Read ohje_11.pdf text version

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 20 11 Vastausohjeet Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset

Palkkatiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset sopimuskorotukset!

Sisällysluettelo

Yksityisen sektorin palkkatiedustelun yleiset vastaamisohjeet .................................. 3

Kuukausipalkkatiedustelun kohderyhmä sekä tiedusteluajankohta ................................... 3 Tuntipalkkatiedustelun kohderyhmä sekä tiedusteluajankohdat ........................................ 3 Palautusajankohdat ............................................................................................................ 3 Tiedonantomenetelmät ....................................................................................................... 3 Yhteystiedot ........................................................................................................................ 4

Sähköisen tiedonkeruupalvelun käyttöohjeet............................................................ 4

Kyselyn osat ........................................................................................................................ 4 Yrityksen perustiedot .......................................................................................................... 4 Toimipaikkojen hallinta........................................................................................................ 5 Palkkatietojen toimittaminen ............................................................................................... 5 Palkkatietolomakkeen täyttäminen ..................................................................................... 5 Lukumäärätiedot tallennetuista ja lähetetyistä palkkatiedoista ........................................... 6 Ohjeita ................................................................................................................................. 7 Tietojen katselu ................................................................................................................... 7 Yhteenveto tiedoista ........................................................................................................... 7 Tiedostosiirtona toimitettujen tietojen katselu ..................................................................... 7

Kuukausipalkkaisten palkansaajien kenttäkohtaiset täyttöohjeet .............................. 7

Yrityksen perustiedot, esitäytetään sähköiselle lomakkeelle .............................................. 7 Palkansaajan perustiedot ................................................................................................... 7 Tiedustelukuukauden palkkaerät ........................................................................................ 8 Koko vuotta koskevat tiedot ................................................................................................ 9

Tuntipalkkaisten palkansaajien kenttäkohtaiset täyttöohjeet ................................... 10

Yrityksen perustiedot, esitäytetään sähköiselle lomakkeelle ............................................ 10 Palkansaajan perustiedot ................................................................................................. 10 Tehty työaika ja palkkaerät tilastointijaksolla .................................................................... 11 Koko vuotta koskevat tiedot .............................................................................................. 14

Tietuekuvaukset ..................................................................................................... 15

2

Yksityisen sektorin palkkatiedustelun yleiset vastaamisohjeet

Kuukausipalkkatiedustelun kohderyhmä sekä tiedusteluajankohta

Tiedustelu koskee lokakuussa 2011 yritykseen työsuhteessa olevia kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja työntekijöitä riippumatta työajan pituudesta. Tuntipalkkaiset työntekijät ilmoitetaan erillisellä tuntipalkkalomakkeella. Tiedustelun ulkopuolelle on rajattu palkansaajaryhmät, joiden palkkaus on yleisestä käytännöstä poikkeava. Tällaisia . ovat ­ omistus- ja sukulaisuussuhteen nojalla yrityksen palveluksessa olevat, joilla ei ole säännöllistä kuukausipalkkaa ­ ulkomailla palveluksessa olevat ­ tilastointikuukauden aikana työsuhteen lopettaneet tai aloittaneet palkansaajat ­ vanhempainlomalla, pakkolomalla tai sairaslomalla olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja lokakuussa 2011.

Tuntipalkkatiedustelun kohderyhmä sekä tiedusteluajankohdat

Teollisuuden, Vesihuollon, viemäri- ja jätevesihuollon, jätehuollon ja muun ympäristön puhtaanapidon, Rakentamisen, sekä Kuljetuksen ja varastoinnin tuntipalkkaiset: Tiedustelussa ilmoitetaan neljännen vuosineljänneksen palkkatiedot. Tiedustelu koskee kaikkia tuntipalkkaisia palkansaajia, jotka ovat olleet työsuhteessa yritykseen tiedusteluajankohdan (loka- joulukuun) aikana vuonna 2011 riippumatta työajan pituudesta. Kuukausipalkkaiset toimihenkilöt ilmoitetaan erillisellä kuukausipalkkatiedustelulla. Palvelualojen tuntipalkkaiset: Tiedustelussa ilmoitetaan lokakuun palkkatiedot. Tiedustelu koskee lokakuussa 2011 yrityksessä työsuhteessa olevia tuntipalkkaisia toimihenkilöitä ja työntekijöitä riippumatta työajan pituudesta. Kuukausipalkkaiset toimihenkilöt ilmoitetaan erillisellä kuukausipalkkalomakkeella. Tiedustelun ulkopuolelle on rajattu palkansaajaryhmät, joiden palkkaus on yleisestä käytännöstä poikkeava: ­ omistus- ja sukulaisuussuhteen nojalla yrityksen palveluksessa olevat, joilla ei ole säännöllistä palkkaa. ­ ulkomailla palveluksessa olevat ­ vanhempainlomalla, pakkolomalla tai sairaslomalla olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja tiedusteluajankohtana.

Palautusajankohdat

Lokakuun tiedot - kuukausipalkkaiset ja palvelualojen tuntipalkkaiset, palautus 25.11.2011 mennessä. Neljännen vuosineljänneksen tiedot - Teollisuuden, Vesihuollon, viemäri- ja jätevesihuollon, jätehuollon ja muun ympäristön puhtaanapidon, Rakentamisen sekä Kuljetuksen ja varastoinnin tuntipalkkaiset, palautus 27.1.2012 mennessä.

Tiedonantomenetelmät

Tiedonantomenetelmiä on kaksi: 1) Sähköisen tiedonkeruupalvelu - Sähköinen lomake - Tiedostosiirto (txt, dta, csv) 2) Paperilomake Kehotamme yrityksiä antamaan tiedot sähköisen tiedonkeruupalvelun kautta paperisen lomakkeen tai listan sijaan. Edellisen vuoden tiedustelussa ilmoitettujen palkansaajien tiedot on esitäytetty sähköiselle lomakkeelle. Esitäyttö on tehty helpottamaan vastaamista tämän vuoden kyselyssä. Mikäli paperilomakkeen/-listan tiedot ovat saatavissa sähköisessä muodossa (esim. .xls, xlsx, .doc, .docx, .txt) pyydämme ottamaan yhteyttä Tilastokeskukseen sähköpostitse osoitteella: [email protected] Taulukkolaskentaohjelmalla (esim. excel) tehty taulukko voidaan muuttaa CSV-tiedostoksi, joka voidaan lähettää tiedostosiirtona. Ohjeita CSV-tiedostojen muodostamisesta ja lähettämisestä saatte klikkaamalla tiedustelun etusivun valikosta linkkiä Ohjeita CSV-tiedostojen käsittelyyn. Tiedonkeruupalvelu sijaitsee Internet-osoitteessa https://sol.itella.net/ykspalkka . Sisään palveluun kirjaudutaan Tilastokeskuksen lokakuussa toimittamalla yrityskohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

3

Tiedonkeruupalvelua voi käyttää seuraavilla selaimilla: Netscape versio 6.2 ja uudemmat, Internet Explorer versio 5.0 ja uudemmat, Mozilla Firefoxit ja muut yleisimmät uudet selaimet. Näitä vanhemmilla selaimilla palvelu saattaa toimia epätäydellisesti. Osassa palkanlaskentajärjestelmiä on olemassa ominaisuus, jonka avulla ohjelma tuottaa Tilastokeskuksen palkkatiedustelun tietuekuvauksen mukaisen tiedoston. Palkanlaskentajärjestelmää koskevissa kysymyksissä pyydämme kääntymään ohjelmiston toimittajan puoleen. Vastaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä organisaatio (mikäli eri kuin tiedusteltava yritys) ilmoitetaan Yrityksen perustiedot -osiossa.

