Read ac4e5707-a728-4460-8ff3-95479c12a328.pdf text version

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI TOShKENT MOLIYa INSTITUTI

Institut Ilmiy Kengashining 200___yil «____»___________dagi ___-sonli Qarori asosida tasdiqlangan

TOShKENT MOLIYa INSTITUTIDA 2009/2010 O`QUV YILIDA AMALGA OShIRILADIGAN MA'NAVIY-MA'RIFIY IShLAR REJASI

TOShKENT 2009

"Har bir oqil insonning va jamiyatimizning muqaddas vazifasi, aytish mumkinki, hayotning ma'nosi qobil farzandlar o`stirish, ularni ham jismonan, ham ma'naviy jihatdan mukammal qilib tarbiyalash, kamolini ko`rish, ota-onasiga, vatanga sadoqatli kishilar etib voyaga etkazishdan iboratdir". Islom Karimov

Mustaqillikka erishganimizdan so`ng mamlakatimiz o`z oldiga strategik maqsadlar va istiqboldagi vazifalarni belgilab oldi. Bular xalqimizda, ayniqsa yoshlar orasida ijtimoiy-siyosiy hamda mafkuraviy dunyoqarashni yuksaltirish, ma'naviyatimizga, milliy qadriyatlarimiz va an'analarimizga hurmat tuyg`usini shakllantirish, yoshlarning qalbi va ongi, sog`lom tafakkuri uchun kurashni taqazo etayotgan bugungi kunda ma'naviy-ma'rifiy ishlarga alohida e'tibor qaratish, ma'naviyatni yoshlar ongu-shuuriga singdirishning yangicha uslub va mexanizmlarini ishlab chiqishdan iborat. Shu ma'noda institutning 2009-2010 o`quv yilida amalga oshiriladigan ma'naviy-ma'rifiy ishlar rejasi ham mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ma'naviy, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy sohalardagi islohotlarga hamohang tarzda ishlab chiqildi. Rejada belgilangan tadbirlar mohiyatiga ko`ra, talabalarda komil inson fazilatlarini tarbiyalash, yoshlarning dunyoqarashini bunyodkor g`oyalar bilan oziqlantirish, ularning bo`sh vaqtini sermazmun o`tkazish, ma'naviy tadbirlarning ma'rifiy tadbirlar bilan uyg`unligini ta'minlash, intellektual mulkka egalik tuyg`usini shakllantirish, tashabbus va yangilikni qo`llab-quvvatlash, yurt tinchligi va o`zaro jipslikka erishishga doir bir qator masalalarni o`zida aks ettiradi.

TOShKENT MOLIYa INSTITUTIDA 2009-2010 O`QUV YILI DAVOMIDA AMALGA OShIRILADIGAN MA'NAVIY-MA'RIFIY IShLAR REJASI

2

Ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarning mazmuni

Bajarish muddati

O`tkazish joyi

Tadbirga mas'ul

Ijro Mexanizmi (shakl, usul, vosita)

Kutilayotgan natija

I. MA'NAVIY-MA'RIFIY IShLARNI MUVOFIQLAShTIRIShGA DOIR TAShKILIY MASALALAR 1.1 Vazirlikning ma'naviy-ma'ri-fiy ishlar rejasi asosida institutning yangi o`quv yili uchun ma'naviyma'rifiy ishlar rejasini ishlab chiqish va Ilmiy Kengashda tasdiqlash Sentyabr Institut va fakultetlarda tayyorlangan reja avgust oyining oxirgi o`n kunligida institut axborot-resurs markazi o`quv o`rnatilgan Ma'naviy-axloqiy zalida kompyuterlarga joylashtiriladi tarbiya ishlari bo`yicha prorektor, va uning mazmun-mohiyatidan keng jamoatchilik fikri asosida Fakultet dekanlari institut rejasi takomil-lashtiriladi. Ilmiy Kengash-ning sentyabr oyi-dagi yig`ilishida tasdiqlanadi. Tasdiqlangan reja asosida barcha Fakultet dekanlari, fakultetlar va kafedralardagi Kafedra mudirlari, rejalar takomillashtiriladi va bir bo`lim boshliqlari tizimga keltiriladi. Institut professoro`qituvchilari va talaba-lari institutda rejalash-tirilayotgan ma'naviy-ma'rifiy ishlar miqyosi-dan xabardor bo`ladilar va o`z mulohazalari bilan uni takomillashtirish imkoniyatiga ega bo`ladi-lar. Institut ma'naviy-ma'rifiy ishlar rejasini tayyorlashda keng jamoatchi-likning bevosita ishti-roki ta'minlanadi. Institut ma'naviy-axloqiy tarbiya ishlarini muvofiqlashtirish va tizimli olib borishga erishiladi.

Ilmiy Kengashda

1.2

Kafedralar, fakultetlar va tegishli bo`limlarda institut ma'naviyma'rifiy ishlari rejasini ijro uchun qabul qilish va u asosida o`z rejalarini ishlab chiqish

Sentyabr

Fakultetlarda

3

1.3

Fakultetlarda "Axborot va ta'limtarbiya soatlari"ni dars jadvalida ko`rsatgan holda yuqori saviyada o`tkazilishini ta'minlash Muntazam Fakultetlarda

Haftada bir marta dars jadvalida 1 juft soat "Axborot va ta'limtarbiya soatlari" uchun ajratilgan. Ma'naviy-axloqiy Guruh murabbiylariga tarbiya ishlari yurtimizda olib borilayotgan bo`yicha prorektor, islohotlardagi muvaf-faqiyatlar Ustoz-murabbiylar va dunyo yangilik-lari haqida Vazirlikka tayyorlangan tezkor kengashi raisi, tayyorlanib Fakultet dekanlari ma'lumot-lar etkaziladi. Darslarning o`z vaqtida va maqsadli o`tilishi nazorat ostiga olinadi. Rahbariyatning har bir fakultetga oyda bir marta tashrifi ko`zda tutilgan yillik jadval ishlab chiqiladi. Ochiq muloqotda prorektorlar, bosh Ma'naviy-axloqiy barcha tarbiya va o`quv hisobchi va bo`lim rahbarlari ishlari bo`yicha qatnashadilar. Bildirilgan istak prorektorlari va mulohazalar bo`yicha rektor qarori ichki nazorat va monitoring bo`limi tomoni-dan bayonnoma shaklida qayd etiladi va ijrosi nazoratga olinadi.

