Read Rintarankakivun fysioterapia osana niskavaivojen hoitoa text version

Rintarankakivun fysioterapia osana niskavaivojen hoitoa- SOMTYn ja SMLY:n syysopintopäivät 2009 Vesa Lehtola, TtM, ftOMT Kotkan OMT-Fysio [email protected] Rintarangan biomekaniikan erityispiirteet Rintarangan alueen kiputilat Rintarangan fysioterapia; tutkimusnäyttö Tapausselostus Rintarangan fasettinivelet ovat synoviaaliniveliä. Processus articularis superiorin fasetti osoittaa kraniaalisesti, lateraalisesti ja dorsaalisesti. Discus matala, vain 1/5 osa korpuksen korkeudesta Costovertebra-ja transversaalinivelillä on suuri merkitys rintarangan stabiliteettiin (Panjabi ym. 1981; Oda ym. 1996). Rintarngan pinnalliset lihakset ovat m.iliocostalis thoracis, m.longissimus thoracis ja m.spinalis thoracis (m.multifidus). Biopsianäytteillä: erittäin suurelta osin 1-tyypin hitaasti supistuvista lihassoluista, mikä viittaa sen asentoa ylläpitävään rooliin. (Mannion ym. 1997). Rintarangan alueella anteriorinen longitudinaaliligamentti ja posteriorinen longitudinaaliligamentti ovat paksuimmillaan verrattuna muihin rangan osien ligamenttirakenteisiin Selkäytimen veren saannista vastaavat pääasiassa arteria spinalis anterior ja arteria radicularis magna. Arteria spinalis anteriorin kaventumisen takia arteria radicularis magnan osuus on ratkaiseva (Morishita ym. 2003). Rintarangan spinaalihermo on 2-5 mm pitkä. Takajuuriganglio (DRG) sijaitsee osittain foramen intervertebralen ulkopuolella. Rintarangan truncus sympaticus kulkee costotransversaalinivelten ventraalipuolelle. Sinuvertebraalinen hermo muodostuu spinaalisista ja sympaattisista haaroista ja hermottaa selkäydinkanavan rakenteita Fleksiossa (segmentaalisesti 0.5 mm) ja extensiossa (1 mm) costien liike loppuu ensin eli fasettinivel liukuu kraniaalisesti (fleksio) ja kaudaalisesti (extensio) suhteessa costotransversaaliniveleen T1-5 segmenttien sagittaalinen liikelaajuus on 4 astetta, T6-10 6 astetta ja T11-L1 9-12 astetta (Panjabi ym. 1976). Mageen mukaan flexio 20-45 astetta, extensio 25-45, sivutaivutus 20-40, rotaatio 35-50 ja costovertebral expansion, rintakehän liikelaajuus 3-7,5cm. Nämä ovat potilaan aktiivisia liikkeitä Rintarangan liikkeiden yhdistymismalliksi esitetään sivutaivutukseen liittyvää vastakkaissuuntaista rotaatiota (Panjabi ym. 1991) ja rotaatioon liittyvää vastakkaissuuntaista sivutaivutusta. Jos vartalon rotaatio on ensimmäinen liikekomponentti (vartalon liike tai yläraajan kohotus), esitetään rotaatioon liittyvän samansuuntaisen sivutaivutuksen (Lee 1993). Rinta - lannerangan liikkeiden yhdistymismalli ei kuitenkaan ole jatkuva: yhdistyminen voi muuttua segmentistä toiseen (Cook 2003, Sizer et al 2007). Yhdistyminen, myötäliike kaularangan liikkeisiin Olkanivelen fleksioelevaation loppujousto Hengityksen myötäileminen Kävelyn myötäliikkeiden risteysalue Rintarangan liikekontrollin häiriöt: fleksiokontrolli suhteessa kaularangan fleksioon, lannerangan fleksioon, lantion posterioriseen tilttiin ja hartiarenkaan protraktioon. Ekstensiokontrolli suhteessa