Yhteystiedot

Tiedustelun tietosisältöä koskevissa kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin: Kuukausipalkkaiset: Pirkko Wiik puh. (09) 1734 3456 Harri Nummila puh. (09) 1734 3235 Kati Heikkinen puh. (09) 1734 3468 Sähköpostiosoite: [email protected] Tuntipalkkaiset: Anne Suhtala puh. (09) 1734 3489 Markku Jutila puh. (09) 1734 3494 Mervi Nyfors puh. (09) 1734 2369 Sähköpostiosoite: [email protected] Tiedusteluiden ohjeet ja luokitukset ovat nähtävissä Internet-osoitteessa: http://www.tilastokeskus.fi/keruu/yksp/index.html Sähköisen tiedonkeruupalvelun Internet-osoite:

https://sol.itella.net/ykspalkka

Sähköisen tiedonkeruun teknisissä ongelmissa voitte ottaa yhteyttä Itella HelpDeskiin: Puh. 0205 388 500 Sähköposti: [email protected] Itella HelpDesk palvelee 24 tuntia vuorokaudessa sekä arkisin että viikonloppuisin. Voitte tutustua palkkatilastoihin osoitteessa: www.tilastokeskus.fi/til/pal.html

Sähköisen tiedonkeruupalvelun käyttöohjeet

Yksityisen sektorin palkkatilastojen sähköinen tiedonkeruupalvelu sijaitsee Internet-osoitteessa https://sol.itella.net/ykspalkka/ . Sisään palveluun kirjaudutaan Tilastokeskuksen lokakuussa toimittamalla yrityksen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Kyselyn osat Yrityksen perustiedot

Vastaajan yhteystiedot Ilmoittakaa tiedustelun vastaajan tiedot, joka tarvittaessa pystyy vastaamaan mahdollisiin lisäkysymyksiin toimittamianne palkkatietoja koskien. Kohdassa ilmoitetaan vastaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä organisaatio (mikäli eri kuin tiedusteltava yritys). Yrityksen perustiedot Yrityksen perustiedot ovat Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä, mikäli tiedoissa on korjattavaa, ilmoittakaa korjattavat tiedot Lisätietoja -kohdassa. Yrityksessä työskentelevien palkansaajien lukumäärä Tässä kohdassa voitte ilmoittaa yrityksessä työskentelevien kuukausi- ja tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät.

4

Toimipaikkojen hallinta

Toimipaikkojen tiedot ovat Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä. Yritysrekisteri sisältää kaikki yritykset, yhteisöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka ovat liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollisia tai toimivat työnantajina. Yritysrekisterin tietolähteitä ovat useat eri hallinnolliset aineistot sekä omat tiedustelut suoraan yrityksille. Uusi toimipaikka Ilmoitetaan täyttämällä tiedot sivun alaosassa olevalle lomakkeelle ja klikkaamalla Lisää uusi toimipaikka painiketta. Uusi toimipaikka ilmestyy heti toimipaikkalistaan ja palkkatietojen tiedonkeruulomakkeille. Lakkautetut toimipaikat Poistetaan klikkaamalla toimipaikan nimen perässä olevaa Poista-painiketta. Huom! Poista-painike ilmestyy vain sellaisten toimipaikkojen nimen perään, joissa ei ole yhtään palkansaajaa tiedonkeruulomakkeilla. Tästä johtuen ennen toimipaikan poistamista tämän toimipaikan alle tunti- tai kuukausipalkkaisten palkkatietolomakkeelle merkityt henkilöt on joko poistettava tai siirrettävä jonkin toisen toimipaikan palkansaajiksi.

Palkkatietojen toimittaminen

Palkkatietojen toimittaminen -sivulta löytyvät linkit sekä kuukausi- ja tuntipalkkalomakkeille että tiedostosiirtoon. Seuraavassa yleisohjeita palkkatilastolomakkeista.

Palkkatietolomakkeen täyttäminen

1. Klikatkaa sivun vasemmasta laidasta Kuukausipalkkalomake tai Tuntipalkkalomake -linkkiä Lomakkeilla sinisellä kirjoitetut kenttien otsikkorivit toimivat pikaohjelinkkeinä. Klikkaamalla kentän otsikkoriviä uuteen ikkunaan avautuu lyhyt ohje kyseisen kentän täyttämistä varten. 2. Tietojen muuttaminen ja täydentäminen Siirryttyänne lomakkeelle ilmestyy lomakkeen ylälaidassa olevaan palkansaajalistaukseen esitäyttötiedot palkansaajista, joiden tiedot on ilmoitettu edellisvuoden kyselyssä. Aktivoimalla haluttu rivi, ilmestyvät palkansaajan tiedot lomakkeen kentille. Voitte muuttaa ja täydentää tietoja. Päivitetyt tiedot tallennetaan listaan painamalla Hyväksy ja muuta valitun palkansaajan tiedot -painiketta alhaalla oikealla, jolloin uudet tiedot korvaavat valittuna olleen rivin tiedot. 2.1. Uuden palkansaajan lisääminen Uuden palkansaajan tiedot voidaan lisätä lomakkeelle. Kenttiin täytetään tarvittavat tiedot ja painetaan Hyväksy uuden palkansaajan tiedot -painiketta. Uusi palkansaaja ilmestyy sivun ylälaidassa olevan palkansaajalistauksen viimeiseksi. 2.2. Palkansaajan poistaminen Jos edellisvuoden kyselyssä ilmoitettu palkansaaja ei enää ole yrityksessä, voidaan palkansaajan tiedot poistaa aktivoimalla haluttu rivi ja painamalla Poista palkansaajan tiedot -painiketta. 2.3. Ammattikoodin valitseminen Valitaan selkokielistä ammattinimikettä vastaava ammattikoodi. Jos nimikkeessä tai koodissa ei ole tapahtunut muutosta edelliseen vuoteen nähden, ei tarvitse tehdä mitään. Muuten valitaan ensin Ammattiluokituksen pääluokka-valikosta haluttu ammattiluokka (esim. Y541 Suojelu- ja vartiointityöntekijät). Tämän jälkeen ammattikoodi-valikosta valitaan haluttu ammatti koodeineen (esim. Y5414 Vartijat). Sähköisellä lomakkeella on myös ammattikoodin täyttämistä helpottava pikasyöttö sekä ammattikoodin hakua helpottava linkki Tilastokeskuksen yleiseen ammattiluokitukseen. Tarkemmat ohjeet löytyvät Kenttäkohtaiset täyttöohjeet -osioista, kohdasta Ammattikoodi sivuilla 8 ja 11. 2.4. Palkansaajalistauksen järjestäminen Voitte järjestää sivun yläosassa olevaa palkansaajalistausta haluamanne muuttujan mukaiseen järjestykseen klikkaamalla kenttien nimiä. Esimerkiksi klikkaamalla otsikkoa Henkilötunnus, rivit järjestyvät henkilötunnuksen syntymävuoden mukaiseen järjestykseen. Mikäli haluatte järjestää rivit sekä toimipaikan että henkilötunnuksen mukaiseen järjestykseen, klikatkaa ensin otsikkoa Henkilötunnus ja heti perään otsikkoa Toimipaikka. Palkansaajalistauksessa voitte järjestää palkansaajien tiedot haluamaanne järjestykseen myös järjestysnumeron avulla. 3. Lisätietojen antaminen Klikkaamalla sivun alareunassa olevaa Huomautuksia kuukausipalkkaisista / Huomautuksia tuntipalkkaisista -painiketta, voitte antaa lisätietoja täyttämistänne tiedoista.

