Read Microsoft Word - KINH NGHIM LUYN THI TOEFL.doc text version

KINH NGHIM LUYN THI TOEFL

Nu bn còn hn 1 nm na mi thi Toefl. Ban hãy tp trung nâng cao vn ting anh c bn. Toefl thc cht ch là mt thc o trinh ting anh, nên cho du hc ht các tips làm bài trong sách mà trình ca mình không khá thì cng khó mà lên n im cao c. Vy, nâng cao vn ting anh c bn nh th nào? 1. Các a CD-ROM nen hc a. B a Langmaster. B này có 13 a. Hay nht là a t in, mt t mi s có ví d, hng dn cách phát âm, c luôn c ví d mu (cha có b t in nao có chc nng này) và giúp các bn ôn tp t mi hàng ngày. Vic ôn tp t và c ví d mu s giúp các bn không nhng nh t mà còn nh t trong vn cnh, sau này dùng t s rt t nhiên và thun thc. Nu các bn a t trinh kha khá, có th bt u t a th 9-12 (trinh intermediate) b. Langmaster Toefl (2 a, mt a preparation, 1 practice test). Tôi rt thích b a này và ây là giáo trinh t hc Toefl u tiên ca tôi. Hng dn rt k lng tt c các k nng thi Toefl, chia thanh tng chng mc rt khoa hc. c bit phn nghe rt hay. Nu các bn yu phn nghe thì nên xem qua b nay. Sau khi hc ht các k nng thi lam Practice test. Các a sau ây tôi cng a dung luyn khi hc Toefl. Ch yu là nâng cao phn nghe (do nghe trên a tt hn nghe trên bng) và phn ng pháp (mt phn càng làm nhiu thì càng thành tho). c. Longman Toefl d. Barron Toefl e. Delta Toefl f. Cambridge Toefl g. Kaplan Toefl 2. Các sách Toefl nen hc Tuy hc trên CDs rt hay, nhng hu ht ngi hc Toefl u s dng các b sách có bán tren th trng ôn luyn. Tôi s chia thành tng k nng các bn tin theo dõi và nâng cao phn mình còn yu nht. 1. Ng pháp. ây là th mnh ca dân Vit Nam. Phn này d lên im và d t im cao. Nu ng pháp tt, ví d c 68 im (sai 2 câu/40 ­ không phi là quá khó) thi có th bù p c rt nhiu cho phn nghe và phn c. Có rt nhiu sách ng pháp trên th trng, và hu ht các sách Toefl u có phn ôn tp li ng pháp cn bn hay test. a. Longman English Grammar Practice (for intermediate student). Tôi thy ây la cun sách vit y , ngn gn, d hiu, có bài tp minh ho rt hài hc nen hc không cm thy chán nh các sách khác. Tôi hc ng pháp không gii lm, li hay nn, nên tôi thng t k hoch mi ngày làm 3 - 4 bai trong sách, trong vong khong 3 tháng thì ng pháp cng tm n.

b. Toefl Cliff. Thc cht ây là cun dy ng pháp Toefl. Hc Cliff kt hp vi b ng pháp thy Mnh (các bn có th download http://www.dethi.com) thi nm khá chc chn ng pháp cn bn hay dùng thi. Bài tp và thi d c. Toefl success. Chia thanh tng dng cu trúc hay hi, bài tp rt hay.Các phn reading, listening, writing vit cng rt tt. ây là cun sách duy nht tôi dùng ôn Toefl trc khi thi. Làm ht cun này im ng pháp ít nht cng phi 60. d. Longman complete course for the Toefl. Phn ng pháp vit y và rt d hiu. Phn nghe, nht là các tips vit hay. e. Barron's Toefl. Cu trúc phn ng pháp sách này vit khác hn so vi các cun khác, tp trung phân tích ví d v các cu trúc các bn hay sai. Tuy nhiên bai tp d và không sát thi tht my. f. Toefl Grammar Flash Ngoai ra chc chn còn rt nhiu cun sách hay khác mà các bn có th dùng luyn phn ng pháp nh Cambridge Toefl ca Peterson's hay Cracking the Toefl. Mi cun u có nhng im hay riêng, và tu có bn phù hp vi sách nay ma không phu hp vi sách khác. Nu các bn còn rt nhiu thi gian, có th mua các sách này v hc dn, nht là làm bài ng pháp nhiu thì lên im rt nhanh. Nhng nh ghi chép li nhng li ng pháp các bn a sai, thnh thong xem li thì s không mc li na. 2. Nghe. ây là phn mà dân Vit Nam thy khó nht. Cách hc nghe tt nht là gì? Là chép li nhng gì mà bn a nghe c. Chép li nhiu sau này các bn s thy mình nghe c tng t trong on mt cách d dàng mà còn quen vi nhng ch hay test trong Toefl. iu này rt có li khi thi, do nhiu khi các bn s phi oán, và càng nghe chép nhiu kh nng oán úng ca bn càng cao, có khi n 80%.Tuy vy vic chép li oi hi thi gian và kiên trì. Tôi a chép li các bài tp và bài test trong cun Toefl Longman va Toefl Success. Ngoai ra các bn cng nên có mt s tay chép li các idiom thng dùng trong part A. Tôi hc ht 2 idiom list ca Toefl success và Toefl Secret (ti trang http://www.dethi.com). Hn na, tng phn x ting, nu có iu kin các bn có th nghe CNN, BBC hay mt s ài phát ting anh khác. 3. c. C s nâng cao phn này là vn t vng ca các bn. T vng nhiu không ch giúp các bn tr li úng câu hi vocabulary ma con c các câu hi khác na. Hai cun sách có wordlist rt hay, ó là Barron Essential Words for the Toefl (nhng t c bn hay dùng) và Toefl success (t nâng cao hn) Hc xong 2 cun này thì coi nh chc n 70% phn vocabulary ca Toefl reading. Có mt im rt "bc mình" ca phn c Toefl là chúng rt vô b, c ch tr li câu hi và bit thêm mt mu thông tin không âu và sau ó quên luôn. Vy nu các bn thích v thiên vn hc, hãy c sách thiên vn hc bng ting anh, nu các bn hc v kinh t, hãy c sách chuyên ngành ca i hc M. Li c ôi ng, va lên im Toefl va gii cái mình thích!