Guruh murabbiylari o`zlarining ma'naviy va siyosiy etukliklari ustida ishlaydilar. Talabalarning zamon bilan hamnafas bo`lishi ta'min-lanadi.

1.4

Institut rektori va prorektorining talabalar bilan ochiq muloqotlarini o`tkazish jadvalini tuzish Sentyabrfevral Fakultetlarda

Institut rahbariyati va talabalar o`rtasidagi bevosita muloqotlar mavjud kamchiliklarni bartaraf etishga ko`mak-lashish bilan birga rahbariyat bilan talabalar o`rtasida birdamlik kayfiyatini tug`diradi.

4

1.5

Talabalarning darsdan bo`sh vaqtlarini mazmunli o`tkazish maksadida institutda tashkil etilgan ilmiy to`garaklar, ijodiy markazlar faoliyatini rejalashtirish va tashkil etish

Sentyabr

Fakultetlarda

Ma'naviy-axloqiy tarbiya ishlar bo`yicha prorektor, Ilmiy ishlar bo`yicha prorektor, Fakultet dekanlari

Talabalardan ochiq muloqot-lar, turli so`rovnomalar vositasida olingan fikr- mulohazalar asosida institutdagi ijodiy markaz-lar va ilmiy to`garaklar faoliyati kuchaytiriladi. Shuningdek, shaharda faoliyat ko`rsatayotgan ijodiy markaz-lar bilan hamkorlik o`rnatiladi va talabalarning ulardagi ishtiroki uchun sharoit yaratiladi. Barcha talabalar turar joyida saylov asosida "Talabalar Kengashi" raislari va a'zolari saylanadi. Ular-ning rejali, maksadli faoliyati yo`nalishlari belgilanadi.

Talabalarning darsdan bo`sh paytlarida o`z ma'naviy-aqliy salohiyat-larini oshirishlariga ko`maklashiladi.

1.6

Talabalar turar joylarida o`zini-o`zi boshqarish tizimida faoliyat yurituvchi "Talabalar Kengashi"ga saylov o`tkazish va uning faoliyatini muvofiq-lashtirish

Sentyabr

Fakultetlarda

Talabalar turar joyi komendantlari, "Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Fakultet dekanlari

Talabalarda liderlik qobiliyati shakllanadi, ularning mustaqil harakat qilishiga imkoniyat yaratiladi, yoshlarning tashabbuskorlik faoliyati rag`batlantiriladi

1.7

Institutda mavjud muammo va 2009 yil kamchiliklar yuzasidan talaba-lar yanvar iyun o`rtasida sotsiologik so`rovnoma o`tkazish

Barcha fakultetlarda

Ichki nazorat va monitoring bo`limi va "Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi

Ijtimoiy-psixologik markaz bilan hamkorlikda so`rovnoma tuziladi va barcha fakultet-larda o`tkaziladi.

Institut kundalik hayotiga talabalar nigohi bilan nazar tashlanadi, talabalar o`rtasidagi mavjud muammo va kamchiliklar o`rganiladi va bartaraf etiladi. Institut kundalik hayotiga talabalar nigohi bilan nazar tashlanadi, talabalar o`rtasidagi mavjud muammo va kamchiliklar o`rganiladi va

1.8

"Taklif va mulohazalar qutisi"da bildirilgan muam-molarni o`rganib borish va institut Ilmiy Kengashida muhokoma qilish

Har chorakda

Ilmiy Kengashda

Ishchi guruh

"Kamolot" EIH IBT tomoni-dan faol etakchilardan iborat ishchi guruh tuziladi va qutidagi muammolar o`rganib boriladi. Har bir muammoni bartaraf etish

5

va echimi yuzasidan "Kamolot" bartaraf etiladi. etakchisi rektorga yozma murojaat kiladi. 1.9 Talabalar sog`ligini, jismoniy rivojlanishini o`rganish maqsadida tibbiy ko`rikdan o`tkazish Sentyabr Noyabr O`quv guruhlari-da Talabalar kasaba Sentyabr oyida barcha talabalar uyushmasi, tibbiy ko`rikdan o`tkaziladi. "Jismoniy tarbiya va sport" kafedrasi, Fakultet dekanlari Talabalarning salomat-liklari nazoratga olinadi va turli yuqumli kasalliklarning oldi olinadi.

II. ShAXSNING MA'NAVIY KAMOLOTINI YuKSALTIRISh 2.1 Talabalar orasida "Yuksak ma'naviyat mezonlari" mavzusida davra suhbati tashkil etish Doimiy O`kuv Ijtimoiy-gumanitar Tajribali mutaxassisguruxlari-da fan lar kafedralari, ma'naviyatshunoslar, pedagogFakultet dekanlari lar, psixologlar tomonidan interaktiv usullar vosita-sida o`tkaziladi. Fakultet-lar va talabalar turar joylarida "Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Fakultet dekanlari, «Kamolot» YoIH IBT She'riyat va mumtoz musika san'ati ijodkorlari taklif etilib, ular bilan talaba-`yoshlarning uchrashuvi o`tkaziladi. Bunday darslarda talaba-lar yuksak ma'naviy fazilatlarni egallash va ma'naviy etuk bo`lish yo`llarini o`rganadilar. Talabalarda she'riyat va mumtoz musiqa san'ati to`g`risidagi tushunchalar rivojlanadi.

2.2

"G`azalxon yoshligim", "So`z va soz sehri", "Mumtoz musiqa-miz navolari" mavzularida mushoira va badiiy kechalar o`tkazish

Har chorakda

2.3

Talaba-yoshlar o`rtasida san'at yo`nalishlari bo`yicha "Talaba-lik bahori" ko`rik-tanlovini o`tkazish

Yilda bir marta

Fakultet-lar va Talabalar turar joylarida

"Ma'naviyat va Ko`rik-tanlov uch bosqichda ma'rifat" bo`limi, o`tkaziladi va g`olib jamoalar Fakultet dekanlari, taqdirlanadi. «Kamolot» YoIH IBT

Talaba-yoshlarning san'at borasidagi iqtidoriga sayqal berish va imkoniyat-lariga keng yo`l ochishga erishiladi.