5

4. Tietojen lähettäminen Lopuksi painetaan Tallenna ja lähetä kuukausipalkkaisten tiedot Tilastokeskukseen / Tallenna ja lähetä tuntipalkkaisten tiedot Tilastokeskukseen -painiketta tietojen lähettämiseksi. Onnistuneesta lähetyksestä saatte ilmoituksen. Tiedot voi myös tallentaa Tallenna kuukausipalkkaisten tiedot ja jatka myöhemmin / Tallenna tuntipalkkaisten tiedot ja jatka myöhemmin -painikkeella myöhempää täydennystä varten. Molempien lomakkeiden tiedot lähetetään erikseen. Jos huomaatte lähettäneenne vääriä tietoja, käykää tekemässä tarvittavat korjaukset ja lähettäkää tiedot uudelleen. Tilastokeskukseen päivittyy aina uusin versio lähetetyistä tiedoista. Vakavien virheiden ollessa kyseessä voitte luonnollisesti aina kääntyä suoraan Tilastokeskuksen puoleen. Yhteystietomme löydätte sivulta 4. Huom! Saman päivän aikana tehdyistä lähetyksistä Tilastokeskukseen siirtyy vain viimeisin lähetys. Mikäli teette korjauksen eri päivänä kuin alkuperäinen lähetys, ilmoitattehan asiasta Tilastokeskukseen joko lähettämällä lomakkeelta huomautuksen tai sähköpostitse. 5. Muuta lomakkeista Kuukausipalkkalomakkeella lasketaan automaattisesti yhteen kokonaisansioksi palkkatiedot kohdista 10 Kuukausipalkka, 11 Työaikalisät, 12 Luontoisetujen verotusarvo, 13 Provisio, 14 Ylityöpalkka ja 15 Muut veronalaiset korvaukset. Tuntipalkkalomakkeella lasketaan automaattisesti 12 Aikatyö-, 13 Urakkatyö- ja 14 Palkkiotyötuntien määrä yhteensä sekä kokonaisansio laskemalla yhteen palkkatiedot kohdista 12 Aikatyö, 13 Urakkatyö ja 14 Palkkiotyö, 15 Ylityö ja 16 Sunnuntaityön korotusosat, 17 Työaikalisät, 18 Olosuhdelisät, 19 Luontoisetujen verotusarvo, 20 Suorituspalkat sekä 21 Työajan lyhennyskompensaatio. Lisäksi lasketaan automaattisesti Aikatyön, Urakkatyön ja Palkkiotyön tuntipalkat sekä kokonaistuntiansio. 6. Tulostaminen Voitte halutessanne avata tallennettavan ja/tai tulostettavan PDF -tiedoston ilmoittamistanne tiedoista klikkaamalla Tulosta palkansaajalistaus -painiketta. 7. Tallentaminen CSV-tiedostoksi Voitte halutessanne tallentaa taulukkolaskentaohjelmistolla avattavan CSV -tiedoston klikkaamalla Tee tiedoista CSV-tiedosto -painiketta.

Tiedostosiirto

1. Varmistakaa että tiedosto on tietuekuvauksen mukainen. Tietuekuvaukset löytyvät klikkaamalla sivun vasemmasta laidasta Kuukausi-/Tuntipalkkaisten tietueenkuvaus ­linkkiä ja tämän ohjeen sivulta 14. Siirron yhteydessä tarkistetaan, että tiedoston sisältö ja rakenne ovat tietuekuvauksen mukaiset. 2. Valitkaa etusivun vasemmasta laidasta Tiedostosiirto. 3. Hakekaa Selaa... -painikkeella koneelta palkkatiedot sisältävä, tietuekuvauksen mukainen tiedosto. Tiedoston nimi tulee näkyviin Siirrettävä tiedosto -kenttään. 4. Klikatkaa Siirrä tiedosto -painiketta tiedoston lähettämiseksi. 5. Saatte tiedon sekä onnistuneesta että epäonnistuneesta tiedostosiirrosta. Jos tietojen siirtäminen epäonnistuu, korjatkaa tiedosto tietuekuvauksen mukaiseksi. 6. Lähetettyjä tietoja voitte katsella ja tulostaa Tietojen katselu -osiossa. Huom! Saman päivän aikana tehdyistä tiedostosiirroista Tilastokeskukseen siirtyy vain viimeisin tiedosto. Mikäli olette siirtämässä tietonne useassa osassa, teettehän tiedostosiirrot eri arkipäivinä. Esimerkiksi tiedostojen lukumäärä on kolme, tiedosto yksi siirretään torstaina, tiedosto kaksi perjantaina ja tiedosto kolme maanantaina. Teknisissä ongelmatilanteissa voitte ottaa yhteyttä Itellan HelpDeskiin, puh. 0205 388 500 tai sähköpostilla [email protected]

Lukumäärätiedot tallennetuista ja lähetetyistä palkkatiedoista

Vasemman laidan valikossa on näkyvissä, montako palkansaajaa on tallennettu sähköisille lomakkeille ja montako palkansaajaa on lähetetty Tilastokeskukseen. Tästä voitte siis tarkistaa, onko tiedot jo lähetetty. Myös tiedostosiirrosta on samat tiedot näkyvissä.

6

Ohjeita

Sähköisen tiedonkeruun Ohjeita -osiosta löydätte Tiedustelun vastausohjeet (tämän dokumentin), ammattikoodistot eli toimialakohtaiset ammattikoodit sekä Tilastokeskuksen yleisen ammattiluokituksen. Lisäksi tietuekuvaukset löytyvät tästä osiosta sekä ohje excel-taulukon muuttamisesta CSV-tiedostoksi.

Tietojen katselu Yhteenveto tiedoista

Tässä osiossa teille lasketaan antamienne palkkatietojen perusteella palkansaajien keskipalkkoja. Tuntipalkkaisille lasketaan säännöllisen työajan tuntiansio ja kokonaistuntiansio. Nämä keskiansiot lasketaan ammateittain. Kuukausipalkkaisille lasketaan säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio. Kuukausipalkkaisilla keskimääräiseen säännöllisen työajan ansioon lasketaan kentät Kuukausipalkka, Työaikalisät, Luontoisetujen verotusarvo sekä Provisio ja myyntipalkkio. Kokonaisansioon lasketaan edellisten kenttien lisäksi myös Ylityöpalkka sekä Muut veronalaiset korvaukset. Tuntipalkkaisten säännöllisen työajan tuntiansio lasketaan summaamalla kenttien Aikatyö, Urakkatyö ja Palkkiotyöpalkat, Työaikaan liittyvät lisät, Olosuhdelisät, Luontoisetujen verotusarvo sekä Työajan lyhennyskompensaatio. Tämä summa jaetaan tuntien yhteismäärällä, joka saadaan kohdista Aikatyö-, Urakkatyö- ja Palkkiotyötunnit. Kokonaistuntiansio saadaan lisäämällä edellisiin palkkatietoihin myös Ylityön ja Sunnuntaityön korotusosuudet ja jakamalla näin saatu summa edelleen yllä mainitulla tuntimäärällä.

Tiedostosiirtona toimitettujen tietojen katselu

Jos olette toimittaneet tiedot tiedostosiirtona, linkkien avulla pääsette vielä halutessanne tarkastelemaan antamianne tietoja joko kuukausipalkkaisten tai tuntipalkkaisten katselulomakkeilta. Näille lomakkeille ei voi tehdä korjauksia.

Kuukausipalkkaisten palkansaajien kenttäkohtaiset täyttöohjeet

Tiedot annetaan lokakuulta 2011!

