Read Microsoft Word - de_cuong_on_tap11 text version

TRNG THPT XUÂN NH

CNG ÔN TP HC KÌ I ( 2011 - 2012)

CNG ÔN TP HC KÌ I ( 2011 - 2012)

MÔN: LCH S - LP 11 - BAN C BN

Câu 1: Câu 2:

Trình bày ni dung c bn ca cuc Duy Tân Minh Tr Din bin, kt qu, ý ngha ca cách mng Tân Hi . Vì sao nói ây là cuc cách mng t sn không trit ?

Câu 3 :

Nhn xét v hình thc u tranh gii phóng dân tc ông Nam Á cui th k XIX u th k XX ?

Câu 4 :

Gii thích vì sao , Xiêm là nc duy nht trong khu vc ông Nam Á không tr thành thuc a ca các nc phng Tây ?

Câu 5 :

Nguyên nhân sâu xa và duyên c trc tip ca chin tranh th gii th nht ?

Câu 6 : Câu 7 : Câu 8 :

Nêu tính cht, hu qu ca chin tranh th gii th nht ? Ý ngha lch s ca cách mng tháng Mi Nga nm 1917 ? Ni dung và tác ng ca chính sách kinh t mi i vi nn kinh t nc Nga Xô vit .

Câu 9 :

Nêu nhng hu qu v chính tr, xã hi ca cuc khng hong kinh t (1929 - 1933) i vi các nc t bn ?

Câu 10:

Chính ph Hít -le ã thc hin chính sách kinh t, chính tr và i ngoi nh th nào trong nhng nm 1933 - 1939 ?

Câu 11:

Trình bày hu qu ca cuc khng hong kinh t (1929 - 1933) i vi nc M?

Câu 12:

Hãy nêu nhng im c bn trong chính sách mi ca Ru-d-ven?

1

Information

Microsoft Word - de_cuong_on_tap11

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

258908


Notice: fwrite(): send of 211 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531