nie wycofujc droszego Klaristatu. Rzd zadziwia nadal tolerujc na licie Klaristat. N02AB Fentanyl Bogaty asortyment plastrów 25 mcg/h., 50 mcg/h., 75 mcg/h., 100 mg/h., uzupelniono malymi dawkami 12,5 mcg/h. przez firmy Janssen-Cilag (Durogesic) i Nycomed (Matrifen). N02AX Tramadol Bogaty asortyment preparatów Tramadolu zostal uzupelniony preparatem Travictol firmy Actavis w tabletkach 100 mg, 150 mg i 200 mg. N03AX Topiramat Asortyment 6 topiramatów powikszono o Topilek firmy Lek w tabletkach 25 mg, 50 mg i 100 mg. N05AB Perazina Do preparatów firm Hasco-Lek i Labor firma Galena dorobila trzeci, Peragal w tabletkach 25 mg i 100 mg.

207

206

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne

Iluzja rzdowych zmian refundacji ­ Zalcznik 3

N05AH Olanzapina Firma Krka do tabletek normalnych Zalasta wynalazla jeszcze tabletki rozpuszczalne w jamie ustnej. Widocznie wnosz one postp, skoro zostaly zarejestrowane (dopuszczone do lecznictwa). Quetiapina Asortyment powikszono o preparat Ketilept firmy Egis w tabletkach 25 mg, 100 mg i 200 mg oraz preparat Ketipinor firmy Orion w tabletkach 100 mg i 200 mg. Nowe synonimy quetiapiny witamy chtnie, bo s tasze. Podsumowanie dopisa: Nie liczc fikcyjnego ruchu na licie w postaci zmiany nazwy tego samego leku (np. Epril-Hexal na Enalapril-1A Pharma) dopisano 12 preparatów generycznych w 33 pozycjach (dawkach). Nie czyni one nie tylko adnego postpu terapeutycznego, ale nawet istotnego postpu ekonomicznego oczekiwanego od generyków. Pozytywnie wyróniaj si tylko: ­ polski losartan nazwany Sarve nieco taszy od innych losartanów, ­ niemieckie tabletki Cliovelle tasze od duskich Activelle, ­ wgierska quetiapina marki Ketilept oraz fiska marki Ketipinor tasze nie tylko od exmonopolistycznego Seroquelu, ale take od generycznego Ketrelu. Przy ,,dopisywaniu" generyków rzd dozwolil na wyrzdzanie szkód pacjentom: ­ patrz C09AA ­ trandolapril, zaakceptowano cen kapsulek 4 mg wysz wicej ni dwa razy od ceny kapsulek 2 mg, co jest nielogiczne, ­ patrz C10AA ­ simvastatina, zaakceptowano cen generycznego Simvagenu wysz nie tylko od cen licznych simvastatin generycznych, ale nawet od exmonopolistycznego Zocoru, co jest absurdalne. Zalcznik 3

Ruchy cen

W Polsce lubimy mówi o polityce lekowej pastwa. e niby rzd prowadzi jak polityk, która przyblia lekarstwo do czlowieka. e niby rzd troszczy si o moliwie niski poziom cen leków. To jest polityczna propaganda. Rzd w materii cen nie robi nic. Producent od chwili poczcia leku moe wyznaczy cen jak sobie zamarzy. Mona to zilustrowa niezliczon liczb przykladów. Ale szkoda na to papieru i czasu, pokamy tylko przyklad znanej nam ze slyszenia ivabradiny. Aby utrudni innym firmom poytkowanie handlowe tego ,,wynalazku", producent nazywa go Procoralanem, by t nazw zarejestrowa jako wlasn (nazwa naukowa, potoczna, midzynarodowa ­ ivabradina ­ jest z

208

mocy prawa nierejestrowalna). Wypuszcza na rynek lek Procoralan po cenie zupelnie dowolnej. Rzd polski, w odrónieniu od rzdów te wolnych krajów, Francji i Niemiec, cen si zupelnie nie interesuje. Przyzwala na pobieranie w aptece ceny zl 212,40/56 tabl. 5 mg. Od czasów rzdów ,,wybitnego" Ministra Zdrowia Lapiskiego wiedza farmaceutyczna nie jest ministerstwu potrzebna. W departamentach brakuje fachowców, którzy wiedzieliby, e ivabradina jest me-too verapamilem z podobn struktur chemiczn dwóch dimetoksyfenyli. Verapamil, ju niechroniony patentem mona kupi w aptece wszdzie, i w Polsce take, po zl 1.333,-/kg. (Patrz np. Staveran tabl. 120 mg, kosztuje zl 3,20/20 tabl.). Otó producent podobnego Procoralanu (ivabradiny) pobiera za za zgod rzdu zl 758.570,-/kg. To jest 569 razy wicej, anieli placi si za podobny Staveran (verapamil)!!! Bylem w swojej karierze chemikiem farmaceutycznym robicym substancje lecznicze. Owiadczam, e synteza produktu podobnego moe by drosza lub tasza o 5%, 50%, 5 razy. Nigdy 569 razy. Mamy tu ewidentnie do czynienia z przesad sprzedawcy i z analfabetyzmem nabywcy (rzdu). Nie mona powróci do normalnoci wtrcajc sprzedawc do wizienia, bo prawo w wolnym kraju pozwala pobiera kad cen, któr nabywca sklonny jest zaplaci. Mona tylko uwolni pacjentów i skarb pastwa od grabiey powolujc do rzdu fachowców. Na to si jednak nie zanosi. Analiza zmian wprowadzonych przez rzd przy ostatniej korekcie wykazów leków refundowanych pozwala stwierdzi, e przy setkach ruchów cenowych rzd nie podejmowal decyzji wlasnych, wiadomych, ilustrujcych polityk pastwa. Rzd byl bierny, notowal tylko zmiany wprowadzone przez fabryki leków. Dlatego mona mu wytkn, e: ­ Nie podjto ani jednego kroku obnienia cen ewidentnie zawyonych. Nie powicono nawet minuty , by rzuci okiem na rac cen ivabradiny. ­ Biernie pozwolono na wycofanie z obrotu leków bardzo potrzebnych, decydujcych o zdrowiu, a za malo dochodowych dla producenta ­ patrz Salbutamol w aerozolu wziewnym, Budesonid mite i forte, Poldomet 100 i 250. Bdziemy zmuszeni placi za to samo z innych ródel droej. Tak dalece lekcewaco potraktowano t spraw, e nawet pozwolono na zaniechanie poday leków zagwarantowanych umow prywatyzacyjn. ­ W informacji prasowej przemilczano wycofanie leku taniego, np. Budesonidu, i podano wie o potanieniu leku droszego, Horacortu. Cena Horacortu nie zostala zmieniona, tylko podwyszono jego limit cenowy, by pacjent zmuszony do kupowania Horacortu zamiast Budesonidu nie byl stratny. Stracil na podwyszeniu limitu Narodowy Fundusz Zdrowia, ale o tym ani slowa. ­ Postanowiono z uporem tolerowa w niezamonej Polsce ceny wysze od cen pobieranych w zamonej Anglii, Francji, Niemczech, cho te bzdury wytknito ju w kwietniu rzdzcym, a w maju powiadomiono o nich czytelników (,,Aptekarz" Nr 5/6, 2008, str. 107-123).

209

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne

Aptekarz Vol 16 Nr 9/10, 211-218 (2008)

­ Nie ma w ogóle zmian cen zainspirowanych przez ministerstwo. S malo liczne obniki cen leków generycznych zainspirowane przez producentów. Mszcz si one licznymi zwikszeniami oplat uiszczanych przez pacjentów za leki synonimiczne, bo ministerstwo wówczas obnia tzw. limit ceny wszystkich synonimów do poziomu ceny synonimu najtaszego. Ten system wymaga zdecydowanej rewizji przynajmniej w obszarze leków psychiatrycznych. Pacjenci umyslowochorzy czsto nie rozumiej potrzeby leczenia. Krzywi si na ceny. A my tu im w lipcu podwyszylimy oplaty za leki, które nominalnie nie zdroaly. Samych risperidonów podroono pacjentom 53 pozycje cennikowe. Zalcznik 4

Tadeusz J. Szuba

Potrzebne zmiany w refundacji

Bierno rzdu w materii decyzji refundacyjnych zostala dosadnie wykazana na licznych przykladach niedokonania oczekiwanych zmian w lipcu 2008 r. ­ patrz ,,Iluzja zmian refundacji" ,,Aptekarz" Nr 9/10 (2008) 196-210. Termin bierno moe nie by adekwatny. Gdyby chodzilo tylko o bierno, mona by sytuacj poprawi monitowaniem. Mamy do czynienia z nieporadnoci rzdu, z brakiem kwalifikacji urzdników zatrudnionych w Ministerstwie Zdrowia. Chorzy czekaj. Pomómy w doskonaleniu wykazów leków refundowanych. Wskamy co dopisywa i co skreli. I. Dopisywa

A04AA A04AD A10BX D11AX Aloxi (palonosetron) Cambridge Emend (aprepitant) MSD NovoNorm (repaglinid) Novo Nordisk Prograf (tacrolimus) Astellas Elidel (pimecrolimus) Novartis (ale obni y cen ­ Elidel kosztuje np. w Anglii z 82,11/30 g, a w Polsce z 165,10!) Luveris (lutropina alfa) Serono Spasmo Lyt (trospium) Madaus Detrusitol (tolterodina) Pfizer Vesicare (solifenacina) Yamanouchi Emselex (darifenacina) Novartis

Wycig z informacji prasowej Ministra Zdrowia

Rzekomo 23 rzekomo nowe leki rzekomo generyczne ­ rzekomo wane dla pacjentów ­ zalcznik do informacji prasowej

Substancja czynna Alfuzosinum Azithromycinum Benserazidum, Levodopum Biperidenum Biperidenum Estradiolum, Norethisteronum Fentanylum Fentanylum Finasteridum Fluticasonum Fluvastatinum Gonadotrophinum chorionicum Ketoconazolum Lamotriginum Lamotriginum Lansoprazolum Lansoprazolum Mebendazolum Mebendazolum Telmisartanum Trandolaprilum Trandolaprilum Vigabatrinum Nazwa, posta i dawka leku albo wyrobu medycznego Alugen 10 mg; tabl. o przed u onym uwalnianiu; 10 mg Sumamed; tabl. powlekane; 0,125 g Madopar 250; tabl.; 0,05g+0,2g Akineton; tabl.; 2 mg Akineton; tabl.; 2 mg Cliovelle® ; tabl.; 1 +0,5 mg Matrifen 12 mcg/h; system transdermalny; 12g/godz. Durogesic; system transdermalny; 12 g/h Hyplafin; tabl. powl.; 5 mg Flix; aerozol do nosa, zawiesina; 50 g/dawk Lescol XL; tabl. o przed u onym uwalnianiu; 80 mg Pregnyl; proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa ; 5000 j.m. Ketoconazole; tabl.; 0,2 g Lamexim; tabl.; 100 mg Lamexim; tabl.; 25 mg Lantrea; kaps. dojelitowe, twarde; 15 mg Lantrea; kaps. dojelitowe, twarde; 30 mg Vermox; tabl.; 0,1 g Vermox; tabl.; 0,1 g Micardis; tabl.; 80 mg Trandolapril-ratiopharm; kaps. twarde; 2 mg Trandolapril-ratiopharm; kaps. twarde; 4 mg Sabril; tabl. powlekane; 500 mg

G03GA G04BD

Trzeba koniecznie co dorefundowa do oxybutininy; trospium raczej na pewno. Inne s za drogie. Radzimy podj surowe negocjacje cenowe np. Emselex jest o 44,5%, a Vesicare o 65% dro szy ni w Anglii i w czy do refundacji tylko te, którym wydatnie obni ono cen . H01CC J05AB J05AE Orgalutran (ganirelix) Copegus (ribavirina) Rebetol (ribavirina) Ageneraze (amprenavir) Aptivus (tipranavir) Reyataz (atazanavir) Telzir (fosamprenavir) Organon Roche Schering Plough GSK Boehringer Ing. BMS GSK najta sze) nale y refundowa . Nie mo na

Te i inne inhibitory proteazy HIV (wybra stosowa tylko Acicloviru do ko ca wiata. J05AF

Patrz ­ krytyczny komentarz w artykule ,,Iluzja rzdowych zmian refundacji", str. 197.