Yrityksen perustiedot, esitäytetään sähköiselle lomakkeelle

Tilastovuosi (TVUO) Tilastovuosi = 2011 Yritysnumero (YNUM) Tilastokeskuksen antama viiden numeron mittainen yritysnumero. Yritystunnus (OYRTUN) Yritystunnus, Y-tunnus Rivinumero (RNO) Juokseva rivinumerointi

Palkansaajan perustiedot

1 Henkilötunnus (HTUN) Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena väliviivan kanssa eli ppkkvv-xxxx. Tilastokeskuksessa henkilötunnuksen avulla määritetään palkansaajan ikä ja sukupuoli sekä täydennetään tietoja hallinnollisista rekistereistä (esim. tutkintotieto poimitaan Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä). 2 Järjestysnumero Sähköisen palkkalomakkeen vapaaehtoisen, yrityksen omaan käyttöön tarkoitetun Järjestysnumero - kentän maksimipituus on 5 merkkiä. Kentän muoto on merkkimuotoinen, ts. kenttään voi kirjoittaa kirjaimia (ilman ääkkösiä) tai numeroita tai näiden yhdistelmiä. Jos yrityksessä on käytössä oma henkilönumerointi, sen voi ilmoittaa Järjestysnumero- kentässä.

7

3 Toimipaikkatunnus (TMPTUN) Tilastokeskuksen toimipaikkatunnus, toimitetaan tiedustelun yhteydessä. 4 Yritykseen työhöntulovuosi (TYVU) Ilmoitetaan työsuhteen alkamisvuosi muodossa vvvv (esimerkiksi 2002). 5 Työsuhteen laji (TSLAJ) 1 = vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 2 = määräaikainen työsopimus 6 Työsuhteen lisämääre (TSLISA) 0 = Ei lisämäärettä (oletusarvo) 1 = Harjoittelija 2 = Oppisopimuksella 3 = Muulla sopimuksella, esim. suojatyöntekijä 4 = Osa-aikaeläkkeellä 5 = Kausiapulainen 6 = Koeajanpalkka 7 Säännöllinen viikkotyöaika (VKTA) Ilmoitetaan sovittu säännöllinen viikkotyöaika kahden desimaalin tarkkuudella; ei minuutteina vaan tunnin sadasosina (esim. 37 h ja 30 min = 37,50). Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina, ilmoitetaan keskimääräinen viikkotyöaika kuukaudessa. Vuotuisen työajan lyhentämisestä huolimatta ilmoitetaan työajaksi sovittu viikkotyöaika (esim. 37,50) ja sitä vastaava palkka. Näin menetellään riippumatta siitä, millä tavalla työajan lyhennys on toteutettu. Ammattikoodi (AMMA) 8 a Ammattiluokituksen pääluokka ja Ammattikoodi Merkitään palkansaajan ammattia vastaava ammattikoodi ammattinimikkeistöjen mukaisesti. Mikäli ammattia ei löydy nimikkeistöstä, ilmoitetaan selkokielinen ammattinimike. Sähköisessä palvelussa valitaan ensin ammattiluokituksen pääluokka-valikosta haluttu ammattiluokka. Tämän jälkeen valitaan ammattikoodi-valikosta tarkka ammatti. Paperilomakkeelle merkitään palkansaajan ammattia vastaava 4- tai 5-numeroinen ammattikoodi ammattiluokituksen mukaisesti. Mikäli ammattia ei löydy luokituksesta, ilmoitetaan ainoastaan selkokielinen ammattinimike. 8 b Ammattikoodin pikasyöttö Ammattien hakua nopeuttaa ammattikoodin pikasyöttö, joka sopii mm. silloin kun syötetään monta samaa ammattia ja tiedetään ko. ammatin koodi. Kirjoitetaan tiedossa oleva numerotunnus ilman kirjainta pikasyöttö kenttään, ammattikoodi valikoituu suoraan lomakkeelle. Esim.1: Johdon sihteerit ja osastosihteerit ammattikoodi on Y3343. Kirjoitetaan ammattikoodin pikasyöttöön 3343, jolloin lomakkeelle valikoituu ammattikoodiksi Y3343 Johdon sihteerit ja osastosihteerit. Huom! Käytettäessä Ammattikoodin pikasyöttö-kenttää ei ammattikoodin edessä saa käyttää kirjaintunnusta. Ammattiluokan haku Y-alkuista ammattikoodia voidaan etsiä käyttämällä sähköisellä lomakkeella olevaa Ammattiluokan haku työkalua. Avataan Ammattiluokan haku- linkki ja sen takaa "käynnistä selaussovellus tästä"-linkki. Valitaan alasvetovalikosta Ammattiluokitus 2010. Hakukenttään kirjoitetaan ammatti tai osa siitä ja painetaan Hae painiketta. Alapuolelle ilmestyy "hakusanasto", jossa on kaikki ammatit joissa on ko. sana, sekä ammattien "Luokitus". Valitaan sopivin ammatti ja sitä vastaava luokitusnumero. Kirjoitetaan valittu ammattiluokka Ammattikoodin pikasyöttöön. Esim. kirjoitetaan "kirjanpitäjä". Löytyy eri vaihtoehtoja. Valitaan "kirjanpitäjä-kassanhoitaja" ja sitä vastaava luokitus 3313. Ammattikoodin pikasyöttöön kirjoitetaan 3313, saadaan koodiksi Y3313. 9 Ammattinimike (AMNI) Selkokielinen ammatti ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti.

Tiedustelukuukauden palkkaerät

Ansiotietoja ilmoitettaessa huomioitavia asioita Palkansaajien kuukausipalkka ja palkanlisät ilmoitetaan siten, että palkat vastaavat täyden kuukauden palkkaa. Esimerkiksi osan kuukautta palkattomalla lomalla tai vuosilomalla olleelle palkansaajalle ilmoitetaan täyttä työkuukautta vastaava palkka.

8

10 Kuukausipalkka (KPALK) Ilmoitetaan sentin tarkkuudella palkansaajan säännöllisen työajan kuukausipalkka, joka sisältää palvelusvuosi-, tehtävä- ja henkilökohtaisen palkanlisän. Kuukausipalkkaan sisällytettävät lisät ovat kuukausittain samansuuruisina maksettavia lisiä. 11 Työaikalisät, esim. vuorotyölisä (TAIKLIS) Ilmoitetaan sentin tarkkuudella palkansaajan vuorotyö-, iltatyö-, säännöllisen työajan sunnuntaityö- ja yötyölisät sekä niihin rinnastettavat lisät kuukausitasolla. 12 Työaikalisien maksujakso (LISJAKSO) Ilmoitetaan työaikalisien maksujakso: 1 = viikon maksujaksolla 2 = 2 viikon maksujaksolla 3 = 3 viikon maksujaksolla 4 = 4 viikon maksujaksolla, tai kuukausi (oletusarvo) 5 = 5 viikon maksujaksolla 6 = 6 viikon maksujaksolla 7 = 7 viikon maksujaksolla 8 = 8 viikon maksujaksolla 13 Luontoisetujen verotusarvo (LED) Ilmoitetaan ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo kuukaudessa sentin tarkkuudella. (Verohallituksen päätös ennakonpidätyksessä vuonna 2011 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista). Esimerkki: Ravintoedun ennakonpidätysarvo Työntekijän maksama osuus Rahapalkkaan lisättävä arvo / ateria Aterioiden lukumäärä / kk Rahapalkkaan lisättävä määrä / kk

5,40 / ateria -3,00 =2,40 21 x 2,40 =50,40 (sarakkeella ilmoitettava määrä)