6

2.4

"Talabaning ma'naviy qiyofasi", "Inson odobi bilan go`zal" kabi mavzularda davra mashg`ulotlari va uchrashuvlar tashkillashtirish

Har chorakda

Fakultet-lar "Ma'naviyat va va Talabalar ma'rifat" bo`limi, turar joylarida Ustoz-murabbiylar Kengashi, Fakultet dekanlari «Kamolot» YoIH IBT

Talabalarga axloq-odob, kiyinish Talabalarning ma'naviyat-li, va muomala madaniyati hakida odobli va madaniyatli tushuncha berishga qaratilgan bo`lishiga erishiladi. davra suhbatlari va uchrashuvlar tashkillashtiriladi

2.5

Milliy qadriyatlar, an'ana, udumlar, tarixiy va madaniy merosni to`liq o`rganish bo`yicha davra suhbatlari tashkil etish

Har chorakda

Fakultet-lar, "Ma'naviyat va Talabalarga milliy qadriyat-lar, Talabalar ma'rifat bo`limi, an'ana, udumlar, tarixiy va turar Ustoz-murabbiy-lar madaniy meros haqida joylarida Kengashi, tushuncha berishga qaratilgan «Kamolot» YoIH davra suhbatlari va uchrashuvIBT, Fakultet lar tashkillashtiriladi dekanlari Fakultetlarda "Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Xalqaro aloqalar bo`limi,«Kamolot», Fakultet dekanlari "Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Fakultet dekanlari, Guruh ustozmurabbiylari Institutda tahsil olayotgan turli millat vakillari o`rta-sida san'at kechasi tashkil etiladi va unga chet ellik talabalar taklif etiladi. "Ma'naviyat haftaligi" doirasida tarixiy kadamjo-lar, muzeylar hamda ko`rgazmalarga talabalarning sayohat-lari tashkil etiladi

Talabalarda milliy kadriyatlar, an'ana, udum-lar, tarixiy va madaniy merosga nisbatan hurmat tuygusi kuchayadi.

2.6

Institutda tahsil olayotgan turli millat vakillari o`rtasida "O`zbekiston -Vatanim manim" mavzusida do`stlik kechasini o`tkazish Talabalarning madaniy yodgorliklar, tarixiy qadamjolar, muzeylar hamda ko`rgazmalarga sayohatlarini tashkil etish

Aprel

Talabalarda millatlararo bagrikenglik tuyg`ulari mustahkamlanib, ular boshqa millatlar san'ati, madaniyati bilan yakindan tanishadi. Talaba-yoshlarda milliy g`urur va iftixor hamda millat tarixiga nisbatan ehtirom tuygulari shakl-lantiriladi.

2.7

Muntazam

Joylarda

7

2.8

"O`zbekistonning insonparvarlik siyosati" mavzusida ma'ruzalar uyushtirish

Har chorakda

Fakultet-lar, Talabalar turar joylarida

"Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Fakultet dekanlari, Ijtimoiy-gumanitar fan kafedralari

Talabalarga davlatimiz olib Yoshlarda insonparvarlik borayotgan insonparvarlik fazilatlari shakllanadi. siyosatining mohiyati tushuntiriladi.

III. 3.1

DINIY BAG`RIKENGLIK (TOLERANTLIK) MADANIYaTINI ShAKLLANTIRISh Har chorakda Fakultet-lar, Talabalar turar joylarida "Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Fakultet dekanlari, «Kamolot» Talabalarga millatlararo totuvlik, dinlararo bag`ri-kenglik haqida bilim berish maqsadida davra suhbati va uchrashuvlar o`tkaziladi. Talabalar turar joylarida tanikli shoirlar, yozuvchilar va davlat arboblari bilan uchrashuvlar, davra suhbatlari uyushtiriladi. Talabalar barcha millat vakillari bilan totuv yashashning ahamiyatini asoslab bera oladilar, buzgunchi g`oyalarni fosh qila oladilar. Talabalar ongiga yoshlar bizning nafaqat kelajagi-miz, balki bugungi kuni-mizning hal kiluvchi kuchi degan g`oyani singdirishga erishiladi. Talabalar missionerlar va ularning asl maqsadi to`grisida ma'lumotga ega bo`ladi.

"Millatlararo totuvlik, dinlararo bag`rikenglik va uning ahamiyati" mavzusida dinshunos olimlar ishtirokida davra mashgulotlari tashkil etish Talabalar turar joylarida "Yurtimiz kelajagi yoshlar ko`lida" mavzusida taniqli shoirlar, yozuvchilar va davlat arboblari bilan uchrashuvlar, davra suhbatlari uyushtirish "Missionerlar kim va ularning maqsadi nima?", "Missionerlik va prozeli-tizm haqida siz nimalarni bilasiz?", "Diniy oqimlar va sektalarning maqsadmuddaolari" kabi mavzularda mutaxassislar ishtirokida ochiq muloqotlar o`tkazish "Sog`lom e'tiqod qanday bo`lishi kerak?" mavzusida viktorinalar

3.2

Har chorakda

Talabalar turar joylarida

"Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, «Kamolot» YoIH IBT, Talabalar Kengashi "Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, «Kamolot» YoIH IBT, Fakultet dekanlari

3.3

Har chorakda

Fakultetlarda

Talabalarga missionerlik va prozelitizm xavfi to`g`risida ma'lumot berishga karatilgan suhbatlar uyushtiriladi.

3.4

Har yarim yilda

Fakultetlarda

"Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi,

8

Toshkent Islom univer-siteti Talabalarda sog`lom e'tiqod bilan hamkorlikda o`tkaziladi. haqida qat'iy pozitsiya

o`tkazish

"Axborot guruhi", "Kamolot" YoIH IBT, dekan muovinlari Fakultetlarda, Talabalar turar joylarida Fakultet dekanlari, Tajribali mutaxassis-dinshunos Ijtimoiy-gumanitar olimlar, din arboblari yoki guruh fanlar kafedralari murabbiysi kuzatuvi va rahbarligi ostida suhbat tariqasida o`tkaziladi.

shakllanadi.

3.5

"Xalkaro terrorizm: mohiyat va Fevral-aprel maqsad" mavzusida ochiq muloqot o`tkazish

Bu darslarda talabalarda jahon miqyosidagi geo-siyosiy vaziyat, "demok-ratiya"ni eksport kilishga urinishlar, ikkiyoklama standartlar va xalqaro terrorizm xavfi haqidagi bilimlari mustahkam-lanib, bu jarayonlar to`g`risida mustaqil fikr paydo bo`ladi.