210

***

Paravir (zidovudina) Polfa Tarchomin Azovir (zidovudina) ICN Polfa Hepsera (adefovir) Gilead Emtriva (emtricitabina) Gilead Walczy o ceny, np. Hepsera jest w Polsce dro sza ni w Anglii o 86%, ni we Francji o 53%.

211

Tadeusz J. Szuba

Potrzebne zmiany w refundacji

L01XX

L02BA L03AB

L04AA

M03BX M05BA

N03AX

N06AB R06AE

R06AX

S01GX

Glivec (imatinib) Novartis U nas jest dro szy ni np. a Anglii. Obni y cen , a je li si nie da, robi import równoleg y. Refundowa dopiero po uzyskaniu leku ta szego. Tarceva (erlotinib) Roche Fareston (toremifen) Orion Faslodex (fulvestrant) Astra Zeneca Roferon A (interferon) Roche Intron A (interferon) Schering Plough Pegasys (peginterferon) Roche Pegintron (peginterferon) Schering Plough Uwaga na ceny: Pegintron jest o 40% dro szy w Polsce ni w Anglii Enbrel (etanercept) Wyeth Remicade (infliximab) Schering Plough Humira/Trudexa (adalimumab) Abbott Popracowa nad cenami. Np. Enbrel jest w Polsce dro szy o 38% ni w Anglii. Ewentualnie refundowa tylko najta sze. Arava (leflunomid) Aventis Obni y cen o po ow (do poziomu ceny w Anglii) poczym refundowa . Tolperis (tolperison) ICN Polfa Actonel (acidum risedronicum) Aventis Bondronat (acidum ibandronicum) Roche Zometa/Aclasta (acidum zolen- Novartis dronicum) Ju refundujemy acidum alendronicum, clodronicum i pamidronicum, nie trzeba szykanowa innych kongenerów, je li ceny s rozs dne. A nie s . Aventis upi nas za Actonel o 87% wi cej ni Anglików. Lyrica (pregabalina) Pfizer Kosztuje w Polsce dro ej ni za granic . Np. o 57% dro ej ni w Anglii. Obni y cen . Je li si nie uda, uruchomi import równoleg y z Anglii, Francji lub sk din d. Refundowa . Cital (citalopram) Biovena Xyzal (levocetirizina) UCB Najpierw obni y cen , która w Polsce jest o prawie 50% wy sza ni np. w Anglii, poczym refundowa . Aerius (desloratadina) Schering Plough Cena w Polsce jest wy sza o 75% ni w Anglii. Zrefundowa , ale dopiero po obni eniu ceny Polcrom (cromoglikan sodu) Polfa Warszawa Zaditen (ketotifen) Novartis

B01AA

B01AB

C01BA

C01BB

C01EB

C03BA

II. Skrela

a) z motywów farmaceutycznych i ekonomicznych A04AA Navoban (tropisetron) Nie lepszy od ondansetronu, a do 167% dro szy. A10 BB Diaprel (gliclazid), zw aszcza MR zbójecko drogi, skre li bezdyskusyjnie. Liczne synonimy sprzedawane za jego przyk adem te drogo ­ skre li . Gliclazid na wiecie jest prawie niepotrzebny. Warto przeprowadzi ledztwo kto w Polsce zrobi z tego lek na cukrzyc Nr 1. Wywstydzi . Mo na zostawi najta sze synonimy: Diazidan, Glazide, Diaklat. Wystarczy.

C07AA

C07AB

Glurenorm (gliquidon) Prze ytek diabetyczny, a dro szy od doskona ej Euclaminy (glibenclamidu) o 850%!!! Diabetol (tolbutamid) Zabytek farmakologiczny. Warfin (warfarina) Leczniczo niczym nie ró ni si od acenocoumarolu, a jest ode dwa razy dro sza. Zastanowi si . Clivarin (reviparina) Mamy obfito ma ych heparyn bardzo drogich, na które ju wydajemy ponad 300 mln z otych rocznie dlatego, e lekkomy lnie wydajemy je prawie za darmo. Skre lmy cho najdro sz , Clivarin, zarejestrowan nieprawid owo. Nie nale a o rejestrowa i refundowa w Polsce leku ameryka skiego niezarejestrowanego w USA. Inne heparyny drobnocz steczkowe refundujmy tylko w 50%. Neogilurytmal (prajmalium) Staro niemiecka z 1963 r. wycofana w USA, Anglii, Francji, nawet w Niemczech. Promowanie tego refundacj w Polsce jest haniebne. Mexicord (mexiletina) Jeszcze bywa stosowana przy arytmii komorowej, ale tylko wtedy, gdy lidocaina nie pomaga. Tylko Lz. Lek niemiecki; nawet w Niemczech nie dopuszczony do Kas Chorych. Procoralan (ivabradina) Kongener verapamilu sprzed wier wiecza. Na nic nie pomaga lepiej od betablokerów, calciumblokerów. Us u ni lekarze za podszeptem firmy uczynili ze lek na d awic piersiow , nie porównuj c cho by z nitratami. Nieodpowiedzialni urz dnicy akceptowali cen z 8,104/DDD wy sz kilkadziesi t razy od cen atenololu, amlodipiny, verapamilu. Refundacja tego wywo a a orkanow burz w prasie, telewizji, nawet parlamencie. A nawet ledztwo w organach cigania. Dalsze tolerowanie tej refundacji powinno by karalne. Clopamid (clopamid) Prze ytek. Mo na skre li , ale niekoniecznie. Kosztuje grosze. Tertensif (indapamid) Indapamid, kongener clopamidu, by zrobiony dla pieni dzy kiedy clopamid robi kas . Te czasy dawno min y. Teraz indapamid robi furor tylko w Polsce dzi ki promocji firmy. Mniej wa ne jest to, e indapamid jest gorszym diuretykiem od furosemidu, hydrochlorothiazidu. On bardzo nie szkodzi. Chodzi o ogromne pieni dze, bo jest wielekro dro szy i wyp ukuje kas lekow . Nale a oby skre li nie tylko Tertensif, ale te wszystkie drogie generyki i zostawi dwa najta sze: Indapres i Apo-Indap. Biosotal (sotalol) Betabloker nieselektywny, jak propranolol, a dro szy od niego 5 razy. Po co to popiera refundacj ? Skre li . Tak e generyk Sotahexal niewiele ta szy. Sectral (acebutolol) Nie jest lepszy od atenololu, bisoprololu, metoprololu, a du o od nich dro szy. Na wiecie prawie niestosowany. Skre laj c z refundacji Sectral skre lmy te generyk Abutol tak samo drogi, jak markowy Sectral.

212

213

Tadeusz J. Szuba

Potrzebne zmiany w refundacji

y Ezetrol (ezetimib) Rz d PiS zrefundowa t nowo . Kosztuje z 5,723/DDD!!! Klinicy ci mówi , e by ezetimib dzia a , trzeba go podawa razem ze statyn . Je li to prawda, to na razie popierajmy refundacj tylko simvastatin i atorvastatin ta sze 14-18 razy. Iruxol Mono (collagenaza+clostripaina) Pomys angielski, w Anglii niedozwolony. Tam gdzie by dozwolony (USA, Niemcy, Finlandia) zosta wycofany. Mo e jeszcze jest w RPA i Hongkongu. Co robi w Polsce (za pieni dze podatnika), oto jest pytanie. Dalfaz (alfuzosina) Hytrin (tetrazosina) S dro sze od tamsulosiny, a nie mamy wiedzy, by by y lepsze. Rozwa y skre lenie. Calcitonina i Calcistad (calcitonina) Ju wiatowa medycyna podzi kowa a za calcitonin . W Polsce jeszcze promujemy calcitonin refundacj . B d. Dawka dobowa kosztuje z 5,508. To nie s arty. Unasyn (sultamicillina) Unasyn (ampicillina+sulbactam) Prawie nigdzie nie stosowana dla braku walorów. Do tego bardzo droga. W niebogatej Polsce jest nieporozumieniem. Tafril i Tafril A (cefradina) Mo e ju zaniecha lekcewa enia naszej listy refundacji. Vepesid, Lastet (etoposid) Za granic etoposid jest podawany tylko w lecznictwie zamkni tym. Trzeba go przenie z NFZ do Lz. Leucomax (molgramostim) Wynalazek ameryka ski nie dopuszczony do stosowania w USA. By zarejestrowany w Anglii, Francji, W oszech, Belgii i zosta wycofany z obrotu. W Niemczech nie zosta jeszcze wycofany, ale nie wolno go refundowa . Nale y rozwa y wycofanie z refundacji w Polsce. Rapamune (sirolimus) Certican (everolimus) To s immunosupresanty stosowane tylko po przeszczepach (nerek) i to tylko wtedy, gdy pacjent nie toleruje inhibitora calcineuryny (np. ciclosporiny lub tacrolimusa). Za granic maj kategori Lz i nie s dyspensowane w aptekach ogólnodost pnych. Relifex (nabumeton) i synonimy Aulin (nimesulid) i synonimy Warto si zastanowi nad po ytkiem z tych rodków przeciwzapalnych. Raczej nie zas uguj na pa stwow promocj refundacj . Sirdalud (tizanidina) Tizanidina kosztuje maj tek (z 3,871/DDD), a leczy dyskusyjnie. Mo e wystarczy baclofen, tolperison, tetrazepam. Z nowo ci ­ mo e by celowe rujnowanie si na toxyn botulinow . Bonefos, Sindronat (clodronian) Refundujemy trzy bifosfoniany: alendronian, clodronian i pamidronian. Oczywi cie nie ma potrzeby obejmowania wszystkich innych refundacj , ale dlaczego akurat refundujemy bardzo drogi i niemal nigdzie nie ceniony wysoko clodronian. Dlaczego nie refundujemy ciesz cego si du ym uznaniem risedronianu (Actonelu). Zw aszcza risedronianu z wapniem? Depamide (valpromid) Ten preparat valproinowy za granic jest prawie niestosowany. U nas jest promowany refundacj cho dro szy 2,4 raza od ciesz cego si respektem Acidum valproicum, którego mamy 7 preparatów.