Jos luontoiseduista ei peritä vastiketta, ilmoitetaan luontoisetujen ennakonpidätysarvo. 14 Provisio, myyntipalkkio (PROV) Ilmoitetaan myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut suorituspalkat lokakuulta, mikäli ne ovat palkansaajan säännöllistä ansiota. Mikäli ne maksetaan harvemmin kuin kuukausittain tai mikäli lokakuun palkkiot poikkeavat merkittävästi muista kuukausista ilmoitetaan ne edellisten 12 kuukauden keskiarvona. Tässä kohdassa EI SAA ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita. Ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa "Tulospalkkiot, voitonjako vuodessa" (VTULOSP) 15 Ylityöansiot (YLIPALK) ja ylityötunnit (YLITUN)) Lokakuussa tehtyjen säännöllisen työajan ylittävien yli- ja lisätuntien määrä ilmoitetaan yhden kuukauden jaksolta ja kahden desimaalin tarkkuudella (esim. 1 h 30 min. = 1,50). Yli- ja lisätyöstä lokakuulta maksettu palkka ilmoitetaan sentin tarkkuudella yhden kuukauden jaksolta sisältäen perus- ja korotusosan, sekä mahdolliset muut tältä ajanjaksolta maksetut lisät, kuten eisäännölliset sunnuntaityölisät, jotka tehdään ylityöperustein. Yli- ja lisätyöpalkkoihin ei saa sisältyä takautuvasti maksettavia ylityöpalkkaeriä. Huom! Mikäli yrityksellä on käytössä yhtä kuukautta pidempi tasoitusjakso ylitöiden maksun osalta, ilmoitetaan ylityöt keskimäärin kuukaudessa. 16 Muut veronalaiset korvaukset (VAROPALK) Ilmoitetaan lokakuulta maksetut muut lisät kuten varallaolo- ja hälytyskorvaukset yhden kuukauden jaksolta.

Koko vuotta koskevat tiedot

17 Kertaluontoiset palkkaerät, lomaraha (VLOMRA) Ilmoitetaan euron tarkkuudella palkansaajan työehtosopimuksen mukainen vuoden aikana maksettu tai maksettava lomaraha sekä muu satunnainen tai kertaluontoinen korvaus. Loma-ajan palkkaa ei ilmoiteta tilastoon. Ilmoitettavia palkkaeriä ovat mm. ­ palveluvuosilisä, jota ei lueta työajan palkkaan ­ lomaraha (ent. lomaltapaluuraha) ­ kertaluontoinen aloite- ym. palkkio ­ kustannusten korvauksen veronalainen osa ­ kertakompensaatio työajan lyhentämisestä

9

Mikäli tällaisten erien suuruus ei ole laskettavissa vuodelta 2011, ilmoitetaan edeltävien 12 kuukauden aikana maksetut palkkaerät. Huom! Tässä kohdassa ei ilmoiteta työsuhteen päättyessä maksettavia palkkaeriä, kuten irtisanomisajan palkkaa ja lomakorvausta. 18 Tulospalkkiot, voitonjako vuodessa (VTULOSP) Ilmoitetaan euron tarkkuudella vuoden aikana maksetut yrityksen tulokseen perustuvat erät, jotka eivät sisälly muihin edellä ilmoitettuihin palkkaeriin. Näitä voivat olla mm. ­ tulospalkkio ­ voitonjako Mikäli tällaisten erien suuruus ei ole laskettavissa vuodelta 2011, ilmoitetaan edeltävien 12 kuukauden aikana maksetut palkkaerät. Huom! Tässä kohdassa ei ilmoiteta työsuhteen päättyessä maksettavia palkkaeriä, kuten irtisanomisajan palkkaa ja lomakorvausta. Optioita ei ilmoiteta tilastoon!

Tuntipalkkaisten palkansaajien kenttäkohtaiset täyttöohjeet

Yrityksen perustiedot, esitäytetään sähköiselle lomakkeelle

Tilastovuosi (TVUO) Tilastovuosi = 2011 Yritysnumero (YNUM) Tilastokeskuksen antama viiden numeron mittainen yritysnumero. Yritystunnus (OYRTUN) Yritystunnus, Y-tunnus Rivinumero (RNO) Juokseva rivinumerointi

Palkansaajan perustiedot

1 Henkilötunnus (HTUN) Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena väliviivan kanssa eli ppkkvv-xxxx. Tilastokeskuksessa henkilötunnuksen avulla määritellään palkansaajan ikä ja sukupuoli sekä täydennetään tietoja hallinnollisista rekistereistä (esim. tutkintotieto poimitaan Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä). 2 Järjestysnumero Sähköisen palkkalomakkeen vapaaehtoisen, yrityksen omaan käyttöön tarkoitetun Järjestysnumero - kentän maksimipituus on 5 merkkiä. Kentän muoto on merkkimuotoinen, ts. kenttään voi kirjoittaa kirjaimia (ilman ääkkösiä) tai numeroita tai näiden yhdistelmiä. Jos yrityksessä on käytössä oma henkilönumerointi voi sen ilmoittaa Järjestysnumero- kentässä. 3 Toimipaikkatunnus (TMPTUN) Tilastokeskuksen toimipaikkatunnus, toimitetaan tiedustelun yhteydessä. 4 Työsuhteen laji (TSLAJ) 1 = vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 2 = määräaikainen työsopimus 5 Työsuhteen lisämääre (TSLISA) 0 = Ei lisämäärettä (oletusarvo) 1 = Harjoittelija 2 = Oppisopimuksella

10

3 = Muulla sopimuksella, esim. suojatyöntekijä 4 = Osa-aikaeläkkeellä 5 = Kausiapulainen 6 = Koeajanpalkka 6 Tilastointijakso (TILJAKSO) Merkitään jakso, jolta palkkatiedot ilmoitetaan, esimerkiksi 0110 ­ 3112, palvelualoilla 0110-3110. Mikäli palkanmaksukaudet eivät vastaa kalenterin mukaista vuosineljännestä (kolmea kuukautta), lasketaan yhteen ne palkanmaksukaudet, jotka lähinnä sattuvat kyseiselle vuosineljännekselle ja vastaavat sitä pituudeltaan. 7 Työsuhde alkoi (TYTULO)/päättyi (TYLOP) Ilmoitetaan työntekijän nykyisen työsuhteen alkamisajankohta muodossa kkvvvv esim. 062002. Mikäli työsuhde on päättynyt, ilmoitetaan työntekijän työsuhteen päättymisajankohta muodossa kkvvvv esim. 102011. 8 Säännöllinen viikkotyöaika (VKTA) Ilmoitetaan sovittu säännöllinen viikkotyöaika kahden desimaalin tarkkuudella; ei minuutteina vaan tunnin sadasosina (esim. 37h ja 30 min = 37,50). Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina, ilmoitetaan keskimääräinen viikkotyöaika. Vuorotyötä tekevien osalta ilmoitetaan keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika. Vuotuisen työajan lyhentämisestä huolimatta ilmoitetaan työajaksi sovittu viikkotyöaika (esim. 40,00). Näin menetellään riippumatta siitä, millä tavalla työajan lyhennys on toteutettu. Vapaapäivinä annettava työajan lyhennys (ns. pekkaspäivät) ei lyhennä tilastoon ilmoitettavaa säännöllistä viikkotyöaikaa. Osa-aikaisilla työntekijöillä tiedoksi ilmoitetaan työsopimuksessa sovittu työaika. 9 Peruspalkka (PEPAL) Ilmoitetaan työehtosopimuksen mukainen peruspalkka sentin tarkkuudella. Mikäli perustuntipalkka vaihtelee vuosineljänneksen aikana, ilmoitetaan se tuntipalkka, joka on voimassa vuosineljänneksen lopussa. Ammattikoodi (AMMA) 10 a Ammattiluokituksen pääluokka ja Ammattikoodi Merkitään palkansaajan ammattia vastaava ammattikoodi ammattinimikkeistöjen mukaisesti. Mikäli ammattia ei löydy nimikkeistöstä, ilmoitetaan selkokielinen ammattinimike. Sähköisessä palvelussa valitaan ensin ammattiluokituksen pääluokka-valikosta haluttu ammattiluokka. Tämän jälkeen valitaan ammattikoodi-valikosta tarkka ammatti. Paperilomakkeelle merkitään palkansaajan ammattia vastaava 4- tai 5-numeroinen ammattikoodi ammattiluokituksen mukaisesti. Mikäli ammattia ei löydy luokituksesta, ilmoitetaan ainoastaan selkokielinen ammattinimike. 10 b Ammattikoodin pikasyöttö Ammattien hakua nopeuttaa ammattikoodin pikasyöttö, joka sopii mm. silloin kun syötetään monta samaa ammattia ja tiedetään ko. ammatin koodi. Kirjoitetaan tiedossa oleva numerotunnus ilman kirjainta pikasyöttö kenttään, ammattikoodi valikoituu suoraan lomakkeelle. Esim.1: Johdon sihteerit ja osastosihteerit ammattikoodi on Y3343. Kirjoitetaan ammattikoodin pikasyöttöön 3343, jolloin lomakkeelle valikoituu ammattikoodiksi Y3343 Johdon sihteerit ja osastosihteerit. Huom! Käytettäessä Ammattikoodin pikasyöttö-kenttää ei ammattikoodin edessä saa käyttää kirjaintunnusta. Ammattiluokan haku Y-alkuista ammattikoodia voidaan etsiä käyttämällä sähköisellä lomakkeella olevaa Ammattiluokan haku työkalua. Avataan Ammattiluokan haku- linkki ja sen takaa "käynnistä selaussovellus tästä"-linkki. Valitaan alasvetovalikosta Ammattiluokitus 2010. Hakukenttään kirjoitetaan ammatti tai osa siitä ja painetaan Hae painiketta. Alapuolelle ilmestyy "hakusanasto", jossa on kaikki ammatit joissa on ko. sana. sekä ammattien "Luokitus". Valitaan sopivin ammatti ja sitä vastaava luokitusnumero. Kirjoitetaan valittu ammattiluokka Ammattikoodin pikasyöttöön. Esim. kirjoitetaan "kirjanpitäjä". Löytyy eri vaihtoehtoja. Valitaan "kirjanpitäjä-kassanhoitaja" ja sitä vastaava luokitus 3313. Ammattikoodin pikasyöttöön kirjoitetaan 3313, saadaan koodiksi Y3313. 11 Ammattinimike (AMNI) Selkokielinen ammatti ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti.