IV. SIESIY-HUQUQII BILIM VA MADANIYaTNI ShAKLLANTIRISh 4.1 Talabalarni Prezident I.A.Karimov asarlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari va Oliy Majlis sessiyalari materiallari, qabul qilin-gan Qonunlarning mazmun va mohiyati bilan tanishtirib borish O`quv "Ma'naviyat va O`kuv guruhlarida seminar-lar, guruhlari-da, ma'rifat" bo`limi, davra suhbatlari, maxsus kurslar Talabalar Ijtimoiy-gumanitar tashkil etilib, unga ijtimoiyturar fanlar kafedralari gumanitar fanlar professorjoylarida o`qituvchilari jalb qilinadi. Talabalar Prezident asarlari, Oliy Majlis sessiyalari meteriallari Vazirlar Mahkamasi qarorlarining mazmun va mohiyati, ulardan kelib chiqadigan vazifalar bilan tanishtirib boriladi. Respublikamizda va dunyoda yuz berayotgan muhim vokealar talabalarga o`z vaktida etkaziladi va ularda voqealarga nisbatan

Muntazam

4.2

Talaba-yoshlarning siyosiy faol-ligi va siyosiy ongini o`stirish va bo`lib o`tayotgan voqealardan xabardor etish maqsadida ijtimoiy-siyosiy to`garaklar faoliyatini yanada

Doimiy

"Notiklar" klubi

Tegishli kafedra va "Notiklar" klubi negizida bo`limlar "Targ`ibot guruhi" tuziladi va o`kuv guruhlarida tushun-tirish ishlari olib boriladi.

9

takomil- lashtirish

munosabat shakllan-tiriladi.

4.3

Institutda ARM hamda "Ma'naviyat va ma'rifat xonalari" fondini hukuqiy yo`nalishdagi adabiyotlar, o`kuv qo`llanmalar, davriy nashrlar va videomateriallar bilan boyitish "Konstitutsiya - adolat ko`zgusi" mavzusida fakultet-larda bayram tadbirlarini tashkil etish

Doimiy

ARM, Ma'naviyat va ma'rifat xonalari

Institut rahbariyati, Institut ARMda hamda ARM mudirasi "Ma'naviyat va ma'rifat" xonalari hukuqiy yo`nalish-dagi adabiyotlar, o`kuv ko`llanmalar, davriy nashrlar va videomateriallar bilan boyitiladi. "Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedralari Fakultetlarning iqtidorli talabalari o`rtasida baxsmunozara kechasi tashkil etiladi va unga malakali huquqshunos olimlar jalb etiladi. O`quv yili davomida barcha fakultetlarda davra suhbat-lari va seminarlar tashkil etiladi va bunda barcha talaba-yoshlar qamrab olini-shiga erishiladi.

Talaba-yoshlarga xuquqiy yo`nalishlarga oid ma'lumotlar etkaziladi va ularning bu boradagi fikr doiralarining kengayi-shiga erishiladi. Yoshlarning huquqiy ongi, madaniyati, savodxonligi oshiriladi va O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mazmunmohiyatitushuntiriladi. Talaba-yoshlarda odamlar savdosi muammosi, chet davlatlarda noqonuniy ishlashning salbiy oqibat-lari haqida muayyan tushunchalar hosil bo`lishi-ga va shu bilan birga noqonuniy xatti-harakatlarning oldini olishga erishiladi.

4.5

Noyabrdekabr

Fakultetlarda, Talabalar turar joylarida Fakultetlarda

4.6

"Chet davlatlarda nokonuniy ishlashning salbiy oqibat-lari va uning oldini olish", "Odam savdosi nima?", "Odam savdosi ­ millatga qarshi illat" mavzularida davra suhbatlari o`tkazish

Yil davomida

"Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, dekan muovinlari, "Kamolot" YoIH IBT

4.7

«Aholining, ayniqsa voyaga etmaganlar, yoshlar va xotinqizlarning huquqiy savodxonliklarini oshirish, ular orasida

Yil davomida

Fakultetlarda

"Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Xotin-qizlar qo`mitasi,

10

Davra suhbati tashkil etiladi va Xotin-qizlarning huquqiy unga shahar, viloyat va savodxonligi oshiriladi. respublika hotin-qizlar qo`mitasi

ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yanada kuchaytirish hamda odamlardan foyda-lanish uchun ularni yollash bilan bog`liq va axloq-odob doirasidagi huquqbuzarlik-larni oldini olish» mavzu-sida uchrashuvlar tashkil etish 5.1 Talabalarga atrof-muhit va tabiatga hurmat munosabatida bo`lish har bir insonning burchi ekanligini tushuntirishga kara-tilgan davra suhbatlari va uchrashuvlar o`tkazish Har chorakda Fakultetlarda, Talabalar turar joylarida Fakultetlarda, Talabalar turar joylarida

"Kamolot" YoIH IBT

rahbarlari taklif etiladi.

V. EKOLOGIK BILIM VA MADANIYaTNI ShAKLLANTIRISh "Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Mintaqaviy iqtisodiyot kafedrasi, Fakultet dekanlari "Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Fakultet dekanlari Har chorakda bir marta mutaxassislar ishtirokida davra suhbatlari va uchrashuv-lar tashkil etiladi. Talabalarga atrof-muhit va tabiatga hurmat munosabatida bo`lish falsafasi singdiriladi.

5.2

Talabalarni institut hudud-larini Maxsus reja ko`kalamzorlashtirish va asosida obodonlashtirish ishlariga jalb kilish "EKOSAN" xalkaro jamg`armasi Maxsus reja bilan yaqindan hamkorlik o`rnatish asosida hamda jamg`arma faoliyatida faol ishtirok etish

Talabalar institut miqyosida Talabalarda atrof-muhitga o`tkaziladigan hasharlarga jalb hurmat bilan munosabatda qilinadi. bo`lish hamda mehnat tarbiyasi shakllanadi. "EKOSAN" xalkaro jamg`ar- Talabalarda "EKOSAN" masi bilan hamkorlikda turli xalqaro jamg`armasi faoliyati ekofestivallar va ekomarafonlar haqida tasavvur shakllanadi. uyushtirish

5.3

Joylarda

"Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Mintaqaviy iqtisodiyot kafedrasi, Fakultet dekanlari

VI. SOG`LOM TURMUSh TARZI VA JISMONIY MADANIYaTNI ShAKLLANTIRISh

11

6.1

Jamoa salomatligini muhofaza qilish maqsadida "Sport bayrami", "Salomatlik sirlari" va "Giyohvandliksiz hayot uchun" kabi mavzularda tadbirlar uyushtirish

Muntazam

Fakultetlarda

"Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Fakultet dekanlari

"Sport bayrami"da sport turlaridan musobaqalar uyushtiriladi. "Salomatlik sirlari" va "Giyohvandsiz hayot uchun" tadbirlarida mutaxassislar ishtirokida davra suhbatlari uyush-tiriladi.