C08CA

C09AA

C09CA

C10AA

C10AB

C10AC

Plendil (felodipina) Nie ma opinii wiata lekarskiego lepszej od amlodipiny, a producenci s bodaj innego zdania. AstraZeneca bierze za Plendil 5 razy wi cej ni kosztuje amlodipina, a Hexal ­ za generyczny Felohexal ­ 3 razy. Za obydwa podzi kowa . Lacipil (lacidipina) Cieszy si znikomym wzi ciem na wiecie. Kosztuje ponad 3 razy wi cej od renomowanej amlodipiny. Mo e zaniecha promowania w Polsce refundacj . Inhibace (cilazapril) Dro szy prawie 6 razy od enalaprilu, a nie lepszy. Nawet generyczny Cilan jest bezczelnie za drogi ponad 4 razy. Monopril (fosinopril) Dro szy od enalaprilu 6,5 raza, a zupe nie niepotrzebny. Tanatril (imidapril) Prawie nieznany na wiecie. Za drogi 5 razy. Cardiotensin (moexipril) Walory nieznane, a cena 6-krotnie zawy ona. Prestarium (perindopril) Perindopril nigdzie na wiecie nie dominuje w ród prili. Jest ladowo tolerowany. W Polsce spo ród prili wyci ga najwi cej pieni dzy dzi ki m drej promocji, niem drej medycynie i rz dowi refunduj cemu zawrotne ceny. Wszystkie preparaty perindoprilu powinny by dost pne za 100% ceny. NFZ nie powinien partycypowa . Sartany Lecz gorzej ni prile. Nie maj adnych zalet poza jedn : mo na da pacjentowi, który od prili ma odruchy kaszlowe. Kosztuj wielekro wi cej ( rednio 15 razy wi cej od prili). S usilnie promowane przez lekarzy b d cych na us ugach koncernów, bo koncernom ju wygas y patenty na prile, a na sartany s jeszcze wa ne. Mo na pobiera cen jak si zapragnie. W niezamo nej Polsce nale y wy czy z refundacji wszystkie drogie, monopolistyczne sartany: Atacand (candesartan) Teveten (eprosartan) Aprovel (irbesartan) Micardis/Pritor (telmisartan) Diovan (valsartan) i pozostawi tylko najta szy: Sarve (losartan) Producentów losartanu jest ju siedmiu; niech zejd z cen do poziomu Sarve. Lescol (fluvastatina) Nie ma dowodów wy szo ci nad simvastatin , atorvastatin , a kosztuje 6-8 razy dro ej. Szybko przesta refundowa . Bezamidin (bezafibrat) Dro szy o 45% od fenofibratu. A wi c niepotrzebny. Lipanor (ciprafibrat) Dro szy o 41% od fenofibratu. Tak e zb dny. Colestid (colestipol) Vasosan (colestyramina) Wysoki koszt, zw aszcza colestipolu, a ma y po ytek. Mo na zacz my le o nierefundowaniu.

C10AX

D03BA

G04CA

H05BA

J01CR

J01DB L01CB

L03AA

L04AA

M01AX

M03BX

M05BA

N03AG

214

215

Tadeusz J. Szuba

Potrzebne zmiany w refundacji

N04BC

N05AB

N05AE

N05AX

N06AB

R03DA

Pronoran (piribedil) Kpina z medycyny w Polsce. Lek w wiecie kulturalnym nie tylko nie refundowany, ale w ogóle nie dopuszczony do stosowania: USA, Anglia, Niemcy, Italia, Belgia itd. w Polsce jest promowany refundacj przez rz d. To si w g owie nie mie ci. Chlorpernazinum (prochlorperazina) Lek angielski by zalecany przy sk onno ci do wymiotów w ci y. Dzi jest prze ytkiem. W ogóle go nie ma w USA, Francji, Niemczech. W Anglii ju go si wstydzi autor Glaxo. Stemetil jest robiony przez Castlemead. Czy s usznie my si nie wstydzimy i go refundujemy? Apo-Trifluperazine (trifluperazina) Lek angielski ongi modny, Stelazine ­ Glaxo. Obecnie nie ma go w USA, Francji, Niemczech itd. Nawet w Anglii ju go nie robi Glaxo, lecz ma o renomowana firma Goldshield. Radzimy przesta refundowa w Polsce. Serdolect (sertindol) Niez y lek antyschizofreniczny. Niestety powoduje arytmi . Na ca ym wiecie zosta wycofany z lecznictwa. Gdzieniegdzie stosuj go rzadko, pod surow kontrol , w klinice. W Polsce jest powszechnie dost pny i refundowany. Trzeba zaniecha refundacji i przenie do kategorii Lz. Zeldox (ziprasidon) Neuroleptyk atypowy pozostaj cy w cieniu olanzapiny, risperidonu, quetiapiny. Nierefundowany w USA, Anglii, Francji. W Polsce zosta zrefundowany przez rz d PiS-u, pomimo naszego protestu. Abilify (aripiprazol) Chorym psychicznie chcia oby si da wszystko. Ale Abilify jest ra co drogie (z 14,60/DDD). Prosi neurologów o rozwa enie, czy lek powinien by dost pny wszystkim lekarzom poza Lz. Fevarin (fluvoxamina) Kongener prawie niestosowany na Zachodzie. My go promujemy refundacj , cho jest wyj tkowo drogi. Mo e poprzesta ? Aminophyllinum (aminophyllina) Prze ytek. Wstyd promowa refundacj .

C02CA

C07AG

C08CA C09AA

C10AA

C10AB D01BA

G04CA G04CB

b) z motywów ekonomicznych A02BC Losec (omeprazol) dro szy o 170% od konkurencji. Controloc (pantoprazol dro szy o 68% od konkurencji. A07EC Salazopyrin i Sulfasalazin Podejrzenie o zmow cenow producentów. Za granic mo na kupi to samo taniej do 50%. Podj rozmowy, a gdy nie dadz efektu uruchomi import równoleg y. A10BB Amaryl (glimepirid) dro szy do 115% od konkurencji. Oprócz Amarylu nale y skre li generyki z cenami zawy onymi o 63%: Glibazid, Glimepirid-Ratiopharm, Glimesan, Oltar. Glibenese (glipizid) dro szy od konkurencji o 61%. B01AA Syncumar (acenocoumarol) Synonim zupe nie niepotrzebny, bo dro szy prawie o 50% od doskona ych acenocoumaroli krajowych. B01AC Plavix (clopidogrel) Drogi Plavix sta si niepotrzebny po zarejestrowaniu i zrefundowaniu generyków: Areplex i Zyllt. Ticlid (ticlopidina) Mamy 5 generyków ta szych. Po co nam markowy Ticlid do 54% dro szy? C01BD Sedacoron (amiodaron) dro szy o 72% od konkurencji.

J01EE J01FA

J01GB J01MA L02BA

M01AB

Cardura (doxazosina) dro sza do 133% od innych. Przy okazji mo na te skre li Kamiren dro szy o 64% i Apo-Doxin dro szy o 43%. Dilatrend (carvedilol) Jest dro szy od preparatów konkurencyjnych o 118%. Refundacja nie jest od promowania dro yzny. Tyle samo co Dilatrend kosztuj generyki Vivacor i Coryol. Za aprobat rz du! Skre li wszystkie trzy. Ró ne amlodipiny Jest ich 14 synonimów (bez Norvascu ju skre lonego), w tym 9 za drogich. Lotensin (benazepril) dro szy o 104% od generycznego Lisonidu. Skre li . Prinivil (lisinopril) dro szy o 82% od konkurencji. Skre li . Accupro (quinapril) dro szy o 53% od konkurencji. Skre li . Tritace (ramipril) dro szy o 213% od Ramve, Vivace. Skre li . Gopten (trandolapril) za drogi o 80%. Skre li . Sortis (atorvastatina) Mamy 6 atorvastatin. Jeszcze tolerujemy markowy Sortis dro szy ponad 3 razy od konkurencji. Ró ne (lovastatiny) Mamy 7 lovastatin. Kilka najdro szych mo na skre li . Zocor i Simredin (simvastatina) Mamy 17 simvastatin. Wiele za drogich. Ale skandalicznie drogie s Simredin i Zocor. Skre li . Lipanthyl (fenofibrat) Lipanthyl jest za drogi o 45%, mo na skre li . Lamisil (terbinafina) Jest ju 8 konkurencyjnych terbinafin. Lamisil jest za drogi o 96%, a Onymax i Verbinaf ­ o 75%. Wszystkie trzy pora przesta refundowa . Omnic (tamsulosina) Mamy 15 tamsulosin. Omnic jest najdro szy. Nie trzeba go refundowa . Proscar (finasterid) Konkurencja oferuje 12 identycznych finasteridów ta szych, rednio o po ow . Za Proscar podzi kowa . Apo-Sulfatrim (Co-Trimoxazol) Dro szy o 47%, zupe nie zb dny, po co to przywozi z Kanady. Klacid (clarithromycina) Za drogi o 219%. Przy okazji mo na skre li inne preparaty clarithromyciny mniej, ale za drogie. Rulid (roxithromycina) Rulid jest za drogi tylko o 61%, ale to wystarczy, by go skre li . Jest 5 preparatów tanich. Gentamycin Sopharma (gentamicina) Cena zawy ona, zrezygnowa . Ciprinol (ciprofloxacina) Jest 7 synonimów. Ciprinol ra co drogi nale y skre li . Nolvadex (tamoxifen) Za drogi o 50%. Skre li . Usun te generyczny Tamoxifen-Hexal jeszcze dro szy od produktu markowego (o 61%)! Dicloduo (Diclofenac) Wyj tkowo drogi synonim diclofenakowy. S inne te nie tanie. Nale y odsia z refundacji najdro sze. Fenbufen (fenbufen) Dro szy od ibuprofenu, ketoprofenu, naproxenu, diclofenacu. Zacz my le o wy czeniu z refundacji.

216

217

Tadeusz J. Szuba

Aptekarz Vol 16 Nr 9/10, 219-240 (2008)

M05BA

N02AA

N02BB N03AX N05AX

N06AB

N06DA R03BA

R03BB R03BC R06AX S01AA S01ED

Ostolek, Lindron (alendronian) Konkurencja jest du a w poda y bifosfonianów alendronowych. Jest na rynku 15 preparatów. B d jednodniowych (10 mg), b d tygodniowych (70 mg). Bezkrytyczno cenowa rz du ­ jeszcze wi ksza. Ka e si NFZ refundowa Ostolek dro szy od Sedronu o 257%! Lindron dro szy o 230%! Ostenil dro szy o 180%. To jest oburzaj ce podatników. Wszystkie drogie synonimy nale y skre li z listy. Servedol (morphina) Po co nam synonim 2,5 raza dro szy od innych: Vendalu, Slovalginy, Doltardu, MST? Durogesic (fentanyl) Jest 7 preparatów fentanylu. Durogesic dro szy o 60%. Skre li Topamax (topiramat) Mo na zrezygnowa z Topamaxu skoro mamy trzy ta sze synonimy. Rispolept (risperidon) Konkurencja ogromna. 16 preparatów synonimicznych. Rispolept jest refundowany z cen z 12,49/DDD! Za wysok trzy razy. Skre li . Seroxat (paroxetina) Mamy 6 paroxetin. Seroxat jest za drogi o 144%. Trzeba skre li . Zoloft, Asentra i inne (sertralina) Konkurencja znaczna; 11 synonimów. Najdro sze trzeba skre li : Zoloft, Asentra, Sertahexal, Stimuloton, Luxeta. Aricept (donepezil) Jest prawie 2,5 raza dro szy od doskona ych generyków. Skre li . Alvesco (ciclesonid) Pulmicort (budesonid) Flixotide (fluticason) Porozmawia z producentami o cenach. Gdy b d niepokorni zastosowa represje. Spiriva (tiotropium) Cena zbójecka. Patent wygasa. Rozgl da si za generykami. Intal i Cromoxal (acidum cromoglicicum) Za drogie. Skre li i markowy Intal i generyczny Cromoxal. Claritine (loratadina) Za droga o 92%. Skre li . Gentamytrex (gentamicina) Krople zbójecko drogie. Betoptic (betaxolol) Krople kosztuj podwójnie.