Tehty työaika ja palkkaerät tilastointijaksolla

Yritystänne koskevan jakson pituus käy ilmi myös yritykseen lokakuussa lähetetystä lähetekirjeestä osiosta Toimitettavat tiedot ja toimitustavat.

11

Teollisuuden, Vesihuollon, viemäri- ja jätevesihuollon, jätehuollon ja muun ympäristön puhtaanapidon, Rakentamisen, sekä Kuljetuksen ja varastoinnin tuntipalkkaisten kohdalla palkkatilasto perustuu neljännen vuosineljänneksen (loka-joulukuun) aikana tehtyjen työtuntien ja sitä vastaavan palkan tilastointiin. Palvelualojen tuntipalkkaisten kohdalla palkkatilasto perustuu lokakuun aikana tehtyjen työtuntien ja sitä vastaavan palkan tilastointiin.

Palkkatietoihin sisällytetään seuraavat tehdyn työajan palkkaerät: aika-, urakka- ja palkkiopalkat mukaan lukien sunnuntai- ja ylityöstä maksetun palkan perusosat, sunnuntai- ja ylityöstä maksetun palkan korotusosat, työaikalisät, olosuhdelisät, luontoisetujen verotusarvo, suorituspalkat sekä työajan lyhennyskompensaatio. Tehtyyn työaikaan sisällytetään puolestaan edellä luetellut tehdyn työajan palkkaeriä vastaavat tunnit. Työajan lyhentämisestä aiheutuneilta vapaapäiviltä maksetun palkan (pekkasten) ilmoittaminen: - mikäli sisältyy tehdyn työajan tuntipalkkaan eikä ole siitä erotettavissa, ilmoitetaan aika-/urakka-/palkkiopalkoissa. - mikäli sisältyy tehdyn työajan tuntipalkkaan ja korvataan erillisenä lisänä palkanmaksun yhteydessä, ilmoitetaan kentässä Työajan lyhennyskompensaatio. - mikäli ei sisälly tehdyn työajan tuntipalkkaan, vaan korvataan palkallisina vapaapäivinä, ilmoitetaan kentässä Palkallisen vapaan ansiot. Vastaavat tunnit ilmoitetaan kentässä Palkallisen vapaan tunnit. - mikäli korvataan kertakorvauksena, ilmoitetaan kentässä Kertaluonteiset palkkaerät. Palkallisen vapaan ansioihin sisällytetään vuosilomapalkka ja sairasajan palkka sekä työajan lyhentämisestä aiheutuneilta vapaapäiviltä maksettu palkka (pekkaset).

Koko vuotta koskevat tiedot sisältää lomarahan (ent. lomaltapaluuraha), kertaluontoiset palkkiot yms. ja yrityksen tulokseen perustuvat palkkaerät. Seuraavia palkkaeriä ei ilmoiteta: Arkipyhäkorvaukset (esim. itsenäisyyspäivän korvaus), varallaolokorvaukset, hälytysraha, työsuhteen päättyessä maksettavat palkkaerät, kuten irtisanomisajan palkka ja lomakorvaus. Verottomia korvauksia (esim. työkalukorvaukset, päivärahat, kilometrikorvaukset) ei myöskään ilmoiteta.

12 Aikatyötunnit (AITUN) ja -palkat (AIANS) Ilmoitetaan työntekijän aikatyönä tekemät työtunnit todellisina ja yksinkertaisina mukaan lukien sunnuntai- ja ylityötunnit. Ilmoitetaan työntekijän aikatyötunteja vastaava palkka mukaan lukien sunnuntai- ja ylityöpalkan perusosat. Kaikki aikapalkkatiedot ilmoitetaan ilman yli- ja sunnuntaityöstä maksettuja korotusosia sekä ilman erillisinä maksettuja vuoro-, ilta- ja yötyö- yms. lisiä (Ilmoitetaan omissa kentissään). Palkkatiedot ilmoitetaan sentin tarkkuudella. 13 Urakkatyötunnit (UTUN) ja -palkat (UANS) Urakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaista työtä, jossa palkka aikayksikköä kohti on kokonaan riippuvainen tehdystä työmäärästä (nk. suora urakkatyö). Osaurakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän palkka osittain riippuu tehdystä työmäärästä (urakkaosa) ja osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä osa). Osaurakkatyössä merkitään tähän sarakkeeseen sekä kiinteä osa että urakkaosa. Ilmoitetaan työntekijän urakkatyönä ja osaurakkatyönä tekemät työtunnit todellisina, yksinkertaisina (ei muunnettuina) tunteina mukaan lukien sunnuntai- ja ylityötunnit. Ilmoitetaan tiedustelukauden aikana kaikki urakkatyöstä maksetut palkat (sekä suora- että osaurakkatyö). Palkkatiedot kohdistuvat pääasiassa ilmoitettuihin tunteihin. Rakennusala: Talonrakennusalalla urakkatyön palkkasummiin sisältyvät myös 1. urakkatyöstä maksetut ennakot 2. maksetut pohjarahat, myös niissä tapauksissa, joissa urakkatyö, josta pohjarahaa maksetaan, on aloitettu ennen tiedustelu ajankohdan alkamista 3. maksetut palkat sellaisesta urakkatyöstä, jossa pohjarahoja ei ole maksettu tai eroteltu. Kaikki urakkapalkkatiedot ilmoitetaan ilman yli- ja sunnuntaityöstä maksettuja korotusosia sekä ilman erillisinä maksettuja vuoro-, ilta- ja yötyö- yms. lisiä (Ilmoitetaan omissa kentissään). Palkkatiedot ilmoitetaan sentin tarkkuudella. Työtuntien ja urakkapalkkojen tulee vastata toisiaan. Mikäli työtunteja ei pystytä määrittelemään, ilmoitetaan urakkapalkat kentässä Suorituspalkat. 14 Palkkiotyötunnit (PALKTUN) ja -palkat (PALKANS) Palkkiotyöllä tarkoitetaan palkkausmuotoa, joka riippuu kokonaan tai osittain työn tuloksesta tai laadusta.