Professor-o`kituvchilar va talaba-yoshlarning salomatligini yaxshilashga va ona erimiz noz-ne'matlari-ning shifobaxshligini targ`ib kilishga hamda salomatlikni asrash sirlarini talabalarga etkazishga erishiladi.

6.2

Talabalar o`rtasida "Alpo-mish" va "Barchinoy" sport musobaqalarini tashkil qilish

Noyabrmay

Sport zallarida

"Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Jismoniy tarbiya va sport kafedrasi Jismoniy tarbiya va sport kafedrasi

Sportning barcha turlari bo`yicha Talaba-yoshlar o`rtasida talaba-yoshlar o`rtasida sportga bo`lgan qiziqishlar musobaka-lar o`tkaziladi. yanada ortadi hamda sport orqali ularning sog`ligi yaxshilanadi. Sportning barcha turlari bo`yicha musobaqalar o`tkazi-ladi va unga talabalar, professoro`qituvchilar jalb etiladi. Talabalarning darsdan bo`sh vaqti mazmunli o`tkaziladi va jismonan baquvvat bo`lib voyaga etishlariga sharoit yaratiladi. Talaba-qizlarni erta oila kurishdan saqanishlari sog`lom avlod tugilishiga sabab bo`lishi tushuntiriladi.

6.3

"Jismoniy tarbiya va sport salomatlik garovi" shiori ostida professor-o`qituvchilar va talabalar o`rtasida qishki va yozgi sport o`yinlarini o`tkazish "Erta oila qurishning salbiy oqibatlari", "Nikoh omillari, yosh kelin-kuyov-larni nikohdan oldingi tekshiruvdan o`tkazish" mavzularida talaba-qizlarning soha mutaxassislari bilan ochik muloqotlarini o`tkazish "Sog`lom turmush madaniyati", "Soglom turmush zaruriyati", "Sog`lom turmush tarzini yuritishda oilaning o`rni" kabi

Noyabrmay

Sport zallarida

6.4

Har chorakda

Fakultet-lar Xotin-qizlar Jamoat tashkilotlari rahbar-ligida va Talabalar kengashi, "Soglom ochiq muloqot o`tkaziladi. turar avlod uchun" joylarida jamoat tashkiloti

6.5

Har chorakda

Fakultet-lar va Talabalar turar joylarida

"Ibn Sino Sog`lom turmush tarzini targ`ib Talaba-yoshlarda salomatlik qilishga qaratilgan tadbirlar turmush tarzi maskani" ma'rifat o`tkaziladi. shakllanadi. markazi

12

sog`lom falsafasi

mavzularda suhbatlar uchrashuvlar uyushtirish

va

VII. MAFKURAVIY IMMUNITET VA G`OYaVIY KURAShChANLIKNI ShAKLLANTIRISh 7.1 "Mafkuraviy immunitet va g`oyaviy kurashchanlik jamiyatimiz barqaror taraqqiyoti garovidir" mavzusida ochiq muloqot o`tkazish Terrorchilik harakatlarining vayronakor oqibatlari aks ettirilgan videotasma namoyi-shini o`tkazish va film mazmunini soha mutaxassislari ishtirokida talabalarga tushun-tirish Diniy ekstremizm va terrorchilik harakatlarining g`ayriqonuniyligi, islom diniga zidligi hamda "Hizbut tahrir", "Vahhobiylik" kabi g`ayriinsoniy oqimlarning mohiyatini talaba-yoshlarga to`la etkazish maqsadida davra suhbati va seminarlar o`tkazish Giyohvandlikning asl mohiyatini ochib beruvchi hujjatli filmlar Noyabrmart Fakultetlarda Ijtimoiy-gumanitar Talabalar tomonidan Talabalarda goyaviy fanlar kafedralari mutaxassislar va talabalar kurashchanlik va mafkura-viy huzurida ilg`or axborot immunitet shakllanib, ular o`z texnologiyalarini qo`llagan fikrlarini erkin bayon etish holda taqdimot tarzida qobiliyatiga ega bo`ladilar. o`tkaziladi. Talaba-yoshlar terrorizm va terrorchilik xatti-harakatlarining g`arazli maqsad-lari to`g`risida ma'lumot-lar oladilar va ularga nisbatan nafrat tuyg`usi shakllanadi.

7.2

Har oyda

O`quv Ijtimoiy-gumanitar Har haftada institut "Ma'naviyat guruh-larida fanlar kafedralari, va ma'rifat" bo`limida mavjud Fakultet dekanlari video-tasmalar namoyishi o`tkazi-ladi, ularni profes-soro`qituvchilar tomonidan sharhlab beriladi. Fakultetlarda "Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Fakultet dekanlari, "Kamolot" YoIH IBT

7.3

Har chorakda

Talabalarga "Hizb-ut tah-rir", Talabalarda mafkuraviy "Vahhobiylik" kabi diniy immunitet va g`oyaviy ektremistik oqimlar-ning kurashchanlik shakllanadi. mohiyati, ularning maqsadmuddaolari tushun-tiriladi.

7.4

Har chorakda

Fakultet-lar va Talabalar

"Ma'naviyat va Huquq-tartibot organlari Talabalar o`rtasida huquqma'rifat" bo`limi,, xodimlari bilan kelishilgan holda buzarlik, jinoyatchilik-ning

13

namoyishini o`tkazish va film ijodkorlari, IIV xodimlari bilan tahlil qilish 7.5 Institutda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog`lomlash-tirish, diniy aqidaparast-likning oldini olish borasida din va huquq-tartibot organ-lari xodimlari bilan hamkorlikda "Dinimiz dushmanlari", "Ogohlikni men qanday his etaman?", "Agar ogohsen, sen..." mavzularida davra suhbatlari o`tkazish "Vatanparvarlik o`lka tarixini o`rganishdan boshlanadi" shiori ostida talabalarning tarixiy joylarga sayohatlarini uyushtirish Yil davomida

turar joylarida O`quv guruh-larida

Fakultet dekanlari, chorakda bir marta uchrashuv oldi olinadi va ularda "Kamolot" YoIH o`tkaziladi va hujjatli filmlar giyohvandlikka qarshi namoyish etilib, tahlil qilinadi. immunitet shakllan-tiriladi. Fakultet dekanlari Ichki ishlar boshqarmalari va diniy idoralar bilan hamkorlikda talabalar o`rtasida muntazam ravishda tushuntirish ishlari olib boriladi. Talabalar o`rtasida sog`lom muhit yaratiladi, ularning ogoh bo`lishlariga erishi-ladi va turli diniy-ekstremistik oqimlar ta'siridan saqlaniladi.