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne

Informacje dla lekarzy o lekach refundowanych

Nie ulega wtpliwoci, e lekarz powinien wiedzie, jakimi lekami moe dysponowa w swojej pracy. Niestety, czynniki odpowiedzialne za ochron zdrowia nie przywizywaly wagi do wiatloci farmaceutycznej. Polski lekarz jej potrzebujcy mógl sobie co najwyej kupi Dziennik Ustaw z aktualnymi rozporzdzeniami o refundacji albo nawet zaczerpn te dane z Internetu. Co z tego? Znalazl blisko 3.500 pozycji uloonych alfabetycznie i musial straci mnóstwo czasu, by uzyska odpowied na swoje pytanie. Nikt mu nie pomagal. Po raz pierwszy w historii III RP Ministerstwo Zdrowia w lipcu 2008 r. upublicznilo ,,Informator Rzeczpospolitej Polskiej dla lekarzy o lekach refundowanych". Jest to milowy krok do przodu. W informatorze leki przypisano do ich przeznacze medycznych (omeprazol ­ przewód pokarmowy, salbutamol ­ uklad oddechowy), synonimy (ranitidina: Histac, Ranital, Ranisan, Ranic, Ranitydyna, Ranigast, Apo-Ranitidina, Ranitin) uporzdkowano ,,konkurencyjnie" wg wysokoci cen. Wszak generyki synonimiczne slu jedynie do obniania cen. Gdyby nie byly tasze od pierwszego (oryginalu), a drosze, w ogóle bymy ich nie rejestrowali. Znaczenie informacji o lekach dla lekarzy jest tak wielkie, e farmaceuci powinni pomaga rzdowi w jej ksztaltowaniu. ,,Aptekarz" rzuca haslo zglaszania pomyslów doskonalcych informacj. Oto przyklady pomyslów: 1. Uklad informatora powinien by fachowy, farmaceutyczny a nie magistracki. Aby maksymalnie ulatwi lekarzom znalezienie w informatorze konkretnego leku informator powinien zawiera na wstpie ponumerowany alfabetyczny spis wszystkich nazw leków refundowanych z odeslaniem do strony informatora. Nazw potocznych, naukowych, midzynarodowych i nazw handlowych, firmowych, markowych, zarejestrowanych w urzdzie patentowym i niezarejestrowanych. Lekarze czsto lubi (s przyzwyczajeni przez reklam) poslugiwa si nazwami handlowymi. To nam nie przeszkadza, jak dlugo lek z nazw markow nie jest nieuzasadnienie drogi. System refundacji jest po to, by da ludziom jak najwicej zdrowia (leków). Przeto ma sklania lekarza do ordynowania tanio. O tym ­ za chwil. Na wstpie chodzi nam o to, by wskaza lekarzowi, jak w mgnieniu oka moe znale w informatorze to, czego szuka. Mona si przypochlebia przemyslowcom i pisa nazwy midzynaro219

218

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne

Informacje dla lekarzy o lekach refundowanych

dowe liter mal, a handlowe ­ du. Koncerny ubóstwiaj ten sposób pisania nazw leków. WHO si na zgadza, cho to jest nielogiczne. Przecie nazwa midzynarodowa nie spadla z nieba. Zostala nadana i zarejestrowana przez ogromn organizacj midzynarodow. Dlaczego firma farmaceutyczna, nawet mala firemka, która nadala swemu wyrobowi prywatn nazw, ma korzysta z wikszych honorów? Pal sze. Nie klómy si! 2. Cz druga informatora powinna by maksymalnie medyczna. Lekarz odnajdujc tam lek ma go widzie w otoczeniu innych leków analogicznych. Dlaczego nie? Przecie WHO promuje po to system klasyfikacji (nazewnictwa) ATC, by lekarzom i farmaceutom ycie ulatwi, a nie utrudni. W informatorze tu omawianym ministerstwo zastosowalo tylko klasyfikacj A (anatomiczn) bez T (terapeutycznej) i C (chemicznej). Nie wiadomo, z jakiej racji. Chyba po to, by lekarzowi ycie utrudni. On otrzymal w informatorze w jednej grupie, alfabetycznie zestawiony groch z kapust: przeciwskurczow drotaverin, przeciwwrzodow cimetidin i omeprazol, ,,jelitow" mesalazin i zapierajcy loperamid, przeciwwymiotny metoclopramid. Obok metoclopramidu nie ma ondansetronu, bo setrony przeniesiono do onkologii, cho maj wskazania przy wszystkich wymiotach pooperacyjnych. Nie ma setronów, ale s witaminy i mineraly. Oczywicie alfacalcidol z racji alfabetu jest przy butylscopolaminie, a Kalii gluconas przy lansoprazolu, ale to ministerstwu zupelnie nie przeszkadza, e lekarzom przeszkadza. Proponujemy, by w informatorze, w czci II, zastosowa nie WHO-wski uklad A, lecz WHO-wski uklad ATC. Wówczas wszystkie ranitidiny, cimetidiny, famotidiny, wszystkie prazole itp. bd obok siebie. To ulatwi lekarzom prac. 3. Najradykalniejszy nasz pomysl polega na wykorzystaniu WHO-wskiej ,,instytucji" DDD do informacji cenowych. Biurokratyczny sposób ich serwowania zastosowany przez ministerstwo nie ma sensu. To s tysice cen przepisane z rozporzdzenia o cenach urzdowych w Dzienniku Ustaw Nr 125/2008. W Dzienniku Ustaw zajmuje to prawie 100 stron. W informatorze zajmie ich prawie 200. Nie spotkalimy ani jednego lekarza korzystajcego w swej pracy z wykazu cen leków w Dzienniku Ustaw. Kto myli, e 100.000 lekarzy bdzie korzysta z takiego wykazu w informatorze Ministra Zdrowia, jest w bldzie. Tym bardziej e wykaz informatora jest dla lekarza gorszy. On z Dziennika Ustaw mógl bez przeszkód dowiedzie si, ile kosztuje ondansetron tej i owej firmy, w tej i owej dawce, postaci, opakowaniu. Aby si tego dowiedzie z informatora, lekarz musi wiedzie, e ma szuka ondansetronu w grupie 18) Nowotwory zloliwe. W grupie zloonej z 5 podgrup: a), b), c), d) i e). Nawet sposób podawania ceny jest w informatorze gorszy: z podzialem na NFZ i pacjenta. Co to lekarza obchodzi? On ma leczy jak najta220

niej, zna cen apteczn. Tylko dla ministrów wane jest, by NFZ placil jak najmniej, a pacjent jak najwicej (patrz limity cen). Informacje cenowe dla lekarzy trzeba skurtyzowa i uproci ile tylko si da. Aby to osign, nie podawajmy cen wszystkich dawek i opakowa, tylko jedn dla kadego leku danej firmy. T wzit z dawki i opakowania najczciej ordynowanego. NFZ to wie. Radzilibymy preferowa w miar moliwoci dawki zgodne z WHO-wskimi DDD. Dla przykladu wemy pantoprazol. Stwarza on dla preparatu Controloc firmy Altana 8 pozycji cennikowych. Wystarczy jedna: 28 x 40 mg. Celowe byloby podawanie nie cen aptecznych nominalnych, lecz przeliczonych na DDD. Wówczas skraca si cennik optymalnie sprowadzajc do wspólnego mianownika wszystkie ceny, eliminujc rozliczne przeszkody (np. tak, e producent A robi opakowanie 28 x 10 mg, a producent B ­ 30 x 10 mg). I uzyskuje si porównywalno kosztu pantoprazolu i innych prazoli. Aby uproci informator, zachci lekarzy do korzystania z niego i osign przez to efekty ekonomiczne, a dziki nim ­ zdrowotne, proponujemy ograniczy biurokracj cenow do pozycji rokujcych efekty. Np. po co zamula informator mnogoci danych cenowych przy lekach takich jak metoclopramid, Gastrolit, loperamid, glibenclamid, heparina, cyanocobalamina, chinidina, epinephrina i wiele podobnych, w sensie kosztujcych grosze, robionych bez konkurencji, bo ich si robi nie oplaca. Bardzo duy nacisk kladziemy na zmian sposobu informowania o cenach w przeliczeniu na cen DDD. To daloby lekarzom or do walki z drogimi kongenerami (lekami ,,me-too"), których koszt mona porównywa tylko znajc wielko ich DDD i cen tego DDD. Np. tropisetron (Navoban) nie ma literatury mówicej, e przewysza ondansetron (Zofran, Ondalek), ale dawka dobowa tropisetronu (5 mg) kosztuje o 167% wicej ni dawka dobowa ondansetronu (Ondaleku). Lekarz ,,hipokratesowy", gdy si o tym dowie, nie bdzie marnotrawil pienidzy na tropisetron. Duo jest do zrobienia na tym polu. Aby informowa lekarzy jak najlepiej, trzeba doskonali system informowania i wsluchiwa si w glosy krytyczne. Na pocztek dyskusji drukujemy kawalek informatora ministerialnego (Zalcznik 1) i kontrprojekt informatora naszego Towarzystwa (Zalcznik 2). Tym treningiem obejmujemy tylko jedn grup leków, grup C, dlatego, e cardiologica s bardzo czsto stosowane, a np. parasitologica (grupa P) ­ bardzo rzadko. Drukujemy tylko kawalek ministerialnej grupy C, bo caly informator ministerialny jest dostpny w Internecie. Maly kawalek ministerialnej grupy C, od a do e zajl 10 stron, a na 9 stronach zmiecilimy cal nasz grup C, od a do z. Dopisujc wiele komentarzy.

221

222

Zalcznik 1 INFORMATOR RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ DLA LEKARZY O LEKACH REFUNDOWANYCH (fragment obejmujcy grup C od a do e)

SUBSTANCJA NAZWA CZYNNA PRODUKTU C - Uk ad sercowo-naczyniowy Acebutololum Acebutololum Sectral Acebutololum Sectral Acebutololum Sectral Acebutololum Sectral Acebutololum Abutol Long 400 POSTA DAWKA tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. dojelitowe o przed u onym uwalnianiu tabl. tabl. 5mg+0,05 g 2,5mg+0,025g 50 tabl. 50 tabl.(fiol.plas.) 0,2 g 0,2 g 0,4 g 0,4 g 0,4 g 20 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. WIELKO OPAKOWANIA DOP ATA NFZ DOP ATA PACJENTA

Ministerstwo Zdrowia

0,00 0,00 0,72 0,72 0,72

7,43 11,13 18,22 19,66 20,96

3,71 3,99

3,71 3,99

Amiloridum, Hydrochlorothiazidum Amiloridum, Tialorid mite Hydrochlorothiazidum Amiloridum, Tialorid Hydrochlorothiazidum Amiodaronum Amiodaronum Amiokordin Amiodaronum Opacorden Amiodaronum Sedacoron Amlodipinum Amlodipinum Cardilopin Amlodipinum Agen 5 Amlodipinum Amlodipinum Tad Amlodipinum Apo-Amlo 5 Amlodipinum Vilpin tabl. tabl. powl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. 0,2 g 0,2 g 0,2 g 2,5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg

60 tabl. 60 tabl.(blist.) 50 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.(3 blist.x10szt.) 30 tabl. 30 tabl.(3 blist.al.x10szt.)

