Read 9789006950953 - Anatomie en fysiologie van de mens text version

Ludo Grégoire, Agnes van Straaten-Huygen, Rogier Trompert

Anatomie en fysiologie van de mens

ISBN 9789006950953 Prijs 89,90 496 pagina's Jaar van verschijnen 3e druk: 2007 Derde druk Doelgroep: student Geïllustreerd

Op een overzichtelijke, pakkende wijze presenteert dit boek de basiskennis van anatomie en fysiologie. In de leerstof is zowel qua inhoud als ordening en methodiek uitgegaan van de mens als totaliteit (lichamelijk, verstandelijk, sociaal). Deze integrale benadering van het menszijn is immers ook van groot belang in de latere beroepsuitoefening. De tien te onderscheiden orgaanstelsels van de mens vinden daarin een logische plaats. Het accent ligt niet zozeer op hoe de mens in elkaar zit, maar op hoe het menselijk lichaam werkt. Het boek voorziet studenten verpleegkunde van de noodzakelijke fundamentele kennis om te weten hoe een gezond mens functioneert, om te kunnen begrijpen wat er mis kan gaan en wat vervolgens de mogelijkheden van verpleegkunde zijn. · · · Basiskennis anatomie en fysiologie op overzichtelijke en pakkende wijze gepresenteerd. Bij uitstek geschreven voor HBO-studenten Erop gericht meer inzicht te krijgen in de mens als totaliteit

Inhoud: De inhoud van dit boek is geordend naar orgaanstelsels c.q. functiesystemen. Ze worden in het eerste deel stapsgewijs gepresenteerd en vervolgens in deel 2 uitvoerig besproken. In de deel 3 ten slotte staat de ontwikkeling centraal. Dit boek is bij uitstek geschreven voor HBO studenten volgens een didactisch en methodisch concept dat bij hen past. 'Leren moet plezierig zijn' was de leidende gedachte bij het maken en steeds verbeteren van het boek. Het is geen taai en moeilijk studieboek, maar een vlot geschreven gids, die leidt tot helder inzicht in het functioneren van het menselijk lichaam. Achtergrondinformatie: Bij de derde druk werd het boek nog eens ingrijpend herzien. Zo werden alle illustraties speciaal voor deze uitgave getekend, waardoor ze perfect aansluiten bij de teksten en de doelgroep. Het taalgebruik werd toegankelijker gemaakt. Het gebruik van Latijnse namen werd consequent doorgevoerd. Aan ieder hoofdstuk werd een studiehulp toegevoegd in de vorm van schematische samenvattingen. Belangrijke termen werden vet gedrukt.

Information

9789006950953 - Anatomie en fysiologie van de mens

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

788635