7.6

Har chorakda

O`quv guruh-larida

"Kamolot" YoIH IBT, Talabalar kasaba uyushmasi, Guruh ustozmurabbiylari

Har chorakda iqtidorli, faol talabalarni rag`batlantirish hamda ularda vatanparvarlik tuyg`ularini shakllantirish maqsadida sayohatlar uyushtiriladi.

Sayohatlar davomida yoshlarda vatanparvarlik, milliy g`urur tuyg`ulari rivoj-lanib, boy tarixiy, madaniy-ma'rifiy merosi-mizni o`rganishga bo`lgan qiziqishlari ortadi.

7.7

Umuminsoniy va milliy qadriyatlarni targ`ib etish bo`yicha notiq talabalarning yoshlar bilan uchrashuvlarini tashkil etish

Yilda bir marta

Fakultetlarda

"Ma'naviyat va Notiq talabalar bilan yoshlar Yoshlar o`rtasida do`stlik ma'rifat" bo`limi, o`rtasida uchrashuvlar uyush- aloqalari o`rnatilib, ular-ning Fakultet dekanlari, tiriladi. vatanparvarlik tuyg`u-lari "Kamolot" YoIH yanada kuchayadi. IBT "Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Kamolot" YoIH IBT, Institut

14

VIII. MILLIY BAYRAMLAR, TARIXIY SANALAR VA BUYuK AJDODLAR TAVALLUDINI NIShONLASh 8.1 O`zbekiston Respublikasi Davlat Mustaqilligi kunini yuqori saviyada va keng miqyosda nishonlash Avgustsentyabr Fakultet-lar va Talabalar turar Maxsus reja ishlab chiqiladi, unda barcha fakultetlar, talabalar turar joylarida, mahallalarda institut professor-o`qituv-chilari Talabalar Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalanadi va ularda mustaqillikka nisbatan ehtirom tuyg`usi

bo`yicha tadbirlar tashkillashtirish 8.2 Mustaqillik bayramiga bag`ishlab yoshlar o`rtasida "Mustaqillik sharofati" shiori ostida joylarda ishga tushirilgan yangi inshootlar bilan tanishtirish Toshkent shahrining 2200 yilligiga bag`ishlab "Ko`xna va navqiron Toshkent 2200 yoshda", "Ozod yurtning obod poytaxti", "Toshkent shahrining tarixi, boy madaniy merosi va bugungi holati" mavzularida taniqli olim va mutaxassislarni jalb etgan holda uchrashuv, davra suhbat-lari o`tkazish Sentyabr

joylarida Fakultet-lar va Talabalar turar joylarida

kasaba uyushmasi, tarkibi faol ishtirok etishi ko`zda shakllantiriladi. Fakultet dekanlari tutiladi. "Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Fakultet dekanlari, "Kamolot" YoIH IBT Mamlakatimizda mustaqil-lik yillarida amalga oshirilayotgan islohotlar, bunyodkorlik ishlari bilan talabalarni tanishtirish maqsadida sayohatlar uyushtiriladi. Yoshlar mamlakatimizda mustaqillik davrida olib borilayotgan islohotlar, amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishtiriladi.

8.3

Sentyabroktyabr

Fakultet-lar va Talabalar turar joylarida

Fakultet dekanlari, Taniqli yozuvchi va davlat Talabalarni darsdan bo`sh «Kamolot» YoIH arboblarini taklif etgan holda vaqtini mazmunli tashkil IBT uchrashuv, suhbatlar o`tkaziladi etiladi va ularda Milliy g`urur, Vatanga muhabbat tuyg`usi shakllantiriladi

8.4

Ustoz-murabbiylar kuniga Oktyabr bag`ishlab "Ustozlarni qadrlaymiz" mavzusida bayram tadbirini o`tkazish O`zbek tiliga Davlat tili maqomi berilgan kunga bag`ishlab soha mutaxassislari ishtirokida "Ona tilim-jonu dilim", "Tilga e'tibor elga e'tibor" kabi mavzularda davra suhbatlari o`tkazish Oktyabr

Fakultetlarda

"Ma'naviyat va Faollar zalida bayram tadbirlari ma'rifat" bo`limi, o`tkaziladi va professorFakultet dekanlari, o`qituvchilar rag`batlantiriladi. kasaba uyushmasi

Ustoz va murabbiylarga nisbatan chuqur hurmat, ehtirom tuyg`usi shakllantiriladi.

8.5

Fakultet-lar va talabalar turar joylarida

"O`zbek va rus Til bayramiga bagishlab davra Talaba-yoshlar o`rtasida ona tillari" kafedrasi, suhbatlari, uchrashuvlar tiliga xurmat va e'tibor Ijtimoiy-gumanitar o`tkaziladi yanada yuksaltiriladi. fanlar kafedralari

15

8.6

O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuniga bag`ishlab kompleks chora-tadbirlar o`tkazish

Dekabr

Fakultetlarda

"Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, "Kamolot" YoIH IBT, Ijtimoiygumanitar fanlar kafedralari "Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, "Kamolot" YoIH IBT

Hukukshunos olimlar va soha mutaxassislari ishtirokida seminar, konferentsiya, davra suhbatlari va bayram tadbir-lari o`tkaziladi.

O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mazmun va mohiyati targib etilib, undagi insonparvarlik g`oyalari talaba-yoshlar ongi va kalbiga singdiriladi.