12,87 12,87 10,19 2,12 4,24 4,24 4,24 4,24

3,20 6,25 12,89 5,32 4,85 4,85 4,85 4,85

Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum Amlodipinum

Aldan Aldan Aldan Amloratio 5 Tenox Amlopin 5 Amlopin 5 Amlopin Normodipine Cardilopin Amlodipinum Amlozek Normodipine Tenox Agen 10 Apo-Amlo 10 Amlodipinum Tad Suplar 10 Vilpin Aldan Aldan Aldan Cardilopin Amloratio 10 Tenox Amlopin 10 Amlopin 10 Amlopin Normodipine Amlodipinum

tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. powl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl.

5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg

30 tabl.(3 blist.x10szt.) 30 tabl.(blister) 30 tabl.(fiol.) 30 tabl. 30 tabl.(3x10) 30 tabl. (pojem.) 30 tabl.(3x10) 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 60 tabl. 90 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.(3 blist.x10szt.) 30 tabl.(3 blist.po 10 szt.) 30 tabl.(3x10) 30 tabl.(3 blist.x10szt.) 30 tabl.(blister) 30 tabl.(fiol.) 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.(3x10) 30 tabl. (pojem.) 30 tabl.(3x10) 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.

4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 8,47 12,71 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47

7,53 7,53 7,53 8,94 8,94 8,96 8,96 8,96 8,96 9,54 11,88 14,20 14,68 22,01 8,48 8,48 9,54 9,58 9,72 11,63 11,63 11,63 13,98 14,58 14,58 14,62 14,62 14,62 14,62 15,14

Informator dla lekarzy ­ Zalcznik 1

223

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH I UZUPELNIAJCYCH

224

NAZWA PRODUKTU Amlozek Normodipine POSTA

tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 40 mg 30 tabl.(3x10) 30 tabl.(3x10) 30 tabl.(3 blist.po 10 szt.) 30 tabl.(3 blist.al.x10szt.) 30 tabl.(3x10) 60 tabl. 90 tabl. 90 tabl.(9 blist.al.x10szt.) 90 tabl. 30 tabl.(3 blist.al.x10szt.) 30 tabl.(3 blist.po 10 szt.) 30 tabl.(3x10) 30 tabl.(3x10) 30 tabl.(3x10) 60 tabl. 90 tabl.(9 blist.al.x10szt.) 90 tabl. 90 tabl. 30 tabl.(3x10) 0,025 g 0,05 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 0,1 g 60 tabl. 30 tabl. 20 tabl.(blist.) 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 2,02 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 18,21 27,31 27,31 27,31 18,21 18,21 18,21 18,21 18,21 36,41 54,63 54,63 54,63 36,41 10 mg 10 mg

Ministerstwo Zdrowia

DAWKA

WIELKO OPAKOWANIA 30 tabl. 60 tabl.(6x10)

DOP ATA DOP ATA NFZ PACJENTA 8,47 18,59 16,95 19,23

3,68 3,13 3,20 3,30 3,20 3,38 7,93 10,05 10,05 13,07 13,95 25,33 36,49 36,69 41,02 9,51 10,90 12,53 13,02 14,79 16,05 23,53 24,08 66,47 15,61

SUBSTANCJA CZYNNA Amlodipinum Amlodipinum Atenololum Atenololum Atenololum Atenololum Atenololum Atenololum Atenololum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum Atorvastatinum

Atenolol 25 Normocard Atenolol Atenolol 50 Normocard Atenolol 100 Atoris Atorvox Atrox 10 Torvacard 10 Tulip Tulip Tulip Torvacard 10 Atoris Torvacard 20 Atrox 20 Atoris Tulip Atorvox Tulip Torvacard 20 Tulip Atoris Atoris

tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. tabl. powl. tabl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. tabl.

40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 80 mg 80 mg 0,01 g 5 mg 5 mg 0,01 g 0,02 g 0,02 g 0,2 g 5 mg 5 mg 5 mg 10 mg 10 mg 10 mg 8 mg 8 mg

30 tabl.(3 blist.al.x10szt.) 30 tabl.(3 blist.po 10 szt.) 30 tabl.(3x10) 90 tabl.(9 blist.al.x10szt.) 14 tabl. 30 tabl. 14 tabl. 30 tabl. 28 tabl. 28 tabl. 28 tabl. 28 tabl. 28 tabl. 28 tabl.(2 x 14) 50 tabl. 30 tabl.(3 blist.al.x10szt.) 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.(3 blist.al.x10szt.) 30 tabl. 14 tabl.(blistry) 28 tabl.(blist.)

36,41 36,41 36,41 109,25 17,00 36,41 33,99 72,83 4,70 0,75 0,75 4,70 12,61 12,61 3,37 0,00 0,00 0,00 0,72 0,72 0,72 5,93 11,86

20,04 20,36 29,29 47,06 57,92 117,37 58,43 115,99 12,55 12,67 25,55 30,55 8,20 33,19 13,08 7,31 7,59 9,38 10,62 10,68 13,90 35,08 60,16

Atorvastatinum Torvacard 40 Atorvastatinum Atrox 40 Atorvastatinum Atorvox Atorvastatinum Torvacard 40 Atorvastatinum Sortis 40 Atorvastatinum Sortis 40 Atorvastatinum Sortis 80 Atorvastatinum Sortis 80 Benazeprilum Benazeprilum Lisonid 10 Benazeprilum Lisonid 5 Benazeprilum Lotensin Benazeprilum Lotensin Benazeprilum Lisonid 20 Benazeprilum Lotensin Bezafibratum Bezafibratum Bezamidin Bisoprololum Bisoprololum Corectin 5 Bisoprololum Bisoratio 5 Bisoprololum Bisocard Bisoprololum Bisoratio 10 Bisoprololum Corectin 10 Bisoprololum Bisocard Candesartanum Cilexetilum Candesartanum Atacand Cilexetilum Candesartanum Atacand Cilexetilum

Informator dla lekarzy ­ Zalcznik 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH I UZUPELNIAJCYCH 225

226

SUBSTANCJA CZYNNA Candesartanum Cilexetilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum POSTA tabl. 16 mg DAWKA Captopril Captopril Jelfa Captopril Captopril Captopril Captopril Captopril Captopril Jelfa Captopril Captopril Captopril Captopril Captopril Jelfa Captopril Captopril Captopril Captopril Captopril Captopril Captopril Captopril Captopril Captopril Captopril Captopril Captopril Captopril tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. 0,0125 g 0,0125 g 0,0125 g 0,0125 g 0,0125 g 0,0125 g 0,025 g 0,025 g 0,025 g 0,025 g 0,025 g 0,025 g 0,025 g 0,025 g 0,025 g 0,025 g 0,025 g 0,025 g 0,025 g 0,05 g 0,05 g 0,05 g 0,05 g 0,05 g 0,05 g 0,05 g 0,05 g 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.(blist.) 30 tabl.(blist.) 30 tabl.(fiol.) 30 tabl.(s oik) 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.(blist.) 30 tabl.(blist.) 30 tabl.(fiol.) 30 tabl.(s oik) 40 tabl. 40 tabl.(blist.) 40 tabl.(blist.) 40 tabl.(fiol.) 40 tabl.(s oik) 90 tabl.(blist.) 90 tabl.(fiol.) 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.(s oik) 30 tabl.(blist.) 30 tabl.(blist.) 30 tabl.(fiol.) 20 tabl. 40 tabl.(blist.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,47 0,47 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 0,39 2,19 NAZWA PRODUKTU Atacand WIELKO OPAKOWANIA 28 tabl.(blist.) Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Captoprilum Chinidinum Chinidinum Captopril Captopril Captopril Captopril Captopril Chinidinum sulfuricum Urandil Cilan Inhibace Cilan Cilan Inhibace Inhibace Cilan Inhibace Lipanor Iporel Clopamid

Colestid

Ministerstwo Zdrowia

DOP ATA DOP ATA NFZ PACJENTA 23,71 62,07

2,48 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 3,20 3,63 3,63 3,73 3,73 3,73 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 9,64 9,81 3,20 4,80 4,80 4,90 4,90 4,90 5,04 7,18

tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. dra .

0,05 g 0,05 g 0,05 g 0,05 g 0,05 g 0,2 g

40 tabl.(fiol.) 40 tabl.(blist.) 40 tabl.(s oik) 90 tabl.(blist.) 90 tabl.(fiol.) 50 tabl. dra .

2,19 2,19 2,19 6,55 6,55 13,78

7,18 7,28 7,28 12,73 13,43 3,20

tabl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. tabl. powl. kaps. tabl. tabl.

granulat do sporz dzania zawiesiny doustnej

0,05 g 0,5 mg 0,5 mg 1 mg 2,5 mg 1 mg 2,5 mg 5 mg 5 mg 0,1 g 0,075 mg 0,02 g

5g

30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 28 tabl. 30 tabl. 28 tabl. 30 kaps. 50 tabl. 20 tabl.

50 sasz.

5,03 0,00 0,00 0,00 3,15 0,00 2,73 9,50 8,65 6,08 1,67 3,88

21,39

5,03 10,27 13,31 15,44 19,30 20,24 25,21 29,97 42,57 22,77 0,72 1,67

59,99

Chlortalidonum Chlortalidonum Cilazaprilum Cilazaprilum Cilazaprilum Cilazaprilum Cilazaprilum Cilazaprilum Cilazaprilum Cilazaprilum Cilazaprilum Ciprofibratum Ciprofibratum Clonidinum Clonidinum Clopamidum Clopamidum Colestipolum Colestipolum

Informator dla lekarzy ­ Zalcznik 1

227

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH I UZUPELNIAJCYCH

228

NAZWA PRODUKTU POSTA j granulat granulat granulat granulat tabl. tabl. tabl. roztwór do wstrzykiwa tabl. 0,03 g 0,03 g 0,03 g 0,06 g 0,06 g 0,06 g 0,09 g 0,09 g 0,09 g 0,025 g 30 tabl. 60 tabl. 60 tabl.(blist.) 60 tabl.(fiol.) 50 tabl. 60 tabl. 100 tabl. 60 kaps. 30 kaps. 30 tabl. 0,1 mg 0,25 mg 0,25 mg 0,25 mg/1ml 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 5 amp.a 2ml 0,00 0,00 0,00 1,86 0,74 g/1g 0,74 g/1g 0,74 g/1g 0,74 g/1g 50 sasz.a 5.4g 50 sasz.a 5.4g 400 g 400 g 24,43 24,43 36,19 36,19 DAWKA Vasosan P Vasosan S Vasosan P Vasosan S Digoxin Digoxin Digoxin Digoxin WIELKO OPAKOWANIA DOP ATA NFZ SUBSTANCJA CZYNNA Colestyraminum Colestyraminum Colestyraminum Colestyraminum Colestyraminum Digoxinum Digoxinum Digoxinum Digoxinum Digoxinum Dihydralazinum Dihydralazinum Diltiazemum Diltiazemum Diltiazemum Diltiazemum Diltiazemum Diltiazemum Diltiazemum Diltiazemum Dihydralazinum Diltiazem Diltiazem Diltiazem Blocalcin 60 Oxycardil 60 Dilzem Dilocard Dilocard Blocalcin 90 Retard Dilzem retard Dilocard Diltiazemum Diltiazemum 0,00 6,49 6,49 6,49 5,55 7,30 11,10 12,59 4,69 4,69 Diltiazemum Diltiazemum tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. powl. tabl. kaps.o prz.uwal. kaps.o prz.uwal. tabl. o przed u onym uwalnianiu tabl. powl. kaps.o prz.uwal. 0,09 g 0,12 g 30 tabl. 60 kaps. 4,69 17,59 Diltiazemum Diltiazemum Dilocard Dilzem 120 retard 0,12 g 0,12 g 30 kaps. 30 tabl. 7,20 7,20 Diltiazemum Oxycardil 120 0,12 g 30 tabl. 7,20 Diltiazemum Dilzem 180 retard 0,18 g 30 tabl. 12,84 Diltiazemum Oxycardil 180 0,18 g 30 tabl. 12,84 Diltiazemum Oxycardil 240 kaps.o prz.uwal. tabl. o przed u onym uwalnianiu tabl. o przed u onym uwalnianiu tabl. o przed u onym uwalnianiu tabl. powl. o powolnym uwalnianiu tabl. powl. o powolnym uwalnianiu Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxonex Prostatic 1 Apo-Doxan 1 Zoxon 1 Doxar Doxanorm Kamiren Cardura Doxaratio 2 Doxonex Prostatic 2 Zoxon 2 tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. 0,24 g 30 tabl. 19,65 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 30 tabl.(3 blist.po 10 szt.) 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 28 tabl. 30 tabl.(3 blist.po 10 szt.) 30 tabl. 30 tabl. 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 8,60 9,22 9,22 9,22