olkanivelen fleksioon, alakaularangan extensioon, lantion anterioriseen tilttiin ja olkanivelen extensioon. Rotaatiokontrolli suhteessa seitsemään eri kaula- ja lannerangan sekä hartiarenkaan ja olkanivelten liikkeisiin (Comerford, Mottram 2009). Rintarangan alueen kiputilat TRAUMA (spinosus,- transversus,- nikamankaarimurtumat ym.,nivelside- ja lihasvenähdykset) DEGENERAATIO (spondyloosi, artroosi, Scheurmannin tauti) TULEHDUS- selkärankareuma METABOLIA (osteoporoosi, Pagetin tauti, osteomalasia INFEKTIO (tuberkuloosi) TUUMORIT (benignit ja malignit) SYNDROOMAT (T4, TOS) HEIJASTEKIVUT (kaula- tai lannerangan alueelta ja sisäelinheijasteet) Tutkimuskatsaus Alueelta on tehty erittäin vähän tutkimusta verrattuna kaula- ja lannerangan alueisiin. Erotusdiagnostiset kriteerit niskahartiakivussa ovat puutteelliset. Niskahartiaoireiden esiintyvyys on lisääntymässä (Terveys 2000), näistä rintarankaoireiden osuus epäselvä. Oireileville potilaille tehdyissä randomisoiduissa kontrolloiduissa tutkimuksissa on toistaiseksi osoitettu thrust-manipulaation hyöty lyhytaikaisessa seurannassa subjektiiviseen kivunlievitykseen selkeä verrattuna mobilisaatioon (Cleland ym. 2007), elektroterapiaan (González-Iglesias ym. 2009). Tutkimusasetelmissa tutkittavien oireena ollut niskakipu. Lisäksi rintarrankaoireisille tehdyssä RCT:ssä on osoitettu manipulaation hyöty suhteessa ultraääniterapiaan (Schiller 2001). Rintarankakivun fysioterapia Potilaan ohjauksessa kannattaa huomioida: vallitsevan kipumekanismin selittäminen potilaalle ­ Explain Pain hoidon tavoitteet yhteisesti hoidon etenemisen selvittäminen: tavoitteet ja keinot omatoimiseen liikkumiseen rohkaiseva asenne Oireet ja löydökset täsmäävätkö subjektiiviset oireet kliinisiin löydöksiin? tärkeimmät oireet ja löydökset hoidon onnistumisen mittareiksi tutkimus ­ koehoito ­ uudelleen arviointi muuttuiko mikään? hoitotekniikan ja kotiohjeiden valinta Hoitotekniikan valinta Mikä on taustalla oleva kipumekanismi? Mikä kudos? Rajoittaako kipu toimintaa? Rajoittaako jäykkyys toimintaa? Kumpi on hallitsevampi? Jäykkyys rajoittaa enemmän: mobilisoivat tekniikat, manipulaatio, mobilisoivat ja ryhtiin vaikuttavat stabiloivat kotiohjeet Kipu rajoittaa enemmän: kevyt mobilisoiva tekniikka (1-2 aste, tarkoitus lievittää kipua), omatoimisten kivunhallintaliikkeiden ohjaus Neuraalikudoksen hyödyntäminen SLUMP, PNF, sympaattinen SLUMP vaikuttavat merkittävästi rintarangan mobiliteettiin mobilisaatioasennon valinta

"sliders"voi toimia koko rangan mobiliteetin "avaajana" ja myös kivun merkittävänä lieventäjänä. Tekniikan käytön jälkeen tilanteen uudelleen arviointi: onko kipu enää hallitsevampi rajoittaja vai voidaanko hyödyntää 4-4+-asteen mobilisaatiotekniikkaa ja manipulaatiota? Esihoidot, tutkimusnäyttö puutteellinen tns-sähkökipuhoito (korkeafrekventtinen) kylmäpakkaus akupunktuuri (krooniset tilanteet?) Terapeuttinen harjoittelu kipudominantissa tapauksessa kevyet fleksio-extensio-pumppailut jäykkyysdominantissa tapauksessa fysiologisten yhdistelmäliikkeiden avulla mobilisoiva tavoiteasettelu asentoon ja ryhtiin vaikuttavat harjoitteet huomioiden koko rangan käyttäytymismalli ja mahdolliset liikekontrollin häiriöt Rintarangan alueen syvät lihakset: Transversus abdominis, trapeziuksen alaosa ja multifidukset (Comerford, Mottram 2009) Potilastapaus

Esityksen lähdeluettelo:

Bogduk N. Lumbal Dorsal Ramus syndromes, Grieve´s Modern Manual therapy 2nd Edition. Churcill Livingstone 1994:429-440 Butler D. Mobilisation of the Nervous System, Churcill Livingstone 1991:3839 Cleland JA, Glynn P, Whitman JM, Eberhart SL, MacDonald C, Childs JD. Short-term effects of thrust versus nonthrust mobilization/manipulation directed at the thoracic spine in patients with neck pain: a randomized clinical trial. Phys Ther. 2007 Apr;87(4):431-40. Epub 2007 Mar 6. Comerford, M J, Mottram S L: Diagnosis, Mobilisation & Motor Control Retraining of the Thoracic Spine and Ribs, Kinetic Control- ryhmittymän kurssimateriaali, Tampere 2009 DeFranca GG, Levine LJ. The T4 syndrome. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 1995;Jan,18 (1):34-7 Dreyfuss P, Tibiletti C, Dreyer SJ. Thoracic zygapophyseal joint pain patterns. A study in normal volunteers. Spine 1994;Apr 1,19(7):807-11 Fukui S, Ohseto K, Shiotani M. Patterns of pain induced by distending the thoracic zygapophyseal joints. Reg Anesth 1997;Jul-Aug,22(4):332-6 Gavin D. The Effect of Joint Manipulation Techniques on Active Range of Motion in the Mid-Thoracic Spine of Asymtomatic Subjects. The Journal of Manual & Manipulative Therapy 1999;Vol.7 No.3:114-122 Grieve P. Thoracic musculokelefal problems, Grieve´s modern manual therapy, Edinburgh London Madrid Melbourne New York and Tokio, Churchill Livingstone 1998 González-Iglesias J, Fernández-de-las-Peñas C, Cleland JA, Gutiérrez-Vega Mdel R. Thoracic spine manipulation for the management of patients with neck pain: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2009 Jan;39(1):20-7. Herzog W, Scheele D, Conway PJ. Eletromyographic responses of back and limb muscles associated with spinal manipulative therapy. Spine 1999;Jan 15,24(2):146-52 Hirvonen T, Hartikainen J, Janatuinen E, Lindgren K-A, Viinamäki H: Kun rintaan koskee, vaikka sepelvaltimot ovat avoimet. Suomen Lääkärilehti 1995;36:3913 Kalso E, Vainio A: Kipu. Kustannus Oy Duodecim, Gummerus Kirjapaino Oy 2002:50-68 Kapandji IA. The Physiology of the Joints, Volume Three The Trunk and the Vertebral Column, Churcill Livingstone 1990:128-135 Lee D. Biomechanics of the Thorax: A Clinical Model of in Vivo Function.The Journal of Manual & Manipulative Therapy 1993;Vol. No 1:1321 Mannion AF, Dumas GA, Cooper RG, Espinosa FJ, Faris MW, Stevenson JM, Muscle fibre size and type distribution in thoracic and lumbar regions of erector spinae in healthy subjects without low back pain: normal values and sex differences. J Anat 1997;190 May(Pt 4):505-13 Morishita K, Murakami G ym.: Anatomical study of blood supply to the spinal cord. The Annals of Thoracic Surgery 2003;Volume 76, Issue 6:1967-1971 Oda I, Abumi K, Lu D, Shono Y, Kaneda K. Biomechanical role of the posterior elements, costovertebral joints, and rib cage in the stability of the thoracic spine. Spine 1996;Jun 15, 21(12):1423-1429 Panjabi MM, Brand RA, White AA. Mechanical properties of the human thoracic spine. The Journal of Bone and Joint Surgery 1976;58A:642-652 Panjabi MM, Hausfeld JN, White AA. A biomechanical study of the ligamentous stabily of the thoracic spine in man. Acta orthop. Scan. 1981;52:315-326

63

Panjabi MM, Takata K.: Thoracic human vertebrae: Quantitative threedimensional anatomy. Spine 1991;16:888-901 Schiller L. Effectiveness of Spinal Manipulative Treatment of Mechanical Thoracic Spine Pain: A Pilot Randomized Clinical Trial. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2001;24(6):394-401 Sizer PS Jr, Brismée JM, Cook C. Coupling behavior of the thoracic spine: a systematic review of the literature. J Manipulative Physiol Ther. 2007 Jun;30(5):390-9 Valencia F. Clinical Anatomy and Biomechanics of the Thoracic Spine, Grieves´s Modern Manual Therapy 2nd Edition. Churcill Livingstone 1994:7384

Kuvat: Ilkka Korhonen

Information

Rintarankakivun fysioterapia osana niskavaivojen hoitoa

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

674680