8.7

14 yanvar - Vatan himoyachilari kuniga bag`ishlab "Vatan himoyasi - muqaddas burch", "Vatanparvarlik mening burchim", "Mardlar qo`riq-laydi Vatanni" kabi mavzu-larda davra suhbatlari uyush-tirish "Sen aziz va muqaddassan ayol" mavzusida "Xalkaro xotin-kizlar kuni"ga bag`ishlab keng ko`lamli tadbirlar o`tkazish Institut faxriylarining yubileylari, e'tiborli sanalar, ayniqsa professoro`qituvchi-larning tavallud kunlari hamda ilmiy ijodiga bag`ishlangan kechalar o`tkazish "Navro`z" umumxalq bayramini tantanali nishonlash

Yanvar

Fakultet-lar va Talabalar turar joylarida

Vatan oldidagi burch, Talaba-yoshlar ongida vatanvatanparvarlik tuyg`ulari targ`ib parvarlik tuygulari shaklqilinadi. lantiriladi.

8.8

Mart

Fakultet-lar va Talabalar turar joylarida Fakultet-lar va Talabalar turar joylarida

"Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Xotin-qizlar kengashi Rektorat, , "Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, institut kasaba uyushmasi

Devoriy gazetalar tanlovi, ko`rik-tanlovlar, bayram tadbirlari o`tkaziladi va faol ayollar moddiy rag`batlantiriladi. Faxriy ustozlarning taval-lud sanalari muntazam nishonlanadi va ustoz san'atkorlar taklif etiladi.

Professor-o`kituvchi ayol-lar va talaba-qizlarga hurmat, ehtirom tuygusi shakllantiriladi, mehnat-lari ragbatlantiriladi. Talaba-yoshlarni Vatanga muhabbat ruhida tarbiya-lash, yoshlarda milliy kadriyatlar va urf-odatlar, milliy bayramlarga nisbatan hurmat hissi shakllanadi. Talaba-yoshlarda Navro`zi olam, milliy kadriyatlar va urf-odatlar, milliy bayramlarga nisbatan hurmat hissi shakllanadi.

8.9

Muntazam

8.10

Mart

Fakultetlarda

Fakultet dekanlari, Bayram sayli, sport "Ma'naviyat va musobaqalari, bahoriy taomlar ma'rifat" bo`limi, ko`rik-tanlovlari o`tkaziladi. institut kasaba uyushmasi,

16

jismoniy tarbiya va sport kafedrasi 8.11 9 may - Xotira va qadrlash kuniga bagishlab "Inson qadri va uning xotirasi" mavzusida uchrashuvlar tashkil etish May Fakultetlarda Institut kasaba uyushmasi, "Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, "Kamolot" YoIH IBT Urush va meqnat faxriy-larining yashash manzili aniklanib, faollar bilan hamkorlikda ularning holi-dan xabar olinadi hamda dasturxon tashkil etiladi. Avlodlar uchrashuvi tashkil etiladi va ularning ibratli hayoti, Vatan oldidagi xizmatlari yoshlarga keng targ`ib etiladi.

IX. PROFESSOR-O`QITUVChILARNING DUNYoQARAShI, MA'NAVIY-AXLOQIY SAVIYaSINI YuKSALTIRISh 9.1 Yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalash ishlarini talab darajasiga ko`tarish yuzasidan institut rahbarxodimlari va professoro`qituvchilari oldida turgan vazifalar bo`yicha "Zamonaviy professor-o`qituvchining ma'naviy qiyofasi" mavzusida nazariy seminar tashkil etish Professor-o`kituvchilar ishtirokida ma'naviy-ma'rifiy yo`nalishlarda seminar-trening va uchrashuvlar o`tkazib borish Har chorakda Fakultet-lar majlislar zali Ma'naviy-axloqiy tarbiya ishlari bo`yicha prorektor, "Axborot guruhi", Fakultet dekanlari Seminarga ma'ruzachi sifatida respublikadagi davlat muassasalari rahbar-lari taklif etiladi. Yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalash davlat ahamiyatiga ega ustuvor vazifa ekanligi institut rahbar-xodimlari va professor-o`kituvchi-lariga tahlillar asosida etkaziladi.

9.2

Har chorakda

Barcha fakultetlarda

"Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, Ustoz-murabbiylar kengashi, "Axborot guruhi", Fakultet dekanlari Ma'naviyat va ma'rifat bo`limi, Ustoz-murabbiylar kengashi,

17

Ma'naviy-ma'rifiy yo`nalishlarda seminar-trening, ilmiyommabop filmlar namoyishi o`tkaziladi.

Professor-o`kituvchilar-ning ma'naviy-ma'rifiy dunyoqarashi va saviyasi ko`tariladi.

9.3

Zamonaviy pedagog modeli talablari asosida professoro`qituvchilarning ma'naviy barkamollik darajasini aniqlash

2009 yil dekabr

Barcha fakultetlarda

Institutda faoliyat yuritayotgan professor-o`kituvchilarning ma'naviy barkamollik darajasini aniqlash bo`yicha sinovlar

Professor - o`qituvchilar-ning ma'naviy barkamol- lik darajasining o`sishi kuzatib boriladi.

bo`yicha sinovlar o`tkazish

"Axborot guruhi", o`tkaziladi. Har bir profes-sorFakultet dekanlari o`qituvchi bo`yicha ma'lumotlar banki yaratilib, unga sinovlar natijasida to`plangan ballar kiritiladi. Har chorakda Barcha fakultetlarda Ma'naviyat va ma'rifat bo`limi, ustoz-murabbiylar kengashi, "Axborot guruhi", Fakultet dekanlari Ma'naviy-axloqiy tarbiya ishlari bo`yicha prorektor, malaka oshirish bo`limi, Fakultet dekanlari Ma'naviy-axloqiy tarbiya ishlari bo`yicha prorektor, Fakultet dekanlari Tajribali mutaxassissiyosatshunoslar, faylasuf-lar, pedagoglar, davlat va jamoat arboblari ishti-rokida seminar-trening va masterklasslar o`tkaziladi Professor-o`qituvchilar axborot texnologiyalari, Internet tizimi, chet tili kabi turli o`kuv kurslarida qatnashadi. Ustoz-murabbiylarning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy bilimlari yanada ortadi, hamda ular tomonidan "Tarbiyaviy soatlar"ning yukori saviyada o`tilishi ta'minlanadi. Professor - o`qituvchilar-ning axborot texnologiya-lari, Internet tizimi va chet tilini puxta egallash-lariga erishiladi. Professor-o`kituvchilar o`rtasida test va so`rovnomalar o`tkazish natija-sida ularning ma'naviy-ma'rifiy saviyasi aniq-lanadi va choratadbirlar belgilanadi.