DOP ATA PACJENTA 30,05 30,05 36,19 36,19 1,56 1,86 1,96 3,20

Ministerstwo Zdrowia

3,10 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 8,16 3,20 3,84 3,88

5,26 3,20

3,56 3,67

3,67

3,20

3,20

3,20

10,90 10,90 22,34 22,76 23,17 26,72 26,72 39,35 8,47 8,87 14,34 19,22

Informator dla lekarzy ­ Zalcznik 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH I UZUPELNIAJCYCH 229

230

SUBSTANCJA CZYNNA Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum POSTA

2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 4 mg

Ministerstwo Zdrowia

NAZWA PRODUKTU Apo-Doxan 2 Doxar Doxanorm Kamiren Cardura Doxazosinratiopharm PR 4 DAWKA

Zoxon 4 Doxaratio 4 Doxonex Kamiren XL 4 mg 4 mg 4 mg 4 mg 30 tabl. 28 tabl. 30 tabl.(3 blist.po 10 szt.) 30 tabl.(3 blist.al.x10szt.) 18,44 17,21 18,44 18,44

WIELKO OPAKOWANIA 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl

DOP ATA DOP ATA NFZ PACJENTA 9,22 22,90 9,22 23,49 9,22 27,49 9,22 27,49 9,22 41,89 18,44 7,90

Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum

15,67 16,92 17,95 17,95

Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxazosinum Doxar Apo-Doxan 4 Doxanorm Kamiren Cardura XL 4 mg 4 mg 4 mg 4 mg 4 mg

Prostatic 4 Doxagen

4 mg 4 mg

30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.

18,44 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44

18,12 18,14 18,14 19,13 24,89 24,89 43,03

Doxazosinum Doxazosinum

Zoxon 4 Cardura XL

tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. o przed u onym uwalnianiu tabl. tabl. tabl. tabl. o zmodyfikowany m uwalnianiu tabl. tabl.o przed .uwaln. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. o zmodyfikowany m uwalnianiu tabl. tabl. o zmodyfikowany m uwalnianiu 4 mg 8 mg 100 tabl. 30 tabl. 61,45 36,87 tabl. 0,01 g 20 tabl.(blist.) 0,04

43,80 56,12

Enalaprilum Enalaprilum Mapryl

3,43

Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum Enalaprilum

y Mapryl Epril 10 Enap Enarenal Mapryl Enap Mapryl Enarenal Enarenal Epril 20 Mapryl Mapryl Mapryl Enap Mapryl Enarenal Enap Mapryl Enarenal Enap 2,5 Mapryl Mapryl Epril 5 Enap Enarenal Mapryl Enap Mapryl Enarenal Enarenal

tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl. tabl.

g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 0,02 g 0,02 g 0,02 g 0,02 g 0,02 g 0,02 g 0,02 g 0,02 g 0,02 g 2,5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg

( ) 20 tabl.(fiol.) 30 tabl. 30 tabl.(3x10) 30 tabl. 30 tabl.(3x10) 60 tabl.(6x10) 60 tabl.(6x10) 60 tabl.(3x20) 60 tabl.(6x10) 30 tabl. 20 tabl.(1x20) 20 tabl.(2x10) 20 tabl.(fiol.) 30 tabl.(3x10) 30 tabl.(3x10) 30 tabl. 60 tabl.(6x10) 60 tabl.(6x10) 60 tabl. 20 tabl. 20 tabl.(blist.) 20 tabl.(fiol.) 30 tabl. 30 tabl.(3x10) 30 tabl. 30 tabl.(blister) 60 tabl.(6x10) 60 tabl.(6x10) 60 tabl.(3x20) 60 tabl.(6x10)

0,04 1,67 1,67 1,67 1,67 3,33 3,33 3,33 3,33 5,12 2,34 2,34 2,34 5,12 5,12 5,12 10,23 10,23 10,23 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20

3,43 3,49 3,63 4,45 4,45 6,40 6,40 7,75 7,85 3,46 3,52 3,52 3,52 3,96 5,38 5,48 6,40 6,40 8,67 2,08 2,25 2,25 3,21 3,77 4,36 4,36 6,40 6,40 7,29 7,39

Informator dla lekarzy ­ Zalcznik 1

231

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH I UZUPELNIAJCYCH

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne

Informator dla lekarzy ­ Zalcznik 2

Zalcznik 2 INFORMATOR DLA LEKARZY O LEKACH REFUNDOWANYCH proponowany przez farmaceutów TFE ­ W kolumnie 1 przy nazwie midzynarodowej leku podaje si (w nawiasie) wielko jego definiowanej dawki dobowej (DDD). ­ W kolumnie 3 podaje si koszt (cen apteczn) 1 DDD. ­ W kolumnie 4 jest sugestia farmaceuty adresowana do lekarza: ,,+" daje mu woln rk, ,,­" sklania do rozwagi.

1 2 C Cardiovascular system ­ Uk ad sercowo-naczyniowy C01 Terapia serca C01A Glikozydy nasercowe Digoxina (0,25 mg) Digoxin tabl 0,25 mg Polfa Warszawa Digoxin tabl 0,25 mg Polfa Kutno Metildigoxina (0,2 mg) Bemecor tabl 0,1 mg Medigox tabl 0,1 mg Landicor tabl 0,1 mg Bemecor inj. 0,2 mg C01B Przeciwarytmiczne Chinidina (1,2 g) Chinidinum sulfuricum dra 200 mg Prajmalium (30 mg) Neogilurytmal tabl 20 mg Mexiletina (0,8 g) Mexicord kaps 200 mg Propafenon (0,3 g) Polfenon tabl 300 mg (i 150 mg) Rytmonorm tabl 300 mg (i 150 mg) Amiodaron (0,2 g) Amiocordin tabl 200 mg Opacorden tabl 200 mg Sedacoron tabl 200 mg C01C Stymulanty adrenergiczne Epinephrina (0,5 mg) Inj. Adrenalini 0,1% amp 1 mg 3 4

1 C01D Wazodilatory Glyceryli trinitras (2,5 mg) 10 pozycji, wymieniamy tylko najcz Nitroglicerinum 0,5 tabl 0,5 mg Nitromint aer. 0,4 mg x 200 Sustonit tabl 15 mg Isosorbidi dinitras (60 mg) 8 pozycji, wymieniamy tylko najcz Cardonit prol. 40 tabl 40 mg Sorbonit prol. 40 tabl 40 mg

2

3

4

ciej stosowane Lek Egis Polfa Warszawa

0,777 0,538 0,073

+ + +

ciej stosowane Polfa Warszawa Lek

0,160 0,197

+ +

0,062 0,065

+ +

Isosorbidi mononitras (40 mg) 20 pozycji, monitorujemy najcz ciej stosowane Effox long 50 tabl ret. 50 mg Schwarz Mononit tabl 40 mg Aventis Mononit 60 ret. tabl 60 mg Aventis C01E Nasercowe inne Ivabradina (10 mg) Procoralan tabl 5 mg (tabl 7,5 mg)

0,342 0,318 0,342

+ + +

Lek Polfa Warszawa Nobilus Lek

0,426 0,435 0,476 1,172

+ + + +

Servier

8,104

­ !!!

skandal; kongener verapamilu nigdzie prawie niestosowany, dro szy od verapamilu 25 razy dro szy od atenololu 52 razy dro szy od amlodipiny 29 razy C02 Przeciw nadci nieniu C02A Dzia aj ce centralnie Methyldopa (1 g) Dopegyt tabl 250 mg Clonidina (450 mcg) Iporel tabl 75 mcg

Polfa Warszawa

2,038

+

Egis

1,006

+

Solvay

1,246

­ bzdet

Jelfa

0,287

+

Polfa Grodzisk

1,927

­ Lz

Polpharma Abbott

0,634 0,681

+ +

Krka Polpharma Ebewe

0,268 0,319 0,462

+ + ­

C02C Antyadrenergiczne, dzia aj ce obwodowo Doxazosina (4 mg) Doxazosin ret. tabl 4 mg Ratiopharm 0,878 Zoxon tabl 4 mg Zentiva 1,137 Doxonex tabl 4 mg Polpharma 1,213 Kamiren XL ret. tabl 4 mg Krka 1,213 Doxar ­ Polfa Kutno, Doxaratio ­ Ratiopharm, Prostatic ­ Schwarz, Doxagen ­ Generics, Apo-Doxan ­ Apotex, Doxanorm ­ ICN Polfa dro sze Cardura XL ret. tabl 4 mg Pfizer 2,049 Prazosina (5 mg) Polpressin tabl 5 mg (i 2 mg, i 1 mg) C02D Dzia aj ce na t tniczkowe mi Dihydralazina (75 mg)

+ + + + ­ ­!

Polpharma nie g adkie

0,142

+

Polfa Warszawa

0,473

+

232

233

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne

Informator dla lekarzy ­ Zalcznik 2

1 Dihydralazinum tabl 25 mg Todralazina (100 mg) Binazin tabl 20 mg C03 Diuretyki C03A Tiazydy Hydrochlorothiazid (25 mg) Hydrochlorothiazidum tabl 25 mg (i 12,5 mg) Disalunil tabl 25 mg C03B Sulfonamidy Chlortalidon (25 mg) Urandil tabl 50 mg Clopamid (10 mg) Clopamid tabl 20 mg

2 Polfa Pabianice

3 0,310

4 +

1 Propranolol tabl 40 mg (i 10 mg) Sotalol (160 mg) Biosotal tabl 80 mg( i 40 mg, i 160 mg) Sotahexal tabl 80 mg (i 40 mg, i 160 mg)

2 Polfa Warszawa

3 0,248

4 +

Polfa Pabianice

0,557

+

Aventis Hexal

0,662 0,993

­ ­

Polpharma Berlin-Chemie

0,125 0,090

+ +

nie ma sensu p aci du o wi cej za nieselektywny sotalol ni za doskona e selektywne: atenolol, metoprolol, bisoprolol C07AB Selektywne Acebutolol (400 mg) Sectral tabl 400 mg Polfa Grodzisk 0,679 ­ Sectral tabl 400 mg Aventis 0,631 ­ Abutol Long tabl 400 mg Schwarz 0,722 ­ bardzo ma o stosowany na wiecie, nie lepszy, a du o dro szy od renomowanych Atenolol (75 mg) Normocard tabl 50 mg Atenolol tabl 50 mg Atenolol tabl 50 mg Bisoprolol (10 mg) Antipres tabl 10 mg Bisoratio tabl 10 mg Corectin tabl 10 mg Bisocard tabl 10 mg Metoprolol (150 mg) Metocard tabl 100 mg (i 50 mg, i 200 mg) Metoprolol tabl 100 mg (i 50 mg) Metoprolol-1A Pharma tabl 100 mg (i 50 mg)

Zentiva

0,168

+

ICN Polfa prawie niestosowany na wiecie

0,139

­

Indapamid (2,5 mg) Indapres tabl 2,5 mg Polfa Grodzisk 0,326 Apo-Indap Apotex 0,321 Indapen ­ Polpharma, Arifon ­ Anpharm, Diuresin ­ Polfarmex, Indix ­ Pliva, Ipres ­ Schwarz, Rawel - Krka nieco dro sze Tertensif SR tabl 1,5 mg Servier 0,882 prawie niestosowany na wiecie, a dro szy 7 razy od renomowanego Hydrochlorothiazidu i Furosemidu C03C P tlowe Furosemid (40 mg) Furosemidum tabl 40 mg Furosemidum tabl 40 mg C03D Oszcz dzaj ce potas Spironolacton (75 mg) Spironol tabl 100 mg (i 25 mg) Verospiron tabl 100 mg (i 25 mg i 50 mg)

Polfa Warszawa Aventis Polpharma

0,156 0,165 0,240

+ + +

+ (­) + (­) ­ ­!