12

Palkkion suuruus on voitu sitoa työsuoritukselle asetettuun määrälliseen, ajalliseen, laadulliseen tai muuhun vastaavaan tavoitteeseen. Tässä sarakkeessa ilmoitetaan sekä palkkiotyön kiinteä palkanosa että muuttuva palkkio-osa. Ilmoitetaan työntekijän palkkiotyönä (sekä suora että mahdollinen osapalkkiotyö) tekemät työtunnit todellisina ja yksinkertaisina (ei muunnettuina tunteina) mukaan lukien sunnuntai- ja ylityötunnit. Ilmoitetaan työntekijän palkkiotyössä (sekä suora- että mahdollinen osapalkkiotyö) ansaitsema palkka ilman yli- ja sunnuntaityöstä maksettuja korotusosia (ilmoitetaan erikseen kohdissa Ylityö ja Sunnuntaityö) sekä erillisinä maksettuja työaikaan liittyviä lisiä ja olosuhdelisiä (ilmoitetaan sarakkeessa Työaikaan liittyvät lisät ja Olosuhdelisät). Palkkatiedot ilmoitetaan sentin tarkkuudella. Työtuntien ja palkkiopalkkojen tulee vastata toisiaan. Mikäli työtunteja ei pystytä määrittelemään, ilmoitetaan palkkiopalkat kentässä Suorituspalkat. 15 Ylityötunnit (YLITUN) ja -palkat (YLIKORV) Ilmoitetaan työntekijän ylityötunnit mukaan lukien sunnuntaina tehdyt ylityötunnit. Vapaata vastaan tehtyjä ylityötunteja ei ilmoiteta. Merkitään työntekijän ilmoitettuja ylityötunteja vastaavat palkan 50 %:n ja 100 %:n korotusosuudet, mutta ei mahdollisia sunnuntaityökorotuksia. Ylityöpalkan perusosia ei ilmoiteta tässä, vaan ne ilmoitetaan kentissä Aikatyö, Urakkatyö tai Palkkiotyö. Palkkatiedot ilmoitetaan sentin tarkkuudella. 16 Sunnuntaityötunnit (SUNTUN) ja -palkat (SUNANS) Ilmoitetaan työntekijän sunnuntaityötunnit riippumatta siitä, onko ne tehty säännöllisenä työaikana vai ylityöaikana. Merkitään työntekijän ilmoitettuja sunnuntaityötunteja vastaavat palkan 100 %:n korotusosuudet, mutta ei mahdollisia ylityökorotuksia. Myös mahdolliset viikkolepokorvaukset ilmoitetaan tällä rivillä. Sunnuntaityöpalkan perusosia ei ilmoiteta tässä, vaan ne ilmoitetaan kentissä Aikatyö, Urakkatyö tai Palkkiotyö. Palkkatiedot ilmoitetaan sentin tarkkuudella. 17 Työaikaan liittyvät lisät (TALISANS) Ilmoitetaan työntekijälle erillisinä maksetut työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- tai sunnuntaityökorotuksia. Näille lisille mahdollisesti tulevat sunnuntai- ja ylityökorotukset ilmoitetaan sunnuntai- ja ylityökorotusten yhteydessä. 18 Olosuhdelisät (OLOSANS) Ilmoitetaan työntekijälle erillisinä maksetut lisät, muut kuin työaikaan liittyvät lisät, kuten mm. olosuhdelisät, sentin tarkkuudella. 19 Luontoisetujen verotusarvo (LED) Ilmoitetaan ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo kuukaudessa sentin tarkkuudella. (Verohallituksen päätös ennakonpidätyksessä vuonna 2011 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista). Esimerkki: Ravintoedun ennakonpidätysarvo Työntekijän maksama osuus Rahapalkkaan lisättävä arvo / ateria Aterioiden lukumäärä / kk Rahapalkkaan lisättävä määrä / kk 5,40 / ateria -3,00 =2,40 21 x 2,40 =50,40 (sarakkeella ilmoitettava määrä)

Jos luontoiseduista ei peritä vastiketta, ilmoitetaan luontoisetujen ennakonpidätysarvo. 20 Suorituspalkat (PROV) Ilmoitetaan myyntiprovisiot, urakka- ja tuotantopalkkiot ja muut suorituspalkat tiedusteluajankohdalta yhteensä, mikäli ne ovat palkansaajan säännöllistä ansiota. Mikäli ne maksetaan harvemmin kuin kuukausittain tai neljännesvuosittain tai mikäli palkkiot poikkeavat merkittävästi muista vastaavista ajanjaksoista, ilmoitetaan ne edellisten 12 kuukauden neljännesvuosi- tai kuukausikeskiarvona. Tässä kohdassa EI SAA ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita. Ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa "Tulospalkkiot, voitonjako vuodessa" (VTULOSP) 21 Työajan lyhennyskompensaatio (LYHKOMP) Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työehtosopimuksen mukaiset työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät, mikäli ne sisältyvät tehdyn työajan palkkaan. Lisät ilmoitetaan sentin tarkkuudella. Rakennusala: Tässä kohdassa ilmoitetaan työajan lyhennyksestä ja arkipyhäkorvauksesta maksettava erillinen palkanosa.

13

22 Palkallisen vapaan tunnit ja ansiot (LOMATUN)(LOMAANS) Tuntikentässä ilmoitetaan tiedustelujakson palkatut tunnit, joita ovat ­ vuosiloma-ajan ­ sairas- ja tapaturma-ajan ­ lapsen syntymään ja hoitoon liittyvän vapaan ­ koulutus- ja matkustusajan ­ henkilökohtaisten syiden perusteella myönnetyn vapaan tunnit ­ työajan lyhentämiseen perustuvien vapaapäivien (pekkaspäivien) tunnit. Poissaoloajan tuntien määrä ilmoitetaan työtuntijärjestelmässä säädetyn työajan mukaisesti, esim. 40-tuntista työviikkoa tekevän lomaviikko on 40 tuntia. Kohdassa ilmoitetaan ainoastaan korvatut tunnit. Työajan lyhentämiseen perustuvien vapaapäivien tunteja ei ilmoiteta, mikäli työajan lyhentämisen kompensaatio sisältyy tehdyn työajan palkkaan tai se maksetaan kertasuorituksena. Ansiokentässä ilmoitetaan edellä mainitun, palkallisen vapaan ajalta maksettu palkka. Palkkatiedot ilmoitetaan sentin tarkkuudella.