9.4

Ustoz-murabbiylar tomonidan "Axborot va ta'lim-tarbiya soatlari"ni yuqori saviyada o`tkazilishini ta'minlash maqsadida seminar-trening va master-klasslar uyushtirish Professor-o`qituvchilarning zamonaviy, ma'naviy bilim va ko`nikmalarga ega bo`lishi uchun institut miqyosida turli o`kuv va malaka oshirish kurslari tashkil etish

9.5

Muntazam

Barcha fakultetlarda

9.6

Professor-o`kituvchilarning O`kuv yilida ma'naviy-ma'rifiy saviyasini ikki marta aniqlash maqsadida test va so`rovnomalar o`tkazish

Barcha fakultetlarda

Professor-o`qituvchilarning ma'naviy-ma'rifiy saviyasini aniqlash maqsadida test va so`rovnomalar o`tkaziladi.

X. AHOLI TURLI TABAQALARI O`RTASIDA MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYa IShLARINI OLIB BORISh 10.1 Ayollar o`rtasida ma'naviy-axloqiy tarbiya ishlarini tashkil etish Muntazam Joylarda Xotin-kizlar kengashi, «Kamolot» YoIH

18

Tegishli tuman hokimlik- Xotin-qizlarning ijti-moiy larining xotin-qizlar qo`mi-tasi faolligi ortadi va ma'iaviy bilan hamkorlikda mahallalarda dunyosi kengayadi. ayol professor-o`qituvchilar

IBT 10.2 Nogironlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi vakillari o`rtasida ma'naviy-ijtimoiy faoliyat olib borish Muntazam Joylarda "Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, «Kamolot» YoIH IBT, Fakultet dekanlari

tomonidan uchrashuvlar suhbatlar o`tkaziladi.

va Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj tabaqalari o`rtasida kelajakka bo`lgan ishonch ortib, o`z ustida ishlash ishtiyoqi paydo kilinadi.

Tegishli tuman hokimliklarining ijtimoiy ta'minot bo`limlari bilan hamkor-likda mahallalarda profes-soro`kituvchilar va talabalar tomonidan uchrashuvlar, suhbatlar va bayram tadbirlari o`tkaziladi. Tegishli idoralar bilan hamkorlikda tashkilotlar va mahallalarda professoro`qituvchilar tomonidan uchrashuvlar, suhbatlar, disputlar o`tkaziladi.

10.3

Respublika "Mahalla" jamg`armasi, Ma'naviyat targ`ibot markazi, "Kamolot" YoIH tarkibiy bo`linmalari bilan hamkorlikda mahalla faollari bilan rahbar xodimlar va professoro`qituvchilarning uchrashuvlarini o`tkazish

Yil davomida, alohida jadval asosida

Joylarda

"Ma'naviyat va ma'rifat" bo`limi, «Kamolot» YoIH IBT, Ijtimoiygumanitar fanlar kafedralari

Institutning jamoat tashkilotlari bilan ma'naviyma'rifiy sohada aloqalar yanada mutahkam-lanadi.

10.4

Talabalar tarbiyasi bo`yicha otaHar onalar bilan hamkorlikni yanada chorakda bir yaxshilash, ular bilan aloqaning marta izchilligini ta'min-lash maqsadida "Ota-onalar kunlari"ni o`tkazish Mahalla aholisi bilan diniy Har akidaparastlik va missioner-likning chorakda bir xavfi to`g`risida davra suhbatlari marta o`tkazish

Fakultetlarda

Ustoz-murabbiylar Barcha fakultetlarda talaba- Farzandlar tarbiyasida otaKengashi, larning ota-onalari bilan onalar bilan o`zaro axborot «Kamolot» YoIH uchrashuvlar o`tkaziladi. almashinuv tizimi IBT, Fakultet shakllanadi. dekanlari Ustoz-murabbiylar Kengashi, Xotinkizlar Kengashi, «Kamolot» YoIH IBT, Ijtimoiygumanitar fanlar

19

10.5

Joylarda

Tegishli idoralar bilan Mahalla aholisining diniy hamkorlikda tashkilotlar va bilim va madaniyati mahallalarda professor- yuksaladi. o`kituvchilar tomonidan diniy aqidaparastlik va missionerlikning xavfi

kafedralari 10.6 Respublikamizda yoshlarga oid Alohida reja davlat siyosatining mazmunasosida mohiyati, maqsad va vazifa-larini tushuntirish bo`yicha targ`ibot ishlari olib borish Joylarda Xotin-kizlar Kengashi, "Axborot guruhi", «Kamolot» YoIH IBT, Ijtimoiygumanitar fanlar kafedralari

to`g`risida davra o`tkaziladi.

suhbatlari Aholi o`rtasida respublikamizda yoshlarni qo`llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan islohot-lar to`g`risida tushuncha va tasavvurlar paydo bo`ladi.

Tegishli idoralar bilan hamkorlikda tashkilotlar va mahallalarda professoro`kituvchilar tomonidan respublikamizda yoshlarni ko`llab-kuvvatlash va ularga keng sharoitlar yaratish borasida olib borilayotgan islohotlar to`g`risida davra suhbatlari, ma'ruzalar uyushtiriladi. Tegishli idoralar bilan hamkorlikda tashkilotlar va mahallalarda professoro`qituvchilar tomonidan respublikamizda ijtimoiyiqtisodiy sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar to`g`risida davra suhbatlari, ma'ruzalar uyushtiriladi.

10.7

Respublikamizda ijtimoiy-iqtisodiy Alohida reja sohalarda amalga oshirilayotgan asosida islohotlarning natijalari to`g`risida targ`ibot-tashviqot ishlari olib borish

Joylarda

Xotin-kizlar Kengashi, "Axborot guruhi", «Kamolot» YoIH IBT, Ijtimoiygumanitar fanlar kafedralari

Aholi o`rtasida respublikamizda ijtimoiyiktisodiy soha-larda amalga oshirila-yotgan islohotlar va ularning natijalari to`g`risida tushuncha va tasavvurlar paydo bo`ladi.

Eslatma: Mazkur ish rejasiga yil davomida O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmon va Qarorlari, Oliy va o`rta maxsus ta'lim vazirligi hamda institut rahbariyati buyruq va ko`rsatmalari asosida ayrim o`zgartirish va qo`shimchalar kiritilishi mumkin.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya ishlari bo`yicha prorektor

Sh.Azimov

20

Information

20 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

675273


You might also be interested in

BETA