Jelfa Ratiopharm Biofarm ICN Polfa

0,367 0,378 0,380 0,487

+ + + +

Polpharma ICN Polfa Hexal

0,378 0,350 0,350

+ + +

Polfarmex Polfarmex

0,126 0,126

+ +

Polfa Grodzisk Gedeon Richter

0,602 0,707

+ +

C03E Z o one Amilorid+Hydrochlorothiazid (10 mg+25 mg) Tialorid tabl 5 mg+50 mg Polpharma (i 2,5 mg+25 mg) C07 Beta blokery C07AA Nieselektywne Propranolol (160 mg)

0,319

+

C07AG Blokery alfa i beta Carvedilol (37,5 mg) Avedol tabl 12,5 mg (i 6,25 mg, Polpharma 1,075 i 25 mg) Atram tabl 12,5 mg (i 6,25 mg, Zentiva 1,184 i 25 mg) Carvedigamma tabl 12,5 mg W rwag 1,184 (i 6,25 mg, i 25 mg) Carvedilol ­ Teva, Carvedilol ­ Ratiopharm, Carvetrend ­ Pliva dro sze, niepotrzebne Coryol ­ Krka, Dilatrend ­ Roche, Vivacor ­ Anpharm bardzo drogie, bardzo niepotrzebne

+ + + ­ ­

234

235

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne

Informator dla lekarzy ­ Zalcznik 2

1 2 3 C08 Calcium blokery C08CA O strukturze dihydropirydynowej Amlodipina (5 mg) Amlonor tabl 5 mg (i 10 mg) Polfa Pabianice 0,275 Agen tabl 5 mg (i 10 mg) Zentiva 0,303 Amlodipinum TAD tabl 5 mg TAD 0,303 (i 10 mg) Apo-Amlo tabl 5 mg (i 10 mg) Apotex 0,303 Vilpin tabl 5 mg (i 10 mg) Pliva 0,303 Aldan ­ Polfarmex, Amloratio ­ Ratiopharm, Tenox ­ Krka, Normodipine ­ Polfa Grodzisk, Amlopin ­ Sandoz, Cardilopin ­ Egis, Amlodipinum ­ Lek, Amlozek - Adamed dro sze Felodipina (5 mg) Felohexal tabl 5 mg Plendil tabl 5 mg

4

+ + + + + ­

1 Enarenal tabl 10 mg (i 5 mg, i 20 mg) Mapryl tabl 10 mg (i 5 mg, i 20 mg) Captopril (50 mg) Captopril Egis tabl 25 mg (i 12,5 mg, i 50 mg) Captopril Biofarm tabl 25 mg (i 12,5 mg, i 50 mg) Captopril Jelfa tabl 25 mg (i 12,5 mg, i 50 mg) Captopril Polfarmex tabl 25 mg (i 12,5 mg, i 50 mg)

2 Polpharma Polfa Warszawa

3 0,204 0,204

4 + +

Egis Biofarm Jelfa Polfarmex

0,224 0,253 0,253 0,259

+ + + +

Hexal AstraZeneca

0,778 1,135

+ ­

Lacidipina (4 mg) Lacipil tabl 4 mg GSK nigdzie prawie niestosowana Nifedipina (30 mg) Cordafen tabl 10 mg Cordipin tabl ret. 20 mg Nifecard tabl ret. 30 mg Nitrendipina (20 mg) Nitrendipina tabl 20 mg (i 10 mg)

0,891

­

Polpharma Krka Lek

0,192 0,447 0,454

+ ­ ­

Ramipril (2,5 mg) Axtil tabl 2,5 mg (i 1,25 mg, Adamed 0,212 i 5 mg, i 10 mg) Ramve tabl 2,5 mg (i 1,25 mg, Bristol 0,212 i 5 mg, i 10 mg) Vivace tabl 2,5 mg (i 1,25 mg, Actavis 0,212 i 5 mg, i 10 mg) Ramicor ­ Ranbaxy, Piramil ­ Sandoz, Mitrip ­ Polfa Kutno, Polpril ­ Polpharma, troch dro sze Tritace tabl 2,5 mg (i 5 mg, Aventis 0,663 i 10 mg) Lisinopril (10 mg) Ranopril tabl 10 mg (i 5 mg, i 20 mg) Diroton tabl 10 mg (i 5 mg, i 20 mg) Lisihexal tabl 10 mg (i 5 mg, i 20 mg) Lisinoratio tabl 10 mg (i 5 mg, i 20 mg) Lisiprol tabl 10 mg (i 5 mg, i 20 mg) Prinivil tabl 10 mg (i 5 mg, i 20 mg) Benazepril (7,5 mg) Lisonid tabl 10 mg (i 5 mg, i 20 mg) Lotensin tabl 10 mg (i 5 mg, i 20 mg) Trandolapril (2 mg) Trandolapril tabl 2 mg (i 4 mg) Gopten tabl 2 mg (i 0,5 mg)

+ + + ­ ­!

Anpharm

0,283

+

Ranbaxy Gedeon Richter Hexal Ratiopharm Polfa Grodzisk MSD

0,370 0,429 0,475 0,525 0,582 0,673

+ + ­ ­ ­ ­

C08DA O strukturze fenyloalkilaminowej Verapamil (240 mg) Staveran tabl 120 mg (i 40 mg, Polpharma i 80 mg) Lekoptin tabl 120 mg (i 40 mg, Lek i 80 mg) Staveran tabl prol. 120 mg Polpharma Isoptin tabl ret. 120 mg Abbott C08DB O strukturze benzotiazepinowej Diltiazem (240 mg) Dilocard tabl 120 mg (i 90 mg) ICN Polfa Dilzem tabl 120 mg (i 90 mg) Parke Davis Oxycardil tabl 120 mg (i 90 mg) Schwarz Blocalcin tabl 120 mg (i 90 mg) Pliva C09 Uk ad renina-angiotensyna C09A Inhibitory ACE (prile) Enalapril (10 mg) Enap tabl 10 mg (i 2,5 mg, i 5 mg, i 20 mg)

0,320 0,579 0,441 0,532

+ ­ + ­

0,717 0,725 0,725 0,762

+ + + +

Actavis Meda

0,462 0,944

+ ­

Krka

0,177

+

Ratiopharm Abbott

0,493 0,886

+ ­

236

237

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne

Informator dla lekarzy ­ Zalcznik 2

1 Quinapril (15 mg) Pulsaren tabl 10 mg (i 5 mg, i 20 mg) Quinapril Teva tabl 10 mg (i 5 mg, i 20 mg) AprilGen tabl 10 mg (i 5 mg, i 20 mg) Acurenal tabl 10 mg (i 5 mg, i 20 mg) Accupro tabl 10 mg (i 5 mg, i 20 mg) Cilazapril (2,5 mg) Cilan tabl 2,5 mg (i 0,5 mg, i 1 mg, i 5 mg) Inhibace tabl 2,5 mg (i 0,5 mg, i 1 mg, i 5 mg)

2 Biofarm Teva Generics ICN Polfa Parke Davis

3 0,563 0,563 0,563 0,649 0,864 + + + + ­

4

1 Quinapril (15 mg) Telmisartan (40 mg) Micardis tabl 40 mg (i 80 mg) Pritor tabl 40 mg (i 80 mg) Candesartan (8 mg) Atacand tabl 8 mg (i 16 mg) Eprosartan (600 mg) Teveten tabl 600 mg Valsartan (80 mg) Diovan tabl 80 mg (i 160 mg)

2

3

4

Boehringer Ing. Bayer

2,435 2,435

­ ­

AstraZeneca

2,572

­

Solvay

3,504

­

Novartis

3,660

­

Polfarmex Roche dro szy, a nie lepszy

0,748 0,998

­ ­ Irbesartan (150 mg) Aprovel tabl 150 mg (i 75 mg, Sanofi/BMS 3,725 ­ i 300 mg) Sartany lecz gorzej od prili. S wskazane tylko dla pacjentów maj cych po prilach odruchy kaszlowe. Wówczas nale y stosowa sartan najta szy. C10 Przekszta canie lipidów C10AA Inhibitory reduktazy HMG CoA (statyny) Atorvastatina (10 mg) Torvalipin tabl 10 mg (i 20 mg, Actavis i 40 mg) Atoris tabl 10 mg (i 20 mg, Krka i 40 mg) Atrox tabl 10 mg (i 20 mg, Biofarm i 40 mg) Atorvox tabl 10 mg (i 20 mg, Farmacom i 40 mg) Torvacard tabl 10 mg (i 20 mg, Zentiva i 40 mg) Tulip tabl 10 mg, (i 20 mg, Lek i 40 mg) Sortis tabl 40 mg (i 80 mg) Parke Davis Simvastatina (15 mg) Vastan tabl 10 mg (i 20 mg) Egilipid tabl 10 mg (i 20, i 40 mg) Simvalip tabl 10 mg (i 20 mg, i 40 mg) Apo-Simva tabl 10 mg (i 20 mg, i 40 mg) Simvor tabl 10 mg (i 20 mg, i 40 mg) Ximve tabl 10 mg (i 20 mg, i 40 mg) Simvachol tabl 10 mg (i 20 mg, i 40 mg)

Perindopril (4 mg) Prenessa tabl 4 mg Krka 0,716 ­ Irpax tabl 4 mg Anpharm 0,803 ­ Coverex tabl 4 mg Egis 0,803 ­ Prestarium tabl 4 mg (i 5 mg, Servier 1,049 ­ !!! i 8 mg, i 10 mg) Perindopril znikomo stosowany na wiecie, w Polsce poch ania ponad 100 mln z rocznie. Cena zw aszcza Prestarium, jest mordercza. Imidapril (10 mg) Tanatril tabl 10 mg (i 5 mg, Jelfa 0,891 ­ i 20 mg) Wynalazek japo ski, na wiecie prawie niestosowany, kosztuje kilka razy dro ej od prili renomowanych. Moexipril (15 mg) Cardiotensin tabl 15 mg (i 7,5 mg) Schwarz Potrzeby dyskusyjne, cena zbójecka.

0,414 0,568 0,639 0,639 0,739 0,769 5,351

+ + + + ­ ­ ­ !!!