4. Vit a. Barron's How to prepare for the Toefl Essay. Có tt c 185 topic và bài mu tham kho. iu quan trng nht phi nh khi vit Toefl la chúng ta ch có 30 phút và ngi chm ch có 2 phút c bài. Do vy cu trúc càng rõ ràng càng tt. Tt nht các bn nên xây dng mt template riêng cho bài essay ca mình. Tôi t làm mt template riêng, và bài nào tôi cng áp nguyên cái template ó!J Them na, tuy 185 bài essay là rt nhiu nhng các ch trùng nhau rt nhiu, nên các bn hoàn toàn có th dùng ý bài này lp vào bài khác. Trc khi thi không cn vit ht 185 bài essay mà ch cn lp dàn ý (gch ý nh vit) cho các topic bn thy bn khon nht. n khi thi thì t nhiên s vit c thôi.

B. Bn ch còn 3 tháng na là n ngày thi? Theo tôi, bn ch nên chú tâm vào mt vic duy nht, ó là làm thi ca các ki thi trc (download ti http://www.dethi.com). Cang lam nhiu bn càng quen hn vi cu trúc thi, vi áp lc làm bài. Khi làm , bn nên c gng to mt môi trng càng ging thi tht càng tt. Chn mt ch ngi yên tnh không b quy ry trong vòng 3 ting. Lam phn writing u tiên (30 phút), sau ó n phn listening, structure và cui cùng là phn reading. Photo answer sheets và dùng bút chì mm ánh du nh thi tht. Ban u thi th tôi rt hay ánh du nhm, mãi sau mi sa c. Và kinh nghim xng máu ca tôi là bn nên làm bài thi th nhà vào úng gi bn s thi tht Ví d nh Hà Ni bn s phi thi vào bui sáng, khong t 9h30 ti 12h30. Tôi hay làm bài nhà lúc 8h, ng tra lúc 12h, nên lúc thi tht làm bài c bun ng, mt và ói. Tt nht la c sp xp thi gian làm bài thi th lúc 9h sáng, lên IIE làm c thì càng tt, vì không khí phòng thi cng s tng t vi không khí IIE. Qui trinh lam bai ca tôi rt n gin. 1. Làm c nh thi tht trong vòng 3 ting. 2. Nghe va chm li phn listening. Nu các bn yu phn nghe thì bc này rt quan trng. Nghe li giúp chúng ta kim soát suy ngh, tìm hiu lý do vì sao li sai câu hi này, do không nghe c, do oán nhm hay hiu sai... 3. Nghe và c script phn nghe, gch chân các idiom va newwords cn hc 4. Xem li phn structure, tp trung vào nhng câu b sai, vì sao sai, xem li ng pháp phn sai ó tht k 5. c li bài reading, tìm hiu vì sao li sai. Nu bài c sai hn 10 câu/50 thi phi tra t và dch toàn b bài khoá ó cho n khi tht hiu. Bác niziketu thân mn, chc bác s thy choáng khi thy c ng tài liu nh vy. Ri cách ôn luyn na...nói chung là kinh hoàng. Nhng mà thc t là nh vy y bác ! Mi quyn có mt th mnh riêng nên c phi càng nhiu tai liu càng tt. ngun: onthi.com

Information

Microsoft Word - KINH NGHIM LUYN THI TOEFL.doc

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

93291


Notice: fwrite(): send of 207 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531