Koko vuotta koskevat tiedot

23 Kertaluonteiset palkkaerät: lomaraha yms. (VKERTANS) Ilmoitetaan koko vuoden aikana maksetut kertaluonteiset palkkaerät, jotka eivät sisälly em. tuntien perusteella maksettuun palkkaan. Mikäli määrä ei ole selvitettävissä vuodelta 2011, lasketaan palkka edeltävien 12 kuukauden ajalta. Palkkatiedot ilmoitetaan täysinä euroina. Ilmoitettavia palkkaeriä ovat mm. ­ palveluvuosilisä, jota ei lueta työajan palkkaan ­ lomaraha (ent. lomaltapaluuraha) ­ kertaluontoinen aloite- ym. palkkio ­ kustannusten korvauksen veronalainen osa ­ kertakompensaatio työajan lyhentämisestä Rakennusala: Lomarahalla tarkoitetaan lomapalkan, lomakorvauksen ja lomarahan muodostamaa kokonaisuutta. Lomarahan määrä on 18,5 % työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta mukaan lukien yli- ja hätätyöstä maksettu korotus Huom! Tässä kohdassa ei ilmoiteta työsuhteen päättyessä maksettavia palkkaeriä, kuten irtisanomisajan palkkaa ja lomakorvausta. 24 Tulospalkkiot, voitonjako vuodessa (VTULOSP) Ilmoitetaan euron tarkkuudella vuoden aikana maksetut yrityksen tulokseen perustuvat erät, jotka eivät sisälly muihin edellä ilmoitettuihin palkkaeriin. Näitä voivat olla mm. ­ tulospalkkio ­ voitonjako Mikäli tällaisten erien suuruus ei ole laskettavissa vuodelta 2011, ilmoitetaan edeltävien 12 kuukauden aikana maksetut palkkaerät. Huom! Tässä kohdassa ei ilmoiteta työsuhteen päättyessä maksettavia palkkaeriä, kuten irtisanomisajan palkkaa ja lomakorvausta. Optioita ei ilmoiteta tilastoon!

14

Tietuekuvaukset

Kuukausipalkkaiset

Tunniste TVUO YNUM OYRTUN TMPTUN RNO HTUN TSLAJ TSLISA TYVU AMNI AMMA VKTA KPALK TAIKLIS LISJAKSO LED PROV YLITUN YLIPALK VAROPALK VLOMRA VTULOSP Nimitys Sijainti Pituus Muoto HUOM! Tilastovuosi 01-04 4 N = 2011 Yritysnumero, lomakkeelta 05-09 5 N Etunollatäyttö, annettu yritysnumero Y-tunnus 10-20 11 C Vasenlaitatasaus Toimipaikkatunnus 21-30 10 N Vasenlaitatasaus Rivinumero 31-35 5 N Etunollatäyttö Henkilötunnus 36-46 11 C PPKKVV-XXXX Työsuhteen laji 47-47 1 C 1=vakinainen, 2=määräaikainen Työsuhteen lisä määre 48-48 1 C Sallittuja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Työhöntulovuosi yritykseen 49-52 4 C Vuosi (VVVV) Selväkielinen ammattinimike 53-82 30 C Vasenlaitatasaus Ammattikoodi 83-89 7 C Vasenlaitatasaus Säännöllinen viikkotyöaika 90-93 4 N Tunnin sadasosia (xxxx), esim. 37h30 min = 3750 Kuukausipalkka 94-100 7 N Sentteinä (xxxxxxx) Vuorotyölisä (työaikalisät) 101-107 7 N Sentteinä (xxxxxxx) Työaikalisien maksujakso 108-108 1 N Sallittuja 1 - 8 (viikkoja) Luontoisetujen verotusarvo 109-115 7 N Sentteinä (xxxxxxx) Provisio, myyntipalkkio 116-122 7 N Sentteinä (xxxxxxx) Ylityötunnit 123-127 5 N Tunnin sadasosia (xxxxx), esim. 10h30 min = 1050 Ylityöpalkka 128-134 7 N Sentteinä (xxxxxxx) Muut veronalaiset korvaukset 135-141 7 N Sentteinä (xxxxxxx) Lomaraha, kertaluontoiset palkkaerät 142-147 6 N Euroina (xxxxxx) Tulospalkkio, voitonjako 148-153 6 N Euroina (xxxxxx)

C = aakkosnumeerinen N = numeerinen

Tuntipalkkaiset

Tunniste TVUO YNUM OYRTUN TMPTUN RNO HTUN TSLAJ TSLISA TYTULO TYLOP AMNI AMMA VKTA PEPAL AITUN AIANS UTUN UANS PALKTUN PALKANS YLITUN YLIKORV SUNTUN SUNANS TALISANS OLOSANS LED PROV LYHKOMP LOMATUN LOMAANS VKERTANS VTULOSP TILJAKSO Nimitys Sijainti Pituus Muoto HUOM! Tilastovuosi 01-04 4 N = 2011 Yritysnumero, lomakkeelta 05-09 5 N Etunollatäyttö, annettu yritysnumero Y-tunnus, yritystunnus 10-20 11 C Vasenlaitatasaus Toimipaikkatunnus 21-30 10 N Vasenlaitatasaus Rivinumero 31-35 5 N Etunollatäyttö Henkilötunnus 36-46 11 C PPKKVV-XXXX Työsuhteen laji 47-47 1 C 1=vakinainen, 2=määräaikainen Työsuhteen lisämääre 48-48 1 C Sallittuja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Työsuhde yrityksessä alkoi 49-54 6 C Kuukausi, vuosi (oikea muoto 091999) Työsuhde yrityksessä päättyi 55-60 6 C Kuukausi, vuosi (oikea muoto 102011) Selväkielinen ammattinimike 61-90 30 C Vasenlaitatasaus Ammattikoodi 91-97 7 C Vasenlaitatasaus Säännöllinen viikkotyöaika 98-101 4 N Tunnin sadasosia (xxxx), esim. 37h30 min = 3750 Perustuntipalkka 102-106 5 N Sentteinä (xxxxxxx) Aikatyötunnit 107-111 5 N Tunnin sadasosia (xxxxx), esim. 160h30 min = 16050 Aikatyöansiot 112-118 7 N Sentteinä (xxxxxxx) Urakkatyötunnit 119-123 5 N Tunnin sadasosia (xxxxx), esim. 160h30 min = 16050 Urakkatyöansiot 124-130 7 N Sentteinä (xxxxxxx) Palkkiotyötunnit 131-135 5 N Tunnin sadasosia (xxxxx), esim. 160h30 min = 16050 Palkkiotyöansiot 136-142 7 N Sentteinä (xxxxxxx) Ylityötunnit 143-147 5 N Tunnin sadasosia (xxxxx), esim. 160h30 min = 16050 Ylityön korotusosuudet 148-154 7 N Sentteinä (xxxxxxx) Sunnuntaityötunnit 155-159 5 N Tunnin sadasosia (xxxxx), esim. 160h30 min = 16050 Sunnuntaityön korotusosuudet 160-166 7 N Sentteinä (xxxxxxx) Työaikalisät 167-173 7 N Sentteinä (xxxxxxx) Olosuhdelisät 174-180 7 N Sentteinä (xxxxxxx) Luontoisetujen verotusarvo 181-187 7 N Sentteinä (xxxxxxx) Suorituspalkat 188-194 7 N Sentteinä (xxxxxxx) Työajan lyhennyskompensaatio 195-201 7 N Sentteinä (xxxxxxx) Palkallisen vapaan tunnit 202-206 5 N Tunnin sadasosia (xxxxx), esim. 160h30 min = 16050 Palkallisen vapaan ansiot 207-213 7 N Sentteinä (xxxxxxx) Kertaluonteiset palkkaerät, lomaraha 214-219 6 N Euroina (xxxxxx), vuositieto Tulospalkkio, voitonjako 220-225 6 N Euroina (xxxxxx), vuositieto Tarkka tilastointijakso 226-233 8 C PPKKPPKK (Esim. 01103112 = 1. lokakuuta - 31. joulukuuta palvelualat: 01103110 = 1. lokakuuta - 31. lokakuuta)

C = aakkosnumeerinen N = numeerinen

CSV-tiedoston muuttujien tulee noudattaa näiden tietuekuvauksien mukaista järjestystä.

15

Information

15 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

600514


Notice: fwrite(): send of 219 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531