1,033

­

Fosinopril (15 mg) Monopril tabl 10 mg (i 20 mg) Squibb 1,144 ­ Lek ameryka ski wycofany w USA. To bodaj znaczy, e nie zas uguje na paskarsk cen . C09C Antagoni ci angiotensyny II (sartany) Losartan (50 mg) Sarve tabl 50 mg Farma-Projekt 0,747 Losartic tabl 50 mg Farmacom 0,847 Lozap tabl 50 mg Zentiva 0,847 Lakea ­ Lek, Losacor ­ Biofarm, Lorista ­ Krka, Xartan ­ Adamed jeszcze troch dro sze

ICN Polfa Egis Genexo Apotex Ranbaxy Farma-Projekt Polfa Grodzisk

0,309 0,436 0,437 0,437 0,437 0,475 0,476

+ + + + + + +

+! ­ ­ ­

238

239

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne

Aptekarz Vol 16 Nr 9/10, 241-242 (2008)

1 2 3 Simvacor tabl 10 mg (i 20 mg) Polfarmex 0,479 Vasilip ­ Krka, Simvacard ­ Zentiva, Cardin ­ Schwarz, Simvahexal ­ Hexal, Simratio ­ Ratiopharm, Simgal ­ Ivax, Simvasterol ­ Polpharma umiarkowanie dro sze Zocor tabl 10 mg (i 20 mg, MSD 1,135 i 40 mg, i 80 mg) Simredin tabl 10 mg (i 20 mg) Polfa Kutno (Teva) 1,704 Lovastatina (30 mg) Anlostin tabl 20 mg Biovena 0,559 Lovastin tabl 20 mg Polfa Grodzisk 0,717 Lowastatyna tabl 20 mg Farma-Projekt 0,775 Apo-Lova ­ Apotex, Liprox ­ Biofarm, Lovastatinum ­ Lek, Lovasteol ­ Polpharma dro sze Fluvastatina (40 mg) Lescol tabl 40 mg (i 20 mg, Novartis i 80 mg) Cena zaporowa, mo na si obej . C10AB Fibraty Fenofibrat (200 mg) Fenoratio kaps 250 mg (i 100 mg) Apo-Feno kaps 200 mg (i 100 mg) Grofibrat kaps 200 mg (i 100 mg) Fenardin kaps 267 mg Lipanthyl kaps 200 mg (i 100 mg) Ciprofibrat (100 mg) Lipanor kaps 100 mg Bezafibrat (600 mg) Bezamidin tabl 200 mg C10AC ywice wi Colestipol (20 g) Colestid sasz. 5 g

4 + ­

Komentarz do projektu ustawy dotyczcej refundacji leków

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne Warszawa, 19 maja 2008 r. Minister Zdrowia Dr Ewa Kopacz Warszawa Szanowna Pani Minister, Na konferencji prasowej w dniu 14 maja b.r. owiadczyla Pani, e w Polsce brakuje aktu prawnego stanowicego sposób tworzenia listy leków refundowanych (dostosowanego do prawa unijnego). Nie mamy nic przeciwko doskonaleniu aktów ustawodawczych, ale podkrelamy od dawna, e decyzje refundacyjne s zle nie z powodu zlego prawa, a z powodu braku kompetencji decydentów. Dostrzeglimy ,,wiatlo w tunelu" po zaprzgniciu do pracy nad refundacj leków Agencji Oceny Technologii Medycznych i rozpoczciu jej rekonstruowania kadrowego. wiatlo to znów ganie, gdy Pani zle decyzje refundacyjne sklada na karb ustaw. adne ustawy nie wyselekcjonuj leków do refundacji. To musz robi fachowcy znajcy si na gospodarce lekami. Plyta o naszym niedostosowaniu do prawa unijnego (do dyrektywy przejrzystoci) jest grana stale przez zachodnie koncerny (Infarm) po to, by nas terroryzowa, sklania do pilnego refundowania ich pseudowynalazków. Dramat polega na tym, e nam nie wolno refundowa wszystkich nowych monopolistycznych leków. Dlatego, e ich wikszo nie stanowi postpu. Czsto nawet s nic-niewarte. Patrz nasz wyklad dla wszystkich Ministrów Zdrowia Unii Europejskiej w ,,Aptekarzu" Nr 3 (2007). Zagranie przez Pani plyty ,,Infarmy" przeraa. Oddala perspektyw przejrzystoci i naprawy refundacji na kolejne lata. Gdy tymczasem my domagalimy si od dyr. Falka i od Pani ujawniania natychmiast (przejrzystoci) procesów refundacyjnych. Bezskutecznie ­ patrz ,,Aptekarz" Nr 1/2 (2008), 24-25, Nr 3/4 (2008), 42, 44-46. Powtarzam: my bdziemy wspiera Pani wysilki w poprawianiu jutro zupelnie niezlego prawa polskiego, ale domagamy si przestrzegania ju dzi obowizujcego prawa: ­ rozpatrywania wniosków o refundacj w terminie, co jest do latwe przy odrobinie fachowoci, ­ oddalania niepotrzebnych wniosków przejrzycie, tak by aplikant nie mial adnych szans obalenia Pani decyzji w sdzie. Z powaaniem, Dr Tadeusz J. Szuba Prezes Zarzdu

241

­ !! ­ !!!

+ + + ­

2,407

­ !!!

Ratiopharm Apotex Polfa Grodzisk Schwarz Fournier

0,589 0,683 0,733 0,802 0,992

+ + + ­ ­

Aventis

0,962

­

Pliva

0,987

­

ce kwasy ó ciowe Pfizer 6,510 ­

Colestyramina (14 g) Vasosan puszka 400 g Felgenträger Vasosan sasz. 5,4 g Felgenträger ywice zdecydowanie wysz y z mody.

2,353 2,825

­ ­

C10AX Inne rodki modyfikuj ce lipidy Ezetimib (10 mg) Ezetrol tabl 10 mg MSD 5,723 +!? Lek bardzo nowy, niedo wiadczony, jeszcze nie wiadomo czy do skuteczny. Ezetrol (ezetimib mono) jest zast powany lekiem z o onym, Inegy (ezetimib + simvastatina), jeszcze nierefundowanym.

240

Aptekarz Vol 16 Nr 9/10, 242-243 (2008)

Komentarz do projektu zmiany ustawy o wiadczeniach...

P.S. Zdesperowani niekompetencj funkcjonariuszy Ministerstwa postanowilimy publikowa glosy doradcze, towaroznawcze, dotyczce nowych leków pod ktem ich refundacji lub nierefundacji. Patrz stosowne teksty w ,,Aptekarzu" Nr 3/4, Nr 5/6, Nr 7/8 (2008), które przesylamy w zalczeniu.

***

Komentarz do projektu zmiany ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej

Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne W.P. Dr Ewa Kopacz Minister Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Dot. projektu z 13 czerwca 2008 r. zmiany ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej Warszawa, 31 lipca 2008 r.

Pani, wybitny lekarz, nie zna si na lekach, to równie lekarze-czlonkowie Rady Konsultacyjnej, bd kiepsko si zna. W AOTM trzeba mie oprócz Rady Konsultacyjnej zloonej glównie z lekarzy do radzenia w materii technologii medycznych take drug Rad Konsultacyjn zloon glównie z farmaceutów do radzenia w materii rodków leczniczych. Dlaczego tak by powinno, pisalimy ju nieraz. Nie warto powtarza. Dopóki rzdów lekami nie powierzymy fachowcom od leków niech nam si nie marzy prawidlowa gospodarka lekami. Królowa bdzie nadal ciemnota, a w wykazie leków refundowanych bd ,,blyszcze": ivabradina (Procoralan), piribedil (Pronoran), sertindol (Serdolect), tianeptina (Coaxil) itp. Prosz si o lekarzy nie martwi. Bd oni wykorzystywani przez fachowców-farmaceutów idealnie. Bdzie si bardzo liczyl w kwestiach kardiologicznych np. glos prof. Leszka Ceremuyskiego, w kwestiach farmakologicznych ­ np. prof. St. Witolda Gumulki lub prof. Jacka Splawiskiego. Bdzie czasem wyrzucony do kosza glos np. prof. Jacka Sieradzkiego, ,,autorytetu" diabetologicznego. Fachowcy od gospodarki lekiem wiedz, kogo slucha i dlaczego. Szczliwie ,,z nieba spadl" do AOTM dr Wojciech Matusewicz, który te wie kogo slucha i dlaczego. Z powaaniem, Dr Tadeusz J. Szuba Prezes Zarzdu Kopia: - Komisja Zdrowia Sejmu RP - Komisja Zdrowia Senatu RP - Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ - Departament Prawny MZ - AOTM

Szanowna Pani Minister, Projektowana zmiana dotyczy powierzenia Agencji Oceny Technologii Medycznych wanych zada selekcjonowania wiadcze zdrowotnych do finansowania ze rodków publicznych. Zamysl i projekt ustawy jest prawidlowy w odniesieniu do technologii medycznych np. szczepie ospy lub resekcji wyrostka robaczkowego. Tene sam zamysl i projekt ustawy wprowadza ustawodawc w bld zaliczajc lekarstwo do technologii medycznych. Przy tym tai fakt, e lekarstwa stanowi 80-90% tematyki AOTM, a technologie medyczne niewielk cz. Rozumem AOTM ma by Rada Konsultacyjna zloona z 15 czlonków, glównie lekarzy. Pani ma wiadomo, e lekarze nie maj i nie mog mie zielonego pojcia o gospodarce lekami. Pani osobicie, naley do czolówki umyslów lekarskich, skoro zostala mianowana ministrem zdrowia. Pani osobicie nie moe nie zdawa sobie sprawy ze swoich nieznacznych kwalifikacji do gospodarki lekami. Prosz tej uwagi nie traktowa jako wyrzutu. We wspólczesnym wiecie nikt nie moe si zna na wszystkim. Chodzi o wykazanie, e skoro

242

***

Pamitasz promowa krwiodawstwo? Bd dobry.

243

Aptekarz Vol 16 Nr 9/10 (2008)

17 sierpnia 2008 r. zmarla

Prof. dr Liliana Konarska

Doktor habilitowany nauk farmaceutycznych, profesor etatowy Wydzialu Farmaceutycznego w Warszawie, oddala swe ycie naukowe biochemii i biologii nuklearnej. Byla wybitnym specjalist, autork wielu publikacji naukowych i niezwykle utalentowanym pedagogiem. Ksztalcila kilka pokole lekarzy i farmaceutów. Cieszyla si wysok estym rodowisk biochemicznych. Byla szanowanym czlonkiem rónych towarzystw naukowych, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego ­ prezesem. Byla redaktorem naczelnym ,,Acta Biochemica Polonica". Byla wielokrotnie nagradzana przez Rektora i odznaczona Zlotym Krzyem Zaslugi przez Prezydenta RP.

Chylimy czola przed wielk Dam Farmacji Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne i Redakcja ,,Aptekarza"

Zmarli farmaceuci

16 stycznia 2008 r.

Mgr Janina Maria Labdzka

15 marca 2008 r.

Mgr Zbigniew Sawicki

31 marca 2008 r.

Mgr Barbara Golaszewska

13 sierpnia 2008 r.

Dr Jaroslaw Czyrski

13 sierpnia 2008 r.

Plk mgr Bogdan Erenfeicht

19 sierpnia 2008 r.

Mgr Hanna Zyk

Cze Ich pamici Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne i Redakcja ,,Aptekarza"

244

Information

aptek5_2008:aptek5_2004.qxd.qxd

27 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1261065


Notice: fwrite(): send of 208 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531